Zakboek verdelers t/m 125 A Richtlijnen voor het ontwerpen en samenbouwen van schakel- en verdeelinrichtingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakboek verdelers t/m 125 A Richtlijnen voor het ontwerpen en samenbouwen van schakel- en verdeelinrichtingen"

Transcriptie

1 Zakboek verdelers t/m 12 A Richtlijnen voor het ontwerpen en samenbouwen van schakel- en verdeelinrichtingen

2 Voorwoord Voor u ligt het zakboek voor het ontwerpen en samenbouwen van verdelers t/m 12 A. Het is geschreven ter ondersteuning van installateurs en paneelbouwers die in dit marktsegment regelmatig of incidenteel een verdeler samenstellen. Naast dit zakboek biedt Hager nog andere hulpmiddelen om deze verdelers samen te stellen. Op deze extra service willen wij u graag wijzen. Op vindt u de gewenste producten eenvoudig via de altijd actuele e-catalogus. De producten kunnen zonder specifieke kennis van artikelnummers gevonden worden. Door het aanklikken van een van de drie productgroepen komt u eenvoudig bij het juiste product. De bijbehorende artikelspecificaties zijn direct te lezen of te downloaden. Mogelijke accessoires, zoals doorverbindingsrails, worden direct weergegeven. De producten zijn eenvoudig te verzamelen in een project, die in diverse formaten te exporteren zijn voor bestelling bij uw elektrotechnische groothandel. Lees hiervoor de Tip in het hoofdmenu. Voor het snel en eenvoudig calculeren staat het programma Schema gratis ter beschikking voor u. In drie eenvoudige stappen kunt u een verdeler t/m 12 A ontwerpen, inclusief schema, stuklijst, prijs en vooraanzicht. Na opdracht kunt u gebruik maken van het coderingsprogramma Semiolog. Hiermee maakt u in een handomdraai de coderingen voor de componenten in de verdeler. Voor uitgebreide informatie en keuzemogelijkheden kunt u ook gebruik maken van de catalogus Energiedistributiesystemen, of een van de vele productbrochures. Deze zijn digitaal en in gedrukte vorm beschikbaar. Kijk voor meer informatie op Wij wensen u een goed ontwerp en efficiënte samenbouw van uw verdeler toe. Hager

3 Zakboek verdelers tot 12 A Inleiding Normering 1. Toepassingsgebied 2. Normatieve verwijzingen 3. Gegevens schakel- en verdeelinrichting 3.1 Stroomsoort / stroomstelsel 3.2 PEN-leiding Vermogensautomaten Selectiviteit Smeltpatronen Selectiviteit Kortsluitvastheid Bepalen van de te verwachten kortsluitstroom 1 3. Aardlekschakelaars Selectiviteit Installatieautomaten en smeltveiligheden Karakteristieken 21 Maximale kabellengte bij kortsluiting 21 Selectiviteit Schakelaars en scheiders Overspanningsbeveiliging Loadmanagement Gelijktijdigheidsfactor Warmteberekeningen Aardverspreidingsweerstand 3. Keuze behuizing.1 Beschermingsgraad 38.2 Klasse I (geaarde verdelers) / Klasse II (dubbel geïsoleerde verdelers) 39. Schakelen en scheiden 0. Bedrading en verbindingen.1 Bedradingsdoorsnede 1.2 Aandraaimomenten 3 7. Routineproeven Bijlage A Gegevens schakel- en verdeelinrichting 8 Bijlage B Bepalen van de kortsluitstroom 1 Bijlage C Beschermingsgraad / IP-aanduiding 3 Bijlage D Doorverbindingsrails Bijlage E Keuringsrapport schakel- en verdeelinrichtingen 12 A 7 Bijlage F Certificaat univers N - IEC 139 2

4 Inleiding In de praktijk worden veel schakel- en verdeelinrichtingen gebouwd door gespecialiseerde paneelbouwbedrijven. Schakel- en verdeelinrichtingen van beperkte omvang worden echter ook regelmatig door de installateur zelf samengesteld. Daarnaast worden aanpassingen en/of uitbreidingen, afhankelijk van de complexiteit van de werkzaamheden, ter plaatse door de installateur uitgevoerd. Dit vereist natuurlijk goed vakmanschap, geleverd door vakkundig personeel en het gebruik van de juiste materialen. De doelstelling van dit zakboek is om de installateur/paneelbouwer de benodigde informatie aan te reiken om zo te komen tot een schakel- en verdeelinrichting die voldoet aan alle normen en eisen die hieraan door de wetgever en opdrachtgever worden gesteld. Normering Schakel- en verdeelinrichtingen vormen een onderdeel van de elektrotechnische installatie of een machine. Tijdens de engineeringfase van een project wordt een installatieschema opgesteld. Op basis van het installatieschema worden, met inachtneming van de installatienorm (NEN1010) en/of de machinerichtlijn (NEN-EN-IEC 020), de benodigde onderdelen voor de schakel- en verdeelinrichting vastgesteld. Het ontwerp en de assemblage van de schakel- en verdeelinrichting dient in overeenstemming met het gestelde in de norm voor schakel- en verdeelinrichtingen (NEN-EN-IEC 139) te geschieden (zie figuur 1). NEN-EN NEN 310 Schakel- en verdeelinrichting 10 kv / 00 V Schakel- en verdeelinrichting MACHINE M M M NEN 101 NEN-EN-IEC M M NEN-EN-IEC NEN 1010 NEN-EN-IEC Figuur 1 Iedere paneelbouwer, maar ook de installateur die een schakel- en verdeelinrichting samenstelt en/of wijzigingen aanbrengt, dient kennis te nemen van de NEN-EN-IEC 139.

5 1. Toepassingsgebied Het zakboek is van toepassing op geheel aan typeproeven onderworpen schakel- en verdeelinrichtingen met een nominale stroom t/m 12 A. De schakel- en verdeelinrichting bestaat uit standaardcomponenten, geassembleerd door de installateur of paneelbouwer, waarbij uitsluitend onderdelen en toebehoren zijn toegepast die voor dit doel door Hager Electro bv zijn voorgeschreven of meegeleverd. De assembleur dient de schakel- en verdeelinrichting aan een stukproef te onderwerpen. De kortsluitvastheid behoeft niet te worden getoetst. de assemblage vindt plaats volgens de aanwijzingen van de fabrikant, en de schakel- en verdeelinrichting voldoet aan de NEN-EN-IEC NEN-EN-IEC 139-1_bepaling toetsing van de kortsluitvastheid is niet vereist voor: - schakel- en verdeelinrichtingen met een nominale korte duurstroom of een nominale beheerste kortsluitstroom van ten hoogste 10 ka NEN-EN-IEC 139-1_bepaling a - schakel- en verdeelinrichtingen die zijn beveiligd door stroom-begrenzende uitrustingen met een kapstroom kleiner dan 17 ka bij de te verwachten effectieve kortsluitstroom. NEN-EN-IEC 139-1_bepaling b 2. Normatieve verwijzingen De volgende documenten bevatten bepalingen die, doordat ernaar wordt verwezen, deel uitmaken van dit handboek. NEN1010:2007 reeks Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NPR 310:2012 Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN1010 NEN-EN :2013 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Algemene eisen NEN 310:2011NL Bedrijfsvoering van elektrische installaties Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN-EN-IEC 139-1:2011 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen Deel 1: Algemene regels NEN-EN-IEC :200 Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik(rccb's) Deel 1: Algemene bepalingen NEN-EN-IEC :200 Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik (RCBO's) Deel 1: Algemene bepalingen NEN-EN-IEC 020-1:200 Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen

6 Netcode De wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheerders zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de netten, het voorzien van een aansluiting op het net en het uitvoeren van transport van elektriciteit over het net. 3. Ontwerpen schakel- en verdeelinrichting Alvorens tot het ontwerp van de schakel- en verdeelinrichting over te gaan dienen een aantal gegevens bekend te zijn. Bijlage A-3 (pag. 3) geeft u een voorbeeld van een checklist, die u kunt gebruiken voor het verzamelen van de benodigde gegevens. NEN1010: bepaling 1 NPR310 - blad Stroomsoort / Stroomstelsel Onder laagspanningsinstallaties verstaan wij installaties: met een nominale wisselspanning van ten hoogste 1000 V; met een nominale gelijkspanning van ten hoogste 100 V. De netbeheerder verzorgt de aansluiting, waarop de transportcapaciteit ter beschikking wordt gesteld, in overeenstemming met tabel 1. Aansluitcapaciteit Uitvoering Nominale spanning Frequentie [gelijktijdig schijnbare belasting] <, kva éénfase- 230 V L-N wisselstroom >, kva en driefasen- 230/00 V L1-L2-L3-N t/m 0 kva wisselstroom 0 Hz Indien de aan te sluiten elektrische installatie verbruikende toestellen bevat die op drie fasen moeten worden aangesloten kan de netbeheerder een drie-fasen aansluiting verlangen <, kva. tabel 1 NetCode tabel 1 + artikel De netbeheerder bepaalt of het net, of een gedeelte ervan, in aanmerking komt als TN-stelsel te worden gebruikt. We onderscheiden de volgende stroomstelsels: n TT-stelsel n TN-S-stelsel n TN-C-S stelsel

7 TT-stelsel Kenmerkend voor een TT-stelsel is dat de voedingsbron rechtstreeks is geaard en de installatie (metalen gestellen) afzonderlijk of groepsgewijs is geaard door middel van een ter plaatse aangebrachte aardelektrode. L1 L2 L3 N Figuur 2 TT-stelsel ( V) L1 L2 L3 Figuur 3 TT-stelsel (230 V) TT-stelsels komen voor tot een aansluitcapaciteit van 3 * 3 A. In de praktijk komen we TT-stelsels voornamelijk tegen in bestaande installaties ten behoeve van woningbouw en lichte utiliteit, zoals winkelbedrijven, etc. Bij nieuwbouwprojecten biedt de netbeheerder doorgaans een TN-stelsel aan. TN-S-stelsel Kenmerkend voor een TN-stelsel is dat de beschermingsleiding direct met het sterpunt van de voedingsbron is verbonden. Een TN-S-stelsel is hier een variant van, waarbij een afzonderlijke beschermingsleiding door de gehele installatie is gebruikt. 7

8 L1 L2 L3 N PE Figuur TN-S-stelsel (afzonderlijke nulleiding, afzonderlijke beschermingsleiding) TN-S-stelsels zijn de meest voorkomende stelsels. Bij installaties met een aansluitcapaciteit > 3 * 3 A worden uitsluitend TN-stelsels toegepast. Bij schakel- en verdeelinrichtingen met een nominale stroom t/m 12 A treffen we doorgaans TN-S-stelsels aan. Bij kleinere installaties kunnen om praktische en economische redenen de nulleiding en de beschermingsleiding beter afzonderlijk worden uitgevoerd. NEN1010: bepaling 3. TN-C-S-stelsel Kenmerkend voor een TN-stelsel is dat de beschermingsleiding direct met het sterpunt van de voedingsbron is verbonden. Een TN-C-S-stelsel is hier een variant van, waarbij in een gedeelte van de installatie de nulleiding en de beschermingsleiding zijn gecombineerd tot PEN-leiding. L1 L2 L3 N PEN PE TN-C stelsel deel TN-S stelsel deel TN-C-S stelsel Figuur TN-C-S-stelsel (nulleiding en beschermingsleiding gedeeltelijk gecombineerd) TN-C-S-stelsels komen bij zwaardere aansluitingen voor. Schakel- en verdeelinrichtingen met een nominale stroom t/m 12 A, worden doorgaans altijd met een afzonderlijke nulleiding en een afzonderlijke beschermingsleiding aangesloten (TN-S-stelsel). 8

9 3.2 PEN-leiding In TN-C-S -stelsels zijn de nulleiding en beschermingsleiding gedeeltelijk gecombineerd (TN-C deel, aangeduid als PEN-leiding) en gedeeltelijk afzonderlijk (TN-S deel, aangeduid als PE- en N-leiding) uitgevoerd, zie figuur. De scheiding van de PEN-leiding in een afzonderlijk PE- en N-leiding dient zodanig te worden uitgevoerd dat de PEN-leiding aangesloten moet zijn op de klem of rail voor de beschermingsleiding. De aardingsvoorziening dient als doorgaande verbinding te worden uitgevoerd. L1 L2 Hoofdschakelaar N L1 L2 L3 PE L1 In figuren, 7 en 8 zijn de meest voorkomende situaties weergegeven van een juiste splitsing. Afhankelijk van het ontwerp van uw verdeler kunt u zelf kiezen voor één van deze splitsingen. L3 L2 NEN1010: bepaling 3. L3 N S pen = S n PE PEN Figuur Splitsing PEN-leiding in een afzonderlijke PE- en N-leiding Hoofdschakelaar N L1 L2 L3 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 N PEN S pen = S n PE Figuur 7 Splitsing PEN-leiding in een afzonderlijke PE- en N-leiding Hoofdschakelaar N L1 L2 L3 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 N PEN PE Figuur 8 Splitsing PEN-leiding in een afzonderlijke PE- en N-leiding De vereiste kerndoorsnede van de PEN-leiding dient gelijk te zijn aan de vereiste kerndoorsnede van de nulleiding. Praktisch gezien zal de vereiste kerndoorsnede van de beschermingsleiding immers niet groter zijn dan de vereiste kerndoorsnede van de nulleiding. 9

10 3.3 Vermogensautomaten Kortsluitstromen veroorzaken een thermische belasting van de geleiders. De vermogensautomaat bezit het vermogen om grote kortsluitstromen uit te schakelen. We onderscheiden hierin drie uitvoeringen: Onvertraagde vermogensautomaten (Bouwgrootte 12, catalogus Energiedistributiesystemen 2010/2011 pag. 22.8) Schakelt de hoogst optredende waarde van een kortsluitstroom af. Selectiviteit: Stroomselectiviteit Kortvertraagde vermogensautomaten (Bouwgrootte 20, catalogus Energiedistributiesystemen 2010/2011 pag. 22.1) Toepassen bij een selectieve opbouw van de installatie Selectiviteit: Stroom-tijdselectiviteit Kortsluitstroom begrenzende vermogensautomaten (Bouwgrootte 30, catalogus Energiedistributiesystemen 2010/2011 pag ) Toepassen bij zeer hoge kortsluitstromen (hoofdverdelers) Toepassen in combinatie met kleinere typen kortsluitstroombegrenzende automaten (installatieautomaten) in bijvoorbeeld onderverdelers (Cascadeschakeling). Eén van de belangrijkste voordelen van vermogensautomaten ten opzichte van smeltveiligheden is de instelbaarheid. I Z = I N = I B. In veel gevallen kan hierdoor op de kabeldoorsnede worden bespaard. De keuze van de vermogensautomaat hangt af van: Uitschakelvermogen Thermische uitschakeling Magnetische uitschakeling Selectiviteit Tevens is de maximaal optredende kortsluitstroom ter plaatse (zie 3.) van belang in verband met de cascadeschakeling (tabel 2) en selectiviteit (tabel 3) van de vermogensautomaten. NEN1010:200 - bepaling 3..1 Voorgeschakeld Nageschakeld Afschakelvermogen [ka] Karakteristiek Vermogensautomaat E12 NJ S12 NJ S12 NF S10 NJ S20 NJ [2 ka] [3 ka] 1-12 A 1-20 A S00 NJ S00 NE S30 CE [0 ka] A Serie MB ka (1) B 2 ka 30 ka 1 ka Serie MC ka (1) C 2 ka 30 ka 1 ka Serie NB 10 ka (1) B 2 ka 30 ka 2 ka (3) Serie NC 10 ka (1) C 2 ka 30 ka 2 ka (3) Serie ND 10 ka (1) D 2 ka 30 ka 10 ka (3) Serie HM 1 ka (2) C 20 ka 20 ka 10 ka - De cascade schakeling geldt voor vermogensautomaten (voorgeschakeld) t.o.v. installatieautomaten (nageschakeld) - Schakelvermogens Icu in de tabel zijn in ka conform EN (00/1 V~) Tabel 2 Cascadetabel vermogensautomaten (1) = afschakelvermogen installatieautomaat conform NEN-EN 0898 (2) = afschakelvermogen installatieautomaat conform EN (3) = automaten t/m 20 A: max. 2 ka automaten 2 t/m 0 A: max. 20 ka automaten 0 t/m 3 A: max. 1 ka 10

11 Cascade tabellen Upstream: Tembreak2 vermogensautomaat (MCCB) Downstream: installatieautomaat Downstream installatieautomaat Downstream installatieautomaat Model Mxx ( ka) Upstream MCCB S10SCJ (2 ka) S12NJ (3 ka) S12GJ ( ka) S10NJ (3 ka) S10GJ ( ka) E20SJ (2 ka) S20NJ (3 ka) S20GJ ( ka) In 12 A 12 A 12 A 10 A A 20 A 20 A A A A A A A A A A NB: 1. Alle waarden op basis van 00 V AC. 2. Cascade foutgrenswaarde weergegeven in ka. Upstream MCCB Model S10SCJ (2 ka) S12NJ (3 ka) S12GJ ( ka) S10NJ (3 ka) S10GJ ( ka) E20SJ (2 ka) S20NJ (3 ka) S20GJ ( ka) In 12 A 12 A 12 A 10 A 10 A 20 A 20 A 20 A Nxx A (10 ka) 10 A A A A A A A A NB: 1. Alle waarden op basis van 00 V AC. 2. Cascade foutgrenswaarde weergegeven in ka. Upstream: Tembreak2 vermogensautomaat (thermisch-magnetisch) Downstream: installatieautomaat Upstream vermogensautomaat (MCCB) S12NJ (3 ka) S10NJ (3 ka) S20NJ (3 ka) S00NJ S10SCJ (2 ka) E20SJ (2 ka) In 20 A 32 A 0 A 3 A 100 A 12 A 20 A 32 A 0 A 3 A 100 A 12 A 10 A 20 A 32 A 0 A 3 A 100 A 12 A 10 A 200 A 20 A 20 A 00 A A 20 T T T T T 20 T T T T T T 20 T T T T T T T T T T 10 A T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1 A T T T T T T T T T T T T T T T 20 A T T T T T T T T T T T T 2 A T T T T T T T T T T T T 32 A T T T T T T T T T 0 A T T T T T T 0 A T T T T 3 A T T T Downstream installatieautomaat NB: 1. Voor installatieautomaten, op voorwaarde dat deze zijn gecertificeerd conform EN 0898 klasse Tabel op basis van installatieautomaten B-kar. 3. Installatieautomaten van ka of 10 ka bij 00 V. De hierboven afgebeelde tabel is conform IEC A.. Alle waarden op basis van 00 V AC.. I s weergegeven in A T= Totale selectiviteit 11

12 3. Smeltpatronen Zie brochure weber.fuses voor uitgebreide productoverzichten en technische informatie. Smeltpatronen 3 Houder 3 smeltpatroon D-patronen Houder DII DIII (schroefkop E27) (schroefkop E33) I N (A) Kleur melderknop rose bruin groen rood grijs blauw geel wart wit koper Tabel Mespatronen Patroonhouder NH000 NH00 Tabel Nominaal bereik t/m 100 A t/m 10 A Tabel Bij schakel- en verdeelinrichtingen met een nominale stroom tot/met 12 A is doorgaans de maximaal te verwachten kortsluitstroom ter plaatse ten hoogste 10 ka. Beveiligingstoestellen of combinaties van beveiligingstoestellen dienen hiertegen bestand te zijn. Rekening moet worden gehouden met: Kortsluitvermogen (cascade) Selectiviteit Cascade Installatieautomaat gg max 100 A 10 A, ka MH / MJ 10 ka Tabel ka MB / MK / MC 10 ka Selectiviteit wordt niet geregeld in de NEN1010. Wel dient gezorgd te worden dat de installatie voldoende betrouwbaar en bedrijfszeker is. Dit wordt geregeld in rubriek 31. NEN1010:2007_ deel3_rubriek31_opdelen van installaties 31.1 Iedere installatie moet, waar noodzakelijk, zijn opgedeeld in meer dan één stroomketen om: a) bij defecten gevaar te vermijden en de nadelige gevolgen zo gering mogelijk te houden; b) veilig(e) inspectie, beproeving en onderhoud mogelijk te maken; c) rekening te houden met gevaar dat zou kunnen ontstaan door een storing in een stroomketen, bijvoorbeeld een stroomketen voor verlichtingsdoeleinden Delen van installaties die onafhankelijk van elkaar moeten worden bedreven moeten door afzonderlijke distributiegroepen zijn gevoed, waarbij deze stroomketens niet worden beïnvloed door storingen in andere stroomketens 12

13 Om te kunnen voldoen aan rubriek 31 dienen beveiligingstoestellen selectief te zijn. We onderscheiden drie vormen van selectiviteit; Selectiviteitvormen Absolute selectiviteit Ongeacht de hoogte van de te verwachten kortsluitstroom, de foutstroom wordt onderbroken door B A B IK Voor IN geldt; IN(A) > 1, IN(B) Deel selectiviteit De te verwachten kortsluitstroom is onbekend. B De selectiviteitgrens wordt vastgesteld op basis van de gegevens van de fabrikant (zie tabel 8 en tabel 9) A Selectiviteitgrens 2000A Volledige selectiviteit De te verwachten kortsluitstroom ligt onder de selectiviteitgrens. De foutstroom wordt onderbroken door B A B IK < 2 Selectiviteitgrens 2000A NEN1010:2007_Bepaling 3.1_Bepaling van de kortsluitstroom De te verwachten kortsluitstroom moet worden bepaald voor elk relevant punt van de installatie. Dit kan gebeuren door berekening of meting. Tabel 7 Selectiviteit Voorbeeld: 3 3 1A/C-karakteristiek/kA Ik = 3kA Uit tabel 9 kunnen we aflezen dat de selectiviteit tussen een smeltveiligheid Diazed 3 A en een installatieautomaat ka/1 A/C 00 A bedraagt. De maximaal optredende kortsluitstroom ter plaatse bedraagt 3000 A. We spreken hier van volledige selectiviteit. 13

14 Selectiviteitstabellen smeltveiligheden/installatieautomaten, ka B, C / ka B, C, ka B (MH) Smeltveiligheid gl/gl NH00 Smeltveiligheid Diazed Smeltveiligheid Diazed traag I n 2 A 3 A 0 A 3 A 80 A 100 A 12 A 10 A 2 A 3 A 0 A 3 A 80 A 100 A 1 A 20 A 2 A 3 A 0 A 3 A 80 A 100 A A 1,3 2,,,,,, 1,1 2,,,,, 0, 1 1,7,,,,, 10 A 1,2 1, 3,,,,, 0,9 1,7 3,,, 0, 0,7 1,1 2,8,,,, 1 A 1,2 2, 3,,,,, 1, 2,,,, 0, 0,9 2,0,1,,, 20 A 2,3 3,,,, 2,3,1,, 1,9 3,8,,, 2 A 2,1 2,7,,,, 2,1 3,8,1, 3,2,,, 32 A 1,9 2,,,, 1,9 3,2 3,8, 3,,,, ka C (MJ) Smeltveiligheid gl/gl NH00 Smeltveiligheid Diazed Smeltveiligheid Diazed traag I n 2 A 3 A 0 A 3 A 80 A 100 A 12 A 10 A 2 A 3 A 0 A 3 A 80 A 100 A 1 A 20 A 2 A 3 A 0 A 3 A 80 A 100 A 2 A,,,,,,,,,,,,,, 1, 2, 3,,,,, A 3,,,,,,,, 3,,,,, 1 1, 2,,,,,, A 1,1 1,8 3,,,,,, 1 2,,,, 0, 0,8 1,,3,,,, 10 A 1 1,2 2,,,,, 0,7 1, 3,2,,, 0, 0, 1 2,,,,, 1 A 0,9 1,3 2,8 3,8,,, 1 2,,,, 0, 0,7 1,8 3,8,2, 20 A 1 2, 3,2,,, 2,1,,, 1, 3,2 3,8, 2 A 2 2,8,,, 1,8 3, 3,8, 3 3, 3,, 32 A 2,,,, 2,8 3, 2,9 3,1,2 Cascade: MH/MJ 0 ka 20 ka gl max. 100 A 10 A Tabel 8 Selectiviteittabel smeltveiligheid/installatieautomaten, ka B, C ka B (MB/MK)/ADA Smeltveiligheid gl/gl NH00 Smeltveiligheid Diazed Smeltveiligheid Diazed traag I n 2 A 3 A 0 A 3 A 80 A 100 A 12 A 10 A 2 A 3 A 0 A 3 A 80 A 100 A 1 A 20 A 2 A 3 A 0 A 3 A 80 A 100 A A 1,3 2,7 1,1 2,,7 1 1,7, 10 A 1,2 1, 3, 0,9 1,7 3 1,1 2,8 1 A 1,2 2, 3, 1, 2,,9,8 0,9 2,1 20 A 2,3 3, 2,3,1 3,8 2 A 2,1 2,7,7 2,1 3,8,1 3,2 32 A 1,9 2, 1,9 3,2 3,8 3 0 A 2,2 3,2 2,8 3,1,8 0 A, 2,3,2, 3 A,3 ka C (MC)/ADA Smeltveiligheid gl/gl NH00 Smeltveiligheid Diazed Smeltveiligheid Diazed traag I n 2 A 3 A 0 A 3 A 80 A 100 A 12 A 10 A 2 A 3 A 0 A 3 A 80 A 100 A 1 A 20 A 2 A 3 A 0 A 3 A 80 A 100 A A 1,1 1,8 3,, 1 2, 0,8 1,,3 10 A 1 1,2 2, 0,7 1, 3,2 1 2,,7, 1 A 0,9 1,3 2,8 3,8 1 2,,,2, 0,8 2 3,8,2 20 A 1 2, 3,2, 2,1,,8, 3,2 3,8 2 A 2 2,8,1 1,8 3, 3,8,7 3 3, 3, 32 A 2,, 2,8 3, 2,9 3,1,2 0 A 3,8 1,9 2,8 3,8 2,7 3,8 0 A 2, 3, 3, 3 A Cascade: MB/MK/MC 0 ka 2 ka gl max. 100 A 10 A De voorgeschakelde beveiliging (horizontaal) is selectief t.o.v. de nageschakelde beveiliging (verticaal) tot aan de stroomwaarde in de kruistabel (ka). Tabel 9 Selectiviteittabel smeltveiligheid/installatieautomaten ka B, C Voor selectiviteittabellen smeltveiligheden/ installatieautomaten 10 ka B, C, D, zie de catalogus Energiedistributiesystemen 2010/2011 pag Een betrouwbare en bedrijfszekere installatie is volledig selectief. Om te kunnen bepalen of een installatie volledig selectief is, dient eerst de te verwachten kortsluitstroom te worden bepaald (zie hiervoor 3.). 1

15 3. Kortsluitvastheid Het zelf ontwerpen van schakel- en verdeelinrichtingen met behulp van geprefabriceerde bouwstenen beperkt de daarbij vereiste specialistische kennis bij de installateur tot een minimum. Toch dien je rekening te houden met enkele belangrijke criteria. Het verschijnsel kortsluiting maakt daar deel van uit. Schema Bepalen van de kortsluitstroom Verwijzing Kortsluitvermogen/ kortsluitstroom De installatie dient bestand te zijn tegen het ter plaatse te verwachten kortsluitvermogen Van ieder relevant punt van de installatie dient de te verwachten kortsluitstroom te worden bepaald De netbeheerder informeert de aangeslotene omtrent de minimum en maximum waarde van het kortsluitvermogen tijdens de normale bedrijfstoestand Een redelijk betrouwbare methode om het kortsluitvermogen te bepalen is het gebruik van tabellen en grafieken. NetCode bep Bep NEN1010:2007 bep. 3.1 bep kva V/ 00V Uk=% 1. de netbeheerder informeert u omtrent het kortsluitvermogen, of 2. U bepaalt het kortsluitvermogen aan de hand van onderstaande tabel Transformatorgegevens Trafo[kVA] In [A] Uk [%] Ik [ ka ] 72 1,8 1 3, , , ,7 P 100% I k = x U. 3 U k Bijlage B-1 12A 3. Kapstroom bepalen Dit is de stootkortsluitstroom die maatgevend is voor de dynamische belasting. Bijbehorende effectieve waarde bepalen Kapstroomkromme : 23kA eff. 10kA piek Effectieve waarde van de kortsluitstroom I ka ka < I 10 ka 10 ka < I 20 ka 20 ka < I 0 ka 0 ka < I Cos φ 0,7 0, 0,3 0,2 0,2 n 1, 1,7 2,0 2,1 2,2 NEN-EN-IEC bep Tabel 7 Bijlage B-2 Bijlage B-3 RODE LIJN Stroombegrenzende uitrusting 12A Kapstroom 17kA Toetsing kortsluitvastheid niet vereist NEN-EN-IEC 139-1_bepaling ^ I s = I k eff. x n 10 I k eff. = =,88 ka 1,7 NEN-EN-IEC bep bep Demping voedingskabel bepalen 2 YmVK 3 mm meter De voedingskabel naar de onderverdeler dempt de kortsluitstroom. Op basis van de tabel bepalen we de mate van demping. Voor de kabellengte nemen we de dichtstbijzijnde lagere waarde. Voor de kortsluitstroom, stroomopwaarts, nemen we de dichtstbijzijnde hogere waarde Bijlage B- De kortsluitstroom wordt door de kabel gereduceerd van 7kA tot ka. 12A/P. De verdeler dient bestand te zijn tegen het ter plaatse optredende kortsluitvermogen van: Ik = ka (effectieve waarde) Is = ka (piekwaarde) 7. Selectiviteit bepalen. catalogus Energiedistributiesystemen 2010/2011 pag A/B/kA De kortsluitstroom ter plaatse is, als gevolg van de kabellengte, zodanig beperkt dat de patroon niet aanspreekt. Indien dit niet het geval is, dan dient met behulp van selectiviteitstabellen de mate van selectiviteit te worden bepaald. De maximaal optredende kortsluitstroom ter plaatse is ka. De installatieautomaat met een nominale waarde van 1A en een kortsluitafschakelvermogen van ka is selectief tot/met een optredende kortsluitstroom van ka. We spreken hier van volledige selectiviteit. Stappenplan voor het bepalen van de kortsluitvastheid 1

16 De te verwachten kortsluitstroom dient te worden bepaald voor ieder relevant punt van de installatie. Dit kan door middel van meting (bestaande installatie) of door berekening (nieuwe installatie). Bij het ontwerp van de schakel- en verdeelinrichting dient rekening te worden gehouden dat de constructie voldoende bestand is tegen de thermische en dynamische belastingen door kortsluitstromen tot de nominale waarden. NEN-EN-IEC 139-1_bepaling Indien installateurs een schakel- en verdeelinrichting bestellen bij een gecertificeerd paneelbouwbedrijf, dan dient de installateur de waarde van de te verwachten kortsluitstroom, ter plaatse van de opstelling, aan de paneelbouwer op te geven. 3. Aardlekschakelaars In de NEN1010:2007 art Aanvullende bescherming is bepaald dat in wisselspanningssystemen aanvullende bescherming tot stand moet worden gebracht door een toestel voor aardlekbeveiliging in overeenstemming met art. 1.1 voor; - contactdozen met een toegekende stroom van ten hoogste 20 A voor algemeen gebruik door leken. - verplaatsbaar elektrisch materieel met een toegekende stroom van ten hoogste 32 A voor gebruik buiten en - aansluitpunten voor verlichting in ruimten met een woonfunctie, een celfunctie of een logiesfunctie of in woonschepen. Dit geldt niet voor aansluitpunten voor verlichting in gemeenschappelijke verkeersruimten. Een uitzondering mag worden gemaakt voor: - contactdozen voor gebruik onder toezicht van vakbekwame of voldoende onderrichte personen, bijvoorbeeld in bepaalde commerciële of industriële ruimten of - een contactdoos die alleen is bedoeld voor het aansluiten van een bepaald elektrisch toestel. Deze bepaling is niet van toepassing op installaties van vóór 197 en in niet tot bewoning bestemde gebouwen die zijn aangelegd volgens NEN 1010:200 of een eerdere editie van NEN Art zegt dat het gebruik van toestellen voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 ma wordt in wisselspanningssystemen beschouwd als aanvullende bescherming in het geval van: - een defect aan de voorziening voor basisbescherming; - een defect aan de voorziening voor foutbescherming; - zorgeloosheid van de gebruiker. 1

17 I N = 30mA Op één toestel voor aardlekbeveiliging met een I N = 30 ma mogen ten hoogste vier eindgroepen zijn aangesloten Figuur 9 Toestellen voor aardlekbeveiliging kunnen aanspreken bij een aardlekstroom van 0, 1 x I N. De belasting moet zo over de stroomketens zijn verdeeld dat de te verwachten lekstromen tijdens normaal bedrijf geen onnodig uitschakelen veroorzaken. NEN1010: bepaling Selectiviteit Een installatie dient voldoende betrouwbaar en bedrijfszeker te zijn. Dit wordt geregeld in rubriek 31 van de NEN1010:2007-H3. Hierdoor dient ook rekening te worden gehouden met de selectiviteit tussen toestellen voor aardlekbeveiliging onderling Iedere installatie moet, waar noodzakelijk, zijn opgedeeld in meer dan één stroomketen om: d) bij defecten gevaar te vermijden en de nadelige gevolgen zo gering mogelijk te houden; e) veilig(e) inspectie, beproeving en onderhoud mogelijk te maken; f) rekening te houden met gevaar dat zou kunnen ontstaan door een storing in een stroomketen, bijvoorbeeld een stroomketen voor verlichtingsdoeleinden Delen van installaties die onafhankelijk van elkaar moeten worden bedreven moeten door afzonderlijke distributiegroepen zijn gevoed, waarbij deze stroomketens niet worden beïnvloed door storingen in andere stroomketens NEN1010: bepaling

18 Indien het noodzakelijk is dat twee toestellen voor aardlekbeveiliging in serie worden geplaatst, dan dient rekening te worden gehouden met selectiviteit. Om voldoende selectiviteit te waarborgen moet tegelijkertijd voldaan worden aan de volgende voorwaarden: S A Hoofdverdeler B A S Onderverdeler B a) Tijdselectiviteit Het aardlekbeveiligingstoestel aan de voedende zijde moet een zodanige stroom/tijd- karakteristiek hebben dat dit toestel niet aanspreekt binnen de stroom/tijd-karakteristiek van het aardlekbeveiligingstoestel aan de belastingszijde en Aardlekbeveiliging A: Selectieve uitvoering (S-type), symbool S b) Stroomselectiviteit De nominale aanspreekstroom van het aardlekbeveiligingstoestel aan de voedende zijde moet hoger zijn dan die van het aardlekbeveiligingstoestel aan de belastingszijde. I N (toestel A) 3 x I N (toestel B) Figuur 10 Selectieve aardlekbeveiliging Aardlekbeveiliging wordt toegepast voor foutbescherming (NEN1010: beschermingsmaatregelen) en eventuele aanvullende bescherming. De maximale uitschakeltijden zijn weergegeven in tabel 10. Type Uitschakeltijd aardlekbeveiliging Bandbreedte I N 2 x I N x I N Standaard t 300 msec t 10 msec t 0 msec Selectief 130 msec t 00 msec 0 msec t 200 msec 0 msec t 10 msec Maximale uitschakeltijden Stelsel Wisselspanning 120 V < U0 230 V Eindgroep Distributiegroep t/m 32 A WCD s > 32 A zonder WCD s TT t 200 msec * t 1 Sec t 00 msec * TN t 00 msec * t Sec * Uitschakeling door een beveiligingstoestel tegen overstroom en bij voldoende potentiaalvereffening Note: Bij een TT-stelsel met een hoge aardverspreidingsweerstand dus ALTIJD een maximale uitschakeltijd van 200 msec. NEN-EN-IEC bepaling.3.12 NEN-EN-IEC bepaling.3.8. NEN1010: bepaling Tabel 10 Uitschakeltijden De uitschakeltijden in TT-stelsels en TN-stelsels hebben betrekking op aanzienlijk hogere te verwachten foutverschilstromen dan de toegekende aanspreekstroom van het toestel voor aardlekbeveiliging. 18

19 Rekenvoorbeeld R A x I N 0 V ==> R A 0 V/300 ma 1 Ω Foutverschilstroom bij R A = 1 Ω I fout = U O / R A = 230 V / 1 Ω = 138 ma Bij een R A van 1 Ω is de foutverschilstroom ruim, x I N. Zowel de standaard aardlekbeveiliging als het S-type aardlekbeveiliging schakelt ruim binnen de gestelde tijd uit en mag worden toegepast als foutbescherming overeenkomstig het gestelde in de NEN1010. NEN1010: bepaling Bij het testen van aardlekbeveiliging op de uitschakeltijd dient u uit te gaan van de waarden, zoals vermeld bij I N. NEN1010: bepaling Om de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid van de installatie verder te verhogen, kan worden gekozen voor High Immunity aardlekbeveiliging. High Immunity aardlekschakelaars hebben een verhoogde immuniteit tegen ongewenst uitschakelen. High Immunity aardlekschakelaars zijn zowel in de standaard uitvoering als in het S-type verkrijgbaar. Beter is het om per eindgroep voor aardlekbeveiliging te kiezen door toepassing van Hager aardlekautomaten. Hiermee wordt voorkomen dat de som van de lekstromen van de op dezelfde aardlekschakelaar aangesloten eindgroepen onnodig uitschakelen van de aardlekschakelaar veroorzaakt. NEN1010: bepaling Voor meer informatie betreffende aardlekschakelaars en High Immunity aardlekschakelaars wordt verwezen naar de catalogus Energiedistributiesystemen 2010/2011, hoofdstuk

20 3.7 Installatieautomaten en smeltveiligheden In de NEN1010:2007 wordt in artikel eisen gesteld voor automatische uitschakeling van de voeding. Dit kan geschieden door toepassing van smeltveiligheden of installatieautomaten. Vermogensschakelaars zijn schakelaars die ook onder bepaalde abnormale omstandigheden stromen kunnen inschakelen, gedurende een bepaalde tijd geleiden en uitschakelen. Op kortsluiting inschakelen en vervolgens ook op kortsluiting uitschakelen is een dergelijke omstandigheid. NPR310 Blad 2 Installatieautomaten voldoen aan deze definitie. De nominale stroom van smeltpatronen moet zijn gekozen volgens bijlage tabel 3C (NEN1010:2007). Uit de tabel blijkt dat er een verschil bestaat tussen I Z en I N van minstens 10%. Voor doorsmeltkarakteristieken zie brochure weber.fuses: NH - pagina 33 en D - pagina I1= 1,13xIn I2=1,xIn Voor installatieautomaten geldt; I B I N I Z I 2 1, I Z ==> 1, I N 1, I Z , 0, 0,2 0,1 B C D 0,0 0,0 0,02 0,01 1 1, Veelvoud van de nominale stroom ==> I N = I Z Het verschil tussen I Z en I N is altijd in het voordeel van de installatieautomaat. Met name in utiliteitsinstallaties worden nagenoeg uitsluitend nog installatieautomaten toegepast. Figuur 11 Uitschakelkarakteristiek 20

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen 1 Kortsluitstromen en kabelberekeningen Veel werk? Kennis in Praktijk... Kabelberekeningen Door : Joost de Koning Product manager vermogensschakelaars Lid NEC64 commissie (NEN1010) Lid NEC23E commissie

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Maart 2013-1(gewijzigd augustus 2014) Intech E&I van januari 2013 Rubriek Technische vragen TN- of TT-stelsel In Intech E&I van januari 2013 zijn in de rubriek Technische vragen vragen behandeld over de

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van PAGINA der Meer1 Oktober 2012-1 Intech E&I van september 2012 Rubriek Technische vragen HELPDESK UNETO-VNI HELPT VAN DE WAL IN DE SLOOT In Intech E&I van september 2012 is in de rubriek Technische

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING xv Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Opfriscursus NEN 1010

Opfriscursus NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Opfriscursus NEN 1010 NEN 1010:2007+C1:2008+ A1:2001+C1:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: opfriscursus NEN 1010; inspecties aan elektrische

Nadere informatie

Magneetschakelaars: technische eigenschappen

Magneetschakelaars: technische eigenschappen Magneetschakelaars: technische eigenschappen Elektrische eigenschappen omschrijving modulaire magneetschakelaars voor DIN-rail montage hulpcontact norm IEC 61095 type Magn.schak Magneetschakelaar handbediening

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED VAN

Nadere informatie

2015 Eaton. All Rights Reserved.

2015 Eaton. All Rights Reserved. 1 Wijzigingen NEN 1010 editie 2015 Bron: Bouwbedrijf Berghege Woningbouw met een knipoog naar utiliteit 2 NEN 1010: 2015 Ruim 100 pagina s meer dan de vorige editie Nieuw onderwerpen Verlichting Laadpalen

Nadere informatie

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/In De techniek waarop Nederland draait VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/ln In deze folder vatten we de essenties van

Nadere informatie

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld!

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! (On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! De verantwoordelijkheid voor een voldoende kwaliteit van de spanning en de stroom is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van netbeheerders, fabrikanten en

Nadere informatie

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd Deel0 Relatie met internationale normen IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) NEC (Nederlands Elektrotechnisch

Nadere informatie

Aardlekautomaten HACO ideale combinatie

Aardlekautomaten HACO ideale combinatie Aardlekautomaten HACO ideale combinatie Thermische, maximale en aardlekbeveiliging gecombineerd Removability: uitwisselen zonder demontage van de doorverbindingsrail Schroefaansluiting PZ2 Foutstroom indicatievenster

Nadere informatie

Verhaaltje ZX-Ronde 21 september 2008. Zekeringen ( stroom / tijd beveiligen )

Verhaaltje ZX-Ronde 21 september 2008. Zekeringen ( stroom / tijd beveiligen ) Verhaaltje ZX-Ronde 21 september 2008 Zekeringen ( stroom / tijd beveiligen ) Zekeringen is een artikel uit de Electron van september 2008. Het is een artikel wat geschreven is door Hans PA0JBB. Het is

Nadere informatie

GRAFIEKEN EN TABELLEN

GRAFIEKEN EN TABELLEN GRAFIEKEN EN TABELLEN modulaire componenten afmetingen Omschrijving A B C D E F G P P+N 2P 3P 4P Installatieautomaten DNX, DX, DX-H t/m 63 A 70 7,7 7,7 35,6 53,4 7,2 60 83 44 76 94 DX-D 5 ka, DX-MA 6,3

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13 INLEIDING 19 1 NEN 1010 ALS ACHTERGROND 21 1.1 VOEDINGSBRONNEN 22 1.1.1 Aansluiting op net: diverse stroomstelsels 22 1.1.2 Voedingsbronnen voor veiligheidsdoeleinden 25 1.2 BESCHERMINGSMAATREGELEN 25

Nadere informatie

Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging Algemeen

Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging Algemeen Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging Algemeen Een selectief opgebouwde net-beveiliging wordt door een 3-traps beveiligingsconcept bereikt. De vereiste maatregelen, voor het beveiligen van de hoofdvoeding

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE VOEDING VAN ELEKTRISCH AANGEDREVEN SPRINKLERPOMPEN

TOELICHTING OP DE VOEDING VAN ELEKTRISCH AANGEDREVEN SPRINKLERPOMPEN Technisch Bulletin 74 datum 01 november 2012 TOELICHTING OP DE VOEDING VAN ELEKTRISCH AANGEDREVEN SPRINKLERPOMPEN Goedgekeurd door Commissie van Deskundigen Blus op 05 oktober 2012 1 INHOUD 1 Richtlijnen

Nadere informatie

Zucchini railkokersystemen LB / LB6

Zucchini railkokersystemen LB / LB6 railkokersystemen LB / LB6 Technische informatie Type 254 256 404 406 zijde zijde zijde zijde Actieve geleiders Aantal I n (A) ) Doorsnede van de beschermingsgeleider (equivalent in Cu) PE (mm ) I cw (ka)rms

Nadere informatie

Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 1010

Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 1010 Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 1010 1 september 2015 Elektrische beveiligings- en beschermingsmaatregelen Schok (Hfdst. 41) Direct (basisbescherming) Indirect (foutbescherming)

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen SCHAKELAARS 250.01 Algemeen Schakelaars en andere bedieningstoestellen moeten conform de desbetreffende door de Koning zijn, of overeenkomen met bepalingen die een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden.

Nadere informatie

onder controle 1. Aardlekschakelaar type B voor alle lekstroomvormen.

onder controle 1. Aardlekschakelaar type B voor alle lekstroomvormen. Katern voor scholing, her- en bijscholing 07 inhoud 1 Alle soorten lekstroom onder controle 5 Fotowedstrijd Zo moet het niet 5 Kort nieuws Elektrotechniek Alle soorten lekstroom onder controle Een uitgave

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van PAGINA der Meer1 Augustus 2012-2 Intech E&I van juli/augustus 2012 Rubriek Technische vragen MEERDERE EINDGROEPEN NIET IN ÉÉN BUIS In Intech E&I van juli/augustus 2012 is in de rubriek Technische vragen

Nadere informatie

Bliksem- en overspanningsbeveiligingen. betrouwbare bescherming

Bliksem- en overspanningsbeveiligingen. betrouwbare bescherming Bliksem- en overspanningsbeveiligingen betrouwbare bescherming Overspanningen kunnen zowel bij personen als zaken aanzienlijke schade veroorzaken. Voor een effectieve drietraps-overspanningsbescherming

Nadere informatie

De energybox - maakt het u makkelijk

De energybox - maakt het u makkelijk De energybox - maakt het u makkelijk Technologie, flexibiliteit en gemak in één box Alle keukenapparatuur en wandcontactdozen aansluiten met slechts één leiding tussen meterkast en keuken; dat kan met

Nadere informatie

Scheidingstransformatoren. ZX ronde 27 september 2015

Scheidingstransformatoren. ZX ronde 27 september 2015 Scheidingstransformatoren. ZX ronde 27 september 2015 Wanneer er een aardfout ontstaat in een geaard net (TN stelsel ) zal er ten gevolge van deze fout direct een hoge stroom via de aardfout naar aarde

Nadere informatie

Toepassingsoverzicht installatieautomaten

Toepassingsoverzicht installatieautomaten Toepassingsoverzicht installatieautomaten Toepassingen Gebruikstoepassingen woningbouw utiliteitsbouw industrie verlichting,5 6 ka 6 0 ka 0 ka 6 0 ka 0 ka wandcontactdozen,5 6 ka 6 0 ka 0 5 ka 6 0 ka 0

Nadere informatie

Installatie-automaten

Installatie-automaten Installatieautomaten Installatieautomat de installatie tegen overbelasting en kortsluiting. Uitschakelkarakteristiek: B/ volgens NEN EN 60898 D volgens IE947 De automaten zijn voorzien van uitschakelmechanismen:

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

Visuele Inspectie van elektrische installaties

Visuele Inspectie van elektrische installaties Inspectiepunten De voeding van de installatie Controle van de voeding Beoordeel welk stelsel in ingezet en of deze op de juiste wijze is toegepast. Beoordeel ook de aansluiting en splitsing van PEN leidingen.

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

Flexibel verdelen met univers N HS

Flexibel verdelen met univers N HS Flexibel verdelen met univers N HS Totaaloplossingen tot en met 6300 A Van hoofd- tot onderverdelers, met de systemen van Hager is er in elke situatie een passende oplossing beschikbaar. Tot 6300 A kunt

Nadere informatie

Tiara Decentrale elektrische verdeelinstallatie Verticale uitvoering IL01502130Z

Tiara Decentrale elektrische verdeelinstallatie Verticale uitvoering IL01502130Z Tiara Decentrale elektrische verdeelinstallatie Verticale uitvoering IL000Z . De voeding van de Tiara vanuit de hoofdverdeler 6 4 6 Ophangstrip (links en rechts toepasbaar). Aardlekautomaten. Lastscheider,

Nadere informatie

Wat is er anders? 1 september 2015

Wat is er anders? 1 september 2015 Wat is er anders? 1 september 2015 Wat is er anders? Erg veel. Te veel voor een dag. Waarom is er zoveel veranderd, en wat zijn de ontwikkelingen voor de toekomst. Norm biedt een globaal overzicht van

Nadere informatie

1 september 2015. Nieuw in NEN 1010: Overspa nningsbeveiliging

1 september 2015. Nieuw in NEN 1010: Overspa nningsbeveiliging Nieuw in NEN 1010: Overspanningsbeveiliging 1 september 2015 Nieuw in NEN 1010: Overspa nningsbeveiliging 1 NEN 1010 rubriek 534 Beveiligingstoestellen tegen overspanningen 2Nieuw in NEN 1010: Overspa

Nadere informatie

aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander

aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander voor maximale veiligheid op de bouwplaats In deze brochure

Nadere informatie

Certificatieschema IV-LS en WV-LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE LAAGSPANNING

Certificatieschema IV-LS en WV-LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE LAAGSPANNING Pagina 1 van 18 Certificatieschema Certificatieschema IV-LS en WV-LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18,

Nadere informatie

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal 1 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal Algemene Objectgegevens Code Code 2014.05 Object Naam NEN 3140 Adres

Nadere informatie

2 Railsystemen accoord n.v.t. fout hersteld opm.

2 Railsystemen accoord n.v.t. fout hersteld opm. Keuringsrapport S&P Paneelbouw B.V. Datum : 6-5-2015 Tekeningnummer: PVDB130315/4ABBV2 Verdelernummer : LK0-3 V2 Type verdeler: : Staandverdeler Projectnummer : 2015.129 Bouwjaar : 2015 Dichtheidsklasse

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 09.00-10.30 uur ELEKTROTECHNIEK CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Gebruik waar nodig de bijlage formulelijst.

Nadere informatie

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net.

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net. 10 Veiligheid 10.1 De huisinstallatie De bedoeling van een elektrische huisinstallatie is de elektrische energie op doelmatige en vooral veilige wijze naar de plaats te brengen waar ze nodig is. De huisinstallatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Bekendmaking normen elektrotechnische producten

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Bekendmaking normen elektrotechnische producten STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20390 20 juli 2015 Bekendmaking normen elektrotechnische producten 10 juli 2015 Nr. 200695EG10 De Besturen van de stichting

Nadere informatie

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl 15 dingen die je moet weten over het installeren van een groepenkast Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl Luc Lageweg V 3.0 15 dingen

Nadere informatie

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied.

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. Richtlijn bouwkasten TOEPASSINGSGEBIED: Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. 1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. tijdelijke en bouw- aansluitingen met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A. 2

Nadere informatie

Net-LinQ Inspectie & Advies voorziet in de volgende diensten:

Net-LinQ Inspectie & Advies voorziet in de volgende diensten: De juiste LINQ! I NET-LINQ Net-LinQ Inspectie & Advies voorziet in de volgende diensten: 02 Net-LinQ Inspectie & Advies is een flexibele organisatie die gecertificeerde, onafhankelijke en onpartijdige

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager installatieautomaat ( groep ) testknop aardlekschakelaar hoofdschakelaar coderingsstreep (zwart of grijs) De

Nadere informatie

Whitepaper. Metingen uitvoeren volgens de NEN 3140

Whitepaper. Metingen uitvoeren volgens de NEN 3140 Whitepaper Metingen uitvoeren volgens de NEN 3140 Het whitepaper Metingen uitvoeren volgens de NEN 3140 is opgesteld in nauw overleg met Ing. N.J. (Nico) Kluwen. Kluwen is een van de experts van Kennisbank

Nadere informatie

Tiara Decentrale verdeelinstallatie

Tiara Decentrale verdeelinstallatie Tiara Decentrale verdeelinstallatie Inhoudsopgave 32 Tiara systeembeschrijving 92 33 Decentrale elektrische verdeelinstallatie, Tiara 93 34 Tiara, verticale uitvoeringen 95 35 Tiara, horizontale uitvoeringen

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU Compact oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

Toetsmatrijs examen 8064

Toetsmatrijs examen 8064 Kwalificatie en Crebo: MK-EIT / TSI 10237 / 10238 Deelkwalificatie en Crebo: 4007 50984 Servicedocument: 6191 / 6192 / 6209 Titel van het examen: Practicum ontwerpen 3 Relevante eindtermen. DK 4007 Ontwerpen,

Nadere informatie

PRO-TEC 4000. Instelbaar/programmeerbaar kabelbeveiligings- en managementsysteem voor lange, licht belaste bekabeling.

PRO-TEC 4000. Instelbaar/programmeerbaar kabelbeveiligings- en managementsysteem voor lange, licht belaste bekabeling. PRO-TEC 4000 Instelbaar/programmeerbaar kabelbeveiligings- en managementsysteem voor lange, licht belaste bekabeling. Inhoud - Inleiding; - Eigen netten; - Kabelbeveiligingssysteem; - Praktisch voorbeeld;

Nadere informatie

Montage-instructie Verdeler ZV16

Montage-instructie Verdeler ZV16 Montage-instructie Verdeler ZV16 Montage-instructie verdeler ZV16, voor het aansluiten van zonnepanelen Gefeliciteerd met de door u aangeschafte verdeler ZV16, voor het veilig en economisch aansluiten

Nadere informatie

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140 (deel 3)

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140 (deel 3) Katern voor scholing, her- en bijscholing 58 inhoud Een uitgave van Intech Elektro & ICT en otib januari 2012 1 Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens nen 3140 (deel 3) 4 Fotowedstrijd

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 15 5 AARDING IN ELEKTRICITEITS NETTEN 69 5.1 AANSLUITMOGELIJKHEDEN 70. Alles over aarding - 9

INHOUD INLEIDING 15 5 AARDING IN ELEKTRICITEITS NETTEN 69 5.1 AANSLUITMOGELIJKHEDEN 70. Alles over aarding - 9 INLEIDING 15 1 AARDING: FUNCTIES, WETTEN EN NORMEN 19 1.1 FUNCTIES VAN AARDINGSVOORZIENING 20 1.2 NORMEN BETREFFENDE ONTWERP VAN AARDINGS VOORZIENINGEN 20 1.2.1 NEN 1010 21 1.2.2 NEN-EN-IEC 60204 21 1.2.3

Nadere informatie

Schakelcursus Elektrotechniek

Schakelcursus Elektrotechniek Schakelcursus Elektrotechniek februari 2015 De cursus is bestemd voor die cursisten waarvan de vooropleiding in het vakgebied Elektrotechniek vooralsnog onvoldoende is. Auteur: L. Smit De Kooi 7 4233 GP

Nadere informatie

PRO-TEC-4000. Instelbaar/Programmeerbaar kabelbeveiligingssystemen voor lange licht belaste bekabeling.

PRO-TEC-4000. Instelbaar/Programmeerbaar kabelbeveiligingssystemen voor lange licht belaste bekabeling. PRO-TEC-4000 Instelbaar/Programmeerbaar kabelbeveiligingssystemen voor lange licht belaste bekabeling. PRO-TEC-4000 Introductie oktober 2005, leverbaar vanaf mei 2006. 2/ Beveiliging voor : Beveiligen

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor.

Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor. Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor. Bij ontwerp elektriscge installatie dient er verplicht gebruik te maken van gekeurd

Nadere informatie

Certificatieschema IV/WV - HS + LS INSTALLATIE- OF WERKVERANTWOORDELIJKE HOOG- en LAAGSPANNING

Certificatieschema IV/WV - HS + LS INSTALLATIE- OF WERKVERANTWOORDELIJKE HOOG- en LAAGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema IV/WV - HS + LS INSTALLATIE- OF WERKVERANTWOORDELIJKE HOOG- en LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: NEN

Opleidingscatalogus: NEN Opleidingscatalogus: NEN t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Basis NEN 1010 Elektrotechnici

Nadere informatie

Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING

Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING Pagina 1 van 15 Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Zelfbouw & veiligheid

Zelfbouw & veiligheid Zelfbouw & veiligheid (bron: NEN3544 Elektronische en aanverwante toestellen met netvoeding voor huishoudelijk en soortgelijk algemeen gebruik - veiligheidseisen.) De eisen ten aanzien van de veiligheid

Nadere informatie

Gelijkt. factor Cosinus Phi. Bestaand. Lengte. Vast

Gelijkt. factor Cosinus Phi. Bestaand. Lengte. Vast Rapportage Totaaloverzicht Invoer: 03- Voorbeeld Berekend: Van Naar Omschrijving Ontwerpstroom (Ib) Vermogen (P) Gelijkt. factor Cosinus Phi Lengte Bestaand Vast Ontwerpstroom (Ib) Cosinus Phi Selectief

Nadere informatie

Geïntegreerde netaansluiting 3x25A

Geïntegreerde netaansluiting 3x25A Geïntegreerde netaansluiting 3x25A Deel 1A. Algemene Specificaties voor een geïntegreerde netaansluiting in een AC laadstation met enkele laadsocket Enexis, Liander, Stedin, Cogas en Endinet 25-7-2014

Nadere informatie

TIPS VOOR VEILIG WERKEN MET ELEKTRICITEIT* Werk altijd spanningsloos. Test altijd of de spanning er werkelijk af is.

TIPS VOOR VEILIG WERKEN MET ELEKTRICITEIT* Werk altijd spanningsloos. Test altijd of de spanning er werkelijk af is. TIPS VOOR VEILIG WERKEN MET ELEKTRICITEIT* * De hier genoemde werkwijzen en voorschriften zijn gericht op de Nederlandse situatie. In andere landen (bijv. België) kunnen andere regels gelden. Switch Design

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager De groepenverdeler in uw meterkast Beste bewoner, Uw Hager-groepenverdeler zorgt dat u op veilige wijze stroom

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 December 2012-3 Gevolgen Bouwbesluit 2012 voor de elektrotechnisch installateur Rechtens verkregen niveau en lager niveau van eisen voor bestaande installaties. Inleiding Elektrische installaties moeten

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU EVe oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging Equipment

Nadere informatie

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 1 Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 Spanningsverlies leid tot vermogensverlies en daarbij energieverlies. Met het berekenen van kabels moet hier rekening mee gehouden worden. Als de doorsnede

Nadere informatie

CE-markering: mat of glashelder

CE-markering: mat of glashelder CE-markering: mat of glashelder Regelgeving EER (mbt vrije verhandeling van produkten) Vroeger Nu ( new approach ) Landen Landen Wetten Wetten wetten vergelijkbaar wetten vergelijkbaar Europese Richtlijnen

Nadere informatie

Inspectierapport. Demo rapport. MapTools BV. Rapportnummer : 1704

Inspectierapport. Demo rapport. MapTools BV. Rapportnummer : 1704 Inspectierapport Demo rapport Rapportnummer : 1704 MapTools BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gegevens 3. Eindbeoordeling 4. Inspectiemethode 5. Omvang 5.1 Niet geïnspecteerd 6. Opmerkingen 1 Inleiding

Nadere informatie

Technische gids 2014. Bescherming tegen aardfouten met aardlekschakelaars

Technische gids 2014. Bescherming tegen aardfouten met aardlekschakelaars Technische gids 2014 Bescherming tegen aardfouten met aardlekschakelaars Bescherming tegen aardfouten met aardlekschakelaars Inleiding 1 Bescherming tegen aardfouten 2 Beveiliging met aardlekbeveiliging

Nadere informatie

Meterkasten en 1stroomverdeelkasten

Meterkasten en 1stroomverdeelkasten Meterkasten en 1stroomverdeelkasten Inhoud 1.1 Kunststof meterkasten 5 1.2 Metalen meterkasten 9 1.3 Volrubber verdeelkast Dick 13 1.4 Rubber verdeelkast Moby 17 1.5 Volrubber verdeelkast Pluto 25 1.6

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 9.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE KB Gebruik waar nodig de bijlage formulelijst. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60

Nadere informatie

I sd A 3125... 30000. I i A 50000

I sd A 3125... 30000. I i A 50000 Type: IZMN2 V2500 Bestelnummer: 230011 Verkoopstekst Leistungsschalter 3 polig 2500A Bestelinformatie bouwgrootte Aantal polen gegevens IZM...2... 3 polig nominale continu stroom I u A 2500 Instelbereik

Nadere informatie

NEN-EN-IEC 61439. H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer. Belangrijk

NEN-EN-IEC 61439. H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer. Belangrijk NEN-EN-IEC 61439 H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer Belangrijk Per 1 november 2014 is de oude norm IEC 60439 voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen niet meer van toepassing De nieuwe norm NEN-EN-IEC

Nadere informatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie 36 Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) geeft aan in hoeverre een elektrisch systeem het vermogen

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 Bedrijfsvoering van elektrische installaties Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: basiscursus; opfriscursus; voldoende onderricht

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

ICU - Tube Installatiehandleiding

ICU - Tube Installatiehandleiding ICU - Tube Installatiehandleiding ALFEN bv P.O. Box 1042 Tel: +31(0)36 549 34 00 e-mail: info@alfen.com Hefbrugweg 28 NL 1300 BA Almere Fax: +31(0)36 549 34 09 website: www.alfen.com NL - 1332 AP Almere

Nadere informatie

Nieuwe NEN 1010-2015. Prof. dr. ir. Sjef Cobben

Nieuwe NEN 1010-2015. Prof. dr. ir. Sjef Cobben Nieuwe NEN 1010-2015 Prof. dr. ir. Sjef Cobben Uitleg en Toepassingen NEN 1010 Nieuwe NEN 1010 vraagt om uitleg Nieuwe toepassingen Nieuwe technologie Norm is (en kan geen leerboek zijn) Meer uitleg over

Nadere informatie

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA WAGO-TRAININGS PROGRAMMA 2015 1 WAGO-TRAININGEN Uw doel is onze maatstaf Productgerelateerde en klant-specifieke trainingen Kleine Groepen Teamwork Praktijkgericht Door de kleine groepen bij de WAGO trainingen

Nadere informatie

LES4. Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema

LES4. Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema LES4 Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema Aansluitingsmogelijkheden hoofdbord Het hoofdverdeelbord Symbolen op grondschema Opdracht 1 Het elektrisch

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties 112000765 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek: Eigendom van: Opdrachtgever: Type lokalen: EAN-code installatie:

Nadere informatie

Correcte 24VDC beveiliging

Correcte 24VDC beveiliging Correcte 24VDC beveiliging Iedereen praat erover. Wij ook! DC 24V Applicaties in Automatisatie in elektrische controlekasten in machine controle in systeem distributie architectuur Waarom hebben zijn onze

Nadere informatie

EisEn aan bouwkasten. in het voorzieningsgebied van EnExis

EisEn aan bouwkasten. in het voorzieningsgebied van EnExis EisEn aan bouwkasten in het voorzieningsgebied van EnExis EisEn aan bouwkasten De eisen in deze brochure gelden voor bouwkasten die zijn ingericht voor directe energiemeting bij een tijdelijke aansluiting

Nadere informatie

Installatievoorschriften PRO-TEC 4000 / PRO-TEC 5000

Installatievoorschriften PRO-TEC 4000 / PRO-TEC 5000 Installatievoorschriften PRO-TEC 4000 / PRO-TEC 5000 Versie 6 17-7-2014 Installatievoorschriften PRO-TEC 4000 /PRO-TEC 5000 Opgesteld door Vrijgegeven door Status: Martin de Waal Henk van Helvert Definitief

Nadere informatie

Leidingbeveiligingsschakelaars

Leidingbeveiligingsschakelaars Leidingbeveiligingsschakelaars Dimensionering van geschikte leidingbeveiligingsschakelaars voor omvormers onder PV-specifieke omstandigheden Inhoud De keuze van de juiste leidingbeveiligingsschakelaar

Nadere informatie

TRAININGS- PROGRAMMA

TRAININGS- PROGRAMMA 2015 TRAININGS- INHOUD TRAININGS- 2015 1 LEGRAND CABLING SYSTEM 2 (LCS 2 ) NETWERKEN Pag. 03 BASISTRAINING BTICINO DEURCOMMUNICATIE 2-DRAADS SYSTEMEN Pag. 04 ONTWERP EN BOUW LEGRAND SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

Nadere informatie

Aarding. Voor alle zekerheid. Meer informatie:

Aarding. Voor alle zekerheid. Meer informatie: Meer informatie: Provincie Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder Aardingsbureau Noord Postbus 196 8000 GB Zwolle Telefoon 038 852 76 05 Provincie Friesland Postbus 81 8900 AB Leeuwarden

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING F - 1 LEVERING VAN UITRUSTINGEN MET OMVORMERS VOOR DE VOEDING VAN KOPLICHTEN 24 V 80 W MET EEN INGEBOUWDE KNIPPERINRICHTING EN VOOR DE

Nadere informatie

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid Inhoud Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 7 Aarding is onzichtbaar 8 Een veilige installatie 8 Wanneer

Nadere informatie

AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID

AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID 2 AARDING / VOOR ALLE ZEKERHEID 3 INHOUDSOPGAVE Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 6

Nadere informatie

geï ntegreerde netaansluiting - 3x25A Specificaties

geï ntegreerde netaansluiting - 3x25A Specificaties geï ntegreerde netaansluiting - 3x25A Specificaties Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene Uitgangspunten... 3 3. Wensen... 4 4. Omgeving... 4 5. Fundering... 5 6. Beveiligen en aansluiten... 5 7. Metereisen...

Nadere informatie

Zekerheid een vanzelfsprekendheid met de verticale patroonlastscheider

Zekerheid een vanzelfsprekendheid met de verticale patroonlastscheider Zekerheid een vanzelfsprekendheid met de verticale patroonlastscheider Verticale patroonlastscheider Compact en eenvoudig De verticale patroonlastscheider voor het 60mm-railsysteem is leverbaar in een

Nadere informatie

DIGITALE VERLIESSTROOMTESTER KYORITSU Model 5406A

DIGITALE VERLIESSTROOMTESTER KYORITSU Model 5406A 1 DIGITALE VERLIESSTROOMTESTER KYORITSU Model 5406A 1. VEILIG TESTEN Elektriciteit is een gevaarlijke materie die lichamelijk letsel kan veroorzaken met soms de dood als gevolg. Ga steeds voorzichtig te

Nadere informatie

Laagspanningsverdeling SIVACON

Laagspanningsverdeling SIVACON Laagspanningsverdeling SIVACON Algemene beschrijving Normen en voorschriften De laagspanningsverdeling SIVACON is een type-beproefde laagspanningsschakelapparatuur combinatie (TSK/TTA). De SIVACON wordt

Nadere informatie

De vega-verdeler - elegant design en montagegemak

De vega-verdeler - elegant design en montagegemak De vega-verdeler - elegant design en montagegemak De vega-verdeler is al jaren een vaak geselecteerde oplossing voor luxe woningbouw- en utiliteitsprojecten. Door zijn elegante vormgeving en (naar keuze)

Nadere informatie

INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1. 4.1. Algemeen...1. 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1

INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1. 4.1. Algemeen...1. 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1 INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1 4.1. Algemeen...1 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1 4.3. Elektrische leidingen...2 4.3.1. Algemeen... 2 4.3.2. Moeilijk ontvlambare

Nadere informatie

De voorgeschiedenis. Het begin. NH KTF MK mespatronen

De voorgeschiedenis. Het begin. NH KTF MK mespatronen NH-smeltveiligheden De voorgeschiedenis Het begin In 1926 werd in Duitsland een norm opgesteld voor Zekeringen voor algemene toepassing ter beveiliging van elektrische leidingen en toestellen. Ze moesten

Nadere informatie