Verslag. PlattelandsParlement Gelderland. 9 maart 2013 MAURIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag. PlattelandsParlement Gelderland. 9 maart 2013 MAURIK"

Transcriptie

1 V E R S L A G 9 maart 2013 MAURIK Verslag PlattelandsParlement Gelderland 9 maart 2013 MAURIK Pagina 1 van 50

2 Colofon Organisatie PPG: Vereniging Kleine Kernen Gelderland Federatie Dorpshuizen Gelderland Josien Durieux Peter van Heek Koen Lensing (stagiair) Clementine Wintraecken Gelderse Plattelandsvrouwen Organisaties Marlies Schmidt Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij Erik Arkesteijn Plattelands Jongeren Gelderland Robin van Eerden Het PPG is mogelijk gemaakt door: Gemeente Buren Provincie Gelderland Met in het bijzonder veel dank aan alle vrijwilligers die de themagroepen hebben begeleid en alle sprekers die voor inspirerende inleidingen hebben gezorgd! Gemma Koning, Jannes Herman Mostert, Fons Goselink, Odile Jansen, Krijno Horlings, Hans Suurmond, Peter Waterkoort, Bert van Setten, Wesley Aalbers, Renske van der Maten, Anton Vlaanderen, Peter Steverink, Cees Loppersum, Olaf Caselli, Henk Stormink, Marianne Wieggers, Jan van der Veer, Wim Meurs, André Menting, Hannie Penninx, Thijs de la Court, Miriam van Groen, Ria Aartsen Verslag Tekst: Josien Durieux en Odile Jansen Opmaak: Josien Durieux Foto s: Arthur van Woersem Pagina 2 van 50

3 Inhoud Inleiding... 4 Samenvatting per thema... 6 Opening... 9 Netwerken Voorbeelden Anders Organiseren Themagroepen Thema Beheer van de publieke ruimte Thema Digitale Bereikbaarheid Thema Combinatie van functies en voorzieningen Thema Onderwijs op het platteland Thema Wonen Thema Zorg Thema Welzijn en sociale cohesie Thema Duurzame energie In the box Slotdebat Pitchtalks en reacties Digitale bereikbaarheid Onderwijs op het platteland Combinatie van functies en voorzieningen Wonen Zorg Beheer van de publieke ruimte Welzijn en sociale cohesie Duurzame energie Conclusies per thema Out of the Box Eindconclusie: wat kan er anders? Vervolg Social media Foto s op Facebook Reacties op Twitter Presentaties op Youtube Bijlage 1: Dagprogramma PPG Pagina 3 van 50

4 Inleiding Organisatie PPG Op 9 maart 2013 werd het vierde PlattelandsParlement Gelderland gehouden in Maurik, waar we te gast waren in het gemeentehuis van de gemeente Buren. Het dagprogramma is te vinden in de bijlage. Het Gelderse PlattelandsParlement wordt om het jaar georganiseerd door de Vereniging Kleine Kernen Federatie Dorpshuizen Gelderland, de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, de Gelderse Plattelands Vrouwen Organisaties en de Plattelands Jongeren Gelderland. Doelstellingen PPG De doelstellingen van het PlattelandsParlement zijn: 1. Mensen in beweging brengen 2. Tips geven: wat kun je zelf doen in je dorp? 3. Kansen laten zien 4. Werkwijzen en inzichten verzamelen Daarnaast is het PlattelandsParlement een netwerkdag waarbij ook de dialoog tussen actieve inwoners van het platteland en leden van de Provinciale Staten van Gelderland wordt gestimuleerd. Om dat te bewerkstelligen wordt de dag afgesloten met een debat. Thema s PPG Als centraal thema hebben we gekozen voor Anders Organiseren. We zien in de kleine kernen veel vernieuwende initiatieven. Soms noodgedwongen omdat voorzieningen verdwijnen, in andere gevallen worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor bijvoorbeeld duurzame energie. Ook zien we dat bestaande structuren worden aangepast als het gaat om bijvoorbeeld het beheer van openbaar groen. Gelderlanders zijn innovatief en vindingrijk! We zoomden op 9 maart in op de volgende thema s: 1. Beheer publieke ruimte 2. Combinatie van functies en voorzieningen 3. Digitale bereikbaarheid 4. Energie 5. Onderwijs op het platteland 6. Welzijn en sociale cohesie 7. Wonen 8. Zorg Pagina 4 van 50

5 Leeswijzer Dit verslag begint met de samenvattingen per thema waarin de conclusies en wensen op een rijtje staan. Vervolgens worden op pagina 11 de initiatieven weergegeven van projecten die in Gelderland anders georganiseerd zijn. De verslagen van de themasessies vindt u vanaf pagina 13. De inspirerende inleidingen van iedere themasessie zijn gefilmd en de link naar deze opname staat per thema vermeld. Ook vindt u de link naar de eventuele PowerPoint presentatie of het praatpapier dat bij dit thema is gebruikt. Vanwege deze links is het handiger om dit verslag op de computer te lezen, zodat u de links aan kunt klikken! De in the box -aspecten staan bij elkaar genoemd op pagina 24 en 25. Dit zijn alle knelpunten die men ervaart wanneer men projecten anders wil organiseren. Het verslag van het slotdebat vindt u vanaf pagina 26. Hier staat per thema de pitchtalk van 1 minuut uitgeschreven, gevolgd door de discussie die hieruit voort kwam. De volledige conclusies per thema vindt u terug vanaf pagina 35. Als staart vindt u de samenvatting van de in the box aspecten, in vijftien aandachtspunten. Voor zover de tijd het op 9 maart toe liet, is per aandachtspunt aangegeven wie hier actie op zou kunnen ondernemen. Van de besproken aandachtspunten staan de opmerkingen weergegeven vanaf pagina 43. Tot slot vindt u de vervolgacties op de laatste pagina van dit verslag, alsmede de links naar de sociale media waarop meer over het PlattelandsParlement te vinden. Wij hopen met u in contact te blijven via o.a. deze sociale media! Pagina 5 van 50

6 Samenvatting per thema Digitale bereikbaarheid Conclusie Snel internet is belangrijk voor de leefbaarheid van het platteland. Er zijn allerlei lokale initiatieven gestart door inwoners of betrokken instanties die bijvoorbeeld glasvezel aanleggen, zoals in Heeze- Leende. Servicegerichter, want je doet het zélf, uiteindelijk goedkoper en ook met oog voor het buitengebied. Let wel, je bent dan geen klant maar medebezitter van het idee: lid van de coöperatie! Mensen weten heel goed wat ze nodig hebben voor toekomstbestendigheid, het grote toverwoord is zorg op afstand en langer thuis blijven wonen. Wens Glasvezel hoog op de politieke agenda houden en meedenken en meewerken aan lokale initiatieven. Onderwijs Conclusie Het verband tussen de kwaliteit van het onderwijs en de grootte van de school zorgt voor discussie. Hierdoor wordt de keuze tussen het in stand houden of opheffen van een school mede bepaald. Scholen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van dorpen maar door keuzes van de overheid en de macht van schoolbesturen hebben de inwoners van dorpen weinig zeggenschap over de school in het dorp. Als deze inwoners echter, samen met alle kennis en kunde uit het dorp, een zelfstandig schoolbestuur willen vormen, worden zij tegengewerkt. Wens Kwalitatief goed onderwijs bieden aan kinderen op het platteland en zoveel mogelijk de school behouden in kleine kernen. Het belang van de school voor de leefbaarheid van het dorp bij schoolbesturen laten doordringen en op de politieke agenda houden. Verzelfstandiging van dorpsscholen faciliteren. Combinatie van functies en voorzieningen Conclusie Gebruikers en beheerders van gemeenschapsvoorzieningen kunnen en moeten samen de exploitatie verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door commerciële en sociale functies te combineren, door afspraken te maken met de horeca, door gezamenlijk wensen te inventariseren en gezamenlijk te organiseren, door kosten in beeld te brengen en daarbij te kijken op welke posten verbetering kan worden aangebracht. Hiermee kan een gemeenschapsvoorziening exploitabel gemaakt worden. Van de overheid wordt ruimte gevraagd voor eigen ontplooiing. Er kunnen ook overheidsdiensten ondergebracht worden in de gemeenschapsvoorzieningen. Pagina 6 van 50

7 Wens Flexibiliteit van dorpshuisgebruikers die open staan voor veranderingen en vanuit de politiek de ruimte krijgen om in dorpshuizen te experimenteren met nieuwe functies. Wonen Conclusie Met sociale cohesie in de dorpsgemeenschap en kartrekkers voor projecten ben je in een dorp in staat om voor wonen, zorg, sociale wensen en behoeftes van inwoners in te staan. Hierbij zijn wel de gemeente en de provincie nodig om het proces te faciliteren, kennis en kunde te leveren en op gebied van beleid en regelgeving een project mogelijk te maken. Wens Inwonersprojecten op gebied van wonen, zorg, sociale wensen en behoeftes vanuit de gemeente en provincie blijven faciliteren. Zorg Conclusie Met al het talent uit het dorp kun je vaak meer dan je zelf denkt! Door te kijken in welke behoeften je als inwoner zelf kunt voorzien, kun je in vertrouwen het dorp laten aanvoelen als een warme deken voor jong en oud! Met een dorpsondersteuner worden de zaken vaak makkelijker gemaakt en vanuit de dorpsgemeenschap gecoördineerd. Wens Inwoners zetten hun talent in ten behoeve van het dorp en dorpen kunnen gebruik maken van een dorpsondersteuner of dorpscontactpersoon om zaken van binnenuit te coördineren. Beheer van de publieke ruimte Conclusie Gemeenten en inwoners moeten bij elkaar terecht kunnen met vragen en ideeën. Actieve inwoners zijn afhankelijk van een faciliterende gemeente, een meedenkende gemeente heeft baat bij een gedreven groep inwoners. Anders organiseren door samenwerken leidt tot een mooiere leefomgeving, enthousiaste inwoners en tevreden gemeenten. Kortom: tot beter buurtbeheer. Wens Niet denken vanuit regelgeving, maar vanuit kansen. Welzijn en sociale cohesie Conclusie Vind mensen met talent om ideeën uit te voeren. Zorg voor een positief verhaal, begin niet te groot en geniet ervan! Vind kennis en financiering via organisaties als de VKK. Pagina 7 van 50

8 Wens In veel dorpen worden positieve activiteiten ondernomen door enthousiaste en betrokken inwoners. Iemand kan zijn of haar kwaliteiten inzetten voor de samenleving en krijgt daarvoor waardering. Duurzame energie Conclusie Iemand die duurzaam wil leven moet bijna zelf expert worden om zeker te weten dat hij de juiste keuzes maakt. Het is belangrijk om je te laten informeren en begeleiden door een organisatie of een persoon die je vertrouwt, die een goed verhaal heeft en de juiste toon aanslaat. Met die basis kun je meer mensen mobiliseren om een duurzaamheidsproject te starten in het dorp. Wens Overheid: denk mee, creëer ruimte voor lokale initiatieven en waardeer lokale energie. Inwoners: zoek een deskundige die je vertrouwt en werk aan je eigen verbeterplan. Pagina 8 van 50

9 Opening Miriam van Groen, dagvoorzitter, heet de aanwezigen van harte welkom en geeft het woord aan de eerste sprekers: Willy Waalderbos, voorzitter VKK-FDG, heet de aanwezigen van harte welkom op dit vierde PlattelandsParlement. Voor uitvoering van het sociale profiel van de Provincie, heeft de Provincie er alle belang bij dat grote groepen vrijwilligers meedoen bij het uitvoeren en in de praktijk brengen hiervan. Deze inzet zou nog meer gewaardeerd moeten worden door de verschillende overheden uit welbegrepen eigen belang. Wethouder Sander van Alfen van de gemeente Buren verwelkomt de aanwezigen in het gemeentehuis van de gemeente Buren. Als overheid heb je de taak om de energie in de samenleving te waarderen en actieve inwoners verder te helpen. Zo komen er veel goede initiatieven van de grond, zo ook in onze gemeente. Maar pas op dat je actief burgerschap niet gaat forceren, iedere kern is uniek! Wethouder Thijs de la Court van de gemeente Lochem, inspireert de deelnemers over de veranderingen waar we mee te maken krijgen. De wereld stevende in feite af op een nieuwe ijstijd, maar als mensheid hebben we het tij weten te keren. Dit is te danken aan grote systemen zoals centrale energievoorziening en industrieën. Nu staan we aan de voet van een nieuw tijdperk, niet te stuiten veranderingen en we kunnen er dan ook van uit gaan dat energie, zorg en wijkbeheer bijvoorbeeld over enkele jaren echt anders georganiseerd worden. Door zélf het initiatief en eigendom te nemen kan kwaliteit versterkt worden, kan de lokale economie worden gestimuleerd, ontstaat een stimulans voor innovatie. Pagina 9 van 50

10 Netwerken Het PlattelandsParlement brengt actieve inwoners, politici, gemeenteambtenaren en medewerkers van diverse organisaties en instanties bij elkaar. Een broedplaats voor ideeën, het leggen van nieuwe contacten en kennisuitwisseling. Om het leggen van nieuwe contacten te stimuleren, kregen alle deelnemers drie blanco visitekaartjes waar ze hun gegevens op konden invullen. Tijdens de opening konden de deelnemers alvast één visitekaartje met een onbekende uitwisselen. Het leidde tot levendige gesprekken die door de dagvoorzitter nauwelijks te temperen waren! In de lunchpauze werd ook ruime gelegenheid geboden om, naast de verzorging van de inwendige mens, elkaar en elkaars projecten te leren kennen. Op de informatiemarkt stonden de volgende organisaties met informatie: Digitale bereikbaarheid provincie Gelderland (Carine Verheggen, Martijn Bruil) Duurzame energie (Live Green; Wijbrand Pauw) Energiebesparing en energieopwekking in en om gebouwen. (Stichting werkcorporatie verduurzaming gebouwen; Eddy van Haren) Trainingen voor kids (Coaching Unique, Thea van Dam) Communities of the future, De Stoere Houtman (Jaap Huurman) De Keppelse Tuinen (Dorpsraad Keppel en Eldrik) Maandblad Maurik Rond (Stichting Maurik Rond; Danielle van den Berg, Else Schippers en Marie-Hélène Greive) Digitaal platform De IJsselheimers (Peter van Stralen en Casper Kruizinga) Dorpsontmoetingspunt Deil (Koos van der Eijk) Burgerprojecten in de zorg (Zorgbelang Gelderland; Henk Beltman) Digitale Bereikbaarheid Het licht gezien (Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV; Hans van der Stappen) Pagina 10 van 50

11 Voorbeelden Anders Organiseren Veel deelnemers aan het PPG hebben al de nodige ervaring met anders organiseren. De volgende voorbeelden zijn bij aanmelding van de deelnemers ingediend: 1. Het Noaberteam, Meddo, Contactpersoon: André Menting 2. Krimpfonds provincie Gelderland, voor innovatieve, creatieve en experimentele ideeën die een bijdrage leveren aan leefbaarheid in krimpgebieden, Contactpersoon: Jeannine Liebrand 3. Beleid digitale bereikbaarheid provincie Gelderland, Contactpersoon: Carine Verheggen 4. Proefproject bouw ecologisch zelfvoorzienend energieneutraal model seniorenleeftijdsbestendige woning, Contactpersoon: Jan Maas 5. Energieneutraal maken, Enspijk, Contactpersoon: Jan Maas 6. Omvorming MFA in Kulturhus, Elburg, Contactpersoon: Lyda Sneevliet 7. Oprichting gemeentelijke programmaraad met dorpscontactpersonen, Elburg, Contactpersoon: Lyda Sneevliet 8. Haalbaarheidsonderzoek gezondheidscentrum, Asperen, Contactpersoon: Griedo Bel 9. Kennisdossier 'Burgerprojecten', waarin initiatieven van burgers gericht op leefbaarheid van wijk of dorp zijn beschreven, Contactpersoon: Henk Beltman 10. Aanleg veilig fietspad dorpsrand naar school, Winterswijk-Waliën, Contactpersoon: Jan Koks 11. Verbeteren digitale bereikbaarheid bedrijventerreinen en buitengebied, Gelderland, Contactpersoon: Hans van der Stappen 12. Achterhoekconnect, Wijkzorg en het combineren van welzijn, sociale cohesie en zorg, onder andere via inzet van de ipad, Contactpersoon: Herman Koster 13. LiveGreen, Duurzaam wonen en werken, energiebesparing en opwekking duurzame energie via zonnepanelen, Contactpersoon: Wijbrand Pauw 14. Portefeuille WMO, dorpscomité t Harde, Contactpersoon: Herman Thomas Pagina 11 van 50

12 15. Decentralisatie van jeugdzorg/awbz en werk en re-integratie, Het vormgeven van zorg en welzijn dicht bij de burger, Contactpersoon: Gera Koopmans-Jacobs 16. Regionale strategie krimp, Plan voor het begeleiden van krimp in de Achterhoek, waarbij de combinatie tussen bottom-up en top-down erg van belang is, Contactpersoon: Janneke Rutgers 17. Duurzame oplossing voor Multifunctioneel Centrum Heerewaarden, Niet meer uitgaan van wat er is, of van wat er door de gemeente/woningstichting wordt aangedragen, maar van wat nodig is in het dorp en waar behoefte aan is bij de inwoners, Contactpersoon: Alie Bakkenes 18. Maurik Rond, Stichting Maurik Rond is een initiatief voortkomend uit een leefbaarheidsproject en de vraag van inwoners naar betere informatie, communicatie en samenhang. Door middel van deelname aan (of bijdrage in de organisatie van) diverse 'meetings' zoals een informatiemarkt en het maken en uitgeven van het maandblad 'Maurik Rond'. Dit biedt iedereen binnen Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk een platform. Contactpersonen: Marie-Hélène Greiver, Else Schipper & Daniëlle van den Berg 19. Het betrekken van bewoners, cliënten en zorgvragers bij veranderingen in de wijken en dorpen (woningen, openbare ruimte, welzijns-, zorg- en culture voorzieningen) en ondersteuning ouderinitiatieven, bijvoorbeeld rondom kleinschalig wonen met zorg, Contactpersoon: Anneke van der Ven 20. Digitaal platform 'IJsselheimers', Het digitale platform IJsselheimers brengt mensen met dromen, ideeën, kennis en daadkracht, die een positieve bijdrage leveren aan de IJsselregio bij elkaar: vinden én verbinden. Het platform omarmt nieuwe ideeën en helpt hen van droom naar werkelijkheid. Contactpersonen: Peter van Stralen & Casper Kruizinga 21. Project pilot regio Rivierenland, dorpsontmoetingspunt Deil, Contactpersoon: Koos van der Eijk 22. Windows voor beginners, Cursus voor oudere beginnende PC-gebruikers, destijds bekroond met prijs Kern met Pit van KNHM, Aerdt, Contactpersoon: Piet Wanders 23. Communities of the Future, Contactpersoon: Jaap Huurman 24. Coaching Unique, Trainingen voor kinderen m.b.t. weerbaarheid, assertiviteit en sociale vaardigheden in verschillende vormen, Trainingen voor volwassen m.b.t. rouwverwerking, Contactpersoon: Thea van Dam 25. Stichting Werkcorporatie Verduurzaming Gebouwen, Energiebesparing en energieopwekking in en om gebouwen. Ervaren oudere bouwvakkers en onervaren jonge Wwb-ers werken samen in eerdergenoemde werkveld. Samen proberen zij via de werkcorporatie duurzaam aan de slag te gaan naar betaalde arbeid. Contactpersoon: Eddy van Haren 26. Burger Initiatief Glasvezel, Midden Drenthe, propageert de uitrol van glasvezel in de kleine kernen, buitengebied en industrieterreinen tegen een concurrerend tarief, Contactpersoon: Peter de Vries 27. De Keppelse Tuinen, Omtoveren oude HC'03 voetbalvelden in Hoog-Keppel tot de Keppelse Tuinen. Proces loopt nog in overleg met de gemeente. Contactpersoon: Nellie van der Pasch Pagina 12 van 50

13 Themagroepen Voor iedere discussie is het uitgangspunt: wat werkt? Dit is namelijk bruikbare informatie voor anderen en die wordt gedeeld en gepresenteerd in het slotdebat. In de themagroep komt het volgende aan bod: Presentatie inspirerend voorbeeld Succesfactoren benoemen en verzamelen Ideeën en voorbeelden uitwisselen naar aanleiding daarvan Ook moeilijke kanten krijgen ruimte, die gaan in de box Concrete actie voor jezelf benoemen Iedere werkgroep beschrijft in een pitch talk van 1 minuut de kansen van anders organiseren voor zijn thema Op de volgende pagina s zijn per thema de resultaten beschreven. Pagina 13 van 50

14 Thema Beheer van de publieke ruimte Presentatie Noaberteam door André Menting, Vereniging Dorpbelang Meddo Het noaberteam bestaat uit elf vutters, senioren die graag wat willen doen voor het dorp. Het begon met het bouwen en onderhouden van schuilhutten waar ruiters met hun paard kunnen schuilen tegen regen. We onderhouden nu ook de uitkijktoren, we maken aanplakborden schoon, enzovoorts. Ook werken we mee aan eenmalige projecten van de gemeente zoals het nakijken van fietsroutes, of er zaken kapot zijn of een gevaar opleveren. Hierdoor heeft de gemeente 20 dode bomen weggehaald bijvoorbeeld. We moeten er wel voor waken dat ons team zomaar door iedereen wordt ingeschakeld. We zijn er voor de kleine werkzaamheden aan ons dorp. In de toekomst willen we dit wel uitbreiden, met het project maatjes. Op het gebied van zorg en welzijn komt er steeds meer bij inwoners terecht omdat de overheid bezuinigt. Klik hier voor de video. Klik hier voor het praatpapier Succesfactoren om het beheer van de publieke ruimte anders te organiseren: Inwoners komen met ideeën. Hoe kunnen kunnen we dit uitvoeren? > De gemeente moet anders (gaan) denken. Niet in belemmeringen, maar juist in kansen. Ideeën realiseren met gemeente, provincie, lokale ondernemers, banken en actieve vrijwilligers. Structureel nieuwe taakverdeling afspreken (overheidsparticipatie) > coöperatiegedachte. Zelf de regie in handen nemen Duurzaam organiseren. Vakkennis, trots, voldoening Vrijwilligers Medewerking Financiële gemeente ondersteuning Sociale cohesie Trigger/aanleiding Anders denken Samenwerking Klein beginnen Pagina 14 van 50

15 Thema Digitale Bereikbaarheid Presentatie HSLnet door Cees Loppersum, HSLnet Een coöperatie is een NGO. Als je géén goede samenwerking hebt met het publiekrechtelijke orgaan en de gemeente, reken er dan maar op dat het in 95% van die gevallen mis gaat. Klik hier voor de video. (helaas is de volledige presentatie niet opgenomen) Klik hier voor de PowerPoint presentatie Succesfactoren om digitale bereikbaarheid anders te organiseren: Glasvezel met een ideaal. Met z n allen: diverse zaken aan te koppelen. Kost je energie (inzet), maar levert sociale cohesie/saamhorigheid Digitale ontsluiting essentieel voor leefbaarheid ( Wij willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. ) Talent genoeg in je gemeente. Bereikbaarheid = Leefbaarheid Word je lid of ben je klant Praat je eigen taal Ter zake deskundig Doorzetters Gemeente met visie Krachten bundelen. Verevening van kern en buitengebied. Glasvezel (alternatief of draadloos) Vertrouwen bij andere partijen Glasvezel: doe het, aarzel niet Lokale samenhang / coöperatie Niet blijven rekenen DOEN Masterplan: POP-locaties Overtuigingskracht Business case Aanspreekpunt. Schoon (geen verglazing) Regie houden. Hou het lokaal en klein. Pagina 15 van 50

16 Thema Combinatie van functies en voorzieningen Presentatie door Clementine Wintraecken, Federatie Dorpshuizen Gelderland De financiën van een dorpshuis moeten rondkomen. Daarvoor zijn naast sociale activiteiten, ook activiteiten nodig die geld opleveren, zoals het verhuren van ruimtes aan medische diensten. Er zijn dorpshuizen waar inwoners gezamenlijk ontbijten. Hiervoor moet men wel weten wat er volgens de vergunning is toegestaan. Ga hierover in gesprek met de gemeente en laat je informeren. De nieuwe drank- en horecawet komt er ook aan. Hierin staat beschreven wat er in een dorpshuis terecht hoort en wat er in de horeca terecht hoort. Maak ook afspraken met elkaar zoals waar condoleances plaatsvinden. Tot slot zijn we erbij gebaat als de afstand tussen overheid en burger kleiner wordt. In tijden waarin gemeenten fuseren kan dat door fysiek aanwezig te zijn met bijvoorbeeld een informatiepunt in de kernen. Klik hier voor de video. Klik hier voor het praatpapier Succesfactoren om het combineren van functies en voorzieningen anders te organiseren: Ga actief op zoek naar partners en geld Ouderen en jongeren respecteren Win-winsituatie moet aantoonbaar zijn Contact tussen jong en oud Ruimte in regelgeving Overleg levert meerwaarde Betrokkenheid Persoonlijke inzet Simpel houden Aansturen op burgerinitiatieven De neuzen dezelfde kant op Vertrouwen Ontmoetingsruimte Elkaar iets gunnen Hebzucht loslaten Kleine behapbare projecten Ruimte voor ZZP ers Kijken naar de toekomst Negeer de Remmers in vaste dienst Waarde voor de maatschappij hebben als mens Draagvlak beschikbaarheid vrijwilligers Risico durven nemen op falen Positief belichten Regisseur is noodzakelijk Combinatie van functies Blijf niet hangen in tegenslagen Belonen (waardering laten zien) Niet: Wie roept er iets? Maar: Wie hebben we nodig? Leegstand bejaardenoorden gebruiken voor dorps- / wijkfunctie Aansluiten bij lokale energie: Waar maakt men zich druk over? Bovenregionale visie Geef complimenten Vier de successen Groeien door te delen ( Wat je deelt, vermenigvuldigt zich. ) Geef niet te snel op, maar weet wanneer je moet stoppen Begin bij jezelf. Ook als je tegengewerkt wordt door veel hobbels De optimist wint Sta op voor je dorpsgenoten Leren van je buren Pagina 16 van 50

17 Boven: themagroep combinatie van functies en voorzieningen Onder: themagroep onderwijs op het platteland Pagina 17 van 50

18 Thema Onderwijs op het platteland Presentatie door Peter Steverink, stichting Dorpshuis Keppel Wij kunnen ,- per jaar besparen door onderwijs anders te organiseren: door zelfstandig te worden. Grote besturen zijn de oplossing niet. Willen we dorpen vitaal en leefbaar houden, dan zal er meer invloed bij de dorpelingen zelf moeten liggen. Klik hier voor de video. Klik hier voor de PowerPoint presentatie Succesfactoren om onderwijs op het platteland anders te organiseren: Lobby Inzet gemeente Expertise dorpsgenoten Behoud van de school gaat krimp en vergrijzing tegen Overhead uitschakelen door het zelf te doen Verbetering en handhaving leefbaarheid en onderwijs door zelfbeheer Draaiing en invloed door zelfwerkzaamheid Vasthoudendheid (o.a. door gevoel van onrecht). Continuïteit door zelfwerkzaamheid Aanwezigheid externe gelden Inzet dorpsgenoten (o.a. ouderen) De school is de ziel van het dorp Combinatie van functies Positieve PR-uitstraling Pagina 18 van 50

19 Thema Wonen Presentatie door Jan van der Veer, stichting WOEL Wij hebben ook geleerd van het woningbouwproject in Bladel, Brabant. De wethouder die de zaken daar van de grond had gekregen wees ons erop dat we twee wegen moeten volgen: de ene weg is via informatieavonden belangstellenden zoeken en de andere weg is dat je de politiek achter je krijg. Het zag er niet naar uit dat ons dat in de gemeente Zevenaar gemakkelijk ging lukken. We hebben geen steun gezocht bij politieke partijen, maar onze eigen partij opgericht: Lokaal Belang waarvoor we vijf raadszetels haalden bij de eerste verkiezingen! En wij mochten de wethouder voor Ruimtelijke Ordening leveren! Klik hier voor de video. Klik hier voor de PowerPoint presentatie Succesfactoren om wonen anders te organiseren: Kleinschaligheid Prijsverscheidenheid Samen doen (sociaal) Verscheidenheid (visueel) Subsidie in de startfase Drive van Stichting WOEL. Onderhandelingsmacht van samen doen Korte lijnen/communicatie Medewerking van de gemeente Zelfwerkzaamheid Expertise Initiatiefnemers trekken de kar De provincie moet subsidie beschikbaar stellen voor procesbegeleiding Procesbegeleiding (kennis en kunde) Gemeente moet planologisch, procesmatig en politiek meedenken Door collectief particulier opdrachtgeverschap ben je als gemeenschap (bewoners) in staat om woon-, zorg- en sociale wensen en behoeften van bewoners op te lossen Pagina 19 van 50

20 Boven: themagroep wonen Onder: themagroep Zorg Pagina 20 van 50

21 Thema Zorg Presentatie door Hannie Penninx, dorpsondersteuner Elsendorp Het stond er in Elsendorp in 2003 niet goed voor. De jeugd en de ouderen vertrokken. Er werd nauwelijks nieuw gebouwd en voorzieningen verdwenen. Dat wilden we niet, we wilden een kanteling teweeg brengen om de leefbaarheid voor alle leeftijdsgroepen te behouden. De commissie Elsendorp 1500 is opgericht met als doel om te groeien tot 1500 inwoners. We wilden ook dat er zorg geboden kon worden in Elsendorp en als het even kon door Elsendorpers zelf. Meer kwaliteit, minder reistijd en de korte lijnen weer terug. Succesfactoren om zorg anders te organiseren: Klik hier voor de video. Klik hier voor de PowerPoint presentatie. Link naar uitzending Brandpunt. Voor wat, hoort wat Toekomstgerichtheid Commitment in het doel Basis vormen vanuit een MFA (Multifunctionele Accommodatie) om sociale cohesie te versterken Vertrouwen in dorpsondersteuner en cliënt, daadkracht, geworteld in het dorp Professionals die niet open staan voor zorgvragers en denkten vanuit zijn/haar eigen box en belang Verbindingen leggen tussen mensen Elk mens als uniek beschouwen Niet in concurrentie denken Kijken naar mogelijkheden en eigen oplossingen Collectief zelfvertrouwen en inzicht in eigen mogelijkheden Dorpsmentaliteit: Samen met elkaar, Kom niet aan ons, zorgen voor elkaar Tijdsbeeld Collectieve aanpak Gevoel voor urgentie Breed aanpakken: zorg, welzijn en leefbaarheid Actieve benadering door dorpsondersteuner Ruimte en houding van(uit) de gemeente Alles toetsen aan het doel. Zelforganiserend vermogen en selectief zijn in wat je van buiten haalt Gemeenschappelijke visie uit het dorp In staat zijn om te dromen en te durven dromen Veelzijdigheid v.d. mensen (denkers, doeners) die ook praktisch een hoger niveau aankunnen Overzichtelijkheid van het dorp Mensen zelf laten nadenken over oplossingen De wil om samen te werken door middel van vrijwilligers Pragmatische instelling van het zorgteam e.d. In dorpen meer gaan werken in plaats van alleen wonen Pagina 21 van 50

22 Thema Welzijn en sociale cohesie Klik hier voor de video. Klik hier voor de PowerPoint presentatie Succesfactoren om welzijn en sociale cohesie anders te organiseren: Presentatie door Marianne Wieggers, dorpscontactpersoon Teuge Een dorpscontactpersoon levert geen extra werk op voor de dorpsbelangenorganisatie. Er is in de nieuwe regeling van de Provincie ook ruimte om weer een aantal salarissen voor dorpscontactpersonen voor twee jaar te betalen. Als dorpscontactpersoon kijk je naar wat er mogelijk is in je dorp met de aanwezige organisaties en instanties. Je creëert geen nieuwe dingen, maar je legt verbindingen en zorgt voor ontmoetingen. In Teuge leidt dat bijvoorbeeld tot tuintelen : ouderen leren jongeren tuinieren en telen.dat noemen ze tuintelen omdat het leuker klinkt dan werken in de moestuin! Door dit soort projecten zijn ouderen onmisbaar in Teuge. Voor ons biedt vergrijzing kansen! Intrinsieke motivatie Persoonlijk contact Inzet vrijwilligers Vinden van juiste partijen Pers en aandacht Saamhorigheid Vraaggericht Begin klein Huisstijl ontwikkelen Financieringsbronnen Positiviteit benadrukken Persoonlijke aandacht Verantwoordelijkheid overdragen Overheid faciliteert, maar neemt niet over Platform bieden met aanbod Sponsoren Identiteit Creativiteit Tijd en energie insteken Horizontale ontwikkeling Toegankelijkheid Pagina 22 van 50

23 Thema Duurzame energie Succesfactoren om duurzame energie anders te organiseren: Presentatie door Henk Stormink, voorzitter LochemEnergie Wij hebben als bevlogen burgers onze eigen energiemaatschappij opgericht met als doel om uiteindelijk zelfvoorzienend te zijn. LochemEnergie is een professionele organisatie, met vrijwilligers. Binnen het project SlimNet Lochem, onderdeel van het IPIN project van Economische Zaken is het mogelijk om duurzame energie aan onze klanten te leveren die we met zonnepanelen opwekken. Onze klanten huren vijf zonnepanelen die wij op centrale plekken hebben aangelegd, bijvoorbeeld op het dak van het nieuwe gemeentehuis van Lochem. Daarnaast geven we advies over verantwoord omgaan met energie, dus wanneer men het best de wasmachine kan aanzetten bijvoorbeeld. Klik hier voor de video. Klik hier voor de PowerPoint presentatie Veel kennis en kunde in de gemeenschap Enthousiaste wethouder in de gemeente Bewuster worden van bewoners Versterken van sociale cohesie Enthousiasme als verbindende factor Voorbereiding van vrijwilligers Burgerparticipatie Financiering van derden Duurzaamheid Besparing moet de basis vormen, vermijden van verspilling Trias energetica (driestappenplan voor een energiezuinig ontwerp) Je moet zelf een expert worden met objectieve informatie Pagina 23 van 50

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

Jaarplan 2015 VKK-FDG

Jaarplan 2015 VKK-FDG Jaarplan 2015 VKK-FDG De activiteiten van de stichting Werkorganisatie VKK-FDG zijn ondergebracht in de volgende vier thema s: 1. Communicatie en informatie 2. Programmering leefbaarheid en voorzieningen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN VKK Gelderland Uitgangspunten dorpsplan volgens VKK Methodiek Succesfactoren en Struikelblokken VKK GELDERLAND Overkoepelende organisatie voor dorpsbelangenorganisaties

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Een Dorpscontactpersoon (DCP) Werksessie Inspiratiedag SAMENWERKEN 4 oktober 2014 Josien Durieux en Anita Huisman / André Menting

Een Dorpscontactpersoon (DCP) Werksessie Inspiratiedag SAMENWERKEN 4 oktober 2014 Josien Durieux en Anita Huisman / André Menting Een Dorpscontactpersoon (DCP) Werksessie Inspiratiedag SAMENWERKEN 4 oktober 2014 Josien Durieux en Anita Huisman / André Menting Programma Sessie 1 10:45-12:00 Sessie 2 13:45-15:00 - DCP aan het woord

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2015 zijn er provinciale verkiezingen. In de provinciale verkiezingsprogramma s mogen de speerpunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Werksessie. Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media. Inspiratiedag 4 oktober 2014

Werksessie. Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media. Inspiratiedag 4 oktober 2014 Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media Inspiratiedag 4 oktober 2014 Samenwerken, voorbereid op de toekomst Niels Olthof, VKK-FDG Stef Veldkamp, dorpsraad Gaanderen Even

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Eigen en WIJze buurten

Eigen en WIJze buurten Eigen en WIJze buurten Swingen met de kracht en kennis van de wijk. Van en Voor wijkbewoners. Marjanne van Ginneken Community en netwerk leider van Makers en Doeners Grote Beer 980, 3067 MB Rotterdam,

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Gemeenschapsopbouw met ouderen

Gemeenschapsopbouw met ouderen Gemeenschapsopbouw met ouderen Een kwestie van professionaliteit De wens om sociale contacten aan te gaan, is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex voor ouderen te gaan wonen. Eenmaal in dat

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente?

Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente? Een snel en vrij toegankelijk breedbandnetwerk Glasvezel in Heeze Leende Past dat model ook in uw gemeente? 1 Vergelijk even Heeze Leende Ca. 7.000 aansluitingen 6.000 in de kernen 950 op bedrijventerreinen

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Groen Dichterbij 8 november 2014 Jan Hassink, Carlijn Wentink en Evelien Janssen Jan.hassink@wur.nl Voorbeelden van groene burgerinitiatieven

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking met gemeenten? Resultaten peiling onder inschrijvingen Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 en 2016. De Meer dan Handen vrijwilligersprijzen zijn

Nadere informatie

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN DIALOOG TOEPASSEN IN WOON- /WERK- /LEEFOMGEVING Volgende verkiezingen partijprogramma s screenen op sociaal gebied en zorg Gezelligheid stimuleren Vertrouwen hebben; aandacht geven en krijgen Doorgaan

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Karakteristieke gebouwen

Karakteristieke gebouwen Karakteristieke gebouwen Pagina 1 Oud Gebouw, Nieuw Gebruik Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) Steunpunt Dorpshuizen Drenthe (SDD) Kampsweg 4, 9418 PE WIJSTER tel.: 0592 31 51 21 / E. info@bokd.nl

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften!

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkomstwoord wethouder Rian Verwoert Portefeuille: Economische Zaken Sociale zaken Onderwijs en Jeugd Welzijn Zorg en volksgezondheid WMO Recreatie

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Welkom xx aanwezigen x van dorpsraad/belangenorganisatie x van dorpshuis / mfc / kh x dcp x ondersteuningsinstelling

Nadere informatie

Verslag PlattelandsParlement Gelderland 2015

Verslag PlattelandsParlement Gelderland 2015 Verslag PlattelandsParlement Gelderland 2015 Maart 2015 Colofon Verslag PlattelandsParlement Gelderland 2015 Samensteller: Vereniging Kleine Kernen en Federatie Dorpshuizen Gelderland, samen DKK Gelderland

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

GEZAMENLIJK PROGRAMMEREN. A-team Leefbaarheid en voorzieningen Provincie GELDERLAND 18 april 2013 Jolanda Bekker

GEZAMENLIJK PROGRAMMEREN. A-team Leefbaarheid en voorzieningen Provincie GELDERLAND 18 april 2013 Jolanda Bekker GEZAMENLIJK PROGRAMMEREN A-team Leefbaarheid en voorzieningen Provincie GELDERLAND 18 april 2013 Jolanda Bekker Wie zijn wij? Introductie op Gezamenlijk Programmeren Plan van Aanpak voor Gezamenlijk Programmeren

Nadere informatie

Kleine scholen en leefbaarheid

Kleine scholen en leefbaarheid Kleine scholen en leefbaarheid Een samenvatting van de resultaten van een praktijkonderzoek onder scholen en gemeenten in Overijssel over de toekomst van kleine scholen in relatie tot leefbaarheid Inleiding

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 Inhoud 1. Aan de slag!...3 2. Stappenplan...4 3. Extra tips voor publiciteit...5 4. Jij & je enthousiasme...6 5. Succes!...6 1. Aan de slag! Geweldig dat je hebt

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Moeten we een nieuwe vereniging/stichting oprichten? (Arjaan) Rechtsvorm: dat kan Toevershof zijn of aparte coöperatie of vereniging.

Moeten we een nieuwe vereniging/stichting oprichten? (Arjaan) Rechtsvorm: dat kan Toevershof zijn of aparte coöperatie of vereniging. Agenda 30 januari dorpstafel Varik Heesselt Locatie: Toevershof Start 19:30 Aanwezig: Florian Spanhak, Ronald van Veen, Roeland Grip, Koen Dibbets, W. A. Van Driel, Bart van Driel, Anne de Vries & Jolande

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter. Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om de hoek, akkerbrood gebakken door bakker Wijnand van Loarnse tarwe: eerlijk en heerlijk!

Nadere informatie

Ich bön d r väör dich!

Ich bön d r väör dich! Ich bön d r väör dich! Wie zijn wij? NaoberzorgPunt is een vereniging van betrokken inwoners en ondernemers in Roggel. Wij zijn een netwerkorganisatie en werken samen met de huisartsenzorg, ondernemersvereniging,

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Hier staan we voor! www. lentiz.nl/floracollege

Hier staan we voor! www. lentiz.nl/floracollege Dit is wie we zijn. Het Lentiz Floracollege wil werken aan een duidelijke uitstraling in onze regio., waarvan we de betekenis gezamenlijk hebben bepaald, helpen daarbij. Hier staan we voor! Met ondernemen,

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Visie op Sociale windenergie Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR Duurzaam Drimmelen wil duurzaamheid in gemeente Drimmelen vergroten Ecologisch,

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen FEEDBACK GEVEN Feedback geven is een van de meest directe manieren om gedrag te sturen. Zeker op de korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn is feedback heel krachtig. Maar effectief feedback

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in het kader van wijkmanagement samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties

De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in het kader van wijkmanagement samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in het kader van wijkmanagement samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties aan de verbetering van het dorp, de wijk, de buurt Door

Nadere informatie

Een dorpshuis voor Langelo

Een dorpshuis voor Langelo Een dorpshuis voor Langelo Wat vindt u? Opbrengst bijeenkomst 28 juni 2016 Stichting School/Dorpsbelangen Langelo Een dorpshuis voor Langelo: wat vindt u? Op 28 juni 2016 hebben Stichting De School en

Nadere informatie

Evaluatie Innovatiefonds Rheden-Rozendaal

Evaluatie Innovatiefonds Rheden-Rozendaal Evaluatie Innovatiefonds Rheden-Rozendaal Facilitator: Jan Boekestijn, Symion-organisatieadvies Cliënt: Jan Martens, gemeente Rheden Datum: 16-03-2017 Plaats: Kastanjelaan 13 te Velp 1. De projecten hebben

Nadere informatie

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d.

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. 30 januari 2013 Goedenavond Burgemeester en leden van de politiek in de gemeente

Nadere informatie

ALGEMEEN BELANG TEUGE. Professioneel, kritisch en constructief

ALGEMEEN BELANG TEUGE. Professioneel, kritisch en constructief ALGEMEEN BELANG TEUGE Professioneel, kritisch en constructief Algemeen Belang Teuge Algemeen Belang Teuge heeft ten doel de leefbaarheid in Teuge te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren

Nadere informatie

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen en werken in één en hetzelfde gebouw. Een buurthuis-plus.

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Het conflicthanteringspalet. Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe

Het conflicthanteringspalet. Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe Het conflicthanteringspalet Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe Het conflicthanteringspalet In relatie tot de escalatieladder en het bestuurlijk- ambtelijk samenspel Verschil in beleving Conflicthanteringspalet

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst verbinden van werelden ambities in Overijssel Verslag van de hoofdpunten

Netwerkbijeenkomst verbinden van werelden ambities in Overijssel Verslag van de hoofdpunten Netwerkbijeenkomst verbinden van werelden ambities in Overijssel Verslag van de hoofdpunten Op vrijdag 14 december gingen 80 vertegenwoordigers van kulturhusen en multifunctionele accommodaties, ambtenaren,

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Kort verslag bijeenkomst coöperaties op donderdag 1 november 2012 in Nijverdal

Kort verslag bijeenkomst coöperaties op donderdag 1 november 2012 in Nijverdal Kort verslag bijeenkomst coöperaties op donderdag in Nijverdal Organisatie: Deelnemers: Netwerk Platteland, OVKK en Stimuland. Vijftig personen Inleiding Algemene inleiding door Marieke Koot en Anne Marie

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider Coöperatie Ons Net Eindhoven Méér dan een glasvezelprovider Programma Provincie Noord-Brabant en Futura 1. Welkom 2. Wie zijn wij 3. Innovatie 4. Vragen Geschiedenis Begonnen in 2004 vanuit initiatief

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Optimaliseer uw exploitatie. Igor Grevers Mark van Rotterdam. Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze

Optimaliseer uw exploitatie. Igor Grevers Mark van Rotterdam. Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze Optimaliseer uw exploitatie Igor Grevers Mark van Rotterdam Agenda 1 2 Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze Hoe kiest u de juiste horecaformule voor uw MFA? Afronding en borrel

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Introductie. Project Mijn eigen Voordeur. Monique Kemner procesbegeleider bij VanMorgen

Introductie. Project Mijn eigen Voordeur. Monique Kemner procesbegeleider bij VanMorgen Introductie Project Mijn eigen Voordeur Monique Kemner procesbegeleider bij VanMorgen Programma Werkwijze project Mijn eigen Voordeur Service design in een veranderproces in zorg en welzijn Proces en resultaat

Nadere informatie

KAW STEDELIJKE, RUIMTELIJKE EN SOCIALE VERNIEUWING VOORUIT HELPEN. Tijmen Hordijk

KAW STEDELIJKE, RUIMTELIJKE EN SOCIALE VERNIEUWING VOORUIT HELPEN. Tijmen Hordijk KAW STEDELIJKE, RUIMTELIJKE EN SOCIALE VERNIEUWING VOORUIT HELPEN KAW sinds 1 mei 1976 nu 60 medewerkers jong bureau integraal KAW Groningen KAW Rotterdam KAW Eindhoven 1976 2015 KAW woningcorporaties

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst Welkom bij tekst Presentatie 4 november 2014 Paul Disselhorst tekst Programma: Stand van zaken SallandGlas. Waarom ook alweer? Terugblik op vooruitgang. De voordelen op een rij. Wat kost het? Wat krijgt

Nadere informatie

Workshop Wijkeconomie

Workshop Wijkeconomie Workshop Wijkeconomie Workshop Wijkeconomie 1. JJJJJJJjjjj 1 Regie over eigen leven en omgeving Burgerkracht van klein tot groot 2 Monopolie op beleid naar de burger MANIFEST VAN ACTIEVE WIJKBEWONERS Gevraagd:

Nadere informatie

Inleiding Wijkmanagement

Inleiding Wijkmanagement Inleiding Wijkmanagement Coalitieprogramma Voortvarend Verder: De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in het kader van wijkmanagement samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties

Nadere informatie

Informatie Welzijn en Zorg

Informatie Welzijn en Zorg Informatie Welzijn en Zorg Centrale vraag: hoe stimuleer je als gemeente (de totstandkoming van) bewonersinitiatieven, op het gebied van welzijn en zorg? Dit om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven

Nadere informatie

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Achtergrond In oktober heeft een uitvraagronde plaatsgevonden waarin de fracties van de gemeenteraden van

Nadere informatie

Het Wat Werkt boekje. Wat werkt voor wijkteams?

Het Wat Werkt boekje. Wat werkt voor wijkteams? Het Wat Werkt boekje Wat werkt voor wijkteams? In dit boekje verzamelen we een aantal succesfactoren voor de ontwikkeling van een wijkteam dat werkt. Wij vertellen vanuit onze eigen ervaringen. Voor het

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie