STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname"

Transcriptie

1 Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kun je onze website bezoeken: Website: Ook kun je terecht bij: Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) p/a: Fonds Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. Adres: Mr. Jagernath Lachmonstraat # Telefoonnummers: Studiefinanciering of of Fax: Suriname Fonds Studiefinanciering Suriname STUDIEFINANCIERING in Suriname Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) Afdeling Studentenzaken Adres: Leysweg, AdeKUS-complex (gebouw 6) Telefoonnummer: tst. 222 of Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Studentenadministratie Adres: Leysweg, AdeKUS-complex (gebouw 2) Telefoonnummer: of p/a Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. Mr. Jagernath Lachmonstraat. # Tel: of of Website: adres: of Studeren is investeren in jezelf! NOB, Paramaribo 2013

2 Wat is 2 Fonds Studiefinanciering Suriname? Het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) is een revolverend fonds voor het verstrekken van studieleningen aan studenten van het hoger onderwijs in Suriname. Wat is studiefinanciering? Studiefinanciering kun je zien als een (zachte) lening die verstrekt wordt aan studenten om hun studiekosten te kunnen betalen. Na het afstuderen moet de student de lening en de doorberekende rente terugbetalen. Studiefinanciering is dus NIET hetzelfde als de studietoelage of studiebeurs van het MINOV. Waarom studiefinanciering in Suriname? Om het hoger onderwijs in Suriname toegankelijk te maken voor alle Surinamers. Het FSS is ingesteld met als doel studenten die daartoe behoefte hebben tegemoet te komen met (studie)financiering. Wie kan in aanmerking komen voor studiefinanciering? Je moet allereerst Surinamer of ingezetene zijn. Verder is het FSS momenteel slechts open voor alle studenten van alle opleidingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), het Institute of Graduate Studies & Research (IGSR) en het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Het ligt in de bedoeling de doelgroep zo snel als mogelijk uit te breiden. 2 Voorbeeld berekening studieschuld bij financiering 1 e inschrijfgeld, maandpakket SRD 875,- per maand en lening 48 maanden. pakket SRD 875 per maand en inschrijfgeld SRD 625 Nominale studie 3 jaar, reeel 4 jaar 1 jaar 2 maand schuldsaldo rente maand schuldsaldo rente jaar 3 jaar 4 maand schuldsaldo rente maand schuldsaldo rente De student dient er zich van bewust te zijn dat ondanks de rente van 4% de student een schuld opbouwt dat terugbetaald moet worden. 11

3 Voorbeeld berekening studieschuld bij financiering 1 e inschrijfgeld, maandpakket SRD 225,- per maand en lening 48 maanden. 3 Producten FSS: pakket SRD 225,- per maand en inschrijfgeld SRD 625,- Nominale studie 3 jaar, reeel 4 jaar 1 jaar 2 maand uitkering rente maand uitkering rente jaar 3 jaar 4 maand uitkering rente maand uitkering rente Maanduitkering Studenten kunnen kiezen uit de volgende maandelijkse uitkeringen: SRD 225,=; SRD 375,=; SRD 500,=; SRD 675,=; SRD 875,= 2. Collegegeldkrediet Studenten van opleidingen waar sprake is van het betalen van collegegeld kunnen naast de maanduitkering ook jaarlijks collegegeldkrediet aanvragen. 3 Inschrijfgeld. Vereisten voor financiering van Inschrijfgeld en Collegegeld Voorwaarde: Studenten die NOG GEEN studie leningsovereenkomst hebben met de NOB en ingaande het komend collegejaar gebruik willen maken van deze faciliteit. Vereisten: De student heeft zich ingeschreven middels het betalen van het minimum vereiste deel bedrag aan inschrijving; Student moet inschrijfbewijs aan NOB overleggen; De student dient studiefinanciering aan te vragen vóór 30 september van het huidig kalenderjaar; De student moet een leningsovereenkomst tekenen met de NOB voor 31 oktober van het huidig kalenderjaar; NOOT: Indien de student de Leningsovereenkomst met de NOB NIET tekent is hij/zij verplicht om het resterende deel van het inschrijfgeld alsnog zelf te betalen aan de AdeKUS. 10 3

4 Welke 4 documenten moeten ingeleverd worden voor het aanvragen van studiefinanciering? 1) Volledig ingevuld aanvraagformulier; 2) Originele CBB geboorte uittreksel student; 3) Originele CBB nationaliteitsverklaring student; 4) Kopie identiteitsbewijs student; 5) Recent bewijs waarop het bankrekeningnummer van de student is vermeld (dagafschrift of stortingsbewijs); 6) Werkgeversverklaring indien student werkt 7) Kopie familieboek of gezinsuittreksel; 8) Overzicht studieresultaten (indien nodig); 9) (Her-)inschrijfbewijs student; 10) Originele CBB geboorte uittreksel wettelijke vertegenwoordiger (indien student < 21 jaar); 11) Originele CBB nationaliteitsverklaring wettelijk vertegenwoordiger (student < 21 jaar); 12) Kopie identiteitsbewijs wettelijke vertegenwoordiger (student < 21 jaar); 13) Kopie geldige verblijfsvergunning voor ingezetenen van de wettelijke vertegenwoordiger die niet beschikt over de Surinaamse nationaliteit; 14) Originele CBB geboorte uittreksel borg (student 21 jaar); 15) Originele CBB nationaliteitsverklaring borg (student 21 jaar); 16) Kopie identiteitsbewijs borg (student 21 jaar); 17) Werkgeversverklaring Borg. Procedure aflossingsafspraken: Direct na het afstuderen, maar uiterlijk 1 week na het afronden van de studie, dient de afgestudeerde zich bij de NOB aan te melden voor het maken van afspraken voor de aflossing van het krediet. Het vaststellen van de terugbetaalperiode is voorbehouden aan de NOB met een maximum terugbetaalperiode van 2,5 maal de nominale studieduur. De totale lening met rente moet worden terugbetaald. Let wel: Ook wanneer de studie NIET wordt afgerond, MOET de lening en de doorberekende rente terugbetaald worden. Studenten die stoppen met studeren zijn ook VERPLICHT om zich aan te melden voor het maken van aflossingsafspraken Terugbetalen in 2.5 x de nominale studieduur, maar hoe staat het met gevallen bij leningen 1of 2 jaren? In dit geval wordt dan 2.5 maal de studieperiode aangehouden als terugbetaalperiode. Hoe staat het met de aflossing als ik na het afstuderen nog geen dienstbetrekking heb? Studenten die zijn afgestudeerd en nog geen dienstbetrekking hebben kunnen in aanmerking komen voor een aflosvrije periode van maximaal 1 jaar. Zodra er een dienstbetrekking is gevonden (ook binnen de aflosvrije periode) dient dit terstond gemeld te worden om aflosafspraken te maken. 4 9

5 1. Is er 5 sprake van een boete of iets dergelijks voor Aanvraagprocedure studenten die hun limieten al hebben bereikt? Neen. De studieperiode wordt vooraf afgesproken met de student. Gedurende deze periode wordt er geen aflossing gevraagd en ook geen boeterente opgeboekt. De normale rente wordt wel opgeboekt. Je kunt een aanvraagformulier afhalen bij de afdeling Studentenzaken van de Anton de Kom Universiteit van Suriname of bij de studentenadministratie van de faculteit. Voor studenten van het IOL kan dat op de studentenadministratie van het IOL. Als de student vertraging oploopt in de studie en conform de regels van het opleidingsinstituut mag blijven studeren, kan de student voor extra krediet in aanmerking komen. FSS beoordeelt de extra kredietaanvraag op basis van de studieresultaten en de resterende studieduur van de student. Vindt de uitkering gedurende de hele studie periode automatisch plaats? Ja, elke maand wordt de uitkering overgemaakt naar de bankrekening van de Student. Echter: indien de student niet voldoet aan de afspraken met het FSS wordt de uitkering aangehouden, totdat de informatie is ontvangen Mag de student van studierichting of onderwijsinstelling veranderen? Ja, de student mag van studierichting of onderwijsinstelling veranderen. Continuering van de studielening is echter afhankelijk van huidige doelgroep van het FSS. Als een student bijvoorbeeld overstapt van het IOL naar de AHKCO, dan zal de lening worden stopgezet, omdat het AHKCO vooralsnog niet behoort tot de doelgroep. Met deze studenten worden direct aflossingsafspraken gemaakt. 8 Ook kan je een aanvraagformulier downloaden op de website van het FSS: Of afhalen bij de balie van de NOB aan de Mr. J. Lachmonstraat Het volledig ingevulde formulier met alle bijbehorende documenten, lever je in bij de respectievelijke onderwijsinstelling of bij de NOB. Daarna zal je worden opgeroepen voor een intake gesprek. Na de goedkeuring wordt de student door de NOB uitgenodigd voor de ondertekening van de leningsovereenkomst. Moet studiefinanciering aan het begin of aan het einde van een collegejaar worden aangevraagd? Het gehele jaar door mogen leningen aangevraagd worden. Zodra de studentenadministratie van één van de opleidingen aanvraagformulieren binnen heeft, sturen zij die door naar de NOB. Je krijgt binnen maximaal 3 maanden reactie van het FSS. Heb je na 3 maanden nog geen reactie, dan kan je navraag doen bij de NOB of een mailtje sturen naar 5

6 Prestatie 6 beurzen FSS beloont uitmuntende prestaties: 1. Afronden van een studiefase met een gemiddeld cijfer van 7,5 of meer betekent dat de rente over het kalenderjaar waarin de fase wordt afgesloten als korting op de lening wordt afgeboekt door het FSS; 2. Het afronden van de studie in de reële studieduur ongeacht het cijfer betekent dat je in aanmerking komt voor een rentekorting over de totale studieperiode. Je betaalt wel rente in de aflossingsperiode; 3. Het afronden van de studie in de nominale studieduur ongeacht het cijfer betekent dat je in aanmerking komt voor een rentekorting gedurende de totale leenperiode (periode van uitkeringen + periode van aflossingen), dus een renteloze lening; 4. Het afronden van de studie in de nominale studieduur met minimaal 7.5 betekent dat je in aanmerking komt voor een rentekorting over de totale leenperiode + kwijtschelding van 3 maanden uitkering. Dus een renteloze lening en een lening, die kleiner is dan de totale uitkeringen. Kwijtschelding Kwijtschelding kan in bijzondere gevallen en wordt door het Fonds beoordeeld. In geval de student komt te overlijden of blijvende lichamelijke en/of geestelijke letsel oploopt, waardoor hij/zij niet meer in staat is verder te studeren, wordt er kwijtgescholden. 6 Mag je ook een parttimejob hebben wanneer je in aanmerking bent gekomen voor studiefinanciering? De bedoeling is dat je binnen de nominale studieduur moet afstuderen. De bijdrage die als studiefinanciering verkregen kan worden, is niet een 100% bijdrage aan de studiekosten. Wel wordt gevraagd om een parttime job zodanig aan te gaan dat er genoeg ruimte bestaat om efficiënt en effectief binnen de nominale studieduur af te studeren. Hoe lang kan de financiering duren? In principe gedurende de totale studieduur. We gaan ervan uit dat de studie binnen de nominale studieduur wordt afgerond. In de praktijk wordt rekening gehouden met een mogelijke uitloop tot de maximale toegestane studieduur. Bijzondere gevallen, zoals stagnatie vanwege vertraging op de opleiding, ziekte of ander huiselijke omstandigheden, kunnen natuurlijk altijd worden besproken met de NOB. Rente De rente wordt over de gehele looptijd berekend. Dit betekent dat over het gehele geleende bedrag rente zal worden bijgeschreven. Het percentage is vastgesteld op 4% per jaar. De rente wordt maandelijks berekend en bijgeschreven op de schuld. 7

jouw financiële partner bij elke stap De StudiePL Gids De eerste stap naar jouw droomcarrière

jouw financiële partner bij elke stap De StudiePL Gids De eerste stap naar jouw droomcarrière 1 De StudiePL Gids De eerste stap naar jouw droomcarrière 2 De StudiePL jouw droomcarrière binnen handbereik. De StudiePL Studeren kost geld en de meeste studenten kunnen bij de financiering van hun studie

Nadere informatie

Nieuwe voorwaarden. Terugbetalen Fineb studieschuld

Nieuwe voorwaarden. Terugbetalen Fineb studieschuld Nieuwe voorwaarden Terugbetalen Fineb studieschuld Aangenaam, wij zijn RCN-Studiefinanciering RCN staat voor Rijksdienst Caribisch Nederland. De unit Studiefinanciering voert verschillende onderwijswetten

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Aan de student Bezoekadres Kronehoefstraat 87, Studeren +31 40 293 60 00. Studeren in Eindhoven.

Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Aan de student Bezoekadres Kronehoefstraat 87, Studeren +31 40 293 60 00. Studeren in Eindhoven. Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Postadres Postbus 301, 5600 AH Eindhoven Aan de student Bezoekadres Kronehoefstraat 87, 5612 HL Eindhoven Telefoon +3140 2936000 Twitter @Rabo_EV E-mail info@eindhoven-veldhoven.rabobank.nl

Nadere informatie

3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen

3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen 29 3 Prestatiebeurs Als je op of na 1 september 1996 voor het eerst studiefinanciering ontvangt voor het volgen van een opleiding in het Hoger Onderwijs (HBO of WO), word je afgerekend op je studieprestaties

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Datum. De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs. Betreft Inwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs

Datum. De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs. Betreft Inwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Toetsingskader Sociale leningen studiefinanciering

Toetsingskader Sociale leningen studiefinanciering Toetsingskader Sociale leningen studiefinanciering Noot vooraf: Bij het beantwoorden van de toetsvragen is vooral gebruik gemaakt van het Rapport brede heroverwegingen nr. 7: Studeren is investeren uit

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek

Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek Per 1 september 2014 G 03.2.40--0714 Inleiding U leent geld van Delta Lloyd Levensverzekering om een woning te kopen of te verbouwen. Of u betaalt met de hypotheeklening

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland 1 Uw favoriete auto binnen handbereik 4 Huurkoop 6 Persoonlijke lening 8 Doorlopend krediet 10 Financieren

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan

Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan Per 1 maart 2015 G 03.2.52 Inleiding U hebt geld geleend van Delta Lloyd om een woning te kopen of te verbouwen. Hiervoor hebt u een Hypotheek Krediet Plan afgesloten.

Nadere informatie

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Doorlopend Krediet Algemeen Het Doorlopend Krediet van Athlon Auto Financiering is een lening zonder vaste looptijd. Dat betekent dat u steeds geld kunt opnemen.

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Uw favoriete auto binnen handbereik 4 Huurkoop 6 Persoonlijke lening 8 Doorlopend krediet 10 Financieren

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk........................... 3 Verantwoord lenen en leenvormen............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie