Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2 Inhoud Inleiding 3 CRASH 5 Theorie (e-learning) 6 Praktijk 7 Kosten 9 Het Reanimatiebewijs 10 Samenwerking ROC Mondriaan 11 Partners 14 Oók meedoen? 15 Contact 16 2

3 Inleiding Elke week worden zo n 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Dat zijn bijna slachtoffers per jaar. Slechts 23 procent daarvan is op dit moment succesvol. Jong, oud, man of vrouw, autochtoon of allochtoon, het kan iedereen gebeuren. Thuis, op t werk, tijdens t sporten, op school of op straat. Bij een hartstilstand geldt, dat elke seconde telt! Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op overleven. Direct handelen is daarom van levensbelang. De overlevingskans van slachtoffers kan sterk worden vergroot (tot wel 70 procent!) als omstanders binnen 6 minuten: 112 bellen, reanimeren (hartmassage en beademing geven) en defibrilleren met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Een defibrillator is nodig om het verstoorde hartritme te herstellen, waardoor het hart weer bloed door het lichaam kan pompen. Met een AED kun je iemands hart een elektrische schok geven en zo weer op gang krijgen. Het aantal mensen dat overlijdt aan een fatale hartstilstand is de afgelopen jaren spectaculair gedaald, zo blijkt uit onderzoek. Vijftien jaar geleden overleefde krap één op de tien mensen een hartstilstand. Nu is dat al bijna één op de vier! En het kan zeker nog veel beter! De kans op overleving is deels toegenomen, doordat er ook steeds vaker AED s buiten op straat hangen in bijvoorbeeld winkelgebieden, op bedrijfsterreinen en in woonwijken. Deze AED s zijn daardoor ook buiten kantooruren en na sluitingstijd van winkels en horeca, beschikbaar voor omwonenden en passanten. Vaak zijn omstanders al bezig met reanimeren als de ambulance arriveert. Veel politie- en brandweervoertuigen hebben heden ten dage een AED aan boord. De politie heeft namelijk veelal kortere aanrijtijden dan de ambulance en is daarom vaak als eerste professionele hulpdienst bij een onwelwording ter plaatse. 3

4 Een andere verklaring voor het feit dat op een hartstilstand minder vaak als voorheen de dood volgt, is dat de behandelmethode in ziekenhuizen sterk is verbeterd. Mensen die na een harttrauma bewusteloos binnen worden gebracht, worden tegenwoordig tot 24 uur gekoeld om hersenschade te beperken. Ook worden slachtoffers vaak meteen gedotterd als dat nodig is. Zeven op de tien hartstilstanden gebeuren nog altijd thuis. Daarom zouden AED s eigenlijk letterlijk bij mensen in de straat moeten komen te hangen. Het plaatsen van apparaten is echter nog niet voldoende. Er moeten ook genoeg mensen zijn die ze kunnen bedienen! Uiteindelijk kan waarschijnlijk de helft van alle hartstilstanddoden in Nederland worden voorkomen als verspreid over Nederland nog vier keer zoveel AED s worden opgehangen als nu het geval is! En er natuurlijk zoveel mogelijk mensen in Nederland leren reanimeren en omgaan met een AED. A M B I T I E De Nederlandse Reanimatiestichting (www.reanimatiestichting.nl) is een landelijk initiatief en heeft de ambitie om héél Nederland hartveilig te maken! Iemands leven redden is wellicht het meest sociale, dat een mens voor een ander kan doen! De Reanimatiestichting vindt dat alle Nederlandse jongeren moeten leren reanimeren! Deze kennis en vaardigheid biedt de jeugd de kans om iets extra s te betekenen voor de maatschappij, om eigen verantwoordelijkheid te dragen, respect te hebben voor elkaar en te zorgen voor anderen in de samenleving! 4

5 CRASH Studenten werken tijdens hun studie veelal in dienstverlenende beroepen, komen bij sportverenigingen en verkeren in het uitgaanscircuit. Kortom, zij staan vol in het leven en komen in contact met veel mensen. De Reanimatiestichting is daarom het project CRASH - Studenten leren reanimeren gestart. CRASH is een bekende term uit de medische wereld. Zo kennen we in een ziekenhuis bijvoorbeeld het CRASH-team en de CRASH-car, die worden ingezet bij een reanimatie als gevolg van een hartstilstand. CRASH staat als projectnaam voor: een Cursus Reanimeren voor Alle Studenten in Holland. De Reanimatiestichting wil met het unieke opleidingsproject CRASH zoveel mogelijk jongeren vanaf 16 jaar trainen in reanimatie en AED-gebruik. En zo het aantal burgerhulpverleners in Nederland sterk vergroten. De cursus Basic Life Support (BLS) en de bediening van de AED moet onderdeel worden van elke MBO- en HBO-opleiding in Nederland. Het aantal Nederlandse studenten dat dan uiteindelijk jaarlijks leert reanimeren komt daarmee, met zo n in het MBO en in het HBO, op ruim ! Het project richt zich in eerste instantie op het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Deze doelgroep zal in een later stadium worden uitgebreid naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Reanimatiecursus De blended learning reanimatiecursus CRASH bestaat uit totaal zes lesuren per jaar. Hiervan zijn er één bestemd voor een introductieles, drie voor het theoriegedeelte (e-learning) en twee voor de praktische vaardigheidstraining en de eindtoets. De reanimatielessen passen volgens de Reanimatiestichting prima in het studievak Burgerschap (LB), maar het staat de school natuurlijk geheel vrij om CRASH elders in het onderwijsprogramma onder te brengen. De cursus is in samenwerking met en geheel conform de richtlijnen van de De Nederlandse Reanimatie Raad (www.reanimatieraad.nl) opgezet. CRASH is erkend door de NRR en de Europese Reanimatie Raad (ERC). 5

6 Theorie (e-learning) De Reanimatiestichting biedt voor de invulling van de theorie (3 lesuren) een speciaal educatief digitaal leer-product aan. De onderwijsinstelling kan deze e-training inpassen in het lesprogramma van de studenten. De in de markt zeer bekende en ruim beproefde e-training Basale Reanimatie en AED - Volwassenen van Doczero (www.doczero.nl), een internationaal toonaangevende producent van e-learningen uit het Noord-Brabantse Uden, is verwerkt tot een speciale studentenversie. Teksten, illustraties, simulaties en (bewegend) beeldmateriaal (foto s, video s, enz.) zijn aangepast op deze specifieke doelgroep. ROC Mondriaan te Den Haag was setting voor de nieuwe BLS/AED module en studenten en docenten hebben aan de productie van de e-training meegewerkt. De Reanimatiestichting heeft een exclusieve licentie verkregen op de e-training en daar-mee het alleenrecht van verspreiding in Nederland. De e-training is getoetst aan en aangepast op de nieuwste eisen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) op het gebied van e-learning. Bestellen e-learning De onderwijsinstelling bestelt de e-learning licenties voor haar studenten rechtstreeks bij producent Doczero. Helpdesk Binnen de onderwijsinstelling wordt tijdens schooluren een 1e lijns-helpdesk voor de e-learning ingericht. Bij Doczero is tijdens kantooruren een 2de lijnsondersteuning via en telefoon beschikbaar. Theoriebewijs De school wordt in staat gesteld om de individuele vorderingen per student op afstand te monitoren. Het Theoriebewijs wordt automatisch verstrekt aan studenten die de e-learning met goed gevolg hebben afgerond. Na het behalen van het theoriecertificaat krijgen de studenten een persoonlijke oproep voor de praktijkinstructie en de eindtoets (2 lesuren). De praktijkinstructie wordt altijd gegeven en de eindtoets afgenomen door een NRR-erkende instructeur. Het streven is om de praktijkinstructie en de eindtoets zo spoedig mogelijk (liefst binnen 6 weken) te laten volgen op het behalen van de theorie. 6

7 Praktijk De onderwijsinstelling is zelf verantwoordelijk voor de in house organisatie van de vaardigheidstraining en de eindtoets (2 lesuren) van de reanimatiecursus CRASH en zal hiervoor haar locatie(s) en ondersteunende medewerkers beschikbaar stellen en passende faciliteiten bieden. Daarbij valt te denken aan het beschikbaar stellen van toezichthoudende docenten, lokalen, praktijk- c.q. examenruimten en instructiemiddelen, alsmede aan het verzorgen van de opvang van leerlingen (inschrijving, administratie en verwijzing) en instructeurs (kleedruimte, koffie/thee en lunch). Het praktijkdeel vindt plaats in een ruimte van aanzienlijke omvang binnen de eigen onderwijsinstelling, zoals een aula of gymzaal. Per dag kunnen hier maximaal 240 cursisten worden getoetst. Er zijn op één dag 6 praktijkuren; in de tijdsbestekken van ca tot uur en van ca tot uur. Eén instructeur geeft aan 6 cursisten tegelijk in anderhalf uur tijd de praktijktraining en neemt de eindtoetsing af. De rekensom is eenvoudig en als volgt: per anderhalf uur doen 60 studenten tegelijk praktijk. Dat zijn dus 60 cursisten per anderhalf uur x 4 sessies per dag = 240 cursisten per dag per locatie. Hiervoor zijn per dag 10 NRR-gecertificeerde instructeurs benodigd en qua instructiemiddelen: 20 reanimatiepoppen en 20 AED-trainers (trainingsapparaten). Uiteraard kan iedere school zelf het tempo van de praktijktrainingen en het aantal cursisten per sessie bepalen. Keuze Het praktijkdeel van de cursus wordt altijd gegeven door NRR-gecertificeerde instructeurs. De onderwijsinstelling heeft echter de vrije keuze om voor de praktijktraining eigen reanimatie-instructeurs in te zetten óf deze extern in te huren! Een combinatie van beiden is ook mogelijk. Eigen instructeurs Als straks alle ruim MBO-studenten in Nederland gaan deelnemen aan CRASH wat natuurlijk de ultieme doelstelling is - zullen er vele duizenden instructeurs (extra) nodig zijn. Véél meer in ieder geval, dan de paar duizend die er nu in ons land beschikbaar zijn. Eigen docenten worden instructeur Voorheen konden vrijwel alleen personen met een (medische) BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) worden opgeleid tot instructeur. Door de recente verruiming van de toelatingseisen door de NRR, kunnen nu ook vakdocenten zonder BIG-registratie reanimatie-instructeur worden. De Reanimatiestichting biedt een nieuwe compacte en betaalbare cursus voor docenten aan. Zij heeft daartoe door Doczero een speciaal e-learningpakket laten ontwikkelen. Om instructeur te kunnen worden, moet een docent beschikken over een eerste- of tweedegraads onderwijsbevoegdheid. En een goede fysieke gezondheid hebben. De docent moet eerst de reanimatiecursus BLS/AED Hulpverlener voor Studenten behalen. Daarna volgt de e-learning voor Docenten en een verkorte praktijktraining in de eigen school van maximaal één dag. 7

8 Externe instructeurs Er zijn in Nederland zo n door de NRR erkende instructeurs werkzaam. De Reanimatiestichting werkt in het project CRASH uitsluitend samen met gekwalificeerde instructeurs M/V, die op afroep reanimatietraining verzorgen op mbo-scholen in héél Nederland. Er is in deze samenwerking met nadruk géén enkele sprake van een dienstverband, in welke vorm dan ook! De instructeur dient daarom altijd in het bezit te zijn van een geldige VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Een instructeur, die op een school wordt ingezet, dient wettelijk van onbesproken gedrag te zijn. Vandaar dat hij of zij altijd vooraf een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) moet kunnen overleggen. De Reanimatiestichting heeft daarom voor de organisatie van het praktijkdeel de hulp van Randstad Nederland (www.randstad.nl) ingeroepen. Zij moeten ervoor zorgen; dat gekwalificeerde instructeurs op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Randstad beschikt over een geavanceerd planningssysteem, dat grote groepen met gelijke profielen kan verwerken. In het onderwijs heeft Randstad al ruime ervaring met het roosteren van surveillanten voor het MBO en Voortgezet Onderwijs (VO). Randstad beschikt over een uitgebreide expertise en heeft een uitgebreid netwerk van uitzendbureaus in Nederland. Indien de onderwijsinstelling kiest voor de inzet van externe instructeurs, dan kan Randstad Nederland de planning verzorgen. Randstad zal i.s.m. de NRR de erkende instructeurs werven en selecteren. Daarnaast zullen zij de facturatie en betaling van de instructeurs verzorgen, inclusief het verkrijgen van de vereiste VAR- en VOG-verklaringen. Alle zorgen worden hiermee de onderwijsinstelling uit handen genomen. 8

9 Kosten Uitgangspunt voor de Reanimatiestichting bij de ontwikkeling van CRASH was, dat de cursus voor de school betaalbaar moet zijn. In de markt kost een officiële reanimatiecursus al gauw tussen de 75 en 150 euro per persoon. De cursus CRASH is geheel low cost opgezet en kan daardoor worden aangeboden voor een totaalprijs vanaf slechts 10 euro (excl. BTW) per student! De vaste (licentie)kosten voor het theoriedeel (e-learning) van de reanimatiecursus bedragen, inclusief de kosten voor het Reanimatiebewijs, voor de onderwijsinstelling: 10,00 (excl. BTW) per student per jaar. Als externe instructeurs worden ingezet, bedraagt de prijs voor het praktijkdeel bij 240 cursisten per trainingsdag 15,00 (excl. BTW) per student. Indien de onderwijsinstelling voor het praktijkdeel gebruik maakt van eigen instructeurs, dan zullen de kosten voor het praktijkdeel naar evenredigheid afnemen. Instructiemiddelen De onderwijsinstelling moet zelf en voor eigen rekening zorgdragen voor de benodigde instructiemiddelen, zoals reanimatiepoppen en AED-trainers. De Reanimatiestichting kan indien gewenst ook adviseren en bemiddelen bij aankoop van materialen en apparatuur. Met Vivon Nederland (www.vivon.nl), de grootste AED-leverancier van Nederland, is hiertoe een mantelovereenkomst gesloten. De instructiemiddelen kunnen daardoor door de onderwijsinstellingen tegen speciale, zeer aantrekkelijke (prijs)voorwaarden worden aangekocht. 9

10 Het Reanimatiebewijs De Reanimatiestichting geeft een eigen certificaat uit. Alle cursisten die met goed gevolg de reanimatiecursus BLS/AED voor Studenten afleggen, ontvangen het officiële Reanimatiebewijs (www.reanimatiebewijs.nl). Het Reanimatiebewijs is één studiejaar geldig en wordt erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de European Resuscitation Council (ERC). AED-alarmering Alle cursisten worden na het behalen van de opleiding uitgenodigd om zich aan te melden als Burgerhulpverlener bij een landelijk alarmeringssysteem. Een sms-systeem waarmee hulpdiensten mensen met een reanimatiediploma waarschuwen, als iemand in hun nabije omgeving een hartstilstand krijgt. Aanmelding geschiedt altijd op vrijwillige basis! Studenten zullen ook na hun studietijd actief worden benaderd om hun reanimatievaardigheden te onder- c.q. behouden. Trauma-opvang studenten na een reanimatie Aan studenten die onverhoopt betrokken raken bij een reanimatie, wordt geadviseerd om zo snel mogelijk na afloop contact op te nemen met de eigen school. Bij de onderwijsinstelling staan schoolmaatschappelijk werkers klaar om de noodzakelijke opvang te verlenen. De Reanimatiestichting biedt in dit kader in nauwe samenwerking met Huub Buijssen van Buijssen Training en Educatie (www.traumaopvang.com), een spoedcursus traumaopvang na reanimaties (door studenten) aan. De heer Buijssen is in Nederland dé deskundige op het gebied van trauma-opvang en heeft diverse boeken over dit onderwerp geschreven. 10

11 Samenwerking ROC Mondriaan De Reanimatiestichting heeft een unieke samenwerkingsovereenkomst gesloten met ROC Mondriaan (www.rocmondriaan.nl). ROC Mondriaan in Den Haag is een toonaangevend en omvangrijk Regionaal Opleidingen Centrum in de regio Haaglanden en behoort tot de vijf grootste ROC s van Nederland. De onderwijsinstelling verzorgt o.a. middelbaar beroepsonderwijs en bevordert de arbeidsmarkt- en/of maatschappelijke participatie van studenten. Er leren circa studenten en werken ongeveer medewerkers. Het onderwijs is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. ROC Mondriaan heeft mbo-opleidingen op vier niveaus, die qua duur uiteen lopen van een half tot vier jaar. ROC Mondriaan heeft opleidingen in de sectoren Zorg en Welzijn, Techniek en Economie. Harry de Bruijn, Lid College van Bestuur van ROC Mondriaan (links) en Jacques van Doezum, Directeur Nederlandse Reanimatiestichting, ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor CRASH. ROC Mondriaan onderschrijft als eerste ROC in Nederland het streven van de Nederlandse Reanimatiestichting om zoveel mogelijk studenten te leren reanimeren en heeft daarom de ambitie uitgesproken om de cursus CRASH onderdeel te maken van het vak Burgerschap. 11

12 Kick-off CRASH Donderdag 1 november 2012 vond de officiële kick-off van CRASH plaats. In de middag werd in Den Haag een grote landelijke startmanifestatie worden gehouden. ROC Mondriaan was gastheer van deze feestelijke bijeenkomst, waarvoor de media, vertegenwoordigers van diverse ministeries, organisaties en instellingen alsmede ook de andere ROC s in Nederland waren uitgenodigd. Uit handen van oud-speler en trainer van ADO Den Haag Lex Schoenmaker, ontvingen de eerste 55 geslaagde eerstejaarstudenten hun Reanimatiebewijs. Pilotproject De Reanimatiestichting en ROC Mondriaan hebben gezamenlijk een pilot uitgevoerd van het project CRASH. Dit gebeurde met eerstejaarsstudenten uit de leerweg BOL. Ingaande het schooljaar 2013/2014 wordt aan alle ca eerstejaarsstudenten de gelegenheid geboden om het officiële Reanimatiebewijs van de Nederlandse Reanimatiestichting te behalen. Het streven is om zo spoedig mogelijk alle ruim mbo-studenten van ROC Mondriaan (dus niet alleen de eerstejaars), jaarlijks een (herhalings)cursus BLS/AED Hulpverlener Studenten te laten volgen. Dagpresentator en Ambassadeur voor de Hartveiligheid Roelof Hemmen. Geslaagde eerstejaarsstudenten van ROC Mondriaan ontvangen hun Reanimatiebewijs uit handen van de bekende oud-speler en -trainer van ADO Den Haag Lex Schoenmaker tijdens de feestelijke kick-off van CRASH. Ook de voetballers Giovanni Korte (uiterst links) en Tom Broekhuizen krijgen hun diploma. 12

13 Landelijke uitrol Uit de evaluatie van het pilotproject bij ROC Mondriaan komen erg leuke bevindingen naar voren. Studenten, zowel van Nederlandse als buitenlandse afkomst, zijn allemaal dolenthousiast. Ook docenten en onderwijsmanagers zijn positief. Enkele van hun reacties: Goed project, erg student en docent vriendelijk Leuke training, de aftrap op 1 november was een feestje voor de studenten... Hartstikke leuk, goed aanvulling op het reguliere lesprogramma Uitdagend project, met leuk resultaat Super, dat zij vlak na aanvang van hun studie al naar huis gaan met een echt diploma Van een ongemotiveerde student naar een trotse diplomabezitter De MBO Raad in Woerden (www.mboraad.nl) en MBO Diensten (www.mbodiensten.nl), de uitvoerende organisatie van de MBO Raad, zijn nauw betrokken bij CRASH en ondersteunen de Reanimatiestichting bij de uitrol van het project. Zie ook: Met de in het pilotproject opgedane ervaringen wordt CRASH sinds januari 2013 gepresenteerd aan de andere ROC s (ROC = Regionaal Opleidingen Centrum) en AOC s (Agrarisch) in Nederland. 13

14 Partners De Reanimatiestichting werkt in CRASH met diverse partijen. Vele grote en kleine bedrijven en organisaties hebben zich inmiddels gecommitteerd aan het project. De stichting is in gesprek met VNO NCW. Doczero, Randstad, de MBO Raad, MBO Diensten, Vivon en Buijssen zijn al genoemd. In willekeurige volgorde noemen we er kort nog een paar: Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) Het project NVVC!Connect (www.nvvcconnect.nl) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie NVVC (www.nvvc.nl). Cardiologen uit verschillende regio's geven samen met huisartsen en ambulancediensten een eigen invulling aan het project om op die manier de totale hartzorg rondom de patiënt perfect geregeld te hebben. De Reanimatiestichting sluit aan bij NVVC!Connect. De NVVC promoot het project CRASH op verschillende manieren. CRASH is dit jaar op zondag 1 september het goede doel van het Benefietconcert der Nederlandse Cardiologie (www.concertcardiologie.nl) Multi-Post Services Multi-Post (www.multipost.com) uit Dordrecht is een toonaangevend leverancier van gepersonaliseerde plastic cards en verzorgt ondersteunde diensten zoals kaart- en voorraadbeheer. Zij verzorgen voor de Reanimatiestichting de productie van de officiële Reanimatiebewijzen. eredivisieclubs. Gezien de geregeld voorkomende hartproblemen van voetballers sluit de reanimatiecursus CRASH volgens de clubs goed aan bij de realiteit. De spelers zijn vaak een voorbeeld en vormen zelfs een rolmodel voor jongeren. ADO Den Haag ADO Den Haag (www.adodenhaag.nl) sloot zich als eerste eredivisieclub meteen aan bij de pilot van CRASH. De hele selectie en de technische staf volgden met succes de reanimatiecursus. De spelers, trainers en stafleden voelen zich nu goed voorbereid mocht er ooit iets op het veld of in hun privéleven gebeuren. De reanimatiecursus past ook naadloos in de ambities van Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij (www.adodenhaagindemaatschappij.nl). Stichting Meer dan Voetbal De Reanimatiestichting werkt sinds kort samen met de landelijke Stichting Meer dan Voetbal (www.meerdanvoetbal.nl). De Nederlandse Betaald Voetbal Organisaties (BVO) verrichten al vele jaren een veelheid aan sociaal maatschappelijke activiteiten. Meer dan Voetbal is er om deze op landelijk niveau goed te borgen en af te stemmen. De bedoeling is om vanuit het project CRASH onderwijsinstellingen op regionaal niveau te koppelen met de dichtstbijzijnde eerste- en 14

15 Oók meedoen? De Reanimatiestichting heeft voor het project CRASH een speciale community website/portal ontwikkeld: reanimatiebewijs.nl De site bevat voor studenten, docenten, onderwijsinstellingen en instructeurs veel leuke en interessante informatie over het project CRASH en over reanimeren en AED-gebruik in t algemeen. Op het gebied van social media worden speciale toepassingen ingezet. Interesse in CRASH? Heeft uw onderwijsinstelling belangstelling voor deelname aan CRASH? Vul dan het formulier in op de site: of neem vrijblijvend contact op met mw. Anita de Moor, projectcoördinator CRASH bij MBO Diensten in Woerden. Dan kan via telefoonnummer: of Mailen kan ook naar: CRASH buiten school Een aantal grote bedrijven en organisaties in Nederland heeft inmiddels, vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), belangstelling getoond om de reanimatiecursus CRASH ook (structureel) aan de eigen medewerkers aan te gaan bieden. De Reanimatiestichting is hierover in gesprek met enkele multinationals, belangenverenigingen en een ministerie. Zo onderzoekt partner Randstad de mogelijkheid om al haar personeel vanaf 2013 en alle uitzendkrachten (vanaf 2014) een reanimatiecursus te laten volgen. Partner worden? Bedrijven en organisaties die interesse hebben om partner te worden in CRASH of hun medewerkers te leren reanimeren, kunnen voor meer informatie en/of het maken van een persoonlijke afspraak contact opnemen met de Nederlandse Reanimatiestichting in Zoetermeer via telefoonnummer: Een mail sturen kan naar: Wij komen graag snel bij u langs voor een verhelderende presentatie! Haagse Harry, een creatie van striptekenaar Marnix Rueb, doet óók mee aan CRASH. Volg zijn reanimatie-avonturen op 15

16 Nederlandse Reanimatiestichting Bezoekadres Nutriciahoeve - Rokkeveenseweg 44c XZ Zoetermeer Postadres Postbus AH Zoetermeer Telefoon + 31 (0) Fax + 31 (0) Mail Nederlandse Reanimatiestichting - Zoetermeer, maart 2013 De Reanimatiestichting is erg benieuwd naar uw feed-back op het project CRASH in het algemeen en op deze Digitale Projectbrochure in het bijzonder. Heeft u tips, aanvullingen en/of suggesties? Laat het ons dan a.u.b. weten!

Omgaan met jongeren! voor bijeenkomsten en trainingen van : scholen, stagemakelaars en stagebieders

Omgaan met jongeren! voor bijeenkomsten en trainingen van : scholen, stagemakelaars en stagebieders Omgaanmetjongeren! voorbijeenkomstenentrainingenvan:scholen, stagemakelaarsenstagebieders Een onlinepublicatie door:cpsenmovisie InopdrachtvanOCW sept2010 Inleiding De generatie Y, de generatie Einstein,

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

EVC: aan de slag ermee!

EVC: aan de slag ermee! EVC: aan de slag ermee! Handleiding voor een succesvolle uitvoering De werkbelasting in het EVC-traject vond ik wel meevallen Ari Blummel Ik ben echt heel erg tevreden over het eindresultaat. Samantha

Nadere informatie

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Good practices in de volwasseneneducatie CINOP, s-hertogenbosch Samenstelling: Thomas Bersee, Patricia Defesche, Annelies Dickhout, Maaike Lens en Margriet Snellen

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

WERKAGENDA OUDERE MIGRANTEN EN ARBEIDSPARTICIPATIE

WERKAGENDA OUDERE MIGRANTEN EN ARBEIDSPARTICIPATIE WERKAGENDA OUDERE MIGRANTEN EN ARBEIDSPARTICIPATIE Colofon NOOM Postadres: Bezoekadres: Postbus 2069 Piet van Dommelenhuis, 4e etage / NVOG 3500 GB Utrecht Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht www.netwerknoom.nl

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie