IaaS als basis voor continuïteit en flexibiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IaaS als basis voor continuïteit en flexibiliteit"

Transcriptie

1 1 cloud infrastructure IaaS als basis voor continuïteit en flexibiliteit Verwacht de absolute essentie INHOUD Inleiding Virtualisatie als oplossing Van virtualisatie naar cloud Kosten en flexibiliteit Internationale en nationale trends Case Wansink & Partner Conclusie Meer weten Over Fundaments

2 cloud infrastructure Inleiding In dit whitepaper staat beschreven hoe de IaaS diensten van Fundaments het antwoord is op de groeiende vraag vanuit de markt naar meer flexibiliteit en hogere beschikbaarheid. Dit wordt onderbouwd aan de hand van een concrete klantcase. Het document is opgesteld in mei 2013 en kan op basis van nieuwe diensten en inzichten worden aangepast. Om die reden is het raadzaam periodiek te controleren of er updates zijn. Terugblik Online diensten worden sinds de jaren negentig van de vorige eeuw aangeboden. De eisen die aan de techniek werden gesteld waren aanvankelijk nog gering en de zorg om veiligheid van de inhoud en data-integriteit was weinig ontwikkeld. Als er meer capaciteit nodig was, werd nieuwe hardware aangeschaft en bijgeplaatst, ook als het slechts een tijdelijke capaciteitstoename betrof. De eerste grootschalige opzettelijke verstoringen van online dienstverlening waren voor veel bedrijven een wake up call 1. Aanbieders van informatie (in deze context: de keten bestaande uit datacenters, hosters en website-exploitanten) zagen in dat structureel meer geïnvesteerd moest worden om veiligheid en beschikbaarheid van data en diensten te waarborgen. Desondanks bleef het aantal onvoorziene incidenten hoog, terwijl de afhankelijkheid van online diensten steeds verder toenam. Het investeren in met name hardware om onderbrekingen van de dienstverlening of dataverlies te voorkomen is daarbij een risico, omdat de kans bestaat dat de hardware tijdens de geplande afschrijvingsduur door tussentijdse ontwikkelingen in technisch opzicht vroegtijdig verouderd en niet langer inzetbaar is. Een ander permanent aandachtspunt is dat het verantwoord beschikbaar stellen, verwerken en opslaan van data steeds meer specialistische ondersteuning vergt. De vraag naar deze specialisten is echter al jaren groter dan het aanbod. Door veel partijen werd daarom al vroeg geconstateerd, dat het aanbod van online diensten, de vraag van klanten en het verwachtingspatroon van de eindgebruikers, niet langer gelijke tred hield met bestaande business rules, zoals financiering en staffing. Dit kon op termijn tot onacceptabele situaties leiden. Virtualisatie als oplossing Om bovenstaande situatie te doorbreken moest gelijktijdig aan twee voorwaarden worden voldaan. Gevraagd werd de combinatie van technische innovaties met een andere kijk op de IT informatieketen en verantwoordelijkheden. De eerste stap die is gezet, was virtualisatie. Via software van bijvoorbeeld marktleider VMware worden hiermee fysieke machines virtueel opgedeeld in afzonderlijke servers en dataclusters. Voordeel van deze systematiek is een beter gebruik van de resources, dat zich vertaalt in lagere investeringen en efficiëntere beheermogelijkheden. Van virtualisatie naar cloud De stap die volgde op virtualisatie heet cloud (of cloudcomputing). Met cloud koopt de klant geen softwarelicenties (voor applicaties) of hardware meer. Hij huurt slechts wat op moment X voor Y gebruikers of Z processen nodig is. Er zijn geen up- front investeringen meer nodig en afschrijvingen die innovaties in de weg kunnen staan, zijn niet meer aan de orde. Met andere woorden: de cloudgebruiker is van capex volledig overgestapt naar opex 2. Inmiddels bestaat voor elke vorm van IT een cloud oplossing, de bekendste zijn SaaS, PaaS en IaaS 1 o.a. en.wikipedia.org/wiki/melissa_computer_virus 2 Zie voor uitleg: wikipedia.org/wiki/opex 2

3 Fundaments levert uitsluitend IaaS diensten 3. Deze onderste laag in het model wordt uiteraard op huurbasis aangeboden, waarbij Fundaments de zorg voor o.a. storage, beschikbaarheid en veiligheid op zich neemt. Het eerder genoemde punt van de noodzaak voor deskundig IT personeel is gebruikmakend van IaaS diensten, zoals Fundaments die aanbiedt, ook opgelost. Met IaaS komt namelijk de noodzaak voor de klant te vervallen om zelf nog over een uitgebreide IT afdeling te beschikken die verantwoordelijk is voor de eigen systemen. Fundaments neemt die rol al dan niet met een partner volgens duidelijk vooraf vastgelegde specificaties, over. Door aanbod en daarmee focus tot één deel van de IT-keten te beperken en door het inzetten van de beste hardware en software 4, kan Fundaments voldoen aan de hoogste veiligheidseisen en de continuïteit van de dienstverlening waarborgen. Dat de klanten van deze zekerheid profiteren en daarmee zelf ook voldoen aan de gestelde eisen spreekt voor zich. Kosten en flexibiliteit Terwijl bedrijven en overheden, mede om budgettaire redenen, kritisch kijken naar de uitgaven om IT stabiel en betrouwbaar te maken en moeite hebben met langlopende contracten, lijkt het ook onafwendbaar dat toepassingen steeds meer opslag en capaciteit vergen. Dit lijkt een tegenstelling, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Ook hier bieden clouddiensten zoals IaaS de slimme oplossing. Het stelt de gebruikers namelijk in staat real-time capaciteit bij te schakelen, zonder dat de daily business onderbroken wordt. Dit alles op basis van kortlopende contracten. Voor gebruikers van clouddiensten is die flexibiliteit een enorme verbetering, omdat incidentele of periodieke pieken eenvoudig kunnen worden opgelost. Maar niet alleen het opvangen van pieken, ook het over langere periode bijschakelen van capaciteit als gevolg van groei is extreem makkelijk. Er zijn geen langdurende inkooptrajecten meer nodig, blijvende capaciteitstoename kan real-time door de klant zelf worden geactiveerd. WIJ BOUWEN GEEN CLOUDS Internationale en nationale trends Het is bekend dat niet elke cloudaanbieder kan voldoen aan de eisen voor veiligheid en data-integriteit. In deze context wordt vaak verwezen naar Amerikaanse wetgeving 5. Hierdoor is het plaatsten van, met name privacygevoelige, data in een Amerikaanse cloud omgeving in een aantal gevallen niet conform Nederlandse en Europese wetgeving. 3 Zie het whitepaper over IaaS partners 4 5 nl.wikipedia.org/wiki/usa_patriot_act 3

4 In Europa bieden meerdere nationale telecomoperators mede om bovenstaande een cloudomgeving binnen de eigen landsgrenzen aan waar overheidsdata en data van kwetsbare sectoren naar toe gemigreerd wordt. De dienstverlening van Fundaments, gebaseerd op huisvesting in meerdere datacenters op Nederlands grondgebied, is op een vergelijkbaar principe gebaseerd: meer flexibiliteit, verhoging van de beschikbaarheid en verlaging van de kosten hand in hand laten gaan met een sterke focus op maximale dataveiligheid. Fundaments beschikt hier, met haar vaste partners, over uitgebreide ervaring zoals de volgende case van Wansink & Partner aantoont. Case Wansink & Partner Achtergrond HET PER FECTE FUNDA MENT Wansink & Partner is een accountantorganisatie met een sterke focus op Noordoost- Nederland. De organisatie, die ruim 7 jaar geleden werd gestart, heeft vestigingen in Almelo, Groningen en Hengelo. Het is een dienstverlener met als missie écht een partner te willen zijn voor ondernemers vanuit fiscaal en financieel perspectief. De organisatie heeft menselijk contact hoog in het vaandel staan, met ruimte voor het gesprek en de oprechte wil de klant te begrijpen. Tegelijkertijd is Wansink & Partner heel vooruitstrevend en daarom, in het kader van een zo efficiënte bedrijfsvoering, bewust overgestapt naar het IaaS platform van Fundaments. Migratie Wansink & Partner is van eigen systemen overgestapt op IaaS. Dat is gedaan om een aantal redenen waarbij continuïteit, flexibiliteit en veiligheid centraal stonden. Op basis van eerdere ervaringen van Wansink & Partner met applicaties en dataopslag bij externe partijen gold als eerste eis het vergroten van de beschikbaarheid van de dienstverlening. De migratie volgde op een tender waarbij de keuze viel op de combinatie van Fundaments en Expro-IT. Thijs Wansink: wij hebben onze plannen en visie op papier gezet en uiteindelijk bleek Fundaments en Expro-IT de combinatie te zijn die met de beste reactie kwam. Kenmerkend voor Fundaments is dat ze vanaf het begin tot en met het einde meedenken, dat willen wij graag [ ] Een van de redenen om voor IaaS en cloud te kiezen is dat sommige van onze processen écht heel veel rekenkracht vergen. 4

5 Besparingen en continuïteit De keuze voor de IaaS oplossing van Fundaments heeft Wansink & Partner zeker geen windeieren gelegd. Op basis van het contract was vooraf bekend wat de besparingen zouden zijn, maar er bleken nog meer voordelen te zijn door de overstap naar de IaaS dienstverlening van Fundaments. Door de overstap naar IaaS en omdat er geen complexe hardware meer op de vestigingen staat is verder nog het aantal IT uren dat Wansink & Partner intern maakte op jaarbasis met 75% afgenomen. Kortom enorme besparingen in geld uitgedrukt en verhoging van de productiviteit van de medewerkers omdat onderbrekingen tot het verleden behoren. Naast die kosten noemt Wansink nog een bijzonder pluspunt: de kennis bij Fundaments die garandeert dat snel en adequaat op vragen gereageerd wordt. Thijs Wansink: wij hebben redelijk veel onderzoek gedaan en moeten doen om te kijken waar wij terecht konden. Ik denk dat Fundaments een van de weinig partijen is waar accountants en accountancy gerelateerde dienstverleners zonder al te veel blikken of blozen naar toe kunnen gaan. Ze hebben veel kennis en kunde ook op het gebied van accountancy. Ze weten aan welke eisen je moet voldoen en dat kunnen ze zonder al te veel moeite aanbieden. Dat is echt heel bijzonder. [ ] Het klinkt als iets heel raars, maar feit is dat als we bellen, dat we geholpen worden. Ze staan altijd klaar, hoe klein of hoe groot het vraagstuk ook is. Je kan altijd bellen, altijd contact hebben. Er wordt altijd een oplossing voor je gezocht. Fundaments is een partner, dat past ook in onze filosofie en daar ben ik echt over verbaasd dat is echt uniek. HET BEGINT BIJ DE BASIS 53

6 Toekomst Wansink verwacht dat meer branchegenoten diezelfde stap gaan zetten en op zoek zullen gaan maar een aanbieder die ze kan ontzorgen zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid en continuïteit van de data en systemen. Fundaments is daarvoor in zijn optiek een uitstekende partij. Thijs Wansink: Fundaments heeft het procedureel goed voor elkaar. Ze kunnen prachtig gaan schermen met allemaal ISO certificeringen, maar het gaat er natuurlijk ook om wat ze in de praktijk uitvoeren en dat ze het werkbaar houden voor de klant. Fundaments heeft die combinatie naar mijn mening heel goed weten te vinden en dat maakt het gewoon aangenaam. Kiezen voor Fundaments De case van Wansink & Partner illustreert dat gebruikmaken van het IaaS platform van Fundaments aanzienlijke financiële besparingen oplevert. Die besparingen gaan hand in hand met hogere flexibiliteit, beschikbaarheid en optimale veiligheid van de diensten. Voor ondernemers die denken in groei en de zorg voor de IT continuïteit graag uitbesteden aan specialisten en op dat punt maximaal ontzorgd willen worden, is dit een perfect te volgen voorbeeld. Meer weten over wat Fundaments voor u kan betekenen? OUWT LOUDS Wilt u weten hoe de IaaS clouddienst van Fundaments ook uw organisatie ten goede komt? Neem contact op met Dennis Wijnberg voor meer informatie. 6

7 Conclusie Cloud is een logische ontwikkeling en een verstandige keuze van een groeiend aantal bedrijven. Inmiddels kunnen ook bedrijven die met vertrouwelijke en gevoelige data omgaan en zware eisen stellen aan dienstverlening én dienstverleners voor cloud kiezen. Door te kiezen voor een nationale aanbieder kan cloud ook voor die sectoren, denk aan accountants, advocaten en notarissen, een perfecte oplossing bieden gebaseerd op meer flexibiliteit, continuïteit en veiligheid tegen lagere kosten. Meer weten Bovenstaande opsomming van de voordelen van IaaS is beknopt, maar geeft toch een goede indruk hoe ondernemers die BC hoog in het vaandel hebben staan, baat hebben bij de IaaS diensten van Fundaments. Voor meer details en uitleg hoe IaaS verder bijdraagt aan hogere beschikbaarheid en lagere kosten: neem contact op met Dennis Wijnberg voor een oriënterend gesprek. Over Fundaments Fundaments bestaat uit een team van IaaS en VMware experts. Het bedrijf is voortgekomen uit Oxilion, een gerenommeerde aanbieder van (managed-) hostingservices, die al sinds 2000 veel vertrouwen geniet bij tienduizenden klanten. Vanwege de steeds verder toenemende vraag naar IaaS diensten heeft Oxilion begin 2013 besloten dit deel van de dienstverlening onder de naam Fundaments aan te bieden. Beide ondernemingen blijven het zelfde committent houden ten aanzien van groene stroom en op andere wijzen duurzaamheid promoten. De diensten van Fundaments worden aangeboden vanuit meerdere datacenters in Nederland die vanzelfsprekend aan de hoogste eisen voldoen. 7

8

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Overstappen op laas loont

Overstappen op laas loont 1 Overstappen op laas loont INHOUD Inleiding Achtergrond Einde van een tijdperk De cloud Kosterbesparing De overstap Knelpunten Conclusie Over fundaments 3 4 5 7 7 cloud infrastructure Inleiding Steeds

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan?

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan? Inleiding Cloud computing is een belangrijk en actueel thema in de IT. Het virtualiseren van servers en het gebruik van de cloud kan uw organisatie veel voordelen bieden, mits er een goede strategie uitgestippeld

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

Cloud: Wat houdt bedrijven tegen? ICT-managers over de inzet van clouddiensten

Cloud: Wat houdt bedrijven tegen? ICT-managers over de inzet van clouddiensten Cloud: Wat houdt bedrijven tegen? ICT-managers over de inzet van clouddiensten In gesprek over de cloud Een paar jaar geleden waren organisaties vol enthousiasme over de inzet van clouddiensten. Het aantal

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Nieuwe kijk op werk vraagt om andere kijk op veiligheid en beschikbaarheid. Solcon Secure Webmail

Nieuwe kijk op werk vraagt om andere kijk op veiligheid en beschikbaarheid. Solcon Secure Webmail Nieuwe kijk op werk vraagt om andere kijk op veiligheid en beschikbaarheid Solcon Secure Webmail Inleiding 2 Mobiliteit 2 Afhankelijkheid en Veiligheid 2 Databerg 3 Veel gebruikte toepassingen 4 E-mail

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie