Activiteitenverslag ASTRID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag ASTRID"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag ASTRID

2 Nieuwe gebruikersgroepen Meer veiligheid op de snelwegen In 2013 begon het Waalse Gewest met een proefproject voor snelwegenpatrouilles in het district Luik. Geleidelijk aan worden de patrouilles veralgemeend naar het volledige gewest. Voor hun veiligheid maken ze gebruik van ASTRID-radio s. Het Waalse Gewest is onderverdeeld in districten. Elk district krijgt zijn snelwegenpatrouille. De patrouille heeft onder meer als taak om gevaarlijke situaties te signaleren aan automobilisten, hinderlijke voorwerpen te verwijderen en verloren ladingen op te ruimen. De snelwegenpatrouilles zijn uitgerust met ASTRID-radio s. Dankzij die radio s staan de ploegen continu in contact met het PEREX-centrum, het verkeerscentrum voor de Waalse snelwegen. Een gedeelde gespreksgroep maakt een efficiënte samenwerking met de wegpolitie mogelijk. Dat verhoogt de veiligheid: als de patrouilleurs op de rijstroken zelf moeten werken, kunnen ze de plaats van de interventie aan de politie doorgeven, die de weg dan afzet. Kunsterfgoed beter beschermd ASTRID zorgt mee voor de veiligheid van kunstwerken. De erfgoedbewakers van het Wiertzmuseum en het Meuniermuseum in Brussel die deel uitmaken van de Koninklijke Musea voor Schone kunsten van België staan via zeven draagbare radio s constant in verbinding met het hoofdgebouw in de Regentschapsstraat. Communicatie bij evenementen Ook in 2013 heeft het ASTRID-netwerk zijn robuustheid bewezen. Bij verschillende evenementen kon het netwerk het piekverbruik probleemloos aan. En ook stroomonderbrekingen worden vlot opgevangen. Vijfmaal meer radioverkeer bij kroning Nog meer dan op een gewone Nationale Feestdag, stonden alle hulp- en veiligheidsdiensten op 21 juli paraat voor de kroning van Filip van België en voor het militair en burgerlijk défilé. Dat zorgde voor extra veel radioverkeer op het ASTRID-netwerk. De twee masten die het centrum van Brussel dekken, verwerkten tot vijfmaal meer radioverkeer dan op een gewone zondag. De hele dag door boden de masten voldoende capaciteit. Gebruikers hebben dus geen hinder ondervonden van het uitzonderlijk drukke radioverkeer op het netwerk. Stroomonderbrekingen geen probleem Zowel op 24 oktober als op 13 november waren er in en rond Brussel stroomonderbrekingen op het hoogspanningsnet. Verscheidene netwerken ondervonden sterke hinder. Het ASTRID-netwerk ving de storingen probleemloos op.

3 24 oktober. De oorzaak van de elektriciteitsstoring op 24 oktober was een ontplofte hoogspanningscabine in Machelen. De stroomonderbreking duurde amper een seconde, maar had enorme gevolgen. Meer dan 130 treinen hadden vertraging en meer dan 20 treinen werden afgeschaft. Het treinverkeer richting luchthaven was een uur lang onderbroken. In Brussel raakten veel verkeerslichten defect. De verlichting viel uit in 13 metrotunnels. Enkele telecomoperatoren bleven minutenlang onbereikbaar. Ook een aantal ASTRIDzendmasten, provinciale schakelaars en meldkamers kregen de stroomstoring te verduren, maar dankzij de noodgeneratoren en -batterijen bleven ze probleemloos doorwerken. 13 november. Zelfde scenario op woensdag 13 november: in Dilbeek zorgde een technisch incident op een hoogspanningslijn voor een elektriciteitspanne in en rond Brussel. Opnieuw werden er geen problemen gemeld met de ASTRIDinfrastructuur. Nochtans vielen zowel de provinciale schakelaar in Brussel als die in Vlaams-Brabant zonder netstroom. Ook zeven basisstations waren getroffen. Alle schakelaars en basisstations schakelden vlekkeloos over op de noodvoeding en nadien terug op de netstroom. Radio s voor veldslag Waterloo Op 22 en 23 juni werd Waterloo twee eeuwen teruggekatapulteerd in de tijd. Op zaterdagavond reconstrueerden 900 acteurs de veldslag tussen de legers van Napoleon en die van Wellington en Oranje. Tijdens het evenement zorgden 45 politiemannen, de brandweer en de medische hulpdiensten voor de veiligheid van de bezoekers. Speciaal voor het evenement huurden de organisatoren vijf radio s bij een leverancier, waarmee ze met het coördinerend gemeentepersoneel van Waterloo konden communiceren. De kampen van beide legers lagen immers meer dan vijf kilometer uit elkaar, een te grote afstand voor walkietalkies. In Waterloo beschikt de dienst rampenbestrijding over eigen ASTRID-radio s. Vlaanderens mooiste in goede banen Met zo n toeschouwers langs het parcours is de Ronde van Vlaanderen een massagebeuren zoals er maar enkele plaatsvinden in ons land. Het evenement vraagt dan ook het uiterste van de hulp- en veiligheidsdiensten. Ongeveer 600 hulpverleners uit verschillende disciplines moeten op dat moment met elkaar communiceren op een heuvelachtig terrein. Ook in de statistieken van het radioverkeer is het effect goed te zien: op één na zijn alle meest gebruikte masten van België op 31 maart te vinden in Oost- en West-Vlaanderen. De mast van Anzegem kreeg het meeste verkeer te verwerken: zo n tien keer meer dan op een normale dag. Sinds de ronde een nieuw parcours volgt, zijn de uitdagingen nog vergroot. Vroeger waren er tijdelijke pieken in het radioverkeer, maar die verplaatsten zich mee met het

4 parcours van de Ronde. Door de nieuwe finale met de drie lussen rond Oudenaarde worden de masten in dat gebied langer en zwaarder belast. Voor de tweede keer op rij zette ASTRID daarom het mobiele basisstation (MTU) in voor extra dekking aan de drukbezochte Patersberg. Snel inspringen tijdens studentenfeest Elk jaar in oktober zakken tienduizenden studenten af naar de 24 Heures Vélo van Louvain-la-Neuve. 24 uur lang rijden studentenverenigingen met de meest extravagant uitgedoste fietsen rondjes op de universiteitscampus. Bij de vorige edities verliep de communicatie tussen de politie en de technische dienst van de stad via gsm, maar dat zorgde voor heel wat vertraging en wrevel. Dit jaar beschikten de verantwoordelijken Noodplanning en Preventie over zeven ASTRID-radio s en drie gespreksgroepen. De goede communicatie heeft een enorm verschil gemaakt: de ploegen konden een stuk sneller inspringen waar nodig. Evolutie van de meldkamers De provinciale meldkamers zijn het zenuwcentrum voor de hulpdiensten. In 2013 zijn de telefonische back-upsystemen grondig getest. Ook de CAD-kaarten werden het voorbije jaar onder de loep genomen. Back-up telefonie in meldkamers getest Een burger die een noodnummer belt, moet in alle omstandigheden iemand aan de lijn krijgen. De techniek mag niet falen, en dus testte ASTRID in alle CIC s en gemigreerde hulpcentra de back-upsystemen voor telefonie. Het eerste doel van de tests was om na te gaan of de back-up technisch werkt. De tweede doelstelling was de aanwezige operatoren sensibiliseren. Het is essentieel dat alle operatoren de back-upprocedures kennen, en weten waar de uitgeschreven procedures te vinden zijn. De tests overliepen zes scenario s waarbij de verschillende back-upsystemen voor de calltaking in cascade in werking treden. Een heel aantal back-upsystemen doet ook zijn werk zonder dat de operatoren daar iets van merken. Zo heeft elke provinciale meldkamer een spiegelprovincie: de helft van alle oproepen van een provincie verloopt standaard via de spiegelprovincie. Als de oproepen in één provincie niet tot aan de telefooncentrale geraken, dan lopen alle oproepen via de spiegelprovincie, zonder dat de operatoren dat merken. In elke provincie zijn er nuttige lessen getrokken uit de tests. De kaarten van de meldkamers toegelicht

5 In 2013 is heel wat inkt gevloeid over de CAD-meldkamertechnologie, en meer bepaald de kaarten die worden gebruikt om de hulpdiensten ter plaatse te sturen. Na vergelijking blijken de kaarten zeker even goed als de andere kaarten op de markt. Wel komen er meer updates. Context. De evolutie van de CAD-technologie, aanpassingen en verbeteringen van hardware, software en kaarten in de meldkamers worden besproken met de vertegenwoordigers van alle disciplines tijdens de maandelijkse vergaderingen van het CAD-overlegplatform (COP). De drie disciplines - politie, brandweer en medische diensten - bepalen de prioriteiten naargelang hun operationele noden en het goedgekeurde budget. De concrete uitvoering van de technische handelingen op de CAD worden via ASTRID aan verschillende leveranciers toevertrouwd. Geen enkele kaart is 100% volledig. Cartografische gegevens veranderen bijna constant. De houdbaarheidsdatum van een kaart is dus zeer kort. De ASTRID-kaarten zijn minstens even up-to-date als de andere kaarten op de markt. Sinds een tiental jaren werkt ASTRID samen met het NGI (Nationaal Geografisch Instituut). Twee voltijdse medewerkers van het NGI zorgen voor het up-to-date houden van het stratennetwerk. Het NGI kan ook op aanvraag straten intekenen die niet altijd aanwezig zijn op commerciële kaarten, bijvoorbeeld op privéterreinen als campings, parken of ziekenhuizen. Op vraag van de hulp- en veiligheidsdiensten worden de kaarten aangevuld met specifieke gegevens, zoals gasleidingen. Momenteel voert het NGI per jaar twee grote updates van de kaarten uit. Om de 6 maanden wordt een geactualiseerde kaart in de centra geïnstalleerd. Het is de bedoeling om dat aantal op te drijven voor dringende aanpassingen. Nieuwe woonwijken en straten. ASTRID heeft recent een vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen de kaart van het NGI en de nieuwste kaarten van privéleveranciers. Daaruit bleek dat op alle kaarten 2 à 3 % van de straatsegmenten ontbreekt. Geen enkele kaart is dus echt volledig. Gemeenten zijn verplicht nieuwe straten of gewijzigde namen te melden aan het Rijksregister. Voor andere veranderingen, zoals uitbreidingen, gewijzigde verkeerssituaties of trajecten geldt die verplichting niet. Bovendien verloopt er soms drie of vier jaar tussen de ingebruikname van een nieuwe straat en het verschijnen op de kaarten. Niemand heeft daar baat bij. Leden van een lokale overheid, politiezone of brandweerkorps weten als geen ander of er wegenwerken plaatsvinden in hun gemeente. Daarom roepen het NGI en ASTRID op om informatie over nieuwe straten, wijken en veranderde verkeerssituaties ook rechtstreeks door te geven aan het NGI. Op die manier worden ze sneller opgenomen in de kaartupdates van de CIC s en HC100.

6 Snelheid aanrijroutes en activering aanpasbaar. De databanken die de centrales gebruiken, bevatten per straatsegment allerlei gegevens waaronder de theoretische snelheid die een voertuig daar kan halen. Die waarden hangen af van allerlei parameters, zoals het type weg. De instellingen kunnen echter altijd worden aangepast aan de noden op het terrein en de praktijkervaring van de hulpverleners. Of de theoretische waarden nu te hoog of te laag zijn: de hulpcentrales kunnen de waarden van alle straatsegmenten laten aanpassen. Daarnaast is ook de activeringstijd van hulpdiensten een belangrijke parameter bij het aanbevelen door het dispatchingsysteem. Dat is de tijd die in het hulpcentrum in het systeem werd bepaald tussen de oproep en het uitrukken van het eerste voertuig. Ook die waarde kan worden aangepast. Besluit. De programmering van waarden, zoals snelheidslimieten in de CAD-software, is geen kwestie van technisch kunnen, maar vloeit voort uit een weloverwogen beleidskeuze. De FOD Binnenlandse Zaken werkt aan uniforme richtlijnen zodat in elke provincie dezelfde afgesproken waarden betreffende snelheid en activeringstijd worden gehanteerd. Wat de kaarten betreft, staan er talrijke initiatieven op de agenda die in de toekomst moeten zorgen voor snellere updates en nog vollediger kaartmateriaal, zowel op provinciaal als nationaal niveau. Midden 2014 lanceert ASTRID een geoportaal. Via een webportal zullen operatoren extra geografische informatie kunnen raadplegen. Migratie Hulpcentrum 112/100 West-Vlaanderen Het Hulpcentrum 112/100 West-Vlaanderen is op 23 april 2013 verhuisd van de brandweerkazerne in de Pathoekeweg naar het gebouw waarin de 101-centrale van de geïntegreerde politie is ondergebracht. Het Hulpcentrum 112/100 schakelde tegelijk over naar de CAD-technologie van ASTRID (Computer Aided Dispatching). Vier van de elf Hulpcentra verwerken vandaag de noodoproepen via het CADdispatchingsysteem: Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Namen. Die geleidelijke samensmelting van de 100 en 101-centrales past in het Project 112 van de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid. Dat is op zijn beurt het gevolg van de Europese betrachting om in elke lidstaat het unieke noodnummer 112 te realiseren. Technologie ten dienste van de gebruiker In 2013 zijn belangrijke stappen gezet naar de volgende generatie technologische oplossingen. Met Blue Light Mobile zullen ASTRID-gebruikers binnenkort gebruik kunnen maken van snelle dataverbindingen. Voor het ecall-project neemt ASTRID deel aan een proefproject. Drie partners voor Blue Light Mobile

7 In een maatschappij waarin smartphones en andere mobiele media de norm zijn geworden, wordt mobiele datacommunicatie ook voor de hulp- en veiligheidsdiensten een noodzakelijk werkmiddel. Daarom zal ASTRID in 2014 onder de naam Blue Light Mobile een mobiel breedband data-aanbod lanceren dat aangepast is aan de noden van de hulp- en veiligheidsdiensten. Na een aanbestedingsprocedure heeft ASTRID beslist daarvoor in zee te gaan met drie gespecialiseerde partners: Astrium, Belgacom en Halys. Waarom breedband? De TETRA-technologie waarop het ASTRID-radionetwerk gebaseerd is, is uitgegroeid tot de norm voor de communicatie van hulpdiensten overal in Europa. TETRA is voornamelijk ontwikkeld voor spraakcommunicatie en voor lichte datatoepassingen. Voor toekomstige datatoepassingen is TETRA echter minder geschikt. Via haar specifieke aanbod wil ASTRID de hulp- en veiligheidsdiensten in België de mogelijkheid geven gebruik te maken van de commerciële 3G-netwerken. ASTRID wordt op die manier deels een Mobile Virtual Network Operator (MVNO) die diensten aanbiedt via het netwerk van derden. Zoals bekend kunnen breedbandmogelijkheden heel wat toepassingen binnen handbereik brengen, zoals foto s of videobeelden van bewakingscamera s rechtstreeks naar mobiele media sturen. Agenten kunnen bijvoorbeeld worden gewaarschuwd zodra een snelwegcamera een gestolen auto heeft geregistreerd. Ook opvragingen in een database kunnen veel sneller en efficiënter gebeuren. Specifiek voor hulp- en veiligheidsdiensten. Concreet zullen de verschillende hulpen veiligheidsdiensten met een ASTRID-sim-kaart op een beveiligde, gestructureerde en snelle manier databanken kunnen raadplegen en documenten, mails, foto s, video s kunnen versturen en uitwisselen via alle bestaande 3G (en later ook 4G) gsm-netwerken in België. De ASTRID-sim-kaarten hebben een preferred netwerk maar schakelen automatisch over naar een ander 3G-netwerk zodra de dekking zou wegvallen. ASTRID heeft bedongen dat de communicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten steeds een hoge prioriteit krijgt op het netwerk. ASTRID biedt naast die hoge graad van beschikbaarheid ook veiligheidsgaranties en 24/7 ondersteuning via het ASTRID Service Centre. Klaar voor ecall Tegen 2015 wordt in alle Europese wagens het systeem ecall verplicht. Bij een ongeval verwittigen de auto s dan automatisch de hulpdiensten. Ook kan de bestuurder manueel contact opnemen met de noodcentrale. Bij het ecall-project zijn tientallen openbare en privéorganisaties betrokken, waaronder ASTRID. Sinds 14 november 2013 wordt de toepassing bij ASTRID getest. In België gebeurt een deel van het voorbereidende werk via de publiek-private vzw ITS (Intelligent Transport Systems). Die organisatie heeft alle betrokkenen nu samengebracht in een proefproject. Via dat proefproject willen de overheid en de privépartners samen komen tot een licentiemodel dat conform is met de Europese

8 standaard en alle voorwaarden bevat waaraan de betrokkenen moeten voldoen. Daarnaast wordt het systeem technisch en operationeel grondig getest. In het proefproject wordt gewerkt met een filtercentrale, die alleen de echte noodoproepen doorstuurt naar de hulpdiensten. De Belgische overheid wil zo vermijden dat de hulpcentrales niet-dringende oproepen te verwerken krijgen. Daarmee speelt ons land een pioniersrol in Europa. Indoor radiodekking vanaf mei verplicht Vanaf 1 mei 2014 wordt de nieuwe regelgeving over indoor dekking van kracht. Bouwheren van nieuwe, grote bouw- en infrastructuurwerken die aan bepaalde criteria beantwoorden, zullen voortaan zelf moeten zorgen voor indoor ASTRID-radiodekking (repeaters) voor de hulp- en veiligheidsdiensten in hun gebouw. Het Koninklijk Besluit werd in de zomer door de Ministerraad goedgekeurd en verscheen op 4 februari 2014 in het Staatsblad. Binnenlandse Zaken zorgt aansluitend voor een omzendbrief met toelichting over de nieuwe wetgeving, voor de overheden die vergunningen afleveren. Dossiers van bouwprojecten die aan de criteria voldoen, zullen worden geëvalueerd door een speciaal daarvoor opgerichte veiligheidscommissie. Die zal bepalen in welke mate van indoor dekking de bouwheer moet voorzien. Sms voor doven Binnenkort kunnen doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis de noodcentrales bereiken via sms. Operatoren ontvangen het bericht in een speciale mailbox. Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen een noodsms sturen via twee geheime nummers: één nummer voor de politie en één nummer voor de medische hulpdiensten. De geheime nummers worden verspreid via dovenorganisaties. Op die manier wil men misbruik vermijden, want de afhandeling van een sms-gesprek duurt zeven keer langer dan de afhandeling van een telefoongesprek. Later komt er een registratiesysteem: wie in de databank zit, zal dan voorrang krijgen. Het is een hele stap vooruit, want voordien konden doven de noodcentrales alleen per fax bereiken.

9 ASTRID informeert Met het boek ASTRID van A tot Z is een toegankelijk overzicht gepubliceerd van onze werking. In het voorjaar werd ASTRID Direct, het online-nieuwsportaal voorgesteld. Nieuwe publicatie: ASTRID van A tot Z Om iedereen op een toegankelijke manier inzicht te geven in wat ASTRID is en hoe ASTRID werkt, is er nu de publicatie ASTRID van A tot Z. Ook wie wat minder technische achtergrondkennis heeft, vindt er een duidelijk antwoord op tal van vragen over ASTRID. Operationele aspecten van radiocommunicatie of dispatching komen niet aan bod: die zijn erg afhankelijk van discipline tot discipline. ASTRID Direct U kunt de publicatie elektronisch (pdf) downloaden op ASTRID. ASTRID Direct is het nieuwe online nieuwskanaal van ASTRID. U vindt er nieuws over radio- en andere communicatie voor de sector van de hulp- en veiligheidsdiensten, feedback van gebruikers, dossiers en tips om nog meer uit uw communicatiemiddelen te halen. Voor wie absoluut niets wil missen, is er de elektronische ASTRID Directnieuwsbrief. ASTRID Direct werd ontwikkeld in responsive design, waardoor de site vlot kan worden gebruikt zowel op een computer, een tablet als een smartphone, met welk besturingssysteem dan ook. De lay-out past zich vloeiend aan de schermgrootte van het toestel aan.

PRIORITEIT VOOR UW COMMUNICATIE

PRIORITEIT VOOR UW COMMUNICATIE PRIORITEIT VOOR UW COMMUNICATIE U WAS NOG NOOIT ZO GOED VERBONDEN Blue Light Mobile is speciaal ontworpen om een antwoord te bieden op uw specifieke noden als hulpof veiligheidsdienst, als overheidsinstantie

Nadere informatie

Communicatie bij de brandweer

Communicatie bij de brandweer Cursus Bran dweerman Hoofdstuk 4: Communicatie bij de brandweer 1 lesuur Majoor Frank Verplanken Brandweerzone Vlaamse Ardennen Post Oudenaarde frank.verplanken@bvlar.be 1 Inhoud : 1. Inleiding 2. Een

Nadere informatie

Oefeningen en evenementen binnen het HC 112/100 OVL

Oefeningen en evenementen binnen het HC 112/100 OVL 1 Nota Oefeningen en evenementen binnen het HC 112/100 OVL 1 Oefening 1.1 Soorten oefening 1.1.1 Oefening met participatie van het HC 112/100 OVL Het Hulpcentrum 112/100 OVL (HC 112/100 OVL) neemt deel

Nadere informatie

Noodnummer 112: De ministerraad valideert de nieuwe organisatie van de 112-centra.

Noodnummer 112: De ministerraad valideert de nieuwe organisatie van de 112-centra. 17.07.2009 Nieuwe organisatie voor de 112 centra Noodnummer 112: De ministerraad valideert de nieuwe organisatie van de 112-centra. Hoe ver staat men? Velen onder u vragen zich af wat er geworden is van

Nadere informatie

= Samenbrengen van de noodcentrales Technische, juridische en functionele uitdagingen. By HCP ir.msc. Wim LIEKENS

= Samenbrengen van de noodcentrales Technische, juridische en functionele uitdagingen. By HCP ir.msc. Wim LIEKENS + = Samenbrengen van de noodcentrales Technische, juridische en functionele uitdagingen Informatie aan het groot publiek Kennis van de noodnummers? Vereenvoudiging: Noodhulp beter op elkaar afstemmen 2

Nadere informatie

De beste Technologie voor uw Veiligheid

De beste Technologie voor uw Veiligheid De beste Technologie voor uw Veiligheid B.V.V.O. Goedgekeurd (Beroepsvereniging Voor de Verzekeringensondernemingen) Onder de volgende nummers: MetaSystem S.p.A. Via Galimberti, 8 42100 Reggio Emilia ITALY

Nadere informatie

Securing Your World. G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen. Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden

Securing Your World. G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen. Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden Securing Your World G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden Securing Your World Geen echte veiligheid zonder een geschikte reactie

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09.

Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09. Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09. Kwalitatieve multidisciplinaire samenwerking in crisisomstandigheden. Toelichting gebeurtenissen Multidisciplinaire samenwerking Hoe aangepakt

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

02 413 02 82 secretary@taxisautolux.be

02 413 02 82 secretary@taxisautolux.be Welkom bij Autolux Autolux Autolux is een taxibedrijf dat in 1934 werd opgericht en dat vandaag marktleider is in België. Het richt zich vooral tot bedrijven en particulieren die een transfer willen tussen

Nadere informatie

Organisatie en werking Hulpcentrum 100 Antwerpen Communicatiemiddelen

Organisatie en werking Hulpcentrum 100 Antwerpen Communicatiemiddelen Organisatie en werking Hulpcentrum 100 Antwerpen Communicatiemiddelen Programma Opdrachtgevers Werkingsgebied Taken Organisatie personeel Beschikbare middelen Dispatching ramp Toekomst? 2 Opdrachtgevers

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

FAQ P&V Auto Jr. FAQ /6

FAQ P&V Auto Jr. FAQ /6 FAQ P&V Auto Jr. 1. Wat zijn de voordelen van P&V Auto Jr.? 2. Wat houden de extra diensten van P&V Auto Jr. precies in? 3. Welke informatie verzamelt P&V van mij? 4. Wie krijgt de informatie van mijn

Nadere informatie

BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden

BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden 2 Januari 2017 Alarmering van de bevolking Om ervoor te zorgen dat burgers tijdens een noodsituatie de juiste handelingen stellen, is een efficiënte alarmering

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

Veiligheidsportaal. OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide

Veiligheidsportaal. OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide Veiligheidsportaal OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide CIPAL voorstelling Groeiend Vlaams overheidsbedrijf 290 personeelsleden (06/2007)

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

help de hulpdiensten

help de hulpdiensten help de hulpdiensten Oog voor hulpdiensten target blu eye signaleert naderende hulpdiensten In maart 2013 maakte het NIFV de resultaten bekend uit een grootschalige enquête onder ruim 2.100 automobilisten.

Nadere informatie

EEN TEVREDEN KLANT AAN HET WOORD MUTAS ALARM- EN ZORGCENTRALE

EEN TEVREDEN KLANT AAN HET WOORD MUTAS ALARM- EN ZORGCENTRALE EEN TEVREDEN KLANT AAN HET WOORD MUTAS ALARM- EN ZORGCENTRALE LEVENSBELANGRIJKE TELEFOONGESPREKKEN SNEL DOORGESCHAKELD MET JUISTE PERSOON Mutas dag en nacht bereikbaar via Voxtron-contactcenter van Nextel

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 11 OKTOBER 2006 MET BETREKKING TOT DE OPERATOREN DIE NOMADISCHE SPRAAKDIENSTEN AANBIEDEN

Nadere informatie

MP: OVERMACHT. MP Overmacht _final Hulpcentrum 112/100 Oost-Vlaanderen Medische Directie T

MP: OVERMACHT. MP Overmacht _final Hulpcentrum 112/100 Oost-Vlaanderen Medische Directie T 1 MP: OVERMACHT OVERMACHT is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid om een verplichting na te komen aanduidt, waardoor de rechtspersoon in kwestie van deze verplichting bevrijd wordt.

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

FREEWARE 27/03/2015 VEILIG BANKIEREN DANKZIJ BITDEFENDER SAFEPAY

FREEWARE 27/03/2015 VEILIG BANKIEREN DANKZIJ BITDEFENDER SAFEPAY Editie: maart art 2015 Flanders Nieuwsflash Bulletin brengt maandelijks een overzicht van de artikels die verschenen zijn op onze website als Flanders Nieuwsflash Express. Bezoek onze website voor de meest

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

C2000 in De prestaties. Ministerie van Veiligheid en Justitie

C2000 in De prestaties. Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie C2000 in 2012 De prestaties C2000 is het communicatienetwerk voor de Nederlandse hulpdiensten. Het digitale netwerk voor radiocommunicatie en alarmering is sinds 2005

Nadere informatie

Gebruik van geografische data in GIS & Dispatching applicaties voor hulpdiensten. Kurt Verachtert CAD Program Manager ASTRID nv

Gebruik van geografische data in GIS & Dispatching applicaties voor hulpdiensten. Kurt Verachtert CAD Program Manager ASTRID nv Gebruik van geografische data in GIS & Dispatching applicaties voor hulpdiensten Kurt Verachtert CAD Program Manager ASTRID nv Wie is ASTRID? Algemeen A.S.T.R.I.D. Oprichting 8 juni 1998 NV van publiek

Nadere informatie

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd.

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. Tijd voor n babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. 50 Telenet Jaarverslag 2012 Markt en activiteiten Telefonie Telefonie

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 OKTOBER 2011 BETREFFENDE DE 112-CENTRA EN

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Nieuw! Extended Fleet Onbeperkt bellen naar alle Mobistar-nummers en vaste lijnen! Ik kies voor mijn bedrijf Het geheim achter efficiënt zakendoen?

Nadere informatie

Doe de poll via the Live App

Doe de poll via the Live App INGRID LIGTHART Je software in de private cloud Doe de poll via the Live App Iedereen heeft het over cloud Cloud is de toekomst Doe mee aan de private cloud poll! Geef nu uw mening via de Exact live app

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie een betere toegang tot federale geografische informatie Intro De broker rol 3 projecten NGI Federale parastatale B Defensie Stafkaarten Federale efficiëntieprogramma s Doel Duurzame besparingen verwezenlijken

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACENET ADVANCED

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACENET ADVANCED GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACENET ADVANCED 1 / 6 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD......Pag. 3 VERPLICHTE HANDELINGEN... Pag. 3 1. INSTRUCTIES... Pag. 4 2. CENTRAAL TELEFOONNUMMER +31 (0) 20 4040 919... Pag. 4 2.1

Nadere informatie

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties Whitepaper Effectief beveiligen met mobiele applicaties Effectief beveiligen met mobiele applicaties Snel internet, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken. Technische ontwikkelingen volgen

Nadere informatie

mypowerrouter.com the PowerRouter you re in charge beheren en monitoren op afstand

mypowerrouter.com the PowerRouter you re in charge beheren en monitoren op afstand mypowerrouter.com beheren en monitoren op afstand the PowerRouter you re in charge mypowerrouter.com De PowerRouter webportal monitort en beheert alle PowerRouter systemen die zijn verbonden met het internet.

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

UITVOERING AANBEVELINGEN VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE OVER 22 MARCH AANSLAGEN

UITVOERING AANBEVELINGEN VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE OVER 22 MARCH AANSLAGEN UITVOERING AANBEVELINGEN VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE OVER 22 MARCH AANSLAGEN GOUVERNEMENT FÉDÉRAL - FEDERALE REGERING #BEGOV 1 HULPVERLENING GOUVERNEMENT FÉDÉRAL - FEDERALE REGERING #BEGOV 2 LUIK «HULPVERLENING»

Nadere informatie

White paper communicatie OOV 1. Radionetwerk garandeert vlekkeloze communicatie

White paper communicatie OOV 1. Radionetwerk garandeert vlekkeloze communicatie White paper communicatie OOV 1 Radionetwerk garandeert vlekkeloze communicatie White paper communicatie OOV 2 Inleiding Bij rampen en grote incidenten is het letterlijk van levensbelang dat politie, brandweer

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Visietekst Dispatching BVV Juni 2011

Visietekst Dispatching BVV Juni 2011 Visietekst Dispatching BVV Juni 2011 1 Inleiding In België komen politionele noodoproepen (101) en noodoproepen voor de medische discipline of brandweer (100) niet op dezelfde locatie terecht. In het kader

Nadere informatie

4G Dienstbeschrijving Februari 2013

4G Dienstbeschrijving Februari 2013 4G Dienstbeschrijving Februari 2013 Inhoud 4G; WAT IS HET?... 3 WAAROM 4G VAN KPN?... 3 WAT KUNT U MET 4G?... 3 WAT HEEFT U NODIG OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN 4G?... 4 INTERNET TOEGANG EN APN INSTELLINGEN...

Nadere informatie

GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid?

GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? In deze brochure vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over GSM-antennes, maar ook over

Nadere informatie

Telecommunicatie op maat van uw onderneming.

Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Licom info@licom.be www.licom.be Industriezone Herdersbrug Pathoekeweg 9B 009 B-8000 Brugge T +32(0)50 45 78 00 Licom Z.1 Researchpark 310 B-1731 Zellik T +32(0)2

Nadere informatie

Shape De all-in mobiele oplossing voor uw bedrijf

Shape De all-in mobiele oplossing voor uw bedrijf Shape De all-in mobiele oplossing voor uw bedrijf Shape De voordelen voor uw bedrijf Op maat van uw behoeften 6 formules op maat van uw verschillende werknemers. Flexibiliteit Als de behoeften van uw bedrijf

Nadere informatie

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 België speelt momenteel een voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet. De Belgische overheid moet er alles aan doen

Nadere informatie

Mobile Business. Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 03/2012

Mobile Business. Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 03/2012 Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 9040146 03/2012 Ik kies voor mijn bedrijf Het geheim achter efficiënt zakendoen? De juiste beslissingen nemen, ondersteund door een optimale

Nadere informatie

COMMUNICATION NEWS FLASH 20140107 Tekst en realisatie : Francis van Alvine Webmaster : Devick

COMMUNICATION NEWS FLASH 20140107 Tekst en realisatie : Francis van Alvine Webmaster : Devick Belgium PRESS COMMUNICATION NEWS FLASH 20140107 Tekst en realisatie : Francis van Alvine Webmaster : Devick 20 jaar MOBIELE TELEFONIE IN BELGIË EEN KORTE TERUGBLIK In de 50er jaren reeds ontstonden in

Nadere informatie

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties Een veilig gevoel dat er iemand actie onderneemt als dat nodig is Laat uw waardevolle

Nadere informatie

Beschrijving 4G voor Business Partners

Beschrijving 4G voor Business Partners Beschrijving 4G voor Business Partners September 2013 Inhoud 1. 4G; Wat is het?... 3 2. Waarom 4G van Yes Telecom... 3 3. Wat kunt u met 4G?... 3 4. Wat heeft u nodig om gebruik te kunnen maken van 4G?...

Nadere informatie

Scarabee Vereniging Brochure

Scarabee Vereniging Brochure Scarabee Vereniging Brochure februari 2015 Inleiding Scarabee Vereniging is het werkmiddel bij uitstek voor een vlotte ledenadministratie. Het is bedoeld voor alle soorten verenigingen die met leden werken.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Gebruikersgids One Touch Voice Mail

Gebruikersgids One Touch Voice Mail Gebruikersgids One Touch Waarom One Touch? Wat is One Touch? Wat zijn de voordelen van One Touch ten opzichte van de Standard/Pro? U beschikt over een (een antwoordapparaat) voor uw mobiel toestel en voor

Nadere informatie

Altijd iemand dichtbij

Altijd iemand dichtbij Altijd iemand dichtbij UES030_brochureA5_06.indd 1 27/10/15 17:41 UES030_brochureA5_06.indd 2 27/10/15 17:41 Het mooiste cadeau: altijd iemand dichtbij. Het is voor veel mensen erg herkenbaar: uw ouders,

Nadere informatie

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina Inspirerende s CASE Voxtron bij Medisch Labo Medina Voxtron bij Medisch Labo Medina Medisch Labo Medina, opgericht in 1978, is een medisch diagnostisch laboratorium, actief in de eerstelijns gezondheidszorg.

Nadere informatie

Noodplanning, civiele veiligheid en crisisbeheer in België

Noodplanning, civiele veiligheid en crisisbeheer in België Noodplanning, civiele veiligheid en crisisbeheer in België De wet van 31 januari 1963 betreffende de civiele bescherming, vervolledigd door het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood-

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Heer,

Geachte Mevrouw, Heer, Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. STA/CH/2007-181 DATUM 10 AUGUSTUS 2007 BIJLAGE(N) Ter attentie van de algemeen directeur

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012 Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld 2 De mobiele trends: een wereld in verandering Groot of klein,

Nadere informatie

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden EM8620 RFID-Tag 2 NEDERLANDS EM8620 RFID-Tag Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden... 2 3.0 RFID-tag... 2 4.0 Uitschakelen via de RFID-tag... 3 5.0 Opslaan SMS-nummer voor

Nadere informatie

5 tips voor betere klantenservice

5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice Het geheim van goede service is bereikbaarheid overal en altijd Hoe ziet volgens u een contact center er uit? Denkt u ook direct aan

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstel voor een reglementering maximale geluidsniveaus muziek Dames en heren, Het is mij een

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

THE BIG CHALLENGE KLAAR VOOR DE KLANT VAN 2016 - TRENDRAPPORT

THE BIG CHALLENGE KLAAR VOOR DE KLANT VAN 2016 - TRENDRAPPORT THE BIG CHALLENGE VAN KLAAR VOOR DE KLANT VAN 2016 - TRENDRAPPORT Na de vakantie begint u weer met een frisse blik. Voxtron-Enghouse kijkt graag met u mee, richting toekomst. Hoe zal de klant van 2016

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Ook jij kan waanzinnig snel surfen via 4G. Snel mee met

Ook jij kan waanzinnig snel surfen via 4G. Snel mee met Ook jij kan waanzinnig snel surfen via 4G Snel mee met Wat heb je nodig voor 4G? 1 3 4Gnetwerk 4Ggsm Het nieuwe 4G-netwerk van Mobistar biedt je de beste snelheid en een netwerk dat in meer dan 270 steden

Nadere informatie

KMO-Dag Mobiel beheer van de bouwplaats

KMO-Dag Mobiel beheer van de bouwplaats KMO-Dag Mobiel beheer van de bouwplaats 20 maart 2008 Vincent Didriche WTCB Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken Agenda 1. Mobiele toepassingen 2. Werkwijze 3. Tools «out of the box» en gratis software

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem Volgsystemen tegen diefstal van voertuigen Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem U hebt een auto of u staat op het punt er een te kopen en u wenst uw voertuig al dan niet op verzoek

Nadere informatie

Call Transfer Schakel uw correspondent door met uw gsm

Call Transfer Schakel uw correspondent door met uw gsm Gratis dienst, gratis activering Call Transfer Schakel uw correspondent door met uw gsm Krijgt u een dringende oproep voor een andere persoon op uw gsm? Met Call Transfer schakelt u de oproep onmiddellijk

Nadere informatie

PROJECTEN BRANDWEER ZONE CENTRUM. Functioneel overzicht

PROJECTEN BRANDWEER ZONE CENTRUM. Functioneel overzicht PROJECTEN BRANDWEER ZONE CENTRUM Functioneel overzicht Zonale dispatching Zone Centrum Geschiedenis en inleiding Componenten Uitdagingen - Toekomst Geschiedenis Tot 2008 Geschiedenis Geschiedenis Nood

Nadere informatie

Afschakelplan en Stroomtekort 2014

Afschakelplan en Stroomtekort 2014 Afschakelplan en Stroomtekort 2014 Komt het tot afschakelen? Wat is het afschakelplan / Ben ik erbij betrokken? Verloop van het afschakelplan 2 13. 225 MW De afnamepiek op het net van Elia in 2013: 13.225

Nadere informatie

NMBS start met treindienst in Noorderkempen vanaf 15 juni

NMBS start met treindienst in Noorderkempen vanaf 15 juni NMBS start met treindienst in Noorderkempen vanaf 15 juni Oplossing voor technische problemen in samenwerking met Alstom Vanaf 15 juni kan zonder enig veiligheidsrisico een treindienst ingelegd worden

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

e-support e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens.

e-support e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens. e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens. 1 van Univé. Omdat uw veiligheid bij ons voorop staat e-support Bij Univé staat uw veiligheid voorop.

Nadere informatie

Gent heeft zijn eigen deelfietsensysteem: Trapido

Gent heeft zijn eigen deelfietsensysteem: Trapido Gent heeft zijn eigen deelfietsensysteem: Trapido Vanaf 5 september 2017 staan er Trapido-deelfietsen op de belangrijkste park-andrides aan de rand van de stad. Deze geven automobilisten de kans om slim

Nadere informatie

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Formaat van de bestanden... 2 3. Metingen... 2 3.1. Parcours...

Nadere informatie

F.A.S.T.: Prijzen gegunde percelen personenwagens

F.A.S.T.: Prijzen gegunde percelen personenwagens F.A.S.T.: Prijzen gegunde percelen personenwagens Afhankelijk van waar je je bevindt op één van de gegunde percelen, wordt een verschillende prijs gehanteerd. De prijs van de uitgevoerde taak kan variëren

Nadere informatie

Personen Alarm Service

Personen Alarm Service Achter de Hoven 69, 2230 Herselt Tel: 014 / 540 430 GSM: 0476 / 550 430 BTW: BE-0521.749.835 Erk.nr FodBin: 20 1846 06 www.sensec.be KBC: 731-0304773-71 Personen Alarm Service Omschrijving van de mogelijkheden

Nadere informatie

Elektronische aangifte van uw alarmsysteem

Elektronische aangifte van uw alarmsysteem Elektronische aangifte van uw alarmsysteem De reglementering in de beveiligingssector werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie,

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. De organisatie is in 2008 in Nederland opgericht.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten Delta Lloyd XY

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten Delta Lloyd XY Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten Delta Lloyd XY 15418-0317 Inleiding In deze voorwaarden staan de afspraken tussen u en Delta Lloyd Levensverzekering N.V., Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.,

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Waarom telefonie via je ICT-partner?

Waarom telefonie via je ICT-partner? Waarom telefonie via je ICT-partner? De toekomst is begonnen. Iedereen - je concurrent ook - maakt telefonie onderdeel van de totale ICT-infrastructuur. Daarmee ontstaan eindeloze mogelijkheden om de kracht

Nadere informatie

Persbericht. Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele veiligheid

Persbericht. Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele veiligheid DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 20 juli 2012 Persbericht Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele

Nadere informatie

Regiopolitie Groningen verbetert informatiepositie van buurtagenten met 150 HP ipaq Pocket PC's

Regiopolitie Groningen verbetert informatiepositie van buurtagenten met 150 HP ipaq Pocket PC's Regiopolitie Groningen verbetert informatiepositie van buurtagenten met 150 HP ipaq Pocket PC's De Regiopolitie Groningen zoekt continu naar mogelijkheden om de buurt- en jeugdagenten een informatievoorsprong

Nadere informatie

ALARMCENTRALE VOOR TELEBEWAKING.

ALARMCENTRALE VOOR TELEBEWAKING. ALARMCENTRALE VOOR TELEBEWAKING. De alarmcentrale van SECURITY MONITORING CENTRE werkt conform de voorschriften van INCERT T020 en is goedgekeurd volgens ISO9001. Alarmbewaking. Beschrijving van de verschillende

Nadere informatie

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk Agenda Stedelijke netwerken Rotterdam Draadloos High Density Netwerken Rapid Deployment netwerken

Nadere informatie

Werken in de Cloud? Gemakkelijker dan ooit.

Werken in de Cloud? Gemakkelijker dan ooit. De basics: wat is die hele Cloud nu écht? U stelt zich de Cloud best voor als een soort centrale serverruimte. Iedereen kan er beveiligd op inloggen vanop zijn eigen laptop, zijn smartphone,... In die

Nadere informatie