Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010"

Transcriptie

1 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

2 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door inspectieoordelen en de berichtgeving daarover, is de sector in een wat ongelukkig daglicht komen te staan. Grotendeels ten onrechte. Niettemin krijgt het vertrouwen, dat in de loop der jaren is verdiend door goede prestaties, wel plots een knauw. Dat is niet goed. Juist het hbo krijgt de komende jaren een steeds belangrijkere taak bij het verhogen van het niveau van de beroepsbevolking en studenten verdienen het dat ze zeker kunnen zijn van een diploma dat hen verder brengt in het leven. Dat vertrouwen behouden en waar nodig herstellen zal leidraad zijn voor het handelen van de HAN in In de regio waarvan de HAN het kenniscentrum is, is de stemming milder. Dat weten we door de signalen uit het professionele veld. En per slot van rekening is het de beroepspraktijk waaraan de HAN als kennisinstelling in hoge mate haar bestaansrecht ontleent. Wij komen graag onze verplichting na om ons voor die buitenwereld te verantwoorden. Daartoe ook dit jaarverslag over Elk jaar weer beschouwen we het verslag als een soort pièce de résistance voor de transparantie die we voor ogen hebben. Transparantie niet als doel op zich. Wel als middel om 2

3 uiteen te zetten hoe en waarom zaken goed of minder goed zijn gegaan. We doen dat ook om u een geloofwaardig en vertrouwen wekkend beeld van de HAN te geven. U zult dan ook geen louter positieve passages tegenkomen in dit verslag. Ook in de ondernemende en innovatieve omgeving die de HAN te bieden heeft, doen zich ontwikkelingen voor die om verbetering vragen. Natuurlijk zijn we verguld met een toegenomen tevredenheid onder onze studenten, de verbeterde roostering, met de financieel gezonde positie en met de groeiende kennisuitwisseling tussen lectoraten, docenten en bedrijven. Maar de groei van studenttevredenheid willen we doorzetten, het studierendement blijft te ver onder onze doelstellingen en ook op het punt van informatievoorziening aan studenten staat ons nog het nodige te doen. Grosso modo liggen we prima op koers. U kunt in dit jaarverslag lezen dat we in 2010 weer een groot aantal activiteiten hebben ontplooid dat past bij de ambitie van de HAN om tot de beste hogescholen in Nederland te behoren. En dat we dat volgens de Keuzegids 2011 al zijn waar het onze masteropleidingen betreft, vervult ons met trots. Al onze mensen die verantwoordelijk zijn voor de geboekte resultaten en iedereen in onze omgeving die met ons heeft meegedacht, willen we bij dezen bedanken. College van Bestuur, Ron Bormans en Kristel Baele Jaarverslag HAN 2010 Vertrouwen in kwaliteit 3

4 Facilitaire Zaken Financieel Economische Zaken Informatie Communicatie Technologie International Office Marketing Communicatie en Voorlichting Personeel en Organisatie Service Centrum Onderwijs Studentzaken Sensor Deelraad Service Bedrijf Service Bedrijf 1 Vanaf 1 januari 2011 zijn alle masteropleidingen samengevoegd in het instituut HAN Master Programma s. Bij de stichting HAN is eveneens HAN Holding BV ondergebracht. Deze bevat twee BV s waarin commerciële activiteiten zijn ondergebracht, namelijk Interstudie NDO BV en HAN Flex BV. De Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is de enige aandeel houder van deze holding. Het College van Bestuur van de HAN is als directie belast met het bestuur van HAN Holding BV. de samenstelling van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, het Management en een overzicht van de opleidingen vindt u vanaf pagina

5 Organogram HAN Instituut Pabo Arnhem en Nijmegen Instituut voor Leraar en School Instituut Paramedische Studies Instituut Verpleegkunde Instituut Sport- en Bewegingsstudies Instituut International Business and Education Instituut Bedrijfskunde Instituut Financieel Management en Rechten Instituut Engineering Instituut Automotive Instituut Applied Sciences Instituut Built Environment Instituut Sociale Studies Afdeling Mondzorgkunde Informatica Communicatie Academie Lectoraten Educatie Lectoraten Gezondheid Gedrag en Maatschappij Lectoraten Economie en Management Lectoraten Techniek VDO Opleidings- en Adviescentrum Expertisecentrum Economie en Management Cursussen en Post-hbo HAN Master Programma s 1 Faculteitsraad Faculteitsraad Faculteitsraad Faculteitsraad Faculteit Educatie Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij Faculteit Economie en Management Faculteit Techniek HAN Smart Business Center Centrum voor Ondernemerschap Concerncontrol Medezeggenschapsraad College van Bestuur Raad van Toezicht Jaarverslag HAN 2010 Vertrouwen in kwaliteit 5

6 INHOUD 1 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Midden in de maatschappij Het instellingsplan Onderwijskwaliteit De HAN als kennispoort De medewerkers van de HAN Operational excellence Financiën Een blik op de toekomst Open en transparant 21 2 Onderwijskwaliteit Studenten en onderwijskwaliteit Studenttevredenheid Studierendement Zorg voor studenten De kaders voor onderwijs Kwaliteitszorg Groei door kwaliteit 44 3 Kennispoort De HAN als kennispoort Marktactiviteiten Lectoraten en onderzoek Masteropleidingen Ondernemerschap De HAN in verbinding met de regio Internationalisering 61 4 Organisatieontwikkeling De HAN als werkgever De tevredenheid van medewerkers Betrokkenheid bij de strategie van de HAN ombuiging faculteiten Techniek en Educatie Strategisch HRM-beleid Goed werkgeverschap Professionalisering en professionele cultuur de middelen voor decentrale arbeids voorwaarden Kerngegevens medewerkers van de HAN HAN steeds duurzamer 82 5 Operational excellence optimale afstemming van voorzieningen en processen Kwaliteitsindex tevredenheidsmetingen Roostering Het Service Bedrijf van de HAN 95 6 Organisatie en bestuur De organisatie van de HAN Bestuur en beheer van de HAN College van Bestuur Horizontale en verticale verantwoording Medezeggenschap Integraal risicomanagement Publiek privaat Notitie Helderheid 114 6

7 7 Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht De kerncommissies Vergoeding Raad van Toezicht Bijeenkomsten Raad van Toezicht in Financiën Financieel beleid Doelstelling en begroting Financiële prestaties Financiële positie Financiering Toekomstige ontwikkelingen 137 Bijlagen 139 Onderzoek bij de HAN We geven de praktijk de kans de blauwdruk in te kleuren 10 Laat mensen hun verhaal vertellen 24 Leren met een U-bocht: resultaatgericht, maar niet resultaatgefixeerd 48 Onderzoek doen is meer dan een kunstje aanleren 68 Voor ondernemerschap heb je lef, intuïtie en creativiteit nodig 88 De leerlijn onderzoek doen is werk in uitvoering dat we samen oppakken 98 Steeds opnieuw vraag je je af of je waarde toevoegt of verspilt 118 Jaarverslag HAN 2010 Vertrouwen in kwaliteit 7

8 8

9 1 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

10 Je bent nooit te oud om te leren: tot diep in de vorige eeuw een vrijblijvende uitspraak. De laatste decennia laten zien dat een leven lang leren eerder een must dan een keuze is. Zeker voor professionals. Nog maar weinig mensen werken veertig jaar lang voor dezelfde baas. Overstappen naar een nieuwe werkgever of aanpalend werkveld vraagt meestal om verdieping of verbreding van kennis. Bovendien gaan de ontwikkelingen snel, op tal van gebieden. Innovaties kun je alleen bijbenen als je een leven lang leert. Dr. ir. René Bakker, lector Networked Applications, onderzocht online mogelijkheden voor onderwijs aan IT-professionals die zich verder willen ontwikkelen. 1.1 Midden in de maatschappij In onze regio is de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) hét opleidingscentrum voor hoger beroepsonderwijs. Onze organisatie biedt een breed aanbod van opleidingen van goede kwaliteit in zeer diverse richtingen. Het is onze maatschappelijke opdracht om met deze opleidingen de studenten uit te laten groeien tot capabele, innovatieve en zelfstandige medewerkers of ondernemers. Wij vinden dat een beroepsbeoefenaar niet alleen moet denken aan zijn eigen belang, het belang van de organisatie waar hij of zij werkt, maar ook invulling moet geven aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom nemen in ons onderwijs de thema s duurzaamheid en innovatie een belangrijke plaats in. 10 René Bakker: We geven de praktijk de kans de blauwdruk in te kleuren Als het gaat om de kwaliteit van onze opleidingen hechten we aan het oordeel van deskundigen, zoals de NVAO die eens in de zes jaar accreditaties verleent. Tussentijds houden alle opleidingen interne audits met professionele begeleiding. Daarnaast hechten wij sterk aan het oordeel van studenten zelf en meten hun tevredenheid dan ook ieder jaar. Zo weten we het goede te behouden en op welke punten we moeten verbeteren. Hoe docenten, onderzoekers en ondersteunende medewerkers denken over onze organisatie, brengen we eveneens jaarlijks in kaart. De kwaliteit van het onderzoek bij de HAN houden we ook nauwlettend in de gaten. Immers, onderzoek vervult een steeds belangrijker rol in het op inhoudelijk hoog en inspirerend niveau houden van ons onderwijs.

11 Hbo-instellingen leiden niet langer alleen jongeren op tot startende professionals, ze zorgen ook dat ervaren professionals zich kunnen door - ontwikkelen. Het project Leven Lang Leren richt zich op die laatste groep: de werkende. Een voltijdopleiding is voor hen geen haalbare kaart. En ook het gangbare deeltijdonderwijs is soms niet aantrekkelijk genoeg voor professionals met jarenlange werkervaring. Zij willen hun kennis verdiepen, maar de opleiding moet geen herhaling zijn van wat ze al weten. Specifieke verdieping of verbreding, zoveel mogelijk gericht op hun persoonlijke (nieuwe) werksituatie: daar zoeken ze naar, net als hun werkgevers. Een korte schets van onze organisatie In 2010 bood de HAN 63 verschillende bacheloropleidingen aan voor studenten. Het grootste deel (79%) van onze studenten volgde een fulltime-opleiding. Daarnaast zijn ook de deeltijdopleidingen (18%) populair. De HAN verzorgt naast de bacheloropleidingen, masteropleidingen en associate degree programma s. We onderzoeken voortdurend actief de mogelijkheden en wensen van studenten en organisaties tot passend onderwijs. Onderwijs is voor ons een dynamisch iets, aansluitend op de meest actuele inzichten, en met een voortdurende drive dát te bieden waar studenten, in al hun verschillen, behoefte aan hebben. In nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties in de regio willen we kennis ontwikkelen en overdragen. Mede daardoor kunnen onze eigen mensen verder groeien in hun vakgebied. We steken dan ook veel energie in marktactiviteiten zoals toegepast onderzoek, masteropleidingen, maatwerktrainingen en advies. Kerncijfers HAN 2010 Aantal bachelorstudenten waarvan voltijd waarvan deeltijd waarvan duaal Studenttevredenheid* 81,2% Aantal medewerkers Aantal fte Medewerkertevredenheid 7,7 Aantal bacheloropleidingen 63 Aantal masteropleidingen 20 Aantal lectoraten 38 Omzet 248,9 mln waarvan uit marktactiviteiten 27,8 mln * aandeel studenten dat positief of neutraal oordeelt over het geboden onderwijs. Jaarverslag HAN 2010 Vertrouwen in kwaliteit 11

12 [ René Bakker] Mijn lectoraat onderzoekt hoe networked applications (internettoepassingen) kunnen bijdragen aan een efficiënte invulling van een dergelijk specifiek onderwijsprogramma en welke ICTomgeving je daarvoor nodig hebt. Dankzij internet ligt de wereld aan je voeten, maar welke componenten kun je gericht inzetten? Hoe maak je gebruik van social media en wat heeft het intelligente web aan oplossingen te bieden? Hoe richt je de ICT-omgeving veilig en doelgericht in? Ter voorbereiding spraken we met het beroepenveld: welke obstakels weerhouden werkende IT-professionals van deeltijdopleidingen? Niet specifiek genoeg, te grote tijdsinvestering, De missie van de HAN De HAN biedt studenten en cursisten onder wijs van hoog niveau in een inspirerende, ondernemende en innovatieve omgeving die afgestemd is op hun wensen en rekening houdt met een grote diversiteit in achtergrond, talenten en leerstijlen. De HAN verschaft jonge mensen een uitstekende startpositie op de arbeidsmarkt en stelt werkenden in staat zich verder te ontwikkelen. Ons onderwijs is van hoogwaardige kwaliteit en getoetst op betekenis voor het beroepenveld. Wij leggen ons erop toe het beste uit onze studenten te halen door hen een uitstekende opleiding te bieden, gecombineerd met intensieve begeleiding van deskundige medewerkers. Voor bedrijven, instellingen en individuen in de regio is de HAN hét opleidingscentrum en één van de belangrijkste kennispartners. Voor studenten en medewerkers is de HAN een aantrekkelijke en professionele omgeving die ontwikkeling, ondernemerschap en innovatie hoog in het vaandel heeft staan. De HAN wil in Nederland tot de beste hogescholen behoren. 1.2 Het instellingsplan Om een stabiele koers te bepalen hebben we doelen geformuleerd op een termijn van vier jaar. Deze staan in het HAN Instellingsplan Elke vier maanden evalueren we de resultaten. Ons beleid is in de eerste plaats gericht op kwalitatief goed onderwijs. Om dat te bereiken stellen we ons ten doel om de gezamenlijke HAN-identiteit te versterken. Tegelijkertijd willen we ruimte geven aan de diverse opleidingen om in het onderwijs goed aan te sluiten bij het beroepenveld. Daarom geven we - binnen de HAN-kaders - ruimte voor een eigen invulling. Het jaar 2010 was het derde jaar van de vier. Dat is een goed moment om met elkaar na te denken over de ontwikkelingen in de organisatie en de realisatie van ons instellingsplan. In de zogeheten midterm review hebben we zo n momentopname gemaakt. Uiteraard hebben we het beeld dat we hieruit kregen vergeleken met het gewenste beeld van de HAN. In de volgende tabel staan de doelstellingen voor 2012, de behaalde resultaten in 2010 en ter vergelijking de resultaten in

13 onvoldoende mogelijkheid om werkervaring in te brengen en we willen onze werkplek benutten voor het leerproces, vertelden ze. En we vroegen de werkgevers welke kennis, houding en vaardigheden ze bij hun medewerkers misten. Daarnaast inventariseerden we welke ervaring de HAN en andere hbo-instellingen al in huis hebben op het gebied van online education en verrichtten we literatuuronderzoek. Op basis van die informatie ontwierpen we een samenspel van verschillende networked applications die studenten, docenten en organisaties efficiënt en effectief laten samenwerken. Dat klinkt tamelijk abstract, maar als ik concretiseer wordt het duidelijk. Je kunt bijvoorbeeld Doelstellingen en resultaten Onderwijskwaliteit Gerealiseerd in 2009 Gerealiseerd in 2010 Propedeuserendement na 2 jaar 56,2% 58,9% 70% Hoofdfaserendement na 4 jaar 81,2% 78,1% 90% Studenttevredenheid 1 76,8% 81,2% 90% 2 Kennispoort Doel in 2012 Omzet onderzoeksactiviteiten 2,5% van de omzet (omzet 5,8 miljoen) 3,1% van de omzet (omzet 7,8 miljoen) 3% van de omzet 3 Groei marktactiviteiten -2% ( 28,9 miljoen) -3,8% ( 27,8 miljoen) 2% omzetgroei per jaar 4 Organisatieontwikkeling Betrokkenheid medewerkers Medewerkers voelen zich verbonden met de doelstellingen 5 48% van de medewerkers voelt zich verbonden met de doelstellingen 75% voelt zich verbonden met de doelstellingen van de HAN van opleiding of subunit 85% van de HAN van instituut of service unit 70% van faculteit of Service Bedrijf 54% uit instellingsplan % Medewerkertevredenheid 7,7 7,7 7,8 Ziekteverzuim 4,1% 4,1% Maximaal 4,0% Operational excellence oordeel van oordeel van oordeel van oordeel van (volgens kwaliteitsindex) studenten docenten studenten docenten ICT-voorzieningen 64,8% 69,7% 80,6% 79,3% Hoge tevredenheid van Roosters 69,7% 72,6%, 73,8% 78,6% medewerkers en studenten Huisvesting en faciliteiten 65,8% 77,5% 72,4% 81,3% Interne informatievoorziening 75,9% 64,3% 78,8% 65,5% 1 Percentage dat neutraal of positief oordeelt 2 Naar boven bijgesteld, dit was 80% 4 Naar beneden bijgesteld, dit was 5% 5 In 2010 is de vraag naar de betrokkenheid van medewerkers nader gedifferentieerd 3 Naar beneden bijgesteld, dit was 10% Jaarverslag HAN 2010 Vertrouwen in kwaliteit 13

14 [ René Bakker] denken aan een leermaterialenwiki: een digitale encyclopedie, maar veel uitgebreider dan het welbekende Wikipedia. Hierop kunnen studenten op termijn al het leermateriaal vinden dat ze nodig hebben. Een ander voorbeeld van networked applications is de virtual classroom. Op ingeroosterde momenten verzorgen docenten een lesavond via een soort van videoconferencing, maar dan met uitgebreidere mogelijkheden. De studenten zien hun docent niet alleen, ze kunnen ook online vragen stellen. Zo kan de docent bijvoorbeeld een quiz organiseren, de student toetst zijn antwoord in en de docent ziet direct wat het kennisniveau per student is. De virtual classroom is een 1.3 Onderwijskwaliteit De studenttevredenheid is flink gestegen. Het oorspronkelijke doel uit 2008, 80% scoort neutraal of positief, is hiermee gerealiseerd. Dit hangt zeker samen met de verbeteringen die zijn gerealiseerd in de operational excellence (onderaan in de tabel). We zijn er echter van overtuigd dat het nóg beter kan en moet. 80% tevreden betekent 20% ontevreden en dat is een te hoog percentage. Daarom hebben we de lat voor 2012 hoger gelegd. Onze nieuwe doelstelling is dat dan minimaal 90% van de studenten neutraal of positief oordeelt over het geboden onderwijs. Een beter studierendement Studeren gaat niet vanzelf: het vraagt een voortdurende inzet en prioritering van de student. Als hogeschool hebben wij de verantwoordelijkheid om de student te helpen in het leerproces en te ondersteunen in zijn groei naar zelfstandigheid. Ook willen we studenten motiveren om zich te ontwikkelen tot professionele beroepsbeoefenaren. Deze inspanningen moeten zich vertalen in een goed propedeuse- en hoofdfaserendement. Onze doelstelling ligt daarbij op respectievelijk 70% en 90%. De resultaten van 2010, 58,9% in de propedeuse en 78,1% in de hoofdfase, liggen nog veel te laag. Dat moet dus beter. De HAN zet studieloopbaanbegeleiders in om de studenten in hun ontwikkeling te begeleiden. Zij ondersteunen de studenten bij het ontwikkelen van de benodigde studievaardigheden en om een goed studietempo te realiseren gedurende de opleiding. Voor studenten die extra zorg behoeven, helpt de studiebegeleider de student om de juiste hulp te vinden. Ook kunnen studenten terecht bij het decanaat. Het is voor studenten belangrijk dat zij een juiste keuze maken op het moment dat zij beginnen met een hbo-opleiding. Wij ondersteunen dit zeer actief. We dragen bij aan de ontwikkeling van verschillende hulpmiddelen voor studiekeuze; we zorgen voor goede en eerlijke voorlichting. We bieden een groot aantal kennismakingsactiviteiten voor studenten die een opleiding overwegen aan de HAN; we werken voortdurend aan een goede aansluiting tussen vooropleiding en hbo. Met ingang van 2010 voeren we bij een twaalftal richtingen studiestartgesprekken. Deze moeten er toe leiden dat studenten een betere studiekeuze maken. Met al deze inzet willen we ervoor zorgen dat het studierendement omhoog gaat. In hoofdstuk 2 geven we meer uitgebreide informatie over onze inzet voor een goede studiekeuze, de studenttevredenheid en de voor studenten beschikbare zorg. 1.4 De HAN als kennispoort De beroepspraktijk bepaalt de inhoud van het onderwijs. In onze visie moeten studenten daarbij niet alleen vaardigheden ontwikkelen maar ook op de hoogte zijn van de nieuwste technieken, handelswijzen en procedures. Zij zullen, als nieuwe generatie professionals, de motor zijn van innovatie en vernieuwing in hun beroep. Dit vraagt van de HAN en onze mensen dat ook wij zelf actief bezig zijn met het ontwikkelen en delen 14

15 oplossing voor de tijdrovende rit naar een onderwijsinstelling en maakt het ook mogelijk om (delen van) een les later nog eens terug te kijken: hoe zat het ook alweer precies? van kennis. Dat doen onze docenten door het begeleiden van afstudeerprojecten, door het uitvoeren van onderzoek in opdracht, en door te werken aan (advies)opdrachten en projecten voor bedrijven en instellingen. Docenten nemen steeds vaker deel aan de kenniskring van een lector en aan georganiseerde kennisuitwisseling met bedrijven. De doelstelling in het Instellingsplan was om 10% van onze omzet voort te laten komen uit onderzoeksactiviteiten en onze marktactiviteiten met 5% per jaar te laten groeien. Door de economische recessie was dit te ambitieus. Daarom hebben we de doelstelling bijgesteld tot respectievelijk 3% en 2% per jaar. Bij de omzet uit onderzoeksactiviteiten behalen we de doelstelling: in 2010 vormen deze 3,1% van de omzet. Er waren in 2010 bij de HAN 38 lectoraten, waar 44 lectoren en 5 associate lectoren kennis delen en onderzoek doen. De activiteiten van deze lectoren zijn ondergebracht in zes kenniscentra. Dit zorgt voor meer onderlinge uitwisseling en een grotere synergie met de onderwijsorganisatie. De HAN stimuleert haar medewerkers om te promoveren. Ambitieuze medewerkers worden hierbij ondersteund. In 2010 waren er 27 medewerkers bezig met een promotietraject. Investeren in groei Door de economische crisis gaven bedrijven en instellingen minder prioriteit (tijd en geld) aan onderzoek en opleiding. Toch hebben we als HAN geïnvesteerd in een betere toegankelijkheid voor ondernemers. Via onze ondernemersdesk komen Jaarverslag HAN 2010 Vertrouwen in kwaliteit 15

16 [ René Bakker] Studenten, docenten en werkgevers moeten en willen ook bij elkaar over de schutting kunnen kijken: hoe pakt een ander het aan? Loopt alles naar verwachting? Daarom zorgen we ervoor dat ze elkaar online kunnen veel aanvragen binnen voor studie- en stageplaatsen en voor studentprojecten. Veel ondernemers stellen vragen over opleidingen en de erkenning van competenties. Daarnaast onderhouden de faculteiten zelf gericht contacten, onder andere vanuit hun afdeling contractactiviteiten. We zoeken actief organisaties op vanuit netwerken zoals het Smart Business Centre HAN en Zorgalliantie.nu!. In 2010 zijn er nieuwe initiatieven gestart in de vorm van het Fablab (hulp bij innovatie) en het Quick Response Manufacturing Centre (efficiënte logistiek). Ook zijn we gestart met een expertisecentrum op het gebied van Automotive. Onze verwachting is dat, als de economie weer aantrekt, ook de marktactiviteiten zullen toenemen. Het onderwerp ondernemerschap staat hoog op onze agenda. Onze afgestudeerden moeten een ondernemende houding hebben ontwikkeld: ze moeten nieuwsgierig zijn naar nieuwe ontwikkelingen, oog hebben voor kansen en initiatief nemen tot verandering. Om dit concreet te maken participeren we in het Gelderse project go!. Ook hebben we geïnvesteerd in een aansprekende minor Ondernemerschap, verzorgd door het Centrum voor Ondernemerschap van de HAN en in 2010 door veel studenten gevolgd. Mede dankzij de voortdurende aandacht voor ondernemerschap zijn er in 2010 enkele zeer succesvolle, prijswinnende initiatieven van studenten geweest. Prijzen voor innovatieve studenten Twee studenten Digitale Communicatie wonnen dit jaar de Pro Rail Battle of concepts. Zij bedachten de beste manier 16

17 vinden, synchroon en a-synchroon. De gelijktijdige virtuele ontmoeting maken we onder andere mogelijk met gedeelde computers. Twee of meerdere mensen zitten op hetzelfde moment achter hun computer om een document of applicatie te bespreken en te bewerken. Alle deelnemers zien wat er op het scherm gebeurt. Bij een a-synchrone ontmoeting kun je denken aan forums. Iemand stelt daar een vraag, die op een later tijdstip beantwoord wordt door anderen. Op die manier helpen studenten elkaar en kunnen docenten de discussie volgen en er zo nodig op inspringen. Als je networked applications op de goede manier inzet, wordt de computer de persoonlijk assistent van alle om reizigers beter te informeren bij vertragingen op het spoor. Studenten Techniek bedachten een systeem om veel efficiënter met huishoudelijke energie om te gaan. Deze zogeheten Warmtebuddy kreeg de derde plaats in de jaarlijkse competitie voor de Gas Terra Transitieprijs. Drie studenten van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming ontvingen de 14e Burgemeester Dalesprijs. Zij ontwikkelden een zeer goede methode voor voorlichting over homo- en biseksualiteit aan leerlingen van de basisschool. Zes studenten van de Faculteit Economie en Management wonnen de Talentenprijs Financieel Management met een advies over de aanpak van de hypotheekaftrek. In hoofdstuk 3 geven we meer informatie over internationalisering, studentprojecten, ondernemerschap, de HAN-masteropleidingen en het onderzoek aan de HAN. 1.5 De medewerkers van de HAN Bij de HAN werkten in medewerkers in fte. Deze groep bestaat voor 60,6% uit docenten en voor 39,4% uit ondersteunende functionarissen en management. Als werkgever zijn we verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden en een adequate aansturing van ons personeel. In het instellingsplan staan hiervoor twee doelstellingen: de gemiddelde medewerkertevredenheid van de HAN ligt in 2012 op of boven het cijfer 7,8; in 2012 voelt 75% van de medewerkers zich betrokken bij de strategie van de HAN. De HAN als geheel heeft in 2010 de eerste doelstelling bijna bereikt: de gemiddelde tevredenheidsscore bedroeg een 7,7. We namen ook deel aan een kleinschalig onderzoek van het bureau Effectory naar de tevredenheid van medewerkers bij verschillende werkgevers in Nederland. In de categorie organisaties met meer dan werknemers namen 122 organisaties deel. De HAN behaalde hier de 13-e plaats met het rapportcijfer 7,8. Dat is goed, maar betekent niet dat we nu klaar zijn. Ook bij een hoge gemiddelde score zijn er punten die aandacht vragen. Bijvoorbeeld de roostering voldoet nog niet altijd aan wat men ervan mag verwachten. De tweede doelstelling (75% van de medewerkers voelt zich betrokken bij de strategie van de HAN) hebben we in 2010 nog niet gerealiseerd. 85% van de medewerkers voelt zich verbonden met de doelstellingen van de opleiding/subunit, 48% voelt zich betrokken bij de doelstellingen uit het HAN Instellingsplan Hier lopen we dus achter. In 2012 gaan we meer communiceren om de bekendheid van de doelstellingen te vergroten en draagvlak te creëren voor onze strategie. Professionalisering De HAN besteedt jaarlijks ongeveer 2% van het personeelsbudget aan de professionalisering van haar medewerkers. Om het algehele kennisniveau van onze organisatie te waarborgen, willen we dat minimaal 70% van onze docenten over een mastertitel beschikt. Op dit moment heeft 54,9% van het onderwijzend personeel minimaal een mastertitel. In hoofdstuk 4 belichten we ons personeelsbeleid. Daar geven we cijfers over de samenstelling en ontwikkeling van ons gehele personeel. Jaarverslag HAN 2010 Vertrouwen in kwaliteit 17

18 [ René Bakker] betrokkenen, als belangrijke aanvulling op contact in persoon. De muren van online education staan inmiddels, didactisch en technisch. We hebben als het ware hamer en beitel in de hand, maar dat maakt je nog niet tot een goed timmerman. In september, als de opleiding van start gaat, moeten de docenten weten hoe ze dat gereedschap gebruiken. Hoe haal je het meeste rendement uit de virtual classroom, hoe gebruik je het principe van de gedeelde computers efficiënt en effectief en hoe vul je de leermaterialenwiki op een toegankelijke manier? Datzelfde geldt voor de studenten. Een aantal van hen krijgt intensieve begeleiding van het lectoraat om te 1.6 Operational excellence Een goede organisatie is nodig om tot prima prestaties te komen; de voorzieningen moeten op orde zijn. We maken ieder jaar afspraken met de betrokken partijen over de gewenste resultaten op vier indicatoren voor het organisatorische proces. Het gaat om de ICT-voorzieningen, de roosters, de huisvesting en de interne informatievoorziening. De metingen in het jaarlijkse studenttevredenheids- en medewerkertevredenheidsonderzoek geven een duidelijk beeld hoe we ervoor staan. Hier volgt een korte toelichting op de cijfers. De ICT-voorzieningen worden zowel door docenten als studenten goed gewaardeerd (79,3% respectievelijk 80,6%). Zowel studenten als docenten zijn veel meer tevreden dan vorig jaar. Op het punt van roostering zijn we vooruitgegaan. Van de docenten is nu 78,6% tevreden. Bij de studenten is dit 73,8 %. Er is veel geïnvesteerd in het verbeteren van onze processen, de kwaliteit van medewerkers en systemen. De huisvesting en onderwijsfaciliteiten worden in 2010 weer beter gewaardeerd dan in Inmiddels is 81,3% van de docenten en 72,4% van de studenten hierover tevreden. We werken verder aan innovatieve nieuwbouw, voldoende parkeerruimte en goede werkplekken. Ook is in 2010 gestart met video-conferencing zodat de reistijd kan worden beperkt. De interne informatievoorziening blijft het grootste punt van aandacht. Vooral de docenten zijn hierover ontevreden: slechts 65,5% oordeelt neutraal tot (zeer) tevreden. Studenten voelen zich over het algemeen wel goed geïnformeerd: 78,8% is tevreden. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de ondersteunende diensten en de faciliteiten in onze organisatie. 1.7 Financiën De doelstelling van ons financiële beleid is in de eerste plaats dat we onze taak als onderwijsinstelling op een goede manier kunnen vervullen. Daarbij bewaken we onze financiële positie en zorgen we voor continuïteit. Om projecten voor onder andere nieuwbouw goed te kunnen bekostigen, hebben we een lening van 25 miljoen afgesloten bij het Ministerie van Financiën. Onze solvabiliteit is daardoor gedaald tot 37,2%. Dat is voldoende; hbo-breed geldt de norm van 35%. Winst maken is niet ons doel, maar we hebben wel een positief resultaat geboekt van 6,5 miljoen. Onze inkomsten uit de rijksbijdrage vielen hoger uit dan verwacht. Ook de collegegelden zorgden voor een meevaller. De personele lasten vielen la ger uit dan begroot. Tegenvallers waren de inkomsten uit markt ac tiviteiten. De HAN loopt, net zoals andere organisaties, financiële risico s. We moeten vooral rekening houden met tegenvallende inkomsten door dalende studentenaantallen en/of een te laag studierendement. Ook moeten we rekening houden met mogelijke bezuinigingen van overheidswege. Het is mogelijk dat de rijksbijdrage niet genoeg meegroeit met de kosten die we maken. 18

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 D e H A N i n v e s t e e r t j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 m i s s i e : d e h a n i n 2 0 0 8 Het hoger beroepsonderwijs aan de HAN is afgestemd op de individuele wensen van studenten en cursisten, zowel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 Jaarverslag 2011 Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 2 Fontys Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Groei door aandacht en uitdaging Fontys Jaarverslag 2011 3 Inhoudsopgave Kwaliteit zichtbaar in studenten-

Nadere informatie

Saxion Jaarverslag 2011

Saxion Jaarverslag 2011 Saxion Jaarverslag 2011 Saxion in perspectief Ook in dit jaarverslag: 10 interviews over Saxion jaarverslagsaxion.nl 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 2 3 4 1. De resultaten 4 1.1 Onderwijs 10 1.2 Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1 4 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 12 1.1 Kernwaarden en activiteiten 13 1.2 Duidelijk op koers 15 1.3

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 2 Fontys JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Groei door aandacht en uitdaging: op koers Fontys JAARVERSLAG

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Kerngegevens 8 Algemeen 1. Onderwijs 10 2. Kwaliteit en Accreditatie 18 3. Internationalisering

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden Jaarverslag Hogeschool Leiden 2 Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag. Zorg voor kwaliteit NVAO Auditcommissie: instellingstoets kwaliteitszorg Medezeggenschap Toetsing en examinering Vreemde ogen dwingen

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaar verslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarvers Inholland 2013 Jaarverslag Inholland

Nadere informatie

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt Succes- en belemmerende factoren EVC-markt EMC ontwikkelt. performance. COLOFON Titel Opdrachtgever Auteurs Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt Projectdirectie Leren & Werken (W. Zwanenburg,

Nadere informatie

Stelselmatig samenwerken Een agenda voor HBO en bedrijfsleven

Stelselmatig samenwerken Een agenda voor HBO en bedrijfsleven Een agenda voor HBO en bedrijfsleven VNO-NCW VNO-NCW is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van 160 brancheverenigingen met hun ruim

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie