Verkort jaarverslag Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort jaarverslag 2008. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen"

Transcriptie

1 Verbonden in kwaliteit Verkort jaarverslag 2008 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

2 Verbonden in kwaliteit Onder de titel Verbonden in kwaliteit presenteren wij deze brochure als een verkorte weergave van het jaarverslag van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen over Verbonden in kwaliteit, want de kracht van de HAN is onze kwaliteit en onze goede reputatie. Daarmee heeft de HAN zich in de afgelopen jaren nadrukkelijk op de kaart van het hoger onderwijs gezet, met hoge kwaliteit, een sterke groei en een fors toegenomen binding met onze omgeving. Het onderhouden en versterken van deze basiskracht is doelstelling nummer één. Daarbij hebben we de ambitie om tot de beste hogescholen van Nederland te behoren. In de komende jaren gaan we de vernieuwingen van de afgelopen jaren verdiepen, bestendigen en verankeren, waarbij focus en prioritering de basisbegrippen vormen. We accentueren ook verschillen in opleidingen, binnen die ene HAN-identiteit. Dit accent hebben we vastgelegd in het Instellingplan , dat met brede inbreng vanuit de organisatie in 2008 tot stand is gekomen. Deze brochure geeft een beeld van ons eerste jaar in het licht van deze nieuwe koers. De belangrijkste doelstellingen en eerste resultaten van het Instellingsplan worden kort samengevat. In de overtuiging dat de HAN zonder de grote inzet, betrokkenheid en loyaliteit van haar medewerkers haar ambities niet kan waarmaken, spreken wij onze grote dank uit voor hun bijdrage in Het College van Bestuur, Ron Bormans (voorzitter) en Kristel Baele

3 Instellingsplan HAN : vier kernthema s De HAN biedt aan studenten en cursisten onderwijs van hoog niveau, in een inspirerende, ondernemende en innovatieve omgeving. In 2008 boden we 64 bacheloropleidingen en zeventien masteropleidingen aan. Vanuit onze expertisecentra en lectoraten verzorgden we toegepast onderzoek, advies en opleidingen voor bedrijven en instellingen. De afgelopen vijf jaar is de HAN sterk gegroeid: van studenten in 2003 naar studenten in 2008 (40,6%). In de periode werken we, vanuit een versterkte focus op het bacheloronderwijs en onze ambitie de bacheloropleidingen een uniek profiel te geven, aan vier kernthema s. Deze hebben elk hun vertaling gekregen in heldere en meetbare resultaatafspraken. De kernthema s zijn: - De kwaliteit van het onderwijs - HAN als kennispoort - Organisatieontwikkeling - Operational excellence. 4

4 Kernthema 1: De kwaliteit van het onderwijs Resultaatafspraken Onderwijskwaliteit Realisatie 2007 Realisatie 2008 Doel 2012 Propedeuserendement 63,2% 56,2% 70% Percentage tevreden studenten op verschillende onderdelen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoofdfaserendement 73,4% 73,6% 90% Studenttevredenheid 73,5% 74,5% 80% Docenten 26% 60% Beroepsorïentatie 27% 57% De HAN heeft de maatschappelijke opdracht om onderwijs van hoogwaardige kwaliteit te verzorgen voor studenten en cursisten op hbo-niveau. We willen daarbij behoren tot de beste hogescholen van het land. Goed onderwijs leidt tot tevreden studenten: daarom is de mate van studenttevredenheid een belangrijke maatstaf voor de HAN. Wat ons betreft dient een hoge studenttevredenheid samen te gaan met een goed studierendement en een goede kwaliteit van de opleidingen, tot uitdrukking komend in de accreditatiescores. Verhoging studenttevredenheid In 2012 willen we dat 80% van de studenten tevreden is over de geboden opleiding. In 2008 oordeelde 74,5% van de studenten neutraal of positief over het geboden onderwijs. Daarmee realiseren we onze hoge ambities op dit punt nog niet, zij het dat dit verschillend ligt voor verschillende aspecten van kwaliteit. Als sterke punten komen naar voren dat de inhoud van de opleidingen goed is, dat de opleidingen beroepsgericht zijn en dat er goede docenten werken aan de HAN. De punten waar verbetering noodzakelijk is, liggen met name in de betrokkenheid bij de kwaliteitszorg, de kwaliteit van de roosters, de studielast en de wijze van toetsen en beoordelen. Inhoud opleiding Faciliteiten Informatievoorziening Toetsen en beoordelen Studielast Roosters Interne kwaliteitszorg 27% 28% 35% 29% 27% 26% 35% neutraal postitief 56% 47% 38% 39% 41% 38% 28% Bron: HAN-STO

5 Verbetering studierendement Zowel in de propedeuse als in de hoofdfase vallen er veel studenten uit. Dat is een verspilling van tijd, geld en menselijk talent. Daarom hebben we ons in het Instellingsplan tot doel gesteld om in 2012 een propedeuserendement te realiseren van 70% (binnen 2 jaar). Het hoofdfaserendement moet omhoog naar 90% (binnen 5 jaar). We halen deze doelstellingen nog niet: van de studenten die in 2006 gestart zijn heeft in ,2% de propedeuse afgerond. Van de studenten die in 2003 gestart zijn en die de propedeuse met succes hebben gehaald, rondde 73,6% de studie in 2008 succesvol af. We willen de rendementen omhoog brengen door een beter instroommanagement, goede studieloopbaanbegeleiding, meer intensief onderwijs en prima voorzieningen voor studenten. Ook gaan we de kwaliteit van onze operationele processen verbeteren. Gemiddelde accreditatiescores bachelors doel 2012 Paneloordelen VBI Doelstelling 2012 Aantal opleidingen Aantal varianten Aantal oordelen Gemiddelde totaalscore per opleiding(svariant)* 50,4 52,3 54,3 55,7 57,6 % excellent 0,5% 1,4% 0,4% 0,0% 0,0% 10% % goed 39,9% 49,0% 57,6% 65,4% 72,3% 75% % voldoende 59,0% 48,3% 42,0% 34,3% 27,7% % onvoldoende 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% % geen oordeel 0,5% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% * Op basis van: 0 = geen oordeel, 1 = onvoldoende, 2 = voldoende, 3 = goed, 4 = excellent. Goede accreditatiescores De kwaliteit van bachelor- en masteropleidingen in Nederland wordt bewaakt door de wettelijk ingestelde Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). We streven voor 2012 bij NVAO accreditaties naar scores op excellent (minimaal 10%) en goed (minimaal 75%). In 2008 werden veertien opleidingen beoordeeld in het kader van de accreditatie. De tabel laat zien dat we steeds vaker goed scoren en dus op koers liggen voor het realiseren van dit doel. De NVAOaccreditaties bevestigen onze basiskwaliteit. Gerichtheid op excellentie is wat ons de komende jaren te doen staat. 8 9

6 Kernthema 2: Kennispoort Resultaatafspraken Kennispoort Realisatie 2007 Realisatie 2008 Doel 2012 Verhoging omzet onderzoeksactiviteiten (% van de totale HAN-omzet) 3,3% (omzet 6,5 miljoen) 3,3% (omzet 7,5 miljoen) 10% Groei marktactiviteiten (5% omzet per jaar) 2,6% (omzet 24,2 miljoen) 22,1% (omzet 29,5 miljoen) 5% omzet per jaar De HAN wil bijdragen aan de innovatieve kracht van bedrijven en instellingen in de regio. Ons ideaalbeeld is een situatie waarin er synergie tussen onze kernactiviteiten bestaat: een situatie waarbij onderzoek bijdraagt aan de verdere verbetering en innovatie van de beroeps- en onderwijspraktijk, waarbij de contractactiviteiten casuïstiek leveren voor het bacheloronderwijs, waarbij het onderwijs expertise levert voor de contractactiviteiten en waarin contractonderzoek een wezenlijk onderdeel uitmaakt van onze zakelijke dienstverlening. In de komende jaren willen we de volgende doelstellingen realiseren: - In 2012 komt 10% van de omzet van de HAN voort uit onderzoeksactiviteiten. - De marktactiviteiten groeien met 5% omzet per jaar. Verhoging omzet lectoraten en onderzoek In 2008 vormden onderzoeksactiviteiten, met een omzet van 7,5 miljoen, 3,3 % van de totale omzet van de HAN. Dat betekent dat de HAN nog ver verwijderd is van de doelstelling voor Om de groei in onderzoeksactiviteiten te kunnen realiseren moet onze onderzoekscapaciteit toenemen. We stimuleren daarom onze docenten om deel te nemen in de kenniskring van een lectoraat om zo meer ervaring op te doen met onderzoekswerk. Ook kent de HAN een promotiebeleid. In dat kader nodigen we docenten uit om gedeeltelijk in werktijd te werken aan een promotieonderzoek. Per maart 2009 zijn er bij de HAN achttien medewerkers die een promotietraject zijn gestart en zijn er zes promotietrajecten in voorbereiding. Verder nemen we 11

7 gericht docenten aan die gepromoveerd zijn of anderszins beschikken over relevante onderzoekservaring. In 2012 willen we dat er minimaal 50 lectoren actief zijn aan de HAN. In 2008 waren er bij de HAN 38 lectoraten waarin 42 lectoren werken. Hier zijn we dus goed op weg die ambitieuze doelstelling te realiseren. In 2008 hebben we gewerkt aan een betere verbinding met het onderwijs. Lectoren zijn nauw betrokken bij het onderwijs: ze denken mee over de curriculumontwikkeling, ze leiden docenten op in onderzoeksvaardigheden, ze dragen bij aan het toetsbeleid, ze versterken de onderzoekende houding van docenten en ze ondersteunen de totstandkoming van een leerlijn onderzoeksvaardigheden. Waar mogelijk worden de onderzoeksuitkomsten in het curriculum geïmplementeerd. Groei marktactiviteiten In direct verband met de behoeften van bedrijven en instellingen in haar omgeving biedt de HAN de volgende marktactiviteiten aan: Contractactiviteiten: zoals post-hbo opleidingen, cursussen, training en advies Toegepast onderzoek Masterprogramma s. Bij deze marktactiviteiten wenden we onze kennis aan voor concrete vraagstukken in de omgeving en maken we tegelijkertijd gebruik van de kennis uit onze omgeving bij de inrichting van het onderwijs. De kwaliteit van de marktactiviteiten en de relatie tot het onderwijs krijgen meer nadruk dan de kwantiteit. De HAN wil hierbij een groei in de marktactiviteiten realiseren van 5% per jaar. In 2008 bedroeg de omzet uit marktactiviteiten 29,5 miljoen. Dat is een groei van 22,1% ten opzichte van Het doel is daarmee ruimschoots gehaald. 12

8 Kernthema 3: Organisatieontwikkeling Resultaatafspraken Organisatieontwikkeling Realisatie 2007 Realisatie 2008 Doel 2012 Betrokkenheid medewerkers 65% Medewerkertevredenheid niet gemeten in 2007 (7,3 in 2006) Eerstvolgende meting in % 7,5 7,8 Ziekteverzuim 4,6% 4,1% 4,0% De HAN is een grote organisatie: er werkten in medewerkers in fte. Dit zijn ongeveer evenveel mannen (48,5%) als vrouwen (51,5%). Wij willen hen een inspirerende en aantrekkelijke werkomgeving bieden met een professionele cultuur. Daarbij hanteren we twee doelstellingen: - Binnen vier jaar voelt 75% van de medewerkers zich betrokken bij de strategie van de HAN. - De gemiddelde medewerkertevredenheid ligt op of boven het cijfer 7,8. Vergroten betrokkenheid bij HAN-strategie Wij hechten er belang aan dat medewerkers zich eigenaar voelen van de ontwikkelingen in de organisatie. Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek 2008 blijkt dat medewerkers zeer tevreden zijn over het functioneren van hun afdeling. De samenwerking met collega s (8,3) en de betrokkenheid bij de afdeling (8,1) scoren meer dan goed. De aansturing door de leidinggevende (7,5) en de onderlinge afstemming van werkzaamheden (7,1) worden als ruim voldoende ervaren. De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op beleidskeuzes (6,9) haalt bijna een ruim voldoende. Wat nog verbeterd kan worden is de betrokkenheid bij de strategie van de HAN. Ons doel is daarbij dat 75% van de medewerkers zich in 2012 betrokken voelt bij de strategie van de HAN. Volgens het in 2007 gehouden Preventief Medisch Onderzoek voelt 65% van de medewerkers zich verbonden met de HAN-strategie. In 2009 vindt hierop de eerstvolgende meting plaats. Tevredenheid van medewerkers over het werken bij de HAN De medewerkertevredenheid in 2008 was goed: een 7,5. Deze is steeds gestegen: van gemiddeld 7,2 in 2004 naar een 7,5 in Daarbij zijn onze medewerkers over verschillende aspecten méér en minder tevreden. Tevredenheid over: * Werkzaamheden aansluitend bij competenties 8,0 8,5 Variatie in werkzaamheden 8,5 8,8 De sfeer op de afdeling 8,3 8,2 Veiligheid op de werkplek (fysiek én verbaal) 8,3 8,1 Invloed uitoefenen op taakinhoud 7,6 7,8 Werkomstandigheden algemeen 7,2 7,5 Werkinhoud algeheel 7,7 7,8 Werkdruk 6,4 7,4 Beloning in relatie tot zwaarte werk 6,6 6,6 * In 2007 is geen medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden vanwege het vierjaarlijkse Preventief Medisch Onderzoek aan de HAN Verhoging medewerkertevredenheid Bron: Medewerkertevredenheidsonderzoek

9 Goed werkgeverschap in een professionele cultuur In onze HRM-agenda staat de verbinding tussen de doelstellingen van de organisatie en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers centraal. Wij gaan uit van de eigen rol, verantwoordelijkheid en professionaliteit van de medewerkers. De Resultaat en Ontwikkelcyclus (R&O) is hierin een belangrijk instrument. In 2008 is de cyclus geëvalueerd. De resultaten zijn goed: de doelen van individuele medewerkers zijn beter afgestemd op de doelstellingen van de HAN als geheel. Er is meer aandacht gekomen voor de individuele ontwikkeling van medewerkers. Medewerkers zijn meer resultaatgericht gaan werken. De HAN is op weg naar een cultuur waarin mensen elkaar aanspreken op hun prestaties en gedrag. De R&O-cyclus wordt breed gedragen door de medewerkers van de HAN. Inmiddels is met 83% van de medewerkers een R&O-gesprek gevoerd. Veruit de meeste medewerkers (87%) begrijpen waarom de gesprekscyclus wordt uitgevoerd en zien het nut er van in (72%). Ongeveer 78% van de medewerkers was het eens met hun laatste beoordeling. De meeste medewerkers (87%) en leidinggevenden (99%) kennen de strategische doelstellingen van de HAN goed of enigszins. Meer dan de helft (61%) van de leidinggevenden geeft aan deze doelstellingen door te vertalen naar persoonlijke doelstellingen. Van de leidinggevenden zegt 53% dat de R&O-cyclus bijdraagt aan de resultaatgerichtheid van medewerkers. Van de medewerkers geeft 66% aan dat er in de R&Ocyclus concrete afspraken over hun ontwikkeling zijn gemaakt. 16

10 Kernthema 4: Operational Excellence Resultaatafspraken Operational Excellence Realisatie 2007 Realisatie 2008 Doel 2012 Volgens kwaliteitsindex ICT-voorzieningen Niet gemeten 72% docenten is Hoge tevredenheid van Roosters Huisvesting en faciliteiten tevreden 65% studenten is tevreden studenten en medewerkers; precieze doelstelling nog te bepalen Interne informatievoorziening Kwaliteitsindex tevredenheidsmetingen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Informatievoorziening Huisvesting ICT 63,9% 73,2% 60,9% 61,5% 72% 85,8% Om goede prestaties te leveren is een optimale afstemming van de voorzieningen en de operationele processen op het bacheloronderwijs alsook op de andere kernactiviteiten van de HAN noodzakelijk. Wij richten ons in de periode nadrukkelijk op kwaliteitsverbetering en het verder op orde brengen van het eigen huis. Dit moet wat ons betreft tot uitdrukking komen in een stijging van de student- en medewerkertevredenheid en dan in het bijzonder in de tevredenheid over de ICT-voorzieningen, de roosters, de huisvesting en de interne informatievoorziening. Kwaliteitsindex tevredenheidsmetingen 2008 In 2008 is gemeten hoe tevreden medewerkers en studenten hierover zijn. De uitkomsten staan in de hierna volgende grafiek. We zien dat de docenten in het geheel meer tevreden zijn dan de studenten. De belangrijkste knelpunten voor studenten liggen op het terrein van de huisvesting en de ICTvoorzieningen. Door docenten worden de roostering en de informatievoorziening het minst gewaardeerd. Docenten zijn wél erg tevreden over de geboden ICT-voorzieningen. Roosters Totaal Docenten Studenten 66,9% 64,9% 72,1% 65% 18 19

11 Financiën van de HAN financiële kengetallen x omzet pl* hl* resultaat pl* personele lasten hl* huisvestingslasten Realisatie instellingsplan binnen een financieel solide beleid De HAN wil haar doelstellingen realiseren binnen een financieel solide beleid, op basis van (minimaal) sluitende begrotingen met ruimte voor innovatie. De HAN toont zich een solide organisatie. Met een omzet van 224,3 miljoen (een stijging van 10% ten opzichte van 2007) en een positief resultaat van 4,0 miljoen blijft de HAN een hogeschool met een financieel zeer gezonde basis. De solvabiliteit is 37,6%. Dit is ruim boven de hiervoor geïndiceerde ondergrens voor hbo-instellingen (25%). Omzet marktactiviteiten (x 1.000) Contractactiviteiten Lectoraten en Onderzoek* Masters Overige baten Totaal * Zijnde de omzet vanuit de HAN en uit de externe markt (dus exclusief de Ontwikkel- en Onderzoeksgelden vanuit de Rijksbijdrage en de eigen bijdrage) 21

12 MEERJAREN KERNGEGEVENS studenten Studentenaantallen Studenttevredenheid % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79% 81% 75% 73,5% 74,5% * totaal aantal bekostigde studenten instroom * Vanaf 2008 veranderde de meetsystematiek waardoor het percentage niet 1 op 1 te vergelijken is met

13 MEERJAREN KERNGEGEVENS MEDEWERKERs Formatie in fte totaal mannen vrouwen Aantal medewerkers 3000 Medewerkertevredenheid ,2 7,3 7,3 7, * Leeftijdopbouw OP OP OBP OBP Totaal Totaal M V M V M V Totaal < > Totaal % 5% 4% 3% 2% 1% 0% * In 2007 is geen medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden vanwege het vierjaarlijkse Preventief Medisch Onderzoek aan de HAN Ziekteverzuim bij de HAN

14 Colofon Realisatie HAN Marketing Communicatie en Voorlichting Redactie Bestuurssecretaris HAN Tekst Mirjam Broekhoff Ontwerp & uitvoering ter Haar Romeny & Ketel Fotografie Rob Gieling Drukwerk Drukkerij Efficiënt Nijmegen Wilt u meer informatie over de HAN in 2008? Kijk dan op Hier kunt u het complete jaarverslag downloaden of een gedrukt exemplaar aanvragen.

15

VERTROUWENIN VERKORT JAARVERSLAG 2010 HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN

VERTROUWENIN VERKORT JAARVERSLAG 2010 HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN VERTROUWENIN VERKORT JAARVERSLAG HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Kerncijfers HAN Voorwoord 29520 Aantal bachelorstudenten waarvan voltijd 23255 waarvan deeltijd 5401 waarvan duaal 864 Studenttevredenheid*

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Jaarverslag 2008. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verbonden in kwaliteit Jaarverslag 2008 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verbonden in kwaliteit De Raad van Toezicht stelt onder waardering voor de grote inzet van alle medewerkers vast, dat de HAN een

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015 Myrte Legemaate Augustus 2015 INHOUD 1. Samenvatting... 2 2. Medewerkersonderzoek 2015... 3 3. De vragenlijst... 3 4. Kengetallen en Streefnormen... 4 5. Resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Jaarverslag 2009. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De HAN in beeld Jaarverslag 2009 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De HAN in beeld De Raad van Toezicht had ook in 2009 de HAN goed in beeld. Onder andere via de periodieke managementrapportages is de

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

https://pws5.parantion.nl/index.php?a=print

https://pws5.parantion.nl/index.php?a=print pagina 1 van 8 Welkom bij het Fontys Medewerkerheidsonderzoek 2016 In deze enquête wordt gevraagd naar uw heid over een aantal aspecten van uw werk. Het onderzoek start met enkele achtergrondvragen. Denk

Nadere informatie

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Met grote passie en betrokkenheid wordt bij Fontys elke dag hard gewerkt aan de kwaliteit waar wij trots op zijn. Tegelijkertijd vinden wij dat

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

Functieprofiel: Faculteitsdirecteur Functiecode: 0205

Functieprofiel: Faculteitsdirecteur Functiecode: 0205 Functieprofiel: Faculteitsdirecteur Functiecode: 0205 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de hogeschool in het algemeen en van de in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

Instellingstoets: vloek of zegen?

Instellingstoets: vloek of zegen? Instellingstoets: vloek of zegen? VLOHRA-congres Hogescholen in beweging 10 februari 2014 De Hanzehogeschool Groningen Achtergrond De oudste (1798) multisectorale hogeschool van Nederland Centrale waarden:

Nadere informatie

Sectoren ho vergeleken profiel Dit overzicht bevat de volgende grafieken:

Sectoren ho vergeleken profiel Dit overzicht bevat de volgende grafieken: Sectoren ho vergeleken profiel 2016 Dit overzicht bevat de volgende grafieken: Aanbod Sectoren ho vergeleken: aantal opleidingsvarianten (brin-isat, naar voltijd en deeltijd/duaal) in het hoger onderwijs,

Nadere informatie

Functieprofiel: Opleidingmanager Functiecode: 0111

Functieprofiel: Opleidingmanager Functiecode: 0111 Functieprofiel: Opleidingmanager Functiecode: 0111 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden voor meerdere opleidingen en zorg dragen voor de personele aansturing,

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Bijlage A. Een duidelijk profiel

Bijlage A. Een duidelijk profiel Bijlage A De han in 2016; prestatieafspraken met de overheid 79 De HAN kan op basis van het fundament dat is beschreven en onderbouwd in het instellingsplan voor 2012-2016 de samenleving beloven dat niveau

Nadere informatie

Master of Laws De Master Legal Management (MLM) is in 2014 gestart als een door de NVAO geaccrediteerde, onbekostigde masteropleiding.

Master of Laws De Master Legal Management (MLM) is in 2014 gestart als een door de NVAO geaccrediteerde, onbekostigde masteropleiding. Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding, d.w.z. voortzetting geaccrediteerde onbekostigde opleiding

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden binnen een opleiding en zorg dragen voor de personele aansturing,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD 2014-2015 INHOUD WAARDERING... 2 RENDEMENT... 2 AUDIT/ACCREDITATIE... 3 BIJLAGEN WAARDERING Rapportcijfers Propedeusevakken... 4 Rapportcijfers kernvakken V1... 4 Rapportcijfers

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Hoger onderwijs MEEKIJKEN OP HET DASH BOARD. Drie hogescholen en hun visualisaties

Hoger onderwijs MEEKIJKEN OP HET DASH BOARD. Drie hogescholen en hun visualisaties TH MA 5-14 Vernieuwingen Datarubriek in de praktijk MEEKIJKEN OP HET DASH BOARD Drie hogescholen en hun visualisaties Deze bijdrage kwam tot stand onder redactie van Reinout van Brakel met medewerking

Nadere informatie

Wervingsprofiel. Voorzitter College van Bestuur

Wervingsprofiel. Voorzitter College van Bestuur Wervingsprofiel Voorzitter College van Bestuur 28 maart 2019 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, senior adviseur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 Missie 3 Visie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

HAN. Community in progress

HAN. Community in progress HAN Community in progress Dit is HAN Hetgeen wat nu voor je ligt is het HAN-merkboek. HAN is de afkorting die wij gebruiken voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit boek geeft voor eenieder die met

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Paulus Bernardus Johannes Cornelissen

CURRICULUM VITAE. Paulus Bernardus Johannes Cornelissen CURRICULUM VITAE Naam Paulus Bernardus Johannes Cornelissen Roepnaam Paul Titulatuur drs. Geboortedatum en -plaats 10 november 1972 te Eindhoven Burgerlijke staat gehuwd (één zoon, 2002) Adres Generaal

Nadere informatie

IN hoofdlijnen Jaarverslag 2012

IN hoofdlijnen Jaarverslag 2012 IN hoofdlijnen Jaarverslag 212 Kijk voor de volledige versie op www.rockopnh.nl Gewoon een goede school Kwalitatief goed onderwijs als basis 212 was een overgangsjaar voor wat betreft het strategisch beleidsplan

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916 Onze leerlingen! Ze zijn in de leeftijd van 11 tot ongeveer 18 jaar, de periode waarin zij hun identiteit ontwikkelen. Ouders vertrouwen erop dat wij hun kinderen de best denkbare educatieve en pedagogische

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

TOETSINGSREGELING LECTORATEN

TOETSINGSREGELING LECTORATEN TOETSINGSREGELING LECTORATEN Den Haag, oktober 2007 2 Algemene voorwaarden Artikel 1 1. De toetsing van aanvragen voor lectoraten geschiedt voor zover het betreft bekostigde instellingen als bedoeld in

Nadere informatie

Uitgaan van Mogelijkheden

Uitgaan van Mogelijkheden Jaarverslag 2015 Uitgaan van Mogelijkheden Missie Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. stelt haar scholen en medewerkers in staat expertise te ontwikkelen voor en gespecialiseerd onderwijs te verzorgen

Nadere informatie

KPI Woordenboek Ten behoeve van Managementinformatie

KPI Woordenboek Ten behoeve van Managementinformatie KPI Woordenboek Ten behoeve van Managementinformatie Initiële versie 2.0 Opdrachtgever: College van Bestuur Opdrachtnemer: Management Informatie Team Opgesteld door: Management Informatie Team Datum: Geldig

Nadere informatie

Competenties in kaart

Competenties in kaart Cito Bedrijven en overheden Competenties in kaart Eerlijk en betrouwbaar beoordelen Zicht op competenties Uw medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden die van onschatbare waarde zijn voor uw organisatie.

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Vastgesteld door de Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool op 18 december 2014 Uitgangspunten van het toetsingskader De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool Utrecht, 24 augustus 2009 In dit convenant worden de principeafspraken van het convenant Meer studiesucces voor allochtone studenten

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN:

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: A. VERKENNING NAAR MAATREGELEN ROND IN- EN DOORSTROOM IN HET BACHELORONDERWIJS B. VERSCHILLEN EN ONTWIKKELINGEN IN

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd >>> Overgang Maatstaf 2016 Onderstaand overzicht bevat de selectie van de geheel nieuwe eisen uit de Maatstaf 2016 en de eisen waarbij extra of andere accenten zijn gelegd, inclusief een korte toelichting.

Nadere informatie

ARBITRAGEMONITOR 2017

ARBITRAGEMONITOR 2017 ARBITRAGEMONITOR 2017 Profielschets & Algehele tevredenheid Motivatie Begeleiding & opleiding Faciliteiten & randvoorwaarden Beoordeling Informatievoorziening Klimaat & imago VSK OPBOUW 2 * In de trendcijfers

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Hoe kan IR de Instellingstoets Kwaliteitszorg verbeteren? Alexander Babeliowsky Kennissessie DAIR-seminar 1 november 2017

Hoe kan IR de Instellingstoets Kwaliteitszorg verbeteren? Alexander Babeliowsky Kennissessie DAIR-seminar 1 november 2017 Hoe kan IR de Instellingstoets Kwaliteitszorg verbeteren? Alexander Babeliowsky Kennissessie DAIR-seminar 1 november 2017 Even voorstellen. Achtergrond Bedrijfskunde (UvA) en postinitieeel managementconsultancy

Nadere informatie

Meerjarenafspraken OCW-HBO-raad

Meerjarenafspraken OCW-HBO-raad Bladnummer 1 Meerjarenafspraken OCW-HBO-raad Meerjarenafspraak tussen de minister van OCW en de HBO-raad ter uitvoering van Het Hoogste Goed, strategische agenda voor het hoger onderwijs - onderzoek- en

Nadere informatie

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg Profiel Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Organisatie Avans Hogeschool is een brede hogeschool met ruim 54 hbo-opleidingen, 29.000

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

OBS Kon. Emma 7 februari 2014

OBS Kon. Emma 7 februari 2014 OBS Kon. Emma 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en OOP-ers.

Nadere informatie

Strategische beleidsbrief , januari 2016

Strategische beleidsbrief , januari 2016 Strategische beleidsbrief 2016-2020, januari 2016 Wie zijn wij en waar staan wij voor? De scholen die zijn aangesloten bij de Unicoz onderwijsgroep werken vanuit de gedachte dat onderwijs in beginsel een

Nadere informatie