Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect"

Transcriptie

1 PROTECT BULLETIN Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect JAARGANG 9 NUMMER EDITORIAAL Nu het jaar 2004 ten einde is, kan een voorlopige balans opgemaakt worden. De balans is zonder enige discussie als positief te aanzien. Vooreerst is de overname van de pool AIA zeer vlot verlopen. Zowel de interne als externe harmonisatie is op punt. Naar verluidt zijn de nieuwe verzekerden tevreden met de persoonlijke benadering en de extra service die zij onder meer via het trimestriëel Protect Bulletin, de infosessies, juridische bijstand en dergelijke meer ontvangen. Daarnaast waren de kwartaalcijfers op 30/9 en zijn de voorlopige jaarcijfers positief. Een eerste reden voor deze opwaartse trend ligt in de financiële opbrengsten. Waar de vorige jaren gekenmerkt waren door een gebrek aan financiële opbrengsten was er in 2004 een kentering onder meer door de gunstige evolutie van de beurs. De belegde technische reserves belopen op heden immers meer dan 30 miljoen euro, waarvan circa 20 % in aandelen wordt belegd. Een tweede en niet de minst onbelangrijke reden van de opwaartse trend ligt in een verbetering van de technische resultaten in de tak beroepsaansprakelijkheid architecten. Er wordt vastgesteld dat de zwaartegraad van de schadedossiers weliswaar stijgt, doch anderzijds dat de frequentie van de schadeaangiftes daalt. Daar waar in 1995 de frequentie nog 33 % was, is deze dit jaar gedaald onder de 25 %. Het is nog te vroeg om definitieve cijfers te publiceren, doch nu reeds blijkt dat Protect ruimschoots overschot heeft op alle financiële ratio s die door de CBFA gesteld worden. De inspanningen die de voorbije jaren qua preventie geleverd werden, blijken hun vruchten af te werpen. Het gaat duidelijk de goede kant op, maar er blijven nog heel wat uitdagingen. Daarom werkt Protect verder aan een aantal projecten die de professionalisering van het beroep van de architect en ingenieur ten goede komen. Eén daarvan is de samenstelling van een handleiding voor goede praktijk voor de ontwerper. Verwacht wordt dat deze handleiding eind 2005 zal klaar zijn en dat ze ook op dat moment aan alle Protect-verzekerden zal worden gedistribueerd. Bestuurder-directeur RECHT OP RECHT NIEUW: RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING VOOR UW BEROEPSACTIVITEIT Protect heeft reeds meermaals bewezen innovatief te zijn, zich het beroep van de ontwerper ter harte te nemen en aldus producten te ontwikkelen waaraan onze ontwerpers nood hebben. Na de ongevallenpolis A24+ en het pensioenfonds Protect wordt nu een nieuwe polis aangeboden dewelke tegemoet komt aan de behoeften van het beroep: Rechtsbijstand-ontwerpers. De polis rechtsbijstand is de aanvulling bij uitstek op uw polis beroepsaansprakelijkheid omdat u in een snel evoluerende tijd geconfronteerd wordt met een complexe samenleving. Dit geeft aanleiding tot een verhoogde kans om verwikkeld te raken in een geschil. Verdedigingskosten versus rechtsbijstand De polis beroepsaansprakelijkheid voorziet een luik verdedigingskosten. Dit betekent dat de maatschappij de kosten van verdediging ten laste neemt indien u als ontwerper inzake geroepen wordt voor een al dan niet vermeende beroepsfout. De verzekeraar stelt in dit geval een expert (technicus) en/of advocaat aan dewelke de gemeenschappelijke belangen verdedigt. Deze verdedigingskosten hebben niets te maken met de polis rechtsbijstand, die nu voorgesteld wordt. Wat houdt de waarborg in? Voorbeelden en waarborgen Een paar voorbeelden hierna maken duidelijk wat het doel is van de nieuwe polis. - De orde van architecten is van plan u een disciplinaire sanctie op te leggen. - De R.S.Z. vordert achterstallige bijdragen in het kader van uw sociaal statuut als zelfstandige. - U heeft een zelfstandig medewerker en de rijksdienst meent dat er schijnzelfstandigheid is. - De fiscus weigert een aantal professionele kosten te aanvaarden. - U wordt strafrechtelijk vervolgd omdat u zou hebben medegewerkt aan een bouwovertreding. - U heeft een werfongeval, u wordt zwaar gekwetst, een derde is aansprakelijk en u moet een vordering instellen bij de aansprakelijke derde. - U koopt een hard- of softwarepakket. Het voldoet niet aan de eisen zoals contractueel bepaald. - Ingevolge een lek in de waterleiding of ten gevolge van een brand is uw professionele inboedel zwaar beschadigd. Het schadebedrag moet geëvalueerd worden door een deskundige om het bij uw verzekeringsmaatschappij te vorderen. - De arbeidsinspectie komt langs en meent dat uw dossier op administratief vlak (b.v. arbeidsreglement, verlofregeling,...) niet in orde is. In al deze gevallen wenst u een beroep te doen op advies, verdediging en desgevallend wenst u bij een procedure de aanstelling van een advocaat om uw belangen te verdedigen. De polis rechtsbijstand komt hier aan tegemoet en geeft een passend antwoord op de aangehaalde voorbeelden. De maatschappij zal in deze gevallen uw belangen verdedigen, zal u raad geven omdat zij over gespecialiseerde dossierbeheerders beschikt en zal bij elke procedure IN DIT NUMMER PAG. 1 RECHT OP RECHT NIEUW: RECHTSBIJSTANDS- VERZEKERING VOOR UW BEROEPSACTIVITEIT PAG. 3 WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING ROND DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE PAG. 3 GEDEELTELIJKE OPDRACHT 1 PROTECT BULLETIN 2005 NR 32

2 Protect Bulletin Protect Jaargang 9 - nummer Bulletin Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect 32 Editoriaal Nu het jaar 2004 ten einde is, kan een voorlopige balans opgemaakt worden. De balans is zonder enige discussie als positief te aanzien. Vooreerst is de overname van de pool AIA zeer vlot verlopen. Zowel de interne als externe harmonisatie is op punt. Naar verluidt zijn de nieuwe verzekerden tevreden met de persoonlijke benadering en de extra service die zij onder meer via het trimestriëel Protect Bulletin, de infosessies, juridische bijstand en dergelijke meer ontvangen. Daarnaast waren de kwartaalcijfers op 30/9 en zijn de voorlopige jaarcijfers positief. Een eerste reden voor deze opwaartse trend ligt in de financiële opbrengsten. Waar de vorige jaren gekenmerkt waren door een gebrek aan financiële opbrengsten was er in 2004 een kentering onder meer door de gunstige evolutie van de beurs. De belegde technische reserves belopen op heden immers meer dan 30 miljoen euro, waarvan circa 20 % in aandelen wordt belegd. Een tweede en niet de minst onbelangrijke reden van de opwaartse trend ligt in een verbetering van de technische resultaten in de tak beroepsaansprakelijkheid architecten. Er wordt vastgesteld dat de zwaartegraad van de schadedossiers weliswaar stijgt, doch anderzijds dat de frequentie van de schadeaangiftes daalt. Daar waar in 1995 de frequentie nog 33 % was, is deze dit jaar gedaald onder de 25 %. Het is nog te vroeg om definitieve cijfers te publiceren, doch nu reeds blijkt dat Protect ruimschoots overschot heeft op alle financiële ratio s die door de CBFA gesteld worden. De inspanningen die de voorbije jaren qua preventie geleverd werden, blijken hun vruchten af te werpen. Het gaat duidelijk de goede kant op, maar er blijven nog heel wat uitdagingen. Daarom werkt Protect verder aan een aantal projecten die de professionalisering van het beroep van de architect en ingenieur ten goede komen. Eén daarvan is de samenstelling van een handleiding voor goede praktijk voor de ontwerper. Verwacht wordt dat deze handleiding eind 2005 zal klaar zijn en dat ze ook op dat moment aan alle Protect-verzekerden zal worden gedistribueerd. Bestuurder-directeur Recht op recht Nieuw: Rechtsbijstandsverzekering voor uw beroepsactiviteit Protect heeft reeds meermaals bewezen innovatief te zijn, zich het beroep van de ontwerper ter harte te nemen en aldus producten te ontwikkelen waaraan onze ontwerpers nood hebben. Na de ongevallenpolis A24+ en het pensioenfonds Protect wordt nu een nieuwe polis aangeboden dewelke tegemoet komt aan de behoeften van het beroep: Rechtsbijstand-ontwerpers. De polis rechtsbijstand is de aanvulling bij uitstek op uw polis beroepsaansprakelijkheid omdat u in een snel evoluerende tijd geconfronteerd wordt met een complexe samenleving. Dit geeft aanleiding tot een verhoogde kans om verwikkeld te raken in een geschil. Verdedigingskosten vs rechtsbijstand De polis beroepsaansprakelijkheid voorziet een luik verdedigingskosten. Dit betekent dat de maatschappij de kosten van verdediging ten laste neemt indien u als ontwerper inzake geroepen wordt voor een al dan niet vermeende beroepsfout. De verzekeraar stelt in dit geval een expert (technicus) en/of advocaat aan dewelke de gemeenschappelijke belangen verdedigt. Deze verdedigingskosten hebben niets te maken met de polis rechtsbijstand, die nu voorgesteld wordt. Wat houdt de waarborg in? Voorbeelden en waarborgen Een paar voorbeelden hierna maken duidelijk wat het doel is van de nieuwe polis. - De orde van architecten is van plan u een disciplinaire sanctie op te leggen. - De R.S.Z. vordert achterstallige bijdragen in het kader van uw sociaal statuut als zelfstandige. - U heeft een zelfstandig medewerker en de rijksdienst meent dat er schijnzelfstandigheid is. - De fiscus weigert een aantal professionele kosten te aanvaarden. - U wordt strafrechtelijk vervolgd omdat u zou hebben medegewerkt aan een bouwovertreding. - U heeft een werfongeval, u wordt zwaar gekwetst, een derde is aansprakelijk en u moet een vordering instellen bij de aansprakelijke derde. - U koopt een hard- of softwarepakket. Het voldoet niet aan de eisen zoals contractueel bepaald. - Ingevolge een lek in de waterleiding of ten gevolge van een brand is uw professionele inboedel zwaar beschadigd. Het schadebedrag moet geëvalueerd worden door een deskundige om het bij uw verzekeringsmaatschappij te vorderen. - De arbeidsinspectie komt langs en meent dat uw dossier op administratief vlak (b.v. arbeidsreglement, verlofregeling,...) niet in orde is. In al deze gevallen wenst u een beroep te doen op advies, verdediging en desgevallend wenst u bij een procedure de aanstelling van een advocaat om uw belangen te verdedigen. De polis rechtsbijstand komt hier aan tegemoet en geeft een passend antwoord op de aangehaalde voorbeelden. De maatschappij zal in deze gevallen uw belangen verdedigen, zal u raad geven omdat zij over gespecialiseerde dossierbeheerders beschikt en zal bij elke procedure (minnelijk of gerechtelijk) de erelonen ten laste nemen van advocaten en experten.

3 (minnelijk of gerechtelijk) de erelonen ten laste nemen van advocaten en experten. Waarom een polis rechtsbijstand? Het verleden heeft geleerd dat het bekomen van zijn gelijk geen eenvoudige zaak is. Wie ooit geconfronteerd werd met een professionele procedure weet twee zaken. Eén: Juridische verdediging is een zeer sterk gespecialiseerde en uitgebreide materie. Er zijn tal van disciplines zodat het nodig is een specialist te raadplegen per discipline. Twee: Recht halen kost geld: of het nu minnelijk, dan wel rechtelijk gaat. Men weet waar men begint, nooit waar het eindigt. Door haar verzekering rechtsbijstand waarborgt Protect dat u recht heeft op recht en dit met een gebudgetteerde kost op jaarbasis. De polis rechtsbijstand dewelke nu door Protect ontworpen werd, heeft aldus niets te zien met de verzekering beroepsaansprakelijkheid, dan wel met de verdediging van uw beroepsbelangen, zowel minnelijk als gerechtelijk. Samenwerking ARAG Protect is gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid en heeft hiervoor de knowhow in huis. Protect is echter geen gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar. Om een goede dienstverlening bij schadegeval te kunnen waarborgen, werd een overeenkomst afgesloten met een specialist ter zake. ARAG N.V. is een maatschappij dewelke uitsluitend de tak rechtsbijstand beoefent. Reeds jaar en dag assisteert en verzekert zij vrije beroepers in rechtsbijstand. Met deze maatschappij sloot Protect een akkoord af voor het beheer van de schadegevallen. Protect is verzekeraar, ARAG is schaderegelaar. Welke bedragen worden verzekerd en tot welke sommen komt Protect tussen? Voor het verhaal t.o.v. derden op basis van de extra-contractuele aansprakelijkheid en voor de strafrechtelijke verdediging komt Protect tussen tot beloop van EUR per schadedossier. Voor alle andere dossiers beloopt de tussenkomst EUR. Dit geldt onder meer voor disciplinaire verdediging, fiscaal en sociaal recht, contracten,... Deze bedragen gelden voor de externe kosten (dagvaarding, advocaat, gerechtelijke procedurekosten, expert,...). Op de interne verdedigingskosten (advies, minnelijke onderhandelingen, etc.) staat geen beperking. Welke externe kosten worden ten laste genomen en welke niet? De kosten welke door Protect ten laste genomen worden, zijn zeer uitgebreid. Ik citeer zonder volledig te zijn: - Kosten, uitgaven en erelonen van advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders - Kosten te uwen laste gelegd van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure - Kosten om een vonnis of arrest te laten uitvoeren - Kosten van vertaling indien deze nodig is. Deze kosten worden steeds betaald. U moet ze nooit voorschieten. Vrije keuze raadsman (expert - advocaat) In tegenstelling met de verzekering beroepsaansprakelijkheid, is er volledige vrije keuze van advocaat. Indien u geen gebruik maakt van deze vrije keuze dan heeft Protect voor elk domein specialisten gecontacteerd wanneer er een procedure moet opgestart worden. Definitie van schadegeval - wachttijden De definitie van schadegeval verschilt van deze toepasselijk in de polis beroepsaansprakelijkheid. In tegenstelling tot de waarborg beroepsaansprakelijkheid wordt dus de anterioriteit niet verzekerd, maar wordt wel automatisch de posterioriteit aangeboden. Daarnaast is er een wachttijd van 12 maanden voor fiscale en 3 maanden voor de andere waarborgen die ressorteren onder contracten, onroerende goederen, arbeidsen sociaal recht. De wachttijden worden ingesteld om te vermijden dat iemand zich gaat verzekeren juist op het ogenblik dat hij beslissingen neemt die risicovol zijn en waaruit discussies kunnen voortspruiten. Uitsluitingen De premie moet binnen de perken gehouden worden. Daarom moeten een aantal uitsluitingen voorzien worden. De belangrijkste zijn deze die verband houden met auteursrechten en inning van erelonen en borgstelling. Uiteraard is de rechtsbijstand autovoertuig niet voorzien. Dit maakt deel uit van de autoverzekering. Premievoorwaarden De polis is totaal onafhankelijk van de verzekering beroepsaansprakelijkheid. Nochtans wordt hij voor de eenvoud samen aangeboden en afgerekend. De premie is net zoals voor de meeste verzekerden een functie van de erlonen. De premievoet bedraagt 0,35 % op de erelonen. Bij het begin van het jaar wordt een provisie betaald. Na elk jaar gebeurt een afrekening na de jaaraangifte, dewelke samen gebeurt met de aangifte voor de verzekering beroepsaansprakelijkheid. Net zoals voor de beroepsverzekering is er een minimumpremie. Voor starters bedraagt ze 50 EUR per jaar; voor personen meer dan vijf jaar actief in het beroep beloopt ze 125 EUR per jaar. Hoe snel verzekerd zijn? Hierbij wordt een betalingsformulier gevoegd. Indien u betaalt, bent u vanaf dat ogenblik verzekerd. Uw bewijs van betaling van uw voorlopige premie (50 of 125 EUR) geldt als voorlopige dekking. Achteraf zal u een polis ontvangen. Protect is overtuigd dat zij door de creatie van deze nieuwe polis aan haar cliënten een dienst aanbiedt die het de ontwerpers mogelijk maakt hun beroep nog professioneler uit te oefenen. Ides Ramboer Ged. Bestuurder Op onze website: kan u de algemene voorwaarden raadplegen. Deze zijn van toepassing op de contracten die afgesloten worden. GRATIS TELEFONISCHE BIJSTAND Wie nu een polis rechtsbijstand afsluit, kan genieten van één jaar gratis telefonische bijstand. Gedurende heel het jaar 2005 kan u voor alle problemen die vallen onder de domeinen van de waarborg van de polis (contracten, arbeids-, sociaal-, fiscaal recht,...) een beroep doen op onze diensten. Protect zal uw vraag noteren en binnen een redelijke termijn antwoord geven op het door u gestelde probleem. 2 PROTECT BULLETIN 2005 NR 32

4 WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING ROND DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE GEDEELTELIJKE OPDRACHT De omzetting naar Belgisch recht van de Europese richtlijn 92/57/EEG van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen heeft in het verleden al voor veel commotie en wrevel bij de betrokkenen gezorgd. Van bij de start is de belangrijkste kritiek op het KB steeds geweest dat deze regelgeving in de praktijk niet toepasbaar was op kleine bouwplaatsen. De verwachtingen waren dan ook groot na de tweedaagse buitengewone Ministerraad van 20 maart jl. te Oostende, toen er aangekondigd werd dat de veiligheidscoördinatie op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen duidelijker, eenvoudiger en efficiënter zou worden. Op basis van deze intenties heeft de Minister van Werk Freya Van den Bossche een ontwerp van KB uitgewerkt ter wijziging van het KB van 25 januari 2001, waarvan de belangrijkste punten hierna zullen worden toegelicht. In tegenstelling met sommige mededelingen in de pers, blijven de bepalingen van toepassing op alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen. Het ontwerp van KB maakt een onderscheid tussen kleine en grote bouwplaatsen op basis van de totale oppervlakte. De wijze waarop deze totale oppervlakte dient bepaald te worden, wordt uitvoerig beschreven. Het onderscheid dat in het huidige KB voor bepaalde criteria gemaakt wordt, op basis van het feit dat de waarde van de werken al of niet groter is dan EUR, verdwijnt. Bouwplaatsen met totale oppervlakte kleiner dan 500 m 2 - de bouwdirectie belast met het ontwerp stelt de coördinator ontwerp aan; - indien een architect vereist is voor het ontwerp dan kan de coördinatie ontwerp uitgeoefend worden door een architect, een coördinator ontwerp of een coördinator uitvoering met een continue praktische beroepservaring van 3 jaar als coördinator verwezenlijking. Elk van deze personen moet voldoen aan de criteria die in het KB vastgelegd zijn; - indien geen architect vereist is voor het ontwerp dan kan voor de coördinatie van het ontwerp één van de hiervoor opgesomde personen aangesteld worden of de bouwdirectie belast met de uitvoering als hij voldoet aan een aantal bepalingen; - de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering van de werken of bij ontstentenis hiervan de bouwdirectie belast met de uitvoering stelt de coördinator verwezenlijking aan; - de functie van coördinator verwezenlijking kan uitgeoefend worden door een architect, een coördinator verwezenlijking of de bouwdirectie belast met de uitvoering. Elk van deze personen moet voldoen aan de criteria die in het KB vastgelegd zijn; - indien werkzaamheden met een verhoogd risico (art.26 1) uitgevoerd worden of de bouwtermijn groter is dan 30 dagen en meer dan 20 werknemers tegelijkertijd tewerkgesteld worden of het vermoedelijke werkvolume groter is dan 500 mandagen, dient een vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan (conform bijlage I, deel A, afd. II) opgesteld te worden, in de andere gevallen dient een veiligheids- en gezondheidsovereenkomst met de tussenkomende partijen opgesteld te worden op voorstel van de coördinator die het eerst tussenkomt; - een coördinatiedagboek is niet meer verplicht; - het postinterventiedossier blijft verplicht; - coördinator ontwerp en coördinator verwezenlijking kunnen door dezelfde persoon uitgeoefend worden op voorwaarde dat hij of zij voldoet aan de criteria van beide functies; - de bouwdirectie ontwerp en de bouwdirectie verwezenlijking zien toe op de adequate uitoefening van de opdracht van de coördinatoren; - indien de bouwdirecties niet zelf de functie van coördinator uitoefenen, dan moet er een schriftelijke overeenkomst met de coördinator opgesteld worden waarin de opdracht omschreven wordt. Bouwplaatsen met totale oppervlakte groter of gelijk aan 500 m 2 - de opdrachtgever stelt in alle gevallen de coördinator ontwerp en de coördinator verwezenlijking aan en ziet toe op de adequate uitoefening van hun opdracht; - de functie van coördinator ontwerp en coördinator verwezenlijking kunnen enkel uitgeoefend worden door een persoon die voldoet aan de criteria van het KB; - de huidige aanstellingsplicht van de coördinator door de bouwdirectie ontwerp of uitvoering in die gevallen waar het bouwwerk niet voor professionele of commerciële doeleinden bestemd is, valt weg; - indien werkzaamheden met een verhoogd risico (art.26 1) uitgevoerd worden of de bouwtermijn groter is dan 30 dagen en meer dan 20 werknemers tegelijkertijd tewerkgesteld worden of het vermoedelijke werkvolume groter is dan 500 mandagen, dient een veiligheids- en gezondheidsplan (conform bijlage I, deel A, afd. I) opgesteld te worden, in de andere gevallen dient een vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan (conform bijlage I, deel A, afd. II) opgesteld te worden; - een coördinatiedagboek is verplicht en mag gecombineerd worden met andere documenten die een logboekfunctie hebben voor de betrokken bouwplaats; - een postinterventiedossier (conform bijlage I, deel C, afdeling I of II) blijft ook verplicht voor deze bouwplaatsen. In het Protect Bulletin nr. 30 werd uitvoerig ingegaan op de problematiek rond de gedeeltelijke opdracht en de verplicht te vervullen formaliteiten wanneer een architect een gedeeltelijke opdracht, en meer in het bijzonder met uitsluiting van de controle op de uitvoering van de werken, toch aanvaardt. Als voorbeeld van een concreet geval werden wij geconfronteerd met een recent gewezen Arrest door het Hof van Beroep te Antwerpen waarbij de aansprakelijkheid van de architect werd weerhouden voor schade toegebracht aan een naburig gebouw door instorting van de gemene muur ingevolge de graafwerken rakelings langs de scheidsmuur. Architect en bouwheer hadden hier een summiere schriftelijke overeenkomst afgesloten waarbij de architect geen opdracht had voor de controle op de uitvoering. Volgens het Hof van Beroep gaf de summiere overeenkomst duidelijk aan dat de werken gingen uitgevoerd worden zonder verder een beroep te doen op eender welke architect en zij oordeelde het volgende: De architect die in deze omstandigheden een aldus beperkte opdracht aanvaardt wetende dat het tweede luik der wettelijke opdracht (controle) niet aan een architect wordt toevertrouwd (ook de Raad van Orde der Architecten werd hiervan niet ingelicht) begaat een quasi-delictuele fout ten overstaan van derden-benadeelden. Opmerkelijk is dat het louter ontbreken van een controle door een architect, zonder meer, in causaal verband werd geacht met de schade. In casu was het causaal verband nochtans betwistbaar aangezien de instorting zich quasi onmiddellijk had voorgedaan tijdens de eerste graafwerken en het dus geenszins vaststond dat deze risicovolle uitvoeringswijze en de schade zouden kunnen vermeden geweest zijn wanneer toch een architect belast was met de controle. De Rechtbank is hier niet op ingegaan. Dit geval benadrukt nog maar eens het belang om alle noodzakelijke formaliteiten zorgvuldig en volledig te vervullen. Zij vragen een beperkte inspanning in verhouding tot de nefaste gevolgen die kunnen voortvloeien uit de niet-naleving ervan. Uiteraard dienen de vereiste formaliteiten ook vervuld te worden bij verbreking van de architectenovereenkomst na de ontwerpfase of tijdens de uitvoering van de werken. Hoewel het aanvaarden van een 3 PROTECT BULLETIN 2005 NR 32

5 Het oprichten van een coördinatiestructuur blijft verplicht voor bouwplaatsen met een vermoedelijk werkvolume van meer dan mandagen of een totale prijs van meer dan EUR (excl. BTW) en waar ten minste drie aannemers gelijktijdig werken uitvoeren. Het voorgenoemde bedrag is nu wel gekoppeld aan de gezuiverde gezondheidsindex (spilindex 107,30). Wie mag optreden als veiligheidscoördinator? De criteria waaraan de persoon moet beantwoorden voor het uitoefenen van de functie van coördinator verschillen volgens het nieuwe KB nu ook in functie van de totale oppervlakte van de bouwplaats. Voor bouwplaatsen met een totale oppervlakte groter of gelijk aan 500 m 2 blijven de criteria gelijk aan deze die van toepassing zijn voor werken groter dan EUR in het huidige KB. Er wordt wel een certificatiesysteem ingevoerd dat de coördinator verplicht het bewijs te leveren gecertificeerd te zijn volgens de norm NBN EN ISO De verplichting van certificering geldt niet voor de coördinator die enkel een vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan opstelt. Voor bouwplaatsen met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m 2 wordt nog eens een onderscheid gemaakt in functie van het feit of voor de bouwplaats al dan niet de medewerking van een architect vereist is. Zijn er werkzaamheden met een verhoogd risico (art.26 1) of is de bouwtermijn groter dan 30 dagen en zijn er meer dan 20 werknemers die tegelijkertijd tewerkgesteld worden of is het vermoedelijke werkvolume groter dan 500 mandagen, dan kan enkel een coördinator met een uitgebreide ervaring (art.56, 1) optreden. Voor de coördinator verwezenlijking komen in aanmerking: de bouwdirecties belast met de uitvoering die ten minste 10 jaar beroepservaring bezitten in werken met verhoogd risico, die ten minste 5 jaar een onderneming geleid hebben die werken uitvoerde met verhoogd risico, die tijdens de voormelde periodes geen veroordeling opgelopen hebben wegens inbreuken op de voorschrif- gedeeltelijke opdracht geen courante praktijk mag zijn, kan u bij Protect terecht voor het bekomen van de nodige informatie ter naleving van de wettelijke en deontologische verplichtingen bij gedeeltelijke opdrachten. We herhalen dat het niet-naleven van deze vereiste formaliteiten door Protect zal beschouwd worden als een zware fout die onder artikel van de algemene polisvoorwaarden ARIN 2004 wordt gedefinieerd als Het niet uitvoeren van de nodige werfcontroles, zoals gestipuleerd in de wet van 20 februari 1939, wanneer de verzekerde deze controles overeenkomstig de wetgeving of de rechtspraak diende uit te voeren. Het weze duidelijk dat de bouwheer hier de enige is die voordeel haalt bij een gedeeltelijke architectenopdracht zonder controle, dewelke niet volgens de wettelijke verplichtingen tot stand is gekomen. ten inzake het welzijn van de werknemers, die een specifieke vervolmakingsopleiding gevolgd hebben en die opgenomen zijn in een lijst die de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk publiceert. In de andere gevallen kan een coördinator met een beperkte ervaring (art.56, 2) optreden of een persoon die één van de betrokken bouwdirecties leidt, op voorwaarde dat hij in staat is een attest voor te leggen dat algemeen door de bouwsector aanvaardt wordt als bewijs dat hij met gunstig gevolg een opleiding heeft beëindigd van ten minste 12 uur betreffende de maatregelen, de technieken en de regelgeving inzake de veiligheid en de gezondheid op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Voor de verplichte aanvullende vorming worden nu ook opleidingen aanvaard die geïntegreerd zijn in de opleiding van architect op voorwaarde dat ze voldoen aan de eindtermen (Bijlage IV, deel B, afdeling I) en ze afgesloten worden door een examen. Het nieuwe KB legt tevens de verplichting op aan de coördinatoren om zich regelmatig bij te scholen. Besluit De buitengewone Ministerraad had vooropgesteld dat de nieuwe regeling van toepassing zou zijn vanaf 1 januari 2005, maar deze datum zal waarschijnlijk niet gehaald worden. Diegenen die hoopten op een vereenvoudiging van de veiligheidscoördinatie in de zin van het wegvallen van de veiligheidscoördinatie voor kleine werken moet ik ontgoochelen want hieraan wijzigt het ontwerp van KB niets ten opzichte van de huidige regels. Positief in het ontwerp is de invoering van een certificatie van de coördinatoren, zodat voor de persoon die instaat voor de aanstelling van de coördinator de verantwoordelijkheid wegvalt van het nagaan of de kandidaten voldoen aan de criteria. De nieuwe regelingen die in het ontwerp van KB opgenomen zijn hebben geen invloed op de bestaande verantwoordelijk- Vooreerst doet hij een besparing op de erelonen en kosten van een controlehoudend architect en bij een schadegeval ziet hij, gesteund door de rechtspraak, de mogelijkheid om zich met succes te vrijwaren door zijn architect. Een architect die geconfronteerd wordt met een opdrachtgever, die manifest geen beroep wenst te doen op een architect voor de controle op de uitvoering van de werken en die dus bij een gedeeltelijke opdracht geen duidelijke schriftelijke overeenkomst wenst af te sluiten en de aanvullende verplichtingen wenst omzeild te zien, kunnen wij het best adviseren zijn medewerking te weigeren met het daaraan gekoppelde argument dat de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid geen dekking verleent voor alle schade en kosten die hieruit voortvloeien. Christophe Roelandt Directeur schade heden van de coördinatoren. Er dient dan ook geen aanpassing te gebeuren aan hun polissen beroepsaansprakelijkheid. Kandidaten die de activiteit van veiligheidscoördinator willen uitoefenen, kunnen natuurlijk steeds bij Protect terecht om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Voor een offerte volstaat het ons een ingevuld voorstelformulier over te maken, dat beschikbaar is op onze webstek. Marcel Mertens Directeur Productie Pensioenfonds Protect * Fonds: accent global fund Stand op 22/12/2004: 213,680 Return op 12 maand: 8,18% * De aangeslotenen bij het P.P.F. vinden hier trimestrieel de stand van het fonds waardoor het rendement van hun pensioenkapitaal kan nagegaan worden. Protect Bulletin Gratis trimestriële nieuwsbrief voor Protect-verzekerden Leopold II laan 152, B-1080 Brussel Tel Fax Website: Redactie: Ides Ramboer Marcel Mertens Christophe Roelandt Verantwoordelijke uitgever: Ir. Ides Ramboer verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer PROTECT BULLETIN 2005 NR 32

PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS

PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS Nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Bulletin 58 Jaargang 18 - nummer 58-2014 Edito Ides Ramboer Geen applaus voor de federale regering Reeds driemaal in het

Nadere informatie

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS ~ PROTECl VERZEKERINGSMMTSCIL-\f'PIJ Wij bouwen aan uw zekerheid \ \11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\1\ \\11\ 1\\\1 \\1\\ 1\111 \\\\ \11\ 0000015243 Verzeketingsorulernerning toegelaten onder nummer 1.009

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2011

Cijfers en Analyse 2011 Cijfers en Analyse 2011 1987-2012 2012 2011 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar 2007 2006 Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen 2010 VADEMECUM CURATOREN ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen VADEMECUM CURATOREN Editie 2010 Annemie Moens Advocaat curator Antwerpen In samenwerking

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Het tweede Belgisch Wielerkampioenschap van de architect. Save the date. Scholen van morgen: een stand van zaken. Schrijf NU in!

Het tweede Belgisch Wielerkampioenschap van de architect. Save the date. Scholen van morgen: een stand van zaken. Schrijf NU in! Het tweede Belgisch Wielerkampioenschap van de architect Save the date Schrijf NU in! Hang voor even uw tekentafel, computer en plotter aan de wilgen... en haal uw racefiets van de haak! Neem deel aan

Nadere informatie

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN Nr. 3017699 TUSSEN: Het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) met maatschappelijke zetel Arenbergstraat,

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. RVV 369 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. Brussel, 23 oktober 2006 SAMENVATTING De Raad voor het

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009)

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer Het boekje dat u nu in handen heeft, bevat de algemene voorwaarden van uw polis Ethias Familiale. Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Zakboekje. Praktijkgevallen. Besluiten 6. Evolutie binnen het wetgevend en. Lijst met praktijkgevallen. Besluit. Netwerk Ombudsmannen Organen vzw 7

Zakboekje. Praktijkgevallen. Besluiten 6. Evolutie binnen het wetgevend en. Lijst met praktijkgevallen. Besluit. Netwerk Ombudsmannen Organen vzw 7 Zakboekje 2007 VoorwoordInleiding 1 De klachten Nieuwe in cijferswetgeving 2 Algemeen Algemeen overzicht overzicht 2.1 Verzekeringsondernemingen 2.2 Tussenpersonen Tussenpersonen 2.3 Datassur Datassur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK

HET GEMEENSCHAPPELIJK HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS Taak en werking 3 5 8 15 31 35 Voorwoord HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS INHOUD I. Een gemeenschappelijk motorwaarborgfonds: waarom en hoe? Ontstaan en

Nadere informatie

Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten

Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten Masterproef van de opleiding Master in

Nadere informatie