KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 7.0. Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 7.0. Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 KASPERSKY LAB Kaspersky Internet Security 7.0 Gebruikershandleiding

2 KASPERSKY INTERNET SECURITY 7.0 Gebruikershandleiding Kaspersky Lab Revisiedatum: mei 2007

3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. BEDREGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID Risicofactoren Manieren van verspreiding Soorten dreigingen Tekenen van infectie Wat te doen bij een vermoeden van infectie Infectie voorkomen HOOFDSTUK 2. KASPERSKY INTERNET SECURITY Wat is er nieuw in Kaspersky Internet Security De componenten van Kaspersky Internet Security beveiliging Real-time beveiligingscomponenten Virusscantaken Update Ondersteuningsdiensten Vereisten voor hardware en software Software pakketten Service voor geregistreerde gebruikers HOOFDSTUK 3. INSTALLATIE VAN KASPERSKY INTERNET SECURITY Installatieprocedure met de Installatiewizard Instellingenwizard Objecten bewaard met versie 6.0 gebruiken Het programma activeren Een activeringsmethode selecteren De activeringscode invoeren Gebruikersregistratie Een licentiesleutelbestand verkrijgen Een licentiesleutelbestand selecteren De activering van het programma voltooien Een beschermingsniveau kiezen Update-instellingen configureren... 44

4 4 Kaspersky Internet Security Een planning voor virusscans configureren De programmatoegang beperken Scan van Programma Integriteit Firewall instellingen configureren De status van een beveiligingszone bepalen Een lijst met netwerkapplicaties genereren De Instellingenwizard voltooien Het programma installeren vanuit de opdrachtregel HOOFDSTUK 4. DE PROGRAMMA-INTERFACE Het systeemvakpictogram Het contextmenu Het hoofdvenster Het instellingenvenster HOOFDSTUK 5. VAN START GAAN Welke beschermingsstatus heeft mijn computer? De status van elke afzonderlijke beschermingscomponent controleren Hoe uw computer scannen op virussen Hoe kritieke locaties van uw computer scannen Hoe een bestand, map of schijf scannen op virussen Hoe Anti-Spam trainen Hoe het programma updaten Wat doen als de bescherming niet actief is HOOFDSTUK 6. BEVEILIGINGSBEHEER De bescherming van uw computer stoppen en hervatten Bescherming pauzeren Bescherming uitschakelen Beschermingsonderdelen pauzeren/stoppen Bescherming hervatten Geavanceerde desinfectietechnologie Het programma draaien op een draagbare computer Runtime prestaties van de computer Probleemoplossing voor de compatibiliteit van Kaspersky Internet Security met andere toepassingen Virusscans en updates uitvoeren als een andere gebruiker... 74

5 Inhoudsopgave Geplande taken en meldingen configureren Types te bewaken malafide software Een vertrouwde zone creëren Uitzonderingsregels Vertrouwde programma s HOOFDSTUK 7. ANTI-VIRUS VOOR BESTANDEN Een beschermingsniveau voor bestanden selecteren Anti-Virus voor Bestanden configureren De te scannen bestandstypes bepalen De beschermde zone definiëren Geavanceerde instellingen configureren Heuristische analyse gebruiken De standaardinstellingen van Anti-Virus voor Bestanden herstellen Acties tegen objecten selecteren Uitgestelde desinfectie HOOFDSTUK 8. ANTI-VIRUS VOOR Een beschermingsniveau selecteren voor Anti-Virus voor instellen Een beschermde groep selecteren verwerking configureren in Microsoft Office Outlook scans configureren in The Bat! Heuristische analyse gebruiken De standaardinstellingen van Anti-Virus voor herstellen Acties tegen gevaarlijke objecten selecteren HOOFDSTUK 9. ANTI-VIRUS VOOR INTERNET Het Beschermingsniveau voor Internet selecteren Anti-Virus voor Internet configureren Een scanmethode instellen Een lijst vertrouwde adressen maken Heuristische analyse gebruiken De standaardinstellingen van Anti-Virus voor Internet herstellen Acties tegen gevaarlijke objecten selecteren HOOFDSTUK 10. PROACTIEVE BESCHERMING Regels voor activiteitscontrole

6 6 Kaspersky Internet Security Scan van Programma-Integriteit Regels voor Scan van Programma-Integriteit configureren Een lijst gemeenschappelijke componenten aanmaken Register Bewaker Registersleutels selecteren voor het opstellen van een regel Een regel aanmaken voor Register Bewaker HOOFDSTUK 11. BESCHERMING TEGEN INTERNETFRAUDE Een lijst vertrouwde nummers aanmaken voor Anti-Inbellen Bescherming van vertrouwelijke gegevens HOOFDSTUK 12. BESCHERMING TEGEN NETWERK AANVALLEN De Firewall instellen Filters instellen Een beveiligingsniveau selecteren Regels voor programma s Regels voor pakketfiltering Regels voor programma s en pakketfiltering optimaliseren Regels rangschikken naar prioriteit Regels voor beveiligde zones Instelling Firewall Indringer Detectie Systeem Pop-up stopper Blokkeren advertenties De standaard blokkeerlijst voor advertenties configureren Witte Lijst Banner Advertenties Zwarte Lijst Banner Advertenties Lijst met gesignaleerde netwerkaanvallen Netwerkactiviteit toestaan en blokkeren HOOFDSTUK 13. BESCHERMING TEGEN SPAM De agressiviteit van Anti-Spam instellen Anti-Spam trainen Training Wizard Trainen met uitgaande s Trainen vanuit uw client Trainen via Anti-Spam rapporten

7 Inhoudsopgave Anti-Spam configureren Scaninstellingen configureren Spamfiltertechnologieën selecteren Drempelwaarden bepalen voor spam en potentiële spam Handmatig witte en zwarte lijsten opstellen Witte lijst adressen en woorden Zwarte lijst adressen en woorden Extra spamfilterfuncties Vangnet Acties tegen Spam Spamverwerking configureren in Microsoft Office Outlook Spamverwerking configureren in Microsoft Outlook Express (Windows Mail) Spamverwerking configureren in The Bat! HOOFDSTUK 14. PARENTAL CONTROL Gebruikersprofiel wijzigen Instellingen van Parental Control Werken met profielen Een beschermingsniveau selecteren Filterinstellingen Standaard profielinstellingen herstellen Instellen van reactie op pogingen om geblokkeerde websites te bezoeken Tijdslimiet op internettoegang HOOFDSTUK 15. UW COMPUTER SCANNEN OP VIRUSSEN Virusscantaken beheren Een lijst opstellen met te scannen objecten Virusscantaken aanmaken Virusscantaken configureren Een beschermingsniveau selecteren De te scannen objecttypes bepalen Geavanceerde virusscaninstellingen Scannen op rootkits Heuristische methoden gebruiken De standaardinstellingen voor scantaken herstellen

8 8 Kaspersky Internet Security Acties selecteren voor objecten Globale scaninstellingen bepalen voor alle scantaken HOOFDSTUK 16. KASPERSKY INTERNET SECURITY TESTEN Het EICAR-testvirus en variaties ervan Anti-Virus voor Bestanden testen Virusscantaken testen HOOFDSTUK 17. PROGRAMMA-UPDATES Update starten Een update ongedaan maken Update-instellingen configureren Een updatelocatie selecteren Methode en objecten selecteren voor de updates Distributie van updates Acties na programma-updates HOOFDSTUK 18. LICENTIESLEUTELS BEHEREN HOOFDSTUK 19. GEAVANCEERDE OPTIES Quarantaine voor mogelijk geïnfecteerde objecten Werken met objecten in Quarantaine Quarantaine instellen Back-up kopieën van gevaarlijke objecten Werken met back-up kopieën Back-up instellen Rapporten Rapportinstellingen configureren Het tabblad Gedetecteerd Het tabblad Gebeurtenissen Het tabblad Statistieken Het tabblad Instellingen Het tabblad Register Het tabblad Privacybescherming Het tabblad Phishing Het tabblad Verborgen Inbelpogingen Het tabblad Netwerkaanvallen Het tabblad Geblokkeerde computers

9 Inhoudsopgave Het tabblad Activiteit van programma Het tabblad Pakketfiltering Het tabblad Pop-upvensters Het tabblad Advertenties Het tabblad Actieve verbindingen Het tabblad Geopende poorten Het tabblad Verkeer Herstelschijf Een herstelschijf maken De herstelschijf gebruiken Een lijst gecontroleerde poorten opstellen Beveiligde verbindingen scannen De proxy server instellen De Interface van Kaspersky Internet Security configureren Geavanceerde opties gebruiken Melding van gebeurtenissen in Kaspersky Internet Security Types meldingen en wijze van berichtgeving Meldingen per configureren Rapportinstellingen configureren Zelfbescherming en toegangsbeperking Instellingen van Kaspersky Internet Security importeren en exporteren De standaardinstellingen herstellen Technische ondersteuning Het programma afsluiten HOOFDSTUK 20. MET HET PROGRAMMA WERKEN VIA DE OPDRACHTREGEL Het programma activeren Programmacomponenten en taken beheren Anti-virusscans Programma-updates Instellingen ongedaan maken Beschermingsinstellingen exporteren Instellingen importeren Het programma starten Het programma stoppen Een trace bestand maken

10 10 Kaspersky Internet Security Help bekijken Return codes vanuit de opdrachtregelinterface HOOFDSTUK 21. HET PROGRAMMA WIJZIGEN, HERSTELLEN EN VERWIJDEREN Het programma wijzigen, herstellen, en verwijderen met de Installatiewizard Het programma verwijderen vanaf de opdrachtregel HOOFDSTUK 22. VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ) BIJLAGE A. REFERENTIE-INFORMATIE A.1. Lijst bestanden die op extensie worden gescand A.2. Geldige maskers om bestanden uit te sluiten A.3. Geldige uitzonderingsmaskers volgens indeling van Virus Encyclopedie BIJLAGE B. KASPERSKY LAB B.1. Andere producten van Kaspersky Lab B.2. Contacteer ons BIJLAGE C. LICENTIEOVEREENKOMST

11 HOOFDSTUK 1. BEDREGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID De informatietechnologie heeft zich snel ontwikkeld en is doorgedrongen tot vele aspecten van het menselijk bestaan, en zo zijn ook het aantal en het bereik van de misdrijven gericht op het verbreken van de informatiebescherming, sterk toegenomen. Cybercriminelen hebben grote interesse getoond in de activiteiten van zowel staatsstructuren als commerciële ondernemingen. Ze proberen vertrouwelijke informatie te stelen of bekend te maken, hetgeen de reputatie van de bedrijven niet ten goede komt, de bedrijfscontinuïteit verstoort en de informatiebronnen van een organisatie kunnen schaden. Deze daden kunnen grote schade aanrichten aan zowel materiële als immateriële eigendommen. Niet alleen grote bedrijven lopen gevaar, ook individuele gebruikers kunnen worden aangevallen. Criminelen kunnen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld nummers en wachtwoorden van bankrekeningen en creditcards), of een computer doen vastlopen. Via bepaalde types aanvallen kunnen hackers volledige toegang tot een computer verkrijgen, die vervolgens kan worden gebruikt als onderdeel van een zombie netwerk van geïnfecteerde computers om servers aan te vallen, spam te versturen, vertrouwelijke informatie te winnen en nieuwe virussen en Trojans te verspreiden. Vandaag de dag wordt algemeen erkend dat informatie iets waardevols is dat beschermd moet worden. Tegelijkertijd moet informatie toegankelijk zijn voor diegenen die deze gegrond nodig hebben (bijvoorbeeld werknemers, klanten en zakenpartners). Vandaar de nood een uitgebreid informatiebeveiligingssysteem te ontwikkelen dat rekening houdt met alle mogelijke gevaren, zij het menselijke, van mensenhand of natuurlijke rampen. Bovendien moet het systeem gebruikmaken van een compleet scala aan verdedigingsmaatregelen, op fysiek, administratief en softwareniveau Risicofactoren Een persoon, een groep mensen, of fenomenen die losstaan van menselijk handelen, kunnen een bedreiging vormen voor de informatiebeveiliging. We kunnen alle risicofactoren onderbrengen bij één van de volgende drie groepen:

12 12 Kaspersky Internet Security 7.0 De menselijke factor. Deze houdt acties in van mensen die geautoriseerde of ongeautoriseerde toegang hebben tot informatie. De risico s in deze groep kunnen onderverdeeld worden in: Extern, zoals cyber criminelen, hackers, Internet scams, gewetenloze partners en criminele organisaties. Intern, bijvoorbeeld professionele en thuisgebruikers van pc s. Hier kunnen handelingen opzettelijk of toevallig zijn. De technologische factor. Deze risico s zijn gerelateerd aan technische problemen het gebruik van informatieverwerkende software en hardware die verouderd of van slechte kwaliteit zijn. Dit kan de installatie ontregelen en leidt vaak tot dataverlies. De factor natuurrampen. Hiermee bedoelen we de hele serie gebeurtenissen door de natuur veroorzaakt en onafhankelijk van het menselijk handelen. We moeten met al deze bronnen rekening houden bij het ontwikkelen van een gegevensbeveiligingssysteem. Deze gebruikershandleiding concentreert zich op het domein dat rechtstreeks is gerelateerd aan de expertise van het Kaspersky Lab de externe risico s waar menselijk handelen mee gepaard gaat Manieren van verspreiding Naarmate de moderne computertechnologie en communicatiemiddelen zich ontwikkelen, krijgen hackers meer en meer gelegenheid tot het verspreiden van virussen en andere schadelijke programma s. Laten we ze eens nader bekijken: Internet Het Internet is uniek aangezien het niemands eigendom is en geen geografische grenzen kent. Dit heeft op vele manieren geleid tot de ontwikkeling van online instrumenten en de uitwisseling van informatie. Vandaag de dag kan iedereen gegevens opvragen op het Internet of een eigen website aanmaken. Maar het zijn ook deze eigenschappen van het wereldwijde web die hackers de mogelijkheid verschaffen misdaden te begaan op het Internet, en die het moeilijk maken deze hackers te vinden en te bestraffen. Hackers plaatsen virussen en andere schadelijke programma s op websites en vermommen ze als nuttige freeware. Bovendien kunnen scripts die automatisch opstarten wanneer u een webpagina opent, schadelijke bewerkingen uitvoeren op uw computer, zoals het wijzigen

13 Bedregingen voor computerveiligheid 13 van uw systeemregister, het ophalen van persoonlijke gegevens zonder uw toestemming en het installeren van schadelijke programma s. Met behulp van netwerktechnologieën kunnen hackers op afstand pc s en bedrijfsservers aanvallen. Door dergelijke aanvallen kunnen hulpbronnen van uw systeem buiten werking worden gesteld of, buiten uw weten om, worden ingeschakeld als onderdeel van een zombie netwerk, waardoor hackers volledige toegang verkrijgen tot een hulpbron en dus ook tot de daarop opgeslagen informatie. Sinds het, ten slotte, mogelijk is met creditcards en elektronisch geld online te winkelen, deel te nemen aan veilingen en uw bankzaken te regelen, zijn online zwendels meer en meer gebruikelijk geworden. Intranet Het Intranet is een intern netwerk, speciaal ontworpen voor de informatieverwerking binnen een bedrijfs- of thuisnetwerk. Een intranet is een ééngemaakte ruimte voor het opslaan, uitwisselen en toegang krijgen tot informatie, en dit voor alle computers aangesloten op het netwerk. Dit betekent dat indien één computer van het netwerk geïnfecteerd is, de andere ook aanzienlijk risico op infectie lopen. Om deze situaties te voorkomen, moeten zowel de individuele computers als het netwerk beschermd worden. Aangezien er op de overgrote meerderheid van computers een cliënt is geïnstalleerd en omdat schadelijke programma s de inhoud van elektronische adresboeken benutten, zijn de omstandigheden meestal gunstig voor het verspreiden van deze schadelijke programma s. De gebruiker van een geïnfecteerde host computer verzendt, onbewust, geïnfecteerde s naar andere bestemmelingen die op hun beurt weer geïnfecteerde boodschappen verzenden. Het komt, bijvoorbeeld, vaak voor dat geïnfecteerde bestanden onopgemerkt blijven indien ze worden verspreid met bedrijfsinformatie via het interne systeem van een onderneming. In dat geval is er dus een aanzienlijke groep mensen de dupe van. Het kan gaan om honderden of duizenden werknemers, en mogelijks tienduizenden abonnees. Behalve het risico op schadelijke programma s, schuilt er het probleem van de elektronische junkmail, ook wel spam genoemd. Al levert de junkmail geen rechtstreeks gevaar op voor een computer, spam vergroot de druk op servers, verslindt bandbreedte, overbelast de mailbox van de gebruiker, en verspilt arbeidsuren met financiële schade als gevolg. Hackers zijn ook gebruik gaan maken van massamailings en sociaal wetenschappelijke technieken om gebruikers te overtuigen de s te

14 14 Kaspersky Internet Security 7.0 openen of op een link naar een bepaalde website te klikken. Bijgevolg zijn filtercapaciteiten voor junkmail waardevol voor verschillende doeleinden: spam stoppen; nieuwe types online fraude zoals phishing bestrijden; de verspreiding van schadelijke programma s stoppen. Verwijderbare opslagmedia Verwijderbare opslagmedia (floppies, cd/dvd-roms en USB flash drives) worden veelal gebruikt voor het opslaan en overbrengen van informatie. Als u een bestand met daarop een schadelijke code, dat is opgeslagen op een verwijderbaar opslagapparaat, opent, kan dit de gegevens die zijn opgeslagen op de lokale computer beschadigen en het virus verspreiden naar de andere stations van de computer of de andere computers van het netwerk Soorten dreigingen Er zijn vandaag vele bedreigingen voor de computerveiligheid. Dit gedeelte behandelt de dreigingen die worden geblokkeerd door Kaspersky Internet Security. Wormen Deze categorie schadelijke programma s verspreidt zichzelf hoofdzakelijk door te profiteren van zwakke plekken in besturingssystemen. De benaming komt voort uit de manier waarop wormen van computer naar computer kruipen, met behulp van netwerken en . Hierdoor kunnen wormen zich uiterst snel verspreiden. Wormen dringen een computer binnen, zoeken de netwerkadressen van andere computers, en zenden een pakket van kopieën van zichzelf naar deze adressen. Bovendien maken wormen vaak gebruik van adresboeken van clients. Een aantal van deze schadelijke programma s maken wel eens werkmappen aan op de systeemschijven, maar ze kunnen opereren zonder hulpmiddelen, met uitzondering van werkgeheugen (RAM). Virussen Virussen zijn programma s die andere bestanden infecteren door er hun eigen code aan toe te voegen om zo grip te krijgen op de geïnfecteerde bestanden zodra deze geopend worden. Deze eenvoudige definitie geeft de fundamentele werking van een virus aan infectie. Trojans Trojans zijn programma s die ongeautoriseerde handelingen uitvoeren op computers, zoals informatie verwijderen van de schijfstations, het

15 Bedregingen voor computerveiligheid 15 systeem blokkeren, vertrouwelijke informatie stelen, enzovoort. Deze categorie schadelijke programma s is geen virus in de traditionele betekenis van het woord, want Trojans infecteren geen andere computers of gegevens. Trojans kunnen niet uit zichzelf computers binnendringen en worden verspreid door hackers, die ze als gewone software vermommen. De door hen aangerichte schade kan deze veroorzaakt door een traditioneel virus sterk overtreffen. Wormen zijn de laatste tijd de meest voorkomende schadelijke programma s die computergegevens aantasten, gevolgd door virussen en Trojans. Sommige schadelijke programma s combineren aspecten van twee of zelfs alle drie de categorieën. Adware Adware bestaat uit programma s opgenomen in software, die niet gekend zijn door de gebruiker en ontworpen werden om reclameboodschappen weer te geven. Over het algemeen wordt adware verwerkt in gratis software. De reclame bevindt zich in de interface van het programma. Deze programma s verzamelen ook vaak persoonlijke gegevens van de gebruiker en spelen deze door naar de programmaontwikkelaar, veranderen de browserinstellingen (startpagina en zoekpagina s, beschermingsniveaus, enz.) en veroorzaken verkeer waar de gebruiker geen controle over heeft. Dit kan leiden tot een breuk in de beveiliging en tot rechtstreekse financiële verliezen. Spyware Deze software verzamelt informatie over een bepaalde gebruiker of organisatie zonder diens medeweten. Spyware slaagt er vaak in volledig onopgemerkt te blijven. Over het algemeen is het doel van spyware: Riskware het traceren van de handelingen die een gebruiker op de computer verricht; het verzamelen van informatie over de inhoud van uw harde schijf; in dergelijke gevallen betekent dit gewoonlijk het scannen van verscheidene bestanden en het systeemregister om zo een lijst samen te stellen met de software die op de computer is geïnstalleerd; het verzamelen van informatie over de kwaliteit van de verbinding, bandbreedte, modemsnelheid enz. Potentieel gevaarlijke programma s, zoals software die geen schadelijke functie heeft maar deel kan uitmaken van de ontwikkelingsomgeving van schadelijke programma s of door hackers kan worden gebruikt als hulpcomponent voor schadelijke programma s. Deze categorie bevat

16 16 Kaspersky Internet Security 7.0 programma s met achterdeurtjes en kwetsbaarheden, evenals utilities voor beheer op afstand, keyboard lay-out togglers, IRC-clients, FTPservers en allerlei instrumenten om processen te stoppen of hun bewerkingen te verbergen. Een andere soort schadelijke programma s gelijkaardig aan adware, spyware en riskware, zijn die programma s die inhaken in uw webbrowser en het verkeer sturen. De webbrowser zal andere dan de door u gewenste websites openen. Jokes Software die geen rechtstreekse schade aanricht, maar boodschappen weergeeft die stellen dat er al schade is aangericht of onder bepaalde omstandigheden zal worden aangericht. Deze programma s waarschuwen gebruikers vaak voor onbestaande gevaren, met bijvoorbeeld boodschappen die de gebruiker ervoor waarschuwen dat de harde schijf zal worden geformatteerd (terwijl dit nooit echt zal gebeuren), of dat er virussen werden gevonden in onaangetaste bestanden. Rootkits Dit zijn programma s die worden gebruikt om kwaadaardige activiteiten te verbergen. Ze maskeren schadelijke programma s om antivirusprogramma s op afstand te houden. Rootkits wijzigen de basisfuncties van het besturingssysteem van de computer om op die manier zowel hun eigen aanwezigheid als de bewerkingen die de hacker uitvoert op de geïnfecteerde computer te verbergen.

17 Bedregingen voor computerveiligheid 17 Overige gevaarlijke programma s Dit zijn programma s die zijn ontwikkeld om, bijvoorbeeld, denial of service-aanvallen (DoS, verstikkingsaanval) uit te voeren op servers op afstand, andere computers binnen te dringen, en programma s die onderdeel zijn van de ontwikkelingsomgeving van schadelijke programma s. Het gaat hier om programma s zoals hack tools, virusmakers, kwetsbaarheidscanners, wachtwoordkrakers, en andere soorten programma s die netwerkbronnen kunnen kraken of systemen kunnen binnendringen. Hacker-aanvallen Hacker-aanvallen kunnen ofwel door hackers ofwel door schadelijke programma s opgezet worden. Deze zijn bedoeld om informatie te stelen van een computer op afstand waardoor het systeem wordt verstoord of volledige controle over de systeembronnen wordt verworven. U vindt een uitgebreide beschrijving van de soorten aanvallen die door Kaspersky Internet Security worden geblokkeerd in afdeling 12.9, Lijst met gesignaleerde netwerkaanvallen. Enkele soorten online fraude Phishing is een vorm van online fraude waarbij via massamailing vertrouwelijke informatie, meestal van financiële aard, van de gebruiker wordt gestolen. Phishing s worden zo opgesteld dat ze bijna identiek lijken aan informatieve s van banken en algemeen bekende bedrijven. Deze s bevatten links naar nepsites die door de hackers werden ontworpen, volledig naar het model van de website van de echte organisatie. Op deze site wordt de gebruiker gevraagd om, bijvoorbeeld, zijn creditcardnummer en andere vertrouwelijke informatie in te voeren. Autodialers voor pay-per-use websites - soort van online fraude die bestaat in ongeautoriseerd gebruik van pay-per-use Internet diensten, gewoonlijk pornografische websites. De dialers die door hackers worden geïnstalleerd, brengen een modemverbinding tot stand tussen uw computer en het nummer van de betaaldienst. Vaak zijn dit telefoonnummers met erg hoge tarieven en wordt de gebruiker geconfronteerd met enorme telefoonrekeningen. Opdringerige advertenties Hier gaat het over pop-upvensters en banner advertenties die zich openen terwijl u uw webbrowser gebruikt. De informatie in deze vensters is gewoonlijk niet van nut voor de gebruiker. Pop-upvensters en banner advertenties leiden de gebruiker af van zijn werk en nemen bandbreedte in.

18 18 Kaspersky Internet Security 7.0 Spam Spam is anonieme junkmail met een uiteenlopende inhoud: advertenties; politieke berichten; verzoeken om hulp; s die erom vragen grote sommen geld te investeren of deel te nemen aan piramidespelen; s bedoeld om wachtwoorden en creditcardnummers te stelen en s met het verzoek doorgestuurd te worden aan vrienden (kettingbrieven). Spam vormt een aanzienlijk belasting voor mail servers en houdt het risico in op het verlies van belangrijke gegevens. Kaspersky Internet Security hanteert twee methodes voor het opsporen en blokkeren van deze bedreigingen: Reactief bij deze methode gaat het programma op zoek naar schadelijke objecten aan de hand van een permanent bijgewerkte database. Voor deze methode is ten minste één instantie van de dreiging nodig, zodat diens signatuur aan de aan database kan worden toegevoegd en met de database update kan worden verdeeld. Proactief in tegenstelling tot de reactieve bescherming, is deze methode niet gebaseerd op de analyse van de code van het object, maar op het systeemgedrag. Deze methode is bedoeld om nieuwe dreigingen op te sporen die nog niet voorkomen in de database met signatures van dreigingen. Door beide methodes toe te passen, biedt Kaspersky Internet Security een allesomvattende beveiliging van uw computer tegen zowel bekende als nieuwe dreigingen. Opgelet: Van nu af aan verwijst de term "virus" naar schadelijke en gevaarlijke programma s. Het type schadelijke programma s zal enkel worden verduidelijkt waar dat nodig is voor een beter begrip van het onderwerp Tekenen van infectie Er zijn een aantal symptomen die kunnen wijzen op een geïnfecteerde computer. De volgende gebeurtenissen zijn goede indicatoren van aantasting van een computer door een virus: Onverwachte boodschappen of beelden verschijnen op uw scherm, of u hoort ongewone geluiden; De lader van de CD/DVD-ROM opent en sluit onverwachts;

19 Bedregingen voor computerveiligheid 19 De computer start willekeurig een programma op zonder uw hulp; Waarschuwingsberichten verschijnen op het scherm over een programma dat probeert verbinding te maken met het Internet, terwijl u niet om iets dergelijks heeft gevraagd; Er zijn ook verscheidene tekenen die wijzen op een virusinfectie via Vrienden of kennissen vertellen over berichten van u die u nooit verzonden heeft; Uw Inbox herbergt een groot aantal berichten zonder afzender of header. Hier moet wel opgemerkt worden dat deze symptomen andere oorzaken kunnen hebben dan virussen. Bij , bijvoorbeeld, kunnen aangetaste berichten verstuurd worden met u als afzender maar niet van op uw computer. Er zijn ook niet rechtstreekse aanwijzingen dat uw computer is aangetast: Uw computer loopt regelmatig vast of crasht; Uw computer laadt de programma s langzaam; Het besturingssysteem van uw computer start niet op; Bestanden en mappen verdwijnen of de inhoud ervan is vervormd; De harde schijf wordt regelmatig aangesproken (het lichtje knippert); De Internetbrowser (vb. Microsoft Internet Explorer) loopt vast of gedraagt zich ongewoon (u kunt bijvoorbeeld een programmavenster niet sluiten). In 90% van de gevallen worden deze onrechtstreekse aanwijzingen veroorzaakt door het slecht functioneren van de hardware of software. Ondanks het feit dat zulke symptomen zelden wijzen op infectie, raden we toch aan dat u, van zodra u ze ontdekt, uw computer volledig scant (zie 5.3) Wat te doen bij een vermoeden van infectie Als u merkt dat uw computer zich vreemd gedraagt 1. Raak niet in paniek! Dat is de gouden regel, die u verlies van belangrijke gegevens kan besparen. 2. Verbreek de internetverbinding of de verbinding met het lokale netwerk, indien uw computer hierop is aangesloten.

20 20 Kaspersky Internet Security Als uw computer niet wil opstarten vanaf de harde schijf (de computer geeft een foutmelding wanneer u hem aanzet), probeer hem dan op te starten in veilige modus of met de Microsoft Windows opstartdiskette die u hebt gemaakt voor in noodgevallen bij het installeren van uw besturingssysteem. 4. Vooraleer ook maar iets te doen, maakt u een back-up van uw werk, die u bewaart op een verwijderbaar opslagmedium (diskette, CD/DVD, flash drive, enz.). 5. Installeer Kaspersky Internet Security, als u dit al niet gedaan heeft. 6. Update de database en programma onderdelen (zie 5.7). Download, indien mogelijk, de updates van het Internet via een andere, onaangetaste computer, bijvoorbeeld bij een vriend, in een internetcafé of op het werk. Het is beter een andere computer te gebruiken aangezien er, als u een aangetaste computer verbindt met het Internet, een kans is dat het virus belangrijke informatie zal versturen naar hackers of dat het zichzelf zal doorsturen naar de adressen uit uw adressenbestand. Daarom moet u, indien u vermoedt dat uw computer is aangetast door een virus, onmiddellijk de verbinding met het Internet verbreken. U kunt ook updates van definities van dreigingen verkrijgen op diskette van Kaspersky Lab of zijn verdelers en uw definities updaten aan de hand van deze diskette. 7. Stel het beschermingsniveau in dat wordt aanbevolen door de experts van Kaspersky Lab. 8. Start een volledige scan van uw computer (zie 5.3) Infectie voorkomen Zelfs de meest betrouwbare en weloverwogen maatregelen kunnen geen 100% bescherming garanderen tegen computervirussen en Trojans, maar als u een aantal regels volgt, verkleint de kans op virusaanvallen en de potentiële schade aanzienlijk. Een van de basismethoden in de strijd tegen virussen is, net zoals in de geneeskunde, tijdige preventie. De bescherming van uw computer houdt een eerder beperkt aantal regels in die, indien ze worden nageleefd, de kans op besmetting met een virus en op gegevensverlies aanzienlijk kunnen verkleinen. De rest van dit hoofdstuk behandelt de basisregels voor computerveiligheid die, indien u ze opvolgt, het risico op virusaanvallen helpen verkleinen. Regel nr. 1: Gebruik antivirus software en Internet Security programma s, als volgt: Installeer Kaspersky Internet Security zo snel mogelijk.

21 Bedregingen voor computerveiligheid 21 Update op regelmatige basis de signatures van dreigingen van het programma (zie 5.7). Bij virusuitbraken kunnen meermaals per dag nieuwe updates beschikbaar zijn. In een dergelijke situatie worden de signatures van dreigingen op de update servers van het Kaspersky Lab onmiddellijk bijgewerkt. Stel de veiligheidsinstellingen in zoals aanbevolen door Kaspersky Lab voor uw computer. Zodra uw computer is opgestart, zal hij voortdurend worden beveiligd, en het zal voor virussen moeilijker zijn uw computer aan te tasten. Stel de instellingen zo in dat er een volledige scan wordt uitgevoerd, zoals aanbevolen door Kaspersky Lab, en plan minstens één scan per week. Als u Firewall niet heeft geïnstalleerd, raden we u aan dit te doen om uw computer te beschermen bij gebruik van het Internet. Regel nr. 2: Wees voorzichtig wanneer u nieuwe gegevens naar uw computer kopieert: Scan alle verwijderbare opslagmedia, zoals diskettes, CD/DVD s en flash drives, op virussen vooraleer ze te gebruiken (zie 5.5). Wees op uw hoede met s. Open geen bijlagen van s, indien u niet zeker bent dat ze voor u zijn bestemd, zelfs niet wanneer ze door een bekende van u werden verstuurd. Wees voorzichtig met informatie die u via het Internet verkregen heeft. Als een website voorstelt dat u een nieuw programma installeert, wees er dan zeker van dat deze site een veiligheidscertificaat heeft. Als u een uitvoerbaar bestand kopieert van het Internet of lokale netwerk, vergeet dit dan niet te scannen met Kaspersky Internet Security. Wees kritisch bij het bezoeken van websites. Veel sites zijn geïnfecteerd met gevaarlijke scriptvirussen en Internetwormen. Regel nr. 3: Kijk aandachtig uit naar informatie van Kaspersky Lab. Kaspersky Lab kondigt een nieuwe virusuitbraak meestal nog lang voordat deze het hoogtepunt heeft bereikt, aan. De kans op infectie is nog klein en u heeft tijd genoeg om u te beveiligen tegen het nieuwe virus door de bijgewekte databases te downloaden. Regel nr. 4: Vertrouw geen vals alarm over virussen, zoals nepprogramma s en s over infectiegevaar. Regel nr. 5: Gebruik de Microsoft Windows Update tool en installeer regelmatig updates voor het Microsoft Windows besturingssysteem. Regel nr. 6: Koop originele softwarekopieën bij officiële verdelers. Regel nr. 7: Beperk het aantal mensen dat gebruik maakt van uw computer.

22 22 Kaspersky Internet Security 7.0 Regel nr. 8: Verklein het risico op de vervelende gevolgen van een potentiële infectie: Maak regelmatig een back-up van uw gegevens. Bij gegevensverlies, kan het systeem vrij snel hersteld worden als u een back-up heeft. Bewaar installatiediskettes, cd s, flash drives en andere opslagmedia met software en waardevolle informatie op een veilige plaats. Creëer een Herstelschijf (zie 19.4) waarmee u de computer, met een onaangetast besturingssysteem, kan opstarten. Regel nr. 9: Bekijk regelmatig de lijst met geïnstalleerde programma s op uw computer. Hiertoe opent u Programma s Wijzigen of Verwijderen in het Configuratiescherm. U kunt ook gewoon de inhoud van de map Program Files bekijken. U ontdekt daar misschien software die op uw computer werd geïnstalleerd zonder uw medeweten, bijvoorbeeld, terwijl u gebruikmaakte van het Internet of een ander programma installeerde. Zulke programma s vormen bijna altijd riskware.

23 HOOFDSTUK 2. KASPERSKY INTERNET SECURITY 7.0 Kaspersky Internet Security 7.0 luidt een nieuwe generatie producten voor gegevensbeveiliging in. Wat Kaspersky Internet Security 7.0 vooral onderscheidt van andere software, zelfs van andere producten van Kaspersky Lab, is de veelzijdige aanpak van gegevensbeveiliging die dit programma gebruikt Wat is er nieuw in Kaspersky Internet Security 7.0 Kaspersky Internet Security 7.0 (voortaan omschreven als Kaspersky Internet Security of het programma ) gebruikt een nieuwe aanpak van gegevensbeveiliging. Het hoofdelement van het programma combineert de reeds bestaande elementen van al de producten van het bedrijf in één beveiligingsoplossing. Het programma biedt beveiliging tegen virussen, spamen hacker-aanvallen. Nieuwe onderdelen bieden bescherming tegen nog onbekende dreigingen en bepaalde soorten internetfraude en geven verder de mogelijkheid om de gebruikerstoegang tot het internet te bewaken en zonodig te beperken. U zult niet langer meerdere producten op uw computer te hoeven installeren om een globale bescherming te genieten. U moet enkel maar Kaspersky Internet Security 7.0 installeren. Een allesomvattende bescherming bewaakt alle inkomende en uitgaande gegevenskanalen. Alle componenten van het programma hebben flexibele instellingen waardoor Kaspersky Internet Security kan worden aangepast aan de behoeften van elke gebruiker. Het hele programma kan geconfigureerd worden vanaf één locatie. Laten we de nieuwigheden van Kaspersky Internet Security eens bekijken: Nieuwe beveiligingselementen: Kaspersky Internet Security beschermt uw computer niet enkel tegen reeds bekende schadelijke programma s, maar ook tegen programma s die nog niet werden ontdekt. Proactieve Bescherming (zie Hoofdstuk 10) is de grootste troef van het programma. Deze functie analyseert het gedrag van toepassingen die op uw computer geïnstalleerd zijn,

24 24 Kaspersky Internet Security 7.0 controleert veranderingen in het systeemregister en vecht tegen verborgen dreigingen. Dit component hanteert een heuristische analyse om verschillende soorten kwaadaardige activiteiten op te sporen en te registreren, waardoor handelingen uitgevoerd door schadelijke programma s kunnen worden teruggedraaid en het systeem kan worden hersteld tot de toestand voor de schadelijke activiteit. Het programma beschermt de gebruikers tegen rootkits en autodialers, blokkeert advertentiebalken, pop-upvensters en schadelijke scripts die vanaf websites worden ingeladen. Verder spoort het programma ook phishing sites op en worden gebruikers beschermd tegen het ongeoorloofd verzenden van vertrouwelijke gegevens (wachtwoorden voor internetverbindingen, of ftp servers). De Anti-Virus voor Bestanden -technologie werd verbeterd om de belasting op de centrale processor en schijfsubsystemen te verlagen en de scansnelheid voor bestanden te verhogen met checker en iswift. Door op deze manier te werk te gaan, vermijdt het programma bestanden dubbel te scannen. Het scanproces loopt nu als een achtergrondtaak, waardoor de gebruiker de computer kan blijven gebruiken. Indien er concurrentie voor systeembronnen is, pauzeert de scan totdat de gebruiker zijn handeling heeft afgerond en gaat hierna verder vanaf het punt waar hij gestopt was. Het programma voorziet in afzonderlijke taken voor het scannen van kritieke locaties van de computer en van opstart objecten die, in geval ze geïnfecteerd zouden raken, ernstige gevolgen kunnen teweeg brengen. Er zijn ook taken voor het detecteren van rootkits die worden gebruikt om schadelijke software te verbergen op uw systeem. U kunt deze taken zo configureren dat ze automatisch worden uitgevoerd telkens u de computer opstart. De bescherming van tegen schadelijke programma s en spam is aanzienlijk verbeterd. Het programma scant de volgende protocollen op virussen en spam: IMAP, SMTP, POP3, ongeacht de client die u gebruikt; NNTP (enkel virusscan), ongeacht de gebruikte client; Ongeacht het protocol (onder meer MAPI, HTTP), als u plug-ins gebruikt voor Microsoft Office Outlook en The Bat!. Speciale plug-ins zijn beschikbaar voor de meest gebruikte clients, zoals Microsoft Office Outlook, Microsoft Outlook Express (Windows Mail), en TheBat!. Deze installeren beveiliging tegen zowel virussen als spam rechtstreeks in de client.

25 Kaspersky Internet Security Anti-Spam wordt getraind terwijl u werkt met de s in uw inbox, rekening houdend met alle details over hoe u omgaat met uw . De functie biedt maximale flexibiliteit voor het instellen van spamdetectie. De training is gebaseerd op het Bayes algoritme. U kunt verder zwarte en witte lijsten opstellen van geadresseerden en sleutelzinnen die als spam markeren. Anti-Spam gebruikt een phishing-database, die s kan filteren die speciaal werden ontworpen om vertrouwelijke financiële informatie te achterhalen. Het programma filtert inkomend en uitgaand verkeer, traceert en blokkeert gevaren van gebruikelijke netwerkaanvallen, en laat u in Onzichtbare Modus het Internet gebruiken. Wanneer u met een combinatie van netwerken werkt, kunt u ook aangeven welke netwerken volledig te vertrouwen zijn en welke met extreme omzichtigheid moeten worden bewaakt. De meldingen aan de gebruiker (zie ) werden uitgebreid voor bepaalde gebeurtenissen die zich voordoen tijdens de werking van het programma. U kunt de meldingswijze voor elk van deze soorten gebeurtenissen selecteren door te kiezen tussen s, geluidssignalen, of rapportering. Het programma is nu ook in staat verkeer doorgestuurd over SSLprotocol te scannen. Nieuwe functies werden toegevoegd, zoals zelfbeschermingtechnologie voor het programma, bescherming tegen ongeautoriseerde externe toegang tot de diensten van Kaspersky Internet Security, en wachtwoordbescherming voor programma-instellingen. Deze eigenschappen helpen te voorkomen dat schadelijke programma s, hackers en ongeautoriseerde gebruikers de beveiliging uitschakelen. De mogelijkheid een Herstelschijf aan te maken, werd ook opgenomen. Met deze schijf kunt u uw besturingssysteem herstarten na een virusaanval en het scannen op schadelijke objecten. Met de nieuwe Kaspersky Internet Security component, Parental Control, kunnen gebruikers de internettoegang vanaf de computer bewaken. De functie kan de toegang van een gebruiker tot bepaalde internetsites toestaan of blokkeren. Dit onderdeel biedt bovendien de mogelijkheid om de tijd die een gebruiker online doorbrengt, te beperken. Tenslotte werd er een News Agent toegevoegd. Dit is een module die speciaal is ontworpen om in real-time nieuws te ontvangen van Kaspersky Lab.

26 26 Kaspersky Internet Security 7.0 Nieuwe elementen in de programma-interface De nieuwe interface van Kaspersky Internet Security maakt de programmafuncties duidelijk en makkelijk in gebruik. Ook kunt u de opmaak van het programma wijzigen door uw eigen stijl en kleurenschema te gebruiken. Terwijl u gebruikmaakt van het programma, krijgt u regelmatig advies: Kaspersky Internet Security bericht u over de beschermingsgraad en omvat een uitgebreide Help sectie. De ingebouwde Security Wizard biedt een volledig overzicht van de beschermingsstatus van de host en geeft de mogelijkheid om onmiddellijk problemen op te lossen. Nieuwe elementen voor programma-updates Deze versie van de applicatie introduceert onze verbeterde updateprocedure: Kaspersky Internet Security controleert nu automatisch de updatebron voor updatepakketten. Als het programma nieuwe updates opmerkt, downloadt en installeert het deze op uw computer. Het programma download updates oplopend, waardoor bestanden die reeds werden gedownload, genegeerd worden. Hierdoor is er tot tien maal minder downloadverkeer voor updates. Updates worden gedownload van de meest efficiënte updatebron. U kunt ervoor kiezen om de proxy-server niet te gebruiken, door programma-updates van een lokale bron te downloaden. Dit vermindert het verkeer op de proxy-server opmerkelijk. Het programma bevat ook een terugdraaifunctie die de vorige versie van een database weer kan oproepen, indien de bestanden bijvoorbeeld zijn beschadigd of er een fout optreedt tijdens het kopiëren. Er is een functie toegevoegd voor de distributie van updates naar een lokale map om zo andere netwerkcomputers toegang hiertoe te geven en zo bandbreedte te besparen De componenten van Kaspersky Internet Security beveiliging De bescherming van Kaspersky Internet Security is ontwikkeld met de risicofactoren in gedachten. Met ander woorden, ieder gevaar wordt met een eigen programmacomponent op afstand gehouden, het controleert het gevaar en komt, waar nodig, in actie om het schadelijke effect op de gebruikersgegevens te voorkomen. Dit maakt het systeem flexibel, met

27 Kaspersky Internet Security eenvoudige configuratieopties voor alle componenten die voldoen aan de behoeften van de gebruiker of het hele bedrijf. Kaspersky Internet Security bevat: Real-time beveiligingscomponenten (zie 2.2.1) voor de real-time beveiliging van alle gegevenstransfers en toegangswegen tot uw computer. Scantaken voor virussen (zie 2.2.2) waarmee u afzonderlijke bestanden, mappen, schijfstations of regio s kunt scannen op virussen, of de volledige computerscan kunt uitvoeren. Updates (zie 2.2.3) zorgen ervoor dat de interne onderdelen van het programma en de databases die worden gebruikt om te scannen op de aanwezigheid van schadelijke software, hackeraanvallen en spam, steeds bijgewerkt zijn Real-time beveiligingscomponenten De volgende onderdelen beveiligen uw computer in real-time: Anti-Virus voor Bestanden Een bestandensysteem kan virussen en andere schadelijke programma s bevatten. Zulke schadelijke programma s kunnen op een dag uw computer binnendringen via een diskette of het Internet en vervolgens jarenlang inactief in uw het bestandssysteem van uw computer opgeslagen blijven zonder dat u hier iets van merkt. Het schadelijke bestand hoeft dan enkel maar aangeroerd te worden om het virus onmiddellijk te activeren. Anti-Virus voor bestanden is het onderdeel dat het bestandensysteem van uw computer bewaakt. Het scant alle bestanden die worden geopend, uitgevoerd of bewaard op uw computer en alle aangesloten schijfstations. Het programma onderschept elke poging om toegang te krijgen tot een bestand, scant het bestand op gekende virussen en maakt het slechts beschikbaar voor verder gebruik als het niet geïnfecteerd is of succesvol schoongemaakt werd door Anti-Virus voor Bestanden. Als een bestand om welke reden dan ook niet schoongemaakt kan worden, zal het worden verwijderd, maar niet voordat er een kopie van het bestand bewaard is in de back-upmap (zie 19.2), of verplaatst is naar Quarantaine (zie 19.1). Anti-Virus voor wordt veel gebruikt voor het verspreiden van schadelijke programma s en is een van de meest gebruikte methodes om wormen te

28 28 Kaspersky Internet Security 7.0 verspreiden. Hierdoor is het dus zeer belangrijk om alle berichten te bewaken. Het Anti-Virus voor component scant alle inkomende en uitgaande s. Het onderzoekt alle s op schadelijke programma s. Een e- mail is enkel beschikbaar voor de geadresseerde indien hij geen gevaarlijke onderdelen bevat. Anti-Virus voor Internet Door websites te openen, riskeert uw computer infecties met virussen die worden geïnstalleerd door scripts die op dergelijke websites schuilgaan; verder riskeert u een gevaarlijk object te downloaden op uw computer. Anti-Virus voor Internet is speciaal ontworpen om deze risico s tegen te gaan, door scripts op websites te onderscheppen en te blokkeren indien deze een gevaar vormen en door al het http-verkeer grondig te controleren. Proactieve Bescherming Het aantal schadelijke programma s groeit dagelijks. Dergelijke programma s worden steeds complexer, combineren verschillende soorten dreigingen, en de verspreidingsmethodes worden steeds moeilijker op te sporen. Om een nieuw schadelijk programma te ontdekken voordat er schade is aangericht, heeft Kaspersky Lab een speciale component ontwikkeld de Proactieve Bescherming. Het werkt op basis van een controle en analyse van het gedrag van alle programma s die op computer zijn geïnstalleerd. Op basis van de acties die door het programma worden uitgevoerd, besluit Kaspersky Internet Security: is het potentieel gevaarlijk? Proactieve Bescherming beschermt uw computer zowel tegen bekende virussen als tegen nieuwe, nog te ontdekken virussen. Privacy Control Recent hebben verscheidene online zwendelpraktijken opgang gemaakt (phishing, autodialers, diefstal van vertrouwelijke gegevens zoals logins en wachtwoorden). Dergelijke acties kunnen grote financiële schade aanrichten. Privacy Control detecteert deze online zwendels op uw computer en blokkeert ze. Dit onderdeel zal bijvoorbeeld programma s blokkeren die ongeoorloofde inbelpogingen ondernemen, webpagina s controleren op phishing software en ongeoorloofde toegangspogingen en downloadpogingen van persoonlijke gebruikersgegevens onderscheppen.

29 Kaspersky Internet Security Firewall Hackers gebruiken iedere potentiële mogelijkheid om uw computer binnen te dringen, of het nu een open poort is of gegevensoverdracht tussen computers, enz. De Firewall component beveiligt uw computer terwijl u gebruik maakt van het Internet en andere netwerken. Het controleert inkomende en uitgaande verbindingen en scant poorten en datapakketten. Firewall blokkeert bovendien ongewenste advertenties (advertentiebalken en pop-upvensters), waardoor het downloadvolume wordt beperkt en de gebruiker tijd wint. Anti-Spam Ook al vormt spam niet direct een gevaar voor uw computer, het belast de server onnodig, uw Inbox raakt er vol van en het neemt uw tijd in beslag, hetgeen dan weer bedrijfskosten met zich meebrengt. Het Anti-Spam onderdeel vestigt zich in de client die op uw computer geïnstalleerd is en scant zo alle binnenkomende s op spam. Alle s die spam bevatten worden gemarkeerd met een speciale header. U kunt Anti-Spam zo configureren dat het spam behandelt zoals u wilt (automatisch verwijderen, in een aparte map plaatsten, enz.) Parental Control Een van de kenmerken van het Internet is de afwezigheid van censuur. Tal van websites bieden dan ook illegale of ongewenste informatie aan, of informatie die bestemd is voor een volwassen publiek. Dagelijks duiken nieuwe sites op met racistische of pornografische inhoud, of die het gebruik van geweld, wapens of drugs aanmoedigen. Deze sites bevatten bovendien vaak een groot aantal schadelijke programma s die op uw computer worden uitgevoerd wanneer u de sites bezoekt. Een van de sleuteltaken van de nieuwste informatie beveiligingssoftware is het beperken van de toegang tot dergelijke websites, in het bijzonder voor minderjarigen. De component Parental Control is ontworpen om de toegang van gebruikers tot bepaalde internetsites te beperken. Het kan gaan om sites met aanstootgevende inhoud of om het even welke websites die de gebruiker selecteert in de instellingen van Kaspersky Internet Security. Er wordt niet alleen controle uitgeoefend op de inhoud van de geselecteerde internetbronnen, maar ook over de tijd die online wordt doorgebracht. Men kan de toegang tot het internet toestaan op bepaalde tijdstippen en een limiet plaatsen op de totale tijd die een gebruiker online mag doorbrengen in een periode van 24 uur.

Wormen Virussen Trojans Adware Spyware

Wormen Virussen Trojans Adware Spyware Soorten dreigingen Er zijn vandaag vele bedreigingen voor de computerveiligheid.. Wormen Deze categorie schadelijke programma s verspreidt zichzelf hoofdzakelijk door te profiteren van zwakke plekken in

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY 6.0 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2942257

Uw gebruiksaanwijzing. KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY 6.0 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2942257 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY 6.0. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY

Nadere informatie

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus 6.0 GEBRUIKERS- HANDLEIDING

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus 6.0 GEBRUIKERS- HANDLEIDING KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus 6.0 GEBRUIKERS- HANDLEIDING KASPERSKY ANTI VIRUS 6.0 Gebruikershandleiding Kaspersky Lab http://www.kaspersky.nl Revisiedatum: januari 2007 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KAPERSKY ANTI-VIRUS 7.0 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3704964

Uw gebruiksaanwijzing. KAPERSKY ANTI-VIRUS 7.0 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3704964 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KAPERSKY ANTI-VIRUS 7.0. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KAPERSKY ANTI-VIRUS 7.0 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2942156

Uw gebruiksaanwijzing. KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2942156 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0 in de

Nadere informatie

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 GEBRUIKERS- HANDLEIDING

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 GEBRUIKERS- HANDLEIDING KASPERSKY LAB Kaspersky Internet Security 6.0 GEBRUIKERS- HANDLEIDING KASPERSKY INTERNET SECURITY 6.0 Gebruikershandleiding Kaspersky Lab http://www.kaspersky.nl Revisiedatum: januari 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Inhoud F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Abonnement beheren...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor dat mijn computer goed is beveiligd?...4

Nadere informatie

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 USER GUIDE

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 USER GUIDE KASPERSKY LAB Kaspersky Internet Security 6.0 USER GUIDE KASPERSKY INTERNET SECURITY 6.0 User Guide Kaspersky Lab http://www.kaspersky.nl Revisie datum april, 2006 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. BEDREIGINGEN

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Voorbereidende maatregelen: schakel alle beveiligingsprogramma s uit die je geïnstalleerd hebt zoals antivirussoftware, firewall,

Voorbereidende maatregelen: schakel alle beveiligingsprogramma s uit die je geïnstalleerd hebt zoals antivirussoftware, firewall, Service Pack 2 Sinds begin september heeft Microsoft het tweede Service Pack (SP2) voor Windows XP op de markt gebracht. Het hoofddoel van dit servicepack is de veiligheid van computers met Windows XP

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Aan de slag...3

Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Inhoud 2 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Wat moet er na de installatie gebeuren?...4 1.1.1 Abonnement beheren...4 1.1.2 Het product openen...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET Smart Security ESET Smart Security levert geavanceerde bescherming voor uw computer tegen kwaadaardige code. De software is gebaseerd op de ThreatSense scanner,

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

1. Uw computer beveiligen

1. Uw computer beveiligen 11 1. Uw computer beveiligen Voor computers die verbinding maken met internet is goede beveiliging essentieel. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op malware (virussen of andere schadelijke

Nadere informatie

1. Uw computer beveiligen

1. Uw computer beveiligen 15 1. Uw computer beveiligen Voor computers die verbinding maken met internet is goede beveiliging essentieel. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op malware (virussen of andere schadelijke

Nadere informatie

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installeren en activeren Vorige versie Installatie U hoeft de vorige versie van F-Secure Mobile Anti-Virus niet te verwijderen. Controleer de instellingen van F-Secure

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cprotect: Bescherm het onvervangbare! cprotect is een applicatie die u eenvoudig op uw (Android)

Nadere informatie

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u:

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u: 7 Windows Defender Veel internetgebruikers downloaden wel eens een gratis programma van internet. Vaak realiseren zij zich niet dat sommige programma s onderdelen bevatten die informatie over de gebruikers

Nadere informatie

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware 1 2 augustus 2005 Inhoudsopgave: Gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus... 3 Introductie... 3 Installeren

Nadere informatie

Veiligheid en PC. Belangrijkste bedreigingen: Virussen: schade toebrengen aan PC, server

Veiligheid en PC. Belangrijkste bedreigingen: Virussen: schade toebrengen aan PC, server Belangrijkste bedreigingen: Virussen: schade toebrengen aan PC, server Spam: ongewenste e-mail Spyware: spionage wat doe ik op PC en internet Scam: oplichterij Hacking: inbreken op computer PHishing: identiteit

Nadere informatie

Installatiehandleiding Aequos Online

Installatiehandleiding Aequos Online Installatiehandleiding Aequos Online Inleiding Aequos Online is een internetapplicatie die productinformatie bevat over duizenden financiële producten. Afhankelijk van uw abonnementsvorm heeft u toegang

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Handleiding Aan de slag

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Handleiding Aan de slag Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Handleiding Aan de slag ESET Smart Security biedt geavanceerde beveiliging van uw computer tegen schadelijke code. Op basis van de ThreatSense -scanengine

Nadere informatie

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Handleiding Aan de slag

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Handleiding Aan de slag Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Handleiding Aan de slag ESET NOD32 Antivirus biedt geavanceerde beveiliging van uw computer tegen schadelijke code. Op basis van de ThreatSense

Nadere informatie

ESET NOD32 Antivirus 4 voor Linux Desktop. Aan de slag

ESET NOD32 Antivirus 4 voor Linux Desktop. Aan de slag ESET NOD32 Antivirus 4 voor Linux Desktop Aan de slag ESET NOD32 Antivirus 4 biedt geavanceerde beveiliging van uw computer tegen schadelijke code. Op basis van de ThreatSense -scanengine die voor het

Nadere informatie

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Lesbrief 1 Inleiding Digiveilig en Mediawijs Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Nadere informatie

cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cprotect: Bescherm het onvervangbare! cprotect is een applicatie die u eenvoudig op uw (Android)

Nadere informatie

1. Uw tablet beveiligen

1. Uw tablet beveiligen 11 1. Uw tablet beveiligen Het risico op virussen of andere schadelijke software (malware genoemd) is bekend van pc s. Minder bekend is dat u ook op een tablet met malware geconfronteerd kan worden als

Nadere informatie

Windows Defender downloaden

Windows Defender downloaden 142 Windows XP onderhoud en beveiliging voor senioren Windows Defender downloaden Windows Defender is een programma waarmee u o.a. spyware kunt opsporen en verwijderen. Dit programma wordt door kenners

Nadere informatie

Gratis virusscanner AVG installeren en afstellen

Gratis virusscanner AVG installeren en afstellen Gratis virusscanner AVG installeren en afstellen AVG Anti-Virus Free Edition (inmiddels is ook een Nederlandstalige versie beschikbaar) is een voor thuisgebruik gratis virusscanner en anti-spyware tool,

Nadere informatie

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Aan de slag Klik hier om de meest recente versie van dit document te downloaden ESET NOD32 Antivirus

Nadere informatie

1. Beveiligen. In dit hoofdstuk leert u:

1. Beveiligen. In dit hoofdstuk leert u: 15 1. Beveiligen Beveiliging is essentieel voor computers die verbinding maken met internet. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op virussen of andere schadelijke software op uw computer.

Nadere informatie

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Aan de slag Klik hier om de meest recente versie van dit document te downloaden ESET Smart Security is alles-in-een software die beveiliging

Nadere informatie

voor Mac Handleiding Aan de slag

voor Mac Handleiding Aan de slag voor Mac Handleiding Aan de slag ESET Cybersecurity biedt geavanceerde beveiliging van uw computer tegen schadelijke code. Op basis van de ThreatSense -scanengine die voor het eerst werd geïntroduceerd

Nadere informatie

Les D-06 Veilig internetten

Les D-06 Veilig internetten Les D-06 Veilig internetten Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Er wordt heel wat informatie over het net verspreid, waaronder ook informatie die voor andere partijen interessant

Nadere informatie

Belangrijk! Lees in deze gids aandachtig het onderdeel Services activeren. Die informatie is essentieel om uw computer blijvend te beschermen. MEGA DETECTION Snelle opstartgids Windows Vista, XP en 2000

Nadere informatie

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Aan de slag Klik hier om de meest recente versie van dit document te downloaden ESET NOD32 Antivirus biedt geavanceerde beveiliging

Nadere informatie

Belangrijk! Lees in deze gids aandachtig het onderdeel Services activeren. Die informatie is essentieel om uw computer blijvend te beschermen. MEGA DETECTION Snelle opstartgids Windows Vista, XP en 2000

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Aan de slag Klik hier om de meest recente versie van dit document te downloaden ESET Smart Security

Nadere informatie

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Aan de slag Klik hier om de meest recente versie van dit document te downloaden ESET Smart Security biedt geavanceerde beveiliging

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief 10 Wat heeft u nodig? 11 Uw voorkennis 11 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief 10 Wat heeft u nodig? 11 Uw voorkennis 11 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Introductie Visual Steps... 10 Nieuwsbrief... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Uw voorkennis... 11 De website bij het boek... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Toets uw kennis...

Nadere informatie

B-Sign SpeedUp Versie 1.2. Inhoud

B-Sign SpeedUp Versie 1.2. Inhoud Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Programma s verwijderen....4 Clean Browser...5 Clean Register...6 Schijf defragmentatie...11 Regcure...12 Software...15 Eind...16 Tip: Maak een back-up van uw computer.

Nadere informatie

Beschermt tegen alle virussen en internetdreigingen

Beschermt tegen alle virussen en internetdreigingen Talen Français Nederlands Deutsch English Korte Activatiecode voor Kaspersky Internet Security voor 3 pc's voor 2 jaar. omschrijving Omschrijving Kaspersky Internet Security 2013 Met Kaspersky Internet

Nadere informatie

Privacybeleid ten aanzien van Norton Community Watch

Privacybeleid ten aanzien van Norton Community Watch Privacybeleid ten aanzien van Norton Community Watch Geldig vanaf: 5 augustus 1999 Laatst bijgewerkt: 16 april 2010 Wat is Norton Community Watch? Norton Community Watch biedt gebruikers van Norton-beveiligingsproducten

Nadere informatie

Snelstartgids Internet Security 2009 Belangrijk Lees de sectie over Productactivering in deze gids aandachtig. De informatie in deze sectie is essentieel voor de bescherming van uw pc. Het gebruik van

Nadere informatie

Kwaadaardige software blokkeert PC s van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst

Kwaadaardige software blokkeert PC s van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst Disclaimer Kwaadaardige software blokkeert PC s van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst Sinds enkele dagen blijken steeds meer mensen slachtoffer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding i Inhoud McAfee VirusScan 3 McAfee SecurityCenter... 5 SecurityCenter-functies... 6 SecurityCenter gebruiken... 7 SecurityCenter bijwerken... 13 Beveiligingsproblemen oplossen of

Nadere informatie

Geavanceerde internet- en antivirusbescherming voor alles wat je online doet, waar je ook bent.

Geavanceerde internet- en antivirusbescherming voor alles wat je online doet, waar je ook bent. Talen Nederlands Deutsch English Français Korte Activatiecode voor Symantec Internet Security voor 3 pc's voor 1 jaar. omschrijving Omschrijving Norton Internet Security Geavanceerde internet- en antivirusbescherming

Nadere informatie

Welkom bij deze Inleidende gids - beveiliging

Welkom bij deze Inleidende gids - beveiliging Welkom bij deze Inleidende gids - beveiliging Inhoud Welkom bij deze snelstartgids - beveiliging... 1 PC Tools Internet Security... 3 Aan de slag met PC Tools Internet Security... 3 Installeren... 3 Aan

Nadere informatie

Activatiecode voor Kaspersky ONE voor 3 apparaten voor 1 jaar.

Activatiecode voor Kaspersky ONE voor 3 apparaten voor 1 jaar. Talen Nederlands Korte omschrijving Activatiecode voor Kaspersky ONE voor 3 apparaten voor 1 jaar. Omschrijving Universal Security Met Kaspersky ONE Universal Security bescherm je met maar één licentie

Nadere informatie

Handleiding. Voorkom infiltratie met ongewenste programma s: Outlook Express. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 8 november 2010 Wijzigingen:

Handleiding. Voorkom infiltratie met ongewenste programma s: Outlook Express. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 8 november 2010 Wijzigingen: VOIP - SOFTWARE - HARDWARE - INTERNET - CONSULTANCY Soft Solutions Ruijslaan 49 7003 BD Doetinchem Nederland Telefoon : 0314 36 04 47 Gsm : 06 55 806 940 Handelsreg. Arnhem nr. : 09051259 BTW : NL 0658

Nadere informatie

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc Inleiding Memeo Instant Backup is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. De Memeo Instant Backup maakt automatisch en continu back-ups van uw waardevolle bestanden op de vaste schijf

Nadere informatie

Ongewenste e-mail. Spamfighter downloaden en installeren. U kunt Spamfighter downloaden vanaf de volgende sitepagina

Ongewenste e-mail. Spamfighter downloaden en installeren. U kunt Spamfighter downloaden vanaf de volgende sitepagina Ongewenste e-mail Spam is ongevraagde e-mail die naar veel mensen tegelijkertijd wordt verstuurd. De meeste spam is reclame voor een dienst of een product. Andere soorten ongewenste e- mail, zoals kettingbrieven

Nadere informatie

Norman Personal Firewall Versie 1.42 Snelle gebruikersgids

Norman Personal Firewall Versie 1.42 Snelle gebruikersgids Norman Personal Firewall Versie 1.42 Snelle gebruikersgids Norman Personal Firewall Introductie Met NPF controleert u op uw computer verbindingen die aangegaan worden vanuit en met andere computers, met

Nadere informatie

Worry Free Business Security 7

Worry Free Business Security 7 TREND MICRO Worry Free Business Security 7 Veelgestelde vragen (extern) Dal Gemmell augustus 2010 Inhoud Kennismaking met Worry Free Business Security... 3 Wat is Worry Free Business Security?... 3 Wanneer

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

Introductie. Norman Ad-Aware Systeem vereisten. Volgorde van te ondernemen stappen

Introductie. Norman Ad-Aware Systeem vereisten. Volgorde van te ondernemen stappen Inhoudsopgave Introductie... 3 Norman Ad-Aware Systeem vereisten... 3 Volgorde van te ondernemen stappen... 3 Norman Ad-Aware Plus Downloaden... 4 Norman Ad-Aware Plus Installeren... 4 Instellingen Norman

Nadere informatie

Beveiligingstips en instellingen voor Windows 7

Beveiligingstips en instellingen voor Windows 7 Beveiligingstips en instellingen voor Windows 7 PC beveiligen.nl Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Basisinformatie pagina 4 Tips & instellingen Virusscanner pagina 5 Updaten pagina 5 Extensies

Nadere informatie

DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express *************************************************

DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express ************************************************* DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express ************************************************* Geen zorgen 1: Al uw andere instellingen blijven behouden! Geen zorgen 2: Al uw boodschappen en de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 6 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 6 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Uw voorkennis... 6 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Website bij het boek... 8 Toets uw kennis... 8 Voor

Nadere informatie

Criminaliteit op internet: Ransomware

Criminaliteit op internet: Ransomware Criminaliteit op internet: Ransomware Kwaadaardige software blokkeert PC's van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst Sinds enkele maanden blijken steeds

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2.

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2. 1 PROXSYS Spamfilter Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface Auteur: Marcel van Leur Datum: 31 oktober 2012 Pagina 1 van 1 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding. pagina 3 2 Spamfilter rapport......

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Wat te doen tegen verborgen software op je computer en hoe kom ik ervan af?

Wat te doen tegen verborgen software op je computer en hoe kom ik ervan af? Wat te doen tegen verborgen software op je computer en hoe kom ik ervan af? 1 van 6 Doet uw computer ineens anders dan normaal? Verschijnen er willekeurig internetschermen of pop-ups in beeld, waarvan

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

Criminaliteit op internet: Ransomware

Criminaliteit op internet: Ransomware Pz Grens, Patrick De Smedt Van: Vleugels Sven [sven.vleugels@pzgrens.be] Verzonden: woensdag 20 juni 2012 13:47 Aan: niet-openbare ontvangers: Onderwerp: BIN Flash : Herinnering : Ransomware virus blijft

Nadere informatie

Snelstartgids Powersuite 2013 Verbeter en optimaliseer de prestaties van uw pc met een krachtige, slimme applicatie.

Snelstartgids Powersuite 2013 Verbeter en optimaliseer de prestaties van uw pc met een krachtige, slimme applicatie. Snelstartgids Powersuite 2013 Verbeter en optimaliseer de prestaties van uw pc met een krachtige, slimme applicatie. Powersuite downloaden en installeren Powersuite kan snel en eenvoudig worden gedownload

Nadere informatie

Internetcafé Mei - Veilig PC Gebruik

Internetcafé Mei - Veilig PC Gebruik Spam/Nepmail Internetcafé Mei - Veilig PC Gebruik Gevaren Spyware Cookies Hacking Identiteitsroof Virus Diefstal Phishing Overmacht 100% Veilig PC Gebruik? Definities Virus - Computerprogramma wat zichzelf

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

Inhoud. McAfee Internet Security 3

Inhoud. McAfee Internet Security 3 i Inhoud McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter... 5 SecurityCenter-functies... 6 SecurityCenter gebruiken... 7 SecurityCenter bijwerken... 13 Beveiligingsproblemen oplossen of negeren... 17

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

Belangrijk! Lees in deze gids aandachtig het onderdeel Services activeren. Die informatie is essentieel om uw computer blijvend te beschermen. MEGA DETECTION Snelle opstartgids Windows Vista, XP en 2000

Nadere informatie

Installatiehulp (Dutch) De eerste stappen

Installatiehulp (Dutch) De eerste stappen De eerste stappen Installatiehulp (Dutch) Het doet ons genoegen dat u voor ons product hebt gekozen en wij hopen dat u tevreden bent over uw nieuwe G DATA software. Als iets niet meteen duidelijk is, kan

Nadere informatie

IC Mail Gateway Gebruikershandleiding

IC Mail Gateway Gebruikershandleiding IC Mail Gateway Gebruikershandleiding Versiebeheer Versie Datum Naam Wijziging 1.0 27 oktober 2008 ICA Initieel document 1.1 18 juni 2010 ICA Document geheel herzien 2.0 30 januari 2013 ICA Aanpassing

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig 11 De website bij het boek 11 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig 11 De website bij het boek 11 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig... 11 De website bij het boek... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Uw voorkennis... 13 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Virusscanner MS Security Essentials (gratis, en in het Nederlands!)

Virusscanner MS Security Essentials (gratis, en in het Nederlands!) Virusscanner MS Security Essentials (gratis, en in het Nederlands!) Installatie en adviezen Download de juiste versie van MS Security Essentials. (Er zijn 3 soorten, t.w. Windows XP 32-bit en Windows Vista/Windows

Nadere informatie

Herstelfuncties van Windows

Herstelfuncties van Windows Herstelfuncties van Windows Wanneer uw pc om een of andere reden plotseling niet goed meer werkt, is Systeemherstel vaak de aangewezen methode om het probleem snel op te lossen. Systeemherstel werkt echter

Nadere informatie

Ewido Security Suite

Ewido Security Suite Ewido Security Suite 1. Wat Ewido SS is een goede gratis Malware Scanner, Cleaner en Remover voor Trojans, Worms, Dialers, Hijackers, Spyware en Keyloggers. Een goede aanvulling dus op de traditionele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding HitmanPro.Kickstart Gebruikershandleiding Page 1 Inhoudsopgave 1 Introductie HitmanPro.Kickstart... 3 2 Wat is ransomware?... 4 3 Waarom heb ik HitmanPro.Kickstart nodig?... 5 4 Het

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding i Inhoud Inleiding 3 McAfee SecurityCenter... 5 SecurityCenter-functies... 6 SecurityCenter gebruiken... 7 SecurityCenter bijwerken... 13 Beveiligingsproblemen oplossen of negeren...

Nadere informatie

Norton Antivirus 2009 Testrapport.

Norton Antivirus 2009 Testrapport. Norton Antivirus 2009 Testrapport. 18-09-2009 PC Web plus 1 Gebruikt test systeem. - AMD Athlon XP 2100+ - 1GB ram - 120 GB harde schijf - Windows XP SP3 - Standaard Firewall van Windows XP - McAfee Siteadvisor

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING KASPERSKY LAB Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 7. 0 Gebruikershandleiding Kaspersky Lab Tel., fax: +7 (495) 797-8700, +7 (495) 645-7939,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding i Inhoud McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter...5 SecurityCenter-functies...6 SecurityCenter gebruiken...7 Beveiligingsproblemen oplossen of negeren...17 Werken met waarschuwingen...21

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Internet Veiligheidspakket Versie september 2015

Dienstbeschrijving Internet Veiligheidspakket Versie september 2015 Dienstbeschrijving Internet Veiligheidspakket Versie september 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 F-Secure 3 1.2 Verschillende pakketten 3 Hoofdstuk 2. Pc en Mac 4 2.1 Functionaliteiten 4

Nadere informatie

Gedragscode gebruik e-mailadressen Badminton Nederland

Gedragscode gebruik e-mailadressen Badminton Nederland Gedragscode gebruik e-mailadressen Badminton Nederland Algemeen Badminton Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door verenigingen verzonden mailberichten. Het is niet toegestaan dreigende,

Nadere informatie

Windows 10 Privacy instellingen

Windows 10 Privacy instellingen Windows 10 Privacy instellingen DKTP Informatie Technologie Amsterdam, maandag 24 augustus 2015 Auteur: Jan-willem Schimmel Versie 2.0 Over dit document Wanneer je MS Windows 10 installeert staan standaard

Nadere informatie

Computerbegeleiding. Veilig(er) computergebruik C/Kees Sidler november, 2006 Versie: 2.0

Computerbegeleiding. Veilig(er) computergebruik C/Kees Sidler november, 2006 Versie: 2.0 Computerbegeleiding Veilig(er) computergebruik C/Kees Sidler november, 2006 Versie: 2.0 Onderwerpen Wie of wat vergalt ons computerplezier Hoe merk je dat er iets mis is Hoe kunnen we ons wapenen Algemene

Nadere informatie

Windows Live (Mail) Een introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl

Windows Live (Mail) Een introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Windows Live (Mail) Een introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Inhoud presentatie Overzicht Windows Live Windows Live Mail Live Mail Installeren Live Mail configureren

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Hardware Specialisatie. Sessie: virussen, spam, spyware

Hardware Specialisatie. Sessie: virussen, spam, spyware Hardware Specialisatie Sessie: virussen, spam, spyware Overzicht > Inleiding < Virussen Spam Spyware Tips Inleiding (1) I had a dream... (door Bill Gates) o Een computer in elke huiskamer! o Alle computers

Nadere informatie