medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen"

Transcriptie

1 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onder codenummer 0126 (K.B. 04 en B.S ) Telefoon Telefax Contracten Ongevallen Boekhouding B-1000 Brussel België Bank : AMMA VERZEKERINGEN o.v. Page 1 of 6

2 1. Burgerlijke aansprakelijkheid Werknemers (zoals bezoldigde verpleegkundigen) zijn verbonden met hun werkgever (het ziekenhuis, de verzorgingsinstelling, ) door een arbeidsovereenkomst die beheerst wordt door de wet op de arbeidsovereenkomsten (W.A.O.). Art. 18 van deze W.A.O. vermeldt dat de werknemer persoonlijk aansprakelijk is voor zijn zware fout en de eerder gewoonlijk bij hem voorkomende lichte fout of repetitieve lichte fout. De begrippen zware fout en eerder gewoonlijk lichte fout, worden door de wetgever niet nader omschreven zodat deze begrippen het voorwerp uitmaken van hevige betwistingen en tot de grootste verwarring kunnen leiden. Bovendien leert de rechtspraak ons dat de rechter soms een gewone fout als een zware fout aanmerkt! Kunnen o.m. als zware fouten aanzien worden : het voorbehandelen van de verkeerde patiënt, het aan de oorzaak liggen van het opereren van verkeerde ledematen of organen, het verwisselen van medische dossiers, het toedienen van een verkeerd medicament of het toedienen van een te hoge dosis hiervan, het geven van een verkeerde spuit,... Werd eveneens reeds als zware fout weerhouden : het aanreiken door een verpleegkundige van een verkeerde ampul, nl. etodimaat i.p.v. xylocaine, waardoor een verkeerde inspuiting werd toegediend en bij de patiënt een paraplegie werd veroorzaakt (vonnis, Brussel). Werd door de rechtspraak als gewoonlijk voorkomende lichte fout aanzien : het feit dat een verpleegkundige voor de aansluiting van de zuurstofleiding op het koppelstuk van een endotracheale tube nooit gebruik maakte van het tussenstuk (vonnis, Brugge). Bij voormelde voorbeelden kunnen verpleegkundigen rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken worden. Wanneer de verpleegkundige-werknemer aldus een zware of een gewoonlijk lichte fout heeft begaan, kan de werkgever een regresvordering van zijn uitgaven uitvoeren bij de verpleegkundige-werknemer. Bovendien kan de patiënt de verpleegkundige-werknemer persoonlijk aanspreken! De AMMA-polis verleent tussenkomst voor voormelde schades, ongeacht het feit of de handelingen, die deze schades veroorzaakten, door de werkgever als zware of eerder e erder gewone lichte fout worden beschouwd. Uiteraard blijven de uitsluitingen voorzien door de AMMA-polis (zoals b.v. dronkenschap en opzet) van toepassing. U bent verzekerd volgens het systeem van schadeverwekkend feit. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Page 2 of 6

3 2. Onwettige uitoefening van de geneeskunde g Verpleegkundigen worden dagelijks verplicht om handelingen te stellen die tot de bevoegdheden van medici behoren (zie o.m. KB ). Als voorbeelden kunnen wij citeren : het evalueren van een ziektetoestand, het toedienen van medicatie zonder voorschrift van een arts, Over de onwettige uitoefening van medische handelingen door verpleegkundigen bestaan eveneens heel wat betwistingen en controverses, temeer daar de verzekeringspolis van de werkgever, in het algemeen, geen dekking verleent voor de uitoefening van de onwettige geneeskunde. Ook wanneer u als verpleegkundige in een dergelijke conflictsituatie terechtkomt, biedt de AMMA-polis de beste oplossing. AMMA verbindt er zich immers toe om alle prestaties uitgevoerd door de verpleegkundige ndige-werknemer te verzekeren voor zover het handelingen betreft die gesteld worden in ondergeschikt verband, ter uitvoering van opdrachten die hem/haar volgens de gangbare gebruiken en gewoonten van het ziekenhuis of de verzorgingsinstelling worden toevertrouwd. Hierbij moet worden opgemerkt dat AMMA niet de bedoeling heeft om deze praktijken aan te moedigen. AMMA is van mening dat deze handelingen tot een strikt minimum beperkt moeten worden. 3. Prestaties uitgevoerd buiten de werkuren De AMMA-polis biedt eveneens dekking voor de prestaties uitgevoerd buiten het ziekenhuis (bijv. bij dringende hulpverlening, verzorging van vrienden of familie,...). 4. Onvoldoende dekking door de werkgever en dekking in conflictsituaties In het algemeen zal de verpleegkundige geen inzage krijgen in de door de werkgever gesloten uitbatingspolis. Bij eventuele onvoldoende verzekering biedt de AMMA-polis tussenkomst (bijv. bij niet-dekking van de persoonlijke aansprakelijkheid van de verpleegkundige). Ook wanneer men in een conflictsituatie terechtkomt, waarin verschillende partijen betrokken zijn, heeft men er alle belang bij om over een eigen verzekeringspolis te beschikken. De AMMA-polis zal u toelaten om uw eigen belangen optimaal te beschermen en zal u ook de mogelijkheid m bieden om de evolutie van het schadegeval op de voet en met kennis van zaken te volgen. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Page 3 of 6

4 5. Rechtsbijstand In voorgaande paragrafen werd de burgerlijke aansprakelijkheid van de loontrekkende verpleegkundige toegelicht. Deze problematiek staat evenwel los van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de verpleegkundige-werknemer. De verpleegkundige-werknemer kan aldus, overeenkomstig de algemene regels, voor de strafrechter gedaagd worden en, in voorkomend geval, veroordeeld worden (bijv. bij onopzettelijk toedienen van slagen en verwondingen, schending van het beroepsgeheim, onwettige uitoefening van de geneeskunde,...). De straffen kunnen zwaar zijn. Een andere vaststelling is dat, bij een schadegeval, de werkgever zal beslissen hoe het in zijn verzekeringspolis verzekerd bedrag in de waarborg Rechtsbijstand zal worden verdeeld tussen de betrokken partijen (bijv. wanneer in een schadegeval zowel het ziekenhuis als medici en paramedici betrokken zijn). Dit bedrag zal vaak beperkt en onvoldoende zijn. Ook kan men in een conflictsituatie terechtkomen, waarin de belangen van de in het schadegeval betrokken partijen uiteenlopend zijn (zie ook paragraaf 4 hierboven). Wanneer men, overeenkomstig voorgaande voorbeelden, zelf een advocaat zal moeten aanstellen, zullen de kosten al vlug oplopen. Ook hier biedt de AMMA-polis de beste oplossing. U bent verzekerd voor een bedrag van euro om een eigen advocaat, medisch raadsman en/of ander expert aan te stellen. 6. Rechtsbijstand bij de verbreking eking van de arbeidsovereenkomst Indien de werkgever in geval van verpleegkundige fout beslist het slachtoffer te vergoeden zonder bij de verpleegkundige-werknemer zijn uitgaven terug te vorderen, bestaat steeds de mogelijkheid dat hij de arbeidsovereenkomst opzegt ingevolge verpleegkundige fout. U heeft dan een (zeer) goede advocaat nodig; uw loopbaan staat immers op het spel! Ook hier biedt de AMMA-polis de beste oplossing. AMMA zal immers altijd uw belangen waarnemen wanneer uw arbeidsovereenkomst wordt opgezegd ingevolge een verpleegkundige fout. 7. Agressie Statistische gegevens tonen aan dat verpleegkundigen meer en meer het slachtoffer worden van agressie (bijv. in spoeddiensten). De infrastructuur van een ziekenhuis is niet altijd optimaal om het personeel de nodige bescherming te bieden. Wanneer zich een ongeval voordoet zal de eventuele tussenkomst van de verzekeraar van de werkgever voor de verpleegkundige-werknemer beperkt zijn. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Page 4 of 6

5 AMMA biedt u, als optie, de mogelijkheid om een ongevallenpolis af te sluiten aan uitzonderlijke voorwaarden. De polis dekt niet alleen agressie-incidenten incidenten op het werk maar tevens alle privé- ongevallen (bijv. bij een val in de woning) of een ongeval op weg naar of van het werk. * * * AMMA VERZEKERINGEN o.v. Page 5 of 6

6 medische verzekeringen sinds 1944 Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van (B.S ) toegelaten door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onder codenummer 0126 voor de takken ongevallen, ziekte, auto, brand, andere schade, b.a. auto en algemene b.a. (K.B. 04 en B.S ) opgericht op statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op , , , Telefoon Telefax Contracten Ongevallen Boekhouding B-1000 Brussel België Bank : Swift : ARTEBEBB RSZ : IBAN BE Nr Nationaal Register : Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer : AMMA VERZEKERINGEN o.v. Page 6 of 6

AMMA VERZEKERINGEN TIEN GOEDE REDENEN OM UW VERZEKERINGSCONTRACT MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID BIJ AMMA VERZEKERINGEN AF TE SLUITEN!

AMMA VERZEKERINGEN TIEN GOEDE REDENEN OM UW VERZEKERINGSCONTRACT MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID BIJ AMMA VERZEKERINGEN AF TE SLUITEN! AMMA VERZEKERINGEN TIEN GOEDE REDENEN OM UW VERZEKERINGSCONTRACT MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID BIJ AMMA VERZEKERINGEN AF TE SLUITEN! AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties

Nadere informatie

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma.

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma. SeniorPlan Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS Algemene Voorwaarden Uitgave D De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: Euromex NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

Auto Verzekeringsvoorstel

Auto Verzekeringsvoorstel Auto Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begrippen. 2 Nadere omschrijving van sommige risico's. 1 Omschrijving van de verzekering

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begrippen. 2 Nadere omschrijving van sommige risico's. 1 Omschrijving van de verzekering VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden inzake de verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel en draagwijdte van de verzekering 6 Artikel 2 : Vergoedingen bij schadegeval 6-7 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de

Nadere informatie

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN EEN FAMILIALE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOORKOMT HEEL WAT NARIGHEDEN In uw privéleven bent u aansprakelijk

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum

verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

MULTIRISICOPOLIS MOTORRIJTUIG

MULTIRISICOPOLIS MOTORRIJTUIG MULTIRISICOPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden V-3-CG-001-N-04/2007 Uitg. 04/2007 Advieslijn 02/505 67 00 Touring Verzekeringen Shops : 1000 Brussel - Thurn & Taxis Havenlaan 86C // 1040 Brussel -

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012)

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN Inhoudstafel Blz. Definities 4 Afdeling A : burgerlijke aansprakelijkheid 5 Artikel 1 t.e.m. 2 : Doel

Nadere informatie

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be MUlTiRisiCOPOLIS Algemene voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. 903 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

A A N S P R A K E L I J K H E I D E N V E R Z E K E R I N G. Jan Vande Moortel 1. BEGRIPPEN. 1.1. Aansprakelijkheid

A A N S P R A K E L I J K H E I D E N V E R Z E K E R I N G. Jan Vande Moortel 1. BEGRIPPEN. 1.1. Aansprakelijkheid A A N S P R A K E L I J K H E I D E N V E R Z E K E R I N G Jan Vande Moortel 1. BEGRIPPEN 1.1. Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid is het juridisch begrip voor verantwoordelijkheid: iemand is aansprakelijk

Nadere informatie

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN Nr. 3017699 TUSSEN: Het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) met maatschappelijke zetel Arenbergstraat,

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

Rechtsbijstandsverzekering. Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden

Rechtsbijstandsverzekering. Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden Beeldt u zich eens in Een hond heeft u gebeten De meubels die werden geleverd, komen niet overeen met uw bestelling... Uw loodgieter heeft een herstelling slecht

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Probleemstelling Op 2 oktober 2002 is de Hoge Raad voor de Vrijwilligers

Nadere informatie

MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID FA C U LTEIT R EC H TSG ELEER D H EID MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN SCRIPTIE INGEDIEND TOT HET BEHALEN VAN DE ACADEMISCHE GRAAD VAN MASTER IN DE RECHTEN DOOR:

Nadere informatie

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Overzicht De dekkingen burgerrechtelijke aansprakelijkheid 3 1. Omvang van de dekkingen 3 2. Aanvang van de dekkingen 5 3. Verzekeringsgebied 5 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie