Overzicht van wijzigingen die in eerdere wijzigingswetgeving is vastgelegd en waarvan de inwerkingtreding op 1 januari 2015 of later is vastgesteld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van wijzigingen die in eerdere wijzigingswetgeving is vastgelegd en waarvan de inwerkingtreding op 1 januari 2015 of later is vastgesteld."

Transcriptie

1 Overzicht van wijzigingen die in eerdere wijzigingswetgeving is vastgelegd en waarvan de inwerkingtreding op 1 januari 2015 of later is vastgesteld. Per wijziging is weergegeven: 1. De datum van inwerkingtreding 2. De te wijzigen wet 3. Het te wijzigen onderdeel (artikel, bijlage) in die wet 4. Korte omschrijving van de strekking van de wijziging 5. De wijzigingswet (met vermelding Kamerstukken) 6. Het staatsblad waarin de wijzigingswet is gepubliceerd 7. Het staatsblad waarin de inwerkingtreding is geregeld (bijvoorbeeld omdat die bij KB is bepaald) 8. Eventuele opmerkingen 9. Indien van toepassing: of het betreffende artikel ook door het voorliggende Belastingplan 2015 wordt gewijzigd arlijks terugkerende wijzigingen zoals de pensioenmaatregelen en de maatregelen op het gebied van de woningmarkt zijn de eerste maal volledig vermeld en beschreven. In de kolom opmerkingen is vermeld tot welk jaar deze wijzigingen worden doorgevoerd. Die jaarlijks terugkerende wijzigingen zijn na de eerste keer dat zij voorkomen niet meer in deze lijst opgenomen. IN WERKING WET ONDERDEEL NUMMER STREKKING WIJZIGING BIJ WELKE WET GEWIJZIGD STAATSBLAD IWT_BRON OPMERKING OOK IN BP Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 1.2 Technische wijziging; hangt samen met herziening regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 1.7 Aanvullende wetgeving zodat de normeringen en begrenzingen uit het Witteveenkader ook kunnen worden toegepast op beroepspensioenregelingen van IB-ondernemers Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 2.5 Artikel vervalt in verband met introductie regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen Overige fiscale maatregelen 2013 (Kamerstukken ) Stb. 2012/669 Stb. 2012/ Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 2.7 Introductie regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 2.10 Verlenging derde schijf als compensatie beperking Stb. 2013/583 Stb. 2013/583 arlijkse aanpassing, laatste hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf 756 en 33819) Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 2.10 Verhoging tarief eerste schijf Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 2.10a Verlenging derde schijf als compensatie beperking Stb. 2013/583 Stb. 2013/583 arlijkse aanpassing, laatste hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf 756 en 33819) Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 2.10a Verhoging tarief eerste schijf Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 2.12 Wijziging ab-tarief in verband met afloop tijdelijk verlaging Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 2.17 Technische wijziging; hangt samen met introductie regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 3.18 Technische wijziging Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 3.18 Aanvullende wetgeving zodat de normeringen en Overige fiscale maatregelen 2013 (Kamerstukken 33403) Stb. 2012/669 Stb. 2012/669 begrenzingen uit het Witteveenkader ook kunnen worden toegepast op beroepspensioenregelingen van IB-ondernemers Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 3.20 Aanpassing gedifferentieerde bijtelling auto op basis van CO2-uitstoot Stb. 2011/642 Wet uitwerking autobrief (Kamerstukken ), Fiscale verzamelwet 2013 (Kamerstukken ) en Belastingplan 2014 (Kamerstukken ) Stb. 2011/642, Stb. 2012/544 en Stb. 2013/565 Pagina 1

2 Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 3.68 Maakt deel uit van de maatregelen om de fiscaal en gefaciliteerde opbouw van oudedagsvoorzieningen te beperken Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 3.78a Technische wijziging Invoeringswet Participatiewet (Kamerstukken 33161) Stb. 2014/270 Stb. 2014/ Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 3.95 Aanvullende wetgeving zodat de normeringen en begrenzingen uit het Witteveenkader ook kunnen worden toegepast op beroepspensioenregelingen van IB-ondernemers. Overige fiscale maatregelen 2013 (Kamerstukken 33403) Stb. 2012/669 Stb. 2012/ Wet inkomstenbelasting 2001 artikel Technische wijziging in verband met de introductie van de nettolijfrente en Wet inkomstenbelasting 2001 artikel Aanvullende wetgeving zodat de normeringen en Overige fiscale maatregelen 2013 (Kamerstukken 33403) Stb. 2012/669 Stb. 2012/669 begrenzingen uit het Witteveenkader ook kunnen worden toegepast op beroepspensioenregelingen van IB-ondernemers Wet inkomstenbelasting 2001 artikel Technische wijziging Invoeringswet Participatiewet (Kamerstukken 33161) Stb. 2014/270 Stb. 2014/ Wet inkomstenbelasting 2001 artikel Terugkeer van termijn hypotheekrenteaftrek voor leegstaande te koop staande voormalige of leegstaande toekomstige eigen woningen naar twee jaar Belastingplan 2011 (Kamerstukken ) en Belastingplan 2014 (Kamerstukken ) Stb. 2010/872 en Stb 2013/565 Stb. 2010/872 In het Belastingplan 2015 wordt de drie-jaarstermijn structureel gemaakt Wet inkomstenbelasting 2001 artikel Technische wijziging Huisvestingswet 2014 (Kamerstukken 32271) Stb 2014/248 Stb 2014/ Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 3.119a Technische wijziging; hangt samen met de beëindiging van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van In Stcrt 2014/3699 is een omissie als gevolg van samenloop hersteld Wet inkomstenbelasting 2001 artikel Maakt deel uit van de maatregelen om de pensioenopbouw via de IB-onderneming gelijk te trekken met de fiscaal gefaciliteerde opbouw in de tweede pijler Wet inkomstenbelasting 2001 artikel Technische wijziging; hangt samen met de maatregelen om de pensioenopbouw via de IBonderneming gelijk te trekken met de fiscaal gefaciliteerde opbouw in de tweede pijler Wet inkomstenbelasting 2001 artikel Technische wijziging; hangt samen met herziening regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 5.16 Introductie nettolijfrente; vrijstelling in box Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 5.16a Introductie nettolijfrente; aanwijzing aanbieders nettolijfrente en Overige fiscale maatregelen 2013 (Kamerstukken ) Stb. 2012/669 Stb. 2012/669 (Kamerstukken ) en Wet van 2 juni 2014 tot wijziging (Kamerstukken ) en en Pagina 2

3 Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 5.16b Introductie nettolijfrente; begrenzing premie en Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 5.16c Introductie nettolijfrente; gevolgen bij onregelmatige handelingen en Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 6.1 Technische wijziging: hangt samen met het vervallen Wet hervorming kindregelingen (Kamerstukken 33716) Stb. 2014/227 Stb. 2014/271 van de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 6.3 Technische wijziging Invoeringswet Participatiewet (Kamerstukken 33161) Stb. 2014/270 Stb. 2014/ Wet inkomstenbelasting 2001 afdeling 6.4 Met het vervallen van de aftrek van uitgaven voor Wet hervorming kindregelingen (Kamerstukken 33716) Stb. 2014/227 Stb. 2014/271 levensonderhoud van kinderen kan afdeling 6.4 vervallen Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 6.13 Aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van Wet hervorming kindregelingen (Kamerstukken 33716) Stb. 2014/227 Stb. 2014/271 kinderen vervalt Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 6.14 Aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van Wet hervorming kindregelingen (Kamerstukken 33716) Stb. 2014/227 Stb. 2014/271 kinderen vervalt Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 6.15 Aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van Wet hervorming kindregelingen (Kamerstukken 33716) Stb. 2014/227 Stb. 2014/271 kinderen vervalt Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 7.8 Introductie regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.2 Technische wijziging;hangt samen met het vervallen Wet hervorming kindregelingen (Kamerstukken 33716) Stb. 2014/227 Stb. 2014/271 van de ouderschapsverlofkorting en de alleenstaande-ouderkorting Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.9 Technische wijziging; hangt samen met het vervallen Wet hervorming kindregelingen (Kamerstukken 33716) Stb. 2014/227 Stb. 2014/271 van de ouderschapsverlofkorting Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.10 Aanpassing algemene heffingskorting (verhoging en aanpassing inkomensafhankelijke afbouw) In het Belastingplan 2015 wordt ook een wijziging van de algemene heffingskorting voorgesteld Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.11 Aanpassing arbeidskorting (verhoging en aanpassing inkomensafhankelijke afbouw) Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.14b Met het vervallen van de ouderschapsverlofkorting Wet hervorming kindregelingen (Kamerstukken 33716) Stb. 2014/227 Stb. 2014/271 kan artikel 8.14b vervallen Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.15 Met het vervallen van de alleenstaande-ouderkorting Wet hervorming kindregelingen (Kamerstukken 33716) Stb. 2014/227 Stb. 2014/271 kan artikel 8.15 vervallen Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.16a Technische wijziging Invoeringswet Participatiewet (Kamerstukken 33161) Stb. 2014/270 Stb. 2014/ Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.18 Technische wijziging Wet hervorming kindregelingen (Kamerstukken 33716) Stb. 2014/227 Stb. 2014/ Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 10.1 Technische wijziging; hangt samen met het vervallen Wet hervorming kindregelingen (Kamerstukken 33716) Stb. 2014/227 Stb. 2014/271 van de alleenstaande-ouderkorting Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 10.2a arlijkse aanpassing (bij ministeriële regeling) Stb. 2013/583 Stb. 2013/583 correctie tarief aftrekbare kosten met betrekking tot 756 en 33819) een eigen woning Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 10.7a Gefaseerde afschaffing werkbonus Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 10a.8 Vervallen keuzemogelijkheid werkkostenregeling Fiscale vereenvoudigingswet 2010 (Kamerstukken 32130) Stb. 2009/611 Stb. 2009/611 en Stb. 2013/ Wet op de loonbelasting 1964 artikel 2 Technische wijziging; hangt samen met wijziging Wet werken naar vermogen naar Participatiewet Invoeringswet Participatiewet (Kamerstukken ) Stb. 2014/270 Stb. 2014/271 In eerste instantie per 1 januari 2014; bij Overige fiscale maatregelen 2014 is de datum gewijzigd in 1 januari 2015 Pagina 3

4 Wet op de loonbelasting 1964 artikel 10 Technische wijziging en Wet op de loonbelasting 1964 artikel 11 Ter voorkoming dat een werknemer loonbelasting Wet werk en zekerheid (Kamerstukken 33818) Stb. 2014/216 Stb. 2014/274 moet betalen over de aanspraak op een transitievergoeding op grond van artikel 7:673 en 7:673a BW, die hij mogelijk ontvangt als de arbeidsovereenkomst eindigt. De uit deze aanspraken voortvloeiende transitievergoeding behoort in dat geval wel tot het fiscale loon Wet op de loonbelasting 1964 artikel 11b Technische wijziging; hangt samen met vervanging Invoeringswet Participatiewet (Kamerstukken 33161) Stb. 2014/270 Stb. 2014/271 Wet werk en bijstand door Participatiewet Wet op de loonbelasting 1964 artikel 13bis Aanpassing gedifferentieerde bijtelling auto op basis Wet uitwerking autobrief (Kamerstukken 33007) en Stb. 2011/642 en Stb. 2011/642 van CO2-uitstoot Belastingplan 2014 (Kamerstukken 33752) Stb. 2013/ Wet op de loonbelasting 1964 artikel 18 Aanpassing van de relevante grenzen voor de eerder als 40-deelnemingsjarenpensioen aangeduide pensioenvorm Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Kamerstukken ) Wet op de loonbelasting 1964 artikel 18a Verlaging opbouwpercentages ouderdomspensioen Wet op de loonbelasting 1964 artikel 18b Verlaging opbouwpercentages partnerpensioen Wet op de loonbelasting 1964 artikel 18c Verlaging opbouwpercentages wezenpensioen Wet op de loonbelasting 1964 artikel 18e Strekt ertoe dat het deelnemingsjarenpensioen niet meer kan bedragen dan 75% van het gemiddelde pensioengevend loon Wet op de loonbelasting 1964 artikel 18e Aanpassing van de relevante grenzen voor de eerder als 40-deelnemingsjarenpensioen aangeduide pensioenvorm Wet op de loonbelasting 1964 artikel 18g Technische wijziging; biedt de mogelijkheid om regels te stellen met betrekking tot het gemiddelde pensioengevend loon Wet op de loonbelasting 1964 artikel 18ga Als pensioengevend loon wordt ten hoogste een bedrag van in aanmerking genomen Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Kamerstukken 33290) Wet op de loonbelasting 1964 artikel 18h Technische wijziging (toevoeging verwijzing) Stb. 2012/328 Stb. 2012/328 arlijkse aanpassing, laatste aanpassing per 1 januari 2023 en en en en Stb. 2012/328 Stb. 2012/328 arlijkse aanpassing, laatste aanpassing per 1 januari 2024 Pagina 4

5 Wet op de loonbelasting 1964 artikel 20a Verlenging derde schijf als compensatie beperking Stb. 2013/583 Stb. 2013/583 arlijkse aanpassing, laatste hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf 756 en 33819) Wet op de loonbelasting 1964 artikel 20b Verlenging derde schijf als compensatie beperking Stb. 2013/583 Stb. 2013/583 arlijkse aanpassing, laatste hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf 756 en 33819) Wet op de loonbelasting 1964 artikel 22 Aanpassing algemene heffingskorting (verhoging en aanpassing inkomensafhankelijke afbouw) Wet op de loonbelasting 1964 artikel 22a Aanpassing arbeidskorting (verhoging en aanpassing inkomensafhankelijke afbouw) Wet op de loonbelasting 1964 artikel 22abis Gefaseerde afschaffing werkbonus Wet op de loonbelasting 1964 artikel 22aa Technische wijziging; hangt samen met vervanging Invoeringswet Participatiewet (Kamerstukken 33161) Stb. 2014/270 Stb. 2014/271 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten door Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet op de loonbelasting 1964 artikel 22c Technische wijziging Wet hervorming kindregelingen (Kamerstukken 33716) Stb. 2014/227 Stb. 2014/ Wet op de loonbelasting 1964 artikel 22d Technische wijzigingen; hangen samen met gefaseerde afschaffing werkbonus Wet op de loonbelasting 1964 artikel 23 Technische wijziging; hangt samen met vervanging Invoeringswet Participatiewet (Kamerstukken 33161) Stb. 2014/270 Stb. 2014/271 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten door Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet op de loonbelasting 1964 artikel 32bc Vervalt in verband met aftopping pensioengevend loon Wet op de loonbelasting 1964 artikel 32bd Vervallen werkgeversheffing hoog loon Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 Stb. 2012/321 en Stb. 2012/321 en (Kamerstukken 33287) en Belastingplan 2014 Stb. 2013/565 Stb. 2013/565 (Kamerstukken 33752) Wet op de loonbelasting 1964 artikel 33 Technische wijziging; hangt samen met vervanging Wet werk en bijstand door Participatiewet Invoeringswet Participatiewet (Kamerstukken 33161) Stb. 2014/270 Stb. 2014/ Wet op de loonbelasting 1964 artikel 38g Technische wijziging; hangt samen met de gewijzigde Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd aanduiding van de eerder als 40- (Kamerstukken 33290) deelnemingsjarenpensioen aangeduide pensioenvorm Wet op de loonbelasting 1964 artikel 38m Overgangsrecht in verband met aftopping pensioengevend loon Stb. 2012/328 Stb. 2012/328 arlijkse aanpassing, laatste aanpassing per 1 januari Wet op de loonbelasting 1964 artikel 39c Vervallen keuzemogelijkheid werkkostenregeling Fiscale vereenvoudigingswet (Kamerstukken 32130) Stb. 2009/611 Stb. 2009/611 en Stb. 2013/ Wet op de loonbelasting 1964 artikel 39f Beëindigt de tijdelijke 80%-regeling voor afkoop stamrechtvrijstelling Wet op de loonbelasting 1964 artikel 39g Overgangsrecht in verband met vervallen werkgeversheffing eindloonregelingen Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen artikel 1 Technische wijziging; hangt samen met vervanging Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten door Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en In eerste instantie per 1 januari 2014; bij Overige fiscale maatregelen 2014 is de datum gewijzigd in 1 januari 2015 Invoeringswet Participatiewet (Kamerstukken ) Stb. 2014/270 Stb. 2014/ Successiewet 1956 artikel 24 Tariefsgrens wordt verhoogd met 3000 Pagina 5

6 Successiewet 1956 artikel 32 Technische wijziging; hangt samen met introductie en nettolijfrente Successiewet 1956 artikel 33a Vervallen van verhoging vrijstelling schenkbelasting tot Wet op de omzetbelasting 1968 artikel 6h Nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 artikel 6i Nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 artikel 6j Nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 afdeling 7 Nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 afdeling 8 Nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 en Stb. 2010/871 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 afdeling 9 Wijziging i.v.m. nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 en Fiscale verzamelwet 2010 (Kamerstukken 32401) en Stb. 2010/871 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 artikel 11 Wijziging medische vrijstelling i.v.m. nieuwe Wet Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Kamerstukken Stb. 2014/280 Stb. 2014/281 maatschappelijke ondersteuning ) Wet op de omzetbelasting 1968 artikel 28q Nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 artikel 28r Nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 artikel 28s Nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 artikel 28t Nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 artikel 28u Nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 artikel 28v Nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 artikel 28w Nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 en Belastingplan 2012 (Kamerstukken 33003) en Stb. 2011/639 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 artikel 28x Nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 artikel 28y Technische wijziging i.v.m. nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Kamerstukken 31 en Fiscale verzamelwet 2010 (Kamerstukken 32401) en Stb. 2010/871 Stb. 2009/565 jo Wet op de omzetbelasting 1968 bijlage I Renovatie- en herstelwerkzaamheden onder het verlaagde btw-tarief vervalt Fiscale verzamelwet 2013 (Kamerstukken 33637) en Belastingplan 2014 (Kamerstukken 33752) Stb. 2013/413 en Stb. 2013/565 Stb. 2013/ Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 artikel 9 Aanpassing CO2-gerelateerde tarieven BPM Wet uitwerking autobrief (Kamerstukken 33007) en Belastingplan 2014 (Kamerstukken 33752) Stb. 2011/642 en Stb. 2013/ Wet op de accijns artikel 27 Verhoging accijns op LPG Wet uitwerking autobrief (Kamerstukken 33007) en Stb. 2011/642 en Stb. 2011/642 Belastingplan 2014 (Kamerstukken 33752) Stb. 2013/ Wet op de accijns artikel 35 Verhoging accijns op tabak Wet belastingen op milieugrondslag artikel 18 Introductie gedifferentieerd tarief belasting op leidingwater Wet belastingen op milieugrondslag artikel 59 Aanpassing tarief energiebelasting op aardgas dat Wet uitwerking autobrief (Kamerstukken 33007) Stb. 2011/642 Stb. 2011/642 wordt gebruikt voor de aandrijving van motorvoertuigen Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen artikel 8a Technische wijziging; hangt samen met herziening regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen Stb. 2011/642 Pagina 6

7 Wet op de internationale artikel 6b In artikel 6b is een aan Richtlijn 2011/16/EU Wet van 27 september 2012 tot wijziging van de Wet op de Stb. 2012/453 Stb. 2012/453 bijstandsverlening bij de heffing van belastingen ontleende lijst van inkomens- en vermogenscategorieën opgenomen waarbij de Minister van Financiën automatisch gegevens verstrekt aan de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (Kamerstukken 33246) Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 2.10 Verhoging tarief eerste schijf Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 2.10a Verhoging tarief eerste schijf Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 3.20 Aanpassing gedifferentieerde bijtelling auto op basis Wet uitwerking autobrief (Kamerstukken 33007) Stb. 2011/642 Stb. 2011/642, 2e Nota van van CO2-uitstoot wijziging Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.10 Aanpassing algemene heffingskorting (verhoging en aanpassing inkomensafhankelijke afbouw) Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.11 Aanpassing arbeidskorting (verhoging en aanpassing inkomensafhankelijke afbouw) Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.12 Gefaseerde afschaffing werkbonus Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 10.2a Wijziging strekt ertoe het voor de FOR en de oudedagsvoorzieningen in de derde pijler geldende maximum voor het pensioengevend inkomen niet aan de prijsontwikkeling, maar aan de loonontwikkeling te koppelen Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 10a.10 Artikel vervalt; betrof overgangsrecht Belastingplan (Kamerstukken 33003) Stb. 2011/639 Stb. 2011/639 spaarloonregeling Wet op de loonbelasting 1964 artikel 13bis Aanpassing gedifferentieerde bijtelling auto op basis Wet uitwerking autobrief (Kamerstukken 33007) Stb. 2011/642 Stb. 2011/642, 2e Nota van van CO2-uitstoot wijziging Wet op de loonbelasting 1964 artikel 18ga Invoegen indexatiebepaling voor het bedrag dat maximaal als pensioengevend loon in aanmerking wordt genomen Wet op de loonbelasting 1964 artikel 22 Aanpassing algemene heffingskorting (verhoging en aanpassing inkomensafhankelijke afbouw) Wet op de loonbelasting 1964 artikel 22a Aanpassing arbeidskorting (verhoging en aanpassing inkomensafhankelijke afbouw) Wet op de loonbelasting 1964 artikel 22abis Gefaseerde afschaffing werkbonus Wet op de loonbelasting 1964 artikel 38l Artikel 38l maakte variabilisatie van reeds vóór Overige fiscale maatregelen 2013 (Kamerstukken 33403) Stb. 2012/669 Stb. 2012/669 1 januari 2013 ingegaan pensioen tijdelijk mogelijk en vervalt per 1 januari Wet op de motorrijtuigenbelasting artikel 23b Vervallen vrijstelling MRB voor auto's met een CO2- Wet uitwerking autobrief (Kamerstukken 33007) Stb. 2011/642 Stb. 2011/642, 2e Nota van 1994 uitstoot van minder dan 50 gr/km wijziging Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.10 Aanpassing algemene heffingskorting (verlaging) Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.11 Aanpassing arbeidskorting (verlaging) Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.12 Gefaseerde afschaffing werkbonus Wet op de loonbelasting 1964 artikel 22 Aanpassing algemene heffingskorting (verlaging) Wet op de loonbelasting 1964 artikel 22a Aanpassing arbeidskorting (verlaging) Wet op de loonbelasting 1964 artikel 22abis Gefaseerde afschaffing werkbonus Wet op de accijns artikel 10 Het speciale tarief voor mousserende wijn vervalt Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 Stb. 2012/321 Stb. 2012/321 (Kamerstukken 33287) Wet op de accijns artikel 11d Het speciale tarief voor mousserende Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 Stb. 2012/321 Stb. 2012/321 tussenproducten vervalt (Kamerstukken 33287) Wet belastingen op milieugrondslag artikel 59 Verhoging tarief eerste schijf energiebelasting (elektricitiet) ter dekking van het verlaagde tarief voor kleinschalig duurzaam opgewekte elektriciteit Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 2.10 Verlenging derde schijf als compensatie beperking hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf en aanpassing tarieven tweede, derde en vierde schijf 756 en ) Stb. 2013/583 Stb. 2013/583 arlijkse aanpassing, laatste voor zover betreft verlenging derde schijf en per 1 januari 2042 voor zover het betreft de aanpassing van de tarieven Pagina 7

8 Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 2.10a Verlenging derde schijf als compensatie beperking hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf en aanpassing tarieven tweede, derde en vierde schijf 756 en 33819) Stb. 2013/583 Stb. 2013/583 arlijkse aanpassing, laatste voor zover betreft verlenging derde schijf en per 1 januari 2042 voor zover het betreft de aanpassing van de tarieven Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 3.13 De vrijstelling voor bedragen ontvangen voor Fiscale verzamelwet 2012 (Kamerstukken 33245) Stb. 2012/544 Stb. 2012/544 pleegkinderen vervalt (horizonbepaling) Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 6.39a De muliplier voor giften aan culturele instellingen vervalt (horizonbepaling) Geefwet (Kamerstukken 33006) en Overige fiscale maatregelen 2014 (Kamerstukken 33753) Stb. 2011/641 en Stb 2013/566 Stb. 2011/641 en Stb 2013/ Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.2 Technische wijziging; hangt samen met vervallen werkbonus Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 8.12 Vervallen werkbonus Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 10b.1 Technische wijziging; hangt samen met vervallen werkbonus Wet op de loonbelasting 1964 artikel 20a Verlenging derde schijf als compensatie beperking hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf en aanpassing tarieven tweede, derde en vierde schijf Wet op de loonbelasting 1964 artikel 20b Verlenging derde schijf als compensatie beperking hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf en aanpassing tarieven tweede, derde en vierde schijf 756 en ) 756 en ) Stb. 2013/583 Stb. 2013/583 arlijkse aanpassing, laatste voor zover betreft verlenging derde schijf en per 1 januari 2042 voor zover het betreft de aanpassing van de tarieven Stb. 2013/583 Stb. 2013/583 arlijkse aanpassing, laatste voor zover betreft verlenging derde schijf en per 1 januari 2042 voor zover het betreft de aanpassing van de tarieven Wet op de loonbelasting 1964 artikel 21c Technische wijziging; hangt samen met vervallen werkbonus Wet op de loonbelasting 1964 artikel 22abis Vervallen werkbonus Wet op de loonbelasting 1964 artikel 26 Technische wijziging; hangt samen met vervallen werkbonus Wet op de vennootschapsbelasting 1969 artikel 16 De muliplier voor giften aan culturele instellingen vervalt (horizonbepaling) Geefwet (Kamerstukken 33006) Stb. 2011/641 en Stb 2013/566 Stb. 2011/641 en Stb 2013/ Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 3.31 Vervallen VAMIL (horizonbepaling) Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 3.42 Vervallen EIA (horizonbepaling) Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 3.42a Vervallen MIA (horizonbepaling) Algemene wet inzake rijksbelastingen artikel 67o Vervallen van de uitbreiding voor de fiscaliteit van het overtredersbegrip voor de bestuurlijke boete uit te breiden met de doen pleger, de uitlokker en de medeplichtige (horizonbepaling) Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen artikel 41bis Vervallen van de uitbreiding in de toeslagensfeer van het overtredersbegrip voor de bestuurlijke boete uit te breiden met de doen pleger, de uitlokker en de medeplichtige (horizonbepaling) Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (Kamerstukken ) Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (Kamerstukken ) Stb. 2013/567 Stb. 2013/567 Stb. 2013/567 Stb. 2013/ Wet op de loonbelasting 1964 artikel 11 Technische wijziging; hangt samen met vervallen artikel 673a BW Wet op de loonbelasting 1964 artikel 39d Overgangsrecht in verband met vervallen levensloopregeling als zodanig Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 10a.11 Overgangsrecht in verband met vervallen levensloopregeling als zodanig Wet op de loonbelasting 1964 artikel 36a Technische wijziging; hangt samen met vervallen levensloopregeling Wet werk en zekerheid (Kamerstukken ) Stb. 2014/216 Stb. 2014/216 Belastingplan 2012 (Kamerstukken 33003), Belastingplan 2013 (Kamerstukken 33402), Regeling samenloop fiscale wetten 2013 en Fiscale verzamelwet 2013 (Kamerstukken ) Stb 2011/639, Stb 2012/668, Stcrt. 2012/26315 en Stb. 2013/413 Stb 2011/639 en Stb 2012/668 Belastingplan 2012 (Kamerstukken 33003) en Belastingplan Stb 2011/639 en Stb 2011/639 en 2013 (Kamerstukken 33402) Stb 2012/668 Stb 2012/668 Fiscale verzamelwet 2013 (Kamerstukken 33637) Stb. 2013/413 Stb. 2013/413 Pagina 8

9 Wet inkomstenbelasting 2001 hoofdstuk 10bis Het overgangsrecht "oude regime Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Stb. 2012/670 Stb. 2012/670 eigenwoningregeling" vervalt. Doordat hoofdstuk 10bis vervalt vervallen tevens de artikelen 10bis.1 tot en met 10bis.12 (Kamerstukken 33405) Wet inkomstenbelasting 2001 hoofdstuk 10A Technische wijziging; hangt samen met vervallen Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Stb. 2012/670 Stb. 2012/670 overgangsrecht "oude regime eigenwoningregeling" (Kamerstukken 33405) Wet inkomstenbelasting 2001 artikel 10a.12 Voor zogenoemde startersleningen wordt het bestaande overgangsrecht gehandhaafd 756 en ) Stb. 2013/583 Stb. 2013/583 Ingevolge de Fiscale verzamelwet 2014 wordt 10a.12 gewijzigd 10a.15 Pagina 9

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten

Fiscale actualiteiten Vergezichten Programma: 19:30 uur Ontvangst 20:00 uur Fiscale actualiteiten door Birgitta van Antwerpen en Vincent Verburg 20:45 uur Hoe financiert u uw onderneming anno 2015? door Pieter van den Berg

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën Datum 17 november 2011 Betreffende wetsvoorstel: 33007 Wijziging van de

Nadere informatie

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017)

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) 34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I, onderdeel P,

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel P een

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Het Belastingplan 2012 noemt de volgende wijzigingen in de heffingskortingen:

Belastingplan 2012. Het Belastingplan 2012 noemt de volgende wijzigingen in de heffingskortingen: Belastingplan 2012 Inleiding Vrijdag 16 september 2011 heeft Minister de Jager en Staatsecretaris Weekers van Financiën het Fiscaal pakket 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Fiscaal pakket bestaat

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) B BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 Laatste bewerking op 14 juli 15 De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de onderdelen n en r, onder

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Hier komt uw logo! Wijze Raad 2015. Voor ondernemers en ondernemende particulieren. Hier komen uw adresgegevens! 1

Hier komt uw logo! Wijze Raad 2015. Voor ondernemers en ondernemende particulieren. Hier komen uw adresgegevens! 1 Wijze Raad 2015 Voor ondernemers en ondernemende particulieren Hier komen uw adresgegevens! 1 Inhoudsopgave Voorwoord Belangrijke wijzigingen 2015 De werkkostenregeling in het kort Veranderingen kindregelingen

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015

Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015 Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015 Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit jaar staan de voorgestelde

Nadere informatie

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: I Artikel 31, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Directie Algemene Fiscale Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 / 184 Overgangsrecht Inhaal pensioenrechten / 209

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget Prinsjesdag 2014 Uit de schaduw van de crisis dat is de titel van de Miljoenennota die op Prinsjesdag 2014 bekend gemaakt is. Hoe pakt het kabinet het aan? Wat betekenen de plannen van Prinsjesdag 2014

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2014, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2015 gepresenteerd. Dit bestond in voorgaande jaren

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de

Nadere informatie

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel I, onderdeel W, opgenomen

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom 1 Update voor 2016 en 2017 Prinsjesdagontbijt 2016 Belastingplan 2017 cs Veel verschillende wetsvoorstellen Belastingplan 2017 Overige fiscale maatregelen

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2011

Nieuwsbrief juli 2011 Nieuwsbrief juli 2011 In dit nummer: Overgangsmaatregel verlaagd btw-tarief op verbouwingen Zelfstandigenaftrek wordt vervangen door 1 vaste aftrek Nieuwe btw-regels privégebruik zakelijke auto per juli

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20620 31 december 2009 Bijstellingsregeling 2010 10 december 2009 Nr. DB 2009/719 M Directoraat-Generaal voor Fiscale

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015

OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015 OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015 Op Prinsjesdag 2014 (dinsdag 16 september 2014) is het wetsvoorstel Belastingplan 2015 (34.002) aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2015 is het Belastingplan beperkt

Nadere informatie

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Brondatum: 17-09-2013 Het fiscale pakket Belastingplan 2014 bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014. In het Belastingplan

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2015-2018

Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2015-2018 Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2015-2018 Niet alle maatregelen die per 1 januari 2016 en later in werking treden volgen uit het Belastingpakket voor 2016. Om te zorgen dat u het overzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2013, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Agenda 1. Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf 2. Belastingplan door Peter Kranendonk MSc LLM 3. Macro economische ontwikkelingen door Han Mesters (ABN AMRO Bank) 4. Vragen

Nadere informatie

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2015 vastgesteld op 1.507,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

volksverzekeringen 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 %

volksverzekeringen 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 % I. Belastingplan 2015 Inkomstenbelasting Tarief inkomstenbelasting 2015 box 1 Belastbaar inkomen meer dan Jonger dan AOWleeftijd: - Ouder dan AOWleeftijd maar geboren vanaf 1 januari 1946: - Ouder dan

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden:

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: Artikel 31 Laatste bewerking op 24 januari Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: u. hetgeen een mantelzorger op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel

Nadere informatie

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd:

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70975 28 december 2017 Bijstellingsregeling directe belastingen 2018 28 december 2017 Nr. 2017-0000230204 Directoraat-Generaal

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA)

Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA) Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA) Op 21 juni 2013 is het wetsvoorstel Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen; WPA) ingediend

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 79 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 november

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

Datum 31 januari Betreft Nota van wijziging Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33046)

Datum 31 januari Betreft Nota van wijziging Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33046) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!!

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! 16 november 2015 Pagina: 1 Pagina: 2 Pagina: 3 Pagina: 4 200 jaar Staten Generaal Pagina: 5 Miljoenennota Toelichting op: Begroting 2016 Per onderwerp/departement

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

a. De in onderdeel B opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

a. De in onderdeel B opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant,

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant, ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 17 december 2014 Betreft: Informatiebrief 2014/2015 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In artikel 2.10, eerste lid, wordt de tarieftabel vervangen door: I II III IV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In artikel 2.10, eerste lid, wordt de tarieftabel vervangen door: I II III IV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35144 30 december 2013 Bijstellingsregeling directe belastingen 2014 30 december 2013 Nr. DB2013/569M Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom Introductie Prinsjesdagontbijt 2016 Miljoenennota en Belastingplan 2017 Hoofdpunten Miljoenennota 2017 Beleidspunten 2017 Maatschappelijke prioriteiten

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Op Prinsjesdag, 17 september 2013, heeft het kabinet vier wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer,

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Fiscale aspecten van pensioen

Fiscale aspecten van pensioen Fiscale aspecten van pensioen Mr. S.P.N. Brouwer FFP Mw. mr. V.M. Hek-Weghorst FB P.P.M. Lavrijssen FB Mw. mr. J. Polman-Jager Eindredactie: Prof.mr. H.M. Rappelle Vijfde drvk Sdu Fiscale & Financièîe

Nadere informatie

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1

Nadere informatie

Belastingtarieven box 1 jonger dan AOWleeftijd. Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Belastingtarieven box 1 jonger dan AOWleeftijd. Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Belastingtarieven Inkomstenbelasting Belastingtarieven box 1 jonger dan AOWleeftijd Belastingtarieven box 1 voor personen die de nog niet hebben bereikt. Belastbaar inkomen Schijf Vanaf T/m Tarief Totale

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Gouden Handdruk. Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling

Gouden Handdruk. Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling Prinsjesdag 2013 staat opnieuw in het teken van bezuinigen. De meest in het oog springende maatregelen zijn het afschaffen van de fiscale regeling rond gouden

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 756 Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening

Nadere informatie