GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM UUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR"

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer A. Koenen : mevrouw E. Verveer, bureau Getikt! (af tape) : de heren M. Visser, L. van den Heuvel, T.C.C. den Braanker, D. Van Meeuwen, mevrouw G.J. Visser-Schlieker, de heren J.H. van Eijk, J.A. Lavooi, J.P. Tanis, G.M. van Dijk, J.C. Buchner, mevrouw C. Galle-Prins, de heer A. Pietersen, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff, de heer G.P. Venis, mevrouw C.A. de Bruin, de heer J.J. Huisman, mevrouw J.G.C. Hartkoren-de Jong, de heer A. de Winter. : de heer T.W. Pauw, wethouder mevrouw A.J. Verboom-Hofman : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten 1. OPENING, LOTING EN VOLGORDE SPREKERS de voorzitter Dames en heren, allen hartelijk welkom. Ik mag de heer Pauw afwezig melden vanwege vakantie; ik mag ook melden dat mevrouw van der Plas en mevrouw Galle van het spreekrecht gebruik maken. Die zitten al te trappelen van ongeduld, denk ik dan. Ik kan melden dat in de inleiding van agendapunt 9 bij de publicatie een zeer storende fout geslopen is waar PRO Sliedrecht ons voor op de vingers heeft getikt, en terecht, met excuses voor het feit dat wij u nog steeds verwarren met de eerdere naam, en dat dit ook in de advertentietekst terecht is gekomen. Ik kan me voorstellen dat u PRO Sliedrecht genoemd wilt worden, dus ik zal het nog één keer herhalen. PRO Sliedrecht is dan ook vanmiddag aanwezig, en niet een andere naam die op dit moment ook in de publiciteit is. Ik hoop dat ik hiermee weer iets heb goedgemaakt. Dames en heren, een belangrijke bijeenkomst vanmiddag, met ook nog een paar normale agendapunten; ik ga er van uit dat we toch met enige snelheid de normale agendapunten kunnen afdoen voordat we ons in het bijzonder kunnen buigen omtrent de begroting 2006, maar het is natuurlijk aan u. Wat ook aan u is, is na de opening het punt van loting voor de spreekvolgorde van de fracties. Daar staat meestal iets anders. We kunnen twee dingen doen: ik kan twee zaken regelen, namelijk de volgorde van sprekers voor de normale raad, en de volgorde van sprekers met betrekking tot de algemene beschouwingen. Ik zou me kunnen voorstellen dat u zegt: laten we wel de volgorde van de sprekers voor de algemene beschouwingen doen, maar de spreekvolgorde verder kunnen we zelf wel aan. Dat is een beetje vrij vertaald, natuurlijk. De heer van Meeuwen. de heer Van Meeuwen Voorzitter, ik heb eigenlijk nog een ander puntje, als het even mag. U zegt het al, het is een bijzondere raadsvergadering voor de raad, maar dat is het ook voor het college. En één van de collegeleden had er graag bij willen zijn, denk ik zo, mevrouw Verboom, en die is er niet bij,

2 om ons bekende redenen. Zou het niet leuk zijn, omdat dit een bijzondere vergadering is en omdat het toch een hoogtepunt is van zo n jaar vergaderen, om even een bloemetje te sturen namens de raad, vanuit de begrotingsraad? Het is een kleine moeite om even een telefoontje naar een bloemenzaak te doen, dan krijgt ze het vandaag nog. de voorzitter Een bijzondere uiting vanuit de dualiteit, en vanuit het feit dat mevrouw Verboom hier normaal achter de tafel zit en er nu niet kan zitten, denk ik dat dat een hele goede geste is die ik graag vanuit het college ondersteun. Bij deze. Dan de volgorde van de fractiesprekers. De ChristenUnie/SGP; PRO Sliedrecht; de PvdA; het CDA; de VVD. Goed. Buitengewoon democratisch bepaald. 2. SPREEKRECHT de voorzitter Ik nodig mevrouw van der Plas uit om van het spreekrecht gebruik te maken. mevrouw van der Plas Bedankt, voorzitter voor de tijd, in ieder geval. U, raadsleden, wil ik graag aandacht vragen voor een punt in de begroting, overzicht F, de subsidie die u wilt verlenen aan theatergroep Internos. Daar ben ik voorzitter van; ik ben Bernadette van der Plas. Ik wil me er hard voor maken dat de subsidie weer wordt teruggebracht naar het bedrag dat ons het jaar daarvoor verleend is. Wij begrijpen eerlijk gezegd niet waarom wij 20% gekort zijn, daar wij alleen maar laten zien als Internos dat we heel graag in Sliedrecht spelen, met Sliedrecht en voor Sliedrecht, en wij niets gedaan hebben waardoor wij 20% gekort worden. We vinden dat we recht hebben op hetzelfde bedrag zodat we onze regisseur kunnen betalen om mooie dingen te maken voor Sliedrecht. Ik deel nog wat pamfletjes uit; als u een punt in de agenda heeft waar u niets aan vindt, kunt u op de achterkant aantekeningen maken. Ik deel ze nu uit. Bedankt voor uw tijd. de heer Van Meeuwen Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen? Ik wilde u vragen: is er overleg met uw groepering geweest om tot die korting te komen? mevrouw van der Plas We hebben een brief gekregen van de gemeente waarin staat dat de subsidie in overleg is genomen, of hoe u dat precies noemt, zo mooi, en dat is het. En dan zou er nader bericht komen waarom. En toen werd ik er op geattendeerd, en toen dacht ik, ja, dan moet ik maar van dit moment gebruik maken om te zorgen dat wij dat gewoon krijgen. de heer Van Meeuwen U heeft niet al eerder contact gehad hierover met de wethouder? mevrouw Visser Ik had eigenlijk dezelfde vraag. Wat is in de beschikking aangegeven waarom die korting is toegepast? Maar daar heeft u nog geen antwoord op. mevrouw van der Plas Nee, daar heb ik nog geen antwoord op. de voorzitter Dan heeft u nu de gelegenheid om ze uit te delen; misschien wordt uw verzoek dan nog nader onderbouwd. Dan nodig ik mevrouw Galle uit om in te spreken. mevrouw Galle Geachte voorzitter en leden van de raad. Ik ben Ineke Galle, en ik sta hier namens de vrijwilligsters van het project Home Start. Als het goed is heeft u vorige week een brief van ons ontvangen waarin wij hebben geprobeerd duidelijk te maken waarom Home Start zo ontzettend belangrijk is. Ik wilde vandaag graag nog wat aanvullen. Veel Home Start gezinnen zitten in een vicieuze cirkel waar ze zelf niet meer uit komen. Wij proberen ze net die ondersteuning te geven waardoor ze uit de vicieuze cirkel komen en ze niet nog dieper in de problemen raken, waardoor professionele hulp nodig is. Als deze al aanwezig is zorgen wij voor het stukje emotionele ondersteuning of ontlasting in de praktische dingen die bij de professionele hulpverlening vaak

3 ontbreekt. Om u een beter idee te geven van wat wij als vrijwilligsters precies in Home Start gezinnen doen, wil ik u graag het verhaal vertellen van een gezin waar ik op dit moment in werkzaam ben. Normaal wordt daar uiteraard door ons nooit met derden over gesproken, maar in overleg en met toestemming van het gezin waar ik in werkzaam ben wordt daar vandaag een uitzondering op gemaakt. In februari ben ik in een gezin gekomen dat bestaat uit drie kinderen: drie jongens van inmiddels twee, drie en vijf jaar. Vader was overspannen, was gestopt met werken en nam niet meer deel aan het gezinsleven. Hij was 30 jaar, en moeder was 25; een vrij jonge moeder en vader dus. Maar goed. Vader kon de drukte niet aan en lag veel op bed. Hier kwam bij dat vader ADHD heeft. Moeder stond er dus helemaal alleen voor. De kinderen waren niet te handhaven. Toen ik voor het eerst binnenkwam stond het kindje van 2, toen nog 1 jaar, boven op een kast, hing het oudste kindje aan een lamp en werd daar hangend door zijn broertje geslagen. Geen van de kinderen is gediagnosticeerd met ADHD, maar zeker de twee oudsten vertonen grote overeenkomstige kenmerken. Het was dus een grote puinhoop, waarin de moeder niet meer wist hoe ze zich moest redden. Moeder was de balans tussen het gezin en het huishouden totaal kwijt. Ze had geen tijd meer voor zichzelf, kon de aandacht niet verdelen tussen haar kinderen, en maakte zich grote zorgen over haar huishouden, dat er regelmatig bij inschoot. Ook stond ze altijd klaar voor andere mensen met problemen, waardoor er regelmatig iemand op bezoek was die aan het uithuilen was. Het niet vergeten van iemand te moeten bellen of iemand een kaartje te moeten sturen zorgde ook voor erg veel stress. Het was duidelijk: iemand moest de moeder een steuntje in de rug geven, zodat de situatie niet uit de hand liep. De eerste weken dat ik in het gezin kwam, een dagdeel per week, stonden in het teken van een luisterend oor bieden en een vertrouwensband opbouwen. Ook gaf ik de eerste weken praktische ontlasting aan de moeder door met de kinderen leuke dingen te gaan doen, zodat de moeder even tijd en rust voor zichzelf had. Wat we ook van het begin af aan hadden afgesproken, was dat de moeder tussen de middag, wanneer de oudste weer naar school was en de twee anderen op bed lagen, even een uurtje voor zichzelf nam. Dus geen telefoon en geen andere dingen; even niks. Na een paar weken heb ik de moeder gevraagd om een prioriteitenlijstje te maken. Dit omdat ik had gemerkt dat ze zich ontzettend druk kon maken over kleine dingen of over de problemen van andere mensen. Het was duidelijk; de prioriteit lag bij haar gezin. Dit was een goed aanknopingspunt voor mij. De moeder ging voor zichzelf lijstjes maken met wat ze allemaal nog moest doen, en vervolgens er ook alle onbelangrijke dingen er weer van af schrappen. Ze begon in te zien dat ze niet de hele wereld kon helpen, en dat mensen het echt wel begrijpen als ze even niets van zich laat horen. Er ontstond een beetje rust in het hoofd van moeder. Door de chaotische situatie waren de kinderen ook geheel uit het ritme. De structuur in het gezin was ver te zoeken, heel ver. Moeder en ik dachten dat het misschien slim was om samen een precieze dagindeling te maken. Er ontstond een strak schema waar het hele gezin zich aan hield. Dit was even wennen, maar de voordelen lieten zich al heel snel zien. Iedereen werd wat rustiger. Wat we ook hadden gepland was het doorbrengen van kwalitatieve tijd met de kinderen. Door het schema had moeder nu elke dag voor elk kind ruimschoots de tijd waardoor er weer kwalitatief en interactief gespeeld werd met de kinderen. Dit laatste was voor moeder belangrijk, maar voor vader echter nog veel belangrijker. De kinderen waren vader inmiddels aan het negeren. Ook vroegen ze vaak aan mamma: mamma, wanneer wordt pappa weer beter, of: mamma, pappa is niet lief he? Het werd dus hoog tijd dat het contact tussen vader en kinderen weer werd verbeterd. In overleg met vader was besloten dat vader elke week één uur met één van de kinderen iets leuks zou gaan doen, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij. Zo was het voor vader niet te druk en kon hij alle aandacht aan het kind geven. Dit zorgde al snel voor veel resultaat. De kinderen vonden het geweldig om met pappa mee te gaan, en als het niet hun week was om met pappa mee te gaan waren ze ook diep teleurgesteld. Langzaam aan ging het ook met vader zelf weer beter. Hij at s avonds weer mee, en geleidelijk aan nam hij steeds vaker een kind of soms zelfs twee kinderen uit zichzelf mee om wat leuks te gaan doen. Tegelijkertijd hadden de ouders duidelijk aangegeven dat ze soms niet meer wisten hoe ze met de kinderen om moesten gaan. De kinderen hadden duidelijk een klap mee gekregen van alles, en uitten dat door negatieve aandacht te vragen. De jongste hield regelmatig zijn adem in zodra hij zijn zin niet kreeg, en viel dan flauw. De oudste plaste regelmatig in zijn broek en bij alledrie was het een ramp om ze naar bed te krijgen. Het kostte de moeder soms wel twee uur voor alle kinderen op

4 bed lagen en ook daadwerkelijk sliepen. s Nachts werden ze vaak wakker, zeker het middelste kind, wat dan erg hard begon te schreeuwen, te huilen en ontroostbaar was. Samen met de moeder hebben we bekeken hoe we dit het beste konden aanpakken. Door middel van feedback over hoe te reageren op de kinderen, te werken met beloningsschema s en vaste structuur bij dagelijkse bezigheden zoals eten en de kinderen naar bed brengen, kregen de ouders veel meer zelfvertrouwen bij de opvoeding. De kinderen reageerden hier enorm op. Al snel verdwenen heel wat problemen. De jongste hield zijn adem niet meer in, het eten met zijn allen was weer gezellig geworden en de kinderen lagen binnen een half uur op bed. Natuurlijk heeft het nog een heel erg lang traject gehad en ging niet alles opeens vanzelf beter. Maar het gezin wordt wel weer gelukkig. Hierdoor stonden de ouders een stuk positiever in het leven, waardoor ook de kinderen weer gelukkig werden. Op dit moment zijn we aan het kijken waar de zwakke punten liggen, de valkuilen. Maar als ik straks als vrijwilliger weg ben uit dit gezin, weet ik dat dit gezin in ieder geval door Home Start is geholpen. Dit is een voorbeeld van een gezin wat we hebben kunnen helpen. Helaas kan ik u ook veel schrijnende verhalen van gezinnen vertellen die wij niet kunnen helpen als de subsidie stopt. Gezien de hoeveelheid gezinnen die gekoppeld zijn en gekoppeld hadden kunnen worden, voorziet Sliedrecht dus in een hele grote behoefte. Juist in onze moderne samenleving waarbij de roep om samenhang in en betrokkenheid bij de samenleving steeds groter wordt, maar waarbij de bezuinigingen in de zorg en het afschuiven van de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid naar de gemeentelijke overheid steeds grotere vormen aanneemt, vraag ik u: alstublieft, laat u deze gezinnen niet in de kou staan. Ik dank u voor uw aandacht. de voorzitter Dank u wel. Wie van u heeft vragen? de heer den Braanker Voorzitter, waardering voor het verhaal. Ik denk dat het goed is dat wij als raad ook zo n verhaal uit de praktijk horen, maar ik heb toch wel behoefte aan een stukje feedback van de wethouder op dit verhaal, omdat er volgens mij sprake is van een correctie op de bedragen die genoemd zijn in de begroting. de voorzitter Ik denk dat in ieder geval even de vragen aan mevrouw Galle gesteld moeten worden. Wie van u? mevrouw Hartkoren U komt door dat traject Home Start bij dat gezin binnen, maar welk traject is daar aan voorafgegaan? Is er nooit een hulpvraag ergens anders geweest? Hoe is dat gegaan? mevrouw Galle Home Start gezinnen zijn gezinnen die nog niet in aanmerking komen voor professionele hulpverlening, omdat de problemen nog niet ernstig genoeg zijn, of er is al professionele hulp aanwezig. De hulpvraag van de ouders is dan vooral dat zij ondersteuning vragen. Naast de professionele hulpverlening geven wij praktische ontlasting en emotionele steun. De hulpvragen komen vaak van de ouders zelf, maar ook heel vaak via verwijzers. Consultatiebureaus, huisartsen, het opvoedkundig spreekuur, dat soort dingen. Zij bellen dan en zeggen, we hebben hier een gezin dat erg geholpen moet worden. de voorzitter Zijn er nog andere vragen uwerzijds? Niet? Wethouder in eerste instantie? wethouder Blijenberg Voorzitter, ik stel voor, omdat ik aanneem dat er onder de fracties straks bij de begrotingsbehandeling wellicht hierover gesproken wordt, dat ik die informatie waarom de heer den Braanker vraagt, dan gelijk geef. Dat zijn de financiële achtergronden, maar met uw welnemen moet voor alle objectiviteit de raad misschien ook nog wel weten dat vandaag bij het college een brief is binnengekomen hij is dus gericht aan het college, maar ik vind dat u er in het kader van een goede beoordeling recht op hebt, van Rivas Schoolmaatschappelijk Werk, die ook een pleidooi houdt voor de inhoud van dit werk, en melden dat zij dikwijls in hun contacten ook mensen doorverwijzen naar deze hulp.

5 de voorzitter We kunnen deze brief ook nog even kopiëren, dan heeft u hem bij de hand voor uw bespreking in de fractie. Mevrouw Galle, bedankt voor dit betoog en de inhoudelijkheid ervan. 3. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA de voorzitter Heeft iemand wijzigingsvoorstellen? Niet? Dan is de agenda ongewijzigd vastgesteld. 4. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 1. Brief college van 20 oktober 2005 aan de heer H. Boonstra, betreft beantwoording brief van de heer H. Boonstra van 27 september 2005 over afronding problematiek De Lockhorst Voor kennisgeving aangenomen. 5. INSTEMMEN MET DE INTENTIE TOT AANSLUITING BIJ DE DRECHTHOPPER de voorzitter Wie van u? Mevrouw Galle ik moet nu dus even noteren. O, mevrouw de Bruin. Ja, ik ben nog even helemaal vol van mevrouw Galle, ik kan het ook niet helpen. En mevrouw Dekker. mevrouw de Bruin Twee commissievergaderingen terug stond er bij de ingekomen stukken een verhaal over een vergelijking tussen Drechthopper en Molenhopper. Ik heb toen in de commissie gevraagd om dat een volgende keer tot agendapunt te verheffen, en ons voor te lichten over de achtergronden en eventuele consequenties van de keuze voor aansluiting bij de Drechthopper, enzovoort. Dat is toegezegd. Vervolgens, in de laatste commissievergadering van oktober, werd ons voorgesteld om aansluiting te zoeken bij de Drechthopper door middel van een raadsvoorstel. Ik heb voorgesteld om het agendapunt er af te halen, want we zouden eerst voorlichting krijgen, wat meer cijfers en achtergronden. We konden natuurlijk geen besluit nemen op, ja, op niks, in feite. Daar is enige discussie op gevolgd, en toen bleek dat we alleen maar, alleen maar de intentie om aansluiting te zoeken hoefden uit te spreken. Ja, het is natuurlijk een bepaald rare gang van zaken dat het zo moet, maar in principe is de PvdA wel bereid om die intentie uit te spreken, maar er hangt natuurlijk nog wel iets aan vast. Intentie alleen is ook niet veel, in ieder geval. Dus ik heb een amendement, en dat wil ik graag aan u voorlezen. Ook de fractie PRO Sliedrecht heeft er een handtekening onder gezet. Ik zal het straks aan u overhandigen. Het gaat dus over de intentie om aan te sluiten bij de Drechthopper. We stellen voor aan het raadsbesluit toe te voegen dat er voor gewaakt moet worden dat de dienstverlening aan de Sliedrechtse gebruikers van het WVG vervoer op het huidige peil blijft. Dan komt dat gedeelte van het raadsbesluit te luiden als volgt. `De intentie uit te spreken om ten behoeve van het nieuwe contract voor het WVG vervoer, ingaande 1 januari 2007, mee te doen met een gezamenlijke aanbesteding in de Drechtsteden. Daarbij moet er voor gewaakt worden dat de dienstverlening aan de Sliedrechtse gebruikers van het WVG vervoer op het huidige peil blijft. Daar heb ik nog een toelichting bij. De PvdA en PRO Sliedrecht zijn bereid om bij aanvaarding van bovengenoemde aanvulling op het raadsvoorstel de intentie tot deelname ook uit te spreken. We adviseren het college dus dringend om er op toe te zien dat het niveau van de huidige plaatselijke voorzieningen minstens gehandhaafd blijft, conform het advies van de Cliëntenraad, en verder dient genoemde raad tijdig om advies gevraagd te worden en zal de gemeenteraad tijdig en adequate voorlichting gegeven worden alvorens er een definitief besluit genomen wordt. Namens de PvdA en PRO Sliedrecht. de voorzitter Dank u wel. Mevrouw Dekker. mevrouw Dekker Dank u wel, voorzitter. Ik wilde er even op attenderen dat ik het volkomen eens ben met mevrouw de Bruin, die aangeeft dat het op hetzelfde peil moet blijven. Dat heb ik namelijk in de commissie gevraagd, dus in principe bedankt dat we het zo met elkaar eens zijn, want dat willen wij ook. Ik wil nog even ingaan op de procedure. Het is heel lastig als raad dat je alleen maar ja of ja kunt zeggen; we werden dus echt overvallen op dat moment. Vervolgens vind ik het toch ontzettend lastig.

6 Je wilt niet dat de cliënten de dupe worden, dus we willen absoluut vervoer op maat. Er is niets zo erg als je gehandicapt bent of afhankelijk bent van vervoer, en je mobiliteit komt in gevaar. Wij vinden het heel lastig als dat zou gaan gebeuren. Dus we willen in ieder geval dat de cliënten mee participeren in de plannen die ontwikkeld gaan worden. En wij zien nog steeds, denk ik, een presentatie tegemoet, want die was toegezegd, volgens mij eind november, maar dat is wel mosterd na de maaltijd. Dank u wel. de voorzitter Dank u wel. Mevrouw Visser. mevrouw Visser Voorzitter, aan de woorden van mevrouw de Bruin heb ik niets toe te voegen. de voorzitter De heer Den Braanker de heer Den Braanker Voorzitter, ik heb begrepen dat het kort gehouden moest worden, dus dat zal ik ook proberen. Ik kan niet ontkennen dat het een voorstel is wat omgeven is met nogal wat onzekerheden. Waar u bijvoorbeeld spreekt van financiële voordelen in Drechtstedenverband, dat zal nog moeten blijken. Dat is één. Ten tweede weten we niet wat het Drechtstedenbestuur gaat doen met onze reactie. En verder weten we ook nog niet hoe het veld over een en ander denkt. Nou, dat heeft uw college aardig ondervangen door de raad voor te stellen de intentie uit te spreken. Ja, nou zegt dat eigenlijk nog niet zoveel. Mevrouw de Bruin heeft er ook op gewezen. Hoe gaan we hier nu mee verder? In onze filosofie betekent het dat als het Programma van Eisen ons niet bevalt, we de aanbesteding alsnog in eigen hand kunnen houden. Dan willen we toch ook dicht op het vuur zitten als het gaat over het samenstellen van het Programma van Eisen, en dan denk ik ook dat handhaven van hetzelfde dienstverleningsniveau een streven moet zijn, dus dat onderstrepen we. Dus met het voorstel zeggen we eigenlijk A, maar nog niet B. Overigens betreur ik het een beetje dat het amendement niet ook in overleg met ons heeft plaatsgevonden, omdat ook mijn collega in de commissie Welzijn in dezelfde geest heeft gesproken. Dank u wel. de voorzitter Niemand? De heer Van Meeuwen? We hebben vanuit het college even een korte gedachtewisseling gehad, al was het maar oogcontact, maar we kunnen een reactie geven, denk ik. wethouder van de Ven Voorzitter, het plan van aanpak zal worden opgesteld in samenspraak met de Gebruikersraad. Het wordt ook voorgelegd aan de commissie waar het thuishoort met de bijbehorende informatie. Het ingediende amendement ligt geheel in lijn van het handelen van het college. Voor het college is het amendement een aanvulling op het raadsvoorstel waarnaar wij zullen handelen. de voorzitter Mag ik concluderen dat, nadat het college het amendement overgenomen heeft, daarover dan geen stemming meer hoeft plaats te vinden en dat u akkoord kunt gaan met het voorstel zoals het voorligt, inclusief amendement? Aldus besloten. 6. INSTEMMEN MET BELEIDSNOTA HOOGSPANNINGSLEIDINGEN de voorzitter Wie van u wenst het woord? De heer van Eijk. de heer Van Eijk Dank u wel, voorzitter. Al in een heel vroeg stadium heeft de VVD in commissieverband al aangegeven dat wij ons zorgen maakten over de hoogspanningsleidingen in het gebied Baanhoek West. Gelukkig is daar gehoor aan gegeven, en in de laatste commissievergadering hebben wij met dit voorstel ingestemd; wij kunnen hier in meegaan. de voorzitter Dank u wel. Mevrouw Galle.

7 mevrouw Galle Ik kom weer terug op de voorstellen die we al eerder gedaan hebben van: kijk nou eens hoe het zit met het eventueel in samenwerking met de Gasunie de leidingen onder de grond te krijgen. Daar zouden wij zo mogelijk nog antwoord op krijgen vóór deze vergadering, en ik ben heel benieuwd hoe ver het daarmee is gesteld. de voorzitter De heer Pietersen. de heer Pietersen We waren in de commissie al akkoord met dit voorstel, en zijn dat ook nu. de voorzitter De heer Venis. de heer Venis Misschien nog even vertellen waar het om gaat, of ben ik dan gelijk al buiten de orde? de voorzitter U had het tegen de raad? de heer Venis Nee, ik vroeg het aan u. de voorzitter Of ik het snapte? de heer Venis Nee, of ik nog even mag vertellen waar het om gaat, of dat ik dan meteen al buiten de orde ben. de voorzitter Als u een paar hoofdlijnen wilt trekken, dan is dat altijd toegestaan. Let op de intonatie, he? de heer Venis Ja, ja. Dank u wel. Waar gaat het nou om? Het is zo dat er dus blijkbaar studies zijn verricht, en dat zijn er nogal wat, waar in ieder geval uit gebleken is, althans uit de meeste onderzoeken, dat er geen statistische relatie is tussen het wonen bij hoogspanningsleidingen en wat voor ziekte dan ook. En vervolgens is uit een onderzoek gebleken dat er een zwak statistische relatie gevonden zou kunnen worden tussen het wonen bij hoogspanningsleidingen en leukemie bij kinderen. dat betekent niet dat leukemie bij kinderen wordt veroorzaakt door hoogspanningsleidingen, want het zou heel goed mogelijk zijn dat de gevonden relaties worden veroorzaakt door andere factoren, of een gevolg zijn van fouten in de blootstellingschatting, of berusten op toeval. Kortom, er is nog helemaal niets vastgesteld over gevaren van magnetische straling onder hoogspanningsleidingen. De Rijksoverheid heeft gezegd dat ze daar beleid op zullen ontwikkelen. Nou is deze regering mijn regering niet; ik heb in ieder geval niet op één van die partijen gestemd, maar het is natuurlijk wel droevig dat dit in januari 2004 al door een staatssecretaris wordt aangekondigd, en dat je dan moet constateren dat er in november 2005 eigenlijk nog helemaal niets meer is dan de duidelijkheid die er toen was. En waar gaat het dan om? Nu wordt gezegd: je zou die strook onder de hoogspanningsleidingen op moeten rekken tot 300 meter, en nu is die 75 meter. Wat we nu aan de orde hebben vandaag is een voorstel waarin we zeggen: we maken beleid, en dat beleid hakken we. In bestaande situaties is het 75 meter, en in de nieuwe situatie maken we er voor de zekerheid, voor de veiligheid, maar 300 meter van. Nou, daar heeft onze fractie niks op tegen, alleen is die bestaande situatie een beetje lastig. In een bestaande situatie waar de huizen er al staan, kan ik me niet voorstellen dat iemand gaat zeggen, ja, dat houdt dan in dat je 225 meter huizen aan beide kanten van de hoogspanningsleidingen moet gaan slopen. Dat gaat volgens mij niet gebeuren. Je hebt nog een bestaande situatie, en daar hebben we in Baanhoek West mee te maken. Dat is dat er een goedgekeurd bestemmingsplan ligt. En op grond van dat goedgekeurde bestemmingsplan kunnen we daar dus gewoon aan de slag gaan. Op het moment dat je gaat besluiten om het bestemmingsplan te wijzigen, voorspel ik u een schadeclaim waar je koud van wordt van Van Erk en Partners, als ik ze zo maar even mag noemen. Als we dan ook nog even kijken naar Baanhoek Oost, dat is dus tussen de Merwebolder en de spoordijk, dan is de situatie dat er nog niet eens sprake is van een definitief goedgekeurd

8 bestemmingsplan, dus daar heb je het sowieso over een nieuwe situatie. Dus daar wordt het 300 meter. In Baanhoek West loopt de discussie en hebben we met elkaar afgesproken dat we dat allemaal goed gaan onderzoeken. Voorzitter, daar heeft onze fractie uiteraard geen enkel probleem mee dat je dat goed gaat onderzoeken. Dat moet je ook doen, want zelfs al zou het zo zijn dat, en daar hebben we het dan over, over een zeer laag percentage gevaren voor de kinderen, dan moet je altijd proberen dat uit te sluiten. Nou hebben we contact gezocht met Tennet, en Tennet meldt dat ze bezig zijn op dit moment met de ontwikkeling van een compleet nieuw soort hoogspanningsmast, een kunststof mast met een zeer klein gedeelte metaal, en dat die masten, behalve het feit dat ze een stuk duurder zullen worden dan de huidige, heel veel kleiner zullen worden, dat ze vervolgens minder onderhoud zullen vergen, dat het er landschappelijk in ieder geval fraaier op wordt en dat het ook uiteindelijk zo zal zijn dat het misschien met die kosten nog wel eens mee zou kunnen vallen als je ze afzet tegen die voordelen. De afronding van het project is de eerste helft van 2006, dan wordt het prototype beproefd, het volledig testprogramma in 2007, dan zijn ze er mee klaar en dan gaan ze kijken of ze die masten in zouden kunnen gaan zetten. Nou hebben we in de commissie en in de raad er al eerder de opmerking over gemaakt, en vrij breed dacht ik ook vanuit de raad, van: begin nou op die plek waar je aan de slag kunt zonder dat je gevaar loopt om te dicht in de buurt van die masten te komen. Dat herhalen we nog maar eens, maar nu naar het voorstel zelf. Een beleidsnota wordt voorgesteld met de beleidslijn: nieuwe gebieden 300 meter, bestaand 75 meter. Als de raad van Sliedrecht daar mee instemt, vinden we het dus goed dat er in Baanhoek West op 75 meter afstand van de hoogspanningsleidingen gebouwd zal gaan worden. Want dat is de beleidslijn. En alle geruststellende woorden van het college neemt daar niks van weg, want beleid is beleid. Je spreekt met elkaar af dat het daar 75 meter zal zijn, en ja, als de gemeenteraad dat ook vindt, wie gaat ons dan later vertellen van: ja, maar dat had ook 300 meter kunnen zijn? Daarom hebben we er in de commissie ook op aangedrongen om het hele traject te lopen, want de informatie aan de bewoners is goed, de brief die gestuurd gaat worden aan de mensen die daar direct onder wonen is goed, op de onderzoeken die gepleegd gaan worden heeft onze fractie helemaal niets tegen. We hebben er alleen iets op tegen om de beleidsnota vast te stellen, omdat in dat beleid, nogmaals, gezegd wordt: bestaande situaties, en dat is Baanhoek West, 75 meter, en 300 meter als het om een nieuwe situatie gaat. Onze fractie bepleit dus, en ik hoop dat we daar een meerderheid voor in de raad kunnen vinden, om de beleidsnotitie niet te accorderen, maar wel het hele traject te lopen zoals dat hier verder wordt voorgesteld. Dank u wel. de voorzitter Wethouder Blijenberg. wethouder Blijenberg Dank u wel, voorzitter. Om even bij de laatste spreker aan te sluiten, er staat ook in de beleidsnotitie, dat is in feite speciaal, nou, voor nog een gemeente, maar ook voor ons bestemd, dat de plaatselijke situatie bij de politieke afweging zodanig kan zijn dat er wat anders uitkomt. Dan zou u natuurlijk kunnen zeggen: wat heeft dan zo n beleidsnotitie voor zin. Daar zal ik zo nog even op terugkomen. Maar het noopt het college en de raad dus om dan met argumenten omkleed wel te zeggen waarom je van die vastgestelde maten af wil wijken. Naar ons idee zou, ik zeg het maar als voorbeeld, want die afweging moet natuurlijk komen, zou kunnen zijn een paar dingen die de heer Venis genoemd heeft, bijvoorbeeld een reeds bestaand bestemmingsplan, of juist de uitkomsten van een onderzoek. Hoe dan ook, je moet dus niet blindelings de vastgestelde beleidsmaten volgen, of blindelings er van afwijken. Dat zal dus met redenen omkleed in ons geval moeten zijn. Het is niet het enige punt waar deze beleidsnotitie over gaat. Zeg maar naar de toekomst gericht, en ik denk dat we moeten vragen om in gezamenlijkheid dat in Drechtstedenverband wel te ondersteunen, in ieder geval voor de veiligheid, want u heeft ook gelijk van al die onderzoeken. Ik heb op een andere manier ook een deskundige op energiegebied onlangs gesproken, die zegt, ik heb naast mijn bureau twee stapels van ongeveer een halve meter liggen van professoren en onderzoekers, waarbij de een zegt, het stelt niets voor, en de ander van, gevaarlijk enzovoorts, en ergens daar tussenin zal er wel wat liggen. Dus wij moeten daar later nog over gaan spreken, maar het gaat er wel om, dat zoals u zegt, laten we voor alle zekerheid dit voor de toekomst voor nieuwe gebieden in acht nemen. Ik heb zelf eerlijk gezegd het idee dat dit binnen de bebouwde kom bij ons op dit moment eigenlijk niet meer geldt, zo n afweging, en verder ga ik dus niet, maar wel in de regio, en hoe kun je dat een beetje regionaal gezamenlijk

9 verklaren, begeleiden en naar buiten toe communiceren, zodat er niet ontstaat van: in Papendrecht zitten ze op die afstand en reageren ze op dit gevaar, en in Sliedrecht een paar honderd meter verderop gebeurt het op een andere manier. Dat is ook de bedoeling ervan. Dus met andere woorden, het is niet zo, dat staat ook in de bijgevoegde notitie, dat je als een puppet aan een string gebonden bent aan die maten, maar dat er een politieke bestuurlijke afweging zal moeten komen waarom wij daar eventueel van af zouden willen of moeten wijken. Dan heb in ik de commissie al de gang van zaken verteld rondom ons eigen meten. Aan de KEMA was opdracht verstrekt om de gevolgen van de hoogspanningsleidingen te meten. Op 23 november wordt de uitslag besproken in de projectgroep Baanhoek West, en aan de hand daarvan zal gekeken worden hoe verder te handelen. Dat komt natuurlijk dan als advies en ter bespreking hier naartoe. Onder die hoogspanningsstrook moet inderdaad een nieuwe gasleiding worden aangelegd. Ik noem het maar even, niet om daar ook een discussie over houden, maar er wordt onderzocht of er in die strook HOV-D (hoogwaardig openbaar vervoer Drechtsteden) zou moeten of kunnen komen. Ook dat wordt in dat verhaal meegenomen. De hoogspanningsleidingen onder de grond, wordt in relatie met het KEMA onderzoek, dus de gasleidingen enzovoorts, nog nadrukkelijk aan de orde gesteld en in die afweging meegenomen. Op dit moment wordt me wel verteld dat de kans van slagen financieel gezien ontzettend klein zal zijn. Maar goed, het wordt mede onderzocht. Ik heb trouwens wel bij de ambtenaren gezegd, dan wil ik ook de afweging zien. Stel dat je een paar honderd minder woningen kan bouwen, dan moet je die kosten vergelijken met iets dergelijks. Dus dat komt. Ik dacht dat ik hiermee de zaak beantwoord had. Het bouwen, sorry, dat is eigenlijk de portefeuille van mijn collega, maar die een zin neem ik mee. Dat is nog steeds het beleidsuitgangspunt, om eerst te beginnen in de hoek waar geen hoogspanningsleidingen zijn. de voorzitter Wie van u in tweede ronde? De heer Van Eijk. de heer Van Eijk Ik heb een vraag aan de heer Venis. Die sprak erover dat ze straks proeven gaan nemen met nieuwe hoogspanningsmasten, maar het gevaar zoals we denken dat het er aan zit te komen, zit niet alleen in de masten, maar ook in de kabels zelf. Dat nog even ter aanvulling. de heer Visser Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil even reageren op wat de heer Venis gezegd heeft, dat het zo star, òf 75, òf 300 meter zou zijn. Zo hebben wij het dus niet begrepen. In die zin hadden we wel moeite met dit voorstel, dat er toch een klein gevaar is voor iets heel vervelends. Het is natuurlijk wel iets waar wij ons ook zorgen over gemaakt hebben, maar bij de beantwoording van de wethouder, die zei dus, dit voorstel gaat om meer dan alleen de afstand. Het gaat er ook over dat er een goede communicatie gehouden moet worden met de bewoners in de Drechtsteden. Het is wel heel belangrijk dat daar openheid in is, want onzekerheid is natuurlijk ook heel erg. Wat betreft die 300 meter: er staat in het voorstel dat het kan oplopen tot 300 meter. Het is niet zo, of 75, of 300. We hebben ook in de commissie van de wethouder al een aantal keren duidelijk de toezegging gekregen dat alle dingen die in januari in de gemeenteraad gezegd zijn, dat daar nog steeds nauwlettend rekening mee gehouden wordt, en dat gaat over niet beginnen daar, en nog een aantal dingen waarvan we gezegd hebben, we hoeven niet alles te herhalen. Maar dat betekent niet dat we deze beleidslijn nu voor tientallen jaren gaan vaststellen. Als er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen zijn die gunstiger of ongunstiger zijn, dan moeten we toch in Drechtsteden zo verstandig zijn om daar een nieuwe beleidslijn voor te maken. Wat dat aangaat zijn we op dit moment met dit voorstel akkoord. de heer Venis Voorzitter, ik begrijp het verhaal van meneer Visser. Maar als ik nou luister naar de wethouder, dan zegt hij van: ja, je zou je afvragen waarom je die beleidsnota nodig hebt gezien het feit dat je dat toch allemaal mag doen. Nou, als je een beleidsnotitie niet nodig hebt, dan moet je hem dus ook niet vaststellen, want dan betekent het gewoon dat als er al een beleidsnotitie is, er altijd wel eens een keertje uit een onverwachte hoek geroepen zal worden van: ja, maar wacht even. Je hebt er wel beleid over vastgesteld, en we mogen wel even constateren dat het dus gaat over die 75 meter. Is het nou 75 meter minimaal en 300 maximaal? Ja, zo sterk wordt het wel geformuleerd. Het wordt echt

10 geformuleerd als: het is nu 75 meter, en het wordt 300 meter. En er zit niet iets tussen van: ja, het kan ook 225 zijn. Nee, zo wordt het beleid in deze beleidsnotitie geformuleerd. En als u dan zegt, in het beleidsverhaal staan ook nog dingen met betrekking tot de communicatie; ja, daar heb ik in de eerste ronde ook gewag van gemaakt en gezegd: alles moet doorgaan, behalve dat beleidsplan. En dat kan ook, want als je kijkt naar het beleid dat we gaan nemen, dan gaat het over een beleidsnota, over een communicatieplan, over een voorbeeldbrief en het leggen van initiatief voor monitoren en organiseren. Nou, daarvan zegt onze fractie, die drie dingen moet je in ieder geval doen. De beleidsnota moet je niet doen. Als ik nog mag reageren, voorzitter, op hetgeen de heer Van Eijk zegt, van wacht even, het gaat ook over de leidingen..ja, waar het om gaat is het magnetisch veld, en volgens Tennet is het zo dat het nieuwe concept hoogspanningsleidingen zorgt voor een forse reductie van het magneetveld dat afkomstig is van de hoogspanningslijnen. Zo n mast zelf, als je die in het veld zet en je hangt er geen draden aan, dan gebeurt er niets, hoor. Maar zodra je er draden aan hangt ontstaan er magnetische velden, en dan ontstaat die magnetische straling. Voorzitter, de wethouder heeft onze fractie niet overtuigd, en wij stellen de raad dus voor om dit voorstel te aanvaarden, uitgezonderd het eerste besluit, instemmen met de beleidsnota. Mocht dat niet zo zijn, dan zou ik u willen vragen om het voorstel te splitsen, want anders zijn we genoodzaakt om tegen het hele voorstel te stemmen, en dat is nou ook de bedoeling niet. de voorzitter Wethouder Blijenberg. wethouder Blijenberg We naderen elkaar natuurlijk heel dicht, maar ik vind eerlijk gezegd dat u tekort doet aan de beleidsnota. Er is juist met name vanuit de Sliedrechtse situatie bij het opstellen aandacht besteed en onderhandeld. Dat is een uitzonderingspositie. Het is een soort overgangssituatie, net als bij bestemmingsplannen, en daar hebben we gewezen op het reeds bestaande en goedgekeurde bestemmingsplan Baanhoek West, en de moeilijkheden die er uit voortvloeien. En dat er dus op basis van het beleid van die cijfers die er voor de toekomst in staan, de mogelijkheid moet zijn om daar rekening mee te houden in die overgangssituatie. Dat geeft wel de plicht aan degene die daar van afwijkt, en dat staat ook in het verhaal, om dan ook te motiveren waarom je van het toekomstig beleid afwijkt. Nou, dat kan dus een bestaand bestemmingsplan zijn bijvoorbeeld. de heer Venis Nou, ik bedoel, daar heb je dus het argument al. wethouder Blijenberg Ja, maar die beleidsnota is meer dan die twee maten die genoemd worden. de heer Venis Maar het argument is al voldoende, meneer Blijenberg. Het argument is al voldoende om te zeggen van: ja, er is een goedgekeurd bestemmingsplan, dus we houden 75 meter. Ik zal u er nog één geven. Ja, er is een goedgekeurd bestemmingsplan, en als we het bestemmingsplan wijzigen krijgen we een schadeclaim van 12 miljoen euro, en die kunnen we niet betalen als gemeente. Dat is het tweede argument. wethouder Blijenberg Dat is te slim bedacht. Er is een goedgekeurd bestemmingsplan, maar ook gezien de uitspraken van de raad in januari kan dat betekenen dat we desondanks, bijvoorbeeld door in die hoek te gaan beginnen, het zullen moeten gaan wijzigen vanwege uitkomsten die er uit komen. Daar heb je ook overlegsituaties voor nodig, en daar is bijvoorbeeld die groep die hier voorgesteld wordt, voor nodig. Ook dat is onderdeel van het gezamenlijk beleid. de heer Venis Het is precies wat u zegt. Wacht nou die onderzoeken af. Kijk nou wat daar uitkomt. U zegt, die onderzoeken wachten we af, en dan kan altijd nog het argument zijn, meneer Blijenberg, ja, we hebben een goedgekeurd bestemmingsplan, 75 meter, en er is een goedgekeurd bestemmingsplan en een projectontwikkelaar, en we lopen een kans op een schadeclaim van om en nabij de 12 miljoen euro. Ik noem maar een bedrag, het kan ook 24 miljoen euro zijn. En dat kunnen we niet betalen. Dat is jammer van het onderzoek. Daarom wenst onze fractie zich gewoon niet te binden aan dit beleid.

11 wethouder Blijenberg Dit wordt een welles-nietes verhaal. Ik ben het er gewoon niet mee eens. Dat is ook niet het verhaal en de achterliggende gedachte van die schadeclaims. Dat heeft niets te maken met wel of niet met zo n beleidsnota meegaan, want het hangt toch van je eigen opvattingen af. de heer Venis Natuurlijk, meneer Blijenberg, hangt het van je eigen opvattingen af. Als je het bestemmingsplan verandert, moet ik nog zien wat de raad van de gemeente Sliedrecht doet. wethouder Blijenberg U gaat er nu een ander onderwerp bij halen, wat wellicht boven de markt zal hangen, maar wat sec niks met dit voorstel te maken heeft. de heer Venis Nee, ik breng het niet nu in, ik heb het in de eerste ronde ook al ingebracht. de voorzitter Ik concludeer dat u het samen niet eens wordt, en dat we toch ontzettend scherp langs elkaar gaan. We hebben een beleidsnota, dat bevat uitgangspunten, we gaan onderzoek doen, we gaan op basis van dat onderzoek kijken of de beleidsnota aangescherpt danwel aangepast danwel op een aantal punten van afgeweken zal moeten worden. Zo heb ik het opgevat. Alleen, wij zeggen dan: het kan toch geen kwaad om deze beleidsnota als uitgangspunt te hanteren en komen de metingen bij u op tafel, dan is het om op dat moment te bepalen wat u met de resultaten van die metingen doet, afgezet tegen het beleid wat u als uitgangspunt hebt bepaald. Maar beleid is altijd aanpasbaar; dat hoor ik wethouder Blijenberg zeggen namens het college. Dus u heeft het volle pond nog, denk ik, op het moment dat u de meetresultaten heeft om te zeggen dat u daar toch uw oor naar laat hangen en op basis daarvan beslissingen wenst te nemen. Ik proef een beetje uit uw woorden dat u zegt, ja, maar mijn angst is dat er straks gezegd wordt, we hebben een beleidsnota als uitgangspunt bepaald, en meting of geen meting, daar houden we ons dus aan vast. Nou, dat is denk ik niet het geval. Ik probeer toch nog maar even een brug tussen u te slaan. En als het niet lukt, dan is het jammer voor Berenschot. Ik denk dat u de gelegenheid krijgt om een stemverklaring af te geven, want PRO Sliedrecht vraagt er om. Mevrouw Galle. mevrouw Galle Wij delen de zorgen van PRO Sliedrecht wel een beetje, maar de consequenties zijn nog niet zo heel goed te overzien. Wij geven het college toch even het voordel van de twijfel, dus we gaan mee in het voorstel. de voorzitter Geen andere reacties meer? Mag ik dan in wezen concluderen ik probeer het maar in concluderende zin, meneer Venis, dat u zegt: wij stemmen in met het voorstel dat een viertal aandachtsstreepjes heeft. U stemt in met het communicatieplan, met de voorbeeldbrief, met het leggen van initiatieven voor monitoren, en het organiseren van het vervolg bij de betreffende gemeenten, maar u wenst op dit moment niet in te stemmen met het geformuleerde beleid, vastgelegd in de beleidsnota. Mag ik dan concluderen dat 15 van u instemmen met het totale besluit, en dat PRO Sliedrecht instemt met de drie aandachtstreepjes zoals door mij geformuleerd, behoudens het aandachtsstreepje met betrekking tot de beleidsnota en het daarin geformuleerde beleid, en dat de heer Venis, de heer de Winter en mevrouw Visser daarvan aantekening wensen? Aldus besloten. 7. INSTEMMEN MET GARANTSTELLING WONINGBOUWONTWIKKELING DRECHTSTREEK de voorzitter Wie van u? U kunt akkoord gaan met? Dan is met één hamerslag besloten tot. Dat zal het bestuur goed doen, en de directeur in het bijzonder. Dank voor uw aanwezigheid, overigens. 8. INSTEMMEN MET DE COMPTABILITEITSBESLUITEN VAN NOVEMBER 2005 Portefeuillehouder: M.C. Boevée 1. Om een aantal juridische projecten af te ronden én om de juridische kwaliteitszorg op te tuigen, is het nodig om tijdelijk externe juristen in te huren. De kosten worden geraamd op ,- en kunnen ten laste worden gebracht van de post voor onvoorziene uitgaven.

12 Om een revisievergunning af te kunnen geven aan de Bioderij is het noodzakelijk om TNO in te huren. Het is de bedoeling dat TNO een acceptabel geurhinderniveau gaat vaststellen en dit vertaalt naar realistische, effectieve en handhaafbare voorschriften. De kosten voor deze advisering worden geraamd op 8.000,-, en kunnen ten laste worden gebracht van de post voor onvoorziene uitgaven. Portefeuillehouder: H. van Kooten 3. De kosten voor het slopen van gebouw De Meander worden geraamd op ,-. Deze kosten kunnen worden gedekt ten laste van de Egalisatiereserve Grondkosten Woningbouw. 4. Voor de inrichtingskosten van een informatie/verblijfsruimte in het Raadhuis is een investeringskrediet van ,- noodzakelijk. De jaarlijkse kapitaallasten, à 2.695,-, kunnen worden gedekt door een verhoging van de jaarlijkse huuropbrengsten met 401,- per jaar en een verlaging van het onderhoudsbudget voor het Raadhuis met 2.294,-. de heer Lavooi Voorzitter, er wordt voorgesteld om akkoord te gaan met een investeringskrediet van ruim voor de inrichtingskosten van een informatie/verblijfsruimte; dat wordt in de stukken ook wel een verpozingsruimte genoemd. Alleen de term al. Wij hebben geen behoefte aan deze ruimte, omdat er in het nieuwe gemeentekantoor een schitterende ontvangstruimte is gemaakt, en een tweede ruimte is volgens ons dubbelop. Weliswaar heeft het college op een creatieve manier geprobeerd om een dekking te vinden voor de kapitaallasten, dus je zou kunnen zeggen, er is geld voor, maar bij ons weegt zwaarder dat we vinden dat er geen behoefte is aan een tweetal ruimtes, omdat we aan de overkant van de haven een schitterende ruimte hebben. de voorzitter Nog iemand van u omtrent dit punt? De heer Van Meeuwen. de heer Van Meeuwen Misschien heb ik wat gemist, maar ik vind het zo jammer dat dit argument nu op tafel komt, want ik heb het nog niet eerder gehoord. de heer Lavooi In de commissie heb ik hetzelfde gezegd. de heer Van Meeuwen Daar was ik dus niet bij. Inderdaad, ik heb iets gemist. Maar meneer Lavooi, hoe zwaar ligt dat bij u? Stel dat het aangenomen wordt, gaat u dan straks toch als er iets te drinken valt, of we gaan iets eten of zo, gaan we dan op de gang staan hier? de heer Lavooi Dat is een beetje flauw. de heer Van Meeuwen Ja, maar daar is die ruimte voor bedoeld. We hebben al jaren gepleit voor een eigen ruimte, ook voor raadsleden, en voor ontmoetingen enzovoorts, en als er eens iemand gefeliciteerd moest worden, dat we dan niet de hele zaak moesten verbouwen, maar dat we in een verblijfsruimte konden zitten, en nu is eindelijk die ruimte gecreëerd, en dan ga je ook niet naar de overkant toe op zo n moment. de heer Lavooi Ja, ik wil er niet te lang over doorgaan, want we hebben vandaag nog voldoende te doen, maar als er na afloop van een raadsvergadering hier zeg maar boven aan de trap nog even een borreltje gedronken moet worden, hebben wij daar absoluut vrede mee, we kunnen daar nog jaren mee vooruit. de heer Van Meeuwen Ik ga niet discussiëren hoor, want dat is niet de bedoeling. Maar het was natuurlijk niet alleen daarvoor. We hadden ook nog andere bijeenkomsten, en dan moesten we altijd naar de trouwzaal, en dat kon niet vanwege de kwetsbare vloer daar, en alle verbouwingen, enzovoorts, enzovoorts. Dit speelt al jaren, dus wij zijn blij met deze oplossing, en zeker als het dan nog budgettair neutraal verloopt.

13 mevrouw Hartkoren Dat ondersteunen wij. de heer Van Dijk Wij zijn ook heel blij met deze oplossing, voorzitter. de voorzitter Nog anderen? Wethouder. wethouder Van Kooten Voorzitter, ik onderschrijf het betoog van de heer van Meeuwen met nog een kleine aanvulling. dat toen we met elkaar spraken omtrent de inrichting of herbestemming van dit monumentale raadhuis, dit ook onderwerp van bespreking is geweest om hier aan de overkant een raadontmoetingsruimte te realiseren. A. was de insteek voor de raad om elkaar na afloop van de vergadering daar te ontmoeten, en B. als politieke fractie zou je daar ook iets kunnen organiseren. Bij de kaderstelling is dit meegegeven. het bevreemdt me nu een beetje dat u zegt dat u daar geen behoefte aan heeft. de heer Lavooi Ja, dan is het toch een soort uitdaging. Toen we spraken over de nieuwe invulling van het gemeentehuis is aan de orde geweest dat er aan de andere kant van de trappen een ruimte gecreëerd zou worden ten behoeve van een bepaalde vereniging, waarvan ik de naam vergeten ben. Toen is gezegd: als dat toch wordt gecreëerd, dan kunnen we daar misschien ook gebruik van maken. Maar vandaag wordt er aan ons 30 mille gevraagd, en dat is naar mijn idee toch volstrekt nieuw, hoor. wethouder Van Kooten Dan moet ik u toch even terechtwijzen, want het is niet zo dat die club waarvan u de naam vergeten bent, de zaak inricht, maar de gemeente doet dat. En vervolgens hebben we die ruimte verhuurd. dat is het verhaal. de voorzitter Rondkijkend wenst u aantekening tegen dit voorstel te hebben gestemd? Geldt dat voor de totale fractie? De heer Huisman, mevrouw de Bruin en de heer Lavooi. Nou is het zo dat dat in onze democratie wel gebruikelijk is. Ik heb aangetekend dat u tegen punt 4 bent van dit comptabiliteitsbesluitenoverzicht. Portefeuillehouder: K. Blijenberg 5. Bij de afrekening van de subsidies voor sport- en culturele verenigingen over 2004 is een voordeel ontstaan van 3.855,-. Voorgesteld wordt dit ten gunste te brengen van de ABR. 6. De kosten van de vervanging van de verlichting voor het sportterrein van Trimclub ABC bedragen 6.544,-. Deze kosten kunnen voor 3.000,- worden gedekt door éénmalige verlaging van het onderhoudsbudget voor de korfbalvelden. Voor het resterende bedrag, 3.544,-, wordt een beroep gedaan op de ABR. 7. Bij de afrekening van de subsidie over 2004 van de Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht is een voordeel ontstaan van 7.161,-. Voorgesteld wordt om dit voordeel ten gunste te brengen van de post voor onvoorziene uitgaven. Portefeuillehouder: A.J. Verboom - Hofman 8. Er moet nog een nadere uitwerking plaatsvinden van de jongerenhuisvesting in het gebied rondom het parkeerterrein aan de Gantelweg. Deze uitwerking van de stedelijke visie wordt uitgevoerd door een externe adviseur. De kosten worden geraamd op 1.260,-, en kunnen worden gedekt ten laste van de Reserve Stimulering Woningbouw. mevrouw Visser Het voorstel is om de kosten die gemaakt worden voor het plan Gantelweg te financieren uit de Reserve Stimulering Woningbouw. De Reserve Stimulering Woningbouw is een eindige reserve die incidenteel gevoed wordt door de verkoop van gemeentelijke woningen. Dus het is ook een onzekere voeding. De Reserve Stimulering Woningbouw is vorig jaar sterk onder druk komen te staan omdat er een gedeelte uitgehaald is voor de financiering van Manden Maken, terwijl we

14 onderlaatst een notitie besproken hebben van PRO Sliedrecht om juist de Reserve Stimulering Woningbouw op een creatievere en eventueel onorthodoxe manier aan te wenden. En dit is gewoon een bedrag wat in de totale exploitatie van het plan Gantelweg meegenomen zou kunnen worden. Dus wij zijn niet tegen de uitwerking van het plan voor jongerenhuisvesting, maar tegen de financiële dekking die hier wordt aangegeven. wethouder Van Kooten Wij menen, voorzitter, dat we dit wel kunnen doen, omdat we met elkaar eerder hebben afgesproken dat de Reserve Stimulering Woningbouw bestemd is, onder andere, om te bezien of dat we die jongerenhuisvesting kunnen realiseren in dit plangebied. Ik ben het wel met u eens dat die reserve eindig is, maar we hebben in een eerder stadium in commissieverband lijnen getrokken waarbij we hebben aangegeven hoe we denken die reserve weer te kunnen voeden. Dus de relatie Reserve Stimulering Woningbouw en jongerenhuisvesting is in onze ogen een goede, en ook verantwoord. de voorzitter U heeft toch ook gehoord dat de wethouder de bereidheid heeft om de reserve weer te voeden? Je haalt er iets uit en je voedt hem ook weer. mevrouw Visser Ja, maar we krijgen meestal niet dubbel terug wat we er uit halen. wethouder Van Kooten Misschien schrikt u nog van het bedrag in vergelijking met wat we nu vragen. de voorzitter Goed. Toch aantekening tegen? De hele fractie? De heer de Winter, mevrouw Visser en de heer Venis. Wat zegt u? Ja, ik kom uit een tijd dat sommige fracties een zodanige discipline hadden dat individuele raadsleden niet tot hun recht kwamen, en ik heb vanaf dat moment altijd gedacht, daar moet ik wat mee. Dan zijn we aan het eind gekomen van dit agendapunt. Het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven is na het comptabiliteitsbesluit van oktober ,- positief. Het negatieve saldo van de mutaties in dit raadsvoorstel (nummers 1, 2 en 7) ad ,- komt ten laste van de post onvoorzien. Het saldo van de post onvoorzien 2005 op basis van dit comptabiliteitsbesluit wordt daardoor na de raad van 9 november ,- negatief. de voorzitter We zijn tien minuten over ons schema heen, maar ik vraag u toch om een korte schorsing, want het spreekgestoelte zou klaargezet moeten worden, en dat wordt het ook, dus ik schors enige momenten. SCHORSING 9. VASTSTELLEN VAN DE PROGRAMMABEGROTING 2006 In de eerste termijn presenteren de fracties hun algemene beschouwingen waarna het college antwoordt. In de tweede termijn reageren de fracties op elkaars algemene beschouwingen waarbij het antwoord van het college in eerste termijn betrokken wordt. Een planning van de begrotingsbehandeling treft u als bijlage aan. a. Algemene beschouwingen 1e en 2e termijn b. Besluitvorming en vaststellen programmabegroting 2006 Samenvattend stellen wij u voor: 1. de programma s en de budgetten voor de diverse beleidsvelden vast te stellen, inclusief de voor 2006 vermelde investeringen en de eerste wijziging (correctie en nieuw beleid 2006) zoals aangegeven in hoofdstuk de in hoofdstuk 5 van de voorliggende begroting genoemde risico s te bevestigen. 3. de subsidieplafonds vast te stellen zoals deze zijn vermeld in overzicht 12 f.

15 in te stemmen met de in hoofdstuk 4 aangegeven aanpassingen van de tarieven per 1 januari 2006 van: a. de afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens b. de afvalstoffenheffing éénpersoonshuishoudens c. het rioolaansluitrecht van eigenaren d. de gebruikersheffing rioolrecht e. de hondenbelasting; f. de begrafenisrechten; g. de tarieven van de legesverordening; h. de havengelden; i. de marktgelden; j. de precariorechten; k. de onroerende-zaakbelastingen. 5. in te stemmen met de vaststelling van de milieuleges op basis van de begroting 2006 van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. 6. de in overzicht 12 g opgenomen exploitatieprognoses van de bouwgrondexploitaties vast te stellen. de voorzitter Ik heropen de vergadering. Dan is het woord aan de heer van Meeuwen, ChristenUnie/SGP. de heer Van Meeuwen In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal". Deze spreuk stond op de muur van een lokaal van een school. Een mooie spreuk die vandaag goed gebruikt kan worden in onze algemene beschouwingen. Die beschouwingen met als titel "Sliedrecht in perspectief" staan immers in het teken van terugzien, stilstaan en vooruitzien. Terugzien wat het college en de raad, ondersteund door het ambtelijk apparaat, in de afgelopen raadsperiode waargemaakt hebben van de verkiezingsbeloften en het daarbij horende raadsprogramma/ collegeprogramma. Stilstaan bij de uitgangspositie van het heden en een doorkijkje geven naar wat in de toekomst verwacht mag worden. Sliedrecht in het perspectief van het wereldgebeuren. Wanneer we het afgelopen jaar nog eens nagaan is het een jaar geweest met opvallend veel natuurrampen. De tsunami, orkanen als Katrina en Wilma, en aardbevingen overheersten vaak het wereldnieuws. Het schokte de mensheid. Immers, dit zijn processen die wij met al ons kennen en kunnen niet kunnen beheersen. Daarbij komen de gebieden in de wereld waar honger en ellende overheersen, terwijl de terroristische dreiging een reëel gevaar is, zelfs in ons eigen land. Al deze zaken geven onzekerheidsgevoelens. Het is van alle tijden, maar we hebben de indruk dat de rampen elkaar sneller opvolgen. Gaat de mensheid nog wel op de goede manier met de schepping om? In het licht van deze ontzagwekkende gebeurtenissen lijkt het spreken over een begroting in een stipje op de wereldkaart slechts van marginale betekenis te zijn. Dat is het enerzijds ook; het relativeert in ieder geval ons bezig zijn. Anderzijds heeft Maarten Luther, de kerkhervormer uit de 16e eeuw, eens gezegd: "Al zou ik weten dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik toch vandaag nog een appelboom planten". Met andere woorden: we moeten gewoon ons werk blijven doen. Dat is onze plicht. Een christen leeft inderdaad in de verwachting dat Jezus Christus eenmaal zal wederkomen, dat deze tegenwoordige wereld dan zal vergaan en dat er een nieuwe wereld zal komen. Maar wanneer dat zal zijn, weten we niet. Ook de SGP/ChristenUnie ziet het als haar taak om "appelbomen te blijven planten", te blijven werken voor onze naaste. Dat zien wij als een opdracht van de Heere God, tot Zijn eer en binnen de kaders van de bijbel. Sliedrecht in het perspectief van de afgelopen 4 jaar Wij mogen met dankbaarheid constateren dat er door dit breed samengestelde college in combinatie met de raad, waarbij de oppositiepartij PRO Sliedrecht een wezenlijke inbreng had, veel tot stand is gebracht. Opvallende zaken zijn de grote verbeteringen in de infrastructuur (de rotondes bijvoorbeeld), het nieuwe en mooie gemeentekantoor en het verenigingsverzamelgebouw. De lijst met niet gehonoreerde grote projecten is aanmerkelijk uitgedund, en het mag gezegd worden dat de gemeente met haar financiële middelen goed uitgekomen is. Menig gemeente wordt een artikel 12 gemeente

16 door verkeerde prognoses bij de bouw van bijvoorbeeld zo n gemeentekantoor. Een compliment dus voor het college en de raad, want die is door haar kaderstellende taak veel meer leidend geworden dan voorheen in het monisme. Ik bedacht me, geachte raad, bij het schrijven van deze algemene beschouwingen dat als je kritiek op het college hebt, je dat vaak impliciet ook op jezelf hebt, als raad. Dat is wel het andere in het dualisme. Wij hebben een veel grotere verantwoordelijkheid als het gaat om beleid en het de hand houden aan het beleid wat je van plan bent. Er is aan veel plannen gewerkt, en de structuurvisie neemt een steeds grotere sleutelpositie in. Dat moet ook zo blijven, maar de roep tot uitvoering van de plannen wordt wel steeds sterker. Sliedrecht in het perspectief van het heden Financieel gezien staan we er niet slecht voor. Opnieuw mag het college gecomplimenteerd worden met de gezonde financiële basis van de gemeente. Met plaats 63 op de Coelo-lijst is Sliedrecht bepaald geen dure gemeente voor haar burgers. We zien wel dat de rek er uit is, zeker in de meerjarenramingen. Het begrotingsevenwicht is in belangrijke mate ontstaan door het feit dat we in het kader van de algemene uitkering voordeelgemeente zijn. Dat kan natuurlijk in de toekomst veranderen. Er is een aantal risicofactoren die ons flink kunnen opbreken. Te denken valt aan Drechtwerk, de modernisering van de WSW en andere sociale wetten, waardoor het aantal bijstandsgerechtigden wel eens kan gaan stijgen. De ontwikkelingen bij Gevudo: de risicoparagraaf is er en laat ons duidelijk zien dat we op onze tellen moeten passen. Daarbij komt ook dat de financiële toekomst van het zalencentrum nog niet zo rooskleurig is. Onze fractie wil niet opgezadeld worden met torenhoge exploitatielasten, waar de gemeente heel veel aan bij moet dragen. Het zalencentrum zou uiteindelijk zichzelf moeten bedruipen! Voor de exploitatie van het zwembad en de sporthal, echte voorzieningen voor de gemeenschap, hebben wij wel geld over. Dit alles overziend pleiten we voor het voorzichtig omgaan met de geraamde vrije ruimte in de ABR. Overigens vinden wij het best jammer dat er geen geld is voor nieuw beleid, omdat dat enige nieuwe initiatieven tot stand kan brengen. Hopelijk komt dat weer in de toekomst. Tot zover dus een tevreden fractie van de SGP/ChristenUnie. Minder tevreden zijn wij op het terrein van de ruimtelijke ordening. Hier hebben het college en de raad niet hoog gescoord. En als ik college zeg, bedoel ik hier niet één bepaalde wethouder. Er is veel planvorming geweest, maar nog steeds weinig uitvoering. Ook onze fractie, en dat stel ik nadrukkelijk, weet hoe moeilijk en weerbarstig dit beleidsterrein is. dat geldt voor heel Nederland langzamerhand. Met nadruk willen we dan ook stellen dat achterblijven van beleid niet gelegen is in de kwaliteit van onze ambtenaren op dit terrein. Die kwaliteit is goed. Maar er zijn diverse externe factoren die geleid hebben tot vertraging in sommige projecten en producten. Maar de totaalopgave, en dat is onze inschatting, los van ambtenaren en college, de totaalopgave en de vraagstukken op dit terrein zijn zo groot en zo veel, dat wij het als een probleem zien, niet van kwaliteit, maar de kwantiteit van die capaciteit; de hoeveelheid. Rond het milieu is het ook rustig geworden; te rustig. In het licht van de inleiding, de zorg voor de schepping, moet dit onderwerp maar hoog op de agenda blijven staan. Die indruk hebben we echter niet. Uit de regionale milieumonitor 2004 blijkt dat er in dat jaar geen milieubeleidsplan is gemaakt, ook geen milieu-uitvoeringsprogramma en geen lokale milieumonitor. We maken ons terecht druk over de overkant, maar misschien moeten we ook weer wat meer naar onszelf gaan kijken. Een positief punt uit de regionale monitor 2004 is dat Sliedrecht minder afval geproduceerd heeft dan de andere Drechtstedengemeenten. Dat moeten we vasthouden. Met het groenbeheer zitten we op het goede spoor. Wegen en straten zien er verzorgder uit, zonder extra geld en ook zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Onze fractie heeft zorgen over de veiligheidsgevoelens van onze burgers. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde vormen van criminaliteit hoog scoren. Met name het aantal vernielingen baart ons zorgen. Wij pleiten voor de harde aanpak van criminaliteit, want het blijkt in andere plaatsen dat een hardere aanpak wèl helpt. We moeten af van de softe gedoogcultuur, die de laatste jaren teveel overheerst heeft in Nederland. Heeft het college plannen hoe ze in samenspraak met de politie en justitie dit probleem wil aanpakken? Het project met de suswachten verdient onze steun, zeker na het mooie pleidooi wat we gehoord hebben vanmiddag. Maar dit hadden we al opgeschreven. Sliedrecht in het perspectief van de toekomst De SGP/ChristenUnie ziet voor het nieuwe college en de raad de vraagstukken op het gebied van de

17 ruimtelijke ordening als één van de grote opgaven. De periode zal wat ons betreft staan in het teken van: - het met grote voortvarendheid doorzetten van het bouwprogramma dat in voorbereiding is. - bezinning op de ruimtelijke koers die we als gemeente moeten varen. - de realisering van woningbouw dient een inhaalslag te maken. Wij denken na 2007 aan een productie van 200 woningen per jaar. - behoefte aan en de daaruit voortvloeiende opgave voor de woningbouw dient inzichtelijk te worden gemaakt door een in 2006 op te stellen Woonvisie. Gegeven de schaarste van de beschikbare bouwruimte in Sliedrecht zal kritisch gekeken moeten worden naar de invulling van de nog overblijvende ruimte. Verdichtingsmogelijkheden moeten weliswaar benut worden, maar verdichting ten koste van woonkwaliteit en leefbaarheid moet worden afgewezen. Wij kiezen voor het mogelijk maken van een natuurlijke groei van de bevolking binnen de grenzen. Dat betekent dat desnoods ingezet moet worden voor het bebouwen van het gebied ten noorden van de spoorlijn. In de komende periode zal wellicht deze keus gedaan moeten worden. de heer Venis Meneer van Meeuwen, even voor de goede orde. wat verstaat de SGP/ChristenUnie dan onder de grenzen? de heer Van Meeuwen De huidige grenzen. De gemeentegrenzen. Ik ga verder. Inrichting en beheer van de openbare ruimte is de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente. In het verkeer dienen fietsers en voetgangers nog meer aandacht te krijgen. Er dienen oplossingen gezocht te worden voor de verkeersproblematiek in de woonbuurten. Buurtstraten moeten voor de kinderen zijn, en de voetgangers. In stedenbouwkundig opzicht willen wij, waar de mogelijkheid zich voordoet, de monotone uitstraling van de jaren 60 wijken doorbreken. Het dorpse karakter, met name voor wat betreft het dijklint, dient te worden versterkt. Tevens zal de komende periode discussie gevoerd moeten worden over het programma en de kwaliteit van de grote herstructureringswijken zoals de Staatsliedenbuurt en de Oude Buitenuitbreiding-west. Wat ons betreft mag er ook goed nagedacht gaan worden over een andere indeling van de parken, met name het Willem Dreespark. Dit vooral in het kader van meer recreatieve voorzieningen voor de jeugd. Dit park heeft tot nu toe een te beperkte functie, namelijk het uitlaten van honden. En wat denkt het college van een skeelerbaan op het IJsbaanterrein? Zeer benieuwd zijn wij naar de inzichten die een te ontwikkelen economische structuurvisie ons in 2006 zal bieden. Ten aanzien van het wijk- en buurtbeheer wachten we met spanning de evaluatie in het begin van 2006 af. Wij zijn van mening dat hier nog een wereld te winnen is. Door de kaderstellende rol van de raad zullen er op wijkniveau visies opgesteld dienen te worden, gestoeld op de Sliedrechtse structuurvisie. Hierover dient bij veranderingstrajecten in een bepaalde wijk direct bij het begin gecommuniceerd te worden tussen de bewoners en de raadsleden. Maar ook in beheersituaties zal er een visie moeten zijn. In ieder geval kan hier de vertegenwoordigende rol van raadsleden beter uit de verf komen. Bij deze kleinschalige aanpak kunnen we dan optimaal aandacht besteden aan veiligheid, buurtpreventie en sociale aspecten. Een nieuw element is een onderzoek naar het buiten- maar ook het binnenmilieu, waarbij milieubelastende factoren van een bepaalde wijk in beeld kunnen worden gebracht. Een eigen buurtbudget is dus onmisbaar in onze visie. Naast zorgen over de voortgang binnen een aantal projecten binnen de ruimtelijke ordening hebben we die ook op sommige terreinen van welzijn. Bijvoorbeeld jeugdbeleid, bibliotheekvernieuwing, de kostendekkendheid van sportaccommodaties, et cetera. Misschien kan de wethouder die zorgen wat wegnemen. Verder zijn wij van mening dat het Drechtstedenproces in zekere zin onomkeerbaar is. De participatie van Sliedrecht is belangrijk. Sliedrecht staat bekend als een kritische partner, maar dat neemt niet weg dat er voor ons win-winsituaties kunnen ontstaan. De regioportefeuille zal de komende jaren een belangrijke zijn. Zoals de Sliedrechtse raad kaders stelt aan het beleid van het college, zal ditzelfde proces in de Drechtraad ook moeten gaan plaatsvinden. De afvaardigingen van de raden zullen kaders moeten stellen aan het Drechtstedenbestuur. Is het college wel van plan om de raad tijdig en grondig voor te lichten over de op handen zijnde ontwikkelingen in het beleid? Dat zal veel onnodige onrust voorkomen. Bij al deze regionale ontwikkelingen pleiten wij ten aanzien van het directe contact van de overheid met de burger dat dit zo veel mogelijk direct blijft, dat wil zeggen

18 burgers moeten hier in Sliedrecht met hun vragen terecht kunnen, en niet bijvoorbeeld de bus naar Dordrecht of een andere gemeente moeten pakken. Ten aanzien van grote projecten die nog niet gehonoreerd konden worden scoort de milieustraat bij ons hoog. Wij zouden graag een visie op deze problematiek tegemoet zien. De SGP/ChristenUnie ziet voor de toekomst naast de ruimtelijke ontwikkeling ook het sociale gezicht van de gemeente als één van de grote opgaven. Er is een ontwikkeling gaande dat de plaatselijke overheid weer veel meer op dit terrein te doen krijgt. Te denken valt aan de toekomstige WMO en andere uitvoeringstaken. Onze betrokkenheid bij Drechtwerk dient groot te zijn, want het gaat hier om een sociaal zwakkere groep. Een beschutte werkplek dient volop ondersteund te worden, ook al brengt dat extra kosten met zich mee. Wij steunen een onderzoek of de gemeente meer werk aan Drechtwerk kan uitbesteden van harte. De Engelse schrijver Charles Dickens heeft eens gezegd: "No one is useless in this world who lightens the burdens of another". Niemand in deze wereld is nutteloos die de lasten van een ander verlicht. Dat geldt voor het persoonlijke, maar het siert ook een plaatselijke overheid. Laten we met elkaar mogen werken aan dit "sociale gezicht" van de gemeenteraad van Sliedrecht. De SGP/ChristenUnie wenst de burgemeester, het college, en we betrekken hier ook nadrukkelijk Rita Verboom bij, die hier helaas dus vanmiddag niet kan zijn, de ambtenaren en de raad Gods zegen toe bij al het werk wat we voor onze samenleving mogen doen. Ik dank u wel. de voorzitter Dank u wel. Ik geef het woord aan PRO Sliedrecht, mevrouw Visser. mevrouw Visser Voorzitter, leden van de raad. We hebben de algemene beschouwingen al schriftelijk ingestuurd, en ik ben heel blij met de woorden van de voorzitter bij de aanvang van deze vergadering, dus ik kan de eerste termijn overslaan; dat ging over onze naam. Sorry, de eerste alinea. neem me niet kwalijk. De zin die wij in de begroting tegenkwamen was: "Het conserveren van de geschiedenis van het baggerwezen en de streekgeschiedenis van Sliedrecht". Dit is een citaat uit de begroting zoals het college die aan ons heeft aangeboden. Wij onderschrijven deze stelling als lokale partij natuurlijk van harte. Maar wat schetst onze verbazing dat het college vanwege de financiële positie van de gemeente er voor kiest om de subsidie aan het baggermuseum niet te verhogen? Wij willen dit verzoek wel honoreren. Daarnaast vinden we dat het baggermuseum door openstelling op zondag extra inkomsten kan genereren. Dit betekent een impuls voor Sliedrecht in het kader van toerisme. Onze fractie was er aangenaam door verrast dat wij deze keer de begroting op tijd hebben ontvangen. Maar helaas hebben wij moeten constateren dat de septembercirculaire er niet in is verwerkt. Via de beantwoording van de technische vragen hebben we vastgesteld dat deze septembercirculaire voor Sliedrecht negatief uitvalt. Voor PRO Sliedrecht is het onacceptabel dat de gevolgen hiervan pas zichtbaar worden in de zomernota, omdat het incidentele vrije budget onder druk komt te staan, en dus eisen we deze informatie nu, vandaag. Deze begroting lijkt een stuk rooskleuriger dan de begroting Maar als je verder doorleest kom je tot de conclusie dat er vele zaken doorgeschoven worden op het bordje van een nieuw college: de Lockhorst met zijn zalencentrum, de te verwachten tekorten door een te lage woningbouwproductie, de te verwachten tekorten voor een nieuwe milieustraat, en ga zo maar door. Over doorschuiven gesproken, PRO Sliedrecht verwacht dat het door de raad genomen initiatief voor de ruimtelijke invulling van Sliedrecht, de structuurvisie, nog dit jaar tot besluitvorming zal leiden. Het voordeel hiervan zal zijn dat er ook direct gestart kan worden met de actualisering van de woonvisie. In de informatieve bijlage lazen wij dat de heren Tanis en van den Heuvel van de SGP/ChristenUnie zijn uitverkoren om te worden betrokken bij het maken van een economische structuurvisie. Er wordt dus met twee maten gemeten. PRO Sliedrecht mocht niet in een vroegtijdig stadium meepraten over het advies van ROM-D over het Plaatje. Het enige wat we eigenlijk toen wilden weten was: is er misschien ruimte voor een botenhelling? maar nee, het mocht niet, het was nog van het college, en we mochten niet meepraten. Wij verwachten van het college binnen enkele maanden een kaderstellende nota over de economische structuurvisie van Sliedrecht, waarna alle fracties hun inbreng kunnen geven. Het heeft PRO Sliedrecht teleurgesteld, dat het bij het college aan creativiteit ontbreekt om te komen tot voorstellen die het welzijn van de burger en de leefbaarheid binnen Sliedrecht bevorderen. Wij denken hierbij aan de suswachten,

19 Sliedrecht in Balans, een jeugdnota in de maak zonder een financiële prikkel, een sportnota waarvan ook nog niet bekend is of hier geld voor nodig is. Is dit allemaal het probleem van een nieuw college? Sliedrecht staat dan dus stil tot april Het verloop van de algemene bestemmingsreserve stemt niet tot vreugde, en roept zelfs nog vragen op. De storting voor het project Manden Maken, vorig jaar besloten, zal ruwweg drie keer euro zijn. In de jaren 2005 en 2006 zijn de stortingen opgedeeld in twee posten, namelijk Project Manden Maken en Project Griendencollege. Opgeteld kom je niet verder dan 2,1 miljoen euro. De vraag is dus nu terecht: zijn we de trendvolgers van de provincie door eenzijdig de bijdragen aan te passen? of zitten we nog met een extra gat in de begroting van euro? Verder moet je tot de conclusie komen dat het college zich voor het verkiezingsjaar 2006 rijk gerekend heeft, terwijl we in de jaren 2008 en 2009, goed zichtbaar op pagina 31 van deze begroting, nog de gevolgen van Manden Maken voelen. Het is dus voorspelbaar dat er in 2007 grof bezuinigd moet worden omdat de ABR ver onder de 2 miljoen schiet. Hij komt zelfs uit op anderhalf miljoen; dat is 25% te weinig. Hot item van deze begroting is natuurlijk de Lockhorst, en dan met name het voortbestaan van het zalencentrum. In 2001 is het besluit voor de bouw van een zalencentrum met veel tromgeroffel hier genomen. Het college en ook de collegepartijen waren er van overtuigd dat het centrum binnen 3 jaar op eigen benen kon staan. Nu, in het jaar 2005, moeten wij de conclusie trekken dat dit niet het geval is. De keuze voor het zalencentrum moet dus opnieuw gemaakt worden. PRO Sliedrecht heeft deze keuze al gemaakt, en wij hebben ook in de toekomst een bedrag over voor deze accommodatie. Het feit dat het college geen geld reserveert voor de jaren na 2006 getuigt niet van realiteitszin. Ongeacht de uitkomst van de aanbesteding is het naïef te denken dat het centrum verder kan zonder bijdrage van de gemeente. Gelukkig wordt er vooruitgang geboekt ten aanzien van de problematiek 'de overkant'. Het besluit om geld te reserveren voor meer deskundige advisering heeft dan ook onze volledige instemming, omdat we er van uitgaan dat hierdoor alle mogelijkheden zullen worden benut om uitvoering te geven aan de raadsbreed aangenomen moties. Wij verwachten dat het college er alles aan zal doen om de uitgestippelde route in 2006 tot een goed eind te brengen. Vorig jaar was er nog een motie van ons nodig om de aanvullende ziektekostenverzekering voor de minima te regelen. Inmiddels hebben wij de toezegging van het college dat er voor 2006 een regeling wordt getroffen na de invoering van de nieuwe zorgverzekering. PRO Sliedrecht verwacht van het college een aantal inspanningen die niet persé geld kosten. De eerste is het stimuleren van een optimale samenwerking tussen de Woeste Weide, de kinderboerderij en het NME. Het tweede. Het bevorderen binnen de regio om meer diensten af te nemen bij Drechtwerk. Drie. Een uiterste inspanning om een tweede deelnemende gemeente te vinden om Home-Start in stand te houden. Dit hadden we al geschreven voor het verhaal vanmiddag van mevrouw Galle, maar ik onderstreep nog maar een keer de wens dat dit heel wezenlijk is. Als de begrotingsteksten worden aangepast met een vierde vraag: wanneer zijn we tevreden, deze vraag te wijzigen in: waarom zijn we wel of niet tevreden? De programma s die in opdracht van de gemeente worden geproduceerd door Merwe Radio en TV moeten meer zijn dan "kijk eens hoe goed we zijn shows" van het college. Wij verwachten dat ook andere maatschappelijke organisaties in deze uitzendingen tijd en ruimte krijgen. De fractie van PRO Sliedrecht stelt voor om de begroting 2006 op de volgende punten te wijzigen. Alsnog te investeren in een bijdrage suswachten van ,--, een bijdrage aan het baggermuseum van ,- en Sliedrecht in Balans ,--, is totaal ,--. Dit bedrag in 2006 te financieren uit de incidentele meevaller van ,--. In de zomernota zal er een structurele dekking gevonden moeten worden voor deze activiteiten. Dan blijft er op papier nog een incidentele meevaller over van ,-. Het voorstel van PRO Sliedrecht is om van dit bedrag een aanzienlijk deel te reserveren voor het zalencentrum de Lockhorst, zodat ook de gemeentelijke bijdrage voor 2007 gegarandeerd is. Verder wil onze fractie dat de Reserve Stimulering Woningbouw een extra impuls krijgt, zodat eindelijk een aantal onorthodoxe plannen voor woningen voor diverse doelgroepen ontwikkeld en gerealiseerd gaan worden. Dank u wel. de voorzitter Dank u wel. De heer Lavooi. PvdA.

20 de heer Lavooi Dank u, voorzitter. Ten behoeve van de overzichtelijkheid hebben wij vooraf een samenvatting rondgestuurd van onze beschouwingen; ik hoop dat niet alleen de raadsleden, maar ook de mensen op de publieke tribune daar kennis van hebben kunnen nemen. Dat scheelt ook werk. Ik wil toch nog eens wat zeggen, net als vorig jaar, over het fenomeen an sich. Ik vind nog steeds dat we eens moeten nadenken over de vraag hoe we dit nu doen. Met alle respect: het voorlezen van van te voren rondgestuurde teksten is naar ons idee niet echt levendig. Ik heb vorig jaar geprobeerd om daar een draai aan te geven, ik ga het opnieuw proberen, en ik hoop dat het volgend jaar echt anders loopt. Om te beginnen, voorzitter, met de goeie dingen. Er zijn nogal wat goeie dingen te signaleren over de afgelopen tijd. In de samenvatting is er een aantal genoemd, maar ik wil er één uithalen om daar nog eens de nadruk op te leggen. Dat is het initiatief van het college om, weliswaar na lang aandringen van de raad, een structureel overleg te gaan regelen met alle partijen die te maken hebben met de Derde Merwedehaven en de milieuproblematiek aan de overkant. Dat initiatief van het college beschouwen we als één van de beste daden van de afgelopen tijd. Het past ook in onze visie op de rol van de lokale overheid. Voorzitter, we hebben een sterke gemeente nodig, en een hardwerkend college dat voor de bewoners zorgt. Wij hebben in het geheel geen behoefte aan een zich terugtrekkende overheid, wat toch feitelijk de kern is van het huidige kabinet. Wat de resultaten daarvan zijn kunnen we om ons heen zien. De mensen moeten zelf maar op zoek gaan naar hun energieleverancier, naar een levensloopregeling en naar een zorgleverancier. De rijksoverheid laat sociale werkplaatsen en dus de meest kwetsbaren onder de werknemers gewoon barsten, en wij moeten als gemeente proberen Drechtwerk in leven te houden. Rechtstreeks het gevolg van rijksbeleid. De wetteksten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning staan vol met termen als vrijwilligers en zelfredzaamheid, en wij moeten als gemeente straks proberen elementaire zaken als huishoudelijke hulp aan ouderen te blijven financieren. Tenslotte: de rijksoverheid schaft de OZB voor gebruikers af, waardoor we een groot deel van onze vrijheid om eigen inkomsten te verwerven, kwijt zijn. Dat is rijksbeleid, waarvan we de gevolgen ervaren. En we hebben geld nodig, voorzitter. We zijn het dus eens met uw voorstellen op het gebied van de tarieven en de heffingen. Op de atlas van de laagste woonlasten staan we inmiddels van de 83 e op de 69 e plaats. Voorzitter, een verdere stijging hoeft naar onze mening niet nagestreefd te worden. Wij hoeven niet de goedkoopste gemeente van Nederland te worden. Een krachtige gemeente heeft geld nodig om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren en om voorzieningen als de Lockhorst overeind te houden, maar daar kom ik nog op terug. Een voorwaarde is wel dat het minimabeleid in stand blijft, en concreet betekent dat, dat voor het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima actie van het college nodig is. Kunt u de stand van zaken melden? Dan het geld zelf. Eerst twee vragen, voorzitter. Ondanks het feit dat de begroting er absoluut beter uitziet dan vorig jaar, waarvoor complimenten, blijven er wel twee belangrijke vragen over. De gevolgen van de september circulaire zijn nog niet in beeld; PRO Sliedrecht heeft er ook op gewezen. Dat is het college niet helemaal te verwijten, maar het antwoord in de memorie van toelichting is ook niet bevredigend. De concrete vraag is: welk exploitatiesaldo is er nu ontstaan voor de jaren 2006 tot en met 2009? Het tweede punt betreft de beantwoording van een vraag van de SGP/ChristenUnie over de geraamde meeropbrengsten vanwege de tegenvallende woningproductie. Welke gevolgen heeft die tegenvaller van in zijn totaliteit voor de meerjarenraming? Wij kunnen het niet terugvinden. Feitelijk een ondersteuning van de vraag van PRO Sliedrecht: geef vandaag inzicht in de financiën. Dan komen we voor wat betreft het geld op onze wijzigingsvoorstellen. Om te beginnen de Drechtsteden; naar ons idee het belangrijkste item van vandaag. Wat begon als een door Burgemeester Bandell geëntameerde gezamenlijke actie om een aantal grote projecten in Drechtstedenverband van de grond te tillen krijgt nu het gevaar in zich van een uitholling van de zelfstandigheid van Sliedrecht en het verdwijnen van directe dienstverlening in de gemeente. Voor de duidelijkheid, het staat ook in ons verkiezingsprogram, via de wensite op te vragen, o nee, het is nog een concept, sorry Sliedrecht ontkomt niet aan een verregaande samenwerking met andere Drechtsteden. Als serieuze gesprekspartner voor de provincie, het rijk en het bedrijfsleven hebben de Drechtsteden hun nut al lang bewezen. Ook is het niet mogelijk om voldoende deskundigheid en menskracht op de been te brengen voor bepaalde klussen, en is het dus goed om met elkaar samen te werken. Maar tegelijkertijd ontwikkelt het apparaat en met name het bestuur van de Drechtsteden zich toch ook als een zeer ambitieus en bijna zelfstandig opererend orgaan, dat in een moordend tempo initiatieven op ons

VERGADERVERSLAG (kort)

VERGADERVERSLAG (kort) VERGADERVERSLAG (kort) Van : Bijeenkomst evaluatie dualisme Datum : 23 januari 2006 Aanwezig : de heer M. Visser de heer T.C.C. den Braanker de heer D. Van Meeuwen mevrouw G.J. Visser-Schlieker de heer

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG Van : vergadering raadscommissie Welzijn en Zorg Datum : 1 juli 2003 Aanwezig : de heer A. de Winter voorzitter de heer Ph.G. Mak mevrouw C. Galle-Prins de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

de heer R.G. van de Ven, de heer H. van Kooten, de heer J.A. Lavooi

de heer R.G. van de Ven, de heer H. van Kooten, de heer J.A. Lavooi GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 23 APRIL 2007 OM 19.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten oktober 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

de heer H. van Kooten

de heer H. van Kooten VERGADERVERSLAG Van Datum : 1 juli 2004 : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter mevrouw C.A. de Bruin } mevrouw G.J. Visser-Schlieker } mevrouw L.P.M. Dekker-de

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders

Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders Leo Leeuwtje Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders isbn: 9789048431052 nur: 282 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Alle plaatjes uit het boek intenties gedrag gedrag situatie intenties gedrag situatie gepland gedrag automatisch gedrag gepland

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 augustus 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor

Nadere informatie

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen.

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 23 september 2014

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 23 september 2014 college Adviesnummer : Casenummer : 14.002567 Datum : 23 september 2014 Onderwerp: Tussenuitspraak van de Rechtbank Zeeland-West Brabant d.d. 6 augustus 2014 inzake het beroep en het verzoek om een voorlopige

Nadere informatie

Trouw en sterf voor haar Echte mannen voor vrouwen zonder angst

Trouw en sterf voor haar Echte mannen voor vrouwen zonder angst Costanza Miriano Trouw en sterf voor haar Echte mannen voor vrouwen zonder angst s-hertogenbosch 2015 Inhoud Geschenken voor de mannen 7 1. Totdat het kind u scheidt ofwel Over de liefde in het dagelijks

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan.

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan. Geachte raadsleden, raadsvoorstel Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan. Beslispunten 1. Een bedrag van. 530.071,- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve Meerstad

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00F12DBB65* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\346 Behandelend ambtenaar M.J. van Gent Zaaknummer Z.16-17406 Afdeling Ruimtelijke

Nadere informatie

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst Voorproefje ALLES DUBBEL Survivalgids voor startende tweelingmama s Denise Hilhorst Inhoud Dubbel van start 7 Dubbel ervaren 8 Dubbel zwanger 10 Dubbel voorbereiden 19 Dubbel bevallen 25 Dubbel voeden

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober Onderwerp: Begrotingen 2008 van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Sociaal Geografisch Bureau (SGB) en Belastingdienst

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 10 april 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer D. van Meeuwen } de heer G.M. van Dijk } de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H.

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Vergadering: 23 november 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Agenda. maandag 25 mei 2009, 19.30 uur

Agenda. maandag 25 mei 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering maandag 25 mei 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006 Onderwerp: Onderzoek Kema berekeningen magnetische velden onder de hoogspanningsleidingen Baanhoek- West. Samenvatting:

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: -Concept Onderwerp: Programmabegroting 2007 BWS Uitvoeringsorgaan NW Overijssel. Conceptbesluit: Het college neemt kennis van: - De

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie