Wmo Hulp bij het huishouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo Hulp bij het huishouden"

Transcriptie

1 Wmo Hulp bij het huishouden Met zorg helpen wij u vérder Aanvraag eigen bijdrage Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning

2 Wmo Hulp bij het Huishouden Woord vooraf Met zorg helpen wij u vérder E-loket Op klikt u het kopje E-loket producten aan. Hier vindt u algemene informatie, kunt u een keuze maken en uw digitale aanvraag indienen. Telefoon of fax De Wmo-telefoon Drechtsteden is op werkdagen te bereiken van 9.00 tot uur: (078) U kunt ook een fax sturen naar: (078) Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen. Het kan zijn dat u daarvoor een individuele voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, een vervoersvoor ziening, een woonvoorziening of hulp bij het huishouden. In deze brochure vindt u informatie over hulp bij het huishouden. 2 Persoonlijk De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in iedere aangesloten gemeente een loket. Hier kunt u persoonlijk langskomen. Deze adressen vindt u op bladzijde 19 van het boekje. Reactiekaart Iedereen die hulp bij het huishouden aanvraagt krijgt bij de beschikking een reactiekaart toegezonden. Deze kunt u gebruiken om aan te ge ven of u tevreden bent over uw hulp bij het huishouden. Ook kunt u hierop suggesties en klachten kwijt. Woont u in Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht of Zwijndrecht en hebt u hulp bij het huishouden nodig? Dan kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. U kunt kiezen uit één van de die door de Sociale Dienst Drechtsteden zijn geselecteerd. In deze brochure leest u welke in uw gemeente werkzaam zijn. Verder vindt u informatie over de aanvraag procedure, de eigen bijdrage en het persoonsgebonden budget en wat u moet doen als u van aanbieder wilt veranderen. 3 Hulp bij het huishouden is vanaf 2007 uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gehaald en valt nu onder de Wmo. In de AWBZ werd er nog van huishoudelijke verzorging gesproken.

3 Wmo Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Algemene informatie Vormen van hulp bij het huishouden 6 Wat houdt een indicatie in? 8 Met zorg helpen wij u vérder Wel of niet overstappen naar een andere aanbieder? 10 Persoonsgebonden budget 11 Eigen bijdrage 13 Uw aanvraag in 7 stappen 16 Waar vraag ik hulp bij het huishouden aan? 18 Suggesties, opmerkingen, klachten?

4 Algemene informatie Vormen van hulp bij het huishouden Met zorg helpen wij u vérder Twee categorieën Voor hulp bij het huishouden wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën: categorie 1: huishoudelijke werkzaamheden (HH1); categorie 2: huishoudelijke werkzaamheden, aangevuld met organisatie van het huishouden en hulp bij een ontregeld huishouden (HH2). 6 Categorie 1 Huishoudelijke werkzaamheden (HH1) Veel mensen hebben hulp nodig in de huishouding voor het schoonmaken van het huis. Deze hulp kan onder meer bestaan uit de volgende werkzaam heden: boodschappen doen; broodmaaltijd bereiden; warme maaltijd bereiden; licht huishoudelijk werk; zwaar huishoudelijk werk; de was doen; huishoudelijke spullen in orde brengen. Categorie 2 Huishoudelijke werkzaamheden (HH2) Een deel van de mensen heeft extra hulp nodig bij het organiseren van het huishouden. Deze hulp wordt vastgesteld op basis van de indicatiestelling en kan onder meer (tijdelijk) bestaan uit de volgende werkzaamheden: werkzaamheden HH1; anderen helpen in huis met zelfverzorging; anderen helpen in huis met het bereiden van de maaltijd; dagelijkse organisatie van het huishouden. 7

5 Algemene informatie Wat houdt een indicatie in? Met zorg helpen wij u vérder Indicatie Als u voor het eerst een aanvraag indient voor hulp bij het huishouden, krijgt u te maken met een indicatie. Om in aanmerking te komen voor hulp bij het huishouden moet eerst worden vastgesteld of u hulp nodig hebt en welke vorm voor u geschikt is. Tevens wordt vastgesteld hoeveel uren hulp u nodig hebt. Hierbij wordt rekening gehouden met wat uw eventuele huisgenoten nog kunnen doen. Dat wordt een indicatiestelling genoemd. De afdeling Wmo van de Sociale Dienst Drechtsteden heeft voor de indicatiestelling informatie nodig over uw situatie en zal u daar om vragen. Aan de hand hiervan wordt een besluit genomen, het indicatiebesluit. Als u het niet eens bent met het indicatiebesluit kunt u schriftelijk bezwaar maken. bepaalde tijd toegekend. Dit betreft zowel de hoeveelheid uren als de zwaarte van de hulp (categorie 1 of 2). Waar hulp bij het huishouden 1 volstaat, wordt deze hulp toegekend. Voordat de termijn van uw indicatie afloopt, bekijkt de afdeling Wmo of ook daarna hulp bij het huishouden nodig is. Centrum Indicatiestelling Zorg Wanneer er sprake is van een meervoudige aanvraag verzorgt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) de indicatie. Bijvoorbeeld als u naast hulp bij het huishouden ook verpleging en/of persoonlijke verzorging nodig hebt. 8 Toekenning voor bepaalde tijd De indicatie wordt verricht door consulenten van de afdeling Wmo. De consulenten maken voor de indicatie gebruik van een zogeheten beslisboom. Deze beslisboom geeft aan de hand van vastgestelde richtlijnen weer op welke ondersteuning iemand recht heeft, gezien de beperkingen die er zijn. De hulp die op grond van de beperking nodig is, wordt voor een 9

6 Algemene informatie Wel of niet overstappen naar een andere aanbieder? Persoonsgebonden budget Met zorg helpen wij u vérder 10 Krijgt u al hulp bij het huishouden van één van de in dit boekje? Dan kunt u kiezen tussen wel of niet overstappen. U bent tevreden over uw huidige aanbieder U bent tevreden over de hulp die u nu krijgt. In dat geval hoeft u vanaf 1 juli 2007 niets te doen. Uw hulp loopt door via de voor u vertrouwde aanbieder. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft namelijk met uw aanbieder een contract gesloten. U wilt overstappen naar een andere aanbieder U bent niet tevreden over de hulp die u nu krijgt. Vanaf 1 juli 2007 is het mogelijk om over te stappen naar een andere aanbieder. Voor het overstappen naar een andere aanbieder of het stoppen van de hulp geldt een opzegtermijn van 4 weken. U zegt dan schriftelijk de hulpovereenkomst op die tussen u en de aanbieder is gesloten. Zelf uw hulp bij het huishouden inkopen Bij het indienen van uw aanvraag kunt u kiezen of u hulp in natura krijgt of de voorkeur geeft aan een persoonsgebonden budget. In natura wil zeggen dat u een keuze maakt uit één van de in dit boekje. Vervolgens selecteert de aanbieder een hulp die bij u thuis komt werken. Met de komst van de Wmo kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget. Dat is een bedrag waarmee u zelf hulp bij het huishouden kunt inkopen. Als u geld krijgt voor hulp bij het huishouden, wordt u werkgever van uw hulp. Hieraan zijn ook plichten verbonden. Zo moet u kunnen laten zien dat u het salaris van uw hulp betaalt. Vaststelling persoonsgebonden budget (PGB) De Sociale Dienst Drechtsteden stelt uw budget officieel vast. U krijgt hierover een beschikking (brief) én de Overeenkomst PGB Drechtsteden. In deze overeenkomst, die u ondertekent, staan de specifieke voorwaarden. De hoogte van het PGB kunt u vinden op kopje E-loket producten. 11

7 Algemene informatie Eigen bijdrage Met zorg helpen wij u vérder 12 Verantwoording afleggen De Sociale Dienst Drechtsteden kan u, via een steekproef, vragen verantwoording af te leggen over de besteding van uw PGB. De Sociale Dienst vraagt u dan bijvoorbeeld om de arbeidsover - eenkomst van uw hulp met een overzicht van het betaalde salaris en de gewerkte uren. U als werkgever Een PGB betekent ook dat u een administratie moet (kunnen) voeren, omdat u werkgever van uw hulp wordt. Als werkgever heeft u ook plichten. Als u bijvoorbeeld een hulp heeft die meer dan drie dagen per week bij u werkt, bent u verplicht om te zorgen voor inhouding en afdracht van loonbelasting en sociale premies. Als u een hulp heeft die drie dagen of minder bij u werkt, geldt deze plicht niet. U moet echter wel verantwoording kunnen afleggen over het geld dat u heeft uitgegeven. Bovendien moet u ieder jaar een betalingsoverzicht voor de Belastingdienst invullen. Zo weet de Belastingdienst welke hulpverleners door u worden betaald. Waarom betaalt u een eigen bijdrage? Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het andere deel wordt betaald door de Sociale Dienst Drechtsteden. Het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (het CAK-BZ) is verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage. Hoe wordt uw eigen bijdrage vastgesteld? De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van: het aantal personen in uw huishouden; uw leeftijd; uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Op basis hiervan berekent het CAK-BZ welke eigen bijdrage u moet betalen. U hoeft zelf hiervoor niets te doen. Uw eigen bijdrage voor 2007 is gebaseerd op uw (gezamenlijk) inkomen in Uw maximale periodebijdrage Op basis van uw gegevens wordt uw maximale bijdrage per periode van vier weken vastgesteld. U betaalt per periode van vier weken nooit méér dan dit bedrag, ook niet als u veel hulp bij het huishouden ontvangt. 13

8 Algemene informatie Aanvraag Elk jaar ontvangt u van het CAK-BZ een zogenaamde beschikking. Dit is een brief waarin staat welke maximale bijdrage voor u is vastgesteld. Met zorg helpen wij u vérder Wat betaalt u per periode van vier weken? Wat u uiteindelijk betaalt is afhankelijk van het aantal uren hulp dat u ontvangt en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dit bedrag is nooit hoger dan uw maximale periode bijdrage. U krijgt iedere vier weken een factuur van het CAK-BZ met het bedrag dat u moet betalen. 14 Kennisgeving en beschikking Wanneer u voor het eerst hulp krijgt, geeft de aanbieder en/of de Sociale Dienst Drechtsteden uw gegevens door aan het CAK-BZ. Zodra uw gegevens in de administratie zijn opgenomen, ontvangt u van het CAK-BZ een zogenaamde kennisgeving. Dit is een brief waarin uw gegevens staan, zoals ze in de administratie van het CAK-BZ zijn opgenomen. Vervolgens ontvangt u van het CAK-BZ een beschikking waarin staat wat u maximale bijdrage per periode van vier weken is. 15

9 Aanvraag Uw aanvraag in 7 stappen Met zorg helpen wij u vérder 16 Stap 1 Ontvangst aanvraagformulier Zodra de afdeling Wmo uw aanvraagformulier heeft ontvangen, gaat uw aanvraag in behandeling. U krijgt een ontvangstbevestiging toegezonden. Stap 2 Indicatiestelling hulp bij het huishouden De afdeling Wmo verzorgt de indicatiestelling. Stap 3 Toewijzing of afwijzing hulp bij het huishouden De afdeling Wmo bepaalt op basis van de indicatiestelling of uw aanvraag wordt toegewezen of afgewezen. U ontvangt hierover een brief, het zogenaamde indicatiebesluit. Als uw aanvraag wordt afgewezen, kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Stap 4 Aanmelding bij de aanbieder van uw keuze Als uw aanvraag is toegewezen, kunt u zich aanmelden bij één van de die in uw gemeente werkzaam zijn. Zie verder het overzicht van in dit boekje. Hebt u gekozen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) dan krijgt u van de Sociale Dienst Drechtsteden, tegelijk met het indicatiebesluit, de overeenkomst PGB Drechtsteden. Deze overeenkomst moet u voor akkoord ondertekenen. Stap 5 Aanmelding bij het CAK-BZ De aanbieder van uw keuze meldt u aan bij het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) voor het berekenen van de eigen bijdrage. Als u kiest voor een PGB meldt de afdeling Wmo u aan bij het CAK-BZ voor het berekenen van de eigen bijdrage. Stap 6 Start hulp bij het huishouden De aanbieder van uw keuze neemt contact met u op over de start van de hulp. Binnen vijf werkdagen na uw aanmelding krijgt u hulp. Is er sprake van spoedeisende hulp, dan start de aanbieder de hulp binnen 24 uur. Stap 7 Ondertekening hulpovereenkomst Alle afspraken over hulp en hulpverlening legt de aanbieder vast in een hulpovereenkomst, die u en de aanbieder allebei ondertekenen. Uw aanvraag wordt in ieder geval binnen acht weken (de wettelijke periode) afgehandeld. 17

10 Aanvraag Waar vraag ik hulp bij het huishouden aan? Met zorg helpen wij u vérder 18 Hoe en waar? U kunt bellen met de Wmo-telefoon Drecht steden. Of u kunt langskomen bij een van de Serviceloketten van de Sociale Dienst Drechtsteden. Ook kunt u bij ons uw aanvraag indienen. Wilt u dit digitaal doen, dan kunt u terecht bij ons Elektronisch loket (E-loket). Als u zelf niet in staat bent om een aanvraag in te dienen, kunt u een ander (bijv. een familielid) machtigen dit voor u te doen. E-loket Op klikt u het kopje E-loket producten aan, Hier kunt u een keuze maken en uw digitale aanvraag indienen. Telefoon of fax De Wmo-telefoon Drechtsteden is op werkdagen te bereiken van 9.00 tot uur: (078) U kunt ook een fax sturen naar: (078) Alblasserdam Gemeentehuis Alblasserdam Open: iedere werkdag van uur Dordrecht Spuiboulevard 298 (Boulevard voor werk, inkomen en zorg) Open: iedere werkdag van uur. Hendrik-Ido-Ambacht Gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht Open: iedere werkdag van uur Papendrecht Gemeentehuis Papendrecht Open: iedere werkdag van uur Sliedrecht Gemeentehuis Sliedrecht Open: iedere werkdag van uur 19 Persoonlijk De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in iedere aangesloten gemeente een loket. Hier kunt u persoonlijk langskomen voor informatie en advies. Zwijndrecht Tijdelijk adres: Vierdrecht II, Stationsweg 41 Open: iedere werkdag van uur

11 Aanvraag Suggesties, opmerkingen, klachten? Met zorg helpen wij u vérder Reactiekaart Iedereen die hulp bij het huishouden aanvraagt krijgt bij de beschikking een reactiekaart toegezonden. Deze kaart kunt u gebruiken om aan te geven of u tevreden bent over uw hulp bij het huishouden. Ook kunt u hierop suggesties en klachten kwijt. U kunt ook telefonisch bij ons terecht. De Wmotelefoon Drechtsteden is op werkdagen te bereiken van 9.00 tot uur: (078) Regionale Wmo-adviesraad Over de praktijk en de uitvoering van de hulp bij het huishouden heeft de afdeling Wmo regelmatig overleg met de regionale Wmo-adviesraad. De Regionale Adviesraad geeft advies over Wmo-beleidsvoorstellen en bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale adviesraden in de Drechtsteden. De vertegenwoordiger is bijvoorbeeld een belangenbehartiger van gehandicapten of van mensen die gebruik maken van hulp bij het huishouden. 21

12 Agathos Thuiszorg Asito Medical Rotterdam B.V. Postbus 151, 2900 AD Capelle aan den IJssel Vlambloem 61, 3068 JG Rotterdam Ravenswaard 5, Rotterdam Vlambloem 61, 3068 JG Rotterdam 22 maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: fax: website: telefoon: telefonisch spreekuur van uur Wij verlenen zorg vanuit onze christelijk/ reformatorische identiteit aan alle inwoners die dat nodig hebben en die onze identiteit respecteren. Naast hulp bij huishouden biedt Agathos: persoonlijke verzorging, verpleging, advies, instructie, voorlichting, ondersteunende en activerende begeleiding, palliatieve zorg en VideoHomeTraining. maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: fax: website: maandag t/m vrijdag van uur telefoonnummer Hulp bij het huishouden. Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 23 Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

13 Beeuwkes Thuiszorg de Blije Borgh Stationsweg 95, 6711 PM Ede centraal kantoor: Stationsweg 95, 6711 PM Ede maandag t/m vrijdag van uur steunpunt Sliedrecht: Bonkelaarplein 7, 3363 EL Sliedrecht Gerard Alewijnsstraat GD, Hendrik-Ido-Ambacht Gerard Alewijnsstraat GD, Hendrik-Ido-Ambacht Contact telefoon: fax: website: 24 Contact telefoon: fax: website: Verpleging, verzorging, huishou- delijke zorg, psychosociale zorg, advisering, bemiddeling en begeleiding. telefoonnummer Beeuwkes Thuiszorg werkt vanuit een Protestants-Christelijke achtergrond. De Christelijke waarden en normen zijn uitgangspunten in de hulpverlening. Dordrecht, Alblasserdam, H.I. Ambacht, Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer spreekuur wachtlijstbegeleider: maandag en woensdag van uur en dinsdag en donderdag van uur. Protestants Christelijk Extramurale zorg*,verzorging*, verpleging*, aanvullende verpleeghuiszorg* (psychogeriatrie/somatisch), psychogeriatrische verpleeghuiszorg*, ondersteunende begeleiding*, dagverzorging*, kort durende opname*, palliatieve zorg*, verzorgd wonen* (in ontwikkeling), alarmering en seniorenrestaurant. * Alle zorg wordt geboden op basis van een indicatie verstrekt door het CIZ. 25 Hendrik-Ido-Ambacht

14 Bonniers Zorg Careyn Brouwersdijk 84, 3314 GT Dordrecht Postbus 900, 3100 AX Schiedam Brouwersdijk 84, 3314 GT Dordrecht maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur Contact telefoon: fax: website: s Gravelandseweg XT Schiedam maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: website: telefoonnummer telefoonnummer Bonniers Zorg is een kleinschalig thuiszorgbureau welke zorg levert aan cliënten voor alle gezindten. Gezelschapsdame, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en 24-uurs zorg. Van alle gezindten. Diensten naast hulp bij het huishouden: Verpleging en verzorging (intramuraal en extramuraal), maatschappelijk werk, kraamzorg, ouder- en kindzorg, voeding- en dieetadvies, thuiszorgwinkel, uitleen van hulpmiddelen. 26 Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 27

15 Curadomi organisatie voor thuiszorg Van den Dool Zorg & Begeleiding Organisatie voor thuiszorg Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Amstelwijck Van der Steenhovenplein NM Dordrecht De Spiegel 15, 3341 CA Hendrik Ido Ambacht De Spiegel 15, Hendrik Ido Ambacht Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Amstelwijck Van der Steenhovenplein NM Dordrecht Contact telefoon: fax: website: Contact telefoon: van uur fax: website: telefoonnummer spreekuren op afspraak Christelijk Voor hulp in het huishouden is het telefoonnummer iedere werkdag van uur te bereiken. Voor verzorging en verpleging is het telefoonnummer elke dag 24 uur per dag te bereiken. Aanbod van overige naast hulp bij het huishouden, verpleging en verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding, specialistische begeleiding, huiswerkbegeleiding, hulpmiddelen, alle ook via PGB of op particuliere basis. 28 Curadomi geeft met christelijk personeel hulp en zorg aan iedereen die dat nodig heeft. Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Zwijndrecht 29 Persoonlijke verzorging, onder- steunende begeleiding, verpleging, 24-uurszorg. Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

16 Evean Thuiszorg H+B Thuiszorg Zeker van Zorg Postbus 175, 8200 AD Lelystad Rijswijkseweg 60, 2516 EH Den Haag 30 Evean is een landelijk gecertificeerde zorg- organisatie en biedt naast hulp bij het huishouden ook 24-uurs zorg, verpleging & verzorging, kraamzorg, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Evean heeft een ledenvereniging. Leden kunnen voordelig gebruik maken van aanvullende op het gebied van gezondheid en zorg. Bijvoorbeeld maaltijden aan huis laten bezorgen of voordelig gebruik maken van de Evean Klusbus. Contact Servicepunten van Evean: Amsterdam, tt. Vasumweg 44 Purmerend, Waterlandplein 5 * Zaandam, Bristolroodstraat 164 * * Tevens Evean winkel. maandag t/m vrijdag uur telefoon: ( 0,10 p.m.) website: telefoonnummer ( 0,10 p.m.) Evean Thuiszorg richt zich niet specifiek op een bepaalde levensovertuiging, maar zoekt een medewerker die bij een klant past. Dat kan zijn uit levensovertuiging, maar ook van - wege leeftijd, achtergrond of gezinssituatie. Verpleging, ondersteunende begelei- ding en verzorging, 24-uurs zorg, etc. Contact Rijswijkseweg 60, 2516 EH Den Haag telefoon H+B Servicepunt: (lokaal tarief) fax: website: telefoonnummer (lokaal tarief) Waarden en normen zijn belangrijk bij H+B Thuiszorg. Wij hebben respect voor ieders godsdienst en levensbeschouwing. De organisatie is een afspiegeling van de maatschappij, er zijn mensen bij ons werkzaam met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Wanneer u dit wenst krijgt u een huishoudelijk hulp passend bij uw overtuiging. Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 31 Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

17 Hervormde Stichting Crabbehoff Internos Katholieke Stichting Thuiszorg 32 Groen van Prinstererweg SP Dordrecht Verzorgingshuis Dubbelmonde Koningstraat 290, 3319 PH Dordrecht maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: / fax: website: telefoonnummer Protestant christelijk levensovertuiging 24-uurs verpleging en verzorging en behandeling (verblijf) In thuissituatie: Persoonlijke Verzorging Verpleging Ondersteunende Begeleiding Activerende begeleiding Behandeling (bv. Fysiotherapie en ergotherapie) Advisering Maaltijdservice / catering Professionele alarmopvolging Welzijnsactiviteiten Klussendienst Postbus 280, 3300 AG Dordrecht Callistolaan 12, 3318 JA Dordrecht Groenmarkt 15, 3311 BD Dordrecht Callistolaan: maandag t/m vrijdag van uur Groenmarkt: maandag t/m vrijdag uur Contact telefoon: fax: website: Verzorging, verpleging, gespe- cialiseerde verzorging, gespecialiseerde verpleging, dagverzorging, thuiszorgwinkel, uitleen en verkoop hulpmiddelen en verpleegartikelen, verpleegkundig spreekuur, alarmopvolging, ouderenadviseur, Persoons Gebonden Budget, servicepakket, particuliere hulp. telefoonnummer Katholiek, voor alle gezindten Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 33 Dordrecht

18 De Merwelanden NedZorg 34 Haringvlietstraat EM Dordrecht Haringvlietstraat EM Dordrecht tijdens kantooruren Contact telefoon: fax: website: telefoonnummer Spreekuren: 1. Verpleegkundig: dinsdag en donderdag van uur 2. Maatschappelijk werk: maandag van uur Rooms Katholiek Onder andere warme maaltijden, alarmering, activiteiten, hulp bij het huishouden, dagverzorging, kortdurende opname, verpleging en verzorging, 24-uurs zorg. Nieuwstraat 44, 3311 XR Dordrecht Nieuwstraat 44, 3311 XR Dordrecht maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: fax: website: telefoonnummer Onze missie: Als ondernemers in de zorg is het onze passie te leveren wat nodig is. Alle vormen van thuiszorg, van Hulp bij het Huishouden tot en met Lange Duur Zorg (specialistische thuiszorg). Tevens leveren wij kraamzorg. H.I. Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 35 Dordrecht

19 NovoCare Thuiszorg Opmaat Hoveniersstraat 2, 4201HS Gorinchem Postbus 233, 3330 AE Zwijndrecht Hoveniersstraat 2, 4201HS Gorinchem IJsselmeer 30, 3332 EX Zwijndrecht maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: fax: website: Contact maandag t/m vrijdag van uur telefoon: (10 c p.m.) fax: website: telefoonnummer (noodnummer) 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer (10 c p.m.) Algemeen en voor iedereen. Algemeen. 36 Verzorging en verpleging, onder- steunende en activerende begeleiding, intensieve thuiszorg, 24-uurs en terminale zorg. Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht Verpleging en verzorging, gespecia- liseerde verpleging (diabetes- en longverpleegkundige), 24-uurs zorg, thuiszorgadviseurs, uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen, voedingsvoorlichting en dieetadvisering, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, servicepakket. 37 Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

20 PrivaZorg Alblasserwaard en Drechtsteden Ridderzorg Burgemeester Viezeestraat CA Bleskensgraaf Burgemeester Viezeestraat CA Bleskensgraaf maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: fax: website: Boksdoornstraat BD Ridderkerk Boksdoornstraat BD Ridderkerk maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: fax: website: 38 telefoonnummer spreekuur, na telefonische afspraak Algemeen. Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Nachtzorg 24-uurszorg Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer Protestants-christelijk. Ridderzorg is onderdeel van zorgcentrum De Riederborgh. De volgende dienstverlening in de thuiszorg als ook intramuraal: verpleging en verzorging, dagverzorging, 24-uurs zorg, alarmering, ondersteunende begeleiding. Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht 39

21 Rivas RST Zorgverleners Postbus 90, 4200 AB Gorinchem Postbus 154, 3770 AD Barneveld Contact Alblasserdam: Alblashof, De Alblashof 1, 2951 XR Sliedrecht: Centrum voor verpleeghuiszorg Kerkbuurt 200, 3361 BM Papendrecht: Stolpenhove, woonzorgcentrum Waalburght, Kleine Waal 6, 3353 BT Tijdens kantooruren telefoon: (lokaal tarief) website: telefoonnummer (lokaal tarief) Hoofdkantoor: Burg. Kuntzelaan 27-a, 3771 EP Barneveld Regio Oud-Alblas: Kerkstraat 1c, 2969 AJ Oud-Alblas Tijdens kantooruren Contact telefoon: fax: website: telefoonnummer Reformatorische stichting thuiszorg 40 Algemeen. Ziekenhuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg, zorg thuis, maatschappelijk werk en welzijn gezondheid. 24-uurszorg, kraamzorg, thuiszorg, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, advies, instructie en voorlichting, gespecialiseerde verzorging: ondersteunende en activerende begeleiding. 41 Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

22 Syndion Thuiszorg Rotterdam Postbus 3012, 4200 EA Gorinchem Schelluinsevliet NB Gorichem Contact telefoon: fax: Tijdens kantooruren (van uur) via het algemene telefoonnummer. Consultatiedienst uitsluitend voor spoedgevallen en buiten kantooruren: Neutraal. Postbus AZ Rotterdam Bij u thuis Hoofdkantoor: Coolsingel 75 te Rotterdam Cursussen en spreekuren op locatie in de wijk Contact telefoon: website: 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer Brede dienstverlening aan mensen met een handicap: Dagbesteding voor volwassenen met een handicap, Wonen voor mensen met een lichamelijke handicap, Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap, Begeleiding en ondersteuning van kind en gezin. Zorg wordt op maat gegeven, afhankelijk van de vraag en behoefte van de cliënt. Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht Openbare algemene instelling. Persoonlijke verzorging; dagverzorging; gespecialiseerde verzorging; verpleging; gespecialiseerde verpleging; advies, instructie en voorlichting; extramurale verzorgingshuiszorg; begeleiding. Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 43

23 Stichting Waardeburgh Stichting de Wielborgh Postbus 1054, 3360 BB Sliedrecht Beverwijckstraat 49, 3311 GB Dordrecht Bonkelaarplein 7, 3363 EL Sliedrecht openingstijden tijdens kantooruren Het Stadswiel: Beverwijckstraat 49, 3311 GB Dordrecht Contact Servicepunt - telefoon: (gratis) fax: website: Het Sterrenwiel: Dalmeijerplein 80, 3318 DA Dordrecht Het Waterwiel: Admiraalsplein 700, 3317 NJ Dordrecht Het Polderwiel: Dudok-erf 58, 3315 KA Dordrecht telefoonnummer: Protestant-christelijk Contact telefoon: fax: website: Kortdurende verblijf, zorg aan huis (verpleging, verzorging en begeleiding), alarmering, maaltijden thuis, open tafel, restaurant, Sjuttul (vervoersdienst), seniorendagen (dagverzorging). Stadswiel ` Sterrenwiel Waterwiel Polderwiel Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht Ondersteuning vindt plaats voor zover nodig, gewenst en mogelijk, ongeacht maatschappelijke positie, ras, sekse, geloofsovertuiging, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. 45 Verpleging en verzorging, 24-uurs zorg, Waarborg-abonnement (geldt niet voor Alblasserdam), activiteitenabonnement, etc. Papendrecht

24 Stichting ZorgBedrijf Nederland Jan Ligthartstraat 1 Unit MR Alkmaar Marsdiepstraat AM Den Helder uur Contact telefoon: website: telefoonnummer Algemeen. Colofon Sociale Dienst Drechtsteden Afdeling Wmo Postbus AP Dordrecht Tel: (078) Verpleging en verzorging, specialistische verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding, jeugdzorg, uitleen van hulpmiddelen. juni Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht Tekst: Vormgeving: Druk: Communicatie Sociale Dienst Drechtsteden Studio Vincenti Dordrecht Ecodrukkers Nieuwkoop Ecodrukwerk is geheel klimaatneutraal en volledig IPA-vrij met gebruik van biologische inkten. De seal-folie is biologisch afbreekbaar. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur vragen over hulp bij het huishouden? VIA Houten, Vraagbaak voor Informatie en Advies Hollandsspoor 1 (in Loericker Stee), Houten Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Telefonisch bereikbaar:

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder Een praktische gids over zorg in de laatste levensfase Netwerk Palliatieve Zorg Per adres: Markettenweg 50 3314 JE Dordrecht T 06-30 28 56 53 I www.netwerkpalliatievezorg.nl/waardenland

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg

Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg Inleiding In de brochure Florence Thuiszorg vindt u belangrijke informatie over de zorgverlening die wij thuis bieden. Als u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

zorgaanbieders naar keuze

zorgaanbieders naar keuze 11 zorgaanbieders naar keuze Huishoudelijke hulp in Walcheren 2009 / 2010 In deze folder maakt u kennis met de 11 zorgaanbieders op Walcheren die u hulp in de huishouding kunnen bieden. U hebt hiervoor

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie