Hoe kunnen lokale besturen zelf gemakkelijk en kostenefficiënt (online) onderzoek uitvoeren? Uw Bestuur Interactief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe kunnen lokale besturen zelf gemakkelijk en kostenefficiënt (online) onderzoek uitvoeren? Uw Bestuur Interactief"

Transcriptie

1 Hoe kunnen lokale besturen zelf gemakkelijk en kostenefficiënt (online) onderzoek uitvoeren? Uw Bestuur Interactief

2 Onderzoek & advies met maatschappelijke meerwaarde egovernment eparticipatie einclusion Campagne evaluatie Imago studies Evaluatie websites/ecommunicatie Adoptie Gebruik Impact eoverheid 360 Communicatie Interactieve media Expertisedomeinen T-research (IDTV) Spin-off KU Leuven Tools & Approaches Beleids- en strategiebepaling Beleidsondersteuning Visieontwikkeling Strategiebepaling Operationele monitoring ivox panel Socratos Omnibus Subpanels E-research Website bereik Bekendheid Waardering Offline onderzoek Deskresearch Focusgroepen en interviews Post en telefonische enquêtes Management tools Monitors Benchmarks SWOT-analyse Dashboard User oriented research Behoeftestudies Stakeholdersanalyse Gebruikersstudies Tevredenheidstudies

3 Permanente behoefte aan feedback Geen onderzoeksinfrastructuur Onderzoek en dataverzameling over het algemeen te duur Vaststelling Veel onderzoek ad hoc => te weinig meerwaarde voor lange termijn beleidsvoering Nood aan een oplossing o Die dialoog optimaliseert door gesystematiseerd verzamelen van informatie o Aan lage kosten o Met de nodige diepgang o Met minimum aan workload 3

4 Uw Bestuur Interactief Unieke set gebruiksvriendelijke instrumenten en dienstverlening Autonoom, snel en Kostenefficiënt Peilen naar de mening van verschillende doelgroepen

5 Opzetten online research service : Uw Bestuur Interactief 1. Instrumenten ter beschikking stellen zodat lokale en provinciale overheden autonoom online onderzoek kunnen uitvoeren A. Socratos online survey platform B. Opleidingstraject 2. Aanbieden online research kennisportaal A. Beveiligd intranet B. Aanbieden standaard onderzoeksproducten C. Geïntegreerde maatwerk mogelijkheden 3. Voordelige toegang tot MyGov online onderzoekspanel van Indigov À la carte keuze voor besturen Schaalvoordelen door centraal aanbod via de provincies 5

6 Socratos 24u/7d webservice Gehele online onderzoeksproces van A tot Z via het web uitgevoerd en gemanaged Direct te gebruiken geautomatiseerde totaaloplossing Bijzonder gebruiksvriendelijk systeem door volledig menugestuurde werking en getrouwe preview (wysiwyg) Alles gebeurt gecentraliseerd op één centraal beheerde webserver => geen software te installeren Bewezen werking bij bedrijven in binnen- en buitenland. 6

7 Socratos Modulair Onderzoekstraject modulair opgesplitst Eenvoudig gebruik in verschillende fasen van een project. Automatisatie volledig onderzoekstraject 7

8 Socratos - Entry Open Source platform Linux Apache MySQL PHP Login via paswoord en user ID Webbased Geen invloed op huidige IT infrastructuur 8

9 1. Opstellen Enquête WYSIWYG omgeving Zeer eenvoudig aanmaken van vragen - Keuze uit 47 vraagtypes Onbeperkte opmaakmogelijkheden - Op basis van sjabloon - Gelijkende enquête uit archief - Vrije opmaak Structureren van vragenlijsten - Routing Piping Filtering - Blauwdruk van enquête in flowchart of lijst ter controle - Inbouw van antwoordcontrole Meertalige enquêtes = 1 datafile Vragenlijsten onmiddellijk opmaken in Socratos - Communicatie met klant/team via print en/of testlink 9

10 1. Opstellen Enquête Stap 1 Naam enquête Stap 2 Type enquête kiezen: Online onderzoek Externe enquête 10

11 1. Opstellen Enquête Stap 3 : Sjabloon kiezen Stap 4 : Panel kiezen Stap 5 : Meertaligheid instellen Socratos biedt de mogelijkheid om Meertalige enquêtes te hanteren Voor een bepaald onderzoek. Stap 6: Beloning instellen 11

12 1. Opstellen Enquête Stap 7: Vragen maken & wijzigen Handige voorbeeldweergave Vraag typen Vraagtype kiezen Overzicht 12

13 Ruime keuze vraagtypes Single choice 1. Radio buttons 2. Radio buttons, open invoer 5. Dropdown, meervoudig 4. Dropdown 7. Grafische slider 8. Grafische slider, escape 3. Radio buttons, meerpuntsschaal 6. Dropdown, beoordeling 9. Grafische slider, meervoudig 10. Datum 11. Jaartal dropdown 12. Tijd (van... tot...)

14 Ruime keuze vraagtypes Multiple choice 1. Checkbox 2. Checkbox, open invoer

15 Ruime keuze vraagtypes Matrix 1. Radio buttons, meerpuntenschaal 2. Radio buttons, meerpuntenschaal, uitersten 2. Checkboxen

16 Ruime keuze vraagtypes Multimedia 1. Afbeelding (jpeg of gif formaat) max.500kb) 2. Audio (MP3 formaat, max. 30 sec. en 350 KB) 3. Video (flv formaat, max. 30 sec. en 750 KB) 4. Afbeelding met tijdslimiet 5. TV-spot in de vorm van storyboard

17 Ruime keuze vraagtypes Open tekstvlakken 1. Tekst 2. Tekst, escape 3. Tekst, meervoudig 4. Tekst, escape, meervoudig 5. Tekstvak 6. Tekstvak, escape 7. Numeriek 8. Numeriek, escape 9. Numeriek, meervoudig 10. Numeriek, escape, meervoudig 11. Valuta 12. Valuta, escape

18 1. Opstellen enquête ISQD Mindmapping In dataset krijgt men telkens een X en Y waarde

19 1. Opstellen enquête ISQD Mindmapping

20 1. Opstellen enquête Structurering & routing interviewgebaseerd Kwaliteitscontrole Visuele weergave van vordering Het antwoord verplicht maken Minimaal/maximaal aantal antwoorden

21 1. Opstellen Enquête Randomizering van de vraag-antwoordvolgorde Plaats vraagstelling aan te passen Extra koppen toevoegen Extra kolommen toevoegen Commentaar vraag /extra tekst toevoegen 21

22 Opstellen Enquête Stap 8 : Structureren van de vragenlijst Skips : Volgorde doorlopen vragenlijst wordt bepaald door gegeven antwoorden Filtering : Onderdrukken van antwoordcategoriën Piping: Vervangen van woorden in vraagstelling door eerder gegeven antwoorden 1) Visuele editor 2) Lijst 3) Hardcopy 22

23 Fase 2 - Veldwerk Maken van - Op basis van sjabloon - Mail uit archief - Vrije opmaak Webwerving - Layers - Banners - Inlogscherm Verzenden van - Programmeren verzending 23

24 Fase 3 - Online monitoring Responsoverzicht Informatie over het verloop van de enquête. Op sommige onderdelen kunt u doorklikken voor meer informatie. In grafiek of tabelvorm gedetailleerde informatie over dat onderdeel. 24

25 3. Online monitoring Eindpunten Socratos biedt u de mogelijkheid om per enquête te zien op welke vraag respondenten zijn afgehaakt. Op een afhaakpunt kan worden doorgeklikt naar een handige voorbeeldweergave 25

26 4. Rapportage Algemeen Rapportage o Tabellen - Gewone tabellen live rapportage van de resultaten. - Rechte tellingen, percentages en visuele weergave. - Kruistabellen geschikt voor het analyseren van verbanden o Grafieken o Data - Grafisch zeer aantrekkelijke taartgrafieken. - Staande en liggende staafgrafieken. - Sjablonen nieuwe grafieken kunt u baseren op eerder gedefinieerde sjablonen - Exporteer data voor analyse in SPSS. Inclusief coderingen. - CSV export exporteer data in 'tab separated formaat'. Dit formaat is in te lezen in Excel. - Print de codering en de labels van uw vragenlijst. - Analyseer open vragen 26

27 Rapportage tabellen Kies enquête Bepaal weergave kolom Bepaal weergave Rij 27

28 4. Rapportage Kruistabellen Resultaat : Recente update laat toe om tabellen voortaan op te slaan Tabel kan naar wens worden opgemaakt via WYSIWYG principe 28

29 4. Rapportage Grafieken Na het selecteren van een enquête, kunt u een vraag selecteren waarvan u een grafiek wilt aanmaken of bekijken. Grafieken kunnen vrij worden opgemaakt 29

30 4. Rapportage Data-export U kunt de verzamelde onderzoeksdata van een enquête exporteren om in een ander programma te verwerken. U kunt geëxporteerde data inlezen in SPSS en/ of Excel. Gebruikt u een ander programma om uw data te verwerken en dit programma kan overweg met '.csv' bestanden, dan kunt u ook gebruik maken van deze export functionaliteit. 30

31 Referenties (België) VDAB, VERA, Provincies West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen

32 Sterkste punten Gebruiksvriendelijk o Geen ict programmatie nodig Groot aantal features o Op maat van onderzoekers Schaalbaar o Pricing strategie afhankelijk van gebruik o Kleine én grote gebruikers hebben toegang tot àlle faciliteiten 32

33 Sterkste punten Meest complete oplossing op de Belgische en Nederlandse markt Steeds in verdere ontwikkeling op basis feedback marktonderzoekers en/of gebruikers Operational excellence: Socratos wordt onderzoekscentrum => kostenbesparingen op korte & middellange termijn Klant staat niet alleen in gebruik systeem Opleidingstraject Helpdesk ondersteuning Back up van flexibele partner zowel systeem - als onderzoekstechnisch 33

34 Hoe werkt het? o Toegang = Opstartkit 1 Login en wachtwoord per bestuur voor volledige toegang tot Socratos webapplicatie Alle nodige technische informatie, bijstand en helpdesk Gedetailleerde Socratos Handleiding Standaardsjablonen voor vragenlijsten, mails, tabellen,.. (Indigov integreert door bestuur aangeleverde grafische elementen zoals logo s, kleurdefinities enz ) 34

35 Mogelijke onderzoekstoepassingen o Personeelstevredenheidsenquêtes o Klantentevredenheidsonderzoek o Website-evaluaties o Evaluatie gemeentelijk infoblad o Evaluatie e-zines o Testen van campagnes o Testen van folders o Behoefte onderzoek (nieuwe) diensten o Bezoekersonderzoeken Publieksinstellingen (musea, parken, ) o Behoefte onderzoek communicatiekanalen o Imago-onderzoek o Toerisme onderzoeken (aantrekkingskracht, ) o eparticipatie o 35

36 B. Opleidingstraject voor personeel Twee gratis opleidingsdagen per jaar i.s.m. de provincie Inhoud (i.f.v. behoeften lokale overheden): - Gebruik van Socratos - Representativiteit van online onderzoek - Werken met online onderzoekspanels - Omgaan met de research portal - Opstellen van vragenlijsten - Gegevens verwerken met SPSS en Excel - Basisopleiding statistiek - Klantentevredenheidsonderzoek doorgelicht - Personeelsenquêtes in de praktijk - 36

37 2. Online research kennisportaal A. Beveiligd intranet / webruimte - Algemene informatie - De Socratos handleiding - Alle technische informatie - Alle informatie met betrekking tot bijstand, ondersteuning en helpdesk - Informatie over de opleidingen die worden georganiseerd - Standaardsjablonen voor rekrutering van panelleden, uitnodigingsmails en herinneringsmails,... - Alle contactinformatie - Onderzoeksresultaten - Overzicht van de benchmarkrapporten (zie standaard onderzoeksproducten) - Interessante onderzoeken in binnen- en buitenland - Standaard Onderzoeksproducten - Beschrijving - Bestelformulier 37

38 2. Online research kennisportaal B. Standaard onderzoeksproducten all in van a tot z uitgewerkte onderzoeksaanpak Bestaand aanbod Imago-onderzoek van gemeente/provincie of dienst Evaluatie van de website Evaluatie van het informatieblad Personeelstevredenheidsenquête Stressonderzoek Personeelsweerbaarheidsonderzoek Een klantentevredenheidsonderzoek van een dienst van het bestuur Een pre- en posttest van een mediacampagne Dit wordt stelselmatig uitgebreid met specifieke partners (andere gespecialiseerde onderzoeksbureaus die top of the class zijn in bepaalde domeinen) Lokale besturen krijgen korting bij bestelling 38

39 2. Online research kennisportaal C. Geïntegreerd maatwerk Via Socratos kan het bestuur alle onderzoeken lanceren die het wil online zetten => bestuur heeft volledige autonomie en vrijheid Mogelijkheid tot aanvraag maatwerk bij Indigov Mogelijkheid tot het werken met andere partijen (bijv. hogescholen of universiteiten) 39

40 3. My Gov online onderzoekspanel Indigov zet een MyGov burger-onderzoekspanel op dat burgers enkel bevraagt over onderwerpen uit de nabije leefomgeving/gebonden aan lokaliteit Werkwijze via een community website Rekrutering door ivox, Indigov en mediapartners Besturen krijgen korting op het gebruik 40

41 Wat kost het voor steden & gemeenten? Vanaf excl. BTW / jaar Schaalvoordeel door samenwerking met provincie = gemiddelde korting Van 25% t.o.v. commerciële tarieven Gebruik Socratos (1) Jaarlijks licentiebedrag (2) Prijs gebruik Socratos Pakket van ingevulde enquêtes Pakket van ingevulde enquêtes Pakket van ingevulde enquêtes Pakket van ingevulde enquêtes Opleiding 2d / jaar Online research portaal Toegang Bestelling standaardproducten My Gov panel Tarief excl. BTW Inbegrepen Inbegrepen - 20% -15%

42 Socratos Meer info? 016/ Blijf op de hoogte van nieuwe onderzoeksinitiatieven m.b.t. eoverheid, 360 communicatie en interactieve media Schrijf u in op de eflashes op 42

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE

GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent INLEIDING Voor veel sportfunctionarissen, beleidsmedewerkers

Nadere informatie

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met:

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met: De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK 5 mei 2014 : WAAROM ICT-KLANTTEVREDENHEID METEN? Om de ICT-dienstverlening optimaal aan te laten sluiten bij de wensen van de organisatie.

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IBZ/DGCC/AL/2013/003

BIJZONDER BESTEK IBZ/DGCC/AL/2013/003 IBZ/DGCC/AL/2013/003/NL/ Deel II v4 FOD BINNENLANDSE ZAKEN CRISISCENTRUM Hertogstraat 53 in 1000 Brussel LOBBENS Marc Tel 02/500.20.40 - Fax 02/503.14.31 marc.lobbens@ibz.fgov.be BIJZONDER BESTEK IBZ/DGCC/AL/2013/003

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

Content.Web 09 Commerce.Web Zoekmachine Marketing

Content.Web 09 Commerce.Web Zoekmachine Marketing Content.Web 09 Commerce.Web Zoekmachine Marketing Prijslijst en modules 2009 (update 1 Oktober 2009) TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout

Nadere informatie

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x TelePsy Handleiding Versie 3.x 3 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie... 2 2. Overzicht van de applicatie... 3 2.1. Inloggen... 3 2.2. Menu... 3 3. Dossier aanmaken... 5 4. Dossier beheren... 7 4.1. Dossieroverzichten...

Nadere informatie

Content Management Portal Management

Content Management Portal Management Content Management Portal Management Bent u op zoek naar een manier om uw online informatievoorziening beter te beheren? Dan bent u gebaat bij een flexibel en schaalbaar systeem dat zonder beperkingen

Nadere informatie

Adlib Internet Server

Adlib Internet Server Adlib Internet Server Software voor professioneel collectiebeheer in musea, en andere collectie beherende instellingen Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig Adlib Internet Server Uw collecties online,

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2013

Trainingsbrochure 2013 Trainingsbrochure 2013 2013 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie Instructor- led trainingen Education software Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten

Nadere informatie

Clixmaster S t u d i o

Clixmaster S t u d i o Clixmaster Studio Over Clixmaster Clixmaster Studio is hét CMS voor online marketing Clixmaster is ontwikkelaar van Clixmaster Studio, een innovatief Web Content Management (WCM) platform met een sterke

Nadere informatie

TNT Electronic Services

TNT Electronic Services TNT Electronic Services de snelste weg naar een vlotte verzending 1 Intro PC-oplossingen... 4 ExpressShipper... 6 ExpressManager.... 9 Internetoplossingen.. 10 ExpressInternet... 11 mytnt.... 12 ExpressConnect....

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Eindverslag ERFGOEDCEL K.ERF. Prior Designs Team 27. Bjorn De Prins Bruno Van Thournout Niels Van Rooy Yannick Jerusalem Yoeri Stessens

Eindverslag ERFGOEDCEL K.ERF. Prior Designs Team 27. Bjorn De Prins Bruno Van Thournout Niels Van Rooy Yannick Jerusalem Yoeri Stessens Eindverslag ERFGOEDCEL K.ERF Prior Designs Team 27 Bjorn De Prins Bruno Van Thournout Niels Van Rooy Yannick Jerusalem Yoeri Stessens 3 VOORWOORD Voor het opleidingsonderdeel Businessproject en business

Nadere informatie

Projectplan website All About Art. website: www.allaboutart.nl datum: 24 januari 2013

Projectplan website All About Art. website: www.allaboutart.nl datum: 24 januari 2013 Projectplan website All About Art website: www.allaboutart.nl datum: 24 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Strategie 3 1.1. Doelstellingen en conversies 3 1.2. Sitemap 4 2. WooCommerce functionaliteit (webshop)

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie

egov Monitor Lokale besturen

egov Monitor Lokale besturen egov Monitor Lokale besturen egovernment in Vlaanderen en Brussel Yves Ramaekers Academiejaar 2008 Eindverhandeling ingediend voor het behalen van het diploma Bedrijfsmanagement egov Monitor Lokale besturen

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Functionele analyse. Voor het implementeren van de nieuwe website van Wuustwezel in Drupal. e2e N.V.

Functionele analyse. Voor het implementeren van de nieuwe website van Wuustwezel in Drupal. e2e N.V. Functionele analyse Voor het implementeren van de nieuwe website van Wuustwezel in Drupal e2e N.V. Bruiloftstraat 127-9050 Gent België Tel.: +32 (0)9 267 64 70 Fax: +32(0)9 267 64 80 Email: info@e2e.be

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Informatieset. Informatieset. Act! CRM

Informatieset. Informatieset. Act! CRM Informatieset Act! CRM Een relatiedatabase toegespitst op uw bedrijfsomgeving, die overzichtelijk en eenvoudig in gebruik is en altijd en overal benaderbaar, waar u ook bent. Dat is de wens van velen.

Nadere informatie

Titel Onetoshop handleiding Datum 20 november 2012 Versie 2.0

Titel Onetoshop handleiding Datum 20 november 2012 Versie 2.0 Titel Onetoshop handleiding Datum 20 november 2012 Versie 2.0 Onetoshop Handleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 7 2 Aan de slag... 8 2.1 Aanmelden Onetoshop... 8 2.2 Starten... 8

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding

TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding Versie 3.0.20 Eigendomsrecht Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten berust bij Tripolis. Vermenigvuldiging

Nadere informatie