Smart support: productievere medewerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smart support: productievere medewerkers"

Transcriptie

1 Smart support: productievere medewerkers

2 Support maakt ICT effectief Van werkplekken in de cloud tot enterprise social media: ICT stelt organisaties in staat om makkelijker mee te kunnen bewegen met de veranderende vraag van de markt en van hun medewerkers. Althans, dat zou het moeten doen. Want pas wanneer ICT met goede support ervoor zorgt dat het werkelijk gebruik effectief ondersteund wordt, slagen nieuwe ICT-oplossingen. In veel organisaties voldoet werkplek- en andere ICT- support nog niet aan de behoeftes van klanten. Vanuit het verleden zijn supportactiviteiten vaak over meerdere organisatieonderdelen verdeeld, die los van elkaar geen integrale oplossing kunnen bieden. De focus is doorgaans op de techniek en op het verhelpen van storingen, en minder op het ondersteunen van de productiviteit en de bedrijfsprocessen van hun klanten. Dit leidt tot frustratie en ergernis bij klanten. En die ergernis gaat niet alleen ten koste van de medewerkerstevredenheid, maar ook van de productiviteit en zelfs van het innoverend vermogen van organisaties. Inhoud Definitie ICT-support - 3 Onderzoek factoren die de rol van Support veranderen - 4 Impact op ICT: integraal supportbeleid - 6 Stappenplan naar een nieuwe rol - 7 Wat levert het op? - 9 Smart Support van KPN - 10 Management summary - 11 Risico s Sturen op klanttevredenheid is echter lastig door de manier waarop supportactiviteiten nu worden bestuurd. De kwaliteit van helpdesks wordt gemeten aan de hand van de mate waarin de geleverde diensten voldoen aan de afgesproken Service Level Agreements SLA s. De ervaring leert echter dat klanten doorgaans niet meegedacht hebben bij de ontwikkeling van de KPI s in deze SLA s. En dat terwijl er veel op het spel staat wanneer het gebruik van ICT niet effectief ondersteund wordt. Met een verouderde helpdesk vermindert het draagvlak voor en de toepassing van nieuwe technologie, neemt het kosteneffectief gebruik van ICT- middelen af en ontstaan compliancerisico s door verkeerd gebruik van ICT. Deze whitepaper is gebaseerd op dagelijkse ervaringen met, inzichten in en analyses van ICT-supportbehoeftes van verschillende medewerkers. Deze hebben zij opgedaan bij diverse grote internationale en kleinere zakelijke organisaties uit verschillende branches in Nederland. Stappen Voor ICT is het van belang om supportactiviteiten op een integrale en klantvriendelijke manier aan te bieden. En dat betekent onder meer een integrale aanpak, een hoog oplossend vermogen in de eerste lijn, veel verschillende kanalen voor klanten om uit te kiezen en gebruik maken van het zelfoplossend vermogen van klanten. In deze whitepaper laten we zien wat een dergelijke integrale en klantvriendelijke aanpak organisaties oplevert en wat de stappen zijn om hier te komen. 2

3 Definitie ICT-support omvat alle service en voorlichting rond en over het gebruik van ICT die een organisatie biedt aan haar medewerkers om het werk goed te kunnen doen. Zowel ICT als support zijn brede begrippen. ICT omvat alle technologie die medewerkers gebruiken in hun dagelijkse werk. Denk bijvoorbeeld aan applicaties, devices, printvoorzieningen, netwerken, connectie en de achterliggende infrastructuur. Support omvat alle service en voorlichting die nodig is om deze technologie te kunnen gebruiken, zowel reactief als proactief. Concreet betekent het support op de (virtuele) werkplek. Daarmee loopt de support uiteen van het oplossen van problemen rond applicaties, toegangsrechten en het verstrekken van vervangende devices bij storingen op de werkplek (reactief) tot advies en trainingen in het gebruik van nieuwe applicaties en mobiele devices (proactief). De meeste mensen kennen support vaak alleen van één of meerdere helpdesks in de eigen organisatie. De reputatie van deze helpdesks is doorgaans niet heel goed. Dat komt doordat er geen integrale oplossing geboden wordt, waardoor medewerkers met meerdere onderdelen contact moeten zoeken voor een oplossing. Dat kost ze veel tijd en energie. Welke supportvoorzieningen zijn mogelijkerwijs onderdeel van een supportmix? Innovatieve selfserviceportals, met onder meer een kennisdatabase, support- apps, gebruikerscommunities (waarin collega s elkaar helpen), een webshop of corporate appstore, en instructiefilmpjes, met (proactief) advies over nieuwe ontwikkelingen en toepassingen Servicedesk, met mensen die geselecteerd zijn op flexibiliteit, klantvriendelijkheid en een groot oplossend vermogen (bij het eerste contact al een oplossing), liefst met kennismanagementervaring, end- to- end verantwoordelijkheid en controle over de keten. De servicedesk is benaderbaar via telefoon, chat, videoconferentie of e- mail Servicepunten op de eigen vestigingen en daarbuiten voor mensen die onderweg zijn of thuiswerken, voor het verstrekken van nieuwe of vervangende hardware, persoonlijke ondersteuning, advies en training rond actuele onderwerpen en de nieuwste technologieën Geautomatiseerde uitgifte en inname van accessoires en hardware via een ICT- vending machine (ook wel bekend als de ICT- snoepautomaat ) Trainingen en demonstraties, die speciaal bedoeld zijn om de productiviteit en zelfredzaamheid te vergroten en eventuele problemen in het gebruik te voorkomen Slimme service management oplossingen, waarmee Support haar klanten integraal en eenduidig kan helpen Supportmix Passende ICT- support is een optimale combinatie van verschillende kanalen, zoals een selfserviceportal, een 24/7 servicedesk en fysieke servicepunten. Deze kanalen zijn goed afgestemd op de behoeftes en werkstijlen van klanten of het nu gaat om managers, medewerkers (tijdelijk of vast) of leveranciers. In de supportmix van een organisatie komen alle kanalen samen. Passende ICT- support is bovendien centraal in een organisatie belegd. De CIO of IT- manager is verantwoordelijk en beheert vanuit die centrale positie de budgetten en de capaciteit. 3

4 Onderzoek naar supportbehoeftes en -wensen Wat verwachten medewerkers nu van support(kanalen) en wat verwachten ze in de toekomst? Wij voerden in 2014 een onderzoek uit onder diverse verschillende medewerkers naar hun supportwensen en behoeftes rond supportkanalen. Dit onderzoek is uitgevoerd bij een divers aantal grote (inter)nationale en kleinere zakelijke organisaties in verschillende branches in Nederland. Met behulp van vragenlijsten en workshops zijn bij organisaties diverse situaties in kaart gebracht. Per organisatie zijn verschillende type medewerkers vanuit de bedrijfsvoering en ICT gevraagd bij te dragen aan het onderzoek. De 4 onderkende types representeren de 4 werkstijlen. Dit zijn mobiele kenniswerkers, mobiele taakwerkers, locatiegebonden taakwerkers en locatiegebonden kenniswerkers. De focus lag enerzijds op de vraag in welke mate bestaande huidige supportkanalen dagelijks worden gebruikt en anderzijds welke verwachting en wensen men heeft om dat in de toekomst te doen. In onderstaande tabel ziet u de uitkomsten. Waar nu bijvoorbeeld nog veel wordt gebeld en gevraagd wordt aan collega s en ook zelf naar oplossingen gegoogled wordt, is vooral de behoefte aan selfserviceportals, servicepunten en livechat enorm groot. Veel medewerkers vinden de huidige beschikbare mogelijkheden op dit gebied bij hun organisaties nog onvoldoende en lijken mede door opgedane consument ervaringen - nu echt open te staan voor aanvullende ICT supportkanalen aangeboden vanuit hun organisatie of externe dienstverlener. Daarnaast is ook gebleken dat veel medewerkers vinden dat het direct oplossend vermogen bij het eerste contact met Support hoger zou moeten kunnen. Het ICT- management en directeuren gaven aan de trends te herkennen en stappen te willen maken om de eindgebruikerstevredenheid te vergroten en de totale kosten via en van ICT- support beter te beheersen en te verlagen. Hiervoor wil men de eisen en wensen van de medewerkers de gebruikers nog meer centraal stellen. 5 factoren die het belang van goede support vergroten Voor succesvolle ICT- trajecten is een nieuwe kijk op support onontbeerlijk. Want nieuwe ICT- toepassingen en - oplossingen, zoals grootschalige inzet van clouddiensten, doen het hele ICT- landschap veranderen. Inclusief de rol en positie van supportactiviteiten. Welke vijf factoren zijn doorslaggevend? En welke nieuwe randvoorwaarden stellen die aan de supportactiviteiten? 1. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Van de keukentafel tot de trein, van bedrijfsverzamelgebouw tot de kantine van een klant: de werkplek is waar de medewerker is. En dat betekent dat ICT- support mee moet reizen. Of in elk geval op al die locaties 24/7 goed bereikbaar is, via verschillende kanalen chat, e- mail, telefonisch, op fora, met YouTube- demonstraties en - instructievideo s. Maar ook offline. Want door het toegenomen aantal devices per persoon, blijft de behoefte aan offline support groot. En is zelfs groeiende. Een voorbeeld van een dergelijk offline supportkanaal is een ICT- shop in de centrale hal van het hoofdkantoor. Nog klantvriendelijker zijn winkels onderweg. Deze voorzien als gevolg van de toegenomen mobiliteit in een groeiende behoefte. Wanneer een medewerker, tussen twee afspraken door, snel terecht kan bij een winkel in een willekeurig stadscentrum om daar zijn problemen met een tablet, smartphone of laptop op te lossen, scheelt dat veel tijd en ergernis. Daarnaast kan zo n contactmoment ook aangegrepen worden om de interne klant de medewerker aanvullend te helpen met extra tips om het device in kwestie efficiënter te gebruiken. Randvoorwaarden: 24/7 support, via verschillende kanalen, online en offline, afgestemd op de verschillende klanten, met verschillende servicepunten binnen en buiten de organisatie 2. Consumerization van zakelijke ICT De verwachtingen van de eindgebruiker veranderen door consumerization sterk. Consumerization van zakelijke ICT betekent dat de ICT- toepassingen in de privésetting vaak geavanceerder zijn dan toepassingen in de zakelijke omgeving. Medewerkers verwachten op hun werk echter dezelfde gebruiksvriendelijkheid die zij als consument ervaren. Inclusief meer keuzevrijheid: de gebruiker wil zelf kunnen bepalen óf een ICT- toepassing nodig is, welke dat moet zijn en waar en wanneer deze wordt ingezet. Consumerization biedt ook mogelijkheden: de zelfredzaamheid die medewerkers privé laten zien, kan Support in de werkomgeving volop benutten. Bijvoorbeeld met gebruiksvriendelijke selfserviceportals, inclusief gebruikerscommunities, waar collega s elkaar onder toeziend oog van Support kunnen helpen. Mochten 4

5 collega s tegenstrijdige adviezen geven, dan kan Support modereren en, voor er verwarring ontstaat, adviseren vanuit het centrale ICT- supportbeleid. Differentiatie is hier overigens van groot belang: de early adaptors hebben behoefte aan andere support dan de slow adaptors, de late volgers. Om ook hen gebruik te laten maken van selfserviceportals is extra aandacht via communicatie, instructies en training van belang. Randvoorwaarden: keuzevrijheid in toepassingen en devices, ondersteuning via verschillende kanalen van selfserviceportals tot fysieke (retail)locaties en servicepunten, adaptatieprogramma s, ook voor late volgers 3. Samenwerken binnen en buiten de organisatie De noodzakelijke wendbaarheid van organisaties zorgt ook voor nieuwe samenstellingen waarin mensen werken: gelegenheidscoalities, tijdelijke projectgroepen, out- en insourcing, voormalige collega s die als ZZP er hun werk voortzetten, leveranciers die gebruikmaken van systemen. Al deze nieuwe klanten vragen om support en service. Doordat ze vaak vanaf eigen systemen en devices inloggen, vraagt dit van supportmedewerkers veel kennis, flexibiliteit en klantvriendelijkheid. Bovendien kunnen verzoeken van buitenaf security- en compliancerisico s met zich meebrengen. Daarom is het verstandig om, samen met andere organisatieonderdelen als HR of Inkoop, hier preventief beleid op te ontwikkelen. Wanneer bijvoorbeeld een projectgroep opgeheven wordt of wanneer een interimmer klaar is met de opdracht, moet dat ook bij de supportmedewerkers bekend zijn. Zij kunnen met zogenaamde centrale provisioning en deprovisioning op één plek accounts en ICT- capaciteit toekennen en verwijderen op een praktische en structurele manier compliancerisico s terugdringen. Dergelijke praktische tools worden altijd in samenhang met het integrale supportbeleid ingezet. Randvoorwaarden: snelle provisioning en deprovisioning, helder beleid, goede ondersteuning van het supportteam, laagdrempelige tools (instructievideo s bijvoorbeeld), klantvriendelijke en flexibele instelling 4. Nieuwe technologie De introductie van nieuwe technologie zorgt voor het ontstaan van nieuwe supportvragen. Door de groei van Bring Your Own- concepten bijvoorbeeld zoeken medewerkers met een groot scala aan devices ondersteuning bij het supportteam. De afgelopen twee jaar is het aantal eigen devices dat ingezet wordt op de werkvloer met bijna 25% gegroeid. Ook de hoeveelheid devices per medewerker blijft groeien: het aantal op de werkvloer ingezette devices van werkgever én medewerker samen, is de afgelopen 2 jaar gegroeid van 2,5 naar 3 stuks. En deze groei zet door. Andere, vaak eenvoudigere, vragen verdwijnen gedeeltelijk als gevolg van professionele inzet van integrale clouddiensten. Denk aan het resetten van accounts wanneer het wachtwoord van een applicatie weer eens kwijt is. De introductie van Single Sign On een clouddienst waarbij medewerkers maar één keer hoeven in te loggen, met één gebruikersnaam en wachtwoord zorgt ervoor dat het aantal vragen om het wachtwoord te resetten tot een minimum teruggebracht kan worden. Deze vragen vormen nu vaak nog een grote belasting voor supportmedewerkers. Randvoorwaarden: continue ontwikkeling en training, op een centrale offline locatie, een klantvriendelijke en flexibele instelling, online laagdrempelige tools (instructievideo s bijvoorbeeld) en up-to-date integraal supportbeleid dat ook antwoorden biedt rond Bring Your Own 5. Productiviteit omhoog Omdat medewerkers in de dagelijkse praktijk moeten voldoen aan hoge eisen en onder druk staan om steeds efficiënter te werken, willen ze graag dat hun supportvraag centraal staat. Ze willen niet lang hoeven te zoeken en direct op het juiste adres zijn (letterlijk en figuurlijk). Support moet ze op een snelle, laagdrempelige manier helpen. Ongeacht of het op afspraak is of op een willekeurig moment dat het de klant goed uitkomt. Support kan organisaties daarmee de mogelijkheid bieden om nieuwe ICT- technologie effectief te maken en de productiviteit van medewerkers maximaal te ondersteunen. Met laagdrempelige toegang tot bestel- en downloadmogelijkheden (veilige alternatieven voor Dropbox, bijvoorbeeld) of met proactief advies (bijvoorbeeld snelle gebruikerstips bij nieuwe devices) stimuleert Support haar klanten om optimaal gebruik te maken van alle ICT- middelen. Randvoorwaarden: diverse kanalen (online en offline) voor constante ondersteuning, centrale budgethouder, slimme servicemanagementoplossingen, trainingen en adaptatieprogramma s, die afgestemd zijn op verschillende werkstijlen Support als visitekaartje van ICT-afdeling De 5 factoren hebben grote gevolgen voor de inzet van supportactiviteiten. ICT- afdelingen kunnen support niet langer zien als een nevenactiviteit, als iets dat achteraf nog even ingeregeld moet worden. Support is anno nu de plaats waar de interactie met de ICT- organisatie plaatsvindt. Het supportteam biedt de kanalen, de contactmomenten en de levering digitaal of op locatie, in sommige organisaties zelfs met een supportwinkel als blikvanger in de hal van de hoofdvestiging(en). Deze centrale aanwezigheid maakt Support tot een onderdeel dat als het visitekaartje van ICT fungeert. Een onderdeel waarmee de reputatie en positie van ICT gemaakt, maar helaas ook gebroken kan worden. Want de trend die breder in het bedrijfsleven geldt, gaat ook op voor Support binnen organisaties: het product kan nog zo goed zijn, wanneer de 5

6 serviceorganisatie dat niet ondersteunt, is de klantervaring blijvend negatief. Positief effect op reputatie én feedbackkanaal Voor ICT biedt het groeiend belang van service een kans. Daarmee kan de afdeling zich ontwikkelen naar een onmisbare serviceorganisatie, waar alle klanten graag digitaal of fysiek langskomen voor hulp bij effectiviteits- en productiviteitsvragen. Support heeft op deze manier een positieve uitwerking op de reputatie van ICT. Support met een hoofdletter S: want door de centrale positionering wordt Support één virtueel team waarbij alle supportkanalen met elkaar verweven zijn. Daarnaast kan Support ingezet worden als feedbackkanaal. Want het supportteam scant en hoort dagelijks de reacties van medewerkers, zowel op bestaande devices en toepassingen, als bij de introductie van nieuwe. Dat maakt Support nog eens extra waardevol voor ICT als geheel het biedt een kans op continue verbetering en ontwikkeling van alle ICT- dienstverlening. Impact op ICT-organisatie: integraal supportbeleid en -aansturing De veranderingen in klantgedrag, verwachtingen van medewerkers en werkomgeving hebben grote invloed op de supportdienstverlening. Maar ook op de aansturing, de kanalen, op de systemen, op de locaties, op de leveranciers: de veranderingen vragen, kortom, om vernieuwing. Om een nieuwe visie, strategie en beleid rond ICT-support. Door de toegenomen behoefte aan tijd- en plaatsonafhankelijk werken neemt het aandeel medewerkers af dat op de eigen werkplek geholpen wil worden. De behoefte aan selfserviceconcepten en servicepunten, die vanuit kantoor, thuis of onderweg goed benaderbaar zijn, groeit juist. Servicepunten bieden daarbij hoogwaardige advies- en ondersteuning. De centrale, klantvriendelijke en professionele servicedesk met veel kennis en end- to- end- verantwoordelijkheid is doorgaans het middelpunt van een bredere supportmix. Nieuwe visie, strategie en beleid Vanuit een integrale benadering de supportactiviteiten benaderen betekent ook op een hoger niveau nadenken over inrichting en aansturing. Zo is het van belang rekening te houden met de toegenomen eis van flexibiliteit: zowel organisaties als afdelingen krimpen en groeien, wijzigen van locatie en van koers. Om dat te kunnen doen, kiezen ze ook steeds vaker voor de inzet van clouddiensten en/of Bring Your Own- strategieën. Bij het (her)ontwikkelen van een nieuwe visie op support, inclusief strategie en beleid, zijn dergelijke vragen in samenhang met financieringsmogelijkheden en - modellen, organisatie- en klantbehoeftes sturend. Samenwerking Die ontwikkeling van strategie en beleid gebeurt niet in een vacuüm. In overleg met andere stakeholders binnen de organisatie is het van belang te bepalen hoe de supportmix aansluit op de behoeftes van de klanten. Samen met HR kan bijvoorbeeld in kaart gebracht worden wat de verschillende werkstijlen in een organisatie zijn en hoe Support daarop kan aansluiten (zie ook het volgende hoofdstuk, Stappenplan). 6

7 Stappenplan Door het groeiend aantal ICT-mogelijkheden kunnen organisaties steeds slimmer inspelen op de veranderende wensen en behoeften van de markt én hun medewerkers. Een goede ondersteuning van de medewerker, onafhankelijk van plaats of tijd, zorgt voor een verhoging van de tevredenheid en productiviteit van medewerkers. Stap 1: Inzicht in werkstijlen medewerkers Deze stap begint met een analyse van de medewerkerspopulatie en het op basis daarvan definiëren van werkstijlen en bijbehorend ICT- gebruik. Werkstijlen kunnen sterk uiteenlopen: waar de ene medewerker alleen maar onderweg is, is een andere medewerker sterk gebonden aan de eigen locatie. Ook verschilt de benodigde werkplekfunctionaliteit per werkstijl en is mede afhankelijk van de lokale behoeften. Het aantal verschillende werkstijlen is afhankelijk van het soort organisatie en activiteiten (zie figuur). is Support in elke situatie altijd aanwezig of bereikbaar. Hierdoor hebben medewerkers altijd, overal en bij elk soort probleem, verzoek of vraag, de keuze uit verschillende kanalen, afhankelijk van de situatie en hun voorkeur. Selfservice voorzieningen zorgen hierbij voor een hoge kosteneffectiviteit, de meer persoonlijke supportkanalen zorgen voor een hoge end user experience. Vertrekpunt bij analyse Onderstaand figuur is een vertrekpunt voor de analyse van de huidige en de gewenste dienstverlening, voor verschillende medewerkers en hun behoeftes rond support. Op basis van werkstijl en voorkeuren kan het supportkanaal gekozen worden dat het beste past. Voorbeelden van vragen waarmee werkstijlen van medewerkers gedefinieerd kunnen worden, zijn: Zijn medewerkers veel onderweg of juist vooral op een of meerdere locaties werkzaam? Werken ze taakgericht of juist resultaatgericht? Op basis van dit inzicht en hoe medewerkers op hoofdlijnen over de verschillende werkstijlen zijn verdeeld kan een verdieping worden gemaakt. Deze vragen helpen om de behoeften van de ICT op hun werkplek en het verwacht gebruik van support dienstverlening te bepalen: In welke mate kunnen en willen verschillende medewerkers in situaties met selfserviceconcepten werken? In welke mate kunnen en willen verschillende medewerkers naar servicepunten komen voor benodigde support? Hoe staan de medewerkers ten opzichte van vernieuwing en innovatie: positief, neutraal of juist behoudend? Hoe vaardig en zelfredzaam zijn ze met ICT en wat verwachten ze van persoonlijke ondersteuning en supportkanalen? Welke bestaande en nieuwe supportkanalen- en diensten zijn er zoal? Wat is gewenst op basis van toekomstig gewenst en verwacht gebruik? Hoe organiseer en lever je de werkplekdiensten en support internationaal over meerdere locaties? Gaat het om het daadwerkelijk actie ondernemen door medewerkers, dan kunnen zij op basis van bovenstaande indeling in maximaal vier verschillende naast elkaar bestaande dagelijkse praktijksituaties actief zijn. Door op basis van het verwachte gebruik door verschillende medewerkers een brede beschikbare supportmix in te zetten Stap 2: Keuze voor passende supportmix Op basis van beleidsuitgangspunten wordt vanuit een complete scope en integraal perspectief, eventueel met extern ingehuurde expertise, over de juiste inzet van middelen en de best passende mix van supportdiensten besloten. De eerdere klanttyperingen en werkstijlen kunnen helpen bij de inrichting van de best passende mix. Samen geven deze een eerste, grove richting weer, die verder verfijnd wordt op basis van aanvullende research. Vanuit de populatie, verwachtingen en cultuur ontstaat zo een ideaal (toekomst)scenario van gewenste supportvoorzieningen en afgeleid daarvan het aantal te verwachten supporttransacties in elk kwadrant. Door te werken vanuit één (virtueel) supportteam kan goed ingespeeld worden op veranderende behoeftes en afname van supportdiensten. In plaats van supportmedewerkers in verschillende teams in te delen, komt er nu één (virtueel) supportteam. Met centraal ingezette en aangestuurde budgetten en capaciteit, ontstaat een effectief opererend 7

8 team, dat makkelijker en snel kan inspelen op ontwikkelingen. Logisch onderdeel van deze supportmix is constante evaluatie (zie ook stap 4). Omdat de verschillende supportkanalen in de praktijk vaak fungeren als feedbackkanalen, is dat een niet te missen voordeel. Feedback op supportdiensten, maar ook op andere ICT- diensten. Concreet betekent dat het inzetten van evaluatietools en - processen, zodat ontvangen feedback direct centraal geregistreerd en gebruikt kan worden. Door daarnaast frequent de gebruikerstevredenheid te testen en parameters te wegen, blijft de supportmix up- to- date en beantwoorden aan de klantbehoeftes. Stap 3: Implementatie en adaptatie In de derde stap vindt de implementatie van de best passende supportmix plaats op basis van de huidige situatie als vertrekpunt. Deze stap bestaat feitelijk uit twee deelprojecten. 3a. In eigen ICT- of supportorganisatie Het eerste deelproject is implementatie van de supportvoorzieningen in de eigen ICT- of supportorganisatie. Dit is inclusief een servicemanagementplatform, kennisdatabase en een rapportagestructuur waarbij de parameters in de rapportages gericht zijn op de kwaliteit en beleving van support, minder op harde cijfers. Verder is ook de training en ontwikkeling van het team onderdeel van deze stap. Naast technische kennis, worden ook specifieke competenties en vaardigheden, zoals klantkennis, ontwikkeld. Zodat Support op professionele manier hun klanten kan bedienen. En zich ontwikkelt van een volledig reactief naar een deels reactief, deels proactief opererend supportteam. Stap 4: Evaluatie en continue verbetering Met constante evaluatie van de eigen dienstverlening zorgt Support ervoor dat ze steeds up- to- date blijft. En waarborgt dat het hele, integrale, supportaanbod in lijn is met de organisatiebehoeftes. Gecombineerd met een (big data- )analyseaanpak van de totale klantomgeving, kan support de supportvoorzieningen en - capaciteit zo steeds laten meebewegen op de actuele vraag. Evaluatie en verbetering gebeurt op basis van diverse bronnen en systemen, formeel en informeel. Informele bronnen betreffen de directe feedback van medewerkers, waarin ze veel vertellen over hun wensen, ervaringen en mogelijke klachten. Formele bronnen zijn bijvoorbeeld periodieke klanttevredenheidsonderzoeken, klantpanels en aanvullende feedbackmechanismen. Belangrijk is dat Support zorgt voor een heldere opvolging van de feedback en grote veranderingen durft door te voeren. Goede communicatie over deze veranderingen stimuleert de positieve beleving. Want wanneer medewerkers weten dat er iets gebeurt met de feedback die ze (formeel en informeel) gegeven hebben, vergroot dat de waardering van Support. 3b. Organisatiebreed Het tweede deelproject is de bredere implementatie in de organisatie: met communicatie- en adaptatieprogramma s, afgestemd op de verschillende klantgroepen, zorgt Support ervoor dat de introductie van de nieuwe supportmix slaagt. Want supportoplossingen worden pas gebruikt wanneer het draagvlak groot genoeg is én wanneer klanten de weg(en) goed kennen. Belangrijk is verder dat adaptatie niet een eenmalig project is: medewerkers komen en gaan, organisaties reorganiseren en fuseren. Adaptatieprogramma s moeten daarom ook ingericht zijn op het borgen van een cultuur van begeleiding en ontwikkeling. Hogere waardering voor Online, tenzij... Steeds vaker kiezen organisaties voor een werkplek- en supportbeleid met als motto: Online, tenzij.... Portals, instructievideo s, communities: ze zorgen niet alleen voor lagere kosten, maar krijgen ook gemiddeld een hogere waardering van medewerkers. 8

9 Wat levert het op? Kostenbesparing De kostenbesparing voor organisaties bestaat vooral uit lagere (verborgen) kosten in de bedrijfsprocessen door: Meerwaarde voor organisatie Een goed georganiseerde supportorganisatie en een passende supportmix levert een organisatie veel op. Tevreden medewerkers die productiever zijn omdat ze sneller door kunnen werken wanneer ze tegen een belemmering op ICT- gebied aanlopen. Sterker nog: dankzij advies op maat en proactieve ondersteuning worden veel belemmeringen, ergernissen en haperingen voorkomen. Bovendien maken medewerkers effectiever gebruik van ICT- diensten en devices en worden alle voordelen ook echt benut. Kortom, organisaties profiteren van: hogere productiviteit tevreden medewerkers kostenbesparing één duidelijke en centrale plaats voor ICT- support, geen productiviteitsverlies meer door zoektochten naar een ingang het versneld oplossen van incidenten, bij voorkeur bij het eerste contact al een oplossing aanzienlijke verlaging van aanvraag- en administratietijd het voorkomen van veelvoorkomende incidenten dankzij continue kennisdeling, communicatie en laagdrempelige aanwezigheid geautomatiseerde en aantrekkelijk gemaakte supportkanalen strategisch outsourcen van specifieke supportexpertise (zelf investeren in specifieke trainingen is niet meer nodig) supportvoorzieningen volgen dankzij slimme (big data- )analyses de organisatiebehoeftes, wat verspilling tegengaat Meerwaarde voor ICT Door het gezichtsbepalende karakter van supportactiviteiten stelt Support de ICT- afdeling in staat om letterlijk aan de organisatie te laten zien wat de toegevoegde waarde van goed georganiseerde ICT is. Heel concreet komt dat tot uiting in bijzondere middelen, zoals een state- of- the- art webportal, waar 24/7 hulp te vinden is of servicepunten waar je laagdrempelig persoonlijke service krijgt. Een ander voorbeeld is een ICT- vendingmachine, waar medewerkers zelf na geautomatiseerde autorisatie nieuwe of tijdelijke devices en accessoires uit kunnen halen en klaar zijn voor gebruik. ICT- afdelingen profiteren van: beter zichtbare, centrale positionering in de organisatie positieve, oplossingsgerichte reputatie en lagere werkdruk soepeler samenwerking met andere staf- en organisatieonderdelen goede ondersteuning van nieuwe ICT- toepassingen, als cloud, Bring Your Own en enterprise social media 9

10 Smart Support bij KPN Dankzij onze ervaring in zowel de consumenten- als de zakelijke markt, hebben we veel kennis in huis over de inrichting en werking van serviceorganisaties. Ook hebben wij de breedte en de expertise om diverse supportkanalen als onderdeel van de werkomgeving - naast elkaar in te zetten en daarover te adviseren. Zo kunnen wij de zakelijke consument van nu de medewerker optimaal bedienen bij al zijn of haar supportvragen. Dankzij onze integrale aanpak weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet en suboptimalisatie voorkomt. Wij noemen deze multichanneloplossing Smart Support. Onze ICT- oplossingen zijn ontwikkeld voor bedrijven en organisaties die wendbaarheid, continuïteit, bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid van groot belang vinden. Dankzij onze schaalgrootte en uitgebreide selfserviceconcepten kunnen we de oplossingen en diensten bovendien tegen scherpe tarieven aanbieden. Van advies tot de juiste devices en ondersteuning onderweg: wij hebben de ervaring én expertise. Bij KPN profiteert u van een grote Nederlandse en internationaal geörienteerde organisatie met decennialange ervaring en expertise in uiterst betrouwbare internationale werkplekomgevingen en datacenter voorzieningen, ICT systemen, - netwerken en kritische communicatietoepassingen voor lokaal en wereldwijd gebruik. 10

11 Management summary: Wat vindt u in deze whitepaper? In deze whitepaper laten we zien welke factoren invloed hebben op de ontwikkeling van werkplek- en ICT-support qua organisatie, inrichting, beleid en capaciteit. En we geven een handreiking hoe ICT- en supportteams zich zo kunnen vernieuwen, dat ze maximaal bijdragen aan de wendbaarheid en productiviteit van de organisatie. Implementeer de werkplek-, support- en servicesmix, zowel in de eigen support- of ICT- organisatie én in de organisatie als geheel, met ondersteuning van een projectmatig adaptatieprogramma en continue communicatie Blijf verbeteren: zowel op basis van (informele) één- op- één feedback van medewerkers vanuit alle (inter)nationale locaties en (formele) periodieke evaluaties, zoals klanttevredenheidsonderzoeken Dit zijn de 5 factoren die de toekomst van Support bepalen: Tijd- en plaatsonafhankelijk werken tijdens en buiten kantoortijden, aan de keukentafel, in de trein: support is overal en altijd nodig. Mensen worden mobieler en zijn bereid naar servicepunten in, bijvoorbeeld, winkels te komen Consumerization van zakelijke ICT mensen gebruiken hun privé- ervaring met ICT ook op het werk. Hierdoor hebben ze doorgaans een grotere zelfredzaamheid en zijn ze gewend aan selfserviceconcepten: Support kan daarvan profiteren Samenwerken, ook buiten de traditionele organisatiegrenzen tijdelijke projectgroepen, interimmers, netwerken: Support bedient ook hen Snelle ontwikkeling van technologie zowel qua verwevenheid in de organisatie als qua mogelijkheden die het biedt. Support moet intensief en proactief ontwikkelingen volgen en medewerkers continu informeren over nieuwe mogelijkheden om alles uit hun devices en applicaties te halen Druk op medewerkers efficiënt en effectief werken is in veel organisaties van belang: Support maakt het een organisatie mogelijk maximaal productief te zijn Centraal staat steeds de behoefte van de individuele medewerker, in zijn of haar dagelijkse werksituatie. Een integrale aanpak is daarvoor van groot belang. Alle mogelijke supportvoorzieningen worden steeds in samenhang overwogen. Het doel is om suboptimalisatie te voorkomen dat gebeurt met een goede balans tussen medewerkerstevredenheid en kosten. Structuurmodel Wil Support maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden, dan zijn er vier logische stappen. Samen vormen deze vier stappen een structuurmodel, dat integraal door elke organisatie toegepast kan worden: Analyseer, samen met andere stakeholders, de behoeftes van verschillende medewerkers binnen de organisatie en ontwikkel een supportbeleid en - strategie Selecteer verschillende kanalen die aansluiten op de behoeftes van gebruikers online en offline en stel de best passende supportmix samen 1 1

12 Over KPN KPN biedt wereldwijd telecommunicatie- en ICT-diensten. Met 2,2 miljoen werkplekken in beheer zijn wij marktleider in werkplekbeheer in de Benelux. We bedienen meer dan 42,2 miljoen klanten met mobiele en vaste telefoonaansluitingen, internet en televisie. In de zakelijke markt ondersteunen we onze klanten met volledig beheerde telecommunicatie- en ICT-oplossingen voor lokaal en wereldwijd gebruik. Meer informatie Sybren ten Wolde Business Consultant Linda Baidenmann Product Manager Glenn Guit Project Manager QR-code Gebruik de QR- code op uw smartphone of tablet voor meer informatie over dit product of dienst. 12

13 kpn.com/zakelijk

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Hoe creëer ik mensgerichte werkplekken? Haagsche Hogeschool 24/09/08. Marielle Nijsten, Senior Consultant Future Scanning

Het Nieuwe Werken. Hoe creëer ik mensgerichte werkplekken? Haagsche Hogeschool 24/09/08. Marielle Nijsten, Senior Consultant Future Scanning Hoe creëer ik mensgerichte werkplekken? Haagsche Hogeschool 4/09/08 Marielle Nijsten, Senior Consultant Future Scanning Overzicht Introductie persona s Resultaten van de workshop op 4/09/08 aantal deelnemers:

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Agenda 1. Wie is SNS REAAL? 2. HNW bij SNS REAAL? 3. Impact HNW op BCM 4. BCM tijdens de overgang naar HNW 5. Lessons learned 6. Vragen? 1. Wie is SNS

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

Ja Nee Toelichting Handreiking

Ja Nee Toelichting Handreiking Wilt u overtuigd worden over nut en noodzaak van printerloos werken of ziet u belemmeringen? Doe eerst de test en lees de business case voordat u dieper duikt in de materie! Ja Nee Toelichting Handreiking

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Klantcontact is mensenwerk Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Contact Center Solutions Mensen verbinden is onze passie Klanten waarderen een bedrijf positief als hun beleving over het

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Ready Finance Tech Guide Retail Banken. Vodafone Power to you BANK SALDO Overschrijven. Status. Accounts

Ready Finance Tech Guide Retail Banken. Vodafone Power to you BANK SALDO Overschrijven. Status. Accounts Ready Finance Tech Guide Retail Banken Vodafone Power to you BANK SALDO 2.315 Overschrijven Status Accounts 2 Inhoud Hoofdstuk 1 De kansen samengevat Hoofdstuk 2 De kansen samengevat Hoofdstuk 3 De kansen

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Workshop Slimmer Communiceren

Workshop Slimmer Communiceren Workshop Slimmer Communiceren Smart Communications Event 11 april 2013 Antoine van der Sijs Strict Consultancy BV 06-27085938 a.van.der.sijs@strict.nl René van Dormolen Microsoft BV (020) 500 1441 renevan@microsoft.com

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling Ondernemers kennen de voordelen van mobiele communicatie. Maar de oenemende mobiliteit van medewerkers roept de vraag op wat dit betekent voor de kosten. Zijn organisaties en hun CIO nog wel in control?

Nadere informatie

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com ZO VEEL MOGELIJK VRIJHEID VOOR GEBRUIKERS VAN MOBIELE DEVICES Een veeleisende

Nadere informatie

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 Kees Woortmeijer en Maurice de Wit Grip op ICT ICT de klok rond Passie voor ICT ICT met een glimlach Kennis van ICT Inhoud ComPromise Strategie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation Asset 1 van 7 Automatisering voor de Servicedesk IT-servicedesks zijn veel tijd kwijt aan simpele servicedesk tickets: van vergeten wachtwoorden en tijdelijke admin-privileges tot het installeren van nieuwe

Nadere informatie

Quinfox s visie op Bring Your Own Device

Quinfox s visie op Bring Your Own Device Quinfox s visie op Bring Your Own Device Steeds meer bedrijven staan het toe dat werknemers hun eigen smartphone, tablet of notebook gebruiken op het werk. Deze trend wordt aangeduid met de afkorting BYOD

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

White paper User Based Computing. 14:45 u

White paper User Based Computing. 14:45 u 14:45 u White paper User Based Computing De wereld van ICT verandert snel. Komt uw bedrijf nog mee in de 21e eeuw? User Based Computing is de oplossing voor een organisatie van nu. Verlagen van complexiteit

Nadere informatie

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

ecumulus Zo beheer je digitale werkplekken

ecumulus Zo beheer je digitale werkplekken ecumulus Zo beheer je digitale werkplekken RAM Infotechnology ecumulus maakt automatisering een stuk makkelijker In tijden van Het Nieuwe Werken, BYOD (bring your own device) en de altijd aanwezige vraag

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

ecumulus Uw digitale werkplek in de Cloud!

ecumulus Uw digitale werkplek in de Cloud! ecumulus Uw digitale werkplek in de Cloud! 1. Gemak 2. Pluspunten 3. Kenmerken 4. Privacy & Veiligheid 5. Support 6. Computication INHOUDSopgave 2 ecumulus maakt automatisering een stuk makkelijker Belangrijkste

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SimplySo Makes users love Office 365 Met behulp van SimplySo zorgt u ervoor dat uw klanten optimaal gebruikmaken van de intelligente functionaliteiten van Office 365,

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding.

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding. Dicteerbrochure Ateq 08_190x277mm 01.indd 1 06-08-14 14:30 ONDERWERP: Oplossingen voor de moderne advocatuur OKTOBER 2014 Geachte Mr., Veel juridische professionals hebben vragen over het nieuwe werken,

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Uitdagingen ziekenhuis-ict. Grotere rol bij faciliteren veranderingen

Uitdagingen ziekenhuis-ict. Grotere rol bij faciliteren veranderingen Uitdagingen ziekenhuis-ict Grotere rol bij faciliteren veranderingen Uitdagingen voor ziekenhuis-ict Hoe kan ICT ook in de toekomst de werkprocessen in het ziekenhuis optimaal ondersteunen? Om bij te dragen

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor Het nieuwe werken gedragsverandering is de succesfactor Kees Froeling, Bart Atema Overheidsorganisaties willen een aantrekkelijke werkgever zijn, nu en in de toekomst. Daarbij hoort een virtuele werkomgeving

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Mobiel werken, online en offline. Patrick Dalle

Mobiel werken, online en offline. Patrick Dalle Mobiel werken, online en offline Patrick Dalle Inhoudsopgave Quote... Error! Bookmark not defined. Business case... 3 Introductie... 3 De werkruimte geherdefinieerd... 4 De conversatiegerichte onderneming...

Nadere informatie

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN Vernieuwing Bouw & Forum Utiliteitsbouw 6 november 2013 Pieter-Jan van Hooijdonk Algemeen directeur Breijer Bouw & Installatie AGENDA Introductie Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system.

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. Over NFON De NFON cloud wordt gebouwd door NFON AG, een toonaangevende aanbieder van cloud telefoniediensten in München,

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie