Verhuizen. naar het buitenland 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhuizen. naar het buitenland 2015"

Transcriptie

1 Verhuizen naar het buitenland 2015

2 Verhuizen naar het buitenland 2

3 Inhoud 1 U verhuist naar het buitenland 2 Pensioen meenemen of laten staan 3 Hoe draagt u het pensioen over? 4 Uw pensioen in het buitenland ontvangen 5 Heeft u nog vragen? 1. U verhuist naar het buitenland Wat doet u met uw pensioen? U verhuist naar het buitenland U stopt of bent gestopt met werken in Nederland omdat u verhuist naar het buitenland. Wat doet u dan met uw pensioen? U heeft twee keuzes: 1. u neemt uw pensioen mee naar een pensioenverzekeraar in het buitenland. Wilt u dat? Lees dan hoofdstuk u laat uw pensioen bij bpfbouw staan. Ontvangt u al pensioen? Wilt u uw pensioen voortaan in het buitenland ontvangen? Lees dan hoofdstuk 4. Verhuist u naar het buitenland en blijft u in dienst bij uw werkgever? Dan blijft u pensioen opbouwen bij bpfbouw. Voor u verandert er niets. Maar kijk wel in hoofdstuk 4. Daar leest u wat u aan bpfbouw moet doorgeven als uw persoonlijke situatie verandert. Let op: als u in het buitenland woont, heeft dat gevolgen voor uw AOW. Meer informatie hierover vindt u op Verhuizen naar het buitenland 3

4 2. Pensioen meenemen of laten staan Verhuist u naar het buitenland? En heeft uw buitenlandse werkgever de pensioenvoorziening voor zijn werknemers ondergebracht bij een buitenlandse pensioeninstelling? Dan is internationale overdracht van uw Nederlandse pensioen mogelijk. Dit heet waardeoverdracht (in het Engels: transfer of pension value). U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Als dit niet mogelijk is, blijft uw pensioen gewoon bij bpfbouw staan. Pensioen meenemen Als u uw pensioen onderbrengt bij één pensioenverzekeraar, heeft u maar met één instantie te maken. Dat is een voordeel. Maar er zijn meer zaken waar u op moet letten. Pensioenregelingen kunnen van elkaar verschillen. Het is daarom goed om uw nieuwe pensioenregeling te vergelijken met die van bpfbouw. U kunt dat doen door belangrijke onderdelen te vergelijken, zoals: op welke leeftijd kunt u stoppen met werken? hoe houdt uw pensioen zijn waarde? welke keuzemogelijkheden hebt u? hoe is het nabestaandenpensioen geregeld? loopt u een beleggingsrisico? Lees meer op bpfbouw.nl/waardeoverdracht. Internationale waardeoverdracht Het door u bij bpfbouw opgebouwde pensioen kunt u onder voorwaarden overdragen naar: 1. het pensioenstelsel van de Europese Gemeenschappen (PSEG): een pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, zoals bedoeld in de Pensioenwet. 2. een internationale organisatie of een buitenlands pensioenfonds: een buitenlandse verzekeraar die pensioenverzekeringen mag afsluiten in Nederland. bepaalde internationale organisaties, zoals bijvoorbeeld de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties. een buitenlandse pensioeninstelling, zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus behoort tot de overige instellingen. Verhuizen naar het buitenland 4

5 Wanneer kunt u internationale waardeoverdracht aanvragen? Als u ervoor kiest om uw pensioen onder te brengen bij een van de hiervoor genoemde buitenlandse pensioeninstanties zijn er voorwaarden. De voorwaarden voor internationale waardeoverdracht kunnen per buitenlandse pensioeninstantie verschillen. Aan welke voorwaarden moet u voldoen? uw deelname bij bpfbouw moet stoppen. U kunt uw pensioen dus niet overdragen zolang u deelneemt aan de pensioenregeling bij bpfbouw. het overgedragen pensioenkapitaal van bpfbouw mag alleen voor pensioen gebruikt worden bij een pensioeninstelling. uw partner gaat akkoord met de overdracht van het partnerpensioen. de waarde van de pensioenaanspraken van bpfbouw wordt door de overnemende pensioeninstelling rechtstreeks overgenomen. de nieuwe pensioeninstelling zorgt ervoor dat de actuariële waarde van het te verkrijgen pensioen ten minste gelijk is aan de waarde van het over te dragen pensioen. de overdragende en overnemende pensioeninstanties brengen in principe geen kosten in mindering op de over te dragen pensioenaanspraken. de mogelijkheden tot afkoop van het overgedragen pensioen mogen niet ruimer zijn dan de Pensioenwet voorschrijft. Aan welke voorwaarden moeten de instantie voldoen? Voor de pensioeninstanties die behoren tot de overige instellingen, zoals instellingen die zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gelden daarnaast nog specifieke voorwaarden: de buitenlandse instelling voert de pensioenregeling van de nieuwe werkgever uit. de buitenlandse instelling is in het land van vestiging onderworpen aan een vorm van overheidstoezicht. de vermogens van de buitenlandse instelling en de werkgever zijn juridisch gescheiden door het bestaan van een aparte rechtsvorm van de buitenlandse instelling. Goedkeuring van Belastingdienst nodig Om de internationale waardeoverdracht belastingvrij te realiseren moet de Belastingdienst daarmee instemmen. Neem daarvoor contact op met de Belastingdienst. Meer informatie vindt u op Verhuizen naar het buitenland 5

6 3. Hoe draagt u het pensioen over? Om internationale waardeoverdracht naar het buitenland af te handelen, moet een aantal stappen worden gezet. Welke stappen zijn nodig voor een internationale waardeoverdracht? Als u er voor kiest om uw pensioen over te dragen naar een buitenlandse instantie zijn er twee mogelijkheden. U kunt uw pensioen overdragen naar: 1. het pensioenstelsel van de Europese Gemeenschappen (PSEG) 2. een internationale organisatie of een buitenlands pensioenfonds 1. U draagt uw pensioen over naar het PSEG U kunt uw pensioen meenemen naar het PSEG. Tot het PSEG behoren onder andere het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer. U vraagt uw waardeoverdracht als volgt aan: Vraag aan de Europese instelling of zij voor u een verzoek tot internationale waardeoverdracht kunnen doen. Na ontvangst van het verzoek stuurt bpfbouw uw werkgever een opgave van de waarde van uw opgebouwde pensioen. Vervolgens ontvangt u hiervan een bericht van de Europese instelling. 2. U draagt uw pensioen over naar een internationale organisatie of een buitenlands pensioenfonds U kunt uw pensioen ook overdragen naar een internationale organisatie (zoals de NATO, de UN en Europol) of naar een pensioenfonds binnen of buiten Europa. U vraagt uw waardeoverdracht als volgt aan: Vraag aan de internationale organisatie of het nieuwe pensioenfonds of ze meewerken aan internationale waardeoverdracht. Zo ja, vraag of zij het formulier Modelvragenlijst Internationale waardeoverdrachten invullen. De Engelse versie hiervan kunt u doorsturen naar uw buitenlandse pensioenfonds. De formulieren zijn te vinden op (onder Publicaties > Servicedocumenten). BpfBOUW beoordeelt op basis van de ingevulde gegevens of aan de eisen voor internationale waardeoverdracht wordt voldaan. Als aan alle eisen voor internationale waardeoverdracht is voldaan, stuurt bpfbouw een opgave van de waarde van uw opgebouwde pensioen naar de buitenlandse pensioenuitvoerder. Verhuizen naar het buitenland 6

7 Verhuizen naar het buitenland 7

8 4. Uw pensioen in het buitenland ontvangen Pensioen in buitenland BpfBOUW betaalt pensioen aan gepensioneerden overal in de wereld. U heeft drie keuzes: 1. U kunt voor de betaling van uw pensioen een bankrekening in Nederland aanhouden. 2. U kunt iemand machtigen om in Nederland de betaling voor u in ontvangst te nemen. 3. U kunt uw pensioen rechtstreeks in het buitenland op uw bankrekening ontvangen. Eventuele kosten van betalingen naar het buitenland komen voor uw rekening. Bewijs van in leven zijn Als u pensioen van bpfbouw ontvangt, moeten wij weten of u leeft. Als u in Nederland woont, geeft de gemeente dat aan ons door. Als u in het buitenland woont, gebeurt dat niet. Daarom stuurt bpfbouw u ieder jaar een formulier levensbewijs. U laat dit formulier invullen en voorzien van een officiële stempel of verklaring van echtheid door de ambassade, het consulaat, de burgerlijke stand of een notaris. Stuurt u het formulier niet op tijd terug? Dan zetten wij de betaling van uw pensioen voorlopig stop. Komt u te overlijden? Uw nabestaanden krijgen dan mogelijk een nabestaandenpensioen (partner- en/of wezenpensioen) van bpfbouw. Als u overlijdt, moeten uw nabestaanden dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dat kan met behulp van een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente of van een notaris. Deze moet worden opgestuurd naar: bpfbouw, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Verhuizen naar het buitenland 8

9 Buitenlands adres doorgeven Als u vanuit Nederland naar het buitenland verhuist, dan moet u zich uitschrijven bij uw gemeente. Het is belangrijk dat u het buitenlandse adres opgeeft aan de gemeente. De gemeente geeft dit adres door aan bpfbouw. Verandert u in het buitenland weer van adres? Dan moet u dat zelf aan bpfbouw doorgeven. Onze contactgegevens vindt u op bpfbouw.nl/contact. Verandert er iets in uw leven? Er zijn gebeurtenissen die u aan bpfbouw moet doorgeven. samenwonen of trouwen; scheiden of uit elkaar gaan; overlijden van uw partner. Vermeld bij de wijziging altijd uw BSN (Burgerservicenummer) of registratienummer. Geef de wijzigingen op tijd aan ons door. Wij kunnen uw gegevens dan direct aanpassen. Onze contactgegevens vindt u op bpfbouw.nl/contact. Verhuizen naar het buitenland 9

10 5. Heeft u nog vragen? Wilt u meer weten? Dan heeft u een aantal mogelijkheden: kijk op bpfbouw.nl raadpleeg uw vakbondsconsulent bel de Pensioen Informatielijn, tel (0) vraag uw werkgever om informatie Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? BpfBOUW probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Onze ambitie is om de pensioenen mee te laten groeien met de prijzen, zodat u hetzelfde kunt blijven kopen. Kunnen wij een jaar geen toeslag verlenen, dan proberen wij dat binnen vijf jaar alsnog te doen. De afgelopen jaren is het niet altijd gelukt om een toeslag te geven. Verhoging van uw pensioen BpfBOUW heeft de opgebouwde pensioenen over het jaar 2014 verhoogd. Voor pensioengerechtigden is het pensioen verhoogd met 0,15%. Voor mensen die nog pensioen opbouwen bij ons is het pensioen met 0,20% verhoogd. U kunt geen rechten ontlenen aan de verhoging van dit jaar. De verhoging kan per jaar verschillen. Wilt u weten welke verhogingen er in de afgelopen jaren zijn toegepast? Ga naar bpfbouw.nl/toeslagen (voorwaardelijkheidsverklaringen). Deze brochure is met zorg samengesteld. U kunt daaraan echter geen rechten ontlenen. Ze beoogt slechts een vereenvoudigde indruk te geven van Pensioenregeling Bouwnijverheid. Voor een uitputtende beschrijving van de rechten en verplichtingen verwijzen wij u naar de reglementen van bpfbouw. U kunt deze downloaden op bpfbouw.nl. U kunt daar ook het jaarverslag en een verklaring over de beleggingsbeginselen van bpfbouw downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u deze informatie aanvragen bij de Pensioen Informatielijn. Verhuizen naar het buitenland 10

11 Verhuizen naar het buitenland 11

12 bpfbouw.nl

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? 4 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Pensioen in het algemeen 1.2 Je pensioen bij Van Lanschot 2 ONDERDELEN

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Pensioen wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Pensioen, wat is dat precies? 4 Aanvullingen 7 Een hoger pensioen 8 Hoeveel pensioen krijgt u? 11 Inhoudingen op uw pensioen 13 De betaling 14 Als

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken?

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie