Gids van de aandeelhouder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids van de aandeelhouder"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2002

2 Gids van de aandeelhouder Maatschappelijke aandelen Distrigas De maatschappelijke aandelen van Distrigas staan genoteerd op de Eerste Markt van Euronext Brussels. Agenda van de aandeelhouders > 13 mei Algemene en buitengewone vergadering > 23 mei Uitbetaling van het dividend > 27 augustus Persbericht van de raad van bestuur over de halfjaarresultaten Uitbetaling van het dividend Het netto dividend na roerende voorheffing voor het boekjaar 2002 bedraagt 23,01 EUR per maatschappelijk aandeel. Het dividend van de aandelen aan toonder wordt uitbetaald tegen afgifte van het dividendbewijs nr. 2 aan de loketten van Fortis Bank, ING België, KBC Bank en Dexia Bank België. Investor relations Jan Van Brabant Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Distrigas-aandeel 2002 (in EUR) > Bruto dividend 30,68 > Roerende voorheffing 7,67 > Netto dividend 23,01

3 2 de boekjaar verslagen aan de algemene vergadering van 13 mei 2003 Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 1

4 Distrigas Inhoud Woord vooraf pagina 6 Jaarverslag pagina 8 Synthese van de geconsolideerde jaarrekeningen. pagina 11 Activiteiten van de dochterondernemingen..... pagina 14 Synthese van de jaarrekeningen van Distrigas N.V.. pagina 15 Vooruitzichten pagina 17 Corporate Governance pagina 18 Activiteitenverslag pagina 30 Distrigas verstevigt haar positie in Europa..... pagina 32 Aardgasverkoop pagina 34 Aardgasinkoop pagina 40 Wettelijk en reglementair kader pagina 44 Onderneming met burgerzin pagina 48 Geconsolideerde jaarrekeningen pagina 52 Niet-geconsolideerde jaarrekeningen pagina 78

5 Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 3

6 Distrigas Markante feiten Januari 2002 Start van de eerste leveringen aan Rhodia Eerste leveringen aan de chemische vestiging van Rhodia in Chalampé (Frankrijk). In het kader van het contract afgesloten in 2001, zal Distrigas voorzien in de levering van 3 miljard m 3 aardgas, gespreid over een periode van 5 jaar. Juli-augustus 2002 Interconnector-stop Door een verontreiniging van de Interconnector met vloeibare koolwaterstoffen uit het Engelse net, werd het transport van Brits aardgas naar het vasteland gedurende vijf weken onderbroken. De klanten van Distrigas hebben hiervan geen enkele hinder ondervonden. Dankzij de gediversifieerde aankoopportfolio van Distrigas is de continuïteit van de aardgaslevering aan de klanten op geen enkel moment in het gedrang gekomen. Bovendien heeft Distrigas, ter vervanging van het Britse gas, aardgas geleverd aan enkele partijen zodat de continuïteit van hun verbintenissen gewaarborgd bleef en de liquiditeit van de Hub in Zeebrugge verzekerd bleef. Oktober 2002 Distrigas neemt deel in de toename van de «reverse flow» capaciteit van de Interconnector Distrigas heeft het project voor de bouw van een compressiestation in Zeebrugge van bij het begin gesteund en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de investeringsbeslissing door iets meer dan een vierde van de bijkomende «reverse flow» capaciteit (uitvoercapaciteit naar het Verenigd Koninkrijk) te onderschrijven. Als gevolg hiervan zal Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 4

7 op termijn de handelspositie van Distrigas op de gasmarkten van Zeebrugge en Bacton versterken en worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor de marketing van de transitcapaciteit doorheen België en voor de verkoop op de Britse aardgasmarkt. Er wordt immers verwacht dat deze markt tegen 2005 netto-invoerder zal worden. December jaar Algerijnse LNG-leveringen aan Distrigas en levering van de duizendste lading Januari 2003 Levering van een nieuwe methaantanker Distrigas en Bergesen dopen in Zuid-Korea de Berge Boston, een nieuwe methaantanker van m 3 bestemd voor LNG-transport (vloeibaar aardgas). Deze methaantanker is eigendom van Bergesen (51%) en Distrigas N.V. (49%) en zal op lange termijn gecharterd worden door Tractebel LNG North America LLC. Bij deze gelegenheid hebben Sonatrach en Distrigas een intentieverklaring ondertekend voor de levering van aardgas aan Spanje voor tenminste 1 miljard m 3 per jaar tegen 2006 via het Medgazproject, een onderzeese leiding die Algerije rechtstreeks verbindt met Spanje. Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 5

8 Distrigas Woord vooraf 2002 is een belangrijk jaar voor Distrigas geweest. In de eerste plaats omdat 2002 het eerste volledige boekjaar is van onze nieuwe onderneming die zich resoluut op de commercialisering van aardgas en de internationale transportcapaciteit toelegt. Vervolgens omdat de totstandkoming van een echte Europese aardgasmarkt steeds sneller op gang komt. De onderneming heeft dit belangrijke jaar met succes afgerond, zoals uit de financiële cijfers en verkoopvolumes blijkt. De groei doorzetten In overeenstemming met de doelstellingen die twee jaar geleden werden vastgelegd, is Distrigas nog altijd vastbesloten om haar aandeel van tenminste 5% in de West-Europese markt te handhaven, een markt die jaarlijks 2,5% tot 3% blijft groeien. Het nastreven van die organische groei is een uitdaging van formaat, want de concurrentiestrijd wordt steeds feller. Om te beginnen in België, onze historische thuismarkt, waar de markt sinds 2001 voor 58% is opengesteld, zet de liberalisering zich steeds sneller door. Reeds op 1 juli 2003 zullen alle verbruikers in het Vlaamse Gewest hun aardgasleverancier vrij mogen kiezen, ongeacht hoeveel ze verbruiken. Het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben zich eveneens uitgesproken voor een versnelde openstelling van hun markt. Op basis van de huidige gegevens kan nu al worden gesteld dat de openingsgraad in België zal evolueren van 65% op 1 januari 2003 naar 83% op 1 juli Terwijl onze concurrenten in België genieten van een eenvoudige toegang tot de gasnetten die goed met elkaar verbonden zijn, én van de wettelijke scheiding tussen de netbeheerder en de commerciële ondernemingen, is dit buiten onze landsgrenzen niet overal het geval. De liberalisering vordert in alle lidstaten van de Europese Unie niet even snel en de officieel voorgehouden openstellingsgraad strookt in sommige landen niet met de realiteit op de leveringsmarkt. Het grootste groeipotentieel voor de verkoopvolumes van Distrigas ligt juist in de verdere uitbouw van haar activiteiten in Europa. Voor 2002 is de opdracht volbracht aangezien de verkoop buiten België en de trading- en arbitrageactiviteiten op de kortetermijnmarkten in 2002 een groei van 28% hebben gekend, wat de verliezen op de Belgische markt van eindafnemers ruimschoots heeft gecompenseerd. Toegenomen aardgasverkoop In België is de aardgasverkoop in 2002 lichtjes toegenomen. De verkoop aan de openbare distributie is gedaald (-3,4%), hoofdzakelijk wegens de uitzonderlijk zachte weersomstandigheden en ondanks een hogere penetratie van het aardgas op de huishoudelijke verwarmingsmarkt. De toegenomen verkoop aan de rechtstreekse industriële klanten en aan de elektriciteitscentrales heeft de gedaalde verkoop aan de openbare distributie echter gecompenseerd. Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 6

9 De stijging van de verkoopcijfers is voornamelijk toe te schrijven aan, enerzijds de verkoop in het buitenland die in vergelijking met 2001 fors is toegenomen onder meer dankzij een opmerkelijke doorbraak in Frankrijk, Spanje en Italië en anderzijds aan de gastrading op de kortetermijnmarkten. Merk op dat, in vergelijking met de andere Europese landen, de aardgasprijzen in België zich nog altijd op een zeer concurrerend niveau bevinden voor de voornaamste klantensegmenten. Bovendien werden er dit jaar ingevolge een beslissing van de overheid al aanzienlijke tarifaire verminderingen toegekend aan de residentiële klanten. Concurrerend aardgas en internationale transportcapaciteit Distrigas speelt haar troeven optimaal uit om zich met succes in een steeds vrijere marktomgeving te profileren. Onze belangrijkste troef op lange termijn blijft onze gediversifieerde en concurrerende portfolio van aankoopcontracten die zich bovendien door soepele afnamevoorwaarden kenmerken. De aankopen op lange termijn vormen de basis van de bevoorrading van onze klanten, terwijl de opportuniteiten op de kortetermijnmarkten van aardgas en LNG zich als een aanvullend instrument aandienen waarmee de competitiviteit van onze prijzen en de flexibiliteit in onze volumes kan worden opgevoerd. Distrigas commercialiseert eveneens internationale transportcapaciteit: een grens-tot-grenscapaciteit in België (transit), een transportcapaciteit via pijpleidingen buiten België en een LNG-shippingcapaciteit. Deze activiteit zal zich eveneens verder blijven ontwikkelen, onder meer dankzij de toegenomen aardgasvraag op de Britse markt, waardoor de export naar deze markt onvermijdelijk zal toenemen. Door de geplande toename van de «reverse flow» capaciteit van de Interconnector, waarvan Distrigas nu al meer dan één vierde van de capaciteit heeft onderschreven, kan Distrigas bijdragen tot de invulling van deze behoefte. Distrigas heeft haar ambities in 2002 op overtuigende wijze kracht bijgezet. Alle personeelsleden hebben tot de groei van de onderneming bijgedragen en dit door zich dag na dag in te zetten om onze klanten de best mogelijke diensten aan te bieden. Hun onverdroten inzet heeft overigens ook al in 2003 tot nieuwe commerciële successen geleid. We wensen hen daarvoor oprecht te bedanken. Willy Bosmans Gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Hansen Voorzitter van de raad van bestuur en van het directiecomité Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 7

10 Distrigas Jaarverslag Synthese van de geconsolideerde jaarrekeningen pagina 11 Activiteiten van de dochterondernemingen.... pagina 14 Synthese van de jaarrekening van Distrigas N.V... pagina 15 Vooruitzichten pagina 17 Corporate Governance pagina 18

11 Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 9

12 jaarverslag Overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen hebben we de eer u het jaarverslag voor het boekjaar 2002 van uw vennootschap en de groep voor te stellen en u de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2002, ter goedkeuring voor te leggen. Het woord vooraf van de Voorzitter van de raad van bestuur en de Gedelegeerd bestuurder geeft samen met het activiteitenverslag een overzicht van de activiteiten in het kalenderjaar Dit jaar werd vooral gekenmerkt door de ontwikkeling van de aardgasverkoopactiviteiten in Europees perspectief en een versnelde opening van de aardgasmarkt. Daarnaast ging naar aanleiding van de splitsing van het vroegere Distrigas ook bijzondere aandacht naar de bedrijfsorganisatie. Dochterondernemingen van Distrigas Interconnector Zeebrugge Terminal 51% 56% Finpipe Interconnector (UK) Ltd 5% Distrigas & C 5% 2% + actieve partner 75% Etac 10% 98% Transfin 99,8% 99,99% Distri RE Huberator Geconsolideerde dochterondernemingen Niet-geconsolideerde dochterondernemingen Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 10

13 Synthese van de geconsolideerde jaarrekeningen Inleiding Ten gevolge van de splitsing eind 2001 van de geïntegreerde aardgasonderneming Distrigas in twee verschillende ondernemingen - het nieuwe Distrigas en Fluxys - omvatten de resultaten van 2001 van Distrigas N.V. en de geconsolideerde dochterondernemingen enkel de periode 1 juli 2001 tot 31 december Een vergelijkende analyse tussen de resultaten van de boekjaren 2001 en 2002 is bijgevolg weinig relevant. Bovendien maakt de verkoop van aardgas, waarvoor omwille van seizoenschommelingen een groot verschil bestaat tussen het eerste en het tweede semester, het grootste deel uit van de omzet van Distrigas N.V. Geconsolideerde kerncijfers (in mln EUR) (1) > Omzet 3.605, ,86 > Netto lopend resultaat vóór belasting 89,35 16,29 > Geconsolideerd resultaat 70,47 10,16 > Cashflow 72,92 89,53 > Eigen vermogen 220,63 174,58 > Vaste activa 171,95 165,14 (1) zie commentaar hierboven Synthese van de geconsolideerde resultatenrekening (in mln EUR) (1) > Bedrijfsresultaat 94,37 18,38 > Financieel resultaat -5,02-2,09 > Netto lopend resultaat vóór belasting 89,35 16,29 > Uitzonderlijk resultaat 16,61 0,79 > Belastingen -37,55-7,97 > Nettoresultaat van de ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode is toegepast 2,06 1,05 > Geconsolideerde winst 70,47 10,16 Aandeel van derden in het resultaat 2,86 1,41 Aandeel van de groep in het resultaat 67,61 8,75 (1) zie commentaar hierboven Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 11

14 jaarverslag Consolidatiekring In vergelijking met het vorige boekjaar werd de consolidatiekring niet gewijzigd. De hierna besproken resultaten omvatten dus de cijfers van Distrigas N.V., die van de integraal geconsolideerde dochterondernemingen Distrigas & C C.V.A., Finpipe E.S.V. en Transfin N.V., alsook die van ETAC B.V. en Distri RE, geconsolideerd volgens de methode van vermogensmutatie. Omzet Het omzetcijfer van de aardgasverkoop (3.460 mln EUR) vertegenwoordigt 96% van de globale omzet. De toename van de verkochte volumes met ongeveer 9% ten opzichte van 2001 (op basis van jaarcijfers), heeft zich niet direct vertaald in de omzetcijfers, aangezien de prijzen, globaal genomen over alle klantensegmenten, met ongeveer 16% gedaald zijn en dit ondanks de stabilisatie van de prijzen vanaf het derde trimester van 2002 en de lichte stijging vanaf het vierde trimester. De omzet uit transit bedraagt 113 mln EUR, of 3% van het totaal en blijft stijgen, zij het minder snel dan de vorige jaren (ongeveer +4% in vergelijking met 2001 in jaarcijfers). De andere activiteiten tenslotte vertegenwoordigen een omzet van 33 mln EUR, waarvan 21 mln EUR voor Finpipe E.S.V., afkomstig uit de leasinginkomsten van de leidingen Zeebrugge-Blaregnies en VTN. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat werd hoofdzakelijk gerealiseerd door Distrigas N.V. en de dochteronderneming Distrigas & C C.V.A., elk voor bijna hetzelfde aandeel, alsook door de dochteronderneming Finpipe E.S.V. Omdat het boekjaar 2001 voor Distrigas enkel het tweede semester omvatte, is het zeer moeilijk om relevante commentaar te leveren bij de vergelijking met het bedrijfsresultaat van De concurrentiële druk op de verkoopsresultaten in de Belgische markt, geciteerd in «Perspectieven 2002» van het jaarverslag 2001, was duidelijk voelbaar in Het bedrijfsresultaat van Distrigas & C C.V.A. kende een stijging in vergelijking met 2001 zowel door de toename van het omzetcijfer als door het wegvallen van eenmalige kosten geboekt in Financieel resultaat Het financieel resultaat omvat enerzijds de financieringskosten aangegaan door dochteronderneming Finpipe E.S.V. voor de in leasing gegeven activa en anderzijds de financiële inkomsten van Distrigas N.V. en Distrigas & C C.V.A., onder andere door de boeking van de dividenden op hun participatie in Interconnector (UK) Ltd. Uitzonderlijk resultaat Er werd een uitzonderlijk resultaat geboekt in 2002, omwille van een belastingsvermindering toegekend door een lokale administratie met betrekking tot vorige boekjaren. Het nettoresultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast, omvat zoals vorig jaar het aandeel in het resultaat van dochteronderneming ETAC B.V. Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 12

15 Synthese van de geconsolideerde balans (in mln EUR) (1) Vaste activa 171,95 165,14 > Immateriële vaste activa 0,04 0,00 > Materiële vaste activa 119,63 123,26 > Financiële vaste activa 52,28 41,88 Vlottende activa 1.319, ,63 > Vorderingen op meer dan 1 jaar 148,88 165,43 > Voorraden en bestellingen in uitvoering 181,50 190,81 > Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 575,68 700,02 > Geldbeleggingen 361,61 498,96 > Liquide middelen 36,90 0,33 > Overlopende rekeningen 14,66 16,08 Totaal van de activa 1.491, ,77 Eigen vermogen van de groep 220,63 174,58 > Kapitaal 66,23 66,23 > Uitgiftepremies 0,04 0,04 > Herwaarderingsmeerwaarde 1,49 1,49 > Reserves 152,87 106,82 Belangen van derden 11,18 11,13 Voorzieningen, uitgestelde belastingen en belastinglatenties 215,89 220,86 Schulden 1.043, ,20 > Schulden op meer dan 1 jaar 114,53 165,84 > Schulden op ten hoogste 1 jaar 759, ,72 > Overlopende rekeningen 169,79 141,64 Totaal van de passiva 1.491, ,77 (1) zie commentaar in inleiding blz. 11 Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 13

16 jaarverslag Activiteiten van de dochterondernemingen Distri RE N.V. (aandeel Distrigas 99,99%) Dankzij deze herverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht kunnen sommige risico s die aan de activiteiten van Distrigas zijn verbonden, doeltreffender worden beheerst en beheerd. Het gaat over risico s waarvoor de capaciteit van de verzekeringsof herverzekeringsmarkt ontoereikend of te duur is. Zoals voordien heeft deze maatschappij het boekjaar zonder winst of verlies afgesloten. Finpipe E.S.V. (aandeel Distrigas 56%) Het economisch samenwerkingsverband Finpipe, opgericht in 1991, is eigenaar van de leiding Zeebrugge- Blaregnies (transit van Noors aardgas via Zeepipe) en van de VTN-leiding tussen Zeebrugge en Eynatten, met een aftakking naar Zelzate. Voor deze leidingen werd met Fluxys een leasingcontract gesloten. Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 6,38 mln EUR. Distrigas & C C.V.A. (aandeel Distrigas 2% en aandeel Transfin 98%) Transfin N.V. (aandeel Distrigas 99,8%) De commanditaire vennootschap op aandelen Distrigas & C staat in voor de ontwikkeling van internationale activiteiten zoals onder andere de verkoop van grens-tot-grenscapaciteit (transit) in België en transportcapaciteit buiten België. Ze commercialiseert met name de capaciteit in de VTNleiding en in de leiding Zeebrugge-Blaregnies. In Distrigas & C is Distrigas de actieve vennoot en Transfin de stille vennoot. Het nettoresultaat van het boekjaar van Distrigas & C bedraagt 29,01 mln EUR. Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 14 ETAC B.V. (aandeel Distrigas 75%) ETAC B.V. (European Transport Company) werd opgericht door Distrigas en Gaz de France en commercialiseert de capaciteit van de leiding s Gravenvoeren- Blaregnies, eigendom van SEGEO N.V. (Société Européenne du Gazoduc Est-Ouest). Aandeelhouders van SEGEO N.V. zijn Gaz de France en Fluxys. Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 10,37 mln EUR. Dat resultaat werd conform de statuten toegewezen aan de aandeelhouders: 2,06 mln EUR voor Distrigas in Interconnector (UK) Ltd (globaal aandeel Distrigas 10%) Interconnector (UK) Ltd (kortweg IUK) werd opgericht door een consortium van Europese aardgasbedrijven om de Interconnector-leiding tussen het Britse aardgasnet (Bacton) en het vasteland (Zeebrugge) te bouwen en te exploiteren. Distrigas heeft een deelname van 10% (5% rechtstreeks en 5% via Distrigas & C ). Interconnector Zeebrugge Terminal C.V.B.A. (aandeel Distrigas 51%) Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) heeft bij de aanzet van het IUK project aan het vroegere Distrigas, door middel van een leasing, de financiering toevertrouwd van de Interconnector-ontvangstinstallaties in Zeebrugge. De rechten en verplichtingen met betrekking tot de leasingovereenkomst blijven bij Fluxys als leasinghouder terwijl het nieuwe Distrigas aandeelhouder is van de onderneming Interconnector Zeebrugge Terminal; Fluxys staat verder ook in voor de uitbating en het onderhoud van IZT door een dienstencontract. Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 0,08 mln EUR.

17 Synthese van de jaarrekening van Distrigas N.V. Kerncijfers (in mln EUR) (1) > Omzet 3.471, ,69 > Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 41,96 10,38 > Nettoresultaat 38,66 6,14 > Cashflow 22,45 72,64 > Eigen vermogen 158,63 141,52 > Vaste activa 43,50 33,48 (1) zie commentaar in inleiding blz. 11 Synthese van de resultatenrekening van Distrigas N.V. (in mln EUR) (1) > Bedrijfsresultaat 33,98 0,32 > Financieel resultaat 7,98 10,06 > Winst uit de gewone bedrijfsvoering vóór belastingen 41,96 10,38 > Uitzonderlijk resultaat 16,61-0,09 > Belastingen op het resultaat -19,91-4,15 > Nettoresultaat 38,66 6,14 (1) zie commentaar in inleiding blz. 11 Bestemming van het resultaat van Distrigas N.V. (in mln EUR) 2002 De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor de volgende bestemming te geven aan het nettoresultaat: > Te bestemmen resultaat 40,19 > Resultaat van het boekjaar 38,66 > Overgedragen winst van vorig boekjaar 1,53 > Bestemming 40,19 > Beschikbare reserves 17,00 > Vergoeding van het kapitaal 21,56 > Over te dragen resultaat 1,63 (1) zie commentaar in inleiding blz. 11 Bijgevolg zal er aan de algemene vergadering worden voorgesteld om een bruto eenheidsdividend uit te keren van 30,68 EUR, hetzij een netto dividend van 23,01 EUR. Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 15

18 jaarverslag Synthese van de balans voor Distrigas N.V. (in mln EUR) (1) Vaste activa 43,50 33,48 > Immateriële vaste activa 0,04 0,00 > Materiële vaste activa 2,97 3,39 > Financiële vaste activa 40,49 30,09 Vlottende activa 1.123, ,57 > Voorraden en bestellingen in uitvoering 181,50 190,81 > Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 559,87 685,13 > Geldbeleggingen 333,81 496,15 > Liquide middelen 36,81 0,32 > Overlopende rekeningen 11,65 13,16 Totaal van de activa 1.167, ,05 Eigen vermogen 158,63 141,52 > Kapitaal 66,23 66,23 > Uitgiftepremies 0,04 0,04 > Herwaarderingsmeerwaarden 1,49 1,49 > Reserves 89,24 72,23 > Overgedragen winst 1,63 1,53 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 210,89 215,86 Schulden 797, ,67 > Schulden op meer dan 1 jaar 7,49 48,05 > Schulden op ten hoogste 1 jaar 622,29 872,88 > Overlopende rekeningen 167,84 140,74 Totaal van de passiva 1.167, ,05 (1) zie commentaar in inleiding blz. 11 Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 16

19 Vooruitzichten Bij de analyse van de vooruitzichten van Distrigas moet men rekening houden met de versnelde opening van de Europese aardgasmarkt. Deze houdt zeker een aantal risico s in maar biedt tegelijkertijd een waaier aan nieuwe opportuniteiten. Risico s? Omdat reële concurrentie in België kan leiden tot een daling van de marge op de verkoop en van het marktaandeel van Distrigas op haar thuismarkt. De vermelde opening van de Belgische markt gaat bovendien gepaard met een zeer gemakkelijke bereikbaarheid zowel op logistiek vlak (verschillende toegangspunten tot het Belgisch net dat goed verbonden is met het Europese pijpleidingnetwerk) als op regelgevend vlak. De internationale transportcapaciteit aangeboden door Distrigas, zal nog groeien door de vraag van aardgas op de Britse markt, die tegen 2005 waarschijnlijk netto-invoerder zou worden. Door de toename van de «reverse flow»-capaciteiten van de Interconnector, door Distrigas voor iets meer dan een vierde onderschreven, kan Distrigas bijdragen tot het invullen van deze behoefte. De deelname van 49%, samen met de Noorse rederij Bergesen, in de Berge Boston, een methaanschip dat geleverd wordt in 2003 en op lange termijn gecharterd wordt door Tractebel LNG North America, zal eveneens voor nieuwe opbrengsten zorgen. Opportuniteiten? Omdat de opening van de aardgasmarkt heel wat commerciële mogelijkheden biedt. Distrigas zal haar prospectie van industriële klanten en energiemaatschappijen binnen West-Europa verderzetten. Tijdens het eerste trimester van 2002 werden al belangrijke resultaten geboekt vooral in Frankrijk en in Spanje. Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 17

20 jaarverslag Corporate Governance Aandeelhouders Suez (via GMB) 100% Tractebel Publigas 38,45% aandelen A : 33,25% aandelen D : 5,20% 50% % - 1 Belgian Shell 16,67% aandelen C Distrihold 16,75% aandelen A 16,62% aandelen B 16,71% 1 bijzonder aandeel aandelen D (waarvan 5,20% in handen van Tractebel) Eerste markt van Euronext Brussels Belgische Staat Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 18

21 Raad van bestuur Uitvoerend bestuurder Willy Bosmans Gedelegeerd bestuurder Willy Bosmans is verantwoordelijk voor de operationele eenheid Elektriciteit en Gas in Europa (EGE) van Tractebel. Hij is lid van de algemene directie van Tractebel en gedelegeerd bestuurder van Electrabel. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Niet-uitvoerende bestuurders Jean-Pierre Hansen Voorzitter van de raad van bestuur en voorzitter van het directiecomité Jean-Pierre Hansen is voorzitter van de algemene directie van Tractebel, gedelegeerd bestuurder van Tractebel en voorzitter van de raad van bestuur en het directiecomité van Fluxys. Hij is lid van het uitvoerend comité en het algemeen directiecomité van Suez, waarvan hij sinds 8 januari 2003 algemeen operationeel directeur is. Begin 2002 is hij benoemd tot bestuurder van Arcelor en ondervoorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen. In maart 2002 werd hij aangesteld als regent bij de Nationale Bank van België. Hij is als voorzitter van de raad van bestuur van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold- Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Jean-Pierre Connerotte Bestuurder Jean-Pierre Connerotte is directeur-generaal Netmanagement van Electrabel. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold- Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Jean-Pierre Depaemelaere Bestuurder Jean-Pierre Depaemelaere is lid van de algemene directie van Tractebel en algemeen directeur Corporate Human Resources van de Tractebel Groep. Hij is eveneens adviseur van de directie internationale en institutionele betrekkingen van Suez. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold-Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Yvan Dupon Bestuurder Yvan Dupon is directeur-generaal Distributie van Electrabel en bestuurder van Electrabel. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 19

22 jaarverslag Jacques Laurent Bestuurder Jacques Laurent is bestuurder van Tractebel en raadgever van de voorzitter van de algemene directie van Tractebel. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold- Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Claude Marinower Bestuurder Claude Marinower is voorzitter van IMEA en gemeenteraadslid van Antwerpen. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold- Publigas). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Patrick Moenaert Bestuurder Patrick Moenaert is burgemeester van Brugge. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold-Publigas). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Walter Peeraer Bestuurder Walter Peeraer is gedelegeerd bestuurder van Fluxys. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Jacques Pivin Bestuurder Jacques Pivin is ere-volksvertegenwoordiger en ere-burgemeester. Hij werd als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold-Publigas). Met ingang van 1 januari 2003 werd hij vervangen door Philippe Pivin. Philippe Pivin Bestuurder Philippe Pivin is advocaat aan de balie van Brussel, burgemeester van Koekelberg, eerste vicevoorzitter van de intercommunale Sibelga en vicevoorzitter van Intermixt. Op 26 februari 2003 werd hij, met ingang van 1 januari 2003, voorlopig als bestuurder aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold-Publigas), ter vervanging van Jacques Pivin. De gewone algemene vergadering van 2003 zal zich uitspreken over zijn definitieve benoeming. Jozef Roos Bestuurder Jozef Roos is gasthoogleraar aan de KUL, gedelegeerd bestuurder van UGINE & ALZ Belgium, voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond en executive vice president van Arcelor. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Etienne Snyers Bestuurder Etienne Snyers is lid van de algemene directie van Tractebel. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 20

23 Robert Urbain Bestuurder Robert Urbain is Minister van Staat, ere-volksvertegenwoordiger, burgemeester van Boussu-Hornu en voorzitter van de Waalse regionale raad van Intermixt. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold-Publigas). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Michel Van Hecke Bestuurder Michel Van Hecke is bestuurder van vennootschappen, professor emeritus en doctor in de economische wetenschappen. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Emmanuel van Innis Bestuurder Emmanuel van Innis is bestuurder van Tractebel en lid van de algemene directie van Tractebel. Sinds 5 maart 2003 is hij lid van het uitvoerend comité van Suez, waarvan hij verantwoordelijke is voor Human Resources. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie A (Distrihold-Tractebel). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Claude Grégoire Bestuurder Claude Grégoire is gedelegeerd bestuurder van SPE en gedelegeerd bestuurder van Socofe. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie B (Publigas). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Daniel Termont Bestuurder Daniel Termont is schepen van de Haven, Economie en Feestelijkheden van de Stad Gent, voorzitter van de T.M.V.W. en voorzitter van Publigas. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie B (Publigas). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Renger Bierema Bestuurder Renger Bierema is Director Technology van Shell International Gas Ltd. Hij werd als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie C (Belgian Shell). Vanaf 1 juli 2002 werd hij als bestuurder vervangen door Michael O Callaghan. Baron Emmanuel de Bethune Bestuurder Baron Emmanuel de Bethune is voorzitter van de raad van bestuur van SPE en voorzitter van de Vlaamse Energie Holding. Hij is als bestuurder van Distrigas aangesteld op voorstel van de aandeelhouders van categorie B (Publigas). Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van Distrigas Jaarverslag 2002 pagina 21

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p. Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1 2 Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2006 DEEL 1 : DE EVOLUTIE VAN DE AARDGASMARKT 7 1. De Europese aardgasmarkt 9 1.1. De verslagen van de Europese Commissie 9 1.2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2006 Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VERSLAG COMMISSARIS JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

BOEK JA AR 2007/2008. Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE

BOEK JA AR 2007/2008. Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE RPR Brussel BTW: BE 400.378.485 Ondernemingsnummer: 0400.378.485 Tel. 02 360 10 40 Fax 02 360 02 07 Internet:

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECOORDINEERDE STATUTEN OP 24 november 2014 2 Sibelga Intercommunale vereniging die

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2009 Lokale overheidsbedrijven Inhoud De lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 4 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder

npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder OPDRACHT De NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ streeft op lange termijn naar de verhoging van de waarde van het vermogen van haar aandeelhouders.

Nadere informatie

VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM

VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM 2010 Inhoudsopgave I. PORTEFEUILLE OVERHEIDSHOLDING p. 7 ArcelorMittal Rodange Schifflange p. 7 Asco p. 9 BMI p. 11 Brussels Airport Holding

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20,

ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, Ondernemingsnummer 0476.388.378 RPR Brussel Gecoördineerde

Nadere informatie

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 AXA BELGIUM Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel Toegelaten onderneming onder het nummer 0039 Beheersverslag voorgelegd

Nadere informatie

Jaarl ijks financieel versl ag

Jaarl ijks financieel versl ag Jaarl ijks financieel versl ag 2010 82 e boekjaar - Verslagen aan de gewone algemene vergadering van 10 mei 2011 JAARVERSLAG 1 JAARVERSLAG 1.1 markante feiten 25 1.1.1 Resultaten...25 1.2.1 Wettelijk

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Inhoudsopgave Deel 1 1.1.2. COMMENTAAR BIJ DE STATUTAIRE JAARREKENING VAN THENERGO NV TENEINDE EEN GETROUW OVERZICHT VAN DE

Inhoudsopgave Deel 1 1.1.2. COMMENTAAR BIJ DE STATUTAIRE JAARREKENING VAN THENERGO NV TENEINDE EEN GETROUW OVERZICHT VAN DE JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave Deel 1 1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS... 4 1.1.1. COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING TEN EINDE EEN GETROUW OVERZICHT

Nadere informatie