VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten"

Transcriptie

1 VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

2 Opgelet Een gewijzigd antwoord op vraag 14, 22, Q25 b en c, Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le cadre du lot 1 (SAP), vous référez à différents modules: ISU : la Loterie utilise le module Utilities de SAP? Si oui, quels sous-modules : FICA, CiC, etc. Hierna de lijst van de gebruikte modules SPP (SAP Productivity Pack) Opbouw en onderhoud van interfaces met andere systemen via PI (Proces Integration) Opbouw en onderhoud van GRC (Governance, Risk & Compliance) Opbouw en onderhoud van Adobe interactive forms ERP module: FI Finance (algemene boekhouding: rekeningbeheer, boekingen,...), ERP module: FM Funds Management ERP module: AA Asset Accounting ERP module: CO Controlling (Analytische boekhouding, kostensoorten, kostenplaatsen, profit centers, internal orders, ) ERP module: MM Material Management ERP module: SD Sales & Distribution (B2B flow) HRM module: Time Management HRM module: Personal administration HRM module: Expense Management HRM module: Payroll Management, HRM module: E-Recruitment HRM module: E-Performance HRM module: Organisation Management SAP Portal m.n. ESS, MSS en Nakisa SAP Solution Manager voor o.a. de beschikbaarheid te meten van de systemen d.m.v. Probes Q3. Dans le cadre du lot 1 (SAP), vous référez à différents modules: SAP MI : vous voulez dire SAP MII ou alors que couvre ce module? Zie antwoord Q2. Q4. Dans le cadre du lot 1 (SAP), vous référez à différents modules: RPM : ou PPM Portfolio management? OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 2 van 18

3 Zie antwoord Q2 Q5. Le dossier ne mentionne ni ABAP, ni BC qui sont au cœur de l ERP SAP : je suppose que la Loterie a besoin de compétences dans ces domaines. Ja. Q6. Dans le tableau de prix, la Loterie ne fait pas de différence entre des compétences fonctionnelles et technique pour les spécialistes ICT. Sur base de notre expérience en SAP, vous avez besoin de ces 2 types de compétences. Si oui, pouvons remettre un tarif pour les profils fonctionnels (spécialistes ICT) et un autre tarif pour les profils développeurs (spécialistes ICT). Neen, de inschrijver geeft voor perceel 1 een dagprijs voor een ICT consultant expert, ICT specialist advanced en een ICT specialist expert. Q7. Is het mogelijk mij een antwoord te formuleren op onderstaande vraag? Het bestek stelt dat de aanbieder voor elk van de kennisdomeinen binnen de percelen, vermeld in het offerteformulier, minimaal 5 personen op de payroll moet hebben. Bijvoorbeeld voor Perceel 2 zijn de kennisdomeinen: Applicatieontwikkeling, Database management en Service oriented architecture. Vraag: wanneer de aanbieder inschrijft voor een Perceel, dient hij dan in te schrijven voor alle kennisdomeinen van een Perceel of kan hij ook inschrijven voor bijvoorbeeld één kennisdomein van het Perceel? Neen. Q8. Mag een CV voor meerdere kennisdomeinen binnen hetzelffde perceel of andere percelen gebruikt worden? Ja. Q9. In het Nederlands staat in annex A identiteit en nationaliteit van de onderaannemers, in het Frans staat identification et nationalité du personnel chargé de realiser le marché. Gaat het hier wel degelijk over de onderaannemers? OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 3 van 18

4 De Franstalige versie van bijlage A: offerteformulier wordt aangepast. In plaats: «Identification et nationalité du personnel chargé de réaliser le marché avec leurs tâches spécifiques:», lees: «Identification et nationalité des sous-traitants et description de leurs tâches spécifiques:». Q10. Mag een referentie gebruikt worden voor meerdere percelen? Ja. Q11. Cel N21 van de prijzenmatrix bevat een berekeningsfout. De formule in cel 21 wordt aangepast: in plaats van =(L21*M21), lees: =(L21*M21)*210 Q12. A la page 27 du cahier des charges (FR) il est demandé de fournir «(6) Un aperçu de l effectif potentiel dont dispose le soumissionnaire pour l exécution du marché. Le soumissionnaire doit employer minimum 20 personnes sous contrat salarié. (7) Une liste des professionnels ICT correspondant aux rôles et profils décrits et le domaine de connaissances pour lequel ils entrent en ligne de compte. Le soumissionnaire doit disposer d au moins 5 salariés pour chacun des domaines de connaissances mentionnés dans le formulaire d offre pour les différents lots. Les CV des membres du personnel concernés doivent être joints à l offre.» Pouvez-vous confirmer que pour adresser cette demande il est suffisant de fournir pour chaque lot : 1. Par combinaison role/niveau d expérience qui est d application pour le lot : le nombre total de consultant disponibles 2. Par domain de compétence dans le lot : le CV d au moins 5 de ces consultants 1. Ja. 2. Ja. Q13. Pouvez vous confirmer qu il est acceptable de fournir les CV dans la langue maternelle du consultant (Français ou Néerlandais) ou en Anglais? Ja, zie ook vraag 1. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 4 van 18

5 Q14. Pouvez-vous confirmer qu il est acceptable de fournir les références en Anglais, en Français ou en Néerlandais, et que toutes les références ne doivent pas être fournies dans la même langue? De referenties mogen in het Frans of Nederlands ingediend worden. Q15. Op p. 21 van het document staat volgende specificatie mbt de plaats en tijdstip van uitvoering van de dienstprestaties: De diensten zullen geleverd worden in één van de vestigingen van de Nationale Loterij. De exacte plaats waar de inschrijver zal tewerkgesteld worden, wordt vastgelegd door de opdrachtgever in de Specifieke Afroep en de werkopdracht. Wij hadden graag bevestiging (of ontkrachting) van het feit of alle Specifieke Afroepen in resultaatsverbintenis steeds uitgevoerd dienen te worden in de kantoren van de Nationale Loterij, en dus niet, zoals eerder gebruikelijk op de Markt, in de kantoren van de Uitvoerder. Wij werken nl. voor onze opdrachten vaak samen met onze analisten die expert zijn in hun domein, doch echter globaal verspreid zijn over onze talrijke vestigingen. De prestaties zullen in de kantoren van de Nationale Loterij uitgevoerd worden. Q16. Is het voor inschrijvers die een lot gegund zijn toegestaan om soms, voor welke reden dan ook, niet te antwoorden op een Specifieke Afroep? Of geldt er een verplichte deelname aan elke minicompetitie voor de weerhouden inschrijvers van het lot? Op basis van de tekst op p.18 Elke aangeschreven inschrijver die een voorstel (met o.m. opgave van cv s) wenst in te dienen, moet dit doen binnen een termijn van 1 week, tenzij de specifieke afroep een andere termijn inhoudt. vermoeden wij een vrijblijvende deelname, maar graag dus bevestiging van deze interpretatie. Deze interpretatie is juist. Q17. Voor het aantonen van de technische bekwaamheid, mag in de offerte het CV van een persoon uit Lot X ook gebruikt worden voor andere loten? Ja, zie ook vraag 10. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 5 van 18

6 Q18. Onder aanneming is toegestaan, maar is het ook toegelaten cvs van freelancers die voor ons werken voor te stellen? (te gebruiken voor punt 7 op pg 28) Ja, want freelancers zijn ook onderaannemers. Q19. Indien we cv s van kandidaten voorstellen die op het moment van de minicompetitie niet langer beschikbaar zijn, is dit een probleem? Neen. Q20. p 18/41 - Alinea 2; "Na het bestuderen zal laten uitvoeren." - Kan er een maximale termijn van antwoord gegeven worden? Dit is belangrijk, omdat het verband houdt met de periode welke de consultants ter beschikking moeten blijven om, bij een positieve minicompetitie, binnen de 2 weken te kunnen starten aan de opdracht. Zie pagina 35/41 5de bolletje. Binnen een termijn van een week of ten zij anders vermeld. Q21. p 20/41 - Tweede bolletje "Bij het niet tijdig gebracht worden." - Het is gebruikelijk dat de boete geplafoneerd wordt tot een bepaald percentage van de totale waarde van de opdracht, in het geval van een T&M opdracht, en een percentage van de waarde van de betrokken projectfase, in het geval van een opdracht met resultaatsverbintenis. Kan de NL hiervoor een voorstel doen? Dit is de vergoeding voorgesteld door de inschrijver. Q22. p 21/41 - Alinea 1 "De diensten Nationale Loterij? - Kan de NL een schatting geven van de vermoedelijke verdeling van de opdrachten over de verschillende locaties? Verder in het bestek lezen we namelijk dat de consultants actieve kennis moeten hebben van de taal van de plaats van tewerkstelling. Wat is de voertaal van de twee vestigingen in Brussel? Het grootste deel van de opdrachten zal uitgevoerd worden in de hoofdzetel van de Nationale Loterij. De voertaal voor de vestigingen in Brussel is Nederlands of Frans. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 6 van 18

7 Q23. p 21/41-3 streepjes "Algemene structuur afgelopen jaar." - Wat wordt er juist bedoeld met "Totaal aantal werknemers per type dienstprestatie"? Is dat per perceel, of per kennisdomein? kennisdomeinen binnen de percelen. Q24. p 25/ alinea 2 "Het technisch gedeelte rekening van de inschrijver" - Welk gedeelte van de offerte wordt beschouwd als Technisch gedeelte, en mag bijgevolg in het Engels beantwoord worden? Mogen bij voorbeeld de CV's in het Engels opgeleverd worden? De CV s mogen in het Engels, de offerte, het offerteformulier, de eigen verklaring en Specificatie van de referenties worden in het Nederlands of Frans ingediend. Q25. p 28/41 - Uitleg bij (7) "Kan u bevestigen dat onze interpretatie van dit gedeelte correct is. a. Wij begrijpen dat we per kennisdomein een nominatieve lijst bezorgen van ICT professionals, met inbegrip van hun rol (vb. Consultant of Expert) en hun profiel (vb. Junior, advanced). Is dit correct? b. Voor elk kennisdomein binnen een perceel moeten wij minimaal 5 personen op de payroll hebben. Is dat op de combinatie van de payroll van de inschrijver + zijn eventuele onderaannemers? c. De CV's van de betrokken personen moeten aangeleverd worden: dus per kennisdomein binnen een perceel worden er 5 CV's aangeleverd. Is dit correct? d. Kan de NL een andere ratio overwegen voor het aantal CV's voor die loten/kennisdomeinen waar < of = 1 FT per jaar als vermoedelijk werkvolume voorzien wordt?" a. Ja. b. Neen, Voor elk van de kennisdomeinen binnen de percelen, vermeld in het offerteformulier dient de inschrijver over minimaal 5 personen op de payroll te hebben. c. Zie Q50. d. Neen. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 7 van 18

8 Q26. p 31/41 - Alinea 2 "Het aspect kwaliteit kwaliteitsgebied.' - Kan deze vraag meer in detail toegelicht worden? Hoe zal de inschrijver deze opdracht aanpakken en hoe garandeert de inschrijver een kwalitatieve dienstverlening. Q27. p 31/41 - Alinea 3 "Het aspect flexibiliteit dringende aanvragen." - Kan deze vraag meer in detail toegelicht worden? Hoe flexibel is de onderneming om onze specifieke afroepen te beantwoorden. Hoe gaat de Inschrijver om bij niet goed functioneren van de ingezette personen, hoe gaat de Inschrijver om bij langdurige afwezigheid van de ingezette personen ed. Q28. p 38/41-4de alinea "Het heimelijk gebruik opdrachtgever." - Kan over deze standaarden meer toelichting gegeven worden? Objecten zijn hardware en software. Q29. Lot 2 - Kennisdomein applicatieontwikkeling - Er worden 12 technologieën opgegeven. Kan de NL een gewicht toekennen aan elk van de verschillende technologieën in het kader van het bestek. Bij voorbeeld: behelst het gebruik van.net 90% van de opdracht? Alle technologieën worden gebruikt, de details van elke opdracht worden beschreven in de deelopdracht die deel uit maakt van de minicompetities. Q30. Lot 2 - Kennisdomein applicatieontwikkeling - Kan u aangeven in welke mate en op welke manier Omnitracker en K2 worden ingezet als tool bij de NL? Omnitracker voor het service management, voornamelijk request fulfilment, incident management, problem mangement. K2 voor als workflowtool voor de ondersteuning van de buiness processen. Q31. Page 2 :Le cahier des charges dit : «Le dossier est composé de 10 lots. L attribution se fait par lot». Un soumissionnaire peut-il remettre offre pour un ou plusieurs lots seulement? Ja. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 8 van 18

9 Q32. Page 16 : Dans le tableau relatif à l expérience requise, pouvons-nous considérer que les lignes 2, 3 et 4 de la seconde colonne (Consultants ICT) ne sont pas pertinentes dans la mesure où le cahier des charges stipule que les seuls Consultants ICT recherchés doivent être de niveau «Expert»? Ja. Q33. Page 19 :Le cahier des charges dit : «Le soumissionnaire veillera à ce que ses employés: (...) maîtrisent la langue de la région, afin de pouvoir comprendre des instructions orales et écrites». (1) Le bilinguisme FR-NL est-il exigé pour tous les CVs proposés? (2) Quel est le niveau (selon le cadre européen commun de référence pour les langues) attendu en FR et/ou en NL? Zie ook vraag 22. Q34. Page 25 :Le cahier des charges dit : «Liste des professionnels ICT correspondant aux rôles et profils décrits et le domaine de connaissances pour lequel ils entrent en ligne de compte. Le soumissionnaire doit disposer d au moins 5 salariés pour chacun des domaines de connaissances mentionnés dans le formulaire d offre pour les différents lots». (1) En ce qui concerne les «domaines de connaissances», nous supposons qu il s agit des 18 «domaines de compétences» figurant dans la 2ème colonne en partant de la gauche du tableau des prix (exemple pour le lot 2 : Développement d applications, Gestion de bases de données, et Architecture orientée service). Pouvez-vous confirmer? (2) Pouvez-vous définir précisément les notions de «rôle» et «profil» et donner des exemples concrets pour chaque lot? (3) Pour certains lots, seuls certains niveaux sont prévus (par exemple, au lot 4, le cahier des charges ne demande que des Spécialistes ICT de niveau «confirmé» ou «avancé»). Les CVs soumis dans l offre pour un tel lot : (a) doivent-ils nécessairement correspondre à un des niveaux prévus pour ce lot? (b) doivent-ils ensemble couvrir tous les niveaux prévus pour ce lot? 1. Ja. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 9 van 18

10 2. Rol of profiel is hetzelfde. 3.a. ja. 3 b. ja. Q35. Page 40 :Le tableau «déclaration du chiffre d affaires» implique de compléter une ligne «Services et fournitures qui font l objet du présent marché». Etant donné qu il y a 10 lots, devons-nous comprendre qu il faut totaliser dans cette ligne le C.A. relatif à tous les lots pour lesquels nous sommes candidats? Si pas, pouvez-vous préciser? Ja. Q36. Q15. Op p. 21 van het document staat volgende specificatie mbt de plaats en tijdstip van uitvoering van de dienstprestaties: De diensten zullen geleverd worden in één van de vestigingen van de Nationale Loterij. De exacte plaats waar de inschrijver zal tewerkgesteld worden, wordt vastgelegd door de opdrachtgever in de Specifieke Afroep en de werkopdracht. Wij hadden graag bevestiging (of ontkrachting) van het feit of alle Specifieke Afroepen in resultaatsverbintenis steeds uitgevoerd dienen te worden in de kantoren van de Nationale Loterij, en dus niet, zoals eerder gebruikelijk op de Markt, in de kantoren van de Uitvoerder. Wij werken nl. voor onze opdrachten vaak samen met onze analisten die expert zijn in hun domein, doch echter globaal verspreid zijn over onze talrijke vestigingen. De meeste prestaties zullen in de kantoren van de Nationale Loterij uitgevoerd worden. Voor projecten onder resultaatsverbintenis rekenen wij steeds op een bijdrage van mensen die werkzaam zijn in onze back-office, voor onderzoeksverrichtingen of consulteren van benchmark gegevens. Ook werken wij met interne experten en analisten die zich meestal gezien in het buitenland bevinden. Typisch bedraagt de deelname van deze profielen welke dus geen prestaties in de kantoren van onze opdrachtgevers uitvoeren tussen de 30 à 50% van de totale projecteffort. Graag zouden wij willen weten of deze manier van werken voor de Nationale Loterij aanvaardbaar is? OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 10 van 18

11 In principe wel. Dit zal duidelijk beschreven worden bij de Specifieke afroepen. Q37. Van onze eigen mensen sturen wij de CV s mee, Maar voor de Freelancers weet ik niet wat de verwachtingen zijn. We kunnen moeilijk 500 CV s van Freelancers meesturen. Verwachten jullie hier een top 20 of iets dergelijks. Ja. Q38. J'ai une question concernant la page 26 du Cahier des Charges: "(7) Une liste des professionnels ICT correspondant aux rôles et profils décrits et le domaine de connaissances pour lequel ils entrent en ligne de compte. Le soumissionnaire doit disposer d au moins 5 salariés pour chacun des domaines de connaissances mentionnés dans le formulaire d offre pour les différents lots. Les CV des membres du personnel concernés doivent être joints à l offre." Les salariés peuvent-ils être présentés sur plusieurs lots? Exemple: un consultant peut avoir des compétences dans le lot 8 (Stratégie ICT) et le lot 9 (Sécurité ICT). Peut on le positionner sur 2 lots? Ja. Q39. Page 29/43, Chapter/paragraph 12 Cautionnement - Quel est le montant ou pourcentage de la caution? De borgtocht bedraagt 5 %. Q40. Page 29/43, Chapter/paragraph 13 Garantie - La demande de la Loterie Nationale que le soumissionnaire prenne sur lui les dommages ou intérêts réclamé à la Loterie National par des tiers du fait de retards dans l'exécution de services pose un problème. Cette clause si elle est maintenue par la Loterie Nationale peut nous contraindre à ne pas soumissionner en raison de nos règles internes. Peut-elle être levée? Neen. Q41. In het bestek staat dat er kan aangeboden worden op 10 percelen. Is het verplicht om op alle percelen aan te bieden? OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 11 van 18

12 De inschrijver mag op één of meer percelen inschrijven. Q42. En cas de réponse en consortium, les annexes A et B doivent-elles être remplies par chacune des sociétés formant le consortium ou bien doivent-elles être seulement remplies par la société représentant le consortium en tant que SPOC? Bijlage A: offerteformulier en het Excel-bestand (prijzenmatrix) moeten gezamenlijk door de leden van het consortium ingevuld en ondertekend worden. Bijlage C: referenties en bijlage D: eigen verklaring moeten door ieder lid van het consortium apart ingevuld worden. Q43. SI l'annexe A doit être remplie pour chaque société, comment fait-on tenant compte du fait que la table des prix se trouve en page 2 de cette annexe, avec les informations bancaires à laquelle le paiement des factures doit être effectué. Bijlage A: offerteformulier en het Excel-bestand (prijzenmatrix) moeten gezamenlijk door de leden van het consortium ingevuld en ondertekend worden. Het consortium bepaalt wie de SPOC zal zijn en op welke rekening de facturen moeten betaald worden. Q44. In verband met de behoefte (onder perceel 2) voor Adobe Campaign Management kennis : spreken we daar over implementatie/integratie en dus een ontwikkelingsprofiel of over consultancy na implementatie en dus meer support naar business users rond campaign program definitie, opvolging en advies? Of beide? Beide. Q45. In de tabel met geschatte hoeveelheden staat de post 'Applicatieontwikkeling' voor een 16-tal fte's is het mogelijk dit aantal verder op te splitsen? of die onderliggende technologieën op te lijsten in volgorde van werkomvang? Neen. Q46. Met betrekking tot onderstaande, heb ik nog een vraagje aangaande het aanbieden op percelen. Klopt het dat men enkel kan inschrijven indien men intekent op een volledig perceel en niet op een onderdeel er van aub? Men moet voor een volledig perceel inschrijven OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 12 van 18

13 Q47. Ons Legal departement had nog een paar bijkomende vragen over de volgende elementen van de tender: - Wij worden gezien als werkgever en onze consultants als werknemers. o Hoe zien jullie dat? Welke aansprakelijkheid brengt dit met zich mee? (dit in het licht van het feit dat wij dikwijls freelancers inzetten voor opdrachten, en daarbij fungeren als tussenpartner) - Er is geen informatie beschikbaar over de grootte van de waarborg. o Hoe groot zien jullie die? 1. Freelancers zijn onderaannemers van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van opdracht, ook door zijn onderaannemers. 2. De borgtocht bedraagt 5 %. Q48. Concernant la capacité à délivrer, nous avons de nombreux profils correspondants à vos critères. Comment évaluez-vous réellement cette capacité? La proposition des 5 profils est-elle suffisante ou souhaitez-vous recevoir tous les CVs des personnes qui sont qualifiés? De CV s van de betrokken personen dienen mee aangeleverd te worden (zie ook Q12 en Q25). Q49. Par ailleurs, nous voudrions avoir plus d explication par rapport aux critères d évaluation sur la qualité et flexibilité. Est-ce que l évaluation se fait sur la qualité des profils, des références ou des 2? Qu entendez-vous par flexibilité? Zie Q26 en Q27. Q50. Voor elk van de kennisdomeinen binnen de percelen, vermeld in het offerteformulier dienen wij over minimaal 5 personen op de payroll te hebben. Die Cv s dienen wij toe te voegen aan ons offerte. Voor perceel 4 betekent dat wij min 15 CV s in totaal moeten indienen? Terwijl voor percelen 5,6 en 7 enkel 5 CV s per lot? Voor perceel 4: 15 cv s, voor perceel 5: 10 cv s, voor perceel 6: 10 cv s en voor perceel 7: 15 cv s. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 13 van 18

14 Q51. Mogen wij Cv s van freelancers of onderaannemers voorstellen? Ja Q52. Uit de vragen en antwoorden op Q18 en Q25 leid ik af dat er zowel vaste medewerkers als onderaannemers mogen worden voorgesteld om aan het beoogde aantal kandidaten te zitten. Indien ja, moeten deze onderaannemers dan op een project van onze firma werken of mogen deze uit onze database komen? U mag onderaannemers of freelancers voorstellen, maar voor elk van de kennisdomeinen binnen de percelen, vermeld in het offerteformulier dient de inschrijver over minimaal 5 personen op de payroll te hebben (zie ook Q50). Q53. Page 25-26, chapitre 8, (7) Une liste des professionnels ICT correspondant aux rôles et profils décrits et le domaine de connaissances pour lequel ils entrent en ligne de compte. Le soumissionnaire doit disposer d au moins 5 salariés pour chacun des domaines de connaissances mentionnés dans le formulaire d offre pour les différents lots. Les CV des membres du personnel concernés doivent être joints à l offre." Les CV sont-ils nominatifs? Ou attendez vous des CV types de nos consultants?" De CV s moeten bij offerte gevoegd worden. Q54. Page 28, 11"Quantités indicatives, Vous trouverez dans le tableau de l annexe B, par profil demandé (rôle et compétence), le volume de travail estimé par an, exprimé en équivalents temps plein." 1) Est-il possible de présenter un candidats pour plusieurs lots inférieurs à 1 ETP? 2) Vu la répartition des ETP entre les différents profils, comment sera réparti la charge horaire? - full time sur une courte période - part time sur une plus grande période 1. Ja 2. De inschrijver geeft een dagprijs op. Ook in de specifieke afroepen worden dagprijzen opgegeven. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 14 van 18

15 Q55. Page 34, chapitre 15.B.5, "Le soumissionnaire doit souscrire au fait que les services seront uniquement fournis par les membres du personnel qu il a désignés et que la désignation d autres personnes, sauf obtention d un accord écrit de l adjudicateur, est considérée comme une infraction au marché. Le soumissionnaire doit souscrire au fait que, dans le cas où l un des membres de son personnel désigné pour exécuter le marché - Fait savoir qu il/elle se retire du marché ; - sera absent(e) pendant une période imprévue ; - selon l avis de l adjudicateur ne répond pas aux attentes ou aux standards d une prestation professionnelle de services, Un autre membre de son personnel est désigné, possédant les mêmes compétences et aptitudes, de façon à garantir la continuité de l exécution du marché. L appel à ce nouveau membre du personnel est soumis à approbation de la Loterie Nationale." Dans le cas où nous a présenté un CV au début de l'offre et que le consultant n'est plus disponible ensuite, que se passe-t-il? Zie Q19 Q56. Perceel 2 - Kennisdomein applicatieontwikkeling Pagina 6/41. De uit te voeren taken zijn divers en behelzen o.a. analyse, ontwikkeling en integratie van bestaande en nieuwe applicaties, met inbegrip van training in de gebruikte software. Maakt de Nationale Loterij een onderscheid tussen de rol van ontwikkelaar en technische of functionele analist? Zo ja, onder welk type profiel met welk type ervaring valt de technische of functionele analist? De details van de opdrachten worden beschreven in de specifieke afroepen. Q57. In welke technische omgeving wordt er momenteel gewerkt? Er zijn diverse omgevingen en technische componenten in gebruik. Per deelopdracht wordt duidelijk beschreven voor welke technologie de opdracht geldt. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 15 van 18

16 Q58. Perceel 2 Kennisdomein Service oriented architecture: o A) Welke kennis/ervaring zijn er nodig? o B) Welke soort profielen zijn er nodig? De kennis/ervaring en soort profielen staan omschreven in het bestek (pagina 5) Q59. Perceel 2 Kennisdomein Applicatieontwikkeling MicroSoft Dynamics: o A) Welk kennis is er vereist voor MicroSoft Dynamics? CRM/Navision/AX-GP? Allen Q60. Nous avons deux questions. La première concerne le nombre de domaines pour chaque lot: celui-ci est il bien de: 3 pour le lot 4? 2 pour le lot 5? 8 pour le lot 8? 5 pour le lot 9? 4 pour le lot 10? 3 voor perceel 4 2 voor perceel 5 1 voor perceel 8 1 voor perceel 9 1 voor perceel 10 Q61. Nous avons deux questions. La seconde concerne les profils à présenter: un même profil peut-il compter pour plusieurs domaines différents au sein d'un même lot s'il dispose de plusieurs types de compétence, ou ne doit il être associé qu'à un seul domaine? Ja, eenzelfde profiel kan voor verschillende kennisdomeinen binnen een perceel voorgesteld worden. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 16 van 18

17 Q62. Vous demandez de postulez pour certain lots, ensuite vous parlez de «Rôles ICT» avec des profils de «Consultants ICT» (Expert) et «Spécialistes ICT» (Junior, Confirmé, Avancé et Expert) est-ce que pour chaque lot auquel nous poserons notre candidature, nous devons vous fournir des CV s pour chaque catégorie de consultants? Si nous décidons de poser notre candidature pour le Lot 2 (Développement), devons-nous inclure 5 CV s pour chacune de ces catégories? Pourriez-vous clarifier la raison pour laquelle vous faites cette distinction et ce que vous en attendez de notre part? Neen, voor elk van de kennisdomeinen binnen de percelen dient de inschrijver over minimaal 5 personen op de payroll te hebben. Per kennisdomein zijn er 5 profielen/rollen nl.: ICT consultant expert, ICT specialist junior, ICT specialist confirmed, ICT specialist advanced en ICT specialist expert. Bijvoorbeeld: voor perceel 2 dient de inschrijver minimaal 15 personen op de payroll te hebben, maar de inschrijver mag dus meer personen voorstellen, die verdeeld zijn over de 5 verschillende profielen. Q63. Concernant l exigence au point 8.7 Critère de Sélection > Pièce à produire prouvant la capacité technique : Vous demandez une liste complète des professionnels ICT correspondant aux rôles et profils décris, cela ne représente pas un problème ensuite plus loin vous demandez de joindre les CV s des membres du personnel concernés devons-nous fournir les CV s de tous nos employés qui correspondent ou minimum 5 cv s par lots suffisent? Zie antwoord Q62 Q64. Per domein wordt een minimum van vijf CVs verwacht. Dit is een selectiecriterium. Begrijpen we correct dat het aanleveren van meer dan vijf CV's geen invloed heeft op de gunningsscores? OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 17 van 18

18 Ja, voor perceel 1 : minimaal 5 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 2: minimaal 15 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 3 : minimaal 5 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 4: minimaal 15 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 5: minimaal 10 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 6: minimaal 10 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 7: minimaal 15 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 8: minimaal 5 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 9: minimaal 5 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 10: minimaal 5 CV s van personen op de payroll van de inschrijver. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 18 van 18

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Marché public de services

QUESTIONS RÉPONSES Marché public de services QUESTIONS RÉPONSES Marché public de services Attention Une réponse modifiée à la question 14, 22, Q25 b et c, Q42, Q7 Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij Algemeen De door de inschrijver ingediende offerte moet realistisch

Nadere informatie

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif.

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. Questions 1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. 2) Capacité technique : les références demandées doivent-elles

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05

VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 Overheidsopdracht voor diensten Q1. In het bestek staat dat er een aantal bedrukte rollen moeten toegevoegd worden aan de prijsofferte. Graag zouden

Nadere informatie

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Document strictement confidentiel Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Questions et réponses / Vragen en Antwoorden Vraag 1 In het kader

Nadere informatie

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010 Fast2web Drupal site Builder Informatiesessie M1010 Session d information M1010 M1010 Gebruik van Forum toepassing Utilisation de l application Forum Mini-competition - Minicompetitie OpenFED / drupal.org

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732

QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732 QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732 Formulaire de Questions / Réponses Langue Questions Réponses

Nadere informatie

Selectieleidraad. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Diensten voor de SAP-ondersteuning

Selectieleidraad. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Diensten voor de SAP-ondersteuning Selectieleidraad Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Diensten voor de SAP-ondersteuning Auteur(s) : Gert De Pauw, Gert Van den Dries Referenties: OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/55 Staat: Finale versie Uiterste

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 Marché public de services Rouleaux de papier thermique imprimé Questions -réponses Rouleaux de papier thermique imprimé Q1. In het bestek staat dat er

Nadere informatie

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens Paragraphe n de page. langue Questions Réponses partie A: 4.3.1 Contenu de l'offre volet 3B partie B: 2.1.2 Sous-traitants Partie B: 2.2.2.2 Exigences techniques: profils compétences Partie B: 2.2.2.2

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 78116 BELGISCH STAATSBLAD 26.11.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2004 4493 [2004/14243] 29 OKTOBER 2004. Ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

POC Case Management Vragen/Antwoorden

POC Case Management Vragen/Antwoorden POC Case Management Vragen/Antwoorden FOD Sociale Zekerheid 09/06/2016 ThankYou + 14 firma s and more + 150 vragen Day Menu - Terugkerende vragen - Nieuwe vragen Iedereen krijgt alle vragen en antwoorden

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

Sjaals, mutsen & handschoenen Echarpes, bonnets & gants

Sjaals, mutsen & handschoenen Echarpes, bonnets & gants Sjaals, mutsen & handschoenen Echarpes, bonnets & gants Taal Langue Français Sjaals, mutsen & handschoenen Jouw logo of tekst op een sjaal, muts of handschoenen. In de winter kun je daar natuurlijk slim

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

VRAGEN ANTWOORDEN 5 (06/09/2016)

VRAGEN ANTWOORDEN 5 (06/09/2016) VRAGEN ANTWOORDEN 5 (06/09/2016) Overheidsopdracht voor diensten Selectieleidraad Marketing : digitaal + Scooore! Vragen en Antwoorden Marketing : digitaal + Scooore! Q1. Is er eigenlijk een reden waarom

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

BAREME TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL BAREMA WEDDEN CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN

BAREME TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL BAREMA WEDDEN CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN BAREME S PERSONNEL CONTRACTUEL BAREMA WEDDEN CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN FEDERAL FEDERAAL 01-07-2016 (index) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Est-ce que c est une condition que la référence implique des cours Néerlandais ou Français?

Est-ce que c est une condition que la référence implique des cours Néerlandais ou Français? Pagina Tekst Vraag Antwoorden 11 Minstens één referentie wat betreft een gelijkwaardige opdracht voor het geven van taalcursussen, voor een duur van 6 maanden, en voor een groep van 50 deelnemers. d'au

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Session d information du 05/11/2015 à 14 h Réponses aux questions posées dans le cadre du marché B&O.2015.0058

Session d information du 05/11/2015 à 14 h Réponses aux questions posées dans le cadre du marché B&O.2015.0058 Session d information du 05/11/2015 à 14 h Réponses aux questions posées dans le cadre du marché B&O.2015.0058 Appel d'offres ouvert pour le développement et l organisation en français et en néerlandais

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

Selectieleidraad. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Ondersteuning van de SAP toepassingen voor FICO en HR

Selectieleidraad. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Ondersteuning van de SAP toepassingen voor FICO en HR Selectieleidraad Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Ondersteuning van de SAP toepassingen voor FICO en HR (hardware, software, data, reporting), en dit zowel in service mode (servicedesk) als voor

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

NL/FR Vraag/ Question Antwoord/ Réponse

NL/FR Vraag/ Question Antwoord/ Réponse Bestek/ Cahier spécial des charges : S&L/DO/2016/078 Nr. / N Pagina/ Page Onderdeel/ Section 1 Général FR 2 D.1 FR 3 FR 4 Boissons froides NL/FR Vraag/ Question Antwoord/ Réponse FR Est-ce que le système

Nadere informatie

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français Ballonnen Ballons Taal Langue Ballonnen Ballonnen! En dat betekent... knallen! Laat nu je logo of bedrijfsnaam extra groot op ballonnen drukken. Kies voor elke kleur uit de regenboog, of voor een chique

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

QUESTIONS REPONSES 4

QUESTIONS REPONSES 4 QUESTIONS REPONSES 4 (30/08/2016) Marche public de services Guide de sélection Marketing : digital + Scooore! Questions et Réponses Marketing : digital + Scooore! Q1. Is er eigenlijk een reden waarom jullie

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 20/02/2013 Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB STATUTAIRE 1. Inbreuk op de Plichtenleer (achter gesloten deuren) Infraction au Code de Déontologie (à huis clos) Algemene vergadering KBDB

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Nota van inlichtingen ii

Nota van inlichtingen ii Nota van inlichtingen ii behorende bij de overheidsopdracht Geven van taal en computercursussen (2016/S 101-180649) datum 16 juni 2016 nummer FIN/PRO/2016/08 Mededeling: het betreft de beantwoording van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie