Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen"

Transcriptie

1 Nota Stimulering Acute Zorghulpverlening Haaksbergen Haaksbergen Mei

2 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente aanleiding doelstelling resultaten..5 2 Visie, doelstellingen en regie visie doelstellingen regie en rol gemeente Ketenaanpak acute hulpverlening vrijwilligers opleidingen lokaties AED s publieke domein Subsidie Communicatie Gesprekken lokale organisaties Informatiebijeenkomst plaatselijke bevolking per dorpskern / kerkdorp Communicatie bij aanschaf en in de toekomst 12 6 Financiën en Leverancier Financiën Leverancier 13 2

3 Voorwoord Er is een groep patiënten waarbij de ambulance niet vroeg genoeg kan komen. Dit is de groep die een acute hartaandoening krijgt. In Nederland overlijden per jaar ruim mensen aan een plotselinge hartstilstand. Landelijke cijfers geven aan dat er 60 tot 80 acute hartstilstanden per jaar voorkomen per inwoners. Voor Twente, met inwoners, is dat tussen de 390 en 520 per jaar. Ongeveer de helft van de Twentse bevolking woont in de stedelijke gebieden, de andere helft op het platteland. Op het platteland van Twente komt het per jaar naar schatting tussen de 195 en 260 keer voor dat er bij een inwoner een acute hartstilstand optreedt. Bij deze patiënten telt elke seconde en is hulp in de eerst 5 minuten letterlijk van levensbelang. Met alleen ambulancezorg is dat niet te realiseren. Zeker niet in de buitenstedelijke gebieden. Op het platteland zijn de aanrijtijden van de ambulance gemiddeld langer dan in de stedelijke gebieden. Steeds vaker lukt het om ook in die gebieden binnen de vereiste 15 minuten ter plaatse te zijn, maar bij een plotselinge hartstilstand is dat vaak al te laat. De voornaamste reden waardoor de reanimatie niet lukt is dat te laat wordt begonnen met de reanimatie en de defibrillatieschok te laat komt. Elke minuut na een hartstilstand neemt de overlevingskans met 10% af. De overlevingskans na een acute hartstilstand ligt momenteel tussen de 4 en 10 % Met name in die gebieden waar de ambulance gemiddeld een langere aanrijtijd nodig heeft, kan een opgeleide vrijwilliger een levensreddende rol vervullen. Deze personen kunnen voordat de ambulance arriveert de hulpverlening al starten. Hulpverlening bestaat uit Basic Life Support (BLS, het kunnen handelen in geval van een ademhalings- of hartstilstand) en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is van grote invloed op de levensverwachting van de desbetreffende patiënt. Door reanimatie en gebruik van een AED wordt het overlevingspercentage vergroot met 40-50%. 3

4 Inleiding Aanleiding Vanuit verschillende organisaties als verenigingen, bedrijven en ook de gemeenteraad is aan de gemeente gevraagd over te gaan tot aanschaf van AED s. De vraag kwam nagenoeg tegelijk met de aankondiging van een project van Ambulance Oost genaamd lekenhulpverlening Platteland Twente. Ambulance Oost wil samen met de Twentse platteland gemeenten zorgen voor aanvulling op de reguliere ambulance zorg middels het opleiden van vrijwilligers in BLS(Basis Life Support) en het gebruik van een AED. Voor de gemeente is dit reden geweest om in kaart te brengen of en op welke wijze de gemeente Haaksbergen tot aanschaf van AED s over wil gaan binnen de gemeentelijke organisatie en in het publieke domein. Tot stand koming van de nota Om zoveel mogelijk informatie in te winnen en draagvlak te creëren zijn er gesprekken geweest met verschillende hulpverlenende instanties in Haaksbergen. Zo zijn er gesprekken geweest met de EHBO Haaksbergen, het Rode Kruis en de brandweer. Aan hen is de vraag voorgelegd hoe zijn tegen deze vraag vanuit de samenleving aankijken en of samenwerking met de Ambulance Oost een meerwaarde heeft. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met Ambulance Oost om een beeld te krijgen van wat de aanschaf van AED s betekent en of en wat de meerwaarde is van samenwerking met Ambulance Oost. Samenwerking met Ambulance Oost Uit alle gesprekken en ingewonnen informatie blijkt dat er een grote meerwaarde is voor het samenwerken met Ambulance Oost. 1. Samenwerking leidt tot een gestructureerde ketensamenwerking en vergroot de overlevingskans van een patiënt met een hartstilstand. Bij samenwerking met Ambulance Oost worden de AED s aangemeld bij het centrale alarmeringssysteem. Dit betekent dat wanneer iemand 112 belt er een signaal naar de ambulancedienst gaat. Tegelijkertijd worden de vrijwilligers rondom de AED die het dichts in de buurt van de getroffen patiënt ingeschakeld. Vooruitlopend op de komst van de ambulance kan er dus al begonnen worden met reanimeren en worden daardoor de overlevingskansen vergroot. 2. Meerwaarde in financieel opzicht: Ambulance Oost krijgt een subsidie van de provincie en de zorgverzekeraar en verzorgt de eerste 3 jaar de basistrainingen en de instructeurcursussen om zo te komen tot een netwerk van opgeleide vrijwilligers. Tevens heeft Ambulance Oost prijsafspraken gemaakt met een leverancier voor het hele project wat een kostenbesparing oplevert. 3. Waarborgen van opleidingen en goed gebruik van de AED s op lange termijn. Na het eerste opleiden van de vrijwilligers speelt dit netwerk een rol bij de instandhouding van de kwaliteit van de vrijwilligers door kennis en ervaringsdeling. Er worden plaatselijke instructeurs opgeleid die de jaarlijkse herhalingscursussen voor vrijwilligers verzorgen. De herhalingscursussen voor deze plaatselijke instructeurs worden verzorgd door Ambulance Oost. Zij zijn hiervoor speciaal gecertificeerd en leiden op volgens de kwalificaties van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) Ambulance Oost draagt zorg voor een evaluatie van elke inzet zodat vrijwilligers goede feedback krijgen. Nazorg is essentieel om vrijwilligers gemotiveerd te houden. 4

5 1. Project Lekenhulpverlening Platteland Twente Het project is als aparte bijlage bijgevoegd maar hieronder is in het kort beschreven wat de aanleiding is, de doelstelling en de te verwachten resultaten van het project in zijn geheel. 1.1 Aanleiding Ambulance Oost is een zorgverlener die steeds op zoek is naar vernieuwing en verbetering van de acute zorg. Ambulance Oost vindt dat een sterke keten van acute zorgverleners noodzakelijk is voor een goede kwaliteit van acute zorgverlening. Door het stimuleren van samenwerking en door het maken van samenwerkingsafspraken met ketenpartners wil Ambulance Oost bijdragen aan het verbeteren en versterken van de keten en de individuele ketenpartners. In dit licht beschouwd is het niet zo vreemd om naast de ketenpartners, de professionele hulpverleners, in de acute zorg gebruik te maken van zogenaamde niet-professionele hulpverleners: vrijwilligers of leken. Specifiek bij acute cardiologische problematiek zoals hartstilstanden kan dit levensreddend zijn. Met name op het platteland, waar de ambulance gemiddeld een langere aanrijtijd nodig heeft, kan de (opgeleide) vrijwilliger / leek een levensreddende rol vervullen in aanvulling op de reguliere ambulancezorg. Deze personen kunnen, mede met behulp van een goedwerkend alarmeringssysteem, enkele minuten eerder aanwezig zijn dan de ambulance en al beginnen met de hulpverlening, bestaande uit Basic Life Support (BLS, het kunnen handelen in geval van een ademhalings- of hartstilstand) en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is van grote invloed op de levensverwachting van betreffend persoon. In een toenemend aantal dorpen op het platteland van Twente komen burgerinitiatieven van de grond gericht op reanimatie en de inzet van een AED bediend door (opgeleide) vrijwilligers, ook wel leken genoemd. Met een traject van bewustwording van het nut van kunnen reanimeren en de mogelijkheden (en ook beperkingen) van een AED wordt het effect van het plaatsen van AED s vele malen groter. De BLS- graad onder de bevolking vergroten maakt ook dat de inzetmogelijkheid van een AED groter wordt. De laatste jaren verzorgt Ambulance Oost trainingen aan ketenpartners en derden. Met dit project wil Ambulance Oost een verantwoorde implementatie bewerkstelligen van een netwerk van AED s in Twente en van een netwerk van gebruikers van die AED s en personen die in staat zijn te reanimeren. 1.2 Doelstelling (Ambulance Oost) Het platteland van Twente wordt gestimuleerd in de aanschaf van Automatische Externe Defibrillatoren en het trainen van vrijwilligers in Basic Life Support en het gebruik van een AED zodat ze in staat zijn de basale reanimatie te starten en de AED snel en adequaat in te zetten in geval van een incident in de buurt van de AED. 1.3 Resultaten (Ambulance Oost): In 80% van de dorpen van het beschreven gebied zijn AED s aangeschaft. In getal is dat in 48 van de 60 kernen en kerkdorpen een AED. Per AED zijn er 16 getrainde vrijwilligers voor het bedienen van de AED en zijn er 45 mensen getraind in BLS. Er is een groep van 30 kaderinstructeurs die opgeleid zijn voor het geven van de jaarlijkse herhalingstrainingen BLS en AED. de vrijwilligers, kaderinstructeurs en andere betrokkenen vormen een netwerk voor kennis- en ervaringsdeling. Dit netwerk wordt ondersteund door een eigen website waar de vrijwilligers en kaderinstructeur hun ervaringen en andere zaken op kwijt kunnen en waarop de nieuwe ontwikkelingen worden bijgehouden 5

6 Een alarmeringssysteem voor het kunnen alarmeren van de getrainde vrijwilligers is geïmplementeerd op de Meldkamer Ambulancezorg. Er is een systeem van nazorg en evaluatie met de betrokken hulpverleners zo kort mogelijk na de inzet van een AED. De nazorg en evaluatie wordt verzorgd door Ambulance Oost. De gegevens uit de evaluaties worden gebruikt in de trainingen en nascholingen. De ontwikkelde werkwijze wordt ter beschikking gesteld aan andere RAV-en in Overijssel. Er is aanvullende structurele financiering gevonden om de bereikte resultaten een permanent karakter te kunnen geven. 6

7 2. Visie, doelstellingen en regie 2.1 Visie We willen in Haaksbergen naar een verbeterde hulpverlening door aanvullend op de bestaande huisartsen, huisartsenposten en ambulances hulp te bieden aan patiënten met een hartstilstand binnen het publieke domein, zoals op staat, in openbare gebouwen, gemeentelijke organisaties en tijdens evenementen. Door samenwerking van vrijwilligers en professionals kan het huidige zorgniveau verder omhoog worden gebracht. Getrainde vrijwilligers kunnen aanvullend op de professionals een levensreddende rol spelen. Zeker in situaties waarin elke seconde telt. Door samenwerking zal tevens de zorgketen versterkt worden wat ten goede komt aan de hulpverlening. Ook de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) omschrijft bovenstaande uitgangspunten. Meedoen en met elkaar zijn begrippen uit de WMO die ook hierop van toepassing zijn. Samen vormen we de samenleving en samen moeten en kunnen we er iets moois van maken. 2.2 Doelstelling De visie laat zich vertalen in de volgende algemene doelstelling: De burgers in Haaksbergen kunnen in het publieke domein gebruik maken van aanvullende acute zorghulpverlening op de bestaande zorghulpverlening en vooruitlopend op de komst van de ambulance wanneer er sprake is van een hartstilstand Dit kan mogelijk gemaakt worden door het plaatsen van AED s op strategische plekken en het opleiden van vrijwilligers in Basic Life Support en het gebruik van een AED rondom de geplaatste AED s. Om deze doelstelling te bereiken draagt de gemeente zorg voor aanschaf van een aantal AED s in de gemeentekernen en het opleiden van vrijwilligers. Daarnaast wordt er een subsidiebeleid opgesteld dat het aantrekkelijk maakt voor non-profit organisaties als sportverenigingen, zwembad etc om tot aanschaf van een AED over te gaan die ook gebruik kan worden voor het publieke domein. De gemeente wil zorgdragen voor een samenhangend netwerk van maatregelen en voorzieningen die een zo optimale hulpverlening mogelijk maken en de overlevingskans van patiënten met een hartstilstand doet toenemen. 2.3 Rol en regie gemeente Verantwoordelijkheid De gemeentelijke organisatie Haaksbergen draagt geen verantwoordelijkheid voor de aanvullende hulpverlening. Zij is van mening dat deze ligt bij de reguliere ambulancedienst en het huidige zorgaanbod. Het probleem van de lange aanrijtijden van de ambulancedienst is geen probleem van de gemeente. Deze verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij Ambulance Oost. De gemeente wil echter wel een signaal afgeven en een voorbeeldfunctie innemen richting de samenleving door tot aanschaf van AED s voor het publieke domein over te gaan en het opstellen van een aantrekkelijk subsidiebeleid voor non-profit organisaties. 7

8 Rol en Regie De gemeente draagt zorg voor aanschaf van een aantal AED s voor het publieke domein en het verstrekken van subsidies aan non-profit organisaties die op basis van door de gemeente gestelde voorwaarden tot aanschaf van een AED over willen gaan. Het project Lekenhulpverlening Platteland Twente van Ambulance Oost draait gedurende 3 jaar. Vanuit de gemeente is een coördinator aangewezen voor de lokale coördinatie. Deze persoon heeft de rol van aanjager en kartrekker en zorgt dat de afspraken worden nagekomen. Ook verzorgt deze persoon de afhandeling van de jaarlijkse subsidieaanvragen. De eerste 3 jaar ( ) wordt het project geleid door Ambulance Oost en de gemeente samen. Na deze 3 jaar zal het project geëvalueerd worden en zal bekeken worden waar de coördinatie komt te liggen. Dit kan bij de gemeente blijven maar ook overgedragen worden aan een lokale organisatie als de EHBO of het Rode Kruis. 8

9 3. Ketenaanpak acute hulpverlening We willen in Haaksbergen naar een sluitende keten van acute zorghulpverlening. Er is gekozen voor samenwerking met Ambulance Oost om deze keten zo optimaal en sluitend mogelijk te maken. De AED s in Haaksbergen staan geregistreerd bij de Meldkamer Ambulancezorg. Alle opgeleide vrijwilligers in BLS en gebruik AED zijn ook geregistreerd bij deze meldkamer. Wat gebeurt er wanneer er iemand met een hartstilstand geconfronteerd wordt? Allereerst wordt er door omstanders gebeld met 112. De melding komt dan binnen bij de alarmcentrale en de meldkamer ambulancezorg zal allerseerst een ambulance op pad sturen. Vervolgens wordt door de meldkamer gekeken naar de locatie van de dichtstbijzijnde AED. De vrijwilligers die dicht in de buurt wonen of werkzaam zijn krijgen vervolgens per sms een bericht met daarin de locatie van het slachtoffer, de locatie van de AED en de pincode die gebruikt moet worden om het kastje waarin zich de AED bevindt te openen. Dit alles in een tijdsbestek van 30 seconden. De gealarmeerde vrijwilligers met BLS kunnen dan starten met de reanimatie waarna de daar voor opgeleide vrijwilligers de AED kunnen gebruiken in afwachting van de komst van de ambulance. Door Ambulance Oost wordt de nazorg geleverd voor diegenen die betrokken waren bij de reanimatie. De evaluatie van de reanimatie wordt vervolgens weer gebruikt als input voor de opleidingen, 3.1 Vrijwilligers Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat alleen het plaatsen van een AED niet voldoende is voor goede zorg. Onmisbaar en voorwaarde voor het goed gebruik van een AED zijn vrijwilligers die goed opgeleid zijn in allereerst BLS (Basic Life Support). Zij kunnen na een melding direct starten met basale reanimatie. Een AED werkt pas als het hart enigszins op gang is gebracht door basale reanimatie. Vrijwilligers die opgeleid zijn in gebruik van een AED kunnen deze snel startklaar maken en gebruiken. Dit gebeurt dan beduidend sneller dan wanneer een leek de AED wil gebruiken. 3.2 Opleidingen Goed gebruik van een AED en een sluitende keten valt of staat met goed opgeleide vrijwilligers. Het project lekenhulpverlening platteland Twente voorziet de komende 3 jaar in het opleiden van 45 mensen per dorpskern. Tevens worden er in Twente 30 instructeurs opgeleid die na deze 3 jaar de opleidingen van de Ambulance Oost over kunnen nemen. Voor de gemeente Haaksbergen betekent dat er 135 mensen opgeleid in BLS en van die groep nog eens 48 in het gebruik van een AED. Na deze 3 jaar zal bekeken worden door wie de opleidingen verzorgd kunnen worden. Te denken valt dan aan de EHBO vereniging of het Rode Kruis. 3.3 lokaties AED s In overleg met Ambulance Oost is er gekozen voor plaatsen van 7 AED s in de gemeente Haaksbergen; 5 in Haaksbergen, 1 in Buurse en 1 in St. Isidorushoeve. Hiermee is het publieke domein volgens normen van Ambulance Oost afgedekt. In Haaksbergen zullende de AED s geplaatst worden bij het gemeentehuis, op de gemeentewerf, bij sporthal de Els en sporthal de bouwmeester en op een nader te bepalen plek tussen de wijken de Hassinkbrink en het Wolferink. 9

10 In Buurse en St. Isidorus kan gedacht worden aan plaatsing van de AED in de gemeenschapshuizen. Door het stimuleren van aanschaf van AED s middels het subsidiebeleid zal het aantal AED s in Haaksbergen toenemen en zal de acute zorghulpverlening vooruitlopend op de komst van de ambulance steeds beter geregeld zijn. 10

11 4. Subsidie Om het aantal AED s in de gemeente zo hoog mogelijk te krijgen en daarmee de acute aanvullende zorghulpverlening zo verder te optimaliseren kunnen non-profitorganisaties in aanmerking te komen voor een stimuleringssubsidie. Deze subsidie maakt het voor organisaties aantrekkelijk om tot aanschaf van een AED en het daarbij opleiden van mensen over te gaan. De subsidie bedraagt jaarlijks een bedrag van 50 % van de leasekosten met de volgende in de subsidieverordening opgenomen voorwaarden: - ophangen van de AED op een plek waar iedereen 24 uur per dag bij kan - Een afschrift van het ondertekende leasecontract voor de AED waaruit in ieder geval blijkt dat het een AED type Powerhaert G3 AED of een vergelijkbaar type is. - opleiden van minimaal 10 personen die lid zijn van de instelling dan wel werkzaam zijn binnen de instelling in Basic Life Support (basale reanimatie) of een vergelijkbare opleiding volgens de kwalificaties van de Nederlandse reanimatie Raad (NRR) met succes hebben en deze aanmelden bij het centrale alarmeringssyteem van de ambulancedienst. - opleiden van minimaal 5 mensen die naast de onder hier boven genoemde opleiding ook getraind zijn in het gebruik van een AED, en deze aanmelden bij het centrale alarmeringssyteem van de ambulancedienst. De instelling waaraan de subsidie verleend wordt dient jaarlijks een subsidieaanvraag in te dienen die op basis van bovenstaande voorwaarden conform de subsidieverordening Stimuleringssubsidie aanschaf AED al dan niet gehonoreerd wordt. De subsidie is niet van toepassing op commerciële bedrijven en ondernemers. Zij hebben een eigen Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) en zijn dus voor hun eigen personeel verantwoordelijk voor de zorghulpverlening. De subsidie is bedoeld voor die (openbare) organisaties waar dagelijks mensen al dan niet recreatief aanwezig zijn. Te denken valt aan sportverenigingen, het zwembad etc. 11

12 5. Communicatie De communicatie zal in samenwerking gaan met Ambulance Oost en de afdeling communicatie. 5.1 Gesprekken lokale organisaties Er hebben reeds gesprekken plaatsgevonden met de EHBO, Het Rode Kruis en de Brandweer om hen in een vroeg stadium te informeren en te betrekken bij het gehele traject. Deze gesprekken hadden een informatief karakter en waren tevens bedoeld als input voor de gemeente om de problematiek te verhelderen en te proeven of er draagvlak is voor samenwerking met Ambulance Oost. 5.2 Informatiebijeenkomst plaatselijke bevolking per dorpskern / kerkdorp Belangrijk is dat de plaatselijke bevolking in een vroeg stadium op de hoogte wordt gebracht van het initiatief. De gemeente organiseert een bijeenkomst (of bijeenkomsten) waarin de grote lijnen worden uiteengezet en waarbij er gelegenheid is voor de bevolking tot het stellen van vragen. Ook wordt er tijdens deze bijeenkomst voorlichting gegeven over wat er met een AED wel en vooral niet kan (het item schijnveiligheid wordt uitvoerig belicht). Tevens wordt er een oproep gedaan voor vrijwilligers die de cursus BLS en/of AED-bediener willen gaan volgen. 5.3 Communicatie bij aanschaf en in de toekomst. Na aanschaf van de eerste AED s zal er een persbericht uitgaan en zal dit gepubliceerd worden in Rond Haaksbergen en op de gemeentelijke website. Belangrijk is dat er een regelmatige communicatie richting de bevolking plaatsvindt. De stimuleringssubsidie moet met regelmaat onder de aandacht gebracht worden bij de diverse organisaties en de bevolking evenals de locaties van de AED s. De diverse communicatie middelen zullen hierbij worden ingezet. 12

13 6. Financiën en Leverancier 6.1 Kosten Er zijn kosten voor aanschaf dan wel leasen van AED s en het verstekken van subsidie aan organisaties die tot aanschaf van een AED overgaan. Leasen heeft een aantal voordelen ten opzichte van koop. - Onderhoud is bij een lease contract inbegrepen en dus verzekerd over de leaseperiode. Storingen en onderhoud worden door de leverancier verzorgd. De AED s zijn ten allertijden gebruiksklaar en kosten zijn vast en inzichtelijk - Een groot voordeel van leasen van AED s is het feit dat bij een leaseconstructie in combinatie met de subsidieverordening er een jaarlijkse controle op het gebruik en onderhoud van de AED en het aantal opgeleide vrijwilligers is. Hiermee is het gebruik van de AED voor het publieke domein en aanmelding van de AED s bij het centrale alarmeringssysteem gewaarborgd en houdt de gemeente Haaksbergen ook na afsluiting van het project Stimulering Lekenhulpverlening Platteland van Ambulance Oost een sluitende keten in de acute zorghulpverlening. Gezien de meerwaarde van leasen is er gekozen voor een leaseconstructie. 6.2 Leverancier Voor het leasen van de AED s over een periode van zo n 8 jaar volgt een aanbestedingsprocedure. 13

Notitie. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Hengelo

Notitie. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Hengelo Notitie Stimulering Acute Zorghulpverlening Hengelo Hengelo Augustus 2008 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden. 3.1 Doelstellingen Het project heeft de volgende doelstelling: De inwoners van de gemeente Nuth worden gestimuleerd in het trainen van reanimatievaardigheden en het gebruik van een AED zodat ze in staat

Nadere informatie

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Samenwerking... 3 4. AED s... 4 5. Alarmeringssysteem... 5 6. Trainingen... 6 7. Financiën... 6 8. Communicatie...

Nadere informatie

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd)

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Nummer Onderwerp : B-2.08.2008 : Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Korte inhoud : Verzoek om akkoord te gaan met de aanschaf en inzet van 8 AED s voor de aangegeven locaties, de opleiding van ongeveer

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk Inhoud presentatie 13 februari 2012 De kans een mensenleven te redden krijg je niet elke dag Opening Hart voor Limburg Cijfers en wetenswaardigheden met betrekking tot een circulatiestilstand Kenmerk,

Nadere informatie

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Motie subsidie AED-project Registratienummer: 0564101 Datum: 21 oktober 2015 Betreft Programma: 5. Sociaal Domein Portefeuillehouder: Pieter van Zwanenburg

Nadere informatie

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand?

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Inhoudsopgave Inleiding 3 De 6-Minutenzone 4 Wat kan uw gemeente concreet doen? 6 Steun van gemeente is belangrijk 8 Waarom moet uw gemeente

Nadere informatie

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Inhoudsopgave: 1. Inleiding..3 2. Doel.3 3. Samenwerking..3 4. AED s.4 5. Alarmeringssysteem.4 6. Trainingen..4

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Raadsvoorstel *Z0105806449* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10996 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Inleiding In

Nadere informatie

Waarom een dergelijk initiatief

Waarom een dergelijk initiatief De volgende info komt grotendeels van www.hartslagnu.nl Waarom een dergelijk initiatief In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme, vaak als gevolg van een acuut

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp

ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOSAM steller C.J. Thijssen doorkiesnummer 077-359 7655 e-mail c.thijssen@venlo.nl datum 14 april 2010 onderwe rp Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 12 maart 2009 Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED SAMENVATTING Bij het horen van AED, (Automated

Nadere informatie

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15.

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Plan van aanpak plaatsing defibrillators (AED) Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Aan de Raad Voorstel tot het vaststellen van het Plan van Aanpak plaatsing defibrillators

Nadere informatie

Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN

Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN Gemeentebladnummer: 2011/02 Vergaderdatum: 03 februari 2011 Agendapunt: Portefeuillehouder Mw. W. Adriaans Steller Hans Janssen Aan de Raad Voorstel:Instemmen

Nadere informatie

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 Projectgroep AED Udenhout Maart 2015 1 A E D UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 1. Inleiding. Het afgelopen jaar is voor Udenhout op het gebied van hartstilstanden godzijdank een rustig

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 onderwerp AED Reanimatienetwerk Bocholtz - Simpelveld Inleiding In februari 2008 is gestart met de projectgroep AED / Reanimatienetwerk

Nadere informatie

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 13G200122 PORT.HOUD: OA ONDERWERP: subsidie onderhoud AED's Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad RAADSGRIFFIE GRIFFIER:

Nadere informatie

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg 2011 Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg ChristenUnie Aalburg Voor elkaar! 12-4-2011 Inleiding Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.

Nadere informatie

Alles voor de patiënt

Alles voor de patiënt Alles voor de patiënt in De ambulancezorg Brabant-Zuidoost (AZ) staat voor verantwoorde ambulancezorg op maat, op het afgesproken moment en/of zo spoedig mogelijk. AZ biedt verantwoorde ambulancezorg door

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 6-Minutenzone van levensbelang Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 Elke week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis Bij hartstilstand binnen 6 minuten Nergens

Nadere informatie

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp 6 Minuten Zone Nieuwdorp Versie 7.0 december 2007 Inleiding De Stichting heeft tijdens de jaarvergadering in 2007 het plan gelanceerd om Nieuwdorp Hartveilig te maken. We willen dit realiseren door op

Nadere informatie

Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen

Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen De werkgroep dankt alle vrijwilligers, bedrijven en instellingen die bijdragen aan het tot stand komen en het in standhouden van dit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 10 Onderwerp: Voorstel inzet Automatische Externe Defibrillatoren. Portefeuillehouder: C.C. Leppink-Schuitema.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 10 Onderwerp: Voorstel inzet Automatische Externe Defibrillatoren. Portefeuillehouder: C.C. Leppink-Schuitema. Raadsvoorstel Agendapunt: 10 Onderwerp: Voorstel inzet Automatische Externe Defibrillatoren. Portefeuillehouder: C.C. Leppink-Schuitema. Aanleiding: Op 28 november 2007 heeft er in een gecombineerde commissievergadering

Nadere informatie

Samen maken we Fryslân Hartveilig

Samen maken we Fryslân Hartveilig Samen maken we Fryslân Hartveilig Geschreven door: Stichting Fryslân Hartveilig Datum: 10-05-2016 Status: CONCEPT Contact: Fryslân Hartveilig Westersingel 4 8913 CK, Leeuwarden Mail: info@fryslanhartveilig.frl

Nadere informatie

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Algemeen Binnenkort wordt gestart met het Project Zes Minuten Zones in de gemeente Bergen. Het doel van dit project is om Zes Minuten Zones te realiseren

Nadere informatie

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Op donderdagavond 2 oktober jl. vond er in het raadhuis in Kerkrade een bijeenkomst plaats voor alle mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld

Nadere informatie

Informatieavond 6 september 2010. Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg

Informatieavond 6 september 2010. Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg Informatieavond 6 september 2010 Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg 5 e Reanimatie-estafette 1 oktober 2010 Carbooncollege Rombouts en Rumpenerhal Brunssum Reanimeren,

Nadere informatie

Stichting AED Staphorst. Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig.

Stichting AED Staphorst. Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig. Stichting AED Staphorst Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig. Inhoud PLAN VAN AANPAK STICHTING AED GEMEENTE STAPHORST... 3 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 3 3. STRATEGIE... 3 MARKETING EN

Nadere informatie

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap AED Automatische Externe Defibrillatie Informatiemap Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 Januari 2006 www.forto-to.nl versie 2005-011 AED implementatie

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren

Nota van B&W. Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren Nota van B&W Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Coilegevergadering 13 april 201 1 Inlichtingen Jeb Beelen (023 5676891) Registratienummer 201

Nadere informatie

KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS

KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS AFDELING SAMENLEVINGSZAKEN 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kaders gemeentelijk AED-beleid 3 1.1 Ondersteuningsvormen 3 1.2 Juridisch kader 3 1.3 Beleidsmatig

Nadere informatie

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt Leren reanimeren en defibrilleren met de AED Reanimatie: eerste hulp bij hartstilstand! Wist u dat elke week 300 Nederlanders buiten

Nadere informatie

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatiecursus Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatie volwassenen Stelt u zich eens voor. U bent aan het winkelen, loopt over straat of bent gewoon thuis. Ineens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010

NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010 Secretariaat Stichting Hartveilig Hardenberg Kloosterdijk 109 7693 PP Sibculo Tel. 0523 240658 e-mail cor-didy@planet.nl Rabo 1349.69.383 KvK nr. 05087034 NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010 1. Website

Nadere informatie

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Wilt u deze enquête vóór 1 maart 2006 invullen en in de bijgevoegde antwoordenvelop terugsturen? Gegevens organisatie Naam Postadres Bezoekadres Postcode & plaats Website

Nadere informatie

Samenvatting resultaten inventarisatie AED s

Samenvatting resultaten inventarisatie AED s Samenvatting resultaten inventarisatie AED s Enquêtes Er zijn 26 organisaties (zorginstellingen, sportclubs, grote bedrijven, winkeliersverenigingen) benaderd in het kader van de inventarisatie naar de

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Plan van Aanpak -Project 'instellen AED zones in Harenkarspel'

Plan van Aanpak -Project 'instellen AED zones in Harenkarspel' Inleiding De gemeenteraad van Harenkarspel heeft op 4 november 2008 een motie aangenomen, waarin staat dat de gemeente uiterlijk in 2010 AED proof dient te zijn en dat de gemeente tevens is aangesloten

Nadere informatie

Toelichting op artikel 3 Subsidiegrondslag Toelichting op artikel 4 inwerkingtreding

Toelichting op artikel 3 Subsidiegrondslag Toelichting op artikel 4 inwerkingtreding Toelichting op de beleidsregel stimulering optimale beschikbaarheid van Automatische Externe Defibrillatoren (AED s) binnen het Reanimatie Netwerk Heerlen Wettelijk kader De Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Calamiteitenplan Golfbanen het Woold.

Calamiteitenplan Golfbanen het Woold. Calamiteitenplan Golfbanen het Woold. Doel. Het calamiteitenplan heeft tot doel bij kleine en grote ongevallen en acute ziekten hulp te bieden. Uitvoering. Het calamiteitenplan is opgesteld door de secretaris

Nadere informatie

Stichting 6 minuten zone Westervoort (i.o.)

Stichting 6 minuten zone Westervoort (i.o.) PROJECTPLAN d.d. 23-02-2012 Stap 1 Doelstelling, haalbaarheid en planning 1.1 Inleiding: De Wijkraad Emmerik-Vredenburg heeft in 2011 een onderzoek naar de situatie in Westervoort ten aanzien van reanimatie

Nadere informatie

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld Programma van vandaag Welkomswoord Burgemeester J Klijs Presentatie AED / AED ALERT situatie Moerdijk Pauze Situatie Willemstad, Stichting AED Willemstad door mevr. Veltman Situatie stadsraad Zevenbergen

Nadere informatie

Kwaliteitskader. f irst responder

Kwaliteitskader. f irst responder Kwaliteitskader f irst responder Versie 1.0. Juli 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Totstandkoming kwaliteitskader first responder 3 1.3 Reikwijdte kwaliteitskader first responder 3

Nadere informatie

B en W voorstel 12INT00925

B en W voorstel 12INT00925 G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 12INT00925 Onderwerp Evaluatie project AED's Samenvatting voorstel Kennisnemen van evaluatie project AED waarbij voorgesteld wordt het budget voor regulier onderhoud

Nadere informatie

Activiteiten NRR 2013-2014

Activiteiten NRR 2013-2014 Activiteiten NRR 2013-2014 Inhoud 1. Korte inleiding 2. Speerpunten kwaliteit 3. Speerpunten financiering 4. CMS Missie Het behouden van leven als dat door goede reanimatie mogelijk is Keten denken als

Nadere informatie

Mlc. Gemeente Delft. drs. T.W. Andriessen 1,s. , burgemeester drs. G.A.A. Verkerk. Geachte leden van de raad,

Mlc. Gemeente Delft. drs. T.W. Andriessen 1,s. , burgemeester drs. G.A.A. Verkerk. Geachte leden van de raad, Samenleving Mlc Gemeente Delft Advies Westlandweg 40 2624 AD Delfl IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78,2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door G.

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2015

Subsidieregels Hof van Twente 2015 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

De belasting van de burgerhulpverlener: wat weten we uit de praktijk?

De belasting van de burgerhulpverlener: wat weten we uit de praktijk? De belasting van de burgerhulpverlener: wat weten we uit de praktijk? Jolande Zijlstra ARREST-onderzoek Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam 6 maart 2013 Doel ARREST-onderzoek Alarmering

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen

Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen 1 Beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 3 3. Doel van het project... 4 4. Samenwerking... 4 5. Bepaling 6 minutenzones: Te maken keuzes...

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41574 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Nadere informatie

Informatie over (niet)-reanimeren

Informatie over (niet)-reanimeren Informatie over (niet)-reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

Als u een evenement organiseert:

Als u een evenement organiseert: Als u een evenement organiseert: Een ongeluk zit in een klein hoekje: iemand verstuikt een enkel of komt in het gedrang en wordt onwel. Een Eerste Hulp post is dan ook vaak een verplichting of tenminste

Nadere informatie

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt?

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt? Eerste hulp Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Een ambulance heeft gemiddeld 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt. Reden om naast

Nadere informatie

secr/ 2007/3/10a Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 5800,-- voor de aanschaf van 2 defibrillatoren.

secr/ 2007/3/10a Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 5800,-- voor de aanschaf van 2 defibrillatoren. Dames en heren leden van de gemeenteraad College burgemeester en wethouders uw kenmerk uw brief van ons kenmerk Kessel onderwerp aanvullende agenda raad 23 april 2007 secr/ 18 april 2007 verzonden Geachte

Nadere informatie

Europese Reanimatieraad. Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior

Europese Reanimatieraad. Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior LEERDOELEN Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: Hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert. Hoe u hartmassage en

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is op 1 augustus 2013 opgericht en heeft een nauw samenwerkingsverband met de drie EHBO-verenigingen binnen de Gemeente Sint-Michielsgestel.

Nadere informatie

Meldkamerinstructie bij reanimatie

Meldkamerinstructie bij reanimatie Meldkamerinstructie bij reanimatie 3 112 43 Nederlandse Reanimatie Raad Meldkamerinstructie bij reanimatie Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen voor de centralist van de meldkamer bij de melding

Nadere informatie

Team Zorg en Welzijn Keldonk

Team Zorg en Welzijn Keldonk WIJ DOEN HET VOOR U Team Zorg en Welzijn Keldonk Carla Jansen Zorg Lieke Verbrugge Zorg professionele instellingen Jo Relou Netwerk en documentatie Petra Leenders Zorg Dorien van Zutphen Zorg Jolanda van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Discussiebijeenkomst "AED hartstikke goud?" d.d. 14 december 2006

Discussiebijeenkomst AED hartstikke goud? d.d. 14 december 2006 Discussiebijeenkomst "AED hartstikke goud?" d.d. 14 december 2006 Inleiding De discussiebijeenkomst "AED hartstikke goud?" vond plaats op donderdag 14 december 2006 in de foyer van de Stadsschouwburg in

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener Europese Reanimatieraad ACHTERGROND Er zijn ongeveer 700.000 hartstilstanden per jaar in Europa. Dit komt neer op 5 personen per uur in Nederland.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Mail stichting Hartslag (2012-4-25)

Mail stichting Hartslag (2012-4-25) Via mail verstuurt aan: Empe-Tonden 28 mei 2012 College B&W Gemeente Brummen Mevrouw Reichgelt cc: Fractievoorzitters Politieke Partijen Gemeenteraad Brummen cc: Wijkraden Gemeente Brummen cc: stichting

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013 Programma (voor de pauze) 9.3 uur Opening symposium Hart voor Limburg drs. Th. Bovens, Gouverneur provincie Limburg 9.4 uur Inleiding project Hart voor Limburg prof. dr. T. Gorgels 9. uur De aanpak van

Nadere informatie

Evaluatie AED-besluit 2009

Evaluatie AED-besluit 2009 2012-006359/in Evaluatie AED-besluit 2009 AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR; een onderwerp dat lééft! Afdeling Samenleving Februari 2012 1. Inleiding Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een

Nadere informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Een bedrijfshulpverlener moet snel beslissingen kunnen nemen en bepalen welke handeling, op welke manier moet worden uitgevoerd. Onder bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

AED project Gemeente Woensdrecht

AED project Gemeente Woensdrecht AED project Gemeente Woensdrecht Gemeentecongres 6 minuten zone Madurodam, 15 oktober 2009 OSSENDRECHT Ronald Averdieck Voorzitter EHBO Ossendrecht Kader-instructeur AED-coördinator gemeente Woensdrecht

Nadere informatie

~ 91 ~ Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen

~ 91 ~ Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen De vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen op maandag 28 november 2011 werd druk bezocht. Hulp bij ziekten en ongevallen van kinderen stond centraal;

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

First responder. beleidsdocument en landelijke richtlijn. Versie: 30 november 2005 Status: definitief

First responder. beleidsdocument en landelijke richtlijn. Versie: 30 november 2005 Status: definitief First responder beleidsdocument en landelijke richtlijn Versie: 30 november 2005 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur van AmbulanceZorg Nederland op 28 september 2005. Inleiding Op

Nadere informatie

First en rapid responder

First en rapid responder First en rapid responder beleidsdocument en landelijke richtlijn Versie: 30 november 2005 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur van AmbulanceZorg Nederland op 28 september 2005. Inleiding

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening

Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse Reanimatie Raad Oktober

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag van de Stichting Groningen Hartveilig

Jaarverslag van de Stichting Groningen Hartveilig Jaarverslag 2012 van de Stichting Groningen Hartveilig 1 Ter inleiding Voor U ligt het Jaarverslag van de Stichting Groningen Hartveilig (verder afgekort: GHV). De stichting werd in mei 2012 opgericht

Nadere informatie

Project 6-minutenzones Purmerend. Henk Scheltinga Projectadviseur

Project 6-minutenzones Purmerend. Henk Scheltinga Projectadviseur Project 6-minutenzones Purmerend Henk Scheltinga Projectadviseur Projectinhoud AED s werven Burgerhulpverleners werven Kasten + AED s installeren Beheer inrichten Waarom / Daarom (1) 16.000 slachtoffers

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie

MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst. De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst. De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, Christenunie Haarlem 3^ MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst De vraag naar maatschappelijke opvang de afgelopen periode in Haarlem is toegenomen en ondanks uitbreiding van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM LEERDOELEN. Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren:

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM LEERDOELEN. Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie.

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie. VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN 16 mei 2017 Definitief Notitie www.brandweer.nl/gelderland-midden Verificatietijd meldkamer brandweer: van 1 minuut naar 1+2 minuten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nieuwsbrief t Genseler

Nieuwsbrief t Genseler Nieuwsbrief t Genseler Oktober 2013 Stichting wijkcomité t Genseler info@wijkgenseler.nl Jaargang 2013 Nieuwe website www.wijkgenseler.nl In de afgelopen maanden is er gewerkt aan het vernieuwen van onze

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2016-2018 STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG 1 Doel en resultaat Het doel is om vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) te koppelen aan hulpvragers en te coachen in hun rol als

Nadere informatie