Projectgroep: Dennis Blok, Michel Admiraal, Florian de Groot Docent: Dhr. Keemink - FUNCTIONEEL ONTWERP - Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectgroep: Dennis Blok, Michel Admiraal, Florian de Groot Docent: Dhr. Keemink - FUNCTIONEEL ONTWERP - Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 FUNCTIONEEL ONTWERP

2 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1. Plan van aanpak 2 2. Ontwerpen van organisatorische aanpassingen 3 3. Ontwerpen functiestructuur 5 4. Ontwerp gegevensstructuur 9 5. Ontwerp van interfaces Opstellen Functioneel ontwerprapport 20 2

3 1. Plan van aanpak Samenstelling Dennis Blok Michel Admiraal Florian de Groot Benodigde hulpmiddelen Bevoegdheden van het projectteam Het hele projectteam heeft volledige bevoegdheden en volledige verantwoordelijkheid: Dennis Blok Michel Admiraal Florian de Groot Planning van activiteiten Weeknr Activiteit Perso(o)n(e)n Verg. versla g 52 Functioneel Ontwerp - Dennis / Michel / Florian Kostenoverzicht Uur kosten 6 weken 3 dagen 3 uur Per persoon 54 uur 3 personen 322 uur 3

4 2. Ontwerpen van organisatorische aanpassingen vooronderzoek Is de gewenste situatie te realiseren? Het doel van dit project is een verkoopsysteem ontwikkelen en in te voeren bij het bedrijf Kooiman auto-onderdelen. Wij nemen aan dat dit te realiseren is. Er moet goed gekeken worden naar de manier van gebruik. Zoals: Wie er uit eindelijk verantwoordelijk voor dit product. Of wie is er eind verantwoordelijk voor het werken. Of wie er uiteindelijk toezicht op hou zo dat er geen foute en/of dubbel waarde in de database. Bestaat er veel weerstand tegen veranderingen? Met dit project worden er grote organisatorische veranderingen teweeggebracht. Er is binnen het bedrijf nog veel weerstand tegen dit project vanwege de veranderingen. We denken dat dit in grote lijnen opgelost kan worde, door het personeel hier bij te betrekken en het personeel de goede informatie geven zodat ze snappen wat dit project inhoud. Is omscholing, overplaatsing en/of ontslag van het huidige personeel nodig, is dit sociaal aanvaardbaar? Zo als we al zeiden is er een behoorlijke weerstand tegen dit project en moet het personeel ingelicht worden. Het personeel denkt dat er door dit project ontslagen zullen vallen. Maar het doel van het project is ontslagen bij het personeel te voorkomen. We denken wel dat er uit dit project een paar ontslagen zullen vallen. Maar we proberen het grootse deel van het personeel om te scholen zo dat ze met het product kunnen werken. Welke opleiding zijn gewenst en zijn deze tijdig te realiseren? We nemen aan dat het gewenste personeel dat de applicatie zal gaan gebruiken nog geen ervaring met computers heeft. Zo doende moet de opleiding voor het gebruik moet simpel genoeg wezen om iemand die heel weinig computer kennis het maximum uit de applicatie te hallen. De opleiding moet afwezen liefst een aantal weken voor het testen van het product. En het personeel dat het personeel moet testen moeten minstens twee weken van tevoren deze opleiding gehad moeten hebben. Veder mogen er wel veranderingen aan de opleiding gedaan werden tijdens het testen van het product maar, er mogen geen grote veranderingen meer gedaan worden zodat het goed is voor het gebruik applicatie. Is de Applicatie met een beeldscherm realiseerbaar? Aangezien dat dit een webapplicatie is zal er alleen een beeldscherm gebruikt worden. Wat ook de desbetreffende kosten met zich meebrengt. Er moeten in het gebouw nieuwe computer geplaatst worden of de oude moeten vernieuwd worden zodat ze in een netwerk kunnen werken. 4

5 Welke verwerkwijze past bij de toekomstige werkomgeving? Het doel van dit project is het vervangen van een oud informatiesysteem waar bij er veel gedaan werd op papier en waar het regelmatig voortkwam dat er iets fout ging en er informatie er kaar kruiste of er niet was. In het nieuwe informatiesysteem wordt er in een groot deel alles digitaal verzonden. Dus in plaats van dat alles op papier werd verzonden wordt er nu alles digitaal verzonden. De enigste afdelingen waar alles nog op papier wordt gezet zijn de administratie en het magazijn. Bij de administratie is dit gedaan vanwege het back-uppen van gegevens en voor het te kunnen aantonen. Bij het magazijn zijn dit pakbonnen voor het verzenden en ontvangen van bestellingen. Hoe staat het met de nieuwe bevoegd- en verantwoordelijkheden? Er moet voor deze applicatie nog gezocht worden of hij de verbinding met de server kan (dus dat de aanmelding van uit active directory gebruikt kan worden) of dat de zelf nog eens moet inloggen op de webserver met een aparte snaam en wachtwoord. Als er apart in gelogd moet worden dan moeten we apart s en wachtwoorden ook een waarde geven voor het s niveau. 5

6 3. Ontwerpen functiestructuur Data-dictionary tabel Naam Waarde lengt e Gebruikers_nr Autonumeriek 10 Dit is een individueel nummer van een Gebruikers_naam Alfanumeriek 255 De naam van de Gebruikers_tussen Alfanumeriek 25 Tussenvoegsel tussen de voor en de achter naam Gebruikers_achternaam Alfanumeriek 255 Achternaam Gebruikers_rechten Numeriek 255 Een korte omschrijving van het product Gebruikers_wachtwoord Alfanumeriek 32 De controle of je echt de persoon bent waar je me inlogt Gebruikers_functie Alfanumeriek 255 De functie van de Gebruikers_adres Alfanumeriek 255 Het adres van de Gebruikers_huisnr Numeriek 10 Het huisnummer Gebruikers_postcode1 numeriek 4 De cijfers van postcode van de Gebruikers_postcode2 alfanumeriek 2 De letters van postcode van de Gebruikers_woonplaats Alfanumeriek 255 De woonplaats Gebruikers _mailad Alfanumeriek 255 Het adres klant Gebruikers_telf Numeriek 10 Het vaste telefoonnumme r Omschrijving Def. Waarde voorbe eld Jan de Waal 1 * 0 15 ****** ** Sys. Beheer der Berkse straat AA IK Rotterd am J.dewa

7 Gebruikers_mobiel Numeriek 10 Het mobilenummer Klanten tabel Naam Waarde lengt e Klant_nr Autonumeriek 10 Dit is een individueel nummer van een Klant Klant_naam Alfanumeriek 255 De naam van het bedrijf van de Klant Klant_naamc Alfanumeriek 255 De naam van de contactpersoon van het bedrijf Klant_tussenc Alfanumeriek 25 Tussenvoegsel tussen de voor en de achter naam contactpersoon Klant_achternaamc Alfanumeriek 255 Achternaam contactpersoon Klant_wachtwoord Alfanumeriek 32 De controle of je echt de persoon bent waar je me inlogt Klant_adres Alfanumeriek 255 Het adres van de Klant Klant_huisnr Numeriek 10 Het huisnummer Klant Klant_postcode1 numeriek 4 De cijfers van postcode van de Klant Klant_postcode2 alfanumeriek 2 De letters van postcode van de Klant Klant_woonplaats Alfanumeriek 255 De woonplaats Klant Klant_mailad Alfanumeriek 255 Het adres klant Gebruikers_nr Autonumeriek 10 Dit is een individueel nummer van een Gebruikers_naam Alfanumeriek 255 De naam van de Omschrijving Def. waarde voorbeeld De banden specialist Jan de Waal ******** Berksestraa t AA Jan Gebruikers_tussen Alfanumeriek 25 Tussenvoegsel de IK Rotterdam ier.com

8 Gebruikers_achtern aam tussen de voor en de achter naam Alfanumeriek 255 Achternaam Gebruikers_rechten Numeriek 255 Een korte omschrijving van het product Gebruikers_wachtw oord Alfanumeriek 32 De controle of je echt de persoon bent waar je me inlogt Gebruikers_functie Alfanumeriek 255 De functie van de Waal 1 * ******** Sys. Beheerder Leverancier tabel Naam Waarde lengt e _nr _naam _naamc _tussen _achternaam _adres _huisnr _postcode1 _postcode2 Autonumeriek 10 Dit is een individueel nummer van een product Alfanumeriek 255 De naam van het bedrijf van de Alfanumeriek 255 De voornaam contactpersoon Alfanumeriek 25 Tussenvoegsel contactpersoon Alfanumeriek 255 Achternaam contactpersoon Alfanumeriek 255 Het adres van de Numeriek 10 Het huisnummer numeriek 4 De cijfers van postcode van de alfanumeriek 2 De letters van postcode van Omschrijving Def. waarde voorbeeld Uitlaten BV. Jan de Waal Berksestraat AA IK 8

9 de _woonplaats Alfanumeriek 255 De woonplaats Alfanumeriek 255 Het _mailad adres Gebruikers_nr Autonumeriek 10 Dit is een individueel nummer van een Gebruikers_na Alfanumeriek 255 De naam van am de Gebruikers_tu ssen Gebruikers_ac hternaam Gebruikers_re chten Gebruikers_w achtwoord Gebruikers_fu nctie Alfanumeriek 25 Tussenvoegsel tussen de voor en de achter naam Alfanumeriek 255 Achternaam Numeriek 255 Een korte omschrijving van het product Alfanumeriek 32 De controle of je echt de persoon bent waar je me inlogt Alfanumeriek 255 De functie van de Rotterdam m Jan de Waal 1 * ******** Sys. Beheerder Produkt tabel Naam Waarde Lengt e product_nr Product_naam Product_voorbeel d Product_omsch Autonumeri ek Alfanumerie k Alfanumerie k Alfanumerie k Omschrijving 10 Dit is een individueel nummer van een product 255 De naam van het product 255 Een korte omschrijving van het product 500 Een omschrijving van het product Def. waarde voorbeeld wieldoppen Chromen wieldoppen Product_prijs Valuta 4,2 De prijs van het 0,00 75,95 product Product_min Numeriek 10 Het minimum aantal van het product wat er op voorraad mag wezen Product_aantal Numeriek 10 In deze cel staat Chromen wieldoppen van 15 9

10 Gebruikers_nr Gebruikers_ naam Gebruikers_ tussen Gebruikers_ achternaam Gebruikers_ rechten Gebruikers_ wachtwoord Gebruikers_funct ie Autonumeri ek Alfanumerie k Alfanumerie k hoeveel er van dit product er aanwezig zijn 10 Dit is een individueel nummer van een 255 De naam 25 Tussenvoegsel tussen de voor en de achter naam 255 Achternaam van de Alfanumerie k Numeriek 255 Een korte omschrijving van het product Alfanumerie k Alfanumerie k 32 De controle of je echt de persoon bent waar je me inlogt 255 De functie Jan de Waal 1 * ******** Sys. Beheerder Functies Gebruikers Aanmelden bij de applicatie voor s Met deze functie kunnen s zich aanmelden. Met het aanmelden wordt er een sessie gemaakt welke automatisch verloopt na 8 uur Aanmelden bij de applicatie voor klanten Met deze functie kan de klant zich aanmelden bij de webshop. Wanneer de klant zich aanmeldt, wordt er automatisch een sessie gestart. Deze sessie is geldig voor 2 uur, uit veiligheidsoverwegingen. Toevoegen van s Met deze functie kunnen de applicatiebeheerders en s met administratieve rechten, nieuwe s toevoegen. Wijzigen van s Met deze functie kunnen de applicatiebeheerder en de delen van s wijzigen. 10

11 Applicatiebeheerder: mag alleen het wachtwoord van een wijzigen. Administratie: de administratie mogen alleen de adresgegevens, functie en telefoon nummers wijzigen. Ze mogen geen wachtwoorden wijzigen. Gebruiker: de mag alleen zijn eigen wachtwoord en telefoonnummers wijzigen. Verwijderen van s Deze functie kan alleen worden gebruikt door de applicatiebeheerder en de mensen in de administratie groep. Het doel ze functie is het volledig verwijderen van een. De velden die in de tabel s worden verwijderd zijn alle velden in de rij die gelijk zijn s nummer, wat reflecteert aan de s naam. 11

12 Klanten Toevoegen van klanten Hier kan de administratie klanten toevoegen aan de database welke gebruik kunnen maken webshop. Deze functie is voor vaste klanten en worden alleen toegewezen door de administratie. Wijzigen van klanten Met deze functie kunnen de klanten gewijzigd worden, als er bijvoorbeeld een klant een ander telefoonnummer krijgt. De leden administratie en de applicatiebeheerder kunnen alle klanten wijzigen en een klant alleen hun eigen gegevens Verwijderen van klanten In deze functie kunnen de gegevens van een klant volledig verwijderd worden. De enige die dit mag doen is de administratie. Leveranciers Produkten Toevoegen van Bij deze functie kunnen s toegevoegd worden aan de database. Deze functie kan alleen worden toegepast door de afdelingen: directie en administratie. Wijzigen van Binnen deze functie kunnen de afdelingen directie, administratie en inkoop s wijzigen. Verwijderen van Met deze functie kunnen de gegevens van een volledig verwijderd worden. De enige die dit mogen doen zijn de mensen administratiegroep en inkoop. Bijwerken van producten. In deze functie kan de magazijnbeheerder de voorraad bijwerken. Als er van een product te weinig aanwezig is, moet de magazijnbeheerder of een magazijnmedewerker een besteling plaatsen bij de afdelingen inkoop. Het toevoegen van nieuwe producten Deze functie kan uitgevoerd worden door leden administratie en inkoop. Het doel ze functie is het toevoegen van een product. 12

13 Wijzigen van producten In deze functie kunnen leden administratie en inkoop een product aanpassen. Leden van het magazijn mogen hier in alleen de aantallen van een product aanpassen. Verwijderen van oude producten Met deze functie kunnen leden administratie een product verwijderen. De functie verwijdert dan een hele rij uit de tabel producten. Bestellingen Bijwerken van bestellingen voor de Het plaatsen uiteindelijke bestellingen bij een kan alleen gedaan worden door de afdeling inkoop. Hier wordt alleen een bestelling ingevoerd. Deze worden vier keer per dag verwerkt door de afdeling inkoop. Toevoegen van bestelingen Hier kunnen de afdelingen: verkoop en magazijn bestellingen plaatsen om de voorraad aan te. Verwijderen van bestelingen Hier kunnen leden administratie of het magazijn. Een bestelling verwijderen. Dit kan door dat een bestelling niet nodig is of al gedaan is of het is een product wat niet meer geleverd word. Toevoegen van bestelling via de telefoon Hier kan een een bestelling plaatsen voor een klant die de bestelling via de telefoon plaatst Toevoegen van bestelling via de mail Hier kan een een bestelling plaatsen voor een klant die de bestelling via een plaatst Toevoegen van bestelling via de balie Hier kan een een bestelling plaatsen voor een klant die de bestelling komt doen in de winkel zelf. Annuleren van bestelling Hier kan een een bestelling annuleren voor een klant. Die de heeft geplaatst via de telefoon, mail of aan de balie. Hier voor zijn het bestelnummer een klantnummer nodig Met deze functie kan een vaste klant zijn bestelling annuleren. Dit kan niet meer als de bestelling in behandeling is genomen. De afhandeling van bestellingen 13

14 worden 1 keer per dag gedaan. Dus een klant heeft ongeveer 24 uur om een bestelling te annuleren. Bewerken van bestellingen voor vaste klanten De klant de mogelijkheid geven om bestellingen te bewerken, voordat ze verwerkt worden. 14

15 4. Ontwerp gegevensstructuur Gegevensstructuur van s (toevoegen en inloggen/uitlogen) Beginscherm Legenda Proses webpagina database Menselijke handeling Gebruiker Logt in keuze Nee Gebruikers database Controle van Ja Kijk in de database Gebruikers wat de rechten zijn en maak een sessie aan. Nee De heeft geen rechten Normale lijn Proces controleert gegevens Heeft de rechten = 1 Nee Heeft de rechten = 2 Nee Heeft de rechten = 3 Nee Heeft de rechten = 4 Nee Heeft de rechten = 5 Gebruiker Heeft admin rechten Gebruiker heeft staf rechten Gebruiker heeft personeels rechten Gebruiker heeft klant rechten Gebruiker heeft backup rechten Gebruiker kan alles doen Gebruiker kan toevoegen Gebruiker kan bestelingen plaatsen (in/ex) Gebruiker kan orders plaatsen Gebruiker kan de database backupen Beginscherm + extra s Logout Beginscherm 15

16 Gegevensstructuur van producten (toevoegen, onderhouden en bekijken) Nee Beginscherm Met sessie Nee Cookie met een sessie ID Controle of de is ingelogd Mag de wijzigen Onderhoud Producten database Overzicht Toevoegen Verwijderen Aanpassen Invoer van product Verwijderen van product (Selectie) Wijzigen van product (Selectie) Nee Nee Nee Weet u het zeker Weet u het zeker Weet u het zeker Bekijken of het product bestaat Producten database Verwijderen van het product Wijzigen van het product Producten database Ja Nee Het product bestaat al Invoer van het product Het Product is bij gewerkt 16

17 Gegevenstructuur van het plaatsen van een bestelling Index + Gebruikers sessie Kiest producten Producten database Producten pagina ja Toevoegen van een product aan het winkelwagentje Wilt u veder winkelen Ik mis een product nee Plaatsen van een bestelling Haal het verkeerde product uit de leist Product verwijderen Zijn de product gegevens goed nee Welke gegevens zijn niet goed Er staat een verkeerd aantal tussen Ja Wijzigen van het aantal Plaatsen van een bestelling Bestelingen database index Het en van een bevestiging e- mailtje Bevestiging 17

18 5. Ontwerp van interfaces Index Pagina Kop Taken balk; met onder ander de knop om als medewerker in te loggen. Inloggen wachtwoord ********** In dit venster wordt alles getoond. veder moet er in dit venster een explorer komen met onder ander Producten Met categorieën winkelwagen bestellen Hierna komen de vensters die in het hoofdvlak zitten dus er zit hier geen kop of explorer bij. 18

19 Overzicht van s Gebruikers nummer Naam (+tussenvoeg sel en achternaam) Functie Telefoon nummer 1 Administrator administrator Jan de bruin inkoper Frits Inkoper Mobilenu mmer bewer ken Knop knop knop Verwijd eren knop Knop Knop Gebruiker toevoegen Pagina 1 van X Vorige X volgende Toevoegen van s 19

20 voornaamnaam Tussenvoegsel Achternaam rechten [Annuleren] [invoeren] Wachtwoord Adres Huisnummer Postcode Woonplaats Vaste telefoon Mobiel telefoon adres verkoper [0000] [AA] Wijzigen van s 20

21 voornaamnaam Tussenvoegsel Achternaam Wachtwoord 1# Wachtwoord 2# Adres Huisnummer Postcode Woonplaats Vaste telefoon Mobiel telefoon adres [0000] [AA] [Annuleren] [wijzigen] Verwijderen van s Weet u zeker dat u X wilt verwijderen? Ja Nee 21

22 Overzicht van s nummer Bedrijfsnaam Naam (+tussenvoegsel en achternaam) Telefoonnu mmer Mobilenum mer bewer ken Verwijd eren 1 Klein Klaas de vis Knop knop leveringen 2 Michelin Jan de bruin knop Knop toevoegen Pagina 1 van X Vorige X volgende Toevoegen van s Wijzigen van s Verwijderen van s Weet u zeker dat u X wilt verwijderen? Ja Nee 22

23 Overzicht van klanten Gebruikers nummer Naam (+tussenvoeg sel en achternaam) Telefoon nummer 1 Frans de beugel Jan de bruin Frits Mobilenu mmer Woonpl aats bewer ken Verwijd eren Laren Knop knop Rotterd am numans dorp knop Knop Knop Knop klant toevoegen Pagina 1 van X Vorige X volgende Toevoegen van klanten 23

24 voornaamnaam Tussenvoegsel Achternaam Wachtwoord Adres Huisnummer Postcode Woonplaats Vaste telefoon Mobiel telefoon adres [0000] [AA] [Annuleren] [invoeren] 24

25 Wijzigen van klanten voornaamnaam Tussenvoegsel Achternaam Wachtwoord 1# [Annuleren] [invoeren] Wachtwoord 2# Adres Huisnummer Postcode Woonplaats Vaste telefoon Mobiel telefoon adres [0000] [AA] Verwijderen van klanten Weet u zeker dat u klant X wilt verwijderen? Ja Nee 25

26 Overzicht van bestellingen Gebruikers nummer Naam (+tussenvoeg sel en achternaam) Telefoon nummer 1 Frans de beugel Jan de bruin Frits Mobilenu mmer Woonpl aats bewer ken Verwijd eren Laren Knop knop Rotterd am numans dorp knop Knop Knop Knop klant toevoegen Pagina 1 van X Vorige X volgende Toevoegen van bestellingen Product omschrijving aantal prijs prijs totaal wijzigen Product1 product knop Product2 product knop Product3 product knop Totaal 309,99 Veder winkelen Bestellen 26

27 Wijzigen van bestellingen voornaamnaam Tussenvoegsel Achternaam Wachtwoord 1# [Annuleren] [invoeren] Wachtwoord 2# Adres Huisnummer Postcode Woonplaats Vaste telefoon Mobiel telefoon adres [0000] [AA] Verwijderen van bestellingen Weet u zeker dat u bestelling *** wilt verwijderen? Ja Nee 27

28 6. Opstellen functioneel ontwerprapport Het doel van het project is een E-Commerce site op te zetten waar in alles is geïntegreerd. De onderdelen die hier minimaal in moeten zitten zijn: In de uiteindelijk versie moeten s, klanten, s en bestellingen worden onderhouden kunnen worden. Veder moet er een goed manier wezen om bestellingen te ontvangen, onderhouden en afhandelen. Het laatste moet ontzetten goed naar gekeken worden omdat dit een kritiek punt is van het proces. Dus hier moet apart nog naar gekeken worden. Punten die aangepast worden binnen de organisatie van 28

Handleiding Webwinkel

Handleiding Webwinkel Handleiding Webwinkel Inhoudsopgave Login... 2 Instellingen aanpassen... 3 Pagina beheer... 6 Producten beheer... 13 Bestellingen beheer... 18 Betalingen beheer... 21 Vervoerders beheer... 23 Bestands

Nadere informatie

Handleiding Manuren Registratie en Informatie Systeem MARIS 2.2

Handleiding Manuren Registratie en Informatie Systeem MARIS 2.2 Handleiding Manuren Registratie en Informatie Systeem MARIS 2.2 13 Oktober 2008 MARIS Versie 2.2 2R IT Services B.V. Pagina 1 van 72 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Voorwoord... 4 2 Inleiding... 5 2.1

Nadere informatie

Definitiestudie Pizzaketen

Definitiestudie Pizzaketen Definitiestudie XXXXXXXXXXXX Assen 06-10-2008 xxxxxxxxxxx Pagina 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Inleiding --------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding IZEE CMS. Dit is de handleiding voor IZEECMS

Handleiding IZEE CMS. Dit is de handleiding voor IZEECMS Handleiding IZEE CMS Dit is de handleiding voor IZEECMS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Laatste update... 4 Voor wie is deze handleiding... 4 Vaste pagina s op de website... 4 Onduidelijkheden... 4 Voor het

Nadere informatie

Easy Office 247. Handleiding

Easy Office 247. Handleiding Easy Office 247 Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Hotspot Manager. Gebruikershandleiding

Hotspot Manager. Gebruikershandleiding Hotspot Manager Gebruikershandleiding InterExperts BV Van Nelleweg 1 Postbus 13047 3004 HA Rotterdam www.interexperts.nl info@interexperts.nl Helpdesk: Tijdens kantooruren kunt u telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

TBlox-Verkoop & FreeSupplierPortal

TBlox-Verkoop & FreeSupplierPortal TBlox-Verkoop & FreeSupplierPortal Handboek webwinkel koppelen aan inkoopsysteem van een klant Versie 3.0 Datum laatste wijziging: 27 november 2009 Pagina 1 van 116 Inhoudsopgave 1. Introductie... 5 1.1

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Handleiding S-Connect ShopFactory Order-Voorraad

Handleiding S-Connect ShopFactory Order-Voorraad Handleiding S-Connect ShopFactory Order-Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 4 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Inleiding 3. Inloggen 4. Startpagina 5. Tabblad Applicatie 6. Ophoging artikelnummers 8. Gebruikers toevoegen 9

Inhoudsopgave. Pagina. Inleiding 3. Inloggen 4. Startpagina 5. Tabblad Applicatie 6. Ophoging artikelnummers 8. Gebruikers toevoegen 9 Versie: juli 2015 Multifood B.V. Postbus 38 3925 ZG Scherpenzeel K.v.K. nr. 32.091.800 Bank nr. NL 56 RABO 0382476255 BTW nr. NL808299694B01 033 277 0225 033 277 0226 info@multifood.nl www.multifood.nl

Nadere informatie

MijnPost. De werkzaamheden van de KlantAdmin. 30 december 2013. PostNL. De werkzaamheden van de KlantAdmin. Auteur. Tel. Rapport MijnPost. Versie 1.

MijnPost. De werkzaamheden van de KlantAdmin. 30 december 2013. PostNL. De werkzaamheden van de KlantAdmin. Auteur. Tel. Rapport MijnPost. Versie 1. 30 december 2013 Auteur PostNL Tel Rapport MijnPost Versie 1.6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Startpagina MijnPost 4 6 3.1 Uw persoonlijke instellingen 6 3.2 Instellingen voor uw klantnummer (alleen voor

Nadere informatie

Handleiding Personeelsmanagementtool

Handleiding Personeelsmanagementtool Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Procesbeschrijving... 4 Inloggen... 6 Online Solliciteren... 7 Solliciteren op de site... 7 Home... 8 Nieuws... 9 Afdeling... 9 Loonstrooken... 9 Nieuw bericht maken... 10 Veldbeschrijving

Nadere informatie

Ledenmutaties via de NPO-site. Handleiding voor online verenigingsledenadministrateurs

Ledenmutaties via de NPO-site. Handleiding voor online verenigingsledenadministrateurs Ledenmutaties via de NPO-site Handleiding voor online verenigingsledenadministrateurs Versie 2008 INHOUD 1. TOEGANG (INLOGGEN) EN SCHERMEN 3 1.1. Algemeen 3 1.2 Beginscherm 3 1.2.1 De eerste keer online

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order + Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order + Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order + Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 4 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

CULTUURKAARTHANDLEIDING 2015-2016

CULTUURKAARTHANDLEIDING 2015-2016 CULTUURKAARTHANDLEIDING 2015-2016 1 inhoud De school aanmelden pagina 5 Aanleveren leerling- en docentgegevens voorbereiden pagina 13 De leerling- docentgegevens uploaden pagina 21 Budget verdelen pagina

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen...

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Datum: 02-11-2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Final Report ETN210. Versie: 1.2 Status: concept Datum: 6 juni 2013. Auteurs: Rick Weijland Denzel laclé Jasper Doornbos Maarten Koe Remco Mokveld

Final Report ETN210. Versie: 1.2 Status: concept Datum: 6 juni 2013. Auteurs: Rick Weijland Denzel laclé Jasper Doornbos Maarten Koe Remco Mokveld Final Report ETN210 Versie: 1.2 Status: concept Datum: 6 juni 2013 Auteurs: Rick Weijland Denzel laclé Jasper Doornbos Maarten Koe Remco Mokveld Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 0.1

Nadere informatie

Handleiding Lex ( Local Exchange ), het administratieprogramma van LETS Nuenen

Handleiding Lex ( Local Exchange ), het administratieprogramma van LETS Nuenen - 1 - Handleiding Lex ( Local Exchange ), het administratieprogramma van LETS Nuenen Met ons internet-programma Lex (voluit Local Exchange ), kun je zelf je vraag en aanbod voor LETS wijzigen. Ook kun

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

GETTING STARTED. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR. Handleiding Technische Implementatie Versie 1.3. Hengelo, 25 augustus 2011

GETTING STARTED. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR. Handleiding Technische Implementatie Versie 1.3. Hengelo, 25 augustus 2011 GETTING STARTED Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding Technische Implementatie Versie 1.3 Hengelo, 25 augustus 2011 Inhoud 1 Samenvatting implementatie 3 1.1 Overzicht van de GIR implementatie

Nadere informatie

Handleiding Webshop De Bondt B.V.

Handleiding Webshop De Bondt B.V. Handleiding Webshop De Bondt B.V. Registreren Om van de webshop gebruik te kunnen maken dient u zich te registreren. Er zijn twee mogelijkheden: U bent een bestaande klant: u drukt boven in het scherm

Nadere informatie

Documentatie. Pagina 1 van 34 versie 1.1

Documentatie. Pagina 1 van 34 versie 1.1 Documentatie Pagina 1 van 34 versie 1.1 Pagina 2 van 34 versie 1.1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Introductie... 4 2.1 Aanspreken... 5 2.2 Wat is Planaday?... 5 2.3 Hoe werkt het en waarmee?... 5 2.4 Helpschermen

Nadere informatie

Instructie Handleiding SNF-Pasfotoservice

Instructie Handleiding SNF-Pasfotoservice Instructie Handleiding SNF-Pasfotoservice www.snf-pasfotoservice.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie fotoapplicaties 4 2.1 Technisch concept SNF Pasfotoservice 4 2.2 Onafhankelijk van

Nadere informatie

Handleiding: Clubgebonden design. Beheer van aanmeldingen. Bekijken en combineren van tussenstanden. Beheer inschrijvingen.

Handleiding: Clubgebonden design. Beheer van aanmeldingen. Bekijken en combineren van tussenstanden. Beheer inschrijvingen. Handleiding: Clubgebonden design Beheer van aanmeldingen Bekijken en combineren van tussenstanden Beheer inschrijvingen Beheer uitslagen Beheer ringen Beheer mededelingen Versie: 13022013 2 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding. Ouderportaal

Handleiding. Ouderportaal Handleiding Ouderportaal 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Beheer... 5 Instellingen... 6 E-mail ouderportaal / Wijzigingen verzorgers verwerken... 6 Ouderportaal externe link...

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie