Jongeren Wageningen leren over gezonde voeding. De afdeling Jeugdinstituut van het Onderdirectoraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongeren Wageningen leren over gezonde voeding. De afdeling Jeugdinstituut van het Onderdirectoraat"

Transcriptie

1 Landbouw Marowijne in opmars De landbouw in Marowijne wordt nieuw leven ingeblazen. Bewoners van het district dat onder andere bekend staat om de teelt van aardvruchten, zien graag dat de landbouw gaat herleven. Dit maakten de leefgemeenschappen van de verschillende dorpen in het district duidelijk aan de bezoekende onderminister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Abigail Kie A Kwie. De onderminister is tevens coördinator van Veeteelt en Agro-ondernemerschap Binnenland van het ministerie. Naast de training Agro-ondernemerschap die momenteel verzorgd wordt voor bewoners van het district, is tijdens het bezoek een Solar Insect Killer overgedragen. Ook is de eerste paal geheid voor het opzetten van de eerste plantenkas van het district. De Intelligent Solar Insect Killer is overgedragen met de bedoeling de bewoners te stimuleren minder tot geen pesticide in de landbouw te gebruiken. Het opzetten van een landbouwkas brengt met zich mee dat de nodige kennis en begeleiding beschikbaar moet zijn. In deze kas zal in de pilotfase paprika, kaisoi, soepgroente en tomaat worden geplant. Binnen twee weken moet met medewerking van een bouwploeg van LVV de kas er staan. 20 april zal de ingebruikname verricht worden door LVV-minister Hendrik Setrowidjojo. Vervolg op pag. 2 Jongeren Wageningen leren over gezonde voeding De afdeling Jeugdinstituut van het Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft als onderdeel van het project Gezonde Voeding voor tieners en jonge volwassenen Wageningers geleerd over het belang van gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Dit gebeurde onder deskundige leiding van dietiste Wendy Soemodihardjo. Harold Posetiko, Hoofd Jeugdinstituut van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken vertelt aan de jongeren van Wageningen hoe belangrijk het is om gezond te eten. De dietiste bracht de dorpelingen bij dat gezond eten de basis is voor een gezonde natie. Harold Posetiko, Hoofd Jeugdinstituut van het ministerie benadrukte het sluipende gevaar van niet overdraagbare chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetis mellitis. Hij deed een beroep op ouders om erop toe te zien dat hun kinderen de juiste voedingsstoffen naar binnen krijgen om gezond te kunnen groeien. Astrid Lackin, coördinator Jeugdzaken Nickerie van het ministerie in het district Nickerie, zegt dat zij bij de mobilisatie geprobeerd heeft de doelgroep zoveel als mogelijk te motiveren om de lezing bij te wonen. Wereld Water Dag Laten wij zorgen voor het water van morgen Het jaar 2013 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot International year of Watercooperation. De Wereld Water Dag is gesteld op 22 maart. De Water Steering Commissie 2013 van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in dit kader van 18 tot en met 23 maart diverse activiteiten georganiseerd. Vervolg op pag. 4 Dietiste Wendy Soemodihardjo (r) maakt samen met haar assistenten gezonde smoothies van vruchten voor de deelnemende jongeren. Tips om de hoeveelheid zout in uw voeding te beperken: U kunt zelf iets doen om de kans op nierschade te minimaliseren, namelijk door gezond te leven. Dit betekent: gezond eten, een gezond gewicht, voldoende bewegen, niet roken en matig drinken. Het gaat om dezelfde leefstijladviezen die gegeven worden om hoge bloeddruk en diabetes type II te voorkomen, ziekten die op zichzelf tot nierschade kunnen leiden. Laat producten die veel zout bevatten zoveel mogelijk staan. Zoals kant en klare soepen en maaltijden, snacks, chips enz. Voeg geen extra zout aan uw eten toe. Breng uw eten op smaak met andere smaakmakers, zoals verse kruiden. Over het algemeen geldt dat verse voedingsmiddelen, zoals vlees, kip, kalkoen en vis, van nature weinig zout bevatten. Wanneer vlees of vis gekruid, gepaneerd of gemarineerd is, kunt u het beter laten staan. Hetzelfde geldt voor bewerkte vleessoorten als rookworst, knakworst, hamburgers, saucijzen en slavinken. Groenten, fruit, aardappelen, rijst en pasta bevatten van nature weinig zout.-. De aankondiging van de activiteiten van de waterweek begon op maandag 18 maart met de overhandiging van het vakblad Bos & Natuur van de Stg. Tropenbos International Suriname aan de minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen. De activiteiten werden op 19 en 20 maart vervolgd met een workshop in het Suralco stafdorp te Paranam waar stake holders en waterdeskundigen zich bogen over het water managment vraagstuk. Met deze 2-daagse workshops wil de commissie werken aan een roadmap voor een Water Masterplan dat zal bijdragen in de gestelde Millenium doelstellingen van de Verenigde Naties. Vandaag wordt in het Cheric s event facility aan de Anton Dragtenweg de Water Day Gala gehouden. De winnaars die hebben deelgenomen aan de landelijke teken- en opstel wedstrijd voor de 5de klas GLO- en 1ste MULO studenten worden die avond in de bloemen gelegd. Voor hun uitzonderlijk werk in de ontwikkeling van de water- Cyriel Eersteling, Moedio Tirtotaroeno en Angela van der Kooyen van de Commissie Waterweek en Karin Spong, vertegenwoordiger van het Wereld Natuur Fonds (WWF). sector in Suriname worden er enkele notabelen gememoreerd. Op 23 maart brengen de ministers Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen en Ginmardo Kromosoeto van ROGB een bezoek aan het Bronwsberg plateau, waar de houdbaarheid van de natuur en ons Brokopondo stuwmeer zullen worden besproken en geevalueerd. Te Coronie wordt er een wandelloop gehouden om de bewustwording van ons water gebruik ook in dat district te stimuleren. Mevr. Ans Lieveld-Steffens zal op die dag direct van de gelegenheid gebruik maken om haar boek Korikorie en het geheim van de Parwa te presenteren. Volgens de schrijfster zijn de rode ibis en de parwabomen afhankelijk van de waterhuishouding in hun leefgebied. Als dit wordt bedreigt zal ook de flora en fauna van dat gebied verloren gaan. Water & Earth Hour wandelloop De afsluiting van de Waterweek zal plaatsvinden op het Onafhankelijkheidsplein en in de Palmentuin waar de Water & Earth Hour Vervolg op pag.5

2 Informatie over pensioenen samengevat in brochure Wie nu meer informatie wil over pensioen en pensioenregelingen komt helemaal aan zijn trekken. Vanaf vandaag is alles wat men wenst te weten in brochures terug te vinden. De eerste exemplaren nam minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken maandag officieel in ontvangst. Volgens waarnemend directeur Andrew Lo-A-Njoe van het Pensioenfonds Suriname was het noodzaak die informatie op een duidelijke wijze te verstrekken. Er zijn veel vragen over pensioenen die in de brochures zoveel en zover mogelijk worden beantwoord. Minister Moestadja juicht dit iniatief toe. Op basis van de Ambtenarenpensioenwet 1972 zijn er zes (6) typen pensioen waarop ambtenaren, gepensioneerde ambtenaren of hun nabestaanden aanspraak kunnen maken. In deze gaat het om: 1.Ambtenarenpensioen of Ouderdomspensioen 2.Vervroegd of Diensttijdpensioen 3.Weduwen-/Weduwnaarpensioen 4.Wezenpensioen 5.Invaliditeitspensioen 6.Uitgesteldpensioen Met de uitvoering van de wet is belast het Pensioenfonds Suriname dat bij Landsverordening van 9 december 1972 G.B No.150 is opgericht. Het fonds heeft ten doel het verlenen van pensioenaanspraken aan pensioengerechtigden en het verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers of nage- MINISTERIE VAN Openbare Werken laten betrekkingen van de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerde deelnemers. Over pensioenen Het begrip pensioen bestaat al eeuwenlang en gaat zeker terug tot de middeleeuwen. Pensioenen zijn hede ten dage niet meer weg te denken uit de sociale zekerheidsstelels in landen en uit de sociale verantwoordelijkheid van de werkgever ten opzichte van de werknemer. Sociale zekerheidsstelsels vloeien voort uit de maatschappelijke behoefte aan een inkomensgarantie in het geval dat inkomen uit arbeid door optredende omstandigheden wegvalt of wordt aangetast. Die omstandigheden kunnen zowel zijn van natuurlijke aard, zoals overlijden, ziekte, invaliditeit en ouderdom, als van economische aard, zoals bedrijfssluiting en bedrijfsinkrimping. Sociale zekerheid beoogt de mens te vrijwaren van de nadelige gevolgen van die omstandigheden. Dit staat in één van de brochures zoals door het fonds uitgegeven.-. Voor meer informatie kan men terecht bij het Pensioenfonds Suriname aan de Hofstede Crull laan 44 bn. Tel: SPWE bereidt onderzoek jongeren en ondernemerschap voor De Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) is vanuit haar doelstellingen continu op zoek naar nieuwe impulsen om ondernemerschap in het algemeen en bij jongeren in het bijzonder te bevorderen. De SPWE doet dit door concrete programma s en initiatieven te ontwikkelen. Momenteel is het moeilijk, omdat er nauwelijks actuele en gedetailleerde informatie bestaat over hoe jongeren denken over ondernemerschap. Om hier verandering in te brengen is SPWE een samenwerking aangegaan met Partners Plus Consultancy (PPC). PPC is een dynamisch en innovatief kennisbedrijf dat zich inzet om kennis te verzamelen, te veredelen en te verspreiden. PPC zal op basis van haar deskundigheid een onderzoek doen om inzicht te krijgen in hoe jongeren over ondernemerschap denken en hoe ze gestimuleerd kunnen worden om ondernemer te worden. De SPWE zal met de resulaten van het onderzoek gericht aan de slag kunnen gaan om beleid en projecten te ontwikkelen om jongeren te begeleiden bij hun ambitie om ondernemer te worden. Het onderzoek wordt gehouden onder 1100 jongeren in Paramaribo, in de leeftijdscategorie 16 t/m 30 jaar.-. MINISTERIE VAN Openbare Werken VERVOLG Landbouw Marowijne Plan van Aanpak Er is grote vraag naar training in het district, onder andere in de teelt van cassave. LVV is daarom landelijk bezig boeren naast de grondbewerkings- en teeltechnieken, ook bij te brengen hoe ze hun documentatie- en informatiesysteem moeten opzetten. De Alfonsdorp Agrariërsgroep (Alfa) wil de landbouwontwikkeling in het gebied aanpakken. Door Lie A Kwie is aanbevolen een coöperatie op te richten, die vervolgens, met de nodige richtlijnen, een Plan van Aanpak opstelt en aanbiedt aan het ministerie. Tien boeren hebben al een bestuur gevormd, met Norman Jubitana als voorzitter. Het bestuur is nu bezig de laatste hand te leggen aan de statuten. De groep is in samenspraak met de dorpsleiding begonnen met ontbossen van een geschikt stuk land. Als afzetmarkt mikt Alfa op arbeiders, die nu bezig zijn met de bouw van het ziekenhuis in Albina. In een later stadium zullen groenten verkocht worden aan het ziekenhuis, Surgold in het Meriangebied en de Franse markt. in opmars LVV- Onderminister Abigail Lie A Kwie heit de eerste paal voor de bouw van de eerste plantenkas in Marowijne te Alfonsdorp.

3 RO minister communiceert via Boskopu met gemeenschap Ter verbetering van de communicatie met de gemeenschap, is minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling gestart met een radioprogramma genaamd Minestri Yuru via radio Boskopu Paramaribo (93.5FM). Het programma wordt elke maandagmiddag om 5 uur live uitgezonden vanuit de studio van Radio Boskopu in Paramaribo. De minister heeft gemeend gebruik te maken van dit medium, welke onder het beheer van het ministerie valt en geeft niet alleen uitleg over de beleidsdoelen van het ministerie, maar gaat ook in op vragen van bellers. Hij hoopt ook op deze manier te weten te komen welke vragen, zijn ministerie betreffende, de gemeenschap graag beantwoord wil hebben. Op 4 maart maakte de minister een aanvang met dit programma, toen al ging de minister in op vragen die veelal betrekking hadden op de rol, plaats en positie van het ministerie als het gaat om Markten in Suriname, Waterschappen, Traditioneel Gezag en werken bij de Overheid. Het ministerie richt zich voornamelijk op de volgende beleidsgebieden: 1. Oplossen van het grondenrechten vraagstuk van Inheemsen en Marrons; 2. Onderzoek naar en evaluatie van de mogelijkheden ter regulering en/of versterking van het Traditioneel gezag; 3. Evaluatie en bijstelling van de ingezette decentralisatie gericht op het bewerkstelligen van een VvA start Geneesmiddelen infolijn Het gebruik van geneesmiddelen roept vaak vragen op. Vragen zoals: Kan ik deze twee geneesmiddelen samen gebruiken? Mag ik dit middel wel gebruiken nu ik in verwachting ben? Is er een alternatief voor de medicijn die ik nu gebruik? Ik heb zo n last van misselijkheid, kan dat door mijn geneesmiddel komen? Ik heb vergeten een tablet in te nemen, wat moet ik nu doen?. De geneesmiddelen infolijn geeft antwoord op vragen over de medicijnen die u gebruikt. De informatielijn is een initiatief van de Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA) en is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot uur s morgens op het nummer Deze dienst past in het lange termijn beleid voor veilig en juist medicijngebruik van het Nationaal Geneesmiddelbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname. Werkwijze In eerste instantie is het altijd goed om de vragen eerst bij uw eigen apotheek voor te leggen. TRAININGEN IN THAILAND De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat Thailand, onder de Annual International Training Course 2013, Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee te dingen naar de volgende trainingen : No. Training Periode Sluitingsdat Waste Management for Sustainability Utilizing Indigenous Food Resources for Food Food Security Local Wisdom and Thailand Agricultural Studies Center for Development Crop Simulation Modeling and Impacts of Climate Change on Agricultural Production Systems: A Training Program on DSSAT Uw apotheker heeft alle gegevens bij de hand en kan een persoonlijk advies geven. Daarnaast kunt u natuurlijk ook de geneesmiddelen infolijn bellen, waar u te woord wordt gestaan door een apotheker die uw vraag zal beantwoorden. De meeste vragen zullen direct beantwoord kunnen worden. Het kan echter voorkomen dat een vraag te ingewikkeld is om daar direct antwoord op te kunnen geven. De apotheker zal dat dan uitzoeken en zal u later terug bellen. De geneesmiddelen infolijn is speciaal voor u ingesteld. Hebt u vragen, maak dan gebruik van deze service. Geneesmiddelen MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING 5 sept. 24 sept sept sept nov 6 dec maart maart maart mei 2013 Geïnteresseerden kunnen ook de volgende website bezoeken: Voor informatie en voor het indienen van bescheiden kunt u terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: /473478/ Voorlichting & Informatie infolijn: RO minister Betterson achter de microfoon in de studio van Radio Boskopu. verantwoorde decentralisatie van het overheidsbestuur en versterking van de volksvertegenwoordigende organen per regio en de 4. Verbetering van de waterhuishouding in de agrarische gebieden middels een MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling maakt bekend dat het per 24 januari 2013 goedkeuring heeft gegeven aan de Accreditatiekaders, zoals die door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) zijn aangeleverd. Het gaat in dezen om: 1. De algemene toelichting bij de Accreditatiekaders. 2. Accreditatiekader nieuwe opleidingen wetenschappelijk onderwijs met toelichting. 3. Accreditatiekader nieuwe opleidingen beroepsonderwijs met toelichting. 4. Accreditatiekader bestaande opleidingen wetenschappelijk onderwijs met toelichting. 5. Accreditatiekader bestaande opleidingen beroepsonderwijs met toelichting. 6. Accreditatiekader voor aanvragen steunend op een buitenlandse accreditatie met toelichting. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het NOVA via het adres: of via het contactnummer Afd. Voorlichting & Informatie (MINOV) Dr. S. Kafiluddistraat Tel.nr. : Fax nr. : gericht waterschapsbeleid. De studio van Radio Boskopu is te bereiken op het telefoonnummer: Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website: Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende Dagtrainingen: 1. Machinale 2. Houtbewerking 3. Machine Bankwerken 4. Stratenmaken 5. Schilderen Avondtrainingen: Vereisten voor de dagtrainingen: 5 Een geboorte uittreksel 5 3 pasfoto s 5 Kopieen van schoolbescheiden (originele stukken overleggen) 5 Het inschrijfgeld bedraagt Srd 50,- en lesgeld Srd 35,- per maand (lesgeld 3 mnd vooruit betalen) 1. Organisatie & Management (MBO niveau) Srd 175,- ( de hele training) 2. VCA (Basis Veiligheid / Veiligheid Checklist Aannemers) Srd 200,- ( de hele training) 3. Basis Koeltechniek Srd 921,25 ( de hele training) 4. Gevorderde Koeltechniek Srd ( de hele training) 5. Gevorderde Electronica Srd 670,- ( de hele training) 6. Electro Huisinstallatie Srd 670,- ( de hele training) 7. Lassen Srd 1.172,50 ( de hele training) 8. Computer Hardware Srd 603,- ( de hele training) 9.Krachtinstallatie Srd 1.507,50 ( de hele training) 10.Gawasa Srd 586,25 ( de hele training) Tak motoren reparatie Srd 250,- ( de hele training) 12.Textiele Werkvormen Srd 300,- ( de hele training) 13.Kraamverzorgende Srd 200,- ( per maand) 14.Ass. Crecheleidster Srd 250,- (per maand) 15.Ass. Schoonheidspecialist Srd 750,- ( de hele trianing) 16. Kapper Srd 750,- (de hele training) 17.Mani Pedicure Srd 300,- (de hele training) Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u v.m u n.m. voor Inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu DEPARTMENT OF LABOUR, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT Oproep bestemd voor ambtenaren De Dienst der Ardbeidsbemiddeling is een werkarm van het Ministerie van ATM, welke o.a. belast is met het maken van een koppeling tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid en het faciliteren van werkgevers die buitenlandse arbeidskrachten in hun onderneming tewerk willen stellen. De dienst heeft momenteel, plaatsingsmogelijkheid voor: A. 2 (twee) junior Bemiddelingsconsulenten op de sectie Directe Bemiddeling Hoofdtaken: - Bemiddelen tussen werkgever en werkzoekende; - Registreren van werkzoekenden; - Verrichten van pre-selectie van kandidaten voor functievervulling; Onderhouden van contacten werkgevers en andere instanties; - Zorgdragen voor de begeleiding van geregistreerde werkzoekenden; - Administratief afwerken van gegevens over de werkzoekenden t.b.v. de statistieken; - Intakegesprekken voeren met de werkzoekenden; - Zorgdragen voor het up to date houden van het werkbestand; - Assistentie verlenen aan werkzoekenden bij het opstellen van sollicitatiebrieven en cv s; - Vacatures werven bij bedrijven. Functievereisten: - Minimaal MBO opleiding - Kennis van MS Office softeware programma s - Minimaal 2 jaar werkervaring Overige vereisten: - Bereid zijn om te participeren aan activiteiten buiten de reguliere werktijd - Stressbestendig zijn - Flexibele werkhouding B. 2 (twee) junior medewerkers Werkvergunningen op de sectie Werkvergunning Vreemdelingen Hoofdtaken: - Onderzoek werkvergunningen voor vreemdelingen - Maakt onderzoeksrapportage op voor chef vergunningen - Verwerkt de afgehandelde stukken t.a.v. werkvergunningen - Voert gegevens van de werkvergunningen in, in de computer - Bezoekt bedrijven omtrent aanvragen van werkvergunningen - Werkt maandelijks statistieken t.a.v. verstrekte werkvergunningen uit - Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden Functie vereisten: - MBO c.q. IMEAO-AE of Statistiek Overige vereisten: - Beheersing van tenminste de engelse taal - Kennis van statistieken - Computervaardigheden - Goede uitdrukkingsvaardigheden Belangstellenden kunnen hun sollicitaties en Curriculum Vitae richten aan: De directeur van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, dhr. Mr. S. Relyveld. Wagenwegstraat 20b Let wel: deze oproep is uitsluitend bestemd voor personen in overheidsdienst

4 VERVOLG Jongeren Wageningen leren over gezonde voeding Zij was laaiend enthousiast over het project, omdat zij ook vanwege gezondheidsprobleem geleerd heeft om gezond te eten. Ik heb het met de harde hand moeten aanleren om gezond te eten en ik raad ook een ieder aan om op hun voeding te letten voor het te laat is. Volgens Lackin sterven nog teveel aan de gevolgen van hart- en vaatziekten, diabetis mellitis en andere chronische ziekten. Dit kunen we terugdringen als we op een gezonde manier onze voeding klaarmaken. Aan het eind van de workshop werd aan alle deelnemers een certificaat uitgereikt.-. Arbeidstip ArbeidstipArbeidstip Vertegenwoordigers van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en een groep voedingsdeskundigen kijken terug op een geslaagde sessie Gezonde Voeding voor tieners en jonge volwassenen in het dorp Wageningen in het district Nickerie. Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme SOLLICITATIE OPROEP Bij de Dienst Luchtvaartterreinen van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme kunnen de volgende 5-tal functionarissen geplaatst worden: Arbeidstip Werknemers, als u dagelijks op de computer werkt of andersoortig werk verricht met veel repeterende handelingen, loopt u risico de beroepsziekte Repetitive Strain Injury (RSI) op te lopen. Om deze beroepsziekte te voorkomen wordt u aangeraden om voor afwisseling te zorgen in uw werkzaamheden. Ook voldoende rustmomenten inbouwen kunnen helpen. Zorgt u ervoor dat de spieren zich kunnen ontspannen. Praat met uw werkgever indien de werkdruk hoog is. Samen kan gezocht worden naar een oplossing. De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu. 1. Chef Landmeetkunde Profiel: * MBO niveau NATIN/AMTO richting weg en waterbouwkunde. * 2 jaar ervaring in soortgelijke funktie. * Specifieke kennis van meet instrumenten en gereedschappen. * Beschikken over kennis van en ervaring met de toepassing van I.C.A.O. voorschriften. * Bereid zijn om in het binnenland te werken. 2. Vliegveld Inspecteurs Profiel: * M.B.O. niveau richting civiele techniek. * Tenminste 3 jaar ervaring. * Beschikken over kennis van en ervaring met de toepassing van I.C.A.O. voorschriften. * Bereid zijn om in het binnenland te werken. 3. Assistent Stationschefs (Mannelijk) Profiel : * Opleiding: MULO Niveau. * Beschikken over kennis van en ervaring met de toepassing van I.C.A.O. - voorschriften. * Interne Assistent Stationschef opleiding. * Tenminste 3 jaar ervaring in soortgelijke funktie. * Standplaats is een vliegveld in het binnenland. 4. Souschef Personeelszaken & Huishoudelijke dienst Profiel : * HAVO - Niveau. * Tenminste 1 (één) jaar ervaring in soortgelijke funktie * Praktische kennis van personeels en organisatie werk * Accuratesse * Betrouwbaarheid * Kennis van relevante computer programma s * Goede contactuele eigenschappen. 5. Medewerker Begrotings- en Financiële Zaken(BFZ) Profiel: * HAVO, IMEAO AE stream of VWO Niveau * Tenminste 2 jaar ervaring in soortgelijke funktie * Kennis van financiele/comptabele en administratieve procedures van de Overheid * Computer kennis * Integriteit * Betrouwbaarheid * Accuratesse Salariëring en inschaling zal geschieden volgens de vigerende Overheidsnormen. Sollicitaties dienen met kopieën van diploma s, cijferlijsten en certificaten gericht te worden aan de Directeur van het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme, mw. Drs.Th. Douglas-Pinas MPA, aan de Prins Hendrikstraat Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Bekendmaking Het Hoofd van de Dienst s Lands Bosbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, brengt het volgende onder de aandacht van het publiek: Het Jachtseizoen van de navolgende diersoorten, behorende tot het Jachtwild, is gesloten van: Zoogdieren Gesloten seizoen van Tapir 1 september 2012 tot 31 mei 2013 keskesi 1 februari 2012 tot 31 juli 2013 vogels Bokraaf; Tjambaraaf; Warauraaf 1 dec 2012 tot 30 juni 2013 Kulekule 1 dec 2012 tot 30 juni 2013 Margrietje; Maurisiraafparkiet 1 dec 2012 tot 30 juni 2013 Powisi 1 dec 2012 tot 30 juni 2013 Bosdoks 1 jan 2013 tot 31 augustus 2013 Mamafowru-Anamu; Anamu;Pikin- Anamu; Redifutu- Anamu; Sabana- Anamu; Tigri- Anamu;Kamikami; 2 soorten Marai; Tokoro; Wakago Reptielen Aitkanti of Lederschildpad Krape of Soepschildpad Warana, Karet 1 dec 2012 tot 31 juli 2013 Het geheel jaar gesloten Baglimit De jacht (inclusief vangst) met kunstlicht, zogenaamde mistnetten en setigon is verboden. Voor nadere informaties betreffende de Jachtwet kunt u terecht bij de Dienst s Lands Bosbeheer, Afdeling Natuurbeheer, Sektie natuursbeheersedukatie, Cornelis Jongbawstraat No. 10, Paramaribo, telefoon of of in Nickerie op Paramaribo, 27 februari 2013 Het Hoofd van de Dienst s Lands Bosbeheer H. Esajas Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), presenteert u haar overzicht van trainingen in ondernemerschap, voor het jaar 2013 Trainingen Bijdrage in SRD Maand Dagen Uren 3 Personeelsmanagement 600 Maart Administratieve Organisatie en Interne Controle 500 Maart Voorraad- en magazijnbeheer 600 April Secretariële vaardigheden 600 April Basiskennis Boekhouden 600 Mei Project Schrijven 500 Mei Telefoontechnieken 450 Mei Bedrijfsmanagement 600 Juni Het schrijven van een bedrijfsplan 600 Juni Financieel Management 600 Juli Verpakking- en etikettering 500 Juli Sociale vaardigheden en beroepshouding 500 Augustus Brieven schrijven 500 Augustus Begroting en budgettering 500 Augustus Basis Marketing 600 September Project management 500 September Klantvriendelijkheid 500 September Voorlichting & PR 600 Oktober Gesprekstechnieken voor HRM en PZ functionarissen 500 Oktober Basis Logistiek Management 600 November Time management 450 November 4 12 Workshop in mei: Ontwikkeling door succesvol ondernemerschap (2 dgn) Wijzigingen voorbehouden! Heerenstraat # 40 Tel: (597) /477020/ Fax: (597) / Bezoek ook onze website: N.B. Termijnbetaling mogelijk en extra korting voor bedrijven met meer dan drie inschrijvingen. Les- en schrijfmateriaal inbegrepen. Reductie van 10 % vanaf de 2 e training. Bij iedere training is er een extra dag opgenomen in het program (van 90 minuten) als zijnde een terugkomdag. Onze trainingen kunnen ook in andere perioden van het jaar georganiseerd worden. Bedrijven hebben de mogelijkheid voor incompany en op maat gesneden trainingen. Ondernemerschap, foe poeroe a pina!

5 Processen en procedures bij binnenkomst van vreemdelingen Deel 3 (Slot) In het eerste en het tweede deel is breedvoerig ingegaan op de machtiging tot kortverblijf (MKV) procedure. De MKV procedure is van toepassing op vreemdelingen die afkomstig zijn uit visumplichtige landen en die voornemens zijn om langer dan drie maanden in Suriname te verblijven. De MKV procedure is niet van toepassing op vreemdelingen van Surinaamse origine en vreemdelingen die niet visumplichtig zijn voor een reis naar Suriname. Het machtiging tot kortverblijf kan niet worden aangevraagd in Suriname, maar op een van de Ambassade of Consulaire posten van Suriname in het buitenland. Als bewijs voor de goedkeuring van het MKV wordt de vreemdeling in het bezit gesteld van een KV visum. Het KV visum is twee (2) maanden geldig dat wil zeggen dat de vreemdeling binnen 2 maanden dient af te reizen naar Suriname. In dit deel zal worden ingegaan op de vervolg procedure na aankomst in Suriname. Aankomst in Suriname Na aankomst van de vreemdeling krijgt deze van de Immigratiedienst op de doorlaatpost 1 (één) maand kortverblijf in Suriname. Binnen 8 dagen dient de vreemdeling zich aan te melden bij de Vreemdelingendienst voor de registratie en het verlengen van het verkregen kortverblijf tot maximaal 3 maanden. Binnen 14 dagen na binnenkomst in Suriname dient de vreemdeling zich conform artikel 11 van de Vreemdelingenwet 1991 aan te melden bij de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Aanvragen van een verblijfsvergunning Voor het aanvragen van een verblijfsvergunning dient de vreemdeling zich aan te melden bij de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken in het gebouw van het Ministerie van Openbare Werken aan de mr. J. Lachmonstraat no Alvorens tot de indiening van de aanvraag kan worden overgegaan dient de vreemdeling een afspraak te maken bij deze dienst. De afspraak kan zowel telefonisch op het nummer toestel 3401 als persoonlijk te worden gemaakt. Na het maken van de afspraak wordt de vreemdeling in de gelegenheid gesteld een aanvraag tot verblijf in te dienen. De indiening van de aanvraag dient in persoon te geschieden. In het kader van bestrijding van mensenhandel worden er geen tussenpersonen of te wel begeleiders toegelaten bij het indienen van de aanvraag. Benodigde documenten Voor het aanvragen van de verblijfsvergunning dient de vreemdeling de navolgende documenten te overleggen: 1. Bewijs van Machtiging tot Kortverblijf (aan te tonen middels het paspoort waarbij op het visum KV is vermeld). 2. Verzoekschrift gericht aan de Minister van Justitie en Politie 3. Plakzegel van SRD. 1,50 (plakken op het verzoekschrift) 4. Twee (2) recente goedgelijkende paspoort foto s per gezinslid (geen scan of VERVOLG Wereld Water Dag Laten wij zorgen voor het water van morgen Nancy Delprado, voorzitter van stichting Tropenbos overhandigt een exemplaar van het vakblad «Tropenbos en Natuur» aan NH minister Jim Hok. wandelloop zal plaatsvinden. De organisatie ligt in handen van het WWF, Lions Club International en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Tijdens de festiviteiten worden er diverse activiteiten uitgevoerd die elk te maken hebben met het stimuleren van de bewustwording van ons water en energie gebruik. Zoals reeds de afgelopen twee jaren heeft plaatsgevonden zal voor een vol uur de lichten worden uitgedaan om de betekenis van duurzame energie- en watergebruik te symboliseren. Met de officiele aankondiging van 22 maart als Internationale dag van Water Cooperatie doelt de Verenigde Naties op het stimuleren van samenwerking tot duurzaam waterbeheer, als ook het aangaan van de uitdagingen die de verhoogde behoefte van het watergebruik bemoeilijken. Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen temidden van Nancy Delprado, voorzitter van stichting Tropenbos en Moedio Tirtotaroen, voorzitter van de Commissie Waterweek computer foto s) 5. Een ingevuld toelatingsformulier 6. Kopie van alle beschreven pagina s van het paspoort 7. Bewijs van goedgedrag (origineel + kopie, indien in een andere taal dan het Nederlands of Engels ook de vertaling bijvoegen) 8. Geboorteakte (origineel + kopie, indien in een andere taal dan het Nederlands of Engels ook de vertaling bijvoegen) 9. Bewijs van burgerlijke staat o Indien gehuwd: Een kopie van de huwelijksakte (origineel ter inzage) o in geval van concubinaatschap (partnerrelatie); bewijs van samenwonen in het land van herkomst, bv. samenlevingsovereenkomst, bewijs van inschrijving van de in Suriname wonende partner ; 10. Bewijs van ziektekosten verzekering OF een garantie verklaring van de werkgever of het bedrijf waar u werkzaam bent, waarbij deze verklaart zich garant te stellen voor de kosten m.b.t. de ziekte kosten verzekering van u en uw gezin OF een garantie verklaring van een derde, waarbij het garantstellingsformulier en de daarbij te overleggen documenten overgelegd dienen te worden. 11. Een bewijs van middelen van bestaan of een garantstelling daartoe. 12. Kwitantie storting ad USD. 150,- dient u te voldoen bij de Centrale Bank van Suriname op het rekening nummer: t.n.v. het Ministerie van Justitie en Politie. Of in SRD op het rekening nummer: t.n.v. het Ministerie van Justitie en Politie of bij de kas van het Ministerie van Justitie en Politie, Comptabele en Financiële afdeling. Adres: mr. Dr. J.C. de Mirandastraat no. 10. Kasuren: Maandag t/m Vrijdag van u. Aangezien bij de indiening van de MKV aanvraag reeds enkele originele documenten zijn overgelegd waaronder een bewijs van goedgedrag, een geboorteakte en indien van toepassing een huwelijksakte, kan bij de indiening van de aanvraag tot verblijf worden afgezien van het innemen van deze documenten. Behandeling van volledige aanvragen Tijdens de inname van de aanvraag worden de aangeboden documenten gecontroleerd op echtheid en volledigheid. De dienstdoende ambtenaar neemt de aanvraag pas in, indien de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden van de Vreemdelingenwet 1991 en de documenten correct zijn bevonden. Als bewijs van indiening van de aanvraag wordt de vreemdeling in het bezit gesteld van een indieningstrook. Op de indieningsstrook staan enkele persoonsgegevens van de aanvrager en een unieke agendanummer bestaande uit enkele letters gevolgd door een volgnummer. De indieningstrook wordt eveneens voorzien van een stempel van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en een paraaf van de dienstdoende ambtenaar. Na de inname van de aanvraag wordt deze voor de verdere administratieve behandeling verzonden naar de backoffice van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken. Indien de aanvraag na herscreening volledig wordt bevonden, wordt de concept beschikking opgemaakt en ter ondertekening aangeboden aan de Minister van Justitie en Politie. MINISTERIE VAN Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Behandeling van onvolledige aanvragen Indien de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden van de Vreemdelingenwet 1991, met andere woorden als niet alle gevraagde documenten zijn overgelegd, wordt de vreemdeling op de hoogte gesteld van de ontbrekende documenten en wordt de aanvraag geretourneerd. De aanvraag wordt dan niet ingenomen. Bij een volgende afspraak wordt de vreemdeling in de gelegenheid gesteld om de aanvraag wederom in te dienen. De vorenaangehaalde procedure wordt hierbij ook toegepast. Afhalen van de verblijfsvergunning Na de goedkeuring van de aanvraag tot verblijf wordt een overzicht van de verleende verblijfsvergunningen op de website van het ministerie van Justitie en Politie geplaatst. Tevens wordt de vreemdeling telefonisch opgeroepen voor het afhalen van de verblijfsvergunning. Voor telefonische informatie met betrekking tot verleende vergunningen kan worden gebeld met het nummer toestel Het afhalen van de verblijfsvergunning geschiedt bij de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken. Bij het ophalen dient de vreemdeling het paspoort en de indieningsstrook te overleggen. Bij de ontvangst van de verblijfsvergunning wordt van de vreemdeling verwacht dat die controleert of de persoonsgegevens juist zijn opgenomen. Binnen 2 weken na het afhalen van de verblijfsvergunning dient de vreemdeling zich aan te melden bij de Vreemdelingendienst van het Korpspolitie Suriname. Bij deze politionele dienst wordt de verblijfsvergunning geregistreerd en voorzien van Afdeling Domeinen. Paramaribo, 25 januari Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk PERSOONLIJK aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en hun kwitantie van het Hypotheekkantoor, thans GLISS), ALLEEN op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep. D.nr: Naam: Adres: 2073 Roepa, Mahadee Newalsingstraat No Manraj, Djiewanpersad Fredericiweg No Kartodikromo, Delano P. Sir Winston Churchillweg No S.V. Paigham Gevestigd te Groningen 3292 Imambaks, Aslem Van Drimmelenpolder S-B No Mertodikromo, Marcel P. Mr. P. Chandie Shawweg No N.V. Surinaamse Agrarische en Gevestigd aan de Lalarookweg No. 34 Veeteelt Produktie Maatschappij N.V. SAVEPRO) 6444 Kromopawiro, Dierin Bass Adriaanstraat Br. No Landbouwonderneming Gevestigd te Paramaribo Kanoram N.V Somowidjojo, Pairan M. Long May Serie B No Imanbaks, Fatmah Kankawastraat No Nawikromo, Ghamie Propaanstraat 7317 Wakidjo, Shirley Dj. Sluisweg No Karijosentiko, Marlene Jossiekreekweg No Opti, Rachel B. Landingstraat No Stichting Mohamed Abhaas gevestigd te Paramaribo 7443 Bisheshar, Avinash Rambaran Mishreweg No Mirchi, Radjesh Mawakaboweg No Mathoera, Lilawatie Isserdeistraat No Oemraw, Vinodkumar Mangreyweg No Stichting De Rode Draak Gevestigd te Paramaribo 7725 Karijjotaroeno, Ritchie L. Djamoestraat No Robertson, Guno G. Hernhutterstraat No Goerdayal Rupraji Mr. P. Chandie Shawweg o Hoebba, Mahindreperkash Mon Plaisirweg No Surnicon N.V. Gevestigd te Paramaribo 8910 Stichting Azul Gevestigd te Paramaribo 8912 Ramdhanie, Awish Basralocusstraat 8916 Gowrie, Jairoen Balatastraat No Ramsaroep, Shakita Sterappelweg No Global Security And Gevestigd aan de Lelydorperweg No. 8 Consultancy N.V N.V. Jaberco Gevestigd te Paramaribo 9782 Rico s Farm N.V. J.D. Gompertstraat No. 121 LETOP : N.V. en STICHTINGEN, dienen een kopie van hun statuten mede te nemen. een stempel. Vervolgens dient de vreemdeling zich voor registratie aan te melden bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken, afdeling Vreemdelingen registratie. Vreemdelingenregistratie Voor de registratie en inschrijving in de registers van het CBB dienen naast het paspoort en de verblijfsvergunning de volgende documenten te worden overgelegd: - Een originele geboorteakte - Een recente bewijs van de burgerlijke staat - Indien van toepassing, andere aanvullende documenten betrekking hebbende op de naam van de te registreren c.q. in te inschrijven persoon. (zoals een erkenningsakte, deedpoll, huwelijksakte etc.) Na de registratie bij de afdeling Vreemdelingenregistratie dient de vreemdeling zich met de verblijfsvergunning en het paspoort en voornoemde documenten aan te melden bij het bureau voor burgerzaken in het ressort waar de vreemdeling woonachtig is. Ingezetene van Suriname De vreemdeling wordt geacht ingezetene van Suriname te zijn op het moment van de inschrijving in de registers van het CBB. De vreemdeling dient zelf ook te controleren dat alle 3 instanties namelijk de Vreemdelingendienst, CBB (hoofdkantoor), afdeling Vreemdelingenregistratie en het bureau voor burgerzaken (wijkkantoor), een stempel op de verblijfsvergunning en in het paspoort hebben geplaatst. Het is belangrijk dat de vreemdeling na de ontvangst van de beschikking de opgenomen voorwaarden en bepalingen goed doorneemt en dien overeenkomstig handelt. Het is de vreemdeling toegestaan in Suriname te verblijven tot de geldigheid van de termijn waarvoor het verblijf is verleend. Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de verblijfstermijn dient een aanvraag voor verlenging van het verblijf te worden ingediend bij de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken. Belangrijk Het indienen van een aanvraag tot verblijf kan in Paramaribo uitsluitend bij de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en in het district Nickerie bij de Districtscommissaris. Het afhalen van de verblijfsvergunning kan uitsluitend in Paramaribo bij de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken. Voor informatie van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken bezoek ons website: sr/ministerie-van-juspol/ diensten/hoofdafdelingvreemdelingenzaken.aspx Voor de documentenlijsten voor het indienen van een aanvraag tot verblijf kunt u terecht op de website: ministerie-van-juspol/documenten/vreemdelingenzaken.aspx Voor een overzicht van de verleende verblijfsvergunningen kunt u terecht op de website: vreemdelingen-zaken/ verleende-verblijfsvergunningen.aspx Heeft u vragen of klachten dan kunt u die mailen naar Logopedie Taalontwikkeling: 0 tot 6 maanden Uw kind wordt geboren met een natuurlijke behoefte om te communiceren en te zuigen en het vermogen om stemgeluiden te herkennen. Met het zuigen traint het kind de spieren van de lippen, de tong en de wangen, welke later nodig zijn om te kunnen praten. In de eerste weken communiceert uw kind nog niet opzettelijk, maar doordat uw kind merkt dat u op hem reageert, zal uw kind in de loop van de tijd wél opzettelijk met u communiceren. Dit wordt ook wel de interactie genoemd. In de eerste maanden bestaat de communicatie van uw kind uit reflexen: het huilt, lacht, kijkt u aan, kijkt weg of beweegt. Ook uit de gezichtsuitdrukking van uw kind is al veel op te maken. Op deze manieren maakt uw kind al duidelijk wat het wil of hoe hij zich voelt. Daarnaast kan het kind al bewegingen van uw mond en tong imiteren. Wanneer uw kind drie tot vier maanden oud is, gaat het vocaliseren. Dit wil zeggen dat het geluidjes gaat maken, zoals tevreden keelgeluidjes na een voeding. Er is al een grote verscheidenheid van klanken die uw kind produceert. Wanneer uw kind vijf tot zes maanden oud is gaat het brabbelen. Dit wil zeggen dat uw kind rijen van steeds dezelfde lettergrepen produceert, zoals: mamamama en papapapa. Daarnaast lacht uw kind nu ook met geluid; het kraait van plezier. Uw kind heeft er plezier in zijn stem te laten horen en om zijn eigen stemgeluid te horen. Met het brabbelen traint uw kind ook weer de tong-, lip- en mondspieren. Door om de beurt geluidjes te maken met uw kind, stimuleert u in deze vroege fase van de taalontwikkeling al beurtwisselingen met uw kind, welke een groot onderdeel van de communicatie is. Het is belangrijk dat u interactie met uw kind heeft door middel van geluiden, oogcontact en gezichtsuitdrukkingen. Daarnaast is het belangrijk dat u uw kind veel taal aanbiedt, door te benoemen wat het kind ziet en wat u aan het doen bent. Voor reacties: Gracia Nelson Logopediepraktijk de Babbelaar Arnoldstraat no 1 Tel

6 In onderstaande tabel en grafieken is een overzicht gegeven van goudexport en daaraan gerelateerde cijfers over 2012 per kwartaal door 5 (vijf) legale goudexportbedrijven Hoeveelheid Waarde Royalties Consentrecht (gr.) (US$) (US$) (SRD) 1e Kw. 4,682, ,654, ,434, ,992, e Kw. 5,036, ,277, ,501, ,325, e Kw. 5,532, ,346, ,818, ,883, e Kw. 5,683, ,515, ,014, ,852, Totaal 20,934, ,055,793, ,769, ,053, Toelichting: - Het totaal geëxporteerd goud van 20,934, gram in 2012 door 5 goudexportbedrijven. - De goudexporten van IAMGOLD zijn niet opgenomen in bovenstaand tabel. Grafiek 1 Grafiek 2 Grafiek 3 grammen 6,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, US$ 50,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , US$ Export Hoeveelheid GOUD (grammen) in ,682, ,036, ,532, ,683, kwartalen Waarde (US$) Geexporteerd Goud in ,654, ,277, ,346, ,515, kwartalen Royalties (US$) op geexporteerd goud in ,434, ,501, ,818, ,014, kwartalen Toelichting: Royalty is een 1% heffing terzake van de ontginning van goud en wordt berekend bij aanbod vóór weging bij Centrale Bank van Suriname. Grafiek 4 SRD 16,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, MINISTERIE VAN Financiën Secretariaat der Deviezencommissie Consentrecht (SRD) op geexporteerd goud in ,992, ,325, ,883, ,852, kwartalen Toelichting: Consentrecht bedraagt 1,5% van de waarde van geëxporteerd goud. MINISTERIE VAN Regionale Ontwikkeling De Districtscommissaris van Paramaribo bestuursressort Zuid-West, maakt hierbij bekend dat er voor onbepaalde tijd GEEN openbare vermakelijkheden mogen worden gehouden in de ressorten: Latour en Pontbuiten. Paramaribo, 11 maart 2013 De Districtscommissaris van Paramaribo Zuid-West, M.V. Nerkust LLB Ministerie van Financien Hierbij maakt de inspecteur der Directe Belastingen bekend dat de Definitieve Aangiftebiljetten 2012, Voorlopige Aangiftebiljetten 2013 en de Vermogensbelastingbiljetten reeds door Surpost worden bezorgd. Deze aangifte biljetten kunt u ook downloaden via: U klikt dan op de link: DOCUMENTEN. De inspecteur de Directe Belastingen, mr. J.E.M. Veldhuizen Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING CHINA TRAININGSBEURZEN De Direkteur van Onderwijs maakt bekend, dat de Volksrepubliek China, trainingsbeurzen op het gebied van: Landbouw, Geology, Energie, Journalistiek, Gezondheid etc., ter beschikking heeft gesteld aan werkende Surinaamse staatsburgers over het jaar 2013 De documenten dienen 1 maand vóór aanvang van de training in china te zijn. Voor meer informatie en het indienen van dossiers kan men terecht bij het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: / Afd. Voorlichting & Informatie Dr. S. Kafiluddistraat Tel.nr. : Fax nr. : Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Bekendmaking Dienst Watervoorziening Met ingang van donderdag 07 maart 2013 zal het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen met name de Dienst Watervoorziening, het gratis distribueren van drinkwater ten behoeve van de huishoudens stopzetten. Een en ander naar aanleiding van de aanhoudende regens. Vanaf deze datum kunnen de klanten indien nodig, zoals voorheen weer terecht ter kantore van de Dienst Watervoorziening aan de Watermolenstraat voor het aankopen van drinkwater. Gelieve met het bovenstaande rekening te willen houden. Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Namens deze, Hoofd Dienst Watervoorziening Dhr. Marlon Oosterling MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VOORLICHTING & COMMUNICATIE Het Ministerie van Justitie en Politie is op zoek naar een consultant voor het doen van een onderzoek naar de noodzaak voor het opzetten van meldpunten voor slachtoffers van huiselijk geweld binnen de Marronen Inheemse gemeenschappen in het binnenland. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de Inheemse- en Marrongemeenschappen inzake de aanpak van huiselijk geweld en het al dan niet opzetten van meldpunten in het binnenland. Belangstellenden kunnen een Terms of Reference afhalen vanaf 11 maart tot en met 22 maart 2013 van 9.00 uur v.m. tot uur n.m op het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid van het ministerie van Justitie en Politie aan de Mirandastraat no.10. op het telefoonnummer Offertes kunnen tot uiterlijk 22 april 2013 om n.m worden ingediend op het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid aan de Mirandastraat no.10, ten name van de Directeur van Justitie en Politie, Mw. mr. I. Huijzen-Sedney. De offerte dient in drie- voud en conform de in de Terms of Reference vermelde voorwaarden te geschieden. De aanbieding met de meest gunstige prijs/kwaliteitsverhouding kan voor gunning in aanmerking komen. Paramaribo, 7 maart 2013 De Directeur van Justitie en Politie, Mw. mr. I. Huijzen- Sedney Ministerie van Handel EN Industrie 1e en laatste oproep) OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUNNINGSAANVRAGEN In het kader van de transparantie en efficiëntie heeft het Ministerie van Handel en Industrie besloten om alle personen en bedrijven waarvan de behandeling van hun vergunningsaanvraag is afgerond zoveel als mogelijk wekelijks via de media ervan te verwittigen. Middels deze worden dan ook de onderstaande personen en bedrijven uitgenodigd hun toewijzings- c.q. afwijzingsof intrekkingbeschikking (vergunning) voor het al dan niet uitvoeren van enig bedrijf, beroep af te halen op het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan bij de Sectie Indienen en Afgifte Vergunningen. De aanvragen ingediend in Nickerie moeten na afronding ook aldaar afgehaald worden op het dependance van het Ministerie. Afhalen is op beide lokatie mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur t/m uur met medeneming van het strookje afgegeven bij indiening van het vergunningsverzoek. Daarnaast zult u zich ook moeten legitimeren. Indien u uw vergunning tussen de tijd van opmaak en publicatie van deze lijst al in ontvangst heb genomen gelieve de oproep als niet geplaatst te beschouwen. Indien de vergunning niet zelf kan worden opgehaald kan belanghebbende iemand machtigen. In de machtiging a.u.b. opnemen: 1. Naam en ID-no van de gemachtigde 2. Naam en ID-no van degene die de machtiging afgeeft. De gemachtigde moet behalve haar/ zijn ID-kaart ook die van de belanghebbende kunnen tonen. Dit overzicht is ook te vinden op BV. no. Naam BV no. Naam 308/13 N.V. Lincoln 322/13 Mw. Ramasre A. 2104/12 N.V. Star Shoes Group 295/13 Mw. Pahladsing T. 2611/12 Halcomp N.V. 275/13 Mej. Dong Fenfen 353/13 N.V. Indian Brothers 268/13 Mej. Zhong Huifang 347/13 Marizo Suriname N.V. 191/13 Dhr. Asinga O. 1164/12 Orient Dragon N.V. 99/13 Derby M. 13/13 Dou Tai Yu Qin N.V. 2273/12 Lin Sijin 40/13 Golden Choice 2014/12 Douglas J.C. 2371/12 Qin Ch. 201 /13 Dhr. Ihediwa J. 220/13 Dhr. Ori J. 60/13 Mej. Van Axel Dongen J. 2542/12 Hassankhan M. 233/13 Mw. Vangee I. 1932/12 Zhang W. 145/13 Dhr. Bronne D. 172/13 Wu Sh. 181/13 Jiawan B. 261/13 Zheng Sh. 257/13 Liu J. 376/13 Mej. Modislam D. 232/13 Mw. Vangee I. 148/13 Dhr. Oliveira Dos Santos L. 236/13 Liang Yin Na 151/13 Li Zheng 179/13 Dhr. Mohab- Ali Mohamed 259/13 Mej. Setrosentono W. Azem 2308/12 Mahabier A. 291/13 Dhr. Sibilo B. 1911/12 Mw. Krekko G. 296/13 Samson D. 2341/12 Dhr. Wu Qingxu 2033/12 Shen Y. 1731/12 Zhang Jinzhong 379/13 Serra Leal V. 380/13 Lee Cheung 717/11 Sewnath A. 267/13 Yang S. 2464/12 Lin Zhibing 2508/12 Gobardhan S. 2172/12 Wongsowikromo O. 247/13 Chen I.D.J. 2036/12 Mw. Wong Sh. 246/13 Cheung Mitchell 28/12 N.V. Warteco 138/13 Chotelall A. 2615/13 Mw. Chen Mei 245/13 Sowdager V. 338/13 Dhr. Chen J. 137/13 Sewradj A. 2550/12 Lin H. Nieuwe Haven Website: /sr / rministerie-van-hi.aspx Telefoon: / tst / 1028 /1029 Paramaribo - Suriname MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VOORLICHTING EN COMMUNICATIE OPROEP De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van WILLIAM, RADJKOEMAR op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: MOENIELAL, SHARMILA, echtgenote van WILLIAM, RADJKOEMAR tegen WILLIAM, RADJKOEMAR, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, maart De Griffier voornoemd, Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VOORLICHTING EN COMMUNICATIE OPROEP De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van PENGEL, RONALD EGMOND op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantonger aribo, in de zaak van: FRANCIS, ALIDA PIENKE, echtgenote van PENGEL, RONALD EGMOND tegen PENGEL, RONALD EGMOND, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, maart De Griffier voornoemd, Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP

7 Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Sollicitatie oproep Op het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Gronden Bosbeheer is er op de Sektie Natuurbeheeredukatie & Voorlichting van de Afdeling Natuurbeheer van de Dienst s Lands Bosbeheer, vacature voor de volgende functie: 2(twee) medewerkers Natuurbeheer Edukatie & Voorlichting. Hoofdtaken 1. Zorgt voor adequate natuureducatie en natuurvoorlichting; 2. Zorgt mede voor de administratieve verwerking en archivering van gegevens betreffende natuuredukatie; 3. Zorgt mede voor de voorbereiding en organisatie van exposities en workshops; 4. Begeleidt studenten bij het maken van scripties; 5. Beheert mede de documentatie m.b.t. de natuur; 6. Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden. Functie-eisen HAVO, VWO of NATIN niveau of daaraan gelijkgesteld. Gegadigden kunnen hun sollicitatiebrieven richten aan het Hoofd van de Dienst s Lands Bosbeheer aan de Cornelis Jongbawstraat no 10, Paramaribo. Sollicitanten die reeds in overheidsdienst zijn genieten voorkeur Ministerie van Regionale Ontwikkeling DE DISTRICTSCOMMISSARIS VAN PARAMARIBO BESTUURSRESSORT ZUID WEST Leysweg BR 106 Tel Fax De Districtscommissaris van het bestuursressort Paramaribo zuid-west brengt hierbij ter algemene kennis dat het plaatsen van billboards binnen het zuid-westelijk deel van Paramaribo op of langs de openbare weg onder de competentie valt van het commissariaat Paramaribo zuid-west. Verder dienen al de billboard houders zich aan te melden op het Districtscommissariaat, indien zij niet beschikken over een toestemming van het commissariaat of als de aan hen verleende toestemming reeds is komen te vervallen en derhalve verlengd dient te worden. De Districtscommissaris, M.V. NERKUST LLB Ministerie van Financien De directeur der Belastingen maakt het volgende bekend: De nieuwe accijnscode voor sigaretten is 734 SR Deze nieuwe code zal ingaan op 1 januari 2013 en is geldig tot 1 mei Accijnscode 734 SR is hiermee komen te vervallen. Sigaretten die niet voorzien zijn van de nieuwe accijnscode zullen onherroepelijk in beslag worden genomen. Gelieve hiermede rekening te willen houden. Paramaribo, 26 februari 2013 De directeur der Belastingen, mr. C.A. van Dijk Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai Ministerie van Binnenlandse Zaken De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) roept hierbij alle personen, die op 2 april 1994 te Apoera in het district Sipaliwini in het huwelijk zijn getreden op, zich aan te melden bij het Bureau voor Burgerzaken Apoera in het distrikt Sipaliwini. Het Bureau voor Burgerzaken Apoera is van maandag tot en met donderdag open van 7.00 u v.m. tot 3.00 u n.m. En op vrijdag van 7.00 u v.m. tot 2.30 u n.m. Personen die niet meer woonachtig zijn in Apoera dienen zich aan te melden bij het bureau voor burgerzaken van hun huidige woonplaats. Dit in verband met de aanvulling van de registers van huwelijken van voornoemd district. Mede te nemen : 5 de IDkaart, 5 het familieboekje en 5 het bewijs van huwelijksvoltrekking. Paramaribo, 15 maart 2013 De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken voornoemd, namens deze, (N.Arupa-Wong Swie San) CENTRAAL BUREAU VOOR BURGERZAKEN Mr. Jagernath Lachmonstraat 170 Paramaribo telefoon fax P.O.B MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING MASTER S en PhD BEURZEN uit Australie De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat AUSTRALIE, in het kader van de Australian Agency for International Development (AusAID), beurzen ter beschikking heeft gesteld aan Surinaamse staatsburgers, op het niveau van master s en PhD. Voor informatie omtrent de beurzen, de beschikbare studies en universiteiten kan men de volgende website s bezoeken: of of Het aanvragen van de beurzen geschiedt online via de volgende website s en vanaf 1 februari 13 t/m 30 april 13. Voor informatie kan men ook terecht bij het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: /473478/ Afd. Voorlichting & Informatie (MINOV) Dr. S. Kafiluddistraat Tel: Fax: Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen Paramaribo, 11 maart 2013 Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, ALLEEN op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 17 april 2013 zal vervallen. D.nr: Naam: Adres: bedrag: SRD 2825 DENEUS, Astrid N. Arabistraat No POKIE, Johanna B. Nieuwzorgweg No VAN DER LOO, Lygia Sh. Pararacweg No COLOM, Taffany M. Kennedyweg No JOEROEJA, Hedy M. Satijnhoutstraat No ASIDE, Mamoesee M. Ormosiastraat No ARAITJAMARE, Armand W. Voorbraakweg No LINO, Henna J. Recifestraat No SARDJOE, Chandrikapersad Paloeloeweg No ,-- 24 VAN THOLL, Lea A. Amritsarweg No ,-- 35 KASSELS, Emma R. C. Bolletriestraat No ,-- 40 AMATO, Ronald Libanonweg No ,-- 41 AROEMAN, Kenneth L. Toppinstraat No ,-- 80 LACHMAN, Sambhoedath Putroweg No ,= 81 LACHMAN, Chandreshein Hadi I. Soemitaweg No ,-- 82 LACHMAN, Radjdoelarie Mr. P. Chandie Shawweg No ,= 92 PANCHAM, Soerdjanwatie Sir Winston Churchillweg No , FRÄNKEL, Iwan O. Brahmsstraat No ,= 133 GANPATSINGH, Sarabdjiet La Recontre 9 e straat No , WAGISO, Ramon T. Shotelweg No , WELLES, Carmelita J. Florastraat No , JETHOE, Rashna S. Drumstraat No. 5 25, THAKOER, Reynold Tourtonnelaan No. 161 boven 30, BADLOE, Frederik D. Ramboetanweg No , RANAWIKARTA, Angkat Sidodadiweg No , IMANREDJO, Sardi Tamansarie No. 15 km. 35, RAMDIHAL, Inderdjiet Grt. Henarpolder Tuinbouwkavel No , WONGSOSEMITO, Rickey A. Sir Winston Churchillweg No , WONGSOSEMITO, Iwan R. Sir Winston Churchillweg No , RAMLALL, Shivanand Napelstraat No , BISESSAR, Johnny R. Sohawanweg No , OEMAR, Soecil M.J. Ds. Martin Luther Kingweg No , BANDJAR, Salinem Domburg 12 e straat No. 162 B 20, JAFAI, Orlando K. Tamansarie km. 13,5 50, JEFFREY, Noland A. Sipaliwini te Apoera 25, JAGDEW, Rameshsingh Mopentiboweg No , BANDJAR, Hellen S. Domburg 12 e straat o. 162 B 20, BANDJAR, Berto S. Domburg 12 e straat No ,-- Ministerie van Openbare Werken Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) W: E: SAO biedt vanaf februari 2013 vaktraining Groen aan op Geyersvlijt Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) te Geyersvlijt is in de maand februari gestart met de vaktraining Groen. De instructrice is mevrouw Chitra Ramsoekh. De lesonderdelen zijn: stekken, planten, enten, oculeren, zaaien, composteren en plagen behandelen, het onderhouden van tuinen, paden en bermen. Deze training duurt 6 maanden en is overwegend praktisch onderricht. Er is nog plaatsingsmogelijkheid voor de dagtraining. Ministerie van Financien Hierbij maakt de Inspecteur der Directe Belastingen bekend dat de jaarlijkse Hulp Bij Aangifte (HUBA) duurt van woensdag 03 april tot en met dinsdag 30 april Voor deze hulp, bij het invullen van uw Voorlopige en Definitieve aangifteformulier voor de Inkomstenbelasting bent u terecht aan de van Sommelsdijckstraat 27 te Paramaribo en aan de Landingstraat 1 te Nickerie.Indien u gebruik wenst te maken van de kosteloze Hulp Bij Aangifte, kunt u zich vanaf 03 april 2013 aanmelden. Let op! De HUBA duurt van maandag tot en met vrijdag van tot uur. N.B. De HUBA is bedoeld voor kleine zelfstandigen. De inspecteur der Directe Belastingen, mr. J.E.M. Veldhuizen Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai Ministerie van Financien SAS CAMPAGNE 2013 Belastingbetalers, opgelet! Indien u via de Bank uw belastingen betaalt vermeld altijd: 5 uw volledige naam en juiste adres 5 uw vastnummer 5 het te betalen bedrag 5 het belastingmiddel, bij voorbeeld 5 Inkomstenbelasting, Loonbelasting, A.O.V. etc. 5 En de termijn waarover de betaling gaat. Indien één of meerdere van de bovengenoemde gegevens onjuist of onvolledig is/zijn kan uw betaling niet op de correcte manier verwerkt worden. Hierdoor zult u onnodig ongerief ervaren zoals het u in rekening brengen van boete en rente.voorkom dit en doe uw bankbetalingen altijd juist en volledig. Betaling tot een bedrag van SRD ,-- contant kan als volgt aan de kassa s van de Ontvanger der Directe Belastingen plaatsvinden: 5 te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat 27 beneden en 5 te Nieuw Nickerie aan de Landingstraat 1 van maandag t/m donderdag van 07:30 uur 13:30 uur en op vrijdag van 07:30 uur 13:00 uur 5 In de overige districten bent u terecht bij de Betaaldienst aldaar. Betalingen boven SRD ,-- kunnen per cheque aan de kassa van de Ontvanger worden voldaan. In Paramaribo kunt u ook via POS ( B- nets ) betalen. VOLDOE TIJDIG AAN UW SAS VERPLICHTING EN VOORKOM DAARDOOR ONGERIEF. De wnd. Ontvanger der Directe Belastingen, C. Wong Loi Sing Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai Ministerie van Binnenlandse Zaken De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) maakt hierbij bekend dat de navolgende diensten op zaterdag 30 maart 2013 gesloten zullen zijn voor het publiek t.w. 5 Bureau voor Burgerzaken van Paramaribo Flora 5 Bureau voor Burgerzaken van Paramaribo Centrum 5 Bureau voor Burgerzaken van Wanica Pad van Wanica 5 Afdeling Identiteit en 5 de ondersteunende afdelingen t.w. Inspektie, Centrale Persoonskaarten- bestand (CPK),Vreemdelingenregistratie en Centrale Mutatie Verwerking(CMV). Aan het publiek wordt gevraagd hiermede rekening te houden. Paramaribo, 15 maart 2013 De Directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken voornoemd, Namens deze, (N. Arupa Wong Swie San) CENTRAAL BUREAU VOOR BURGERZAKEN Mr. Jagernath Lachmonstraat 170 Paramaribo telefoon fax P.O.B. 4032

8 MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VOORLICHTING EN COMMUNICATIE OPROEP DE CARICOM-MEDEDINGINGSCOMMISSIE De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van PINAS, ANDRE BAJAFOEMI op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: ADA, ANNIE, echtgenote van PINAS, ANDRE BAJAFOEMI tegen PINAS, ANDRE BAJAFOEMI, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, maart De Griffier voornoemd, Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen Paramaribo, 4 maart 2013 Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk PERSOONLIJK aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en hun kwitantie van het Hypotheekkantoor, thans GLISS), ALLEEN op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep. D.nr: Naam: Adres: 307 PATER, Waldo R. Laknauwweg No TAMRIN, Aliesidik Samboerastraat No SETROREDJO, Paimoen Leiding 11a No KARJANTIKA, Almiran H.N. Van Dijkstraat No SOELEAMAN, Toekina Ming Doelmanstraat No KAMIT, Annemarie Recifestraat No BAISIE, Arnold E. te Pokigron 769 ESPERANCE, Jerry Mahadewweg No JUREL, Rudolf J. Mispelstraat No SWEET, Stacey K. Soekadoedoekweg No ORIE, Savilagatien Leiding 11 A No STICHTING HAVER HILL Gevestigd te Paramaribo 803 PLAK, Iwan G. te Boskamp No DJAMIN, Eddie Ng. H.N. Van Dijkstraat No DJAMIN, Ponidi H.N. Van Dijkstraat No SETROPAWIRO, Johan T. Hein Djojopawirostraat No AWANA, Ivonne J. te Brokopondo 855 ORIE, Mohamedferhaad Leiding 11 A No. 94A 873 STICHTING DONG GUAN TONG Franchepanestraat No PRIEKA, Wilma Frederik Muntslagstraat No. 27 A 889 AMADMOESRI, Soeramin Reebergweg No SOEKARDI, Ponimin Reebergweg No SONTOIDJOJO Comm. Roblesweg No CHITOE, Krishnapersad Okrodam No CHITOE, Krishnapersad Okrodam No FUNG-A-LOI, Herman Javanicalaan No. 69 A 920 SOBERS, Charles F. Totnes Voorstraat 929 LANSDORF, Johannaes G. Groentenweg No DEST, Glenn A. Harry Vosstraat No AMATRAIS, Djoelie Roekoenweg No WOLFF, Artorino U. Van Sommelsdijkstraat No SABAJO, Frits L. A. La Pouleweg LGS No TROENOKROMO, Ngatinie Foengoestraat No JEROE, Grace E. De Goejestraat No TALIP, Marijke B. Malangweg No DJODARMO, Mitchel R. Dr. E. Kochweg No SOEBAKIR, Salomon Longmau Serie B No LINDERBERG, Enna M. Leiding 11 A No SETROSETIKO, Amatsalam H.N. Van Dijkstraat No NOJODIMEDJO, Marian Hauraweg No. 45a 1087 LINDERBERG, Juliette C. Leiding 11A No LINDERBERG, Haryono R. Leiding 11A No NOJODIMEDJO, Armand R. Leiding 11A No NOJODIMEDJO, Toekimo Leiding 11A No KARIJOOETOMO, Soepardie Roekoemweg No ETJEH, John P. Catharina Sophiastraat o RESOWIKROMO, Suzy R. Borneoweg No MADSADIMIN, Richard M. Tamansarie No KONG YONG FOEK, Jurgen R. Van Idsingaweg No KATISA, Sarindih Groentenweg No RAMDAJAL, Widjaikoemar Engelbrechtweg No BENIE, Manbodhpersad Mopentiboweg No. 93 A 1260 HAABO, Linti Alicestraat No PELSWIJK, Fernaldo E. Julianastraat No Ronokarijo, Wagiran Ridoewanstraat No DASNO, Ulrich M. Kaumanstraat No. 19 A 1312 PAMUDA ISLAM MAROWIJNE Lijnweg No PAWIRO, Hynes S. Kartoatmodjostraat No TJITRADIWANGSA, Jean S. Kartoatmodjostraat No LANTE, Margriet B. Luitenant Weyneweg No LANTE, Rianne Luitenantweyneweg No STICHTING DE SCHUILPLAATS Sir Winston Churchillweg No NANHEKHAN, Gracielle E. N. Marinellalaan No SOEROWINTONO, Alma N. S. Tamanredjo Serie E no CHA-A-JONG, A-Sion M. Knippastraat No RAMSOEKH, Bisnoepersad Tamanredjo S-E No SABAJO, Angelo Bj. R. Gadosabistraat no VERBOND, Therese A. Arabistraat no Ardin, Sten Ch. Abiastraat No SYMOR, Theresia H. Elimweg No BURLESON, Desire D. S. Jumpa Raygaroostraat No MARSHALL, Bienvonida N. Noahweg No PINAS, Antonia T. Simonweg No SIRAN, Kartinah Karangtempelweg No LAUTAN, Takurdin Groot Henarpolder WNC No SUSSENBACH, Rosanna D. Allianceweg No GARCIA ELIAS, Georgette Julianastraat No HEINZE, Ernesto R. Koolstofstraat No BROWN, Elven Annastraat No KARTONODJOJO, Ruben W. A. te Boskamp 1586 RAMBALI, Krishnadat Carthagoweg No SANWIRJATMO, Alice T. Samuel Venoaksstraat No WIJNGAARDE, Cyriel J. Henna Kunzweg No. 15 A 1629 CORONEL, Franklin R. Via Bellalaan No. 44 A 1665 SAMOEDJ, Roedradath Leiding 8 A No DJOJOSOEDIRO, Hendrik W. Leiding 11A No SOEKHNANDAN, Hardew Sir Winston Churchillweg No ARDJOSEMITO, Paimon Lijnweg No NARAIN, Bhagwansingh Leiding 8 Br NARAIN, Amersingh Leiding 8 No NARAIN, Dharmsingh Leiding 8 No LANSDORF, Carlo R. Normandiestraat No KASANDIKROMO, Sonny S. Catharina Sophiastraat Br IRODIKROMO, Koesim Margarethenburg No NGADINO, Andre R. Tamansarie Km LATIP, Hendrik W. Gotong Rojongweg No RAMNATH, Awastie Groot Henarpolder WNC. No SEWPAL, Dharmawatie Catharina Sophiastraat no KASERAN, Elvin C. S. Zwampweg No RAMADHIN, Amitkumar Naipalstraat No MANGOENSENTONO, Sadijem H.N. Van Dijkstraat No WIRODIKROMO, Wagirin Cassaveweg No ASMODIKROMO, Jimmy P. De Craneweg No SUSSENBACH, Santusha M. Alexander Samuelstraat No MERTOTAROENO, Patricia Mr. A.J. Quintus Boszstraat No KASANPAWIRO, Moedjiono Creebsburgweg No MANGKOEREDJO, Poniman Jakinprojekt 4e zijstraat No KROMOKARSO, Satiman Groentenweg No NANDAN, Radjinderpersad Julianaweg No KASANPAWIRO, Ismono Pisang Rodjoweg No. 156a 1998 KASANPAWIRO, Rachmad S. Moeloetweg No. 156 Viering 5 Jaar Dienstverlening Op 18 januari 2013 bestond de CARICOM-Mededingingscommissie (CARICOM Competition Commission, CCC) 5 jaar. Deze Commissie, die haar zetel heeft in Paramaribo, Suriname, werd opgericht krachtens Hoofdstuk VIII van het Herziene Verdrag van Chaguaramas. Uit hoofde van dit verdrag heeft de CCC als mandaat: (a) het toepassen van de mededingingsregels met betrekking tot grensoverschrijdende mededingingsverstorende handelspraktijken; en (b) het bevorderen en beschermen van mededinging in de Gemeenschap en het coördineren van de uitvoering van het mededingingsbeleid van de Gemeenschap. Het Herziene Verdrag verplicht de CCC tevens tot het geven van ondersteuning aan de lidstaten op het gebied van consumentenbescherming. Ten aanzien van mededingingsrecht en -beleid, heeft de commissie procedureregels voor behandeling van gevallen van verstoring van de mededinging opgesteld. Additionele activiteiten waren gericht op het ontwikkelen van interne methoden en procedures voor het uitvoeren van onderzoek, alsook van richtlijnen voor het bepalen van boeten in gevallen waarin mededingingsverstorende handelspraktijken worden vastgesteld. De CCC heeft haar eerste onderzoek naar de handelspraktijken van de Trinidad Cement Limited (TCL) Group of Companies afgerond. Deze zaak bleek significant, daar alle vorderingen van de Trinidad Cement Limited (TCL) Group of Companies tegen de Commissie door het Caribisch Hof van Justitie (Caribbean Court of Justice, CCJ) werden afgewezen. Sedert haar oprichting, heeft de CCC met de financiële ondersteuning van diverse internationale ontwikkelingspartners tevens gestreefd naar vergroting van de kennis omtrent mededingingsrecht en - beleid onder de lidstaten. Diverse workshops zijn in de gehele regio gehouden voor de rechterlijke macht, het bedrijfsleven en technische functionarissen werkzaam bij diverse ministeries binnen CARICOM. De inspanningen van de CCC gericht op de bewustmaking van rechterlijke ambtenaren werden in het bijzonder erkend door de ACP/EU Trade.Com-faciliteit in 2010, als een beste praktijk en als voorbeeld dat navolging verdient in andere regio's in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan (ACP). Pleitbezorging is door de jaren heen ook een essentieel onderdeel van het CCC-werkprogramma geweest. De CCC heeft deelgenomen aan diverse internationale en regionale rondetafelvergaderingen, zoals OECD s Competition Forum, Latin American Competition Forum en UNCTAD s International Group of Experts on Competition Law and Policy, om er enkele te noemen. Op deze vergaderingen gaf de CCC verder uiting aan de standpunten van CARICOM ten aanzien van wetgeving en beleid op het gebied van de mededinging en het consumentenbeleid. De CCC neemt ook actief deel aan diverse werkgroepen in het kader van het International Competition Network (ICN), zoals de werkgroepen voor effectiviteit van instellingen, fusies en eenzijdige gedragingen, met name de Agency Effectiveness Working Group, de Mergers Working Group en de Unilateral Conduct Working Group. Evenzo beoogt de CCC via haar deelname aan deze werkgroepen te garanderen dat de bijzondere omstandigheden van CARICOM in overweging worden genomen bij de ontwikkeling van handleidingen voor beste praktijken, trainingseminars en Als alle onderdeel andere gerelateerde van haar werk werkzaamheden op het stuk de van mededingingshandhaving consumentenbescherming rakende. heeft de CCC in 2012, via Als videoconferentie, onderdeel van een haar forum werk ingesteld op het stuk om de van dialoog consumentenbescherming tussen nationale consumentenorganisaties heeft de CCC in 2012, in via de videoconferentie, lidstaten en haarzelf een te forum vergemakkelijken. ingesteld om Deze de dialoog besprekingen tussen stellen nationale de CCC consumentenorganisaties in staat zich op de hoogte in de te lidstaten houden van en haarzelf de activiteiten te vergemakkelijken. welke door de Deze nationale besprekingen consumentenorganisaties stellen de CCC in worden staat zich ontplooid op de en hoogte van de te houden specifieke van uitdagingen de activiteiten waarmee welke deze door instanties de nationale worden consumentenorganisaties geconfronteerd. Gehoopt worden wordt ontplooid dat de en CCC van door de specifieke middel van uitdagingen deze faciliteit waarmee erin zal deze slagen instanties de banden worden met geconfronteerd. de nationale consumentenautoriteiten Gehoopt wordt dat de in CCC de regio door middel nauwer van aan deze te halen, faciliteit alsook erin de zal samenwerking slagen de banden tussen met deze instanties nationale consumentenautoriteiten bevorderen. Momenteel in maakt de regio de nauwer CCC gebruikt aan te halen, van het alsook consumentenforum de samenwerking om tussen de nationale deze instanties organisaties te bevorderen. te betrekken Momenteel bij twee maakt conceptonderzoeksvoorstellen gebruikt van het die consumentenforum door haar staf zijn om ontwikkeld, de nationale met als organisaties oogmerk ze te te betrekken finaliseren bij en twee uit te concept- voeren de CCC onderzoeksvoorstellen zodra middelen daarvoor die door beschikbaar haar staf zijn zijn. ontwikkeld, Bovendien met zal als de oogmerk CCC de ze dialoogvoering te finaliseren en met uit te nationale voeren zodra instanties de middelen voor de mededinging daarvoor beschikbaar en de consument zijn. Bovendien voortzetten zal over de onderwerpen CCC dialoogvoering die van wederzijds met nationale belang instanties zijn, zoals voor het de verzamelen mededinging van en data de consument het analyseren voortzetten van over klachten onderwerpen van die consumenten, van wederzijds technische belang zijn, assistentie, zoals het voorlichten verzamelen van van consumenten data het en analyseren bedrijven, en van pleitbezorging. klachten van consumenten, technische assistentie, het voorlichten van consumenten en bedrijven, en pleitbezorging. Terwijl de CCC voorwaarts gaat, zullen er meer inspanningen worden aangewend om de lidstaten die zulks Terwijl nog niet de hebben CCC voorwaarts gedaan, gaat, aan te zullen moedigen er meer nationale inspanningen mededingingswetten worden aangewend om te nemen de lidstaten bevoegde die zulks nog handhavingsautoriteiten niet hebben gedaan, in aan te stellen. moedigen Dit is in nationale overeenstemming mededingingswetten met verplichtingen aan te nemen opgenomen bevoegde in het handhavingsautoriteiten Herziene Verdrag van Chaguaramas, in te stellen. Dit de is Partnerschapsovereenkomst in overeenstemming met de tussen verplichtingen CARIFORUM opgenomen de EU, in het en Herziene de lopende Verdrag onderhandelingen van Chaguaramas, tussen CARICOM de Partnerschapsovereenkomst en Canada de Vrijhandelsovereenkomst. tussen CARIFORUM en Het de EU, was en de de CCC lopende een bijzonder onderhandelingen genoegen tussen om in CARICOM januari 2013, en Canada samen met over het de Vrijhandelsovereenkomst. Ministerie van Handel en Het Industrie was de in CCC Suriname, een bijzonder te mogen genoegen optreden als om gastheer in januari voor 2013, een samen workshop met waarop het Ministerie de concept-mededingingswet van Handel en Industrie werd in Suriname, gepresenteerd mogen besproken optreden als met gastheer belangrijke voor belanghebbenden een workshop waarop in de de particuliere concept-mededingingswet sector, consumenten, werd gepresenteerd ministeries en overheidsdepartementen. en besproken met belangrijke belanghebbenden in de particuliere sector, consumenten, ministeries en overheidsdepartementen. De CCC zal informatie over mededingingsrecht en consumentenbescherming in de regio, onderzoeksresultaten De CCC zal informatie en andere over werkgerelateerde mededingingsrecht activiteiten en gemakkelijker consumentenbescherming toegankelijk maken in de voor regio, alle onderzoeksresultaten belanghebbenden in de en publieke andere werkgerelateerde en private sector via activiteiten diverse media, gemakkelijker zoals kranten, toegankelijk publicaties, maken vakbladen voor alle belanghebbenden en websites waaronder in publieke en private ensector via diverse media, zoals kranten, publicaties, vakbladen en websites waaronder en Voor meer informatie over de activiteiten van de CCC kunt u gerust een sturen naar Voor meer informatie over de activiteiten van de CCC kunt u gerust een sturen naar Ministerie van Handel en Industrie LETOP: N.V. en STICHTINGEN, dienen een kope van hun statuten mede te nemen.

9 Op verzoek van velen presenteert De Overheid een rubriek waarin het publiek nader kennis maakt met sleutelfunctionarissen in Suriname. In de eerste reeks: de districtscommissarissen. DC Harold Sijlbing bij zijn beëdiging in juli Naast hem RO minister Stanley Betterson en president Desi Bouterse. Harold Sijlbing Districtscommissaris van Coronie Harold Albert Sijlbing werd op 1 juli 2012 beëdigd en geïnstalleerd als districtscommissaris van Coronie. Hij werd geboren op 20 oktober 1953 te Willemstad, Curaçao, is EBG er heeft vier kinderen en drie pleegkinderen. In de jaren tachtig was hij als voorzitter van de adviesraad verbonden aan de Coöperatie van Coroniaanse Boeren (CCB). Coronie heeft alle ingrediënten om uit te groeien tot een welvarend district dat een voorbeeld kan zijn voor heel Suriname. Harold Sijlbing heeft de Kweekschool doorlopen, vervolgens muziekpedagogiek gestudeerd aan het Conservatorium te Zwolle en ten slotte Sociale Geografie aan de Universiteit van Wageningen. Hij heeft o.a. gewerkt als directeur van het Christelijk Pedago- MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VOORLICHTING EN COMMUNICATIE OPROEP De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van SAHEBDIEN, ANJALI op, om een voor haar bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van: RAMSAMOEDJ, NARESH, echtgenoot van SAHEBDIEN, ANJALI tegen SAHEBDIEN, ANJALI, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, maart De Griffier voornoemd, Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij maakt hierbij bekend dat de vergunninghouders van alle visserij categorieën per 31 maart 2013 over een geldige visvergunning 2013 moeten beschikken. Tevens wordt benadrukt dat in het kader van de duurzame benutting van onze visserij hulpbronnen de vergunninghouder zich dient te houden aan de wettelijk vastgestelde vergunningsvoorwaarden (Vergunningsvoorwaarden beschikking 2012, S.B no. 11) bij het uitoefenen van visserijactiviteiten. Gelieve met het bovenstaande rekening te houden. G. breinburg M.Sc. De Directeur van Landbouw, Veeteelt en Visserij Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Letitia Vriesdelaan no Telelfoon(597) Fax (597) Paramaribo Suriname gisch Instituut (CPI), vervolgens als directeur van STI- NASU en ook als toerisme consultant. Zijn hobby s zijn zwemmen, natuurwandelingen maken, lezen en koken. Zijn lievelingsgerecht is zoetzure vis. Beleid Het ontwikkelingsbeleid van Coronie is enerzijds gericht op duurzaamheid en anderzijds op de doelen die voortvloeien uit het decentralisatieprogramma. De DC werkt hard aan de certificering van het district, zodat Level1 en 2 technisch gecertificeerd worden. Hij stelt alles in het werk om de afdelingen Burger Informatiecentrum en Bestuursressorten zoveel mogelijk ingericht en bemenst te krijgen. Aan het decentraliseren van Coronie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Er is al gestart met het geven van trainingen en de reorganisatie binnen het commissariaat is al ingezet. Door een goede samenwerking met de Bestuursdienst zal het ontwikkelingsbeleid goede vruchten afwerpen. De ontwikkeling van Coronie is gericht op duurzaamheid wat inhoudt dat de Training schedule 2013 economische basis verstevigd moet worden op basis van producten en activiteiten die van duurzame aard zijn o.a. door bescherming van de natuur, mens, weinig of geen gebruik van insecticide en aandacht voor educatie en gezondheid. Speerpunten Op basis van het ontwikkelingsplan dat in 2010 werd opgesteld is er een ontwikkelingsbeleid voor: 1. Productiestimulering t.w. het planten en verwerken van fruit en kokos in het bijzonder, waarbij er een kweektuin zal worden opgezet; 2. Ontwikkeling van de pluim- en veeteelt, vooral varkens, en ook de verwerking hiervan; 3. Het stimuleren van visvangst en visteelt evenals de visverwerking; 4. Stimulering van de craftindustrie. Toerisme ontwikkeling Het streven is gericht om het oude gebouw van SOZAVO om te bouwen tot een giftshop, waar er kunstnijverheidsproducten te verkrijgen zullen zijn en tentoongesteld zullen worden gehouden. De achterkant van het gebouw wordt een atelier waar kunstenaars en handicrafters geaccommodeerd zullen worden. Staatsolie is bereid gevonden om dit project te financieren, maar het plan moet nog afgerond worden. In de periode 16 tot en met 25 augustus 2013 wordt Carifesta in Suriname gehouden. Coronie zal ook zijn bijdrage leveren bij het Carifesta gebeuren, door een kokosfestival te organiseren met het doel de gemeenschap bewust te maken om geloof en meer waardering te hebben voor kokos en dus meer kokosbomen te planten. Er zullen mogelijkheden bekeken worden om de bouwvallige historische woningen in het district aan te pakken, om toeristen aan te trekken om de historische woningen te bezichtigen. Het toerisme in Coronie zal zijn gefundeerd op de natuur, waar ecotoerisme (genieten van de natuur o.a. bird watching) en agrotoerisme (beleving van de landbouw) de belangrijkste activiteiten zijn. Daarnaast zijn tentoonstellingen en Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme Training Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. TOURBEGELEIDING. start end start end 650 BARTENDER start end Start end 550 RECEPTIE MEDEWERKER BEHEER LODGES, KAMPEN & KLEINE HOTELS LEIDINGGEVENDE VAARDIGHEDEN VOEDING EN DRANKEN SERVICE Prijs in SRD start end Start end 550 start end Start end 500 start end Start end 550 start end start end start end start end 550 HOUSEKEEPING start end start end start end start end 500 KEUKEN ASSISTANT start end start end start end start end 675 Duur: 6-8 weken = 50 uren, 3x per week GRAVENBERCHSTRAAT 2 TEL: FAX website: Koksopleiding Start Duur Niveau 2 Prijs in Srd p/maand 1 Februari 15maanden MBO 350 festivals gericht op erfgoed van groot belang. Coronie kan uitgroeien tot een nummer 1 vakantieoord van Suriname vanwege de gemakkelijke toegankelijkheid en de vriendelijkheid van de bevolking.-. De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Filo: Sofie, vind jij ook niet dat de plotseling en vooral onduidelijk geplaatste speed breaks, oftewel verkeersdrempels, behalve verkeersmeubilair ook nog verkéérd meubilair zijn? Wég met dit soort levensbedreigend wegmeubilair, althans de onverantwoordelijke lieden die daarvoor verantwoordelijk zijn. Consumenten orga s schijnen er slechts te zijn om vervaldatum-producten en prijsopdrijving aan te pakken. Gevaarlijke situaties in het verkeer of de consument stimuleren tot het gebruiken van een degelijke boodschappentas, in plaats van milieuonvriendelijke plastic wegwerptassen, heeft hun aandacht niet; net zo min wanneer kans nemende consumenten door acterende winnaars worden opgelicht. Sofie: Zoals die Straatjongens Dode kloterij, Take No Chance brada, it will change your life for the worst, you stand no chance with these crooked eeeh beep beep uplighters. As you see, one can fool some of the people sometime but one cannot fool all the people all the time, uiteindelijk komt er een change en dan zitten de oplichters in chains achter de tralies te smeken om een chance. Tja, de kruik gaat zo lang te water tot ze vol is, ik bedoel tot ze barst en de maat vol is Filo: Over water gesproken, ik vind de reactie van het publiek op de water-awareness campagne maar waterig en watra watra. Na de serieuze pogingen om het belang van waterbeheer onder de aandacht te brengen had ik verwacht dat enkelen mij zouden navolgen door ook een watertank te kopen en regenwater op te vangen voor de was, schoonmaak en planten nat maken. Van brood alleen zal de mens niet leven, mensen moeten ook drinken, en dan geen kloru sukru watra ini plastic batra maar helder water. Ook bolle mensen die bollen eten is een tikkende tijdbol, ik bedoel slikkende tijdbom, die ontploft met een foto in de krant en overlijdensbericht op de radio; met diep leedwezen, onze dierbare, onvergetelijke, jeugdige leeftijd. Tyeh baya, zonder geestelijke voeding, geen goede voeding. Sofie: Tout lui faut betekent alles wat je nodig hebt maar de taferelen van huizen- krakende-dames hebben wij niet nodig. Zij hebben vrouwen een slechte naam bezorgd. Het krakersprobleem is een hardnekkige noot dat hardhandig gekraakt moet worden. Ondanks de woningnood mogen wij geen wanhoopsdaden accepteren. Eerder heeft een andere onverantwoordelijke groep haar politieke voorlieden kunnen chanteren en is weggekomen met toegewezen woningen. Maar onze maatschappij is gefundeerd op het begrip mijn en dijn en wie zich niet daaraan houdt moet instaan voor de pijn. Filo: Er is veel misverstand en onwetendheid in ons land, Sofie. Laatst nam ik deel aan een workshop, en reeds bij de inloop en registratie was er plotseling een wunyu wunyu en dyugu dyugu toen enkele mensen ongeduldig begonnen te vragen waar werkwinkel bleef waarin zij een geschikte baan konden uitzoeken. De tyuri s en moeder-dit-vader-dat waren niet van de lucht. Mi denki na wan puntjes puntjes wroko wenkri de dya pe mi kan feni wan puntjes puntjes wroko, klonk het verwijtend en teleurgesteld. Sofie: Toch is er licht aan het eind van de tunnel Filo, want zoals de nieuwe stijl districtscommissarissen het aanpakken geeft dat reden tot hoop voor werklozen. Luku komsarsi Silbijng bijvoorbeeld. Een man met het nationalistische hart op de juiste plaats, namelijk onder een geniaal stel hersens, naast een paar werkzame handen. Zijn lievelingsgerecht is zoetzure legwana; maakt hij zelf klaar. Zijn ouders hadden het niet breed en hij moest legu s vangen voor het driemaal daags. Hij kan prachtig zingen. Het cocodistrict wordt een voorbeeld voor de anderen. Dat zeg ik niet omdat ik een relatie met hem had. Behalve hij en ik weten slechts jij en mijn moeder dat Harald Silbijng de vader is van mijn oudste dochter.-.

10 Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme SOLLICITATIE OPROEP Bij de Luchtvaartdienst van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor de volgende 8-tal functies: 1.Jurist Opleiding: 5 Doctoraal Rechten Ervaring: 5 tenminste 2 jaar werkervaring 5 zelfstandig kunnen werken 5 minimum leeftijd:25 jaar 5 integriteit 5 stressbestendig 5 Inventiviteit 5 goede organisatorische en contactuele eigenschappen 5 goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift ( Nederlands en Engels) 5 Accuratesse 5 Geheimhoudingsplicht 5 Representativiteit 2.Bedrijfseconoom Opleiding: 5 Doctoraal Bedrijfseconomie Ervaring: 5 tenminste 2 jaar werkervaring 5 zelfstandig kunnen werken -min. leeftijd:25 jaar 5 integriteit 5 stressbestendig 5 Inventiviteit 5 goede organisatorische en contactuele eigenschappen 5 goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift ( Nederlands en Engels) 5 Accuratesse 5 Geheimhoudingsplicht 5 Representativiteit 3.Stafmedewerker Aviation Security Opleiding: 5 HBO niveau, richting Luchtvaart Ervaring: 5 Minimaal 5 (vijf) jaar ervaring in een soortgelijke functie. 5 Goede Communicatievaardigheden 5 Goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands als Engels 5 Geheimhouding 5 Accuratesse 5 Flexibiliteit 5 Verantwoordelijkheidsgevoel 5 Kennis van wetgeving op het gebied van Luchtvaart 4.Chef Begrotings- en Financiële Zaken Opleiding: 5 HBO financieel management (het interpreteren/ oplossen van financiële vraagstukken en kennis hebben van strategisch financieel management). 5 Middle management. 5 Praktische kennis en ervaring met het werken met financieel comptabele regels volgens overheids normen. Ervaring: 5 Minimaal 2 (twee) jaar ervaring in een soortgelijke functie. 5 Computervaardigheden; 5 Accuratesse; 5 Integriteit; 5 Leidinggevende capaciteiten en organisatorische eigenschappen bezitten; 5 Tactische kennis van en ervaring met financieel/ comptabele, administratieve procedures van de overheid. 5.Coördinator Luchthaven Security Opleiding: MBO niveau, Applicatie: Management, luchthaven security opleiding Ervaring: Minimaal 5 (vijf) jaar ervaring. 5 Managementvaardigheden 5 Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift (Nederlands en Engels) 5 Doorzettingsvermogen 5 Besluitvaardigheid 5 Sociale vaardigheid 5 Flexibiliteit 5 Integriteit 6.Air Traffic Controller Assistant (assistent-luchtverkeersleider) Opleiding: VWO/HAVO nivo met bij voorkeur vakken Wiskunde, Natuurkunde en Engels Interne beroepsopleiding: Basic Air Traffic Services Course (8 maanden) Kennis: 5 Luchtvaartwetgeving 5 Basiskennis van luchtverkeersdiensten en apparatuur 5 Aviation Weather 5 Air Navigation inclusief gebruik van Global Positioning System (GPS) en andere lange afstand navigatie hulpmiddelen 5 Radio and Radar principles 5 Algemene kennis van het principe van een luchtvaartuig en motoren 5 Human factor principle Kenmerken: 5 Goede uitdrukkingsvaardigheid (Engels en Nederlands) 5 Goede communicatie vaardigheden bij gebruik van technisch engels 5 Geheimhoudingsplicht 5 Accuratesse 5 Stressbestendigheid 5 Flexibiliteit 7.Aeronautical Information Service Officer ( medewerker burgerluchtvaart inlichtingendienst) Opleiding: VWO/HAVO-niveau met bij voorkeur vakken Wiskunde, Natuurkunde en Engels Kennis: 5 Luchtvaartwetgeving 5 Basiskennis van luchtverkeersdiensten en apparatuur 5 Aviation Weather 5 Air Navigation inclusief gebruik van Global Positioning System (GPS) en andere lange afstand navigatie hulpmiddelen 5 Radio and Radar principles 5 Algemene kennis van het principe van een luchtvaartuig en motoren 5 Human factor principles. Kenmerken: 5 Goede uitdrukkingsvaardigheid (Engels en Nederlands) 5 Goede communicatieve vaardigheden bij gebruik van technisch engels 5 Geheimhoudingsplicht 5 Accuratesse 5 Stressbestendigheid 5 Flexibiliteit 8.Telecommunicatie Medewerkers Opleiding: M.B.O.-niveau, richting Elektronica met als specialisatie Radio Telecommunicatie Ervaring: tenminste 2 jaar ervaring in een soort gelijke functie 5 creatief 5 flexibiliteit 5 verantwoordelijkheidsgevoel Salariëring en inschaling zal geschieden volgens de vigerende Overheidsnormen. Sollicitaties dienen met kopieën van diploma s, cijferlijsten en certificaten gericht te worden aan de Directeur van het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme, mw. Drs.Th. Douglas-Pinas MPA, aan de Prins Hendrikstraat SOLLICITATIE OPROEP Carifesta XI Event - en Liaison Assistant Suriname organiseert van augustus 2013 het Caribisch Kunst - en Cultuur Festival, Carifesta XI met als thema Culture for development : Celebrating our diversity and promoting the central role of culture in economic, social and human development. Aan dit festival participeren (ei) landen uit de Caricom, Unasur en de Surinaamse diaspora. Naar verwachting zullen participanten uit ruim 35 landen deelnemen. Wil jij deel zijn van Carifesta XI, solliciteer nu voor de functie van Liaison- en Event Assistant. Vereisten: a. Minimaal Mulo diploma b. Leeftijd tussen 16 en 30 jaar c. Onbesproken gedrag d. Oplossingsgerichte/ Proactieve mentaliteit e. Disciplinair en ijverig gedrag f. Basis kennis in leidinggeven en organiseren g. Ervaring met culturele, religieuze en educatieve projecten h. Bereid zijn onregelmatige diensten te werken i. Bereid zijn s avonds te werken j. Bereid zijn tijdelijk te verblijven op locatie k. Spreekvaardigheid in ten minste 1 van de volgende internationale talen: Engels, Spaans, Portugees, Chinees, Frans Wij bieden: a. Boeiende en uitdagende activiteiten b. Dynamische werkomgeving c. Trainingen organisatie en leidinggeven d. Training persoonlijke -en groepsontwikkeling e. Training en vorming in culturele ondersteuningstechnieken (regie-, geluid-, event assistentie) f. Aantrekkelijke vergoeding Opgave kan door het invullen en indienen van het Carifesta Youth Focus registratieformulier, beschikbaar via scholen, bibliotheken, districtscommissariaten, Facebook en het Carifesta Youth Focus secretariaat. Voor meer informatie bellen op het nummer: (tussen 08:00-15:00 uur) of en naar Uiterlijke inleverdatum registratie formulieren: vrijdag 29 maart 2013 Let op: onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Richenel.M. Trustfull Director Youth Focus Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website: Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsingsmogelijkheid op de volgende Dagtraining: Groen voorziening De lesonderdelen zijn o.a.: stekken, planten, enten, oculeren, zaaien, marcotteren, composteren, ziekten en plagen behandelen, het onderhouden van tuinen, paden en bermen. De duur van de training is 6 maanden. Instapvereiste: 5 e klas GLO Vereisten voor deelname aan de dagtrainingen: 5 Een geboorte uittreksel 5 3 pasfoto s 5 Kopieën van schoolbescheiden (originele stukken overleggen) 5 Het inschrijfgeld bedraagt Srd 50,- en lesgeld Srd 35,- per maand (lesgeld 3 mnd vooruit betalen) Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 07.30u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Ministerie van Handel EN Industrie De periodieke keur- en herkeuring van meetmiddelen voor de districten Paramaribo, Para en Wanica zal plaats vinden in de periode: 07 januari 2013 tot en met 30 april Plaats: Dienst voor de Waarborg en van het IJkwezen Tijd : 08.00u 14.30u Benodigde documenten: Winkelvergunning, uittreksel of i.d.-kaart Voor de keur- en herkeuring van zware meetmiddelen zoals: weegbruggen, machinewegers, grondbascules, e.a. dient men een schriftelijk verzoek in te dienen. Ministerie van Handel en Industrie Havenlaan 1 Tel: / tst 1055/1056 Tel: / tst 1212 www. gov.sr REGISTRATIE FORMULIER LIAISON- EN EVENT ASSISTANT CARIFESTA XI, 2013 Middels dit formulier registreert u zich als potentiele kandidaat voor de functies liaison - of event assistant.. Na positieve beoordeling wordt u belast met assistentie aan de verschillende delegaties en/of evenementen binnen Carifesta XI. Volg de media voor de inlever adressen!. Let op!: onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen! Belangstelling voor / voorkeur voor : Event Assistant p Liaison assistant p Datum : 2013 Voornamen:... familienaam:. Adres:..., distrikt Geboorte datum: ID nummer:. Telnrs: thuis. mobiel...//... Korte beschrijving van uw kennis en ervaring: Hieronder aankruisen wat van toepassing is: Laatst genoten opleiding: Mulo VWO/HAVO HBO/Universiteit Talenkennis: Engels Spaans Frans Portugees Chinees Indonesisch Hindi/Sarnami Anders Ik ben beschikbaar: vanaf 1 april 2013 vanaf 1 juli 2013 vanaf 1 augustus 2013 uitsluitend tussen augustus 2013 Naam en Handtekening : (vanaf 18 jaar) Naam en Handtekening ouder/verzorger : (voor 16 en 17 jarigen) Let op! Stop! ===================================================== In te vullen door de organisatie Eerste aanbeveling: Liaison Event Contingent: Event: Datum en handtekening In te vullen door de organisatie Tweede aanbeveling: Liaison Event Contingent: Event: Datum en handtekening: In te vullen door de organisatie Definitieve plaatsing : Liaison Event Contingent: Event: Datum en handtekening: uitknippen en inleveren op de bekende adressen

11 Wegwijs binnen de overheid Bestrijdingsmiddelen worden geïmporteerd voor gebruik in de agrarische sector en voor de huishouding. Voor de import van alle bestrijdingsmiddelen moet een vergunning worden aangevraagd op de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De redenen waarom de import vergunningplichtig is, zijn: - te voorkomen dat schadelijke of verboden middelen geïmporteerd worden; - te registreren wat het land binnen komt en in welke hoeveelheid, zodat er een databestand is; - op basis van de registratie te evalueren welke middelen vervangen kunnen worden door minder giftige Voor de import moet de volgende procedure gevolgd worden: - het H03 formulier van de douane, de material safety data sheet en de proforma invoice te brengen voor goedkeuring alvorens te bestellen; - na goedkeuring, bestelling plaatsen; - bij aankomst van de middelen op de haven, langskomen met het Enig Document; dit ter bevestiging dat de middelen het land binnenkomen. Op deze manier kan er geregistreerd worden welke middelen en in welke hoeveelheden het land binnen komen. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING TRAININGEN IN ISRAEL De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat IS- RAEL, onder de Agency for International Development Cooperation (MASHAV), Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee te dingen naar de volgende trainingen: Import bestrijdingsmiddelen vergunning plichtig Elk jaar worden de importcijfers van bestrijdingsmiddelen bijgehouden. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de import over de periode Figuur 1: Overzicht import bestrijdingsmiddelen in liter-kg geformuleerd produkt In het afgelopen jaar is er een zichtbare afname van de import van bestrijdingsmiddelen. Echter blijkt dat de hoeveelheid insecticiden juist is toegenomen, wat te wijten kan zijn aan meer plagen in de agrarische sector en in de huishouding of juist aan resistentie van de plagen. Verboden pesticiden in Suriname Verder brengt het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het volgende opnieuw onder de aandacht van alle importeurs van bestrijdingsmiddelen: In de wet Goederenverkeer (1999 en 2003) en de bijbehorende negatieve lijst is de import van alle chemicaliën op de negatieve lijst van de FAO verboden. Volgens de wijziging van de Wet Bestrijdingsmiddelen (S.B. no 18, feb. 2005) is het in voorraad hebben, de verkoop en het gebruik niet toegestaan van de volgende middelen: 2,4,5-T Hexachlorobenzene Aldrin Lindane Binapacryl Mercury compounds Captafol Monocrotophos Chloordaan Parathion Chlordimeform Toxaphene Chlorobenzilate Combination of benomyl <7%; DDT carbofuran<10%; thiram <15%. Dieldrin Methamidophos <60% Dinitro-ortho-cresol PCP = DNOC Dinoseb Phosphamidon 1,2-dibromoethane Methyl-parathion = EDB Ethylene dichloride Tributyltin verbindingen Ethylene oxide Alachlor (october 2011) Fluoroacetamide Aldicarb (october 2011) HCH Endosulfan (october 2011) Heptachlor Op grond van de Wet Goederenverkeer en de bijbehorende Negatieve lijst, als onderdeel van activiteiten vallende onder de Montreal Conventie (Ozon depleting substances) is ook het middel Methylbromide verboden om in voorraad te hebben, te verkopen en te gebruiken. # Training Periode 3 4 Curriculum Development International training on Policies, Strategies and Support Systems for Rural Revitalization 20 mei 13 juni juni 18 juli 2013 Sluitingsdatum 17 april april 13 Voor de applicatieformulieren en voor meer informatie kan men de volgende website bezoeken: mashav.mfa.gov.il Voor informatie kunt u ook terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: /473478/ MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN De direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) maakt hierbij bekend dat de navolgende diensten op zaterdag 30 maart 2013 gesloten zullen zijn voor het publiek t.w. - Bureau voor Burgerzaken van Paramaribo Flora - Bureau voor Burgerzaken van Paramaribo Centrum - Bureau voor Burgerzaken van Paramaribo Combe - Bureau voor Burgerzaken van Wanica Pad van Wanica - Afdeling Identiteit en - de ondersteunende afdelingen t.w. Inspektie, Centrale Persoonskaarten- bestand (CPK),Vreemdelingenregistratie en Centrale Mutatie Verwerking(CMV). Aan het publiek wordt gevraagd hiermede rekening te houden. Paramaribo, 19 maart 2013 De Direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken voornoemd, Namens deze, (N. Arupa Wong Swie San) Gevolgen van het niet volgen van de regels Bij het niet volgen van de bovenstaande procedure, is de kans groot dat middelen worden geïmporteerd die niet zijn toegestaan. Wanneer dat zich voordoet, kunnen er twee dingen gebeuren: 1) de middelen worden op kosten van de importeur teruggestuurd naar het land van herkomst, of 2) de middelen worden toegevoegd aan de voorraad obsolete pesticiden (oude, in onbruik geraakte middelen),op kosten van de importeur. Ingevolge het Staatsbesluit van 16 april 2012 is de import, verkoop, opslag en het gebruik van de volgende middelen stopgezet: Carbofuran Methamidophos Dimethoaat Wolmanzouten (CCA) Endosulfan Endrin Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij doet een dringend beroep op alle belanghebbenden zich aan deze wettelijke regels te houden, op straffe van rechtsmaatregelen, die kunnen bestaan uit hechtenis, geldboete, verbeurdverklaring van goederen en/of vernietiging of retournering van de verboden bestrijdingsmiddelen op kosten van de overtreder. Additionele informatie over bestrijdingsmiddelen vindt u op de website van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Afd. Voorlichting & Informatie MINOV Dr. S. Kafiluddistraat Tel.nr. : Fax nr. : Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website: vaksao.sr.org Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende Dagtrainingen: 5 Texiele Werkvormen 5 Auto Body Repair 5 Machinale Houtbewerking 5 Machine Bankwerken 5 Stratenmaken 5 Metaalbewerking 5 Bouwvakken 5 Schilderen 5 Ass. Schoonheidspecialist 5 Manicure 5 Pedicure Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Avondtrainingen: 5 Basis Koeltechniek 5 Gevorderde Koeltechniek 5 Gevorderde Electronica 5 Electro Huisinstallatie 5 Lassen 5 Kraamverzorgende 5 Organisatie & Management 5 Computer Hardware 5 Textiele Werkvormen 5 Krachtinstallatie 5 Kapper 5 Mani Pedicure 5 Ass. Schoonheidspecialist 5 Gawasa 5 Ass. Crecheleidster 5 VCA Veiligheid Checklist Aannemenrs (Basis Veiligheid) Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. MINISTERIE VAN Justitie en Politie Voor meer informatie: Afdeling Bestrijdingsmiddelen Telefoon: Ministerie van Financien INSPECTIE OMZETBELASTING Telefoon: / Mahonylaan Paramaribo, Suriname De Inspecteur Omzetbelasting maakt hierbij bekend dat belastingplichtige ondernemers hun aangiftebiljet van de omzetbelasting steeds vóór de 16 e van elke maand dienen in te leveren. Het tarief van de omzetbelasting bedraagt: a. 8% (acht procent) voor het verrichten van belastbare diensten; b. 10% (tien procent) voor de levering van zelfvervaardigde goederen; c. 10% (tien procent) voor de invoer van goederen; d. 25% (vijfentwintig procent) voor de invoer van goederen genoemd in Bijlage 3 van de wet Omzetbelasting. De indiening van het aangiftebiljet en de betaling van de verschuldigde omzetbelasting dienen te geschieden bij de Ontvanger der Directe Belastingen: te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat no. 27 beneden en te Nickerie aan de Landingstraat no. 1. Tevens bestaat de mogelijkheid tot betaling van de verschuldigde omzetbelasting via de Bank, met de betaalstrook op het aangiftebiljet. De kassa s van de Ontvanger der Directe Belastingen zijn als volgt geopend: Te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat no. 27 beneden en in Nickerie aan de Landingstraat no. 1: maandag tot en met donderdag van 07:30 uur v.m. 13:30 uur n.m. en vrijdag van 07:30 uur v.m. 13:00 uur n.m. Voldoe tijdig aan uw aangifte- en betalingsverplichting van de omzet-belasting en voorkom hierdoor onnodige administratieve boetes en aanslagen. De Inspecteur Omzetbelasting, mr. R.S. Sardjoe Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai

12 HI-tekenproject Consumentenrechtendag geslaagd Minister van Handel en Industrie (HI), Raymond Sapoen, heeft het belang van het vak tekenen benadrukt tijdens het tekenproject dat het het ministerie van HI samen met de Openbare School Munderbuiten (OS Munderbuiten) heeft uitgevoerd op woensdag 13 en donderdag 14 maart jongstleden. is heel belangrijk. Het is onderdeel Tekenen van creatieve expressie. Wanneer iemand tekent, zeg hij of zij vaak veel meer dan wat je met 100 woorden zegt, of schrijft. Daarom moeten wij tekenen altijd waarderen. Tekenen geeft uiting aan wat je denkt, aan wat jij ziet, aan wat jij hoort. Wat je zelf denkt over een aantal zaken, kan je zo een beetje op papier zetten. De bewindsman sprak met deze uiteenzetting zijn bijzondere waardering uit voor de leerlingen van de OS Munderbuiten, die zich enorm hadden ingespannen om hun beste tekening op papier te zetten tijdens de tekenwedstrijd. Deze tekenwedstrijd is een initiatief van de afdeling Consumentenzaken (COZA) van het ministerie van HI en had tot doel leerlingen van OS Munderbuiten bewust te maken van hun consumentenrechten. Het evenement werd geplaatst tegen de achtergrond van World Consumers Right Day (Wereldconsumentenrechtendag) welke elk jaar weer wordt herdacht op 15 maart. Voor de top vijf tekeningen waren er prijzen uitgeloofd. Selena Liesdek streek met de hoogste eer, omdat zij met haar tekening op unieke wijze het recht van de consument om goederen te kunnen kopen in een schone en hygienische omgeving had weten uit te beelden. Dit recht behoort tot de acht fundamentele basisrechten van consumenten die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) zijn vastgelegd in de resolutie van 9 april Artikel 8 van deze basisrechten zegt dat elke consument recht heeft op een gezond milieu en dus recht heeft om te leven en te werken in een omgeving die aangenaam is voor het welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Boodschap Selena wilde een nette winkel uitbeelden. Dat wil zeggen dat wanneer je naar een winkel stapt en je ziet dat die plaats rommelig is en slordig, je daar niet moet gaan. Anders zoek je zelf problemen, was de boodschap die minister Sapoen de leerlingen van OS Munderbuiten voorhield bij zijn felicitatie aan de winnares Liesdek. De minister overhandigde bij de afsluiting van het evenement een cadeau aan schoolhoofd Elly de Rijp in de vorm van een gloednieuwe computer met printer en bijbehorende attributen. Dit gebaar werd zeer gewaardeerd en zowel door de schoolleider als de leerlingen onthaald op applaus. Behalve minister Sapoen waren als eregasten op de school aanwezig voorzitter Albert Alleyne van de Consumenten Kring, Rudi Balker van de Consumentenbond, Ca- Prijzen van basisgoederen BLOM Bakkers meel 1 kg SRD 2,95 TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5,35 HI-minister Sapoen en winnares Selena Liesdek in een tet-a-tet tijdens de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd in het trainingscentrum van de OS Munderbuiten. ricom Jeugdambassadeur Raynel Enfield, Millenium Development Goal (MDG) 2.95 jeugdambassadeur Kromosoeto, het hoofd van de afdeling COZA, Daniella All Purpose Flour 1 kg SRD 3,15 Ocean Foods SRD 4, gr BOUILLONBLOKJES Maggi 50 x 4 gr SRD 4,90 OLIE SARDINES Morjon 125 gr SRD 2,35 SUIKER (bruin) Demerara Gold 1 kg SRD 3,15 Brunswick SRD 3, gr Sumter en functionarissen van het ministerie die het tekenproject hadden voorbereid. Het tekenproject vormde onderdeel van een driedaagse activiteit. Op ERWTEN gele erwten 1 kg SRD 3,30 PAP Havermout Hahne 500 gr SRD 3,25 woensdag 13 maart vond de tekenwedstrijd plaats op de OS Munderbuiten, terwijl op donderdag 14 maart de uitverkiezing van de winnaars en prijsuitreiking plaatsvond. Op deze dag werden er ook folders uitgereikt aan studenten op de Algemene Middelbare School (AMS) als onderdeel van een bewustwordingscampagne en werden toespraken gehouden door COZAhoofd Sumter, Caricom jeugdambassadeur Enfield, CK-voorzitter Alleyne en CB-voorzitter Balker. Op vrijdag 15 maart, wereldconsumentenrechtendag, werd er een bewustwordingscampagne gevoerd op het Lyceum I en werden toespraken gehouden door COZA-hoofd Sumter, voedseldeskundige Ricky Stutgart, CK-voorzitter Alleyne, CB-voorzitter Balker en de voorzitter van het Nationaal Jeugd Parlement (NJP), Derryl Boetoe.-. Voor meer info: Bel op / tst / 1050 groene erwten SRD 5,00 1 kg Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 Politietip BADZEEP Dalan 5 x 75 gr SRD 3,40 Camay SRD 2, gr SOYA OLIE Coroli 1 liter SRD 6,80 Corcovado 900 ml SRD 6,00 ZONNEBLOEMOLIE Victoria 1 liter SRD 7,10 BRUINE BONEN Coroos 840 gr SRD 4,35 Seksueel contact met kinderen is tegen de wet. Bent U op de hoogte van zo n handeling, aarzel niet dit door te geven aan de politie. Voorlichting & Publiciteit Korps Politie Suriname Telefoon / fax / / Website: BRUINE BONEN Noliko 840 gr SRD 4,20 Green SRD 3, gr Tuinderstrots SRD 4, gr Interfood SRD 4, gr POEDERZEEP Breeze 900 gr SRD 9,70 Radiante SRD 7, gr Brandweertip Gebruik spuitbussen nooit in de buurt van een brander of waakvlam en zet ze nooit in de zon. POEDERZEEP Ariel regular 900 gr SRD 8,05 Sun Powder 900 gr SRD 7,50 Power Waspoeder 500 gr SRD 4,75 PINDAKAAS Peter Pan Creamy 462 gr SRD 8,10 Excellence 340 gr SRD 4,95 Wippy SRD 6, gr TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 Colgate SRD 6, gr MARGARINE Remia 450 gr SRD 4,75 Goldenbrand 500 gr SRD 6,15 TOMATENPUREE La Sarnesina 70 gr SRD 0,55 JAM Primo SRD 3, gr Een katern van de overheid dat elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of Suriname. De uitgave, met nieuws, informatie en bekendmakingen, maakt deel uit van de verschillende media die de Regering inzet om te komen tot een transparante overheid en een evenwichtige informatievoorziening van elke burger. Coordinatie Vormgeving adres Postadres Website : Daniella Tauwnaar : Fabian Ristie : : Dr. S. Redmondstraat 116, Par bo : MELKPOEDER Oldenburger 400 gr SRD 11,80 RIJST Charin s Rice semi super 10 kg SRD 26,40 Mourne Maid 500 gr SRD 10,00 Nick Rice semi super 9.1 kg SRD 23,50 CACAOPOEDER Hypercao 400 gr SRD 4,70 Paloma semi 25 kg SRD 69,85 THEE Breakfast thee 20 x 4 gr SRD 2,45 Paloma semi 10 kg SRD 32,25 Lipton SRD 4,15 20 x 2 gr Paloma consumptie 10 kg SRD 29,50 Rich SRD 1,90 20 x 4 gr Paloma consumptie 25 kg SRD 66,55 Aan deze editie werkten mee: Debora Linga, Guno Dors, zahier Azizahamad, Farcha Elbers, Glenn Cooman, Mayra Cruden, Ingrid Young, Michelda Kajansi, Theodora Koulen, Anna Lachman, Clifton Saridjan, Ramon Keijzer, Humphrey Naarden, Siegfried Gerling en Vereniging van Apothekers in Suriname. AFWASMIDDEL 500 ml SRD 3,25 Power afwas 500 ml SRD 3,00 MAANDVERBAND Kotex Normal 10 st SRD 3,45 Elegance maandverband 20 st SRD 3,75 Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 1,50 Corrector: Agnes Baal

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN augustus 2011 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let op: dit formulier

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Loketdienst Paramaribo

Loketdienst Paramaribo MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE april 06 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 6-66 T: 797 TST 0; E:INFO@VZ.JUSPOL.SR W: www.gov.sr DOCUMENTENLIJST

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO. VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV Deze pagina bevat veel informatie waar u zich bij het aanvragen van een MKV / Visum aan moet houden. Onder aan de pagina staat een print button om het document af te drukken, zodat u het op uw gemak kunt

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN JAN 2010 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no.

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN JAN 2010 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN JAN 2010 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT n. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let p: dit frmulier is

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG ONBEPAALDE TIJD SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG ONBEPAALDE TIJD SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT n. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN augustus 2011 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT n. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let p: dit frmulier

Nadere informatie

is voorafgegaan door hoorzittingen

is voorafgegaan door hoorzittingen Stand van zaken Decreet C-11 bediscussieerd In het kader van de Internationale Dag van de Vrouw is op 3 april jongstleden een conferentie gehouden over de stand van zaken met betrekking tot het Decreet

Nadere informatie

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw verblijf. Benodigdheden Omschrijving 1. Verzoekschrift - Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige

Nadere informatie

Voorkoming schijnhuwelijken

Voorkoming schijnhuwelijken JU Voorkoming schijnhuwelijken Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2000/24 Onderdeel: Directie Beleid/Afdeling Uitvoeringsbeleid Datum: 15 november 2000 Ons kenmerk: 5044970/00/ind Code: TBV

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open.

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open. Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen? Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling Vraag: Ik kan het formulier

Nadere informatie

De MKV regeling is niet van toepassing op:

De MKV regeling is niet van toepassing op: Visumplichtige vreemdelingen van niet-surinaamse-origine die langer dan 90 dagen in Suriname wensen te verblijven, dienen een Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) aan te vragen. De aanvraag dient ruim 3

Nadere informatie

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen?

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen? A. Waarin verschilt de Toeristenkaart van het visum? De Toeristenkaart kan slechts voor 1 (één) reis gebruikt worden. De Toeristenkaart is een los kaartje. Voor de Toeristenkaart hoeft u geen visumformulier

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

a) U bent niet van Surinaamse origine en wil niet langer dan 90 dagen in Suriname stage lopen.

a) U bent niet van Surinaamse origine en wil niet langer dan 90 dagen in Suriname stage lopen. Vraag: Ik moet voor stage naar Suriname en weet niet of ik een visum of een Machtiging tot Kort Verblijf moet aanvragen. Antw.: In het kort komt het hierop neer: a) U bent niet van Surinaamse origine en

Nadere informatie

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2001/8

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2001/8 JU Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2001/8 Aan: De korpschefs van de Politieregio s De Staf van de Koninklijke Marechaussee i.a.a.: De Procureurs-Generaal Onderdeel: Directie Beleid, Afdeling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING DIMAS/25-02-2008 AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Lees eerst de toelichting bij dit formulier voordat u begint met invullen. Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kan je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kan je terecht bij: Fonds De Nationale Ontwikkelingsbank

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn Informatieblad: Consulaire verklaringen Consulaire verklaringen kunnen alleen t.b.v. Nederlanders worden opgemaakt. Uw nationaliteit, evenals een evt. tweede nationaliteit, moet in de verklaring worden

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Vestigingsverordening Bedrijven (AB 1990 No. GT 55) is deze landsverordening

Nadere informatie

Zakelijk Directeur Investeerder Sportbeoefenaar/-coach Kortlopend Project Internationale Evenement Entertainment

Zakelijk Directeur Investeerder Sportbeoefenaar/-coach Kortlopend Project Internationale Evenement Entertainment DIMAS/01/12/2016 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Identieke Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER A. VERGUNNINGEN EN VERKLARING: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf voor Onbepaalde

Nadere informatie

2.1 Voorschriften voor opneminq en toelatinq voor wat betreft verzoeken om opneming ingediend vanaf 15 juli 1989

2.1 Voorschriften voor opneminq en toelatinq voor wat betreft verzoeken om opneming ingediend vanaf 15 juli 1989 B 18 Buitenlandse pleeskinderen 4 Bij de beslissing tot toelating dient door de Minister van Justitie getoetst te worden aan het algemene "aanvaardbare toekomstcriterium". Dit criterium houdt in dat een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING GezinNA-DIMAS/-08-201 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kun je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kun je terecht bij: Fonds Studiefinanciering

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN (artikel 67 van het Statuut en artikel 3 van bijlage VII) INFORMATIENOTA 1. WIE HEEFT RECHT OP EEN SCHOOLTOELAGE? Schooltoelage "A" (kleuteronderwijs): Deze schooltoelage

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 2 Deadline: 1 november Geld storten op de INHolland bankrekening en een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

- is het belangrijk aan te geven de juiste persoonsgegevens, datum en plaats van overlijden.

- is het belangrijk aan te geven de juiste persoonsgegevens, datum en plaats van overlijden. INFORMATIE VOOR DE AANVRAAG VAN DOCUMENTEN UIT DE BEVOLKINGSADMINISTRATIE VAN SURINAME: Bij een aanvraag voor een geboorteakte: - is het belangrijk aan te geven de juiste persoonsgegevens, datum en plaats

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

- is het belangrijk aan te geven de juiste persoonsgegevens, datum en plaats van overlijden.

- is het belangrijk aan te geven de juiste persoonsgegevens, datum en plaats van overlijden. INFORMATIE VOOR DE AANVRAAG VAN DOCUMENTEN UIT DE BEVOLKINGSADMINISTRATIE VAN SURINAME: Bij een aanvraag voor een geboorteakte: - is het belangrijk aan te geven de juiste persoonsgegevens, datum en plaats

Nadere informatie

Ik vraag opnieuw een verklaring van rechtswege aan (wedertoelating) Anders nl.:..

Ik vraag opnieuw een verklaring van rechtswege aan (wedertoelating) Anders nl.:.. Met dit formulier kunnen personen een aanvraag indienen voor een verklaring van rechtswege (artikel 3 Landsverordening Toelating en Uitzetting). Wie komen in aanmerking voor een verklaring van rechtswege?

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

Zakelijk Directeur Investeerder Sportbeoefenaar/-coach Kortlopend Project Internationale Evenement Entertainment

Zakelijk Directeur Investeerder Sportbeoefenaar/-coach Kortlopend Project Internationale Evenement Entertainment DIMAS/01/12/2016 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Identieke Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER A. VERGUNNINGEN EN VERKLARING: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf voor Onbepaalde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370

Rapport. Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370 Rapport Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370 2 Klacht Op 12 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer R. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Zakelijk Directeur Investeerder Sportbeoefenaar/-coach Kortlopend Project Internationale Evenement Entertainment

Zakelijk Directeur Investeerder Sportbeoefenaar/-coach Kortlopend Project Internationale Evenement Entertainment DIMAS/01/12/2016 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Identieke Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER A. VERGUNNINGEN EN VERKLARING: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf voor Onbepaalde

Nadere informatie

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen De Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, hierna genoemd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Ieder mens heeft een voornaam en een achternaam. Die krijgen we bij de geboorte, meestal van onze ouders. Namen zijn belangrijk. In het dagelijks leven zorgt de naam voor onderscheid

Nadere informatie

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer, Antwoordnummer 10275, 2280 WB Rijswijk Centraal Orgaan opvang asielzoekers Uitvoeringsorganisatie Rvb De Vrouwenopvang telefoon (0800) 020 10 51 fax (070) 37 27 686 postadres antwoordnummer 10275 2280

Nadere informatie

Bijlage C 33 Aanstellin~ OETC-leerkrachten in het bas isonderwi i s

Bijlage C 33 Aanstellin~ OETC-leerkrachten in het bas isonderwi i s Bijlage C 33 Aanstellin~ OETC-leerkrachten in het bas isonderwi i s Datum: 18 april 1989 Kenmerk: BO/BGB-88.29.930 Datum inwerkingtreding: 3 mei 1989 Geldigheidsduur beleidsregel: onbeperkt Juridische

Nadere informatie

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan:

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: PRIVACY REGLEMENT A. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Inhoudsopgave Deze brochure 2 Naamskeuze voor kinderen door de ouders 3 Kiezen van de voornaam 3 Kiezen van de achternaam 3 Wie krijgt in Nederland met naamskeuze te maken 3

Nadere informatie

Buitenlandse pleegkinderen

Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Algemeen Adoptief-pleegkinderen Voorschriften betreffende de behandeling van verzoeken om opneming Voorschriften voor opneming en toelating Voorschriften

Nadere informatie

Verhuizen. naar het buitenland 2015

Verhuizen. naar het buitenland 2015 Verhuizen naar het buitenland 2015 Verhuizen naar het buitenland 2 Inhoud 1 U verhuist naar het buitenland 2 Pensioen meenemen of laten staan 3 Hoe draagt u het pensioen over? 4 Uw pensioen in het buitenland

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen?

Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen? Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud 1 U verhuist naar het buitenland 3 2 Pensioen meenemen of laten staan 3 3 Hoe draagt u het pensioen over? 6 4 Uw pensioen in het buitenland ontvangen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4401 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Bedrijfskunde 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

Nadere informatie

VERBLIJF IN TURKIJE. www.antalyaweb.com info@antalyaweb.com Tel: +90-242-312 54 44. Verblijfsvergunning

VERBLIJF IN TURKIJE. www.antalyaweb.com info@antalyaweb.com Tel: +90-242-312 54 44. Verblijfsvergunning VERBLIJF IN TURKIJE Verblijfsvergunning Als toerist kan men maximaal drie maanden in Turkije verblijven. Bij een verblijf van langer dan drie maanden dient een verblijfsvergunning te worden aangevraagd.

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld met een bijzondere geprivilegieerde status, dan wel als gemeenschapsonderdaan In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 6. BIJ DE VFN-ERECODE FRAUDEPREVENTIERICHTLIJN

BIJLAGE 6. BIJ DE VFN-ERECODE FRAUDEPREVENTIERICHTLIJN BIJLAGE 6. BIJ DE VFN-ERECODE FRAUDEPREVENTIERICHTLIJN Ondergetekenden, de leden van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), hierna ieder afzonderlijk aan te duiden als "de financier",

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag

De Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag Inhoud Deze brochure 3 In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd? 3 Waar vraag ik een VOG aan? 4 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 4 Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 12691 24 augustus 2009 Besluit van de Minister van Justitie van 24 juli 2009, nr. 2009/18, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij, nadat hij op 14 mei 2003 een aanvraag om verlenging van zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd had

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Inschrijfformulier woonruimte

Inschrijfformulier woonruimte Inschrijfformulier woonruimte Kijk eerst bij de vestigingscriteria en doe de aanmeldingstest. Hieruit blijkt of u zich kunt aanmelden als woningzoekende in de gemeente Eemnes. Naast de vragen die nodig

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Zakelijk Directeur Investeerder Sportbeoefenaar/-coach Kortlopend Project Internationale Evenement Entertainment

Zakelijk Directeur Investeerder Sportbeoefenaar/-coach Kortlopend Project Internationale Evenement Entertainment DIMAS/01/12/2016 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Identieke Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER A. VERGUNNINGEN EN VERKLARING: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf voor Onbepaalde

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4407 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Psychologie 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR De Directeur

Nadere informatie

Overdracht verlengingsaanvragen verblijfsvergunning regulier

Overdracht verlengingsaanvragen verblijfsvergunning regulier JU Overdracht verlengingsaanvragen verblijfsvergunning regulier Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2003/54 Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio s de Bevelhebber

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente).

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Datum: 16 februari 2011 Rapportnummer: 2011/051 2 Klacht

Nadere informatie

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 Burger Informatie Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 TM Burgerparticipatie Iris Gilliad i.s.m counterparts Burgerparticipatie en Voorlichting RO. Functienaam: Hoofd BIC Plaats in de organisatie: Districts

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandel Algemeen Toezicht: opschorting van de verwijdering Algemeen Slachtoffers van vrouwenhandel Getuige-aangevers Vergunning tot verblijf

Nadere informatie

Autoriteit Consument e. Markt

Autoriteit Consument e. Markt Consument e. Markt Ons kenmerk: ACM/DC/2016/200281 Zaaknummer: 15.0833.53 Datum: 11 januari 2016 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200.

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102551_2 / 10.BT1290 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit)

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit) Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website:www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Aanvraag om Wezenpensioen Met dit formulier vraagt u een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Arbeid EA- Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste Aanvraag

Nadere informatie