rondomnivera Magazine voor alle huurders van Omnivera - 3e jaargang, nummer 1, juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rondomnivera Magazine voor alle huurders van Omnivera - 3e jaargang, nummer 1, juni 2014"

Transcriptie

1 rondomnivera Magazine voor alle huurders van Omnivera - 3e jaargang, nummer 1, juni 2014 Karina en Rafaël uit Polen wonen graag in Nederland De klant bepaalt welk aanbod hij ziet Er gebeurt veel positiefs in Hardinxveld-Giessendam

2 2 rondomnivera rondomnivera Magazine voor alle huurders van Omnivera - 3e jaargang, nummer 1, juni 2014 U gaf uw mening over het bewonersblad. Daaruit blijkt dat u Rondomnivera waardeert met een 7,5 en u het bewonersblad graag ontvangt via uw brievenbus. Goed om te Karina en Rafaël uit Polen wonen graag in Nederland Ontwikkelen is een vaste constante bij Omnivera Er gebeurt veel positiefs in Hardinxveld-Giessendam horen! In deze editie leest u weer van alles over het wonen in Hardinxveld-Giessendam. Heeft u een tip, een leuk idee of een mooi verhaal? Laat het ons weten via ons mailadres of bel (0184) Onder de titel Ruimte voor ambities hebben we in oktober vorig jaar ons jaarplan 2014 geschreven. Soms lijkt het of er helemaal geen ruimte meer is voor een woningcorporatie om te investeren in goed en betaalbaar wonen. De rijksoverheid draait de corporaties flink de duimschroeven aan. Door de heffingen moeten we goed op onze financiën letten. Zeker als het om investeren gaat. Bovendien is het imago van de corporaties heel slecht. Tijdens de parlementaire enquête komt dit nog uitgebreid aan de orde. Wij wensen u een heel fijne, zonnige zomer Toch kiezen wij ervoor om te blijven investeren. Te werken aan het betaalbaar houden van onze woningen en in te zetten op energiebesparende maatregelen, zodat stookkosten laag kunnen blijven. We zetten wijk beheer in om structureel aandacht te besteden aan een leefbare woonomgeving. En we blijven investeren in nieuwbouw en herstructurering, zodat we voldoende woningen van een goede kwaliteit behouden voor Hardinxveld-Giessendam. Voldoende uitdaging, dat is zeker! In het bewonersblad leest u ook uitgebreid over de ontwikkelingen; landelijk en plaatselijk. Bovendien is er weer ruimte voor het gesprek met een bewoner en één van onze belanghouders. Veel leesplezier en een goede zomer toegewenst. n Benno Gruijters directeur-bestuurder Deze keer in dit magazine In gesprek met... 3 In het nieuws 4 Ons nieuws 5 In ontwikkeling 6 Bouwen en meer 8 Samen 10 Puzzelpagina 11 Kids en strip 12

3 rondomnivera 3 in gesprek met... We willen graag een huisje voor onszelf Gastvrij staat de deur al open als ik via het bellenpaneel bij de hoofdingang van het appartementengebouw mijn komst heb aangekondigd. Karina Skupin en Rafaël Zurek verwelkomen me hartelijk in de woning aan de Gr. Lodewijkstraat 15. Sinds drie jaar wonen ze in bij Rafaël zijn vader. Die werkt al vier jaar voor een bedrijf in Groot-Ammers. Karina neemt me in haar verhaal mee naar een kleine plaats in Polen, Dziergowice. Een dorp waar zij samen met haar twee broers en zus opgroeide. In een mooi huis en een heel mooi dorp, net zo groot als Boven- Hardinxveld. Alleen, heel jammer, er is daar geen werk! Ik heb Duits gestudeerd, maar kon geen baan vinden, zucht Karina. Ook mijn twee broers werken in Nederland. Rafaël geeft daarbij aan dat de geschiedenis van het land Polen, met haar communistische achtergrond, er mede oorzaak van is dat er zo n grote werkloosheid is. Zeker op het platteland. En als dan de gelegenheid zich voordoet om in Nederland te gaan werken, pak je die met beide handen aan. Thuis op de bank zitten is echt niet leuk! Want ze willen graag werken en iets opbouwen. Rafaël vertelt enthousiast over zijn werk in Breda in de ICT branche. En als het aan Karina ligt, begint zij morgen weer met werken. Ze is sinds een paar weken thuis. Haar contract is, wegens bezuinigingen, na 2,5 jaar helaas niet verlengd. Ze zoekt via de uitzendbureaus en via internet driftig naar een nieuwe baan. We stellen geen hoge eisen hoor. Maar we gaan in augustus trouwen en willen toch wel graag een huisje voor onszelf. En een beetje meer privacy, zegt Karina verlegen. Uiteraard willen we weten hoe het voelt om als buitenlander in Nederland te wonen. Kennen zij de vooroordelen die wij Nederlanders hebben? Natuurlijk kennen we die, lacht Rafaël. Poolse mensen werken hard, drinken veel en BBQ en in de winter met de deur open. Maar dat klopt niet altijd hoor! vult Karina aan. Karina en Rafaël blijven graag in Nederland wonen. Of dat in Hardinxveld zal zijn is de vraag en hangt af van het werk. We sluiten het gesprek af en op de gang geeft Karina ons nog mee: Nederlandse mensen zijn aardige mensen en helpen graag. n

4 4 rondomnivera in het nieuws HUUR- VERHOGING Parlementaire enquête Uw inkomen is mede bepalend voor uw huurverhoging. We zorgen daarbij dat u niet meer voor uw woning betaalt dan dat de woning waard is. U ontving hierover persoonlijk bericht. Op vindt u uitgebreide informatie over uw huurverhoging. n Stichting huurdersraad De stichting huurdersraad Omnivera behartigt als zelfstandige organisatie uw belangen. De stichting bestaat uit tien huurders uit verschillende wijken in Hardinxveld-Giessendam. De huurdersraad informeert en adviseert de corporatie gevraagd en ongevraagd over beleidszaken van Omnivera. Heeft u interesse om zitting te nemen in de stichting? Neem dan contact op met de secretaris: Joop Kuipers. Uitgebreide informatie vindt u op de website of like ons via facebook. Let op: De Algemene huurdersvergadering is 17 september 2014 n Als de Tweede Kamer een onderwerp heel belangrijk vindt en er heel goed in wil duiken, kan zij een parlementaire enquête organiseren. Op dit moment staan de corporaties in het middelpunt van de belangstelling en is het onderzoek hierop gericht. Afgelopen jaren waren er verschillende incidenten bij woningcorporaties, variërend van fraude tot verkeerde investeringen en financieel wanbeheer. Ook het systeem van toezicht schoot tekort en was de taak van de woningcorporaties niet helder. Het parlement onderzoekt hoe dit kon gebeuren. Wat betekent dit nu allemaal voor Omnivera? Omnivera is geen onderwerp van het onderzoek. Wij hebben ons de afgelopen jaren gewoon beziggehouden met het goed en betaalbaar huisvesten van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Daarbij gaan we verantwoord om met het maatschappelijke geld. Maar, we staan als corporaties financieel garant voor elkaar. Zijn er problemen bij één corporatie, dan moeten andere corporaties (financieel) bijspringen. De afgelopen tijd ging er gelukkig ook veel goed. Wist u dat de Nederlandse voorraad sociale huurwoningen tot de beste in de wereld behoort? En dat u in het algemeen tevreden bent over uw woning en onze dienstverlening? Zo bieden we in Hardinxveld-Giessendam duizenden inwoners een betaalbaar en passend thuis in leefbare wijken en buurten. Dat kan mede dankzij de nauwe samenwerking met de gemeente. Meer duidelijkheid Corporaties werken momenteel hard aan oplossingen om de sector als geheel beter te laten functioneren. We hopen dan ook dat de parlementaire enquête leidt tot meer duidelijkheid. Het biedt de branche de kans om het systeem te verbeteren. Wij vertrouwen er bovendien op dat we met de uitkomsten van deze parlementaire enquête ons werk gewoon kunnen voortzetten en dat het onderzoek leidt tot verbeteringen in de sector. n

5 rondomnivera 5 in het nieuws Omnivera ontmoet: De Spon De Spon is een scholengemeenschap met locaties in Dordrecht, Sliedrecht en Gorinchem. De school biedt passend onderwijs aan leerlingen met een motorische, zintuiglijke, sociaalemotionele en/of cognitieve beperking. Vorig jaar hielden we een bijeenkomst met al onze belanghouders. Omdat niet iedere belanghouder hetzelfde belang heeft, organiseren we dit jaar bijeenkomsten voor kleinere groepen. Zo ontmoetten we onder andere de gemeenteraad en het college en spraken we over de herstructurering van de Oranjebuurt en lopende projecten. Waardevolle bijeenkomsten waarin we gebruik maken van elkaars kennis en kunde. n Stageplaats Zes leerlingen gaan met ingang van 2 september wekelijks één dag in de week als stagiair aan de slag. Onder begeleiding maken de leerlingen schoon en helpen bij het tuinonderhoud. We kijken uit naar de samenwerking! n Adoptieproject Vlag in top bij Tiendwaert Donderdag 27 februari ging de vlag in top bij de Tiendwaert. Het was koud, nat en er stond heel veel wind. Dat weerhield een aantal toekomstige bewoners er niet van om bij deze feeste lijke gebeurtenis aanwezig te zijn. n Als het aan de leerlingen van scholengemeenschap Willem de Zwijger ligt, staat de koffie straks klaar in het koffie restaurant langs de rijksweg A15. De maquette is al gereed. Jaarlijks adopteert het bedrijfsleven een week lang derdejaarsleerlingen van het Willem de Zwijger College. Zij dagen de jongeren uit om een ontwerp te maken voor een project waar volgens hen behoefte aan is in Hardinxveld-Giessendam of de directe omgeving. Het bedrijfsleven hoopt zo de leerlingen enthousiast te maken voor een vervolgstudie in de bouw. Mee werkende partijen zijn: Omnivera, Stout Bouw, BMN, Huize 64 en gebr. Blokland. Uit handen van Bernhard van Houwelingen ontvingen de makers van het winnende project bioscoopbonnen. n Lena den Boer-de Kreij van de cliëntenraad hijst de vlag. Verkoop Poolster De woningen aan de Poolster pasten qua huurprijs niet bij Omnivera. We hebben ze daarom overgedaan naar een andere eigenaar. n

6 6 rondomnivera in ontwikkeling De klant bepaalt welk aanbod hij ziet Ramon Jens, senior medewerker wonen licht de ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling, woningverkoop en wijkbeheer toe. Een nieuw woningtoewijzingssysteem, waarom eigenlijk? Ingeschreven woningzoekenden kunnen vanaf 2 juni in de regio s Alblasserwaard- Vijfheerenlanden, Bommelerwaard, Rivierenland en het Land van Heusden en Altena reageren op beschikbare woningen. Door een samenwerking van 16 corporaties is een heel nieuw regionaal woonruimteverdeelsysteem opgezet, Woongaard. Alle woningzoekenden zijn hierover ingelicht en ontvingen informatie over hun inschrijving. Het woningaanbod is dagelijks te vinden op Ook inschrijven als woningzoekende gaat via deze site. Wat is het voordeel voor de woningzoekenden? De inschrijving is geldig in alle vier de regio s. Het aanbod is veel groter en het zoeken naar een woning is zo een stuk makkelijker. Het woningaanbod wordt namelijk dagelijks ververst. Na het reageren op een beschikbare woning is direct te zien op welke voorlopige plaats je staat. Als er een adres bij ons bekend is, regelen we alles digitaal. Verder kunnen belangstellenden op zelf hun zoekprofiel instellen. Zo bepaalt de klant welk aanbod hij ziet. leeftijd, het type huishouden en de woningbehoefte. De resultaten uit dit onderzoek zijn afgezet tegen het benodigde aantal woningen voor onze primaire doelgroep (huishoudens met een inkomen tot b ,-). Maar we willen er ook zijn voor huishoudens met een inkomen tot b ,-. Voor deze laatste groep is het kopen van een woning een interessante optie. De komende jaren gaan wij meerdere huurwoningen te koop aanbieden aan zittende bewoners. Als eerste zijn de bewoners van de Pauwtjesmolen en omgeving geïnformeerd dat zij hun huurwoning mogen kopen. Op onze website is te zien welke woningen wij momenteel te koop aanbieden. Ook op kun je zien welke huurwoningen op de vrije markt worden aangeboden. Heeft u interesse in het kopen van uw huurwoning? Laat het ons even weten! Maar als ik nu wil blijven huren? Kiest een huurder ervoor te blijven huren, dan kan dat uiteraard ook. Dan komt de woning pas voor verkoop in aanmerking als deze leegkomt. Zijn er nog meer opmerkelijke wijzigingen merkbaar voor de huurder? In april van dit jaar is op initiatief van de wijkbeheerders het project Tent in de Wijk gestart. Doel is om in de wijk/buurt te inventariseren wat er onder bewoners leeft. Al vanaf het begin waren ook medewerkers van de gemeente, Servanda en politie aanwezig. Buurtbewoners kunnen direct bij de juiste persoon terecht met vragen of opmerkingen. Het initiatief is zo goed ontvangen dat vanaf deze zomer Servanda de Tent in de Wijk coördineert. Inmiddels zijn ook zorgpartijen aanwezig. Met alle partijen kijken we hoe we gezamenlijk oplossingen kunnen bieden of uitvoering kunnen geven aan bepaalde verzoeken. Het initiatief krijgt zeker een vervolg. n Waarom gaat Omnivera woningen verkopen? In 2013 is een onderzoek uitgevoerd naar de bevolkingsontwikkeling in Hardinxveld- Giessendam tot Daarbij is gekeken naar

7 rondomnivera 7 Jaarverslag 2013 De jaarcijfers van Omnivera over het jaar 2013 zijn bekend. Het jaarresultaat bedroeg b 2,5 miljoen negatief. Een negatief jaarresultaat is natuurlijk nooit goed, maar we zijn er toch tevreden mee. Dat heeft namelijk vooral te maken met de manier waarop we onze woningen waarderen en het feit dat dit wat lager lag dan vorig jaar. Voor Omnivera is het vooral belangrijk dat de kasstromen positief zijn, oftewel: er moet meer geld binnenkomen dan eruit gaat. In 2013 lukte dat nog goed (b 3,5 miljoen positief), maar we maken ons wel zorgen over de verhuurderheffing die we moeten gaan betalen aan de overheid en die gaat oplopen tot bijna b 2 miljoen per jaar. Daarom voeren we een beleid dat ervoor gaat zorgen dat we toch aan onze verplichtingen kunnen voldoen: we bezuinigen allereerst op onze eigen kosten, we gaan meer woningen verkopen en we ontkomen er niet aan om de huren wat extra te verhogen. Het jaarverslag gaat natuurlijk ook over heel andere dingen. Wilt u die eens nalezen, kijk dan op n Onze nieuwe website is inmiddels vier maanden in de lucht. Een website die u op de hoogte houdt van ons laatste nieuws. Via Mijn Omnivera heeft u bovendien de mogelijkheid om vanaf thuis uw zaken met Omnivera te regelen. Zo kunt u rechtstreeks een serviceaanvraag indienen, informatie over uw woning vinden of via ideal een betaling doen. Wel zo makkelijk! Uw mening Gemiddeld bezoeken zo n 100 mensen per dag onze site. We zijn benieuwd wat u van onze site vindt. Bezoek daarom snel en vul de digitale enquête in. U maakt kans op een cadeaubon. n

8 8 rondomnivera bouwen en meer Bouwvorderingen Tiendwaert De bouw van het zorgcentrum voor Rivas Zorggroep vordert gestaag. Een zorgcentrum dat straks woonruimte biedt aan 52 cliënten. Op 9 september 2013 sloegen Pieter de Kort, directievoorzitter van Rivas Zorggroep en Benno Gruijters, directeur van Omnivera de officiële eerste paal. Op 27 februari 2014 werd het hoogste punt bereikt en de vlag in top gehesen. Tijdens de bouw heeft het weer enorm meegezeten en daarom verloopt die zeer voorspoedig. We kijken uit naar de oplevering die, zoals het er nu naar uitziet, het laatste kwartaal van 2014 plaatsvindt. n Herstructurering Oranjebuurt In de Oranjebuurt slopen we 92 huurwoningen. Daarvoor in de plaats bouwen we 76 woningen in de huur- en koopsector. Het slopen en bouwen gebeurt in vijf fasen. De voorbereidingen voor de herstructurering zijn in volle gang. Na de eerste hobbels wat betreft informatie en communicatie, verloopt nu alles zoals voorzien. De woonwensen van de bewoners van de woningen uit fase 1 en fase 2 zijn bekend. Met elkaar doen we ons best om ervoor te zorgen dat bewoners al dan niet tijdelijk een woning naar wens krijgen. De klankbordgroep denkt actief mee als het gaat om de leefbaarheid in de wijk. Mede door hun inbreng kiezen we ervoor vrijkomende woningen vanuit Omnivera overhandigt sleutels aan Totaal Vastgoedbeheer. fase 2 t/m 5 (sloop ) tijdelijk te verhuren via een externe partij. Hiermee waarborgen we de leefbaarheid en voorkomen we dat bewoners naast dichtgespijkerde woningen wonen. Voor de wijkwoning Kon. Julianastraat 36 geldt Vlag uit, koffie bruin. De woning gebruiken we straks als wijkkantoor. Op moment van schrijven zijn de gesprekken met de stichting huurdersraad in volle gang over het sociaal plan. Een plan waarin de rechten van huurders en de spelregels met betrekking tot de herhuisvesting duidelijk beschreven staan. In het 1e kwartaal van 2015 starten we met de sloop van fase 1, Kon. Julianastraat 25 t/m 43 en Pr. Beatrixstraat 26 t/m 36. n Gezondheidscentrum In juli 2012 tekenden alle betrokken partners de overeenkomst om te komen tot een gezondheidscentrum met zorgappartementen in Neder-Hardinxveld. In april van 2013 is het stedenbouwkundig plan door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat het plan op de nodige bezwaren van omwonenden stuitte, kwam er een bezwarenprocedure. Zij tekenden beroep aan bij de Raad van State. In overleg met de Gemeente en BM Bouw is een verweerschrift ingediend. Dit is in februari mondeling en uitgebreid aan de hand van tekeningen toegelicht bij de Raad van State. Het wachten is nu op de schriftelijke reactie. Tot twee keer toe is uitstel aangevraagd door de Raad van State. Half juni hadden we nog geen reactie. Het actuele nieuws vindt u op de website n Woonzorgcentrum De Groene Wei, Giessenburg Ook dit plan voor een woonzorgcentrum met 26 woningen is er één voor de lange adem. In 2012 benaderde de gemeente Giessenlanden Omnivera met de vraag naar de mogelijkheden. Nu ligt er een voorlopig ontwerp dat verder uitgewerkt wordt tot een definitief ontwerp. We spelen in op gewijzigde regelgeving over het bouwen voor zorgpartijen en een gedeelte van het terrein wordt ontwikkeld door BM Ontwikkeling. n

9 rondomnivera 9 Onderhoudswerkzaamheden Hoe staat het met de onderhoudswerkzaamheden? Gaat alles volgens planning? Komen we nog onverwachte dingen tegen? Gaat de informatie richting de huurders goed? Paul van der Walle, projectleider planmatig onderhoud, vertelt. Planning Er lopen verschillende projecten. Vido schilderwerken BV is in maart 2014 gestart in de Pauwtjesmolen, Geldersweer en Clemensweer met het schilderwerk en het herstellen van de houtrot. Daarna startten zij met het schilderwerk van de woningen aan de Uranusstraat. Het weer zit mee en dat zorgde ervoor dat we, nadat we in maart de goten en het voegwerk hadden vervangen in de Pr. Irenestraat, in april een nieuwe laag dakbedekking konden aanbrengen. Vervolgens konden we vlot doorgaan met schilderwerk en het plaatsen van een raam met rooster in het kozijn van de keuken. Als RondOmnivera op de mat valt, is dit werk wel afgerond en is schildersbedrijf Pijl alweer bezig met een volgend project; het schilderwerk in de Pauwtjesmolen, Spindermolen, Geemansweer, Florenweer en Heijmansweer. Samenwerking wijkbeheer? Paul wijst met nadruk op de samenwerking met de wijkbeheerders. De wijkbeheerders Gerard Voorberg en Konraad den Boef hebben in het hele proces een belangrijke rol. Zij kijken wat het voor bewoners betekent als er gewerkt wordt in de wijk en lopen met mij mee door de wijk. Ook bij het uitvoeren van het werk zijn de wijkbeheerder belangrijk. Gerard en Konraad onderhouden de contacten met de huurders en zorgen samen met de huurders voor de leefbaarheid in de wijk. Wat dat betreft een prima samenwerking. Bent u nieuwsgierig naar waar er in de wijk gewerkt wordt, kijk dan via naar het nieuws vanuit uw wijk! n

10 10 rondomnivera samen Het ouderwetse huishoudboekje was zo gek nog niet De deur van het kantoor gaat even dicht tijdens ons gesprek. Met de nadruk op even. Want dat is een uitzondering bij een organisatie waar de deur altijd wijd openstaat voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Mevrouw Susanna Kos, sinds 1 januari 2014 directeur van Servanda, heeft aan een halve vraag genoeg en vertelt met enthousiasme en passie. Servanda is een nieuwe stichting die door samenwerking vanuit SKEW en de IGO tot stand is gekomen. Meedenkers vanuit verschillende organisaties zoals de gemeente, De Lange Wei en Omnivera zorgen ervoor dat de organisatie direct aansluit op vragen vanuit de inwoners van Hardinxveld. Dat gekozen is voor mevrouw Kos als directeur is niet toevallig. Ik heb altijd gewerkt in het welzijnswerk en de laatste jaren voor een landelijke vrijwilligersorganisatie. Die ervaring neem ik onder andere mee in de opzet van een Steunpunt voor Vrijwilligers, legt Susanna uit. We zijn er ook voor de ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers en we kijken kritisch naar de voorwaarden waaronder zij hun werk doen. Want vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Dat is echt een misverstand. Bovendien kunnen vrijwilligers meer dan we denken! We spelen direct in op veranderingen in de samenleving, de bezuinigingen in de zorg en de gevolgen van de crisis. De stichting ziet steeds meer mensen in financiële problemen komen en gaat vrijwilligers scholen om in zo n situatie de thuisadministratie gezamenlijk weer op orde te krijgen. Het ouderwetse huishoudboekje was zo gek nog niet, lacht Susanna. Er gebeurt veel positiefs in Hardinxveld- Giessendam, vervolgt Susanna enthousiast. Denk alleen maar eens aan de jaarlijkse Speel-In. Echt fantastisch! Wel 100 vrijwilligers zetten zich in om de jeugd een superweek te bezorgen. En de sportcoaches, die mede dankzij Omnivera actief ingezet gaan worden bij sportieve activiteiten. Of het initiatief wijktafels. Echt geweldig! Samen is de titel van deze pagina. En samenwerken is Servanda op het lijf geschreven. Samen met de gemeente, samen met de wijkagent, samen met de zorginstelling en samen met Omnivera. Een bevlogen Susanna gaat verder: We gebruiken elkaars kennis en kunde. En zeker ook met de wijkbeheerders van Omnivera zijn de lijnen kort. We weten elkaar te vinden. Leefbaarheid en welzijn liggen niet zo ver uit elkaar. n

11 rondomnivera 11 puzzelpagina Ik ga op vakantie en neem mee: Alles ingepakt? En dan op vakantie! Helaas de reis ging niet helemaal vanzelf. De onderstaande onderdelen moesten onderweg worden vervangen. Bij deze zomer puzzel is het de bedoeling dat u de woorden wegstreept. De auto-onderdelen slingeren alle kanten op en gaan minimaal één keer de bocht om. Heeft u alle woorden weggestreept? Zet dan de overgebleven letters achter elkaar. De zin die daar uitkomt, kan voor u weleens een leuke afsluiting worden van uw vakantie. Want als u de oplossing voor 30 augustus inlevert, maakt u kans op een cadeaubon ter waarde van f 25,-. AANDRIJFAS - ACCU - ACHTERBANDEN - ACHTERBUMPER - ACHTERKLEP - ACHTERLICHT - ACHTERPORTIER - AIRCO - ASBAK - AUTOALARM - AUTOBAND - AUTORADIO - AUTOSLEUTEL - BINNENSPIEGEL - BRANDSTOFTANK - CARBURATEUR - CHASSIS - CHOKE - CONDENSOR - DASHBOARD - GRILLE - HANDREM - HANDSCHOENENKASTJE - HOOFDSTEUN - KATALYSATOR - KILOMETERTELLER - KINDERSLOT - KLOKJE - KNIPPERLICHT - KOFFERBAK - KOFFERDEKSEL - KOPLAMP - KOPPELING - LUCHTFILTER - MISTLAMP - MOTORBLOK - NOKKENAS - NUMMERPLAAT - OLIEMETER - PEILSTOK - RADIATEUR - REFLECTOR - REMLICHT - REMPEDAAL - RESERVEBAND - RICHTINGWIJZER - RUITENWISSER - SCHOKDEMPER - SCHUIFDAK - SNELHEIDSMETER - SPATBORD - SPATLAP - SPIEGEL - SPOILER - STADSLICHT - STARTMOTOR - STUURSLOT - STUURWIEL - TOERENTELLER - TREKHAAK - UITLAAT - VENTILATOR - VERSNELLINGSBAK - VERWARMING - VLIEGWIEL - VOORBANDEN - VOORBUMPER - VOORPORTIER - VOORRUIT - WATERPOMP - WIELDOP - ZIJSPIEGEL - ZONNEKLEP Oplossing: RondOmnivera, uw bewonersblad! Wij vroegen uw mening over het bewonersblad. Fijn dat we zoveel reacties ontvingen. Mevrouw Batenburg uit de Pr. Irenestraat en mevrouw Verschoor uit de Jupiterstraat ontvangen de cadeaubonnen ter waarde van b 25,-. n Mevrouw Verschoor Mevrouw Batenburg

12 12 rondomnivera Kids en Strip RondOmnivera is een uitgave van Omnivera Bezoekadres Rijnstraat ST Hardinxveld-Giessendam Postadres Postbus AB Hardinxveld-Giessendam Openingstijden maandag t/m vrijdag uur T (0184) F (0184) E I facebook omnivera Reageren op een artikel? Colofon Redactie Omnivera Ontwerp en opmaak PanArt creatie en communicatie Fotografie Peter Kraaijeveld Drukwerk Drukkerij Van den Dool Maak je de tekening af en kleur je hem in? Als je hem voor 30 augustus inlevert maak je kans op een speelgoedbon. Succes! Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

De kleur van. In dit nummer o.a.:

De kleur van. In dit nummer o.a.: In dit nummer o.a.: Huurverhoging 2012 Sies Zuur 40 jaar in dienst Huurtoeslag aanvragen Roparunners in de startblokken Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Voorkomen van huisuitzettingen Woningen voor middeninkomens

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

Magazine. november 2013

Magazine. november 2013 Magazine november 2013 Eind oktober is aangekondigd dat Jan Pooyé, directeur-bestuurder afscheid neemt van Thuisvester. Om Jan te bedanken voor zijn inspanningen en prestaties zullen we een gepast afscheid

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie april 2009 42 het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Leven zonder de lift, contact met je buren Elke woning een energielabel Vroeger en Nu Het is lente, seizoen voor een frisse start.

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas THUIS BIJdecember JAARGANG 15 2012 PEELRANDWONEN Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie DECEMBER 2011 1 Van de redactie Het is

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie