KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 GEBRUIKERS- HANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 GEBRUIKERS- HANDLEIDING"

Transcriptie

1 KASPERSKY LAB Kaspersky Internet Security 6.0 GEBRUIKERS- HANDLEIDING

2 KASPERSKY INTERNET SECURITY 6.0 Gebruikershandleiding Kaspersky Lab Revisiedatum: januari 2007

3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. DREIGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID Risicofactoren Manieren van verspreiding Soorten risico s Tekenen van infectie Wat te doen bij een vermoeden van infectie Infectie voorkomen HOOFDSTUK 2. KASPERSKY INTERNET SECURITY Wat is er nieuw in Kaspersky Internet Security De componenten van Kaspersky Internet Security beveiliging Beveiligingscomponenten Virusscantaken Ondersteuningsdiensten Vereisten voor hardware en software Software pakketten Service voor geregistreerde gebruikers HOOFDSTUK 3. INSTALLATIE VAN KASPERSKY INTERNET SECURITY Installatieprocedure met de Installatiewizard Instellingenwizard Objecten bewaard met versie 5.0 gebruiken Het programma activeren Een activeringsmethode selecteren De activeringscode invoeren Een licentiesleutel verkrijgen Een bestand selecteren voor de licentiesleutel De activering van het programma voltooien Een beschermingsniveau kiezen Update-instellingen configureren Een planning voor virusscans configureren De programmatoegang beperken... 43

4 4 Kaspersky Internet Security Scan van Programma-Integriteit Anti-Hacker instellingen configureren De status van een beveiligingszone bepalen Een lijst met netwerkapplicaties genereren De Instellingenwizard voltooien Het programma installeren vanuit de opdrachtprompt Van 5.0 naar 6.0 upgraden HOOFDSTUK 4. DE PROGRAMMA-INTERFACE Het systeemvakpictogram Het contextmenu Het hoofdvenster Het instellingenvenster HOOFDSTUK 5. VAN START GAAN Welke beschermingsstatus heeft mijn computer? Beschermingsindicatoren Status van de onderdelen van Kaspersky Internet Security Prestatiestatistieken Hoe uw computer scannen op virussen Hoe kritieke locaties van uw computer scannen Hoe een bestand, map of schijf scannen op virussen Hoe Anti-Spam trainen Hoe het programma updaten Wat doen als de bescherming niet actief is HOOFDSTUK 6. BEVEILIGINGSBEHEER De bescherming van uw computer stoppen en hervatten Bescherming pauzeren Bescherming uitschakelen Beschermingsonderdelen, virusscan- en updatetaken pauzeren/stoppen Bescherming hervatten Het programma afsluiten Types te bewaken programma s Een vertrouwde zone creëren Uitzonderingsregels... 75

5 Table of Contents Vertrouwde programma s Virusscan- en updatetaken starten in een ander profiel De planning voor virusscans en updates configureren Energiebeheer Geavanceerde Desinfectietechnologie HOOFDSTUK 7. ANTI-VIRUS VOOR BESTANDEN Een beschermingsniveau voor bestanden selecteren Anti-Virus voor Bestanden configureren De te scannen bestandstypes bepalen De beschermde zone definiëren Geavanceerde instellingen configureren De standaardinstellingen van Anti-Virus voor Bestanden herstellen Acties tegen objecten selecteren Uitgestelde desinfectie HOOFDSTUK 8. ANTI-VIRUS VOOR Een beschermingsniveau selecteren voor Anti-Virus voor instellen Een beschermde groep selecteren verwerking configureren in Microsoft Office Outlook scans configureren in The Bat! De standaardinstellingen van Anti-Virus voor herstellen Acties tegen gevaarlijke objecten selecteren HOOFDSTUK 9. ANTI-VIRUS VOOR INTERNET Het beschermingsniveau voor Internet selecteren Anti-Virus voor Internet configureren Een scanmethode instellen Een lijst vertrouwde adressen maken De standaardinstellingen van Anti-Virus voor Internet herstellen Acties tegen gevaarlijke objecten selecteren HOOFDSTUK 10. PROACTIEVE BESCHERMING Instellingen van Proactieve Bescherming Regels voor activiteitscontrole Scan van Programma-Integriteit Regels voor Scan van Programma-Integriteit configureren

6 6 Kaspersky Internet Security Een lijst vertrouwde modules aanmaken Office Bewaker Register Bewaker Registersleutels selecteren voor het opstellen van een regel Een regel aanmaken voor Register Bewaker HOOFDSTUK 11. ANTI-SPY Anti-Spy instellen Een lijst vertrouwde adressen aanmaken voor Pop-Up Stopper Blokkeerlijst voor advertenties De standaard blokkeerlijst voor advertenties configureren Witte Lijst Banner Advertenties Zwarte Lijst Banner Advertenties Een lijst vertrouwde nummers aanmaken voor Anti-Inbellen HOOFDSTUK 12. ANTI-HACKER Een beveiligingsniveau selecteren voor Anti-Hacker Regels voor programma s Handmatig regels opstellen Regels opstellen met behulp van sjablonen Regels voor pakketfiltering Regels voor programma s en pakketfiltering optimaliseren Regels rangschikken naar prioriteit Regels voor beveiligde zones Instelling Firewall Het Indringer Detectie Systeem configureren Lijst met gesignaleerde netwerkaanvallen Netwerkactiviteit toestaan en blokkeren HOOFDSTUK 13. ANTI-SPAM De agressiviteit van Anti-Spam instellen Anti-Spam trainen Training Wizard Trainen met uitgaande s Trainen vanuit uw cliënt Trainen via Anti-Spam rapporten Anti-Spam configureren

7 Table of Contents Scaninstellingen configureren Spamfiltertechnologieën selecteren Drempelwaarden bepalen voor spam en potentiële spam Handmatig witte en zwarte lijsten opstellen Witte lijst adressen en woorden Zwarte lijst adressen en woorden Extra spamfilterfuncties De lijst vertrouwde adressen aanmaken Vangnet Acties tegen Spam Spamverwerking configureren in Microsoft Office Outlook Spamverwerking configureren in Microsoft Outlook Express Spamverwerking configureren in The Bat! HOOFDSTUK 14. UW COMPUTER SCANNEN OP VIRUSSEN Virusscantaken beheren Een lijst opstellen met te scannen objecten Virusscantaken aanmaken Virusscantaken configureren Een beschermingsniveau selecteren De te scannen objecttypes bepalen De standaardinstellingen voor scantaken herstellen Acties selecteren voor objecten Geavanceerde virusscaninstellingen Globale scaninstellingen bepalen voor alle scantaken HOOFDSTUK 15. KASPERSKY INTERNET SECURITY TESTEN Het EICAR-testvirus en variaties ervan Anti-Virus voor Bestanden testen Virusscantaken testen HOOFDSTUK 16. PROGRAMMA-UPDATES Update starten Een update ongedaan maken Updatetaken aanmaken Update-instellingen configureren Een updatelocatie selecteren

8 8 Kaspersky Internet Security Methode en objecten selecteren voor de updates Netwerkverbinding configureren Distributie van updates Acties na programma-updates HOOFDSTUK 17. GEAVANCEERDE OPTIES Quarantaine voor mogelijk geïnfecteerde objecten Werken met objecten in Quarantaine Quarantaine instellen Back-up kopieën van gevaarlijke objecten Werken met back-up kopieën Back-up instellen Rapporten Rapportinstellingen configureren Het tabblad Gedetecteerd Het tabblad Gebeurtenissen Het tabblad Statistieken Het tabblad Instellingen Het tabblad Macro s Het tabblad Register Het tabblad Phishing Het tabblad Pop-ups Het tabblad Advertenties Het tabblad Verborgen Inbelpogingen Het tabblad Netwerkaanvallen Het tabblad Geblokkeerde computers Het tabblad Activiteit van programma Het tabblad Pakketfiltering Het tabblad Actieve verbindingen Het tabblad Geopende poorten Het tabblad Verkeer Algemene informatie over het programma Licenties beheren Technische Ondersteuning Een lijst gecontroleerde poorten opstellen Uw SSL-verbinding controleren

9 Table of Contents De Interface van Kaspersky Internet Security configureren Herstelschijf Een herstelschijf maken Het schrijven van de schijf voorbereiden Een.iso-bestand maken De schijf branden De herstelschijf voltooien De herstelschijf gebruiken Geavanceerde opties gebruiken Melding van gebeurtenissen in Kaspersky Internet Security Types meldingen en wijze van berichtgeving Meldingen per configureren Rapportinstellingen configureren Zelfbescherming en toegangsbeperking Conflicten tussen Kaspersky Internet Security en andere programma s oplossen Instellingen van Kaspersky Internet Security importeren en exporteren De standaardinstellingen herstellen HOOFDSTUK 18. MET HET PROGRAMMA WERKEN VIA DE OPDRACHTPROMPT Het programma activeren Programmacomponenten en taken beheren Anti-virusscans Programma-updates Instellingen ongedaan maken Beschermingsinstellingen exporteren Instellingen importeren Het programma starten Het programma stoppen Help bekijken Return codes vanuit de opdrachtregel-interface HOOFDSTUK 19. HET PROGRAMMA WIJZIGEN, HERSTELLEN EN VERWIJDEREN Het programma wijzigen, herstellen en verwijderen met de Installatiewizard Het programma verwijderen vanuit de opdrachtprompt

10 10 Kaspersky Internet Security 6.0 HOOFDSTUK 20. VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ) BIJLAGE A. REFERENTIE-INFORMATIE A.1. Lijst bestanden die op extensie worden gescand A.2. Mogelijke maskers om bestanden uit te sluiten A.3. Mogelijke uitzonderingsmaskers volgens indeling van Virus Encyclopedie BIJLAGE B. KASPERSKY LAB B.1. Andere producten van Kaspersky Lab B.2. Contacteer ons BIJLAGE C. LICENTIE-OVEREENKOMST

11 HOOFDSTUK 1. DREIGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID De informatietechnologie heeft zich snel ontwikkeld en is doorgedrongen tot vele aspecten van het menselijke bestaan. Zo zijn ook het aantal misdrijven gericht op het verbreken van de informatiebescherming, sterk toegenomen. Cybercriminelen hebben grote interesse getoond in de activiteiten van zowel staatsstructuren als commerciële ondernemingen. Ze proberen vertrouwelijke informatie te stelen of bekend te maken, wat de reputatie van de bedrijven niet ten goede komt, de bedrijfscontinuïteit verstoort en de informatiebronnen van een organisatie kunnen schaden. Deze daden kunnen grote schade aanrichten aan zowel tastbare als ontastbare zaken. Niet alleen grote bedrijven lopen gevaar, ook individuele gebruikers kunnen worden aangevallen. Criminelen kunnen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld nummers en wachtwoorden van bankrekeningen en creditcards), of een computer doen vastlopen. Via bepaalde types aanvallen kunnen hackers volledige toegang tot een computer verkrijgen, die vervolgens kan worden gebruikt als onderdeel van een zombie netwerk van geïnfecteerde computers om servers aan te vallen, spam te versturen, vertrouwelijke informatie te winnen en nieuwe virussen en Trojaanse te verspreiden. Vandaag de dag wordt algemeen erkend dat informatie iets waardevols is dat beschermd moet worden. Tegelijkertijd moet informatie toegankelijk zijn voor diegenen die deze gegrond nodig hebben (bijvoorbeeld werknemers, klanten en zakenpartners). Vandaar de nood een uitgebreid informatiebeveiligingssysteem te ontwikkelen dat rekening houdt met alle mogelijke gevaren, zij het menselijke, van mensenhand of natuurlijke rampen. Bovendien moet het systeem gebruikmaken van een compleet scala aan verdedigingsmaatregelen, op fysiek, administratief en softwareniveau Risicofactoren Een persoon, een groep mensen, of fenomenen die losstaan van menselijk handelen, kunnen een bedreiging vormen voor de informatiebeveiliging. We kunnen alle risicofactoren onderbrengen bij één van de volgende drie groepen:

12 12 Kaspersky Internet Security 6.0 De menselijke factor. Deze houdt acties in van mensen die geautoriseerde of ongeautoriseerde toegang hebben tot informatie. De risico s in deze groep kunnen onderverdeeld worden in: Extern, zoals cyber criminelen, hackers, Internet scams, gewetenloze partners en criminele organisaties. Intern, bijvoorbeeld professionele en thuisgebruikers van pc s. Hier kunnen handelingen opzettelijk of toevallig zijn. De technologische factor. Deze risico s zijn gerelateerd aan technische problemen het gebruik van informatieverwerkende software en hardware die verouderd of van slechte kwaliteit zijn. Dit kan de installatie ontregelen en leidt vaak tot dataverlies. De factor natuurrampen. Hiermee bedoelen we de hele serie gebeurtenissen door de natuur veroorzaakt en onafhankelijk van het menselijk handelen. We moeten met al deze bronnen rekening houden bij het ontwikkelen van een gegevensbeveiligingssysteem. Deze gebruikershandleiding concentreert zich op het domein dat rechtstreeks is gerelateerd aan de expertise van het Kaspersky Lab de externe risico s waar menselijk handelen mee gepaard gaat Manieren van verspreiding Naarmate de moderne computertechnologie en communicatiemiddelen zich ontwikkelen, krijgen hackers meer en meer gelegenheid tot het verspreiden van virussen en andere schadelijke programma s. Laten we ze eens nader bekijken: Internet Het Internet is uniek aangezien het van niemand het eigendom is en geen geografische grenzen kent. Dit heeft op vele manieren geleid tot de ontwikkeling van online uitwisseling van informatie. Vandaag de dag kan iedereen gegevens opvragen op het Internet of een eigen website maken. Maar het zijn ook deze eigenschappen van het wereldwijde web die hackers de mogelijkheid verschaffen misdaden te begaan op het Internet en die het moeilijk maken deze hackers te vinden en te bestraffen. Hackers plaatsen virussen en andere schadelijke programma s op websites en vermommen ze als freeware. Bovendien kunnen scripts die automatisch opstarten wanneer een u een webpagina opent, schadelijke bewerkingen uitvoeren op uw computer, zoals het wijzigen van uw systeemregister, het stelen van persoonlijke gegevens en het installeren van schadelijke programma s.

13 DREIGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID 13 Met behulp van netwerktechnologieën kunnen hackers op afstand pc s en servers aanvallen. Deze aanvallen kunnen delen van uw systeem verstoren of hackers volledige toegang tot uw computer en dus ook tot de daarop opgeslagen informatie, verlenen. Ze kunnen uw computer ook inzetten als onderdeel van een zombie netwerk. Omdat het mogelijk is met creditcards en elektronisch geld online te winkelen, deel te nemen aan veilingen en uw bankzaken te regelen, is online zwendel meer en meer gebruikelijk geworden. Intranet Het Intranet is een intern netwerk, speciaal ontworpen voor de informatieverwerking binnen een bedrijf- of thuisnetwerk. Een intranet is een gezamenlijke ruimte voor het opslaan, uitwisselen en toegang krijgen tot informatie. Dit betekent dat indien één computer van het netwerk geïnfecteerd is, de andere ook aanzienlijk risico op infectie lopen. Om deze situaties te voorkomen, moeten zowel de individuele computers als het netwerk beschermd worden. Aangezien er op de overgrote meerderheid van computers een cliënt is geïnstalleerd en aangezien schadelijke programma s de inhoud van elektronische adresboeken benutten, zijn de omstandigheden meestal gunstig voor het verspreiden van deze schadelijke programma s. De gebruiker van een geïnfecteerde computer kan, onbewust, geïnfecteerde sturen naar vrienden of collega s, die op hun beurt weer geïnfecteerde verzenden. Het komt, bijvoorbeeld, vaak voor dat geïnfecteerde bestanden onopgemerkt blijven indien ze worden verspreid met bedrijfsinformatie via het interne systeem van een onderneming. Het kan gaan om honderden of duizenden werknemers en tienduizenden abonnees. Behalve het risico op schadelijke programma s, is er het probleem van de elektronische junkmail, ook wel spam genoemd. Al levert de junkmail geen rechtstreeks gevaar op voor een computer, spam vergroot de druk op servers, verslindt bandbreedte, overbelast de mailbox van de gebruiker en verspilt arbeidsuren met financiële schade als gevolg. Hackers zijn ook gebruik gaan maken van massamailings en sociaal wetenschappelijke technieken om gebruikers te overtuigen de te openen of op een link naar een bepaalde website te klikken. Filtercapaciteiten voor junkmail zijn hierbij waardevol voor verschillende doeleinden: spam stoppen; nieuwe types online fraude, zoals phishing, bestrijden; de verspreiding van schadelijke programma s stoppen. Verwijderbare opslagmedia

14 14 Kaspersky Internet Security 6.0 Verwijderbare opslagmedia (floppy, cd/dvd-rom en USB drives) worden wijd en zijd gebruikt voor het opslaan en overbrengen van informatie. Als u een bestand met daarop een schadelijke code, dat is opgeslagen op een verwijderbaar opslagapparaat, opent, kan dit de gegevens die zijn opgeslagen op de lokale computer beschadigen en het virus verspreiden naar de andere stations van de computer of de andere computers van het netwerk Soorten risico s Er zijn veel dreigingen voor computerveiligheid. Dit hoofdstuk behandelt de dreigingen die worden geblokkeerd door Kaspersky Internet Security. Wormen Deze categorie schadelijke programma s verspreidt zichzelf hoofdzakelijk door te profiteren van zwakke plekken in besturingssystemen. De benaming komt voort uit de manier waarop wormen van computer naar computer kruipen, met behulp van netwerken en . Hierdoor kunnen wormen zich uiterst snel verspreiden. Wormen dringen een computer binnen, zoeken de netwerkadressen van andere computers en zenden een pakket van kopieën van zichzelf naar deze adressen. Bovendien maken wormen vaak gebruik van adresboeken van clients. Een aantal van deze schadelijke programma s maken wel eens werkmappen aan op de systeemschijven, maar ze kunnen opereren zonder hulpmiddelen, met uitzondering van werkgeheugen (RAM). Virussen Virussen zijn programma s die andere bestanden infecteren door er hun eigen code aan toe te voegen om zo grip te krijgen op de geïnfecteerde bestanden zodra deze geopend worden. Deze eenvoudige definitie geeft de fundamentele werking van een virus aan infectie. Trojans Trojans zijn programma s die ongeautoriseerde handelingen uitvoeren op computers, zoals informatie verwijderen van de schijfstations, het systeem blokkeren, vertrouwelijke informatie stelen enzovoort. Deze categorie schadelijke programma s is geen virus in de traditionele betekenis van het woord, want Trojans infecteren geen andere computers of gegevens. Trojans kunnen niet uit zichzelf computers binnendringen en worden verspreid door hackers, die ze als gewone software vermommen. De door hen aangerichte schade kan deze veroorzaakt door een traditioneel virus sterk overtreffen.

15 DREIGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID 15 Wormen zijn de laatste tijd de meest voorkomende schadelijke programma s die computergegevens aantasten, gevolgd door virussen en Trojans. Sommige schadelijke programma s combineren aspecten van twee of zelfs alle drie de categorieën. Adware Adware bestaat uit programma s opgenomen in software, die niet gekend zijn door de gebruiker en ontworpen werden om reclameboodschappen weer te geven. Over het algemeen wordt adware verwerkt in gratis software. De reclame bevindt zich in de interface van het programma. Deze programma s verzamelen ook vaak persoonlijke gegevens van de gebruiker en spelen deze door naar de programmaontwikkelaar, veranderen de browserinstellingen (startpagina en zoekpagina s, beschermingsniveaus enz.) en veroorzaken verkeer waar de gebruiker geen controle over heeft. Dit kan leiden tot een breuk in de beveiliging en tot rechtstreekse financiële verliezen. Spyware Deze software verzamelt informatie over een bepaalde gebruiker of organisatie zonder diens medeweten. Spyware slaagt er vaak in volledig onopgemerkt te blijven. Over het algemeen is het doel van spyware: het traceren van de handelingen die een gebruiker op de computer verricht; het verzamelen van informatie over de inhoud van uw harde schijf; in dergelijke gevallen betekent dit gewoonlijk het scannen van verscheidene bestanden en het systeemregister om zo een lijst samen te stellen met de software die op de computer is geïnstalleerd; het verzamelen van informatie over de kwaliteit van de verbinding, bandbreedte, modemsnelheid enz. Riskware Potentieel gevaarlijke programma s, zoals software die geen schadelijke functie heeft maar deel kan uitmaken van de ontwikkelingsomgeving van schadelijke programma s of door hackers kan worden gebruikt als hulpcomponent voor schadelijke programma s. Deze categorie bevat programma s met achterdeurtjes en kwetsbaarheden, evenals programma's voor beheer op afstand, keyboard lay-out togglers, IRCclients, FTP-servers en allerlei instrumenten om processen te stoppen of hun bewerkingen te verbergen. Een andere soort schadelijke programma s gelijkaardig aan adware, spyware en riskware, zijn die programma s die inhaken in uw webbrowser en het verkeer sturen. De webbrowser zal andere dan de door u gewenste websites openen.

16 16 Kaspersky Internet Security 6.0 Jokes Joke software richt geen rechtstreekse schade aan, maar geeft boodschappen weer die stellen dat er al schade is aangericht of onder bepaalde omstandigheden zal worden aangericht. Deze programma s waarschuwen gebruikers vaak voor onbestaande gevaren, met bijvoorbeeld boodschappen die de gebruiker ervoor waarschuwen dat de harde schijf zal worden geformatteerd (terwijl dit nooit echt zal gebeuren), of dat er virussen werden gevonden in onaangetaste bestanden. Rootkits Dit zijn programma s die worden gebruikt om kwaadaardige activiteiten te verbergen. Ze maskeren schadelijke programma s om antivirusprogramma s op afstand te houden. Rootkits wijzigen de basisfuncties van het besturingssysteem van de computer om op die manier zowel hun eigen aanwezigheid als de bewerkingen die de hacker uitvoert op de geïnfecteerde computer te verbergen. Overige gevaarlijke programma s Dit zijn programma s die zijn ontwikkeld om, bijvoorbeeld, denial of service-aanvallen (DoS, verstikkingsaanval) uit te voeren op servers op afstand, andere computers binnen te dringen en programma s die onderdeel zijn van de ontwikkelingsomgeving van schadelijke programma s. Het gaat hier om programma s zoals hack tools, virusmakers, kwetsbaarheidscanners, wachtwoordkrakers en andere soorten programma s die netwerkbronnen kunnen kraken of systemen kunnen binnendringen. Hacker-aanvallen Hacker-aanvallen kunnen ofwel door hackers ofwel door schadelijke programma s opgezet worden. Deze zijn bedoeld om informatie te stelen van een computer op afstand waardoor het systeem wordt verstoord of volledige controle over de systeembronnen wordt verworven. U vindt een uitgebreide beschrijving van de soorten aanvallen die door Kaspersky Internet Security worden geblokkeerd in afdeling 12.9, Lijst met gesignaleerde netwerkaanvallen. Enkele soorten online fraude Phishing is een vorm van online fraude waarbij via massamailing vertrouwelijke informatie, meestal van financiële aard, van de gebruiker wordt gestolen. Phishing s worden zo opgesteld dat ze bijna identiek lijken aan informatieve s van banken en algemeen bekende bedrijven. Deze s bevatten links naar nepsites die door de hackers werden ontworpen, volledig naar het model van de website van de echte organisatie. Op deze site wordt de gebruiker gevraagd

17 DREIGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID 17 om, bijvoorbeeld, zijn creditcardnummer en andere vertrouwelijke informatie in te voeren. Autodialers voor pay-per-use websites - soort van online fraude die bestaat in ongeautoriseerd gebruik van pay-per-use Internet diensten, gewoonlijk pornografische websites. De dialers die door hackers worden geïnstalleerd, brengen een modemverbinding tot stand tussen uw computer en het nummer van de betaaldienst. Vaak zijn dit telefoonnummers met erg hoge tarieven en wordt de gebruiker geconfronteerd met enorme telefoonrekeningen. Opdringerige advertenties Hier gaat het over pop-up vensters en banner advertenties die zich openen terwijl u uw webbrowser gebruikt. De informatie in deze vensters is gewoonlijk niet van nut voor de gebruiker. Pop-up vensters en banner advertenties leiden de gebruiker af van zijn werk en nemen bandbreedte in. Spam Spam is anonieme junkmail met een uiteenlopende inhoud: advertenties; politieke berichten; verzoeken om hulp; s die erom vragen grote sommen geld te investeren of deel te nemen aan piramidespelen; s bedoeld om wachtwoorden en creditcardnummers te stelen en s met het verzoek doorgestuurd te worden aan vrienden (kettingbrieven). Kaspersky Internet Security hanteert twee methodes voor het opsporen en blokkeren van deze bedreigingen: Reactief in deze methode gaat het programma op zoek naar schadelijke bestanden aan de hand van een database met definities van dreigingen die regelmatig wordt geüpdatet. Proactief in tegenstelling tot de reactieve bescherming, is deze methode niet gebaseerd op de analyse van codes, maar op het systeemgedrag. Deze methode is bedoeld om nieuwe dreigingen op te sporen die nog niet voorkomen in de database met definities van dreigingen. Door beide methodes toe te passen, biedt Kaspersky Internet Security een allesomvattende beveiliging van uw computer tegen zowel bekende als nieuwe dreigingen.

18 18 Kaspersky Internet Security Tekenen van infectie Er zijn een aantal symptomen die kunnen wijzen op een geïnfecteerde computer. De volgende gebeurtenissen zijn goede indicatoren van aantasting van een computer door een virus: Onverwachte boodschappen of beelden verschijnen op uw scherm, of u hoort ongewone geluiden; De lader van de CD/DVD-ROM opent en sluit onverwachts; De computer start willekeurig een programma op zonder uw hulp; Waarschuwingsberichten verschijnen op het scherm over een programma dat probeert verbinding te maken met het Internet, terwijl u niet om iets dergelijks heeft gevraagd; Er zijn ook verscheidene tekenen die wijzen op een virusinfectie via Vrienden of kennissen vertellen over berichten van u die u nooit verzonden heeft; Uw Inbox herbergt een groot aantal berichten zonder afzender of header. Hier moet wel opgemerkt worden dat deze symptomen andere oorzaken kunnen hebben dan virussen. Bij , bijvoorbeeld, kunnen aangetaste berichten verstuurd worden met u als afzender maar niet van op uw computer. Er zijn ook onrechtstreekse aanwijzingen dat uw computer is aangetast: Uw computer loopt regelmatig vast of crasht; Uw computer laadt de programma s langzaam; Het besturingssysteem van uw computer start niet op; Bestanden en mappen verdwijnen of de inhoud ervan is vervormd; De harde schijf wordt regelmatig aangesproken (het lichtje knippert); De Internetbrowser (vb. Microsoft Internet Explorer) loopt vast of gedraagt zich ongewoon (u kunt bijvoorbeeld een programmavenster niet sluiten). In 90% van de gevallen worden deze onrechtstreekse aanwijzingen veroorzaakt door het slecht functioneren van de hardware of software. Ondanks het feit dat zulke symptomen zelden wijzen op infectie, raden we toch aan dat u, van zodra u ze ontdekt, uw computer volledig scant (zie 5.22 op pag. 62), met de instellingen op het niveau Aanbevolen.

19 DREIGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID Wat te doen bij een vermoeden van infectie Als u merkt dat uw computer zich vreemd gedraagt. 1. Raak niet in paniek! Dat is de gouden regel, die u verlies van belangrijke gegevens en een hoop nodeloze zorgen kan besparen. 2. Verbreek de internetverbinding of de verbinding met het lokale netwerk, indien uw computer hierop is aangesloten. 3. Als uw computer niet wil opstarten van op de harde schijf (de computer geeft een foutmelding wanneer u hem aanzet), probeer hem dan op te starten in veilige modus of met de Microsoft Windows opstartdiskette die u hebt gemaakt voor in noodgevallen bij het installeren van uw besturingssysteem. 4. Vooraleer ook maar iets te doen, maakt u een back-up van uw werk, die u bewaart op een verwijderbaar opslagmedium (diskette, CD/DVD, flash drive enz.) 5. Installeer Kaspersky Internet Security, als u dit al niet gedaan heeft. Zie Hoofdstuk 3 op pagina Update de database met definities van dreigingen (zie 5.6 op pag. 65). Download, indien mogelijk, de updates van het Internet via een andere, onaangetaste computer, bijvoorbeeld bij een vriend, in een internetcafé of op het werk. Het is beter een andere computer te gebruiken aangezien er, als u een aangetaste computer verbindt met het Internet, een kans is dat het virus belangrijke informatie zal versturen naar hackers of dat het zichzelf zal doorsturen naar de adressen uit uw adressenbestand. Daarom moet u, indien u vermoedt dat uw computer is aangetast door een virus, onmiddellijk de verbinding met het Internet verbreken. U kunt ook updates van definities van dreigingen verkrijgen op diskette van Kaspersky Lab of zijn verdelers en uw definities updaten aan de hand van deze diskette. 7. Stel het beschermingsniveau in dat wordt aanbevolen door de experts van Kaspersky Lab. 8. Start een volledige scan van uw computer (zie 5.2 op pag. 62).

20 20 Kaspersky Internet Security Infectie voorkomen Zelfs de meest betrouwbare en weloverwogen maatregelen kunnen geen 100% bescherming garanderen tegen computervirussen en Trojans, maar als u een aantal regels volgt, verkleinen de kans op virusaanvallen en de potentiële schade aanzienlijk. De rest van dit hoofdstuk behandelt de basisregels voor computerveiligheid. Regel nr. 1: Gebruik antivirus software en Internet Security programma s, als volgt: Installeer Kaspersky Internet Security zo snel mogelijk. Update op regelmatige basis de definities van dreigingen van het programma (zie 5.6 op pag. 65). Bij virusuitbraken moet u de definities meermaals per dag updaten. In een dergelijke situatie worden de definities van dreigingen op de update servers van het Kaspersky Lab onmiddellijk bijgewerkt. Stel de veiligheidsinstellingen in zoals aanbevolen door Kaspersky Lab voor uw computer. Van zodra uw computer is opgestart, zal hij voortdurend worden beveiligd en het zal voor virussen moeilijker zijn uw computer aan te tasten. Stel de instellingen zo in dat er een volledige scan wordt uitgevoerd, zoals aanbevolen door Kaspersky Lab en plan minstens één scan per week. Als u Anti-Hacker niet heeft geïnstalleerd, raden we u aan dit te doen om uw computer te beschermen bij gebruik van het Internet. Regel nr. 2: Wees voorzichtig wanneer u nieuwe gegevens naar uw computer kopieert: Scan alle verwijderbare opslagmedia, zoals diskettes, CD/DVD s en flash drives, op virussen vooraleer ze te gebruiken (zie 5.4 op pag. 63). Wees op uw hoede met s. Open geen bijlagen van s, indien u niet zeker bent dat ze voor u zijn bestemd, zelfs niet wanneer ze door een bekende van u werden verstuurd. Wees voorzichtig met informatie die u via het Internet verkregen heeft. Als een website voorstelt dat u een nieuw programma installeert, wees er dan zeker van dat deze site een veiligheidscertificaat heeft. Als u een uitvoerbaar bestand kopieert van het Internet of lokale netwerk, vergeet dit dan niet te scannen met Kaspersky Internet Security. Wees kritisch bij het bezoeken van websites. Veel sites zijn geïnfecteerd met gevaarlijke scriptvirussen en Internetwormen.

Wormen Virussen Trojans Adware Spyware

Wormen Virussen Trojans Adware Spyware Soorten dreigingen Er zijn vandaag vele bedreigingen voor de computerveiligheid.. Wormen Deze categorie schadelijke programma s verspreidt zichzelf hoofdzakelijk door te profiteren van zwakke plekken in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 15.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk en antwoorden over

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender Handleiding Copyright 2013 Bitdefender Bitdefender Total Security Handleiding Publication date 07/04/2013 Copyright 2013 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Inhoud. McAfee Internet Security 3

Inhoud. McAfee Internet Security 3 i Inhoud McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter... 5 SecurityCenter-functies... 6 SecurityCenter gebruiken... 7 SecurityCenter bijwerken... 13 Beveiligingsproblemen oplossen of negeren... 17

Nadere informatie

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel G DATA Software Inhoudsopgave De eerste stappen 4 + ServiceCenter + Installatie SecurityCenter 7 + Statusweergaven + Licentie + Softwaremodule V irusbeveiliging 12 + Viruscontrole + Bestanden in quarantaine

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding i Inhoud McAfee Total Protection 3 McAfee SecurityCenter... 5 SecurityCenter-functies... 6 SecurityCenter gebruiken... 7 SecurityCenter bijwerken... 13 Beveiligingsproblemen oplossen

Nadere informatie

Avira Internet Security Gebruikershandleiding

Avira Internet Security Gebruikershandleiding Avira Internet Security Gebruikershandleiding Introductie Handelsmerken en Auteursrecht Handelsmerken Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding i Inhoud McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter...5 SecurityCenter-functies...6 SecurityCenter gebruiken...7 Beveiligingsproblemen oplossen of negeren...17 Werken met waarschuwingen...21

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Antivirus. Firewall. Antispam. Antispyware. Ouderlijk toezicht. Copyright 2007 SOFTWIN

Gebruiksaanwijzing. Antivirus. Firewall. Antispam. Antispyware. Ouderlijk toezicht. Copyright 2007 SOFTWIN Gebruiksaanwijzing Antivirus Firewall Antispam Antispyware Ouderlijk toezicht Copyright 2007 SOFTWIN BitDefender Internet Security v10 BitDefender Internet Security v10 Gebruiksaanwijzing BitDefender Uitgegeven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Professional Security Gebruikershandleiding Introductie Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Family Protection Suite Gebruikershandleiding Introductie Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere

Nadere informatie

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding G DATA InternetSecurity Gebruikshandleiding Bijlage Inhoudsopgave XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Algemeen... 5 G DATA ServiceCenter Tips ter bestrijding van virussen Systeemeisen Installatie... 10 Welkom Licentieovereenkomst

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

7 virussen, spam, en spyware

7 virussen, spam, en spyware 7 virussen, spam, en spyware 7.1 Virussen De laatste maanden werd het internet weer overstelpt met verschillende soorten virussen zoals Bagle, Netsky en Mydoom. Er zijn verschillende varianten van deze

Nadere informatie

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Inhoud Internet Security 2015 Inhoud Hoofdstuk 1: Installatie...5 1.1 Voordat u de eerste keer installeert...6 1.2 Het product voor het eerst installeren...6 1.3 Toepassingen installeren

Nadere informatie

Alles over het gebruik van UPC Smart Guard

Alles over het gebruik van UPC Smart Guard Alles over het gebruik van UPC Smart Guard ALGEMENE INTERNETBEVEILIGING Hoe zie ik dat mijn computer besmet is met malware?...1 Hoe zie ik dat mijn computer besmet is met spyware?...2 Wat is een virus?...2

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

25-12-14, 13.01u, Een waarschuwing antivirusbedrijf Malwarebytes. Pas op: Deze kerstaanbieding is malware!

25-12-14, 13.01u, Een waarschuwing antivirusbedrijf Malwarebytes. Pas op: Deze kerstaanbieding is malware! ICT Veiligheid VirusAlert 25-12-14, 13.01u, Een waarschuwing antivirusbedrijf Malwarebytes. Pas op: Deze kerstaanbieding is malware! Wie via de mail een Word-bestand krijgt dat 'Christmas offers.docx'

Nadere informatie

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING KASPERSKY LAB Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 7. 0 Gebruikershandleiding Kaspersky Lab Tel., fax: +7 (495) 797-8700, +7 (495) 645-7939,

Nadere informatie

Norton Security. Producthandleiding

Norton Security. Producthandleiding Norton Security Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

Nadere informatie

for Exchange/SMTP for Exchange/SMTP for Exchange for Exchange/SMTP/Lotus Network Security Scanner for ISA Server

for Exchange/SMTP for Exchange/SMTP for Exchange for Exchange/SMTP/Lotus Network Security Scanner for ISA Server for Exchange/SMTP for Exchange/SMTP for Exchange for Exchange/SMTP/Lotus Network Security Scanner for ISA Server Overzicht van producten Anti spam en anti phishing voor Exchange Server GFI MailEssentials

Nadere informatie

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd.

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd. GFI MailEssentials 12 Handleiding Door GFI Software Ltd. http://www.gfi.nl E-mail: info@gfi.nl Dit document is gecreëerd door GFI Software Ltd. De informatie in dit document is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Inhoud tips en trucs 2011 ha

Inhoud tips en trucs 2011 ha Inhoud tips en trucs 2011 ha 1 Inhoud 2 Vervolg inhoud 3 Email - Coderen e mail adres 4 E-mail - Mail aan verschillende personen sturen 5 Gebruikersaccountbeheer deel 1 6 Gebruikersaccountbeheer deel 2

Nadere informatie

AVG File Server 2012. User Manual. Document revision 2012.01 (10/3/2011)

AVG File Server 2012. User Manual. Document revision 2012.01 (10/3/2011) AVG File Server 2012 User Manual Document revision 2012.01 (10/3/2011) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. This

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

SLEEK. Anti-Virus. Anti-Virus & Content Security. Gebruikershandleiding

SLEEK. Anti-Virus. Anti-Virus & Content Security. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TM NEW SLEEK & POWERFUL Anti-Virus Anti-Virus & Content Security Introductie 3 Een aantal nieuwe functies in escan AV 3 Enkele geavanceerde functies in escan AV 3 Vereisten voor

Nadere informatie