Rampoefening verloopt bijna volmaakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rampoefening verloopt bijna volmaakt"

Transcriptie

1 01-12_ /11/ :47 Pagina 1 Stalman bereidt advies voor Transfusiebeleid getoetst Pathologie geaccrediteerd 11 november 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 23 Rampoefening verloopt bijna volmaakt Het is niet de vraag of er een ramp zal plaatsvinden, het is de vraag wanneer dat gebeurt. Met dat uitgangspunt in gedachten werd op 27 oktober een grote oefening gehouden met lotusslachtoffers.volgens het scenario vond er een ontploffing plaats in de aula van het hoofdgebouw van de VU, gevolgd door een brand en instortingen. Met behulp van de illustraties uit een boek over brandwonden, maakten de lotusslachtoffers zich op voor een enerverende middag. FOTO: YVONNE COMPIER Gerichte groei Bezuinigingspercentage omhoog Het gaat niet lukken, 3,5% bezuinigen is niet genoeg om de financiële toekomst van het VUmc te verbeteren. Deze teleurstellende mededeling komt van Elmer Mulder, voorzitter van de raad van bestuur. Het bezuinigingspercentage komt nu uit op tenminste 6%. Merendeels externe factoren zorgen hiervoor. Afgelopen zomer kondigde de raad van bestuur aan een structurele bezuiniging van 10 miljoen euro te willen realiseren. Dit is 3,5 % van de totale exploitatiekosten. Zij vroeg clusters en diensten bezuinigingsvoorstellen voor 6% te doen, in totaal Missie & visie ontbijt Praat samen met Elmer Mulder over onze missie & visie, tijdens het ontbijt op woensdag woensdag 17 november van 8.00 tot 9.00 uur. Geef je op via toestel 43444, dienst communicatie. 18 miljoen euro. Hiermee wilde de raad van bestuur ruimte creëren voor eigen keuzes. Inmiddels is duidelijk dat deze ruimte niet langer vrijblijvend is. Er moet sowieso 18 miljoen euro bezuinigd worden om de begroting voor 2005 sluitend te krijgen, om de ombuigingskosten verbonden aan Gerichte groei te kunnen betalen en om reserve op te bouwen. Mulder: Externe ontwikkelingen, waaronder een forse extra bezuiniging van 5 miljoen euro opgelegd door minister Hoogervorst van vws maken een hoger bezuinigingspercentage nodig. Daarnaast nemen de kosten voor de sociale lasten waaronder de pensioenpremies met 3 miljoen euro toe. Ook is de beperking in de groei van de reguliere zorg door de ziektekostenverzekeraars in ons nadeel. En verder zijn eerdere bezuinigingen in 2003 en 2004 niet volledig gerealiseerd, samen 4,5 miljoen euro. Het uiteindelijke bezuinigingsbedrag komt nu uit op 18 miljoen euro. Is dit dan wel voldoende? Mulder: De aanvankelijke bezuiniging van 10 miljoen euro was bedoeld om de tekorten in te lossen en daarnaast innovatie mogelijk te maken zodat we als VUmc kunnen groeien. Om die doelstelling te behalen zijn we nu dus genoodzaakt het bezuinigingspercentages van 3,5 naar 6% te verhogen. Ik realiseer me de vele consequenties die dit heeft. Voor clusters en diensten wordt de speelruimte binnen de bezuinigingen veel kleiner. We hebben de commissie Stalman (commissie die de bezuinigingsvoorstellen van de clusters en diensten beoordeeld, EK) nu gevraagd bezuinigingsvoorstellen in te dienen voor 6% en daarnaast eigen bezuinigingsvoorstellen te doen zodat er toch nog keuzemogelijkheden blijven en in de toekomst ook nog een fonds gerealiseerd wordt waaruit vernieuwingen tijdelijk kunnen worden bekostigd. De vraag dient zich aan of de term Gerichte groei met de nieuwe bezuinigen nog wel relevant is. Mulder hierover: Het te bezuinigen bedrag neemt toe. Dit betekent dat er over langere tijd dan gepland pas sprake kan zijn van groei. Ik had dat graag anders gezien. EK Opbouw 18 miljoen euro bezuiniging in ,5 miljoen euro voor een sluitende exploitatie (niet gerealiseerde bezuinigingen in 2003 en overproductie reguliere zorg); - 3 miljoen euro verhoging sociale lasten (o.a.pensioenpremies); - 5 miljoen euro korting door ministerie van VWS; - 2,5 miljoen euro voor de opbouw van de reserves; - 3 miljoen euro ombuigingskosten Gerichte groei. Pas in 2006 start reservevorming van 0,5 miljoen euro voor een innovatiefonds.dit fonds dient om vernieuwingen tijdelijk te ondersteunen. VUmc-teams Sneller Beter bekend Hoofddoekjes blijven toegelaten De raad van bestuur heeft besloten het dragen van hoofddoekjes op het VUmc niet te verbieden. Alleen gezichtsverhullende kleding is niet toegestaan met het oog op ongehinderde communicatie. Het besluit is genomen op verzoek van een groep artsen, naar aanleiding van een discussie of zorgverleners neutraliteit moeten uitstralen. Medewerkers met verschillende sociale, religieuze of culturele achtergronden moeten zich hier thuis kunnen voelen. Zij nemen hun opvattingen mee naar hun werk, ziekenhuis of universiteit en leggen die niet bij de voordeur af. Dat past ook bij het VUmc als bijzondere instelling, stelt het bestuur. De deelnemende eenheden en specialismen aan Sneller Beter zijn op twee na bekend. Meest opvallend is dat de afdeling mri als eerste ondersteunende dienst in Nederland deelneemt aan de werken zonder wachtlijst methode. Het team van de ok gaat als eerste op scholingsdag, op 25 november. Op 2 en 3 december starten de teams die gaan werken via de werken zonder wachtlijstmethode, de (poliklinische) zorgeenheden maag-, darm- en lever, verloskunde en gynaecologie, heelkundige oncologie, heelkunde, gastro-enterologie en de mri. De zorgeenheid verloskunde & gynaecologie aan de slag met het project medicatieveiligheid (eerder overgaan van intraveneuze naar orale antibiotica en de ic volwassenen en de zorgeenheid neurochirurgie en orthopedie pakken vanaf 8 december het project decubitus aan. kno stort zich op de procesherinrichting van oncologische patiëntengroepen en start daarmee op 9 december. Eenheid 4 b/c richt zich op het project vrijwillige incidentenmelding, net als de ic. Zij starten in januari. Ook de zorgmanagers krijgen zes scholingsdagen van Sneller Beter. Zij zullen zich verdiepen in onderwerpen als planning en logistiek, business cases, kwaliteit en ict, organisatieontwikkeling en de realisatie van ambities. IvW Het is bovendien de vraag of een verbod op het dragen van een hoofddoek wettelijk gezien mogelijk is. De commissie voor gelijke behandeling, die zich bezig houdt met de handhaving van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, heeft op 12 augustus 2004 een advies uitgebracht, getiteld Arbeid, religie en gelijke behandeling. Op basis van de wet en jurisprudentie kunnen werkgevers alleen kledingvoorschriften stellen wanneer die gericht zijn op het goed functioneren van werknemers. Het verbieden van bepaalde kleding omdat deze blijk geeft van een bepaalde religieuze overtuiging is niet geoorloofd. MK

2 01-12_ /11/ :47 Pagina 2 m a a n d b e r i c h t e n Bezoek aan de VS levert een hoop gesprekstof Monique Krinkels Wilt u weten waarover de raad van bestuur wekelijks vergadert? Op intranet, bij de rubriek raad van bestuur, vindt u onder actueel iedere week het bericht uit de raad van bestuur. Hierin wordt verslag gedaan van besproken punten. Daarnaast geeft een lid van de raad van bestuur in de Tracer-rubriek maandberichten een toelichting op een onderwerp dat in een van de vergaderingen aan de orde is geweest. Dit keer Elmer Mulder over de studiereis naar de Verenigde Staten. De studiereis van Elmer Mulder, Jean Savelkoul en de zorgmanagers voerde hen onder meer naar Chicago Natuurlijk is de gezondheidszorg in de Verenigde Staten heel anders georganiseerd dan in Nederland. Neem alleen al het feit dat er in de vs zo n twintig miljoen mensen onverzekerd rondlopen. En marktgericht werken betekent in Amerika ook iets heel anders dan hier. Maar aan de andere kant hebben zij ontwikkelingen meegemaakt, die er hier ook aan staan te komen. Niet alles wat daar gebeurt is zonder meer te vertalen naar onze situatie, maar het is toch goed om te zien hoe de zaken daar geregeld zijn. Daar kunnen we wat van leren. Vandaar dat Jean Savelkoul en ik samen met de zorgmanagers een bezoek hebben gebracht aan Amerikaanse ziekenhuizen, stelt Elmer Mulder. Duidelijke missie De studiereis voerde langs de wereldberoemde Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, het gerenommeerde Rush University Medical Center en de American Hospital Association in Chicago, Illinois, en tenslotte Harvard University in Boston, Massachusetts. Het eerste wat mij opviel in de Mayo Clinic is dat werkelijk iedereen de missie van het ziekenhuis kent en uitdraagt. Van portier tot hoogleraar stralen ze allemaal dezelfde boodschap uit: Wij bieden mensen de mogelijkheid om hun eigen gezondheid te managen, door ze te voorzien van informatie en hulpmiddelen die voldoen aan de expertise en hoge standaard van onze kliniek. Ze zijn daar helemaal gefocust op het patiëntenbelang. Al met al beslaat de missie en visie van de Mayo Clinic slechts een A4-tje. Daar spreekt kracht uit en dat spreekt mij aan. Ik zou graag zien dat onze missie hier ook zo sterk gaat leven. Die missie en visie is, naast de uitstekende medische kwaliteit, een reden dat deze kliniek patiënten uit de hele wereld trekt. Er is zelfs een eigen vervoersdienst, die patiënten van elders kan ophalen en een tolkservice. Naast drie locaties in de vs heeft Mayo Clinic bovendien kantoren in Canada, Mexico en Dubai. Dat is tekenend voor de hoge kwaliteit van de patiëntenzorg daar. Vertaalslag De Mayo Clinic is vooral bekend als absolute koploper op het gebied van patiëntenlogistiek. Ze werken daar erg systematisch en de afspraken worden geweldig goed gecoördineerd. Het is alles bij elkaar een hele sterke organisatie, waar de logistiek goed doordacht en uitgewerkt is. Wij zitten midden in een proces om dat te verbeteren. We gaan nu kijken of we een vertaalslag kunnen maken met de daar opgedane kennis. Wat opviel is dat ook Mayo Clinic worstelt met het ict-proces. Ze zijn bezig met het ontwikkelen van het elektronisch patiëntendossier, maar dat gaat daar wel sneller dan hier. Mulder ontdekte dat het marktgericht werken systematisch onderdeel van beleid en uitvoering is inclusief de daarbij behorende marktanalyse. Dat zal in de toekomst hier ook belangrijker worden. Ik heb materiaal meegenomen over de manier waarop ze het daar uitvoeren. Managementcursus Bij de American Hospital Organization, de overkoepelende organisatie van ziekenhuizen, ontdekten Mulder en Savelkoul dat de diagnoses related groups, de Amerikaanse variant van dbc s niet tot een verbetering van de financieringsmethode leidt. Kleinere ziekenhuizen in de buitengebieden blijken het niet te redden en herallocatie van de middelen zorgt voor nieuwe problemen.van kostenbeperking door marktwerking via productfinanciering is overigens geen sprake. In de vs zijn de medicijnen bovendien ontzettend duur geworden. De overheid heeft geen enkele grip op de farmaceutische industrie. Terwijl de zorgmanagers het Rush University Medical Center bezichtigden, vertrok Mulder naar het oosten van de vs om de Harvard University te bezoeken. Ik ben daar een geweldig goede managementcursus op het spoor gekomen, specifiek voor medisch managers en bestuurders in een academische setting. Ik heb er materiaal over mee teruggenomen en de benodigde contacten gelegd, want ik denk dat zo n opleiding heel goed zou zijn voor bijvoorbeeld clustervoorzitters en medisch afdelingshoofden. 3e jaargang, nummer november Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van het VU medisch centrum.oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie.het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s van Tracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Mariet Bolluijt,Mariet Buddingh, Pauline Diemel,Jakomien ter Haar,Edith Krab, Ilse van Wijk Redactieraad Henk Groenewegen,Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst,Ellen Binnema,Lys Bouma,Mariska Butterman,Clemens Dirven,Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen,Peter de Haan, Lida van den Heuvel,Danielle van der Windt Fotografie Yvonne Compier, René den Engelsman, Annuska Houtappels,Fred Schuurhof, Sidney Vervuurt Vaste bijdragen Rick Dros,Amand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatie VU medisch centrum kamer 0b102 telefoon (020) ,fax (020) Vormgeving De Ontwerperij Druk Hoonte Bosch & Keuning,Utrecht Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement op Tracer gratis.daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden Eur 30,00 per jaar. Gepensioneerden betalen Eur 20,00 per jaar. Opgave en vragen over abonnementen: Abonnementenland Postbus 20,1910 AA Uitgeest Tel ,fax Site:www.aboland.nl Beëindigen abonnement:opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 25 november Deadline voor kopij is donderdag 18 november om uur. Arbo doelstellingen gehaald Het arboconvenant heeft ervoor gezorgd dat het ziekteverzuim behoorlijk is afgenomen. Dat is de conclusie die Marten van Til, hoofd van de arbodienst, trekt na de evaluatie van eind oktober. Hoewel het verzuim in het VUmc al laag was in vergelijking met andere academische ziekenhuizen, leverden de maatregelen een verdere daling van 1,5% op en ook de wao-instroom is stevig gedaald. Bovendien is door het project de samenwerking tussen de academische centra op dit gebied verbeterd. Onder de positieve resultaten rekent Van Til in ieder geval de verminderde fysieke belasting. Er zijn beduidend minder mensen met rugklachten, door het instellen van ergocoaches op de afdelingen. Er wordt bovendien op een andere manier met rugpijn opgegaan. Werd er vroeger geadviseerd om rust te nemen, tegenwoordig wordt juist aangeraden om te bewegen. Het idee dat rust niet de beste remedie is, werd een aantal jaren geleden in het Canadese Quebec bedacht. Het VUmc was er dankzij het emgo-instituut vroeg bij om deze nieuwe vorm van behandeling over te nemen. Inmiddels is het gedachtegoed van een vast onderdeel van het arboconvenant geworden. Ook bij het latexproject was het VUmc koploper, omdat hier al eerder latexvrije handschoenen werden gebruikt. We hebben een sluitende registratie en er is sindsdien geen enkel nieuw geval van latexallergie bijgekomen. Het project psychische belasting loopt redelijk, meent Van Til. Met name de opvang na traumatische gebeurtenissen wordt structureel ingebed. We werken daarnaast met een gemeenschappelijk protocol psychische klachten. Het effect is zichtbaar: mensen keren sneller terug als ze door psychische oorzaken ziek zijn geworden. De goede samenwerking tussen de academische centra is onder meer zichtbaar bij het gezamenlijk aanschaffen van een apparaat dat meet of er narcosegassen ontsnappen in de ok s. Omdat dit slechts van tijd tot tijd hoeft te worden gecontroleerd, is het niet noodzakelijk om zo n instrument doorlopend in huis te hebben. Nu kon de aanschafprijs van circa euro door de acht centra worden gedeeld. Inmiddels hebben de universitair medische centra een arboconvenantplus afgesproken voor de komende jaren. In het nummer van 9 december zal hier aandacht aan worden besteed in Tracer. MK Voorlichting Gerichte groei druk bezocht Edith Krab Ruim 150 leidinggevenden bezochten in totaal drie voorlichtingsbijeenkomsten over Gerichte groei. De bijeenkomsten waren georganiseerd door P&O centraal met als doel om leidinggevenden voor te bereiden op eventuele personele consequenties. Uitgangspunt zo werd op de bijeenkomsten duidelijk is om de medewerker die ontslag wordt aangezegd te begeleiden naar ander werk. We weten nog niet wat de impact van Gerichte groei zal zijn, maar de verwachting is dat deze bezuinigingsoperatie personele consequenties zal hebben. Om leidinggevenden hierop voor te bereiden en ze bewust te maken van hun rol hierin, hebben we deze bijeenkomsten georganiseerd, zegt Angelique Schueler, projectcoördinator vanuit p&o centraal. In januari zal duidelijk worden wat de gevolgen van de bezuinigingsslag zullen zijn. Waarom dan nu al die bijeenkomsten? Schueler: Zorgvuldigheid staat in dit hele traject voorop. Je merkt nu al dat er veel onzekerheid is in de organisatie. Het feit dat de bijeenkomsten zo druk bezocht zijn, zegt wel wat, er is veel behoefte aan informatie. We hebben op de bijeenkomsten laten zien volgens welk draaiboek we te werk gaan als er personele consequenties zijn. Uitgangspunt is om medewerkers die ontslag wordt aangezegd aan ander werk te helpen; werk voor werk. Dit kan op vele manieren; via herplaatsing, vacaturebemiddeling, loopbaanbegeleiding, sollicitatietrainingen, maar wellicht ook outplacement. Opbouwende discussies Schueler is tevreden over het verloop van de bijeenkomsten. Er bleken verschillende meningen te zijn over bijvoorbeeld het moment van informeren van medewerkers. Daar is kritisch maar opbouwend over gediscussieerd. Ik kan me voorstellen dat elke leidinggevende zo n proces op een andere manier beleeft. Dit is afhankelijk van de eigen groep medewerkers, de plannen die je in het kader van Gerichte groei verwacht en ervaringen uit het verleden. Deze voorlichtingsbijeenkomsten boden de gelegenheid om leidinggevenden bewust te laten worden van hun verantwoordelijkheid en hun cruciale rol in het hele traject. Het is nu belangrijk dat zij hun leiderschap goed neerzetten. Daarnaast wilden we aangeven waar en op welk gebied p&o hen kan ondersteunen. Want, hoe dubbel dat ook klinkt, de raad van bestuur gaat in dit hele proces uit van het principe goed werkgeverschap. Hiermee bedoelt zij dat er verantwoordelijkheden zijn naar de medewerker die ontslag wordt aangezegd, naar leidinggevenden die dit moeten begeleiden en naar medewerkers die achterblijven en hun baan behouden. Ook voor deze laatste groep zal Gerichte groei immers consequenties hebben. In januari zullen er opnieuw voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd, waarin dieper wordt ingegaan op de concrete uitwerking van de reorganisatiecode en het sociaal beleidskader. 2 Tracer 11 vovember 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 01-12_ /11/ :47 Pagina 3 Gerichte groei Commissie Stalman komt op 15 november met bezuinigingsadvies Edith Krab Het lijkt stil rond de commissie Stalman. Stilte voor de storm wellicht, want op 15 november brengt de commissie haar advies uit aan de raad van bestuur. Dan zal duidelijk worden welke bezuinigingen in het kader van Gerichte groei deze commissie voorstelt. De commissie Stalman beoordeelt de door de clusters en diensten ingediende bezuinigingsvoorstellen in het kader van Gerichte groei. Een hele grote klus, zegt voorzitter en naamgever van de projectgroep en hoogleraar huisartsgeneeskunde Stalman. Nu met de finish in zicht is het erg druk, we maken veel uren. Gecompliceerd Toch verwacht Stalman het advies op tijd af te hebben. Het is eigenlijk chaosmanagement. Er zijn namelijk nogal wat factoren die het hele traject gecompliceerd maken. Zo krijgen we van vele kanten informatie waarop we ons advies moeten baseren. Allereerst zijn er de door de clusters en diensten ingediende voorstellen. Die zijn vervolgens door drie werkgroepen ingedeeld aan de In het VUmc mag je meepraten Tijdens de werkoverleggen die de projectgroep missie & visie de vorige én volgende weken bezoekt, ligt een ruime sortering aan kleurrijke kaarten op tafel. De afbeeldingen op deze kaarten inspireren bij het beantwoorden van de vraag: Hoe wil je dat het VUmc over vijf jaar bekend staat. Een aantal reacties: flitsend, bloeiend, grensverleggend, hoogstaand, efficiënt, helder, krachtig, patiëntvriendelijk, laagdrempelig, betrouwbaar, deskundig, professioneel, zorgzaam, creatief en toegankelijk. Tevens klinken opmerkingen gericht op zekerheid, en goede bedrijfsvoering. Dat is logisch in een periode waarin veel afdelingen en diensten worden geconfronteerd met Gerichte groei en de financiële problemen waarmee het VUmc zich geconfronteerd ziet. Lunches Tijdens de lunches praten mensen van verschillende afdelingen met elkaar over wat hen motiveert in het werk. Ook komt de identiteit van het VU medisch centrum aan bod. Medewerkers praten over de van oorsprong christelijke uitgangspunten van de organisatie en gaan na of zij daar nu nog iets van merken. Ik was huiverig om hier te gaan werken, want ik ben zelf niet religieus hand van de academische taken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, beoordeeld en van nieuwe ideeën voorzien.verder worden we beïnvloed door groepen buiten de commissie, die brieven schrijven of ons persoonlijk aanspreken. Laatste complicerende factor is volgens Stalman en zijn commissie de gevoeligheid en de impact van hun advies. Zolang het over dozen en stopcontacten gaat is het niet zo erg, maar nu gaat het om mensen die een baan hebben en die mogelijk gaan verliezen. Daar willen we uiterst zorgvuldig mee omgaan. Integer voorstel Stalman streeft naar een goed en integer voorstel. De commissie laat zich bij het beoordelen van de voorstellen inspireren door een variant op de trechter van Dunning. Stalman: We hebben een aantal criteria opgesteld ten behoeve van het toetsen van de voorstellen van clusters en diensten. De eerste vraag die we ons hebben gesteld is, of de activiteit waarover het gaat relevant is. Dat wil zeggen: past het in het meerjaren- en zwaartepuntenbeleid. De tweede vraag is, of de activiteit effectief is. Levert het datgene op wat je Flitsend, bloeiend, grensverleggend zijn de woorden die vallen als medewerkers wordt gevraagd naar wat zij typisch VU medisch centrum vinden. Deze vraag wordt hen voorgelegd in het kader van missie & visie. Het missie & visietraject speelt zich deze weken vooral af in werkoverleggen en tijdens lunchbijeenkomsten. Medewerkers vertellen wat zij graag terug willen zien in de nieuwe missie en visie. In het slotdebat, dat plaatsvindt op 16 december in de Amstelzaal, wordt deze inbreng in discussie gewogen. opgevoed. Ik merk er in de praktijk weinig van. Ook merken deelnemers op dat de voor het VUmc kenmerkende begrippen als bescheidenheid en aandacht wellicht uitvloeisels zijn van die achtergrond. Het VUmc moet wel meer leren successen te erkennen en te vieren. Daarin zijn we nog niet goed, merken andere medewerkers op. Wilt u ook meepraten? U kunt zich nog steeds aanmelden voor de ontbijtsessie op woensdag 17 november van 8.00 tot 9.00 uur met Elmer Mulder, voorzitter rvb. beoogt. Bijvoorbeeld levert het wetenschappelijk onderzoek ook de beoogde publicaties op. De derde vraag is, wordt de activiteit op een efficiënte manier uitgevoerd. Met andere woorden levert het geld dat je erin stopt, voldoende op; wordt er doelmatig gewerkt. Naast deze trechter hanteert de commissie nog een tweede ordeningsprincipe: in hoeverre is een bezuiniging op korte of langere termijn realiseerbaar? In dat laatste geval is nader onderzoek nodig of vraagt het meer voorbereiding om de bezuiniging te realiseren. Grote vraag is of de commissie het beoogde bezuinigingspercentage van 3,5% in haar advies haalt. Stalman: Diensten en clusters is gevraagd bezuinigingsvoorstellen te doen voor 6%, omdat de raad van bestuur ruimte wilde hebben voor eigen keuzes. Ook de commissie ging aanvankelijk uit van 3,5%. Inmiddels heeft de raad van bestuur duidelijk gemaakt dat dat helaas niet genoeg is. Ze heeft ons gevraagd voorstellen te maken voor 6% en daarnaast aan te geven hoe verdere bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. Daar gaan we in ons advies aan voldoen. Eind november staan de waarden van het VU medisch centrum centraal. Uit het overzicht van alle waarden die de clusters en afdelingen en diensten hebben vastgesteld in het cultuur & leiderschaptraject, worden er vier geselecteerd die voor de héle organisatie gaan gelden. U wordt in de volgende Tracer en op maandag 29 november gevraagd uw stem op een voor u belangrijke waarde uit te brengen. In een volgende fase spreken we met elkaar af welk gedrag er hoort bij de VUmc-waarden. In de Tracer die uitkomt op donderdag 25 november verdedigen ambassadeurs hún waarde en proberen u te overtuigen om uw stem aan hun voorstel te geven. Slotdebat Op donderdag 16 december brengen we alle informatie die we in deze fase van missie & visie verzamelen, samen in een slotdebat. U leest hier binnenkort meer over. JS/MBu Deelname VUmc aan televisieserie Het VUmc werkt mee aan een nieuwe televisieserie uitgezonden door de eo. De serie gaat over de zorg en behandeling op onze poliklinieken. De bedoeling is dat vanaf 6 januari 2005 in totaal 13 afleveringen van elk 25 minuten worden uitgezonden. Het productiebedrijf wat de serie maakt, is Medical Multi Media Productions bv. De eindredacteur van deze nieuwe serie heeft in de afgelopen weken al zes dagen meegekeken op allerlei poliklinische spreekuren met als doel te kijken wat interessant is om te filmen. De raad van bestuur heeft besloten dit jaar geen eindejaarsgeschenk uit te reiken. Gedwongen door de noodzaak om te bezuinigen vervalt deze traditie dit jaar. Met het eindejaarsgeschenk is jaarlijks euro gemoeid. De raad van bestuur beschouwt het geven van een eindejaarsgeschenk als een goede traditie om de waardering voor medewerkers uit te drukken. Tegelijkertijd Duidelijke boodschap: freak of chic Armand Girbes Vanaf 15 november starten de eerste opnamen. In totaal verwacht de productiemaatschappij veertig zogenoemde draaidagen nodig te hebben voor deze 13 afleveringen. De dienst communicatie heeft afspraken gemaakt over wat er mogelijk is, de informatie aan patiënten algemene huisregels en de te filmen poliklinieken. Mochten medewerkers hierover vragen hebben, dan kunnen zij contact opnemen met de dienst communicatie, telefoon MBo Geen eindejaarsgeschenk in verband met bezuinigingen vindt ze het niet verantwoord om op dit moment zo n hoog bedrag hieraan uit te geven. Diensten en clusters is immers gevraagd om, in het kader van Gerichte groei taken te schrappen teneinde de financiële positie van het VUmc gezond te maken. De raad van bestuur verwacht daarom dat medewerkers begrip zullen hebben voor het schrappen van het jaarlijkse cadeau. EK Afgelopen zomer had ik op een warme dag om vier uur een afspraak bij de directeur van een nieuw en modern ziekenhuis. Het was een belangrijke afspraak dus ik had me in mijn fraaie Italiaanse maatpak gestoken en mijn schoenen nog eens extra gepoetst. Lopende door de ontvangsthal viel me op dat er wat jochies rondliepen in korte broek en slippers, die een stethoscoop om hun hals droegen. Vreemd genoeg zag ik geen dokters. Aangezien ik van stipt op tijd houd, meldde ik mij om één minuut voor vier bij de secretaresse. Zij had een lichtroze bikini aan met bloemetjes op het minuscule broekje. Ze zag mijn verbazing kennelijk, want ze antwoordde dat ze van zwemmen, zonnen en bloemen houdt en dat wou ze graag iedereen laten weten. Een duidelijke boodschap, antwoordde ik beheerst; het resultaat van vele managementcursussen. De directeur liet mij even wachten en om vijf over vier mocht ik naar binnen. De directeur zat in een karatepak achter zijn bureau en als beoefenaar van vechtsporten viel mij meteen op dat hij de zwarte band droeg. Ga zitten, sprak hij vanaf zijn lederen stoel. Sommige specialisten van tegenwoordig moeten goed weten, dat we ze zo het ziekenhuis uit meppen als ze weer eens onredelijk doen. Daarom draag ik deze kleren. Zit nog lekker ruim ook. Mijn secretaresse vindt het bovendien erg mannelijk. Het koste me wat moeite om mijn gezicht in de plooi te houden. Maar ik kreeg niet de kans om iets te zeggen, want de deur werd na een miniem klopje geopend door de secretaresse. Willem-Jan, sprak ze met een zwoele stem, professor Sjakie van de neurochirurgie, je weet wel, wil persoonlijk de brief afgeven. Kan dat even tussendoor? Ik zag inmiddels door de deuropening een wat slungelige lange man met ongekamd lang haar en een vlassig baardje. Hij glimlachte naar me en ik zag meteen dat zijn tanden minstens één jaar niet gepoetst waren. Op zijn wat ruim zittend T-shirt stond Peace geschreven en dat was ook het eerste wat hij tegen de directeur zei: Pies mèn. Terwijl hij naar binnenliep kon ik ruiken dat hij erg veel sigaretten rookte. De directeur nam de brief aan en professor Sjakie verdween weer. Een hele goede neurochirurg, zei de directeur tegen me. Ongetwijfeld, reageerde ik onmiddellijk. Hij lijkt me ook heel erg laagdrempelig toegankelijk, slijmde ik wat. Ongelooflijk Girbes, zei de directeur, dat je dat meteen ziet. Zijn vrouw werkt hier ook en is Bagwan aanhanger. Enfin, laten we ter zake komen. We hebben wat klachten gekregen van verwijzers, patiënten en familie. We meten tegenwoordig allerlei zaken en het vertrouwen in ons ziekenhuis is wat afgenomen. Kun jij met jouw ervaring eens uitzoeken hoe dat komt? Dat wordt een lastige klus..., antwoordde ik. Tracer 11 vovember 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 01-12_ /11/ :48 Pagina 4 De tien geboden met Menno Witter Je kunt niet in alles top zijn FOTO: ANNUSKA HOUTAPPELS Wilma Mik Menno Witter (51jaar) is hoogleraar anatomie en wetenschappelijk directeur van het instituut voor klinische en experimentele neurowetenschappen. Hij werkt sinds 25 jaar voor het VUmc en zijn voorgangers en is opgegroeid in een gereformeerde omgeving. Houd er geen andere goden op na Moet alles wat we kunnen ook worden toegepast? Dat is een moeilijke, telkens terugkerende discussie. Natuurlijk wil je als onderzoeker je vinding toepassen, de clinicus wil dat ook en de patiënt zeker. Maar als we er één patiënt mee behandelen, moeten we ook alle andere patiënten bedienen. Kan dat ook financieel gezien? Ik vind dat je telkens de financiële consequenties moet meewegen. En misschien moeten we in bepaalde gevallen met elkaar besluiten dat we het ons niet kunnen veroorloven. Maak geen afgodsbeeld, niets van wat in de hemel is, op de aarde of in het water, mag je afbeelden Een onderzoeker moet zich altijd afvragen wat de positieve en negatieve consequenties van zijn onderzoek kunnen zijn. Met sommige vindingen kun je mensen een heel nieuw bestaan geven. Maar hoever ga je daarin? Misschien kunnen we over vijftig jaar alles vervangen wat versleten is. Ik vind dat een beangstigende gedachte. Heb je eigenlijk als persoon nog recht om te overlijden? Op een gegeven moment is je tijd voorbij, je verliest de band met de huidige tijd. Ik ben er niet uit waar je de grens moet leggen. Die is niet te vangen in algemene richtlijnen. Je zult je als wetenschapper en als samenleving steeds de vraag moeten stellen: wat vinden we acceptabel en wat gaat echt te ver? Misbruik Mijn naam niet Ik vind het belangrijk dat we in het VUmc open discussieren over de dilemma s die nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen. Helaas is dat niet zo vaak onderwerp van gesprek. Dat brengt de aard van een academisch centrum ook met zich mee. Er werken hier ambitieuze mensen die iets willen bereiken. De gesprekken gaan er vaak over of we iets kunnen en hoe we het gaan doen. Niet of we het überhaupt moeten willen. Toch moeten we dat gesprek met elkaar aangaan, met collega s en met ethici. Die openheid zou er ook moeten zijn om bepaalde automatismen in het werk aan de kaak te stellen. Vanuit respect moet je elkaar daarop aan kunnen spreken. Houd de sabbat in ere Een heel aantrekkelijke kant van het VUmc vind ik dat het een redelijk klein bedrijf is met korte lijnen. Alles zit dicht bij elkaar, je kunt mensen makkelijk benaderen en snel en efficiënt zaken doen. Dat vind ik sterk. We moeten deze campussituatie koesteren en veel meer profileren. Eer uw vader en uw moeder Je achtergrond is bepalend voor wat je wel en niet wilt. Vanuit die achtergrond maakt iedereen zijn eigen afwegingen. Denk aan de discussies over pasgeboren kinderen met ernstige afwijkingen, maar ook bij oudere mensen: hoever ga je met je behandeling? Heel gelovige mensen zullen zeggen dat alles wat wij kunnen, ons door God is gegeven. We mogen daar dus geen nee op zeggen. Maar anderen zeggen dat alles wat wij bedacht hebben mensenwerk is en dat mag je niet gebruiken om in te grijpen in een mensenleven. Zeg het maar. Wat ik belangrijk vind is dat het VUmc zijn studenten zo opleidt dat ze mensen met een andere achtergrond kunnen aanvoelen. En dat ze over dit soort heel ingewikkelde kwesties gesprekken kunnen voeren met elkaar, met patiënten en met familieleden. Daarin kunnen we ons onderscheiden en vind ik ook iets terug van onze identiteit. Gij zult niet doodslaan Een medisch centrum moet openstaan voor de wens van de patiënt. Zijn persoonlijk belang staat voorop en daar kan geen wet of bijbel of persoonlijke overtuiging tegenop. Als iemand dood wil, moet je die wens serieus nemen. Ga dan wel zorgvuldig na waar die wens vandaan komt en onderzoek of je deze kunt ombuigen. Maar als iemand bij zijn standpunt blijft, zorg dan in Godsnaam dat iemand op een zo net mogelijke manier kan overlijden en niet allerlei vreselijke dingen hoeft te doen om op een afschuwelijke manier aan zijn einde te komen. De andere kant is natuurlijk dat elke zorgverlener de vrijheid moet hebben om daar niet aan mee te doen. Het VUmc moet dan wel een alternatief bieden. Gij zult niet echtbreken Ik vind dat wij niet koste wat kost op alle terreinen onze academische status overeind moeten houden. Je kunt niet in alles top zijn. Daar hebben we de middelen helemaal niet voor. We moeten inzetten op onze zwaartepunten en voor de overige terreinen met onze partnerziekenhuizen tot een taakverdeling komen. Steel niet Als ik iets heel stoms doe waardoor mijn gezondheid in gevaar komt, moet ik de gevolgen ook maar zelf bekostigen. Stel ik vind het leuk om te racen. Dan weet ik dat ik het risico loop mezelf te pletter te rijden. Moet dan de gezondheidszorg mijn onderdelen bij elkaar rapen en maar zien me te repareren? Wat mij betreft hoeft die zorg niet in het basispakket. Beschuldig niemand op valse gronden We worden voor de financiering van ons onderzoek in de armen gedreven van de commercie. Telkens moeten we scherp in de gaten houden of we onze vrijheid kunnen behouden. Het nieuwe onderzoeksbureau binnen het VUmc kan ons daarbij helpen. Maar ook hier geldt weer de integriteit van elke onderzoeker persoonlijk en openheid over de resultaten. Een goed voorbeeld is het stopzetten van een veelbelovende therapie voor de ziekte van Alzheimer. Tijdens de klinische trial ging een aantal patiënten goed vooruit, maar er overleden ook een aantal door bijverschijnselen. Wat doe je dan? Er is een groot maatschappelijk belang mee gediend, het kan wel vier jaar duren voordat er een nieuwe therapie is. Men is er toch mee gestopt. Dat is niet leuk om te doen, maar zo hoort het wel. Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, of op iets anders dat van hem is In het VUmc hebben de professionals tot nu toe het bedrijf gemaakt. En dat moet ook. We zijn een redelijk slagvaardige organisatie vanwege de korte lijnen. Dat is een heel positief element in onze organisatie en we onderscheiden ons daarmee duidelijk van de andere medische academische centra. De neiging om de organisatie te formaliseren met allerlei managementtrajecten en papierstromen vind ik een bedreiging voor dat wat eigen is aan het VUmc. Managers hebben we nodig om de professionals te ondersteunen, niet om ze te leiden. Missie & visietraject fase II In Tracer verschijnt vier keer een portret van een medewerker aan de hand van de tien geboden (vrij naar dagblad Trouw).In dit nummer is Menno Witter,directeur onderzoekinstituut voor klinische en experimentele neurowetenschappen (ICEN),aan het woord.elmer Mulder,voorzitter raad van bestuur en Ronnie van Diemen,directeur onderwijs gaven hun opvattingen in vorige nummers.over twee weken sluit Gerda Berkhout,zorgmanager cluster I,de serie af.de geïnterviewden vertegenwoordigen de verschillende kerntaken van het VUmc.In deze portretten staan hun bespiegelingen en dilemma s over ethiek,zingeving en de wortels van het VUmc centraal. Waar staan we,wat nemen we mee uit het verleden? Dit zijn vragen die passen in fase II van het missie & visieproject die loopt van oktober tot december. In deze fase stellen we vast wat de inhoud van de missie en visie wordt.vier vragen - waarvan de antwoorden tot die inhoud moeten leiden - staan in deze fase centraal.deze vragen hebben direct te maken met de identiteit van het VU medisch centrum, zoals: 1.Wat is typisch VUmc? 2.Hoe en in welke woorden geven we vorm aan onze identiteit? 3.Welke waarden deelt u met uw collega s in het werk? 4.Hoe gaat het VUmc om met alle verschillen tussen medewerkers,studenten,patiënten en bezoekers bijvoorbeeld op het gebied van cultuur,leeftijd, afkomst? Deze vragen zullen ook worden gesteld in werkoverleggen,ontbijt- en lunchbijeenkomsten en in forumdiscussies op intranet. Alle activiteiten komen op u af of u wordt er voor uitgenodigd. 4 Tracer 11 vovember 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

5 01-12_ /11/ :48 Pagina 5 Traumahulp functioneert uitstekend FOTO S: YVONNE COMPIER Een vrijwel perfect verlopen rampoefening op 27 oktober toont aan dat de spoedeisende hulp op het VUmc goed geregeld is. Chirurgen, anesthesiologen en verpleegkundigen slaagden erin de stroom van slachtoffers, gespeeld door dertig leden van de lotuskring Uithoorn, efficiënt te verwerken. Voor aanvang van de oefening kregen de deelnemers instructies van de supervisor van de SEH, Bart Veenings. Hij waarschuwde de aanwezigen, dat mocht een van de aanwezigen werkelijk problemen krijgen, er no play zou worden geroepen. De lotusslachtoffers spelen hun rol namelijk zo levensecht dat het verschil niet altijd duidelijk is. Een belangrijk onderdeel van de oefening is de triage bij de ingang van de SEH. Er waren 10 lotussen in de rol van T1-slachtoffers, die levensbedreigend gewond zijn geraakt. Zij werden naar de SEH of de shockroom getransporteerd. De 15 T2-slachtoffers, die naar 1B werden overgebracht dienden binnen enkele uren te worden geholpen.voor de 5 T3-slachtoffers volstond een behandeling op de poli. De triage verliep foutloos.weliswaar werden twee T1- slachtoffers te snel van de SEH naar 1B vervoerd, maar daar werden ze opnieuw getrieerd en teruggestuurd. Deze extra triage ontstond spontaan, maar zal nu in het draaiboek worden opgenomen. De nieuwe hesjes,waardoor traumachirurgen, anesthesiologen en verpleegkundigen aan de kleur te herkennen zijn, bleken uitstekend te voldoen. Het is daardoor in een oogopslag duidelijk of alle drie de functies bij het bed van de patiënt aanwezig zijn. Een viertal waarnemers legde de gedragingen van de deelnemers vast. Tijdens de oefening voerden de artsen de behandeling zo realistisch mogelijk uit. Er werden echter geen materialen verspild. Een lijst gaf aan hoeveel tijd er is gemoeid met de diverse handelingen. Natuurlijk is het niet zo chaotisch als bij een werkelijke ramp, legt een van de artsen uit. Hij werkte ten tijden van de vuurwerkramp in Enschede en kon daardoor een goede vergelijking trekken. Toch is zo n oefening leerzaam, zelfs als je ervaring hebt met rampen, want je traint het logistieke proces. Het is werkelijk prima gegaan, concludeert Bart Veenings. De lotusslachtoffers, die met grote regelmaat aan rampoefeningen meewerken, waren het daar volmondig mee eens. Als er ooit echt iets zou gebeuren, dan mogen ze mij naar het VUmc brengen, stelde een van hen na afloop van de oefening. Tracer 11 vovember 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 5

6 01-12_ /11/ :48 Pagina 6 Joke Maan tevreden over automaten We krijgen steeds meer grip op dienstkleding Edith Krab Bijna twee jaar geleden werden de kledinguitgifte automaten (KUA s) in gebruik genomen. Een revolutionaire overgang van een persoonsgebonden pakket dienstkleding naar maximaal twee stuks uit een carrousel. Hoewel het in het begin nog even wennen was, loopt het systeem nu letterlijk en figuurlijk op rolletjes. Joke Maan, leidinggevende textiel, is tevreden, behoorlijk tevreden. De kua s draaien komende februari precies twee jaar en na een hectisch begin is het voor haar duidelijk dat de kua s een flinke verbetering betekenen. We krijgen steeds meer grip op dienstkleding. De aan de kua s gekoppelde software laat ons precies zien wat er gebruikt wordt. Daardoor kunnen we ervoor zorgen dat de gebruiker niet misgrijpt, maar ook dat er geen overtollige kleding, met navenante kosten, in de kua s hangt. Die grip is belangrijk want met dienstkleding is een fors budget gemoeid, zo n euro per jaar. Vijf dagen per week worden er dagelijks 1500 stuks kleding geleverd. Doordat we het kledingpakket in de kua s nu vrij exact kunnen bepalen en de voorraad scherp kunnen bewaken, huren we geen overbodige kleding meer. Dit is een flinke kostenbesparing. Daarnaast is het nu mogelijk om gebruikers aan te spreken als er dingen in de zakken zijn achtergebleven of bij vlekken. Ook hebben we nu meer controle bij ontslag: is alle dienstkleding wel ingeleverd? Gemopper In de wandelgangen wordt er nog wel eens gemopperd op de kua s: er zijn regelmatig storingen, waardoor er geen dienstkleding kan worden uitgenomen.volgens Maan is dit een verkeerd beeld. Ik begrijp dat een storing heel vervelend is als je direct kleding nodig hebt, maar feit is dat de kua nu nauwelijks meer in zijn geheel uitvalt. En als er toch nog sprake is van storing dan is deze snel verholpen. In een weekend kan dat wat langer duren omdat er dan niemand van de unit textiel aanwezig is. Maar de medewerkers van de meldkamer zijn getraind om de storing te verhelpen, alleen moeten zij van verder komen. Maan realiseert zich dat het in het begin niet zo n rooskleurig verhaal was. Het was voor iedereen heel erg wennen: gebruikersfouten bij het aanvragen van de kleding, verkeerd geleverde of te weinig kleding, software storingen waardoor het systeem vaak stilviel en ook onwennigheid binnen het team textiel. Een voorzien knelpunt wat in de praktijk heel erg bleek mee te vallen was de filevorming voor de kua s. Gebruikers halen hun kleding heel gespreid op. Alleen s morgens vroeg is er soms een rij van maximaal drie of vier wachtenden. Nieuwtje Ondanks alle tevredenheid zijn verbeteringen mogelijk, meent Maan. We overwegen om kleding met afwijkende maten, de zogenoemde specials, over alle kua s te verdelen. Want de gebruikers daarvan grijpen nu wel eens mis. Daarnaast roept Maan gebruikers op om dienstkleding niet in kasten of op kamers te laten hangen. Vanuit kostenoverwegingen zijn we gebaat bij een hoge omloopsnelheid. Lever je kleding dus altijd in. Tot slot nog een nieuwtje. Vanaf 1 januari geeft de unit textiel, in plaats van het servicepunt, ook de garderobekastjes uit. Dan ligt alles op het gebied van dienstkleding bij de unit textiel. Voor de klant wel zo prettig, aldus Maan. Het team textiel houdt oog voor mogelijke verbeteringen van de kledinguitgifte automaat FOTO: ANNUSKA HOUTAPPELS Snelle systematische toetsing bloedtransfusiebeleid nu mogelijk Opleidingsmarkt en bachelordag goed bezocht Marcel Licher Het is nu mogelijk om achteraf te bekijken of patiënten in het VUmc ten onrechte een bloedtransfusie hebben gehad of dat dit hen juist werd onthouden. De bloedtransfusiecommissie heeft hiervoor samen met de IPO (afdeling informatica en procesondersteuning) een tijdbesparende methode ontwikkeld. Deze pilotstudie werd uitgevoerd in het kader van medical audit, één van de kwaliteitsprogramma s van het VUmc waarbij de focus ligt op medisch inhoudelijke zaken. Met Medical Audit wil men verbetering van kwaliteit bereiken door op systematische wijze te meten of protocollen dan wel afspraken worden nagekomen. Binnen de bloedtransfusiecommissie bestaat het vermoeden dat patiënten nog al eens onnodig een bloedtransfusie krijgen, begint Jan Roos, coördinator medical audit. Om dit vermoeden te onderzoeken zou je van iedere patiënt die packed cells (rode bloedcellen) heeft gehad, het papieren patiëntendossier, de status, moeten bekijken om te bepalen of het transfusiebeleid is gevolgd. In de status staan namelijk alle gegevens van de patiënt. Maar dit is natuurlijk een tijdrovende klus. We hebben daarom gekeken of het mogelijk is om dit op een snellere manier te kunnen onderzoeken. De zorgeenheid geneeskundige oncologie werd als pilotafdeling uitgekozen omdat bij de patiënten op deze zorgeenheid vaak transfusies worden gegeven in verband met lage bloedwaarden. Daarnaast was deze afdeling geschikt omdat er regelmatig redenen kunnen worden gevonden om van het afgesproken transfusiebeleid af te wijken. Het in kaart brengen van de hoeveelheid bloedtransfusies en de oorzaken van afwijkende beslissingen op deze afdeling vormden onderdeel van de pilotstudie. Query s De meeste patiëntengegevens van de afdeling geneeskundige oncologie staan ook in de diverse databestanden van het elektronische ziekenhuis informatie systeem (zis). Ook met het gebruik van het zis was het niet mogelijk om de gewenste gegevens die van belang kunnen zijn om te bepalen of het transfusiebeleid wordt gevolgd op een gemakkelijke manier boven water te krijgen. Voor dit probleem werden Dick Piket en Heleen Bestevaar van de ipo benaderd. Bestevaar: We hebben gegevens uit allerlei zis-bestanden bij elkaar gezocht die van belang zijn om het transfusiebeleid te toetsen. Binnen het zis bestaat daarvoor een query-achtig programma, sesop, waarmee gegevens uit het hele zis kunnen worden verzameld om er bijvoorbeeld overzichten van te printen. Zo konden we de commissie een lijst geven waaruit zij kunnen opmaken bij welke patiënten het beleid gevolgd is en bij welke er kennelijk van is afgeweken. Eén dubieuze indicatie Uit de beschikbare databases werd vastgesteld welke patiënten op de afdeling geneeskundige oncologie de eerste drie maanden van 2004 packed cells hebben gekregen en wat het hemoglobinegehalte (hb) van deze patiënten voor de transfusie was. Het hb geeft aan hoeveel rode bloedlichaampjes er in het bloed zitten. Bij een te laag hemoglobinegehalte is er sprake van bloedarmoede en is een transfusie geïndiceerd. Verder is van alle 179 patiënten die in die periode waren opgenomen op de afdeling het toen bepaalde hemoglobinegehalte nagekeken. In de onderzochte periode kregen 47 patiënten een transfusie. Acht van de getransfundeerde patiënten hadden een hb-waarde die volgens het transfusiebeleid geen transfusie indicatie was. Daarnaast werd bij zeven patiënten geen transfusie gegeven terwijl de hb-waarde dit wel rechtvaardigde. Roos: Door gebruik te maken van deze geautomatiseerde vooranalyse hoefden we dus maar vijftien van de 179 statussen nader te bekijken, hetgeen natuurlijk een grote (tijd)winst opleverde. Uiteindelijk bleek dat er bij slechts één patiënt sprake was van een dubieuze indicatie. We kunnen dus zeggen dat men zich op de afdeling geneeskundige oncologie houdt aan het afgesproken beleid. Implementatie Het nader statusonderzoek bij deze vijftien patiënten bracht ook aan het licht dat het statusonderzoek tot acht stuks beperkt had kunnen worden. Hiervoor zouden drie extra indicatoren aan de query moeten worden toegevoegd, die van belang kunnen zijn voor het al dan niet geven van een bloedtransfusie. Het gaat om gegevens of de behandelende afdeling dezelfde is als de afdeling waar de patiënt is opgenomen, of er een operatie heeft plaatsgevonden bij de patiënt gedurende de opname en of de patiënt is overleden. Na deze aanpassingen aan de query lijkt implementatie van deze toetsingmethode op andere niet-snijdende zorgeenheden een fluitje van een cent, besluit Roos. Zaterdag 6 november vond de VUmc opleidingsmarkt plaats in de foyer bij de Amstelzaal. Circa 120 bezoekers kwamen voor onze initiële opleidingen veelal op hboniveau. Zo kon men kennismaken met onze ok-opleidingen, de opleiding tot verpleegkundige, radiologisch-, radiotherapeutisch- en medisch nucleair laborant en de verschillende analisten opleidingen. Als altijd was er veel vraag naar de opleiding tot medewerker zorgadministratie. Ook externe partners als Hogeschool InHolland en RocAsa presenteerden hun aanbod. Voor de eerste keer was deze markt gelijktijdig met de bachelordag van de VU en sommige vwo ers brachten zo ook een bezoek aan onze opleidingsmarkt. De volgende markt volgt in februari 2005, de exacte datum wordt binnenkort vastgesteld. JS 6 Tracer 11 november 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

7 01-12_ /11/ :48 Pagina 7 Vervolgopleiding neuroverpleegkundige Verpleegkundigen enthousiast van start Bernie Hermes Sinds mei volgen negen verpleegkundigen de vervolgopleiding neuroverpleegkundige aan de Amstel Academie. De deelnemers zijn afkomstig uit zowel universitair medische centra zoals VU medisch centrum en AMC als uit algemene ziekenhuizen in de regio. De opleiding is ontwikkeld op verzoek van de afdelingshoofden neurologie en neurochirurgie. De bestaande bijscholing bleek namelijk niet voldoende om de steeds complexere zorg voor neurologische patiënten gedegen over te brengen De nieuwe opleiding is bestemd voor verpleegkundigen met minimaal één jaar werkervaring op een neurologische of neurochirurgische verpleegafdeling. Daarnaast moet men ook nu werkzaam zijn op een dergelijke afdeling, of bijvoorbeeld in de wijkverpleging in aanraking komen met patiënten met neurologische problemen. Die huidige werkplek is vooral van belang voor de praktijkopdrachten die de verschillende modules afsluiten. Stages Naast de theorie en de praktijkopdrachten lopen de cursisten ook stages op een polikliniek, de ok of in een revalidatiecentrum. Daarmee krijgen de cursisten een beeld van de zorg voor patiënten nadat ze de verpleegafdeling verlaten hebben. De opleiding bestaat uit acht modules en is verdeeld over een periode van een jaar. De reacties van de huidige cursisten is ronduit enthousiast. Suzanne van der Beek, nu nog werkzaam bij neurochirurgie en aangenomen bij de afdeling neurologie van het VUmc, is een van hen. Ik ben aan de opleiding begonnen omdat ik meer wilde kunnen doen voor de patiënten. Ik wilde hen onder andere beter kunnen voorbereiden op de onderzoeken en behandelingen, die ze te wachten staan. De opleiding tot nu toe overtreft mijn verwachtingen. Als verpleegkundige sta je dicht bij de patiënten en zie je hen vaak. Doordat ik nu meer weet over de ziektebeelden, kan ik zaken signaleren die voor de behandelend arts en voor de patiënt belangrijk kunnen zijn. Verdieping Verdieping en verbreding van het vakgebied zijn de kernwoorden in de reactie van Annemarie Mastenbroek, verpleegkundige neurologie in het amc. Mastenbroek: Door deze opleiding in combinatie met mijn eigen revalidatie-ervaring merk ik dat al veel problemen ondervangen kunnen worden in het ziekenhuis en de acute fase. De patiënt krijgt zo een voorsprong tijdens de revalidatie. Wat mij het meeste aanspreekt in de opleiding is de verdieping van neurologie en neurochirurgie op medisch gebied en tevens de uitgebreidheid van de opleiding. Alle problemen die zich rond een patiënt af kunnen spelen, worden belicht, zowel medisch, verpleegkundig als multidisciplinair. Maaike Hakfoort, werkzaam in het olvg, kwam eigenlijk toevallig in aanraking met de opleiding: Mijn leidinggevende vroeg mij of ik belangstelling had voor de opleiding. Zelf had ik er nog niet van gehoord. Het leek me leuk om me meer te verdiepen in mijn vakgebied, daarom besloot ik de opleiding te gaan doen. Het was wel een beetje een sprong in het diepe, omdat het de eerste lichting is van de opleiding en ik de enige uit mijn ziekenhuis was. Ook Hakfoort ervaart de verdieping en verbreding van haar kennis als waardevol: Ik heb nu een beter inzicht in de problematiek van de patiënt die ik verpleeg en weet beter wat me te wachten staat wat betreft het ziektebeeld. Daarnaast heeft het mijn kennis verbreed, omdat er ook een deel neurochirurgie in de opleiding zit. Ervaring uitwisselen Alle drie benadrukken ze het belang van het uitwisselen van ervaringen met andere verpleegkundigen. Doordat we met cursisten uit verschillende ziekenhuizen zijn, kun je ervaringen uitwisselen en daar kun je wat mee doen op je eigen afdeling, verwoordt Mastenbroek deze gedeelde mening. Volgend jaar start er een nieuw groep cursisten. Meer informatie over de opleiding en de mogelijkheden is te krijgen bij de Rosanna Könst van Amstel Academie, telefoon 44285, of via FOTO: ANNUSKA HOUTAPPELS Laboratorium afdeling pathologie geaccrediteerd Jakomien ter Haar Het laboratorium van de afdeling pathologie is door de Coördinatie Commissie Kwaliteitszorg Laboratoria (CCKL) geaccrediteerd. De afdeling voldoet zo goed aan de gestelde normen, dat het van dit orgaan een keurmerk heeft ontvangen. Het VUmc is hiermee het eerste universitair medisch centrum dat de accreditatie heeft ontvangen en het derde ziekenhuis in Nederland dat dit laboratoriumkeurmerk bezit. De afdeling pathologie is trots en terecht, zoals na een nadere toelichting blijkt. Vier jaar lang is er hard aan deze accreditatie gewerkt. Het begon zo n tien jaar geleden, aldus José Koevoets, beleidsmedewerker bij de afdeling pathologie en cluster V. Het VU medisch centrum, toen uiteraard nog het VU ziekenhuis geheten, begon met het instellen van Integrale Kwaliteit Gezondheidszorg (ikg) systemen. Afdelingen werden gestimuleerd na te denken over kwaliteit. Vier jaar geleden is besloten dat we serieus naar de accreditatie zouden toewerken. Wij hebben ons toen aangemeld bij het cckl. Zij hebben een hele lijst van criteria waaraan we moesten voldoen om uiteindelijk geaccrediteerd te worden. Meer aanzien Zo n accreditatie bepaalt niet alleen de kwaliteit van het laboratorium. Het heeft ook positieve gevolgen voor het aanzien en de waardering, meent Elly Fieret, kwaliteitscoördinator van de afdeling pathologie. Wij worden, met name door algemene ziekenhuizen al veel gevraagd voor second opinions maar ik denk dat wij nu nog meer interne- en externe onderzoekopdrachten zullen binnenhalen. Zo stellen bedrijven het op prijs wanneer een onderzoeksopdracht wordt uitbesteed aan een geaccrediteerd laboratorium. Ook het National Institute of Health (nih) en het National Cancer Institute (nci) in de Verenigde Staten willen bij een subsidieaanvraag weten of het laboratorium geaccrediteerd is. De accreditatie wil zeggen dat de afdeling pathologie, met haar werkeenheden cytodiagnostiek, histodiagnostiek, medische immunologie, moleculaire pathologie, neuro-immuno-diagnostiek en obductiepathologie, voldoet aan alle normen die binnen een kwaliteitssysteem, in dit geval cckl, heeft opgesteld ten aanzien van de kwaliteit, de nauwkeurigheid, de eenduidigheid van methoden en de inhoud van het werk dat in laboratoria van afdelingen pathologie wordt gedaan. Zij hecht met name belang aan een goede beschrijving van methoden, van veiligheidsmaatregelen, van procedures, van de ethiek en de inhoud. Zo hebben wij drie soorten Standard Operating Procedures (sop s) opgesteld, zegt Fieret. Daarin hebben wij de procedures, de logistiek en de analyse gestandaardiseerd. Dat schept duidelijkheid en verhoogt de kwaliteit. Daarnaast moesten we ervoor zorgen dat wij goed gekwalificeerd personeel op de juiste plekken hadden en diende de organisatiestructuur helder te zijn. Al het personeel dient te weten tot hoever de eigen competentie en tekenbevoegdheid reikt. Ook dat werkt kwaliteit verhogend. Verder dienen de apparatuur en de hulpmiddelen goed op orde te zijn. Hoge eisen De voorzieningen moeten aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen. De voorzieningen in het pathologie laboratorium zijn niet eenduidig. Daarom werden naast beheer en toegangscriteria voor de laboratoria ook specifieke eisen gesteld aan: de proefdierruimten, de uitsnijkamer, de facs faciliteiten, de ruimtes waarin straling optreedt, de kleurmachines en de ruimtes waar gewerkt wordt met chemicaliën, dat betreft ook de ruimten waar gewerkt wordt met carcinogene en reprotoxische stoffen. Om dit allemaal te testen en te valideren is de afdeling pathologie streng gevisiteerd door het cckl. Deze visitatie is gecombineerd met een laboratorium visitatie van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (nvvp) en wordt elke vier jaar herhaald. Het is dus niet alleen van belang de kwaliteit nu op het hoogste niveau te hebben, maar juist om deze op dit niveau vast te houden, zegt Fieret. Wij hebben om te beginnen alle labprocedures zeer nauwkeurig beschreven. Met als gevolg dat de medewerkers nu enthousiast meedenken over hoe de procedures nog efficiënter en beter kunnen worden gevolgd, zonder dat de flexibiliteit in het werk afneemt. Vervolgens hebben wij aantoonbaar gemaakt dat wij kwaliteit formuleren, dat we werken aan kwaliteitsverbetering en dat we onze procedures blijven toetsen. Daarnaast laten wij zien hoe wij diagnoses stellen, hoe wij de inhoud in de praktijk integreren, om een paar zaken te noemen. Klanttevredenheid De visitatie zelf was zwaar, vooral voor het visitatieteam. Zij moesten niet alleen heel veel documenten doornemen, maar ook de praktijk aanschouwen. Zo heeft het visitatieteam ook de klanttevredenheid getoetst. Het heeft interviews afgenomen bij afdelingen waar wij veel zaken mee doen, zoals de geneeskundige oncologie, de maag-, darmen leverafdeling en de afdeling hematologie. Het cckl beoordeelt kort gezegd de organisatie van het laboratorium, zowel vakinhoudelijk als labtechnisch. Het zegt dus veel als je aan alle normen hebt voldaan, vindt Fieret. Inmiddels zijn veel pathologie laboratoria in Nederland bezig met accreditatie. De afdeling pathologie van het VUmc is trots een van de eersten te zijn die het keurmerk heeft ontvangen. Op 8 december wordt het certificaat feestelijk aan de afdeling uitgereikt. Tracer 11 november 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 7

8 01-12_ /11/ :48 Pagina 8 VU medisch centrum I Hoofd secretariaat afdeling/ dienst kinderchirurgisch centrum amsterdam,cluster III werktijd 36 uur per week algemeen Het hoofd secretariaat zal op twee locaties werken en taken coördineren (VUmc en EKZ/AMC),in principe simultaan met het afdelingshoofd.het afdelingshoofd is wisselend (per week) in het VUmc en EKZ/AMC. functie-inhoud U verricht alle voorkomende secretariële werkzaamheden binnen de afdeling kinderchirurgie.u hebt ruime beslissingsruimte t.a.v.aanpak,uitvoering en tijdsindeling van de eigen werkzaamheden.u geeft leiding,in voorwaarde scheppende sfeer en fungeert als eerste aanspreekpunt voor het secretariaat. U draagt zorg voor een aantal personele,organisatorische en financiële aangelegenheden.u bewaakt een evenredige verdeling van het werkaanbod en optimaliseert het functioneren van het secretariaat.u houdt functioneringsgesprekken met de secretaresses,adviseert in bij- en nascholing en houdt ontwikkelingen bij van nieuwe activiteiten op secretarieel gebied. functie-eisen U hebt een VWO- en secretaresse diploma.u hebt kennis van medische terminologie en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.u hebt leidinggevende en organisatorische vaardigheden en enige jaren ervaring.u bezit een grote mate van flexibiliteit en stressbestendigheid en u kunt doortastend,zelfstandig en zorgvuldig werken.u beschikt over goede contactuele eigenschappen en hebt gevoel voor verhoudingen. salarisschaal 7 inlichtingen prof.dr.h.a.heij,tst tst.42424,tel.(020) Pp raktische informatie Deze vacatures zijn ook te bekijken op de P&O site van intranet (http://intranet/dpz/vacatures/indexvac.htm).uw schriftelijke reactie kunt u binnen twee weken na plaatsing richten aan de personeelsadministratie van het cluster waar de vacature onder valt.namelijk cluster I 4 A 15,cluster II 2 B 104,cluster III 9 B 123,cluster IV 2 B 116,cluster V 4 D 182,cluster VI BS 7 C369,cluster stafbureau en facilitairbedrijf 2 TC 24.Vermeld op brief en envelop het vacaturenummer.dit nummer vindt u boven aan de vacature. I Omloopmedewerker afdeling/ dienst dienst operatiekamers,cluster IV werktijd 36 uur per week algemeen Je hebt ooit gekozen voor een baan in de medische hoek,maar je zoekt een nieuwe uitdaging.wel eens gedacht aan omloopmedewerker op ons Operatiecomplex? Deze opleiding is opgezet als omscholingsproject voor mensen met een (bijna) afgeronde paramedische HBO-opleiding. functie-inhoud We zijn op zoek naar HBO-ers met een paramedische achtergrond die toe zijn aan een nieuwe uitdaging.teamplayers die uitstekend onder hoogspanning kunnen werken en adequaat op onverwachte situaties anticiperen In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor de aanwezigheid van alle apparatuur en instrumenten voor een operatie,het positioneren van de patiënt en het tijdens een operatie aanreiken van steriele materialen.je start op 1 maart 2005 met een theoretische opleiding die afgewisseld wordt met praktijkstages op de O.K.De opleiding duurt (incl.vakantie of stageherkansing) 26 weken. Na de opleiding kun je als volwaardig lid van het OK-team geheel zelfstandig omlopen.je krijgt vanaf de eerste cursusdag een volwaardig salaris.en je kunt eventueel na een jaar al doorstromen naar de opleiding tot operatie-assistent. functie-eisen (Bijna) afgeronde paramedische hbo opleiding salarisschaal 6 inlichtingen mw.n.van der Schot, praktijkopleider, tracer * I Beheerspecialist infrastructuur afdeling/ dienst IPO,cluster V werktijd 36 uur per week algemeen De afdeling informatica en procesondersteuning (IPO) van het VU medisch centrum ondersteunt patiëntenzorg,onderwijs en onderzoek met klantgerichte ICTdienstverlening. functie-inhoud U bent in de groep beheer infrastructuur mede verantwoordelijk voor het operationeel beheer van de totale infrastructuur bestaande uit NT -servers,unix systemen en datacommunicatie faciliteiten.u neemt ICT -oplossingen en -infrastructuur in productie.u bewaakt de performance,beschikbaarheid, capaciteit en bezettingsgraad van de systemen en voert security/safetyplannen uit.u beschikt over kennis en ervaring met ITIL.Werkgebied:MS Windows netwerkomgeving (Windows NT / 2000 /2003);MS Exchange, Terminal Server,Active Directory, IIS en SQL-server;LINUX /UNIX.en Firewalls;Storage consolidatie (NAS,Net App,iSCSI) Server consolidatie (Vmware);Patchmanagement,RIS en Softricity. functie-eisen U heeft een HBO/WO werk- en denkniveau,met enkele jaren aantoonbare werkervaring.u bent stressbestendig met een flexibele klantgerichte instelling,kunt goed communiceren en bent bereid om buiten kantoortijd werkzaamheden te verrichten.bij voorkeur MSCE gecertificeerd. salarisschaal Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. inlichtingen dhr.j.p.van Gasselt, I Universitair docent afdeling/ dienst metamedica, cluster VI werktijd 14,4 uur per week algemeen De afdeling metamedica stelt zich ten doel geneeskunde,zorg en ziekte in een (brede) maatschappelijke context te situeren en daardoor zicht te bieden op sociale mechanismen,culturele patronen,epistemologische structuren en normatieve vraagstukken binnen de geneeskunde,de gezondheidszorg en de medische wetenschappen. functie-inhoud Het verzorgen van (tutor) onderwijs aan studenten.bijdragen aan de vormgeving van het nieuwe onderwijscurriculum van het VU medisch centrum.het initiëren van onderzoek op het terrein van de medische humaniora. functie-eisen U bent gepromoveerd en heeft geneeskunde,gezondheidswetenschappen,letteren of sociale wetenschappen gestudeerd.u heeft aantoonbare belangstelling voor reflectie op en kritische analyse van gezondheidszorg en geneeskunde in de westerse wereld.u heeft in het bijzonder belangstelling voor het ontwikkelen en geven van onderwijs. Deze belangstelling is omgezet in aantoonbare ervaring.goede contactuele eigenschappen zijn daarvoor onontbeerlijk. salarisschaal De inschaling is volgens de CAO Academische Ziekenhuizen. arbeidsvoorwaarden Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar,verlenging van het contract behoort tot de mogelijkheden. inlichtingen E.Houwaart, Vacatureteksten Tracer maximaal 250 woorden Vanuit het oogpunt van interne communicatie en mobiliteit is het belangrijk dat in Tracer een aantrekkelijk overzicht van de vacatures te vinden is.daarom wordt vacaturehouders vriendelijk doch dringend verzocht hun vacatureteksten voor Tracer te beperken tot 250 woorden. I Implementatie specialist afdeling/ dienst IPO,cluster V werktijd 36 uur per week algemeen De afdeling informatica en procesondersteuning (IPO) van het VU medisch centrum ondersteunt patiëntenzorg,onderwijs en onderzoek met klantgerichte ICTdienstverlening. functie-inhoud U werkt in de groep implementatie die verantwoordelijk is voor het implementeren van infrastructuur en applicaties.we zoeken een collega die zich zal gaan bezighouden met het installeren en configureren van servers voor verschillende toepassingen.u beschikt over kennis en ervaring met ITIL. Werkgebied:MS Windows netwerkomgeving (Windows NT / 2000 /2003);MS Exchange,Terminal Server, Active Directory, IIS en SQL-server ; LINUX /UNIX.en Firewalls;Storage consolidatie (NAS,NetApp,iSCSI) ; Server consolidatie (Vmware),Patchmanagement,RIS en Softricity. functie-eisen Een afgeronde HBOopleiding op ICT-gebied en aantoonbare relevante werkervaring.u heeft een flexibele,klantgerichte instelling en kunt goed communiceren. salarisschaal Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. inlichtingen dhr.m.a.buitenhuis, I Student-assessor afdeling/ dienst onderwijsinstituut, cluster VI werktijd 7,2 uur per week algemeen Het onderwijsinstituut is het onderdeel van het VU medisch centrum dat verantwoordelijk is voor de organisatie en coördinatie van wetenschappelijk en postacademisch onderwijs.de innovatie van onderwijs en opleiding wordt vorm gegeven vanuit het onderwijsinstituut.het centrale element in deze innovatie is de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor de opleiding geneeskunde.het eerste jaar van de opleiding gaat in september 2005 van start. Binnen het onderwijsinstituut is de vacature ontstaan van student-assessor. functie-inhoud De student-assessor is adviseur van het management team (MT) van het onderwijsinstituut en voorzitter van het facultair studentenoverleg (FSO).Het doel van de functie is:bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen studenten en het MT;bevorderen van de onderlinge informatie-uitwisseling tussen de studentenorganisaties van het VUmc. functie-eisen Als student geneeskunde heb je al één of meer rollen vervuld binnen de studenten organisaties.verder ben je goed geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het onderwijs in het VUmc.Je bent je bewust van bestuurlijke verhoudingen en voelt aan met welke informatie vertrouwelijk moet worden omgegaan. salarisschaal De inschaling is afhankelijk van het studiejaar. arbeidsvoorwaarden De aanstelling is voor 1 jaar.de volledige advertentietekst is beschikbaar op website: med.vu.nl.een uitgebreide functiebeschrijving is op aanvraag beschikbaar. inlichtingen E.de Leede,hoofd Introductie nieuwe medewerkers Op woensdag 1 december a.s.vindt de maandelijkse introductie voor nieuwe medewerkers plaats.het algemene gedeelte start in de projectiezaal van het audiovisueel centrum (AVC),receptie Q in de polikliniek,om uur.verzamelen om 9.45 uur bij restaurant Vermaat in de hoofdhal van het ziekenhuis. Ook stagiaires en anderen die tijdelijk (drie maanden of langer),in het VU medisch centrum werken,zijn welkom.als u wilt deelnemen aan de introductie en geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen,kunt u contact opnemen met de dienst communicatie,toestel Na de lunch is er een introductie bestemd voor verpleegkundigen.deze start om uur en wordt om uur afgesloten met een rondleiding door het gastenverblijf.verzamelen rond uur in De Kuyp. Ook medici en beroepsbeoefenaren die (tijdelijk) bij het VU medisch centrum in dienst treden,kunnen in de middaguren een vervolgintroductie bijwonen.deze vindt plaats in vergaderzaal 3 C 99 van tot uur. U kunt zich hiervoor inschrijven bij het secretariaat bureau medische zaken,tst / Dienstverlening facilitaire zaken en bouwbeheer VU De dienstverlening van de dienst facilitaire zaken en bouwbeheer wordt anders ingericht.per 1 november 2004 zal in het Hoofdgebouw de facilitaire helpdesk in gebruik genomen worden.dit wordt het centrale meldpunt waar medewerkers,studenten en bezoekers terechtkunnen met vragen of verzoeken aan de dienst facilitaire zaken en bouwbeheer.de dienstverlening via de servicepunten in gebouwen W&N en gebouw MF komt met ingang van deze datum te vervallen.de recepties in alle gebouwen krijgen een meer uitgebreide beveiligingstaak.onderstaand een overzicht van de locaties waar u met uw vragen over onze dienstverlening terecht kunt. Facilitaire Helpdesk De facilitaire helpdesk wordt het centrale loket waar medewerkers,studenten en bezoekers terechtkunnen met vragen of verzoeken aan de dienst facilitaire zaken en bouwbeheer.deze helpdesk is de intermediair op het gebied van de facilitaire dienstverlening in de gebouwen en op de campus.de medewerkers hebben een uitgebreide adviserende taak.zij kunnen u alle informatie geven over de producten en diensten van de dienst facilitaire zaken en bouwbeheer. Daarnaast kunt u bij de facilitaire helpdesk ook klachten,storingen en calamiteiten melden.de producten zijn vanaf 1 november a.s. ook via een digitaal bestelformulier aan te vragen:ga hiervoor naar en klik vervolgens naar servicecentrum en facilitaire zaken.hier kunt u de digitale formulieren oproepen.ook de informatie over de producten en diensten van facilitaire zaken en bouwbeheer vindt u op deze pagina. Waar vindt u de facilitaire helpdesk? De facilitaire helpdesk wordt ondergebracht in het servicecentrum op de begane grond in de hal van het Hoofdgebouw (HG-0A-11) Openingstijden:maandag t/m vrijdag van tot uur.telefoonnummers (020) / 5888 / Het mailadres van de facilitaire helpdesk wordt huidige mailadressen van de servicepunten blijven voorlopig bestaan. Recepties Bij de hoofdingang van een gebouw vindt u een receptie met een ontvangst- en informatiebalie voor bezoekers en studenten.de medewerkers van de recepties zijn een belangrijke schakel in de beveiliging door toezicht te houden op de hoofdentree.de recepties in gebouw W&N en gebouw MF fungeren tevens als afhaalpunt voor producten die via de facilitaire helpdesk zijn aangevraagd. Hoewel het onze voorkeur heeft meldingen bij de facilitaire helpdesk in het hoofdgebouw af te handelen,kunt u gebouwgebonden klachten en calamiteiten,zo nodig,melden bij de recepties. De medewerkers van de recepties nemen geen aanvragen aan voor de producten en diensten van de dienst facilitaire zaken en bouwbeheer.zij zullen u altijd doorverwijzen naar de facilitaire helpdesk in het hoofdgebouw.openingstijden:maandag t/m vrijdag van uur.in het hoofdgebouw ook op zaterdag van uur. Telefoonnummers van de recepties: * Hoofdgebouw, (020) * Gebouw MF,(020) * Gebouw W&N, (020) Door deze verandering verwachten wij dat het serviceniveau van de dienst facilitaire zaken en bouwbeheer verder verhoogd zal worden en dat het gevoel van veiligheid in de gebouwen toeneemt. Opschoonactie garderobes Het servicepunt facilitair bedrijf gaat een opschoonactie houden van de garderobes van de medewerkers.de reden hiervoor is het tekort aan garderobekastjes en incomplete informatie.dus wanneer u een sticker op uw kastje aantreft,wilt u dan zo vriendelijk zijn contact om contact op te nemen met het servicepunt.alvast bedankt voor u medewerking. Gerry van Heerde,leidinggevende servicepunt. Invalide parkeerplaatsen poli Medewerkers worden erop gewezen dat de invalide parkeerplaatsen in de polikliniekgarage ook echt alleen voor invaliden bedoeld zijn.als u hier parkeert loopt u het risico een wielklem te krijgen. Fitness/ aerobics De bedrijfsfitness is in oktober weer volop van start gegaan en vooral de maandag en dinsdag worden druk bezocht. Op de woensdag is het nog erg rustig en daarom is er plek voor een andere opzet. Vanaf 24 november 2004 kan tijdens het fitnessuur op woensdag tussen uur en uur individueel gebruik gemaakt worden van de apparatuur die in de oefenzaal fysiotherapie,receptie B,voorhanden is.dat betekent dat je niet persé mee hoeft te doen met aerobics op muziek,maar dat je ook,na uitleg en instructie,zelf aan de slag kunt op de hometrainer,legpress,roeiapparaat,lopende band enzovoort.en zo je eigen programma kunt samenstellen.de stempelkaart voor 10x voor 35, is ook geldig voor deze vorm van fitness. Voor informatie kun je bellen met Veronique op tst.40467,tussen uur en uur of via de mail Vervanging volumetrische infuuspompen In november zullen de nieuwe volumetrische infuuspompen van Fresenius in gebruik worden genomen.op onderstaande data worden er inloopinstructies georganiseerd.gebruikers kunnen zonder afspraak binnen lopen om een instructie te ontvangen.deze instructie duurt ca.30 minuten. Inloopinstructies vrijdag 12 november,8:00-14:00 uur,4d111 maandag 15 november,8:00-17:00 uur,4d147 dinsdag 16 november,10:00-13:00 uur, 4D111;14:00-17:00 uur,4d147 woensdag 17 november,8:00-14:00 uur, 4D111 donderdag 18 november,8:00-17:00 uur, 4D111 dinsdag 23 november,8:00-17:00 uur,4d147 vrijdag 26 november,8:00-14:00 uur,4d111 dinsdag 30 november,10:00-14:00 uur,4d111 vrijdag 3 december,10:00-14:00 uur,4d111 De infuuspompen zullen gefaseerd worden ingevoerd volgens onderstaande planning. De nieuwe pompen en bijbehorende toedieningssystemen worden die dag op de afdelingen bezorgd.indien mogelijk worden tegelijkertijd de oude Imed pompen met bijbehorende toedieningssystemen opgehaald. Het omruilen van pompen en systemen zal in nauw overleg met de dan aanwezige leidinggevend verpleegkundigen plaatsvinden. Invoering maandag 22 november:icvc,icvi,ikin,micv vrijdag 26 november:l/dagb,m/dagb, M1/GAS maandag 29 november:overige afdelingen Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Verbunt,tst of Loek Zwarekant,tracer *98285 of het bericht op intranet nalezen. 8 Tracer 11 november 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

9 01-12_ /11/ :48 Pagina 9 In de rubriek oproepen en advertenties kunnen medewerkers en vrijwilligers van het VU medisch centrum gratis een advertentie plaatsen.de tekst mag niet meer dan 25 woorden bevatten en moet voorzien zijn van een achternaam en toestelnummer.de prijs van de te koop aangeboden goederen mag niet meer dan 2250 euro bedragen. Advertenties bij voorkeur aanleveren via I Medewerker medische zaken afdeling/ dienst bureau medische zaken,stafdiensten werktijd uur per week,verdeeld over 4-5 dagen per week algemeen Bureau medische zaken is een stafbureau binnen de sector patiëntenzorg,onderwijs en onderzoek.het bureau ondersteunt de raad van bestuur en de hulpverleners en heeft de volgende aandachtsgebieden:omgang met klachten en fouten,medisch-juridische zaken,medisch-ethische zaken en kwaliteitszorg.in collegiale samenwerking wordt door BMZ aan deze uitvoerende en beleidsadviserende taken inhoud gegeven. functie-inhoud U verzorgt het inhoudelijk overleg met de zorgverzekeraar en ondersteunt de onderhandelingen vanuit uw medische expertise in samenspraak met de BIZA.Uw inbreng daarin betreft met name de medisch-inhoudelijke en kwaliteitsaspecten van de zorg.verder bent u secretaris van de commissie ziekenhuis in bijzondere omstandigheden (ZIBO) en van de ziekenhuisinfectiecommissie.of de rol van donatiefunctionaris in uw functie wordt ingebed is nog onderwerp van onderzoek. BMZ biedt u de gelegenheid tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek,met name op het gebied van patiëntveiligheid,in samenwerking met de afdeling sociale geneeskunde en het EMGOinstituut.Een promotietraject behoort daarbij tot de mogelijkheden. functie-eisen U bent arts,bij voorkeur met praktijkervaring;u heeft inzicht in de complexiteit van een ziekenhuisorganisatie;u bent flexibel,analytisch en u kunt formeel denken;u beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; u bent geïnteresseerd in het doen van wetenschappelijk onderzoek; ervaring met projectmanagement is een pre;u heeft een pro-actieve en dienstverlenende instelling. salarisschaal in onderzoek arbeidsvoorwaarden In eerste instantie betreft het een bepaald dienstverband voor de periode van 1 jaar,waarna bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband volgt inlichtingen mw.mr.y.m.drewes, hoofd tst I Euromovers De dienst Personeel&Organisatie heeft nieuwe afspraken gemaakt met het verhuisbedrijf Euromovers! Iedereen die gaat verhuizen kan terecht bij Euromovers om een verhuizing te laten uitvoeren tegen zéér gereduceerde tarieven. Wie is Euromovers eigenlijk en wat zijn de mogelijkheden bij een verhuizing en wat komt er allemaal bij kijken? Dat willen zij graag laten zien in een informatiestand die VRIJDAG 12 NOVEMBER tussen en uur bij de ingang van het restaurant staat. Applicatiebeheerder afdeling/ dienst informatica en procesondersteuning,cluster V werktijd 36 uur per week algemeen IPO verzorgt en begeleidt ICT oplossingen en toepassingen in het VUmc.In de groep support en decentraal beheer onderdeel van de sectie support & beheer zijn kennis en vaardigheden gebundeld om informatievoorziening en technieken te ontwikkelen ten behoeve van patiëntenzorg en research.binnen deze groep is er een vacature voor een applicatiebeheerder t.b.v de afdeling klinische chemie. Klinische chemie omvat onder meer laboratoria voor klinische chemie en hemocytometrie,endocrinologie,metabole ziekten en diverse researchgroepen.de afdeling is CCKL geaccrediteerd.de automatisering bestaat uit met name LABZIS-II en uit diverse (decentrale) informatiesystemen zoals koppelingen en werkstations.daarnaast zijn er de nodige pakketten ter ondersteuning van de kantoorautomatisering aanwezig. functie-inhoud U wordt medeverantwoordelijk voor het beheer van de laboratorium informatie systemen,de apparaatkoppelingen en kantoorautomatisering.daarnaast participeert u in project- en werkgroepen en coördineert u de onderhoudsactiviteiten naar interne of externe onderhoudsgroepen.u geeft instructie ten aanzien van het gebruik van de beschikbare informatiesystemen.u bent bereid om volgens rooster buiten kantooruren storingen te verhelpen. functie-eisen Een relevante opleiding of werkervaring op MBO/HBO niveau als applicatiebeheerder of systeembeheerder met affiniteit met (ziekenhuis)laboratoria.u dient zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken en bent medeverantwoordelijk voor het goed documenteren van de applicaties mede t.b.v.het kwaliteitssysteem volgens de CCKL-normen. salarisschaal Op basis van uw ervaring zal een passend salarisaanbod worden gedaan. inlichtingen mw.dr.a.a.bouman, * dr.h.l.walg,systeemingenieur KCL, Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek personeel Presentatie kintent over wet kinderopvang De verhelderende Powerpointpresentatie die Kintent gebruikt heeft bij de voorlichtingbijeenkomsten over de nieuwe wet Kinderopvang, kunt u nogmaals zien op de P&O-intranetsite. Woonruimte gezocht Leuk werkend stel zoekt woonruimte in A dam/a veen >50m2, max 900 euro incl,liefst binnen A10.Bel Daphne Bloemkolk/ Lennard Koster / of mail Te huur gemeubileerde kamers voor verpleegkundigen.nabij sneltram 51 Amstelveen Zuid.375,- euro p.m. Telefoon (020) / Kamer te huur aan de Amstelveenseweg 235,- euro Mw.Kuhbauch. Telefoon (020) Te koop Duitse PIANO,hoog model,in goede staat,merk:ernst Krause. (uit haarlem:meeneem-) prijs 900,- euro.informatie bij :André Elferink,tst of Benefietconcert Op donderdag 9 december zal er in de schouwburg van Theater Gooiland te Hilversum een benefietconcert georganiseerd worden ten behoeve van de stichting Vrienden van Mekane Hiwot De stichting Vrienden van Mekane Hiwot (wat in het Tigrinya plaats van leven betekend) is in 1996 door Thei Haumann - kinderarts van het VUmc - opgericht met als doel het Mekane Hiwot Pediatric Hospital in Asmara (Eritrea) te ondersteunen en - in zeer uitzonderlijke situaties en op uitdrukkelijk verzoek van de kinderarts ter plaatse - ernstig zieke kinderen in het buitenland te laten behandelen.inmiddels hebben er in het AMC en het VUmc al zo n 12 Eritrese kinderen een open hartoperatie ondergaan,is er al zeer veel medisch materiaal aan het ziekenhuis geleverd, en is ondersteuning geboden in de vorm van vakliteratuur en cursussen. Tijdens dit benefiet concert (9 december,20.15 uur) zullen onder andere spelen:erika Waardenburg,Harrie Starreveld,Ernö Olah,Janneke van der Meer,Arjan Woudenberg en Daria van den Bercken. Deze actie wordt ondersteund Registratie verzuim/werkhervatting en zwangerschap De invoer in Peoplesoft van de verzuim- en herstelmeldingen van medewerkers van het VU medisch centrum is met ingang van 1 november 2004 gedecentraliseerd.dit houdt in dat de leidinggevende of afdelingssecretaresse de verzuim- en herstelmeldingen zelf rechtstreeks in Peoplesoft kan invoeren.de handeling van het invullen van de ziek/betermeldingsbriefjes en het opsturen daarvan aan de afdeling p&o centraal komt hiermee te vervallen.de personeelsadministratie van het cluster zal wel het zwangerschapsverlof gaan registreren.de handleiding verzuimregistratie wordt aangepast. Als u de taak heeft om de verzuimen herstelmeldingen in Peoplesoft in te voeren en u heeft nog geen opleiding gevolgd in PeopleSoft, door stichting Wilde Ganzen.De opbrengst van dit benefietconcert zal volledig ten goede komen aan het Mekane Hiwot Pediatric Hospital in Asmara (Eritrea). Kaarten zijn te reserveren via: Theater Gooiland ( ) of via (telefoon ). Ben jij de winnaar van de 4e arthron prijs Dit jaar werd voor de derde keer de Arthron Reumatologie Aanmoedigingsprijs uitgereikt.uit diverse inzendingen zijn vijf kandidaten gekozen en uitgenodigd een voordracht te houden over hun onderzoek.p.l.klarenbeek van de Universiteit van Amsterdam kreeg uit handen van de voorzitter van de jury mr.drs.r. Zomer de prijs voor zijn onderzoek naar het werkingsmechanisme van infliximab bij patiënten met reumatoïde arthritis.de prijs bestond uit een cheque ter waarde van 1000 euro en een oorkonde.n.van Mello (UvA) en M.J.Peters (VUmc) kregen een eervolle vermelding. De Arthon Reumatologie Aanmoedigingsprijs is een initiatief van de Stichting Arthron.In deze stichting werken alle Amsterdamse instellingen waar reumaonderzoek wordt gedaan samen. De stichting heeft als doel om het Amsterdamse wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de reumabestrijding te coördineren en te stimuleren.speciale aandacht is er voor het stimuleren van onderzoek door studenten. Ook in 2005 is er weer een Arthron aanmoedingsprijs.de vierde. Hij bestaat uit een cheque van 1000 euro en oorkonde.de prijs wordt uitgereikt op 5 april Studenten van het Hoger Beroepsonderwijs en Universiteiten worden door middel van posters en artikelen uitgenodigd mee te doen aan deze prijs.voorwaarde is dat zij onderzoek doen op het gebied van reumatologie. De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van AMC/UvA,Sanquin Research at CLB,JBI,SVZ en VUmc onder voorzitterschap van een Arthron bestuurder. Eisen aan de inzending: - een verslag van het onderzoek dan kunt u dit alsnog doen.na deelname aan de opleidingen krijgt u bevoegdheid.uw manager bedrijfsvoering bepaalt wie raadpleegbevoegdheid krijgt.u kunt hierover een sturen naar functioneel beheer ) bij p&o centraal.meer informatie over de bereikbaarheid van de helpdesk per 1 november 2004 kunt u vinden op de P&O-intranetsite,evenals de Powerpoint presentatie.deze kunt u o.a.vinden via het trefwoord PeopleSoft of op de site voor raadplegers People- Soft. of een artikel van maximaal 10 A4-tjes - het verslag moet vergezeld zijn van een cv - het verslag is geschreven in het Nederlands of Engels - het verslag moet per post of e- mail worden toegezonden naar het secretariaat - het verslag dient uiterlijk 14 januari 2005 in het bezit te zijn van het secretariaat Secretariaat Arthron:E.Klink-Muijen,Jan van Breemen Instituut,Dr. Jan van Breemenstraat 2, 1056 AB De mfvu carrièreavond 17 november 2004 De avond waar je alles kan leren over je carrière perspectieven als arts.interessante sprekers komen praten over hun vakgebied er zijn ook interessante workshops.eten is inbegrepen en de prijs is 4,00 euro voor leden en 4,50 euro voor niet-leden. Programma is als volgt: uur Ontvangst uur aanvang uur Eerste parallelsessie - Traumatologie door: dr.f.c.bakker - Genderteam door:j.megens uur Chinees Buffet uur Tweede parallelsessie - Artsen Zonder Grenzen -Workshop:Thema nog onbekend uur Derde parallelsessie - VVAA workshop:een claim! En nu? - BKV workshop:sollicitatietraining uur Afsluiting:hapje/drankje Kaartjes zijn verkrijgbaar tussen uur vanaf maandag 8 november in het verkooppunt op de medische faculteit en Co-assistenten kunnen zich opgeven door een met hun gegevens (naam,adres,telefoonnummer) te sturen Celloles door ervaren celliste. Voor volwassenen en kinderen. Ook regelmatig groepslessen voor het oefenen van samenspel. Inlichtingen:Naomi Rubinstein, telefoon (020) Geslaagd De uitreiking van het diploma aan mw.t.den Brok,geslaagde van de Vervolgopleiding tot Obstetrie Verpleegkundige,en de receptie zullen op 25 november 2004 plaatsvinden om uur in het restaurant van de Amstel Academie,Laan van Kronenburg 7A te Amstelveen. U bent hierbij van harte welkom! Wout Peters is geslaagd voor de SEH opleiding.namens de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van harte gefeliciteerd met dit LRVV erkende certificaat. Informatie over het Menu vindt u ook op intranet onder de rubriek service Donderdag Soep geb.tomatensoep;chinese kippensoep. Menu karbonade;spruitjes;macaroni garni;saus Provencale. Veg Veg.schnitzel. Vrijdag Soep geb.aspergesoep;held. groentesoep. Menu chili con carne;bloemkool; aardappelpuree. Veg Veg.chili sin carne Zaterdag Soep geb.kip-kerriesoep;tomaatvermicellisoep. Menu kalfsrollade:roomsaus;hongaarse zuurkool;gekookte aardappelen. Zondag Soep goulashsoep;held.vermicellisoep. Menu blinde vink;gestoofde abrikozen;geb.aardappelen. Maandag Soep geb.tomatensoep;held.kippensoep. Menu sukadelapje à la Provencale; spitskool;tarly. Veg. veg.omelet-champignons. Dinsdag Soep linzensoep;held.kerriesoep. Menu kerrieragout;doperwten; witte rijst. Veg. veg.kerrieragout. Woensdag Soep geb.champignonsoep; Madrileensesoep. Menu speklapje;piccalilly met uitjes;kapucijners;aardappelpuree. Veg. veg.champignonschotel. Donderdag Soep geb.kippensoep; held.aspergesoep. Menu gebakken vis;remouladesaus; wortelen/broccoli/bloemkool;gebakken aardappelen. Vrijdag Soep geb.tomatensoep;chinese kippensoep. Menu macaronischotel;komkommersalade;gemalen kaas. Veg. veg.macaronischotel. Zaterdag Soep geb.aspergesoep;held. groentesoep. Menu cordon bleu;paprikasaus; broccoli;gekookte aardappelen. Zondag Soep geb.kip-kerriesoep;tomaatvermicellisoep. Menu lamsburger;jus,doperwten en wortelen;pommes carrees. Maandag Soep goulashsoep;held.vermicellisoep. Menu Hollandse hachee;rode kool;aardappelpuree. Veg Veg.ragout. Dinsdag Soep geb.tomatensoep;held.kippensoep. Menu kalkoenfilet;oriëntsaus; mexicaanse groenten;kerrie-rijst. Veg Veg.omelet champignons. Woensdag Soep Franse bruine bonensoep; held.kerriesoep. Menu rookworst;stamppot zuurkool. Veg Veg.groente-curry. Wijzigingen voorbehouden. Tracer 11 november 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 9

10 01-12_ /11/ :48 Pagina 10 De rubriek agenda staat ook op intranet onder de rubriek nieuws en agenda.deze site wordt tweewekelijks herzien.de eerste plaatsing in Tracer wordt gemarkeerd met een *. Promoties en Oraties Promoties donderdag 11 november,aula,10.45 uur,e.m.f.van Sluijs. Effectiveness of physical activity promotion: the case of general practice promotor:prof.dr.w.van Mechelen copromotor:dr.m.n.m.van Poppel vrijdag 12 november,aula,10.45 uur, R.M.Rijsman. Restless legs syndrome and periodic limb movement disorder. Prevalence,therapy and pathophysiology promotoren:prof.dr.c.j.stam,prof.dr. G.A.Kerkhof copromotor:dr.a.w.de Weerd vrijdag 12 november,aula,13.45 uur, E.N.Yilmaz. The pathophysiology of colon ischemia after surgery for abdominal aortic aneurysms promotor:prof.dr.j.a.rauwerda copromotoren:dr.a.c.vahl,dr.h.l.f. Brom woensdag 17 november,aula,13.45 uur,m.j.dijkstra-tiekstra. Biomedical Excellence for Safer Transfusions of Platelet Concentrates.BEST of PCs promotor:prof.dr.p.c.huijgens copromotoren:dr.h.w.reesink,dr. R.N.I.Pietersz woensdag 24 november,aula,10.45 uur,r.g.v.smolders. Oestrogens and Homocysteine promotor:prof.dr.p.kenemans copromotoren:dr.m.j.van der Mooren,dr.P.Sipkema donderdag 25 november,aula,15.45 uur,m.w.heymans. The cost-effectiveness of back schools in occupational care,the BOC study promotoren:prof.dr.b.w.koes,prof.dr. W. van Mechelen copromotoren:prof.dr.ir.h.c.w.de Vet, prof.dr.ir.p.m.bongers vrijdag 26 november,aula,10.45 uur, J.A.Vollebregt. From learning objectives to student s competence.transformation into a pharmacotherapy context-learning programme promotoren:prof.dr.m.de Haan, prof.dr.th.p.g.m.de Vries,prof.dr.J.C.M. Metz copromotor:dr.j.g.hugtenburg vrijdag 26 november,aula,13.45 uur, E.Kanters. NFUB in Atherogenesis (werktitel) promotoren:prof.dr.g.kraal,prof.dr.m. Hofker copromotor:dr.m.de Winther Oratie donderdag 18 november,aula,15.45 uur,prof.dr.p.t.a.m.lips. Te weinig bot of te weinig mineraal? Symposia en cursussen 18 november 2004,Amstelzaal, uur:symposium over epidemiologische aspecten van osteoporose ter gelegenheid van oratie prof.p.lips met als gastsprekers prof.c.cooper (UK),prof.O.Johnell (Sweden),prof.H.A.P.Pols (EUR) en dr.s.m.f.pluijm (VUmc).Inlichtingen: Ineke Theuwissen , 19 november 2004,West-Indisch Huis,Amsterdam - Pieter van Foreest symposium: Een eeuw ziekte en zorg Voorregistratie en informatie: Inlichtingen:PAOG cursus- en congresorganisatie,r.ligterink,telefoon (020) november 2004,Amstelzaal, uur,- Symposium stafconvent met als thema blamefree reporting, vergissen is menselijk; van verwijtbaar naar vermijdbaar. Inlichtingen:telefoon:(020) , 1 december Symposium Pesten Inlichtingen:PAOG cursus- en congresorganisatie,dhr.r.ligterink,telefoon (020) december Symposium ADHD,hoofdgebouw VU Inlichtingen:PAOG cursus- en congresorganisatie,r.ligterink,telefoon (020) december e Nascholingsdag kinderverpleegkunde en 2e herfstconferentie obstetrie en gynaecologie,hoofdgebouw VU Inlichtingen:PAOG cursus- en congresorganisatie,r.ligterink,telefoon (020) december Cursus Screening op diabetische retinopathie - Westeinderzaal polikliniek VUmc Inlichtingen:PAOG cursus- en congresorganisatie,r.ligterink,telefoon (020) en 17 december Praktische neuroanatomie en moderne brain imaging technieken (MRI,CT en PET) - faculteit geneeskunde VU Inlichtingen:PAOG cursus- en congresorganisatie,mw.l.ligtvoet, telefoon (020) december Westeinderzaal AVC, receptie Q,2e verdieping,polikliniek VUmc) 1e Symposium van het Kenniscentrum Erfelijkheid,VUmc - Genetica in de medische opleiding Inlichingen en voor het programma: Roald Verhoeff, telefoon (020) , 21 t/m 23 december Amsterdam - Doelmatigheidsonderzoek: methoden en principes (S040) - Organisatie: Postinitieel masteronderwijs. KEB,telefoon (020) , fax (020) , 25 januari hoofdgebouw VU - Symptoombestrijding in de palliatieve zorg: de rol van de verpleegkundige,thema s:benauwdheid en delier. Kosten: 80 euro Inlichtingen:POAG cursus- en congresorganisatie,r.ligterink,telefoon (020) , 24 t/m 28 januari Kerkrade - Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie (A010) - Organisatie:Postinitieel masteronderwijs. telefoon (020) , fax (020) , 3 en 4 februari Amsterdam - Inleiding SPSS (A015) - Organisatie: Postinitieel masteronderwijs. telefoon (020) ,fax (020) ,24,25 februari & 2,3,4 maart Amsterdam - Principes van epidemiologische data-analyse (A020) Organisatie: Postinitieel masteronderwijs, telefoon (020) ,fax (020) , 16,17,18,23,24 maart Amsterdam - Lineaire regressie en variantie-analyse (A030) Organisatie: Postinitieel masteronderwijs,telefoon (020) , fax (020) , 6,7,8,13,14 april Amsterdam - Logistische regressie en analyse van overlevingsduren (A050) Organisatie: Postinitieel masteronderwijs, telefoon (020) , fax (020) , 15,22,29 april Amsterdam - Volksgezondheid en genetica: methoden en principes (C214) Organisatie:Postinitieel masteronderwijs KEB/Onderzoekschool CaRe,telefoon (020) ,fax (020) , 17 t/m 20 mei Driebergen - Intervention-prognostic research: concepts and principles (C208) Docent: Prof.Olli S.Miettinen.Organisatie: Postinitieel masteronderwijs KEB /Onderzoekschool CaRe, telefoon.:(020) , fax (020) , 25 t/m 27 mei Amsterdam - Multilevel analyse (C205) Organisatie: Postinitieel masteronderwijs KEB /Onderzoekschool CaRe,telefoon (020) ,fax (020) , * 8 t/m 10 juni Soesterberg - Systematische reviews: theorie en praktijk (C203) Organisatie:Postinitieel masteronderwijs KEB /Onderzoekschool CaRe,telefoon (020) ,fax (020) , * 16,23,30 september & 7,14 oktober Amsterdam - Toepassingsgebieden van de epidemiologie (A060) Organisatie:Postinitieel masteronderwijs Inlichtingen:EMGO Instituut en afd.keb,vu medisch centrum, Amsterdam tel.:(020) ,fax (020) , * 16,23 en 30 september Amsterdam - Advisering over onderzoeksmethoden (S010) Organisatie: Postinitieel masteronderwijs,telefoon (020 ) , fax (020) , * 19 t/m 23 september Kerkrade - Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie (A010) Organisatie: Postinitieel masteronderwijs,telefoon (020) ,fax (020) , * 29 en 30 september Amsterdam - Inleiding SPSS (A015) Organisatie:Postinitieel masteronderwijs,telefoon (020) ,fax (020) , * 5,6,7,12,13,14 oktober Amsterdam - Principes van epidemiologische data-analyse (A020) Organisatie:Postinitieel masteronderwijs telefoon (020) ,fax (020) , * 2 t/m 4 november Amsterdam - Doelmatigheidsonderzoek: methoden en principes (S040) Organisatie: Postinitieel masteronderwijs telefoon (020) ,fax (020) , * 17,18,21,22 november Amsterdam - Longitudinale data-analyse (S020) Organisatie:Postinitieel masteronderwijs telefoon (020) ,fax (020) , * 23,24,25 november & 1,2 december Amsterdam - Lineaire regressie en variantie-analyse (A030) Organisatie:Postinitieel masteronderwijs telefoon (020) ,fax (020) , * 28 t/m 30 november Soesterberg - Klinimetrie: het ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten (C202) Organisatie:Postinitieel masteronderwijs KEB /Onderzoekschool CaRe telefoon (020) ,fax (020) , * 7,8,14,15,16 december Amsterdam - Logistische regressie en analyse van overlevingsduren (A050) Organisatie:Postinitieel masteronderwijs telefoon (020) ,fax (020) , Bezoek de medische en verpleegkundige bibliotheek in het VUmc op locatie 0A1 (achteraan in de centrale hal) of in de medische faculteit op de vijfde etage. Openingstijden:maandag t/m donderdag van 9.00 tot uur en vrijdag van 9.00 tot uur.tst web:www.ubvu.vu.nl OT Seeker Voor ergotherapeuten is OT Seeker dé bron voor literatuur.ot Seeker (Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence) is een database met meer dan 2500 abstracts van systematic reviews en randomized controlled trials met betrekking tot ergotherapeutische behandelingen.dus alles op basis van evidence.een deel van de abstracts in OT Seeker wordt gewaardeerd aan de hand van een tiental criteria,wat van pas komt bij het beoordelen van de kwaliteit en de toepasbaarheid ervan bij klinische interventies.een team ergotherapeuten van de universiteiten van Queensland en Western Sydney (Australië) onderhouden de database en ontwikkelen haar verder zodat de omvang ervan zal blijven groeien.u kunt OT Seeker vinden via onze website:www.ubvu.vu.nl > e- Resources > OT Seeker. Old Medline Wist u dat ruim een jaar geleden medische literatuur uit de periode alleen nog terug te vinden was via de NLM Gateway,in de zogenaamde Old Medline? Met ingang van september 2003 echter,is dit oudere deel van PubMed geïntegreerd in de ons vertrouwde PubMed (Medline) op internet.tijdschriftartikelen van 1952 tot heden zijn nu dus terug te vinden in één bestand! U treft PubMed aan onder de e-resources op onze website:www.ubvu.vu.nl > e-resources > PubMed. Hoe vind je een speld in een hooiberg? PubMed bevat een slordige 12 miljoen referenties naar artikelen in medische en biomedische tijdschriften. Een willekeurige zoekactie in dit enorme bestand,levert altijd wel iets op wat bruikbaar lijkt.maar hebt u wel eens stilgestaan bij de kwaliteit van uw zoekacties in PubMed? Zoekt u met een bewuste strategie? Hoe weet u zeker dat u geen belangrijke publicaties over het hoofd hebt gezien? De bibliotheek verzorgt voor u instructies waarin u de fijne kneepjes van het zoeken in PubMed worden bijgebracht.deze instructies hebben een open inloop en vinden plaats op kamer D-514 op de 5e verdieping van de Medische Faculteit.U hoeft zich dus niet vooraf aan te melden.instructiedata:dinsdag 16/11,30/11,14/12 van tot 13:30.Meer informatie op > Bibliotheekafdelingen > Geneeskunde > Faciliteiten > Instructie. Publicaties vinden & krijgen Gemakkelijker uw weg vinden in het medische informatielandschap en de collecties van de medische bibliotheek is het doel van de instructies Publicaties vinden en krijgen.deze instructies hebben een open inloop en worden gehouden op kamer D-514 op de 5e verdieping van de Medische Faculteit. U hoeft zich dus niet vooraf aan te melden.data:dinsdag 9/11, 23/11,7/12,21/12 van tot 13:30. Meer informatie op > Bibliotheekafdelingen > Geneeskunde > Faciliteiten > Instructie. Schrijven voor verslag,scriptie of onderzoek? Voor studenten en medewerkers van het VUmc,Bewegingswetenschappen en Tandheelkunde verzorgt de Medische Bibliotheek korte startcursussen Reference Manager,een computerprogramma voor het efficiënt beheren en publiceren van literatuurverwijzingen.deze 2-urige instructies worden gegeven in het gebouw van de Medische Faculteit,Van der Boechorststraat 7,D-514.Aanmelden kan per onder vermelding van Reference Manager (in de onderwerpsregel) en uw afdeling of informatie op onze website: > Bibliotheekinstructies etc.> Reference Manager > Cursus.Cursusdata van november t/m december:elke 1e maandag van de maand uur:6/12;elke 1e dinsdag van de maand uur: 7/12;elke 3e donderdag van de maand uur:18/11,16/12. Voor inhoudelijke vragen en adviezen kunt u contact opnemen met medisch informatiespecialisten Ingrid Riphagen (020) ;tracer:*97 of Hans Ket (020) Tracer 11 november 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

11 01-12_ /11/ :48 Pagina 11 Informatie over activiteiten Tip van Boots,ruimte -1 A 14.2,tst.43799, kunt de Tip van Boots ook bezoeken op intranet onder de rubriek Personeel,P&O,Tip van Boots. Sinterklaasfeest Als u dit gelezen heeft is dit de laatste mogelijkheid om u als nog op te geven voor het Sinterklaasfeest,dat gehouden wordt op zaterdag 28 november 2004 in patio west,voor de kleintjes van de VUmc medewerkers.dit grootse Sinterklaasfeest kost slechts 16,- euro per kind inclusief cadeau.wees er snel bij en geef u op vóór 19 november Kerstreis Praag Bij deze volgt de laatste oproep om je nog op te kunnen geven voor de fantastische kerstbusreis naar Praag! Voor nadere info kun je terecht op de site van de Tip van Boots of bij de Tip van Boots zelf.u kunt zich nog opgeven tot 20 november a.s. Kerstgeschenken Nog enkele maanden en dan is het weer kerst! Vele afdelingen hebben via de Tip van Boots in 2003 kerstgeschenken en kerstpakketten besteld met goede kortingen.ook dit jaar is het weer mogelijk om uw personeel een extraatje te geven,zonder dat u er als afdelingshoofd of als budgethouder krom voor hoeft te liggen. Kom naar de Tip van Boots en bestel uw kerstgeschenken of kerstpakketten op tijd.er is keuze genoeg en van de lage prijzen zult u versteld staan! Op kostenplaats kunt u uiteraard ook bestellen.ik zie u graag. Intertoys Nog even en dan staan de feestdagen alweer voor de deur.al enige jaren kunnen VUmc-medewerkers via de Tip van Boots bij Intertoys speelgoed kopen tegen 10% korting voor de komende feestdagen.u kunt ook dit jaar weer gebruik maken van deze prachtige aanbieding.de nieuwe catalogi van Intertoys liggen weer bij de Tip van Boots.Voor eenieder die gebruik wil maken van deze prachtige aanbieding (want tenslotte is 10% een mooie korting!) geldt de volgende voorwaarde:u dient de juiste bestelformulieren te gebruiken,en u dient 50% aan te betalen.u kunt de bestelformulieren inleveren op de volgende data :29/10,5/11, 12/11,19/11,26/11 en de laatste inlever dag is 10/12 en dit voor uur.de afhaaldagen zijn vervolgens : 4/11,11/11,18/11,25/11,2/12 en de laatste afhaaldag is op 16/12,alle na uur,mits u eerder een telefoontje krijgt.u bent weer van harte welkom,maar wees zorgvuldig.ook is het mogelijk voor afdelingen om hun speelgoed met korting via de Tip van Boots te bestellen. Volleybaltoernooi is volgeboekt! Holiday on Ice Nu via de Tip van Boots voor u als VUmc medewerker naar Holiday on Ice.Een spektakel dat je niet mag missen! Prijzen vanaf euro wees er snel bij. Egmondloop Op zondag 9 januari 2005 zal voor de 33e keer de halve Marathon van Egmond weer van start gaan.de Egmond Marathon heeft een unieke afwisseling in het parcours.een afwisseling in natuur van enerzijds het Noordzeestrand en anderzijds het Noord Hollands Duinreservaat. Zowel start als finish vinden dit jaar weer plaats op de nu volledig gerenoveerde Noord boulevard.ook nu heb ik het weer voor elkaar gekregen om een team in te zetten om aan deze geweldig loop te mogen deelnemen.dus bent u een goede wedstrijdloper en wilt u de kleuren van het VUmc hooghouden dan kunt u zich via de Tip van Boots inschrijven.de sluitingsdatum is 20 december Dam tot Damloop Alle deelnemers die de dam tot damloop hebben gelopen en op de groepsfoto staan,mogen hun foto bij de Tip van Boots komen afhalen. Artikelen In verband met de komende feestdagen heb ik weer wat leuke artikelen voor u in de winkel.mocht er niets van uw smaak bij zitten,dan is het zo besteld vanuit de catalogi. Lingerie Vanaf heden kunt u de vernieuwde lingerielijn bij de Tip van Boots bewonderen.deze is voor jong en oud! Tevens zijn er mooie nachtjaponnen te koop voor maar 9,95 euro. Kom dus snel! Verslag tennis Zaterdag 23 oktober vond weer het jaarlijkse Tip/Eddy van Boots mixed tennistoernooi plaats in tennishallen De Kegel in Amstelveen.Naast een harde kern tennisvrienden van Boots zelf en andere VUmc ers,had zich ook een flinke groep medewerkers van het onderzoeksinstituut EMGO ingeschreven.deze groep kenmerkte zich door een enorme inzet,strijdkracht en sportiviteit.natuurlijk gaat het bij dit soort toernooien vooral om de gezelligheid (althans dat roept iedereen),echter winnen willen we ook graag! Vanaf uur werd er dan ook flink gestreden op de 10 tennisbanen en begon de zweetlucht zich al flink te verspreiden door de hallen.dit was duidelijk een teken van overactiviteit! Gelukkig was er tussen de tennispartijen door genoeg tijd om je weer op te laden met bier en fris voor de volgende partij.om uur was er zelfs een heerlijk lopend buffet aanwezig waardoor er weer een flinke energie reserve opgebouwd kon worden voor de 2de helft van de tennisavond. Deze pauzes waren bedoeld om gezellig even bij te praten met je collega of anderen,maar werden vooral gebruikt om wat tactische tips uit te wisselen of even stiekem de sterke en zwakke punten van de volgende tegenstander te bekijken.gedurende de avond begonnen ook de voorzichtige speculaties over de mogelijke prijswinnaars.en na de laatste wedstrijd om uur kwam dan eindelijk het verlossende woord van Tip/Eddy zelf.willen de volgende prijswinnaars naar voren komen,en laten dat nou een best aantal EMGOers zijn! Marianne Koridon en Hein van Hout (1e prijs),christien Pennings en Cristiaan Mulder (2e prijs), Nynke Smidt en Bart van Beek (3e prijs) en Harm Jan,Marieke Snijder en Carry Renders (troostprijs voor gezelligheid en sportiviteit).eddy Boots, bedankt voor dit gezellige en ontspannende tennistoernooi! Volgend jaar komen we met nog meer sportieve tennissers van het EMGO!! Martijn Heymans. Informatie over de OR vindt u ook op intranet onder de rubriek belangengroepen Beleidsplannen schrijven Als leidinggevende stelt u het beleid van de afdeling vast.of als staffunctionaris krijgt u de opdracht op een bepaald gebied beleid te formuleren.in beide gevallen houdt u rekening met de kaders van hogerhand én met het draagvlak bij degenen die het beleid zullen gaan uitvoeren.u streeft naar een plan dat enthousiast maakt en tegelijk realistisch is. Een systematische aanpak kan het maken en presenteren van beleidsplannen aanzienlijk vereenvoudigen. U maakt kennis met een praktische systematiek,waarbij uw denk- en schrijfproces stap voor stap tijdens de training wordt begeleid en ondersteund.u krijgt inzicht in de factoren die het plan aantrekkelijk maken.u verwerft vaardigheden om plannen te ontwikkelen,te formuleren en te presenteren.in de training werkt u aan uw eigen beleidsplan.er wordt verwacht dat u al een onderwerp heeft.tussen de bijeenkomsten krijgen de deelnemers huiswerkopdrachten. De training vindt plaats op 18 januari,1,22 februari,21 maart,18 april,23 mei 2005 in de ochtenduren. Amstel Academie Laan van Kronenburg 7, 1183 AS Amstelveen tst Bedrijfsopleidingen Meta Ponsen tst Verpleegkundige bijscholingen Nanja van der Geugten tst Verpleegkundige vervolgopleidingen tst Zaalverhuur Ellen Vaags tst Oriëntatie op leidinggeven U denkt dat een leidinggevende functie mogelijk wel iets voor u is,of u heeft reeds besloten in de nabije toekomst een leidinggevende functie te aanvaarden.leidinggeven is méér dan goed zijn in je vak;er wordt een beroep gedaan op (deels) andere kwaliteiten en vaardigheden.een weloverwogen keuze voor zo n functie en een duidelijk beeld hoe u als beginnend leidinggevende een goede start kunt maken,vergroot de kans op succes. Het motto van deze training bezint,eer ge begint. In de training staat u stil bij uw (mogelijke) toekomstige rol als leidinggevende.doordat u meer zicht krijgt op wat leidinggeven inhoudt en inzicht krijgt in uw eigen sterke en zwakke kanten als leidinggevende,kunt u meer weloverwogen beslissen of de functie van leidinggevende bij u past.de doelgroep zijn medewerkers die nog geen leidinggevende functie hebben maar deze wel gaan krijgen of ambiëren.de training vindt plaats op 20 en 21 januari Het Nieuwe Curriculum en de OR Het zal waarschijnlijk niemand meer ontgaan zijn dat het VUmc bezig is met het ontwikkelen van een nieuw curriculum voor medische studenten.dit wordt een totaal nieuw onderwijsprogramma voor de opleiding tot arts en start in september 2005.Het resultaat moet zijn een aantrekkelijk en aansprekend programma voor studenten,zodat veel studenten het VUmc opgeven als eerste keus: Zorg dat je erbij komt. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de medewerkers.maar het is nog niet te overzien wat.allereerst natuurlijk de omvorming van het huidige naar het Nieuwe Curriculum.Het aanpassen van het onderwijs alleen al vergt veel tijd.in het Nieuwe Curriculum zal bovendien veel meer een beroep gedaan worden op de medewerkers van het VUmc om deel te nemen aan het onderwijs.daar is niks mis mee,als het maar op een goede manier gebeurt en niet al te zeer ten koste gaat van andere taken.medewerkers moeten tenslotte het onderwijs dragen en dus met enthousiasme en het nodige plezier zich hiervoor inzetten. Wat heeft de OR hiermee te maken? De wet op het universiteitsbestuur (dit is de MUB = wet modernisering universiteitsbestuur ) geeft de medewerkers de gelegenheid advies te geven over onderwijsmeerjarenplannen.bij het VUmc is dit in handen van de OR via een vaste commissie,de commissie Onderwijs&Onderzoek (cie O&O).Samen met de studentenraad (SR),die uiteraard hierover ook adviesrecht heeft volgens de MUB,vormt de cie O&O het Facultair Overleg (FO).Het FO voert weer overleg met de decaan en de onderwijsdirecteur over allerlei onderwijszaken,waaronder ook het Nieuwe Curriculum.Dit overleg gebeurt volgens het convenant dat de OR met de RvB heeft gesloten en is gebaseerd op het bereiken van overeenstemming. Behalve dan dat het Nieuwe Curriculum aansprekend moet worden,is er nog veel onduidelijks hierover.met name bij de docenten.ook het FO weet niet altijd goed waar het aan toe is.de manier waarop het een en ander zich voltrekt is niet altijd even helder. Om goed advies te geven is het voor de cie O&O uiteraard belangrijk om te weten hoe de medewerkers die door de cie O&O tenslotte vertegenwoordigd worden,hierover denken. Wij doen daarom een oproep aan alle VUmc-medewerkers om door te geven aan de cie O&O wat ze denken,verwachten,voelen,etc.van en over het Nieuwe Curriculum. Het Nieuwe Curriculum komt er gewoon, dat is reeds besloten en dat is ook niet slecht,maar de manier waarop het een en ander ingevuld wordt,daar kunnen jullie als medewerkers zeker nog invloed op uitoefenen. Graag reacties sturen naar:ton van Lambalgen,voorzitter cie O&O, Ondernemingsraad en onderdeelcommissies Meer informatie bij het bureau medezeggenschap,hoogbouw kamer 322, tst.43478, Oc cluster II wie doet er mee De onderdeelcommissie van cluster II bestaat momenteel uit 3 mensen.heleen Beckerman,afdeling revalidatiegeneeskunde,donné Schmidt,afdeling farmacologie en Hella Vermij,afdeling orthopedie en neurochirurgie. Wij houden ons onder andere bezig met de komende bezuinigingen,het managementcontract van cluster II,de fusie van de afdelingen revalidatiegeneeskunde,fysiotherapie en ergotherapie en gerichte groei.onderwerpen die alle medewerkers aangaan en die gevolgen hebben voor de toekomst van je werkplek.wij vertegenwoordigen hiermee zo goed mogelijk de medewerkers uit het cluster.maar jullie begrijpen dat een vertegenwoordiging van 3 mensen niet volstaat.daarom zoeken wij op korte termijn: Leden onderdeelcommisie cluster II m/v Wij zoeken mensen die geïnteresseerd zijn in de totstandkoming van het VUmc beleid en daar actief in mee willen denken;verder kijken dan de eigen beroepsgroep;uit de veilige omgeving van bekende werkzaamheden willen stappen en de OR/OC zien als mogelijkheid tot ontwikkeling en persoonlijke groei;zich kritisch durven opstellen binnen de verschillende overlegvormen van de OC;begrijpen dat een organisatie draait op medewerkers en dat het belangrijk is dat zij mee praten,denken en beslissen over de toekomst van het bedrijf Wij bieden een prettige werksfeer,waarin we respect hebben voor ieders mening en inbreng;een vergoeding aan de afdeling voor de uren die je besteedt aan OC werkzaamheden;een omgeving waar veel te leren valt en je een basis geeft om verder te groeien;opleiding en begeleiding voor nieuwe OC leden.dus ben je toe aan een nieuwe uitdaging neem dan contact op met:hella Vermij,tst * Tracer 11 november 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 11

12 01-12_ /11/ :48 Pagina 12 Het Beeldscherm Naast het werk Werken is leuk, maar activiteiten naast het werk zijn soms nog veel leuker. Deze keer Michiel van Wijhe en Ruud Zaremba, respectievelijk research analist en onderzoeksmedewerker bij fysiologie en naast het werk verzamelaars van hosta s en pijlgifkikkers. Bier of koffieprut bij slakken De foto is genomen in Perth, Schotland, waar zorgadministrator Jeanette Engel in april dit jaar is getrouwd. In Schotland trouwen was logisch. Mijn man en ik zijn absoluut idolaat van dat land. Wij gaan er al twintig jaar heen. Het is hét cultuurland voor ons. Ik ben Highlanddancer en mijn man, Theo speelt doedelzak. Hij heeft zich erg verdiept in de militaire historie van Schotland. Wij poseren voor een militair museum in Perth. Het is het hoofdkwartier van the Black Watch, het oudste regiment in Schotland. Het was echt fantastisch om in dit museum te trouwen. Hoewel het wel een vracht aan s kostte om het te regelen. De heer met de baard is mijn man Theo. Hij is in avondkostuum. De man links is een hele goede vriend van hem. Hij draagt de zogenoemde full dress. Ik sta rechts van de vriend en rechts naast mij staat de predikant die ons getrouwd heeft. Achter mijn man staat een soldaat die ervoor waakte dat wij niet gestoord werden en de dame in het blauw is mijn moeder. Wij hebben geen groot feest gegeven, maar zijn met onze getuigen, dus de vriend van Theo en mijn moeder uit eten geweest in een kroeg. De doedelzakband, waar, we beide lid van zijn, heeft nog wel een feest aangeboden. JtH Videokunst in foyer Wie regelmatig in de foyer komt heeft de nieuwste aankoop van de kunstcommissie al zien hangen. Niet direct in het oog, maar wel opvallend, want met wat de nachtwacht ziet slaat de kunstcommissie van het VU medisch centrum een nieuwe weg in. Het is het eerste videokunstwerk dat in het ziekenhuis te zien is. Er valt veel te zien op dit werk van de Duitse kunstenares Katrin Korfmann. Zij plaatste haar camera pal voor de Nachtwacht in het Rijksmuseum. Deze keer niet gericht op het kunstwerk zelf, maar op het publiek. En dan zie je hoe mensen zich gedragen als ze naar dit meesterwerk kijken. De een nadert het werk, al kauwgomkauwend, zo dicht mogelijk en gaat als het moet pontificaal voor een ander staan. De meesten zitten en hangen op een bankje aandachtig of juist verveeld te kijken, of lezen in een boekje wat ze zouden kunnen zien. Als je het zo bekijkt, is het een rommeltje. Misschien wel net zo n rommeltje als het gezelschap dat moest poseren voor Rembrandt. Beide kunstenaars verbeelden, met hun eigen technieken, de werkelijkheid van hun tijd. Voorzitter van de kunstcommissie Karel Stegenga is blij met de aankoop. Bij kunst denken de meeste mensen aan schilderijen en beelden. Dit is iets totaal anders en de foyer leent zich als ruimte heel goed voor deze kunstvorm. Het is een leuke, Amsterdamse voorstelling die je vanaf het tegenoverliggende bankje kunt bekijken. Daarnaast is Katrin Korfmann een actieve en veelbelovende kunstenares die flink aan de weg timmert. EK Ze zijn al 17 jaar directe collega s, maar dat hun beider hobby met een natuurproduct te maken heeft is puur toeval. Michiel: Ik werk graag in de tuin. Ik had twee soorten hosta s, die erg groot werden. Ik ben er over gaan lezen en gaandeweg is mijn liefde voor deze plant gegroeid. Inmiddels heb ik zo n zestig soorten. Ook Ruud s interesse voor pijlgifkikkers ontstond geleidelijk. Het is begonnen met salamanders. Maar zij hebben een nadeel; ze leven s nachts. Alleen in de paartijd zie je ze overdag. Op een reptielenbeurs zag ik voor het eerst een pijlgifkikker. Ook las ik er een boekje over en ging naar beurzen en daar kocht ik alweer twintig jaar geleden mijn eerste gifkikkers. Het leuke van deze dieren is dat ze dagactief zijn. Er is dan ook altijd wat te zien in mijn bak; ruzie tussen de mannetjes of het eitjes leggen en uitkomen. Aantrekkingskracht Gevraagd naar het mooie van hun hobby, hebben beiden het antwoord snel gevonden. Michiel: Het mooie aan een hosta is, dat ze zich langzaam ontvouwen. In het voorjaar komen de zogenoemde neuzen als eerste omhoog en vervolgens openbaart zich het blad in al zijn variaties; generfd, gebobbeld of gekleurd. Sommige bladeren krijgen een diameter van twee meter. Zo n plant valt meteen op in de tuin. Ook komt er een bloem in, meestal lichtpaars, lavendel of wit. Die bloem komt als een steel omhoog. Ik vind de bloem het minst mooie aan de plant en knip hem er dan ook uit. De mooiste soort is de hosta aureo marginata, een ouderwetse soort, met een geel/beige rand. Ruud: Het aantrekkelijke aan een pijlgifkikker zijn de waarschuwingskleuren: geel, groen, blauw en rood. Ze leven oorspronkelijk in de tropische regenwouden in Zuid- en Midden Amerika. Hun gif halen ze uit insecten die ze in het oerwoud eten. Ze scheiden het gif af via de huid. Verder broeden ze nogal opvallend. Nadat de moeder de eitjes heeft gelegd, neemt de zorgzame vader het over door de eitjes vochtig te houden. Als de kikkervisjes uitkomen, gaat de vader bij het legsel zitten. Vervolgens brengt hij de kikkertjes in spé naar de poel. Bakermat Dat hun hobby veel voor ze betekent, maken de onderzoekers duidelijk. Michiel: Ik bezoek hostabeurzen. Ook doe ik regelmatig een hostawalk, een wandeling langs honderden soorten hosta s in een bepaald gebied en via de hostavereniging wissel ik wel eens een hosta uit. Ik wil ook nog naar de bakermat van de hosta, Engeland. Maar dat stel ik nog even uit totdat ik meer tijd heb. Ook Ruud ziet zich nog wel eens naar de natuurlijke omgeving van de pijlgifkikker reizen. Nu nog niet. Ik heb twee kleine kinderen en daarnaast is het houden van deze kikkers behoorlijk intensief. Naast het schoonmaken van de bak en het zorgen voor het juiste milieu, eten deze kikkers alleen bewegende prooi. Dat betekent dat ik zelf insecten zoals fruitvliegjes en springstaartjes kweek. Eigenlijk gaat daar de meeste tijd in zitten. Tot slot nog een hostatip van Michiel. Hosta s zijn prachtig in combinatie met grassoorten of varenachtigen. Geef ze niet teveel mest, want de bladeren moeten langzaam uitkomen. En bier of koffieprut helpt als je last hebt van slakken. EK Michiel van Wijhe (links) en Ruud Zaremba zijn al jaren collega s Lorenzo De telefooncentrale Medewerkers van de telefooncentrale krijgen af en toe wel heel lastige vragen voorgeschoteld. De telefonisten verzamelen de meest opvallende uitspraken. Trring! VU medisch centrum, goedenavond. Mijn zus is aangereden door een bus van Connexxion en toen heeft de helikopter haar gebit meegenomen naar het VUmc. 12 Tracer 11 november 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige

Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige Auteur: H. van de Klij Vertaald/bijgewerkt: Nieuwsbrief: 1988 Pagina: 17-18 Jaargang: 4 Nummer: 4 Toestemming: Illustraties: Bijzonderheden: buitenland

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? U bezoekt VU medisch centrum (VUmc) voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Enquête 2013 Verspreiding: Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Periode: 30 januari 2013 tot 15 februari 2013

Nadere informatie

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen mensenkennis Ik heb ruime ervaring, maar door deze opleiding heb ik me gerealiseerd dat de zorg voor de patiënt beter kan. Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen Psychosociale

Nadere informatie

Gedragscode Martini Ziekenhuis

Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis, dat zijn wij. Een dienstverlenende instelling die als speerpunt gastvrijheid heeft en waar mensen centraal staan. Samen

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013:

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Van perspectief middels plan naar resultaat! Inleiding Eigenlijk is het feit dat ook 2013 een roerig jaar is geweest, normaler dan het zou zijn als het een rustig

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Contacten die het verschil maken

Contacten die het verschil maken n ie u w s b r ie f Spotlight on Anke Van Der Heijden, Case Manager FOCUS VAN DE MAAND: Contacten die het verschil maken de best doctors stichting: in Mei 2014 Ik hoor regelmatig van patiënten dat ze het

Nadere informatie

Gerard Frijstein, MANAGER ARBODIENST BIJ ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Gerard Frijstein, MANAGER ARBODIENST BIJ ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Gerard Frijstein, MANAGER ARBODIENST BIJ ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 41 We zijn goed in het oplossen van problemen, maar liever nog helpen we om ze

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in CWZ zoveel mogelijk betrokken bij zaken

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Groot in kleinschalig werken

Groot in kleinschalig werken Groot in kleinschalig werken Groter worden omdat je kleinschalig wilt werken. Deze schijnbare tegenstelling ligt aan de basis van de fusie van KVV en NZR. Bestuurders Ids Thepass en Marc Scholten blikken

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl Patiënteninformatie Vakgroep Heelkunde rkz.nl Samenwerkingsverbanden De vakgroep werkt nauw samen met diverse andere vakgroepen in het ziekenhuis en heeft een structureel samenwerkingsverband met de Vrije

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele 12 magazine Juni 2015 De droom van Kees Boele DE DROOM VAN Kees Boele CVB-voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderwijsman in hart en nieren, Kees Boele, doet een appèl op leidinggevenden

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM HET BELANG VAN ONZE HANDEN Het is wellicht iets waar niemand iedere dag bij stilstaat, maar onze handen zijn erg belangrijk. Zonder handen zouden we dagelijkse klusjes onmogelijk kunnen uitvoeren en zou

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? 1 U bezoekt een van de Santeon ziekenhuizen voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed -

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - Algemene informatie Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - 1 U zult misschien wel schrikken als u leest dat drie maanden na ontslag ongeveer 30% van de ouderen die behandeld

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Verslagen. Mozmed Gurué. Bart Roosenburg

Verslagen. Mozmed Gurué. Bart Roosenburg Verslagen Mozmed Gurué Bart Roosenburg 2013 Week 1 Datum: 5 t/m 9 augustus 2013 Team: Hanneke Dekker (arts), Jacinto Joaquim (evangelist), José Orlando (vrijwilliger), Bart Roosenburg (verpleegkundige).

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS Susanne Smorenburg, programmamanager Ben Sajetcentrum Marjon van Rijn, docent / onderzoeker HvA / AMC Symposium HBO-V van de Toekomst

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Bloedtransfusie Waarom een bloedtransfusie?

Bloedtransfusie Waarom een bloedtransfusie? Bloedtransfusie Binnenkort ondergaat u een behandeling of ingreep, waarbij er een kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (een bloedtransfusie). In deze folder vindt u informatie over bloedtransfusie.

Nadere informatie

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Vanuit een duidelijke visie op zorg verbeteren de Isala klinieken de serviceverlening en de communicatie met patiënten

Nadere informatie

Hulp aan het thuisfront. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Hulp aan het thuisfront. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Hulp aan het thuisfront Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21 19 Medisch dossier.1 Inleiding 0. Status 0..1 Coderingsrand 0.. Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 0..3 Statisch medisch gedeelte 1..4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 1.3 Dossiervorming 1.3.1

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

informatie over de intensive care unit

informatie over de intensive care unit patiënteninformatie informatie over de intensive care unit In deze folder geven wij u informatie over de Intensive Care Unit (ICU) van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Op de ICU worden patiënten behandeld

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

L I V E YOUR E S T I N Y IDENTITEITSBEWIJS

L I V E YOUR E S T I N Y IDENTITEITSBEWIJS L I V E YOUR E S T I N Y IDENTITEITSBEWIJS 1. IDEOLOGIE WAARIN GELOVEN WIJ? IDEOLOGIE Waarin geloven wij? WIE BEN IK? Wij geloven dat ieder mens een bestemming heeft. Ieder mens heeft een identiteit. We

Nadere informatie

Deel 2: Waarom het beste rekenidee van Guus is.

Deel 2: Waarom het beste rekenidee van Guus is. Deel 2: Waarom het beste rekenidee van Guus is. BVMBO organiseert de wedstrijd Beste rekenidee mbo voor rekendocenten uit het mbo. Een idee kan bestaan uit bijvoorbeeld inspirerende materialen voor rekenlessen

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

welkom op zorgeenheid

welkom op zorgeenheid welkom op zorgeenheid m e d i s c h e o n c o l o g i e, locatie 3 C U bent opgenomen op klinische zorgeenheid (KZE) medische oncologie. Hier worden mensen opgenomen voor onderzoek en/of behandeling van

Nadere informatie

Direct MEER impact met je uitstraling. Marlie Franssen Color Connect 2015

Direct MEER impact met je uitstraling. Marlie Franssen Color Connect 2015 Direct MEER impact met je uitstraling Marlie Franssen Color Connect 2015 Dit is ie! Je E-book voor meer impact met je uitstraling. Veel vrouwen worstelen met het probleem hoe ze zichzelf kunnen laten zien.

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie