online!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.waaserfgoed.be online!"

Transcriptie

1 Jaargang 20 nr. 4 oktober - november - december 2010 Logo haarsnijderij Epouse Jacobs Stadsarchief Lokeren Ballonwedstrijd Sint-Niklaas, 1949 Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas Ijspret op de slotgracht van Kasteel Cortewalle, 1980 Gemeentearchief Beveren Wilfordkaai in de jaren 50 Gemeentearchief Temse online! België-Belgique P.B. - PP 91O0 Sint-Niklaas Driekoningen 3/5022 Driemaandelijks tijdschrift, P V.U.: Freddy Willockx, voorzitter Interwaas, p.a. Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas Een tijdschrift van

2 Edito - Een groen boek en een witte Kerst In haar Groenboek geeft de Vlaamse regering een eerste aanzet om meer duidelijkheid te scheppen in de bestuurlijke verrommeling in Vlaanderen en om tot een nieuw bestuurlijk landschap met grotere slagkracht te komen. Die verrommeling is een gevolg van een steeds complexer wordende maatschappij. Structuren ontstaan niet zomaar, maar omdat er behoefte is aan samenwerking, overleg enz. Sommige structuren zijn een lang leven beschoren, andere een kort en men vergeet ook al eens een structuur af te schaffen. Het Groenboek schudt aan die structuren. Reacties blijven niet uit. VVSG beet de spits af. De provincies, eerbiedwaardige structuren met een lange staat van dienst, zetten de tegenaanval in. Omdat ook recent opgerichte structuren niet buiten schot blijven, pleit het RESOC Waas en Dender voor wat had u gedacht een regio-indeling Waas en Dender. Interwaas houdt zich wat op de vlakte. Wij willen de stellingen van de VVSG best mee onderschrijven, maar willen ook meedenken met één van onze grootste deelnemers, de Provincie Oost-Vlaanderen. De voltallige Deputatie bracht op 25 oktober trouwens een bezoek aan Interwaas. Er is hard maar verhelderend gediscussieerd over de relatie Provincie Oost-Vlaanderen - Waasland. In tegenstelling tot RESOC pleiten we voor een Wase regio-indeling. Het Waasland is een historisch en geografisch samenhangende entiteit en hangt op vele vlakken samen, houden zo! Al in 2003 verkozen we een RESOC Waasland boven een RESOC Waas en Dender en we houden, niettegenstaande onze loyale inzet in RESOC Waas en Dender, de voorkeur voor een Wase regio aan. We willen die Wase identiteit nog versterken en herhalen de oproep om deel te nemen aan de essaywedstrijd van onze Erfgoedcel Waasland. Naar aanleiding van hun vijftigste verjaardag werkten de collega s van het Kortrijkse Leiedal aan het project Sterk besturen in een sterke regio. De conclusies van hun studie- en denkwerk, overleg en verschillende debatavonden, met liefst 60 overlegmomenten, werden o.l.v. professor Filip De Rynck voorgesteld op 7 december op een colloquium. Ze zijn sterk bepalend voor de verdere evolutie van besturen in Vlaanderen en een fantastische insteek voor het Groenboek. Zowel in het denkwerk van Leiedal als in het Groenboek - in het ene al wat explicieter dan het andere - valt de versterking van de intergemeentelijke werking op. Voor fusies van gemeenten is er weinig enthousiasme, maar voor het op vrijwillige basis samenwerken des te meer. Wanneer echter (te) veel intergemeentelijke initiatieven ontstaan, is er nood aan een goede beheersing en coördinatie en is het nuttig verschillende initiatieven onder één dak te brengen. Interwaas neemt al voor een deel deze rol op en bereidt zich voor op de toekomst. Het nadenken over de toekomst houdt ons niet af van de dagelijkse werking. De lancering van de Erfgoedbank Waasland en het gezamenlijke initiatief over het nieuwe Bijzonder economisch Knooppunt Sint-Gillis-Waas Stekene zijn zeker het vermelden waard, maar in dit nummer kunt u nog veel meer ontdekken. Ondertussen valt de eerste sneeuw. Even wegdromen en u bij deze een prettig eindejaar en een goed en gezond 2011 toewensen. En denk en doe volgend jaar ook duurzaam! ir. Bart Casier directeur

3 Site Metalunion foto Stefaan Van Hul Werfvergadering Metalunion foto Stefaan Van Hul Ontwikkeling KMO-zone Aven Ackers van start Economische bedrijvigheid in de nabijheid van de haven Interwaas wil al verschillende jaren de terreinen ten oosten van het bestaande bedrijventerrein Aven Ackers tot een bedrijvenzone ontwikkelen (bruto-oppervlakte van het te ontwikkelen terrein is 17,3 hectare). In september 2009 verkreeg Interwaas de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de wegen, rioleringen, grachten, buffervijver en nutsleidingen. De bedrijvenzone is bestemd voor uitbreiding van reeds in Aven Ackers gevestigde bedrijven, nieuwe bedrijven, te herlokaliseren Beverse bedrijven die voldoende havengericht zijn om een inplanting aan de rand van de haven te rechtvaardigen of die momenteel gelegen zijn ten noorden van de E34. Komen in aanmerking: productie en verwerking van goederen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel, transport en collectief vervoer, bouw-, grond-, water- en wegenwerken, groenaanleg en onderhoud. Logistieke bedrijven maken wij attent op het aanpalende Logistiek Park Waaslandhaven en verwijzen we door naar onze collega s van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Eerste fase van de werken start De komende weken zullen de infrastructuurwerken starten. Dit betekent dat de wegen, riolering, nutsleidingen en bufferzones van het bedrijventerrein de komende maanden worden aangelegd. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van De ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein zal gebeuren via een nieuwe rotonde op de Schoorhavenweg. Deze rotonde wordt in twee fasen aangelegd om het verkeer zo weinig mogelijk te belemmeren. In het noorden is ten opzichte van Verrebroek een landschapsbuffer voorzien en een fietspad, in het oosten een bufferende waterpartij. Start verkoop In de regio is er een gebrek aan ruimte voor bedrijvigheid. Er is dan ook al heel wat interesse genoteerd. Bedrijven die zich op de site Aven Ackers willen vestigen, kunnen zich melden bij Danny Verbrugge (E. interwaas.be, T. 03/ ). In de zomer van 2011 start de formele bevragingsronde tot uitgifte van het terrein. Aan de geïnteresseerde bedrijven zal bijkomende informatie opgevraagd worden en op basis van een aantal criteria zoals tewerkstelling en efficiënt ruimtegebruik zullen de terreinen toegewezen worden. CO2-neutraliteit voor het elektriciteitsverbruik van het bedrijf is een belangrijke verkoopsvoorwaarde. Ook deelname aan het parkmanagement wordt gevraagd, naast de bij Interwaas bestaande verkoopsvoorwaarden (bouwverplichting, vervreemdingsbod van 20 jaar en recht van terugkoop). Werf Metalunion verloopt naar wens In oktober startten de infrastructuurwerken aan de werf Metalunion. De werken verlopen naar wens. Reeds een veertigtal bedrijven lieten weten dat ze interesse hebben om zich op de KMO-zone te vestigen. Infowaas jaargang 20 nr.4 2 3

4 Vertegenwoordigers van de Stad Lokeren, Interwaas en OVAM voor de oude fabrieksgebouwen Het te herontwikkelen gebied, met integratie van de bestaande woonblokken, is lichtgroen omkaderd. De vervuiling op de Hoedhaarsite is donkergroen aangeduid. Vervuilde Hoedhaarsite verandert in buurtpark met 250 nieuwe woningen Sanering van start na jarenlange inspanningen Eind november is OVAM gestart met de sanering van de Hoedhaarsite, tussen de Veldstraat en de Koning Boudewijnlaan in Lokeren. De Hoedhaar-site is sterk vervuild, voornamelijk met kwik. Die vervuiling is te wijten aan voormalige activiteiten van de haarsnijderijen in Lokeren. Een industrie die de stad economisch op de kaart heeft gezet maar ook grote gevolgen heeft gehad voor het milieu. Korte historiek Van 1900 tot 1960 was aan de Veldstraat de haarsnijderij nv Hoedhaar gevestigd. De haarsnijderijen bewerkten konijnenvellen voor de hoedennijverheid. In de daaropvolgende jaren, tot 1994, was het textielveredelingsbedrijf nv Oost-Vlaanderen er actief met het verven van wol. Reeds in 1994 voeren Interwaas en de Stad Lokeren de eerste gesprekken over de toekomst van de Hoedhaarsite als woonproject. Op 30 mei 1994 laat toenmalig burgemeester Hilaire Liebaut weten dat de NV Oost- Vlaanderen definitief de boeken heeft neergelegd en vraagt Interwaas om bij de opmaak van het structuurplan rekening te houden met het feit dat de stad Lokeren er een aantrekkelijke wijk wil creëren met een belangrijke en noodzakelijke groenzone ten zuiden van het centrum. Een eerste oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd. Al snel is duidelijk dat de gronden sterk vervuild zijn en dat de sanering van de gronden heel erg duur zal worden. Na jarenlang overleg met OVAM, sluit Interwaas in 2004 een overeenkomst af over de sanering. Het betekent de doorstart van dit project.

5 Stad Lokeren, foto Freddy Meert OVAM brengt de verontreiniging van bodem en grondwater gedetailleerd in kaart. Zowel de terreinen van de voormalige fabriek, als de bedding en de oevers van de Vondelbeek in de omliggende weilanden blijken vervuild te zijn. OVAM maakt een bodemsaneringsproject op en gaat in 2010 over tot aanbesteding van de saneringswerken. Woonsite als herbestemming Inmiddels werkt Interwaas verder aan de verwerving van de terreinen. De weilanden zijn tussen 2005 en 2009 aangekocht. Voor de fabrieksterreinen werd midden dit jaar een compromis getekend. Aanvankelijk willen de partners op de site een klassieke verkaveling tot stand brengen, maar doorheen de jaren groeien de ambities. Bedoeling is dat de vervallen gebouwen en vervuilde gronden plaatsmaken voor een aantrekkelijke woonsite, met veel aandacht voor groen én het industriële verleden. De stad Lokeren ontvangt in 2007 een conceptsubsidie van Thuis in de Stad voor het verder ontwikkelen van haar visie op het project. De zoektocht naar een private partner voor het verhaal wordt binnenkort ook afgrond. Er wordt onderhandeld met vier potentiële partners. In het voorjaar 2011, wanneer allicht de vijfde oproep wordt gelanceerd, zal het project opnieuw ingediend worden voor een projectsubsidie Thuis in de Stad. Het totale gebied, zonder de Dallasblokken die gerenoveerd worden, is 7,7 ha groot. Interwaas is eigenaar van het grootste deel, 6,3 ha. De stad Lokeren, Interwaas en een private partner zullen circa 250 nieuwe wooneenheden creëren. Interwaas zorgt voor een 100-tal budgetbouwgronden, de private partner voor ongeveer 130 woningen en er komen 17 sociale woningen. Er komt ook een buurtpark, ruim 2 hectaren groot, en het binnencentrum zal autoluw zijn. De verkaveling zal duurzaam en van hoge kwaliteit zijn. Per bouwblok zullen schetsen van mogelijke uitwerking worden gemaakt en de kopers van bouwgronden zullen begeleid worden naar een gezamenlijke aanpak met één architect per blok. Bij de uitwerking van de visie wordt rekening gehouden met de vraag van de aanpalende moskee naar nieuwbouw. Participatie van omwonenden en andere belanghebbenden is immers belangrijk voor de partners. Dankzij de sanering van de Hoedhaar-site winnen de Lokeraars ruimte terug: een groen park waar het aangenaam wonen, fietsen en wandelen zal zijn. De sanering in detail De OVAM saneert tot aan concentraties in grond en grondwater waarbij er geen risico s voor gezondheid en milieu meer zijn. Na de sanering zal het nu verontreinigde terrein veilig gebruikt kunnen worden als woonzone met siertuinen. De sanering zal vier jaar duren, waarvan in het eerste anderhalf jaar de effectieve werken zullen zorgen voor mogelijke hinder. Tot eind maart 2011 zal OVAM de industriële gebouwen op het terrein slopen en alle asbest verwijderen. Daarna volgen de bodemsaneringswerken, waarbij in een eerste fase een toplaag van 0,5 meter over de volledige oppervlakte van de site afgegraven wordt. Afhankelijk van de nog aanwezige concentraties aan kwik zal de OVAM in bepaalde zones dieper dan 4 m ontgraven. Op de site is een tijdelijke werfweg aangelegd naar de Koning Boudewijnlaan om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken. OVAM investeert in totaal 3,5 miljoen euro (incl. btw) in de sanering, waarvan Interwaas euro voor haar rekening neemt. Stad Lokeren, foto Freddy Meert Infowaas jaargang 20 nr.4 4 5

6 Chiro Adelheid uit Kruibeke in Bivak Lanklaar, 1955 Privécollectie Affiche, 1951 Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas online, Erfgoedbank Waasland lanceert Waas erfgoed op het web Heb je altijd al eens willen snuisteren in een 18de eeuws archief? Wil je weten hoe jouw straat er 100 jaar geleden uitzag? Lees je al graag eens een krant uit 1890? Of wil je je erfgoedkennis of verzameling graag delen met een groter publiek? Surf dan naar In deze online Erfgoedbank Waasland vind je meer dan foto s, documenten, 100-tal geluidsfragmenten en filmpjes en pagina s historische kranten. De website is een meer hedendaagse, multimediale, interactieve en vooral meer uitgebreide versie van de Beeldbank Waasland. Duizenden erfgoedschatten op een vingerklik-afstand In tegenstelling tot de Beeldbank Waasland toont de Erfgoedbank Waasland niet enkel foto s, maar ook brieven, affiches, geografische kaarten, postkaarten, menu s, recepten, rekeningen, rouwprentjes, visitekaartjes en octrooien. Je kan videofragmenten over bijvoorbeeld Expo 58, festiviteiten in Doel of Sint-Maarten bekijken en geluidsfragmenten over de Boelwerf en de textielindustrie beluisteren. Het oudste stuk is (momenteel) een pagina uit het 14de-eeuwse register van wettelijke passeringen van de heerlijkheid Eksaarde. De bezoeker kan er ook lezen in 5 Wase historische kranten (De Klok, Gazette van Beveren-Waas, Gazette van het Land van Waas, Gazette van Lokeren en Gazette van St. Nicolaes), van het midden van de 19de-eeuw tot de jaren Vanaf januari 2011 zullen deze kranten ook doorzoekbaar zijn. De komende weken en maanden zal de Erfgoedbank Waasland ook verder aangroeien. Verschillende keren per jaar zal nieuw materiaal toegevoegd worden. Maandelijks zal een virtuele tentoonstelling een selectie van materiaal over bijvoorbeeld een gebeurtenis zoals WO I, een thema zoals Reynaert de Vos of uit een bepaalde collecties in de kijker plaatsen. Een speciaal woord van dank voor onze partners, verschillende heemkundige kringen en archieven uit het Waasland, is op zijn plaats, merkt Bart Ooghe, erfgoedconsulent bij de Erfgoedcel Waasland, op. Het materiaal dat te zien is op is afkomstig uit hun collecties. Zij selecteerden met veel zorg het materiaal en zorgden voor extra informatie. Alleen dankzij hun inspanningen kunnen we dit resultaat bereiken. Hedendaagse website verzekert een toekomst voor het Waas verleden We kregen nog altijd veel positieve reacties en bezoekers

7 Soepbedeling in de kazernestraat in 1917 Stadsarchief Lokeren Kleuterschool Doel 1942 Privécollectie Petrus Praet op de Beeldbank Waasland, maar merkten toch dat 5 jaar na haar lancering de website niet meer bij de tijd was, merkt Bart Ooghe op. Omdat we ook ander erfgoed dan historische foto s wilden tonen, besloten we een hele nieuwe website te bouwen. De site biedt veel meer mogelijkheden voor interactie met de bezoekers. Op de kaart van het Waasland kunnen bezoekers op zoek gaan naar erfgoed in een bepaalde straat of gebouw, ze kunnen trefwoorden toekennen aan het materiaal, mensen identificeren, commentaar achterlaten en het erfgoed delen via of via sociale netwerken. Hun favoriete foto s, artikels of documenten kunnen ze bijhouden in Mijn Erfgoed. Wie wil, kan via zelf zijn eigen oude foto s delen met een groter publiek. Op de website zijn nu al foto s uit private collecties te zien, maar het is de bedoeling om dit verder uit te breiden. Meer weten? Surf naar en ontdek het verleden van je straat, je wijk of je familie. Lees de Nieuwe Gazette van Waes, een papieren krant met meer informatie over de Erfgoedbank Waasland, de mooiste historische foto s, enkele markante krantenartikels en een 18de-eeuwse kookrubriek. Een gratis exemplaar vind je in je bibliotheek, je gemeentehuis of gemeenschapscentrum of het archief of museum. In iedere Wase gemeente zal ook een erfgoed-zitbank te vinden zijn. Deze zitbank, waarin je gratis krantjes kan vinden, vraagt aandacht voor de Erfgoedbank Waasland. Voor meer informatie contacteer de Erfgoedcel Waasland, T. 03/ en Infowaas jaargang 20 nr.4 6 7

8 Kaart Oost-Vlaanderen logistieke topregio Partners ondertekenen brief aan de Vlaamse regering Waasland vraagt Vlaamse regering ruimte voor regionaal bedrijventerrein met logistieke invulling in Stekene en Sint-Gillis-Waas Ruimte voor bijzonder economisch knooppunt Eind dit jaar zal de gedeeltelijke herziening van het Structuurplan Vlaanderen afgerond worden. Zes partners, de Provincie Oost- Vlaanderen, de POM Oost-Vlaanderen, de Maatschappij Linkerschelde-oever, de gemeente Sint-Gillis-Waas, de gemeente Stekene en Interwaas, schreven een brief aan de Vlaamse minister-president Kris Peeters en Phillippe Muyters, minister van ruimtelijke ordening, met de vraag om de selectie van Stekene Sint-Gillis-Waas als bijzonder economisch knooppunt te bevestigen. De partners vinden het ook belangrijk dat de afweging en ordening op provinciaal niveau gebeurt, omdat hierdoor de timing korter zal zijn en de impact van de partners groter is. Freddy Willockx, voorzitter Interwaas: De zes partners willen op het knooppunt graag een regionaal bedrijventerreinen met hoofdzakelijk value added logistics. We willen de realisatie van deze zone in openbare handen houden, omdat dit meer garanties biedt voor tewerkstelling en ruimtelijke kwaliteit. Naast een stuurgroep met de zes partners, zal er ook een overlegplatform in het leven geroepen worden met onder meer de Haven van Antwerpen en de Haven van Gent, de Vlaamse overheid (Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ondernemen, ), Voka, Unizo, sociale partners, RESOC Waas en Dender, landbouworganisaties, Infrabel, dat mee het maatschappelijk draagvlak zal creëren en een forum voor overleg zal vormen. Ideaal voor regionaal bedrijventerrein met logistieke invulling Verschillende studies zoals Oost-Vlaanderen: logistieke topregio van de POM Oost-Vlaanderen, wijzen op het belang van ruimte voor bedrijven in het achterland van de havens. Op deze plekken of hotspots kunnen logistieke activiteiten geclusterd worden omdat dit de totale kosten voor logistiek aanzienlijk verkleint. Voor het ogenblik is er onvoldoende ruimte voorzien voor deze activiteiten, waardoor de potentie van de provincie als logistieke topregio onvoldoende benut wordt. Gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen en voorzitter van de POM, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost- Vlaanderen, Marc De Buck: De keuze voor een regionaal bedrijventerrein met logistieke invulling is ingegeven door de ideale ligging tussen de Waaslandhaven en de Gentse haven, langs de E34 in een zogenaamde logistieke hotspot. Bij de toekenning van de terreinen kunnen we ook focussen op meer dan louter transportactiviteiten, de zogenaamde value added logistics. Dit zijn bedrijven die niet louter functioneren als magazijn, maar ook zorgen voor een duidelijke toegevoegde waarde, bijvoorbeeld door de materialen te behandelen of assembleren en te herverpakken. Op deze manier is er meer tewerkstelling, ook voor laaggeschoolden. Behoud van open ruimte ten noorden van E34, zoekzone ten zuiden De gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas benadrukken dat ze de natuurlijke en agrarische structuur op hun grondgebied zo goed mogelijk willen behouden en vrijwaren voor inname door harde sectoren. Ten noorden van de E34 wordt het open landbouwgebied en de bosstructuur behouden. Het gebied ten zuiden van de E34 is meer versnipperd door verscheidenheid aan bebouwing en infrastructuur. Daarom zal de zoekzone voor ruimte voor bedrijven zich hoofdzakelijk ten zuiden van de E 34 bevinden.

9 De bibliothecarissen en coördinator van Bibliowaas stellen de leeswijzer voor foto Paul De Malsche Marijke Umans in de bib van Waasmunster BiblioWaas zit niet stil De Voorleesweek in de bibs van BiblioWaas: Opnieuw konden de Wase bibliotheken mede dankzij Biblio- Waas tussen 15 november tot 6 december een leuke voorleesactiviteit aanbieden aan de basisscholen uit hun werkingsgebied. Ditmaal zorgde Marijke Umans (Roodvonk) voor 36 extra voorstellingen voorleesplezier in de Wase bibliotheken. 9 Waaslanders winnen e-readers van leeswijzeractie Tijdens de Bibliotheekweek (16 tot 24 oktober 2010) werd in de 9 bibliotheken van het Waasland de leeswijzer Wie leest wat in het Waasland uitgedeeld, met boeken getipt door lezers uit de verschillende bibliotheken. Wie nadien zelf een favoriete boekentip in de bib binnenbracht, maakte hierdoor kans om een e-reader te winnen. Op 23 november 2010 werd per bib één winnaar geloot: zij winnen een Sony Reader Touch Edition PRS600 en ontvingen hun prijs op zaterdag 11 december 2010 om 11uur in de bibliotheek van Waasmunster: Tweejaarlijkse BiblioWaas Contactdag Op 6 december 2010 organiseerde BiblioWaas voor de derde keer haar contactdag voor de medewerkers uit de bibliotheken van BiblioWaas. Op deze contactdag komen de bibmedewerkers met elkaar in contact en kunnen ze inzichten en praktische tips uitwiselen. Dit jaar is het centrale thema jongeren in de bib. Jongeren lijken immers een moeilijk te bereiken doelgroep voor de bibliotheken. Ze leven in netwerken, hebben eigen smaken, gevoeligheden, voorkeuren en gebruiken codes waarmee volwassenen niet altijd vertrouwd zijn. Dat maakt het ook voor bibliotheken minder evident om een gediversifieerd en goed aanbod te voorzien en de juiste sfeer te scheppen die jongeren aanspreekt. Regelmatig alternatieve adviseurs en kanalen aanspreken is een must, evenals het met jongeren in dialoog treden en hen als volwaardige gesprekspartners te beschouwen. In de volgende Infowaas volgt een verslag van deze contactdag. bib Beveren: mevrouw Ariane Govaert bib Kruibeke: mevrouw Marie Thérèse Van Huffelen bib Lokeren: mevrouw Veerle De Waele bib Moerbeke-Waas: mevrouw Kaat Vancroonenburg bib Sint-Gillis-Waas: de heer Raoul Verschueren bib Sint-Niklaas: de heer Franky Roels bib Stekene: de heer Peter Reel bib Temse: mevrouw Lieve Galle bib Waasmunster: mevrouw Laura Swiers Infowaas jaargang 20 nr.4 8 9

10 Kort nieuws Meer uitgebreid nieuws vindt u op Groot Waas Reuzenoverleg Op 28 september 2010 organiseerde de Erfgoedcel Waasland in samenwerking met de gemeente Sint- Gillis-Waas het derde Groot Waas Reuzenoverleg voor een veertigtal aanwezigen. Na een brainstorm over de noden van de Wase reuzenvereniging, volgde een uiteenzetting van Jo Bocklandt, reuzenmaker uit Hamme, over de technieken die hij gebruikt om de kop, romp of rok van een reus te maken. Johan Vencken stelde afsluitend het project Reuzen in Vlaanderen voor. Bedankingsdag erfgoedorganisaties Op zaterdag 27 november 2010 organiseerde de Erfgoedcel Waasland een fel gesmaakte uitstap naar Brussel rond het thema Armoe troef. Dit is immers ook het thema van de volgende Erfgoeddag op 1 mei Wase erfgoedzorgers namen deel aan deze bedankingsuitstap. Na de wijkwandeling Sollen met de Marollen, een sociaal bewogen verkenning over leven in de marge, buurtwerk en inspraak, sociale woningbouw en stadsvernieuwing onder leiding van Brukselbinnenstebuiten konden alle deelnemers genieten van een buffet met Brusselse specialiteiten. De dag werd afgesloten met een geleid bezoek aan de tentoonstelling: Marollen, iedereen welkom? over gasthuizen, godshuizen, geesthuizen, liefdadigheidsateliers, armenscholen en andere zorginstellingen. Goedkope energieleningen aanbod van infomoment op aanvraag Met de winter voor de deur maakten we in de loop van oktober meer reclame voor de goedkope energieleningen. Ondertussen deden 60 personen, waarvan er 7 binnen de bijzonder doelgroep vallen, een aanvraag voor een goedkope lening voor energiebesparende maatregelen aan hun woning. In een mailing naar de Wase middenveldorganisaties stelde Interwaas ook voor om de belangrijkste energiebesparende maatregelen, de bestaande subsidiekanalen, de fiscale voordelen en de goedkope energieleningen te komen presenteren op een infoavond, infomiddag, vergadering of spreekuur.

11 WatermolenwijkI II Op een binnengebied van 7,4 hectaren tussen de Pijkedreef, Watermolenstraat en Hoge Bokstraat in Belsele zal in 2012 een nieuwe wijk met 232 nieuwe woongelegenheden verrijzen. De infrastructuurwerken starten in het voorjaar van De Waasse Landmaatschappij zal 65 eengezinskoopwoningen realiseren, privéontwikkelaar Bostoen 100, de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij bouwt er 45 sociale huurwoningen en Interwaas realiseert er 22 bouwgronden. Het wordt een erg aangename wijk om in te wonen: er is een groene zone en speelterrein voor de jeugd voorzien. De waterloop, het grachtenstelsel en de populierenrij blijven behouden. De straten zullen allemaal naar vrouwelijke schrijfsters genoemd worden. Verkoop projecten loopt goed Het aflopen van de verlaging van het btwtarief eind 2010 zorgde voor een groot aantal verkopen de afgelopen maanden. Alle appartementen en woningen in het project Sint-Rochus zijn ondertussen verkocht. In het project Congoken in het centrum van Beveren zijn nog slechts 2 woningen beschikbaar. Energiemanagement De gratis opleiding over de Europese norm voor energiemanagement: EN die Interwaas eind november in samenwerking met de POM Oost-Vlaanderen organiseerde was een succes. 16 personen zowel uit het bedrijfsleven (bijvoorbeeld Becton Dickinson Distribution Center, NYK Logistics, Fortech Studie bvba, DP World Antwerp, Wase werkplaats en Lubrizol Advanced Materials Europe bvba ) als uit overheidsinstellingen (Afdeling Maritieme Toegang, Sluisgebouw Kallo en stad Sint-Niklaas) namen deel. De reacties van alle deelnemers waren erg positief. Oproep: handelsmissie naar Suqian? Suqian is een stad (naar onze normen eerder een stadsregio) in China, halfweg tussen Peking en Shangai. Suqian is gelegen aan het Groot Kanaal en heeft een rechtstreekse goederenverbinding met Shangai. De regio was achtergesteld maar ontwikkelde zich het voorbije decennium sterk; met nadruk op milieuvriendelijkheid: geen vervuilende fabrieken, maar hedendaagse bedrijventerreinen en nieuwe woonwijken met brede, groene lanen. Alle verhoudingen in acht genomen, is het niet ver gezocht te stellen dat Suqian zich tot Shangai verhoudt als het Waasland tot Antwerpen. Antwerpen is verzusterd met Shangai, het Waasland heeft contacten met Suqian. In het najaar van 2008 bracht een kleine Wase delegatie een kort bezoek aan Suqian. Vorig jaar ontvingen we tijdens de Vredesfeesten een tegenbezoek uit Suqian. Samenwerking kan op vele vlakken: economie, onderwijs, een vriendschapsverdrag tussen de steden Sint-Niklaas en Suqian,. De eerste contacten moeten nu verder ingevuld worden. Is er vanuit Wase bedrijven interesse om in Suqian te ondernemen of om contacten te leggen met bedrijven uit Suqian die in ons land of Europa actief willen worden? Samen met de stad Sint-Niklaas organiseert Interwaas een info-avond over Suqian met focus op het economische luik. Geïnteresseerd? Noteer donderdag 3 maart 2011 om 19 uur in uw agenda en verwittig ons van uw komst. Infowaas jaargang 20 nr

12 Leerlingen van de stadsmeisjesschool in Sint-Niklaas op uitstap in een textielbedrijf Stadsarchief Sint-NIklaas De Bonte Koe Stadsarchief Lokeren Menukaart van de inhuldiging van het nieuwe stadhuis van Sint-Niklaas op 1 september 1978 Stadsarchief Sint-NIklaas Vrije basisschool Sint-Pauwels in 1963 Heemkundige Kring De Kluize Sint-Pauwels Potterstraat Heemkundige Kring De Kluize Sint-Pauwels Oproep voor giften aan Winterhulp tijdens Tweede Wereldoorlog Stadsarchief Sint-NIklaas Standbeeld van Mercator in Rupelmonde, 1989 Bibliotheca Wasiana Vrasene Dorpstraat Eximiuscollectie Gemeente Beveren Soepbedeliing door Winterhulp in Temse tijdens WOII Gemeentearchief Temse Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van de Wase steden en gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat Sint-Niklaas Tel (0)3/ Fax (0)3/ Vormgeving en realisatie: Graffito

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland Vroeger en Nu Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) en wordt ondersteund

Nadere informatie

te openen! Groetjes,

te openen! Groetjes, ERFGOED AAN DE TOP! Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Stedelijke Basisschool Eksaarde brachten de geschiedenis van hun school in kaart. Ben je benieuwd? Surf naar www.waaserfgoed.be! De Erfgoedbank

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Criteria voor de toekenning van een ondersteuningstraject rond communicatie met bijhorende toelage voor cultureel-erfgoedverenigingen in het Waasland ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Sinds 2000 sluit

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsproject

Stadsvernieuwingsproject Stadsvernieuwingsproject Het Hoedhaarproject te Lokeren Meneer Janssens D. Jolien Vanderper MAK 1E2 Het Hoedhaarproject te Lokeren WAAROM IS HET EEN STADSVERNIEUWINGSPROJECT? 1. Financiële ondersteuning

Nadere informatie

Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd

Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd APW0301 Rijwoningen Zuid-West Vlaanderen Status project: Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd 1 Initiatiefnemers INTERCOMMUNALE LEIEDAL Deze architectenpool voor rijwoningen

Nadere informatie

Wat brengt het nieuwe jaar?

Wat brengt het nieuwe jaar? Jaargang 21 nr. 4 oktober - november - december 2011 Wat brengt het nieuwe jaar? Het programma voor 2012 2,5 miljoen euro subsidie voor Hoedhaar Lokeren Actieplan Erfgoedcel Waasland België-Belgique P.B.

Nadere informatie

Wonen in de 21ste eeuw

Wonen in de 21ste eeuw Wonen in de 21ste eeuw excursiereeks 25/09-16/10-30/10 Dit najaar kun je gratis naar een bijzonder boeiende excursiereeks rond duurzaam wonen. Op drie verschillende data maak je kennis met sprekende voorbeelden

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 juni 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Spazio. Team Spazio Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Uitgangspunten

Spazio. Team Spazio Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Uitgangspunten Gemeenten geven ruimte aan ondernemingen Een project van Voka Oost-Vlaanderen met de steun van Vlaanderen in actie en Agentschap Ondernemen Team Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen Petra Hosteaux

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Reglement wedstrijd voor een logo voor Mercator 2012

Reglement wedstrijd voor een logo voor Mercator 2012 Reglement wedstrijd voor een logo voor Mercator 2012 Op 5 maart 2012 is het precies 500 jaar geleden dat Gerard Mercator werd geboren in Rupelmonde. De verjaardag van deze beroemde cartograaf die ooit

Nadere informatie

Meer Waas erfgoed in beeld 6 + 6 = 12 kwalitatieve woningen in Kieldrecht. Ook in 2008 vliegen we er in!

Meer Waas erfgoed in beeld 6 + 6 = 12 kwalitatieve woningen in Kieldrecht. Ook in 2008 vliegen we er in! België-Belgique P.B. 9160 Lokeren 1 3/5022 WAAS v.u. Jef Foubert - voorzitter p/a Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Jaargang 18 Nummer 4 Driemaandelijks Afgiftekantoor 9160 Lokeren 1 P206173 4 2007 in dit

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

Nieuwsbrief zuidwestelijke ontsluiting Waaslandhaven

Nieuwsbrief zuidwestelijke ontsluiting Waaslandhaven Nieuwsbrief zuidwestelijke Bestaand Eerste deel westelijke Mogelijk tracé laatste fase westelijke Uitbreiding Uitbreidingswerken aan de E34 tem rotonde Watermolen SAEFTINGHE R2 Start van de opmaak van

Nadere informatie

Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge. Maandag 19 september 2016

Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge. Maandag 19 september 2016 Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge Maandag 19 september 2016 Programma infosessie 15.00 uur: Welkomstwoord door Ruud Priem, hoofdconservator Hospitaalmuseum 15.05 uur: Korte toelichting Erfgoeddag Vlaanderen

Nadere informatie

Persbriefing. College van 3 juli 2015

Persbriefing. College van 3 juli 2015 Persbriefing College van 3 juli 2015 Stad Antwerpen creëert ruimte voor industrie en logistiek en pakt kantoorleegstand aan... 2 Antwerpen brengt stille stukjes stad onder de aandacht... 5 Persbriefing

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal 01-04-2014, p.21 Limburg Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal Bij de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen nv De Scheepvaart en de

Nadere informatie

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 INLEIDING Sinds 2000 sluit de Vlaamse Gemeenschap cultureel-erfgoedconvenants met lokale besturen om het ontwikkelen van een lokaal

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Kinderen en jongeren staan open voor natuur, dat weet ik maar al te. goed. Wie het geluk heeft om tussen het groen op te groeien, kent de

Kinderen en jongeren staan open voor natuur, dat weet ik maar al te. goed. Wie het geluk heeft om tussen het groen op te groeien, kent de Zaterdag 27 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Plantdag project Speelgroen Tover jouw terrein om tot een groen avontuur Geachte burgemeester

Nadere informatie

Woonbeleving De Keur. Persbericht project mei 2017

Woonbeleving De Keur. Persbericht project mei 2017 Woonbeleving De Keur Persbericht project mei 2017 Woonbeleving De Keur Woonbeleving De Keur 1. 2. 3. 4. 5. 6. Korte beschrijving Key data Korte historiek Samenwerking Gemeente Sint Amands Verkoop Over

Nadere informatie

ERFGOED IN MIJN STRAAT

ERFGOED IN MIJN STRAAT Onroerend Erfgoed Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19, bus 5 1210 Brussel Tel. +32 (0)2 553 16 50 http://www.onroerenderfgoed.be http://inventaris.vioe.be Vlaamse overheid Onroerend Erfgoed ID 1581

Nadere informatie

Nieuws uit Sint-Bernadette

Nieuws uit Sint-Bernadette Nieuws uit Sint-Bernadette De komende jaren staat heel wat te gebeuren in uw wijk. Lees in deze brochure alles over de belangrijkste projecten. november 2014 Renovatie school Gustaaf Callier Na enkele

Nadere informatie

Projectfiche Huis aan t laar

Projectfiche Huis aan t laar Projectfiche Huis aan t laar Onderwerp: Projectfiche Huis aan t laar Datum: 1 februari 2011 Van: Kris De Koninck Projectvisie Voor 16 (jong)volwassenen met een verstandelijke handicap wil Huize Monnikenheide

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen

GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen Jaargang 22 nr. 2 april - mei - juni 2012 GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen nu in openbaar onderzoek Het jaar 2011 afgesloten Lancering project De Potige Polders België-Belgique P.B. - PP 91O0 Sint-Niklaas

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 25 september 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

APW1601 Hedendaags wonen Zuid-West Vlaanderen. 1 Initiatiefnemers

APW1601 Hedendaags wonen Zuid-West Vlaanderen. 1 Initiatiefnemers APW1601 Hedendaags wonen Zuid-West Vlaanderen 1 Initiatiefnemers INTERCOMMUNALE LEIEDAL Deze architectenpool voor hedendaags wonen in Zuid-West-Vlaanderen wordt samengesteld op vraag van de intercommunale

Nadere informatie

Naar een verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland

Naar een verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland Jaargang 22 nr. 1 januari - februari - maart 2012 Naar een verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland Voortaan ook renteloze energieleningen 13.000 oude kranten online België-Belgique P.B. -

Nadere informatie

Provinciaal RUP bedrijventerrein Breestraat (Wielsbeke)

Provinciaal RUP bedrijventerrein Breestraat (Wielsbeke) Provinciaal RUP bedrijventerrein Breestraat (Wielsbeke) Ontwerp voor het openbaar onderzoek 02 juni 2014 Verloop info-avond 1.Ligging en Plangebied 2.Procedureschets van een Ruimtelijk Uitvoeringplan (RUP)

Nadere informatie

ERFGOED IN MIJN STRAAT. Over de inventaris van het bouwkundig erfgoed

ERFGOED IN MIJN STRAAT. Over de inventaris van het bouwkundig erfgoed ERFGOED IN MIJN STRAAT Over de inventaris van het bouwkundig erfgoed http://inventaris.vioe.be ID 39170 VIOE, Kris Vandevorst 2 WAT IS DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED? Een online inventaris De

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Integratie van bodemsaneringen: voer voor debat en een positieve blik op de toekomst.

Integratie van bodemsaneringen: voer voor debat en een positieve blik op de toekomst. Integratie van bodemsaneringen: voer voor debat en een positieve blik op de toekomst. Vier sprekers, 70 experts, één onderwerp. Op de workshop over de integratie van bodemsaneringswerken brachten we alle

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark)

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Toelichting ontwerp PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Infoavond 13 december 2016 Algemene toelichting i.k.v. voorlopige vaststelling door provincieraad

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 1861-2011 1 2 3 4 WERKING VAN DE K.O.K.W. 1861: oprichting K.O.K.W. is op één na oudste geschiedkundige vereniging van Vlaanderen

Nadere informatie

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT Persinformatie Zomerse projecten WoninGent goed voor 161 nieuwe sociale woningen Deze zomer gaan vijf projecten van start, samen goed voor 94 sociale huurwoningen en 39 sociale koopwoningen. Daarnaast

Nadere informatie

Project Herontwikkeling Gasmetersite

Project Herontwikkeling Gasmetersite Project Herontwikkeling Gasmetersite Deze presentatie duurt 5 minuten (36 dia s). Project Herontwikkeling Gasmetersite Deze presentatie geeft antwoord op deze vragen: 1. Waar ligt de Gasmetersite? 2. Waarom

Nadere informatie

M O T I VAT I E N O T A

M O T I VAT I E N O T A M O T I VAT I E N O T A Provincie: Locatie: Dossier: Dossiernummer: Vlaams-Brabant Sint-Pieters-Leeuw Wegen-, riolerings- en omgevingswerken project bedrijvenzone Ruysbroeckveld - wijziging 1 I40001 1.

Nadere informatie

Vacature voltijdse erfgoedconsulent voor de Erfgoedcel Waasland

Vacature voltijdse erfgoedconsulent voor de Erfgoedcel Waasland Vacature voltijdse erfgoedconsulent voor de Erfgoedcel Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas (Interwaas) en is opgericht met steun

Nadere informatie

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite TRANSITIEARENA DUURZAME WIJKEN 27 mei 2014 _situering _situering _situering _situering 5. Erfgoed _bestaande toestand _bestaande

Nadere informatie

Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee?

Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee? Vlaanderen is ondernemen BROWNFIELDS Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee? www.vlaio.be Blue gate Fotografie: Tom D Haenens Blue Gate Antwerp is een nieuw bedrijventerrein dat op het

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 6 mei 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven Dehandschutter

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

WAAS. in dit nummer EEN STRATEGISCHE VISIE VOOR HET I.C.W. WAAS

WAAS. in dit nummer EEN STRATEGISCHE VISIE VOOR HET I.C.W. WAAS België-Belgique P.B. 9160 Lokeren 1 3/5022 WAAS v.u. Wim Van Rossen - voorzitter p/a Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Jaargang 17 Nummer 4 Driemaandelijks Afgiftekantoor 9160 Lokeren 1 P206173 1 2007 januari

Nadere informatie

AGENDA u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan Verheyen, Rebel Group

AGENDA u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan Verheyen, Rebel Group Michiel De Cleene AGENDA 13.45u - 14.00u Pilootprojecten: beleidsvoorbereidend ontwerpend onderzoek Stefan Devoldere, wnd. Vlaams Bouwmeester 14.00u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan

Nadere informatie

Ontwerp RUP KEERDOK - EANDIS. Openbaar onderzoek 18 april juni 2017

Ontwerp RUP KEERDOK - EANDIS. Openbaar onderzoek 18 april juni 2017 Ontwerp RUP KEERDOK - EANDIS Openbaar onderzoek 18 april 2017 16 juni 2017 Inleiding Stijging inwonersaantal : 84.000 100.000 Stad investeert in renovatie binnenstad en privaat/publieke samenwerkingen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar BP14.00639 Openbaar Onderwerp Herontwikkeling Clarissenstraat 31-33 Samenvatting De Nivo-garage is eigendom van St. Jozef. De ligging mag fraai zijn, de bijkomende kosten voor ontwikkeling zijn fors. De

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving. 7 maart 2013

Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving. 7 maart 2013 Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving 7 maart 2013 Inleiding Christophe Peeters Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie Voorzitter NV. Buffalo Bontinck/Ghelamco/Animotions Een nieuw

Nadere informatie

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Officiële Opening Studio Alijn - Gent Mijnheer de burgemeester, meneer de schepen, Dames en heren,

Nadere informatie

Metalunion. Ondernemen in hartje Sint-Niklaas. Jaargang 21 nr. 1 januari - februari - maart 2011

Metalunion. Ondernemen in hartje Sint-Niklaas. Jaargang 21 nr. 1 januari - februari - maart 2011 Jaargang 21 nr. 1 januari - februari - maart 2011 Metalunion Ondernemen in hartje Sint-Niklaas België-Belgique P.B. - PP 91O0 Sint-Niklaas Driekoningen 3/5022 Driemaandelijks tijdschrift, P206173 V.U.:

Nadere informatie

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Erfgoeddag? Erfgoeddag 2016 Rituelen Van idee naar activiteit Hoe inschrijven? Promotiemateriaal Belangrijke data welkomsritueel Rhoussoul, Foto: Cigdem Yuksel,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Rijkmaker. Informatie voor bedrijven. november 2009

Bedrijventerrein Rijkmaker. Informatie voor bedrijven. november 2009 Bedrijventerrein Rijkmaker Informatie voor bedrijven november 2009 luchtfoto Stand van zaken 1. Aankoop gronden 2. Verkoopsvoorwaarden 3. Ontwerp van Stedenbouwkundige voorschriften 4. Wegenis en riolering

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 22.373 10/06/2015 3 contactpersoon tel. fax e-mail Tom Deweirdt +32 (0)3 450 46 86 +32 (0)3 450 44 45 tom.deweirdt@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Dames en heren, Burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden van Oosterzele,

Nadere informatie

Jaargang 19 nr.3 juli-augustus-september 2009

Jaargang 19 nr.3 juli-augustus-september 2009 Jaargang 19 nr.3 juli-augustus-september 2009 België-Belgique P.B. 9160 Lokeren 1 3/5022 Driemaandelijkse afgiftekantoor, 9160 Lokeren 1, P206173 V.U.: Freddy Willockx, voorzitter Interwaas, p.a. Lamstraat

Nadere informatie

Startschot voor bodemsanering en ontwikkeling van nieuwe Gentse stadsbuurt De Nieuwe Dokken

Startschot voor bodemsanering en ontwikkeling van nieuwe Gentse stadsbuurt De Nieuwe Dokken Startschot voor bodemsanering en ontwikkeling van nieuwe Gentse stadsbuurt De Nieuwe Dokken De Stad Gent, sogent, Projectontwikkelaar cvba Schipperskaai Development en OVAM gaven op maandag 27 februari

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN 15 bouwkavels en 19 koopwoningen Mathieu Corstjens HET NIEUWE WONINGPROJECT VAN ONS DAK IN T KRAMELT IS ER EEN VAN UITZONDERLIJKE KWALITEIT. Het verenigt in zich de twee

Nadere informatie

nfo Gezocht: gezinnen voor gemeenschappelijk bouw- en woonproject op de VTS-site in Sint-Niklaas tijdschrift over het Waasland

nfo Gezocht: gezinnen voor gemeenschappelijk bouw- en woonproject op de VTS-site in Sint-Niklaas tijdschrift over het Waasland nfo tijdschrift over het Waasland Jaargang 24 nr. 2 april mei juni 2014 Gezocht: gezinnen voor gemeenschappelijk bouw- en woonproject op de VTS-site in Sint-Niklaas Interwaas verwelkomt Moerbeke en sluit

Nadere informatie

INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009

INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009 INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009 VERLOOP VAN DE AVOND Welkom Masterplan LO 2020 algemeen Deelstudie Nieuw-Sledderlo Stand van zaken Pauze Vragen VERLOOP VAN DE AVOND Welkom Masterplan LO 2020 algemeen Deelstudie

Nadere informatie

REGIO Waas en Dender 4U 09/05/2014

REGIO Waas en Dender 4U 09/05/2014 Het programma van deze avond REGIO Waas en Dender 4U 09/05/2014 Voorstelling Regiocommissie + promoties GymFed Presentatie door Koen Van Damme Een hapje en een drankje tot 22u. Nadien mogelijkheid om in

Nadere informatie

Grootste zonnepanelenpark van Benelux in gebruik

Grootste zonnepanelenpark van Benelux in gebruik Grootste zonnepanelenpark van Benelux in gebruik EVERGEM/ZELZATE - Op de grens van Zelzate en Ertvelde plaatst Terranova nv op het noordelijk deel van het gipsstort 240.000 vierkante meter zonnepanelen.

Nadere informatie

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef (enkel het gesproken woord telt) Dames en heren, Welkom op de persconferentie

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

u bent hier > VORMGEVING: Noot:

u bent hier > VORMGEVING: Noot: Binnenkort start Leiedal, in samenwerking met het gemeentebestuur van Zwevegem, met de realisatie van Losschaert. Een plek waar wonen, werken en ontspanning harmonieus samengaan. Langs de gewestweg en

Nadere informatie

Als woorden snoepjes waren

Als woorden snoepjes waren Als woorden snoepjes waren BiblioWaas Poëzieproject Jaargang 21 nr. 3 juli - augustus - september 2011 Archeologische vondsten in Vrasene Rik Daelman, nieuwe voorzitter Interwaas België-Belgique P.B. -

Nadere informatie

ESF Streekontwikkeling

ESF Streekontwikkeling ESF Streekontwikkeling Dirk Temmerman (dienst internationale relaties en netwerken stad Gent) 26/04/2016 1 Waarom dit punt? Enkele aanleidingen: Stop RESOC Lancering ESF oproep streekontwikkeling Er komen

Nadere informatie

Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de actieve ondersteuning van Wase

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 februari 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Kent, een geweldige plek om zaken te doen

Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent is de beste plek om zaken te doen in het Verenigd Koninkrijk. Gelegen in Zuidoost-Engeland is Kent de regio die het dichtst bij het vasteland van Europa ligt.

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 8 JUNI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij

Nadere informatie

Reconversie Vilvoorde Machelen

Reconversie Vilvoorde Machelen Reconversie Vilvoorde Machelen SITUERING 250 hectare verouderde en vervuilde industriegronden, gelegen tussen Zeekanaal, Vilvoorde, Woluwelaan R22 en grens Brussel Initiatieven vanuit de overheid in het

Nadere informatie

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Businessclub Dendermonde

Verslag Algemene Vergadering Businessclub Dendermonde Verslag Algemene Vergadering Businessclub Dendermonde 17 januari 2013 Aanwezig : Hugo Van Den Broecke (Intersig), Peter Mol (Molcon Interwheels), Luc Macharis (Transport Macharis), Danny Dewaelhens (Cosmo),

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Geïnteresseerde eigenaars worden gevraagd hun blijken van belangstelling kenbaar te maken conform de bepalingen van onderhavige oproep.

Geïnteresseerde eigenaars worden gevraagd hun blijken van belangstelling kenbaar te maken conform de bepalingen van onderhavige oproep. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD GENT OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING : TER BESCHIKKING STELLEN AAN STAD GENT VAN GRONDEN, TERREINEN OF PARKEERPLAATSEN VOOR DE REALISATIE VAN PARK

Nadere informatie

Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009

Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009 Project Oude Dokken - een nieuwe thuishaven Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009 Project Oude Dokken - klankbordgroep 1 Klankbordgroep 21 maart 2009 Verloop van de dag - Kennismaking - Verwelkoming

Nadere informatie

Jaargang 20 nr.2 april - mei - juni 2010

Jaargang 20 nr.2 april - mei - juni 2010 Jaargang 20 nr.2 april - mei - juni 2010 Studie Zachte Mobiliteit Stefaan Van Hul België-Belgique P.B. - PP 91O0 Sint-Niklaas Driekoningen 3/5022 Driemaandelijks tijdschrift, P206173 V.U.: Freddy Willockx,

Nadere informatie

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 maart 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie