Een interventiemethode gebaseerd op de Roos van Leary

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een interventiemethode gebaseerd op de Roos van Leary"

Transcriptie

1 Een interventiemethode gebaseerd op de Roos van Leary (Deze tekst is ontleend aan Management in zesvoud, 2008) De interventiemethode heet diagonaal interveniëren. De methode is gebaseerd op de Roos van Leary. Daarom eerst een korte uiteenzetting over de Roos van Leary. De Roos van Leary Leary heeft de wijze waarop mensen zich communicatief gedragen, onderverdeeld in een aantal segmenten. Zie figuur 1. Het model is opgebouwd langs twee assen: de boven-onderas en de tegen-samenas. De boven-onderas drukt de relatieve machtsverhouding tussen betrokkenen uit en de tegen-samenas geeft de onderlinge sympathie/antipathie weer. Het model moet worden gezien als een beschrijving van mogelijke gedragsuitingen en niet als een beschrijving van persoonlijkheidstypes. Afhankelijk van de situatie toont iedereen de beschreven gedragsuitingen wel eens. Anderzijds is het wel zo dat bepaalde gedragsuitingen voor sommige personen meer typerend zijn dan andere. Er zijn vragenlijsten in omloop om de gedragsstijl van iemand op basis van de Roos van Leary te bepalen. In subparagraaf geven we een voorbeeld. Figuur 1 De Roos van Leary BOVEN Competitief - Leidend Agressief Helpend TEGEN SAMEN Opstandig Aanpassend Teruggetrokken Afhankelijk ONDER Figuur 1 De Roos van Leary Zo maak je een veranderplan 1

2 Het model geeft aan welk gedrag iemand zal vertonen als hij wordt geconfronteerd met een bepaald gedrag uit de cirkel. Leary formuleerde op basis van zijn onderzoek namelijk twee stellingen. 1 Bovengedrag van de één en bovengedrag van de ander gaan niet samen. Als in een relatie de één overheersend gedrag vertoont, roept dat bij de ander doorgaans spontaan de neiging op zich ondergeschikt te gedragen. Er is maar plaats voor één aap op de apenrots. De één of de ander doet er verstandiger aan bewust positief ondergeschikt gedrag te tonen. Een effectieve manier van ondergeschikt gedrag is bijvoorbeeld het stellen van vragen. Tenzij je allebei wilt vechten tot één van beiden zich op de apenrots heeft gevestigd, maar je kunt er gerust van uitgaan dat de relatie met de ander dan weg is. 2 Samengedrag dat door iemand wordt uitgezonden, roept samengedrag bij de ander op, net zoals tegengedrag van de één doorgaans tegengedrag oproept bij de ander. Als de één begint te schelden tegen de ander, komt het dikwijls voor dat de tegenpartij zich als het ware uitgelokt voelt terug te schelden. Aan de andere kant zal iemand die zich vriendelijk, helpend opstelt eerder coöperatief gedrag van de ander ontmoeten, dan wanneer hij dat niet zo zou doen. In de dienstverlening is men zich van deze wet terdege bewust. Van een agressieve, chagrijnige verkoper moeten de meeste klanten niets hebben. Om van twee kanten samengedrag te bewerkstelligen, is het een vereiste om zelf samengedrag uit te stralen. Overigens zal de verkoper, die samengedrag uitstraalt, wel proberen de leiding in het verkoopgesprek te houden. Voor het gemak vatten we nu de Roos van Leary in figuur 2 samen in vier kwadranten. Figuur 2 Vier gedragsvarianten volgens de Roos van Leary 2 Zo maak je een veranderplan

3 We lichten de vier gedragsvarianten of gedragstijlen kort toe. 1 De offensieve stijl wordt gekenmerkt door onafhankelijk, competitief, trots, kritisch, doordrukkend, agressief, vechtgedrag. De offensieve stijl straalt uit: kijk naar mij, jij bent niet zo goed of je bent bang voor mij. 2 De defensieve stijl kenmerkt zich door sceptisch, afwachtend, dwarsliggend en vluchtgedrag. De defensieve stijl straalt opstandigheid uit of een houding van bemoei me niet met me. 3 De proactieve stijl wordt gekenmerkt door leidend, adviserend, sturend, steun biedend, directief en extravert gedrag. In de proactieve stijl straalt men uit: luister naar mij en wij mogen elkaar graag. 4 De receptieve stijl kenmerkt zich door de volgende trefwoorden: vriendelijk, ontvankelijk, toegeeflijk, afhankelijk en respectvol. De stijl straalt uit, ik ben bereid, zeg jij het maar en jij moet me leiding geven. Alle vier de stijlen kunnen weerstand in zich bergen. Bij de tegengedragsstijlen ligt dat meteen voor de hand, maar achter een samengedragsstijl kan zich ook weerstand verschuilen, bijvoorbeeld door de verandering zo innig te omarmen dat de verandering als het ware wordt doodgeknuffeld Noordhoff Uitgevers bv Diagonaal interveniëren Wat je bij weerstand moet voorkomen, is dat je als veranderaar in je natuurlijke neiging schiet in reactie op het gedrag van de. Je vindt bijvoorbeeld een defensieve, sceptische tegenover je die uitstraalt dat hij vindt dat jij je teveel met hem bemoeit. Je spontane neiging kan dan zijn daar tegenin te gaan, waarbij je laat zien dat jij de baas bent en dat hij wel zal moeten luisteren en jouw plannen zal moeten accepteren. Je probeert die neiging dus te onderdrukken. Want een dergelijke offensieve tegenreactie brengt partijen gewoonlijk niet dichter bij elkaar. Daarom moet je het anders doen en diagonaal reageren of deftiger gezegd interveniëren. Dat betekent dat je jouw natuurlijke spontane neiging om offensief te handelen moet onderdrukken en juist het diagonaal tegenovergestelde daarvan moet doen. Om dat controleren, ga je terug naar figuur 2. Plaats in figuur 2 bij het kwadrant defensief gedrag de letter M = het gedrag van de. Trek vervolgens een stippellijn naar boven en plaats daar de letters SRM = spontane reactie manager. Trek vervolgens een diagonale lijn schuin naar beneden en plaats daarbij de letters GRM = gewenste reactie manager. Het diagonaal tegengestelde gedrag van offensief gedrag is receptief gedrag. Je doet dat door bijvoorbeeld te vragen waarom de de voorgestelde wijzigingen zo sceptisch benadert, begrip te tonen voor zijn standpunten en daar op door te vragen. Je doet dat in de verwachting dat de, tegengesteld aan jouw receptieve gedrag, zich minder bedreigd voelt, zich opener zal opstellen, gaat bijdragen aan het oplossen van de voorliggende problematiek en zich proactief zal opstellen om zo te komen tot een goede vorm van samenwerking. Zo maak je een veranderplan 3

4 In figuur 3 hebben we de weerstandsuiting van de voor elk van de vier kwadranten weergegeven, de spontane neiging daarop van de leidinggever/veranderaar en de gedragsuiting die dat op zijn beurt weer bij de zal opleveren. Weerstandsuiting van de 1 De sceptische (defensief) 2 De jaknikkende (receptief) 3 De bazige (offensief) 4 De doordravende (proactief) Spontane gedragsneiging van de manager/ veranderaar Doordrukken, forceren (offensief) Adviseren, leiden, steun bieden (proactief) Verdedigen, terugtrekken (defensief) Toegeven, instemmen (receptief) Diagonale interventie Manager/ veranderaar onderkent twijfel van en vraagt daar serieus op door, toont begrip voor situatie van de (receptief). Manager/veranderaar is openlijk sceptisch over de door hem voorgestelde oplossing en klaagt dat het hem ergens nog niet zint, maar hij neemt geen initiatief (defensief). Manager/ veranderaar gaat vriendelijk, geduldig exploreren en vasthoudend onderhandelen (proactief). Manager/ veranderaar vindt het onverantwoord in te stemmen, voordat er uitgewerkte scenario s zijn van alle plannen (offensief). Gedragsneiging Medewerker zal, omdat hij zich gesterkt en minder bedreigd voelt, steeds opener over oplossingen durven overleggen (proactief). Medewerker zal, geprikkeld door deze houding van de manager, de neiging krijgen meer voor zichzelf op te komen (offensief). Medewerker zal geleidelijk gas terugnemen en er steeds meer voor voelen bepaalde voorstellen te accepteren (receptiever). Medewerker zal, wellicht teleurgesteld, boos of geschrokken, voorzichtiger worden door deze onverwachte stevigheid van de manager (defensiever). Figuur 3 Diagonaal interveniëren Vragenlijst Roos van Leary De volgende vragenlijst is ontleend aan S. Vane, Werken met de Roos van Leary, Nelissen, Hoewel je gedrag beïnvloed wordt door de situatie, is er vaak wel een voorkeur te herkennen in jouw stijl van omgang met anderen. Door het beantwoorden van de volgende vragen kun je op het spoor komen van je interpersoonlijke gedragsstijl (of die van een ander). Vink de uitspraken aan die je, over het algemeen, van toepassing vindt op je eigen gedrag (of als je iemand probeert te typeren, dat van die ander). Als je moeite hebt met deze algemene uitspraken, omdat je opstelling per situatie kan verschillen, beperk je dan tot een situatie, Vervolgens kun je de lijst verschillende malen invullen, bijvoorbeeld voor je gedragsstijl op het werk of privé. 1 Ik kan opdrachten geven. 2 Ik kan voor mezelf zorgen. 3 Ik reageer hartelijk en met begrip. 4 Ik bewonder en imiteer anderen. 5 Ik ben het met iedereen eens. 6 Ik schaam me voor mezelf. 7 Ik ben erg bezorgd om bevestiging te krijgen. 8 Ik geef altijd advies. 4 Zo maak je een veranderplan

5 9 Ik reageer verbitterd. 10 Ik reageer vanuit een ruim hart en ben onbaatzuchtig. 11 Ik doe opschepperig. 12 Ik ben zakelijk. 13 Ik kan streng zijn wanneer dat nodig is. 14 Ik reageer koud en zonder gevoel. 15 Ik kan klagen wanneer dat nodig is. 16 Ik ben samenwerkingsgezind. 17 Ik ben klagerig. 18 Ik ben kritisch ten opzichte van anderen. 19 Ik ben gehoorzaam. 20 Ik reageer wreed en onhartelijk. 21 Ik voel me afhankelijk. 22 Ik ben dictatoriaal. 23 Ik ben dominerend. 24 Ik ben er sterk op uit om met anderen goed overweg te kunnen. 25 Ik moedig anderen aan. 26 Ik heb er plezier in voor anderen te zorgen. 27 Ik ben vastberaden maar rechtvaardig. 28 Ik reageer aan één stuk door vriendelijk. 29 Ik reageer mild op een fout. 30 Ik ben een goede leider. 31 Ik reageer dankbaar. 32 Ik ben behulpzaam. 33 Ik kan fouten van anderen niet verdragen. 34 Ik stel me onafhankelijk op. 35 Ik houd van verantwoordelijkheid. 36 Ik heb een gebrek aan zelfvertrouwen. 37 Ik laat anderen besluiten nemen. 38 Ik vind iedereen aardig. 39 Ik houd ervan om verzorgd te worden. 40 Ik ben baas over anderen. 41 Ik ben zachtmoedig. 42 Ik stel me bescheiden op. 43 Ik gehoorzaam te bereidwillig. 44 Ik ben heel beschermend. 45 Ik reageer vaak onvriendelijk. 46 Ik word door anderen gerespecteerd. 47 Ik rebelleer tegen van alles. 48 Ik reageer gepikeerd wanneer een ander de baas over me speelt. 49 Ik ben assertief en vertrouw op mezelf. 50 Ik ben sarcastisch. 51 Ik ben verlegen. 52 Ik ben egoïstisch. 53 Ik ben sceptisch (twijfelzuchtig). 54 Ik ben open en direct. 55 Ik ben koppig. 56 Ik ben gemakkelijk te beïnvloeden door anderen. 57 Ik denk slechts aan mezelf. 58 Ik ben te toegeeflijk ten opzichte van anderen. 59 Ik ben lichtgeraakt en makkelijk gekwetst. 60 Ik probeer iedereen te troosten en te bemoedigen. 61 Ik geef gewoonlijk toe. 62 Ik reageer vol respect op gezag. 63 Ik wil dat iedereen mij sympathiek vindt. 64 Ik zal iedereen geloven Noordhoff Uitgevers bv Zo maak je een veranderplan 5

6 BS Leidend Scoretabel BT Competitief TB Agressief TO Opstandig OT Teruggetrokken OS Afhankelijk SO Meewerkend SB Helpend Zo maak je een veranderplan

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie

De Platina Regel Leren afstemmen op de communicatiestijl van anderen

De Platina Regel Leren afstemmen op de communicatiestijl van anderen De Platina Regel Leren afstemmen op de communicatiestijl van anderen Adri van den Brand Hoe komt het toch dat je met die ene collega maar niet door één deur kunt? Waaraan ligt het dat je met je duo-partner

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Groeikansen voor netwerkbegeleiders. Een gereedschapskist vol ervaring

Groeikansen voor netwerkbegeleiders. Een gereedschapskist vol ervaring Een gereedschapskist vol ervaring Inhoudsopgave Inleiding en leeswijzer... iii 1. De begeleider van netwerken...1 2. Ondernemersnetwerken en het groepsproces...3 3. Ondernemersnetwerken en het innovatieproces...

Nadere informatie

Relaties Hanteren. Leesteksten bij het onderdeel Mening geven en assertiviteit. Pagina 1 van 8

Relaties Hanteren. Leesteksten bij het onderdeel Mening geven en assertiviteit. Pagina 1 van 8 Relaties Hanteren Leesteksten bij het onderdeel Mening geven en assertiviteit Pagina 1 van 8 Uitgangspunten voor het geven van je mening Een huis bouw je op een fundament. Dan staat het huis. Net als een

Nadere informatie

DE MENTALITEITENTHEORIE

DE MENTALITEITENTHEORIE DE MENTALITEITENTHEORIE Samenvatting In de mentaliteitentheorie wordt uitgegaan van de doorwerking van angst en onzekerheid in het menselijk bestaan. Angst en onzekerheid worden van buitenaf opgeroepen

Nadere informatie

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten?

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Conflictstijlen test Bron: K.W. Thomas & R.H. Kilmann Inhoud/doel: Doel van deze vragenlijst is inzicht verkrijgen in de persoonlijke manier waarop iemand met

Nadere informatie

SPECIALE UITGAVE. door Gertrud de Witte. www.esenzia.nl

SPECIALE UITGAVE. door Gertrud de Witte. www.esenzia.nl SPECIALE UITGAVE Doe de Assertiviteits- Check! door Gertrud de Witte www.esenzia.nl Inhoud 1. Waar ligt jouw grens? 3 2. Is dit E-book interessant voor jou? 4 3. De AssertiviteitsCheck! 5 4. Wat betekent

Nadere informatie

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies RAPPORT WPV Van: J. van de Doe Administratienummer: A1237 Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2 Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies 1. Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. Opdracht Solliciteren. Maurice Mulder 10065881

Werktuigbouwkunde. Opdracht Solliciteren. Maurice Mulder 10065881 Werktuigbouwkunde Opdracht Solliciteren Maurice Mulder 10065881 Inleiding Uitwerking van de opdracht Schrijf een grondige zelfanalyse. Wat zijn je eigenschappen, capaciteiten, wensen & eisen. De analyse

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

Omgaan met de verschillende menstypen

Omgaan met de verschillende menstypen Omgaan met de verschillende menstypen Ieder mens is uniek en valt niet in een hokje te stoppen. Toch kunnen modellen met enkele menstypen je helpen om je communicatie te optimaliseren: je kunt je aanpassen

Nadere informatie

Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman

Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES 01 Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie?

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Trainen met de methode van Karin de Galan

Trainen met de methode van Karin de Galan Trainen met de methode van Karin de Galan Colofon Opmaak: Paul Boyer, Amsterdam Tekeningen: Maaike Blom en Jarón Barends 2015 Karin de Galan Trainen met de methode van Karin de Galan Trainen is een vak.

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER?

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? 2 Hoe praat ik met mijn puber? Hoe praat ik met mijn puber? Ouders willen graag een goede relatie met hun kind maar met opgroeiende tieners krijgen ze dikwijls te maken met

Nadere informatie

Test: dominant, afstandelijk en sociaal gedrag

Test: dominant, afstandelijk en sociaal gedrag DC 10 Test: dominant, afstandelijk en sociaal gedrag 1 Inleiding Als je samenwerkt en communiceert kun je anderen op verschil lende manieren benaderen. In dit thema werken we een simpel, maar leer zaam

Nadere informatie

TRAINING PERSOONLIJK KWALITEIT & CREATIVITEIT

TRAINING PERSOONLIJK KWALITEIT & CREATIVITEIT TRAINING PERSOONLIJK KWALITEIT & CREATIVITEIT Training Autonomie vergroten/kernkwaliteiten/ zicht op zelfbeeld/ontwikkeling Juni 2012, Patricia Aarts 1 INTRODUCTIE: In deze training leer je je kernkwaliteiten

Nadere informatie

Hoe motiveer ik mijn manager

Hoe motiveer ik mijn manager Hoe motiveer ik mijn manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Teleurstelling 4 3 Zorgen 6 4 Assertiviteit 11 4.1 Sub assertief 11 4.2 Agressief 12 4.3 Assertief 12 5 Verbinding 14 6 Slot 15 Alles uit

Nadere informatie

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES TEST 01 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie? Op

Nadere informatie