VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten"

Transcriptie

1 VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

2 Opgelet Een gewijzigd antwoord op vraag 14, 22, Q25 b en c, Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le cadre du lot 1 (SAP), vous référez à différents modules: ISU : la Loterie utilise le module Utilities de SAP? Si oui, quels sous-modules : FICA, CiC, etc. Hierna de lijst van de gebruikte modules SPP (SAP Productivity Pack) Opbouw en onderhoud van interfaces met andere systemen via PI (Proces Integration) Opbouw en onderhoud van GRC (Governance, Risk & Compliance) Opbouw en onderhoud van Adobe interactive forms ERP module: FI Finance (algemene boekhouding: rekeningbeheer, boekingen,...), ERP module: FM Funds Management ERP module: AA Asset Accounting ERP module: CO Controlling (Analytische boekhouding, kostensoorten, kostenplaatsen, profit centers, internal orders, ) ERP module: MM Material Management ERP module: SD Sales & Distribution (B2B flow) HRM module: Time Management HRM module: Personal administration HRM module: Expense Management HRM module: Payroll Management, HRM module: E-Recruitment HRM module: E-Performance HRM module: Organisation Management SAP Portal m.n. ESS, MSS en Nakisa SAP Solution Manager voor o.a. de beschikbaarheid te meten van de systemen d.m.v. Probes Q3. Dans le cadre du lot 1 (SAP), vous référez à différents modules: SAP MI : vous voulez dire SAP MII ou alors que couvre ce module? Zie antwoord Q2. Q4. Dans le cadre du lot 1 (SAP), vous référez à différents modules: RPM : ou PPM Portfolio management? OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 2 van 18

3 Zie antwoord Q2 Q5. Le dossier ne mentionne ni ABAP, ni BC qui sont au cœur de l ERP SAP : je suppose que la Loterie a besoin de compétences dans ces domaines. Ja. Q6. Dans le tableau de prix, la Loterie ne fait pas de différence entre des compétences fonctionnelles et technique pour les spécialistes ICT. Sur base de notre expérience en SAP, vous avez besoin de ces 2 types de compétences. Si oui, pouvons remettre un tarif pour les profils fonctionnels (spécialistes ICT) et un autre tarif pour les profils développeurs (spécialistes ICT). Neen, de inschrijver geeft voor perceel 1 een dagprijs voor een ICT consultant expert, ICT specialist advanced en een ICT specialist expert. Q7. Is het mogelijk mij een antwoord te formuleren op onderstaande vraag? Het bestek stelt dat de aanbieder voor elk van de kennisdomeinen binnen de percelen, vermeld in het offerteformulier, minimaal 5 personen op de payroll moet hebben. Bijvoorbeeld voor Perceel 2 zijn de kennisdomeinen: Applicatieontwikkeling, Database management en Service oriented architecture. Vraag: wanneer de aanbieder inschrijft voor een Perceel, dient hij dan in te schrijven voor alle kennisdomeinen van een Perceel of kan hij ook inschrijven voor bijvoorbeeld één kennisdomein van het Perceel? Neen. Q8. Mag een CV voor meerdere kennisdomeinen binnen hetzelffde perceel of andere percelen gebruikt worden? Ja. Q9. In het Nederlands staat in annex A identiteit en nationaliteit van de onderaannemers, in het Frans staat identification et nationalité du personnel chargé de realiser le marché. Gaat het hier wel degelijk over de onderaannemers? OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 3 van 18

4 De Franstalige versie van bijlage A: offerteformulier wordt aangepast. In plaats: «Identification et nationalité du personnel chargé de réaliser le marché avec leurs tâches spécifiques:», lees: «Identification et nationalité des sous-traitants et description de leurs tâches spécifiques:». Q10. Mag een referentie gebruikt worden voor meerdere percelen? Ja. Q11. Cel N21 van de prijzenmatrix bevat een berekeningsfout. De formule in cel 21 wordt aangepast: in plaats van =(L21*M21), lees: =(L21*M21)*210 Q12. A la page 27 du cahier des charges (FR) il est demandé de fournir «(6) Un aperçu de l effectif potentiel dont dispose le soumissionnaire pour l exécution du marché. Le soumissionnaire doit employer minimum 20 personnes sous contrat salarié. (7) Une liste des professionnels ICT correspondant aux rôles et profils décrits et le domaine de connaissances pour lequel ils entrent en ligne de compte. Le soumissionnaire doit disposer d au moins 5 salariés pour chacun des domaines de connaissances mentionnés dans le formulaire d offre pour les différents lots. Les CV des membres du personnel concernés doivent être joints à l offre.» Pouvez-vous confirmer que pour adresser cette demande il est suffisant de fournir pour chaque lot : 1. Par combinaison role/niveau d expérience qui est d application pour le lot : le nombre total de consultant disponibles 2. Par domain de compétence dans le lot : le CV d au moins 5 de ces consultants 1. Ja. 2. Ja. Q13. Pouvez vous confirmer qu il est acceptable de fournir les CV dans la langue maternelle du consultant (Français ou Néerlandais) ou en Anglais? Ja, zie ook vraag 1. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 4 van 18

5 Q14. Pouvez-vous confirmer qu il est acceptable de fournir les références en Anglais, en Français ou en Néerlandais, et que toutes les références ne doivent pas être fournies dans la même langue? De referenties mogen in het Frans of Nederlands ingediend worden. Q15. Op p. 21 van het document staat volgende specificatie mbt de plaats en tijdstip van uitvoering van de dienstprestaties: De diensten zullen geleverd worden in één van de vestigingen van de Nationale Loterij. De exacte plaats waar de inschrijver zal tewerkgesteld worden, wordt vastgelegd door de opdrachtgever in de Specifieke Afroep en de werkopdracht. Wij hadden graag bevestiging (of ontkrachting) van het feit of alle Specifieke Afroepen in resultaatsverbintenis steeds uitgevoerd dienen te worden in de kantoren van de Nationale Loterij, en dus niet, zoals eerder gebruikelijk op de Markt, in de kantoren van de Uitvoerder. Wij werken nl. voor onze opdrachten vaak samen met onze analisten die expert zijn in hun domein, doch echter globaal verspreid zijn over onze talrijke vestigingen. De prestaties zullen in de kantoren van de Nationale Loterij uitgevoerd worden. Q16. Is het voor inschrijvers die een lot gegund zijn toegestaan om soms, voor welke reden dan ook, niet te antwoorden op een Specifieke Afroep? Of geldt er een verplichte deelname aan elke minicompetitie voor de weerhouden inschrijvers van het lot? Op basis van de tekst op p.18 Elke aangeschreven inschrijver die een voorstel (met o.m. opgave van cv s) wenst in te dienen, moet dit doen binnen een termijn van 1 week, tenzij de specifieke afroep een andere termijn inhoudt. vermoeden wij een vrijblijvende deelname, maar graag dus bevestiging van deze interpretatie. Deze interpretatie is juist. Q17. Voor het aantonen van de technische bekwaamheid, mag in de offerte het CV van een persoon uit Lot X ook gebruikt worden voor andere loten? Ja, zie ook vraag 10. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 5 van 18

6 Q18. Onder aanneming is toegestaan, maar is het ook toegelaten cvs van freelancers die voor ons werken voor te stellen? (te gebruiken voor punt 7 op pg 28) Ja, want freelancers zijn ook onderaannemers. Q19. Indien we cv s van kandidaten voorstellen die op het moment van de minicompetitie niet langer beschikbaar zijn, is dit een probleem? Neen. Q20. p 18/41 - Alinea 2; "Na het bestuderen zal laten uitvoeren." - Kan er een maximale termijn van antwoord gegeven worden? Dit is belangrijk, omdat het verband houdt met de periode welke de consultants ter beschikking moeten blijven om, bij een positieve minicompetitie, binnen de 2 weken te kunnen starten aan de opdracht. Zie pagina 35/41 5de bolletje. Binnen een termijn van een week of ten zij anders vermeld. Q21. p 20/41 - Tweede bolletje "Bij het niet tijdig gebracht worden." - Het is gebruikelijk dat de boete geplafoneerd wordt tot een bepaald percentage van de totale waarde van de opdracht, in het geval van een T&M opdracht, en een percentage van de waarde van de betrokken projectfase, in het geval van een opdracht met resultaatsverbintenis. Kan de NL hiervoor een voorstel doen? Dit is de vergoeding voorgesteld door de inschrijver. Q22. p 21/41 - Alinea 1 "De diensten Nationale Loterij? - Kan de NL een schatting geven van de vermoedelijke verdeling van de opdrachten over de verschillende locaties? Verder in het bestek lezen we namelijk dat de consultants actieve kennis moeten hebben van de taal van de plaats van tewerkstelling. Wat is de voertaal van de twee vestigingen in Brussel? Het grootste deel van de opdrachten zal uitgevoerd worden in de hoofdzetel van de Nationale Loterij. De voertaal voor de vestigingen in Brussel is Nederlands of Frans. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 6 van 18

7 Q23. p 21/41-3 streepjes "Algemene structuur afgelopen jaar." - Wat wordt er juist bedoeld met "Totaal aantal werknemers per type dienstprestatie"? Is dat per perceel, of per kennisdomein? kennisdomeinen binnen de percelen. Q24. p 25/ alinea 2 "Het technisch gedeelte rekening van de inschrijver" - Welk gedeelte van de offerte wordt beschouwd als Technisch gedeelte, en mag bijgevolg in het Engels beantwoord worden? Mogen bij voorbeeld de CV's in het Engels opgeleverd worden? De CV s mogen in het Engels, de offerte, het offerteformulier, de eigen verklaring en Specificatie van de referenties worden in het Nederlands of Frans ingediend. Q25. p 28/41 - Uitleg bij (7) "Kan u bevestigen dat onze interpretatie van dit gedeelte correct is. a. Wij begrijpen dat we per kennisdomein een nominatieve lijst bezorgen van ICT professionals, met inbegrip van hun rol (vb. Consultant of Expert) en hun profiel (vb. Junior, advanced). Is dit correct? b. Voor elk kennisdomein binnen een perceel moeten wij minimaal 5 personen op de payroll hebben. Is dat op de combinatie van de payroll van de inschrijver + zijn eventuele onderaannemers? c. De CV's van de betrokken personen moeten aangeleverd worden: dus per kennisdomein binnen een perceel worden er 5 CV's aangeleverd. Is dit correct? d. Kan de NL een andere ratio overwegen voor het aantal CV's voor die loten/kennisdomeinen waar < of = 1 FT per jaar als vermoedelijk werkvolume voorzien wordt?" a. Ja. b. Neen, Voor elk van de kennisdomeinen binnen de percelen, vermeld in het offerteformulier dient de inschrijver over minimaal 5 personen op de payroll te hebben. c. Zie Q50. d. Neen. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 7 van 18

8 Q26. p 31/41 - Alinea 2 "Het aspect kwaliteit kwaliteitsgebied.' - Kan deze vraag meer in detail toegelicht worden? Hoe zal de inschrijver deze opdracht aanpakken en hoe garandeert de inschrijver een kwalitatieve dienstverlening. Q27. p 31/41 - Alinea 3 "Het aspect flexibiliteit dringende aanvragen." - Kan deze vraag meer in detail toegelicht worden? Hoe flexibel is de onderneming om onze specifieke afroepen te beantwoorden. Hoe gaat de Inschrijver om bij niet goed functioneren van de ingezette personen, hoe gaat de Inschrijver om bij langdurige afwezigheid van de ingezette personen ed. Q28. p 38/41-4de alinea "Het heimelijk gebruik opdrachtgever." - Kan over deze standaarden meer toelichting gegeven worden? Objecten zijn hardware en software. Q29. Lot 2 - Kennisdomein applicatieontwikkeling - Er worden 12 technologieën opgegeven. Kan de NL een gewicht toekennen aan elk van de verschillende technologieën in het kader van het bestek. Bij voorbeeld: behelst het gebruik van.net 90% van de opdracht? Alle technologieën worden gebruikt, de details van elke opdracht worden beschreven in de deelopdracht die deel uit maakt van de minicompetities. Q30. Lot 2 - Kennisdomein applicatieontwikkeling - Kan u aangeven in welke mate en op welke manier Omnitracker en K2 worden ingezet als tool bij de NL? Omnitracker voor het service management, voornamelijk request fulfilment, incident management, problem mangement. K2 voor als workflowtool voor de ondersteuning van de buiness processen. Q31. Page 2 :Le cahier des charges dit : «Le dossier est composé de 10 lots. L attribution se fait par lot». Un soumissionnaire peut-il remettre offre pour un ou plusieurs lots seulement? Ja. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 8 van 18

9 Q32. Page 16 : Dans le tableau relatif à l expérience requise, pouvons-nous considérer que les lignes 2, 3 et 4 de la seconde colonne (Consultants ICT) ne sont pas pertinentes dans la mesure où le cahier des charges stipule que les seuls Consultants ICT recherchés doivent être de niveau «Expert»? Ja. Q33. Page 19 :Le cahier des charges dit : «Le soumissionnaire veillera à ce que ses employés: (...) maîtrisent la langue de la région, afin de pouvoir comprendre des instructions orales et écrites». (1) Le bilinguisme FR-NL est-il exigé pour tous les CVs proposés? (2) Quel est le niveau (selon le cadre européen commun de référence pour les langues) attendu en FR et/ou en NL? Zie ook vraag 22. Q34. Page 25 :Le cahier des charges dit : «Liste des professionnels ICT correspondant aux rôles et profils décrits et le domaine de connaissances pour lequel ils entrent en ligne de compte. Le soumissionnaire doit disposer d au moins 5 salariés pour chacun des domaines de connaissances mentionnés dans le formulaire d offre pour les différents lots». (1) En ce qui concerne les «domaines de connaissances», nous supposons qu il s agit des 18 «domaines de compétences» figurant dans la 2ème colonne en partant de la gauche du tableau des prix (exemple pour le lot 2 : Développement d applications, Gestion de bases de données, et Architecture orientée service). Pouvez-vous confirmer? (2) Pouvez-vous définir précisément les notions de «rôle» et «profil» et donner des exemples concrets pour chaque lot? (3) Pour certains lots, seuls certains niveaux sont prévus (par exemple, au lot 4, le cahier des charges ne demande que des Spécialistes ICT de niveau «confirmé» ou «avancé»). Les CVs soumis dans l offre pour un tel lot : (a) doivent-ils nécessairement correspondre à un des niveaux prévus pour ce lot? (b) doivent-ils ensemble couvrir tous les niveaux prévus pour ce lot? 1. Ja. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 9 van 18

10 2. Rol of profiel is hetzelfde. 3.a. ja. 3 b. ja. Q35. Page 40 :Le tableau «déclaration du chiffre d affaires» implique de compléter une ligne «Services et fournitures qui font l objet du présent marché». Etant donné qu il y a 10 lots, devons-nous comprendre qu il faut totaliser dans cette ligne le C.A. relatif à tous les lots pour lesquels nous sommes candidats? Si pas, pouvez-vous préciser? Ja. Q36. Q15. Op p. 21 van het document staat volgende specificatie mbt de plaats en tijdstip van uitvoering van de dienstprestaties: De diensten zullen geleverd worden in één van de vestigingen van de Nationale Loterij. De exacte plaats waar de inschrijver zal tewerkgesteld worden, wordt vastgelegd door de opdrachtgever in de Specifieke Afroep en de werkopdracht. Wij hadden graag bevestiging (of ontkrachting) van het feit of alle Specifieke Afroepen in resultaatsverbintenis steeds uitgevoerd dienen te worden in de kantoren van de Nationale Loterij, en dus niet, zoals eerder gebruikelijk op de Markt, in de kantoren van de Uitvoerder. Wij werken nl. voor onze opdrachten vaak samen met onze analisten die expert zijn in hun domein, doch echter globaal verspreid zijn over onze talrijke vestigingen. De meeste prestaties zullen in de kantoren van de Nationale Loterij uitgevoerd worden. Voor projecten onder resultaatsverbintenis rekenen wij steeds op een bijdrage van mensen die werkzaam zijn in onze back-office, voor onderzoeksverrichtingen of consulteren van benchmark gegevens. Ook werken wij met interne experten en analisten die zich meestal gezien in het buitenland bevinden. Typisch bedraagt de deelname van deze profielen welke dus geen prestaties in de kantoren van onze opdrachtgevers uitvoeren tussen de 30 à 50% van de totale projecteffort. Graag zouden wij willen weten of deze manier van werken voor de Nationale Loterij aanvaardbaar is? OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 10 van 18

11 In principe wel. Dit zal duidelijk beschreven worden bij de Specifieke afroepen. Q37. Van onze eigen mensen sturen wij de CV s mee, Maar voor de Freelancers weet ik niet wat de verwachtingen zijn. We kunnen moeilijk 500 CV s van Freelancers meesturen. Verwachten jullie hier een top 20 of iets dergelijks. Ja. Q38. J'ai une question concernant la page 26 du Cahier des Charges: "(7) Une liste des professionnels ICT correspondant aux rôles et profils décrits et le domaine de connaissances pour lequel ils entrent en ligne de compte. Le soumissionnaire doit disposer d au moins 5 salariés pour chacun des domaines de connaissances mentionnés dans le formulaire d offre pour les différents lots. Les CV des membres du personnel concernés doivent être joints à l offre." Les salariés peuvent-ils être présentés sur plusieurs lots? Exemple: un consultant peut avoir des compétences dans le lot 8 (Stratégie ICT) et le lot 9 (Sécurité ICT). Peut on le positionner sur 2 lots? Ja. Q39. Page 29/43, Chapter/paragraph 12 Cautionnement - Quel est le montant ou pourcentage de la caution? De borgtocht bedraagt 5 %. Q40. Page 29/43, Chapter/paragraph 13 Garantie - La demande de la Loterie Nationale que le soumissionnaire prenne sur lui les dommages ou intérêts réclamé à la Loterie National par des tiers du fait de retards dans l'exécution de services pose un problème. Cette clause si elle est maintenue par la Loterie Nationale peut nous contraindre à ne pas soumissionner en raison de nos règles internes. Peut-elle être levée? Neen. Q41. In het bestek staat dat er kan aangeboden worden op 10 percelen. Is het verplicht om op alle percelen aan te bieden? OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 11 van 18

12 De inschrijver mag op één of meer percelen inschrijven. Q42. En cas de réponse en consortium, les annexes A et B doivent-elles être remplies par chacune des sociétés formant le consortium ou bien doivent-elles être seulement remplies par la société représentant le consortium en tant que SPOC? Bijlage A: offerteformulier en het Excel-bestand (prijzenmatrix) moeten gezamenlijk door de leden van het consortium ingevuld en ondertekend worden. Bijlage C: referenties en bijlage D: eigen verklaring moeten door ieder lid van het consortium apart ingevuld worden. Q43. SI l'annexe A doit être remplie pour chaque société, comment fait-on tenant compte du fait que la table des prix se trouve en page 2 de cette annexe, avec les informations bancaires à laquelle le paiement des factures doit être effectué. Bijlage A: offerteformulier en het Excel-bestand (prijzenmatrix) moeten gezamenlijk door de leden van het consortium ingevuld en ondertekend worden. Het consortium bepaalt wie de SPOC zal zijn en op welke rekening de facturen moeten betaald worden. Q44. In verband met de behoefte (onder perceel 2) voor Adobe Campaign Management kennis : spreken we daar over implementatie/integratie en dus een ontwikkelingsprofiel of over consultancy na implementatie en dus meer support naar business users rond campaign program definitie, opvolging en advies? Of beide? Beide. Q45. In de tabel met geschatte hoeveelheden staat de post 'Applicatieontwikkeling' voor een 16-tal fte's is het mogelijk dit aantal verder op te splitsen? of die onderliggende technologieën op te lijsten in volgorde van werkomvang? Neen. Q46. Met betrekking tot onderstaande, heb ik nog een vraagje aangaande het aanbieden op percelen. Klopt het dat men enkel kan inschrijven indien men intekent op een volledig perceel en niet op een onderdeel er van aub? Men moet voor een volledig perceel inschrijven OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 12 van 18

13 Q47. Ons Legal departement had nog een paar bijkomende vragen over de volgende elementen van de tender: - Wij worden gezien als werkgever en onze consultants als werknemers. o Hoe zien jullie dat? Welke aansprakelijkheid brengt dit met zich mee? (dit in het licht van het feit dat wij dikwijls freelancers inzetten voor opdrachten, en daarbij fungeren als tussenpartner) - Er is geen informatie beschikbaar over de grootte van de waarborg. o Hoe groot zien jullie die? 1. Freelancers zijn onderaannemers van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van opdracht, ook door zijn onderaannemers. 2. De borgtocht bedraagt 5 %. Q48. Concernant la capacité à délivrer, nous avons de nombreux profils correspondants à vos critères. Comment évaluez-vous réellement cette capacité? La proposition des 5 profils est-elle suffisante ou souhaitez-vous recevoir tous les CVs des personnes qui sont qualifiés? De CV s van de betrokken personen dienen mee aangeleverd te worden (zie ook Q12 en Q25). Q49. Par ailleurs, nous voudrions avoir plus d explication par rapport aux critères d évaluation sur la qualité et flexibilité. Est-ce que l évaluation se fait sur la qualité des profils, des références ou des 2? Qu entendez-vous par flexibilité? Zie Q26 en Q27. Q50. Voor elk van de kennisdomeinen binnen de percelen, vermeld in het offerteformulier dienen wij over minimaal 5 personen op de payroll te hebben. Die Cv s dienen wij toe te voegen aan ons offerte. Voor perceel 4 betekent dat wij min 15 CV s in totaal moeten indienen? Terwijl voor percelen 5,6 en 7 enkel 5 CV s per lot? Voor perceel 4: 15 cv s, voor perceel 5: 10 cv s, voor perceel 6: 10 cv s en voor perceel 7: 15 cv s. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 13 van 18

14 Q51. Mogen wij Cv s van freelancers of onderaannemers voorstellen? Ja Q52. Uit de vragen en antwoorden op Q18 en Q25 leid ik af dat er zowel vaste medewerkers als onderaannemers mogen worden voorgesteld om aan het beoogde aantal kandidaten te zitten. Indien ja, moeten deze onderaannemers dan op een project van onze firma werken of mogen deze uit onze database komen? U mag onderaannemers of freelancers voorstellen, maar voor elk van de kennisdomeinen binnen de percelen, vermeld in het offerteformulier dient de inschrijver over minimaal 5 personen op de payroll te hebben (zie ook Q50). Q53. Page 25-26, chapitre 8, (7) Une liste des professionnels ICT correspondant aux rôles et profils décrits et le domaine de connaissances pour lequel ils entrent en ligne de compte. Le soumissionnaire doit disposer d au moins 5 salariés pour chacun des domaines de connaissances mentionnés dans le formulaire d offre pour les différents lots. Les CV des membres du personnel concernés doivent être joints à l offre." Les CV sont-ils nominatifs? Ou attendez vous des CV types de nos consultants?" De CV s moeten bij offerte gevoegd worden. Q54. Page 28, 11"Quantités indicatives, Vous trouverez dans le tableau de l annexe B, par profil demandé (rôle et compétence), le volume de travail estimé par an, exprimé en équivalents temps plein." 1) Est-il possible de présenter un candidats pour plusieurs lots inférieurs à 1 ETP? 2) Vu la répartition des ETP entre les différents profils, comment sera réparti la charge horaire? - full time sur une courte période - part time sur une plus grande période 1. Ja 2. De inschrijver geeft een dagprijs op. Ook in de specifieke afroepen worden dagprijzen opgegeven. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 14 van 18

15 Q55. Page 34, chapitre 15.B.5, "Le soumissionnaire doit souscrire au fait que les services seront uniquement fournis par les membres du personnel qu il a désignés et que la désignation d autres personnes, sauf obtention d un accord écrit de l adjudicateur, est considérée comme une infraction au marché. Le soumissionnaire doit souscrire au fait que, dans le cas où l un des membres de son personnel désigné pour exécuter le marché - Fait savoir qu il/elle se retire du marché ; - sera absent(e) pendant une période imprévue ; - selon l avis de l adjudicateur ne répond pas aux attentes ou aux standards d une prestation professionnelle de services, Un autre membre de son personnel est désigné, possédant les mêmes compétences et aptitudes, de façon à garantir la continuité de l exécution du marché. L appel à ce nouveau membre du personnel est soumis à approbation de la Loterie Nationale." Dans le cas où nous a présenté un CV au début de l'offre et que le consultant n'est plus disponible ensuite, que se passe-t-il? Zie Q19 Q56. Perceel 2 - Kennisdomein applicatieontwikkeling Pagina 6/41. De uit te voeren taken zijn divers en behelzen o.a. analyse, ontwikkeling en integratie van bestaande en nieuwe applicaties, met inbegrip van training in de gebruikte software. Maakt de Nationale Loterij een onderscheid tussen de rol van ontwikkelaar en technische of functionele analist? Zo ja, onder welk type profiel met welk type ervaring valt de technische of functionele analist? De details van de opdrachten worden beschreven in de specifieke afroepen. Q57. In welke technische omgeving wordt er momenteel gewerkt? Er zijn diverse omgevingen en technische componenten in gebruik. Per deelopdracht wordt duidelijk beschreven voor welke technologie de opdracht geldt. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 15 van 18

16 Q58. Perceel 2 Kennisdomein Service oriented architecture: o A) Welke kennis/ervaring zijn er nodig? o B) Welke soort profielen zijn er nodig? De kennis/ervaring en soort profielen staan omschreven in het bestek (pagina 5) Q59. Perceel 2 Kennisdomein Applicatieontwikkeling MicroSoft Dynamics: o A) Welk kennis is er vereist voor MicroSoft Dynamics? CRM/Navision/AX-GP? Allen Q60. Nous avons deux questions. La première concerne le nombre de domaines pour chaque lot: celui-ci est il bien de: 3 pour le lot 4? 2 pour le lot 5? 8 pour le lot 8? 5 pour le lot 9? 4 pour le lot 10? 3 voor perceel 4 2 voor perceel 5 1 voor perceel 8 1 voor perceel 9 1 voor perceel 10 Q61. Nous avons deux questions. La seconde concerne les profils à présenter: un même profil peut-il compter pour plusieurs domaines différents au sein d'un même lot s'il dispose de plusieurs types de compétence, ou ne doit il être associé qu'à un seul domaine? Ja, eenzelfde profiel kan voor verschillende kennisdomeinen binnen een perceel voorgesteld worden. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 16 van 18

17 Q62. Vous demandez de postulez pour certain lots, ensuite vous parlez de «Rôles ICT» avec des profils de «Consultants ICT» (Expert) et «Spécialistes ICT» (Junior, Confirmé, Avancé et Expert) est-ce que pour chaque lot auquel nous poserons notre candidature, nous devons vous fournir des CV s pour chaque catégorie de consultants? Si nous décidons de poser notre candidature pour le Lot 2 (Développement), devons-nous inclure 5 CV s pour chacune de ces catégories? Pourriez-vous clarifier la raison pour laquelle vous faites cette distinction et ce que vous en attendez de notre part? Neen, voor elk van de kennisdomeinen binnen de percelen dient de inschrijver over minimaal 5 personen op de payroll te hebben. Per kennisdomein zijn er 5 profielen/rollen nl.: ICT consultant expert, ICT specialist junior, ICT specialist confirmed, ICT specialist advanced en ICT specialist expert. Bijvoorbeeld: voor perceel 2 dient de inschrijver minimaal 15 personen op de payroll te hebben, maar de inschrijver mag dus meer personen voorstellen, die verdeeld zijn over de 5 verschillende profielen. Q63. Concernant l exigence au point 8.7 Critère de Sélection > Pièce à produire prouvant la capacité technique : Vous demandez une liste complète des professionnels ICT correspondant aux rôles et profils décris, cela ne représente pas un problème ensuite plus loin vous demandez de joindre les CV s des membres du personnel concernés devons-nous fournir les CV s de tous nos employés qui correspondent ou minimum 5 cv s par lots suffisent? Zie antwoord Q62 Q64. Per domein wordt een minimum van vijf CVs verwacht. Dit is een selectiecriterium. Begrijpen we correct dat het aanleveren van meer dan vijf CV's geen invloed heeft op de gunningsscores? OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 17 van 18

18 Ja, voor perceel 1 : minimaal 5 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 2: minimaal 15 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 3 : minimaal 5 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 4: minimaal 15 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 5: minimaal 10 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 6: minimaal 10 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 7: minimaal 15 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 8: minimaal 5 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 9: minimaal 5 CV s van personen op de payroll van de inschrijver, voor perceel 10: minimaal 5 CV s van personen op de payroll van de inschrijver. OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/56 Pagina 18 van 18

varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag.

varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag. Referentie Pagina nr. taal Vraag Réponses 1. II.5.2, 1ste paragraaf 20 NL In deze bepaling staat dat iedere Europese boete tengevolge van een laattijdige levering van de applicatie door de opdrachtnemer

Nadere informatie

Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden

Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden N paragraaf pg. Question/réponse - Vraag/antwoord 1 Général NA Est-il possible de recevoir la version

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses CSC n 7 Formation ICT Questions et Réponses Remarque générale importante : Lors de la séance de Questions/Réponses, il est apparu le besoin de définir clairement ce que le SPF entendait par «catalogue»,

Nadere informatie

N Page Langue Question Réponse. 5 FR Que signifie : avec engagement de résultat?

N Page Langue Question Réponse. 5 FR Que signifie : avec engagement de résultat? Numéro Partie/ point/ paragraphe N Page Langue Question Réponse 1 Partie A Point 1.1.4. 5 FR Que signifie : avec engagement de résultat? Un engagement de résultat est une convention par laquelle le soumissionnaire

Nadere informatie

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr CSC MYPC2 Questions Réponses session 28 Août 2013 Bestek MYPC2 Vragen Antwoorden sessie 28 Augustus 2013 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Annexe D : Formulaire de questions/réponses Remarque

Nadere informatie

Software Fleet Séance de questions/réponses

Software Fleet Séance de questions/réponses Service Public Fédéral FINANCES Bruxelles, le 27 août 2013 Brussel 27 augustus 2013 Service d encadrement Boulevard du Roi Albert II, 33 1030 BRUXELLES LOGISTIQUE Division Achats Software Fleet Séance

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref Nr/N Ref 1 III.4.3 42 en verder Pagina NL/FR Vraag Antwoord Page Question Response NL Zowel in verband met "coaching" als met "klassikale opleidingen" wordt gewag gemaakt van "training op maat" en "on

Nadere informatie

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 9e ANNEE I 2014 I PARAIT 4 FOIS PAR AN I 9de JAARGANG 2014 I VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR I 42 M ARS AART Belgian Fairness Tax: a comparison

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 10269 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 32935 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES F. 2007 2518 [C 2007/03294] 3 JUIN 2007. Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la directive

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 39 82e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 1 83e JAARGANG VENDREDI 7 JANVIER 2005 VRIJDAG 7 JANUARI

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Date: 17/09/2008. Uitgave Edition: 1 1. BETREFT 1. OBJET 2. REFERENTIES 2. REFERENCES

CIRCULAIRE. Date: 17/09/2008. Uitgave Edition: 1 1. BETREFT 1. OBJET 2. REFERENTIES 2. REFERENCES KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Luchtvaart ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Transport Aérien CIRCULAIRE CIRC/AIRW-36 Datum Date: 17/09/2008

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2007-2008) N 96 I.V. COM (2007-2008) Nr. 96 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie