Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding ep-online.nl voor adviseurs"

Transcriptie

1 Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1

2 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase Projectnummer 0 Versienummer 2 Publicatienummer Locatie Utrecht/Den Haag Projectleiders Raymond Beuken Contactpersoon Anne Hezemans Aantal bijlagen - Auteurs Anne Hezemans Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met: Hoewel dit rapport met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Pagina 2 van 26

3 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Inhoud Colofon 2 1 Inleiding 5 2 Toegang verkrijgen tot de energielabeldatabase Inloggen 6 3 Een energielabel afmelden Werken met het monitoringsbestand en rekensoftware Automatisch afmelden Het handmatig afmelden van een energielabel Afmelden op basis van representativiteit Wijzigen van een energielabel Verwijderen van energielabels vanwege een fout of verandering Foutmeldingen bij het afmelden 15 4 Het beheren van eigen gegevens Persoonlijke gegevens aanpassen Organisatie aanpassen Adviseur accounts aanmaken Adviseur accounts blokkeren Inzage eigen labels Extra superuser aanmaken Wachtwoord aanpassen 19 5 Energielabel opvragen 21 6 Rapportage opvragen 22 7 Vragen? Energielabel Informatienetwerk Energielabel Helpdesk 23 8 Begrippenlijst 24 Pagina 3 van 26

4

5 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari Inleiding Het rechtsgeldig maken van een energielabel gebeurt door het afmelden van een energielabel. Afmelden houdt in dat vanuit de rekensoftware een bestand naar de energielabeldatabase wordt upgeload en dat vanuit de energielabeldatabase een afmeldnummer wordt gegenereerd dat overgenomen moet worden door de rekensoftware. Dit nummer wordt geprint op het energielabel. Het afmelden van een energielabel kan alleen uitgevoerd worden door een Certificaathouder (CH) of energielabeladviseur. Behalve de adviseurs hebben andere partijen ook toegang tot de energielabeldatabase of de informatie die er in besloten ligt: - De Certificerende Instellingen (CI) registreren en autoriseren de adviseurs, daarnaast doen zij steekproeftrekkingen ten behoeve van de kwaliteitscontrole. - Het Kadaster stelt de energielabels beschikbaar via Kadaster On-line. - Agentschap NL beheert namens het Ministerie van BZK de energielabeldatabase. Agentschap NL rapporteert op basis van de gegevens in de energielabeldatabase aan het ministerie van BZK en aan de EU over de stand van zaken wat betreft het energielabel in Nederland. Deze handleiding beschrijft hoe adviseurs energielabels kunnen afmelden in het on-line afmeldsysteem: ep-online.nl. Secties aangeduid met dit symbool vertegenwoordigen veel gebruikte instructies en zijn essentieel voor het werken met de energielabeldatabase. Pagina 5 van 26

6 2 Toegang verkrijgen tot de energielabeldatabase Organisaties die certificaathouder willen worden voor het afmelden van energielabels, dienen hiervoor gecertificeerd te worden door een Certificerende Instelling. Voor een actueel overzicht van Certificerende Instellingen verwijzen wij naar de website van het KBI (www.kbi.nl). Door op de knop zoek certificatie instelling te klikken krijgt u een overzicht van alle certificerende instellingen in Nederland. Instellingen gerechtigd voor certificeren BRL 9500 zijn instellingen die uw bedrijf kunnen certificeren voor het afmelden van energielabels. Om energielabels te kunnen afmelden op de energielabeldatabase, dient uw organisatie na de certificering geautoriseerd te worden door deze Certificerende Instelling (dus NIET door Agentschap NL) voor de energielabeldatabase. Pas nadat de Certificerende Instelling u geautoriseerd heeft voor de energielabeldatabase, ontvangt u een tweetal s van de energielabeldatabase - een met een overzicht van de ingevoerde NAW-gegevens, e- mailadres en organisatiegegevens. Onderaan de staat ook uw gebruikersnaam en wachtwoord. Houd wachtwoord geheim! - een tweede met opnieuw uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast staat er een verificatielink in de . Wat als ik de met gebruikersnaam en wachtwoord kwijt ben? Alleen wachtwoord kwijt? 1. Ga naar 2. Kies voor optie wachtwoord vergeten (rechts op het scherm, direct onder loginvelden) 3. Vul uw login naam in. Het wachtwoord wordt nu nogmaals verstuurd naar adres van uw gebruikersaccount. 4. Wij verzoeken u dit wachtwoord te wijzigen zodra u weer bent ingelogd. Ook loginnaam kwijt? 1. Neem contact op met 2.1 Inloggen Als u de eerste keer heeft ingelogd volgens de instructies zoals hiervoor beschreven, kunt u voortaan gebruik maken van de website: ep-online.nl. Pagina 6 van 26

7 Hoe moet ik inloggen? 1. Ga naar ep-online.nl 2. U ziet het scherm dat rechts is afgebeeld. 3. Vul gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op inloggen.* 4. U bent nu ingelogd Figuur 1: Account Login U kunt altijd uitloggen door op de knop uitloggen te klikken rechts bovenin het scherm van de energielabeldatabase. Verderop in dit document zal dikwijls worden gesproken over het inloggen. De hierboven beschreven stappen zullen dan niet herhaald worden. Voor instructies over inloggen, zal telkens worden verwezen naar dit hoofdstuk. Pagina 7 van 26

8 3 Een energielabel afmelden 3.1 Werken met het monitoringsbestand en rekensoftware Het afmelden van een energielabel begint met de opname van het gebouw en het invoeren van de resultaten in de rekensoftware. Voor ondersteuning bij het gebruik van de rekensoftware, verwijzen wij u naar de leverancier hiervan. Welke rekensoftware kan ik gebruiken samen met de energielabeldatabase? Een software leverancier dient te worden geattesteerd (goedgekeurd) door een Software Registrant (SR) (een aantal Certificerende Instellingen vervullen deze rol). Pas als dit proces is doorlopen en de software in de energielabeldatabase is geregistreerd door de Certificerende Instelling, kunt u de software gebruiken om energielabels af te melden. Voor een actueel overzicht van geattesteerde software leveranciers, kunt u naar gaan. Kies de optie zoek certificaathouder in het menu links. Het zoekformulier dat verschijnt, bevat een aantal opties. Achter 9501 (BRL9501 bevat de eisen voor de rekensoftware) staat een link naar een PDF document met een overzicht van softwareleveranciers en hun contactgegevens. Wanneer in de kolom met de kop Energie Index een kruisje staat, dan is de software geschikt. Om een energielabel af te melden, dient een zogenaamd monitoringsbestand te worden aangemaakt. Hierbij geldt dat een monitoringsbestand slechts één opname(datum) maar meerdere gebouwen (Representativiteit) kan bevatten. Een monitoringsbestand (.xml formaat) vervaardigt u met behulp van de rekensoftware en bevat de volgende data: - Meetgegevens van de opname - Opnamedatum - De uitkomst van de Energie Index berekening - De adresgegevens (bij afmelden op basis van representativiteit zijn dit er meerdere) - Een aantal andere variabelen, verschillend van toepassing bij woningbouw of utiliteitsbouw. Geattesteerde rekensoftware is geschikt gemaakt om een monitoringsbestand volgens de juiste format te genereren. Deze software zal u dan ook vragen alle benodigde gegevens in te voeren. Er zijn twee manieren om een monitoringsbestand af te melden: 1. Handmatig: De stappen worden hieronder uitgelegd bij hoofdstuk 3.3. De Certificaathouder dient dan handmatig het monitoringsbestand te Uploaden naar de energielabeldatabase. 2. Automatisch: Dit is een instelling van de rekensoftware en maakt het mogelijk om vanuit de rekensoftware monitoringsbestanden af te melden. Uitleg hieromtrent wordt bij hoofdstuk 3.2 gegeven. Pagina 8 van 26

9 3.2 Automatisch afmelden De energielabeldatabase biedt de mogelijkheid om automatisch af te melden door het gebruiken van een Webservice. Het hangt af van de rekensoftware of dit mogelijk is. Voor ondersteuning verwijzen wij naar uw softwareleverancier. Indien er inloggegevens nodig zijn, zijn dit dezelfde als die u gebruikt voor het handmatig afmelden. Uw softwareleverancier kan voor eventuele vragen contact met ons zoeken. In het geval van geautomatiseerd afmelden, roept de rekensoftware een webservice aan. Deze webservice zal een energielabel kunnen toevoegen, vervangen of uitbreiden. - Toevoegen: deze optie ziet u alleen bij nieuwe energielabels (m.a.w. nieuwe combinatie van opnamedatum, postcode en huisnummer). Het betreft het creëren van een geheel nieuw afmeldnummer en daarmee een nieuw Energielabel. - Vervangen: Als eerder een energielabel is afgemeld voor dit gebouw met dezelfde opnamedatum en indien de vervangingsperiode (van 1 week) nog niet is verstreken, dan kunt u deze optie kiezen. Deze actie is bedoeld voor die gevallen waar een deel van de geuploade informatie niet correct is. Bij de actie vervanging wordt alle informatie uit het nieuwe monitoringsbestand opgenomen in het systeem. Alle informatie van de eerdere afmelding wordt overschreven. Het afmeldnummer verandert echter niet. - Uitbreiden: Op basis van een representatieve woning kunnen later (na afmelding van deze woning) nog vergelijkbare woningen worden afgemeld. Men noemt dit het uitbreiden van een bestaande energielabel. Dit kan alleen als voor de later afgemelde woning dezelfde opnamedatum wordt meegegeven als bij de oorspronkelijke opname (van representatieve woning). Wanneer er dus geen sprake is van representativiteit deze optie niet gebruiken. Het afmeldnummer wordt direct teruggemeld naar de rekensoftware, zodat dit nummer op het energielabel geprint kan worden. Een bevestiging van de resultaten ontvangt u direct per . Deze wordt naar het bij de accountgegevens opgenomen adres gestuurd. Pagina 9 van 26

10 -----Oorspronkelijk bericht----- Van: EP-online Verzonden: dinsdag 7 februari :31 Aan: Onderwerp: Door u afgemelde energielabels Geachte heer/mevrouw, De volgende certificaten zijn zojuist door u afgemeld: Afmeldnummer Resultaat van de afmelding Dit is een nieuw energielabel met de volgende woningen: 0000AA, 123,, Figuur 2 met resultaat afmelding 3.3 Het handmatig afmelden van een energielabel In dit gedeelte van de handleiding zullen de stappen beschreven worden die nodig zijn voor het afmelden van een energielabel. Uiteraard zijn er een aantal bijzondere gevallen die enigszins afwijken van deze stappen. De bijzondere gevallen worden later besproken. Hoe moet ik een energielabel afmelden? 1. Log in op de energielabeldatabase (zie 1.3) 2. Kies in de blauwe balk de optie Afmelden. 3. Kies naast een van de 10 velden/regels de knop bladeren. Er verschijnt een scherm, het dialoogvenster is een weergave van uw computer. Pagina 10 van 26

11 4. Selecteer het monitoringsbestand dat u wilt afmelden en druk op de knop Openen. 5. Bent u klaar met bestanden invoegen, klik dan op de knop Afmelden onderaan het overzicht van bestanden die u wilt afmelden. Herhaal stap 3,4 en 5 indien u meerdere bestanden wilt afmelden, telkens voor de volgende regel. Er kunnen maximaal 10 bestanden tegelijk worden afgemeld. Bij identificatie van de meting staat de opnamedatum, de postcode en het huisnummer van het gebouw vermeld. Bij een energielabel op basis van representativiteit (zie hoofdstuk 2.4), wordt alleen de representatieve woning vermeld. Het aantal woningen in de volgende kolom is de representatieve woning inclusief vergelijkbare woningen op basis van representativiteit. De kolom Actie bevat een menu met een aantal mogelijkheden. U kiest een optie door op het driehoekje naast de actie te klikken en de gewenste optie te selecteren. - Toevoegen: deze optie ziet u alleen bij nieuwe energielabels (m.a.w. nieuwe combinatie van opnamedatum, postcode en huisnummer). Het betreft het creëren van een geheel nieuw afmeldnummer en daarmee een nieuw Energielabel. - Overslaan: Met deze optie wordt er niets gedaan met het monitoringsbestand waarvoor u deze actie selecteert (bijvoorbeeld als u ziet dat een van de bestanden -als u er meerdere tegelijk upload - verkeerd is). Pagina 11 van 26

12 - Vervangen: Als eerder een energielabel is afgemeld voor dit gebouw met dezelfde opnamedatum en indien de vervangingsperiode (van 1 week) nog niet is verstreken, dan kunt u deze optie kiezen. Deze actie is bedoeld voor die gevallen waar een deel van de geuploade informatie niet correct is. Bij de actie vervanging wordt alle informatie uit het nieuwe monitoringsbestand opgenomen in het systeem. Alle informatie van de eerdere afmelding wordt overschreven. Het afmeldnummer verandert echter niet. - Uitbreiden: Op basis van een representatieve woning kunnen later (na afmelding van deze woning) nog vergelijkbare woningen worden afgemeld. Men noemt dit het uitbreiden van een bestaande energielabel. Dit kan alleen als voor de later afgemelde woning dezelfde opnamedatum wordt meegegeven als bij de oorspronkelijke opname (van representatieve woning). Wanneer er dus geen sprake is van representativiteit deze optie niet gebruiken. Heeft u voor alle monitoringsbestanden een actie gekozen, dan klikt u onderaan de tabel op de knop Verwerken. Alle acties worden nu uitgevoerd. Er verschijnt nu een scherm (zie iguur 3 onder) met een bevestiging van de uitgevoerde acties. F Het afmeldnummer wordt direct weergegeven voor iedere postcode/ huisnummer combinatie die is afgemeld. Dit nummer dient u handmatig over te nemen in de rekensoftware. Figuur 3: Resultaat van afmelding Er wordt een gestuurd naar uw adres met een verslag van de uitgevoerde acties. Pagina 12 van 26

13 Wilt u meer bestanden afmelden, dan kunt u op de knop Meer files afmelden onder aan het overzicht klikken en bent u terug bij stap 3. Bent u klaar met alle handelingen op de energielabeldatabase, dan kunt u op uitloggen klikken om het systeem te verlaten. 3.4 Afmelden op basis van representativiteit Representativiteit is het principe dat als een bepaalde woning (de representatieve woning) nagenoeg gelijk is qua energieprestatie (minder dan 5% afwijking) aan een aantal andere woningen (denk bijvoorbeeld aan een flatgebouw), dan kan dit eerste gebouwdeel (de representatieve woning) worden gebruikt om alle andere vergelijkbare woningen van een energielabel te voorzien. Figuur 4 verderop beeldt dit principe uit. De rekensoftware biedt hier verscheidene mogelijkheden voor. Er zijn een aantal situaties mogelijk: U meet de representatieve woning op en creëert één monitoringsbestand voor dit gebouwdeel en alle vergelijkbare woningen met dezelfde opnamedatum. De representatieve woning is niet eerder afgemeld. Dit is de meest eenvoudige situatie. U voert de meetgegevens in van de representatieve woning en koppelt alle vergelijke woningen. Al deze gebouwen neemt u op in één monitoringsbestand. Dit bestand kunt u afmelden volgens de stappen uit 3.2. U meet de representatieve woning op en meldt deze alleen af. De vergelijkbare woningen voegt u pas later toe. De representatieve woning meldt u af volgens de stappen in 3.2. De vergelijkbare woningen die u later wilt toevoegen, dient u op hetzelfde energielabel te zetten in de rekensoftware. Let er op dat de opnamedatum voor de vergelijkbare woningen dezelfde is als de opnamedatum die u bij de representatieve woning heeft vermeld. Bij het afmelden (opnamedatum zelfde als eerst, postcode/huisnummer van de representatieve woning en de vergelijkbare woningen) dient u de optie uitbreiden te kiezen. U meet de representatieve woning op en creëert meerdere monitoringsbestanden voor de representatieve woning en gegroepeerde vergelijkbare woningen met dezelfde opnamedatum. De representatieve woning is niet eerder afgemeld. Het kan ook zo zijn dat u uw afmelding opdeelt in meerdere monitoringsbestanden. Bijvoorbeeld als een flatgebouw een drietal torens kent en u daarom 3 monitoringsbestanden per toren aanmaakt voor het overzicht. Ieder van de drie bestanden heeft in ieder geval de representatieve woning en de vergelijkbare woningen uit één van de drie torens. Let er in dit geval op dat u bij het uploaden van de bestanden bij het eerste bestand toevoegen kiest (deze is immers nieuw) en bij de latere bestanden (op basis van dezelfde representatieve woning die al in het systeem zit) de actie uitbreiden kiest. Dit om te voorkomen dat u eerder werk telkens vervangt en dus teniet doet. Overigens wij raden deze werkwijze af. Het beste kunt u maar één monitoringsbestand aanmaken per representatieve woning waarin ALLE vergelijkbare woningen worden opgenomen. Pagina 13 van 26

14 Figuur 4: Afmelden op basis van representativiteit Indien de representatieve woning sinds de eerste afmelding is verbouwd en deze in de nieuwe staat dient als representatieve woning voor de vergelijkbare woningen, dan dient u een geheel nieuw energielabel aan te maken. Immers, er is dan ook sprake van een nieuwe opname (na de verbouwing) en nieuwe opnamedatum. 3.5 Wijzigen van een energielabel Het energielabel kan vervangen worden, als er eerder een energielabel is afgemeld voor dit specifieke gebouw met dezelfde opnamedatum én indien de vervangingsperiode (van 1 week) nog niet is verstreken. Deze actie is bedoeld voor die gevallen waar een deel van de geuploade informatie niet correct is. Let er bij een dergelijke vervanging op dat de opnamedatum gelijk blijft, anders wordt er een nieuw energielabel aangemaakt. Bij de actie vervanging wordt alle informatie uit het nieuwe monitoringsbestand opgenomen in het systeem. Alle informatie van de eerdere afmelding wordt overschreven en verdwijnt uit het systeem. Het afmeldnummer verandert echter niet. Standaard heeft u een vervangingsperiode van 1 week. Mocht u na deze periode nog een energielabel willen vervangen, kunt u tijdelijk extra vervangrechten Pagina 14 van 26

15 aanvragen. U kunt dit doen door een te sturen naar Zet in uw duidelijk welke energielabel u wilt vervangen en de reden waarom u het energielabel wilt vervangen. Nadat uw verzoek is beoordeeld en is gehonoreerd. Ontvangt u een dat u de extra vervangrechten zijn toegekend. In deze staat ook tot wanneer de vervangrechten zijn toegekend en er een instructie meegestuurd. Wilt u het een energielabel uitbreiden met Vergelijkbare Gebouw(delen), lees dan de sectie 2.4 Afmelden op basis van representativiteit. Let op: de opname datum van het nieuwe monitoringsbestand (waarmee u het energielabel uitbreidt) voor afmelden op basis van representativiteit dient wel dezelfde opnamedatum te hebben als het eerder afgemelde label dat u wilt uitbreiden. 3.6 Verwijderen van energielabels vanwege een fout of verandering Zoals eerder aangegeven kan het energielabel binnen 1 week nog worden aangepast, door bij een zelfde opnamedatum, postcode en huisnummer, nieuwe gegevens mee te geven in het monitoringsbestand. Deze mogelijkheid is ingebouwd voor correcties van per ongeluk foutief ingegeven informatie. Het energielabel alleen worden verwijderd als daar een goede reden voor is. Indien het gebouw op het energielabel wordt verbouwd, dan kan het zo zijn dat er sprake is van een nieuwe energieprestatie. In dat geval zou een compleet nieuw label kunnen worden afgemeld met een nieuwe opnamedatum en uiteraard dezelfde postcode/huisnummer combinatie. Er wordt dan een nieuw afmeldnummer uitgegeven en dit komt naast het oude label te staan in de database. U kunt uw verwijderverzoek met reden en te verwijderen monitoringsbestand sturen naar Zet is uw verzoek duidelijk het label (adres en afmeldnummer) en de reden waarom u wilt dat we het energielabel verwijderen. Na een akkoord beoordeling wordt het energielabel verwijderd en krijgt daarvan bericht. Het verwijderen van energielabels kan alleen door de beheerder van het systeem (AgNL) worden uitgevoerd. Elk verzoek tot verwijdering moet met redenen omkleed ingediend worden en wordt door de deskundigen intern beoordeeld. Verzoeken om te verwijderen ivm waardering in WWS zal Agentschap NL niet honoreren. 3.7 Foutmeldingen bij het afmelden Hieronder is aangegeven wat gedaan moet worden bij de meest voorkomende foutmeldingen. Komt u er toch niet uit? Neem dan contact op met onze supportdesk. Tabel 1: Bij welke foutmelding wat te doen Foutmelding Bestand niet conform interface specificaties. In de opbouw van het bestand is een Wat te doen? Neem contact op met de leverancier van de rekensoftware of onze support. Neem contact op met de leverancier Pagina 15 van 26

16 fout geconstateerd. Neem contact op met de leverancier van de rekensoftware. Deze kan met de volgende informatie de fout herstellen: De waarde van <dit attribuut> is <waarde>. Dit is niet volgens het formaat. De waarde van <dit attribuut > is <waarde>. Dit is geen toegestane waarde. Zie interface specificaties voor de lijst van mogelijke waardes voor dit attribuut Als TypeHeating 1 (Individueel) of 2 (Collectief) is, moet rubriek TypeHeatingDevice gevuld zijn. Deze rekentool <naam>, versie is onbekend binnen het systeem. De webservice is niet goed aangeroepen. Deze webservice vereist een username, password, actie en de inhoud van een monitoringsbestand als parameters. U bent niet geauthenticeerd om deze webservice aan te roepen. Het bestaande certificaat mag niet meer vervangen worden, omdat de vervangingsperiode is verstreken of omdat er geen bestaand certificaat is voor dit gebouw en deze opnamedatum. Het bestaande certificaat mag niet meer uitgebreid worden. Dit certificaat mag niet toegevoegd worden, omdat er al een certificaat voor dit gebouw en deze opname datum bestaat. van de rekensoftware. Neem contact op met de leverancier van de rekensoftware. Zie de lijst van mogelijke waardes voor dit attribuut. Pas de gegevens aan via rekensoftware en upload het aangepaste monitoringsbestand opnieuw. Als de fout blijft, neem dan contact op met de leverancier van de rekensoftware of onze support. Pas de gegevens aan via rekensoftware en voer het aangepaste monitoringsbestand opnieuw in. Als de fout blijft, neem dan contact op met de leverancier van de rekensoftware. Neem contact op met de leverancier van de rekensoftware. Controleer of u alles juist hebt ingevuld en probeer nogmaals af te melden. Neem anders contact op met onze support. Controleer of u de juiste username en password het opgegeven en probeer nogmaals af te melden. Bent u uw wachtwoord kwijt, zie onderdeel wachtwoord vergeten. Blijft deze melding, neem dan contact op met onze support. Vraag extra vervangrechten aan (zie 3.5). Of probeer nogmaals af te melden en kies een andere actie toevoegen. Kies eventueel een andere actie en probeer nogmaals af te melden. Neem anders contact met onze support op. Als het reeds opgenomen energielabel vervangen moet worden, kies dan de actie vervangen en probeer nogmaals af te melden. Als de vervangperiode reeds verstreken is, dan kunnen er extra vervangrechten worden aangevraagd (zie 3.5) Neem anders contact op met onze support. Pagina 16 van 26

17 4 Het beheren van eigen gegevens 4.1 Persoonlijke gegevens aanpassen In Figuur 5 is te zien hoe bij iedere de organisatie twee type accounts worden aangemaakt: - Superuseraccount - Een of meerdere adviseursaccounts. De superuser kan de accounts aanmaken en beheren. De adviseur kan energielabels afmelden. Het is aan de organisatie om te beslissen hoeveel adviseursaccounts men wil aanmaken en verspreiden. Figuur 5: overzicht structuur accounts in energielabeldatabase Adviseursaccount De adviseur kan zijn eigen contactgegevens aanpassen, maar niet de organisatiegegevens. Superuseraccount Iedere organisatie heeft (minimaal) een superuseraccount. Met dit account kunnen geen labels worden afgemeld. Gebruikers die dus zowel de superuserrol binnen de organisatie vervullen als zelf labels afmelden, krijgen dus te maken met twee verschillende accounts. Ingelogd als superuser kunnen de volgende handelingen worden uitgevoerd: 1. Gegevens organisatie aanpassen 2. Adviseur accounts aanmaken 3. Adviseur accounts blokkeren 4. Inzage eigen labels 5. Superuseraccounts aanmaken en blokkeren Pagina 17 van 26

18 4.1.1 Organisatie aanpassen De superuser kan de organisatiegegevens aanpassen. Kies hiervoor voor Beheer vanuit het hoofdmenu en vervolgens Organisatie. U krijgt uw organisatiegegevens te zien en nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, kiest u voor Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Een van de velden betreft het algemene adres. Dit is het mailadres wat wordt gebruikt voor de bevestigingsmails van de afmeldingen. Voorheen kreeg elke individuele gebruiker een bevestiging naar het adres wat stond ingevuld op het gebruikersaccount. Nu kan men ervoor kiezen om op het individuele gebruikersaccount het adres van de gebruiker in te voeren zonder dat deze elke afmeldbevestiging krijgt. U kunt op het organisatiescherm een algemeen adres invullen Adviseur accounts aanmaken Een superuser kan voor zijn eigen organisatie nieuwe gebruikers aanmaken. Kies vanuit het hoofdmenu voor de functie Beheer Gebruikers Figuur 6:overzicht accounts van een organisatie Kies voor Toevoegen om een nieuwe gebruiker aan te maken. Per tabblad vult u de velden in. Indien van toepassing kunt u bij Rollen aangeven of de betreffende gebruiker woningbouwlabels mag afmelden of utiliteitsbouwlabels. Indien de gebruiker beide soorten labels mag afmelden, selecteert u beide rollen. Welke rollen getoond worden, is afhankelijk van de certificering. Pagina 18 van 26

19 Figuur 7: Toevoegen nieuwe account Adviseur accounts blokkeren Werknemers die niet langer werkzaam zijn voor uw organisatie kunt u individueel blokkeren om nog langer af te melden. Daarnaast kan een certificerende instantie een individuele gebruiker blokkeren indien die bijvoorbeeld een examen niet heeft verlengd. Ook kan een certificerende instantie een organisatie volledig blokkeren indien daar zwaarwegende redenen voor zijn Inzage eigen labels Voorheen had elke organisatie een gezamenlijke login en kon men detailgegevens van eigen afgemelde labels inzien. In de nieuwste versie kan men zowel de eigen afgemelde labels inclusief monitoringsbestanden alsmede de labels die door collega s zijn afgemeld inzien Extra superuser aanmaken Ook is het mogelijk om voor de organisatie extra superusers aan te maken. Let erop dat deze nieuwe superusers geen labels kunnen afmelden. Dit kan volgens de instructies bij Wachtwoord aanpassen Een wachtwoord kan alleen door de superuser worden aangepast. 1. Inloggen met superuseracount 2. Kies voor Beheer 3. Kies voor eigen organisatie 4. Selecteer tabblad Gebruikers 5. Selecteer betreffende gebruiker 6. Kies voor tabblad Inloggegevens Pagina 19 van 26

20 7. Pas wachtwoord aan en kies voor opslaan 8. Gebruiker krijgt automatisch een met het gewijzigde wachtwoord De eisen waaraan het wachtwoord aan moet voldoen zijn: -minimaal 8 tekens -minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer bevatten In de gebruikersnaam mogen geen leestekens zitten. Dus alleen cijfers en letters. Let u op dat als uw een nieuw wachtwoord heeft gekregen, log eerst in op eponline.nl om het wachtwoord definitief te maken voordat u het wachtwoord vastlegt in de rekensoftware. Pagina 20 van 26

21 5 Energielabel opvragen U kunt via de knop Energielabel opvragen in de menubalk energielabels opvragen. U moet een postcode en huisnummer of een afmeldnummer opgeven en daarna klikken op de knop zoeken. Er verschijnt een lijst van alle geldige energielabels die hieraan voldoen. Door op het gewenste afmeldnummer te klikken de details van het geselecteerde label inzien. Figuur 8: inzien van energielabels Monitoringsbestand ophalen Het is ook mogelijk om de monitoringsbestand van de eigen afgemelde energielabels op te halen. Zoek het energielabel op zoals hierboven beschreven. Klik op het onderstreepte afmeldnummer. Kies op de volgende pagina download monitorbestand. Pagina 21 van 26

22 6 Rapportage opvragen Op Energiecijfers.nl kunt u algemene voortgang van de energielabels in Nederland volgen. Via een interactief programma zijn alle energiecijfers voor u toegankelijk. Handig om zelf energiecijfers te selecteren, te groeperen en te downloaden die u nodig heeft voor uw beleid of onderzoek. U kunt zelf eenvoudig grafieken en tabellen samenstellen. Ga hiervoor naar de online databank. Hier vindt u informatie over het aantal uitgebrachte energielabels. U kunt zelf een onderverdeling maken in bijvoorbeeld labelklasse, gebouwtype of huur- en koopwoningen. Pagina 22 van 26

23 7 Vragen? Bij eventuele problemen met het afmelden van energielabels kan naast deze handleiding ook gebruik gemaakt worden van het onderdeel veel gestelde vragen op de website onder het kopje afmelden energielabel. Hier kunt u antwoorden vinden op inhoudelijke en technische vragen. 7.1 Energielabel Informatienetwerk Wilt u uw vraag delen met andere experts en ervaringen uitwisselen dan kunt u dat doen door uw aan te melden bij (Energielabel Informatienetwerk). Elabel. info is een virtuele werkplek voor adviseurs en deskundigen op het gebied van energielabels voor gebouwen, waar u ervaringen en informatie kunt delen en antwoord kunt vinden op uw vragen rondom het energielabel. Elabel.info is een initiatief van Agentschap NL - Energie en Klimaat, in samenwerking met ISSO en KBI. 7.2 Energielabel Helpdesk Mocht u nog meer vragen hebben, kunt u een sturen Per telefoon (088) ) is Energielabel Helpdesk ook bereikbaar op werkdagen tussen van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00. Pagina 23 van 26

24 8 Begrippenlijst Begrip Adviseur Adviseurscode Afmelden Omschrijving Medewerker van een Certificaathouder (zie ook hieronder) die het Energielabel berekent en verstrekt. Het betreft een Inschrijfnummer (zie ook hieronder) en gaat het over de code die de Certificerende Instantie aan de Certificaathouder verstrekt. Het Uploaden van een monitoringbestand naar de energielabeldatabase en terugkrijgen van een Afmeldnummer. Binnen het afmeldproces wordt dit Afmeldnummer geretourneerd aan de afmelder en moet dit worden overgenomen (handmatig of automatisch) in de Rekensoftware om op het Energielabel te worden geprint. NB: Het afmelden kan handmatig via de website (webapplicatie) of geautomatiseerd via de Webservice. Het Afmeldnummer dient daarmee handmatig of geautomatiseerd te worden overgenomen. Afmeldnummer Afmeldsysteem Attesteren (van Rekensoftware) Certificaathouder (CH) Certificaatnummer Certificerende Instantie (CI) Zie ook Uploaden. Het nummer dat door de energielabeldatabase wordt gegenereerd bij het afmelden van een monitoringbestand. Dit nummer wordt overgenomen op het het energielabel om het rechtsgeldig te maken. Het systeem dat on-line te bereiken is voor het afmelden en beheren van Energielabels. Zie ook Eponline.nl Het beoordelen van de geschiktheid van Rekensoftware door een software registrant, waarmee wordt bepaald of het aan de gestelde eisen voldoet. Geattesteerde software is goedgekeurd voor gebruik icm de energielabeldatabase en wordt als zodanig in het systeem geregistreerd. Een bedrijf (bijv. een adviesbureau) dat door een Certificerende Instantie is gecertificeerd voor het uitgeven van energielabels. Een Certificaathouder kan meerdere Adviseurs in dienst hebben. Zie Afmeldnummer. Certificerende Instellingen gebruiken deze term soms om te refereren aan het Inschrijfnummer. Bedrijven of instellingen die zijn gemachtigd om NL/EPBD procescertificaten te verstrekken aan bedrijven en instellingen (certificaathouders). Pagina 24 van 26

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.4 Datum : juli 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.4 15-07-2017 Pagina 1 van 12 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.3 Datum : juni Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 11

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.3 Datum : juni Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 11 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.3 Datum : juni 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.3 26-06-2017 Pagina 1 van 11 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Handleiding registratie Raak software 1. Ga naar www.raaksoftware.nl en klik op REGISTREREN EN INLOGGEN

Handleiding registratie Raak software 1. Ga naar www.raaksoftware.nl en klik op REGISTREREN EN INLOGGEN Handleiding registratie Raak software 1. Ga naar www.raaksoftware.nl en klik op REGISTREREN EN INLOGGEN 2. Lees goed wat voor type gebruiker u bent. Klik daarna op REGISTRATIE 3. U dient zich hier als

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor organisators

Handleiding website SVNL voor organisators Handleiding website SVNL voor organisators Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg over hoe u als

Nadere informatie

Handleiding Klantportal Mijn Onderwijsgroep

Handleiding Klantportal Mijn Onderwijsgroep Handleiding Klantportal Mijn Onderwijsgroep De Klantportal van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland is een persoonlijk platform waar onze klanten gegevens kunnen beheren, inschrijven op cursussen en informatie

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

NL handleiding online aanvragen en bestellen producten 3D Worknet

NL handleiding online aanvragen en bestellen producten 3D Worknet NL handleiding online aanvragen en bestellen producten 3D Worknet Deze handleiding geeft een uitgebreide uitleg over het online aanvragen en bestellen van 3D geprinte producten bij 3D Worknet. Registreren

Nadere informatie

Handleiding Dutch Green Building Guide

Handleiding Dutch Green Building Guide Handleiding Dutch Green Building Guide DGBC, november 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Registreren voor een gebruikersaccount 4 2.1 Wachtwoord vergeten 5 2.2 Aanmelden voor de website 6 3 Organisatie

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register.

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Versie 1.0 23-01-15 Handleiding Zorginzicht.nl

Nadere informatie

Instructie helpdesk. Computerproblemen?

Instructie helpdesk. Computerproblemen? Instructie helpdesk Computerproblemen? Hebt u computerproblemen? Hebt u hulp nodig bij het gebruik van de software op uw computer? Of hebt u wellicht een vraag voor de ICT mensen? Wij introduceren vanaf

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

September 2014 Versie 5.0

September 2014 Versie 5.0 September 2014 Versie 5.0 Inhoudsopgave Welkom bij het subsidieportaal van Agentschap SZW... 3 Account aanmaken en inloggen... 3 Home pagina... 5 Mijn gegevens... 6 Mijn gegevens aanpassen... 7 Gebruikersnaam

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. Hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl.

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Handleiding Salariscentrum.nl

Handleiding Salariscentrum.nl Handleiding Salariscentrum.nl Salariscentrum.nl is het online platform waarop verschillende diensten worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers van Salarisadministratie en PayCheck van Wolters Kluwer.

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel April 2016 Inhoud Handleiding Huize Rosa Tag als betaalmiddel... 3 Manieren van Opwaarderen eerste keer... 3 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa...

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL EENVOUDIG TOEGANG TOT AL ONZE PORTALEN

HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL EENVOUDIG TOEGANG TOT AL ONZE PORTALEN HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL EENVOUDIG TOEGANG TOT AL ONZE PORTALEN EERSTE KEER AANMELDEN GA NAAR MIJN.SCILDON.NL U komt op de inlogpagina van mijn.scildon.nl. Hier heeft u drie opties: Meer info : als

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. 1 Inhoud Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.... 1 Het registratieproces...

Nadere informatie

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave: 1. Algemeen... 3 2. Het inlogscherm... 3 3. Failed-scherm... 4 4. Wijzig wachtwoord... 4 5. Gewijzigde

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud Handleiding clientportaal..... 2 Registreren... 3 Inloggen... 6 Cliëntgegevens bekijken... 8 Persoonlijke instellingen... 9 Uitloggen... 9 Vragen...

Nadere informatie

Ga naar http://www.google.com/analytics/. Heb je nog geen google account? Klik dan op: een account aanmaken (figuur 1) en volg de aanmeldprocedure.

Ga naar http://www.google.com/analytics/. Heb je nog geen google account? Klik dan op: een account aanmaken (figuur 1) en volg de aanmeldprocedure. Google analytics Een van de modules van mijnhengelsportvereniging.nl is de statistiekenmodule die gekoppeld is met Google Analytics (GA). Via een google account kunnen gegevens over de bezoekers inzichtelijk

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.1 Datum : mei 2015. Portero Beheerdershandleiding v 1.0 28-5-2015 Pagina 1 van 11

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.1 Datum : mei 2015. Portero Beheerdershandleiding v 1.0 28-5-2015 Pagina 1 van 11 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.1 Datum : mei 2015 Portero Beheerdershandleiding v 1.0 28-5-2015 Pagina 1 van 11 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Handleiding Zorginzicht

Handleiding Zorginzicht Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Account aanvragen - Plaatsen Good Practices Versie 2.0 19-06-15 Handleiding Zorginzicht.nl Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die Good Practices

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Kaderledenwebsite gebruikershandleiding

Kaderledenwebsite gebruikershandleiding Kaderledenwebsite gebruikershandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd op welke manier kaderleden gebruik kunnen maken van de kaderwebsite van FNV Bouw. Inleiding Door in de webbrowser naar https://kaderleden.fnvbouw.nl

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl;

Nadere informatie

Securing. World. G4S Cash portal

Securing. World. G4S Cash portal Securing Your World G4S Cash portal Handleiding G4S Cash Portal Via het G4S Cash Portal kunt u zelf online al uw contante geldzaken regelen. Dit kan op elk moment van de dag. U kunt o.a. transporten inplannen

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor organisators

Handleiding website SVNL voor organisators Handleiding website SVNL voor organisators Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg over hoe u als

Nadere informatie

Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim (VV)

Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Versie 7.1 september 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Click & Claim opstarten... 3 2 In- en uitloggen Click & Claim... 3 3 Click & Claim gebruiksklaar maken... 4 3.1

Nadere informatie

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie:

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie: Handleiding Online Order Entry Website Door: Datum: Versie: 2 Handleiding Online Order Entry Website Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De OOE... 4 Functionaliteiten... 5 Online Order Entry...

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Instructie t.b.v. gebruikers (versie )

Instructie t.b.v. gebruikers (versie ) Inhoudsopgave. Inloggen.... Contact maken met server.... Inloggen gebruiker figuur....3 Wachtwoord vergeten figuur.... Patiëntgegevens... 3. Openen patiënt dossiers... 3.. Startscherm zorgpad figuur 6...

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor gebruikers

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor gebruikers Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor gebruikers DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANVRAGEN TOEGANG 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 AANVRAGEN GEBRUIKERSRECHTEN

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding. NZa-uitwisselportaal. Veilig bestanden uitwisselen

Handleiding. NZa-uitwisselportaal. Veilig bestanden uitwisselen Handleiding NZa-uitwisselportaal Veilig bestanden uitwisselen Handleiding voor relaties van de NZa, versie 5, 22 juni 2016 Inhoud Welkom 4 1. Inloggen 5 1.1 Nieuw account ontvangen 5 1.2 Account deblokkeren

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Taken verdelen portal Centrale Eindtoets

Taken verdelen portal Centrale Eindtoets Taken verdelen portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Januari 2017 Inhoud Handleiding Elde-Pas als betaalmiddel... 3 1 Opwaarderen van uw Elde-Pas... 3 Stap 1: De website... 3 Stap 2: Registratie...

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

CargoDocs voor Binnenvaartschippers Handleiding

CargoDocs voor Binnenvaartschippers Handleiding CargoDocs voor Binnenvaartschippers Handleiding Januari 2017 Page 1 Inhoudsopgave Introductie 2 Inloggen 3 Inloggen Nieuwe Gebruiker 3 Veranderen Schip 6 Wachtwoord Vergeten 7 Gebruikersnaam Vergeten 7

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Handleiding Zorginzicht

Handleiding Zorginzicht Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Account aanvragen - Plaatsen Good practices (praktijkvoorbeelden en erkende interventies) Versie 3.0 04-02-2016 Handleiding Zorginzicht.nl Deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER versie 2.0, 11 december 2009 SURFNET BV, RADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA UTRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding digitaal bezoekers-/ mantelzorgparkeren Gemeente Rotterdam

Gebruikershandleiding digitaal bezoekers-/ mantelzorgparkeren Gemeente Rotterdam Gebruikershandleiding digitaal bezoekers-/ mantelzorgparkeren Gemeente Rotterdam Inhoud 1 Bezoeker aanmelden via uw persoonlijke pagina op internet... 3 1.1 Introductie persoonlijke pagina... 3 1.2 Aanmelden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MySTEK. Voor bedrijven

Gebruikershandleiding MySTEK. Voor bedrijven Gebruikershandleiding MySTEK Inleiding: U heeft van STEK een brief gekregen met daarin inloggegevens voor MySTEK, de besloten omgeving op www.stek.nl. Deze inloggegevens zijn van het hoofdaccount. Voor

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn portfolio?

Hoe maak ik mijn portfolio? Hoe maak ik mijn portfolio? Handleiding bij het aanmaken en invullen van het eportfolio voor medewerkers in de meubel- en interieurbouwbranche Het eportfolio wordt beschikbaar gesteld door het Expertisecentrum

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase FlexBase is het leermiddelenarrangement voor het bakkersonderwijs in Nederland, waarbij zowel papieren als digitale leermiddelen worden gebruikt. Deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Handleiding registratie Raak software 1. Ga naar en klik op REGISTREREN EN INLOGGEN

Handleiding registratie Raak software 1. Ga naar  en klik op REGISTREREN EN INLOGGEN Handleiding registratie Raak software 1. Ga naar www.raaksoftware.nl en klik op REGISTREREN EN INLOGGEN 2. Lees goed wat voor type gebruiker u bent. Klik daarna op REGISTRATIE 3. U dient zich hier als

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Handleiding Gebruikersbeheer ROB-Net

Handleiding Gebruikersbeheer ROB-Net Beste ROB-Net gebruiker, Eerder hebben wij u geïnformeerd over het nieuwe eigen inlogportaal van ROB-Net, te vinden op https://login.rob-net.nl. Dit inlogportaal is voor de gebruikers van ROB-Net gratis.

Nadere informatie