Stadshavens Rotterdam. Werk in uitvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadshavens Rotterdam. Werk in uitvoering"

Transcriptie

1 Stadshavens Rotterdam Werk in uitvoering

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 Over Stadshavens 4 OVER Clean Tech Delta 5 Merwehaven en Vierhavens 6 1 Hakagebouw 8 2 Herinrichting Vierhavensstraat en realisatie Dakpark Rotterdam 9 3 Marconi Freezone 10 Rijnhaven en Maashaven 12 4 Katendrecht 14 5 Rondje Rijnhaven 15 Waalhaven en Eemhaven 16 6 Sluisjesdijk 17 7 Waalhavenboulevard 18 8 Distripark Waalhaven Zuid 19 9 Shortsea Hub Eemhaven Rotterdam Cool Port 21 werk in uitvoering RDM-terrein en Heijplaat RDM Campus Heijplaat woningbouw en voorzieningencluster Maritieme maakindustrie en herstructurering RDM-terrein 25 Gebiedsoverstijgende projecten Openbaar vervoer over water Drijvend bouwen 28 Voorinvesteren is winst 30 Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel 31 Creating on the edge 32

3 Jeannette Baljeu Hans Smits 2

4 VOORWOORD Wonen, werken en recreëren in Stadshavens Rotterdam. Stadshavens Rotterdam is een programma van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Zij hebben zich tot doel gesteld om de komende decennia bijzondere woonen werklocaties in het stadshavensgebied te realiseren. De afgelopen drie jaren is veel geïnvesteerd in samenwerking, planvorming en commitment. Steeds meer marktpartijen en kennisinstellingen zien de potentie en zijn bereid om als partners daadwerkelijk in het gebied te investeren. Publieke partijen faciliteren de ontwikkeling. Niet alleen de gemeente Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook het Rijk heeft Stadshavens in het kader van Randstad Urgent bestempeld als een programma van nationaal belang. De geprioriteerde status is ook voor de komende jaren bevestigd. Een voorbeeld daarvan is de opname van Stadshavens in de Crisis & Herstelwet. Zo maken de partners gezamenlijk de herontwikkeling van Stadshavens mogelijk. Rotterdams, dus up tempo, innovatief en vooral toekomstbestendig. Er ontstaat een nieuw eigentijds gebied, een stoere omgeving, waar stad en haven elkaar in nieuwe vormen versterken. We zijn begonnen! Met trots presenteren wij deze brochure waarin de eerste uitgevoerde projecten zichtbaar worden. Volg de ontwikkeling van Stadshavens op de site Beter nog: maak er deel van uit! Jeannette Baljeu Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie Hans Smits President-directeur Havenbedrijf Rotterdam N.V. 3

5 Over Stadshavens Centraal in Rotterdam voltrekt zich een bijzondere en grootschalige metamorfose. De stadshavens, van oudsher het economisch hart van de stad, zijn onderwerp van een inno vatieve, duurzame herontwikkeling. Een deel van de havenactiviteiten verhuist naar de Tweede Maasvlakte. Dat schept ruimte voor een nieuwe perspectief. In Stadshavens ontwikkelt Rotterdam een hoogwaardig vestigingsklimaat voor maritieme dienstverleners, voor innovatieve maakbedrijven en voor kennisinstituten. Rotterdam profileert zich hier bovendien als koploper op het gebied van duurzame energievoorziening en klimaatadaptatie. Daarmee trekt de stad hoogopgeleide kenniswerkers aan, veelal pioniers die nieuwe trends uitproberen. Zij vinden in de stadshavens voorzieningen voor ondernemerschap, bijzondere woonmilieus, culturele voorzieningen en goede opleidingsmogelijkheden. Stadshavens bestaat uit vier deelgebieden: Merwe-Vierhavens, Rijn-Maashaven, Waal- Eemhaven en het RDM-terrein met Heijplaat. In alle havens vindt duurzame gebiedsontwikkeling plaats van internationale allure. Ieder gebied heeft daarbij een eigen identiteit. Daarnaast zijn er gebiedsoverstijgende projecten, zoals Openbaar Vervoer over water. De metamorfose van de Stadshavens voltrekt zich in fasen. Op korte termijn, in de periode tot 2015, start de ontwikkeling met enkele tientallen projecten op het gebied van duurzaam wonen, werken en recreëren. Stadshavens is kwalitatief en kwantitatief een topprioriteit voor binnenstedelijk bouwen en vernieuwen. 4

6 Over Clean Tech Delta Clean Tech is de populaire afkorting van Clean Technologies. Dit zijn technologieën die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en negatieve milieueffecten minimaliseren. In Stads havens komt de Clean Tech Delta tot stand via een zogenoemde new green deal: een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio Rotterdam-Delft dat innovatieve en schone technologie stimuleert en daad werkelijk in de praktijk brengt. Het innovatieve vermogen in de regio Delft wordt gekoppeld aan de economische potentie van het Rotterdamse. Stadshavens levert door zijn transitie de draaischijf waar initiatieven een plek kunnen krijgen. Zo krijgen duurzame oplossingen op het gebied van stedelijk watermanagement en deltatechnologie vorm. De oplossingen zijn regionaal, nationaal en internationaal inzetbaar. Zo wordt de Clean Tech Delta een inspirerend voorbeeld voor andere deltasteden in de wereld. De ontwikkellocaties zijn TU Delft (de campus), Science Port Holland (Technopolis), de RDM Campus en innovatieve bedrijven in Merwehaven en Vierhavens. 5

7 Werk in uitvoering Merwehaven en Vierhavens Rotterdam is bezig uit te groeien tot hét knooppunt van duurzame inno vaties. Met Merwehaven- vierhavens als perfecte internationale proeftuin voor vernieuwende op lossingen op het gebied van watermanagement en hernieuwbare energiebronnen. Da s pure winst voor milieu en economie. Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) 6

8 Drs. M.J.M. Verhagen Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Dit gebied ondergaat een prachtige metamorfose. Bedrijven, kennis instellingen en overheden werken met onze steun samen om het economisch op de kaart te zetten. Kijk voor meer impressies van de Merwehaven en Vierhavens op 7

9 1 1 HAKaGEBOUW Activiteit Opknappen gevels. Opknappen binnenzijde casco. Aanleg breedband. Acquisitie vestigers. Het pand is een representant van het Nieuwe Bouwen en is in 1932 gerealiseerd als hoofdkantoor voor de Coöperatieve Groothandelsvereniging de Handelskamer. Het biedt goede mogelijkheden voor een combinatie van kantoor, bedrijfs activiteiten, conferentie- en tentoonstellingsruimte en gezamenlijke horeca en IT voor de Clean Tech Delta partijen. Ook het Nationaal Watercentrum zal hier gevestigd worden. Planning Heden Resultaat Meet&Greet bedrijfsontmoetingscentrum en catering van 400 m 2 gerealiseerd. Vergaderruimtes, ontvangstbalie en helpdeskfunctie gerealiseerd. Expositieruimten van 500 m 2 gereed. Netwerk, serverruimte en reproruimte ingericht. In 2015 tussen de 30 en 40 bedrijven gevestigd in het Hakagebouw. Vestiging van het Nationaal Watercentrum. In 2010 is een start gemaakt met de verbouwing van het Hakagebouw. Dit gebouw dient als Living Lab voor Clean Tech activiteiten. Het heeft, met de ligging aan de Vierhavensstraat en het toekomstige dakpark, de uitstraling van een icoon voor duurzame bedrijvigheid. Zo is het 4D-daktransitie project een feit; op het dak van het Hakagebouw staat een onderzoekcontainer. Een nieuw ontwikkeld systeem doet de oppervlakte van gevels en daken actief reageren op veranderende weersomstandigheden. Het 4D-systeem, Kameleon, van ontwikkelaar Sublean moet gevels en daken een tweede schil geven die 24 uur per dag waarde toevoegt. In 2014 moeten minimaal 50 bedrijven, goed voor FTE, zich in de Clean Tech Delta regio gevestigd hebben. 8

10 2 2 Herinrichting Vierhavensstraat en realisatie Dakpark Rotterdam Activiteit Herinrichting rijbanen. Bouwen van bedrijfsruimte. Aanleggen van groen dakpark. Planning Heden Resultaat Betere bereikbaarheid. Snellere doorstroming verkeer. Climate proof waterkering. Recreatiemogelijkheid voor buurtbewoners nieuwe banen. Dakpark van 8 hectare. Parkboulevard Bigshops De herinrichting van de Vierhavensstraat tot Parklane is volop zichtbaar. Doorstroming van het verkeer en verbetering van de bereikbaarheid leggen de basis voor de ontwikkeling van het Merwe-Vierhavensgebied. Capaciteit van de weg wordt verdubbeld en daarmee wordt een verbetering in de ontsluiting gerealiseerd. Op het dak van een groot complex van retail- en bedrijfsruimte ontstaat een bijzonder park. Dit dakpark is een grootschalig voorbeeld van intensief ruimtegebruik en dubbel grondgebruik. Dakpark Rotterdam heeft tegelijkertijd de functie van een waterkering. Daarmee is dit project in zowel techniek als proces innovatief. Het is een trendsetter voor een nieuwe generatie multifunctionele waterkeringen in met name dichtstedelijke gebieden van Nederland waar ruimte schaars is en versterking van dijken nodig is. Een echte climate proof waterkering! De oude treinsporen, die een barrière vormden, zijn weggehaald. Het dakpark brengt meer groen in Bospolder, waarmee een jarenlange wens van de bewoners in vervulling gaat. Daarnaast geeft de herinrichting van het gebied een impuls aan de werkgelegenheid. Dakpark Rotterdam verbindt op duurzame wijze de functies wonen, winkelen en werken. Een aansprekend voorbeeld van de manier waarop stad en haven elkaar kunnen ontmoeten! 9

11 3 3 Marconi Freezone Activiteit Regelluw beschikbaar stellen van plekken en gebouwen aan tijdelijke vestigers. Overbrugging naar de definitieve ontwikkeling. Planning Heden Dit voormalige treinemplacement krijgt een tijdelijke bestemming als freezone. Havenloodsen en tijdelijke architectuur bieden ruimte aan ateliers, tentoonstellingsruimte, experimentele maakindustrie en horeca. Twee nieuwe routes dwars op de Schiedamseweg ontsluiten deze nieuwe publieke plek. In 2010 is het gebied al ontdaan van alle spoorrails om ruimte te maken. De zone tussen Delfshaven en Schiedam krijgt zo een geheel eigen, tijdelijke identiteit. Vanaf 2011 zal de Marconistrip uitkomst bieden aan stadslandbouw; een testlocatie voor nieuwe technieken in voedselvoorziening met cradle to cralde als uitgangspunt en educatieve doeleinden. Resultaat Toegangkelijk gebied met innovatieve en onderscheidende sfeer. Locatie voor creatieve sector met ruimte voor experimenten. Stadslandbouw geïntroduceerd. Artist impression: DSA Architects 10

12 Een gebied in ontwikkeling biedt mogelijk heden voor pioniers. Het beschikbaar stellen van freezones maakt het pionieren gemakke lijker. 11

13 Werk in uitvoering Rijnhaven en Maashaven Ik woon al weer een paar jaar met veel plezier op Katendrecht; de landtong tussen de rijnhaven en de Maashaven. Het is er rustig wonen met geweldige faciliteiten zoals het Kaappark, het speeltuintje en het walhallatheater. Je kunt er lekker eten en dankzij de SS Rotterdam is een stroom van nieuwsgierige bezoekers op gang gekomen. Met de komst van de rijnhavenbrug zit je vanaf de Kaap straks zo in het centrum van rotterdam! Geloof me, als je eenmaal op de Kaap bent geweest, wil je hier niet meer weg! Kijk voor meer impressies van de Rijnhaven en Maashaven op 12

14 Paula Colenbrander bewoonster Katendrecht 13

15 4 4 Katendrecht Activiteit Creëren van woonruimte. Stimuleren van bedrijvigheid. Aanbrengen recreatieve voorzieningen. Planning Doorlopend. Het nieuwe Katendrecht biedt midden- en hogere inkomens een krachtige band met de stad. De succesvolle herontwikkeling krijgt een vervolg met nog meer nieuwe woningen. Op de kop van Katendrecht ligt inmiddels de SS Rotterdam, met een congrescentrum, recreatiemogelijkheden en horeca. Het schip draagt bij aan een sterk imago van het gebied. Ook de scholen, winkels, restaurants en opgeknapte kades maken Katendrecht bijzonder aantrekkelijk. Resultaat 1700 woningen voor midden- en hogere inkomens. Buitenruimten, zoals kades opgeknapt. 14

16 5 5 Rondje Rijnhaven Activiteit Aanleg brug over de Rijnhaven voor langzaam vervoer. Aanpak kades. Stimuleren van bedrijvigheid (bouw European China Center). Exploitatie drijvend paviljoen. Verkenning Rijnhavenpark. Planning Heden Resultaat Katendrecht via Rijnhaven brug ontsloten. Wandelroute gereed. Mogelijkheden voor evenementen gerealiseerd. Totale European China Center omvat m 2. House of Design omvat m 2. Met de eerste projecten rond de Kop van Zuid heeft de transformatie van de Rijnhaven een vliegende start gekregen. Het waterbekken zelf biedt plaats aan fysieke activiteiten en grote Rotterdamse evenementen, bijvoorbeeld op een drijvend podium of een drijvend park. Het drijvend paviljoen geeft hier een eerste invulling aan. Bebouwing langs de rand van de Rijnhaven geeft onderdak aan retail en wonen. Hier verrijst ook het European China Center, een Europese ontmoetingsplek voor Chinese bedrijven, ondernemers en de Chinese gemeenschap. Zo vormt Rotterdam een stevig bruggenhoofd tussen China en Europa. Even verderop komt het House of Design, met winkels en galeries van Rotterdamse ontwerpers, flagshipstores, tentoonstellingen en evenementen. In 2012 is het Rondje Rijnhaven compleet met de bouw van de nieuwe Rijnhavenbrug tussen de Wilhelminapier en Katendrecht. Met de bouw van deze brug krijgt Katendrecht een stevige economische en sociale impuls. De al in gang gezette ontwikkeling van Katendrecht met o.a. huizenbouw en inrichting Deliplein krijgt hiermee een blijvende waarde. Herinrichting van de kades maakt het Rondje nog aantrekkelijker. Foto: ECC Rotterdam 15

17 Werk in uitvoering Waalhaven en Eemhaven In 2011 neemt ons bedrijf haar intrek in Port City III; een prachtige locatie, midden in de haven voor de vestiging van ons rotterdamse bedrijf! Veel maritieme dienstverleners vestigen zich hier, of in Dockworks een eindje verder aan de waalhaven Oostzijde. Naast volume levert deze haven nu ook steeds meer value. Zodra de Tweede Maasvlakte klaar is, zullen diepstekende containerboten minder vaak in de waalhaven aanleggen. Zo ontstaat in de waalhaven ruimte voor nieuwe maritieme bedrijfs activiteiten. Containervervoer via schepen met kleine diepgang blijft, net als de aan vullende diensten tijdens het logistieke proces, zoals verpakken, ompakken, labellen, prijzen en assembleren. Er zijn studies gaande om het fruitcluster vanuit de Merwehaven naar het waal-eemhaven gebied te verplaatsen. Peter Goedvolk directeur ARGOS Oil Kijk voor meer impressies van de Waalhaven en eemhaven op 16

18 6 6 Sluisjesdijk Activiteit Herinrichten openbare ruimte. Nieuwe uitgiftes. Aanpak verloederd vastgoed. Planning Doorlopend Resultaat Openbaar vervoer verbinding met Centrum. Wandelboulevard fase 1 gereed. Kantoor Cofely gereed De ontwikkeling van de Sluisjesdijk is al in gang gezet. Daarmee krijgt dit gebied een helder, commercieel profiel. In aansluiting daarop biedt de Sluisjesdijk ruimte aan havengerelateerde zakelijke, technische dienstverlening, kleinschalige onderzoekscentra en maakindustrie. De openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting, waaronder een vrijliggend fietspad, groenclusters en een openbare wandelboulevard aan de Nieuwe Maas. Ook wordt de historische bodemverontreiniging aangepakt. Het kopgebouw van de RET remise krijgt een nieuwe bestemming en daarmee een verbinding met de wijk. Eigenaren van vastgoed worden gestimuleerd te investeren en hier en daar wordt vastgoed aangekocht om verloedering tegen te gaan. De uitstraling van de entree van de Sluisjesdijk gaat aansluiten op het populaire Charloise Hoofd. De waterbus gaat voorzien in een snelle verbinding met het centrum. Wandelen over de kades van de Rotterdamse havens is voor mij in elk seizoen weer bijzonder. 17

19 7 7 Waalhavenboulevard Activiteit Reconstructie Waalhavenoost tot Waalboulevard. Recreatieve voorzieningen realiseren. Verbetering ontsluiting kantorenlocaties voor verdere ontwikkeling. Verbeteren luchtkwaliteit en geluid achterliggende wijken. Verbinden van haven met Charlois door langzaam verkeersbrug naar pier 3. Verbeteren openbaar vervoer voor werknemers (eindpunt lijn 2). Verwijderen deel spoorrails. Pier 4 voor maritieme dienstverleners ontwikkelen. Doorontwikkelen Port Valley. Planning Doorlopend tot Resultaat Voetgangers-fietsbrug is aangelegd. Wegprofiel aangepast. Dorpsweg ontlast. Port City gerealiseerd en volledig in gebruik. Haven en stad krijgen een nieuwe hoogwaardige entree; Waalhaven oostzijde wordt getransformeerd tot een boulevard met daar langs hoogwaardige kantoren en bedrijfsruimtes voor maritieme dienstverleners. Drijvende kantoren tussen tussen pier 3 en 4 behoren daarbij ook tot de mogelijkheden. Na Dock Works en Port City wordt op korte termijn Pier 4 aangepakt. Hier zullen vooral watergebonden maritieme industrie en dienstverleners een plek krijgen in een hoogwaardig vastgoedconcept. Dit Port Valley concept is een overkoepelende nieuwe vorm van samenwerken tussen Havenbedrijf Rotterdam N.V. en de gemeente Rotterdam. De infrastructuur, inclusief het groen en fietspad van de Waalhaven Zuidzijde wordt volledig vernieuwd. De reconstructie zal in 2012 starten. Er komt een betere aansluiting op het Groene Kruisplein bij de A15. Langzaam verkeer steekt de Waalhavenboulevard over via een nieuwe brug tussen het Zuiderpark en pier 3. Op termijn zullen er meer dwarsverbindingen bij kunnen komen, als de sporen worden opgeheven. Kades en het water worden zo onderdeel van de openbare ruimte van de stad. Bij pier 3 komen aantrekkelijke voorzieningen, zoals horeca en een uitzichtpunt. Met havenbedrijven die nu langs de Waalhaven Oostzijde gevestigd zijn en zullen blijven, worden afspraken gemaakt ten aanzien van investeringen in vastgoed. Er komen meer arbeidsplaatsen in het gebied. Dat betekent ook dat er meer voorzieningen en beter openbaar vervoer, waaronder een tram en-/of waterbusverbinding zullen komen. Waterbus (in 2011) en watertaxi zorgen voor snelle verbindingen met het centrum. Op termijn zal herontwikkeling plaatsvinden van de woonwijk Wielewaal. 18

20 8 8 Distripark Waalhaven Zuid Activiteit Planontwikkeling. Strategische verwerving van grond. Kavelvergroting. Planning 2010 doorlopend Het bedrijventerrein in Waalhaven Zuid ontwikkelt zich tot een modern distributiepark dat de ruimte efficiënt benut. Het opkopen van kavels is al gestart en er is met de sloop en nieuwbouw begonnen. Het doel is tot een hoger rendement per hectare te komen. Dat kan door dubbel grondgebruik, bijvoorbeeld door gebruik van daken en door indeling in clusters en branchering van het gebied. De herinrichting van de Waalhaven Zuidzijde geeft een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Betere voorzieningen dragen daaraan bij. Eind 2010 is Rijkssubsidie voor dit project ontvangen, te weten 10,4 miljoen euro. Resultaat Modern distributiepark. Verwachtingen werkgelegenheid. 19

21 9 9 Shortsea hub Eemhaven Activiteit Westelijke ontsluiting ECT Eemhaven. Intensivering ruimtegebruik. Planning 2015 en verder. Met de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte verandert de deepsea containeroverslag in de Eemhaven geleidelijk in shortsea containeroverslag. In de periode tot 2015 intensiveert het ruimtegebruik door verbetering van het terminalconcept en inzet van alle modaliteiten (weg, water en rail). Voor een betere afwikkeling van het verkeer wordt een tweede, westelijke ontsluiting van de Eemhaven naar de A15 aangelegd. De intensivering in de Eemhaven past binnen de beschikbare geluidruimte. Resultaat Shortsea Hub met intensiever ruimtegebruik die in combinatie werkt met de Rotterdam Cool Port. Betere verkeersafwikkeling naar de A15. Nieuw kantoor ECT home terminal. 20

22 10 10 ROTTERDAM Cool port Activiteit Ontwikkeling knooppunt voor logistieke uitwisseling reefercontainers in combinatie met koel- en vriesloodsen. Planning Doorlopend; horizon ligt verder dan Resultaat Logistiek knooppunt voor reefercontainers en realisatie verschillende koel- en vriesloodsen. Fruitoverslag aan de noordoever is beëindigd. De laatste jaren wordt meer en meer gebruik gemaakt van zgn. reefercontainers in plaats van de traditionele koelschepen. De reefercontainers worden gebruikt voor het transport van alle producten die geconditioneerd (zoals gekoeld en bevroren) vervoerd dienen te worden. Traditioneel komt het fruit van overzeese gebieden naar Rotterdam. In de toekomst zal ook de import vanuit Zuid Europa via shortsea groeien. Dat zal meer en meer met reefercontainers plaatsvinden. Om de aanvoer, op- en overslag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de keten gesloten te houden, wordt Rotterdam Cool Port ontwikkeld in de Waal- Eemhaven op de zuidoever van de Maas. Hier worden nieuwe state of the art, duurzame koel- en vriesloodsen gebouwd met cross dock faciliteiten. Er ontstaat een knooppunt voor de uitwisseling tussen deepsea, shortsea, barge, spoor- en wegvervoer. De huidige Fruitport aan de noordoever verliest op termijn zijn functie door de verhuizing naar de zuidoever. 21

23 Werk in uitvoering RDM-terrein en Heijplaat Het RDM-terrein is een stoer en ruig gebied op Heijplaat. Het ligt pal aan de Maas, verrassend dicht bij het centrum van rotterdam. Met de komst van de hogeschool rotterdam en het Albeda College is het gebied in korte tijd al sterk veranderd. RDM staat nu voor research Design and Manufacturing. Sinds 2009 kunnen studenten op RDM Campus terecht voor onderwijs, onderzoek, leerwerk plaatsen en werkgelegenheid. start-up bedrijven die nieuwe producten willen ontwikkelen, vinden in RDM innovation Dock ruimte voor werkplaatsen. vanuit de RDM Campus worden diverse projecten ontwikkeld in het kader van de Clean Tech Delta. Kijk voor meer impressies van het RDM-terrein en Heijplaat op Bert Hooijer RDM Campus 22

24 11 11 RDM Campus Activiteit Innovation Dock doorontwikkelen. Ontwikkeling Aquadock. Openbaar vervoer over water geïntensiveerd. Planning De herontwikkeling van het gehele RDM-terrein zal grotendeels in 2014 klaar zijn. Resultaat Aquadock gerealiseerd. Buitenruimte heringericht. Onderwijs aan 1000 studenten; MBO en HBO onderwijs onder één dak gebracht. Bedrijfsruimte te huur voor de creatieve en innovatieve maakindustrie. Evenementenruimte te huur voor vergaderingen, con gressen en andere bijeenkomsten. RDM Campus is de nieuwe bestemming voor een historische industriële locatie. De werf en gebouwen van de voormalige Rotterdamsche Droogdok Maat schappij (RDM) worden nu in gebruik genomen door studenten van de hogeschool Rotterdam en het Albeda College. MBO en HBO onderwijs komt hier samen onder één dak, met volop ruimte voor experiment en praktijkonderzoek. Studenten volgen er onderwijs onder het motto Research, Design & Manufacturing. De campus is bereikbaar met een directe verbinding naar de stad met de fast ferry Aqualiner en de Les Express (bus). Het innovation Dock een monumentale industriële hal van m², het Droogdok het oude RDMhoofdkantoor en de Dokhaven vormen samen een plek waar studenten en bedrijven in een open omgeving samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe economische activiteit in de markten Building, Moving & Powering: duurzame en innovatieve oplossingen in bouw, mobiliteit en energie. De RDM Campus brengt ontwikkeling op de rest van het RDM-terrein in een versnelling. De herontwikkeling van het gehele RDM-terrein zal in 2014 klaar zijn. 23

25 12 12 Heijplaat woningbouw en voorzieningencluster Activiteit Woningbouw, voorzieningencluster en verkeersvoorziening. Planning Gefaseerde ontwikkeling doorlopend. Resultaat Nieuwe voorzieningen in gebruik. 180 nieuwe woningen in Het Nieuwe Dorp opgeleverd. Tweede ontsluitingsweg gereed. Vernieuwing basisvoorzieningen. Heijplaat is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het Quarantaine terrein heeft, samen met enkele gebouwen, de status van rijksmonument. Het is de ambitie dit cultuurhistorische erfgoed te behouden en de creatieve sector te faciliteren op het Quarantaineterrein. Wonen in het dorp Heijplaat wordt versterkt. Zo heeft het dorp een impuls gekregen met woontoren de Heijse Blick en de bouw van de Wijde Blick. Ontwikkelingen die worden gevolgd door de gefaseerde herontwikkeling van woningen langs de Heysekade, nieuwe voor zieningen zoals een supermarkt, een sportzaal, kinderdagopvang, overige zorgvoorzieningen en betere verbindingen over het water. Foto: Erno Wientjes i.o.v. Woonbron 24

26 13 13 maritieme maakindustrie en herstructurering RDM-TERREIN Activiteit Kadeherstel, sanering, verbouw en sloop van bestaand vastgoed en bouw van nieuw vastgoed. Ontwikkeling bouwcluster. Planning In de periode tot 2014 komt op het RDM-terrein een van de grootste bouwclusters van megajachten van West-Europa tot ontwikkeling. Hier worden jachten van meer dan vijftig meter lengte gebouwd. Het cluster biedt mogelijkheden voor stageplaatsen voor de studenten van RDM Campus. Voor de rest van het RDM-terrein zijn plannen voor maritieme maakindustrie, stukgoed en projectlading in ontwikkeling. De herstructurering bestaat hier onder meer uit kadeherstel, sanering, verbouw en sloop van bestaand vastgoed en bouw van nieuw vastgoed. De ontwikkeling en ontsluiting van RDM-West en RDM Campus komen in samenhang tot stand. Resultaat Eén van de grootste jachtbouwclusters van West- Europa gerealiseerd. 25

27 Werk in uitvoering Gebiedsoverstijgende projecten We vervoeren elke week een paar duizend reizigers van de Noordkant van de stad naar de Zuidkant en weer terug; over w ater met onze snelle Aqualiner catamaran. Het merendeel van de passagiers is s tudenten die we naar de RDM Campus brengen. We zien de aantallen passa giers sterk toenemen. Aan boord hebben we koffie, een krantje en nieuws op tv en brengen we grote groepen in een keer snel, veilig en c omfortabel naar de overkant. Marc Wink Kapitein van de Aqualiner 26

28 14 14 Openbaar vervoer over water Activiteit Vergroten van de mogelijkheden voor openbaar vervoer over water. Planning Doorlopend. Resultaat Diverse deelgebieden binnen stadshavens over water ontsloten. Vervoer via de Aqualiner is als eerste project gerealiseerd. De ontwikkelingen tot 2015 spelen vrijwel allemaal op het grensvlak van land en water. De thema s bereikbaarheid en duurzame mobiliteit spelen daarbij telkens een zeer belangrijke rol. Vooral het beter benutten van de Nieuwe Maas voor personenvervoer over water draagt bij aan een versnelde ontwikkeling van de verschillende keuzelocaties. Een mooi voorbeeld daarvan is de RDM Campus, waar de Aqualiner een cruciale schakel vormt in de vervoerketen. Sinds 2008 voert Aqualiner een vaarverbinding uit tussen de Noordoever (St. Jobshaven en Willemskade) en de Zuidoever (Heijplaat). Een slimme combinatie van een snel vaartuig, een comfortabele op- en afstap en aansluiting op het openbaar vervoer over land, heeft ertoe geleid dat studenten en medewerkers veel sneller op hun onderwijs- of werkplek zijn. Tegelijkertijd levert personenvervoer over water een bijdrage aan het verminderen van de filedruk op het binnenstedelijke wegennet, biedt het de sociaal-recreatieve reiziger een attractieve mogelijkheid voor een leuke wandelof fietsroute en wordt het milieu minder belast. Specifiek betekent de verbinding voor Heijplaat een veel betere ontsluiting voor de bewoners en daarmee een economische stimulans voor het gebied. Samen met Stadshavens Rotterdam, stadsregio Rotterdam, RDM Campus en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. onderzoeken vervoerders inmiddels nieuwe mogelijkheden en haltes binnen het gebied en meer afvaarten binnen de huidige verbinding door het inzetten van een tweede, kleine, groene ferry. 27

29 Drijvend bouwen Activiteit Onderzoek verrichten naar mogelijkheden drijvende bouwen. Realiseren van de eerste experimenten. Planning Doorlopend, lange planningshorizon na Op meerdere plekken is onderzoek verricht naar mogelijkheden voor drijvend bouwen. Het plan voor de Maashaven bestaat uit ligplaatsen voor de binnenvaart en een innovatief, drijvend programma. Inmiddels vindt onderzoek plaats naar de kansen van deze combinatie. Uit een verkenning zal blijken onder welke voorwaarden dat mogelijk is. Het Merwehaven-Vierhavensgebied is gedeeltelijk bestemd voor drijvend bouwen. Ook voor de Dockhaven zijn plannen met drijvend bouwen ontwikkeld en er zijn plannen voor een drijvend park in de Rijnhaven. Realisatie van onderdelen uit het drijvend programma wordt gestimuleerd, ook als die buiten het gemarkeerde Stadshavensgebied vallen. Resultaat klimaatbestendige woningen waarvan 1200 op het water in meerdere deelgebieden. artist impression: DSA architects 28

30 Public Domain Architects Drijvend bouwen heeft de toekomst: er is meer ruimte om te bouwen en de waterberging blijft geborgd. 29

31 Voorinvesteren is winst De herinrichting van de stadshavens vraagt een stevige voorinvestering, maar daar staat winst tegenover. De ontwikkeling van Stadshavens Rotterdam komt tot stand door voorinvesteringen van zowel private als publiek partijen. In de periode tot 2015 investeren de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf Rotterdam N.V. gezamenlijk ruim 200 miljoen euro. Het ligt in de lijn der verwachting dat het Rijk verder zal participeren. Zo valt de ontwikkeling van Stadshavens onder de Crisis- en herstelwet. Deze wet voorziet in snellere procedures rond grote bouwprojecten. De Crisis- en Herstelwet wordt in Rotterdam ingezet om de plannen voor de stadshavens in het gewenste tempo te kunnen uitvoeren. De opbrengsten van Stadshavens Rotterdam zullen groter zijn dan de investeringen, enerzijds uitgedrukt in geld en anderzijds uitgedrukt in waarden als woongenot, werkgelegenheid en recreatieve voorzieningen. Stadshavens Rotterdam: sterke economie en aantrekkelijke woonstad 30

32 Samenwerken aan een GEmeenschappelijk doel De gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam N.V. hebben gezamenlijk het projectbureau Stadshavens Rotterdam opgericht. De taak van het projectbureau is: accommoderen, faciliteren, accelereren, katalyseren en interveniëren. Kennisinstellingen en bedrijven doen mee, omdat ze geloven in het gemeenschappelijke doel. Alle partijen zijn ervan overtuigd dat de fysieke herinrichting en de aanpak van sociale opgaven elkaar moeten en kunnen versterken. Dat maakt de samenwerkingsrelaties uniek. Het Rijk onderschrijft deze zienswijze, ondersteunt Stadshavens Rotterdam en volgt de ontwikkelingen met veel belangstelling. Niet voor niets is Stadshavens Rotterdam tot randstad Sleutelproject uitgeroepen. Overal ondergaan waterfronten en stadshavens een metamorfose. New York herontwikkelt de komende jaren het Brooklyn district. Londen herontwikkelt de London Thames Gateway. En Hamburg heeft al ruime ervaring met de ontwikkeling van HafenCity (155 hectare). New York, Londen en Hamburg weten dat een goede herstructurering sterk bijdraagt aan de economische welvaart en ecologische duurzaamheid van de omliggende grootstedelijke regio s. Stadshavens Rotterdam zet zich in voor een langdurige, trans-atlantische samenwerking met deze steden, gericht op het succesvol herontwikkelen van havengerelateerde gebieden. Centraal staat daarbij het uitwisselen van ervaringen. Alle ogen zijn gericht op Stadshavens Rotterdam! 31

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Wereldwijd vindt de economische groei steeds meer plaats in delta s. Deze groei leidt enerzijds tot een onhoudbare ecologische druk en anderzijds tot

Wereldwijd vindt de economische groei steeds meer plaats in delta s. Deze groei leidt enerzijds tot een onhoudbare ecologische druk en anderzijds tot AQUA DOCK Wereldwijd vindt de economische groei steeds meer plaats in delta s. Deze groei leidt enerzijds tot een onhoudbare ecologische druk en anderzijds tot een toenemende creativiteit om de leefbaarheid

Nadere informatie

Stadshavens Rotterdam

Stadshavens Rotterdam November 2013 Stadshavens Rotterdam Highlights MONITOR 2013 Fotograaf Nadine Vos aantal werkzame personen Programma Nieuwe economische clusters en woongebieden 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000

Nadere informatie

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada!

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada! Clean Tech Delta Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking Welkom bij de Provada! Wij van Clean Tech Delta, thuishaven voor cleantech innovaties in de regio Delft-Rotterdam-Drechtsteden,

Nadere informatie

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen?

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen? Wat is voor ons duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen is het op milieubewuste wijze ontwikkelen van de gebouwde omgeving, die de wensen van gebruikers en veranderingen in tijd kan verwerken. Hoe kunnen wij

Nadere informatie

Clean Tech Delta. Innovative solutions to climate and energy challenges

Clean Tech Delta. Innovative solutions to climate and energy challenges Clean Tech Delta Innovative solutions to climate and energy challenges De New Green Deal voor innovatie en schone technologie in de regio Rotterdam-Delft Clean Tech Delta gezamenlijk innovatie en schone

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier

Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) Het watergebied is de oorsprong, de ziel van Rotterdam. Het is een toegangspoort naar de wereld

Nadere informatie

Het RDM Campus. (RDM), gelegen aan de. op de Nieuwe Maas. Op deze. en gebouwd - zijn nu. evenementen. Even. onderwijs gegeven en werken studenten en

Het RDM Campus. (RDM), gelegen aan de. op de Nieuwe Maas. Op deze. en gebouwd - zijn nu. evenementen. Even. onderwijs gegeven en werken studenten en Het RDM Campus Congrescentrum is gevestigd in het oude hoofdkantoor van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), gelegen aan de Dokhaven en met uitzicht op de Nieuwe Maas. Op deze historische, industriële

Nadere informatie

Rotterdam Climate Proof

Rotterdam Climate Proof Rotterdam Climate Proof Connecting water with opportunities in a delta city John Jacobs Rotterdam Climate Proof RCI: PUBLIEK PRIVAAT PARTNERSHIP RCI & ROTTERDAM CLIMATE PROOF DOELEN RCI 50% CO2-reductie

Nadere informatie

Stadshavens Rotterdam: van woestijn naar goudmijn

Stadshavens Rotterdam: van woestijn naar goudmijn Stadshavens Rotterdam: van woestijn naar goudmijn s.s. Rotterdam 7 juni 2012 www.twitter.com/janrotmans Stadshavens Rotterdam = 1600 ha van Rotterdam in transformatie = proeftuin voor vernieuwing van stad

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT

WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT Waterhub Waterbus en haar opdrachtgevers willen de komende jaren meer forenzen, toeristen, bewoners en bezoekers over water vervoeren. Het netwerk voor openbaar

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

Stadshavens Rotterdam STRUCTUURVISIE. Vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam op 29 september 2011

Stadshavens Rotterdam STRUCTUURVISIE. Vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam op 29 september 2011 Stadshavens Rotterdam STRUCTUURVISIE Vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam op 29 september 2011 Structuurvisie Inleiding Woord vooraf VOORWOORD Wonen, werken en recreëren in Stadshavens Rotterdam.

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

34 vrije sector & 101 sociaal beschikbaar. 135 appartementen. Rotterdam. te huur aangeboden. Katendrecht

34 vrije sector & 101 sociaal beschikbaar. 135 appartementen. Rotterdam. te huur aangeboden. Katendrecht 135 appartementen Rotterdam te huur aangeboden Katendrecht 34 vrije sector & 101 sociaal beschikbaar HUREN OP KATENDRECHT MET UITZICHT Waar vroeger de schepen binnenvoeren, de kranen draaiden en de arbeiders

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Rotterdam World Food Center. Stadshavens Rotterdam Merwe- Vierhavens

Rotterdam World Food Center. Stadshavens Rotterdam Merwe- Vierhavens Rotterdam World Food Center Stadshavens Rotterdam Merwe- Vierhavens Rotterdam World Food Center Stadshavens Rotterdam Merwe- Vierhavens Stadshavens Rotterdam ontwikkelt zich tot een gebied met een hoogwaardig

Nadere informatie

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ NAUTISCH NDSM Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 N A U T NDSM Amsterdam Uitdagend Tijdspad Nieuw Nautische bedrijven I S C H Inspirerende Schetsen Commerciële

Nadere informatie

Rotterdam - RDM terrein. Stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan

Rotterdam - RDM terrein. Stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan Rotterdam - RDM terrein Stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan Rotterdam - RDM terrein Stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan Het RDM-terrein in Rotterdam staat op een keerpunt in zijn geschiedenis.

Nadere informatie

Hart van Zuid. PPS bij gebiedsontwikkeling. De Rotterdamse aanpak. presentatie DO SO. Hans van Rossum 27 augustus 2013

Hart van Zuid. PPS bij gebiedsontwikkeling. De Rotterdamse aanpak. presentatie DO SO. Hans van Rossum 27 augustus 2013 Hans van Rossum 27 augustus 2013 Hart van Zuid presentatie DO SO PPS bij gebiedsontwikkeling De Rotterdamse aanpak 1 Agenda 1. Wie het weet mag het zeggen 2. 3 voorbeelden in de praktijk Rotterdam Central

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD _ RDM CENTRE OF EXPERTISE Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot een klimaatbestendige deltastad met de meest innovatieve en duurzame haven ter wereld. Deze ambitie

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Kader Stedelijke Ontwikkeling

Kader Stedelijke Ontwikkeling Presentatie Hans Beekman MCD Open College Gemeenten Kader Stedelijke Ontwikkeling De prospectus van de stad 11 juni 2013 Aanleiding Eerdere opdracht nieuwe nota Grondbeleid (rekenkamerrapport Grond voor

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Flexibele bedrijfsruimte op inspirerende locatie

Flexibele bedrijfsruimte op inspirerende locatie Flexibele bedrijfsruimte op inspirerende locatie RDM Campus is een unieke vestigingslocatie waar zowel startende ondernemers als bestaande bedrijven nieuwe producten sneller marktrijp kunnen maken. Innovation

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Te bespreken thema s en ambities in het kader van het interactieve traject van de stadsvisie

Te bespreken thema s en ambities in het kader van het interactieve traject van de stadsvisie Te bespreken thema s en ambities in het kader van het interactieve traject van de stadsvisie 1. Het bovenliggende doel van de ontwikkeling van de Stadsvisie 2030 - Wat voor stad willen we zijn? Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 WDO Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 Opvang Bovenregionale vraag HW: Ridderster Westelijke Dordtse

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE

VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE JULI 2017, EDITIE 9 VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE Aan de andere kant van het Strijps bultje vinden we Strijp-T. Een prachtige plek vol met historie, en op het

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Research, Design & Manufacturing

Research, Design & Manufacturing StadshavensRotterdam 1600ha Gebiedsplan concept januari 2009 RDM-terrein Research, Design & Manufacturing StadshavensRotterdam 1600 Gebiedsplan RDM-terrein ha 5 RDM-terrein 9 RDM-terrein nu 12 Duurzame

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

Green Deal van Sublean Group B.V. met de Rijksoverheid

Green Deal van Sublean Group B.V. met de Rijksoverheid Green Deal van Sublean Group B.V. met de Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging.

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging. gemeente Zaanstad Uitnodiging AAN Raad DATUM 11 maart 2016 ONDERWERP Uitnodiging Babel Geachte leden van de raad c.s, Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam,

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Montferland. Voorwoord

Montferland. Voorwoord Montferland R U I M T E V O O R O N D E R N E M E N! Rob Visser, wethouder Economische Zaken Voorwoord De gemeente Montferland beschouwt werkgelegenheid als de motor van onze maatschappij. Het scheppen

Nadere informatie

Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025

Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025 Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025 Pagina 46 Kaart 7: het recreatief en langzaam verkeer netwerk van Albrandswaard Kaart 7: De recreatieve netwerken van Albrandswaard Pagina 48 Aanleg van een

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK BETREFT Na de succesvolle uitgave bedrijvenpark Honderdland fase 1, waar in de afgelopen jaren circa 45 hectare tuinbouwgebied is getransformeerd

Nadere informatie

.Gaat over het vormgeven van systemen die de stad organiseren

.Gaat over het vormgeven van systemen die de stad organiseren ENERGIEBESPARENDE STEDENBOUW FLORIAN BOER .Gaat over het vormgeven van systemen die de stad organiseren Daarvoor moeten ze eerst worden begrepen om er vervolgens voor te zorgen dat ze een ruimtelijke meerwaarde

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, w Gemeente Delft Postadres Postbus 3137 2601 DC Delft Retauradros : OBS B.V., Postbus 3137,2801 DC Delfi Aan de leden van de Gemeenteraad Behandeld door Yveite Govaart T015 2tB 7929 E ygovaari@delfl.nl

Nadere informatie

stads- en landschapsontwerp Werken Westerkade 9 3511 HA Utrecht 030 280 3500 info@burotopia.nl www.burotopia.nl

stads- en landschapsontwerp Werken Westerkade 9 3511 HA Utrecht 030 280 3500 info@burotopia.nl www.burotopia.nl Tatelaar Zevenaar Project: Herstructurering bedrijventerrein Tatelaar, Zevenaar (32 ha) tot een consumentgericht bedrijventerrein. Opdracht: Ontwikkelen van masterplan voor herprofilering en revitalisering

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Handelingsperspectief wijk Katendrecht

Handelingsperspectief wijk Katendrecht Handelingsperspectief wijk Katendrecht juli 2015 Katendrecht Karakteristiek Ligging Katendrecht is een schiereiland gelegen tussen de de Rijnhaven en Maashaven op Zuid. De wijk is aan de oostkant via het

Nadere informatie

TU-Noord. Juni Programma en Placemaking

TU-Noord. Juni Programma en Placemaking TU-Noord Juni 2016 Programma en Placemaking Plekken maken waar mensen willen zijn versus Plekken maken waar mensen moeten zijn Binnenstad Den Haag KernBijzonder Max Euweplein Amsterdam Fysieke Branding

Nadere informatie

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL SHOPS OP EEN RIJ: ruim 37.500 passanten per dag overdekte passage perfect bereikbaar,

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling TU Noord

Gebiedsontwikkeling TU Noord Gebiedsontwikkeling TU Noord Planpresentatie 12 januari 2015 Arne Dolle/ Directeur Vastgoed DUWO Agenda - Kernwaarden gebied - Wat er aan vooraf ging - Deelplannen - Vooruitblik 2015 - Vragen? TU Noord

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon

Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon 4 4 7 8 9 9 2. Westpoort, dat bestaat uit Sloterdijk en de Haven, is met 37 hectare (370 duizend m2)

Nadere informatie

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Inzet transitie varen op LNG 2016 Eiger Nordwand LNG dualfuel Spoor 1: Retrofit LNG schepen Proof-of-concept retrofit 2 schepen Fondsvorming

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND DE EILANDEN MAASDIJK

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND DE EILANDEN MAASDIJK PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND DE EILANDEN MAASDIJK BETREFT Na de succesvolle uitgave bedrijvenpark Honderdland fase 1, waar in de afgelopen jaren circa 45 hectare tuinbouwgebied is getransformeerd

Nadere informatie

Agro Businessclub Westland

Agro Businessclub Westland Agro Businessclub Westland multimodaal vervoer van geconditioneerde Groenten & Fruit containers richting het achterland 1 Landelijke logistieke G&F hotspots en verbindingen Mainports Greenports Hoofdroutes

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

StadshavensRotterdam. 1600 ha. vijf strategieën voor duurzame gebiedsontwikkeling

StadshavensRotterdam. 1600 ha. vijf strategieën voor duurzame gebiedsontwikkeling StadshavensRotterdam 1600 ha Creating on the edge vijf strategieën voor duurzame gebiedsontwikkeling Metamorfose 2-3 Urgentie 4-5 Strategie 6-7 Re-inventing deltatechnology 8-9 Volume & Value 10-11 Crossing

Nadere informatie

StadshavensRotterdam. uitvoeringsprogramma 2007-2015

StadshavensRotterdam. uitvoeringsprogramma 2007-2015 StadshavensRotterdam 1600 ha uitvoeringsprogramma 2007-2015 StadshavensRotterdam 1600 1600 ha ha uitvoeringsprogramma 2007-2015 Merwehaven Rechter Maasoever Vierhavens Rijnhaven Maashaven Waalhaven Eemhaven

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

135 appartementen te huur aangeboden. Rotterdam Katendrecht. 34 vrije sector & 101 sociaal beschikbaar

135 appartementen te huur aangeboden. Rotterdam Katendrecht. 34 vrije sector & 101 sociaal beschikbaar 135 appartementen te huur aangeboden Rotterdam Katendrecht 34 vrije sector & 101 sociaal beschikbaar HURE OP KATEDRECHT MET UITZICHT Waar vroeger de schepen binnenvoeren, de kranen draaiden en de arbeiders

Nadere informatie

Projectnota, pagina 6. Projectnota voor inspraak Hamerkwartier Samenvatting voor VEBAN-leden November 2017

Projectnota, pagina 6. Projectnota voor inspraak Hamerkwartier Samenvatting voor VEBAN-leden November 2017 Projectnota, pagina 6. Projectnota voor inspraak Hamerkwartier Samenvatting voor VEBAN-leden November 2017 Van Bedrijventerrein naar een bruisende hoogstedelijke woon-werk buurt Het Hamerkwartier is door

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop Industrie terrein Windmolenbos Haelen Inleiding Kleinschalige bedrijvigheid vormt een belangrijke bron van vernieuwing en dynamiek in de economie, het zijn de gangmakers

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Het Plaatje Sliedrecht

Het Plaatje Sliedrecht Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex Beeldkwaliteitsplan Plaatje 09 08 2010 rboi adviseurs ruimtelijke ordening 1 2 Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex

Nadere informatie

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 1 PROVINCIE BRABANT BELANGRIJK VOOR ROTTERDAM! Rotterdam-Noord-Brabant:

Nadere informatie

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan 2 schiereiland de Hemmes (Wijde Zaan) Unieke locaties aan de oever van de Zaan De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen

Nadere informatie

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven RDM Centre of Expertise Innovatie motor voor Stad en Haven https://www.youtube.com/watch?v=ubghpqsittc RDM Centre of Expertise RDM Centre of Expertise is een broedplaats waar studenten, onderzoekers/lectoren

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Haagse Woningbouwopgave. Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017

Haagse Woningbouwopgave. Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017 Haagse Woningbouwopgave Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017 HEIJMANS De activiteiten van Heijmans op het gebied van Wonen, Werken en Verbinden zijn georganiseerd

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

vrom-1 Stadshavens Rotterdam

vrom-1 Stadshavens Rotterdam vrom-1 Stadshavens Rotterdam doel Het doel is transformatie en vernieuwing van het gebied Stadshavens Rotterdam tot een gebied waarin innovatieve en moderne werk- en woonomgevingen worden gecombineerd.

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Geo Promotion congres 2009: Bedrijventerreinen 1

Geo Promotion congres 2009: Bedrijventerreinen 1 Zorgvuldige bedrijfsvestiging winst voor burgers, bedrijven en bestuur Oss in cijfers 77.100 inwoners 7e stad van Brabant, 39e van Nederland 10.000 ha groot 17 kernen 31.000 woningen Jacques Luijpen, 6

Nadere informatie

BOSTON & SEATTLE. Montevideo World Port Center New Orleans. Boston & Seattle

BOSTON & SEATTLE. Montevideo World Port Center New Orleans. Boston & Seattle COMMERCIËLE RUIMTEN BOSTON & SEATTLE 02 Montevideo World Port Center New Orleans Boston & Seattle De Rotterdam Toren op Zuid Nieuwe Luxor BOSTON & SEATTLE 04 ONDERNEMEN OP DE LEVENDIGE WILHELMINAPIER Van

Nadere informatie

Structuurvisie Inleiding. Woord vooraf

Structuurvisie Inleiding. Woord vooraf Structuurvisie Inleiding Woord vooraf De haven bloeit en zoekt de zee. De stad groeit en lonkt naar de lucht. Hun symbiose vindt plaats op het land. Aan de kades. In de bekkens. In Stadshavens. In een

Nadere informatie