KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 USER GUIDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 USER GUIDE"

Transcriptie

1 KASPERSKY LAB Kaspersky Internet Security 6.0 USER GUIDE

2 KASPERSKY INTERNET SECURITY 6.0 User Guide Kaspersky Lab Revisie datum april, 2006

3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. BEDREIGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID Bronnen van gevaar Manieren van verspreiding Soorten gevaar Kenmerken van infectie Wat te doen wanneer u kenmerken van infectie ontdekt Infectie voorkomen HOOFDSTUK 2. KASPERSKY INTERNET SECURITY Wat is er nieuw binnen Kaspersky Internet Security? Waarop is Kaspersky Internet Security gebaseerd? Beschermingscomponenten Taken van de virusscan Ondersteuningsdiensten Vereisten voor hardware en software Software pakketten Service voor geregistreerde gebruikers HOOFDSTUK 3. INSTALLATIE VAN KASPERSKY INTERNET SECURITY Installatieprocedure Instellingenwizard Het gebruik van objecten bewaard met Versie Het programma activeren Het selecteren van een activeringsmethode De activeringscode invoeren Het krijgen van een licentiesleutel Het bestand met de licentiesleutel selecteren Het activeringsprogramma voltooien Instellingen configureren voor nieuwe definities Instellingen voor de scanplanning Programmatoegang beperken Configureren van Anti-Hacker instellingen... 41

4 4 Kaspersky Internet Security De status van een veilige zone bepalen Opstellen van lijst met netwerkapplicaties Een beschermingsmodus kiezen Voltooien van de Installatiewizard HOOFDSTUK 4. DE INTERFACE Icoon in het systeemvak Contextmenu Het Hoofdvenster Instellingenvenster HOOFDSTUK 5. BEGINNEN Wat is de beschermingstatus van mijn computer? Beschermingsindicatoren Status van de Kaspersky Internet Security onderdelen Prestatiestatistieken programma Integriteitscan van Applicatie Het opstellen van Anti-Hacker regels Uw computer scannen op virussen Gevarenzones scannen Het scannen van een bestand, map of disk Het trainen van Anti-Spam Nieuwe definities voor het programma Wat kunt u doen met schadelijke objecten? Wat kunt u doen als de bescherming niet geactiveerd is HOOFDSTUK 6. MEERVOUDIGE BESCHERMINGSMANAGEMENT De bescherming van uw computer activeren en uitschakelen Bescherming pauzeren Bescherming volledig uitschakelen Onderdelen en taken starten, stoppen of pauzeren Bescherming opnieuw instellen op uw computer Het programma afsluiten Het selecteren van te controleren programma s Het creëren van een Vertrouwde Zone Uitsluitregels Vertrouwde programma s... 79

5 Table of Contents Virusscan en updaten op een ander profiel starten Plannen van virusscan en taken voor updaten Het importeren en exporteren van de Kaspersky Internet Security instellingen Het herstellen van de standaard instellingen HOOFDSTUK 7. ANTIVIRUSBESCHERMING VAN HET BESTANDENSYSTEEM Het selecteren van een beschermingsniveau voor bestanden Configuraties Anti-Virus voor Bestanden Het type object bepalen dat gescand moet worden Het definiëren van een beschermd gebied Het herstellen van de standaard instellingen Het selecteren van acties voor objecten Uitgestelde behandeling van objecten HOOFDSTUK 8. ANTI-VIRUS VOOR Het selecteren van een beschermingsniveau voor Het instellen van bescherming Het selecteren van een beschermde groep Het instellen van verwerking in Microsoft Office Outlook Het instellen van scans in The Bat! Het herstellen van de standaard instellingen van Anti-Virus voor Het selecteren van acties tegen schadelijke s HOOFDSTUK 9. ANTI-VIRUS VOOR INTERNET Het selecteren van een beschermingsniveau Het instellen van Anti-Virus voor Internet Het instellen van een scanalgoritme Het opstellen van een lijst met vertrouwde adressen Het herstellen van de standaard instellingen van Anti-Virus voor Internet Het selecteren van acties tegen gevaarlijke objecten HOOFDSTUK 10. PROACTIEVE BESCHERMING Het instellen van de Proactieve Bescherming Regels voor activiteitcontrole Integriteitcontrole programma s Het instellen van controleregels voor kritische programma s

6 6 Kaspersky Internet Security Het opstellen van een lijst met algemene onderdelen Het controleren van VBA Macro s Het contoleren van veranderingen in het systeemregister Het selecteren van registersleutels voor het opstellen van een voorschrift Het opstellen van regels voor het controleren van registersleutels. 135 HOOFDSTUK 11. ANTI-SPY Het instellen van Anti-Spy Het opstellen van een lijst met vertrouwde adressen voor de Pop-Up Stopper Blokkeerlijst voor advertenties Het instellen van de standaard blokkeerlijst voor advertentie Witte Lijst voor Advertenties Zwarte Lijst voor Advertenties Het opstellen van een lijst met vertrouwde nummers voor Anti-Inbellen 144 HOOFDSTUK 12. ANTI-HACKER Het selecteren van een beschermingsniveau Regels voor programma s Zelf regels opstellen Regels opstellen met behulp van sjablonen Regels voor het filteren van datapakketten Regels voor programma s en pakketfiltering optimaliseren Prioriteit regels bepalen Regels voor beveiligde zones Firewall modus Het instellen van de Indringer Detectie Lijst met gesignaleerde netwerkaanvallen Het toestaan en blokkeren van netwerkactiviteiten HOOFDSTUK 13. ANTI-SPAM Het selecteren van het agressieniveau van Anti-Spam Anti-Spam trainen Training Wizard Trainen op basis van uitgaande mailberichten Trainen met behulp van het mailprogramma Trainen met behulp van rapporten

7 Table of Contents Het instellen van Anti-Spam instellingen Het instellen van scaninstellingen Het selecteren van spamfilter technologie Het vaststellen van factoren met betrekking tot spam en potentiële spam Het zelf opstellen van een witte en zwarte lijst Witte lijst met adressen en zinnen Zwarte lijst met adressen en zinnen Extra mogelijkheden voor spamfiltratie Het opstellen van een lijst met vertrouwde adressen Vangnet Acties tegen Spam Het instellen van Spam verwerking met Microsoft Office Outlook Het instellen van Spam verwerking met Microsoft Outlook Express Het instellen van Spam verwerking met The Bat! HOOFDSTUK 14. HET SCANNEN VAN UW COMPUTER OP VIRUSSEN Het beheren van de scantaken het opstellen van een objectenlijst voor een scan Een eigen scantaak creëren Het instellen van scantaken Het selecteren van een beschermingsniveau Het bepalen van de soorten objecten voor een scan Het herstellen van de standaardinstellingen Acties selecteren voor objecten Andere instellingen van de virusscan Het instellen van universele instellingen voor alle taken HOOFDSTUK 15. HET UITVOEREN VAN EEN UPDATE Het opstarten van de update Terugkeren naar de vorige update Het instellen van updateinstellingen Het selecteren van de updatebron De modus en objecten selecteren Een planning opstellen Het instellen van instellingen voor de verbinding Acties na een update van het programma

8 8 Kaspersky Internet Security 6.0 HOOFDSTUK 16. EXTRA MOGELIJKHEDEN Quarantaine voor mogelijk geïnfecteerde objecten Werken met objecten in Quarantaine Het instellen van Quarantaine instellingen Kopieën van gevaarlijke objecten als back-up Het werken met kopieën in back-up Het instellen van back-up instellingen Het werken met rapporten Het instellen van rapportinstellingen Het tabblad voor gesignaleerde objecten Het tabblad voor gebeurtenissen Het tabblad voor statistieken Het tabblad voor instellingen Het tabblad Macro s Het tabblad Register Het tabblad Phishing Het tabblad Pop-ups Het tabblad Advertenties Het tabblad Inbellen Het tabblad Netwerk aanvallen Het tabblad Geblokkeerde Computers Het tabblad Activiteit van programma s Het tabblad Pakket filtering Het tabblad Actieve verbindingen Het tabblad Geopende poorten Het tabblad Verkeer Algemene informatie over het programma Verlenging van de licentie Technische gebruikersondersteuning Het opstellen van een lijst gecontroleerde poorten Het instellen van Kaspersky Internet Security Interface Hersteldiskette Het creëren van een hersteldiskette Het vastleggen voorbereiden Het maken van een ISO-bestand Het branden van de diskette

9 Table of Contents Het voltooien van de diskette Gebruik van de herstelschijf Extra diensten gebruiken Kaspersky Internet Security berichten Meldingen en berichtgeving Instellen van berichtgeving per Zelfbescherming van het programma en toegangsbeperking tot het programma Instellingen met betrekking tot het vermogen HOOFDSTUK 17. WERKEN MET HET PROGRAMMA VANAF DE COMMANDOREGEL Beheer van programma onderdelen en taken Anti-virus scans Programma updates Instellingen Exporteren Instellingen Importeren Het programma Starten Het programma Stoppen Help Bekijken HOOFDSTUK 18. AANPASSEN, HERSTELLEN EN VERWIJDEREN VAN HET PROGRAMMA HOOFDSTUK 19. VAAK GESTELDE VRAGEN BIJLAGE A. REFERENTIE INFORMATIE A.1. Bestanden die op extensie gescand worden A.2. Maskers voor uitzonderingen A.3. Uitzonderingen voor dreigingen BIJLAGE B. KASPERSKY LAB B.1. Andere producten van Kaspersky Lab B.2. Contact opnemen BIJLAGE C. LICENTIEOVEREENKOMST

10 Hoofdstuk 1. BEDREIGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID Omdat informatietechnologie zich zo snel ontwikkeld heeft en het doorgedrongen is tot ieder aspect van het menselijke bestaan, is het aantal misdrijven gericht op het verbreken van de informatiebescherming flink toegenomen. Cybercriminelen hebben grote interesse getoond in de activiteiten van overheidsstructuren en commerciële ondernemingen. Ze proberen vertrouwelijke informatie te stelen en bekend te maken, waarmee schade wordt aangericht aan de reputatie van het bedrijf, de bedrijfscontinuïteit wordt geschonden en vervolgens worden de informatiebronnen van de organisatie geschonden. Deze daden kunnen grote schade veroorzaken voor tastbare en ontastbare zaken. Niet alleen grote bedrijven lopen een risico, ook individuele gebruikers kunnen aangevallen worden. Met behulp van verschillende middelen krijgen criminelen toegang tot persoonlijke gegevens (nummers en wachtwoorden van bankrekeningen en creditcards), zorgen ze voor het vastlopen van uw computer of verkrijgen volledige toegang tot uw computer. Vervolgens kan deze computer gebruikt worden als onderdeel van een zombie netwerk, een netwerk van geïnfecteerde computers dat gebruikt wordt door hackers om servers aan te vallen, spam te versturen, vertrouwelijke informatie te winnen en nieuwe virussen en Trojans te verspreiden. Vandaag de dag erkent iedereen het feit dat informatie waardevol is en beschermd moet worden. Tegelijkertijd moet informatie toegankelijk zijn voor een bepaalde groep gebruikers (bijvoorbeeld werknemers, klanten en zakenpartners). Daarom is het nodig een veelomvattend informatie beschermingssysteem te ontwikkelen. Dit systeem moet rekening houden met alle mogelijke dreigingen, of deze nu menselijk of van mensenhand zijn of dat het een natuurlijke ramp is. Bovendien moet het gebruik maken van een compleet scala aan verdedigingsmaatregelen, op fysiek, administratief en softwareniveau Bronnen van gevaar Een persoon, een groep mensen, of zelfs een fenomeen dat los staat van menselijk handelen kunnen bronnen van gevaar zijn. We kunnen deze bronnen over drie factoren verdelen:

11 BEDREIGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID 11 De menselijke factor. Dit zijn acties van mensen die geautoriseerde of ongeautoriseerde toegang hebben tot informatie. De gevaren van deze groep kan verdeeld worden in: Extern, inclusief cyber criminelen, hackers, Internet scams, onbedoelde partners en criminele netwerken. Intern, inclusief bedrijfspersoneel en gebruikers van Pc s thuis. Handelingen van deze groep kunnen met opzet of per ongeluk zijn. De technologische factor. Deze dreigingen zijn gerelateerd aan technische problemen de materialen in gebruik zijn verouderd of van slechte kwaliteit. Dit kan leiden tot het falen van de computer of programma s wat vaak dataverlies tot gevolg heeft. De natuurlijke factor. Hiermee bedoelen we gebeurtenissen door de natuur veroorzaakt en andere losstaand van menselijk handelen. We moeten met al deze bronnen rekening houden bij het ontwikkelen van een beschermingssysteem. Deze gebruiksgids gaat alleen over die ene bron die direct verbonden is met de expertise van het Kaspersky Lab de externe factor veroorzaakt door menselijk handelen Manieren van verspreiding Terwijl de moderne computertechnologie en communicatiemiddelen zich ontwikkelen, krijgen hackers meer en meer gelegenheid tot het verspreiden van virussen en andere schadelijke programma s. Laten we ze eens beter bekijken: Het Internet Het internet is uniek aangezien het niet in het bezit is van iemand en geen geografische grenzen kent. Dit heeft op meerdere manieren geleid tot ontelbare webbronnen en de uitwisseling van informatie. Vandaag de dag kan iedereen toegang krijgen tot het internet en zijn eigen website ontwikkelen. Maar het zijn ook deze eigenschappen van het wereldwijde web die hackers de mogelijkheid verschaffen misbruik te maken van het internet, waarbij het achterhalen en straffen van de dader moeilijk is. Hackers planten virussen en andere schadelijke programma s op websites en vermommen deze als nuttige en gratis software. Bovendien kunnen scripts die automatisch opstarten wanneer een website geopend wordt schadelijke acties ondernemen op uw computer, zoals het veranderen van uw systeemregistratie, het stelen van persoonlijke gegevens en het installeren van schadelijke programma s.

12 12 Kaspersky Internet Security 6.0 Door gebruik te maken van netwerk technologie kunnen hackers op afstand Pc s en bedrijfsservers aanvallen. Deze aanvallen kunnen delen van uw systeem uitschakelen of hackers volledige toegang tot uw computer geven en daarmee alle informatie die daarop staat. Ze kunnen de computer ook onderdeel maken van een zombie netwerk. Sinds het gebruik van creditcards en e-money mogelijk is om via internet te winkelen, deel te nemen aan veilingen en uw bankzaken te regelen is online zwendel één van de meest voorkomende misdaden. Intranet Het intranet is een intern netwerk, speciaal ontworpen voor informatie binnen een bedrijf of woning. Een intranet is een samengevoegde ruimte voor het opslaan, uitwisselen en toegankelijk maken van informatie voor alle computers aangesloten op het netwerk. Dit betekent dat wanneer één van de computers op het netwerk geïnfecteerd is de andere ook het risico lopen geïnfecteerd te raken. Voor het voorkomen van deze situaties moeten én de individuele computers én het netwerk beschermd worden. Zo goed als iedere computer heeft een programma waardoor het een uitgelezen kans biedt voor schadelijke programma s om de inhoud hiervan te misbruiken. De gebruiker van de geïnfecteerde computer kan dus, zonder er zelf bewust van te zijn, geïnfecteerde mails sturen naar vrienden of collega s, die op hun beurt weer geïnfecteerde mails doorsturen. Het is normaal dat geïnfecteerde bestanden onopgemerkt blijven en met bijvoorbeeld bedrijfsinformatie doorgestuurd worden. Het is dus geen kleine groep die er de dupe van wordt. Het kunnen honderden of duizenden zijn die allemaal de geïnfecteerde bestanden doorsturen. Nog verder gaan de programma s voor elektronische junkmail, ook wel spam genoemd. Ook al is dit niet een direct gevaar voor uw computer, spam vergroot wel de druk op mailservers, neemt bandbreedte in beslag, vult uw mailbox en verspilt werktijd met financiële schade als gevolg. Bedenk ook dat hackers gebruik maken van deze massamailings en sociaal wetenschappelijke technieken toepassen om gebruikers te overtuigen de te openen of op een link naar een bepaalde website te klikken. Met als gevolg dat er bescherming geboden moet worden tegen junkmail en voor het tegengaan van nieuwe types dreigingen als phishing en het verspreiden van schadelijke programma s. Verwijderbare opslagmiddelen Verwijderbare opslagmiddelen (floppies, Cd-rom s en USB flash drives) en worden veel gebruikt voor het bewaren en het verzenden van informatie.

13 BEDREIGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID 13 Wanneer u vanaf een verwijderbaar opslagmiddel een bestand opent met daarop een schadelijke code kunt u de data opgeslagen op uw computer beschadigen en kan het virus via het netwerk op andere computers terecht komen Soorten gevaar Er zijn een groot aantal dreigingen voor uw computer. Dit onderdeel zal de dreigingen behandelen die Kaspersky Internet Security blokkeert. Wormen Deze schadelijke programma s maken gebruik van zwakke plekken in netwerken om zichzelf te verspreiden. De naam stamt van de manier waarop de infectie van computer naar computer kruipt, met behulp van netwerken, and andere datawegen. Hierdoor hebben wormen een buitengewoon gevaarlijke verspreidingssnelheid. Wormen dringen computers binnen, lezen de netwerkadressen van andere computers en zenden een pakket aan kopieën van zichzelf naar deze adressen. Bovendien maken wormen vaak gebruik van gegevens van het adressenbestand van de computereigenaar. Een aantal van deze schadelijke programma s creëren werkmappen op de disks, maar kunnen geheel zelfstandig opereren (RAM uitgezonderd). Virussen Programma s die andere programma s infecteren door een eigen code toe te voegen en zo grip te krijgen op de geïnfecteerde documenten zodra deze geopend worden. Dit is een simpele definitie van de fundamentele werking van een virus infectie. Trojans Programma s die acties verrichten die normaalgesproken alleen toegestaan zijn voor de gebruiker, zoals informatie verwijderen van de disk drive, het systeem blokkeren, vertrouwelijke informatie stelen, etc. Deze categorie schadelijke programma s is niet gelijk aan het virus in de traditionele betekenis van het woord (het infecteert dus niet andere computers of data); Trojans kunnen niet zelfstandig computers binnendringen en worden verspreid als boosdoeners vermomd als nuttige software. Bovendien kan de aangerichte schade de schade van een virus veelvuldig overtreffen. De laatste tijd is de worm het meest verspreide schadelijke programma, gevolgd door het virus en de Trojan. Sommige schadelijke programma s combineren aspecten van alle drie de categorieën.

14 14 Kaspersky Internet Security 6.0 Adware Programmacodes opgenomen in software, zonder dat de gebruiker dit weet, om zo reclame weer te kunnen geven. Over het algemeen wordt adware verwerkt in software die gratis is. De reclame wordt in de interface gepositioneerd. Vaak verzamelen deze programma s ook persoonlijke gegevens van de gebruiker en spelen dit door naar de programmaontwikkelaar, veranderen de browserinstellingen (startpagina en zoekpagina, beschermingsniveau, etc.) en ontwikkelen verkeer die de gebruiker niet kan beheersen. Dit alles kan leiden tot het schenden van de beschermingspolicy en directe financiële verliezen. Spyware Software dat informatie verzamelt over een bepaalde gebruiker of organisatie zonder dat zij hier iets van weten. Het kan dat je nooit zult weten dat er spyware op je computer geïnstalleerd is. Over het algemeen is het doel van spyware: Het traceren van de handelingen die een gebruiker op de computer verricht; Het verzamelen van gegevens op de harde schijf; in deze gevallen betekent dit het scannen van verscheidene bestanden en het systeemregister om zo een lijst te vormen met de software die op de computer staat; Het verzamelen van informatie over de kwaliteit van de verbinding, bandbreedte, modem snelheid enz. Riskware Software dat geen virus is maar wel een potentieel gevaar bevat, maar door hackers gebruikt kan worden als hulpmiddel omdat het gaten en fouten bevat. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zulke programma s op uw computer een gevaar zijn voor uw data. Deze programma s bevatten gereedschappen om op afstand gegevens te registreren of de lay-out van keyboards te ontregelen, IRC Clients, FTP servers en capaciteiten om processen stop te zetten of hun eigen acties te verbergen. Een andere soort schadelijk programma dat samengaat met programma s als adware, spyware en riskware is een programma dat inhaakt in uw webbrowser en het verkeer een andere richting op stuurt. U zult hoogstwaarschijnlijk wel al in aanraking zijn gekomen met dit programma als u ooit een bepaalde website heeft geopend terwijl u een andere website verwachtte. Jokes

15 BEDREIGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID 15 Software dat niet direct schade aanricht maar een boodschap weergeeft waarin staat dat de schade al is geschied of onder bepaalde omstandigheden zal geschieden. Deze programma s waarschuwen gebruikers vaak voor nepgevaren. Deze grappen kunnen bijvoorbeeld programma s zijn die de gebruiker bang maken met een boodschap dat de harddrive zal worden geformatteerd (terwijl dit nooit echt zal gebeuren), dat er een virus is gevonden in een schoon document, of laat virusboodschappen zien. Rootkits Zijn programma s die worden gebruikt om kwaadaardige activiteiten te verbergen. Ze maskeren schadelijke programma s om Anti-Virus programma s op afstand te houden. Rootkits kunnen ook het besturingssysteem op een computer aanpassen en de basisfuncties veranderen om zo hun aanwezigheid te verbergen en zo ook de acties van de boosdoeners op de geïnfecteerde computer. Overige gevaarlijke programma s Zijn onder andere verscheidene programma s die zijn ontwikkeld om andere schadelijke programma s te creëren, DOS-aanvallen te organiseren op servers op afstand, andere computers binnen te dringen en programma s die onderdeel zijn van de ontwikkelingsomgeving van schadelijke programma s. Zulke programma s zijn onder andere Hack Tools, virusmakers, kwetsbaarheidscanners, wachtwoordkrakers en andere soorten programma s die netwerkbronnen kunnen kraken of systemen kunnen binnendringen. Hacker aanval Hacker aanval kunnen door hackers of schadelijke programma s geïnitieerd worden. Deze zijn bedoeld om informatie te stelen van een computer op afstand en daarmee het systeem te verstoren of volledige macht over het de systeembronnen te krijgen. U kunt een uitgebreide beschrijving van de soorten aanvallen die Kaspersky Internet Security blokkeert lezen in de lijst met ontdekte netwerkaanvallen. Verschillende manieren waarop u online bedrogen kunt worden Phishing is een manier van bedriegen waarbij vertrouwelijke informatie van de gebruiker gestolen wordt, meestal van financiële aard. Phishing s zijn zo gemaakt dat ze bijna identiek lijken aan informatieve e- mails van banken en bekende bedrijven. De s bevatten een link naar een nepsite waar de gebruiker wordt gevraagd bijvoorbeeld zijn creditcardnummer en andere vertrouwelijke informatie in te voeren. Inbelprogramma s zijn een manier van bedriegen waarbij wordt getracht een verbinding te initiëren met een internetdienst waarvoor betaald moet worden (over het algemeen van pornografische aard). De

16 16 Kaspersky Internet Security 6.0 inbellers worden door hackers geïnstalleerd en proberen een verbinding te realiseren zodra er een modemverbinding is. Vaak zijn dit erg dure websites waardoor de gebruiker met enorme telefoonrekeningen komt te zitten. Ongevraagde advertenties Dit zijn onder andere popup vensters en advertentie die zich openen wanneer u uw webbrowser gebruikt. De informatie in deze vensters is vaak niet van nut voor u. Popup vensters en advertenties leiden de gebruiker af en nemen onnodig bandbreedte in beslag. Spam Spam is anonieme ongewenste junkmail. Spam is bijvoorbeeld een mailing met een politiek of agressief karakter, en s die om hulp vragen. Een ander categorie spam is s die vraagt om een investering van veel geld of om mee te doen aan een piramidespel, ook s bedoeld om wachtwoorden en creditcardnummers te stelen en s met het verzoek doorgestuurd te worden aan vrienden (kettingbrief). Kaspersky Internet Security gebruikt twee methodes voor het opsporen en blokkeren van deze soorten gevaren: Reactief methodes gebaseerd op het zoeken naar schadelijke bestanden met behulp van omschrijvingen van dreigingen in een database die regelmatig een update ondergaat. Deze methode houdt in dat er omschrijvingen van dreigingen worden toegevoegd aan de database bij het downloaden van een update. Proactief in tegenstelling tot reactieve bescherming is deze methode niet ontwikkeld om codes te analyseren maar het gedrag van het systeem. Deze methode is bedoeld om nieuwe dreigingen op te sporen terwijl deze nog geen definitieve omschrijving hebben. Door beide methodes te gebruiken biedt Kaspersky Internet Security een allesomvattende bescherming van uw computer tegen bekende en nieuwe gevaren Kenmerken van infectie Er zijn een aantal kenmerken die kunnen wijzen op een geïnfecteerde computer. Wanneer u merkt dat uw computer ongewone dingen doet, vooral: onverwachte berichten, beelden of geluidseffecten die op uw scherm verschijnen; een CD-ROM die automatisch opent en sluit;

17 BEDREIGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID 17 een computer die willekeurig een programma opstart en afsluit zonder dat u hier om vraagt; wanneer er een waarschuwingsbericht verschijnt over feit dat een programma op uw computer een verbinding probeert te leggen met het Internet, terwijl u deze actie niet geïnitieerd heeft. We mogen dan veronderstellen dat uw computer geïnfecteerd is met een virus. Bovendien zijn er een aantal kenmerken die een virusinfectie via typeren: vrienden of kennissen melden een bericht dat u nooit verzonden heeft; uw inbox herbergt een groot aantal berichten zonder afzender of onderwerp. Hier moet wel opgemerkt worden dat deze kenmerken niet altijd veroorzaakt worden door virussen. Ze kunnen door verschillende dingen veroorzaakt worden. Bij kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de geïnfecteerde mail met u als afzender verstuurd is maar niet vanaf uw computer. Er zijn ook indirecte aanwijzingen dat uw computer een virus heeft: uw computer loopt regelmatig vast of crasht; uw computer laadt de programma s langzaam; het besturingsprogramma van uw computer start niet; documenten en mappen verdwijnen of de inhoud is veranderd; er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de harddrive (het lichtje knippert); Microsoft Internet Explorer loopt vast of gedraagt zich onvoorspelbaar (u kunt bijvoorbeeld een programmascherm niet sluiten). Natuurlijk worden 90% van deze gevallen veroorzaakt door het slecht functioneren van de hardware of software. Ondanks het feit dat zulke symptomen zelden wijzen op een virus, raden we toch aan dat u, zo gauw u ze ontdekt, uw computer volledig scant (zie 5.4 op pag. 60) op virussen, met de instellingen die de experts van het Kaspersky Lab adviseren.

18 18 Kaspersky Internet Security Wat te doen wanneer u kenmerken van infectie ontdekt Als u merkt dat uw computer vreemd doet. 1. Raak niet paniek! Geef niet toe aan paniek. Dat is de gouden regel, het kan ertoe bijdragen dat er geen belangrijke gegevens verloren gaan en het scheelt een hoop ergernis. 2. Verbreek de internetverbinding en/of het lokale netwerk, wanneer van toepassing. 3. Als het symptoom is dat u de harddrive van uw computer niet meer aankrijgt (de computer geeft een foutmelding wanneer u hem aanzet), probeer dan de harddrive aan te doen in de veilige modus of met de Windows opstartdiskette die u hebt gecreëerd toen u het besturingssysteem installeerde. 4. Bewaar uw werk voordat u actie onderneemt op een verwijderbaar bewaarmiddel (floppy, CD, flash disk, etc.) 5. Installeer Kaspersky Internet Security, als u dit niet al gedaan heeft. 6. Update de antivirus database (zie 5.8 op pag 63). Haal, wanneer mogelijk, de updates van het internet via een schone computer van een vriend, internetcafé of uw werk. Het is beter een andere computer te gebruiken omdat uw computer bij verbinding met het internet belangrijke informatie zal versturen naar de boosdoeners of het virus doorsturen naar adressen uit uw adressenbestand. 7. Stel het beschermingsniveau in als geadviseerd door de experts van het Kaspersky Lab. 8. Scan uw volledige computer (zie 5.4 op pag. 60) Infectie voorkomen De meest doordachte en vertrouwde maatregelen kunnen u geen 100% bescherming garanderen tegen computervirussen en Trojans, maar wanneer u de juiste regels in gedachten houdt zal de kans op een virusaanval en de potentiële schade een stuk kleiner zijn. Eén van de fundamentele methodes tegen een virus is goedgeplande preventie. Preventieve middelen voor een computer zijn onder andere een klein aantal regels waar u zich aan moet houden en waardoor de kans op een virus en dataverlies een stuk kleiner zal zijn.

19 BEDREIGINGEN VOOR COMPUTERVEILIGHEID 19 De basisregels voor computerveiligheid zijn hieronder weergegeven. Door deze regels te volgen kunt u een virusaanval voorkomen. Regel Nr. 1: gebruik antivirus software en Internet Security programma s. Dit kan door: Kaspersky Internet Security zo snel mogelijk te installeren. Een regelmatige update van de programmadatabases (zie 5.8 op pag 63). In geval van een virus op uw computer kunt u dit ook meermalen per dag doen. In een dergelijk geval wordt de database met bekende virussen op de server van het Kaspersky Lab direct bijgewerkt. Stel de veiligheidsinstellingen in zoals geadviseerd door het Kaspersky lab voor uw computer. Direct na het opstarten van de computer is deze beveiligd en zal het voor virussen moeilijker worden om uw computer binnen te dringen. Configureer de instellingen zo dat er een scan van uw complete computer mogelijk is, zoals aangeraden door de experts van het Kaspersky Lab en stel deze zo in dat de volledige scan minimaal eens per week wordt uitgevoerd. Als u niet het Anti-Hacker deel heeft geïnstalleerd raden we u aan dit nu te doen om uw computer te beschermen tijdens het gebruik van het Internet. Regel Nr. 2: wees voorzichtig wanneer u nieuwe data naar uw computer kopieert: Scan alle verwijderbare opslagdrives (zie 5.6 op pag 61) (floppies, Cd s, flash disks, enz.) voordat u ze gebruikt. Wees op uw hoede met s. Open geen bestanden die via uw mail zijn binnengekomen en waarvan u niet zeker weet of ze werkelijk voor u bedoelt zijn, zelfs niet wanneer ze door een bekende van u gestuurd zijn. Wees voorzichtig met informatie die u via het Internet verkregen heeft. Wanneer een website suggereert dat u een nieuw programma installeert, wees er dan zeker van dat er een veiligheidscertificaat aanwezig is. Als u een uitvoerbaar document kopieert van het Internet of locale netwerk, vergeet deze dan niet te scannen met de Kaspersky Internet Security. Wees kritisch bij het selecteren en openen van websites. Veel sites zijn geïnfecteerd met gevaarlijke scriptvirussen en Internetwormen. Regel Nr. 3: besteed aandacht aan de informatie van het Kaspersky Lab. Het Kaspersky Lab maakt in de meeste gevallen een nieuw virus bekend voordat infectiekans op zijn grootst is. De kans op infectie is in een dergelijk geval niet zo groot en zo gauw u de nieuwste update voor uw

20 20 Kaspersky Internet Security 6.0 antivirus database van het Internet gehaald heeft, bent u binnen een mum van tijd beschermd tegen de nieuwste virussen. Regel Nr. 4: Vertrouw geen vals alarm over een virus, zoals pestprogramma s en s over infectiegevaar. Regel Nr. 5: gebruik de Windows Update service en installeer regelmatig updates voor het Windows besturingssysteem. Regel Nr. 6: koop legale softwarekopieën van officiële verkooppunten. Regel Nr. 7: beperk het aantal mensen dat gebruik maakt van uw computer. Regel Nr. 8: verklein het risico op nadelige gevolgen van een potentiële infectie: Maak regelmatig back-ups van uw computerdata. Wanneer u data kwijtraakt, kan het systeem vrij snel herteld worden met een back-up. Bewaar floppies, Cd s, flash sticks en andere bewaarmiddelen met originele software en belangrijke informatie op een veilige plek. Creëer een Herstelschijf (zie 16.9 op pag. 251) die u kunt opstarten met behulp van een schoon besturingssysteem. Regel Nr. 9: bekijk regelmatig de lijst met geïnstalleerde programma s op uw computer. Om dit te doen kunt u Programma s Wijzigen/Verwijderen openen bij Programmatoegang en instellingen of door het Alle programma s te openen. Zo kunt u ontdekken of er software is geïnstalleerd op uw computer zonder dat u het wist, terwijl u bijvoorbeeld gebruik maakte van het Internet of een bepaald programma installeerde. Bijna altijd blijken deze een potentieel gevaar te vormen.

Wormen Virussen Trojans Adware Spyware

Wormen Virussen Trojans Adware Spyware Soorten dreigingen Er zijn vandaag vele bedreigingen voor de computerveiligheid.. Wormen Deze categorie schadelijke programma s verspreidt zichzelf hoofdzakelijk door te profiteren van zwakke plekken in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 15.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk en antwoorden over

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender Handleiding Copyright 2013 Bitdefender Bitdefender Total Security Handleiding Publication date 07/04/2013 Copyright 2013 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Inhoud. McAfee Internet Security 3

Inhoud. McAfee Internet Security 3 i Inhoud McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter... 5 SecurityCenter-functies... 6 SecurityCenter gebruiken... 7 SecurityCenter bijwerken... 13 Beveiligingsproblemen oplossen of negeren... 17

Nadere informatie

7 virussen, spam, en spyware

7 virussen, spam, en spyware 7 virussen, spam, en spyware 7.1 Virussen De laatste maanden werd het internet weer overstelpt met verschillende soorten virussen zoals Bagle, Netsky en Mydoom. Er zijn verschillende varianten van deze

Nadere informatie

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel G DATA Software Inhoudsopgave De eerste stappen 4 + ServiceCenter + Installatie SecurityCenter 7 + Statusweergaven + Licentie + Softwaremodule V irusbeveiliging 12 + Viruscontrole + Bestanden in quarantaine

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding i Inhoud McAfee Total Protection 3 McAfee SecurityCenter... 5 SecurityCenter-functies... 6 SecurityCenter gebruiken... 7 SecurityCenter bijwerken... 13 Beveiligingsproblemen oplossen

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

25-12-14, 13.01u, Een waarschuwing antivirusbedrijf Malwarebytes. Pas op: Deze kerstaanbieding is malware!

25-12-14, 13.01u, Een waarschuwing antivirusbedrijf Malwarebytes. Pas op: Deze kerstaanbieding is malware! ICT Veiligheid VirusAlert 25-12-14, 13.01u, Een waarschuwing antivirusbedrijf Malwarebytes. Pas op: Deze kerstaanbieding is malware! Wie via de mail een Word-bestand krijgt dat 'Christmas offers.docx'

Nadere informatie

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding G DATA InternetSecurity Gebruikshandleiding Bijlage Inhoudsopgave XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Algemeen... 5 G DATA ServiceCenter Tips ter bestrijding van virussen Systeemeisen Installatie... 10 Welkom Licentieovereenkomst

Nadere informatie

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Inhoud Internet Security 2015 Inhoud Hoofdstuk 1: Installatie...5 1.1 Voordat u de eerste keer installeert...6 1.2 Het product voor het eerst installeren...6 1.3 Toepassingen installeren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Antivirus. Firewall. Antispam. Antispyware. Ouderlijk toezicht. Copyright 2007 SOFTWIN

Gebruiksaanwijzing. Antivirus. Firewall. Antispam. Antispyware. Ouderlijk toezicht. Copyright 2007 SOFTWIN Gebruiksaanwijzing Antivirus Firewall Antispam Antispyware Ouderlijk toezicht Copyright 2007 SOFTWIN BitDefender Internet Security v10 BitDefender Internet Security v10 Gebruiksaanwijzing BitDefender Uitgegeven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding i Inhoud McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter...5 SecurityCenter-functies...6 SecurityCenter gebruiken...7 Beveiligingsproblemen oplossen of negeren...17 Werken met waarschuwingen...21

Nadere informatie

Avira Internet Security Gebruikershandleiding

Avira Internet Security Gebruikershandleiding Avira Internet Security Gebruikershandleiding Introductie Handelsmerken en Auteursrecht Handelsmerken Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Professional Security Gebruikershandleiding Introductie Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere

Nadere informatie

Alles over het gebruik van UPC Smart Guard

Alles over het gebruik van UPC Smart Guard Alles over het gebruik van UPC Smart Guard ALGEMENE INTERNETBEVEILIGING Hoe zie ik dat mijn computer besmet is met malware?...1 Hoe zie ik dat mijn computer besmet is met spyware?...2 Wat is een virus?...2

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Family Protection Suite Gebruikershandleiding Introductie Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere

Nadere informatie

Inhoud tips en trucs 2011 ha

Inhoud tips en trucs 2011 ha Inhoud tips en trucs 2011 ha 1 Inhoud 2 Vervolg inhoud 3 Email - Coderen e mail adres 4 E-mail - Mail aan verschillende personen sturen 5 Gebruikersaccountbeheer deel 1 6 Gebruikersaccountbeheer deel 2

Nadere informatie

een be kn op te ui t le g

een be kn op te ui t le g een beknopte uitleg Voorwoord Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Thuis, op school of op het werk: bijna iedereen maakt er wel gebruik van. Er zijn steeds meer toepassingen en

Nadere informatie

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd.

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd. GFI MailEssentials 12 Handleiding Door GFI Software Ltd. http://www.gfi.nl E-mail: info@gfi.nl Dit document is gecreëerd door GFI Software Ltd. De informatie in dit document is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Het SchoonePC boek. Installeren en optimaliseren van. Windows 7. 13 e druk

Het SchoonePC boek. Installeren en optimaliseren van. Windows 7. 13 e druk Het SchoonePC boek Installeren en optimaliseren van Windows 7 13 e druk Voorwoord Hallo, mag ik mij even voorstellen? Ik ben Menno Schoone, auteur en beheerder van de website www.schoonepc.nl en uitgever

Nadere informatie

SLEEK. Anti-Virus. Anti-Virus & Content Security. Gebruikershandleiding

SLEEK. Anti-Virus. Anti-Virus & Content Security. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TM NEW SLEEK & POWERFUL Anti-Virus Anti-Virus & Content Security Introductie 3 Een aantal nieuwe functies in escan AV 3 Enkele geavanceerde functies in escan AV 3 Vereisten voor

Nadere informatie

Norton Security. Producthandleiding

Norton Security. Producthandleiding Norton Security Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

Nadere informatie

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING KASPERSKY LAB Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 7. 0 Gebruikershandleiding Kaspersky Lab Tel., fax: +7 (495) 797-8700, +7 (495) 645-7939,

Nadere informatie