Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect"

Transcriptie

1 PROTECT BULLETIN Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect JAARGANG 9 NUMMER EDITORIAAL Nu het jaar 2004 ten einde is, kan een voorlopige balans opgemaakt worden. De balans is zonder enige discussie als positief te aanzien. Vooreerst is de overname van de pool AIA zeer vlot verlopen. Zowel de interne als externe harmonisatie is op punt. Naar verluidt zijn de nieuwe verzekerden tevreden met de persoonlijke benadering en de extra service die zij onder meer via het trimestriëel Protect Bulletin, de infosessies, juridische bijstand en dergelijke meer ontvangen. Daarnaast waren de kwartaalcijfers op 30/9 en zijn de voorlopige jaarcijfers positief. Een eerste reden voor deze opwaartse trend ligt in de financiële opbrengsten. Waar de vorige jaren gekenmerkt waren door een gebrek aan financiële opbrengsten was er in 2004 een kentering onder meer door de gunstige evolutie van de beurs. De belegde technische reserves belopen op heden immers meer dan 30 miljoen euro, waarvan circa 20 % in aandelen wordt belegd. Een tweede en niet de minst onbelangrijke reden van de opwaartse trend ligt in een verbetering van de technische resultaten in de tak beroepsaansprakelijkheid architecten. Er wordt vastgesteld dat de zwaartegraad van de schadedossiers weliswaar stijgt, doch anderzijds dat de frequentie van de schadeaangiftes daalt. Daar waar in 1995 de frequentie nog 33 % was, is deze dit jaar gedaald onder de 25 %. Het is nog te vroeg om definitieve cijfers te publiceren, doch nu reeds blijkt dat Protect ruimschoots overschot heeft op alle financiële ratio s die door de CBFA gesteld worden. De inspanningen die de voorbije jaren qua preventie geleverd werden, blijken hun vruchten af te werpen. Het gaat duidelijk de goede kant op, maar er blijven nog heel wat uitdagingen. Daarom werkt Protect verder aan een aantal projecten die de professionalisering van het beroep van de architect en ingenieur ten goede komen. Eén daarvan is de samenstelling van een handleiding voor goede praktijk voor de ontwerper. Verwacht wordt dat deze handleiding eind 2005 zal klaar zijn en dat ze ook op dat moment aan alle Protect-verzekerden zal worden gedistribueerd. Bestuurder-directeur RECHT OP RECHT NIEUW: RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING VOOR UW BEROEPSACTIVITEIT Protect heeft reeds meermaals bewezen innovatief te zijn, zich het beroep van de ontwerper ter harte te nemen en aldus producten te ontwikkelen waaraan onze ontwerpers nood hebben. Na de ongevallenpolis A24+ en het pensioenfonds Protect wordt nu een nieuwe polis aangeboden dewelke tegemoet komt aan de behoeften van het beroep: Rechtsbijstand-ontwerpers. De polis rechtsbijstand is de aanvulling bij uitstek op uw polis beroepsaansprakelijkheid omdat u in een snel evoluerende tijd geconfronteerd wordt met een complexe samenleving. Dit geeft aanleiding tot een verhoogde kans om verwikkeld te raken in een geschil. Verdedigingskosten versus rechtsbijstand De polis beroepsaansprakelijkheid voorziet een luik verdedigingskosten. Dit betekent dat de maatschappij de kosten van verdediging ten laste neemt indien u als ontwerper inzake geroepen wordt voor een al dan niet vermeende beroepsfout. De verzekeraar stelt in dit geval een expert (technicus) en/of advocaat aan dewelke de gemeenschappelijke belangen verdedigt. Deze verdedigingskosten hebben niets te maken met de polis rechtsbijstand, die nu voorgesteld wordt. Wat houdt de waarborg in? Voorbeelden en waarborgen Een paar voorbeelden hierna maken duidelijk wat het doel is van de nieuwe polis. - De orde van architecten is van plan u een disciplinaire sanctie op te leggen. - De R.S.Z. vordert achterstallige bijdragen in het kader van uw sociaal statuut als zelfstandige. - U heeft een zelfstandig medewerker en de rijksdienst meent dat er schijnzelfstandigheid is. - De fiscus weigert een aantal professionele kosten te aanvaarden. - U wordt strafrechtelijk vervolgd omdat u zou hebben medegewerkt aan een bouwovertreding. - U heeft een werfongeval, u wordt zwaar gekwetst, een derde is aansprakelijk en u moet een vordering instellen bij de aansprakelijke derde. - U koopt een hard- of softwarepakket. Het voldoet niet aan de eisen zoals contractueel bepaald. - Ingevolge een lek in de waterleiding of ten gevolge van een brand is uw professionele inboedel zwaar beschadigd. Het schadebedrag moet geëvalueerd worden door een deskundige om het bij uw verzekeringsmaatschappij te vorderen. - De arbeidsinspectie komt langs en meent dat uw dossier op administratief vlak (b.v. arbeidsreglement, verlofregeling,...) niet in orde is. In al deze gevallen wenst u een beroep te doen op advies, verdediging en desgevallend wenst u bij een procedure de aanstelling van een advocaat om uw belangen te verdedigen. De polis rechtsbijstand komt hier aan tegemoet en geeft een passend antwoord op de aangehaalde voorbeelden. De maatschappij zal in deze gevallen uw belangen verdedigen, zal u raad geven omdat zij over gespecialiseerde dossierbeheerders beschikt en zal bij elke procedure IN DIT NUMMER PAG. 1 RECHT OP RECHT NIEUW: RECHTSBIJSTANDS- VERZEKERING VOOR UW BEROEPSACTIVITEIT PAG. 3 WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING ROND DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE PAG. 3 GEDEELTELIJKE OPDRACHT 1 PROTECT BULLETIN 2005 NR 32

2 Protect Bulletin Protect Jaargang 9 - nummer Bulletin Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect 32 Editoriaal Nu het jaar 2004 ten einde is, kan een voorlopige balans opgemaakt worden. De balans is zonder enige discussie als positief te aanzien. Vooreerst is de overname van de pool AIA zeer vlot verlopen. Zowel de interne als externe harmonisatie is op punt. Naar verluidt zijn de nieuwe verzekerden tevreden met de persoonlijke benadering en de extra service die zij onder meer via het trimestriëel Protect Bulletin, de infosessies, juridische bijstand en dergelijke meer ontvangen. Daarnaast waren de kwartaalcijfers op 30/9 en zijn de voorlopige jaarcijfers positief. Een eerste reden voor deze opwaartse trend ligt in de financiële opbrengsten. Waar de vorige jaren gekenmerkt waren door een gebrek aan financiële opbrengsten was er in 2004 een kentering onder meer door de gunstige evolutie van de beurs. De belegde technische reserves belopen op heden immers meer dan 30 miljoen euro, waarvan circa 20 % in aandelen wordt belegd. Een tweede en niet de minst onbelangrijke reden van de opwaartse trend ligt in een verbetering van de technische resultaten in de tak beroepsaansprakelijkheid architecten. Er wordt vastgesteld dat de zwaartegraad van de schadedossiers weliswaar stijgt, doch anderzijds dat de frequentie van de schadeaangiftes daalt. Daar waar in 1995 de frequentie nog 33 % was, is deze dit jaar gedaald onder de 25 %. Het is nog te vroeg om definitieve cijfers te publiceren, doch nu reeds blijkt dat Protect ruimschoots overschot heeft op alle financiële ratio s die door de CBFA gesteld worden. De inspanningen die de voorbije jaren qua preventie geleverd werden, blijken hun vruchten af te werpen. Het gaat duidelijk de goede kant op, maar er blijven nog heel wat uitdagingen. Daarom werkt Protect verder aan een aantal projecten die de professionalisering van het beroep van de architect en ingenieur ten goede komen. Eén daarvan is de samenstelling van een handleiding voor goede praktijk voor de ontwerper. Verwacht wordt dat deze handleiding eind 2005 zal klaar zijn en dat ze ook op dat moment aan alle Protect-verzekerden zal worden gedistribueerd. Bestuurder-directeur Recht op recht Nieuw: Rechtsbijstandsverzekering voor uw beroepsactiviteit Protect heeft reeds meermaals bewezen innovatief te zijn, zich het beroep van de ontwerper ter harte te nemen en aldus producten te ontwikkelen waaraan onze ontwerpers nood hebben. Na de ongevallenpolis A24+ en het pensioenfonds Protect wordt nu een nieuwe polis aangeboden dewelke tegemoet komt aan de behoeften van het beroep: Rechtsbijstand-ontwerpers. De polis rechtsbijstand is de aanvulling bij uitstek op uw polis beroepsaansprakelijkheid omdat u in een snel evoluerende tijd geconfronteerd wordt met een complexe samenleving. Dit geeft aanleiding tot een verhoogde kans om verwikkeld te raken in een geschil. Verdedigingskosten vs rechtsbijstand De polis beroepsaansprakelijkheid voorziet een luik verdedigingskosten. Dit betekent dat de maatschappij de kosten van verdediging ten laste neemt indien u als ontwerper inzake geroepen wordt voor een al dan niet vermeende beroepsfout. De verzekeraar stelt in dit geval een expert (technicus) en/of advocaat aan dewelke de gemeenschappelijke belangen verdedigt. Deze verdedigingskosten hebben niets te maken met de polis rechtsbijstand, die nu voorgesteld wordt. Wat houdt de waarborg in? Voorbeelden en waarborgen Een paar voorbeelden hierna maken duidelijk wat het doel is van de nieuwe polis. - De orde van architecten is van plan u een disciplinaire sanctie op te leggen. - De R.S.Z. vordert achterstallige bijdragen in het kader van uw sociaal statuut als zelfstandige. - U heeft een zelfstandig medewerker en de rijksdienst meent dat er schijnzelfstandigheid is. - De fiscus weigert een aantal professionele kosten te aanvaarden. - U wordt strafrechtelijk vervolgd omdat u zou hebben medegewerkt aan een bouwovertreding. - U heeft een werfongeval, u wordt zwaar gekwetst, een derde is aansprakelijk en u moet een vordering instellen bij de aansprakelijke derde. - U koopt een hard- of softwarepakket. Het voldoet niet aan de eisen zoals contractueel bepaald. - Ingevolge een lek in de waterleiding of ten gevolge van een brand is uw professionele inboedel zwaar beschadigd. Het schadebedrag moet geëvalueerd worden door een deskundige om het bij uw verzekeringsmaatschappij te vorderen. - De arbeidsinspectie komt langs en meent dat uw dossier op administratief vlak (b.v. arbeidsreglement, verlofregeling,...) niet in orde is. In al deze gevallen wenst u een beroep te doen op advies, verdediging en desgevallend wenst u bij een procedure de aanstelling van een advocaat om uw belangen te verdedigen. De polis rechtsbijstand komt hier aan tegemoet en geeft een passend antwoord op de aangehaalde voorbeelden. De maatschappij zal in deze gevallen uw belangen verdedigen, zal u raad geven omdat zij over gespecialiseerde dossierbeheerders beschikt en zal bij elke procedure (minnelijk of gerechtelijk) de erelonen ten laste nemen van advocaten en experten.

3 (minnelijk of gerechtelijk) de erelonen ten laste nemen van advocaten en experten. Waarom een polis rechtsbijstand? Het verleden heeft geleerd dat het bekomen van zijn gelijk geen eenvoudige zaak is. Wie ooit geconfronteerd werd met een professionele procedure weet twee zaken. Eén: Juridische verdediging is een zeer sterk gespecialiseerde en uitgebreide materie. Er zijn tal van disciplines zodat het nodig is een specialist te raadplegen per discipline. Twee: Recht halen kost geld: of het nu minnelijk, dan wel rechtelijk gaat. Men weet waar men begint, nooit waar het eindigt. Door haar verzekering rechtsbijstand waarborgt Protect dat u recht heeft op recht en dit met een gebudgetteerde kost op jaarbasis. De polis rechtsbijstand dewelke nu door Protect ontworpen werd, heeft aldus niets te zien met de verzekering beroepsaansprakelijkheid, dan wel met de verdediging van uw beroepsbelangen, zowel minnelijk als gerechtelijk. Samenwerking ARAG Protect is gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid en heeft hiervoor de knowhow in huis. Protect is echter geen gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar. Om een goede dienstverlening bij schadegeval te kunnen waarborgen, werd een overeenkomst afgesloten met een specialist ter zake. ARAG N.V. is een maatschappij dewelke uitsluitend de tak rechtsbijstand beoefent. Reeds jaar en dag assisteert en verzekert zij vrije beroepers in rechtsbijstand. Met deze maatschappij sloot Protect een akkoord af voor het beheer van de schadegevallen. Protect is verzekeraar, ARAG is schaderegelaar. Welke bedragen worden verzekerd en tot welke sommen komt Protect tussen? Voor het verhaal t.o.v. derden op basis van de extra-contractuele aansprakelijkheid en voor de strafrechtelijke verdediging komt Protect tussen tot beloop van EUR per schadedossier. Voor alle andere dossiers beloopt de tussenkomst EUR. Dit geldt onder meer voor disciplinaire verdediging, fiscaal en sociaal recht, contracten,... Deze bedragen gelden voor de externe kosten (dagvaarding, advocaat, gerechtelijke procedurekosten, expert,...). Op de interne verdedigingskosten (advies, minnelijke onderhandelingen, etc.) staat geen beperking. Welke externe kosten worden ten laste genomen en welke niet? De kosten welke door Protect ten laste genomen worden, zijn zeer uitgebreid. Ik citeer zonder volledig te zijn: - Kosten, uitgaven en erelonen van advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders - Kosten te uwen laste gelegd van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure - Kosten om een vonnis of arrest te laten uitvoeren - Kosten van vertaling indien deze nodig is. Deze kosten worden steeds betaald. U moet ze nooit voorschieten. Vrije keuze raadsman (expert - advocaat) In tegenstelling met de verzekering beroepsaansprakelijkheid, is er volledige vrije keuze van advocaat. Indien u geen gebruik maakt van deze vrije keuze dan heeft Protect voor elk domein specialisten gecontacteerd wanneer er een procedure moet opgestart worden. Definitie van schadegeval - wachttijden De definitie van schadegeval verschilt van deze toepasselijk in de polis beroepsaansprakelijkheid. In tegenstelling tot de waarborg beroepsaansprakelijkheid wordt dus de anterioriteit niet verzekerd, maar wordt wel automatisch de posterioriteit aangeboden. Daarnaast is er een wachttijd van 12 maanden voor fiscale en 3 maanden voor de andere waarborgen die ressorteren onder contracten, onroerende goederen, arbeidsen sociaal recht. De wachttijden worden ingesteld om te vermijden dat iemand zich gaat verzekeren juist op het ogenblik dat hij beslissingen neemt die risicovol zijn en waaruit discussies kunnen voortspruiten. Uitsluitingen De premie moet binnen de perken gehouden worden. Daarom moeten een aantal uitsluitingen voorzien worden. De belangrijkste zijn deze die verband houden met auteursrechten en inning van erelonen en borgstelling. Uiteraard is de rechtsbijstand autovoertuig niet voorzien. Dit maakt deel uit van de autoverzekering. Premievoorwaarden De polis is totaal onafhankelijk van de verzekering beroepsaansprakelijkheid. Nochtans wordt hij voor de eenvoud samen aangeboden en afgerekend. De premie is net zoals voor de meeste verzekerden een functie van de erlonen. De premievoet bedraagt 0,35 % op de erelonen. Bij het begin van het jaar wordt een provisie betaald. Na elk jaar gebeurt een afrekening na de jaaraangifte, dewelke samen gebeurt met de aangifte voor de verzekering beroepsaansprakelijkheid. Net zoals voor de beroepsverzekering is er een minimumpremie. Voor starters bedraagt ze 50 EUR per jaar; voor personen meer dan vijf jaar actief in het beroep beloopt ze 125 EUR per jaar. Hoe snel verzekerd zijn? Hierbij wordt een betalingsformulier gevoegd. Indien u betaalt, bent u vanaf dat ogenblik verzekerd. Uw bewijs van betaling van uw voorlopige premie (50 of 125 EUR) geldt als voorlopige dekking. Achteraf zal u een polis ontvangen. Protect is overtuigd dat zij door de creatie van deze nieuwe polis aan haar cliënten een dienst aanbiedt die het de ontwerpers mogelijk maakt hun beroep nog professioneler uit te oefenen. Ides Ramboer Ged. Bestuurder Op onze website: kan u de algemene voorwaarden raadplegen. Deze zijn van toepassing op de contracten die afgesloten worden. GRATIS TELEFONISCHE BIJSTAND Wie nu een polis rechtsbijstand afsluit, kan genieten van één jaar gratis telefonische bijstand. Gedurende heel het jaar 2005 kan u voor alle problemen die vallen onder de domeinen van de waarborg van de polis (contracten, arbeids-, sociaal-, fiscaal recht,...) een beroep doen op onze diensten. Protect zal uw vraag noteren en binnen een redelijke termijn antwoord geven op het door u gestelde probleem. 2 PROTECT BULLETIN 2005 NR 32

4 WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING ROND DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE GEDEELTELIJKE OPDRACHT De omzetting naar Belgisch recht van de Europese richtlijn 92/57/EEG van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen heeft in het verleden al voor veel commotie en wrevel bij de betrokkenen gezorgd. Van bij de start is de belangrijkste kritiek op het KB steeds geweest dat deze regelgeving in de praktijk niet toepasbaar was op kleine bouwplaatsen. De verwachtingen waren dan ook groot na de tweedaagse buitengewone Ministerraad van 20 maart jl. te Oostende, toen er aangekondigd werd dat de veiligheidscoördinatie op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen duidelijker, eenvoudiger en efficiënter zou worden. Op basis van deze intenties heeft de Minister van Werk Freya Van den Bossche een ontwerp van KB uitgewerkt ter wijziging van het KB van 25 januari 2001, waarvan de belangrijkste punten hierna zullen worden toegelicht. In tegenstelling met sommige mededelingen in de pers, blijven de bepalingen van toepassing op alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen. Het ontwerp van KB maakt een onderscheid tussen kleine en grote bouwplaatsen op basis van de totale oppervlakte. De wijze waarop deze totale oppervlakte dient bepaald te worden, wordt uitvoerig beschreven. Het onderscheid dat in het huidige KB voor bepaalde criteria gemaakt wordt, op basis van het feit dat de waarde van de werken al of niet groter is dan EUR, verdwijnt. Bouwplaatsen met totale oppervlakte kleiner dan 500 m 2 - de bouwdirectie belast met het ontwerp stelt de coördinator ontwerp aan; - indien een architect vereist is voor het ontwerp dan kan de coördinatie ontwerp uitgeoefend worden door een architect, een coördinator ontwerp of een coördinator uitvoering met een continue praktische beroepservaring van 3 jaar als coördinator verwezenlijking. Elk van deze personen moet voldoen aan de criteria die in het KB vastgelegd zijn; - indien geen architect vereist is voor het ontwerp dan kan voor de coördinatie van het ontwerp één van de hiervoor opgesomde personen aangesteld worden of de bouwdirectie belast met de uitvoering als hij voldoet aan een aantal bepalingen; - de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering van de werken of bij ontstentenis hiervan de bouwdirectie belast met de uitvoering stelt de coördinator verwezenlijking aan; - de functie van coördinator verwezenlijking kan uitgeoefend worden door een architect, een coördinator verwezenlijking of de bouwdirectie belast met de uitvoering. Elk van deze personen moet voldoen aan de criteria die in het KB vastgelegd zijn; - indien werkzaamheden met een verhoogd risico (art.26 1) uitgevoerd worden of de bouwtermijn groter is dan 30 dagen en meer dan 20 werknemers tegelijkertijd tewerkgesteld worden of het vermoedelijke werkvolume groter is dan 500 mandagen, dient een vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan (conform bijlage I, deel A, afd. II) opgesteld te worden, in de andere gevallen dient een veiligheids- en gezondheidsovereenkomst met de tussenkomende partijen opgesteld te worden op voorstel van de coördinator die het eerst tussenkomt; - een coördinatiedagboek is niet meer verplicht; - het postinterventiedossier blijft verplicht; - coördinator ontwerp en coördinator verwezenlijking kunnen door dezelfde persoon uitgeoefend worden op voorwaarde dat hij of zij voldoet aan de criteria van beide functies; - de bouwdirectie ontwerp en de bouwdirectie verwezenlijking zien toe op de adequate uitoefening van de opdracht van de coördinatoren; - indien de bouwdirecties niet zelf de functie van coördinator uitoefenen, dan moet er een schriftelijke overeenkomst met de coördinator opgesteld worden waarin de opdracht omschreven wordt. Bouwplaatsen met totale oppervlakte groter of gelijk aan 500 m 2 - de opdrachtgever stelt in alle gevallen de coördinator ontwerp en de coördinator verwezenlijking aan en ziet toe op de adequate uitoefening van hun opdracht; - de functie van coördinator ontwerp en coördinator verwezenlijking kunnen enkel uitgeoefend worden door een persoon die voldoet aan de criteria van het KB; - de huidige aanstellingsplicht van de coördinator door de bouwdirectie ontwerp of uitvoering in die gevallen waar het bouwwerk niet voor professionele of commerciële doeleinden bestemd is, valt weg; - indien werkzaamheden met een verhoogd risico (art.26 1) uitgevoerd worden of de bouwtermijn groter is dan 30 dagen en meer dan 20 werknemers tegelijkertijd tewerkgesteld worden of het vermoedelijke werkvolume groter is dan 500 mandagen, dient een veiligheids- en gezondheidsplan (conform bijlage I, deel A, afd. I) opgesteld te worden, in de andere gevallen dient een vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan (conform bijlage I, deel A, afd. II) opgesteld te worden; - een coördinatiedagboek is verplicht en mag gecombineerd worden met andere documenten die een logboekfunctie hebben voor de betrokken bouwplaats; - een postinterventiedossier (conform bijlage I, deel C, afdeling I of II) blijft ook verplicht voor deze bouwplaatsen. In het Protect Bulletin nr. 30 werd uitvoerig ingegaan op de problematiek rond de gedeeltelijke opdracht en de verplicht te vervullen formaliteiten wanneer een architect een gedeeltelijke opdracht, en meer in het bijzonder met uitsluiting van de controle op de uitvoering van de werken, toch aanvaardt. Als voorbeeld van een concreet geval werden wij geconfronteerd met een recent gewezen Arrest door het Hof van Beroep te Antwerpen waarbij de aansprakelijkheid van de architect werd weerhouden voor schade toegebracht aan een naburig gebouw door instorting van de gemene muur ingevolge de graafwerken rakelings langs de scheidsmuur. Architect en bouwheer hadden hier een summiere schriftelijke overeenkomst afgesloten waarbij de architect geen opdracht had voor de controle op de uitvoering. Volgens het Hof van Beroep gaf de summiere overeenkomst duidelijk aan dat de werken gingen uitgevoerd worden zonder verder een beroep te doen op eender welke architect en zij oordeelde het volgende: De architect die in deze omstandigheden een aldus beperkte opdracht aanvaardt wetende dat het tweede luik der wettelijke opdracht (controle) niet aan een architect wordt toevertrouwd (ook de Raad van Orde der Architecten werd hiervan niet ingelicht) begaat een quasi-delictuele fout ten overstaan van derden-benadeelden. Opmerkelijk is dat het louter ontbreken van een controle door een architect, zonder meer, in causaal verband werd geacht met de schade. In casu was het causaal verband nochtans betwistbaar aangezien de instorting zich quasi onmiddellijk had voorgedaan tijdens de eerste graafwerken en het dus geenszins vaststond dat deze risicovolle uitvoeringswijze en de schade zouden kunnen vermeden geweest zijn wanneer toch een architect belast was met de controle. De Rechtbank is hier niet op ingegaan. Dit geval benadrukt nog maar eens het belang om alle noodzakelijke formaliteiten zorgvuldig en volledig te vervullen. Zij vragen een beperkte inspanning in verhouding tot de nefaste gevolgen die kunnen voortvloeien uit de niet-naleving ervan. Uiteraard dienen de vereiste formaliteiten ook vervuld te worden bij verbreking van de architectenovereenkomst na de ontwerpfase of tijdens de uitvoering van de werken. Hoewel het aanvaarden van een 3 PROTECT BULLETIN 2005 NR 32

5 Het oprichten van een coördinatiestructuur blijft verplicht voor bouwplaatsen met een vermoedelijk werkvolume van meer dan mandagen of een totale prijs van meer dan EUR (excl. BTW) en waar ten minste drie aannemers gelijktijdig werken uitvoeren. Het voorgenoemde bedrag is nu wel gekoppeld aan de gezuiverde gezondheidsindex (spilindex 107,30). Wie mag optreden als veiligheidscoördinator? De criteria waaraan de persoon moet beantwoorden voor het uitoefenen van de functie van coördinator verschillen volgens het nieuwe KB nu ook in functie van de totale oppervlakte van de bouwplaats. Voor bouwplaatsen met een totale oppervlakte groter of gelijk aan 500 m 2 blijven de criteria gelijk aan deze die van toepassing zijn voor werken groter dan EUR in het huidige KB. Er wordt wel een certificatiesysteem ingevoerd dat de coördinator verplicht het bewijs te leveren gecertificeerd te zijn volgens de norm NBN EN ISO De verplichting van certificering geldt niet voor de coördinator die enkel een vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan opstelt. Voor bouwplaatsen met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m 2 wordt nog eens een onderscheid gemaakt in functie van het feit of voor de bouwplaats al dan niet de medewerking van een architect vereist is. Zijn er werkzaamheden met een verhoogd risico (art.26 1) of is de bouwtermijn groter dan 30 dagen en zijn er meer dan 20 werknemers die tegelijkertijd tewerkgesteld worden of is het vermoedelijke werkvolume groter dan 500 mandagen, dan kan enkel een coördinator met een uitgebreide ervaring (art.56, 1) optreden. Voor de coördinator verwezenlijking komen in aanmerking: de bouwdirecties belast met de uitvoering die ten minste 10 jaar beroepservaring bezitten in werken met verhoogd risico, die ten minste 5 jaar een onderneming geleid hebben die werken uitvoerde met verhoogd risico, die tijdens de voormelde periodes geen veroordeling opgelopen hebben wegens inbreuken op de voorschrif- gedeeltelijke opdracht geen courante praktijk mag zijn, kan u bij Protect terecht voor het bekomen van de nodige informatie ter naleving van de wettelijke en deontologische verplichtingen bij gedeeltelijke opdrachten. We herhalen dat het niet-naleven van deze vereiste formaliteiten door Protect zal beschouwd worden als een zware fout die onder artikel van de algemene polisvoorwaarden ARIN 2004 wordt gedefinieerd als Het niet uitvoeren van de nodige werfcontroles, zoals gestipuleerd in de wet van 20 februari 1939, wanneer de verzekerde deze controles overeenkomstig de wetgeving of de rechtspraak diende uit te voeren. Het weze duidelijk dat de bouwheer hier de enige is die voordeel haalt bij een gedeeltelijke architectenopdracht zonder controle, dewelke niet volgens de wettelijke verplichtingen tot stand is gekomen. ten inzake het welzijn van de werknemers, die een specifieke vervolmakingsopleiding gevolgd hebben en die opgenomen zijn in een lijst die de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk publiceert. In de andere gevallen kan een coördinator met een beperkte ervaring (art.56, 2) optreden of een persoon die één van de betrokken bouwdirecties leidt, op voorwaarde dat hij in staat is een attest voor te leggen dat algemeen door de bouwsector aanvaardt wordt als bewijs dat hij met gunstig gevolg een opleiding heeft beëindigd van ten minste 12 uur betreffende de maatregelen, de technieken en de regelgeving inzake de veiligheid en de gezondheid op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Voor de verplichte aanvullende vorming worden nu ook opleidingen aanvaard die geïntegreerd zijn in de opleiding van architect op voorwaarde dat ze voldoen aan de eindtermen (Bijlage IV, deel B, afdeling I) en ze afgesloten worden door een examen. Het nieuwe KB legt tevens de verplichting op aan de coördinatoren om zich regelmatig bij te scholen. Besluit De buitengewone Ministerraad had vooropgesteld dat de nieuwe regeling van toepassing zou zijn vanaf 1 januari 2005, maar deze datum zal waarschijnlijk niet gehaald worden. Diegenen die hoopten op een vereenvoudiging van de veiligheidscoördinatie in de zin van het wegvallen van de veiligheidscoördinatie voor kleine werken moet ik ontgoochelen want hieraan wijzigt het ontwerp van KB niets ten opzichte van de huidige regels. Positief in het ontwerp is de invoering van een certificatie van de coördinatoren, zodat voor de persoon die instaat voor de aanstelling van de coördinator de verantwoordelijkheid wegvalt van het nagaan of de kandidaten voldoen aan de criteria. De nieuwe regelingen die in het ontwerp van KB opgenomen zijn hebben geen invloed op de bestaande verantwoordelijk- Vooreerst doet hij een besparing op de erelonen en kosten van een controlehoudend architect en bij een schadegeval ziet hij, gesteund door de rechtspraak, de mogelijkheid om zich met succes te vrijwaren door zijn architect. Een architect die geconfronteerd wordt met een opdrachtgever, die manifest geen beroep wenst te doen op een architect voor de controle op de uitvoering van de werken en die dus bij een gedeeltelijke opdracht geen duidelijke schriftelijke overeenkomst wenst af te sluiten en de aanvullende verplichtingen wenst omzeild te zien, kunnen wij het best adviseren zijn medewerking te weigeren met het daaraan gekoppelde argument dat de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid geen dekking verleent voor alle schade en kosten die hieruit voortvloeien. Christophe Roelandt Directeur schade heden van de coördinatoren. Er dient dan ook geen aanpassing te gebeuren aan hun polissen beroepsaansprakelijkheid. Kandidaten die de activiteit van veiligheidscoördinator willen uitoefenen, kunnen natuurlijk steeds bij Protect terecht om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Voor een offerte volstaat het ons een ingevuld voorstelformulier over te maken, dat beschikbaar is op onze webstek. Marcel Mertens Directeur Productie Pensioenfonds Protect * Fonds: accent global fund Stand op 22/12/2004: 213,680 Return op 12 maand: 8,18% * De aangeslotenen bij het P.P.F. vinden hier trimestrieel de stand van het fonds waardoor het rendement van hun pensioenkapitaal kan nagegaan worden. Protect Bulletin Gratis trimestriële nieuwsbrief voor Protect-verzekerden Leopold II laan 152, B-1080 Brussel Tel Fax Website: Redactie: Ides Ramboer Marcel Mertens Christophe Roelandt Verantwoordelijke uitgever: Ir. Ides Ramboer verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer PROTECT BULLETIN 2005 NR 32

De coördinatie van tijdelijke of mobiele bouwprojecten Vereenvoudigd regime voor kleinere bouwwerken

De coördinatie van tijdelijke of mobiele bouwprojecten Vereenvoudigd regime voor kleinere bouwwerken De coördinatie van tijdelijke of mobiele Vereenvoudigd regime voor kleinere bouwwerken De totstandkoming van de reglementering Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen heeft een langdurig en moeilijk verloop

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand Wij halen uw gelijk. LAR. Wij halen uw gelijk. LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende speler garanderen we u een optimale dienstverlening

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Coördinatie voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Toelichting over het koninklijk besluit van 19 januari 2005

Coördinatie voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Toelichting over het koninklijk besluit van 19 januari 2005 Coördinatie voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Toelichting over het koninklijk besluit van 19 januari 2005 (tekst afkomstig van website Federale Overheid www.meta.fgov.be ) I. Inleiding De regelgeving

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 1. De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke externe boekhouder(fiscalist)

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd, Tussen: Identificatie opdrachtgever: BOFAS vzw Straat + nummer: Jules Bordetlaan 166 b1 Gemeente: 1140 Brussel Vertegenwoordigd : Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In INHOUD Artikel 1 Welke zijn de verzekerde personen? Artikel 2 In welke hoedanigheid bent u verzekerd? Artikel 3 Welke zijn de verzekerde materies

Nadere informatie

PROTECT Bulletin. Aandachtspunten bij overname of vroegtijdige beëindiging van een architectenopdracht. In dit nummer: Onze ervaring, uw zekerheid

PROTECT Bulletin. Aandachtspunten bij overname of vroegtijdige beëindiging van een architectenopdracht. In dit nummer: Onze ervaring, uw zekerheid PROTECT Bulletin Onze ervaring, uw zekerheid Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 13 - nummer 49-2009 Aandachtspunten bij overname of vroegtijdige beëindiging van een

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

AANBESTEDING Open procedure Procedure no. JRC/GEE/2016/D.1/0006/OC Raamovereenkomst voor diensten betreffende veiligheidscoördinatie

AANBESTEDING Open procedure Procedure no. JRC/GEE/2016/D.1/0006/OC Raamovereenkomst voor diensten betreffende veiligheidscoördinatie EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Directoraat D - Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen Site Management AANBESTEDING Open procedure Procedure

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie

Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie 1/11 Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie Artikel 1. Aard en voorwerp van de opdracht. De opdrachtgever belast de coördinator-ontwerp, die aanvaardt, de coördinatietaak inzake veiligheid

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

8 "postinterventiedossier" : dossier waarvan de inhoud beantwoordt aan de bijlage I, deel C, en dat de voor de veiligheid en de gezondheid nuttige

8 postinterventiedossier : dossier waarvan de inhoud beantwoordt aan de bijlage I, deel C, en dat de voor de veiligheid en de gezondheid nuttige 19 JANUARI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB

1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB 1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB gepland van toepassing? Geen VC vereist Regelgeving VC voor grote bouwwerken houdt werkzaamh. in met verh. gevaar? (3) of ferte(5) verzekert VContwerp(1) offerte

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL Juni 2016 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel PRODUCTOVERZICHT

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Een recente wet wijzigt de wet over de schijnzelfstandigheid van 27.12.2006. Voor UnieKO de perfecte gelegenheid om de wetgeving over schijnzelfstandigheid eens

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien? Laat het ons

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

GroepNBA - Feys, Renard, Bossuyt & co

GroepNBA - Feys, Renard, Bossuyt & co BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK - ALGEMENE VOORWAARDEN - DIT CONTRACT WERD OPGESTELD OP BASIS VAN DE VERKLARINGEN GEDAAN DOOR DE VERZEKERDE

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2.

Nadere informatie

Jaargang 11 - nummer Verplichte verzekering aannemers: een moeilijke evenwichtsoefening!

Jaargang 11 - nummer Verplichte verzekering aannemers: een moeilijke evenwichtsoefening! Onze ervaring, uw zekerheid PROTECT Bulletin Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Jaargang 11 - nummer 43-2007 Protect 43 Editoriaal Verplichte verzekering aannemers: een moeilijke evenwichtsoefening!

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S POLIS TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID I. ENKELE TROEVEN VAN DIT VERZEKERINGSPRODUCT

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

COORDINATIE-DAGBOEK DE MANDATARIS VLAAMSE OVERHEID. Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus Brussel

COORDINATIE-DAGBOEK DE MANDATARIS VLAAMSE OVERHEID. Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus Brussel COORDINATIE-DAGBOEK Voorwerp : Verbouwen 6 de verdieping tot havencoördinatiecentrum FASE 2: Ruwbouwwerken Afwerkingen, sanitair & vast meubilair Hvac Elektriciteit Los meubilair DOSSIERNR: 414.034 BOUWPLAATS

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jerry VANBELLEGHEM. Mr. Jerry VANBELLEGHEM is advocaat in België, en is ingeschreven

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren.

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren. Checkin@work: de hoofdlijnen Vanaf 1 oktober 2014 moet voor elke werf met een totale waarde van meer dan 800.000 niet alleen een aangifte van werken gebeuren (de vroegere werfmelding), maar moet ook elke

Nadere informatie

1 Inleiding. Infofiche J009 09/2015. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever als werkgever en gebruiker van een steiger 1/5

1 Inleiding. Infofiche J009 09/2015. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever als werkgever en gebruiker van een steiger 1/5 Infofiche J009 09/2015 Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever als werkgever en gebruiker van een steiger 1 Inleiding Deze fiche is bedoeld om op een niet-limitatieve wijze de (wettelijke) opdrachten

Nadere informatie

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. RECHTSBIIJSTAND D..A..S.. VOOR ODVB-LEDEN De polis Academic van Ethias is een beroepsverzekering voor onderwijzend personeel en dekt naast het hoofstuk I Burgerlijke Aansprakelijkheid, in hoofstuk II Gewelddaden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

De Huisartsenkring en Amma

De Huisartsenkring en Amma De Huisartsenkring en Amma De Amma Polis Aansprakelijkheid HAK Medisch Risicobeheer Dirk Jonckheere 26/11/2016 1 Overzicht Amma De polis BA Huisartsenkring Medisch Risico beheer Aandachtspunten Huisartsenkringen

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein POSTINTERVENTIEDOSSIER RENOVATIE PARKBRUG GELEGEN IN PARK DEN BRANDT - BEUKENLAAN OPDRACHTGEVER: STADSBESTUUR ANTWERPEN HOOFDAANNEMER: Conform De Wet op

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect.

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Protect-nr:...

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: Voorbeeld MySavings Voorliggende offerte is geldig tot 12.02.2015 onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door Allianz Benelux

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

LAR EPROTECT VERDEDIGT UW BELANGEN OP HET INTERNET

LAR EPROTECT VERDEDIGT UW BELANGEN OP HET INTERNET LAR Rechtsbijstand LAR EPROTECT VERDEDIGT UW BELANGEN OP HET INTERNET Wij halen uw gelijk. Speelt u met (cyber)vuur? Een rechtsbijstandverzekering waakt over uw rechten door bij een geschil of ongeval

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / verzekerde: Voorbeeld MySavings Voorliggende offerte is geldig tot 12.02.2015 onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door Allianz Benelux n.v.. Makelaar:

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen.

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen. B.I.V. - stageovereenkomst 2015-2 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / verzekerde: Voorbeeld tak 23 Voorliggende offerte is geldig tot 10.03.2015 onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door Allianz Benelux n.v.. Makelaar:

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG16/187 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014, GEWIJZIGD OP 6 SEPTEMBER 2016, INZAKE DE TOEGANG TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!!

Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!! Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!! Als bestuurder ben je voor veel meer aansprakelijk dan je denkt. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid is een noodzaak en ook meer dan betaalbaar

Nadere informatie

Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid

Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid Lunchseminarie 17 november 2016 HUGO KEULERS JO WILLEMS HÉLOÏSE FOSTIER SANDRA LODEWIJCKX MARIJN DE RUYSSCHER Het lijden

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

AANBEVELING AANGAANDE DE STAGE

AANBEVELING AANGAANDE DE STAGE AANBEVELING AANGAANDE DE STAGE Deze aanbeveling wordt gegeven in overeenstemming met art. 3, 2de lid van het Reglement van Beroepsplichten, goedgekeurd bij K.B. van 18 april 1985 (B.S., 8 mei 1985). OVERZICHT

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand.

Verzekering rechtsbijstand. Verzekering rechtsbijstand. ALGEMENE VOORWAARDEN Ve r z ek eringso n derneming toe ge l at e n om de t a k «R e ch t s bijs t an d» ( t ak 17) te be oe f e ne n B.S. van 31-01-2005 P R O T E C T N V J

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES?

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? Wij zullen : 1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen; 2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke

Nadere informatie

Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ?

Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ? Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ? Inleiding 1. Nieuwe werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, voor de eerste zes werknemers die zij aanwerven

Nadere informatie

VRIJWILLIGE STAGEOVEREENKOMST (ONBEZOLDIGD)

VRIJWILLIGE STAGEOVEREENKOMST (ONBEZOLDIGD) VRIJWILLIGE STAGEOVEREENKOMST (ONBEZOLDIGD) Voor personen die ingeschreven zijn als student aan de Universiteit Gent en die in het kader van hun universitaire studies bij een bedrijf of andere overheidsinstelling

Nadere informatie

De beroepsaansprakelijkheid van artsen. Eddy Mullens 8 februari 2014

De beroepsaansprakelijkheid van artsen. Eddy Mullens 8 februari 2014 De beroepsaansprakelijkheid van artsen Eddy Mullens 8 februari 2014 Inhoudstafel Wat is een verzekeringscontract? Aansprakelijkheid? Soorten aansprakelijkheid Fonds medische ongevallen Tijdsgebonden karakter

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer: A Wijze van overdracht: mail post Dactylo-datum: 23/5/2011 RPU

Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer: A Wijze van overdracht: mail post Dactylo-datum: 23/5/2011 RPU RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) Ing. Meino de Jong IRMM ISM Retieseweg 111 2440 Geel Onze referentie: A20110531-611124-RPU Datum van overdracht: 31/5/2011 Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer:

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie