uitgave Wmo Huishoudelijke Ondersteuning Melden eigen bijdrage aanbieders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uitgave Wmo Huishoudelijke Ondersteuning Melden eigen bijdrage aanbieders"

Transcriptie

1 uitgave 2015 Wmo Huishoudelijke Ondersteuning Melden eigen bijdrage aanbieders

2 ALGEMENE INFORMATIE WMO HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING Inhoudsopgave Inleiding 5 Algemene informatie Vormen van huishoudelijke ondersteuning 7 Wat is een indicatie? 9 Aanbieders van huishoudelijke ondersteuning 10 Ondersteuningsplan 11 Kwaliteit 12 Overstappen? 13 Eigen bijdrage Regionale Adviesraad Wmo 19 Aanmelden Hoe meld ik dat ik huishoudelijke ondersteuning wil? 21 Overzicht aanbieders 25 3

3 ALGEMENE INFORMATIE WMO HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING Inleiding Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Soms is daar hulp bij nodig. Bijvoorbeeld van familie, buren of kennissen. Ook zijn er verschillende organisaties die diensten aanbieden. Als ondersteuning niet op deze manier te regelen is, helpt de Sociale Dienst Drechtsteden u bij het vinden van een oplossing op maat. De Sociale Dienst kan maatwerkvoorzieningen toekennen, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure vindt u informatie over huishoudelijke ondersteuning. Woont u in Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht of Zwijndrecht en hebt u huishoudelijke ondersteuning nodig? Dan kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Na toekenning kunt u kiezen voor ondersteuning in natura van één van de zorgaanbieders die in dit boekje staan. U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) waarbij u uw huishoudelijke ondersteuning zelf regelt met de zorgaanbieder van uw keuze. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt dan de betalingen aan uw zorgaanbieder. In deze brochure leest u welke zorgaanbieders in uw gemeente werkzaam zijn. Verder vindt u informatie over de melding, de aanvraag, de eigen bijdrage, kwaliteit en wat u moet doen als u van aanbieder wilt veranderen. 5

4 ALGEMENE INFORMATIE WMO HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING Vormen van huishoudelijke ondersteuning Twee categorieën Voor huishoudelijke ondersteuning maken we onderscheid in twee categorieën: categorie 1: huishoudelijke ondersteuning (HO) categorie 2: huishoudelijke ondersteuning plus (HO+) Algemene informatie Categorie 1 Huishoudelijke werkzaamheden (HO) Veel mensen hebben ondersteuning nodig bij het schoonmaken van het huis. Deze ondersteuning kan bestaan uit de volgende werkzaamheden: licht huishoudelijk werk zwaar huishoudelijk werk broodmaaltijd maken warme maaltijd maken de was doen huishoudelijke spullen in orde brengen 7

5 ALGEMENE INFORMATIE WMO HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING Categorie 2 Huishoudelijke werkzaamheden plus (HO+) Sommige mensen hebben naast de huishoudelijke ondersteuning ook hulp nodig bij het organiseren van het huishouden, bijvoorbeeld wanneer er kinderen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om: ondersteuning bij de verzorging van uw huisgenoten (kinderen) ondersteuning bij het maken van maaltijden voor uw huisgenoten (kinderen) ondersteuning bij de dagelijkse organisatie van het huishouden Wat is een indicatie? Ondersteuning vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden is niet vanzelfsprekend. Als u niet helemaal zelfstandig kunt functioneren, verwachten we van u dat u eerst zelf kijkt of u een oplossing kunt vinden voor uw hulpvraag. Wellicht kunt u een beroep doen op familie, buren, vrienden of kennissen. Ook zijn er vaak organisaties in uw gemeente die diensten aanbieden. Denk hierbij aan een klussendienst of boodschappen-, maaltijden-, of vervoerservice. En er zijn welzijns-, vrijwilligers- en kerkelijke organisaties die een oplossing kunnen bieden. Mocht dit niet mogelijk zijn en is er een noodzaak (indicatie) dan kunt u ondersteuning van een zorgaanbieder krijgen. Dit kan eenvoudige huishoudelijke ondersteuning (HO) zijn of juist hulp bij het organiseren van het huishouden (HO+). We bespreken de mogelijkheden met u na uw melding. Aan de hand van de indicatie wordt een besluit genomen. Bent u het niet eens met het indicatiebesluit dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Toekenning voor bepaalde tijd In het besluit staat ook de periode waarover dit geldt (de indicatieperiode) en of u voor huishoudelijke ondersteuning of huishoudelijke ondersteuning plus in aanmerking komt. Wanneer de wet of regelgeving verandert kan het besluit ook veranderen. In die situaties wordt altijd vooraf contact met u opgenomen. 8 9

6 ALGEMENE INFORMATIE WMO HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING Aanbieders van huishoudelijke ondersteuning Nadat u een indicatie hebt gekregen neemt u contact op met de aanbieder van uw keuze. De namen en adresgegevens van de aanbieders vindt u achter in deze brochure. Samen met de aanbieder bespreekt u welke ondersteuning u precies nodig hebt in uw situatie. Ondersteuningsplan De afspraken die u maakt met de zorgaanbieder worden vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan. In dit plan staan alle activiteiten die gedaan worden om uw huishouden op orde te hebben. Ook geeft het plan aan hoe vaak de zorgaanbieder bij u langskomt. U ontvangt uiteraard een kopie van dit plan

7 ALGEMENE INFORMATIE WMO HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING Kwaliteit Overstappen? Het is belangrijk dat u de ondersteuning krijgt die afgesproken is en dat deze ondersteuning van de juiste kwaliteit is. Het WMO kantoor helpt ons bij de controle van de kwaliteit van de ondersteuning. Zij voeren op ons verzoek verschillende kwaliteitsmetingen uit. Telefonische enquête Het WMO kantoor kan met iedere klant of diens vertegenwoordiger bellen om een enquête af te nemen. Met de enquête willen we de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning van iedere zorgaanbieder in kaart brengen. Wanneer u aangeeft dat u erg ontevreden bent, kan het zijn dat we een huisbezoek bij u inplannen. Krijgt u al huishoudelijke ondersteuning van één van de zorgaanbieders in dit boekje en bent u tevreden? Dan hoeft u niets te doen. Andere aanbieder? Bent u niet tevreden over uw huidige zorgaanbieder? Dan hebt u de mogelijkheid over te stappen naar een andere aanbieder. Hiervoor geldt een opzegtermijn van vier weken. U zegt schriftelijk de overeenkomst met uw zorgaanbieder op. In overleg tussen de klant en de zorgaanbieder kan de ondersteuning ook eerder worden beëindigd. Huisbezoek Het WMO kantoor doet ook steekproefsgewijs huisbezoeken. Daarvoor maakt het WMO kantoor een afspraak met u of uw vertegenwoordiger waarna een medewerker (die zich kan identificeren) u thuis bezoekt. Er wordt aangegeven op welk dagdeel u de medewerker kunt verwachten. Tijdens dit huisbezoek vraagt de medewerker of u tevreden bent. Daarna loopt de medewerker (samen met u) een rondje door uw huis om te kijken of de huishoudelijke ondersteuning wordt uitgevoerd zoals u dit heeft afgesproken in het ondersteuningsplan. Als uit het huisbezoek blijkt dat de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning niet voldoende is, informeert het WMO kantoor de zorgaanbieder. Het WMO kantoor plant ook een tweede huisbezoek in. Hierover wordt u dan tijdens het huisbezoek geïnformeerd

8 Eigen bijdrage Waarom betaalt u een eigen bijdrage? Voor huishoudelijke ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het andere deel wordt betaald door de Sociale Dienst Drechtsteden. Het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (het CAK) is verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage. Hoe wordt uw eigen bijdrage vastgesteld? De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van: het aantal personen in uw huishouden uw leeftijd uw zorggebruik uw inkomen en vermogen en dat van uw eventuele partner Op basis hiervan berekent het CAK welke eigen bijdrage u moet betalen. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. De eigen bijdrage wordt gebaseerd op uw (gezamenlijke) inkomen van twee jaar voorafgaand aan het lopende jaar. Bijvoorbeeld voor 2015 geldt uw gezamenlijke inkomen van Het CAK vraagt uw gegevens op bij de Belastingdienst. Uw maximale periodebijdrage Uw eigen bijdrage wordt berekend voor een periode van vier weken. U krijgt iedere vier weken een factuur voor uw eigen bijdrage van het CAK. U betaalt nooit meer dan uw maximale bijdrage, ook niet als u veel ondersteuning bij het huishouden krijgt of als u al een eigen bijdrage aan het CAK betaalt. 14

9 ALGEMENE INFORMATIE WMO HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING Voor specifieke vragen over huishoudelijke ondersteuning en andere Wmo-voorzieningen zoals vervoer, dagbesteding en individuele begeleiding kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. U vindt informatie over deze voorzieningen op U kunt ook bellen met de afdeling klantenservice van de Sociale Dienst Drechtsteden: (078) (op werkdagen van 9.00 tot uur). U kunt hier ook terecht met vragen over uw indicatie. Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht bij uw eigen gemeente: Alblasserdam: of telefonisch Dordrecht: of telefonisch hendrik-ido-ambacht: of telefonisch Papendrecht: of telefonisch sliedrecht: of telefonisch Zwijndrecht: of telefonisch Helpdesk huishoudelijke ondersteuning Met uw vragen over huishoudelijke ondersteuning kunt u op werkdagen van 9.00 tot uur bellen met de helpdesk Huishoudelijke Ondersteuning op het telefoonnummer (088) U kunt denken aan vragen over uw eigen 17

10 ALGEMENE INFORMATIE WMO HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING bijdrage van het CAK, het ondersteuningsplan of over de kwaliteitsmetingen. Al uw vragen kunt u ook digitaal stellen via het contactformulier op Klachten Klachten over huishoudelijke ondersteuning kunt u telefonisch melden bij de helpdesk Huishoudelijke Ondersteuning, telefoonnummer (088) Wijzigingen Verhuizingen geeft u door aan de afdeling Burgerzaken in uw gemeente. Dit wordt automatisch in onze gegevens verwerkt. Tijdelijke onderbreking Wanneer u langer dan vier weken (door bijvoorbeeld vakantie of langdurige ziekenhuisopname) geen gebruik wilt maken van de huishoudelijke ondersteuning, geef dit dan direct door aan de helpdesk Huishoudelijke Ondersteuning, telefoonnummer (088) Hiermee voorkomt u dat u een eigen bijdrage betaalt terwijl u geen huishoudelijke ondersteuning krijgt of heeft gekregen. Wanneer de huishoudelijke ondersteuning weer moet starten belt u opnieuw met de helpdesk. Zij zorgen er dan voor dat de ondersteuning weer hervat wordt. Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden De Regionale Adviesraad Wmo geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan het Drechtstedenbestuur over de maatwerkvoorzieningen, zoals dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning en de Drechthopper. Elke lokale Wmoadviesraad in de Drechtsteden heeft een vertegenwoordiger in deze regionale raad. Daarnaast zijn er nog drie vertegenwoordigers uit de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg. Deze vertegenwoordigers brengen verbeteringen, problemen en suggesties in die lokaal overstijgend zijn en een regionale aanpak vragen. De Regionale Adviesraad Wmo bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. De Regionale Adviesraad is bereikbaar via De voorzitter: de heer P. Struijs Secretariaat: (078) zorgbelang-zuidholland.nl Wanneer u uw huishoudelijke ondersteuning definitief wilt stopzetten, kunt u dit doorgeven aan de Sociale Dienst Drechtsteden via (078) (op werkdagen van 9.00 tot uur)

11 AANVRAAG WMO HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING Hoe meld ik dat ik huishoudelijke ondersteuning wil? Via Internet: Via de website vult u het aanmeldformulier voor een gesprek met een Wmoconsulent in. Als u dit niet zelf kunt doen, vraag dan een ander (bijvoorbeeld een familielid) om u te helpen. Aanmelden Telefoon U kunt ook bellen met de Klantenservice op telefoonnummer (078) (op werkdagen te bereiken van tot uur). Persoonlijk Voor informatie over het Wmo-loket bij u in de buurt kunt u terecht op de website van uw gemeente. Zie hiervoor de informatie op bladzijde 17. Het gesprek Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen maken wij binnen tien werkdagen een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Dan bespreekt een Wmo-consulent met u onder meer: Uw melding Uw eigen mogelijkheden en beperkingen De mogelijkheden om familie, buren of andere mensen in uw omgeving in te zetten Algemene voorzieningen waar u gebruik van kunt maken Andere oplossingen die u kunnen helpen Wat wij u kunnen bieden De kosten voor u en voor ons 21

12 Soms is het nodig om aan te tonen dat u op advies van uw arts ondersteuning nodig heeft. In dat geval is een medisch advies nodig. De Wmo-consulent bespreekt de procedure dan met u. ID bewijs Het kan tijdens het onderzoek blijken dat er een maatwerkvoorziening nodig is. In dat geval is een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak of zorg voor een kopie. Daarmee voorkomt u vertraging bij de afhandeling van uw melding en aanvraag. Een kopie is uiteraard niet meer nodig, als wij deze al eerder van u hebben ontvangen. 22

13 OVERZICHT ZORGAANBIEDERS WMO HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING Overzicht zorgaanbieders overzicht zorgaanbieders Aafje 26 Agathos 27 Ambachtzorg 28 Axxicom Thuishulp 29 Zorgorganisatie De Blije Borgh 30 Bonniers Zorg 31 Protestante Zorggroep Crabbehoff 32 Curadomi 33 Van den Dool Zorg en Begeleiding 34 Internos 35 Stichting IZAH Thuiszorg 36 De Merwelanden 37 PrivaZorg Alblasserwaard en Drechtsteden 38 RST Zorg 39 Swinhove Groep 40 TDC 41 TSN Thuiszorg 42 Tzorg 43 Stichting Waardeburgh 44 Stichting de Wielborgh 45 25

14 OVERZICHT ZORGAANBIEDERS Aafje Agathos Postbus 495, 2990 AL Barendrecht Postbus 151, 2900 AD Capelle aan den IJssel Aalborg 12, 2993 LP Barendrecht Stationspark 500, 3364 DA Sliedrecht Het bezoekadres is geopend van 8.00 tot uur. telefoon (0180) website Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer. Buiten kantoortijden zijn wij altijd bereikbaar voor noodgevallen. Aafje levert huishoudelijke ondersteuning categorie 1 en 2 (HO en HO+) bij klanten thuis. Onze persoonlijke aandacht voor de klanten en de betrokkenheid van onze medewerkers maken ons onderscheidend in de ondersteuning die wij leveren. telefoon website (010) (lokaal tarief) U kunt Agathos bereiken via het centrale nummer. Op werkdagen zijn we bereikbaar van uur. Buiten deze tijden kunt u voor dringende gevallen ook bellen. U hoort dan via een bandje wat u moet doen. De zorgverleners van Agathos werken vanuit christelijke waarden en normen en een betrouwbare en respectvolle basishouding. Agathos beschikt over het hoogste kwaliteitskeurmerk in de zorg en levert dus zorg van goede kwaliteit. Agathos is onderdeel van Lelie zorggroep Wijkzorg, persoonlijke verzorging, verpleging, thuisbegeleiding, mantelzorgondersteuning, palliatieve zorg, hulp bij dementie, volledig pakket huis (VPT), dagvoorziening, behandeling, personenalarmering, seniorenconsult en aanvullende diensten waaronder maaltijdenservice, was- en strijkservice en daguitstapjes. Verpleging, persoonlijke verzorging, palliatieve zorg, mantelzorgondersteuning, begeleiding bij psychiatrische problematieken, begeleiding bij verstandelijke beperkingen, begeleiding bij relatie- en opvoedingsproblematieken en begeleiding bij andere problematieken of beperkingen. Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Rotterdam. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

15 OVERZICHT ZORGAANBIEDERS Ambachtzorg Axxicom Thuishulp Bourgondischelaan 30 J, 2983 SH Ridderkerk Postbus 144, 3100 AC Schiedam Bourgondischelaan 30 J, 2983 SH Ridderkerk Karel Doormanweg 4, 3115 JD Schiedam Tijdens kantooruren van uur. Maandag t/m vrijdag van uur. telefoon (0180) / (06) website telefoon website (0900) 9252 (lokaal tarief) 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer (06) dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer (0900) 9252 (lokaal tarief). Als Ambachtzorg leveren wij onze diensten niet vanuit bepaalde levensbeschouwelijke visie. Wij gaan uit van de wensen en behoeften van de cliënt en houden zo bij ons aanbod rekening met zijn/ haar levensbeschouwing. Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding van 7.00 uur t/m uur, huishoudelijke ondersteuning en huishoudelijke ondersteuning plus. Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Heerjansdam, Dordrecht, Papendrecht, Barendrecht, Alblasserdam en Sliedrecht. Axxicom Thuishulp is er voor iedereen die zelfstandig wil blijven wonen maar daar huishoudelijke ondersteuning bij nodig heeft. De aanleiding kan voor iedereen anders zijn. Het kan voor een korte of juist voor een lange periode zijn. Zware werkzaamheden of juist voor lichte ondersteuning bij het werk in het huishouden. Om die reden levert Axxicom Thuishulp precies de hulp die ú wilt. Naast de hulp bij het huishouden regelen wij ook graag andere zaken voor u, zoals personenalarmering, maaltijdvoorziening of andere voorkomende klussen in en rondom uw huis. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

16 OVERZICHT ZORGAANBIEDERS Zorgorganisatie De Blije Borgh Bonniers Zorg Gerard Alewijnsstraat 18, 3341 GD Hendrik-Ido-Ambacht Burg. de Raadtsingel 79, 3311 JG Dordrecht Gerard Alewijnsstraat 18, 3341 GD Hendrik-Ido-Ambacht Burg. de Raadtsingel 79, 3311 JG Dordrecht Tijdens kantooruren van uur. Maandag t/m vrijdag van uur. telefoon (078) website telefoon (078) website 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer (078) dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer (078) De Blije Borgh is Ambacht, Ambacht is De Blije Borgh. Als zorgorganisatie met een uitgebreid aanbod aan diensten op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn komt De Blije Borgh aan de wensen van haar cliënten tegemoet. Gastvrij, Geborgen en Betrouwbaar zijn hierbij de kernwaarden. Wonen, welzijn, huishoudelijke ondersteuning en huishoudelijke ondersteuning plus, thuiszorg met 24-uurs zorg, verzorging, verpleging, kleinschalig wonen, dagverzorging, dagbehandeling, kortdurend verblijf, alarmering, ontmoetingscentra, restaurant, maaltijdvoorziening en diensten aan huis. Hendrik-Ido-Ambacht. Bonniers Zorg levert zorg volgens uw behoeften en wensen. Onze ervaren medewerkers komen bij u thuis, in úw omgeving, en houden daarom logischerwijs rekening met hoe u de huishoudelijke ondersteuning graag gedaan ziet. Daarbij staat initiatief tonen, professioneel handelen, betrokken zijn en aandacht geven hoog in het vaandel. Persoonlijke verzorging, verpleging, zorg voor de dementerende mens, terminale zorg, individuele begeleiding, 24-uurs/intensieve zorg, particuliere zorg; er is heel veel mogelijk bij Bonniers Zorg. Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht

17 OVERZICHT ZORGAANBIEDERS Protestantse Zorggroep Crabbehoff Postbus 1493, 3300 BL Dordrecht De Zorgwinkel Groen van Prinstererweg 38, 3317 SP Dordrecht Curadomi Organisatie voor thuiszorg Stationspark 500, 3364 DA Sliedrecht Stationspark 500, 3364 DA Sliedrecht Maandag t/m vrijdag van uur. telefoon (078) website Op werkdagen van uur via telefoonnummer (078) Onze bijdrage varieert van eenvoudige woonondersteuning tot zorg aan huis. We zijn er primair op gericht ouderen en mensen met een beperking te ondersteunen bij de wijze waarop ze zelf hun leven willen leiden. Persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, huishoudelijke zorg en dagbehandeling. Dordrecht. telefoon (0184) website Voor hulp in het huishouden is het telefoonnummer (0900) , iedere werkdag van uur te bereiken. Voor verzorging en verpleging is het telefoonnummer (0900) , elke dag 24 uur per dag te bereiken. Curadomi geeft met christelijk personeel hulp en zorg aan iedereen die dat nodig heeft. Persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en 24-uurs zorg. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

18 OVERZICHT ZORGAANBIEDERS Van den Dool Zorg & Begeleiding Organisatie voor thuiszorg Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Postbus 222, 3340 AE Hendrik-Ido-Ambacht Haringvlietstraat 515, 3313 EM Dordrecht Paulusweg 137, 3341 CV Hendrik-Ido-Ambacht Zie al onze vestigingen op telefoon (078) website Op werkdagen van uur: telefoon (078) Overige tijden voor spoedzorg: telefoon (06) Maandag t/m vrijdag van uur. telefoon (078) website 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer (078) Van den Dool Zorg & Begeleiding is een zorgorganisatie met een protestants-christelijke identiteit, die thuiszorg biedt aan cliënten met een zorg- of hulpvraag. Wij werken met korte lijnen en persoonlijk contact met cliënten staat bij ons hoog in het vaandel. Huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, thuisbegeleiding en psychiatrische zorg, huiswerkbegeleiding, orthopedagogische hulpverlening, uitleen van hulpmiddelen en persoonsalarmering. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Ridderkerk. Internos biedt in kleine wijkteams hoogwaardige (keten)zorg en ondersteuning thuis in verbondenheid met de cliënt en zijn netwerk. Eigen regie en bevordering van de kwaliteit van leven zijn maatgevend. Verpleging en verzorging, thuisbegeleiding (individuele begeleiding), gespecialiseerde verpleging, dagverzorging, alarmopvolging, 24-uurs zorg, persoonsgebonden budget en particuliere Hulp. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Hoekse Waard Oost, Ridderkerk, Heerjansdam en Barendrecht

19 OVERZICHT ZORGAANBIEDERS Stichting IZAH Thuiszorg Jacob Marisstraat 70, 3314 TK Dordrecht Jacob Marisstraat 70, 3314 TK Dordrecht Maandag t/m vrijdag van 8:30-17:00 uur. telefoon (078) website Op werkdagen van via telefoonnummer (078) Overige tijden (voor spoedzorg) via telefoonnummer (06) Izah kenmerkt zich door het verlenen van professionele zorg in eigen taal en cultuur. Samen met u zoeken we naar de juiste balans tussen wensen, behoeften en mogelijkheden. Met de zorg van Izah kunt u langer en prettiger thuis blijven wonen. Huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagbesteding, nachtzorg, persoonsgebonden budget en particuliere hulp. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. Ridderkerk, Barendrecht, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De Merwelanden Woon- en zorgcentrum Haringvlietstraat 515, 3313 EM Dordrecht Haringvlietstraat 515, 3313 EM Dordrecht Tijdens kantooruren. telefoon (078) website 7 dagen per week, 24 uur per dag. De Merwelanden wil samen met haar cliënten invulling geven aan een goed leven. De kernwaarden hiervoor zijn gastvrijheid, ontmoeting, bezieling en vakbekwaamheid met een katholieke signatuur. Wonen, welzijn, huishoudelijke ondersteuning en huishoudelijke ondersteuning plus, thuiszorg met 24-uurs zorg, verzorging, verpleging, kleinschalig wonen, volledig pakket thuis, dagvoorziening, kortdurend verblijf, alarmering en maaltijdvoorziening. Dordrecht

20 OVERZICHT ZORGAANBIEDERS PrivaZorg Alblasserwaard en Drechtsteden Burgemeester Viezeestraat 1, 2971 CA Bleskensgraaf Burgemeester Viezeestraat 1, 2971 CA Bleskensgraaf Maandag t/m vrijdag van uur. telefoon (0184) website 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer (0184) PrivaZorg Alblasserwaard en Drechtsteden is kleinschalige en persoonlijk; we kennen onze cliënten bij naam. Onze cliënten waarderen het dat we werken met vaste zorgverleners op vaste tijden. U bent van harte welkom bij PrivaZorg! We maken geen uitzonderingen op grond van levensbeschouwing of godsdienst. RST Zorgverleners Postbus 154, 3770 AD Barneveld Ridderpoort 7a, 2984 BG Ridderkerk Tijdens kantooruren. telefoon (0342) website Op werkdagen uur via telefoonnummer (0342) RST Zorgverleners ziet het duidelijk als haar taak identiteitsgebonden zorg te verlenen aan cliënten die zich tot de reformatorische gezindte rekenen. Kraamzorg, persoonlijke verzorging en verpleging. Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, begeleiding individueel, verpleging, nachtzorg, palliatief terminale zorg, pgb en particuliere zorg. Alblasserwaard, Gorinchem, Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel, Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

21 OVERZICHT ZORGAANBIEDERS Swinhove Groep TDC Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht Postbus 113, 8330 AC Steenwijk Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht Oostermeentherand 2b, 8332 JZ Steenwijk telefoon (078) / (06) website Binnen kantooruren op bovenstaande telefoonnummers. Wij bieden woonzorgarrangementen op maat. De Swinhove Groep heeft voor de cliënt een aantal voordelen: Zorg op afspraak zoveel mogelijk op tijden die de cliënt graag wil 24 uur per dag geplande en ongeplande zorg Kleine teams waardoor medewerkers herkenbaar zijn voor de cliënt Wijkposten altijd in de buurt waar de cliënt terecht kan met zijn vragen. Tijdens kantooruren. telefoon (088) website 5 dagen per week, uur via telefoonnummer (088) TDC is een middelgrote thuiszorgorganisatie, waar mensen met plezier werken. Kwaliteit van zorg is voor ons vanzelfsprekend het belangrijkste, daarom werken we met kleine teams van deskundige medewerkers. Bij ons geen onpersoonlijk callcenter, maar korte lijnen en direct contact. TDC is toegelaten als AWBZ-thuiszorgorganisatie en al jaren HKZ-gecertificeerd. Huishoudelijke verzorging, verpleging en verzorging, ondersteunende begeleiding, behandeling, 24 uur zorg in een beschermende omgeving en verzorgd wonen plus (comfortabele huurappartementen op diverse locaties). TDC biedt verpleging, verzorging en begeleiding naast hulp bij het huishouden. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht

22 OVERZICHT ZORGAANBIEDERS TSN Thuiszorg Tzorg Voorhaven 31, 3025 HC Rotterdam Postbus 5652, 4801 EB Breda Voorhaven 31, 3025 HC Rotterdam Druivenstraat 3, 4816 KB Breda Maandag t/m vrijdag van uur. Maandag t/m vrijdag uur. telefoon (010) website telefoon (076) website Tijdens de openingstijden via telefoonnummer (010) Voor spoedgevallen, 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer (079) TSN Thuiszorg is al jaren lang een vertrouwd gezicht in de thuiszorg. Als grootste zorgaanbieder zijn wij altijd dichtbij. Bij TSN Thuiszorg krijgt u hulp op het moment dat het u uitkomt en heeft u altijd dezelfde zorgverlener. Ook in vakantieperioden, of wanneer uw vaste zorgverlener ziek of afwezig is, regelen wij zorg voor u. Wij vinden dat zorg iets is van ons allemaal. We helpen u bij het huishouden wanneer u het moeilijk vindt uw dagelijks leven goed in te richten. Zo kunt u zolang mogelijk thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Hulp bij het huishouden en (lichte) persoonlijke begeleiding. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. 7 dagen per week, 24 uur per dag via telefoonnummer (076) Tzorg biedt als specialist maatwerkondersteuning binnen de Wmo, met name aan ouderen. Met thuisondersteuning helpt Tzorg mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te wonen. We kunnen allerlei huishoudelijke taken voor u verrichten en bieden u begeleiding. Tzorg werkt samen met partijen die zorgaanvullende diensten aanbieden. Hierdoor kunnen wij u naast huishoudelijke verzorging en begeleiding met veel andere zaken helpen. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan een maaltijdservice, hulpmiddelen of personenalarmering? Tzorg kan deze diensten direct organiseren. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

23 OVERZICHT ZORGAANBIEDERS Stichting Waardeburgh Stichting de Wielborgh Bonkelaarplein 7, 3363 EL Sliedrecht Beverwijckstraat 49, 3311 GB Dordrecht Bonkelaarplein 7, 3363 EL Sliedrecht Maandag t/m vrijdag van uur. telefoon Seniorenzorglijn (gratis) website De gratis Seniorenzorglijn is op werkdagen geopend van uur. In noodsituaties zijn wij bereikbaar via (0184) Protestant-Christelijk. Waardeburgh is een organisatie die, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, zorg en ondersteuning biedt aan ouder-wordende-mensen die een beroep op ons doen. Huishoudelijke hulp, thuiszorg, specialistische zorg aan huis en verzorging en verpleging in één van de vier zorgcentra in de regio. Sjuttul (vervoersdienst), seniorenrestaurants, alarmering, sociëteiten en nog veel meer! Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Het Stadswiel, Beverwijckstraat 49, 3311 GB Dordrecht StaPal, Otto Dickeplein 1, 3311 TV Dordrecht Het Sterrenwiel, Dalmeijerplein 80, 3318 DA Dordrecht Het Waterwiel, Admiraalsplein 700, 3317 NJ Dordrecht Het Polderwiel, Dudok-erf 58, 3315 KA Dordrecht Wielborgh Thuiszorg, Gezondheidscentrum de Prinsemarij, Nassauweg 6, 3314 JR Dordrecht Maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 uur. telefoon (078) website 7 dagen per week, 24 uur per dag via de website. Centraal telefoonnummer (078) Algemeen. Goede zorg thuis of in één van onze locaties. Ontmoeten in onze prachtige café-restaurants. Gastvrijheid, omdat bij ons een warm welkom voorop staat. Thuiszorg en meer. Met elkaar, voor elkaar. Wonen, zorg en welzijn zoals u dat wilt: zorg, huishoudelijke ondersteuning, persoonsalarmering met professionele opvolging, elkaar ontmoeten, samen eten en samen uit. Dordrecht

24

25 Colofon Dit is een uitgave van de Sociale Dienst Drechtsteden. Tekst Sociale Dienst Drechtsteden Beeld Foto pagina 15 ZorginBeeld / Frank Muller Vormgeving Drukkerij RAD, Dordrecht januari 2015 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Sociale Dienst Drechtsteden, uw partner in zelfstandigheid.

uitgave 2013 Wmo Hulp bij het huishouden Huishoudelijke ondersteuning Aanvraag - eigen bijdrage - aanbieders Aanmelden - eigen bijdrage - aanbieders

uitgave 2013 Wmo Hulp bij het huishouden Huishoudelijke ondersteuning Aanvraag - eigen bijdrage - aanbieders Aanmelden - eigen bijdrage - aanbieders uitgave 2013 Wmo Wmo Hulp bij het huishouden Huishoudelijke ondersteuning Aanvraag - eigen bijdrage - aanbieders Aanmelden - eigen bijdrage - aanbieders 1 2 algemene informatie wmo huishoudelijke ondersteuning

Nadere informatie

uitgave Wmo Hulp bij het huishouden Aanvraag - eigen bijdrage - aanbieders

uitgave Wmo Hulp bij het huishouden Aanvraag - eigen bijdrage - aanbieders uitgave 2011 Wmo Hulp bij het huishouden Aanvraag - eigen bijdrage - aanbieders 1 algemene informatie wmo hulp bij het huishouden Inhoudsopgave Inleiding 5 Algemene informatie Vormen van hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Wmo Hulp bij het huishouden

Wmo Hulp bij het huishouden Wmo Hulp bij het huishouden Met zorg helpen wij u vérder Aanvraag eigen bijdrage aanbieders Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wmo Hulp bij het huishouden Bereikbaarheid Met zorg helpen wij u vérder

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen

Wmo maatwerkvoorziening. Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen Wmo maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen 2 Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen Inhoud Zelfstandig leven en

Nadere informatie

zorgaanbieders naar keuze

zorgaanbieders naar keuze 11 zorgaanbieders naar keuze Huishoudelijke hulp in Walcheren 2009 / 2010 In deze folder maakt u kennis met de 11 zorgaanbieders op Walcheren die u hulp in de huishouding kunnen bieden. U hebt hiervoor

Nadere informatie

Wmo Hulp bij het huishouden

Wmo Hulp bij het huishouden Wmo Hulp bij het huishouden Met zorg helpen wij u vérder Aanvraag eigen bijdrage Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Hulp bij het Huishouden Woord vooraf Met zorg helpen wij u vérder E-loket Op

Nadere informatie

Wmo Maatwerkvoorzieningen. Individuele begeleiding Logeren Dagbesteding. uitgave

Wmo Maatwerkvoorzieningen. Individuele begeleiding Logeren Dagbesteding. uitgave Wmo Maatwerkvoorzieningen Individuele begeleiding Logeren Dagbesteding uitgave 2015 ALGEMENE INFORMATIE WMO MAATWERKVOORZIENINGEN Inhoudsopgave Inleiding 5 Algemene informatie Maatwerkvoorzieningen 7 Wat

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

wmo huishoudelijke ondersteuning

wmo huishoudelijke ondersteuning wmo huishoudelijke ondersteuning Stofzuigen, ramenlappen, schoonmaken van de badkamer het huishouden speelt een grote rol in ieders leven. Soms kunt u door langdurige lichamelijke problemen uw huis niet

Nadere informatie

Huishoudelijke. ondersteuning

Huishoudelijke. ondersteuning Informatiekrant Wmo in de Drechtsteden In deze speciale uitgave: Wat gaat er veranderen? Op huisbezoek met een consulent Wmo-adviesraad: Wij kijken vooral naar de gevolgen voor gebruikers Verandering verordening,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Beschermd wonen en opvang

Wmo maatwerkvoorziening. Beschermd wonen en opvang Wmo maatwerkvoorziening Beschermd wonen en opvang beschermd wonen en opvang Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Z Zorgcatalogus Deze brochure geeft informatie over de hulp bij het huishouden, organisaties die u bij het huishouden helpen en informatie over het persoonsgebonden budget en de Balie welzijn, zorg en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Uit welke aanbieders kunt u kiezen?

Hulp bij het huishouden Uit welke aanbieders kunt u kiezen? Hulp bij het huishouden Uit welke aanbieders kunt u kiezen? Stad met een hart Hulp bij uw huishouden Woont u zelfstandig, maar zijn er huishoudelijke taken die u niet langer zelf of samen met anderen in

Nadere informatie

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zelfstandig wonen en leven 3 manieren om hulp te vinden 1 Zoek het dichtbij In uw omgeving zijn er vaak mensen die graag een handje helpen, zoals

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg goed voor elkaar Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Heeft u onder steuning nodig? U heeft hulp nodig Wat kunt u zelf? Wie kan u helpen? Familie, vrienden,

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur vragen over hulp bij het huishouden? VIA Houten, Vraagbaak voor Informatie en Advies Hollandsspoor 1 (in Loericker Stee), Houten Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Telefonisch bereikbaar:

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Precies de hulp die u nodig hebt

Precies de hulp die u nodig hebt Huishoudelijke hulp Precies de hulp die u nodig hebt Als u zelfstandig woont, weet u uit ervaring wat er komt kijken bij het huishouden. Ramen zemen, de kamer stoffen, stofzuigen, de badkamer schoonmaken,

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Wmo Hulp bij het huishouden

Wmo Hulp bij het huishouden Wmo Hulp bij het huishouden Met zorg helpen wij u vérder Aanvraag eigen bijdrage aanbieders Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wmo Hulp bij het huishouden Woord vooraf Met zorg helpen wij u vérder

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis 2016

Langdurige zorg thuis 2016 Langdurige zorg thuis 2016 Inhoud Rol van het zorgkantoor 3 Zorg thuis 4 Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 5 Vormen van zorg thuis 6 Uw rechten 7 Wachtlijst en wachtstatus 8 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s 1 Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. De Wmo is er voor iedereen, van jong

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013: het verhaal vanuit de klant. Inhoud: 1. Conclusies 2. Klanten 3. Onderzoek WMO Kantoor 4. Zorgaanbieders Het Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Thuis blijven wonen met QuaRijn

Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis zoals u gewend bent ZorgThuis van QuaRijn is hulp in uw eigen huis, zoals u het wilt. De een is geholpen met ondersteuning bij douchen en aankleden door ons terwijl

Nadere informatie

De Wmo is er voor iedereen Veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wmo is er voor iedereen Veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning Veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning Wat verandert er in uw regio en gemeente? Lees het in deze krant. ze p De nt is en o.nl s kra lez uw te ie k n oo ma e h t De nieuwe Wmo is er voor

Nadere informatie

Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013: het verhaal vanuit de klant. Inhoud: 1. Conclusies 2. Klanten 3. Onderzoek WMO Kantoor 4. Zorgaanbieders Het Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

ZORGAANBIEDERS STELLEN ZICH AAN U VOOR

ZORGAANBIEDERS STELLEN ZICH AAN U VOOR Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning ZORGAANBIEDERS STELLEN ZICH AAN U VOOR Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Beste klant, Omdat u hulp bij het huishouden nodig heeft, zijn zorgaanbieders

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze:

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze: tevredenheidsonderzoeken door BAR-dichtbij van Wmo dienstverlening Huishoudelijke hulp binnen de BAR gemeenten Zorgperiode 1 t/m 13 2014 (1 januari t/m 28 december 2014) Deze evaluatie geeft een overzicht

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf H.313196.0713 Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf Inleiding Na uw ziekenhuisverblijf kan het zijn dat u nog verzorging nodig heeft. Als dit zo is bespreekt de arts of verpleegkundige dit

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Achmea Zorgkantoor. De weg naar zorg Wlz 2015

Achmea Zorgkantoor. De weg naar zorg Wlz 2015 Achmea Zorgkantoor De weg naar zorg Wlz 2015 2 Inhoud 1. Ik heb zorg nodig. Waar moet ik zijn? 4 2. Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)? 6 3. Hoe vraag ik Wlz-zorg aan? 7 4. Welke organisaties kunnen mij

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Aanbieders Wmo-maatwerkvoorzieningen December 2017

Aanbieders Wmo-maatwerkvoorzieningen December 2017 Aanbieders Wmo-maatwerkvoorzieningen December 2017 Heeft u een indicatie voor huishoudelijke, individuele, of kortdurend? U kunt zelf een aanbieder kiezen uit deze aanbieders die een contract hebben met

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten?

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten? U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een gesprek heeft met een medewerker van het team maatschappelijke ondersteuning. Het gesprek kan bij u thuis plaats vinden of op een andere locatie. Aanleiding

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk.

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Bijlage 1 Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Klanten over de dienstverlening van de aanbieder De dienstverlening

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Klachten en bezwaren Wlz 2016

Klachten en bezwaren Wlz 2016 Klachten en bezwaren Wlz 2016 Inhoud Klachten en bezwaren Wlz 3 Klachten en bezwaren: wat is het verschil? 4 Bij wie moet u zijn als u een klacht heeft? 5 Bij wie moet u zijn als u bezwaar wilt maken?

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers

Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 website: www.scherpenzeel.nl 2 Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers

Nadere informatie