Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2 Inhoud Inleiding 3 CRASH 5 Theorie (e-learning) 6 Praktijk 7 Kosten 9 Het Reanimatiebewijs 10 Samenwerking ROC Mondriaan 11 Partners 14 Oók meedoen? 15 Contact 16 2

3 Inleiding Elke week worden zo n 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Dat zijn bijna slachtoffers per jaar. Slechts 23 procent daarvan is op dit moment succesvol. Jong, oud, man of vrouw, autochtoon of allochtoon, het kan iedereen gebeuren. Thuis, op t werk, tijdens t sporten, op school of op straat. Bij een hartstilstand geldt, dat elke seconde telt! Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op overleven. Direct handelen is daarom van levensbelang. De overlevingskans van slachtoffers kan sterk worden vergroot (tot wel 70 procent!) als omstanders binnen 6 minuten: 112 bellen, reanimeren (hartmassage en beademing geven) en defibrilleren met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Een defibrillator is nodig om het verstoorde hartritme te herstellen, waardoor het hart weer bloed door het lichaam kan pompen. Met een AED kun je iemands hart een elektrische schok geven en zo weer op gang krijgen. Het aantal mensen dat overlijdt aan een fatale hartstilstand is de afgelopen jaren spectaculair gedaald, zo blijkt uit onderzoek. Vijftien jaar geleden overleefde krap één op de tien mensen een hartstilstand. Nu is dat al bijna één op de vier! En het kan zeker nog veel beter! De kans op overleving is deels toegenomen, doordat er ook steeds vaker AED s buiten op straat hangen in bijvoorbeeld winkelgebieden, op bedrijfsterreinen en in woonwijken. Deze AED s zijn daardoor ook buiten kantooruren en na sluitingstijd van winkels en horeca, beschikbaar voor omwonenden en passanten. Vaak zijn omstanders al bezig met reanimeren als de ambulance arriveert. Veel politie- en brandweervoertuigen hebben heden ten dage een AED aan boord. De politie heeft namelijk veelal kortere aanrijtijden dan de ambulance en is daarom vaak als eerste professionele hulpdienst bij een onwelwording ter plaatse. 3

4 Een andere verklaring voor het feit dat op een hartstilstand minder vaak als voorheen de dood volgt, is dat de behandelmethode in ziekenhuizen sterk is verbeterd. Mensen die na een harttrauma bewusteloos binnen worden gebracht, worden tegenwoordig tot 24 uur gekoeld om hersenschade te beperken. Ook worden slachtoffers vaak meteen gedotterd als dat nodig is. Zeven op de tien hartstilstanden gebeuren nog altijd thuis. Daarom zouden AED s eigenlijk letterlijk bij mensen in de straat moeten komen te hangen. Het plaatsen van apparaten is echter nog niet voldoende. Er moeten ook genoeg mensen zijn die ze kunnen bedienen! Uiteindelijk kan waarschijnlijk de helft van alle hartstilstanddoden in Nederland worden voorkomen als verspreid over Nederland nog vier keer zoveel AED s worden opgehangen als nu het geval is! En er natuurlijk zoveel mogelijk mensen in Nederland leren reanimeren en omgaan met een AED. A M B I T I E De Nederlandse Reanimatiestichting (www.reanimatiestichting.nl) is een landelijk initiatief en heeft de ambitie om héél Nederland hartveilig te maken! Iemands leven redden is wellicht het meest sociale, dat een mens voor een ander kan doen! De Reanimatiestichting vindt dat alle Nederlandse jongeren moeten leren reanimeren! Deze kennis en vaardigheid biedt de jeugd de kans om iets extra s te betekenen voor de maatschappij, om eigen verantwoordelijkheid te dragen, respect te hebben voor elkaar en te zorgen voor anderen in de samenleving! 4

5 CRASH Studenten werken tijdens hun studie veelal in dienstverlenende beroepen, komen bij sportverenigingen en verkeren in het uitgaanscircuit. Kortom, zij staan vol in het leven en komen in contact met veel mensen. De Reanimatiestichting is daarom het project CRASH - Studenten leren reanimeren gestart. CRASH is een bekende term uit de medische wereld. Zo kennen we in een ziekenhuis bijvoorbeeld het CRASH-team en de CRASH-car, die worden ingezet bij een reanimatie als gevolg van een hartstilstand. CRASH staat als projectnaam voor: een Cursus Reanimeren voor Alle Studenten in Holland. De Reanimatiestichting wil met het unieke opleidingsproject CRASH zoveel mogelijk jongeren vanaf 16 jaar trainen in reanimatie en AED-gebruik. En zo het aantal burgerhulpverleners in Nederland sterk vergroten. De cursus Basic Life Support (BLS) en de bediening van de AED moet onderdeel worden van elke MBO- en HBO-opleiding in Nederland. Het aantal Nederlandse studenten dat dan uiteindelijk jaarlijks leert reanimeren komt daarmee, met zo n in het MBO en in het HBO, op ruim ! Het project richt zich in eerste instantie op het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Deze doelgroep zal in een later stadium worden uitgebreid naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Reanimatiecursus De blended learning reanimatiecursus CRASH bestaat uit totaal zes lesuren per jaar. Hiervan zijn er één bestemd voor een introductieles, drie voor het theoriegedeelte (e-learning) en twee voor de praktische vaardigheidstraining en de eindtoets. De reanimatielessen passen volgens de Reanimatiestichting prima in het studievak Burgerschap (LB), maar het staat de school natuurlijk geheel vrij om CRASH elders in het onderwijsprogramma onder te brengen. De cursus is in samenwerking met en geheel conform de richtlijnen van de De Nederlandse Reanimatie Raad (www.reanimatieraad.nl) opgezet. CRASH is erkend door de NRR en de Europese Reanimatie Raad (ERC). 5

6 Theorie (e-learning) De Reanimatiestichting biedt voor de invulling van de theorie (3 lesuren) een speciaal educatief digitaal leer-product aan. De onderwijsinstelling kan deze e-training inpassen in het lesprogramma van de studenten. De in de markt zeer bekende en ruim beproefde e-training Basale Reanimatie en AED - Volwassenen van Doczero (www.doczero.nl), een internationaal toonaangevende producent van e-learningen uit het Noord-Brabantse Uden, is verwerkt tot een speciale studentenversie. Teksten, illustraties, simulaties en (bewegend) beeldmateriaal (foto s, video s, enz.) zijn aangepast op deze specifieke doelgroep. ROC Mondriaan te Den Haag was setting voor de nieuwe BLS/AED module en studenten en docenten hebben aan de productie van de e-training meegewerkt. De Reanimatiestichting heeft een exclusieve licentie verkregen op de e-training en daar-mee het alleenrecht van verspreiding in Nederland. De e-training is getoetst aan en aangepast op de nieuwste eisen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) op het gebied van e-learning. Bestellen e-learning De onderwijsinstelling bestelt de e-learning licenties voor haar studenten rechtstreeks bij producent Doczero. Helpdesk Binnen de onderwijsinstelling wordt tijdens schooluren een 1e lijns-helpdesk voor de e-learning ingericht. Bij Doczero is tijdens kantooruren een 2de lijnsondersteuning via en telefoon beschikbaar. Theoriebewijs De school wordt in staat gesteld om de individuele vorderingen per student op afstand te monitoren. Het Theoriebewijs wordt automatisch verstrekt aan studenten die de e-learning met goed gevolg hebben afgerond. Na het behalen van het theoriecertificaat krijgen de studenten een persoonlijke oproep voor de praktijkinstructie en de eindtoets (2 lesuren). De praktijkinstructie wordt altijd gegeven en de eindtoets afgenomen door een NRR-erkende instructeur. Het streven is om de praktijkinstructie en de eindtoets zo spoedig mogelijk (liefst binnen 6 weken) te laten volgen op het behalen van de theorie. 6

7 Praktijk De onderwijsinstelling is zelf verantwoordelijk voor de in house organisatie van de vaardigheidstraining en de eindtoets (2 lesuren) van de reanimatiecursus CRASH en zal hiervoor haar locatie(s) en ondersteunende medewerkers beschikbaar stellen en passende faciliteiten bieden. Daarbij valt te denken aan het beschikbaar stellen van toezichthoudende docenten, lokalen, praktijk- c.q. examenruimten en instructiemiddelen, alsmede aan het verzorgen van de opvang van leerlingen (inschrijving, administratie en verwijzing) en instructeurs (kleedruimte, koffie/thee en lunch). Het praktijkdeel vindt plaats in een ruimte van aanzienlijke omvang binnen de eigen onderwijsinstelling, zoals een aula of gymzaal. Per dag kunnen hier maximaal 240 cursisten worden getoetst. Er zijn op één dag 6 praktijkuren; in de tijdsbestekken van ca tot uur en van ca tot uur. Eén instructeur geeft aan 6 cursisten tegelijk in anderhalf uur tijd de praktijktraining en neemt de eindtoetsing af. De rekensom is eenvoudig en als volgt: per anderhalf uur doen 60 studenten tegelijk praktijk. Dat zijn dus 60 cursisten per anderhalf uur x 4 sessies per dag = 240 cursisten per dag per locatie. Hiervoor zijn per dag 10 NRR-gecertificeerde instructeurs benodigd en qua instructiemiddelen: 20 reanimatiepoppen en 20 AED-trainers (trainingsapparaten). Uiteraard kan iedere school zelf het tempo van de praktijktrainingen en het aantal cursisten per sessie bepalen. Keuze Het praktijkdeel van de cursus wordt altijd gegeven door NRR-gecertificeerde instructeurs. De onderwijsinstelling heeft echter de vrije keuze om voor de praktijktraining eigen reanimatie-instructeurs in te zetten óf deze extern in te huren! Een combinatie van beiden is ook mogelijk. Eigen instructeurs Als straks alle ruim MBO-studenten in Nederland gaan deelnemen aan CRASH wat natuurlijk de ultieme doelstelling is - zullen er vele duizenden instructeurs (extra) nodig zijn. Véél meer in ieder geval, dan de paar duizend die er nu in ons land beschikbaar zijn. Eigen docenten worden instructeur Voorheen konden vrijwel alleen personen met een (medische) BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) worden opgeleid tot instructeur. Door de recente verruiming van de toelatingseisen door de NRR, kunnen nu ook vakdocenten zonder BIG-registratie reanimatie-instructeur worden. De Reanimatiestichting biedt een nieuwe compacte en betaalbare cursus voor docenten aan. Zij heeft daartoe door Doczero een speciaal e-learningpakket laten ontwikkelen. Om instructeur te kunnen worden, moet een docent beschikken over een eerste- of tweedegraads onderwijsbevoegdheid. En een goede fysieke gezondheid hebben. De docent moet eerst de reanimatiecursus BLS/AED Hulpverlener voor Studenten behalen. Daarna volgt de e-learning voor Docenten en een verkorte praktijktraining in de eigen school van maximaal één dag. 7

8 Externe instructeurs Er zijn in Nederland zo n door de NRR erkende instructeurs werkzaam. De Reanimatiestichting werkt in het project CRASH uitsluitend samen met gekwalificeerde instructeurs M/V, die op afroep reanimatietraining verzorgen op mbo-scholen in héél Nederland. Er is in deze samenwerking met nadruk géén enkele sprake van een dienstverband, in welke vorm dan ook! De instructeur dient daarom altijd in het bezit te zijn van een geldige VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Een instructeur, die op een school wordt ingezet, dient wettelijk van onbesproken gedrag te zijn. Vandaar dat hij of zij altijd vooraf een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) moet kunnen overleggen. De Reanimatiestichting heeft daarom voor de organisatie van het praktijkdeel de hulp van Randstad Nederland (www.randstad.nl) ingeroepen. Zij moeten ervoor zorgen; dat gekwalificeerde instructeurs op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Randstad beschikt over een geavanceerd planningssysteem, dat grote groepen met gelijke profielen kan verwerken. In het onderwijs heeft Randstad al ruime ervaring met het roosteren van surveillanten voor het MBO en Voortgezet Onderwijs (VO). Randstad beschikt over een uitgebreide expertise en heeft een uitgebreid netwerk van uitzendbureaus in Nederland. Indien de onderwijsinstelling kiest voor de inzet van externe instructeurs, dan kan Randstad Nederland de planning verzorgen. Randstad zal i.s.m. de NRR de erkende instructeurs werven en selecteren. Daarnaast zullen zij de facturatie en betaling van de instructeurs verzorgen, inclusief het verkrijgen van de vereiste VAR- en VOG-verklaringen. Alle zorgen worden hiermee de onderwijsinstelling uit handen genomen. 8

9 Kosten Uitgangspunt voor de Reanimatiestichting bij de ontwikkeling van CRASH was, dat de cursus voor de school betaalbaar moet zijn. In de markt kost een officiële reanimatiecursus al gauw tussen de 75 en 150 euro per persoon. De cursus CRASH is geheel low cost opgezet en kan daardoor worden aangeboden voor een totaalprijs vanaf slechts 10 euro (excl. BTW) per student! De vaste (licentie)kosten voor het theoriedeel (e-learning) van de reanimatiecursus bedragen, inclusief de kosten voor het Reanimatiebewijs, voor de onderwijsinstelling: 10,00 (excl. BTW) per student per jaar. Als externe instructeurs worden ingezet, bedraagt de prijs voor het praktijkdeel bij 240 cursisten per trainingsdag 15,00 (excl. BTW) per student. Indien de onderwijsinstelling voor het praktijkdeel gebruik maakt van eigen instructeurs, dan zullen de kosten voor het praktijkdeel naar evenredigheid afnemen. Instructiemiddelen De onderwijsinstelling moet zelf en voor eigen rekening zorgdragen voor de benodigde instructiemiddelen, zoals reanimatiepoppen en AED-trainers. De Reanimatiestichting kan indien gewenst ook adviseren en bemiddelen bij aankoop van materialen en apparatuur. Met Vivon Nederland (www.vivon.nl), de grootste AED-leverancier van Nederland, is hiertoe een mantelovereenkomst gesloten. De instructiemiddelen kunnen daardoor door de onderwijsinstellingen tegen speciale, zeer aantrekkelijke (prijs)voorwaarden worden aangekocht. 9

10 Het Reanimatiebewijs De Reanimatiestichting geeft een eigen certificaat uit. Alle cursisten die met goed gevolg de reanimatiecursus BLS/AED voor Studenten afleggen, ontvangen het officiële Reanimatiebewijs (www.reanimatiebewijs.nl). Het Reanimatiebewijs is één studiejaar geldig en wordt erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de European Resuscitation Council (ERC). AED-alarmering Alle cursisten worden na het behalen van de opleiding uitgenodigd om zich aan te melden als Burgerhulpverlener bij een landelijk alarmeringssysteem. Een sms-systeem waarmee hulpdiensten mensen met een reanimatiediploma waarschuwen, als iemand in hun nabije omgeving een hartstilstand krijgt. Aanmelding geschiedt altijd op vrijwillige basis! Studenten zullen ook na hun studietijd actief worden benaderd om hun reanimatievaardigheden te onder- c.q. behouden. Trauma-opvang studenten na een reanimatie Aan studenten die onverhoopt betrokken raken bij een reanimatie, wordt geadviseerd om zo snel mogelijk na afloop contact op te nemen met de eigen school. Bij de onderwijsinstelling staan schoolmaatschappelijk werkers klaar om de noodzakelijke opvang te verlenen. De Reanimatiestichting biedt in dit kader in nauwe samenwerking met Huub Buijssen van Buijssen Training en Educatie (www.traumaopvang.com), een spoedcursus traumaopvang na reanimaties (door studenten) aan. De heer Buijssen is in Nederland dé deskundige op het gebied van trauma-opvang en heeft diverse boeken over dit onderwerp geschreven. 10

11 Samenwerking ROC Mondriaan De Reanimatiestichting heeft een unieke samenwerkingsovereenkomst gesloten met ROC Mondriaan (www.rocmondriaan.nl). ROC Mondriaan in Den Haag is een toonaangevend en omvangrijk Regionaal Opleidingen Centrum in de regio Haaglanden en behoort tot de vijf grootste ROC s van Nederland. De onderwijsinstelling verzorgt o.a. middelbaar beroepsonderwijs en bevordert de arbeidsmarkt- en/of maatschappelijke participatie van studenten. Er leren circa studenten en werken ongeveer medewerkers. Het onderwijs is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. ROC Mondriaan heeft mbo-opleidingen op vier niveaus, die qua duur uiteen lopen van een half tot vier jaar. ROC Mondriaan heeft opleidingen in de sectoren Zorg en Welzijn, Techniek en Economie. Harry de Bruijn, Lid College van Bestuur van ROC Mondriaan (links) en Jacques van Doezum, Directeur Nederlandse Reanimatiestichting, ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor CRASH. ROC Mondriaan onderschrijft als eerste ROC in Nederland het streven van de Nederlandse Reanimatiestichting om zoveel mogelijk studenten te leren reanimeren en heeft daarom de ambitie uitgesproken om de cursus CRASH onderdeel te maken van het vak Burgerschap. 11

12 Kick-off CRASH Donderdag 1 november 2012 vond de officiële kick-off van CRASH plaats. In de middag werd in Den Haag een grote landelijke startmanifestatie worden gehouden. ROC Mondriaan was gastheer van deze feestelijke bijeenkomst, waarvoor de media, vertegenwoordigers van diverse ministeries, organisaties en instellingen alsmede ook de andere ROC s in Nederland waren uitgenodigd. Uit handen van oud-speler en trainer van ADO Den Haag Lex Schoenmaker, ontvingen de eerste 55 geslaagde eerstejaarstudenten hun Reanimatiebewijs. Pilotproject De Reanimatiestichting en ROC Mondriaan hebben gezamenlijk een pilot uitgevoerd van het project CRASH. Dit gebeurde met eerstejaarsstudenten uit de leerweg BOL. Ingaande het schooljaar 2013/2014 wordt aan alle ca eerstejaarsstudenten de gelegenheid geboden om het officiële Reanimatiebewijs van de Nederlandse Reanimatiestichting te behalen. Het streven is om zo spoedig mogelijk alle ruim mbo-studenten van ROC Mondriaan (dus niet alleen de eerstejaars), jaarlijks een (herhalings)cursus BLS/AED Hulpverlener Studenten te laten volgen. Dagpresentator en Ambassadeur voor de Hartveiligheid Roelof Hemmen. Geslaagde eerstejaarsstudenten van ROC Mondriaan ontvangen hun Reanimatiebewijs uit handen van de bekende oud-speler en -trainer van ADO Den Haag Lex Schoenmaker tijdens de feestelijke kick-off van CRASH. Ook de voetballers Giovanni Korte (uiterst links) en Tom Broekhuizen krijgen hun diploma. 12

13 Landelijke uitrol Uit de evaluatie van het pilotproject bij ROC Mondriaan komen erg leuke bevindingen naar voren. Studenten, zowel van Nederlandse als buitenlandse afkomst, zijn allemaal dolenthousiast. Ook docenten en onderwijsmanagers zijn positief. Enkele van hun reacties: Goed project, erg student en docent vriendelijk Leuke training, de aftrap op 1 november was een feestje voor de studenten... Hartstikke leuk, goed aanvulling op het reguliere lesprogramma Uitdagend project, met leuk resultaat Super, dat zij vlak na aanvang van hun studie al naar huis gaan met een echt diploma Van een ongemotiveerde student naar een trotse diplomabezitter De MBO Raad in Woerden (www.mboraad.nl) en MBO Diensten (www.mbodiensten.nl), de uitvoerende organisatie van de MBO Raad, zijn nauw betrokken bij CRASH en ondersteunen de Reanimatiestichting bij de uitrol van het project. Zie ook: Met de in het pilotproject opgedane ervaringen wordt CRASH sinds januari 2013 gepresenteerd aan de andere ROC s (ROC = Regionaal Opleidingen Centrum) en AOC s (Agrarisch) in Nederland. 13

14 Partners De Reanimatiestichting werkt in CRASH met diverse partijen. Vele grote en kleine bedrijven en organisaties hebben zich inmiddels gecommitteerd aan het project. De stichting is in gesprek met VNO NCW. Doczero, Randstad, de MBO Raad, MBO Diensten, Vivon en Buijssen zijn al genoemd. In willekeurige volgorde noemen we er kort nog een paar: Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) Het project NVVC!Connect (www.nvvcconnect.nl) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie NVVC (www.nvvc.nl). Cardiologen uit verschillende regio's geven samen met huisartsen en ambulancediensten een eigen invulling aan het project om op die manier de totale hartzorg rondom de patiënt perfect geregeld te hebben. De Reanimatiestichting sluit aan bij NVVC!Connect. De NVVC promoot het project CRASH op verschillende manieren. CRASH is dit jaar op zondag 1 september het goede doel van het Benefietconcert der Nederlandse Cardiologie (www.concertcardiologie.nl) Multi-Post Services Multi-Post (www.multipost.com) uit Dordrecht is een toonaangevend leverancier van gepersonaliseerde plastic cards en verzorgt ondersteunde diensten zoals kaart- en voorraadbeheer. Zij verzorgen voor de Reanimatiestichting de productie van de officiële Reanimatiebewijzen. eredivisieclubs. Gezien de geregeld voorkomende hartproblemen van voetballers sluit de reanimatiecursus CRASH volgens de clubs goed aan bij de realiteit. De spelers zijn vaak een voorbeeld en vormen zelfs een rolmodel voor jongeren. ADO Den Haag ADO Den Haag (www.adodenhaag.nl) sloot zich als eerste eredivisieclub meteen aan bij de pilot van CRASH. De hele selectie en de technische staf volgden met succes de reanimatiecursus. De spelers, trainers en stafleden voelen zich nu goed voorbereid mocht er ooit iets op het veld of in hun privéleven gebeuren. De reanimatiecursus past ook naadloos in de ambities van Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij (www.adodenhaagindemaatschappij.nl). Stichting Meer dan Voetbal De Reanimatiestichting werkt sinds kort samen met de landelijke Stichting Meer dan Voetbal (www.meerdanvoetbal.nl). De Nederlandse Betaald Voetbal Organisaties (BVO) verrichten al vele jaren een veelheid aan sociaal maatschappelijke activiteiten. Meer dan Voetbal is er om deze op landelijk niveau goed te borgen en af te stemmen. De bedoeling is om vanuit het project CRASH onderwijsinstellingen op regionaal niveau te koppelen met de dichtstbijzijnde eerste- en 14

15 Oók meedoen? De Reanimatiestichting heeft voor het project CRASH een speciale community website/portal ontwikkeld: reanimatiebewijs.nl De site bevat voor studenten, docenten, onderwijsinstellingen en instructeurs veel leuke en interessante informatie over het project CRASH en over reanimeren en AED-gebruik in t algemeen. Op het gebied van social media worden speciale toepassingen ingezet. Interesse in CRASH? Heeft uw onderwijsinstelling belangstelling voor deelname aan CRASH? Vul dan het formulier in op de site: of neem vrijblijvend contact op met mw. Anita de Moor, projectcoördinator CRASH bij MBO Diensten in Woerden. Dan kan via telefoonnummer: of Mailen kan ook naar: CRASH buiten school Een aantal grote bedrijven en organisaties in Nederland heeft inmiddels, vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), belangstelling getoond om de reanimatiecursus CRASH ook (structureel) aan de eigen medewerkers aan te gaan bieden. De Reanimatiestichting is hierover in gesprek met enkele multinationals, belangenverenigingen en een ministerie. Zo onderzoekt partner Randstad de mogelijkheid om al haar personeel vanaf 2013 en alle uitzendkrachten (vanaf 2014) een reanimatiecursus te laten volgen. Partner worden? Bedrijven en organisaties die interesse hebben om partner te worden in CRASH of hun medewerkers te leren reanimeren, kunnen voor meer informatie en/of het maken van een persoonlijke afspraak contact opnemen met de Nederlandse Reanimatiestichting in Zoetermeer via telefoonnummer: Een mail sturen kan naar: Wij komen graag snel bij u langs voor een verhelderende presentatie! Haagse Harry, een creatie van striptekenaar Marnix Rueb, doet óók mee aan CRASH. Volg zijn reanimatie-avonturen op 15

16 Nederlandse Reanimatiestichting Bezoekadres Nutriciahoeve - Rokkeveenseweg 44c XZ Zoetermeer Postadres Postbus AH Zoetermeer Telefoon + 31 (0) Fax + 31 (0) Mail Nederlandse Reanimatiestichting - Zoetermeer, maart 2013 De Reanimatiestichting is erg benieuwd naar uw feed-back op het project CRASH in het algemeen en op deze Digitale Projectbrochure in het bijzonder. Heeft u tips, aanvullingen en/of suggesties? Laat het ons dan a.u.b. weten!

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatiecursus Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatie volwassenen Stelt u zich eens voor. U bent aan het winkelen, loopt over straat of bent gewoon thuis. Ineens

Nadere informatie

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap AED Automatische Externe Defibrillatie Informatiemap Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 Januari 2006 www.forto-to.nl versie 2005-011 AED implementatie

Nadere informatie

13 December 2013. Dear Professor Zeltner, Dear Dr. Kelly,

13 December 2013. Dear Professor Zeltner, Dear Dr. Kelly, European Resuscitation Council vzw Drie Eikenstraat 661 2650 EDEGEM Belgium Tel. +32 3 826 93 21 Fax +32 3 826 93 23 info@erc.edu www.erc.edu VAT: BE 0461.204.217 Prof. Dr. Thomas Zeltner, Special Envoy

Nadere informatie

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand?

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Inhoudsopgave Inleiding 3 De 6-Minutenzone 4 Wat kan uw gemeente concreet doen? 6 Steun van gemeente is belangrijk 8 Waarom moet uw gemeente

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt Leren reanimeren en defibrilleren met de AED Reanimatie: eerste hulp bij hartstilstand! Wist u dat elke week 300 Nederlanders buiten

Nadere informatie

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 6-Minutenzone van levensbelang Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 Elke week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis Bij hartstilstand binnen 6 minuten Nergens

Nadere informatie

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg 2011 Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg ChristenUnie Aalburg Voor elkaar! 12-4-2011 Inleiding Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

Samen maken we Fryslân Hartveilig

Samen maken we Fryslân Hartveilig Samen maken we Fryslân Hartveilig Geschreven door: Stichting Fryslân Hartveilig Datum: 10-05-2016 Status: CONCEPT Contact: Fryslân Hartveilig Westersingel 4 8913 CK, Leeuwarden Mail: info@fryslanhartveilig.frl

Nadere informatie

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Samenwerking... 3 4. AED s... 4 5. Alarmeringssysteem... 5 6. Trainingen... 6 7. Financiën... 6 8. Communicatie...

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt?

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt? Eerste hulp Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Een ambulance heeft gemiddeld 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt. Reden om naast

Nadere informatie

Informatie over (niet)-reanimeren

Informatie over (niet)-reanimeren Informatie over (niet)-reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

Per week krijgen zo n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en

Per week krijgen zo n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en 3.555.337 MINDER STERFTE uitgegeven aan 6-Minutenzone in 2016. Dat is 6,2 procent van het totaal. Jaarlijks 2.500 levens redden Per week krijgen zo n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand.

Nadere informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Een bedrijfshulpverlener moet snel beslissingen kunnen nemen en bepalen welke handeling, op welke manier moet worden uitgevoerd. Onder bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk Inhoud presentatie 13 februari 2012 De kans een mensenleven te redden krijg je niet elke dag Opening Hart voor Limburg Cijfers en wetenswaardigheden met betrekking tot een circulatiestilstand Kenmerk,

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen Nota Stimulering Acute Zorghulpverlening Haaksbergen Haaksbergen Mei 2007 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr Het Erasmus VMBO Spo rts troo m Het Era sm us Spo Want r tie ed! ve t ype s Sportstroom Ben je vaak op het hockeyveld, in het zwembad of op de atletiekbaan te vinden? Ben je sportief en zie je het wel

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED Informatieblad Opleiding reanimatie & AED Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Zomerschool ROC van Twente

Zomerschool ROC van Twente 2014 Zomerschool ROC van Twente College voor Educatie ROC van Twente 27-3-2014 INHOUD aanleiding... 2 opzet zomercursussen... 3 programma zomercursussen... 4 financieel... 5 Pagina 1 AANLEIDING Het ROC

Nadere informatie

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Raadsvoorstel *Z0105806449* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10996 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Inleiding In

Nadere informatie

Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you

Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you Inhoud 1. Over Spots on Jobs... 3 2. Verslagen per dag... 4 3. Aanwezige scholen en bedrijven... 5 4. Enquêtes leerlingen... 8 5. Enquêtes volwassenen...

Nadere informatie

Europese Reanimatieraad. Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior

Europese Reanimatieraad. Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior LEERDOELEN Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: Hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert. Hoe u hartmassage en

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Wat is een AED? Hoe werkt een AED?

Wat is een AED? Hoe werkt een AED? Wat is een AED? Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden. 3.1 Doelstellingen Het project heeft de volgende doelstelling: De inwoners van de gemeente Nuth worden gestimuleerd in het trainen van reanimatievaardigheden en het gebruik van een AED zodat ze in staat

Nadere informatie

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Inhoudsopgave: 1. Inleiding..3 2. Doel.3 3. Samenwerking..3 4. AED s.4 5. Alarmeringssysteem.4 6. Trainingen..4

Nadere informatie

De Intersport Academy

De Intersport Academy n de detailhan en hun opleidi emaakt of is h ag voor het w e sportwinkel wam met een n cademy De Intersport waar Academy del hebben men ng vaak niet a un opleiding te erk dat ze doen keten Interspo ovum:

Nadere informatie

~ 91 ~ Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen

~ 91 ~ Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen De vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen op maandag 28 november 2011 werd druk bezocht. Hulp bij ziekten en ongevallen van kinderen stond centraal;

Nadere informatie

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd)

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Nummer Onderwerp : B-2.08.2008 : Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Korte inhoud : Verzoek om akkoord te gaan met de aanschaf en inzet van 8 AED s voor de aangegeven locaties, de opleiding van ongeveer

Nadere informatie

Een AED in onze haven

Een AED in onze haven Een AED in onze haven Sommigen onder u zal het zijn opgevallen dat er sinds enige tijd op verschillende plaatsen in onze haven pamfletten hangen waarop staat vermeld dat er een AED aanwezig is. Nu is er

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons; flexible and positive Respons Respons omvat een pakket van diensten en producten om onderwijs en vechtsport met elkaar

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Notitie. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Hengelo

Notitie. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Hengelo Notitie Stimulering Acute Zorghulpverlening Hengelo Hengelo Augustus 2008 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

Ik wil nadenken over reanimatie

Ik wil nadenken over reanimatie Ik wil nadenken over reanimatie Samenvatting Hoe ouder u wordt, hoe groter de kans op een hartstilstand. Het is belangrijk dat familie en hulpverleners weten of ze u dan wel of niet moeten reanimeren.

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

BLS ers redden LEVENS!

BLS ers redden LEVENS! BLS ers redden LEVENS! maar, instructeurs verdienen de credits.of Even voorstellen.. Jan Bosch werkzaam bij de RAD Hollands-Midden ambulanceverpleegkundige / projectleider sinds 2005 observaties bij pre-klinische

Nadere informatie

Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen

Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

Playing for Success Achterhoek

Playing for Success Achterhoek Playing for Success Achterhoek Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Achterhoek Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol Voorwoord

Nadere informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie Diensten CumLaude Praktische Informatie - Basiscursus BHV - Herhalingscursus BHV - Cursus BHV voor bedrijven met kinderen - Cursus Reanimatie met AED - Cursus AED voor bedrijven - Ontruimingsoefening Harpdreef

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING informatie workshop maatschappelijk ondernemen sociale hygiëne aed / reanimatie ehbo cursus met aed ehbo bij kinderen cursus verantwoord alcohol schenken Aanbod 2012 WORKSHOP

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Stichting AED Staphorst. Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig.

Stichting AED Staphorst. Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig. Stichting AED Staphorst Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig. Inhoud PLAN VAN AANPAK STICHTING AED GEMEENTE STAPHORST... 3 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 3 3. STRATEGIE... 3 MARKETING EN

Nadere informatie

Waarom een dergelijk initiatief

Waarom een dergelijk initiatief De volgende info komt grotendeels van www.hartslagnu.nl Waarom een dergelijk initiatief In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme, vaak als gevolg van een acuut

Nadere informatie

Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening

Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse Reanimatie Raad Oktober

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting AED-Netwerk Gemeente Duiven

Huishoudelijk Reglement Stichting AED-Netwerk Gemeente Duiven Huishoudelijk Reglement Stichting AED-Netwerk Gemeente Duiven Versie 2013-2 (23 mei 2013) BESTUUR Artikel 1 Om te voorkomen dat alle bestuursleden om de vijf jaar gelijktijdig zullen aftreden is het volgend

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

SIGMA Vorderingsboek

SIGMA Vorderingsboek VORDERINGSBOEK Automatisch Externe Defibrillator Pagina 1 van 10 Inhoud Inleiding... 3 Persoonlijke gegevens... 4 Deelnemingsvoorwaarden... 5 Homologatievoorwaarden... 5 Organisatie specialty Hulpverlening

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener Europese Reanimatieraad ACHTERGROND Er zijn ongeveer 700.000 hartstilstanden per jaar in Europa. Dit komt neer op 5 personen per uur in Nederland.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Belastingassistent Data informatieavonden en startdata Functiegerichte opleidingen.

Inhoudsopgave Woord vooraf Programma Belastingassistent Data informatieavonden en startdata Functiegerichte opleidingen. I N H O U D S O P G A V E BELASTINGASSISTENT Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Programma Belastingassistent... 4 Data informatieavonden en startdata... 5 Functiegerichte opleidingen.6 ABC Opleidingen

Nadere informatie

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL WERKEN AAN JE EIGEN TOEKOMST Een entree-opleiding is voor iedereen die nog geen diploma heeft. We hebben opleidingen in 7 richtingen uit 4 sectoren: horeca,

Nadere informatie

Wie helpt u als u op het werk een hartstilstand krijgt?

Wie helpt u als u op het werk een hartstilstand krijgt? Wie helpt u als u op het werk een hartstilstand krijgt Maak uw bedrijf hartveilig met het Hartveilig-project van Rode Kruis-Vlaanderen Na een hartstilstand zijn de eerste minuten van levensbelang. Reken

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Coördinator Beveiliging

Coördinator Beveiliging Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25408 1-2 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Nadere informatie

E-learning, wat is er zoal? E-learning, wat is er zoal? 14-4-2014. Petje op. Petje op petje af. Kortst erkende opleiding is 23 minuten

E-learning, wat is er zoal? E-learning, wat is er zoal? 14-4-2014. Petje op. Petje op petje af. Kortst erkende opleiding is 23 minuten E-learning, wat is er zoal? E-learning, wat is er zoal? Wiebe de Vries Harold Meeuwsen Petje op petje af Hoe lang duurt de kortste basale reanimatieopleiding die wetenschappelijk onderzocht en bruikbaar

Nadere informatie

Wat maak jij. Paardenhouderij. morgen mee MBO

Wat maak jij. Paardenhouderij. morgen mee MBO Wat maak jij morgen mee MBO Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven. Daar zijn

Nadere informatie

1. Heb je een EHBO-diploma?

1. Heb je een EHBO-diploma? Rechte tellingen Eerste hulp 8 7 1. Heb je een EHBO-diploma? 75% 6 5 25% Ja Nee Toelichting: 1 Alleen Reanimatie + AED 1 Bedrijfs hulp verlener 1 Ehbo voor kinderen, ik ben gastouder 1 Ik heb cursus reanimatie

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding EHBO

Informatieblad. Opleiding EHBO Informatieblad Opleiding EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Wat is een acute hartritme stoornis?

Wat is een acute hartritme stoornis? AED bij de Terriërs Wat is een acute hartritme stoornis? Normale hartactie Acute hartritme stoornis: Chaotisch ritme (ventrikel fibrilleren) Probleem: Het hart pompt niet meer effectief, slachtoffer zakt

Nadere informatie

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld Programma van vandaag Welkomswoord Burgemeester J Klijs Presentatie AED / AED ALERT situatie Moerdijk Pauze Situatie Willemstad, Stichting AED Willemstad door mevr. Veltman Situatie stadsraad Zevenbergen

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Hartstilstand. HartRidders. rea app. www.durf-redden.be. Durf Redden is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga

Hartstilstand. HartRidders. rea app. www.durf-redden.be. Durf Redden is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga Hartstilstand HartRidders rea app Acties Hart Durf Redden is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga www.durf-redden.be Van diegenen die een hartstilstand overleven, hebben 4 op 5 dit te danken

Nadere informatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Karsten Klein Rabin Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Informatie over. nietreanimeren

Informatie over. nietreanimeren Informatie over nietreanimeren Informatie over reanimeren De niet-reanimerenpenning: wat moet u weten? U heeft bij de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, informatie aangevraagd

Nadere informatie

Wat is er echt belangrijk in ons leven.. Ons gezin, familie en vrienden we kunnen nu helpen en onze verantwoordelijkheid met elkaar nemen!

Wat is er echt belangrijk in ons leven.. Ons gezin, familie en vrienden we kunnen nu helpen en onze verantwoordelijkheid met elkaar nemen! Wat is er echt belangrijk in ons leven.. Ons gezin, familie en vrienden we kunnen nu helpen en onze verantwoordelijkheid met elkaar nemen! SOS ALARM georganiseerde burgerhulpverlening en informatie over

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Advanced Life Support Provider Course (ALS)

Advanced Life Support Provider Course (ALS) Advanced Life Support Provider Course (ALS) Doelstelling Het grondig inoefenen van de nieuwe richtlijnen en technieken voor gevorderde reanimatie van volwassenen. Deze werden verspreid door de Europese

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010

NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010 Secretariaat Stichting Hartveilig Hardenberg Kloosterdijk 109 7693 PP Sibculo Tel. 0523 240658 e-mail cor-didy@planet.nl Rabo 1349.69.383 KvK nr. 05087034 NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010 1. Website

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen betere aansluiting op de arbeidsmarkt met wereldwijd erkende certificaten MET MICROSOFT IT ACADEMY effectiever gebruik van ICT middelen

Nadere informatie

4 e Reanimatie Congres

4 e Reanimatie Congres www.reanimatieraad.nl 4 e Reanimatie Congres Woensdag 30 mei 2007 te Ede Programma Basale Reanimatie Primair bedoeld voor Instructeurs Eerste Hulp 09.30 Opening: Basale Reanimatie F. van Marion Voorzitter:

Nadere informatie

Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator

Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator LEERDOELEN Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: Hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert. Hoe u borstcompressies en beademing

Nadere informatie

WAFELVERKOOP KSKL TERNAT : EEN HART VOOR TERNAT TEN VOORDELE VAN DE AANKOOP VAN EEN AED-TOESTEL

WAFELVERKOOP KSKL TERNAT : EEN HART VOOR TERNAT TEN VOORDELE VAN DE AANKOOP VAN EEN AED-TOESTEL : EEN HART VOOR TERNAT TEN VOORDELE VAN DE AANKOOP VAN EEN AED-TOESTEL Beste spelers, ouders, trainers, medewerkers en sympathisanten, Via de NIEUWE actie Een HART voor TERNAT wil de club door de verkoop

Nadere informatie

Burgerkracht Project Veilig Noord

Burgerkracht Project Veilig Noord 1 Inhoud 1. Doel pag. 1 2. Doelgroep pag. 1 3. Plan pag. 2 4. Kosten pag. 4 5. Budget pag. 4 6. Planning pag. 5 7. Bronvermelding pag. 5 1. Doel project Het doel van dit project is het veiliger maken van

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Jeugdvoetbal Haaglanden, nr. 69, januari 2015

Nieuwsbrief Netwerk Jeugdvoetbal Haaglanden, nr. 69, januari 2015 Nieuwsbrief Netwerk Jeugdvoetbal Haaglanden, nr. 69, januari 2015 Cursisten hsv Escamp, Laakkwartier en SVC 08 geslaagd voor Module Pupillen en Voetbal De afgelopen weken werd er op doordeweekse avonden

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Op donderdagavond 2 oktober jl. vond er in het raadhuis in Kerkrade een bijeenkomst plaats voor alle mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie