DE GROTE PARADE. Leve Hart boven Hard! 29 maart 15 13u Noordstation Brussel. in surp ZORG VOO DE ZORG. meer p.3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GROTE PARADE. Leve Hart boven Hard! 29 maart 15 13u Noordstation Brussel. in surp ZORG VOO DE ZORG. meer p.3"

Transcriptie

1 PB- PP BBELGIE(N) - BELGIQUE Driemaandelijkse uitgave Jaargang nummer 1 Jan. Febr. Mrt. Afgiftekantoor Brugge Mail - P Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Torhoutsesteenweg 100 A 8200 Brugge - Sint-Andries N(S) E N E M S I HET Leve Hart boven Hard! E Eindelijk een frisse tegenwind tegen de al te verstarde bureaucratische agenda s die onze politiek sturen. Partijpolitieke twisten en electorale berekeningen gaan voorbij aan de dringende vragen. En de tunnelvisies binnen het kleine Vlaanderen missen de breedte van de wereldwijde systeemcrisis. Want na dertig jaar neoliberale mondialisering staan we op zijn minst voor drie levensgrote uitdagingen. DE GROTE PARADE 29 maart 15 13u Noordstation Brussel Onze verhouding met de natuur is grondig verstoord. De industriële samenleving en het kapitalisme hebben het mondiale ecosysteem aan de rand van de afgrond gebracht. Uitputting van grondstoffen. Natuurbehoud. Pollutie. Verstoorde voedselproductie. Energievoorziening. Afnemende biodiversiteit. En de alom in het oog springende klimaatuitdaging. En toch blijft men bezuinigen op NMBS en De Lijn en behoudt men 4 miljard fiscale steun voor bedrijfswagens. De dringende nood aan vermindering van onze voetafdruk, aan een duurzame ecologische toekomst, staat haaks op de heersende economische logica. Een tweede mondiale systeemuitdaging is de strijd tegen de schokkende sociale ongelijkheid die wereldwijd is toegenomen. Elke dag krijgen we cijfers over het groeiende bezit van de 1% en worden nieuwe Luxleaks en Swissleaks ontdekt. Wie kan vandaag nog zeggen dat er geen probleem is met de rijkdom van de rijken en de armoede van de meerderheid? Twee uitdagingen staan alvast op de agenda. Ten eerste moet een fiscale rechtvaardigheid worden bekomen en die vergt een zeer fundamentele taks shift. Ten tweede kan niet alleen worden gerekend op inkomensherverdeling en marktaanbod om de maatschappelijke behoeften te voldoen. Er moet opnieuw ruimte komen voor een gemeengoed, een commons, voor openbare diensten, een voor iedereen toegankelijk maatschappelijk aanbod niet onderhevig aan de private markten. En ten slotte moeten we ons eindelijk eens realiseren dat de meerderheid van de mensheid in steden woont. En die groeien op nieuwkomers, binnen- en buitenlandse migranten, en op een verregaande arbeidsdeling en diversiteit in leefstijlen. Onze samenleving wordt superdivers, met verschillende gemeenschappen en religies, elk met hun interne verscheidenheid, met mengvormen en hybriden en vooral zonder dat er één dominante richtinggevende gemeenschap overweegt. Stedelijkheid creëert samenhang via een project, een lotsverbondenheid, intercultuur en coproductie. Samenlevingsopbouw gebeurt er niet langer via één gemeenschapsvorming, maar via een gedeeld burgerschap gedragen vanuit een grote verscheidenheid. Samenleven op basis van verschil staat haaks op het eigen volk eerst beginsel. Lees meer p. 7 Wanneer politici, partijen en systemen er niet in slagen die centrale kwesties ook centraal te stellen, dan wenden steeds meer mensen zich af en kiezen voor alternatieven. Dan moet men niet verwonderd zijn over de winst van Syriza in Griekenland en de kracht van Podemos in Spanje. Mensen zijn geen kiesvee, maar burgers! En die zoeken steeds meer hun eigen weg. Eric Corijn Hoogleraar stadsstudies Vrije Universiteit Brussel, lid Vooruitgroep De grenswijk De Barakken kent een nieuwe dynamiek. Actieve bewoners maken er het mooie weer, en een nauwe samenwerking met basisschool De Vlam verstevigt de kansen voor de bewoners van deze multiculturele wijk. SCHOOLIN-DE-BUURT, de belofte voor een positieve toekomst. meer p.3 R ZORG VOO DE ZORG Met de wijsheid van een rijke praktijk aan projecten bekijkt Samenlevingsopbouw het fenomeen vermaatschappelijking van de zorg. We delen met u graag onze bezorgdheid, en een beknopt overzicht van onze werkmodellen op het terrein van de zorg. meer p S A W T I D Samenlevingsopbouw is een sterk merk! Daarom deze terugblik op het voorbije jaar: enkele staaltjes stevig opbouwwerk, mooi materiaal om mee uit pakken, en met ons werk in de prijzen gevallen. We beloven om het dit jaar minstens even goed te doen, ook al moet het met minder centen. meer p.6 LUS in surp SES-kenmerk lage opleiding van de moeder in het gewoon basisonderwijs In kaart gebracht door het Steunpunt Sociale Planning p. 5 LEKKEN: column met stevige portie nattigheid p. 8

2 DROOMJOB BRUGGE Een tweede adem voor de sterke mama s Houthulst Na prentkaart 'U-turn to the light' van Koenraad Weemeeuw Droomjob is een project van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en vzw Wieder, i.s.m. werk- en welzijnspartners binnen regio Brugge. Het project wordt gerealiseerd met o.a. financiële steun van de Nationale Loterij. Eind 2014 werd de laatste fase van het project Droomjob Brugge ingezet. Tussen januari en juni 2015 krijgen de 8-10 deelnemers een nazorg via de diverse coaches kernpartners van het project. Maandelijks krijgen de deelnemers ondersteuning zowel individueel als in groep. Maandelijks komen de diverse coaches werk-welzijn ook bijeen om de begeleiding op maat af te stemmen. Binnenkort worden onze ervaringen gebundeld en worden beleidsaanbevelingen geformuleerd. We doen dit samen met de deelnemers aan het project. Een sensibiliseringscampagne zal worden ingezet met o.a. een publicatie en enkele acties. De campagne zal vooral wijzen op het schrijnend gebrek aan jobs, in het bijzonder voor kortgeschoolde werkzoekenden. Activering is oké, maar dit vereist ook voldoende aanbod op maat op de arbeidsmarkt. Er zijn nu bijvoorbeeld wel premies om de loonkosten te verminderen voor tewerkstelling van werkzoekenden jonger dan 25 jaar, maar voor wie ouder is (en jonger dan 55j) niet, waardoor deze groep onaantrekkelijk wordt voor een potentiële werkgever. De sancties voor de werkzoekenden echter blijven wel bestaan, met soms mensonwaardige gevolgen... Brugse kortgeschoolde werklozen hebben wensen voor 2015 Naar aanleiding van het nieuwe jaar werd, samen met één van onze deelnemers (beeldend kunstenaar Koenraad Weemeeuw), een briefkaart ontworpen. De voorkant toont een van zijn werken, de keerzijde bevat een oproep om via de briefkaart, bij wijze van nieuwjaarscadeau, een tip voor vacature voor kortgeschoolden aan het project te bezorgen. Honderden kaartjes werden verstuurd naar werkgevers in de profit en non-profit sector. Er werd gevraagd om de kaart ook binnen eigen netwerk te verspreiden en zo de vraag naar job-tips mee te ondersteunen. Deze droom waarmaken kan nog altijd via of 50 groepsbijeenkomsten 2 zomerfeesten 2 gezinsuitstappen 26 sterke mama s 42 kinderen 5 geboortes en nog een op komst Talrijke huisbezoeken en doorverwijzingen naar diensten zijn we ondertussen 3 jaar verder. Het project ouders ontmoeten ouders - verder kijken dan morgen startte 3 jaar geleden met subsidies voor lokale projecten kinderarmoedebestrijding. Met dit project werken we aan een structureel aanbod van integrale gezinsondersteuning. Dit, voor ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar in kwetsbare gezinssituaties. Hoofdrolspelers in dit project zijn de sterke mama s. Na drie jaar intens werken, zien we dat deze manier van werken zijn effect niet heeft gemist. We zien de mama s openbloeien, verantwoordelijkheden nemen, hun sociaal netwerk uitbreiden. Ze kennen beter de weg naar de hulp- en dienstverlening en dragen dit ook uit naar andere ouders in kwetsbare gezinssituaties. Deze vaststellingen waren de voedingsbodem om de werking de volgende drie jaar te verzekeren en verder inhoud te geven. 02- Zuurstof voor ouders en onderwijs te Houthulst Onder deze naam werd het project ingediend binnen het impulsreglement Welzijn van de Provincie West-Vlaanderen. Dit project loopt tot januari Met O2- zuurstof voor ouders en onderwijs in Houthulst willen we vooreerst bereiken dat meer kwetsbare gezinnen en kinderen uit Houthulst hun weg vinden naar hulp- en dienstverlening, en hun sociaal netwerk versterken. Concreet willen we dit realiseren via de inzet van ouders als ambassadeurs. De sterke mama s richten deelwerkgroepen op (de crea-mama s, de wandelmama s, de schoolmama s...) en zijn er de trekker van. In de toekomst komt er misschien ook een papa groep. Met deze werkgroepen willen we andere en meer ouders bereiken en ondersteunen. Ten tweede willen we, via een experiment onderwijsopbouwwerk in landelijke context, de kloof tussen kwetsbare ouders, school en welzijnsactoren, verkleinen. De sterke mama s komen uit de kast Op 20 mei 2015 komen de sterke mama s uit de kast. Aan de hand van verschillende kasten worden de effecten en resultaten van 3 jaar projectwerk aan de buitenwereld voorgesteld. De voorbereidingen voor dit toonmoment zijn al volop aan de gang. De groep sterke mama s wordt hierbij nauw betrokken. T M Voorlopig resultaat van project Droomjob Brugge Slechts 1 deelnemer kon géén toegang krijgen tot een nieuwe werkvloer of opleiding. De anderen verwierven een tijdelijk contract bij o.a. groendienst, kledingzaak, IT-opleiding, buschauffeur, administratief medewerker dienstenchequebedrijf, boodschappendienst... We blijven echter bezorgd. Onderzoek toont aan dat een geïntegreerde aanpak van zowel werk- als niet-werkgerelateerde problemen de kansen op arbeidsmarktintegratie aanzienlijk verhogen. W²-trajecten (de werk- en welzijnstrajecten van VDAB, ook wel eens armoedetrajecten genoemd) beantwoorden aan een dergelijke manier van werken. We stellen ons echter bezorgd de vraag of er niet te weinig op die W²-trajecten wordt ingezet, wetende dat het bieden van maatwerk voor VDAB nochtans een belangrijke doelstelling is. Voor ons is het alvast duidelijk: een integrale aanpak in een activeringsverhaal voor kwetsbare werkzoekenden is een must! Woon- en energiebeurs te Langemark-Poelkapelle O p 7 februari 15 organiseerden Samenlevingsopbouw en de intergemeentelijke woondienst van Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke een woon- en energiebeurs. De woondienst startte begin dit jaar en is het centrale aanspreekpunt voor alle vragen over wonen in beide gemeentes. Via deze eerste woonbeurs konden inwoners kennismaken met het aanbod van de woondienst, maar ook met een twintigtal standhouders die tips en advies gaven rond bouwen, verbouwen en energiebesparing. Naast lokale ondernemers waren ook politie, brandweer en thuiszorgdiensten aanwezig. T M Samenlevingsopbouw werd, omwille van zijn project Energiearmoede Westhoek gevraagd mee verantwoordelijk te zijn voor het energieluik van deze beurs. In 2014 ondersteunde opbouwwerkster Mieke Spruytte het OCMW en de gemeente van Langemark-Poelkapelle bij het uitwerken van een lokale preventieve aanpak om energiearmoede te bestrijden. Samenlevingsopbouw wil er mee voor zorgen dat verhuurders gebruik maken van de verhoogde premie sociale dakisolatie. Deze Vlaamse premie van 23 /m² is nu nog te weinig gekend. Daarom vroegen we het gemeentebestuur om alle eigenaar-verhuurders van de in de gemeente gelegen woningen aan te schrijven. Samen met de uitnodiging voor de beurs, kregen ze de nodige informatie rond de nieuwe dakisolatienorm en de premies toegestuurd. Eigenaar-verhuurders werden ook uitgenodigd om bij de stand van vzw Goed Wonen langs te komen. Deze vzw voert in dit deel van de Westhoek de energiescans uit en is ook promotor en uitvoerder van het sociaal dakisolatieproject. Deze werkwijze zullen we in 2015 ook toepassen voor de organisatie van een woon- en energiebeurs in Houthulst. Het gemeentebestuur wil deze beurs alvast ook in Zonnebeke organiseren. Mieke Spruytte M Stefan Goemaere M De woon- en energiebeurs te Langemark-Poelkapelle) lokte bijna tweehonderd bezoekers. 2

3 De Barakken (Menen) Sinds Samenlevingsopbouw actief is in de wijk De Barakken is er veel gebeurd. Een bewonersgroep organiseert ondertussen tal van activiteiten met grote opkomst en zorgt voor dynamiek in de wijk. Een andere bewonersgroep probeert dingen te veranderen in de wijk en komt bij het beleid op voor de belangen van de bewoners. De contacten met het stadbestuur zijn positief. Ondertussen wordt ook maandelijks i.s.m. de jeugddienst een ontmoetingsmoment voor jongeren uit de Barakken georganiseerd. Dit alles zorgde voor een positievere sfeer in de wijk, een pluim dus voor de inzet van de bewoners. het moment. Zo kan de directeur ook andere vragen beantwoorden. Het gesprek ging ook al eens over meertalig opvoeden en vrijetijdscheques. De Babbelbarak organiseren we samen met het onderwijsopbouwwerk van het CAW van Menen. Ze waren al langer op zoek naar manieren om meer kwetsbare ouders te bereiken en zagen hierin een kans. Sinds kort gaan we nog een stapje verder, en zetten intensief in op twee urgente noden in de wijk: taal en vrije tijd. Anderstalige ouders zijn op zoek naar oefenkansen Nederlands omdat ze hun kinderen goed willen kunnen begeleiden bij de schooltaken. Ook merken we dat sommige ouders weinig kennis hebben van diensten en organisaties in Menen en zich daardoor vaak onvoldoende beroepen op hun rechten. Een vrijetijdsaanbod voor kinderen vormt de tweede uitdaging. Veel kinderen hebben het niet breed thuis, of geraken moeilijk op activiteiten in het centrum van Menen. Daarnaast is er weinig openbare (speel)ruimte en groen. Zo kwam basisschool De Vlam in de kijker te staan. De school staat voor de grote uitdaging om te gaan met verkleuring, kansarmoede, taalverschillen... Ze erkent de noden in de wijk want ze wordt er dagelijks mee geconfronteerd via ouders en leerlingen. Met veel enthousiasme en opgebouwde expertise gaat men hiermee om. De school biedt heel wat troeven voor de wijk door haar ligging, veel groen en speelruimte, de infrastructuur... Daarom wil Samenlevingsopbouw met de school werken aan het concept school-in-de-buurt. Hierbij wordt gemikt op Initiatieven die een antwoord bieden op noden in de wijk én een meerwaarde zijn voor kinderen, ouders, leerkrachten, school en buurt. Sterke samenwerking met basisschool De Vlam Van bij de aanvang was directeur Danny nauw betrokken, en er werd goed overlegd over wat we samen zouden willen en kunnen doen. Zo raakte de directeur ook overtuigd van de meerwaarde van onze gezamenlijke inzet: We doen al veel inspanningen: vertalen, tolken, visualiseren van onze boodschappen. Maar makkelijk is het niet. Meer en betere contacten met de ouders zijn een prioriteit voor ons schoolteam. We willen op een positieve manier zelf naar de ouders toestappen in plaats van te verwachten dat zij naar ons komen. Overleg en samenwerking met het lerarenteam, inclusief het personeel van de opvang en de zorgcoördinator, vinden we ook belangrijk. Het lerarenkorps doet echt haar best en levert mooi werk. Ze werken in een moeilijke context en hebben hierdoor wel wat vragen en zorgen. Veel kinderen spreken immers thuis geen Nederlands en/of groeien op in een armoedesituatie. We stelden het project voor op een personeelsvergadering, luisterden naar de bezorgdheden en merkten ook het enthousiasme. Regelmatig komt de opbouwwerkster op school. Daardoor is ze een vertrouwd gezicht geworden en wordt ze al eens aangesproken met voorstellen en ideeën. Het idee is om nog meer met de leerkrachten aan de slag te gaan, naarmate de andere initiatieven vlot lopen. Zo kunnen de leerkrachten meer voeling krijgen met de buurt en de inwoners door bv. een wijkwandeling te doen samen met de kinderen en de ouders. Een hogere betrokkenheid en kennis over de wijk kan zorgen voor meer inzicht in de situatie van de leerlingen en houvast voor in de klas. We denken ook aan ondersteunende vorming zoals omgaan met diversiteit. Buurtbewoners kunnen betrokken worden om het werk van leerkrachten te ondersteunen, waardoor zich beter kunnen toeleggen op het contact met de ouders en op het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor elk kind. Van babbelen naar betrokkenheid: De Babbelbarak Dit nieuwe initiatief zag het daglicht in januari Tweewekelijks nodigen we ouders uit op school voor een tas koffie of thee. Samen praten we over opvoeding, school, de buurt, en diensten en voorzieningen in Menen. Op die manier worden ouders op een gemoedelijke manier geïnformeerd en raken ze meer betrokken bij het schoolgebeuren. We letten op een eenvoudig taalgebruik en vertalen naar het Frans waar nodig. Zo kunnen anderstalige ouders ook deelnemen en hun Nederlands oefenen. De eerste Babbelbarakken waren echt waardevol voor de deelnemers. De directeur kwam het schoolkalender van de komende maanden toelichten (wat is een pedagogische werkdag? Waar staat de afkorting kl. voor...). De werking van het CAW en de Speel-o-theek werd uitgelegd, en we hadden een goed gesprek en informatie over straffen en belonen. Voor elke Babbelbarak wordt iets voorbereid, maar we laten de ruimte voor vragen en interesses van Samen de schooltuin pimpen Voor de kinderen willen we nadenken over een ruimer vrije tijdsaanbod en willen we ook inzetten op taalondersteuning. De projectoproep pimp je schooltuin was een kans om te brainstormen hoe de schooltuin heringericht kan worden. Een touwenparcours, een mini-moestuin, een insectentuin, een klauterarena, bomenbordjes... Ideeën en goesting genoeg! Het dossier is ingediend, en we starten in de paasvakantie al met de eerste werken. We betrekken hierbij ook de lokale Velt-afdeling, ouders en bewoners. Op die manier wordt het een door de buurt gedragen verhaal. De tuin moet boeiender worden en er komt meer doe- en leerruimte. Dit verhaal is zeker waardevol voor de kwetsbare kinderen die wonen in De Barakken, thuis geen tuin hebben, of niet regelmatig op uitstap gaan met ouders. Onder onze impuls ontstaan ook ander initiatieven. Er werden meer avonden ingelast voor sport-na-school. In de zomervakantie wordt met de circusschool Woesh een circuskamp georganiseerd, met als summum een optreden op het straattheaterfestival van Menen. Het sociaal-artistieke project De Figuranten zal met de leerlingen een verkleedstoet organiseren... School-met-de-buurt? Op lange termijn willen we dat de initiatieven in De Barakken een duurzaam karakter krijgen. Daarom zetten we ons in om van bij de aanvang verschillende relevante diensten en actoren te betrekken en op de hoogte te houden. Zo informeerden we ons bij het Huis van het Nederlands, hadden we een goed gesprek met het Lokaal Onderwijsplatform, kunnen we beroep doen op de Integratiedienst en kregen we de steun van het stadsbestuur van Menen. Ook de betrokkenheid van de bewoners uit de wijk vinden we belangrijk. En dit in twee richtingen: bewoners helpen mee, activiteiten worden open gesteld voor de buurt... Op die manier werken we opnieuw aan die positieve dynamiek in de wijk én op school, en gaat het verhaal van school-in-de-buurt over naar een verhaal van school-met-debuurt. Kortom: alles is nog in volle ontwikkeling en de goesting groeit elke dag! Meer informatie over hoe Samenlevingsopbouw inzet op gelijke onderwijskansen: zie T M

4 *VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG: een kijk vanuit de praktijk van Samenlevingsopbouw *EEN BEGRIP van lange adem V ermaatschappelijking van de zorg verwijst naar een verschuiving in zorg, waarbij er naar gestreefd wordt om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met problemen, mensen in armoede,... met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen. Waar nodig moeten ze daarbij ondersteund worden, en de zorg moet zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving verlopen. (zie definitie vermaatschappelijking van de zorg zoals omschreven door de Strategische adviesraad welzijn, gezondheid en gezin in visienota integrale zorg en ondersteuning in Vlaanderen van 7 december 2012, blz. 8 ) Het begrip vermaatschappelijking van de zorg omvat meerdere lagen. Het verwijst vooreerst naar een aanpak die maximaal en prioritair gebruik maakt van de eigen krachten van de cliënt en zijn directe omgeving. Verder verwijst dit naar de betrokkenheid van de lokale samenleving bij de ondersteuning van de zorgvrager. Vrijwilligerswerk en buurtwerk komen hier in beeld. Maar ook de gewone, nabije hulp- en dienstverlening die snel en gericht kan worden ingezet. Pas als het echt nodig is, komen gespecialiseerde instellingen aan bod. (omzendbrief Vlaamse beleidsdoelstellingen bij de uitvoering van het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid voor de periode , blz. 3) 1. Balanceren op het scherp van de snede De tendens tot vermaatschappelijking van de zorg trekt zich door op diverse terreinen (bejaardenzorg, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor personen met een handicap...). Hierbij komt het sociaal netwerk van mensen die hulp en zorg nodig hebben duidelijker in het vizier te staan. Er is ook de tendens tot afbrokkeling sociale netwerken, minder sociale cohesie, sociaal isolement en vereenzaming... Gepaard met een tewerkstellingsbeleid dat streeft naar een hogere activiteitsgraad waarbij meer mensen langer aan de slag zullen moeten (blijven), komt mantelzorg en informele hulp onder druk te staan. Groeit er een strijd om de vrijwilliger? In landelijke context krijg je daarbovenop tendensen van schaalvergroting, fusies en centralisatie van diensten. Diensten trekken weg uit dorpen, nabije aanspreekpunten vallen weg, en een mobiliteitsproblematiek versterkt de afstand. Vraag naar hulp én aanbod aan hulp vinden elkaar niet meer spontaan. Er zijn grenzen aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligers in de zorg komen vaak in aanraking met problematische situaties. Ze moeten daartoe professionele ondersteuning krijgen. Coördinatie en afstemming op lokaal niveau, zo nabij mogelijk, is dan ook noodzakelijk, en dit in combinatie met een sterk vormings- en ondersteuningsbeleid. De opdracht en regie wordt bij de lokale besturen gelegd, maar dit kan niet zonder bijkomende middelen. De overheid moet er zich van bewust zijn dat er grenzen zijn aan het inschakelen van het sociaal netwerk. Het mag niet de bedoeling zijn dat hierdoor professionele hulp en zorg wordt afgebouwd. Vermaatschappelijking van de zorg mag geen excuus zijn voor een terugtredende overheid. Onze praktijk leert dat mensen zonder sociaal netwerk, bij deze evolutie in de zorgsector, in de kou komen te staan en dat de ongelijkheid nog dreigt toe te nemen. Daarom moeten er meer mogelijkheden gecreëerd worden tot ontmoeting in nabije omgeving. Op die manier leren mensen elkaar terug kennen en wordt zo het informele sociale netwerk vergroot. 2. Oplossing in een notendop In alle Vlaamse provincies zijn al zorgnetwerken actief. In WestVlaanderen experimenteren we met mobiele lokale dienstencentra, in Limburg met dorpsrestaurants en dienstenpunten... Deze werkmodellen bieden lokaal een antwoord op bovenvermelde problematiek maar missen een duurzaam en structureel beleidskader met de bijhorende ondersteuning. Dit kan door aanpassing van het woonzorgdecreet en het uitvoeringsbesluit op lokale dienstencentra. Dit gaat al in de goede richting en biedt aanzet tot oplossing, maar criteria, erkenningsvoorwaarden en financiële ondersteuning zijn onaangepast om bovenstaande werkmodellen structureel en duurzaam uit te bouwen. 3. Zo doen we het Een zorgnetwerk is een lokale voorziening die via nauwe samenwerking tussen vrijwilligers en lokale actoren een aanvullend dienstenaanbod brengt bij kwetsbare mensen. Door het uitvoeren van (verjaardag)bezoekjes of allerlei kleine zorgtaken (bv. vervoer, boodschappen, kleine klusjes zoals was ophangen, rolluiken optrekken...) door de vrijwilligers kunnen mensen langer en met meer kwaliteit in de eigen omgeving blijven wonen en worden eventuele verborgen noden opgemerkt. De vrijwilligers verwijzen zo nodig naar de passende dienst en signaleren ook noden die tot nu door diensten niet worden beantwoord. Ondertussen zijn deze zorgnetwerken al uitgebouwd in verschillende gemeenten in gans Vlaanderen. In West-Vlaanderen alleen al waren er eind zorgnetwerken actief in 16 gemeenten. In deze WestVlaamse zorgnetwerken waren samen 500 vrijwilligers actief die meer dan 1000 cliënten hielpen met ongeveer prestaties. Een onder- zoek om de zorgnetwerken en hun werking in Vlaanderen op een wetenschappelijke manier in kaart te brengen werd voorjaar 2014 afgerond. De innovatieve manier van werken kreeg erkenning door het toekennen van het Flanders Care label in het kader van Slimmer Zorgen voor Morgen. Ten slotte promoot ook minister Vandeurzen de methodiek van buurtgerichte netwerken via vrijwilligers die cliënten helpen om toegang te krijgen tot (sociale) dienstverlening, om hun sociaal netwerk te onderhouden of te herstellen (beleidsnota , blz. 19). Een mobiel lokaal dienstencentrum brengt alle functies van een lokaal dienstencentrum (al dan niet in combinatie met een zorgnetwerk) dichter bij bewoners van dorpen, deelgemeenten of wijken. Het maakt daarbij gebruik van aanwezige infrastructuur. Dit kan een bestaand ontmoetingscentrum zijn, een school... Immers: de vereiste 'een vaste infrastructuur voor de dienstverlening van een lokaal dienstencentrum vergt veel financiële middelen. Het is bovendien geen garantie dat kwetsbare bewoners er geraken omwille van mobiliteitsproblematiek. Het mobiel lokaal dienstencentrum dat uitgebouwd wordt in Deerlijk werd in het kader van Open Bedrijvendag 2012 geselecteerd als Vlaamse Innovatie in Actie. Beide werkmodellen, zorgnetwerk en mobiel lokaal dienstencentrum, zouden perfect kunnen ingepast worden in het woonzorgdecreet en zo een duurzaam en structureel kader krijgen. Bovendien zou dit dergelijke initiatieven ook in andere landelijke gemeenten mogelijk maken. Dit vraagt echter een aanpassing van de regelgeving. De beleidsbrief welzijn van minister Vandeurzen geeft hoop. Op blz. 31 lezen we dat in gemeenten met een beperkte programmatie, de mogelijkheid wordt voorzien om de hulp- en dienstverlening van het Lokaal Dienstencentrum (LDC) maximaal binnen het bereik van gebruikers te brengen d.m.v. antennes of mobiele LDC. Nabije ontmoeting. Via een diverse en nabije aanpak activeren we sociale netwerken. De initiatieven zijn laagdrempelig en creëren ontmoetingskansen. Ze bieden ook vorming op maat en volgens de noden van deelnemers. We betrekken hulpverleners bij deze initiatieven zodat dienstverlening een gezicht krijgt, en mensen makkelijker en zonder vrees voor stigmatisering de weg vinden naar en binnen de voorzieningen die er zijn om hen te ondersteunen. Zorg en hulp mogen niet aan het toeval worden overgelaten. Daarom is er tijd, geduld, inzet van vrijwilligers, en professionele ondersteuning nodig. Nabije ontmoeting is geen tovermiddel maar het helpt om preventief te werken, vroegtijdig noden op te sporen en tijdig problemen aan te pakken. Zo kan onderbescherming vermeden worden. Kwetsbare personen moeten een eigen zinvolle plek in de samenleving kunnen innemen. Informele netwerken bieden kansen om in een geborgen omgeving de eigen kracht te versterken. Meedoen en meepraten, maken wezenlijk deel uit van de aanpak. Wie problemen ervaart moet betrokken worden bij het formuleren van hiaten en het uittekenen van het oplossingsparcours. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen werkt hieraan in volgende projecten: Zorgnetwerken en armoedebestrijding - Avelgem en Poperinge Uitwisselingstafel zorgnetwerken Preventief werken aan kinderarmoede Houthulst en Avelgem Drempels sociale dienst OCMW Roeselare Mobiel lokaal dienstencentrum Deerlijk Coaching mobiel lokaal dienstencentrum Wingene Uitwisselingstafel mobiele lokale dienstencentra Inloophuis De Kom-Af Roeselare Familiesalons Oostende Meer over deze projecten op (rubriek dienstverlening en werk) T M

5 Het Steunpunt Sociale Planning (SSP) werkt als een observatorium dat op statistische wijze de vinger aan de pols van de samenleving houdt. De cijfers en kaarten die we in SURPLUS opnemen staan steeds in verband met sociale uitsluiting en samenlevingsopbouw. SES-kenmerk lage opleiding van de moeder in het gewoon basisonderwijs In het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid van de Vlaamse overheid worden sinds een aantal jaren enkele zogenaamde SES-kenmerken (Sociaal-Economische Status) van de leerlingen bijgehouden. Deze SESkenmerken geven een beschrijving van het sociaal-economische milieu van de kinderen en worden onder andere gebruikt voor de financiering van de scholen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is gezocht naar een set van stabiele en robuuste indicatoren die de samenhang van onderwijskansen voor jongeren en hun sociaal milieu goed vatten. Opleiding van de moeder: deze indicator staat voor het geheel aan kennis, vaardigheden en attitudes. Het is een indicator van de mate waarin de thuiscultuur aansluit bij de schoolcultuur. Men spreekt van lage opleiding van de moeder als de moeder niet in het bezit is van een diploma van het secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. Schooltoelage: deze indicator is gebaseerd op gezinsinkomen en geeft een aanduiding van de financiële draagkracht van het gezin en dus ook van het pedagogisch (thuis)comfort: tijd, studieruimte en koopkracht voor goederen die het leren bevorderen. Taal: welke taal wordt er thuis meestal gesproken en verschilt deze van de onderwijstaal? Dit is een indicator van communicatie- en leermogelijkheden van de leerling. De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet de onderwijstaal, indien de leerling in het gezin met niemand, of in een gezin met drie gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximum één gezinslid de onderwijstaal spreekt. Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd. De indicator lage opleiding van de moeder nader bekeken. De kaart toont het aandeel kinderen met een lage opleiding van de moeder, en dit volgens woonplaats van de kinderen. Het gemiddelde voor West-Vlaanderen bedraagt 17,3%. Dit betekent dat de moeder van 17,3% van de kinderen in de basisscholen enkel een lage opleiding heeft genoten. De geel en groene gemeenten scoren onder het provinciale gemiddelde (en scoren dus beter), de blauwe gemeenten scoren boven het provinciale gemiddelde en scoren dus slechter. Met uitzondering van Knokke-Heist scoren alle kustgemeenten boven het provinciale gemiddelde. Hoewel Brugge in zijn totaliteit onder het gemiddelde scoort, scoort ook Zeebrugge boven het provinciale gemiddelde. In het arrondissement Oostende scoren ook Gistel en Ichtegem boven het provinciale gemiddelde. Een derde regio die blauw kleurt is Centraal en Zuid-West-Vlaanderen met meerdere gemeenten uit de arrondissementen Roeselare en Kortrijk. Tot slot scoren ook de gemeenten Mesen en Wervik uit het arrondissement Ieper boven het provinciale gemiddelde. Met uitzondering van Blankenberge vinden we de laagste scores (en dus de beste situatie) in het arrondisment Brugge. Steunpunt Sociale Planning T Mieke Lokaal proactief handelen in de strijd tegen onderbescherming Het recht op maatschappelijke dienstverlening garandeert aan burgers een leven in menselijke waardigheid. Dit recht dat een springplank zou moeten zijn, blijkt in de praktijk eerder een ontoereikend vangnet. Het OCMW, het CAW, mutualiteiten, VDAB en andere diensten hebben de opdracht mensen te helpen bij het realiseren van hun sociale grondrechten. Toch slagen heel wat mensen er niet in hun grondrechten uit te putten. Ze zijn onderbeschermd. De redenen hiervoor zijn velerlei: de complexiteit van de regelgeving, een gebrek aan laagdrempelige initiatieven, angst voor voorwaardelijke en sanctionerende hulpverlening, koel en afstandelijk onthaal, eerdere negatieve ervaringen met hulp- en dienstverlening, schaamte,... Als oplossing schuift Samenlevingsopbouw 'proactief handelen' naar voor. Dat betekent dat hulp- en dienstverleningsinstanties zelf het initiatief nemen om rechthebbenden te bereiken, te informeren en hulp te bieden. Om de praktijkervaring in beeld te brengen, te verruimen en wetenschappelijk te onderbouwen, ontwikkelde Samenlevingsopbouw, in samenwerking met tal van partners en in opdracht van Welzijnsminister Jo Vandeurzen, het project Lokaal Proactief Kader. Dit project werd gestart in 2012 en met een studiemoment eind 2014 afgerond. Aan het project namen 18 pilootgemeenten uit Vlaanderen deel. In West-Vlaanderen waren dit Roeselare, Avelgem en Kortrijk. Om proactief handelen te bevorderen, kan er ingezet worden op 6 werkpistes: Informatie en kennis vergroten Automatisch rechten toekennen De kwaliteit van hulpen dienstverlening verbeteren Oprichten van lokale ontmoetingsplaatsen waar er een aanbod is van ontmoeting, info, vorming, ontspannende activiteiten, hulpverlening en belangenbehartiging Outreachend handelen of mensen opzoeken in hun eigen leefwereld Uitbouwen van informele netwerken waarbij ook niet-professionelen kwetsbare mensen kunnen doorverwijzen. Het is een samenhangend geheel van maatregelen dat onderbescherming lokaal aanpakt. De lokale resultaten werden gedeeld en verwerkt in een draaiboek. De digitale publicatie 'Iedereen beschermd' bundelt het materiaal dat in het project ontwikkeld werd, en bevat links naar praktijkvoorbeelden en nuttige instrumenten. Een aanrader voor wie die onderbescherming wil tegengaan! 'Iedereen beschermd' is gratis te downloaden op Samenlevingsopbouw ontwikkelde dit project i.s.m. Netwerk tegen Armoede, Uit de Marge vzw, Minderhedenforum, HIVA - Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, VVSG, VVP, Vlaamse overheid - kabinet minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen Beleidsnota 2007-2012 Beleidsnota 2007-2012 Duurzaam activeren & wonen Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Werk maken van toekomst voor iedereen

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

CONGRES 2.0. Energie voor morgen! Zaterdag 18 april, Vlaams Parlement. www.jonggroen.be/congres

CONGRES 2.0. Energie voor morgen! Zaterdag 18 april, Vlaams Parlement. www.jonggroen.be/congres CONGRES 2.0 Energie voor morgen! Zaterdag 18 april, Vlaams Parlement www.jonggroen.be/congres INHOUD Onderwijs 4 Jongeren en geld 10 Jeugd en cultuur 16 Congres praktisch 21 onderwijs 1 2 3 4 5 6 7 8

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie