Gids van de aandeelhouder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids van de aandeelhouder"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2002

2 Gids van de aandeelhouder Maatschappelijke aandelen Distrigas De maatschappelijke aandelen van Distrigas staan genoteerd op de Eerste Markt van Euronext Brussels. Agenda van de aandeelhouders > 13 mei Algemene en buitengewone vergadering > 23 mei Uitbetaling van het dividend > 27 augustus Persbericht van de raad van bestuur over de halfjaarresultaten Uitbetaling van het dividend Het netto dividend na roerende voorheffing voor het boekjaar 2002 bedraagt 23,01 EUR per maatschappelijk aandeel. Het dividend van de aandelen aan toonder wordt uitbetaald tegen afgifte van het dividendbewijs nr. 2 aan de loketten van Fortis Bank, ING België, KBC Bank en Dexia Bank België. Investor relations Jan Van Brabant Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Distrigas-aandeel 2002 (in EUR) > Bruto dividend 30,68 > Roerende voorheffing 7,67 > Netto dividend 23,01

3 2 de boekjaar verslagen aan de algemene vergadering van 13 mei 2003 Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 1

4 Distrigas Inhoud Woord vooraf pagina 6 Jaarverslag pagina 8 Synthese van de geconsolideerde jaarrekeningen. pagina 11 Activiteiten van de dochterondernemingen..... pagina 14 Synthese van de jaarrekeningen van Distrigas N.V.. pagina 15 Vooruitzichten pagina 17 Corporate Governance pagina 18 Activiteitenverslag pagina 30 Distrigas verstevigt haar positie in Europa..... pagina 32 Aardgasverkoop pagina 34 Aardgasinkoop pagina 40 Wettelijk en reglementair kader pagina 44 Onderneming met burgerzin pagina 48 Geconsolideerde jaarrekeningen pagina 52 Niet-geconsolideerde jaarrekeningen pagina 78

5 Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 3

6 Distrigas Markante feiten Januari 2002 Start van de eerste leveringen aan Rhodia Eerste leveringen aan de chemische vestiging van Rhodia in Chalampé (Frankrijk). In het kader van het contract afgesloten in 2001, zal Distrigas voorzien in de levering van 3 miljard m 3 aardgas, gespreid over een periode van 5 jaar. Juli-augustus 2002 Interconnector-stop Door een verontreiniging van de Interconnector met vloeibare koolwaterstoffen uit het Engelse net, werd het transport van Brits aardgas naar het vasteland gedurende vijf weken onderbroken. De klanten van Distrigas hebben hiervan geen enkele hinder ondervonden. Dankzij de gediversifieerde aankoopportfolio van Distrigas is de continuïteit van de aardgaslevering aan de klanten op geen enkel moment in het gedrang gekomen. Bovendien heeft Distrigas, ter vervanging van het Britse gas, aardgas geleverd aan enkele partijen zodat de continuïteit van hun verbintenissen gewaarborgd bleef en de liquiditeit van de Hub in Zeebrugge verzekerd bleef. Oktober 2002 Distrigas neemt deel in de toename van de «reverse flow» capaciteit van de Interconnector Distrigas heeft het project voor de bouw van een compressiestation in Zeebrugge van bij het begin gesteund en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de investeringsbeslissing door iets meer dan een vierde van de bijkomende «reverse flow» capaciteit (uitvoercapaciteit naar het Verenigd Koninkrijk) te onderschrijven. Als gevolg hiervan zal Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 4

7 op termijn de handelspositie van Distrigas op de gasmarkten van Zeebrugge en Bacton versterken en worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor de marketing van de transitcapaciteit doorheen België en voor de verkoop op de Britse aardgasmarkt. Er wordt immers verwacht dat deze markt tegen 2005 netto-invoerder zal worden. December jaar Algerijnse LNG-leveringen aan Distrigas en levering van de duizendste lading Januari 2003 Levering van een nieuwe methaantanker Distrigas en Bergesen dopen in Zuid-Korea de Berge Boston, een nieuwe methaantanker van m 3 bestemd voor LNG-transport (vloeibaar aardgas). Deze methaantanker is eigendom van Bergesen (51%) en Distrigas N.V. (49%) en zal op lange termijn gecharterd worden door Tractebel LNG North America LLC. Bij deze gelegenheid hebben Sonatrach en Distrigas een intentieverklaring ondertekend voor de levering van aardgas aan Spanje voor tenminste 1 miljard m 3 per jaar tegen 2006 via het Medgazproject, een onderzeese leiding die Algerije rechtstreeks verbindt met Spanje. Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 5

8 Distrigas Woord vooraf 2002 is een belangrijk jaar voor Distrigas geweest. In de eerste plaats omdat 2002 het eerste volledige boekjaar is van onze nieuwe onderneming die zich resoluut op de commercialisering van aardgas en de internationale transportcapaciteit toelegt. Vervolgens omdat de totstandkoming van een echte Europese aardgasmarkt steeds sneller op gang komt. De onderneming heeft dit belangrijke jaar met succes afgerond, zoals uit de financiële cijfers en verkoopvolumes blijkt. De groei doorzetten In overeenstemming met de doelstellingen die twee jaar geleden werden vastgelegd, is Distrigas nog altijd vastbesloten om haar aandeel van tenminste 5% in de West-Europese markt te handhaven, een markt die jaarlijks 2,5% tot 3% blijft groeien. Het nastreven van die organische groei is een uitdaging van formaat, want de concurrentiestrijd wordt steeds feller. Om te beginnen in België, onze historische thuismarkt, waar de markt sinds 2001 voor 58% is opengesteld, zet de liberalisering zich steeds sneller door. Reeds op 1 juli 2003 zullen alle verbruikers in het Vlaamse Gewest hun aardgasleverancier vrij mogen kiezen, ongeacht hoeveel ze verbruiken. Het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben zich eveneens uitgesproken voor een versnelde openstelling van hun markt. Op basis van de huidige gegevens kan nu al worden gesteld dat de openingsgraad in België zal evolueren van 65% op 1 januari 2003 naar 83% op 1 juli Terwijl onze concurrenten in België genieten van een eenvoudige toegang tot de gasnetten die goed met elkaar verbonden zijn, én van de wettelijke scheiding tussen de netbeheerder en de commerciële ondernemingen, is dit buiten onze landsgrenzen niet overal het geval. De liberalisering vordert in alle lidstaten van de Europese Unie niet even snel en de officieel voorgehouden openstellingsgraad strookt in sommige landen niet met de realiteit op de leveringsmarkt. Het grootste groeipotentieel voor de verkoopvolumes van Distrigas ligt juist in de verdere uitbouw van haar activiteiten in Europa. Voor 2002 is de opdracht volbracht aangezien de verkoop buiten België en de trading- en arbitrageactiviteiten op de kortetermijnmarkten in 2002 een groei van 28% hebben gekend, wat de verliezen op de Belgische markt van eindafnemers ruimschoots heeft gecompenseerd. Toegenomen aardgasverkoop In België is de aardgasverkoop in 2002 lichtjes toegenomen. De verkoop aan de openbare distributie is gedaald (-3,4%), hoofdzakelijk wegens de uitzonderlijk zachte weersomstandigheden en ondanks een hogere penetratie van het aardgas op de huishoudelijke verwarmingsmarkt. De toegenomen verkoop aan de rechtstreekse industriële klanten en aan de elektriciteitscentrales heeft de gedaalde verkoop aan de openbare distributie echter gecompenseerd. Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 6

9 De stijging van de verkoopcijfers is voornamelijk toe te schrijven aan, enerzijds de verkoop in het buitenland die in vergelijking met 2001 fors is toegenomen onder meer dankzij een opmerkelijke doorbraak in Frankrijk, Spanje en Italië en anderzijds aan de gastrading op de kortetermijnmarkten. Merk op dat, in vergelijking met de andere Europese landen, de aardgasprijzen in België zich nog altijd op een zeer concurrerend niveau bevinden voor de voornaamste klantensegmenten. Bovendien werden er dit jaar ingevolge een beslissing van de overheid al aanzienlijke tarifaire verminderingen toegekend aan de residentiële klanten. Concurrerend aardgas en internationale transportcapaciteit Distrigas speelt haar troeven optimaal uit om zich met succes in een steeds vrijere marktomgeving te profileren. Onze belangrijkste troef op lange termijn blijft onze gediversifieerde en concurrerende portfolio van aankoopcontracten die zich bovendien door soepele afnamevoorwaarden kenmerken. De aankopen op lange termijn vormen de basis van de bevoorrading van onze klanten, terwijl de opportuniteiten op de kortetermijnmarkten van aardgas en LNG zich als een aanvullend instrument aandienen waarmee de competitiviteit van onze prijzen en de flexibiliteit in onze volumes kan worden opgevoerd. Distrigas commercialiseert eveneens internationale transportcapaciteit: een grens-tot-grenscapaciteit in België (transit), een transportcapaciteit via pijpleidingen buiten België en een LNG-shippingcapaciteit. Deze activiteit zal zich eveneens verder blijven ontwikkelen, onder meer dankzij de toegenomen aardgasvraag op de Britse markt, waardoor de export naar deze markt onvermijdelijk zal toenemen. Door de geplande toename van de «reverse flow» capaciteit van de Interconnector, waarvan Distrigas nu al meer dan één vierde van de capaciteit heeft onderschreven, kan Distrigas bijdragen tot de invulling van deze behoefte. Distrigas heeft haar ambities in 2002 op overtuigende wijze kracht bijgezet. Alle personeelsleden hebben tot de groei van de onderneming bijgedragen en dit door zich dag na dag in te zetten om onze klanten de best mogelijke diensten aan te bieden. Hun onverdroten inzet heeft overigens ook al in 2003 tot nieuwe commerciële successen geleid. We wensen hen daarvoor oprecht te bedanken. Willy Bosmans Gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Hansen Voorzitter van de raad van bestuur en van het directiecomité Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 7

10 Distrigas Jaarverslag Synthese van de geconsolideerde jaarrekeningen pagina 11 Activiteiten van de dochterondernemingen.... pagina 14 Synthese van de jaarrekening van Distrigas N.V... pagina 15 Vooruitzichten pagina 17 Corporate Governance pagina 18

11 Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 9

12 jaarverslag Overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen hebben we de eer u het jaarverslag voor het boekjaar 2002 van uw vennootschap en de groep voor te stellen en u de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2002, ter goedkeuring voor te leggen. Het woord vooraf van de Voorzitter van de raad van bestuur en de Gedelegeerd bestuurder geeft samen met het activiteitenverslag een overzicht van de activiteiten in het kalenderjaar Dit jaar werd vooral gekenmerkt door de ontwikkeling van de aardgasverkoopactiviteiten in Europees perspectief en een versnelde opening van de aardgasmarkt. Daarnaast ging naar aanleiding van de splitsing van het vroegere Distrigas ook bijzondere aandacht naar de bedrijfsorganisatie. Dochterondernemingen van Distrigas Interconnector Zeebrugge Terminal 51% 56% Finpipe Interconnector (UK) Ltd 5% Distrigas & C 5% 2% + actieve partner 75% Etac 10% 98% Transfin 99,8% 99,99% Distri RE Huberator Geconsolideerde dochterondernemingen Niet-geconsolideerde dochterondernemingen Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 10

13 Synthese van de geconsolideerde jaarrekeningen Inleiding Ten gevolge van de splitsing eind 2001 van de geïntegreerde aardgasonderneming Distrigas in twee verschillende ondernemingen - het nieuwe Distrigas en Fluxys - omvatten de resultaten van 2001 van Distrigas N.V. en de geconsolideerde dochterondernemingen enkel de periode 1 juli 2001 tot 31 december Een vergelijkende analyse tussen de resultaten van de boekjaren 2001 en 2002 is bijgevolg weinig relevant. Bovendien maakt de verkoop van aardgas, waarvoor omwille van seizoenschommelingen een groot verschil bestaat tussen het eerste en het tweede semester, het grootste deel uit van de omzet van Distrigas N.V. Geconsolideerde kerncijfers (in mln EUR) (1) > Omzet 3.605, ,86 > Netto lopend resultaat vóór belasting 89,35 16,29 > Geconsolideerd resultaat 70,47 10,16 > Cashflow 72,92 89,53 > Eigen vermogen 220,63 174,58 > Vaste activa 171,95 165,14 (1) zie commentaar hierboven Synthese van de geconsolideerde resultatenrekening (in mln EUR) (1) > Bedrijfsresultaat 94,37 18,38 > Financieel resultaat -5,02-2,09 > Netto lopend resultaat vóór belasting 89,35 16,29 > Uitzonderlijk resultaat 16,61 0,79 > Belastingen -37,55-7,97 > Nettoresultaat van de ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode is toegepast 2,06 1,05 > Geconsolideerde winst 70,47 10,16 Aandeel van derden in het resultaat 2,86 1,41 Aandeel van de groep in het resultaat 67,61 8,75 (1) zie commentaar hierboven Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 11

14 jaarverslag Consolidatiekring In vergelijking met het vorige boekjaar werd de consolidatiekring niet gewijzigd. De hierna besproken resultaten omvatten dus de cijfers van Distrigas N.V., die van de integraal geconsolideerde dochterondernemingen Distrigas & C C.V.A., Finpipe E.S.V. en Transfin N.V., alsook die van ETAC B.V. en Distri RE, geconsolideerd volgens de methode van vermogensmutatie. Omzet Het omzetcijfer van de aardgasverkoop (3.460 mln EUR) vertegenwoordigt 96% van de globale omzet. De toename van de verkochte volumes met ongeveer 9% ten opzichte van 2001 (op basis van jaarcijfers), heeft zich niet direct vertaald in de omzetcijfers, aangezien de prijzen, globaal genomen over alle klantensegmenten, met ongeveer 16% gedaald zijn en dit ondanks de stabilisatie van de prijzen vanaf het derde trimester van 2002 en de lichte stijging vanaf het vierde trimester. De omzet uit transit bedraagt 113 mln EUR, of 3% van het totaal en blijft stijgen, zij het minder snel dan de vorige jaren (ongeveer +4% in vergelijking met 2001 in jaarcijfers). De andere activiteiten tenslotte vertegenwoordigen een omzet van 33 mln EUR, waarvan 21 mln EUR voor Finpipe E.S.V., afkomstig uit de leasinginkomsten van de leidingen Zeebrugge-Blaregnies en VTN. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat werd hoofdzakelijk gerealiseerd door Distrigas N.V. en de dochteronderneming Distrigas & C C.V.A., elk voor bijna hetzelfde aandeel, alsook door de dochteronderneming Finpipe E.S.V. Omdat het boekjaar 2001 voor Distrigas enkel het tweede semester omvatte, is het zeer moeilijk om relevante commentaar te leveren bij de vergelijking met het bedrijfsresultaat van De concurrentiële druk op de verkoopsresultaten in de Belgische markt, geciteerd in «Perspectieven 2002» van het jaarverslag 2001, was duidelijk voelbaar in Het bedrijfsresultaat van Distrigas & C C.V.A. kende een stijging in vergelijking met 2001 zowel door de toename van het omzetcijfer als door het wegvallen van eenmalige kosten geboekt in Financieel resultaat Het financieel resultaat omvat enerzijds de financieringskosten aangegaan door dochteronderneming Finpipe E.S.V. voor de in leasing gegeven activa en anderzijds de financiële inkomsten van Distrigas N.V. en Distrigas & C C.V.A., onder andere door de boeking van de dividenden op hun participatie in Interconnector (UK) Ltd. Uitzonderlijk resultaat Er werd een uitzonderlijk resultaat geboekt in 2002, omwille van een belastingsvermindering toegekend door een lokale administratie met betrekking tot vorige boekjaren. Het nettoresultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast, omvat zoals vorig jaar het aandeel in het resultaat van dochteronderneming ETAC B.V. Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 12

15 Synthese van de geconsolideerde balans (in mln EUR) (1) Vaste activa 171,95 165,14 > Immateriële vaste activa 0,04 0,00 > Materiële vaste activa 119,63 123,26 > Financiële vaste activa 52,28 41,88 Vlottende activa 1.319, ,63 > Vorderingen op meer dan 1 jaar 148,88 165,43 > Voorraden en bestellingen in uitvoering 181,50 190,81 > Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 575,68 700,02 > Geldbeleggingen 361,61 498,96 > Liquide middelen 36,90 0,33 > Overlopende rekeningen 14,66 16,08 Totaal van de activa 1.491, ,77 Eigen vermogen van de groep 220,63 174,58 > Kapitaal 66,23 66,23 > Uitgiftepremies 0,04 0,04 > Herwaarderingsmeerwaarde 1,49 1,49 > Reserves 152,87 106,82 Belangen van derden 11,18 11,13 Voorzieningen, uitgestelde belastingen en belastinglatenties 215,89 220,86 Schulden 1.043, ,20 > Schulden op meer dan 1 jaar 114,53 165,84 > Schulden op ten hoogste 1 jaar 759, ,72 > Overlopende rekeningen 169,79 141,64 Totaal van de passiva 1.491, ,77 (1) zie commentaar in inleiding blz. 11 Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 13

16 jaarverslag Activiteiten van de dochterondernemingen Distri RE N.V. (aandeel Distrigas 99,99%) Dankzij deze herverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht kunnen sommige risico s die aan de activiteiten van Distrigas zijn verbonden, doeltreffender worden beheerst en beheerd. Het gaat over risico s waarvoor de capaciteit van de verzekeringsof herverzekeringsmarkt ontoereikend of te duur is. Zoals voordien heeft deze maatschappij het boekjaar zonder winst of verlies afgesloten. Finpipe E.S.V. (aandeel Distrigas 56%) Het economisch samenwerkingsverband Finpipe, opgericht in 1991, is eigenaar van de leiding Zeebrugge- Blaregnies (transit van Noors aardgas via Zeepipe) en van de VTN-leiding tussen Zeebrugge en Eynatten, met een aftakking naar Zelzate. Voor deze leidingen werd met Fluxys een leasingcontract gesloten. Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 6,38 mln EUR. Distrigas & C C.V.A. (aandeel Distrigas 2% en aandeel Transfin 98%) Transfin N.V. (aandeel Distrigas 99,8%) De commanditaire vennootschap op aandelen Distrigas & C staat in voor de ontwikkeling van internationale activiteiten zoals onder andere de verkoop van grens-tot-grenscapaciteit (transit) in België en transportcapaciteit buiten België. Ze commercialiseert met name de capaciteit in de VTNleiding en in de leiding Zeebrugge-Blaregnies. In Distrigas & C is Distrigas de actieve vennoot en Transfin de stille vennoot. Het nettoresultaat van het boekjaar van Distrigas & C bedraagt 29,01 mln EUR. Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 14 ETAC B.V. (aandeel Distrigas 75%) ETAC B.V. (European Transport Company) werd opgericht door Distrigas en Gaz de France en commercialiseert de capaciteit van de leiding s Gravenvoeren- Blaregnies, eigendom van SEGEO N.V. (Société Européenne du Gazoduc Est-Ouest). Aandeelhouders van SEGEO N.V. zijn Gaz de France en Fluxys. Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 10,37 mln EUR. Dat resultaat werd conform de statuten toegewezen aan de aandeelhouders: 2,06 mln EUR voor Distrigas in Interconnector (UK) Ltd (globaal aandeel Distrigas 10%) Interconnector (UK) Ltd (kortweg IUK) werd opgericht door een consortium van Europese aardgasbedrijven om de Interconnector-leiding tussen het Britse aardgasnet (Bacton) en het vasteland (Zeebrugge) te bouwen en te exploiteren. Distrigas heeft een deelname van 10% (5% rechtstreeks en 5% via Distrigas & C ). Interconnector Zeebrugge Terminal C.V.B.A. (aandeel Distrigas 51%) Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) heeft bij de aanzet van het IUK project aan het vroegere Distrigas, door middel van een leasing, de financiering toevertrouwd van de Interconnector-ontvangstinstallaties in Zeebrugge. De rechten en verplichtingen met betrekking tot de leasingovereenkomst blijven bij Fluxys als leasinghouder terwijl het nieuwe Distrigas aandeelhouder is van de onderneming Interconnector Zeebrugge Terminal; Fluxys staat verder ook in voor de uitbating en het onderhoud van IZT door een dienstencontract. Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 0,08 mln EUR.

17 Synthese van de jaarrekening van Distrigas N.V. Kerncijfers (in mln EUR) (1) > Omzet 3.471, ,69 > Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 41,96 10,38 > Nettoresultaat 38,66 6,14 > Cashflow 22,45 72,64 > Eigen vermogen 158,63 141,52 > Vaste activa 43,50 33,48 (1) zie commentaar in inleiding blz. 11 Synthese van de resultatenrekening van Distrigas N.V. (in mln EUR) (1) > Bedrijfsresultaat 33,98 0,32 > Financieel resultaat 7,98 10,06 > Winst uit de gewone bedrijfsvoering vóór belastingen 41,96 10,38 > Uitzonderlijk resultaat 16,61-0,09 > Belastingen op het resultaat -19,91-4,15 > Nettoresultaat 38,66 6,14 (1) zie commentaar in inleiding blz. 11 Bestemming van het resultaat van Distrigas N.V. (in mln EUR) 2002 De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor de volgende bestemming te geven aan het nettoresultaat: > Te bestemmen resultaat 40,19 > Resultaat van het boekjaar 38,66 > Overgedragen winst van vorig boekjaar 1,53 > Bestemming 40,19 > Beschikbare reserves 17,00 > Vergoeding van het kapitaal 21,56 > Over te dragen resultaat 1,63 (1) zie commentaar in inleiding blz. 11 Bijgevolg zal er aan de algemene vergadering worden voorgesteld om een bruto eenheidsdividend uit te keren van 30,68 EUR, hetzij een netto dividend van 23,01 EUR. Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 15

18 jaarverslag Synthese van de balans voor Distrigas N.V. (in mln EUR) (1) Vaste activa 43,50 33,48 > Immateriële vaste activa 0,04 0,00 > Materiële vaste activa 2,97 3,39 > Financiële vaste activa 40,49 30,09 Vlottende activa 1.123, ,57 > Voorraden en bestellingen in uitvoering 181,50 190,81 > Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 559,87 685,13 > Geldbeleggingen 333,81 496,15 > Liquide middelen 36,81 0,32 > Overlopende rekeningen 11,65 13,16 Totaal van de activa 1.167, ,05 Eigen vermogen 158,63 141,52 > Kapitaal 66,23 66,23 > Uitgiftepremies 0,04 0,04 > Herwaarderingsmeerwaarden 1,49 1,49 > Reserves 89,24 72,23 > Overgedragen winst 1,63 1,53 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 210,89 215,86 Schulden 797, ,67 > Schulden op meer dan 1 jaar 7,49 48,05 > Schulden op ten hoogste 1 jaar 622,29 872,88 > Overlopende rekeningen 167,84 140,74 Totaal van de passiva 1.167, ,05 (1) zie commentaar in inleiding blz. 11 Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 16

19 Vooruitzichten Bij de analyse van de vooruitzichten van Distrigas moet men rekening houden met de versnelde opening van de Europese aardgasmarkt. Deze houdt zeker een aantal risico s in maar biedt tegelijkertijd een waaier aan nieuwe opportuniteiten. Risico s? Omdat reële concurrentie in België kan leiden tot een daling van de marge op de verkoop en van het marktaandeel van Distrigas op haar thuismarkt. De vermelde opening van de Belgische markt gaat bovendien gepaard met een zeer gemakkelijke bereikbaarheid zowel op logistiek vlak (verschillende toegangspunten tot het Belgisch net dat goed verbonden is met het Europese pijpleidingnetwerk) als op regelgevend vlak. De internationale transportcapaciteit aangeboden door Distrigas, zal nog groeien door de vraag van aardgas op de Britse markt, die tegen 2005 waarschijnlijk netto-invoerder zou worden. Door de toename van de «reverse flow»-capaciteiten van de Interconnector, door Distrigas voor iets meer dan een vierde onderschreven, kan Distrigas bijdragen tot het invullen van deze behoefte. De deelname van 49%, samen met de Noorse rederij Bergesen, in de Berge Boston, een methaanschip dat geleverd wordt in 2003 en op lange termijn gecharterd wordt door Tractebel LNG North America, zal eveneens voor nieuwe opbrengsten zorgen. Opportuniteiten? Omdat de opening van de aardgasmarkt heel wat commerciële mogelijkheden biedt. Distrigas zal haar prospectie van industriële klanten en energiemaatschappijen binnen West-Europa verderzetten. Tijdens het eerste trimester van 2002 werden al belangrijke resultaten geboekt vooral in Frankrijk en in Spanje. Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 17

20 jaarverslag Corporate Governance Aandeelhouders Suez (via GMB) 100% Tractebel Publigas 38,45% aandelen A : 33,25% aandelen D : 5,20% 50% % - 1 Belgian Shell 16,67% aandelen C Distrihold 16,75% aandelen A 16,62% aandelen B 16,71% 1 bijzonder aandeel aandelen D (waarvan 5,20% in handen van Tractebel) Eerste markt van Euronext Brussels Belgische Staat Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 18

21 Raad van bestuur Uitvoerend bestuurder Willy Bosmans Gedelegeerd bestuurder Willy Bosmans is verantwoordelijk voor de operationele eenheid Elektriciteit en Gas in Europa (EGE) van Tractebel. Hij is lid van de algemene directie van Tractebel en gedelegeerd bestuurder van Electrabel. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Niet-uitvoerende bestuurders Jean-Pierre Hansen Voorzitter van de raad van bestuur en voorzitter van het directiecomité Jean-Pierre Hansen is voorzitter van de algemene directie van Tractebel, gedelegeerd bestuurder van Tractebel en voorzitter van de raad van bestuur en het directiecomité van Fluxys. Hij is lid van het uitvoerend comité en het algemeen directiecomité van Suez, waarvan hij sinds 8 januari 2003 algemeen operationeel directeur is. Begin 2002 is hij benoemd tot bestuurder van Arcelor en ondervoorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen. In maart 2002 werd hij aangesteld als regent bij de Nationale Bank van België. Hij is als voorzitter van de raad van bestuur van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold- Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Jean-Pierre Connerotte Bestuurder Jean-Pierre Connerotte is directeur-generaal Netmanagement van Electrabel. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold- Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Jean-Pierre Depaemelaere Bestuurder Jean-Pierre Depaemelaere is lid van de algemene directie van Tractebel en algemeen directeur Corporate Human Resources van de Tractebel Groep. Hij is eveneens adviseur van de directie internationale en institutionele betrekkingen van Suez. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold-Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Yvan Dupon Bestuurder Yvan Dupon is directeur-generaal Distributie van Electrabel en bestuurder van Electrabel. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 19

22 jaarverslag Jacques Laurent Bestuurder Jacques Laurent is bestuurder van Tractebel en raadgever van de voorzitter van de algemene directie van Tractebel. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold- Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Claude Marinower Bestuurder Claude Marinower is voorzitter van IMEA en gemeenteraadslid van Antwerpen. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold- Publigas). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Patrick Moenaert Bestuurder Patrick Moenaert is burgemeester van Brugge. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold-Publigas). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Walter Peeraer Bestuurder Walter Peeraer is gedelegeerd bestuurder van Fluxys. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Jacques Pivin Bestuurder Jacques Pivin is ere-volksvertegenwoordiger en ere-burgemeester. Hij werd als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold-Publigas). Met ingang van 1 januari 2003 werd hij vervangen door Philippe Pivin. Philippe Pivin Bestuurder Philippe Pivin is advocaat aan de balie van Brussel, burgemeester van Koekelberg, eerste vicevoorzitter van de intercommunale Sibelga en vicevoorzitter van Intermixt. Op 26 februari 2003 werd hij, met ingang van 1 januari 2003, voorlopig als bestuurder aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold-Publigas), ter vervanging van Jacques Pivin. De gewone algemene vergadering van 2003 zal zich uitspreken over zijn definitieve benoeming. Jozef Roos Bestuurder Jozef Roos is gasthoogleraar aan de KUL, gedelegeerd bestuurder van UGINE & ALZ Belgium, voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond en executive vice president van Arcelor. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Etienne Snyers Bestuurder Etienne Snyers is lid van de algemene directie van Tractebel. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 20

23 Robert Urbain Bestuurder Robert Urbain is Minister van Staat, ere-volksvertegenwoordiger, burgemeester van Boussu-Hornu en voorzitter van de Waalse regionale raad van Intermixt. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold-Publigas). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Michel Van Hecke Bestuurder Michel Van Hecke is bestuurder van vennootschappen, professor emeritus en doctor in de economische wetenschappen. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Emmanuel van Innis Bestuurder Emmanuel van Innis is bestuurder van Tractebel en lid van de algemene directie van Tractebel. Sinds 5 maart 2003 is hij lid van het uitvoerend comité van Suez, waarvan hij verantwoordelijke is voor Human Resources. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold-Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Claude Grégoire Bestuurder Claude Grégoire is gedelegeerd bestuurder van SPE en gedelegeerd bestuurder van Socofe. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie B (Publigas). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Daniel Termont Bestuurder Daniel Termont is schepen van de Haven, Economie en Feestelijkheden van de Stad Gent, voorzitter van de T.M.V.W. en voorzitter van Publigas. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie B (Publigas). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Renger Bierema Bestuurder Renger Bierema is Director Technology van Shell International Gas Ltd. Hij werd als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie C (Belgian Shell). Vanaf 1 juli 2002 werd hij als bestuurder vervangen door Michael O Callaghan. Baron Emmanuel de Bethune Bestuurder Baron Emmanuel de Bethune is voorzitter van de raad van bestuur van SPE en voorzitter van de Vlaamse Energie Holding. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie B (Publigas). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 21

JAARVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG HSEQ-VERSLAG

JAARVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG HSEQ-VERSLAG 2001 JAARVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG HSEQ-VERSLAG Investor relations (vragen over financiële en boekhoudkundige gegevens) René Sterckx Tel.: +32 (0)2 282 74 80 Fax: +32 (0)2 282 75 43 E-mail: rene.sterckx@fluxys.net

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING FLUXYS 11 mei Gewone algemene vergadering Fluxys

GEWONE ALGEMENE VERGADERING FLUXYS 11 mei Gewone algemene vergadering Fluxys GEWONE ALGEMENE VERGADERING FLUXYS 11 mei 2004 2004091 - Gewone algemene vergadering Fluxys 11.05.04-1 FIRST MOVER: : FLUXYS EFFENT DE WEG VOOR DE VRIJE AARDGASMARKT Walter Peeraer Gedelegeerd bestuurder

Nadere informatie

Perscommuniqué. Financiële resultaten 2002: Geconsolideerd resultaat Fluxys: 41 mln. Nettodividend per aandeel: 31,5 (+5%) Commerciële activiteiten:

Perscommuniqué. Financiële resultaten 2002: Geconsolideerd resultaat Fluxys: 41 mln. Nettodividend per aandeel: 31,5 (+5%) Commerciële activiteiten: Financiële resultaten 2002: Geconsolideerd resultaat Fluxys: 41 mln. Nettodividend per aandeel: 31,5 (+5%) Commerciële activiteiten: Daling van de Fluxys-tarieven voor transport, opslag en LNG-terminalling:

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

2002 BUSINESS PEOPLE ENVIRONMENT

2002 BUSINESS PEOPLE ENVIRONMENT 2002 BUSINESS PEOPLE ENVIRONMENT 1>11 74ste BOEKJAAR. VERSLAGEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2003 EXCELLENCE IN GAS TRANSPORT. FLUXYS BLIJFT ERNAAR STREVEN DE BESTE TE ZIJN IN ZIJN VAK. DAT STREVEN

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys Belgium De maatschappelijke aandelen van Fluxys Belgium noteren op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 17 mei 2013 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE STEMMEN PER CORRESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van Fluxys 13 mei 2008 Toespraak van Jean-Pierre Hansen, Voorzitter van de Raad van Bestuur

Gewone algemene vergadering van Fluxys 13 mei 2008 Toespraak van Jean-Pierre Hansen, Voorzitter van de Raad van Bestuur Gewone algemene vergadering van Fluxys 13 mei 2008 Toespraak van Jean-Pierre Hansen, Voorzitter van de Raad van Bestuur Pagina 1 van 5 Dames en heren, Mevrouw Dutordoir heeft in haar toespraak de geconsolideerde

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Informatie met betrekking tot de moedervennootschap

Informatie met betrekking tot de moedervennootschap Bekaert Jaarverslag 2015 Financieel Overzicht 105 Informatie met betrekking tot de moedervennootschap Jaarverslag van de Raad van Bestuur en jaarrekening van NV Bekaert SA Het jaarverslag van de Raad van

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) TOELICHTING gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal

Nadere informatie

DISTRIGAS NV: RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2001

DISTRIGAS NV: RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2001 PERSMEDEDELING Brussel, 5 september 2001 DISTRIGAS NV: RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2001 Stijging van het semestriële nettoresultaat met 31,4 % vooral te danken aan de ontwikkeling van de internationale

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april 2014. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Persbericht. Inhoud. 30 september Fluxys NV Kunstlaan 31 B-1040 Brussel Fax: +32 (0) Page 1 of 6

Persbericht. Inhoud. 30 september Fluxys NV  Kunstlaan 31 B-1040 Brussel Fax: +32 (0) Page 1 of 6 Vanaf 1 november 2002: nieuwe Fluxys-tarieven voor transport-, opslag- en LNG-terminallingdiensten: CREG keurt nieuwe Fluxys-tarieven 2002 goed Tarieven transportdiensten dalen gemiddeld met ca. 7% Fluxys

Nadere informatie

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging.

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging. SOLVAY Naamloze Vennootschap Maatschappelijke Zetel : Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR 403 091 220 De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (afgekort S.A.B.C.A. Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 30 mei 2013, op de maatschappelijke

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

MIKO NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout

MIKO NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout MIKO NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 R.P.R. Turnhout PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 22 MEI 2012

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

20 11 JaarliJks financieel verslag

20 11 JaarliJks financieel verslag 2011 Jaarlijks financieel verslag Gereglementeerde informatie 2 april 2012 83ste boekjaar Verslagen aan de gewone algemene vergadering van 8 mei 2012 Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys De maatschappelijke

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel VOLMACHT

F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel VOLMACHT F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel VOLMACHT Gewone algemene vergadering van Fluxys Belgium NV (de Vennootschap) van 10 mei 2016 (vanaf

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN EURONAV nv Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2005, op 26 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Waalsekaai 47, in het FotoMuseum, is de gewone algemene

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 25 MEI 2009 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat

Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat BRUSSEL, 19 MAART 2010 (EMBARGO 17h30) Emakina Group (Alternext Brussel : ALEMK) maakt vandaag haar geconsolideerde jaarresultaten 2009

Nadere informatie

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 21 mei 2010 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

VOLMACHT. Naam : Adres / maatschappelijke zetel :

VOLMACHT. Naam : Adres / maatschappelijke zetel : VOLMACHT Ondergetekende: Naam : Adres / maatschappelijke zetel : Ondernemingsnummer 1 : Hier vertegenwoordigd door 2 : Eigenaar van aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom 3

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 25 april 2012 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

SOLVAY naamloze vennootschap. Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR

SOLVAY naamloze vennootschap. Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR SOLVAY naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR 403 091 220 De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal doorgaan

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2007 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 25 MEI 2010 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 29 april 2015 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2012, op 10 mei te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie