Verslag van het openbare deel van de ALV van 22 april / Verduurzamen van de woningvoorraad - kan maar zo, ook in Westvoorne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van het openbare deel van de ALV van 22 april 2015. 1/ Verduurzamen van de woningvoorraad - kan maar zo, ook in Westvoorne"

Transcriptie

1 Verslag van het openbare deel van de ALV van 22 april 2015 Het openbare deel van de algemene ledenvergadering van de vereniging Onderdak Westvoorne bestond uit drie presentaties - ingeleid door onze voorzitter gevolgd door een levendige discussie en een slotwoord door de wethouder, waarna de voorzitter de bijeenkomst sloot. 1/ Verduurzamen van de woningvoorraad - kan maar zo, ook in Westvoorne Deze presentatie werd verzorgd door BAM-Woningbouw, met als sprekers mevr. Carla van Heemskerk en dhr. Erwin de Kaper. Trias energetica: 3 stappen naar energie neutraal : A. Energiegebruik terugdringen B. Maximaal gebruik duurzame energiebronnen C. Alleen indien nodig: zo efficiënt, schoon mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen Bestaande bouw energie neutraal maken is de uitdaging. Energieneutraal wordt populair nul op de meter genoemd. Feitelijk betekent dit dat de kosten, die normaal gebruikt zouden worden voor energie, gebruikt worden om de investering terug te betalen: de investering om de woning dusdanig aan te passen dat de energiemeter aan het einde van iedere maand op nul staat. Pas ná de terugverdientijd van de investering betekent nul op de meter ook echt dat de vaste lasten gedaald zijn. In de eerste projecten gaat het om huurwoningen van wooncorporaties. De woonlasten blijven voor de huurders in de meeste gevallen gelijk, doordat De huurders het bedrag voor energiekosten aan de corporatie blijven betalen; De coporaties dat geld investeren in de benodigde aanpassingen aan de woningen; De bouwers (als BAM) leveren voor dat geld dan aanpassingen, waardoor de energiemeter naar nul gaat. De heer De Kaper maakte met zijn verhalen uit de dagelijkse praktijk, foto s en een filmpje heel inzichtelijk wat het betekent om een rijtje min-of-meer identieke oudere woningen energieneutraal te maken. Als voorbeeld diende een recent project van de BAM in Heer-Hugowaard: een zestal rijtjeswoningen aan de Bosboomstraat. pg 1/7

2 In 10 dagen tijd van ^ Naar ^ pg 2/7

3 De investering voor een dergelijke aanpassing is op dit moment ca per woning. Uitgaande van een energierekening van ca per jaar is de terugverdientijd ca. 40 jaar. Hierbij is de aanname dat de wijzigingen in de energieprijzen, de rente, de inflatie e.d. tegen elkaar wegvallen. De verwachting is dat het bedrag dat voor een dergelijke investering nodig is in 2017 al op (of lager) zal liggen. Let wel: het gaat om aanpassingen van een serie gelijksoortige woningen. Individuele woningen vergen ongetwijfeld een hogere investering. 2/ Duurzaamheid & financieren: Een aandeel in elkaar Deze presentatie werd verzorgd door de Rabobank, met als sprekers mevr. Sandy Riemers en mevr. Mirjam Noordermeer. De bank biedt vaak een specifieke financieringsmogelijkheid (bijvoorbeeld een grotere leencapaciteit) als het gaat om aanpassingen die de woning energiezuiniger te maken. De RaboBank biedt onder meer een Energiebespaarlening. 3/ Verduurzamen van woningen Deze presentatie werd verzorgd door ons bestuurslid dhr. Lex Mooiweer bij afwezigheid van de presentator van Eneco de heer Willy Heussen (die door ziekte verhinderd was en zijn powerpoint presentatie had aangeleverd). Ook Eneco ging in op de Trias Energetica. Bij de beperking van de energievraag kan het energiebedrijf onder meer helpen sturen door middel van slimme meters, uitleesbare cv-ketels en apps voor tablets en smartphones om het eigen energiegebruik te monitoren. Tevens werd uitleg gegeven van de verschillende energielabels, die de ronde doen m.b.t. de energiezuinigheid van bestaande woningen. Ze variëren uiteraard naar rato van de bij de stichting van de woning gehanteerde wettelijke bouwvoorschriften, én de mate waarin (opvolgende) eigenaren van de woning de kwaliteit van de isolatie, ventilatie en verwarming van hun woning opvoerden. Daarnaast werd ook bij deze presentatie ingegaan op het nul op de meter concept. Er werd een investeringsbedrag van genoemd. Dit ligt in de bandbreedte, die de BAM ook noemde. Interessant is dat Eneco dit bedrag in twee delen splitste: om een 70% energiebesparing te realiseren, en nog eens voor de laatste 30%. pg 3/7

4 Discussie Hoe slim is het voor een subsidiegever om door te gaan met subsidiëren van (bijvoorbeeld) zonnepanelen, als hij weet dat er hele verbouwingen aan komen? De Kaper (BAM): reageert met op te merken dat heel wat particulieren zich verenigen om gezamenlijk verbeteringen aan te pakken. Ook suggereert hij dat voor individuele woningen men beter kan beginnen om naar Label B te streven omdat dit een vrij gemakkelijke aanpassing voor aannemers is. Voor individuele woningen vergt nul op de meter een heel andere investering dan wanneer er (zoals zij op dit moment doen) 40 gelijksoortige woningen tegelijkertijd worden aangepakt. Wellicht dat we over een aantal jaren zover zijn dat maatwerk redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoort. Maar, energiezuiniger is nu al voor iedereen bereikbaar. De Kaper benadrukt de samenwerking tussen BAM, banken en energieleveranciers in het zoeken naar een nieuw financieringsmodel. Om op de vraag terug te komen: de kans dat er een desinvestering gedaan wordt is een gevaar dat bij subsidies altijd op de loer ligt. Hoeveel woningen moeten er gedaan worden om financieel gezond te investeren? De Kaper stelt dat de huidige projecten al in de zwarte cijfers draaien. BAM is een commerciële, beursgenoteerde, onderneming en moet winst maken. Dat doen ze dan dus ook. Maar, ze hebben ook ambitie en een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom investeren ze vandaag voor de toekomst. Dergelijke projecten vallen altijd financieel tegen. De extra kosten komen dan terecht op de corporaties en dus de huurders of de belastingbetalers. Graag uw reactie. De Kaper: vanwege de onzekerheid, sluiten wij ook het onderhoudscontract af en garanderen wij 40 jaar lang nul op de meter. Als BAM dragen wij dus een groot deel van het risico. De Kaper denkt overigens dat het juist wel mee zal vallen i.p.v. dat het tegen gaat vallen. Als voorbeeld: de levensduur en het rendement van zonnepanelen veranderen de komende jaren in gunstige zin. Bij de eerstvolgende noodzakelijke vervanging hoeft waarschijnlijk slechts een deel van de panelen vervangen te worden om hetzelfde rendement te halen. Er zit een heel rekenmodel achter (onder meer met behulp van de BIM software, die gebruikt wordt) dat de heer De Kaper niet kan uitleggen omdat dat niet tot zijn expertise hoort. Maar, er is overal rekening mee gehouden. Zo weten we bijvoorbeeld al wanneer we de zonnepanelen moeten vervangen, en via het rekenmodel weten we ook hoeveel panelen we dan moeten gaan vervangen. pg 4/7

5 Als de BAM failliet gaat, ben ik mijn onderhoudscontract kwijt. De Kaper: ja, ook wij kunnen failliet gaan. De details ken ik niet, maar er is misschien iets met een verzekering mogelijk. Ik ga er niet van uit dat wij failliet gaan. Maar, ik snap de vraag, en dat is inderdaad een risico. Een woningcorporatie pleegt met enige regelmaat groot onderhoud. Stel dat dat net geweest is. De Kaper: wij zoeken eigenlijk een goed moment in de onderhoudscyclus. Hoe denken jullie over energieopslag? Bijvoorbeeld energie opslaan in de zomer en gebruiken in de winter. De Kaper: Dat heeft te maken met de samenwerking met de energieleveranciers. Je wilt af van het energieverlies over de transportlijn (aan de ene kant) en je wilt toch overtollige energie bewaren tot het nodig is. Er worden op dit moment accu s ontwikkeld, die een grote opslagcapaciteit hebben. Ook wordt er gedacht aan het plaatsen van grote accu s in electrische auto s. Wanneer je deze oplaadt met de overtollige energie, kun je deze energie op een later moment weer eventueel aan de auto onttrekken. Daarnaast ontstaan er steeds meer mogelijkheden om de overtollige energie te delen met buurtbewoners, die energie nodig hebben. In ieder geval probeer je zoveel mogelijk het transportverlies te beperken en overtollige energie voor later op te slaan. Je kunt ook water (onder de grond) verwarmen, om daar later weer energie uit terug te winnen. Je kunt er ook ijs van maken om koeling te realiseren. De Kaper: energie opslaan is inderdaad een van de speerpunten. Zien jullie, naast de ontwikkelingen bij de grote aannemers, ook mogelijkheden voor lokale aannemers (en andere lokale partijen) om in dergelijke projecten te participeren? De Kaper: ik durf deze vraag niet te beantwoorden. We hebben op dit moment besloten om met vaste partijen te werken, omdat we nog in een ontwikkeling zitten en deze samen door moeten maken. De eerste paar jaren blijft dat nodig om stappen te kunnen zetten. De wens is er voor de toekomst wel, al was het alleen maar omdat de reisafstand voor de lokale partijen kleiner is en daardoor efficiënter. Is u bekend of er met partijen in Bernisse gesproken wordt? Omdat men daar op dit moment aan het renoveren is. De Kaper: bij mij is dat niet bekend. Ik ben projectleider en niet op de hoogte van alles wat er speelt. Collega Heemskerk kan dat eventueel voor u navragen. pg 5/7

6 Volgens mij gaan ze op dit moment alleen de daken isoleren. De Kaper: dat lijkt me onverstandig. Vaak denkt men dat het aanpakken van het koudste punt een oplossing biedt. Maar dan ontstaat er elders gewoon een nieuw koudste punt. De essentie is nu juist dat je de woning als geheel beschouwt. Ik zou geen renovatie starten als je alleen het dak gaat vervangen. Je zoekt voor de gehele woning de juiste balans tussen isolatie en ventilatie. Hoe zit het met het energienetwerk? Voorlopig betalen we voor transport als we energie afnemen, maar krijgen we alleen de energiekosten terug als we energie afgeven. De Kaper: bij de nul op de meter woning rekenen we met nul afname, en niet met een uitwisseling van afname en teruggave. Op dit moment krijg je inderdaad geld terug als je zelf energie opwekt. Hier houden wij geen rekening mee. Wij gaan er van uit dat er geen energie meer hoeft te worden afgenomen: dus echt nul op de meter. Overigens is het hele model afgestemd op gemiddeld energiegebruik. Als u ineens, nadat wij geweest zijn, denkt dat u veel meer energie kunt gebruiken omdat wij toch nul op de meter garanderen, dan is dat natuurlijk niet reëel. Wij proberen, naast de bouwmaatregelen, natuurlijk ook bewust energiezuinig gedrag te stimuleren. Kunt u iets meer vertellen over de financiële modellen als het gaat om particuliere woningen in plaats van grote aantallen huurwoningen? Is dat iets voor de Rabobank om dat te onderzoeken? Nu zijn de mogelijkheden gericht op energiebesparing, maar niet op nul-energie aanpassingen. Riemers (Rabobank): wij zouden particulieren kunnen helpen bij het maken van prijsafspraken met de bouwondernemers. De Kaper: wij zijn, vanwege het volume dat we jaarlijks willen halen, nog niet gericht op de particuliere woningmarkt. Het gaat dan ook om andere risico s bij financieringsafspraken op de lange termijn, zoals de genoemde 40 jaar. De presentatie is uitgegaan van woningen, die in ieder geval nog 50 jaar meekunnen. De Kaper: daar heeft u gelijk in. De verwachting is echter dat de terugverdientijd korter gaat worden. De investering wordt de komende jaren namelijk steeds minder per woning. pg 6/7

7 We gaan met z n allen minder energie gebruiken. Vanwege de vaste lasten van energiebedrijven zal het tarief voor energie dus omhoog gaan. De Kaper: Met nul op de meter heb je daar geen last van. Aan de andere kant: ik ben met de auto hier naar toe gekomen. Dat is niet erg milieubewust. Ik vraag me wel eens af hoe de mensheid over 1000 jaar terugkijkt op de manier waarop wij nu met onze aarde omgaan. Het is een vraagstuk dat de komende 10 jaar sterk zal gaan veranderen. De verhouding tussen vraag en aanbod van energie zal wijzigen. Stel dat particulieren zich verenigen in een project. Het lijkt me dat de normale hypotheekregels daar niet zo van toepassing op zijn. Riemers: wij mogen wettelijk geen korting geven (tenzij wij iedereen dezelfde korting geven). Projectkorting bestaat niet meer. De vraag is niet of er projectkorting kan zijn. De gedachte is dat een (groot) aantal particulieren zich kunnen verenigen in een gesloten groep. Dan zouden toch de normale hypotheekregels niet hoeven gelden? Riemers: voor iedereen gelden dezelfde hypotheekregels. Een technische vraag: hoe zit het met de leefbaarheid (ventilatie e.d.)? De Kaper: zoals gezegd zoeken wij de balans tussen isolatie en ventilatie (bijvoorbeeld met CO2 gestuurde systemen). Slot- en dankwoord Door wethouder Bert van der Meij van Westvoorne. Westvoorne wil graag als gemeente per 2025 energieneutraal zijn. Bijvoorbeeld met hulp van voorzieningen als een zonnepanelenweiland. We gaan als gemeente ook de huurwoningen aanpakken verzekert hij het gehoor. Het particulier woningbezit wordt een grote uitdaging. Misschien ligt hier een mooie taak voor de vereniging Onderdak Westvoorne? Afsluiting Door de voorzitter. De voorzitter bedankt de sprekers, de wethouder en de aanwezigen. Na afloop werd door menigeen nog nagepraat, veelal onder het genot van een drankje. Verslag: Reino de Boer Indien er belangstelling bestaat voor de presentaties van de sprekers, vragen wij u om contact op te nemen met het bestuur van de vereniging. pg 7/7

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding Het Deventer woningabonnement op comfort en energiebesparing Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding September 2014 Het Deventer

Nadere informatie

Evaluatie Utrechtse Energie

Evaluatie Utrechtse Energie Evaluatie Utrechtse Energie Robin Berg, LomboXnet Samenvatting De zonne-revolutie gaat zo ie zo plaatsvinden op vele plekken op de wereld tegelijkertijd. Zorg dat je als stad klaar bent om die zonne-revolutie

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af Organisatie: Datum: Locatie: Presentaties: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Servicepunt Hier opgewekt Noord- Holland 15 mei 2015 MiniRondeel Gaasterlandstraat 7 1079RH Amsterdam Bart Triep

Nadere informatie

Is Nederland duurzaam kabinetsbeleid?

Is Nederland duurzaam kabinetsbeleid? De mogelijkheden en onmogelijkheden om als corporatie op wijkniveau over een energie-aanpak te denken, dat was recent onderwerp van gesprek toen het Roadshow-team op bezoek was bij woningcorporatie OFW

Nadere informatie

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur.

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Bijna iedereen begrijpt dat op enig moment het Nederlandse aardgas op is. Misschien wachten we niet eens tot het moment

Nadere informatie

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei 2013 - Terugblik: - Waarom

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Duurzaam Wonen. Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010. Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth. In opdracht van wijkraad Noordoost

Duurzaam Wonen. Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010. Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth. In opdracht van wijkraad Noordoost Duurzaam Wonen Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010 Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth In opdracht van wijkraad Noordoost 2 Utrecht, juli 2010 Deze wijkraadpleging is uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL 35.000,- Praktijkvoorbeelden van bestaande woningen Een huis zonder energierekening. Het kan, als je het wilt! Als het lukt om alle energie die je nodig hebt op je eigen huis,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development 4865 COMPLEX GEMENGD COMPLEX Een exploratief onderzoek naar de belemmeringen voor woningcorporaties bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen binnen gemengde wooncomplexen Petra Quirijns Real

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Verslag 2e infoavond Tuinwijk in t Zonnetje

Verslag 2e infoavond Tuinwijk in t Zonnetje Verslag 2e infoavond Tuinwijk in t Zonnetje Donderdag 1 november Aanwezig: Steven, Margreet, Servaas, Jan Willem, Jos, Joke, Jerien, Martin, Liesbeth, Maarten, Bas, Baukje, Gerrie, Ramsoek, Josien, Simon,

Nadere informatie

BLIK OP. Themanummer #1 / 2015. Noorden zet in op samenwerking overheid en bedrijfsleven. Alphense Green Deal voor duurzame initiatieven.

BLIK OP. Themanummer #1 / 2015. Noorden zet in op samenwerking overheid en bedrijfsleven. Alphense Green Deal voor duurzame initiatieven. BLIK OP Themanummer #1 / 2015 Met veel praktijkvoorbeelden. Doe er uw voordeel mee! DUURZAAMHEID 2 Olaf Prinsen, wethouder Apeldoorn Energieneutraal moet ambitie zijn van de samenleving. Gemeente 6 14

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren)

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Leeswijzer Inhoudsopgave Dit duidingsdocument hoort bij het Energieplan: Utrecht Energiek Middelpunt van het land.

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015 Februari 2015 krant Huis meer waard door hoger energielabel Energiebesparende maatregelen aan je huis geven meer wooncomfort en lagere energiekosten. Maar is het handig om je huis energiezuiniger te maken

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie