Versie 4. Titel Reanimatie volwassenen. Autorisator M.J. Van de Wiel - Nugteren ()

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 4. Titel Reanimatie volwassenen. Autorisator M.J. Van de Wiel - Nugteren ()"

Transcriptie

1 Versie 4 Titel Reanimatie volwassenen Autorisator M.J. Van de Wiel - Nugteren () Beoordelaars Dr. K.M. Akkerhuis, Cardioloog, Medisch Coördinator ICCU Drs. P.C. Gerritsen, anesthesioloog-intensivist IC Volwassenen en MMT arts Dr. S.C.E. Klein Nagelvoort-Schuit, Internist acute geneeskunde intensivist C. Schramm-Jansen, reanimatiecoördinator, senior IC-verpleegkundige Prof. Dr. R.J. Stolker, Afdelingshoofd Afdeling Anesthesiologie Auteur I.C. Huig () Documentbeheerders H.J.R. van Strien, Stafadviseur kwaliteit en zorg Publicatiedatum Wijzigingen Er zijn teveel punten gewijzigd t.o.v. de laatste versie (versie 3). Advies is om bij het eerste gebruik van deze nieuwe versie het gehele protocol aandachtig door te nemen. Doel Dit protocol beschrijft het kunstmatig in stand houden van perfusie van de belangrijke organen zoals de hersenen en het hart totdat de spontane/normale perfusie weer is hersteld en is bestemd voor iedereen, mensen met de opleiding in gebruik van AED en professionals met de opleiding in ALS. Belangrijke telefoonnummers REANIMATIESEIN = *12 Anesthesiemedewerker met Crashkar = * Anesthesiologie = *835503, * en * Cardiologie = * Intensive Care = **5555 Cluster Erasmus MC Afdeling Erasmus MC Bevoegdheden BLS : in principe iedereen. Gebruik AED : mensen met opleiding in gebruik van AED, mag ook gebruikt worden zonder opleiding daarvoor. ILS : professionals met opleiding ILS als teamleden. ALS : professionals met opleiding in ALS als teamleider. Afkortingen en definities AED = Automatische Externe Defibrillator ALS = Advanced Life Support BLS = Basic Life Support = borstkascompressie en beademen DNAR = Do Not Attempt Resuscitation = niet reanimeren beleid ETT = Endotracheale tube IO = Intra Ossaal IV = Intraveneus PEA = Pulsloze Elektrische Activiteit VF = Ventrikel Fibrillatie VT = Ventrikel Tachycardie ROSC = Return of spontaneous circulation = herstel van spontane circulatie

2 ABCDE = Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure = Ademweg, Ademhaling, Circulatie, Neurologische toestand, Invloeden van de omgeving Indicaties Een patiënt die geen circulatie meer heeft. Contra-indicaties Een op schrift of in EPD gesteld DNAR beleid. Benodigdheden BLS Telefoon om reanimatieteam te bellen. Harde ondergrond om op te reanimeren; op bed wordt gebruik van beddenplank geadviseerd. Noodkoffer met o.a.: pocketmask of beademingsballon. Liefst ook zuurstof: 15 liter per minuut. ALS Reanimatieteam. Crashkar met monitor en defibrillator, medicatie, intubatiespullen, uitzuigapparatuur, infuusspullen. Taakverdeling Reanimatieteam bestaat uit minimaal 4 personen: - Teamleider die de reanimatie aanstuurt. - Een persoon voor Airway/Breathing (luchtweg/ventilatie). - Een persoon voor borstkascompressie (circulatie). - Een persoon als omloop (wisselt af met degene die compressie doet). Optioneel: - Persoon die de tijd waarneemt. - Persoon die de reanimatie registreert. Werkwijze Basic Life Support

3 1) Je vindt een gecollabeerde patiënt (registreer tijdstip!) 2) Let op veiligheid SAFE a. Shout for help, Advance with care, Free from danger, Evaluate 3) Evaluatie patiënt: a. Controleer bewustzijn (Aanspreken). b. Voorzichtig aan de schouders schudden. c. Maak ademweg vrij (chinlift / jawtrust). Plaats een hand op het voorhoofd en duw voorzichtig het hoofd achterover. Maak vervolgens de ademweg vrij door twee vingertoppen onder de punt van de kin te plaatsen en deze omhoog te tillen. d. Controleer de ademhaling (max..) I. kijk naar de borstkas (LOOK); II. luister naar de ademhaling (LISTEN); III. voel de luchtstroom vanuit de mond (FEEL). 4) Is de ademhaling afwezig of beperkt tot gaspen?: a. Ja -> circulatiestilstand of b. Nee -> geen circulatiestilstand. 5) Indien werkdiagnose Circulatiestilstand (geen teken van leven): 6) OPROEP REANIMATIE TEAM *12. 7) Begin met Basic Life Support (BLS): a. 30 borstkascompressies: Drukpunt midden van de borstkast, min. 5 cm en max. 6 cm diep, freq. Minimaal 100/min (max 120) daarna; b. 2 beademingen I.Check veiligheid: - mond op mond (gebruik bescherming hoesje bijv. ResCue Key);

4 - kap (bijv. Pocketmask) of; - kap + ballon + O2. II. Hoofd naar achter. III. Kin naar voren. IV. Neus met duim en wijsvinger dichtknijpen. V. Beademingsduur: 1 beademing per seconde. 8) Aandachtspunten a. Ga door met BLS 30:2 tot het Reanimatieteam het overneemt of totdat patiënt spontaan ademhaalt of beweegt. b. Borstkascompressie heeft prioriteit boven beademingen, indien bezwaar tegen mond op mond beademing dan wel borstkascompressie. c. Pauze tussen beademingen en compressie zo kort als mogelijk. d. Laat zuurstof, uitzuigapparatuur en infuusmateriaal halen (zit ook in crash-car). e. Ga na of er een niet-reanimatiebeleid is afgesproken: - DNAR = Do not attempt resuscitation - Laat in het geval van onduidelijkheid wel het reanimatieteam en crashkar komen. 9) AED is alleen aan te raden bij niet klinische patiënten of indien de locatie niet bereikbaar is voor de crashkar van het reanimatieteam. De klinisch opgenomen patiënt heeft vaak geen shockbaar ritme dus heeft de AED geen meerwaarde. De AED geeft wel verlenging van de tijd dat er geen borstkascompressie wordt gegeven. 10) Indien werkdiagnose geen circulatiestilstand (wel teken van leven) => bel de zaalarts / achterwacht! Advanced Life Support

5 Advanced Life Support In afwachting van het volledige reanimatieteam (*12) moet de reanimatie direct worden gestart. Het Reanimatie Team bestaat idealiter uit een teamleider en 3 teamleden (bijv. voor de luchtweg, voor de borstkascompressie/defibrillatie en één als omloop: klaarmaken en aangeven van materiaal) 1) Continueer BLS (30:2) 2) Sluit monitor aan (Defi pads) 3) Laad defibrillator op voor mogelijke eerste defibrillatie 4) Analyse hartritme (QUICK-LOOK) 5) Definieer protocol (SHOCK of NON-SHOCK) 6) SHOCK-PROTOCOL (bij VF of VT zonder output) Dien direct 1 Shock toe (360J monofasisch, J bifasisch afhankelijk van het defi-toestel) LET OP: Voordat men ritme gaat beoordelen wordt eerst de defibrillator geladen. Bij gebruik van defipads (plakplaten) worden er tijdens het laden continu thoraxcompressies gegeven. Bij gebruik van paddles worden tijdens de thoraxcompressies de gelpads en de paddles op de juiste plaats aangebracht. Pas als de paddles op de juiste plaats staan worden ze geladen terwijl de thoraxcompressies worden gecontinueerd. Pas als de paddles geladen zijn wordt de thoraxcompressie onderbroken om het ritme te beoordelen. N.b. Defipads hebben voorkeur boven paddles a. Alleen indien men de VF of VT ziet ontstaan en er staat een defibrillator aangesloten aan de patiënt of de patient is herstellende van een hartoperatie mogen er drie shocks gegeven worden met tussendoor een korte evaluatie van de eerdere shock. b. Na de eerste shock direct continueren met BLS 30:2 gedurende 2 min. (= 1 block ) c. Na deze twee minuten hercontroleren ritme (max. 10sec.) I. Laad defibrillator met defipads op terwijl borstcompressie door gaat (voor paddles zie boven) II. Regel wie als volgende 2 minuten borstcompressies gaat geven III. Stop borstcompressie en beoordeel ritme IV. bij VT of VF defibrilleren en direct doorgaan met 2 minuten compressies geven, zonder controle van evt. nieuw ritme V. Indien geen VT/VF, dan lading van defibrillator dumpen VI. Indien geen output: overstappen op non-shock protocol en direct doorgaan met 2 minuten compressies geven. VII. Indien wel output: overstappen op post reanimatiezorg d. Medicatie na derde shock I. Adrenaline 1mg iv (1mg intraossaal, ) en daarna om het block II. Geef daarbij amiodarone 300 mg IV/IO in bolus III. Bij persisterend VF/VT: Geef Amiodarone 150 mg bij 5e defibrillatie IV. Bij recidief VF/VT wordt er opnieuw gedefibrilleerd, gevolgd door amiodarone 150 mg indien de totale dosis van 450 mg nog niet bereikt is. e. Ga door met de BLS 30:2 zolang niet is geïntubeerd. Zodra de ETT is geplaatst, ga door met borstcompressies zonder onderbreking. Beadem dan met een frequentie van 10 keer per minuut. f. Sluit de capnograaf aan voor feedback over plaatsing van de tube, kwaliteit van de borstcompressie en differentiaal diagnostiek. g. Doe zo snel als mogelijk onderzoek naar reversibele oorzaken (4H s en 4 T s) en behandel deze oorzaken. h. Defipads kunnen zonder vervanging 50 keer worden gebruikt. i. De gelpads moeten na 3 keer toedienen van een shock vervangen worden. 7) NON-SHOCK PROTOCOL (bij asystolie of PEA) A. BLS 30:2 voor 2 min (2 min = ca. 5 herhalingen van 30:2) B. Geef Adrenaline 1mg iv (of 1 mg intraossaal) zo snel mogelijk en daarna om het block. C. Na twee minuten hercontroleren ritme (max. 10sec.); bij VT of VF overstappen op SHOCK-PROTOCOL en direct defibrilleren met maximaal vermogen. I. Laad defibrillator met defipads op terwijl borstcompressie door gaat. (voor paddles zie boven) II. Regel wie als volgende 2 minuten borstcompressies gaat geven. III. Beoordeel ritme. D. Ga door met de BLS 30:2 zolang niet is geïntubeerd. Zodra de ETT is geplaatst, ga door met borstkascompressie zonder onderbreking. Beadem dan met een frequentie van 10 keer per minuut. E. Sluit de capnograaf aan voor feedback over plaatsing van de tube, kwaliteit van de borstcompressie en differentiaal diagnostiek. F. Denk aan reversibele oorzaken (4 H s en 4 T s) G. Controleer ritme en pulsaties na 2 minuten H. Als er geen verandering in het ritme te zien is: I. Ga direct door met borstcompressie. II. Blijf het ritme controleren na elke 2 minuten met minimale onderbreking. III. Geef elke 3-5 minuten 1 mg adrenaline IV/ IO. I. Als het ritme verandert en georganiseerde elektrische activiteit toont controleer dan de pulsaties. I. Bij twijfel over de pulsaties, vervolg dan het algoritme. II. Bij ROSC, start de post-reanimatiezorg. J. Als het ritme VF/VT toont ga direct door met de reanimatie en volg het algoritme voor schokbaar ritme.

6 8) Intubatie patiënt na het 3e BLS blok (is geen officiële richtlijn en mag meteen) echter wel zonder compressie te onderbreken. In een reanimatiesetting is hier geen medicatie bij nodig. Sluit na de intubatie altijd de capnograaf aan voor feedback over plaatsing van de tube, kwaliteit van de borstcompressie en differentiaal diagnostiek. 9) Denk na over de reversibele oorzaken (4H s en 4T s) Hypoxie, Hypovolemie, Hypo/hyperkaliemie & metabole stoornis Hypothermie Tensie (spannings)pneumothorax Tamponade van het hart Toxische / therapeutische afwijking Thrombo embolie van pulmonale en coronair vaten & mechanische obstructie Overweeg tijdens de reanimatie: Arteriële Bloedgasanalyse. Cito bloed afname (Na+, K+, Ca2+, PO4-, kreatinine, glucose, albumine, Hb, leukocyten, trombocyten, CK, CK-MB, ASAT, ALAT, LDH, Troponine-T, evt. spijtserum). Duidelijkheid verkrijgen over aanleiding en relevante voorgeschiedenis (SOS-band, verpleging, familie). Hoe lang bestond de hartstilstand/ademstilstand? Echo cor. Registreer volgens het Utstein-formulier. 10) Bijzondere omstandigheden: Omstandigheid Beleid Astma Vroegtijdig intuberen Cave hyperinsufflatie: evt, tube tijdelijk ontkoppelen, ademfrequentie 8-10/ min. Eventueel hoger vermogen defibrillator bij uitblijven effect Cave (2-zijdige)spanningpneumothorax; echo! Overweeg thoracotomie met directe hartmassage Overweeg ECMO Zwangerschap Reanimatie is gericht op overleving van de moeder Bij zwangerschap boven twintig weken (=navelhoogte) i.v.m. cava-compressie-syndroom : - kantel bekken van patiënte 30 naar links - en spoed-sectio in de 5e minuut (primair voor verbetering van de outcome van de moeder) Waarschuw obstetricus en neonatoloog Onderkoeling Ga door met BLS tot patiënt 34 C is (LUCAS, COOLGUARD, of ECMO: zie CCT protocol Accidentele Hypothermie) < 30 C: max. drie maal defibrilleren, geen medicatie. >30 C: wel defibrilleren, medicatie met dubbel interval Hyperthermie Normaal defibrilleren Koelen door middel van: - Koude infusen (4 C) - Pleurale of peritoneale lavage, evt. maag of blaas Hyperkaliemie Stap 1 - CaCl2 10ml 10 % (1-3min) Stap 2 - Na-bicarbonaat 50 mmol iv (door tweede infuus) Stap 3-10 IE insuline in 100ml 50% glucose iv. Stap 4 - Hemodialyse Hypokaliemie Longembolie Verdrinking Anafylaxie KCl 20 mmol over 5-10 min iv. Mg-sulfaat 2 gram iv. Overweeg trombolyse gevolgd door min BLS Overweeg trombectomie (interventiecardioloog en/of thoraxchirurg) Start BLS, echter starten met 5 x beademen in plaats van compressie, daarna 30:2 BLS continueren Denk aan hypothermie Liefst intuberen om PEEP te kunnen geven Volumetherapie

7 Bij reanimatie gewoon Adrenaline 1 mg IV Verwijder oorzakelijk agens indien mogelijk Elektrocutie Scherp thoraxletsel Tamponade SAFE, Let op spierparalyse van ademhalingsspieren, ritmestoornis, defibrilleren volgens normaal protocol i.g.v. bliksem: lichtenberg figuur is reversibel! Binnen 10 minuten na een witnessed arrest een thoracotomie Thoracotomie heeft voorkeur boven aanprikken. 11) Reanimatie succesvol Return of spontaneus circulation (ROSC) > 20min. 12) Wanneer reanimatie stoppen? Reanimatie langer dan 30 min zonder enig ritme of output en normothermie en reversibele oorzaak uitgesloten of behandeld. Indien reanimatie niet succesvol, denk aan weefseldonatie. 13) POST-REANIMATIE-Beleid Zuurstoffractie titreren op een saturatie van 94-98%. Indien saturatie hoger dan 98% moet er geen zuurstof gegeven worden. Normocapnie nastreven bij voorkeur op geleide van bloedgassen. Hyperglycemie boven 10 mmol/l bestrijden maar vermijdt hypoglycemie). Hypothermie-therapie (24h C) bij bewusteloze overlevers (zie protocol: Centraal veneus koelen van een patiënt na een out of hospital reanimatie met de Coolgard 3000) In overleg met Cardioloog: o Overweeg PCI/ stent. o Lyse. Opname Intensive Care. Complicaties Ribfracturen. Longbeschadiging door hoge druk bij beademing. Trachealetsel (18%). Leverletsel (2,1%). Miltletsel. Aandachtspunten Familiegesprek Voer het gesprek het liefst niet alleen. Consulteer de donorregistratie vooraf aan het gesprek in verband met weefseldonatie. Zoek een rustige kamer, stel je voor met naam en functie. Bevestig de identiteit van de patiënt bij de familie. Vraag evt. naar pastorale ondersteuning. Debriefing Reanimatie Team Wat ging goed? Wat kon beter? (medisch inhoudelijk, logistiek) Verslaglegging Volgens UTSTEIN Style criteria Bel huisarts(enpost) op en schrijf brief aan huisarts. Overlijdenspapieren invullen (bij out of hospital reanimatie en/of mogelijke niet natuurlijke dood politiearts dit laten doen). Donatieformulier. Bijlagen Non-shock protocol 1 Controle ademhaling en eventueel pulsaties 30:2 Masker-ballon beademing met hoog Fi O2 / Intuberen Capnograaf aansluiten, auscultatie beide longen. Infuus Adrenaline 1 mg i.v. of i.o.

8 Controle pulsaties Controle ECG : masker/ballon 30:2 of met tube 100/min continu compressie en asynchroon beademen ; masker en ballon 30:2 of met tube: / min continu compressie en beademen asynchroon 10 per minuut Na intubatie capnograaf aansluiten Bloedafname (bloedgas) Zie Hypothesevorming Controle pulsaties Controle ECG Adrenaline 1 mg i.v. Specifieke therapie op basis van hypothesevorming Controle pulsaties Controle ECG Ausculatie beide longen - labuitslagen? Ca op indicatie (ampul 10 ml = 1 g calcium chloride) Controle pulsaties Controle ECG Adrenaline 1 mg i.v. Specifieke therapie op basis van hypothesevorming Ga terug naar blok 4 Overweeg 100 ml Nabic 8,4% (1ml/kg) alleen bij hyperkaliemie en TCA intoxicatie SAFE S A F E Shout out for help (roep om hulp) Advance with care (benader voorzichtig, denk aan eigen veiligheid) Free from danger (denk aan veiligheid van patiënt) Evaluatie (onderzoek de situatie van de patiënt) Hypothesevorming H Hypovolemie H Hypoxie H Hypothermie H Hyper/hypo K, Ca, H++ / glucose T Tension pneumothorax T Tamponade T Thrombo embolisch T Toxic Mg / Ca alleen op indicatie Ca en Nabic niet gelijktijdig toedienen maar aparte lijn

9 Shock protocol 1 2 Defibrillatie bifasisch 150 J of monofasisch 360 J Indien witnessed en defibrillator aangesloten aan patiënt: drie keer achter elkaar shocken Borstcompressie en beademing 30:2 Masker-ballon beademing met hoog Fi O2 / Intubatie Capnograaf aansluiten, auscultatie beide longen Infuus : masker/ballon 30:2 of met tube /min continu compressie en beademen asynchroon 10 per minuut. Capnograaf aansluiten. 3 Adrenaline 1 mg i.v. of i.o. en Amiodarone 6 ml = 300 mg i.v of i.o. Zie hypothesevorming Bloedafname (bloedgas) Plaats nieuwe gel-pads voor paddles 4 en maak echo cor Indicatie Magnesium (2 gram) of Calciumchloride (1 gram i.v.)? 5 Adrenaline 1 mg i.v.of i.o. en Amiodarone 3 ml = 150 mg i.v of i.o. 6 Zie Hypothesevorming 7 Adrenaline 1 mg i.v. NB: 8 Op aanwijzing cardioloog eventueel extra anti-arrythmica Zie Hypothesevorming 9 Adrenaline 1 mg i.v. Zie Hypothesevorming 10 Labuitslagen? Andere medicatie zinvol?

10 11 Adrenaline 1 mg i.v. Afname arterieel bloedgas Ga terug naar blok 10 Bronvermelding Referenties: - ERC (European Resuscitation Council) - NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) - UTSTEIN style CPR report. - (Buschmann CT, Tsokos M) Frequent and rare complications of resuscitation. Intensive Care Med (2009) 35:

10-9-2014. r.ars 2013 1. Leerdoelen. BLS/Assisteren ALS module 1. Vaststellen circulatiestilstand. Circulatiestilstand vastgesteld.

10-9-2014. r.ars 2013 1. Leerdoelen. BLS/Assisteren ALS module 1. Vaststellen circulatiestilstand. Circulatiestilstand vastgesteld. BLS/Assisteren ALS module 1 Volgens de laatste richtlijnen van de ERC en NRR 2010 Leerdoelen Belang van vroegtijdige herkenning verslechterende patiënt/ ABCDE benadering Het ALS algo Belang van goed uitgevoerde

Nadere informatie

Reanimatie richtlijnen. 25 mei 2002 Utrecht

Reanimatie richtlijnen. 25 mei 2002 Utrecht Reanimatie richtlijnen 25 mei 2002 Utrecht Reanimatie richtlijnen Marcel Bontje BHV Plus Simpel(er) Noodzakelijke handelingen Hogere retentie Verbeteren uitkomst Evidence Based Niveau van bewijsvoering:

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van volwassenen

Specialistische reanimatie van volwassenen Specialistische reanimatie van volwassenen 46 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Deze richtlijnen zijn bestemd voor de professionele hulpverleners. Veranderingen in de richtlijnen

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van kinderen

Specialistische reanimatie van kinderen Specialistische reanimatie van kinderen Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen specialistische reanimatie van kinderen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de uitgave van de European Resuscitation

Nadere informatie

Reanimatie volwassene. Richtlijnen 2010

Reanimatie volwassene. Richtlijnen 2010 Reanimatie volwassene Richtlijnen 2010 Inhoud Inleiding Belangrijkste wijzigingen voor de hulpverlener-ambulancier ALS-schema Aandachtspunten Vragen Waarom nieuwe richtlijnen? Reanimatie anno 1767 (richtlijnen

Nadere informatie

BLS en ALS bij kinderen. Laatste richtlijnen: ILCOR 2005

BLS en ALS bij kinderen. Laatste richtlijnen: ILCOR 2005 BLS en ALS bij kinderen Laatste richtlijnen: ILCOR 2005 ILCOR RICHTLIJNEN 2005 DOELSTELLINGEN Kort en eenvoudig Voor kinderen en volwassenen meer uniformiteit BLS (basic life support) AED (automated external

Nadere informatie

Reanimatie bij Kinderen. David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent

Reanimatie bij Kinderen. David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent Reanimatie bij Kinderen David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent Doel van deze avond Herkennen van ademhalings en/of hartstilstand Tijdig hulp roepen Starten met Basic Life Support Hartmassage

Nadere informatie

Reanimatie pediatrie. Richtlijnen 2010

Reanimatie pediatrie. Richtlijnen 2010 Reanimatie pediatrie Richtlijnen 2010 Belangrijkste aandachtspunten : minimaal 1/3 diepte van de borstkas. Tempo minimaal 100 per minuut Zeer sterke focus op minimale onderbreking van de reanimatie! Belangrijkste

Nadere informatie

15u25-16u25 Nieuwe evoluties met betrekking tot reanimatie. Wim De Buyser, zorgexpert BLS/ALS

15u25-16u25 Nieuwe evoluties met betrekking tot reanimatie. Wim De Buyser, zorgexpert BLS/ALS 15u25-16u25 Nieuwe evoluties met betrekking tot reanimatie Wim De Buyser, zorgexpert BLS/ALS 1 BLS 2015 Guidelines ACHTERGRONDINFORMATIE - Plots cardiaal arrest in Europa: 350.000-700.000 hartstilstanden

Nadere informatie

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Nederlandse richtlijnen. 20 januari 2016

Nederlandse richtlijnen. 20 januari 2016 ERC Guidelines 2015 R. de Vos Anesthesioloog MMT-arts (np) Medisch Manager Ambulancezorg Lid Wetenschappelijk raad NRR Bestuurslid Stichting Reanimatie Nederlandse richtlijnen 20 januari 2016 Veel veranderd?

Nadere informatie

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Wat is een acute hartritme stoornis?

Wat is een acute hartritme stoornis? AED bij de Terriërs Wat is een acute hartritme stoornis? Normale hartactie Acute hartritme stoornis: Chaotisch ritme (ventrikel fibrilleren) Probleem: Het hart pompt niet meer effectief, slachtoffer zakt

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator

Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator LEERDOELEN Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: Hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert. Hoe u borstcompressies en beademing

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Reanimatie bij hypothermie / verdrinking. Marlies Morsink SEH-arts KNMG Radboudumc

Reanimatie bij hypothermie / verdrinking. Marlies Morsink SEH-arts KNMG Radboudumc Reanimatie bij hypothermie / verdrinking Marlies Morsink SEH-arts KNMG Radboudumc Hypothermie Na expositie aan kou! Wanneer hypothermie? lichaamstemperatuur < 35 gr. C. Classificatie: Lichte hypothermie

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van volwassenen

Specialistische reanimatie van volwassenen Specialistische reanimatie van volwassenen Introductie Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de Guidelines van de European Resuscitation Council, gepubliceerd in december 2005, en bestemd voor de professionele

Nadere informatie

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM LET OP!!! Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM LEERDOELEN. Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren:

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM LEERDOELEN. Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Cardiopulmonale Reanimatie. Automatische Externe Defibrillator

Cardiopulmonale Reanimatie. Automatische Externe Defibrillator Basale Reanimatie voor Hulpverleners Cardiopulmonale Reanimatie met de Automatische Externe Defibrillator Leerdoelen Op het einde van deze cursus zal U in staat zijn: een bewusteloos slachtoffer te evalueren

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener Europese Reanimatieraad ACHTERGROND Er zijn ongeveer 700.000 hartstilstanden per jaar in Europa. Dit komt neer op 5 personen per uur in Nederland.

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van Volwassenen. Spreker: Reinier Waalewijn

Specialistische reanimatie van Volwassenen. Spreker: Reinier Waalewijn Specialistische reanimatie van Volwassenen Spreker: Reinier Waalewijn Wat is er veranderd? - Circulatiestilstand voorkomen - Specialistische reanimatie van volwassenen Circulatiestilstand voorkomen Meer

Nadere informatie

1. Zorg voor je eigen veiligheid, die van het slachtoffer en van de omstaanders

1. Zorg voor je eigen veiligheid, die van het slachtoffer en van de omstaanders Aanbevelingen van de Belgische Reanimatieraad (BRC) voor Cardiopulmonaire Reanimatie en Automatische Externe Defibrillatie, uitgevoerd door de eerste hulpverleners ter plaatse opgeleid in de technieken

Nadere informatie

Advanced Life Support

Advanced Life Support Advanced Life Support Dr. Lieven Vergote Urgentiearts ASZ-Aalst Definitie Behandeling van CRA met externe hulpmiddelen: monitor defibrillator, beademingsapparatuur, geneesmiddelen, 1 Cijfergegevens Europa

Nadere informatie

Basisreanimatie volwassenen. CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol

Basisreanimatie volwassenen. CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol Basisreanimatie volwassenen CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol Overlevingsketen is de basis voor Advanced Life Support en een goede en snel begonnen is doorslaggevend voor het succes van de ALS en

Nadere informatie

CardioPulmonale Resuscitatie: richtlijnen 2010

CardioPulmonale Resuscitatie: richtlijnen 2010 CardioPulmonale Resuscitatie: richtlijnen 2010 Ref. Circulation.2010 Nov 2;122(18suppl3) Inhoud: praktische samenvatting voor de co-assistenten 1. BLS: Basic Life Support 2. AED: automated external defibrillation

Nadere informatie

TOM SCHMITTE. Organisator ILS & ALS cursussen. Conflicts of interest. European & Belgian Resuscitation Council

TOM SCHMITTE. Organisator ILS & ALS cursussen. Conflicts of interest. European & Belgian Resuscitation Council Coördinator patiëntenzorg Spoedgevallen en PIT AZ H. Familie, Rumst Voorzitter werkgroep spoed en intensieve zorg NVKVV Adj. Nationaal Cursusdirecteur ILS TOM SCHMITTE Conflicts of interest Organisator

Nadere informatie

Opzet. Protocollen. en de praktijk. Casus 1. Bij aankomst Kenmerk De mens hebben nooit zelfde boek als ik gelezen Cpr vietnam

Opzet. Protocollen. en de praktijk. Casus 1. Bij aankomst Kenmerk De mens hebben nooit zelfde boek als ik gelezen Cpr vietnam Opzet Protocollen. en de praktijk Inleiding 3 casussen discussie Drs. Ronald de Vos Driekes van der Weert protocollen De mens Kenmerk Protocollen Eenduidig Structuur Vervangen mondeling commando Kenmerk

Nadere informatie

Even voorstellen.. Vraag. Vraag. Antwoord 9-4-2015. Welkom op het 12 e Reanimatie Congres

Even voorstellen.. Vraag. Vraag. Antwoord 9-4-2015. Welkom op het 12 e Reanimatie Congres Welkom op het 12 e Reanimatie Congres Driekes van der Weert en Wim Thies Even voorstellen.. Driekes van der Weert Nationale Cursusleider PBLS Ambulance verpleegkundige Wim Thies Nationale Cursusleider

Nadere informatie

DiaCamschaal 2016 Venticare Reanimatie Competitie 2016

DiaCamschaal 2016 Venticare Reanimatie Competitie 2016 DiaCamschaal 2016 Venticare Reanimatie Competitie 2016 Inleiding De Diacamschaal is een beoordelingsinstrument voor de Advanced Life Support (ALS) training en een initiatief van Venticare en in beginsel

Nadere informatie

Europese Reanimatieraad. Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior

Europese Reanimatieraad. Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior LEERDOELEN Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: Hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert. Hoe u hartmassage en

Nadere informatie

DiaCamschaal 2014. Nederlandse Reanimatie Competitie

DiaCamschaal 2014. Nederlandse Reanimatie Competitie DiaCamschaal 24 Nederlandse Reanimatie Competitie Venticare 24 Inleiding De Diacamschaal is een beoordelingsinstrument voor de Advanced Life Support (ALS) training en een initiatief van Venticare en in

Nadere informatie

Opleiding Reanimatie + AED bediener

Opleiding Reanimatie + AED bediener 1 Opleiding Reanimatie + AED bediener Opleiding Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie LEERDOELEN Op het einde van deze cursus zal je: een bewusteloos slachtoffer kunnen evalueren een hartmassage

Nadere informatie

Aanpak van cardiaal arrest

Aanpak van cardiaal arrest 6 Hoofdstuk Aanpak van cardiaal arrest Leerdoel In dit hoofdstuk leer je hoe de ritmes te herkennen die bij een cardiaal arrest optreden en hoe advanced life support uit te voeren 6.1 INLEIDING Een cardiaal

Nadere informatie

CPR CARDIOPULMONAIRE RESUSCITATIE

CPR CARDIOPULMONAIRE RESUSCITATIE CPR CARDIOPULMONAIRE RESUSCITATIE Inhoud CPR standaardschema: start hartmassage CPR uitzonderingsschema: start beademing Bewusteloos en normale ademhaling: stabiele zijligging De keten van overleven Herkennen

Nadere informatie

REANIMATIE VAN VOLWASSENEN DOOR DE HULPVERLENER- AMBULANCIER

REANIMATIE VAN VOLWASSENEN DOOR DE HULPVERLENER- AMBULANCIER REANIMATIE VAN VOLWASSENEN DOOR DE HULPVERLENER- AMBULANCIER Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen voor de reanimatie van volwassenen door de hulpverlener-ambulancier. Deze richtlijn is een integratie

Nadere informatie

Elektrolytstoornis tijdens ALS. samenstelling: Pim Keurlings, arts SEH

Elektrolytstoornis tijdens ALS. samenstelling: Pim Keurlings, arts SEH Elektrolytstoornis tijdens ALS samenstelling: Pim Keurlings, arts SEH Inhoudsopgave Doelstelling Context: 4 H s en 4 T s Kalium Hyperkaliëmie Hypokaliëmie Samenvatting Vragen/discussie Doelstelling Inzicht

Nadere informatie

Reanimatie Stabiele zijligging Toedienen zuurstof

Reanimatie Stabiele zijligging Toedienen zuurstof Nieuwe richtlijnen sinds 2010 Kobe Van Herwegen 1* Instructeur Reanimatie Stabiele zijligging Toedienen zuurstof E-mail: kobe.vh@gmail.com GSM: 0474/81 49 20 2 3 Probleemstelling Volgorde Veiligheid Hartstilstand

Nadere informatie

Opvang van circulatiestilstand

Opvang van circulatiestilstand 6 Hoofdstuk Opvang van circulatiestilstand Leerdoel In dit hoofdstuk leer je hoe de ritmes te herkennen die bij een cardiaal circulatiestilstand optreden en hoe advanced life support uit te voeren 6.1

Nadere informatie

Cardioverteren. Defibrilleren. Tachycardie

Cardioverteren. Defibrilleren. Tachycardie Cardioverteren Defibrilleren Reanimeren Cardioverteren Boezem en kamertachycardiëen zonder collaps Onder gecontroleerde omstandigheden Synchronisatie! (medicamenteuze/electrische methode) Defibrilleren

Nadere informatie

Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen

Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse

Nadere informatie

NRC-kinderen Beoordelingsschaal 2016

NRC-kinderen Beoordelingsschaal 2016 NRC-kinderen Beoordelingsschaal 016 Nederlandse Reanimatie Competitie Kinderen Venticare Experience 4-11-016 Werkplekmanagement punten behaalde 1 Werksituatie veiligheid Er moet expliciet danwel impliciet

Nadere informatie

Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie

Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie DOELSTELLINGEN Aan het einde van deze cursus moeten de deelnemers in staat zijn om te demonstreren: Hoe een bewusteloos slachtoffer te benaderen. Hoe

Nadere informatie

Doel van deze presentatie: het op peil houden van kennis en vaardigheden met betrekking tot de reanimatie en als voorbereiding op een competentietest.

Doel van deze presentatie: het op peil houden van kennis en vaardigheden met betrekking tot de reanimatie en als voorbereiding op een competentietest. Deze presentatie is voor personen die in het bezit zijn van een reanimatie diploma. Doel van deze presentatie: het op peil houden van kennis en vaardigheden met betrekking tot de reanimatie en als voorbereiding

Nadere informatie

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED. Voor een toekomst in de zorg!

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED. Voor een toekomst in de zorg! Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED Voor een toekomst in de zorg! LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van kinderen - met de basale reanimatie van kinderen door medische professionals

Specialistische reanimatie van kinderen - met de basale reanimatie van kinderen door medische professionals Specialistische reanimatie van kinderen - met de basale reanimatie van kinderen door medische professionals 68 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Dit hoofdstuk bevat de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Richtlijnen voor de Basale Reanimatie van kinderen

Hoofdstuk 5. Richtlijnen voor de Basale Reanimatie van kinderen Hoofdstuk 5. Richtlijnen voor de Basale Reanimatie van kinderen EEN BEWERKING VAN DE EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL GUIDELINES 2000 FOR BASIC PAEDIATRIC LIFE SUPPORT 1. Definities Jong kind: - Pasgeborene

Nadere informatie

Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening

Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse Reanimatie Raad Oktober

Nadere informatie

Toetsstation. Reanimatie zonder hulpmiddelen

Toetsstation. Reanimatie zonder hulpmiddelen Toetsstation Reanimatie zonder hulpmiddelen Alg lgeme mene gegevens Classificatiecode(s) K84, K69 Doelstelling Toetsen of de kandidaat in staat is op correcte wijze een reanimatie zonder hulp(middelen)

Nadere informatie

Nieuwe richtlijnen voor cardiopulmonale reanimatie 2010 bij volwassenen

Nieuwe richtlijnen voor cardiopulmonale reanimatie 2010 bij volwassenen Tijdschr. voor Geneeskunde, 67, nr. 14-15, 2011 doi: 10.2143/TVG.67.14-15.2001013 719 DE PRAKTIJK Nieuwe richtlijnen voor cardiopulmonale reanimatie 2010 bij volwassenen P. VAN BOXSTAEL 1, 4, B. VANTROYEN

Nadere informatie

Reanimatie van pasgeboren baby s

Reanimatie van pasgeboren baby s Reanimatie van pasgeboren baby s Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen reanimatie van pasgeboren baby's. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de uitgave van de European Resuscitation Council, gepubliceerd

Nadere informatie

ZO STIJF ALS EEN PLANK

ZO STIJF ALS EEN PLANK ZO STIJF ALS EEN PLANK Een casus vanuit de ambulancewereld 28 november 2010 C. Barendsen M. de le Lijs B. Huybrechts Ambulanceverpleegkundigen GGD Amsterdam 28 november 2010 2 ACHTERGROND INHOUD ABCDE

Nadere informatie

TOM SCHMITTE. European & Belgian Resuscitation Council

TOM SCHMITTE. European & Belgian Resuscitation Council Coördinator patiëntenzorg Spoedgevallen en PIT AZ H. Familie, Rumst Voorzitter werkgroep spoed en intensieve zorg NVKVV Adj. Nationaal Cursusdirecteur ILS TOM SCHMITTE Urgentiearts Dienst Spoedgevallen

Nadere informatie

12. 1. Aed met z'n twee

12. 1. Aed met z'n twee Aed met z'n twee 12. 1. Als er iemand is gestart met de reanimatie en er komt een AED bediener met een AED aan, blijf dan reanimeren. Een helper ontkleed de borstkas en instaleert de AED De ander gaat

Nadere informatie

Het bieden van hulp bij een ademhalingsof hartstilstand

Het bieden van hulp bij een ademhalingsof hartstilstand OPDRACHTFORMULIER Het bieden van hulp bij een ademhalingsof hartstilstand Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED LEERDOELEN Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: 1. Hoe u een bewusteloos kind benadert. 2. Hoe u borstcompressies en beademing uitvoert.

Nadere informatie

Basale reanimatie van kinderen door niet-zorgprofessionals

Basale reanimatie van kinderen door niet-zorgprofessionals Basale reanimatie van kinderen door niet-zorgprofessionals -Gebaseerd op de 2010 richtlijnen- Introductie Indien reanimatie van een kind nodig is, wordt aan hulpverleners zonder specifieke training in

Nadere informatie

Gebruik van mechanische thorax compressie apparatuur in ambulance hulpverlening en in het ziekenhuis. Advies van de Nederlandse Reanimatie Raad

Gebruik van mechanische thorax compressie apparatuur in ambulance hulpverlening en in het ziekenhuis. Advies van de Nederlandse Reanimatie Raad Gebruik van mechanische thorax compressie apparatuur in ambulance hulpverlening en in het ziekenhuis. Advies van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse Reanimatie Raad November 2014 Nederlandse Reanimatie

Nadere informatie

2. Veranderingen in de 2015 ERC richtlijnen van de reanimatie van volwassenen en het gebruik van de AED... 4. 3. Volgorde van handelen...

2. Veranderingen in de 2015 ERC richtlijnen van de reanimatie van volwassenen en het gebruik van de AED... 4. 3. Volgorde van handelen... Februari 2016 CONTENTS REANIMATIE VAN VOLWASSENEN DOOR DE HULPVERLENER- AMBULANCIER... 4 1. Introductie... 4 2. Veranderingen in de 2015 ERC richtlijnen van de reanimatie van volwassenen en het gebruik

Nadere informatie

KVK AVELGEM 01869. REANIMATIE en AED 2013-2015. Sportmedische begeleiding KVK Avelgem. Pascal D Haene

KVK AVELGEM 01869. REANIMATIE en AED 2013-2015. Sportmedische begeleiding KVK Avelgem. Pascal D Haene KVK AVELGEM 01869 REANIMATIE en AED Sportmedische begeleiding KVK Avelgem Pascal D Haene 2013-2015 D O O R N I K S E S T E E N W E G 2 2 6 8 5 8 0 A V E L G E M R E A N I M A T I E Reanimatie is het

Nadere informatie

Reader Basale & specialistische reanimatie voor volwassenen en kinderen

Reader Basale & specialistische reanimatie voor volwassenen en kinderen . Reader Basale & specialistische reanimatie voor volwassenen en kinderen Volgens de richtlijnen NRR 2010 Versie september 2012 Voorwoord Deze reader is een samenbundeling van de richtlijnen voor reanimatie

Nadere informatie

Matthijs Samyn Instructor BLS & AED Dienst 100 Brw Roeselare Verpleegkundige spoedgevallen Sint Jozefskliniek Izegem Docent EHBO

Matthijs Samyn Instructor BLS & AED Dienst 100 Brw Roeselare Verpleegkundige spoedgevallen Sint Jozefskliniek Izegem Docent EHBO Basic Life Support & AED Matthijs Samyn Instructor BLS & AED Dienst 100 Brw Roeselare Verpleegkundige spoedgevallen Sint Jozefskliniek Izegem Docent EHBO Center for Urgent Medical Assistance Ruddershove

Nadere informatie

1. WANNEER ELKE SECONDE TELT

1. WANNEER ELKE SECONDE TELT 1. WANNEER ELKE SECONDE TELT Basale reanimatie: beademing en hartmassage bij baby s en kinderen volgens de Richtlijnen 2006 van de Nederlandse Reanimatie Raad, de NRR 2. DE NORMALE SITUATIE Longen en ademhaling

Nadere informatie

Aan het eind van de cursus bent u in staat om: Basale reanimatie van volwassenen

Aan het eind van de cursus bent u in staat om: Basale reanimatie van volwassenen Leerdoelen: Aan het eind van de cursus bent u in staat om: Basale reanimatie van volwassenen Een bewusteloos slachtoffer op de juiste wijze te benaderen en te bepalen of er gereanimeerd moet worden. Op

Nadere informatie

Reanimatie in het ziekenhuis

Reanimatie in het ziekenhuis Reanimatie in het ziekenhuis 1. Preventie van cardiaal arrest 2. Basic Life Support 3. Advanced Life Support 4. Behandeling peri-arrest aritmie 5. CPR bij zwangerschap 6. CPR bij anafylaxis 7. CPR bij

Nadere informatie

A, B, C of run away? LVIZ symposium 17 april 2015 Drs. Monique Engel - Kinderarts-intensivist

A, B, C of run away? LVIZ symposium 17 april 2015 Drs. Monique Engel - Kinderarts-intensivist A, B, C of run away? LVIZ symposium 17 april 2015 Drs. Monique Engel - Kinderarts-intensivist Circulatiestilstand bij kinderen Etiologie/Pathofysiologie Vochtverlies Redistributie Toegenomen ademarbeid

Nadere informatie

Reanimatie van pasgeborenen

Reanimatie van pasgeborenen Reanimatie van pasgeborenen 88 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie De richtlijn voor reanimatie van pasgeborenen is bedoeld voor het kind direct na de geboorte, ook wel omschreven

Nadere informatie

outcome kinderreanimaties. kinderreanimaties buiten het ziekenhuis. kinderreanimaties buiten het ziekenhuis

outcome kinderreanimaties. kinderreanimaties buiten het ziekenhuis. kinderreanimaties buiten het ziekenhuis Ontwikkelingen in de outcome van Joke Kieboom kinderarts-intensivist UMC / Beatrix kinderziekenhuis Groningen outcome reanimaties ALS BLS reanimaties binnen het ziekenhuis e-cpr conclusies in westerse

Nadere informatie

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Dag van de Trainer 13 december 2014

Dag van de Trainer 13 december 2014 Dag van de Trainer 13 december 2014 Topsporthal - Gent Reanimatie en gebruik van AED: een boeiende aanpak voor docenten 'Veilig Sporten'! Werner Van Assche Kristel Crombez DSKO s Redden Doel Veilig Sporten

Nadere informatie

Initiatie REANIMATIE

Initiatie REANIMATIE Initiatie REANIMATIE Instructeur: Hermans Peter DE VITALE FUNCTIES Bewustzijn Ademhaling Bloedsomloop 21 1 CONTROLE VAN DE VITALE FUNCTIES 1 CONTROLE BEWUSTZIJN Aanspreken HOE? Zacht schudden aan beide

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE ERC-GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010

SAMENVATTING NIEUWE ERC-GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 SAMENVATTING NIEUWE ERC-GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Ref: Resuscitation (2010) Prof Dr. S. H-Idrissi 1 1. INLEIDING De Europese richtlijnen

Nadere informatie

Basale reanimatie van volwassenen

Basale reanimatie van volwassenen Basale reanimatie van volwassenen Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen basale reanimatie van volwassenen voor de enkele hulpverlener, buiten het ziekenhuis. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Spelregels; A = Groen B = Rood Heeft u het antwoord fout, dan neemt u weer plaats op uw stoel!!

Spelregels; A = Groen B = Rood Heeft u het antwoord fout, dan neemt u weer plaats op uw stoel!! Spelregels; A = Groen B = Rood Heeft u het antwoord fout, dan neemt u weer plaats op uw stoel!! Oefenvraag 1. Op het ECG zijn de verschillende fasen van de hartslag te zien. Ze worden benoemd met de letters

Nadere informatie

Basale reanimatie van kinderen

Basale reanimatie van kinderen Basale reanimatie van kinderen Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen basale reanimatie van kinderen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de uitgave van de European Resuscitation Council, gepubliceerd

Nadere informatie

Basale reanima+e van volwassenen

Basale reanima+e van volwassenen Basale reanima+e van volwassenen Veranderingen in de richtlijnen Bel 112 bij voorkeur met de mobiele telefoon Borstcompressies van goede kwaliteit worden minimaal onderbroken Borstcompressies dienen 5

Nadere informatie

Algemene informatie voor patiënten met Osteogenesis Imperfecta over hartreanimatie.

Algemene informatie voor patiënten met Osteogenesis Imperfecta over hartreanimatie. Algemene informatie voor patiënten met Osteogenesis Imperfecta over hartreanimatie. Prof. Dr. Gerard A. Rongen, mei 2017 Inleiding. Tegenwoordig wordt, volgens kwaliteitsrichtlijnen voor ziekenhuizen,

Nadere informatie

Alleen geldig op printdatum

Alleen geldig op printdatum 1. DOEL Het doel van het proces reanimeren is volgens protocol uitvoeren van reanimaties in het ziekenhuis en het waarborgen van de kwaliteit van de reanimaties. Toepassingsgebied Specialisten, arts-assistenten

Nadere informatie

Reanimatie van de pasgeborene

Reanimatie van de pasgeborene Reanimatie van de pasgeborene Anne Debeer, neonatale intensieve zorgen, UZ Leuven Katleen Plaskie, neonatale intensieve zorgen, St Augustinus Wilrijk Luc Cornette, neonatale intensieve zorgen, AZ St-Jan

Nadere informatie

Start / Introductie HARTELIJK WELKOM

Start / Introductie HARTELIJK WELKOM Start / Introductie HARTELIJK WELKOM Mijn naam is: Rob Philips BIJ DEZE INFORMATIE OVER HET BELANG VAN REANIMATIE 1 Reanimatie, wat verstaat men daaronder Om met de deur in huis te vallen Wat verstaat

Nadere informatie

Basale reanimatie van volwassenen

Basale reanimatie van volwassenen Basale reanimatie van volwassenen 14 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen basale reanimatie van volwassenen voor een hulpverlener, buiten

Nadere informatie

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Een AED redt levens Martien van Gorp Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Over Vivon Jarenlange expertise Merkonafhankelijk ISO 9001:2008 gecertificeerd Samenwerking met o.a. Nederlandse Hartstichting

Nadere informatie

CPR-richtlijnen 2005. Werkgroep Limburg: FOD, MUG s (Hasselt, St.-Truiden, Genk, Tongeren, e.a.), Kruisverenigingen, PLOT

CPR-richtlijnen 2005. Werkgroep Limburg: FOD, MUG s (Hasselt, St.-Truiden, Genk, Tongeren, e.a.), Kruisverenigingen, PLOT CPR-richtlijnen 2005 Werkgroep Limburg: FOD, MUG s (Hasselt, St.-Truiden, Genk, Tongeren, e.a.), Kruisverenigingen, PLOT ILCOR ERC BRR werkgroep Limburg new guidelines? => éénvoudiger => ruimer wetenschappelijke

Nadere informatie

3/12/2013. Zijn de basale reanimatie richtlijnen voor volwassenen haalbaar voor niet professionals? BLS richtlijnen. Borstcompressies.

3/12/2013. Zijn de basale reanimatie richtlijnen voor volwassenen haalbaar voor niet professionals? BLS richtlijnen. Borstcompressies. Zijn de basale reanimatie richtlijnen voor volwassenen haalbaar voor niet professionals? Steffie Beesems afdeling Cardiologie Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam 6 maart 2013 Compressies

Nadere informatie

BLS ers redden LEVENS!

BLS ers redden LEVENS! BLS ers redden LEVENS! maar, instructeurs verdienen de credits.of Even voorstellen.. Jan Bosch werkzaam bij de RAD Hollands-Midden ambulanceverpleegkundige / projectleider sinds 2005 observaties bij pre-klinische

Nadere informatie

Waarom koelen na out of hospital reanimatie? Klinische les IC-verpleegkundigen 1 december 2006 Intensive Care Laurentius ziekenhuis, Roermond

Waarom koelen na out of hospital reanimatie? Klinische les IC-verpleegkundigen 1 december 2006 Intensive Care Laurentius ziekenhuis, Roermond Waarom koelen na out of hospital reanimatie? Marlous Steeghs,, keuze co-assistent Klinische les IC-verpleegkundigen 1 december 2006 Intensive Care Laurentius ziekenhuis, Roermond Inleiding Cardiac arrest

Nadere informatie

Glucose regulatie bij volwassen IC en MC-patiënten bij continue toediening van voeding

Glucose regulatie bij volwassen IC en MC-patiënten bij continue toediening van voeding regulatie bij volwassen IC en MC-patiënten bij continue toediening van voeding Doel: Bereiken en handhaven van een glucose waarde tussen 4,4 6,1 mmol/l Indicaties: - Patiënten met Diabetes Mellitus - Patiënten

Nadere informatie

Even voorstellen.. Statistieken in Noord Nederland. Vragen. Meet the Expert Kinder ALS. 12 e Reanimatie Congres 18-3-2015

Even voorstellen.. Statistieken in Noord Nederland. Vragen. Meet the Expert Kinder ALS. 12 e Reanimatie Congres 18-3-2015 Meet the Expert Kinder ALS 12 e Reanimatie Congres Even voorstellen.. Joke Kieboom Kinderintensivist UMCG Lid WR NRR Wim Thies Nationale Cursusleider EPLS (voorheen PBLS) Cursusleider PHPLS en PLS Nigel

Nadere informatie

BASALE REANIMATIE VAN VOLWASSENEN

BASALE REANIMATIE VAN VOLWASSENEN BASALE REANIMATIE VAN VOLWASSENEN Richtlijnen 2010 Tekst opgesteld voor Domus Medica 26/11/2011 Dr. Walter Renier BASALE REANIMATIE VAN VOLWASSENEN Richtlijnen 2010 Tekst opgesteld voor Domus Medica 26/11/2011

Nadere informatie

Post-cardiac arrest syndroom

Post-cardiac arrest syndroom Post-cardiac arrest syndroom Medisch Centrum Leeuwarden Dr. M.A. Kuiper FCCP FCCM Neuroloog-Intensivist Medisch Centrum Leeuwarden Uitkomsten van reanimaties Wereldwijd wordt gerapporteerd dat maar 5-10%

Nadere informatie

Aangepast Programma scholingsavond

Aangepast Programma scholingsavond Aangepast Programma scholingsavond 19.00 19.05 Opening en inleiding door de avondvoorzitter Dr. Nico Hoogerwerf, anesthesioloog Radboudumc, medisch leider MMT 19.05 19.15 Casus ter introductie Drs. Joost

Nadere informatie

Doel. Definities. Indicatie. Werkwijze/beslisboom. Uniforme opvang van de trauma patiënt op de Intensive care

Doel. Definities. Indicatie. Werkwijze/beslisboom. Uniforme opvang van de trauma patiënt op de Intensive care Doel Uniforme opvang van de trauma patiënt op de Intensive care Definities Het protocol begint met hetgeen de patiënt het meest bedreigd (treat first what kills first). Treft men tijdens de opvang een

Nadere informatie

Het uitvoeren van mechanische externe hartmassage bij volwassen patiënten met een acute circulatiestilstand.

Het uitvoeren van mechanische externe hartmassage bij volwassen patiënten met een acute circulatiestilstand. Titel: Versie: 4 Lucas 2 etern hartmassage systeem Algemeen Publicatiedatum: 22-10-2012 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: Nieuw apparaat Lucas 2. Overigen Auteur: Helwegen, Roos Document ID (autonummer):

Nadere informatie

Do s and Don ts bij de acute opvang van een prematuur. Odile Frauenfelder MA-ANP Verpleegkundig Specialist Neonatologie

Do s and Don ts bij de acute opvang van een prematuur. Odile Frauenfelder MA-ANP Verpleegkundig Specialist Neonatologie Do s and Don ts bij de acute opvang van een prematuur Odile Frauenfelder MA-ANP Verpleegkundig Specialist Neonatologie Wat kunt u verwachten Verschillen tussen term en preterm Consequenties voor de opvang

Nadere informatie

De organisatie van de reanimatie van volwassenen, kinderen en pasgeborenen in het ziekenhuis Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad

De organisatie van de reanimatie van volwassenen, kinderen en pasgeborenen in het ziekenhuis Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad De organisatie van de reanimatie van volwassenen, kinderen en pasgeborenen in het ziekenhuis Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse Reanimatie Raad September 2014 Nederlandse Reanimatie

Nadere informatie

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van:

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van: DISCLAIMER Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan beroepskaders, -normen, standpunten en richtlijnen. Protocollen worden lokaal/plaatselijk vastgesteld, rekening houdend met de typische

Nadere informatie