Rotterdam... Vertaling duurzaamheidsdoelstellingen naar inkoopbeleid met MKB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdam... Vertaling duurzaamheidsdoelstellingen naar inkoopbeleid met MKB"

Transcriptie

1 Rotterdam... Vertaling duurzaamheidsdoelstellingen naar inkoopbeleid met MKB

2 Inhoud: - Introductie - Aanleiding - Voorbeeld 1+2 adaptatie/mitigratie - Contex MKB - Nieuwe aanpak duurzaamheid - Drijvend bouwen - Triple Helix - Voorbeeld 1+2 drijvend bouwen - Voorbeeld gebouwen en straat - Tijdelijke restpercelen benutten - Social return met MKB - Voorbeelden gebied/weg - Samenvatting

3 Aanleiding 1 ste beleiddoelstelling: Rotterdam Climate Initiative (een greep) Mitigatie: 50% CO2 reductie in 2025 (tov 1990) Ondernemers Industrie Eigen organisatie Adaptatie: Wateroverlast binnenstedelijk gebied Buitendijks bouwen Toekomstbestendig 2de USP s: 50% CO2- reduction and 100% climateproof in an attractive and economically successful city 3de: Beleid en kaders

4 Voorbeeld adaptatie Stadshavens Nieuwe overheid: initiëren, stimuleren en faciliteren met kaders en doelstellingen Een aantal projecten: Dakpark Drijvend bouwen (Paviljoen, Rijnhaven, Maashaven) Straat van de toekomst (ICOR) Waterpleinen Groene daken/gevels Urban windmolens

5 Voorbeeld mitigatie Rotterdamse Groene Gebouwen Frisse scholen + groene scholen Zwembaden Pilot? 4D schermen Andere clusters (onderwijs, cultuur etc.)

6 Context MKB Aanbesteden teveel eisen (omzet, iso en andere certificaten) Overheid: neem geen risico/ afschuiven MKB: ik heb de overheid niet nodig gedoe met betalen en teveel voorwaarden Innovatie + omzet zit bij MKB in Nederland

7 Duurzaamheid vraagt om nieuwe aanpak Weet wat je wilt en maak bronnen concreet en open(data) Bepalen: input / output Designs MKB betrekken en vinden= Initiëren en daarna kaders/doelstelling in contract = faciliteren

8 Stadshavens Drijvend Bouwen Stimuleren innovatie via aanbesteden Drijvend paviljoen via Bouwteam Rijnhaven via concessie met marktconsultatie, ruime uitvraag, uitnodigend voor markt, integraal Maashaven n.t.b. a.d.v. ervaring Rijnhaven Aquadock (proeftuin)

9 Triple aanpak Rijnhaven Gemeentelijk Rioleringsplan Herijking Waterplan 2 Rotterdam Climate Proof/Adaptatiestrategie Kennis- en innovatievragen Watermanagement 100% risico verdienmodel waardecreatie valorisatie Kaderstellen Investering, Economie, Vermarkten, Social Return Pilotproject, uitvoering op praktijkschaal Valoriseren Ingenieursbureau, RDM-Campus Toepassen in praktijk Faciliteren Prototyping in proeftuinen Aqua Dock, Concept House Village, ICOR Bouwen en Testen 0% Initiëren Onderzoek, ideevorming, ontwerp, haalbaarheid, business case Triple Helix Duurzame Innovaties * Momenteel worden de ingediende visies van de consortia door de gemeente Rotterdam beoordeeld * Eind oktober van dit jaar zullen de finale biedingen van de consortia plaatsvinden * Eind augustus / begin september zal er een tweede en tevens laatste Kennismarkt plaatsvinden. Alle deelnemers van de eerste Kennismarkt zullen worden meegenomen naar de tweede Kennismarkt. Meedoen als onderaannemer. In juni zal de dialoogronde met de consortia plaatsvinden en daarna zal duidelijk worden hoe de tweede Kennismarkt er precies uit zal komen te

10 Stadshavens Straat van de toekomst - ICOR kans om producten te laten zien+monitoring kennisinstellingen in de wijk - ovb: martkverkenning MKB, uitvraag via marktconsultatie, ruime uitvraag, uitnodigend voor markt, integraal

11 RGG Frisse Scholen Stimuleren innovatie met aanbesteden Analyse energieprestatie / comfort (CO2) Traditioneel voorbereid Voorschrijven in bestek Projectbeschrijving Economische impuls Snel schakelen Veel parallel en coördineren scholen Subisidievoorwaarden Geen consessies

12 RGG Zwembaden Stimuleren innovatie met aanbesteden Innovatief op oplossingen, aanpak, prestatie Prestatiecontract Conflicterende doelstellingen Oplossingsvrij voor energiemaatregelen Concurrentiegerichte dialoog Projectbeschrijving Intern omschakelen naar: Meerjarenonderhoud Prestatiecontracten Langlopende verplichting Beperkt bekend wat mogelijk is m.b.t. E Winst in combineren Energie, Comfort, Onderhoud (ECO-P)?

13 Tijdelijk anders bestemmen en Free zones

14 Social return

15 Rondom wegen

16 Duurzaam-innovatief aanbesteding: tot slot: Ga intitieren, faciliteren en kaders stellen, heb je zaken op orde! vraagt om inbreng van beheeraspecten/kennis in gebiedsontwikkeling en planvorming vraagt al in de planvoorbereiding om samenwerking tussen ketenpartners om elkaars kennis maximaal te benutten Vraagt om alternatieve middelen om MKB (lokaal) te stimuleren vraagt daarnaast om het pro-actief delen van kennis en ervaring keer het wiel uit te vinden vraagt daarmee ook om een platform waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

17 Meer info: vragen?