ANDERS OMGAAN. De Wikke. Winnaar fotowedstrijd Bankgeheimen.be JUNI - JULI -AUGUSTUS 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANDERS OMGAAN. De Wikke. Winnaar fotowedstrijd Bankgeheimen.be JUNI - JULI -AUGUSTUS 2008"

Transcriptie

1 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 JUNI - JULI -AUGUSTUS 2008 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 26 e jaargang, nr 2 ANDERS OMGAAN met geld De Wikke Winnaar fotowedstrijd Bankgeheimen.be Afgiftekantoor 1000 Brussel 1, P2A Afzender: Netwerk Vlaanderen, Vooruitgangstraat 333/9, 1030 Brussel

2 EDITO Open brief aan Geachte Mijnheer Bergen, Graag roep ik de aanleiding waarvan ik u schrijf, terug in herinnering. INHOUD Edito Open brief aan André Bergen 2 In de kijker Investeren in een duurzame economie. Missers en maatregelen van de Belgische regering 4 In de kijker Duurzaam beleggen is hot, maar niet altijd duurzaam 8 Mijn geld. Goed geweten? Banken om een voorbeeld aan te nemen 9 Portofolio Nieuwe coöperatieve boekhandel in Mechelen zoekt financiering 10 Portofolio Ecolife. Financier duurzaamheid met stijl 11 Mijn geld. Goed geweten? Belgische bankklant loopt hoog risico op schadelijke investeringen. Hoe veilig ben jij bij je bank? 12 Reportage Winnaar fotowedstrijd 15 Achter de schermen Geloven dat het anders kan 16 De middag van 21 mei jl. waren we tezamen voor het jaarlijks overleg tussen KBC en de NGO s. Als CEO van KBC schuift u met ons aan de vergadertafel om het over het duurzaamheidsbeleid van uw bank te hebben. En hoe! Met een gemoedelijke glimlach op het gezicht opende u de bijeenkomst. U die te midden het grote geld staat, gaf niet de indruk iets te hoeven verbergen. Op andere momenten in de vergadering reageerde u gevat of streng, maar steeds betrokken. We verwoordden allerlei kritische bedenkingen bij het beleid van uw onderneming, maar op het einde van de bijeenkomst kwam u elk van ons persoonlijk groeten. U lijkt een goed mens. Toegewijd en bekwaam. Daarom wil ik in deze brief terugkomen op een punt dat slechts kort aan bod kwam in de bijeenkomst, in de hoop dat ik u kan overtuigen om bij álle investeringen rekening te houden met mens en milieu. Bij KBC wordt ongeveer zes procent van het geld in de fondsen duurzaam belegd. Een steeds vernuftigere methodologie moet ervoor zorgen dat het geld in die groeiende markt niet terechtkomt bij de ondernemingen die het slecht voor hebben met mens of milieu. Jullie presentaties waren er op gericht ons ervan te overtuigen dat dit behoorlijk goed lukt. Waarschijnlijk is dat ook zo. Maar wat gebeurt er met de overige 94 procent? Bij KBC zijn jullie ervan overtuigd dat sommige praktijken of producten sowieso niet door de beugel kunnen. Niet voor de duurzame belegger, maar ook niet voor de gewone belegger. Clusterbommen zijn onmenselijke wapens vertelde u. Geen euro die de KBC groep verlaat, gaat naar de producenten van dat wapentuig. Een duidelijke keuze die aantoont dat jullie aanvaarden dat álle investeringsbeslissingen een ethische component hebben. Dat bracht ons bij een moeilijke discussie. Waarom zet geen enkele Belgische bank - ook KBC niet - op andere domeinen de bakens uit? Ondernemingen die er overduidelijk voor kiezen het milieu te schaden of dictators in het zadel te houden, verdienen zij het geld van de Belgische spaarders en beleggers? U riep niet zonder reden de grijze zone in. Die waar de complexiteit van de realiteit massief het vermogen om te oordelen bezwaart. Als KBC de scha- 2

3 KBC topman André Bergen delijke van de verantwoorde ondernemingen moet scheiden, begeeft ze zich op glad ijs. Wie zegt dat de bank de lijn juist trekt? Welke problemen haalt ze zich op de hals als ze onterecht ondernemingen uitsluit voor investering, of al even verkeerdelijk in schadelijke ondernemingen blijft investeren? De grijze zone, het begrip deed me terugdenken aan een reis twee jaar geleden. Met jongeren uit vier landen waren we op pad langs mijnbouw sites in Bolivia. In de artisanale mijnen van Huanuni kappen mijnwerkers zonder enige bescherming, in gevaarlijke omstandigheden het erts. De vrouwen wassen het daarna in de rivier. Chemicaliën en vervuild steengruis stromen er naar een meer, waar de lokale bevolking van leeft. In Potosí is de toestand nog erger. Honderden jaren mijnbouw vervuilde de hele stad met zware metalen. In de oude mijnschachten zijn nog steeds kinderen aan de slag. Telkens als we de ellende zagen en probeerden te bedenken wat de situatie kon veranderen, bleken wonderoplossingen buiten bereik. De vervuilende mijnen sluiten was geen oplossing voor de duizenden mijnwerkers die ervan afhankelijk waren voor hun inkomen. De kinderarbeid botweg verbieden, was om dezelfde reden geen oplossing voor de kinderen. We bezochten ook grotere mijnen die in handen waren van de staat of buitenlandse ondernemingen. Al bij al waren de omstandigheden er wat beter. De mijnwerkers hadden goed materiaal, er was geen kinderarbeid en er waren milieuzorgsystemen, wat overigens niet betekent dat er daarom geen milieuvervuiling was. Om de artisanale mijnen op te waarderen, was er duidelijk nood aan investeringen. Stel nu dat KBC in één van die Boliviaanse mijnen investeert, vanuit een geloof dat ze op termijn de omstandigheden kan verbeteren. Als NGO s zouden we het niet moeilijk hebben een stok te vinden om jullie te slaan. Een schande: KBC maakt vette winsten door kinderen uit te buiten en het milieu te vervuilen! Door zo een boodschap uit te sturen, zouden we bewust de grijze zone negeren, om als NGO nog eens de aandacht te trekken. Ik begrijp dat er heel wat mensen in uw omgeving daarop wijzen. Wanneer u zinvol probeert te manoeuvreren in een grijze zone, bent u een hapklare prooi voor degene die u doelbewust willen onderuit halen. Maar met deze brief wil ik u van het tegendeel overtuigen. NGO s en ondernemingen kunnen zich niet blijvend wegsteken achter elkaars zwaktes als ze met een grijze zone worden geconfronteerd. Om vooruit te geraken is er aan beide kanten moed nodig. U kan toegeven dat u de grijze zone slechts mag inroepen, wanneer u ook erkent dat wit en zwart bestaan. U kan investeringen in heel wat ondernemingen verantwoorden, omdat ze zich in de grijze zone bevinden. Maar dat betekent logischerwijs dat zich ook de situatie kan voordoen dat u een onderneming uitsluit voor investering, omdat ze buiten de grijze zone valt. Alles wat we van uw bank vragen, is dat u publiekelijk die grens trekt tussen wat wel en niet langer te verantwoorden is voor het overgrote deel van het beleggingsgeld. Aan ons als NGO s om de banken die zo een moedige stap zetten, te ondersteunen en niet onderuit te halen op de moeilijkheden die ze in de vele grijze zones zullen tegenkomen. Zoals u verder in dit blad kan lezen, ontwikkelden we daarvoor een score mechanisme. We willen de banken die publiek de bakens uitzetten in een aantal domeinen zoals waardig werk, vrijheid, het leefmilieu of de vrede, aanmoedigen door ze goed te scoren. Daarmee hopen we u en andere vooruitstrevende bankiers ertoe aan te zetten de echte uitdaging aan te gaan: alle investeringen wereldwijd beoordelen met heldere minimumnormen. Met vriendelijke groeten, Mathias Bienstman 3

4 IN DE KIJKER Investeren in een duurzame economie Missers en maatregelen van de Belgische regering (2007/2008) Maatschappelijk Verantwoord Investeren, het is een bekende term die onze regering geregeld in de mond neemt. Maar in hoeverre voert de regering initiatieven uit op dat vlak? Wat heeft de overheid afgelopen jaar in beweging gezet om duurzame investeringen te bevorderen? En hoe komt het dat Maatschappelijk Verantwoord Investeren vrijwel geheel ontbreekt in de plannen van de huidige regering? De hoogtepunten en missers van het afgelopen jaar passeren hier kort de revue. Bovendien zijn ze overzichtelijk en chronologisch in een tijdsbalk weergegeven op de volgende pagina. Stop onverantwoord investeren Woekerwinsten en roekeloze rendementen die ten koste gaan van mens en milieu, liggen regelmatig onder vuur. Niet alleen is er een groeiend bewustzijn bij de consument, ook parlementsleden ondernemen vaker actie. Zo heeft de overheid vorig jaar wezenlijke stappen gezet om beleggingen in schadelijke praktijken te verbieden. Financiering van controversiële wapens Een eerste belangrijke stap om schadelijke investeringen aan banden te leggen, is gezet op 1 maart Op deze dag keurt het Belgische parlement unaniem de wet goed die de financiering van de productie van anti-persoonsmijnen en clustermunitie verbiedt, evenals het gebruik en het bezit van deze wapens. Deze wet is een hoogtepunt voor onze campagne Mijn geld. Goed geweten?. 4

5 Maatschappelijk Verantwoord Investeren lijkt voor deze regering geen issue. Maar met de goedkeuring van deze wet is het werk nog niet af. De Minister van Financiën dient immers nog te zorgen voor de zogenaamde zwarte lijst, een lijst met bedrijven waarin niet geïnvesteerd mag worden. Bovendien is het de taak van de minister om verantwoordelijken aan te stellen die de opvolging van de wet uitvoeren en de controle naleven. Uit diverse contacten blijkt dat er tot dusver weinig of geen werk is gemaakt van de uitvoeringsbesluiten. Parlementsleden van onder meer sp.a en Groen!, interpelleerden de betrokken minister over deze kwestie. Maar concrete resultaten zijn er nog niet geboekt. De wet is in werking getreden zonder uitvoeringsbesluiten en de publicatie van een lijst met verboden bedrijven. Ook het wetsvoorstel van de PS van 17 april 2008, dat financiering van uraniumwapens wil verbieden, wacht nog op verdere behandeling door het Belgische parlement. Aasgierfondsen Een tweede opmerkelijk initiatief is de goedkeuring van een wetgeving die praktijken van aasgierfondsen aan banden legt. Aasgierfondsen zijn bedrijven die schulden van arme landen opkopen aan een prikje van de nominale waarde om ze nadien aan de volle pot, inclusief achterstallige rentes, bij de ontwikkelingslanden te innen. Aasgierfondsen pikken als gieren de financiële lijken (schulden) die dikwijls door vroegere dictators van de betrokken landen werden achtergelaten. De terugbetalingen die deze aasgierfondsen afdingen, staan haaks op de actuele ontwikkelingskansen en noden van de betrokken landen. De op 6 maart 2008 gestemde wet moet ervoor zorgen dat Belgische gelden voor ontwikkelingssamenwerking en staatsleningen niet in beslag genomen worden of overgedragen worden door andere schuldeisers. De wet moet er met andere woorden voor zorgen dat deze gelden commercieel oninteressant worden voor aasgierfondsen. Olie, gas en mijnbouw in Birma Op 23 oktober 2007 dienen Groen!, Ecolo en sp.aspirit een voorstel van resolutie in waarin bedrijven, waaronder banken, opgeroepen worden om niet meer te investeren in de olie, gas en mijnbouwsector in Birma. Inkomsten uit deze sectoren zorgen immers voor aanzienlijke financiële steun voor het regime. Mede dankzij deze financiële middelen kan het regime aan de macht blijven en de bevolking blijven onderdrukken. De behandeling van deze resolutie is vooralsnog blijven hangen in de Kamercommissie voor buitenlandse betrekkingen. Honger en voedselspeculatie Haal voordeel uit de stijging der voedselprijzen, zo luidt het bij KBC. De stijgende voedselprijzen tasten onze levensstandaard aan. Beleggers kijken daar anders tegenaan. De stijgende voedselprijzen en de stijging van de prijzen op de grondstoffenmarkten zijn ook de aanbieders van financiële producten niet ontgaan. Sommige maken zonder gêne reclame voor producten die beleggers in honger stevige winsten voorspiegelen. Aan de vooravond van de VN-Voedseltop in Rome (3 tot en met 5 juni) lanceerde Netwerk Vlaanderen samen met haar Franstalige zusterorganisatie Réseau Financement Alternatif een platform tegen voedselspeculatie. Vele organisaties ondertekenden het eisenplatform. De Belgische regering wordt daarin onder meer gevraagd om, via een investeringsverbod en een extra belasting, voedselspeculatie tegen te gaan. Ook Groen! sp.a-spirit, Ecolo en de PS ondertekenden dit initiatief. Het goede voorbeeld? De Nationale Loterij, het pensioenfonds van de Senaat en het Kringloopfonds hebben in de voorgaande jaren beslist om minimaal een deel van hun reserves te beleggen volgens ethische, sociale en ecologische criteria. Wetsvoorstellen van PS, Groen! en Ecolo om meer overheidsgelden volgens ethische, sociale en ecologische criteria te beleggen, zijn een stille dood gestorven. Wel lanceerde Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Van Weert in februari 2008 het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In dit plan stonden een aantal voorstellen die ook door Netwerk Vlaanderen naar voren geschoven werden. Het plan bevatte onder meer aanzetten om meer werk te maken van ethische investeringscriteria voor beleggingen met overheidsgeld en het in kaart brengen van mogelijke overheidsmiddelen die voor dergelijke beleggingen in aanmerking komen.» De uitwerking van het ethisch beleggen door de overheid is overgelaten aan een werkgroep met medewerkers uit diverse administraties. Onder 5

6 3 Januari 2007 ophaling gelden voor Energiebesparingsfonds Maart 2007 goedkeuring wet die financiering van anti-persoonsmijnen en clustermunitie verbiedt 3 Oktober 2007 oproep vanuit de oppositie om niet te investeren in olie, gas en mijnbouw in Birma 3 Februari 2007 lancering actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het regeerakkoord rept met geen woord over de nood aan meer transparantie in de banksector.» meer de verkiezingen van 2007 en de aanslepende regeringsvorming hebben ervoor gezorgd dat deze werkgroep nauwelijks activiteiten heeft ontwikkeld. Het actieplan voorzag ook in de uitwerking van een fiscaal voordeel voor een ethische pensioen spaarvariant. Maar hierover is nooit een echt politiek akkoord tot stand gekomen. Momenteel is geheel onduidelijk of en in welke mate de actuele regering en de bevoegde Minister voor Duurzame Ontwikkeling hiervan werk willen maken. Meer transparantie van ons spaar- en beleggingsgeld Weten we dankzij de vorige overheid beter in welke (schadelijke) projecten ons spaar- en beleggingsgeld geïnvesteerd wordt? Het antwoord is neen. Wel was in het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voorzien dat aan de financiële sector gevraagd zou worden om onderzoek te doen, overleg te plegen en voorstellen te doen. Voor zover bekend heeft de sector ter zake geen noemenswaardige initiatieven genomen. In het voorjaar van 2008 publiceerde Test-Aankoop in hun tijdschrift Budget en Recht, een onderzoek waaruit nogmaals duidelijk bleek dat door gebrek aan transparantie in de bankwereld, klanten niet weten waarin hun centen geïnvesteerd worden. Net als blijkt uit de studies van Netwerk Vlaanderen, concludeert Test-Aankoop nadrukkelijk dat er nood is aan meer transparantie. Deze oproep werd door enkele politici vertaald in parlementaire vragen op Europees niveau. Investeren in duurzame en solidaire economie Wat betreft investeren in duurzaamheid, heeft de overheid zich beperkt tot het nemen van de onderstaande drie initiatieven. 1. Energiebesparingfonds Vooreerst heeft de federale overheid in januari 2007 bij de beleggers geld opgehaald voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost. De gelden in dit fonds worden voor het grootste deel omgezet in goedkope leningen, die verstrekt worden aan mensen uit kansengroepen. De leningen zijn bedoeld voor energiebesparende investeringen zoals: dubbel glas, betere dakisolatie, betere verwarmingsketels, De leningen worden lokaal verstrekt. Enkele steden en gemeentes hebben al aangepaste diensten opgezet. 2. Investeren in microkrediet De Belgische Senaat keurt in april 2008 een wetsvoorstel goed waardoor het investeren in microkrediet fondsen fiscaal aftrekbaar wordt. Microkredieten zijn kleine leningen die voornamelijk worden toegekend aan kleine (vaak vrouwelijke) ondernemers in ontwikkelingslanden. Wie minimum 250 euro investeert in microkrediet verstrekkers, zal eenmalig vijf procent kunnen aftrekken van zijn belastingen. Voorwaarde is wel dat het verstrekte bedrag vijf jaar geïnvesteerd blijft. De Kamer dient echter het wetsvoorstel nog goed te keuren. Ook de Koning moet zijn uitvoeringsbesluiten nog formuleren. Maar betrokken microkrediet organisaties juichen alvast het voorstel 6

7 Mei ministerie van Financiën publiceert geen zwarte lijst met producenten van clustermunitie en anti-persoonsmijnen -- parlementair initiatief tegen speculatieve beleggingen in stijgende voedselprijzen 3 Maart goedkeuring wet die investeringen in aasgierfondsen aan banden legt -- bekendmaking mogelijke afschaffing Kringloopfonds -- regeerakkoord 3 April 2008 fiscale aftrekbaarheid investeringen microkrediet goedgekeurd in Senaat toe. Ze vragen wel een snelle goedkeuring om een standstill bij geïnteresseerde investeerders te voorkomen. Ook wensen ze dat de wet efficiënt wordt uitgevoerd en er niet te veel administratieve rompslomp bij komt kijken. Maar niet alleen in het Zuiden, ook in België zijn er talrijke mens- en milieuvriendelijke initiatieven die geen aangepaste kredietverlening kunnen krijgen bij de bank. Denk maar eens aan tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen, methodescholen, bedrijven in zelfbestuur, Zelfs fiscale voordelen voor investeringen in deze initiatieven zijn vooralsnog niet aan de orde. Senator de Bethune (CD&V), bezieler van het wetsvoorstel verklaarde tijdens de commissiebesprekingen er geen probleem mee te hebben als de wet ook van toepassing zou zijn op microkredietverleners aan Belgische initiatieven. Maar helaas is er daarover nog geen effectief voorstel op tafel gekomen. 3. Afschaffing Kringloopfonds Het Kringloopfonds heeft de laatste jaren beleggingsgelden opgehaald bij de bevolking en deze voor het grootste deel geïnvesteerd in organisaties gespecialiseerd in het financieren van de sociale economie. Het Kringloopfonds is een initiatief van de regering Verhofstadt I. De nieuwe federale regering heeft beslist om het kringloopfonds te regionaliseren. In de praktijk zou deze regionalisering wel eens een afschaffing kunnen inhouden. Een slordige kostprijsberekening zou uitwijzen dat het Kringloopfonds te duur is. Allerhande scenario s worden momenteel door de nieuwe regering onderzocht. Organisaties uit de sociale economie die investeringen via het Kringloopfonds hebben, krijgen intussen informeel wel het bericht dat aan de toegestane financieringen niet geraakt zal worden. Nieuwe financieringen worden evenwel on hold gezet. Een uitdoofscenario lijkt spijtig genoeg al in werking. Zorgwekkende leemte in regeerakkoord Het regeerakkoord van 2008 rept met geen woord over de nood aan meer transparantie in de banksector. Het akkoord geeft op geen enkele manier blijk van een wil om paal en perk te stellen aan onverantwoorde investeringen. Het akkoord bevat zelfs geen intenties om overheidsgelden ethischer te gaan beleggen. Maatschappelijk Verantwoord Investeren lijkt voor deze regering geen issue. Gaat deze regering echt de klok weer terugzetten? Zet Leterme I de aanzetten van paars en paars-groen werkelijk aan de kant, terwijl de nood aan duurzame investeringen juist groeit? Gelukkig bevat de regeerverklaring nog een lichtpuntje. De verklaring stelt dat krachten gebundeld zullen worden om investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing te bevorderen. De krachten zullen evenwel ook voor andere zaken gebundeld moeten worden om te komen tot een duurzamer aanwending van onze spaar- en beleggingsgelden. Concrete voorstellen ter zake zijn te vinden in het memorandum van Netwerk Vlaanderen en Réseau Financement Alternatif over de rol van de overheid inzake Maatschappelijk Verantwoord Investeren. Luc Weyn Investeren in duurzaamheid 7

8 IN DE KIJKER Duurzaam beleggen is hot maar niet altijd duurzaam Recente evoluties inzake duurzaamheid op de Belgische financiële markt Een groter aanbod gaat niet altijd gepaard met een hogere kwaliteit. Die redenering gaat zeker op voor de talrijke duurzame spaar- en beleggingsproducten op de financiële markt in België. Het aanbod in deze producten neemt spectaculair toe, maar de ethische garanties lopen hard terug. Vooral KBC en Fortis brachten talrijke nieuwe producten op de markt. Ook spelers als Credit Agricole, BNP Paribas en Delta Lloyd lanceerden meerdere nieuwe duurzame beleggingsproducten. De uitbreiding van het duurzaam aanbod betreft vooral kapitaalgarantieproducten en themaproducten (dikwijls in combinatie). De kwakkelende aandelenmarkten deed vele beleggers kiezen voor beleggingen met minder financieel risico. Producten met kapitaalgarantie spelen hierop in. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten, speelden banken voornamelijk in op twee maatschappelijke evoluties. Dit leidde tot een groot aantal nieuwe kapitaalgarantie producten met extra duurzaamheidskenmerken. Kapitaalgarantiefondsen die investeren in water of in een beter klimaat zijn hier typische voorbeelden van. Maar een kwaliteitsverbetering van het aanbod hebben deze producten niet opgeleverd, integendeel zelfs. Duidelijke illustraties hiervan staan in het rapport Een kritische reflectie op Maatschappelijk Verantwoord Investeren via waterfondsen (2007) en het rapport Beleggers op hete kolen over klimaatfondsen (2008). De conclusies van beide rapporten zijn zeer gelijklopend: meer dan klassieke fondsen investeren zowel water- als klimaatfondsen in bedrijven betrokken bij duurzame alternatieven. Maar deze als groen, duurzaam, milieubewust, gepromote fondsen bevatten in vele gevallen ook investeringen in praktijken die geen duurzame oplossingen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om klimaatfondsen die investeren in bedrijven betrokken bij kernenergie of schadelijke vormen van biobrandstoffen. Of het zijn waterfondsen die investeren in bedrijven die drinkwater niet als een recht maar als privéeigendom beschouwen dat geëxporteerd kan worden. Bovendien zijn deze producten dikwijls sterk gefocust op hun thema, waardoor deze als groen of duurzaam gepromote producten bijvoorbeeld wel investeren in bedrijven die mensenrechten Beleggers op hete kolen april 2008 Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt Bram Claeys Anton Gerits David Heller Inez Louwagie Sam Van den plas Groene fondsen, duurzame fondsen, en zelfs specifieke klimaatfondsen zijn in. Maar wat heet groen? Welke investeringen verdienen hun groene etiket en welke niet? Welke investeringen dragen écht bij tot oplossingen voor het klimaatprobleem? april 2008 overtreden of betrokken zijn bij de wapenindustrie. Problematisch is dat de doorsnee consument niet voldoende informatie krijgt om uit te maken welk product hij voor zich heeft. De promotionele uitstraling van al deze producten doen de belegger geloven dat deze beleggingen bijdragen tot een betere maatschappij. Door de band genomen maken de producten met een Ethibel label en de producten die Triodos aanbiedt, hun beloftes redelijk waar. Voor andere producten is het voor de bewuste consument oppassen geblazen. Duurzaam beleggen staat in veel gevallen vooral voor beleggen en minder voor duurzaam. Het uitgebreider aanbod aan duurzame producten heeft niet enkel geleid tot producten met een relatief lage duurzaamheidsfactor. Het leidde ook tot meer van hetzelfde: meer producten die uitsluitend beleggen in beursgenoteerde bedrijven. Er zijn geen private duurzame beleggingsformules op de markt bijgekomen voor de niet-beursgenoteerde bedrijven en initiatieven. Er is ook geen duurzaam alternatief voor het pensioensparen bijgekomen. Ethias blijft de enige speler op de markt die een duurzame variant aanbiedt. Het feit dat de overheid aankondigde dat ze fiscale incentives zou geven voor beleggen in een ethische variant van het pensioensparen vormt hiervoor de meest voor de hand liggende verklaring. Aanbieders en productontwikkelaars hebben gewacht tot de overheid duidelijkheid creëerde over de criteria die men zou hanteren of opleggen. Deze duidelijkheid is er nooit gekomen, nieuwe duurzame pensioen spaarproducten dus evenmin. Luc Weyn Investeren in duurzaamheid 8

9 MIJN GELD. GOED GEWETEN? Banken om een voorbeeld aan te nemen Pioniers en volgelingen gebundeld in nieuw rapport Het vermijden van schadelijke investeringen lijkt voor financiële instellingen soms een onmogelijke opgave. Maar uit recent onderzoek blijkt dat er wel degelijk banken zijn die een duurzaam beleid voeren. Samen met de internationale koepelorganisatie BankTrack onderzocht Netwerk Vlaanderen financiële instellingen die grenzen stellen aan praktijken waarin ze investeren. Hun beleid is samengevat in het rapport Ending Harmful Investments. Opvallend is dat het vooral de kleinere banken of de banken met een sociaal-ecologisch grondslag zijn die een pioniersrol vervullen. Koplopers zijn de Algemene Spaarbank Nederland, het Italiaanse Banca Etica, The Co-operative Bank uit Engeland en Triodos Bank. Enkele klassieke banken en pensioenfondsen volgen, zij het schoorvoetend. In het rapport wordt er gekeken naar de grenzen aan investeringen voor vier schadelijke praktijken: het ondersteunen van dictaturen, het schenden van arbeidsrechten, het vernietigen van het leefmilieu en het produceren van wapens. Het rapport stelt vast dat de bovengenoemde pionierende financiële instellingen geen euro wensen te investeren in de wapenindustrie. Ook Dexia sluit, wat betreft de investeringen voor eigen rekening, een groot deel van de wapenindustrie uit. Andere financiële instellingen als ING, Fortis, Rabobank en KBC stellen enkel grenzen aan investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens zoals anti-persoonsmijnen, clustermunitie en nucleaire wapens. KBC hanteert deze grenzen voor alle producten die ze aanbiedt. ASN Bank, Triodos Bank en The Co-operative Bank sluiten investeringen in bedrijven die actief zijn in Birma uit. Zaken doen met gas- en oliegiganten in Birma betekent dat je de heersende dictatuur financieel steunt en mee in stand houdt. De pioniers voldoen daarmee aan het verzoek van de Birmese oppositie om niet te investeren in het land. Een aantal grote pensioenfondsen sluiten enkel de ergste foeriers van het regime uit. Grootbanken als Fortis, ING en Rabobank stellen dat ze zelf niet actief zijn in Birma en dat ze geen projecten in Birma financieren. Investeren in bedrijven die actief zijn in Birma, is voor hen geen probleem. Pioniers in de financiële wereld beseffen tevens dat bedrijven die ons leefmilieu vernietigen geen verantwoorde investeringsopportuniteiten bieden. The Co-operative Bank en ASN Bank investeren bijvoorbeeld liever in milieutechnologie en hernieuwbare energie en sluiten investeringen in vervuilende industrieën, zoals olie en gas, uit. Het beleid van banken als ASN en Triodos sluit ook investeringen uit in bedrijven die een loopje nemen met de arbeidsrechten. Uitbuiting en kinderarbeid zijn niet in overeenstemming met hun ondernemingsprincipes. Bedrijven of projecten die in tegenspraak met deze principes zijn, willen ze niet financieren. Hetzelfde geldt trouwens voor een aantal grootbanken en pensioenfondsen. Het rapport toont evenwel aan dat deze laatstgenoemden hun beleid vager en minder vergaand uitwerken. Tot slot geeft het rapport voorbeelden van pioniers op het gebied van transparantie: ASN Bank, Banca Ethica, het Noors pensioenfonds. Het zijn financiële instellingen die inzage geven in hun financieringsbeleid en hun investeringen publiek bekend maken. Ze bieden de klant zicht op wat er met zijn geld gebeurt. Veel gehoorde uitspraken in de financiële wereld zijn dat de confidentialiteit ten aanzien van klanten niet geschaad mag worden of dat het bankgeheim gewaarborgd moet blijven. De pioniers laten zien dat vertrouwen en transparantie prima samen kunnen gaan. Het volledige rapport Ending Harmful Investments kun je lezen op Luc Weyn Investeren in duurzaamheid 9

10 PORT- FOLIO Nieuwe coöperatieve boekhandel in Mechelen zoekt financiering Op zoek naar een goed boek? Kom eens langs in Mechelen. Op 30 mei 2008 opende boekhandel De Zondvloed haar deuren. In het fantastische pand in de Onze-Lieve-Vrouwestraat kan je terecht voor het betere boek. Je vindt hier zowel nieuwe als tweedehands boeken en ook uitgeversrestanten. Maar je kan er evengoed terecht om van een lekkere tas fair trade koffie te genieten tijdens het doorsnuffelen van publicaties, tijdschriften en kranten. Aan de basis van De Zondvloed staat Johan Vandenbroucke, een gerespecteerd literair journalist en bekend van zijn column in de boekencategorie van De Morgen. Johan Vandenbroucke is zelf auteur van een aantal boeken, waaronder de biografie van Jeroen Brouwers. Samen met zijn vrouw Ann Meskens slaagde hij erin een zeer uitgebreid en bevriend netwerk uit te bouwen in de literaire wereld en ver daarbuiten. Ook slaagde het stel erin om verschillende mensen uit de sector enthousiast te maken voor deze boekhandel. Zo investeerden diverse sympathisanten samen in de coöperatieve van waaruit deze boekhandel werd opgericht. Op deze manier wordt de boekhandel financieel en inhoudelijk gedragen door een groep sympathisanten. Bovendien kon het stel rekenen op een bijzonder gemotiveerde groep vrijwilligers, die de hele opstartfase mee in goede banen leidde. Voor de noodzakelijke opstartfinanciering kwam de coöperatieve bij Netwerk Rentevrij terecht. Naast de inrichting van het grote pand, moet er een grote voorraad boeken worden aangekocht. Netwerk Rentevrij en boekhandel De Zondvloed zijn nu dus op zoek naar financiering vanuit de achterban. Ook de sympathisanten die al betrokken waren bij de oprichting, zijn betrokken bij de rentevrije financiering. De Zondvloed Lening Bedrag Van Netwerk Rentevrij n Reeds ingezameld via achterban n Totaal n Heb je interesse om deze projecten mee te ondersteunen? Neem dan contact op met Netwerk Rentevrij: - tel: 02/

11 Ecolife Financier duurzaamheid met stijl Ecologische gedragsverandering om tot een duurzame wereld te komen, dat is waar Ecolife naar streeft. Deze vzw uit Leuven promoot duurzaamheid met stijl. Vanuit die gedachte ontwikkelt en implementeert de organisatie projecten, campagnes en procesmatige actiemodellen, die gericht zijn op huishoudens, bedrijven, organisaties en overheden. Ecolife ontwikkelde al diverse modellen gericht op het berekenen van de ecologische impact, zoals ook die van de bekende ecologische voetafdruk. Daarnaast heeft Ecolife ook de EcoScore, Groene Voeten, Waterkampioenen, Lespakketten, Eco-Teams, Milieugedragscan, Eco-Care, EcoSpot en Kyoto Clubs in het leven geroepen. Ecolife wil mensen aanzetten om op een leuke manier duurzamer te leven: door kleine dingen te veranderen en zonder aan levenskwaliteit en comfort in te boeten. Geen opgestoken vingertje, maar mensen zelf het initiatief laten nemen om hun eigen ecologische levensstijl vorm te geven, is hun benadering zoals ze zelf op hun website omschrijven. Ecolife probeert mensen kritisch te houden en hun aandacht blijvend te richten op duurzame producten en diensten: energiezuinige huishoudelijke apparaten, kringloopgoederen, biologische landbouwproducten, een alternatieve mobiliteit, ecologische schoonmaakmiddelen, ethische beleggingen enzovoort. Deze vorm van ecologische levensstijl plaatst Ecolife duidelijk in het bredere kader van duurzame ontwikkeling, waar de Noord-Zuid verhoudingen en de sociale dimensie samen met het ecologische verhaal deel van uitmaken. Ecolife springt in op actuele thema s en mede daarom krijgen ze veel opdrachten binnen, waarvan de meesten voorgefinancierd moeten worden. De reserves van deze jonge vzw zijn alsnog te beperkt om zelf voor de nodige liquiditeiten in te staan. Ecolife klopte aan bij Netwerk Rentevrij voor een overbrugging over vijf jaar, waarmee ze meer ademruimte hebben om de nodige reserves op te bouwen. Voel jij je aangesproken door de activiteiten van Ecolife? Voor elke euro die Ecolife inzamelt via de achterban, doet Netwerk Rentevrij er twee bovenop. Wil jij dit project steunen? Neem dan contact op met Netwerk Rentevrij. Meer informatie: Ecolife Lening Bedrag Van Netwerk Rentevrij n Inzamelen via achterban n Totaal n Steun sociaal en ecologische projecten structureel en word aandeelhouder van Netwerk Rentevrij. Goede initiatieven hebben immers recht op financiering. 11

ANDERS OMGAAN MET GELD JUNI - JULI - AUGUSTUS 2009. Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 27 e jaargang, nr 2

ANDERS OMGAAN MET GELD JUNI - JULI - AUGUSTUS 2009. Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 27 e jaargang, nr 2 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 JUNI - JULI - AUGUSTUS 2009 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 27 e jaargang, nr 2 ANDERS OMGAAN MET GELD Afgiftekantoor 1099 Brussel X,

Nadere informatie

Financiering clustermunitie

Financiering clustermunitie België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 juni - juli - augustus 2007 nieuwsbrief Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 25 e jaargang, nr 2 Financiering clustermunitie Wie staat er op de zwarte

Nadere informatie

De rol van de overheid inzake. maatschappelijk verantwoord investeren

De rol van de overheid inzake. maatschappelijk verantwoord investeren De rol van de overheid inzake maatschappelijk verantwoord investeren Memorandum Federale verkiezingen 2007 Inhoudsopgave Inleiding Investeren in een leefbare toekomst 3 1. Stel grenzen 4 1.1 Aan onaanvaardbare

Nadere informatie

Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen. Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011

Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen. Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011 Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011 Inhoud 1. DOEL pag. 2 2. OPBOUW pag. 3 3. METHODIEK EN TIMING pag. 4 A. Voorbereiding pag. 4 B.

Nadere informatie

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 September - Oktober - November 2010 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 28 e jaargang, nr 3 ANDERS OMGAAN met geld CRISIS shoppen Letsers

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

NIETS IS WAT HET LIJKT

NIETS IS WAT HET LIJKT België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 DECEMBER 2006 - JANUARI - FEBRUARI 2007 nieuwsbrief Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 24ste jaargang, nr 4 NIETS IS WAT HET LIJKT Afgiftekantoor

Nadere informatie

De financiële markten aan banden?

De financiële markten aan banden? De financiële markten aan banden? Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 2, februari 2013 De financiële markten aan banden? Hoe krijgen we weer

Nadere informatie

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008 Beleggers op hete kolen Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt pril 2008 Bram Claeys Anton Gerits David Heller Inez Louwagie Sam Van den plas Groene fondsen, duurzame fondsen,

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010 Dossier Vermogensbeheer Vermogensbeheer Blaas uw effecten aan toonder nieuw leven in Tot 500 euro transferkosten terugbetaald 0,50% premie op de waarde van uw effecten Geef uw beleggingen een tweede adem.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 J A A R V E R S L A G 2005 Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 Overzicht van projectcategorieën 38 Erkende

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking vergadering C51 BUI2 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van 5 november 2013 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 101 Initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren Nr. 2 INITIATIEFNOTA Inleiding Banken vervullen in onze samenleving een bijzondere

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 >> > ABP Verslag verantwoord beleggen 2013 1 > 4. Woord vooraf 6. 2013 in getallen 8. Beleid voor verantwoord beleggen 10. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur

Nadere informatie

Werken aan de Wereld. Docentenhandleiding 2013-2014 Niveau 4

Werken aan de Wereld. Docentenhandleiding 2013-2014 Niveau 4 Werken aan de Wereld Docentenhandleiding 2013-2014 Niveau 4 Introductie In het kader van het project Werken aan de wereld is een lessenserie ontwikkeld, gebaseerd op vier lessen en een themadag (zie voor

Nadere informatie

VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be

VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be IN DIT NUMMER: DUURZAME BANKEN WERKEN WERELDWIJD SAMEN ENERGIE- ACTIEF VOORBEELDGEBOUW in genk SMart: SLIMME OPLOSSINGEN

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

2011.1. Is jouw elektriciteit echt groen? Dossier Nucleair is uit, hernieuwbaar is in

2011.1. Is jouw elektriciteit echt groen? Dossier Nucleair is uit, hernieuwbaar is in 2011.1 Driemaandelijks magazine Lente 2011 maart/april/mei Nº 89 23ste jaargang Is jouw elektriciteit echt groen? Dossier Nucleair is uit, hernieuwbaar is in Afgiftekantoor: Brussel X 1/2219 2011.1 Driemaandelijks

Nadere informatie

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2012 Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6 met praktische tips voor uw spaargeld oktober 2013 Karel Puttemans Product Manager Sparen Zo kiest u de beste spaarrekening p. 9 voorzie! Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

TOEKOMST VAN DE BANK STIMULERINGSFONDS NIEUWBOUW EEMNES

TOEKOMST VAN DE BANK STIMULERINGSFONDS NIEUWBOUW EEMNES Dichterbij SOEST BAARN EEMNES MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK SOEST BAARN EEMNES VOORJAAR 2014 Wind mee voor zonneenergie»8 TOEKOMST VAN DE BANK STIMULERINGSFONDS NIEUWBOUW EEMNES Fusieproces in volle

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie