Wmo Hulp bij het huishouden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo Hulp bij het huishouden"

Transcriptie

1 Wmo Hulp bij het huishouden Met zorg helpen wij u vérder Aanvraag eigen bijdrage Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning

2 Wmo Hulp bij het Huishouden Woord vooraf Met zorg helpen wij u vérder E-loket Op klikt u het kopje E-loket producten aan. Hier vindt u algemene informatie, kunt u een keuze maken en uw digitale aanvraag indienen. Telefoon of fax De Wmo-telefoon Drechtsteden is op werkdagen te bereiken van 9.00 tot uur: (078) U kunt ook een fax sturen naar: (078) Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen. Het kan zijn dat u daarvoor een individuele voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, een vervoersvoor ziening, een woonvoorziening of hulp bij het huishouden. In deze brochure vindt u informatie over hulp bij het huishouden. 2 Persoonlijk De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in iedere aangesloten gemeente een loket. Hier kunt u persoonlijk langskomen. Deze adressen vindt u op bladzijde 19 van het boekje. Reactiekaart Iedereen die hulp bij het huishouden aanvraagt krijgt bij de beschikking een reactiekaart toegezonden. Deze kunt u gebruiken om aan te ge ven of u tevreden bent over uw hulp bij het huishouden. Ook kunt u hierop suggesties en klachten kwijt. Woont u in Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht of Zwijndrecht en hebt u hulp bij het huishouden nodig? Dan kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. U kunt kiezen uit één van de die door de Sociale Dienst Drechtsteden zijn geselecteerd. In deze brochure leest u welke in uw gemeente werkzaam zijn. Verder vindt u informatie over de aanvraag procedure, de eigen bijdrage en het persoonsgebonden budget en wat u moet doen als u van aanbieder wilt veranderen. 3 Hulp bij het huishouden is vanaf 2007 uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gehaald en valt nu onder de Wmo. In de AWBZ werd er nog van huishoudelijke verzorging gesproken.

3 Wmo Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Algemene informatie Vormen van hulp bij het huishouden 6 Wat houdt een indicatie in? 8 Met zorg helpen wij u vérder Wel of niet overstappen naar een andere aanbieder? 10 Persoonsgebonden budget 11 Eigen bijdrage 13 Uw aanvraag in 7 stappen 16 Waar vraag ik hulp bij het huishouden aan? 18 Suggesties, opmerkingen, klachten?

4 Algemene informatie Vormen van hulp bij het huishouden Met zorg helpen wij u vérder Twee categorieën Voor hulp bij het huishouden wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën: categorie 1: huishoudelijke werkzaamheden (HH1); categorie 2: huishoudelijke werkzaamheden, aangevuld met organisatie van het huishouden en hulp bij een ontregeld huishouden (HH2). 6 Categorie 1 Huishoudelijke werkzaamheden (HH1) Veel mensen hebben hulp nodig in de huishouding voor het schoonmaken van het huis. Deze hulp kan onder meer bestaan uit de volgende werkzaam heden: boodschappen doen; broodmaaltijd bereiden; warme maaltijd bereiden; licht huishoudelijk werk; zwaar huishoudelijk werk; de was doen; huishoudelijke spullen in orde brengen. Categorie 2 Huishoudelijke werkzaamheden (HH2) Een deel van de mensen heeft extra hulp nodig bij het organiseren van het huishouden. Deze hulp wordt vastgesteld op basis van de indicatiestelling en kan onder meer (tijdelijk) bestaan uit de volgende werkzaamheden: werkzaamheden HH1; anderen helpen in huis met zelfverzorging; anderen helpen in huis met het bereiden van de maaltijd; dagelijkse organisatie van het huishouden. 7

5 Algemene informatie Wat houdt een indicatie in? Met zorg helpen wij u vérder Indicatie Als u voor het eerst een aanvraag indient voor hulp bij het huishouden, krijgt u te maken met een indicatie. Om in aanmerking te komen voor hulp bij het huishouden moet eerst worden vastgesteld of u hulp nodig hebt en welke vorm voor u geschikt is. Tevens wordt vastgesteld hoeveel uren hulp u nodig hebt. Hierbij wordt rekening gehouden met wat uw eventuele huisgenoten nog kunnen doen. Dat wordt een indicatiestelling genoemd. De afdeling Wmo van de Sociale Dienst Drechtsteden heeft voor de indicatiestelling informatie nodig over uw situatie en zal u daar om vragen. Aan de hand hiervan wordt een besluit genomen, het indicatiebesluit. Als u het niet eens bent met het indicatiebesluit kunt u schriftelijk bezwaar maken. bepaalde tijd toegekend. Dit betreft zowel de hoeveelheid uren als de zwaarte van de hulp (categorie 1 of 2). Waar hulp bij het huishouden 1 volstaat, wordt deze hulp toegekend. Voordat de termijn van uw indicatie afloopt, bekijkt de afdeling Wmo of ook daarna hulp bij het huishouden nodig is. Centrum Indicatiestelling Zorg Wanneer er sprake is van een meervoudige aanvraag verzorgt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) de indicatie. Bijvoorbeeld als u naast hulp bij het huishouden ook verpleging en/of persoonlijke verzorging nodig hebt. 8 Toekenning voor bepaalde tijd De indicatie wordt verricht door consulenten van de afdeling Wmo. De consulenten maken voor de indicatie gebruik van een zogeheten beslisboom. Deze beslisboom geeft aan de hand van vastgestelde richtlijnen weer op welke ondersteuning iemand recht heeft, gezien de beperkingen die er zijn. De hulp die op grond van de beperking nodig is, wordt voor een 9

6 Algemene informatie Wel of niet overstappen naar een andere aanbieder? Persoonsgebonden budget Met zorg helpen wij u vérder 10 Krijgt u al hulp bij het huishouden van één van de in dit boekje? Dan kunt u kiezen tussen wel of niet overstappen. U bent tevreden over uw huidige aanbieder U bent tevreden over de hulp die u nu krijgt. In dat geval hoeft u vanaf 1 juli 2007 niets te doen. Uw hulp loopt door via de voor u vertrouwde aanbieder. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft namelijk met uw aanbieder een contract gesloten. U wilt overstappen naar een andere aanbieder U bent niet tevreden over de hulp die u nu krijgt. Vanaf 1 juli 2007 is het mogelijk om over te stappen naar een andere aanbieder. Voor het overstappen naar een andere aanbieder of het stoppen van de hulp geldt een opzegtermijn van 4 weken. U zegt dan schriftelijk de hulpovereenkomst op die tussen u en de aanbieder is gesloten. Zelf uw hulp bij het huishouden inkopen Bij het indienen van uw aanvraag kunt u kiezen of u hulp in natura krijgt of de voorkeur geeft aan een persoonsgebonden budget. In natura wil zeggen dat u een keuze maakt uit één van de in dit boekje. Vervolgens selecteert de aanbieder een hulp die bij u thuis komt werken. Met de komst van de Wmo kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget. Dat is een bedrag waarmee u zelf hulp bij het huishouden kunt inkopen. Als u geld krijgt voor hulp bij het huishouden, wordt u werkgever van uw hulp. Hieraan zijn ook plichten verbonden. Zo moet u kunnen laten zien dat u het salaris van uw hulp betaalt. Vaststelling persoonsgebonden budget (PGB) De Sociale Dienst Drechtsteden stelt uw budget officieel vast. U krijgt hierover een beschikking (brief) én de Overeenkomst PGB Drechtsteden. In deze overeenkomst, die u ondertekent, staan de specifieke voorwaarden. De hoogte van het PGB kunt u vinden op kopje E-loket producten. 11

7 Algemene informatie Eigen bijdrage Met zorg helpen wij u vérder 12 Verantwoording afleggen De Sociale Dienst Drechtsteden kan u, via een steekproef, vragen verantwoording af te leggen over de besteding van uw PGB. De Sociale Dienst vraagt u dan bijvoorbeeld om de arbeidsover - eenkomst van uw hulp met een overzicht van het betaalde salaris en de gewerkte uren. U als werkgever Een PGB betekent ook dat u een administratie moet (kunnen) voeren, omdat u werkgever van uw hulp wordt. Als werkgever heeft u ook plichten. Als u bijvoorbeeld een hulp heeft die meer dan drie dagen per week bij u werkt, bent u verplicht om te zorgen voor inhouding en afdracht van loonbelasting en sociale premies. Als u een hulp heeft die drie dagen of minder bij u werkt, geldt deze plicht niet. U moet echter wel verantwoording kunnen afleggen over het geld dat u heeft uitgegeven. Bovendien moet u ieder jaar een betalingsoverzicht voor de Belastingdienst invullen. Zo weet de Belastingdienst welke hulpverleners door u worden betaald. Waarom betaalt u een eigen bijdrage? Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het andere deel wordt betaald door de Sociale Dienst Drechtsteden. Het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (het CAK-BZ) is verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage. Hoe wordt uw eigen bijdrage vastgesteld? De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van: het aantal personen in uw huishouden; uw leeftijd; uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Op basis hiervan berekent het CAK-BZ welke eigen bijdrage u moet betalen. U hoeft zelf hiervoor niets te doen. Uw eigen bijdrage voor 2007 is gebaseerd op uw (gezamenlijk) inkomen in Uw maximale periodebijdrage Op basis van uw gegevens wordt uw maximale bijdrage per periode van vier weken vastgesteld. U betaalt per periode van vier weken nooit méér dan dit bedrag, ook niet als u veel hulp bij het huishouden ontvangt. 13

8 Algemene informatie Aanvraag Elk jaar ontvangt u van het CAK-BZ een zogenaamde beschikking. Dit is een brief waarin staat welke maximale bijdrage voor u is vastgesteld. Met zorg helpen wij u vérder Wat betaalt u per periode van vier weken? Wat u uiteindelijk betaalt is afhankelijk van het aantal uren hulp dat u ontvangt en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dit bedrag is nooit hoger dan uw maximale periode bijdrage. U krijgt iedere vier weken een factuur van het CAK-BZ met het bedrag dat u moet betalen. 14 Kennisgeving en beschikking Wanneer u voor het eerst hulp krijgt, geeft de aanbieder en/of de Sociale Dienst Drechtsteden uw gegevens door aan het CAK-BZ. Zodra uw gegevens in de administratie zijn opgenomen, ontvangt u van het CAK-BZ een zogenaamde kennisgeving. Dit is een brief waarin uw gegevens staan, zoals ze in de administratie van het CAK-BZ zijn opgenomen. Vervolgens ontvangt u van het CAK-BZ een beschikking waarin staat wat u maximale bijdrage per periode van vier weken is. 15

9 Aanvraag Uw aanvraag in 7 stappen Met zorg helpen wij u vérder 16 Stap 1 Ontvangst aanvraagformulier Zodra de afdeling Wmo uw aanvraagformulier heeft ontvangen, gaat uw aanvraag in behandeling. U krijgt een ontvangstbevestiging toegezonden. Stap 2 Indicatiestelling hulp bij het huishouden De afdeling Wmo verzorgt de indicatiestelling. Stap 3 Toewijzing of afwijzing hulp bij het huishouden De afdeling Wmo bepaalt op basis van de indicatiestelling of uw aanvraag wordt toegewezen of afgewezen. U ontvangt hierover een brief, het zogenaamde indicatiebesluit. Als uw aanvraag wordt afgewezen, kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Stap 4 Aanmelding bij de aanbieder van uw keuze Als uw aanvraag is toegewezen, kunt u zich aanmelden bij één van de die in uw gemeente werkzaam zijn. Zie verder het overzicht van in dit boekje. Hebt u gekozen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) dan krijgt u van de Sociale Dienst Drechtsteden, tegelijk met het indicatiebesluit, de overeenkomst PGB Drechtsteden. Deze overeenkomst moet u voor akkoord ondertekenen. Stap 5 Aanmelding bij het CAK-BZ De aanbieder van uw keuze meldt u aan bij het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) voor het berekenen van de eigen bijdrage. Als u kiest voor een PGB meldt de afdeling Wmo u aan bij het CAK-BZ voor het berekenen van de eigen bijdrage. Stap 6 Start hulp bij het huishouden De aanbieder van uw keuze neemt contact met u op over de start van de hulp. Binnen vijf werkdagen na uw aanmelding krijgt u hulp. Is er sprake van spoedeisende hulp, dan start de aanbieder de hulp binnen 24 uur. Stap 7 Ondertekening hulpovereenkomst Alle afspraken over hulp en hulpverlening legt de aanbieder vast in een hulpovereenkomst, die u en de aanbieder allebei ondertekenen. Uw aanvraag wordt in ieder geval binnen acht weken (de wettelijke periode) afgehandeld. 17

10 Aanvraag Waar vraag ik hulp bij het huishouden aan? Met zorg helpen wij u vérder 18 Hoe en waar? U kunt bellen met de Wmo-telefoon Drecht steden. Of u kunt langskomen bij een van de Serviceloketten van de Sociale Dienst Drechtsteden. Ook kunt u bij ons uw aanvraag indienen. Wilt u dit digitaal doen, dan kunt u terecht bij ons Elektronisch loket (E-loket). Als u zelf niet in staat bent om een aanvraag in te dienen, kunt u een ander (bijv. een familielid) machtigen dit voor u te doen. E-loket Op klikt u het kopje E-loket producten aan, Hier kunt u een keuze maken en uw digitale aanvraag indienen. Telefoon of fax De Wmo-telefoon Drechtsteden is op werkdagen te bereiken van 9.00 tot uur: (078) U kunt ook een fax sturen naar: (078) Alblasserdam Gemeentehuis Alblasserdam Open: iedere werkdag van uur Dordrecht Spuiboulevard 298 (Boulevard voor werk, inkomen en zorg) Open: iedere werkdag van uur. Hendrik-Ido-Ambacht Gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht Open: iedere werkdag van uur Papendrecht Gemeentehuis Papendrecht Open: iedere werkdag van uur Sliedrecht Gemeentehuis Sliedrecht Open: iedere werkdag van uur 19 Persoonlijk De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in iedere aangesloten gemeente een loket. Hier kunt u persoonlijk langskomen voor informatie en advies. Zwijndrecht Tijdelijk adres: Vierdrecht II, Stationsweg 41 Open: iedere werkdag van uur

11 Aanvraag Suggesties, opmerkingen, klachten? Met zorg helpen wij u vérder Reactiekaart Iedereen die hulp bij het huishouden aanvraagt krijgt bij de beschikking een reactiekaart toegezonden. Deze kaart kunt u gebruiken om aan te geven of u tevreden bent over uw hulp bij het huishouden. Ook kunt u hierop suggesties en klachten kwijt. U kunt ook telefonisch bij ons terecht. De Wmotelefoon Drechtsteden is op werkdagen te bereiken van 9.00 tot uur: (078) Regionale Wmo-adviesraad Over de praktijk en de uitvoering van de hulp bij het huishouden heeft de afdeling Wmo regelmatig overleg met de regionale Wmo-adviesraad. De Regionale Adviesraad geeft advies over Wmo-beleidsvoorstellen en bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale adviesraden in de Drechtsteden. De vertegenwoordiger is bijvoorbeeld een belangenbehartiger van gehandicapten of van mensen die gebruik maken van hulp bij het huishouden. 21

12 Agathos Thuiszorg Asito Medical Rotterdam B.V. Postbus 151, 2900 AD Capelle aan den IJssel Vlambloem 61, 3068 JG Rotterdam Ravenswaard 5, Rotterdam Vlambloem 61, 3068 JG Rotterdam 22 maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: fax: website: telefoon: telefonisch spreekuur van uur Wij verlenen zorg vanuit onze christelijk/ reformatorische identiteit aan alle inwoners die dat nodig hebben en die onze identiteit respecteren. Naast hulp bij huishouden biedt Agathos: persoonlijke verzorging, verpleging, advies, instructie, voorlichting, ondersteunende en activerende begeleiding, palliatieve zorg en VideoHomeTraining. maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: fax: website: maandag t/m vrijdag van uur telefoonnummer Hulp bij het huishouden. Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 23 Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

13 Beeuwkes Thuiszorg de Blije Borgh Stationsweg 95, 6711 PM Ede centraal kantoor: Stationsweg 95, 6711 PM Ede maandag t/m vrijdag van uur steunpunt Sliedrecht: Bonkelaarplein 7, 3363 EL Sliedrecht Gerard Alewijnsstraat GD, Hendrik-Ido-Ambacht Gerard Alewijnsstraat GD, Hendrik-Ido-Ambacht Contact telefoon: fax: website: 24 Contact telefoon: fax: website: Verpleging, verzorging, huishou- delijke zorg, psychosociale zorg, advisering, bemiddeling en begeleiding. telefoonnummer Beeuwkes Thuiszorg werkt vanuit een Protestants-Christelijke achtergrond. De Christelijke waarden en normen zijn uitgangspunten in de hulpverlening. Dordrecht, Alblasserdam, H.I. Ambacht, Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer spreekuur wachtlijstbegeleider: maandag en woensdag van uur en dinsdag en donderdag van uur. Protestants Christelijk Extramurale zorg*,verzorging*, verpleging*, aanvullende verpleeghuiszorg* (psychogeriatrie/somatisch), psychogeriatrische verpleeghuiszorg*, ondersteunende begeleiding*, dagverzorging*, kort durende opname*, palliatieve zorg*, verzorgd wonen* (in ontwikkeling), alarmering en seniorenrestaurant. * Alle zorg wordt geboden op basis van een indicatie verstrekt door het CIZ. 25 Hendrik-Ido-Ambacht

14 Bonniers Zorg Careyn Brouwersdijk 84, 3314 GT Dordrecht Postbus 900, 3100 AX Schiedam Brouwersdijk 84, 3314 GT Dordrecht maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur Contact telefoon: fax: website: s Gravelandseweg XT Schiedam maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: website: telefoonnummer telefoonnummer Bonniers Zorg is een kleinschalig thuiszorgbureau welke zorg levert aan cliënten voor alle gezindten. Gezelschapsdame, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en 24-uurs zorg. Van alle gezindten. Diensten naast hulp bij het huishouden: Verpleging en verzorging (intramuraal en extramuraal), maatschappelijk werk, kraamzorg, ouder- en kindzorg, voeding- en dieetadvies, thuiszorgwinkel, uitleen van hulpmiddelen. 26 Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 27

15 Curadomi organisatie voor thuiszorg Van den Dool Zorg & Begeleiding Organisatie voor thuiszorg Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Amstelwijck Van der Steenhovenplein NM Dordrecht De Spiegel 15, 3341 CA Hendrik Ido Ambacht De Spiegel 15, Hendrik Ido Ambacht Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Amstelwijck Van der Steenhovenplein NM Dordrecht Contact telefoon: fax: website: Contact telefoon: van uur fax: website: telefoonnummer spreekuren op afspraak Christelijk Voor hulp in het huishouden is het telefoonnummer iedere werkdag van uur te bereiken. Voor verzorging en verpleging is het telefoonnummer elke dag 24 uur per dag te bereiken. Aanbod van overige naast hulp bij het huishouden, verpleging en verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding, specialistische begeleiding, huiswerkbegeleiding, hulpmiddelen, alle ook via PGB of op particuliere basis. 28 Curadomi geeft met christelijk personeel hulp en zorg aan iedereen die dat nodig heeft. Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Zwijndrecht 29 Persoonlijke verzorging, onder- steunende begeleiding, verpleging, 24-uurszorg. Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

16 Evean Thuiszorg H+B Thuiszorg Zeker van Zorg Postbus 175, 8200 AD Lelystad Rijswijkseweg 60, 2516 EH Den Haag 30 Evean is een landelijk gecertificeerde zorg- organisatie en biedt naast hulp bij het huishouden ook 24-uurs zorg, verpleging & verzorging, kraamzorg, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Evean heeft een ledenvereniging. Leden kunnen voordelig gebruik maken van aanvullende op het gebied van gezondheid en zorg. Bijvoorbeeld maaltijden aan huis laten bezorgen of voordelig gebruik maken van de Evean Klusbus. Contact Servicepunten van Evean: Amsterdam, tt. Vasumweg 44 Purmerend, Waterlandplein 5 * Zaandam, Bristolroodstraat 164 * * Tevens Evean winkel. maandag t/m vrijdag uur telefoon: ( 0,10 p.m.) website: telefoonnummer ( 0,10 p.m.) Evean Thuiszorg richt zich niet specifiek op een bepaalde levensovertuiging, maar zoekt een medewerker die bij een klant past. Dat kan zijn uit levensovertuiging, maar ook van - wege leeftijd, achtergrond of gezinssituatie. Verpleging, ondersteunende begelei- ding en verzorging, 24-uurs zorg, etc. Contact Rijswijkseweg 60, 2516 EH Den Haag telefoon H+B Servicepunt: (lokaal tarief) fax: website: telefoonnummer (lokaal tarief) Waarden en normen zijn belangrijk bij H+B Thuiszorg. Wij hebben respect voor ieders godsdienst en levensbeschouwing. De organisatie is een afspiegeling van de maatschappij, er zijn mensen bij ons werkzaam met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Wanneer u dit wenst krijgt u een huishoudelijk hulp passend bij uw overtuiging. Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 31 Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

17 Hervormde Stichting Crabbehoff Internos Katholieke Stichting Thuiszorg 32 Groen van Prinstererweg SP Dordrecht Verzorgingshuis Dubbelmonde Koningstraat 290, 3319 PH Dordrecht maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: / fax: website: telefoonnummer Protestant christelijk levensovertuiging 24-uurs verpleging en verzorging en behandeling (verblijf) In thuissituatie: Persoonlijke Verzorging Verpleging Ondersteunende Begeleiding Activerende begeleiding Behandeling (bv. Fysiotherapie en ergotherapie) Advisering Maaltijdservice / catering Professionele alarmopvolging Welzijnsactiviteiten Klussendienst Postbus 280, 3300 AG Dordrecht Callistolaan 12, 3318 JA Dordrecht Groenmarkt 15, 3311 BD Dordrecht Callistolaan: maandag t/m vrijdag van uur Groenmarkt: maandag t/m vrijdag uur Contact telefoon: fax: website: Verzorging, verpleging, gespe- cialiseerde verzorging, gespecialiseerde verpleging, dagverzorging, thuiszorgwinkel, uitleen en verkoop hulpmiddelen en verpleegartikelen, verpleegkundig spreekuur, alarmopvolging, ouderenadviseur, Persoons Gebonden Budget, servicepakket, particuliere hulp. telefoonnummer Katholiek, voor alle gezindten Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 33 Dordrecht

18 De Merwelanden NedZorg 34 Haringvlietstraat EM Dordrecht Haringvlietstraat EM Dordrecht tijdens kantooruren Contact telefoon: fax: website: telefoonnummer Spreekuren: 1. Verpleegkundig: dinsdag en donderdag van uur 2. Maatschappelijk werk: maandag van uur Rooms Katholiek Onder andere warme maaltijden, alarmering, activiteiten, hulp bij het huishouden, dagverzorging, kortdurende opname, verpleging en verzorging, 24-uurs zorg. Nieuwstraat 44, 3311 XR Dordrecht Nieuwstraat 44, 3311 XR Dordrecht maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: fax: website: telefoonnummer Onze missie: Als ondernemers in de zorg is het onze passie te leveren wat nodig is. Alle vormen van thuiszorg, van Hulp bij het Huishouden tot en met Lange Duur Zorg (specialistische thuiszorg). Tevens leveren wij kraamzorg. H.I. Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 35 Dordrecht

19 NovoCare Thuiszorg Opmaat Hoveniersstraat 2, 4201HS Gorinchem Postbus 233, 3330 AE Zwijndrecht Hoveniersstraat 2, 4201HS Gorinchem IJsselmeer 30, 3332 EX Zwijndrecht maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: fax: website: Contact maandag t/m vrijdag van uur telefoon: (10 c p.m.) fax: website: telefoonnummer (noodnummer) 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer (10 c p.m.) Algemeen en voor iedereen. Algemeen. 36 Verzorging en verpleging, onder- steunende en activerende begeleiding, intensieve thuiszorg, 24-uurs en terminale zorg. Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht Verpleging en verzorging, gespecia- liseerde verpleging (diabetes- en longverpleegkundige), 24-uurs zorg, thuiszorgadviseurs, uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen, voedingsvoorlichting en dieetadvisering, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, servicepakket. 37 Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

20 PrivaZorg Alblasserwaard en Drechtsteden Ridderzorg Burgemeester Viezeestraat CA Bleskensgraaf Burgemeester Viezeestraat CA Bleskensgraaf maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: fax: website: Boksdoornstraat BD Ridderkerk Boksdoornstraat BD Ridderkerk maandag t/m vrijdag van uur Contact telefoon: fax: website: 38 telefoonnummer spreekuur, na telefonische afspraak Algemeen. Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Nachtzorg 24-uurszorg Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer Protestants-christelijk. Ridderzorg is onderdeel van zorgcentrum De Riederborgh. De volgende dienstverlening in de thuiszorg als ook intramuraal: verpleging en verzorging, dagverzorging, 24-uurs zorg, alarmering, ondersteunende begeleiding. Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht 39

21 Rivas RST Zorgverleners Postbus 90, 4200 AB Gorinchem Postbus 154, 3770 AD Barneveld Contact Alblasserdam: Alblashof, De Alblashof 1, 2951 XR Sliedrecht: Centrum voor verpleeghuiszorg Kerkbuurt 200, 3361 BM Papendrecht: Stolpenhove, woonzorgcentrum Waalburght, Kleine Waal 6, 3353 BT Tijdens kantooruren telefoon: (lokaal tarief) website: telefoonnummer (lokaal tarief) Hoofdkantoor: Burg. Kuntzelaan 27-a, 3771 EP Barneveld Regio Oud-Alblas: Kerkstraat 1c, 2969 AJ Oud-Alblas Tijdens kantooruren Contact telefoon: fax: website: telefoonnummer Reformatorische stichting thuiszorg 40 Algemeen. Ziekenhuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg, zorg thuis, maatschappelijk werk en welzijn gezondheid. 24-uurszorg, kraamzorg, thuiszorg, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, advies, instructie en voorlichting, gespecialiseerde verzorging: ondersteunende en activerende begeleiding. 41 Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

22 Syndion Thuiszorg Rotterdam Postbus 3012, 4200 EA Gorinchem Schelluinsevliet NB Gorichem Contact telefoon: fax: Tijdens kantooruren (van uur) via het algemene telefoonnummer. Consultatiedienst uitsluitend voor spoedgevallen en buiten kantooruren: Neutraal. Postbus AZ Rotterdam Bij u thuis Hoofdkantoor: Coolsingel 75 te Rotterdam Cursussen en spreekuren op locatie in de wijk Contact telefoon: website: 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer Brede dienstverlening aan mensen met een handicap: Dagbesteding voor volwassenen met een handicap, Wonen voor mensen met een lichamelijke handicap, Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap, Begeleiding en ondersteuning van kind en gezin. Zorg wordt op maat gegeven, afhankelijk van de vraag en behoefte van de cliënt. Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht Openbare algemene instelling. Persoonlijke verzorging; dagverzorging; gespecialiseerde verzorging; verpleging; gespecialiseerde verpleging; advies, instructie en voorlichting; extramurale verzorgingshuiszorg; begeleiding. Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht 43

23 Stichting Waardeburgh Stichting de Wielborgh Postbus 1054, 3360 BB Sliedrecht Beverwijckstraat 49, 3311 GB Dordrecht Bonkelaarplein 7, 3363 EL Sliedrecht openingstijden tijdens kantooruren Het Stadswiel: Beverwijckstraat 49, 3311 GB Dordrecht Contact Servicepunt - telefoon: (gratis) fax: website: Het Sterrenwiel: Dalmeijerplein 80, 3318 DA Dordrecht Het Waterwiel: Admiraalsplein 700, 3317 NJ Dordrecht Het Polderwiel: Dudok-erf 58, 3315 KA Dordrecht telefoonnummer: Protestant-christelijk Contact telefoon: fax: website: Kortdurende verblijf, zorg aan huis (verpleging, verzorging en begeleiding), alarmering, maaltijden thuis, open tafel, restaurant, Sjuttul (vervoersdienst), seniorendagen (dagverzorging). Stadswiel ` Sterrenwiel Waterwiel Polderwiel Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht Ondersteuning vindt plaats voor zover nodig, gewenst en mogelijk, ongeacht maatschappelijke positie, ras, sekse, geloofsovertuiging, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. 45 Verpleging en verzorging, 24-uurs zorg, Waarborg-abonnement (geldt niet voor Alblasserdam), activiteitenabonnement, etc. Papendrecht

24 Stichting ZorgBedrijf Nederland Jan Ligthartstraat 1 Unit MR Alkmaar Marsdiepstraat AM Den Helder uur Contact telefoon: website: telefoonnummer Algemeen. Colofon Sociale Dienst Drechtsteden Afdeling Wmo Postbus AP Dordrecht Tel: (078) Verpleging en verzorging, specialistische verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding, jeugdzorg, uitleen van hulpmiddelen. juni Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht Tekst: Vormgeving: Druk: Communicatie Sociale Dienst Drechtsteden Studio Vincenti Dordrecht Ecodrukkers Nieuwkoop Ecodrukwerk is geheel klimaatneutraal en volledig IPA-vrij met gebruik van biologische inkten. De seal-folie is biologisch afbreekbaar. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

uitgave Wmo Hulp bij het huishouden Aanvraag - eigen bijdrage - aanbieders

uitgave Wmo Hulp bij het huishouden Aanvraag - eigen bijdrage - aanbieders uitgave 2011 Wmo Hulp bij het huishouden Aanvraag - eigen bijdrage - aanbieders 1 algemene informatie wmo hulp bij het huishouden Inhoudsopgave Inleiding 5 Algemene informatie Vormen van hulp bij het huishouden

Nadere informatie

uitgave 2013 Wmo Hulp bij het huishouden Huishoudelijke ondersteuning Aanvraag - eigen bijdrage - aanbieders Aanmelden - eigen bijdrage - aanbieders

uitgave 2013 Wmo Hulp bij het huishouden Huishoudelijke ondersteuning Aanvraag - eigen bijdrage - aanbieders Aanmelden - eigen bijdrage - aanbieders uitgave 2013 Wmo Wmo Hulp bij het huishouden Huishoudelijke ondersteuning Aanvraag - eigen bijdrage - aanbieders Aanmelden - eigen bijdrage - aanbieders 1 2 algemene informatie wmo huishoudelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wmo Hulp bij het huishouden

Wmo Hulp bij het huishouden Wmo Hulp bij het huishouden Met zorg helpen wij u vérder Aanvraag eigen bijdrage aanbieders Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wmo Hulp bij het huishouden Woord vooraf Met zorg helpen wij u vérder

Nadere informatie

Wmo Hulp bij het huishouden

Wmo Hulp bij het huishouden Wmo Hulp bij het huishouden Met zorg helpen wij u vérder Aanvraag eigen bijdrage aanbieders Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wmo Hulp bij het huishouden Bereikbaarheid Met zorg helpen wij u vérder

Nadere informatie

uitgave Wmo Huishoudelijke Ondersteuning Melden eigen bijdrage aanbieders

uitgave Wmo Huishoudelijke Ondersteuning Melden eigen bijdrage aanbieders uitgave 2015 Wmo Huishoudelijke Ondersteuning Melden eigen bijdrage aanbieders ALGEMENE INFORMATIE WMO HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING Inhoudsopgave Inleiding 5 Algemene informatie Vormen van huishoudelijke

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

zorgaanbieders naar keuze

zorgaanbieders naar keuze 11 zorgaanbieders naar keuze Huishoudelijke hulp in Walcheren 2009 / 2010 In deze folder maakt u kennis met de 11 zorgaanbieders op Walcheren die u hulp in de huishouding kunnen bieden. U hebt hiervoor

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen

Wmo maatwerkvoorziening. Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen Wmo maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen 2 Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen Inhoud Zelfstandig leven en

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur vragen over hulp bij het huishouden? VIA Houten, Vraagbaak voor Informatie en Advies Hollandsspoor 1 (in Loericker Stee), Houten Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Telefonisch bereikbaar:

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Precies de hulp die u nodig hebt

Precies de hulp die u nodig hebt Huishoudelijke hulp Precies de hulp die u nodig hebt Als u zelfstandig woont, weet u uit ervaring wat er komt kijken bij het huishouden. Ramen zemen, de kamer stoffen, stofzuigen, de badkamer schoonmaken,

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden GroenekruisDomicura: voor alle zorg bij u thuis Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico. Dan is alleen

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO WMO Hulp bij het huishouden UNIT WMO 12 WMO Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen... soms zijn deze klussen door omstandig heden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, te zwaar geworden

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

ThuissupporT Thuiszorg in No ordwijk

ThuissupporT Thuiszorg in No ordwijk Thuissupport thuiszo rg IN NO O RDW IJK No ordwijk en THUISSUPPORT Groot Hoogwaak is een organisatie die verschillende zorgvormen en diensten biedt. In deze brochure wordt uitgelegd wat de thuiszorg van

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Huishoudelijke. ondersteuning

Huishoudelijke. ondersteuning Informatiekrant Wmo in de Drechtsteden In deze speciale uitgave: Wat gaat er veranderen? Op huisbezoek met een consulent Wmo-adviesraad: Wij kijken vooral naar de gevolgen voor gebruikers Verandering verordening,

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Z Zorgcatalogus Deze brochure geeft informatie over de hulp bij het huishouden, organisaties die u bij het huishouden helpen en informatie over het persoonsgebonden budget en de Balie welzijn, zorg en

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zorgcatalogus. Hulp bij het huishouden

Zorgcatalogus. Hulp bij het huishouden Zorgcatalogus Hulp bij het huishouden Deze catalogus bevat een overzicht van de zorgleveranciers die via de gemeente hulp bij het huishouden aanbieden in Capelle aan den IJssel. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg. Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont.

Thuiszorg. Thuiszorg. Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont. Thuiszorg Thuiszorg Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont. 3 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Thuiszorg 4 Hulp bij het huishouden 6 Kosten Thuiszorg en Hulp bij het huishouden 8 Servicepakket

Nadere informatie

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf H.313196.0713 Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf Inleiding Na uw ziekenhuisverblijf kan het zijn dat u nog verzorging nodig heeft. Als dit zo is bespreekt de arts of verpleegkundige dit

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt Priva PrivaZorg Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt PrivaZorg PrivaZorg is een AWBZ-toegelaten landelijke thuiszorginstelling. PrivaZorg heeft een cliëntenraad,* een klachtenprocedure, een privacyreglement

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers

Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 website: www.scherpenzeel.nl 2 Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Zorg aan huis. Een vertrouwd gezicht

Zorg aan huis. Een vertrouwd gezicht Zorg aan huis Een vertrouwd gezicht Zorg aan huis Een vertrouwd gezicht Kunt u nog zelfstandig wonen maar hebt u wél de hulp van een zorgverlener nodig? Dan zult u Zorg aan huis van De Wittenberg zeker

Nadere informatie

in Sas van Gent en Westdorpe

in Sas van Gent en Westdorpe in Sas van Gent en Westdorpe Thuiszorg ZorgSaam Thuis 1 2 ZorgSaam Thuis in Sas van Gent en Westdorpe U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, ongeacht ouderdom, handicap of ziekte.

Nadere informatie

Colofon. Beste inwoners van de gemeente Vlagtwedde, Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht.

Colofon. Beste inwoners van de gemeente Vlagtwedde, Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Colofon Teksten Bureau communicatie gemeente Vlagtwedde, Judith Boekel Vormgeving Guichard grafische vormgeving, Groningen Fotografie Roelof Bos en Ministerie van VWS Druk D&D Synergon Winschoten 3 Beste

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg goed voor elkaar Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Heeft u onder steuning nodig? U heeft hulp nodig Wat kunt u zelf? Wie kan u helpen? Familie, vrienden,

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl Transferpunt Aanvraag van nazorg www.nwz.nl Inhoud Wat is het transferpunt? 3 Welke hulp en zorg kunt u zelf regelen? 4 Welke zorg kan het transferpunt voor u aanvragen? 5 Meer weten? 7 Uw vragen 9 Notities

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Thuiszorg, zoals u het wilt. spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300

Thuiszorg, zoals u het wilt. spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300 Thuiszorg, zoals u het wilt spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300 V2_2013 Inhoudsopgave 1 Zorgwaard... 3 2 Thuiszorg van Zorgwaard... 4 2.1 Persoonlijke verzorging... 4 2.2 Verpleging... 4 2.3 Huishoudelijke

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Informatiebrochure Aanbod Zorg-en dienstverlening De Schutse De doelstelling van de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s 1 Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. De Wmo is er voor iedereen, van jong

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Sint-Annaland, Annaland,maart 20152012 2 Inhoud Doel... 4 Aanbod zorg-en dienstverlening De Schutse... 6 Verstrekkingen en eigen bijdrage... 9 Visie op

Nadere informatie

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede)

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Mevrouw Derks gaat naar een bruiloft. Yvonne hielp haar met douchen en aankleden, waardoor ze precies

Nadere informatie

Beth-San. Diensten. Uw wensen en behoeften centraal

Beth-San. Diensten. Uw wensen en behoeften centraal Beth-San Diensten Uw wensen en behoeften centraal Welkom in ons seniorenrestaurant! Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom in ons restaurant De Lepelaar. Tussen 12.00-13.15 uur kunt u voor

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Klachten en bezwaren Wlz

Klachten en bezwaren Wlz Klachten en bezwaren Wlz Inhoud Klachten en bezwaren Wlz 3 Klachten en bezwaren: wat is het verschil? 3 Bij wie moet u zijn als u een klacht heeft? 4 Bij wie moet u zijn als u bezwaar wilt maken? 6 Bij

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie