Bijzondere cloud voor bijzondere zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere cloud voor bijzondere zorg"

Transcriptie

1 Bijzondere cloud voor bijzondere zorg Ed Staal Bij vernieuwing en economische vooruitgang vervullen ICT in het algemeen en cloud computing in het bijzonder een cruciale functie. Dat stelde Victor de Pous in het voorwoord van de eerste editie van Praktijkvisies op Cloud Computing. Evangelisch zorgverlener Profila Zorg en service provider Unica Schutte ICT trokken de afgelopen jaren samen op om deze bewering in de praktijk te brengen. In deze case nemen wij u mee in de gezamenlijke ervaringen waarmee Profila Zorg een bijzonder cloud platform realiseerde om haar bijzondere zorg maximaal te ondersteunen. Profila Zorg zocht in 2011 een manier om haar ICT-omgeving robuuster uit te voeren. Toen Bert van de Glind in de loop van 2011 als ICT Manager startte bij de zorgverlener, trof hij een risicovolle ICT-omgeving aan op het hoofdkantoor van zijn nieuwe werkgever in Houten. Alle servers stonden in een archief, maar er was geen brandbeveiliging en geen dubbele uitvoer van bijvoorbeeld internetvoorzieningen. Back-ups werden door verschillende receptionistes gemaakt en waren daardoor niet altijd centraal beschikbaar. De deur van het archief was wel op slot, maar de sleutel hing er als het ware naast, schetst Van de Glind de situatie. Permanente beschikbaarheid De ICT Manager besefte dat de inrichting van de ICT-omgeving een bedreiging vormde voor de organisatie. De noodzaak van permanente beschikbaarheid van informatie werd steeds hoger, dus in haar zorgverlening is ICT een belangrijke component voor Profila Zorg. Het biedt cruciale communicatiemiddelen voor haar ruim 330 medewerkers, maar is ook de basis voor alle documenten over de behandelmethodes. Als er geen ICT is heeft dat niet direct gevolgen voor de gezondheid of het welzijn van cliënten, maar de zorgverleners van Profila Zorg gebruiken ICT haast permanent in hun dagelijkse werkzaamheden. Als er iets met een cliënt is, moeten zij immers snel weten hoe dat behandeld moet worden. Dat staat allemaal in documenten binnen de ICT-omgeving.

2 Om die reden besloot de zorgverlener haar ICT-omgeving naar de cloud te brengen, in een professioneel datacenter. De noodzaak van permanente beschikbaarheid van informatie vormde de belangrijkste grondslag, maar ook de wens voor meer elasticiteit woog nadrukkelijk meer mee. De instelling wilde eenvoudig capaciteit kunnen opschalen of afschalen, aan de hand van de actuele gebruikersbehoeftes. Daarnaast herkent Van de Glind de trend dat zorginstellingen steeds meer ICT-taken aan een professionele service provider uitbesteden vanwege specialisme en kosten. Hij vindt Profila Zorg geen kleine organisatie, maar ook weer niet zo groot dat het zelf een ICT-omgeving professioneel kan opzetten en onderhouden. Zowel uit het oogpunt van kosten als specialisme stapte Profila Zorg daarom over op een model van shared diensten. Een professioneel, robuust datacenter hielp de zorgpartij bovendien om zich nog beter te conformeren aan standaarden van NEN7510, een norm voor informatiebeveiliging in de zorg die in de afgelopen jaren eerder een eis dan een wens is gebleken. Eigen domein Er volgde een zorgvuldige selectie van drie aanbieders. Hoewel er geen aanbesteding werd uitgeschreven, beoordeelde Profila Zorg alle aanbiedingen volgens een puntensysteem om een zo objectief mogelijk beeld te vormen. Unica Schutte ICT kwam daarbij als meest geschikte service provider uit de bus. Vooral het feit dat deze service provider een eigen domein in het datacenter heeft opgezet en beheert, was voor Profila Zorg een belangrijk pluspunt. Veel service providers huren alleen ruimte in een datacenter en werken daarmee eigenlijk als onderaannemer. De zorgverlener koos dan ook bewust voor een specialist die haar eigen domein heeft ingericht en continu beheert en actualiseert. Daarnaast woog de prijs mee. Bijzonder was vooral dat de zorginstantie haar eigen servers in kon brengen die in het datacenter van Unica Schutte ICT werden geplaatst. Mede door de open en flexibele opzet van het cloudplatform, kunnen eigen investeringen eenvoudig worden meegenomen in een overstap naar cloud computing. Het zelf inbrengen van haar servers biedt volgens Van de Glind een stukje zekerheid aan Profila Zorg en resulteert erin dat zij zelf eigenaar blijft van de hardware. Ook nam de service provider de bestaande softwarelicenties over, waardoor die investeringen behouden bleven. Zowel op het

3 gebied van kosten als compliancy werd daarmee een onderscheidend en gunstig model gerealiseerd. Draagvlak Cruciaal bij het succes van de overstap was echter de acceptatie van de gebruikers. Een goede migratie is dan ook afhankelijk van de voorbereiding. Aan de overstap naar cloud computing ging een zorgvuldige voorbereiding vooraf, zowel op het gebied van techniek als in het creëren van draagvlak bij de medewerkers. De nieuwe ICT-omgeving in het datacenter is parallel aan de oude omgeving opgezet. Toen beide omgevingen naast elkaar draaiden, hoefde eigenlijk alleen de knop maar omgezet te worden. Het (voor)informeren van de gebruikers is cruciaal. Een professionele ICT-omgeving die functioneel goed in elkaar zit, is alleen effectief als de communicatie over het gebruik duidelijk is. Door de eindgebruikers intensief te informeren over de aanstaande wijzigingen, onder meer met de verspreiding van periodieke nieuwsbrieven en het aanbieden van Office-cursussen, werd de basis gelegd voor een soepele migratie naar een nieuwe gebruikersomgeving. De daadwerkelijke migratie werd uiteindelijk in 1,5 dag uitgevoerd. Profila Zorg en Unica Schutte ICT formeerden vervolgens een nazorgteam, dat gedurende twee weken gebruikersvragen en problemen wegnam. Vooral de eerste twee weken na de migratie zijn immers belangrijk voor het succes. Meer tijd voor zorg Met de moderne programmatuur ervaren medewerkers van Profila Zorg in de cloud-omgeving een aanzienlijke verbetering van de laadtijd van de profielen, waardoor ze sneller toegang tot informatie krijgen. Tevens biedt de nieuwe ICT-omgeving ambulante medewerkers de mogelijkheid om eenvoudig op de ICT-omgeving in te loggen. De zorgverleners werken regelmatig bij de zorgvrager thuis en hebben van daar uit ook toegang tot hun digitale dossier nodig. Ook de thuiswerkconstructie is fors vereenvoudigd. Voorheen was het lastig om vanuit huis te werken en waren speciale VPN-verbindingen nodig, maar nu is een webbrowser en token voldoende om op een beveiligde manier toegang tot te krijgen.

4 Door de aanpassingen in de ICT-omgeving, kunnen de medewerkers de focus houden op zorgverlening. Doordat zij sneller kunnen werken, hebben ze meer tijd voor de cliënten. De vereenvoudigde toegang tot relevante informatie komt dan ook de kwaliteit van de zorgverlening ten goede. Door de hogere beschikbaarheid van de ICT-omgeving kunnen medewerkers altijd bij relevante informatie. Als er iets met een cliënt is, moeten medewerkers immers altijd bij de documenten kunnen waarin de behandelmethodes beschreven staan. Naast de focus op zorg, profiteert de zorgverlener tevens op operationele wijze van de overstap naar cloud computing. Zo daalden de operationele ICT-kosten met tientallen procenten. Doordat er in het datacenter gebruik wordt gemaakt van virtualisatie, is het aantal servers teruggebracht met meer dan 60%. Er wordt nu tevens gebruik gemaakt van een aantal shared ICT-diensten die centraal vanuit het datacenter worden aangeboden, zoals een virtuele desktop, online back-up en Antivirus/Antispam. Daardoor worden de kosten voor deze diensten gedeeld met andere partijen en hoeft Profila Zorg die niet meer zelfstandig te dragen. Daarnaast profiteert de zorginstelling met haar nieuwe ICT-omgeving van een hogere beschikbaarheid en beveiliging. Het risico bij calamiteiten is fors gedaald, doordat het datacenter volledig is ingericht op het voorkomen van calamiteiten. Onlangs had de zorgverlener op één van haar locaties een brand. Er hoefden daarna alleen nieuwe kastjes en een router aangeschaft te worden, maar er zijn geen gegevens verloren gegaan. Elasticiteit Het voorlopige resultaat is een robuuste en vooral elastische ICTomgeving, een expliciete wens van de zorginstantie. Het onderhoud is veel minder intensief dan toen het op locatie van Profila Zorg plaatsvond. Omdat er hoofdzakelijk thin clients gebruikt worden, is het onderhoud van de ICT-omgeving volledig afgevangen in het datacenter. Waar Profila Zorg vroeger zelf een server moest aanschaffen, kan het nu binnen enkele uren capaciteit bijschalen in het datacenter van haar service provider. Profila Zorg oriënteert zich bovendien op verdere uitbreiding van haar organisatie, wellicht in de vorm van een fusie met een andere zorginstelling. Deze partij werkt nu nog met een lokale ICT-omgeving, maar het is een logische stap dat de capaciteit in

5 het datacenter wordt uitgebreid. Dat is op basis van het leveringsmodel cloud computing eenvoudig te realiseren. Met de cloud omgeving is de basis gelegd en loopt de motor nu gesmeerd, vindt de ICT Manager van Profila Zorg. Het doel dat zorgverleners meer tijd over hebben voor de cliënten, is volgens Van de Glind bereikt. Doordat de medewerkers nu sneller kunnen werken, hebben zij meer tijd voor zorg en zijn de behandelingen effectiever doordat ze dankzij de hoge beschikbaarheid altijd bij relevante informatie kunnen. Van de Glind merkt dat ook andere zorgverleners interesse tonen. Het is voor ons echt een stukje reclame richting andere zorginstellingen. Zij zijn nieuwsgierig; ik kan hen een overstap naar cloud computing van harte aanbevelen. Bijzondere zorg vergt een bijzondere ICT-omgeving, die zorgverleners optimaal ondersteunt. Profila Zorg en Unica Schutte ICT hebben met hun samenwerking deze bijzondere ICTomgeving gerealiseerd, die niet alleen bijdraagt aan de focus op zorgverlening, maar tevens resulteert in een afname van de ICTkosten. Daardoor kunnen ook de financiële middelen optimaal ingezet worden ten behoeve van de zorg. Aanbevelingen Selecteer een cloud service provider met een eigen datacenter of een eigen domein in een datacenter. Doordat de service provider zelf haar infrastructuur inricht en beheert, is de kennis en flexibiliteit om maatwerk oplossingen te realiseren groter. Laat eigen en/of niet-afgeschreven hardware overnemen door de cloud service provider. Vaak voldoet apparatuur bij een gebruikersorganisatie nog prima om ook in een cloudmodel actief te blijven. Ga daarom in overleg welke onderdelen van de eigen infrastructuur door een cloud service provider in het datacenter geplaatst kunnen worden. Betrek eindgebruikers bij de migratie. Een succesvolle migratie naar cloud computing is grotendeels afhankelijk van het (voor)informeren van de gebruikers. Vaak vereist de overstap een andere manier van werken, waardoor het delen van de voortgang en het bieden van nazorg na een migratie een belangrijk aandachtspunt is.

6 Kies een elastisch cloudmodel dat gebruikers naar behoefte in staat stelt de capaciteit op- of af te schalen. Op deze wijze worden onnodige softwarelicentiekosten vermeden en kan een organisatie toch op basis van actuele marktomstandigheden direct acteren op organisatorische wijzigingen. Besteed bij de inrichting van het model voor cloud computing zorgvuldig aandacht aan ambulante medewerkers. Door hen op een veilige manier vanaf elke plek toegang te geven tot relevante informatie, wordt hun productiviteit fors verhoogd en kunnen zij zich richten op hun kerntaken. Over de auteur: Met brede ervaring op het gebied van management, organisatiestructuren en de branches ICT en telecom op zak, is Ed Staal (1972) sinds halverwege 2011 directeur van Unica Schutte ICT. Voordien werkte Staal in talrijke managementposities voor telecomgigant KPN en bekleedde hij diverse nationale en internationale managementposities bij VANAD Group, een verzameling innovatieve bedrijven die actief zijn op het gebied van ICT en klantcontact. Als landelijk fullservice ICT-dienstverlener met meer dan 25 jaar ervaring, verzorgt Unica Schutte ICT met ruim 150 specialisten de complete ICT-keten op het gebied van levering, implementatie, beheer en onderhoud van ICT-infrastructuren. Met haar brede portfolio is Unica Schutte ICT een partner die een bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen van haar klanten. Het ICT-bedrijf werkt met haar dubbel uitgevoerde datacenter als virtuele organisatie door heel Nederland. Meer informatie is te vinden op

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

In deze editie ERP+CLOUD onderzoeken wij of er voordelen zijn van een ERP-oplossing in de cloud. Vragen die aan bod komen zijn onder andere:

In deze editie ERP+CLOUD onderzoeken wij of er voordelen zijn van een ERP-oplossing in de cloud. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: In onze serie Beyond ERP+ introduceren we de populairste en meest effectieve technologie, software en infrastructuuroplossingen die waarde toevoegen aan uw ERP-systeem. In deze editie ERP+CLOUD onderzoeken

Nadere informatie

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing Cloud computing Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De term is afkomstig

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace Hoe werkplekbeheer verandert door de komst van Desktop Virtualisatie KENNISDOCUMENT Introductie Inhoud Inhoud Kennisdocument Desktop

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Inhoudsopgave Tijd om het beter te doen! 3 1. Optimale bereikbaarheid 5 2. Beter samenwerken 7 3. Veiligheid 9 4. Kosten & beheersbaarheid

Nadere informatie

Customer Case Korevaar van Dijk

Customer Case Korevaar van Dijk Feiten in het kort: Bedrijf: Branche: Letselschade en loonvordering Werknemers: 40 Activiteiten: Behartigt de belangen van slachtoffers van ongevallen bij het verhalen van hun letselclaims Operationeel

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP September 2012 Jaargang 25 #6 SPECIAL INFRA Na onze verhuizing staat de patiënt met Solid Workspace centraal. Louis Poulussen, Ziekenhuis Bernhoven Continuïteit cruciaal voor succes. Ger Scholte, Enkco

Nadere informatie

{Meer grip. Magazine. Strome. een rondje langs de velden Aanbesteding van telefonie

{Meer grip. Magazine. Strome. een rondje langs de velden Aanbesteding van telefonie TRICT. Magazine December 2014 een rondje langs de velden Aanbesteding van telefonie Waar moet het heen met mijn datacenter? Outsourcen, zelf doen, cloud...? {Meer grip op ICT met Strome Inhoud 5 Voorwoord

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht Maart 2015 Jaargang 28 #1 Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht BackupGemak van VCD: zekerheid voor alles Louis Poulussen en Peter Schell, Ziekenhuis

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Efficiency in klantenbeheer in korte tijd op niveau gebracht met gehoste CRM-oplossing

Efficiency in klantenbeheer in korte tijd op niveau gebracht met gehoste CRM-oplossing Efficiency in klantenbeheer in korte tijd op niveau gebracht met gehoste CRM-oplossing Er is veel interesse voor relatiebeheeroplossingen zoals Microsoft Dynamics CRM, maar organisaties zien op tegen lange

Nadere informatie

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Whitepaper Inhoudsopgave Van eigen datacenter naar de cloud Definitie 3 grote trends en uitdagingen Het antwoord: 3 mogelijke scenario

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie