Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding ep-online.nl voor adviseurs"

Transcriptie

1 Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1

2 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase Projectnummer 0 Versienummer 2 Publicatienummer Locatie Utrecht/Den Haag Projectleiders Raymond Beuken Contactpersoon Anne Hezemans Aantal bijlagen - Auteurs Anne Hezemans Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met: Hoewel dit rapport met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Pagina 2 van 26

3 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Inhoud Colofon 2 1 Inleiding 5 2 Toegang verkrijgen tot de energielabeldatabase Inloggen 6 3 Een energielabel afmelden Werken met het monitoringsbestand en rekensoftware Automatisch afmelden Het handmatig afmelden van een energielabel Afmelden op basis van representativiteit Wijzigen van een energielabel Verwijderen van energielabels vanwege een fout of verandering Foutmeldingen bij het afmelden 15 4 Het beheren van eigen gegevens Persoonlijke gegevens aanpassen Organisatie aanpassen Adviseur accounts aanmaken Adviseur accounts blokkeren Inzage eigen labels Extra superuser aanmaken Wachtwoord aanpassen 19 5 Energielabel opvragen 21 6 Rapportage opvragen 22 7 Vragen? Energielabel Informatienetwerk Energielabel Helpdesk 23 8 Begrippenlijst 24 Pagina 3 van 26

4

5 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari Inleiding Het rechtsgeldig maken van een energielabel gebeurt door het afmelden van een energielabel. Afmelden houdt in dat vanuit de rekensoftware een bestand naar de energielabeldatabase wordt upgeload en dat vanuit de energielabeldatabase een afmeldnummer wordt gegenereerd dat overgenomen moet worden door de rekensoftware. Dit nummer wordt geprint op het energielabel. Het afmelden van een energielabel kan alleen uitgevoerd worden door een Certificaathouder (CH) of energielabeladviseur. Behalve de adviseurs hebben andere partijen ook toegang tot de energielabeldatabase of de informatie die er in besloten ligt: - De Certificerende Instellingen (CI) registreren en autoriseren de adviseurs, daarnaast doen zij steekproeftrekkingen ten behoeve van de kwaliteitscontrole. - Het Kadaster stelt de energielabels beschikbaar via Kadaster On-line. - Agentschap NL beheert namens het Ministerie van BZK de energielabeldatabase. Agentschap NL rapporteert op basis van de gegevens in de energielabeldatabase aan het ministerie van BZK en aan de EU over de stand van zaken wat betreft het energielabel in Nederland. Deze handleiding beschrijft hoe adviseurs energielabels kunnen afmelden in het on-line afmeldsysteem: ep-online.nl. Secties aangeduid met dit symbool vertegenwoordigen veel gebruikte instructies en zijn essentieel voor het werken met de energielabeldatabase. Pagina 5 van 26

6 2 Toegang verkrijgen tot de energielabeldatabase Organisaties die certificaathouder willen worden voor het afmelden van energielabels, dienen hiervoor gecertificeerd te worden door een Certificerende Instelling. Voor een actueel overzicht van Certificerende Instellingen verwijzen wij naar de website van het KBI (www.kbi.nl). Door op de knop zoek certificatie instelling te klikken krijgt u een overzicht van alle certificerende instellingen in Nederland. Instellingen gerechtigd voor certificeren BRL 9500 zijn instellingen die uw bedrijf kunnen certificeren voor het afmelden van energielabels. Om energielabels te kunnen afmelden op de energielabeldatabase, dient uw organisatie na de certificering geautoriseerd te worden door deze Certificerende Instelling (dus NIET door Agentschap NL) voor de energielabeldatabase. Pas nadat de Certificerende Instelling u geautoriseerd heeft voor de energielabeldatabase, ontvangt u een tweetal s van de energielabeldatabase - een met een overzicht van de ingevoerde NAW-gegevens, e- mailadres en organisatiegegevens. Onderaan de staat ook uw gebruikersnaam en wachtwoord. Houd wachtwoord geheim! - een tweede met opnieuw uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast staat er een verificatielink in de . Wat als ik de met gebruikersnaam en wachtwoord kwijt ben? Alleen wachtwoord kwijt? 1. Ga naar 2. Kies voor optie wachtwoord vergeten (rechts op het scherm, direct onder loginvelden) 3. Vul uw login naam in. Het wachtwoord wordt nu nogmaals verstuurd naar adres van uw gebruikersaccount. 4. Wij verzoeken u dit wachtwoord te wijzigen zodra u weer bent ingelogd. Ook loginnaam kwijt? 1. Neem contact op met 2.1 Inloggen Als u de eerste keer heeft ingelogd volgens de instructies zoals hiervoor beschreven, kunt u voortaan gebruik maken van de website: ep-online.nl. Pagina 6 van 26

7 Hoe moet ik inloggen? 1. Ga naar ep-online.nl 2. U ziet het scherm dat rechts is afgebeeld. 3. Vul gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op inloggen.* 4. U bent nu ingelogd Figuur 1: Account Login U kunt altijd uitloggen door op de knop uitloggen te klikken rechts bovenin het scherm van de energielabeldatabase. Verderop in dit document zal dikwijls worden gesproken over het inloggen. De hierboven beschreven stappen zullen dan niet herhaald worden. Voor instructies over inloggen, zal telkens worden verwezen naar dit hoofdstuk. Pagina 7 van 26

8 3 Een energielabel afmelden 3.1 Werken met het monitoringsbestand en rekensoftware Het afmelden van een energielabel begint met de opname van het gebouw en het invoeren van de resultaten in de rekensoftware. Voor ondersteuning bij het gebruik van de rekensoftware, verwijzen wij u naar de leverancier hiervan. Welke rekensoftware kan ik gebruiken samen met de energielabeldatabase? Een software leverancier dient te worden geattesteerd (goedgekeurd) door een Software Registrant (SR) (een aantal Certificerende Instellingen vervullen deze rol). Pas als dit proces is doorlopen en de software in de energielabeldatabase is geregistreerd door de Certificerende Instelling, kunt u de software gebruiken om energielabels af te melden. Voor een actueel overzicht van geattesteerde software leveranciers, kunt u naar gaan. Kies de optie zoek certificaathouder in het menu links. Het zoekformulier dat verschijnt, bevat een aantal opties. Achter 9501 (BRL9501 bevat de eisen voor de rekensoftware) staat een link naar een PDF document met een overzicht van softwareleveranciers en hun contactgegevens. Wanneer in de kolom met de kop Energie Index een kruisje staat, dan is de software geschikt. Om een energielabel af te melden, dient een zogenaamd monitoringsbestand te worden aangemaakt. Hierbij geldt dat een monitoringsbestand slechts één opname(datum) maar meerdere gebouwen (Representativiteit) kan bevatten. Een monitoringsbestand (.xml formaat) vervaardigt u met behulp van de rekensoftware en bevat de volgende data: - Meetgegevens van de opname - Opnamedatum - De uitkomst van de Energie Index berekening - De adresgegevens (bij afmelden op basis van representativiteit zijn dit er meerdere) - Een aantal andere variabelen, verschillend van toepassing bij woningbouw of utiliteitsbouw. Geattesteerde rekensoftware is geschikt gemaakt om een monitoringsbestand volgens de juiste format te genereren. Deze software zal u dan ook vragen alle benodigde gegevens in te voeren. Er zijn twee manieren om een monitoringsbestand af te melden: 1. Handmatig: De stappen worden hieronder uitgelegd bij hoofdstuk 3.3. De Certificaathouder dient dan handmatig het monitoringsbestand te Uploaden naar de energielabeldatabase. 2. Automatisch: Dit is een instelling van de rekensoftware en maakt het mogelijk om vanuit de rekensoftware monitoringsbestanden af te melden. Uitleg hieromtrent wordt bij hoofdstuk 3.2 gegeven. Pagina 8 van 26

9 3.2 Automatisch afmelden De energielabeldatabase biedt de mogelijkheid om automatisch af te melden door het gebruiken van een Webservice. Het hangt af van de rekensoftware of dit mogelijk is. Voor ondersteuning verwijzen wij naar uw softwareleverancier. Indien er inloggegevens nodig zijn, zijn dit dezelfde als die u gebruikt voor het handmatig afmelden. Uw softwareleverancier kan voor eventuele vragen contact met ons zoeken. In het geval van geautomatiseerd afmelden, roept de rekensoftware een webservice aan. Deze webservice zal een energielabel kunnen toevoegen, vervangen of uitbreiden. - Toevoegen: deze optie ziet u alleen bij nieuwe energielabels (m.a.w. nieuwe combinatie van opnamedatum, postcode en huisnummer). Het betreft het creëren van een geheel nieuw afmeldnummer en daarmee een nieuw Energielabel. - Vervangen: Als eerder een energielabel is afgemeld voor dit gebouw met dezelfde opnamedatum en indien de vervangingsperiode (van 1 week) nog niet is verstreken, dan kunt u deze optie kiezen. Deze actie is bedoeld voor die gevallen waar een deel van de geuploade informatie niet correct is. Bij de actie vervanging wordt alle informatie uit het nieuwe monitoringsbestand opgenomen in het systeem. Alle informatie van de eerdere afmelding wordt overschreven. Het afmeldnummer verandert echter niet. - Uitbreiden: Op basis van een representatieve woning kunnen later (na afmelding van deze woning) nog vergelijkbare woningen worden afgemeld. Men noemt dit het uitbreiden van een bestaande energielabel. Dit kan alleen als voor de later afgemelde woning dezelfde opnamedatum wordt meegegeven als bij de oorspronkelijke opname (van representatieve woning). Wanneer er dus geen sprake is van representativiteit deze optie niet gebruiken. Het afmeldnummer wordt direct teruggemeld naar de rekensoftware, zodat dit nummer op het energielabel geprint kan worden. Een bevestiging van de resultaten ontvangt u direct per . Deze wordt naar het bij de accountgegevens opgenomen adres gestuurd. Pagina 9 van 26

10 -----Oorspronkelijk bericht----- Van: EP-online Verzonden: dinsdag 7 februari :31 Aan: Onderwerp: Door u afgemelde energielabels Geachte heer/mevrouw, De volgende certificaten zijn zojuist door u afgemeld: Afmeldnummer Resultaat van de afmelding Dit is een nieuw energielabel met de volgende woningen: 0000AA, 123,, Figuur 2 met resultaat afmelding 3.3 Het handmatig afmelden van een energielabel In dit gedeelte van de handleiding zullen de stappen beschreven worden die nodig zijn voor het afmelden van een energielabel. Uiteraard zijn er een aantal bijzondere gevallen die enigszins afwijken van deze stappen. De bijzondere gevallen worden later besproken. Hoe moet ik een energielabel afmelden? 1. Log in op de energielabeldatabase (zie 1.3) 2. Kies in de blauwe balk de optie Afmelden. 3. Kies naast een van de 10 velden/regels de knop bladeren. Er verschijnt een scherm, het dialoogvenster is een weergave van uw computer. Pagina 10 van 26

11 4. Selecteer het monitoringsbestand dat u wilt afmelden en druk op de knop Openen. 5. Bent u klaar met bestanden invoegen, klik dan op de knop Afmelden onderaan het overzicht van bestanden die u wilt afmelden. Herhaal stap 3,4 en 5 indien u meerdere bestanden wilt afmelden, telkens voor de volgende regel. Er kunnen maximaal 10 bestanden tegelijk worden afgemeld. Bij identificatie van de meting staat de opnamedatum, de postcode en het huisnummer van het gebouw vermeld. Bij een energielabel op basis van representativiteit (zie hoofdstuk 2.4), wordt alleen de representatieve woning vermeld. Het aantal woningen in de volgende kolom is de representatieve woning inclusief vergelijkbare woningen op basis van representativiteit. De kolom Actie bevat een menu met een aantal mogelijkheden. U kiest een optie door op het driehoekje naast de actie te klikken en de gewenste optie te selecteren. - Toevoegen: deze optie ziet u alleen bij nieuwe energielabels (m.a.w. nieuwe combinatie van opnamedatum, postcode en huisnummer). Het betreft het creëren van een geheel nieuw afmeldnummer en daarmee een nieuw Energielabel. - Overslaan: Met deze optie wordt er niets gedaan met het monitoringsbestand waarvoor u deze actie selecteert (bijvoorbeeld als u ziet dat een van de bestanden -als u er meerdere tegelijk upload - verkeerd is). Pagina 11 van 26

12 - Vervangen: Als eerder een energielabel is afgemeld voor dit gebouw met dezelfde opnamedatum en indien de vervangingsperiode (van 1 week) nog niet is verstreken, dan kunt u deze optie kiezen. Deze actie is bedoeld voor die gevallen waar een deel van de geuploade informatie niet correct is. Bij de actie vervanging wordt alle informatie uit het nieuwe monitoringsbestand opgenomen in het systeem. Alle informatie van de eerdere afmelding wordt overschreven. Het afmeldnummer verandert echter niet. - Uitbreiden: Op basis van een representatieve woning kunnen later (na afmelding van deze woning) nog vergelijkbare woningen worden afgemeld. Men noemt dit het uitbreiden van een bestaande energielabel. Dit kan alleen als voor de later afgemelde woning dezelfde opnamedatum wordt meegegeven als bij de oorspronkelijke opname (van representatieve woning). Wanneer er dus geen sprake is van representativiteit deze optie niet gebruiken. Heeft u voor alle monitoringsbestanden een actie gekozen, dan klikt u onderaan de tabel op de knop Verwerken. Alle acties worden nu uitgevoerd. Er verschijnt nu een scherm (zie iguur 3 onder) met een bevestiging van de uitgevoerde acties. F Het afmeldnummer wordt direct weergegeven voor iedere postcode/ huisnummer combinatie die is afgemeld. Dit nummer dient u handmatig over te nemen in de rekensoftware. Figuur 3: Resultaat van afmelding Er wordt een gestuurd naar uw adres met een verslag van de uitgevoerde acties. Pagina 12 van 26

13 Wilt u meer bestanden afmelden, dan kunt u op de knop Meer files afmelden onder aan het overzicht klikken en bent u terug bij stap 3. Bent u klaar met alle handelingen op de energielabeldatabase, dan kunt u op uitloggen klikken om het systeem te verlaten. 3.4 Afmelden op basis van representativiteit Representativiteit is het principe dat als een bepaalde woning (de representatieve woning) nagenoeg gelijk is qua energieprestatie (minder dan 5% afwijking) aan een aantal andere woningen (denk bijvoorbeeld aan een flatgebouw), dan kan dit eerste gebouwdeel (de representatieve woning) worden gebruikt om alle andere vergelijkbare woningen van een energielabel te voorzien. Figuur 4 verderop beeldt dit principe uit. De rekensoftware biedt hier verscheidene mogelijkheden voor. Er zijn een aantal situaties mogelijk: U meet de representatieve woning op en creëert één monitoringsbestand voor dit gebouwdeel en alle vergelijkbare woningen met dezelfde opnamedatum. De representatieve woning is niet eerder afgemeld. Dit is de meest eenvoudige situatie. U voert de meetgegevens in van de representatieve woning en koppelt alle vergelijke woningen. Al deze gebouwen neemt u op in één monitoringsbestand. Dit bestand kunt u afmelden volgens de stappen uit 3.2. U meet de representatieve woning op en meldt deze alleen af. De vergelijkbare woningen voegt u pas later toe. De representatieve woning meldt u af volgens de stappen in 3.2. De vergelijkbare woningen die u later wilt toevoegen, dient u op hetzelfde energielabel te zetten in de rekensoftware. Let er op dat de opnamedatum voor de vergelijkbare woningen dezelfde is als de opnamedatum die u bij de representatieve woning heeft vermeld. Bij het afmelden (opnamedatum zelfde als eerst, postcode/huisnummer van de representatieve woning en de vergelijkbare woningen) dient u de optie uitbreiden te kiezen. U meet de representatieve woning op en creëert meerdere monitoringsbestanden voor de representatieve woning en gegroepeerde vergelijkbare woningen met dezelfde opnamedatum. De representatieve woning is niet eerder afgemeld. Het kan ook zo zijn dat u uw afmelding opdeelt in meerdere monitoringsbestanden. Bijvoorbeeld als een flatgebouw een drietal torens kent en u daarom 3 monitoringsbestanden per toren aanmaakt voor het overzicht. Ieder van de drie bestanden heeft in ieder geval de representatieve woning en de vergelijkbare woningen uit één van de drie torens. Let er in dit geval op dat u bij het uploaden van de bestanden bij het eerste bestand toevoegen kiest (deze is immers nieuw) en bij de latere bestanden (op basis van dezelfde representatieve woning die al in het systeem zit) de actie uitbreiden kiest. Dit om te voorkomen dat u eerder werk telkens vervangt en dus teniet doet. Overigens wij raden deze werkwijze af. Het beste kunt u maar één monitoringsbestand aanmaken per representatieve woning waarin ALLE vergelijkbare woningen worden opgenomen. Pagina 13 van 26

14 Figuur 4: Afmelden op basis van representativiteit Indien de representatieve woning sinds de eerste afmelding is verbouwd en deze in de nieuwe staat dient als representatieve woning voor de vergelijkbare woningen, dan dient u een geheel nieuw energielabel aan te maken. Immers, er is dan ook sprake van een nieuwe opname (na de verbouwing) en nieuwe opnamedatum. 3.5 Wijzigen van een energielabel Het energielabel kan vervangen worden, als er eerder een energielabel is afgemeld voor dit specifieke gebouw met dezelfde opnamedatum én indien de vervangingsperiode (van 1 week) nog niet is verstreken. Deze actie is bedoeld voor die gevallen waar een deel van de geuploade informatie niet correct is. Let er bij een dergelijke vervanging op dat de opnamedatum gelijk blijft, anders wordt er een nieuw energielabel aangemaakt. Bij de actie vervanging wordt alle informatie uit het nieuwe monitoringsbestand opgenomen in het systeem. Alle informatie van de eerdere afmelding wordt overschreven en verdwijnt uit het systeem. Het afmeldnummer verandert echter niet. Standaard heeft u een vervangingsperiode van 1 week. Mocht u na deze periode nog een energielabel willen vervangen, kunt u tijdelijk extra vervangrechten Pagina 14 van 26

15 aanvragen. U kunt dit doen door een te sturen naar Zet in uw duidelijk welke energielabel u wilt vervangen en de reden waarom u het energielabel wilt vervangen. Nadat uw verzoek is beoordeeld en is gehonoreerd. Ontvangt u een dat u de extra vervangrechten zijn toegekend. In deze staat ook tot wanneer de vervangrechten zijn toegekend en er een instructie meegestuurd. Wilt u het een energielabel uitbreiden met Vergelijkbare Gebouw(delen), lees dan de sectie 2.4 Afmelden op basis van representativiteit. Let op: de opname datum van het nieuwe monitoringsbestand (waarmee u het energielabel uitbreidt) voor afmelden op basis van representativiteit dient wel dezelfde opnamedatum te hebben als het eerder afgemelde label dat u wilt uitbreiden. 3.6 Verwijderen van energielabels vanwege een fout of verandering Zoals eerder aangegeven kan het energielabel binnen 1 week nog worden aangepast, door bij een zelfde opnamedatum, postcode en huisnummer, nieuwe gegevens mee te geven in het monitoringsbestand. Deze mogelijkheid is ingebouwd voor correcties van per ongeluk foutief ingegeven informatie. Het energielabel alleen worden verwijderd als daar een goede reden voor is. Indien het gebouw op het energielabel wordt verbouwd, dan kan het zo zijn dat er sprake is van een nieuwe energieprestatie. In dat geval zou een compleet nieuw label kunnen worden afgemeld met een nieuwe opnamedatum en uiteraard dezelfde postcode/huisnummer combinatie. Er wordt dan een nieuw afmeldnummer uitgegeven en dit komt naast het oude label te staan in de database. U kunt uw verwijderverzoek met reden en te verwijderen monitoringsbestand sturen naar Zet is uw verzoek duidelijk het label (adres en afmeldnummer) en de reden waarom u wilt dat we het energielabel verwijderen. Na een akkoord beoordeling wordt het energielabel verwijderd en krijgt daarvan bericht. Het verwijderen van energielabels kan alleen door de beheerder van het systeem (AgNL) worden uitgevoerd. Elk verzoek tot verwijdering moet met redenen omkleed ingediend worden en wordt door de deskundigen intern beoordeeld. Verzoeken om te verwijderen ivm waardering in WWS zal Agentschap NL niet honoreren. 3.7 Foutmeldingen bij het afmelden Hieronder is aangegeven wat gedaan moet worden bij de meest voorkomende foutmeldingen. Komt u er toch niet uit? Neem dan contact op met onze supportdesk. Tabel 1: Bij welke foutmelding wat te doen Foutmelding Bestand niet conform interface specificaties. In de opbouw van het bestand is een Wat te doen? Neem contact op met de leverancier van de rekensoftware of onze support. Neem contact op met de leverancier Pagina 15 van 26

16 fout geconstateerd. Neem contact op met de leverancier van de rekensoftware. Deze kan met de volgende informatie de fout herstellen: De waarde van <dit attribuut> is <waarde>. Dit is niet volgens het formaat. De waarde van <dit attribuut > is <waarde>. Dit is geen toegestane waarde. Zie interface specificaties voor de lijst van mogelijke waardes voor dit attribuut Als TypeHeating 1 (Individueel) of 2 (Collectief) is, moet rubriek TypeHeatingDevice gevuld zijn. Deze rekentool <naam>, versie is onbekend binnen het systeem. De webservice is niet goed aangeroepen. Deze webservice vereist een username, password, actie en de inhoud van een monitoringsbestand als parameters. U bent niet geauthenticeerd om deze webservice aan te roepen. Het bestaande certificaat mag niet meer vervangen worden, omdat de vervangingsperiode is verstreken of omdat er geen bestaand certificaat is voor dit gebouw en deze opnamedatum. Het bestaande certificaat mag niet meer uitgebreid worden. Dit certificaat mag niet toegevoegd worden, omdat er al een certificaat voor dit gebouw en deze opname datum bestaat. van de rekensoftware. Neem contact op met de leverancier van de rekensoftware. Zie de lijst van mogelijke waardes voor dit attribuut. Pas de gegevens aan via rekensoftware en upload het aangepaste monitoringsbestand opnieuw. Als de fout blijft, neem dan contact op met de leverancier van de rekensoftware of onze support. Pas de gegevens aan via rekensoftware en voer het aangepaste monitoringsbestand opnieuw in. Als de fout blijft, neem dan contact op met de leverancier van de rekensoftware. Neem contact op met de leverancier van de rekensoftware. Controleer of u alles juist hebt ingevuld en probeer nogmaals af te melden. Neem anders contact op met onze support. Controleer of u de juiste username en password het opgegeven en probeer nogmaals af te melden. Bent u uw wachtwoord kwijt, zie onderdeel wachtwoord vergeten. Blijft deze melding, neem dan contact op met onze support. Vraag extra vervangrechten aan (zie 3.5). Of probeer nogmaals af te melden en kies een andere actie toevoegen. Kies eventueel een andere actie en probeer nogmaals af te melden. Neem anders contact met onze support op. Als het reeds opgenomen energielabel vervangen moet worden, kies dan de actie vervangen en probeer nogmaals af te melden. Als de vervangperiode reeds verstreken is, dan kunnen er extra vervangrechten worden aangevraagd (zie 3.5) Neem anders contact op met onze support. Pagina 16 van 26

17 4 Het beheren van eigen gegevens 4.1 Persoonlijke gegevens aanpassen In Figuur 5 is te zien hoe bij iedere de organisatie twee type accounts worden aangemaakt: - Superuseraccount - Een of meerdere adviseursaccounts. De superuser kan de accounts aanmaken en beheren. De adviseur kan energielabels afmelden. Het is aan de organisatie om te beslissen hoeveel adviseursaccounts men wil aanmaken en verspreiden. Figuur 5: overzicht structuur accounts in energielabeldatabase Adviseursaccount De adviseur kan zijn eigen contactgegevens aanpassen, maar niet de organisatiegegevens. Superuseraccount Iedere organisatie heeft (minimaal) een superuseraccount. Met dit account kunnen geen labels worden afgemeld. Gebruikers die dus zowel de superuserrol binnen de organisatie vervullen als zelf labels afmelden, krijgen dus te maken met twee verschillende accounts. Ingelogd als superuser kunnen de volgende handelingen worden uitgevoerd: 1. Gegevens organisatie aanpassen 2. Adviseur accounts aanmaken 3. Adviseur accounts blokkeren 4. Inzage eigen labels 5. Superuseraccounts aanmaken en blokkeren Pagina 17 van 26

18 4.1.1 Organisatie aanpassen De superuser kan de organisatiegegevens aanpassen. Kies hiervoor voor Beheer vanuit het hoofdmenu en vervolgens Organisatie. U krijgt uw organisatiegegevens te zien en nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, kiest u voor Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Een van de velden betreft het algemene adres. Dit is het mailadres wat wordt gebruikt voor de bevestigingsmails van de afmeldingen. Voorheen kreeg elke individuele gebruiker een bevestiging naar het adres wat stond ingevuld op het gebruikersaccount. Nu kan men ervoor kiezen om op het individuele gebruikersaccount het adres van de gebruiker in te voeren zonder dat deze elke afmeldbevestiging krijgt. U kunt op het organisatiescherm een algemeen adres invullen Adviseur accounts aanmaken Een superuser kan voor zijn eigen organisatie nieuwe gebruikers aanmaken. Kies vanuit het hoofdmenu voor de functie Beheer Gebruikers Figuur 6:overzicht accounts van een organisatie Kies voor Toevoegen om een nieuwe gebruiker aan te maken. Per tabblad vult u de velden in. Indien van toepassing kunt u bij Rollen aangeven of de betreffende gebruiker woningbouwlabels mag afmelden of utiliteitsbouwlabels. Indien de gebruiker beide soorten labels mag afmelden, selecteert u beide rollen. Welke rollen getoond worden, is afhankelijk van de certificering. Pagina 18 van 26

19 Figuur 7: Toevoegen nieuwe account Adviseur accounts blokkeren Werknemers die niet langer werkzaam zijn voor uw organisatie kunt u individueel blokkeren om nog langer af te melden. Daarnaast kan een certificerende instantie een individuele gebruiker blokkeren indien die bijvoorbeeld een examen niet heeft verlengd. Ook kan een certificerende instantie een organisatie volledig blokkeren indien daar zwaarwegende redenen voor zijn Inzage eigen labels Voorheen had elke organisatie een gezamenlijke login en kon men detailgegevens van eigen afgemelde labels inzien. In de nieuwste versie kan men zowel de eigen afgemelde labels inclusief monitoringsbestanden alsmede de labels die door collega s zijn afgemeld inzien Extra superuser aanmaken Ook is het mogelijk om voor de organisatie extra superusers aan te maken. Let erop dat deze nieuwe superusers geen labels kunnen afmelden. Dit kan volgens de instructies bij Wachtwoord aanpassen Een wachtwoord kan alleen door de superuser worden aangepast. 1. Inloggen met superuseracount 2. Kies voor Beheer 3. Kies voor eigen organisatie 4. Selecteer tabblad Gebruikers 5. Selecteer betreffende gebruiker 6. Kies voor tabblad Inloggegevens Pagina 19 van 26

20 7. Pas wachtwoord aan en kies voor opslaan 8. Gebruiker krijgt automatisch een met het gewijzigde wachtwoord De eisen waaraan het wachtwoord aan moet voldoen zijn: -minimaal 8 tekens -minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer bevatten In de gebruikersnaam mogen geen leestekens zitten. Dus alleen cijfers en letters. Let u op dat als uw een nieuw wachtwoord heeft gekregen, log eerst in op eponline.nl om het wachtwoord definitief te maken voordat u het wachtwoord vastlegt in de rekensoftware. Pagina 20 van 26

21 5 Energielabel opvragen U kunt via de knop Energielabel opvragen in de menubalk energielabels opvragen. U moet een postcode en huisnummer of een afmeldnummer opgeven en daarna klikken op de knop zoeken. Er verschijnt een lijst van alle geldige energielabels die hieraan voldoen. Door op het gewenste afmeldnummer te klikken de details van het geselecteerde label inzien. Figuur 8: inzien van energielabels Monitoringsbestand ophalen Het is ook mogelijk om de monitoringsbestand van de eigen afgemelde energielabels op te halen. Zoek het energielabel op zoals hierboven beschreven. Klik op het onderstreepte afmeldnummer. Kies op de volgende pagina download monitorbestand. Pagina 21 van 26

22 6 Rapportage opvragen Op Energiecijfers.nl kunt u algemene voortgang van de energielabels in Nederland volgen. Via een interactief programma zijn alle energiecijfers voor u toegankelijk. Handig om zelf energiecijfers te selecteren, te groeperen en te downloaden die u nodig heeft voor uw beleid of onderzoek. U kunt zelf eenvoudig grafieken en tabellen samenstellen. Ga hiervoor naar de online databank. Hier vindt u informatie over het aantal uitgebrachte energielabels. U kunt zelf een onderverdeling maken in bijvoorbeeld labelklasse, gebouwtype of huur- en koopwoningen. Pagina 22 van 26

23 7 Vragen? Bij eventuele problemen met het afmelden van energielabels kan naast deze handleiding ook gebruik gemaakt worden van het onderdeel veel gestelde vragen op de website onder het kopje afmelden energielabel. Hier kunt u antwoorden vinden op inhoudelijke en technische vragen. 7.1 Energielabel Informatienetwerk Wilt u uw vraag delen met andere experts en ervaringen uitwisselen dan kunt u dat doen door uw aan te melden bij (Energielabel Informatienetwerk). Elabel. info is een virtuele werkplek voor adviseurs en deskundigen op het gebied van energielabels voor gebouwen, waar u ervaringen en informatie kunt delen en antwoord kunt vinden op uw vragen rondom het energielabel. Elabel.info is een initiatief van Agentschap NL - Energie en Klimaat, in samenwerking met ISSO en KBI. 7.2 Energielabel Helpdesk Mocht u nog meer vragen hebben, kunt u een sturen Per telefoon (088) ) is Energielabel Helpdesk ook bereikbaar op werkdagen tussen van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00. Pagina 23 van 26

24 8 Begrippenlijst Begrip Adviseur Adviseurscode Afmelden Omschrijving Medewerker van een Certificaathouder (zie ook hieronder) die het Energielabel berekent en verstrekt. Het betreft een Inschrijfnummer (zie ook hieronder) en gaat het over de code die de Certificerende Instantie aan de Certificaathouder verstrekt. Het Uploaden van een monitoringbestand naar de energielabeldatabase en terugkrijgen van een Afmeldnummer. Binnen het afmeldproces wordt dit Afmeldnummer geretourneerd aan de afmelder en moet dit worden overgenomen (handmatig of automatisch) in de Rekensoftware om op het Energielabel te worden geprint. NB: Het afmelden kan handmatig via de website (webapplicatie) of geautomatiseerd via de Webservice. Het Afmeldnummer dient daarmee handmatig of geautomatiseerd te worden overgenomen. Afmeldnummer Afmeldsysteem Attesteren (van Rekensoftware) Certificaathouder (CH) Certificaatnummer Certificerende Instantie (CI) Zie ook Uploaden. Het nummer dat door de energielabeldatabase wordt gegenereerd bij het afmelden van een monitoringbestand. Dit nummer wordt overgenomen op het het energielabel om het rechtsgeldig te maken. Het systeem dat on-line te bereiken is voor het afmelden en beheren van Energielabels. Zie ook Eponline.nl Het beoordelen van de geschiktheid van Rekensoftware door een software registrant, waarmee wordt bepaald of het aan de gestelde eisen voldoet. Geattesteerde software is goedgekeurd voor gebruik icm de energielabeldatabase en wordt als zodanig in het systeem geregistreerd. Een bedrijf (bijv. een adviesbureau) dat door een Certificerende Instantie is gecertificeerd voor het uitgeven van energielabels. Een Certificaathouder kan meerdere Adviseurs in dienst hebben. Zie Afmeldnummer. Certificerende Instellingen gebruiken deze term soms om te refereren aan het Inschrijfnummer. Bedrijven of instellingen die zijn gemachtigd om NL/EPBD procescertificaten te verstrekken aan bedrijven en instellingen (certificaathouders). Pagina 24 van 26

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1 (Hoort bij release 2.5) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 WIJZIGINGEN VERSIE 3.0 EN 3.1... 3 DE OPZET VAN DEZE

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

1. Inleiding -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

1. Inleiding -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Versie e: juni 2012 Inhoud 1. Inleiding -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 1.1. Beschikbaarheid van de gegevens ---------------------------------------------------------------------------3

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014

Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014 Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de dienst 5 2.1 Toegang tot de Zelfservice Cloud 5 2.2 Beginscherm Zelfservice

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

Handleiding voor de CROW-website Past Performance

Handleiding voor de CROW-website Past Performance Handleiding voor de CROW-website Past Performance Inleiding Deze Handleiding heeft tot doel gebruikers en beheerders zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de werking van de CROW-website Past Performance.

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Handleiding Mijn DATA-collectief

Handleiding Mijn DATA-collectief Handleiding Mijn DATA-collectief Inleiding Het grootste nadeel bij het kopen van adresbestanden voor commerciële doeleinden, is dat de data meteen na aanschaf alweer verouderd is. Ook is lang niet altijd

Nadere informatie

Aanvragen UZI-middelen

Aanvragen UZI-middelen Aanvragen UZI-middelen Aanmelden als abonnee, aanvragen UZI-passen en servercertificaat HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 2.0 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG Euroned, december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie