BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou? www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl"

Transcriptie

1 9e jaargang special no. 1 - BCT Special Voor je ligt een papieren Flits. Nog één keer. We zijn sinds eind vorig jaar overgegaan naar een digitale nieuwsbrief, maar niet iedereen leest die nog even goed. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze Special op papier en per post te versturen. Net als vroeger. We laten allerlei partijen aan het woord. De belastingdienst, de inspectie, de inbouwer, maar ook de leverancier. Zo horen we wat er nou eigenlijk zo belangrijk is aan het bedienen, de plaats waar hij komt, de cursus, en ga zo maar door. Want 1 juli komt, zoals dat heet, met rasse schreden naderbij. En als het eenmaal 1 juli is, dan werken we er allemaal mee. Gelukkig merken we dat sommigen staan te trappelen om zich er vertrouwd mee te maken. En zo zien we het graag. En deze papieren special is dus eenmalig. Want de digitale Flits komt ook deze maand gewoon in de mailbox. We houden op die manier niet alleen rekening met het milieu, maar hij is ook overal te lezen, je hebt hem eigenlijk altijd bij je! Ontvang je de digitale Flits nog niet? Geef dan je mailadres door aan dan zorgen we ervoor dat je voortaan alle nieuwtjes digitaal ontvangt! Duidelijkheid grootste winst We vragen Henk van Gelderen, directeur van Sociaal Fonds Taxi, wat hij als het grootste voordeel ziet van de invoering van de boordcomputer taxi. Het vervallen van de papieren administratielast, zowel voor de werkgever als voor de werknemer, zie ik als het grootste voordeel. Het invullen van de rittenstaten en werkboekjes is een heel secuur werkje waarbij het in de praktijk lastig bleek om heel precies en volgens de realiteit te registreren. De BCT neemt dat uit handen en registreert heel nauwkeurig de basisgegevens en alle bewegingen van het voertuig met de daarbij behorende knoppen die door de chauffeur worden ingedrukt. Wat betekent de BCT voor SFT? Voor de controles van SFT zal het een stuk makkelijker worden om bijvoorbeeld de mutaties te beoordelen op juistheid. De mutaties die de werkgever uitvoert op de arbeidstijd blijven altijd discussies geven met de werknemer. De BCT verschaft ons straks informatie aan de hand waarvan wij in veel gevallen kunnen bepalen of mutaties die de werkgever in de arbeidstijd doorvoert terecht of onterecht zijn. We kunnen zien of iemand heeft stilgestaan, omgereden, etc. Er zal daardoor veel minder discussie zijn. Ook privéboodschappen zijn beter te herkennen. Wat zijn nu de belangrijkste aandachtspunten? Goede instructie is van het grootste belang. En zeker de instructie over de fiscale consequenties van de verschillende handelingen. Denk Hoe kies je nou? Binnen de RMC is Timo Treijtel al geruime tijd bezig met de BCT. We vragen hem ons daar iets over te vertellen. Al jaren geleden werd definitief bekend dat de BCT er zou komen, en eigenlijk wilden we er zo snel mogelijk mee aan de slag. Maar doordat er nog veel onduidelijk was is er pas in oktober 2013 echt een project opgezet. Gedurende het gehele traject is Yvonne Botterhuis voor mij een onmisbare schakel geweest. Op de achtergrond heeft ze steeds de weg gewezen. Het was vooral belangrijk om het hele project zo transparant mogelijk te doen, want dan kun je heel helder en eerlijk naar iedereen laten zien waarom de keuzes zo zijn gemaakt. Er waren bij het begin vier leveranciers in beeld en die hebben we allemaal een vragenlijst gestuurd met daarop heel veel vragen. Dat waren hele diepgaande technische vragen, maar ook simpele zoals zit er een bluetooth in, kan er een SIMkaart in, vragen over een modem, de inbouw, het besturingssysteem, de connectiepoorten en noem maar op. Echt een overdosis vragen misschien voor de leek, maar voor ons was het ook belangrijk om te zien hoe serieus de leveranciers daarmee omgingen. Dat geeft toch ook gelijk een gevoel van hoe klantgericht en servicegericht ze zijn. 1

2 bijvoorbeeld aan de privébijtelling en de BPM teruggave. Een ondernemer moet nu als eerste beleid maken. Stel vast wat mag en wat niet mag en instrueer de werknemers daarin. Met die rijen rusttijden voorspel ik niet zoveel problemen, dat loopt wel los, maar de fiscale consequenties kunnen enorm zijn! Hoe ziet SFT de introductie verlopen? Om de introductie goed te kunnen vormgeven start SFT samen met de belastingdienst en IL&T met een pilot samen met een aantal werkgevers. Welke dat precies worden is op dit moment nog niet duidelijk. Er hebben zich in ieder geval meer dan genoeg bedrijven bij ons gemeld. We zullen een groep samenstellen waarbinnen de BCT s van verschillende leveranciers in gebruik zijn, zodat we alle aspecten en situaties kunnen meenemen. We gaan in die pilot onderzoeken wat we zoal tegen kunnen komen aan gebruikersfouten en andere opstartproblemen. We zullen mede op verzoek van KNV Taxi in het begin daarom ook een coulancebeleid toepassen. We moeten niet vergeten dat we het hier hebben over een omvangrijk ICT project en we weten uit ervaring dat dat met de nodige kinderziektes gepaard zal gaan. Bij de digitale tachograaf in bussen bijvoorbeeld, duurde het wel een paar jaar voordat het soepel liep. Daar moeten de ondernemers en werknemers natuurlijk niet de dupe van worden. Voorlopig zijn wij in ieder geval nog een poosje bezig met de papieren controles want wat wij doen gebeurt natuurlijk achteraf. Maar voor de bedrijven die met een dataterminal werken doen we de controles al met de daaruit afkomstige data, dus we hebben er al wel een gevoel bij. Hoe gaat SFT haar controles straks inrichten? Daar nemen we binnenkort een besluit over. Want dat deze data digitaal beschikbaar is, biedt natuurlijk verschillende opties. Ga je vooraf de data opvragen om aan de hand van onderzoek vooraf ter plekke dieper te gaan, of wil je alles ter plekke uitvragen. Hoe dan ook, ook de controles worden efficiënter en zullen de ondernemer minder tijd kosten. Wat wil je ondernemers nu op het hart drukken? Wat ik ze vooral wil zeggen is maak van tevoren beleid op de BCT en instrueer de chauffeurs! En voor de chauffeurs geldt eigenlijk hetzelfde, verdiep je goed in de werking en de fiscale consequenties. Dat is belangrijk voor je werkgever, maar minstens zo belangrijk voor jezelf! Zeg het maar! Om er zeker van te zijn dat alle interpretaties goed worden gedaan en we ook nog een heleboel vragen kregen vanuit de chauffeurs en ondernemers hebben we op vrijdag 16 mei een gesprek georganiseerd met Harrie Jansen, hoofd van de Vakgroep van de Inspectie Leefomgeving en Transport, Peter van Veen, landelijk projectleider van de Belastingdienst, Yvonne Botterhuis van ABC Taxikeurmerk Advies en Training die de BCT cursus heeft gemaakt en Timo Treijtel van de RMC. Iedereen bij elkaar aan tafel zetten levert in de praktijk nou eenmaal de helderste antwoorden op, die bovendien gelijk wederzijds getoetst kunnen worden. Wat we aan het begin van het gesprek direct vaststellen is dat we met zijn allen vooral ons best moeten doen om aannames te vermijden en vooral alle vragen moeten stellen die er leven. En dat geldt natuurlijk voor iedereen! In de RMC organisatie leven nogal wat vragen die te maken hebben met de informatieplicht in enkele bijzonder situaties, bijvoorbeeld voor Vervoer Op Maat. Daarvoor bestaat een afspraak vanuit het verleden met de Belastingdienst dat daarvoor geen rittenlijst ingevuld hoefde te worden, maar dat een kort briefje met de Vervoer Op Maat informatie voldoende was als administratie. En die afspraak willen we natuurlijk ook met de invoering van de BCT weer maken. Peter van Veen geeft aan dat de Belastingdienst de RMC graag in staat stelt om haar bedrijfsprocessen zo in te richten dat de Belastingdienst daarop kan steunen bij het beoordelen van de aangiften. Dat biedt per slot van rekening kansen over en weer om efficiënt en effectief te werken. Ook Harrie Jansen geeft aan Aan de andere kant hebben we een testgroep van chauffeurs samengesteld. Sjaak, Fred, Sherida, Appie en ikzelf hebben 25 mensen gekozen die een kritische instelling hebben om een goed beeld te krijgen van wat er leeft en waar mensen mee uit de voeten kunnen. We wilden geen beslissing opleggen maar samen nemen. Het is toch al een hele dobber, het is een verplichting, mensen hebben het gevoel dat er over hun schouder wordt meegekeken. Als je ze dan inzage geeft in de keuzes en zelfs laat meekiezen, dan is het draagvlak gewoon veel beter. En daarbij kunnen die mensen dan gelijk hun collega s weer informeren over de gang van zaken. We hebben voor de testgroep een scorelijst gemaakt op gebruiksgemak, vormgeving en functionaliteit. Tijdens dit hele traject viel er één leverancier af, omdat die de certificering niet op tijd rond kreeg. De uitkomsten van de testgroep en de uitkomsten van de technische vragenlijsten hebben we met de testgroep besproken en daarbij bleek dat Cabman er op alle fronten het meest positief uitkwam. Ze vielen op door de klantgerichtheid en de bereidheid om bijvoorbeeld een volledige koppeling te maken met FMS en zagen daarvan ook de meerwaarde voor de acceptatie. Ze lieten in het proces bijvoorbeeld ook alle documenten vertalen, ze deden echt een stap extra en kwamen met directe en concrete antwoorden. De volledige koppeling met FMS is er uiteindelijk helaas niet gekomen, maar we hebben nu een manier gevonden om FMS en de BCT met elkaar te laten praten. Een soort summiere koppeling, zodat de apparaten in ieder geval gelinkt zijn. En er zijn nu gesprekken gaande met de Belastingdienst, waarin we een manier van aanleveren bespreken waarbij de chauffeur met zo min mogelijk handelingen zijn werk kan doen. We zouden bijvoorbeeld de afspraken zoals die er zijn voor Vervoer Op Maat, ook met de BCT willen doorzetten. Op 1 maart zijn we begonnen met inbouwen en dat loopt gesmeerd! We hebben voor 1 juli alle BCT s ook echt ingebouwd. En dan gaan we de komende tijd kijken hoe de BCT en FMS in de praktijk samenwerken en hoe de apparatuur verder geoptimaliseerd kan worden. 2

3 dat bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot bijzondere afspraken. Dat de RMC een TTO is betekent dat er sprake is van een gemeenteverordening waarin ook toezicht en naleving is geregeld. Daar bemoeit bijvoorbeeld de IL&T zich dan niet meer mee. En de TTO-vorm biedt ook bij de Belastingdienst nieuwe kansen voor samenwerking en een andere vorm van toezicht. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker, wordt hier direct in de praktijk gebracht. Peter van Veen stelt: voor de sluitende kilometeradministratie sloten ondernemers en Belastingdienst in de taxibranche feitelijk aan bij de dagrittenstaten. Nu dit medium wordt vervangen door een digitale versie in de vorm van de BCT, is het vanzelfsprekend om deze als uitgangspunt te nemen voor de kilometerstanden. De Belastingdienst hanteert inderdaad dit standpunt en heeft dit kenbaar gemaakt in het brancheconvenant met KNV Taxi. Maar daarin staat ook dat andere vormen van juiste en volledige vastlegging de basis kunnen vormen voor een goede administratie. Dat biedt ruimte voor de RMC om de FMS en BCT informatie te combineren. Waar het uiteindelijk om gaat is dat er controleerbare data in een beheersbare omgeving wordt verzameld. Timo Treijtel gaat hiervoor nu een voorstel maken dat door de Belastingdienst zal worden beoordeeld. Harrie Jansen van de IL&T haakt in op de angst die leeft over het mogelijk foutief bedienen. Er wordt een pilot project ingericht samen met verschillende bedrijven om de introductieperiode goed in te richten. Zoals we dat bij IL&T intern wel verwoorden - toezicht met een veer en een stok. Zacht waar het kan en hard waar het moet-. De intentie is leidend. In de gewenningsfase zullen we natuurlijk beoordelen of iemand wel serieus bezig is met het registreren. Het is snel genoeg duidelijk of iemand binnen of buiten de wettelijke kaders probeert te opereren en we zullen in de beginperiode coulance toepassen waar we dat gepast vinden. De duidelijke gebruikersfouten zijn ook voor ons herkenbaar. Het is per slot van rekening een dermate grote wijziging in de werkwijze en verslaglegging dat dat voor iedereen wennen is. Ook voor de toezichthouders. En niet alleen het gebruik is wennen, maar ook de uitkomsten daarvan. In de gewenningsperiode loopt dus ook die pilot met KNV Taxi, de Belastingdienst, IL&T, Sociaal Fonds Taxi, de fabrikanten van de BCT en een aantal bedrijven. Die pilot is vooral bedoeld om te kijken wat goed gaat en wat niet, waar het beter kan en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. We snijden een vraag aan die voor de Belastingdienst en voor de IL&T verschillende consequenties heeft, ik ga op zondag mijn auto wassen. Wat dan? Voor de Belastingdienst is dit duidelijk, het zijn taxi-gerelateerde onbeladen kilometers en deze kunnen op die manier in de BCT worden vastgelegd. Maar de IL&T wil daar nog iets meer mee, in verband met de rij- en rusttijden. Want als ik op zondag mijn auto was, dan ben ik aan het werk. Dan is mijn rusttijd niet onafgebroken. Als ik nou besluit de auto in mijn eigen tijd te wassen, en dat is mijn eigen keuze, dan wordt dit niet aangemerkt als arbeidstijd en heb ik dus geen probleem. Dus vereenvoudigd zou je kunnen stellen, als ik betaald wordt om mijn auto te wassen ben ik aan het werk. Als ik het vrijwillig, en dus onbetaald, doe, dan ben ik niet aan het werk. Harrie beaamt dat: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Nog een andere prangende vraag, een voertuig dat als sponsoring wordt uitgeleend aan bijvoorbeeld de Roparun of een sportclub. Kan dat nog wel? Peter van Veen legt uit dat daarvoor twee mogelijkheden bestaan, maar dat dat dus nog wel degelijk kan: Je kunt het zien als het maken van een (lege) rit voor promotionele doeleinden, dan is het overig zakelijk en valt het onder de 10%-regeling BPM. Als je het doet tegen een sponsorbedrag, wat je dan wel even vast moet leggen, dan wordt dit volgens het convenant gezien als het sponsoren van de plaatselijke sportclub en het op basis daarvan vervoeren van de sporters of andere personen. En dát valt dan weer wel onder de 90%-regeling BPM. In de praktijk betekent dat dat iedereen die in het voertuig rijdt, inlogt. Als de bestuurder geen chauffeurskaart heeft, dan met zijn of haar BSN. Het is wel belangrijk om risico s uit te sluiten voor de 90% regeling en van het privé gebruik als een voertuig echt wordt uitgeleend aan bijvoorbeeld een Roparun organisatie. Waar het vooral om gaat, voor alle partijen, is dat de (kilometer)administratie sluitend is en geen gaten vertoont. Wie juist registreert behoudt daarmee ook zijn rechten op allerlei aftrekposten en vrijstellingen. Peter van Veen gaat zelfs zover om te stellen dat als je goed registreert, betaal je nauwelijks belasting. Al met al was het een zeer vruchtbare bijeenkomst met het vooruitzicht op samenwerking die een werkbare situatie voor alle partijen oplevert. Makkelijker dan het lijkt We bellen met Tineke Eimers, één van de eersten bij de RTC die de BCT liet inbouwen. Ja, zegt Tineke dan heb ik tenminste de tijd om er goed aan gewend te raken. Maar ik was al vanaf het begin positief. Geen administratie meer maar gewoon op knoppen drukken, dat leek me geweldig. Al die mapjes met je rittenstaten en rij- en rusttijden, vreselijk vond ik dat. Tineke heeft twee voertuigen, een straattaxi en een contractvervoerbus. Zit daar nou veel verschil in? Nee, dat valt heel erg mee. Bij mijn contractvervoer doe ik het precies zoals bij de straattaxi. Ik start een rit, stapt er een tweede klant in, dan gaat er een tweede poppetje bij, ieder zijn eigen rit en zijn eigen bedrag, dat werkt heel goed, geen enkel probleem! Waar moest je het meest aan wennen? Ik vergat in het begin nog wel eens op de knop leeg terug te drukken. Dan was mijn rit klaar en reed ik naar de volgende, maar die kilometers daartussen wil ik natuurlijk niet privé hebben. En in het begin dacht ik dat ik dan de knop naar standplaats/ eerste klant kon gebruiken, maar dat is niet zo. Die is echt alleen voor de eerste rit. Maar het is gewoon een kwestie van oefenen en ik ga er zo snel mogelijk op over. Ook met mijn contractvervoer. Ik wacht niet eens tot 1 juli, want ik vind het heerlijk als ik die administratie niet meer hoef te doen. Als het me lukt gaan we met allebei de voertuigen al ergens half juni over. Tineke is ook kwaliteitscontroleur en gaat deel uitmaken van de klankbordgroep BCT. Ze helpt als vraagbaak andere chauffeurs met uitleg en het beantwoorden 3

4 Module 6 de apparatuur in uw taxi We spreken Yvonne Botterhuis van ABC Taxikeurmerk Advies en Training die het cursusmateriaal over de BCT heeft ontwikkeld. Zij ontwikkelt landelijk het cursusmateriaal voor allerlei verschillende bedrijven die op heel verschillende manieren met de boordcomputer werken. Met of zonder koppeling met andere randapparatuur, zoals bij de RMC bijvoorbeeld met FMS. Wat vond je nou het belangrijkste bij het ontwikkelen van deze cursus? Ik heb ook cursusmateriaal over de belastingwetgeving en de rij- en rusttijden ontwikkeld en ik kwam er telkens meer achter dat het belangrijk is dat de chauffeurs de wetgeving achter de BCT kennen om zich ervan bewust te zijn hoe belangrijk het is dat ze op de juiste knoppen drukken. Want niet alleen een werkgever komt in de problemen als dat fout gebeurt, maar ook de chauffeur zelf. De ondernemers kennen die wetgeving wel? Heel veel chauffeurs zijn ondernemer geworden zonder daarvoor nou echt een opleiding te volgen. Maar er wordt ondertussen wel gesuggereerd dat je alles wel weet over de Algemene Wet Rijksbelastingen, de AWR en de BPM regeling. Ik geef een voorbeeld. Nou heb ik zelf aardig wat ervaring en in een gesprek met een vertegenwoordiger van de belastingdienst Rotterdam vertelde hij mij letterlijk : je kunt mij niet wijs maken dat er één taxiondernemer is die dit niet weet. Ik moest met het schaamrood op de kaken toegeven dat ik het zelf niet wist. En dat er daarmee heel veel ondernemers zijn die het niet weten. Het ging over het afschrijven van een bonnetje voor contant tanken. Later heb ik het voorbeeld opgenomen in Het Belasting ABC. Wat merk je nu de cursus wordt gedaan? We hadden de cursus eigenlijk langer ingepland, voor de hele duur van de inbouw, maar dat zou gewoon veel te veel informatie zijn. We merken dat de mensen die er al mee werken er heel erg bewust mee bezig zijn en precies willen weten wat wanneer moet worden gekozen in de BCT. De meest gestelde vragen houden we steeds bij in een FAQ lijst omdat de mensen die de vragen kunnen beantwoorden bijna niet meer aan hun normale werk toekwamen. FAQ betekent trouwens Frequently Asked Questions voor degene die dat niet weet. van vragen. Ik heb natuurlijk gelijk de cursus gedaan, want je moet wel goed weten hoe het zit. Maar je kunt eigenlijk alleen maar minder fouten maken. Ik heb ook de bestanden al uitgelezen die uit de BCT komen. Ik moet alleen nog even met mijn boekhouder overleggen hoe ze het aangeleverd wil hebben, maar het is allemaal heel duidelijk. Wat wil je de mensen op het hart drukken die nog moeten beginnen? Ga er vooral zo snel mogelijk helemaal mee werken. Het werkt allemaal heel makkelijk en duidelijk en het is gewoon een kwestie van oefenen, daardoor leer je hoe je ermee om moet gaan en dan wordt het snel een automatisme. Het belangrijkste wat ik moest aanwennen is alle activiteiten te starten vóórdat ik ga rijden. Je kunt de meeste activiteiten niet rijdend wisselen en voordat je dat dan weer wel kunt doen ben je soms al kilometers verder. Als je toevallig gelijk een weg opdraait waar je niet even kunt stoppen, heb je een probleem. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste tip. Wat is jou nou het meest opgevallen bij het werken met de BCT? Dat het veel makkelijker is dan het leek. Wat wil je mensen op het hart drukken? De manier waarop er bij de RMC gewerkt wordt met de BCT is uniek voor Nederland. Daarom vind ik het belangrijk dat mensen elkaar niet van de wijs brengen. Laat je niet in de war brengen door collega s van andere bedrijven, of dingen op internet. Want precies om die reden hebben we namelijk een eigen cursus voor de RMC ontwikkeld. Doe dus echt de cursus, want die vertelt de situatie zoals het bij de RMC werkt. En alle informatie in de cursus is door ons gecontroleerd bij de IL&T, de Belastingdienst en bij de Leverancier van de BCT. En we hopen dat de cursisten blij zijn met deze extra informatie. Cabman Een panel van gebruikers heeft alle BCT s op een rijtje gezet en gekozen voor Cabman. We spreken Toshin Tjin-A-Sie van Euphoria Software, de leverancier van Cabman, over de uitdagingen die zij tegenkwamen tijdens het ontwikkelen van de boordcomputer. Wat was jullie voornaamste overweging toen jullie de Cabman gingen maken? Belangrijkste insteek voor de Cabman was om met de eisen van de wet het apparaat zo breed inzetbaar mogelijk te maken. Een BCT die modulair op te bouwen is en voor alle bedrijven inzetbaar. Dus dat je alle situaties in één apparaat kunt verwerken. We wilden er voor de gebruiker meer van maken dan een verplicht kastje dat. Ondernemerskaart De ondernemerskaart is belangrijk bij de inbouw van de BCT. Als die kaart er niet is dan wordt de BCT ook niet ingebouwd. Daarom ligt van een aantal ondernemers met meerdere voertuigen de ondernemerskaart op het inbouwstation. Als de ondernemer kan aantonen dat hij de kaart wel degelijk op tijd heeft besteld, maar dat de oorzaak van het niet tijdig in bezit hebben van de kaart bij Kiwa ligt, dan worden de kosten voor het afzeggen van de afspraak niet doorbelast aan de ondernemer. Hiervoor geldt dat de ondernemerskaart minimaal 15 4

5 Wat was daarbij de beperking? De enorme beperking vanuit de wet. We hadden al een terminal ontwikkeld, maar vanwege de eisen in de wet en de testhuizen Collis en Brightsight moesten we die anders opbouwen, ook qua beveiliging. Die testhuizen zijn door de RDW aangewezen om de certificering te regelen, dus die moeten de BCT beoordelen. En als je nagaat dat we met alle partijen in een nieuw traject zaten en toe moesten werken naar een relatief onbekend einddoel, dan snap je dat dat een hele klus was. In 2009 begonnen we met de ontwikkeling, en in augustus 2013 waren we pas echt klaar. De wetgeving had het heel gecompliceerd beschreven en ook nog eens zo dat je het op verschillende manieren kon interpreteren. En dan had je iets gemaakt waarvan je dacht dat het aan de wet voldeed en dan bleek het weer net anders uitgelegd te worden. De interpretatie van de wet was erg lastig. In 2012 zijn we voor het eerst bij een testhuis geweest. Waren er nog andere hindernissen? In een bepaald stadium kwamen er naast de testen vanuit de BCT-wetgeving nog extra testen bij vanuit het NMI. Die waren nodig om de geïntegreerde taxameter goed te keuren. En dat bracht weer nieuwe aanpassingen met zich mee.. Wat vind je zelf van het resultaat? Ik vind dat wij echt een oplossing hebben gemaakt. Geen overbodige functionaliteiten en luxe zaken, maar een complete hanteerbare oplossing. Alles in één en lekker compact. En we zijn trots dat de RMC voor de Cabman heeft gekozen. Even werk Voor wie nu de spannendste periode bezig is als het gaat om de BCT is de inbouw. Want voor 1 juli moeten bij de RTC alle BCT s zijn ingebouwd. Pieter Baas vertelt ons wat daar allemaal bij komt kijken. We hebben voor de planning een mooie tool ontwikkeld waarmee iedereen zijn eigen afspraak kan inplannen. En tijdens het inbouwen kan gelijk de cursus worden gedaan. Maar dan nog is er genoeg tijd over om de krant te lezen, hoor. De cursus duurt niet zo lang als de inbouw zelf. Veel chauffeurs doen die cursus daarom thuis en gaan tijdens de inbouw gewoon naar huis. Voor ons geen probleem, als ze hun voertuig maar voor sluitingstijd weer ophalen, zeg ik altijd. Dat inbouwen duurt vier tot vierenhalf uur? Ja, het is een hele klus! Het echte inbouwen, daar zijn we zo n drie uur mee bezig, en dan is het ongeveer een uur werk om alles te ijken. Dat moet nauwkeurig gebeuren, want bijvoorbeeld de bewegingssensor luistert heel nauw en je wilt niet steeds fouten veroorzaken doordat die niet goed genoeg is gemonteerd. En dan is er nog het afmelden bij de RDW met al dan niet een steekproef en daarná moet dan nog de taxameter gekeurd worden. Daar huren we nu nog keurmeesters voor in, maar we wachten nu op de certificaten zodat we dat zelf kunnen gaan doen, ook de jaarlijkse herkeuring. Wat valt er op bij het inbouwen? In het begin hadden we wel wat strubbels met de software en ook met de hardware, maar de kinderziektes zijn er wat dat betreft nu wel uit. Inmiddels zijn we twee maanden bezig en verloopt het eigenlijk allemaal redelijk soepel. Technisch gezien moet ik zeggen dat de BCT boven verwachting presteert. We krijgen veel positieve berichten over de werking ervan. De mensen die vooraf kritisch zijn draaien allemaal bij omdat de bediening bijna kinderspel is, zo eenvoudig. Sommige chauffeurs vinden zelfs de opleiding onzin, maar dan weten ze dus ook niet wat ze makkelijk fout doen én wat de consequenties daarvan zijn. Ik raad ze altijd met klem aan om echt de cursus te doen. En iets vragen dat je in de cursus had kunnen horen? werkdagen voor de afspraak aangevraagd moet zijn. Heeft de ondernemer de kaart niet tijdig aangevraagd, of beschikt hij om een andere reden niet over de kaart, dan worden de kosten van de afspraak wél doorbelast. Deze kosten bedragen 240. Als de inbouw van de BCT niet voor 1 juli opnieuw ingepland kan worden is dit voor rekening en risico van de ondernemer en wordt de hierdoor misgelopen subsidie van 600 ook doorberekend. File We kregen de vraag wat er nou gebeurt als een chauffeur in een file terecht komt en daardoor het pauze-artikel van de rijen rusttijdenwet overschrijdt. We hebben alle wetsartikelen hierover geraadpleegd en het blijkt dat daar niet direct een duidelijk antwoord op is te geven. In de (internationale) rij en rusttijdenregeling voor vrachtauto s en bussen is een zogenaamd overmachtartikel opgenomen maar dat geldt niet voor het taxivervoer. De vraag is ook met welke onderdelen de chauffeur dan in de knel komt. Overschrijding van zijn dagelijkse rijtijd (mag drie maal per week 10 uren zijn en rijden is ieder moment dat het voertuig in beweging is) of dat hij geen pauze kan nemen (hij dient een pauze van 30 minuten te nemen binnen een diensttijd gelegen tussen de 0 en 10 uren). Voor het nemen van een pauze heeft hij de tijd tussen het begin van zijn diensttijd en het einde daarvan, dus de kans dat hij daarmee in de knel komt is niet zo groot. Indien er wel een overtreding wordt begaan en de chauffeur en werkgever kunnen aantonen dat er sprake was van een overmachtsituatie (file) dan lijkt het niet erg voor de hand liggen dat daar een boete voor uit wordt geschreven. Sommige situaties zullen in de pilotfase van de invoering duidelijker worden. We hopen dat we hier over een jaar een duidelijker antwoord op kunnen geven. 5

6 Hoe vergaat het logistiek gezien? Het is natuurlijk een enorme logistieke klus, laten we dat niet vergeten. Normaal gesproken werken we hier met drie man op de werkplaats, maar nu staan er continu 10 man bij. En als we moeten schuiven regelen we dat ook zelf. We hebben hier inmiddels een flink aantal ondernemerskaarten liggen, wel een stuk of dertig, van bedrijven die meerdere voertuigen moeten laten inbouwen. Dat scheelt de chauffeur weer een kopzorg. Want als je de ondernemerskaart niet bij je hebt, dan kunnen we niet activeren. Dagelijks monitoren we of iedereen er op tijd is, bellen we de mensen na of alle speciale wensen ook goed zijn uitgevoerd en we geven iedereen even een hele korte uitleg als ze hun voertuig meenemen. De eerste vier weken hadden we wel honderd telefoontjes per dag met vragen. Nu hebben we daarvoor Appie als aanspreekpunt. Hoe zit dat verder als een voertuig naar de garage moet? Waar moet men dan op letten? Wat Cabman adviseert als je naar de garage gaat, is om de activiteit onderhoud te selecteren en gelijk weer te stoppen. Dan kun je gewoon uitloggen. Als je de auto weer ophaalt doe je hetzelfde. Dus weer onderhoud als activiteit kiezen en gelijk daarna weer stoppen. De periode van onderhoud is dan afgebakend en in combinatie met de factuur is dan het bewijs geleverd dat het voertuig in die periode voor onderhoud in de garage was. Het liefst instrueer je de garage om in te loggen met een BSN-nummer. Hier bij Cabpoint doen we dat altijd zo, maar een chauffeur is natuurlijk niet verplicht zijn voertuig bij ons te brengen voor onderhoud of reparatie en dan is het wel belangrijk dat hij de mensen van die andere garage op de hoogte brengt. Neem je nou bijvoorbeeld een reserveauto mee, dan moet je daarop met je ondernemerskaart het P-nummer invoeren en worden zo alle data geregistreerd op de juiste onderneming. Als je het voertuig dan weer inlevert, dan zet de monteur de BCT weer op het P-nummer van Cabpoint. Je weet wel, wat eerst WPS heette. Inloop spreekuur De tijd vliegt! Nog even en dan is het zover, dan heeft iedereen bij de RTC een BCT in zijn of haar voertuig! En het bedienen van die BCT, op de juiste manier, is erg belangrijk. Er valt heel veel over te vertellen en over te vragen. Zóveel dat de RMC een cursus heeft gemaakt, een instructieboekje, deze BCT-special en regelmatig verschijnen er Tips van de Weken over de BCT. En bovendien is er een heus inloopspreekuur. Heb je na het volgen van de cursus toch nog vragen? Stel ze! Loop binnen en we zorgen ervoor dat je het juiste antwoord zo snel mogelijk krijgt. Als we het niet hebben, zoeken we het uit. De inloop is alleen bestemd voor chauffeurs die de cursus hebben gedaan, en is de hele dag op de volgende dagen: - In juni elke dinsdag en donderdag - In juli en augustus weer op elke dinsdag. Bekend worden met de BCT. Bij Appie, op de Keenstraat. Je kunt natuurlijk ook je vragen mailen op Tijdens de inbouw van je BCT heb je ruim de tijd om de cursus te doen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een verkort instructieboekje, specifiek voor de situatie bij de RTC, dat je als naslagwerk in je voertuig kunt leggen. Weet je het even niet meer precies, kijk het dan hierin na. Daarnaast staat op de bedrijfsschool een lijst met veelgestelde vragen, de FAQ lijst. Deze lijst wordt heel regelmatig bijgewerkt. Hierin zul je in veel gevallen het antwoord op je vraag kunnen vinden. Heb je een vraag die dan nog steeds niet beantwoord is, dan kun je naar het inloop spreekuur komen, waar elders in deze special over wordt gesproken. Het Cabman ABC Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. We snappen dat dit een investering in tijd van je vraagt. Maar realiseer je ook dat het voor iedereen een nieuwe situatie is en dat we ons best doen om zoveel mogelijk informatie voor je te verzamelen. Daar steken we met een heel team van mensen erg veel energie in. We vragen je dus met klem om jezelf eerst goed te verdiepen in de BCT en je vraag, voordat je die vraag bij ons neerlegt. De mensen, die er natuurlijk zijn om je vragen te beantwoorden, hebben ook nog hun gewone werk. Daarom is ook het inloopspreekuur alleen toegankelijk voor die mensen die de cursus hebben gedaan. Aandachtspunten - Als je een voertuig deelt met andere ondernemers, zorg er dan altijd voor dat je je eigen tariefkaart met het juiste P-nummer gebruikt. - Bewaar de gegevens uit je taxameter, voordat die wordt uitgebouwd. - Als je voertuig voor onderhoud naar de garage gaat en je neemt een reserveauto mee, neem dan ook je ondernemerskaart mee. Voer het P-nummer met je ondernemerskaart in de BCT van het reservevoertuig. Als je het leenvoertuig weer terugbrengt zal de garage het P-nummer van de garage weer invoeren. En wat natuurlijk steeds weer blijkt, écht bekend word je met de BCT door het te doen, doen, doen! 6

7 Waar komt het vandaan? In 2000 werd al een eerste keer een besluit genomen over een boordcomputer voor de taxi. Het werken met papieren rittenlijsten werd gezien als niet meer van deze tijd en de administratielast voor de chauffeur moest verminderen. In 2005 werd om ongeveer dezelfde redenen al de digitale tachograaf ingevoerd in Touringcars en vrachtwagens. In 2006 werden de eerste echte werkgroepen ingesteld om de specificaties op te stellen en in 2008 werden in overleg met branche- en consumentenorganisaties de functionaliteiten van de BCT vastgesteld. Vervolgens werd aan de fabrikanten gevraagd om op hoofdlijnen te reageren op de functionele specificaties. De eerste reacties van de fabrikanten bevestigden dat het grof gezegd moest gaan om integratie en aanpassing van bestaande systemen en software en dat daarbij vooralsnog geen technische problemen worden voorzien. De eerste planning van eind 2008 leek haalbaar. Vervolgens werd een tweede zogenaamde markconsultatie gedaan. Toen waren nog maar liefst 27 fabrikanten geïnteresseerd. Inmiddels zijn we in 2014, staan we voor de invoering en zijn er 3 fabrikanten die concreet kunnen leveren. Er is veel water door de Maas gegaan! Maar wat waren nou eigenlijk de doelstellingen van de BCT ook alweer? De BCT moet ervoor zorgen dat een aantal aspecten op het gebied van taxivervoer wordt verbeterd: Verbeteren gelijke concurrentievoorwaarden Omdat niet alles even goed en volledig gecontroleerd kon worden was er sprake van een aantal ondernemers dat het voor de rest van de markt bedierf. Door betere en meer volledige controle zal dit minder het geval zijn. Nieuwe rij- en rusttijdenregeling Al een hele tijd geleden is in de Tweede Kamer een motie van kamerlid Richard de Mos aangenomen om de rij- en rusttijden voor taxichauffeurs te vereenvoudigen. Nu lijkt dit eindelijk van de grond te komen, waarschijnlijk ook om met de invoering van de BCT hier minder problemen door te krijgen. We zijn verplicht om jullie te informeren over de geldende regelgeving maar willen al wel vast een tipje van de sluier oplichten over de veranderingen. In grote lijnen bestaan die uit twee belangrijke onderdelen: het begrip arbeidstijd wordt terugbracht naar rijtijd en de wekelijkse aaneengesloten rusttijd wordt korter. Alle andere zaken gaan onder de cao-taxi vallen, daar hebben ZZP ers verder niet mee te maken. Tot de datum van de versoepeling, én de inhoud echt bekend zijn moeten we dus de nu geldende regels vertellen. Zodra er meer bekend is hoor je van ons. Vermindering van administratieve lasten voor de taxiondernemer De taxiondernemers kunnen uit de boordcomputer betrouwbare informatie halen voor hun bedrijfsadministratie en hoeven niet meer een uitgebreide papierwinkel bij te houden. Door gerichte inspectie zullen ondernemers die hebben aangetoond de administratie goed op orde te hebben minder met controles te maken krijgen. Verbrede en verbeterde controle Door de invoering van de boordcomputer kunnen de handhavende instanties beter nagaan of iedereen zich aan de regels houdt. Bovendien kunnen inspecteurs van verschillende overheidsinstanties gemakkelijker gegevens van elkaar gebruiken, waardoor de controle efficiënter wordt. Vergroot inzicht in de veiligheid van het taxivervoer Omdat de naleving van de rij- en rusttijden beter in de gaten gehouden kan worden wordt meer inzicht verkregen in de mate waarin chauffeurs te lang achter het stuur zitten. Dit leidt tot meer inzicht in de veiligheid van het taxivervoer. Verbeterde transparantie voor de klant bij afrekening van de rit De klant krijgt een bon met daarop uitgebreide informatie over prijs en afstand. Hij kan dan precies zien waaruit het bedrag is opgebouwd. Tevens zal informatie over de onderneming op de bon getoond worden. Tot slot zal ook het klachtennummer vermeld worden, zodat de klant ook meteen weet waar die een klacht kan indienen. Dus dáár doen we het allemaal voor! 1 juli! 1 Juli is echt 1 juli! Want de berichten over uitstel gelden als uitzondering voor wie de apparatuur wel op tijd heeft besteld, maar waar de leverancier niet kan leveren. En dat is bij de RMC nou eenmaal niet het geval! 7

8 Rij- en rusttijden Inlogcode Hieronder zie je het schema uit het pauzeartikel van de arbeidstijdenwet. De BCT geeft geen seintje wanneer je een pauze moet nemen. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Pauzes geef je aan in de BCT. Als je twijfelt, bekijk dan gerust nog eens Het Rij- en Rusttijden ABC. Veel chauffeurs weten bijvoorbeeld niet dat ze niet verplicht zijn om bij 5,5 uur arbeidstijd direct een pauze te nemen. Je pauze neem je ergens tussen de 5,5 en 10 uur werktijd. Maar niet aangesloten aan het einde van je dienst, dan geldt het niet als pauze. Je mag één pauze van een half uur nemen, of twee pauzes van 15 minuten, dat maakt niet uit. Maar wat als je een dienst hebt van 5,5 uur die een uurtje uitloopt omdat de CVL je gevraagd heeft of je even wilt blijven meerijden? Wat doe je dan? Ben je dan verplicht om een half uur te nemen of toch een kwartier. Wij vroegen het na. We kregen het advies om gebruik te maken van de overlegregeling in de cao die het mogelijk maakt om in dit soort situaties de pauze van een half uur in te korten tot een kwartier Daarbij mag de pauze niet direct aansluiten aan het begin of aan het einde van de diensttijd. Als je de BCT op pauze hebt staan en je rijdt, zijn dat privékilometers. Houd dat goed in de gaten. Wil je de cursus doen, dan heb je een toegangscode nodig. Een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord, net als bij de andere cursussen in de bedrijfsschool. Als je die niet hebt, stuur dan een mail naar rmc-rotterdam.nl, onder vermelding van Toegangscode Bedrijfsschool. Let op: vraag geen nieuwe code aan als u alleen uw gebruikersnaam en/of het wachtwoord vergeten bent. Per adres kunt u maar één code activeren. Uw wachtwoord opnieuw opvragen kan alleen met het adres waarmee u zich eerder heeft aangemeld. Aanvang 5,5 uur 10 uur 15 uur ABC Taxikeurmerk Advies en Training verklaart hierbij dat: Mevrouw V. Oorbeeld Geboren: 26 februari 1964 Pauze niet verplicht de volgende internettraining goed heeft afgerond: Module 6 - De apparatuur in de taxi Deze cursus gaat in op de werking en het juist bedienen van de Cabman BCT en tevens op de wet- en regelgeving rondom de introductie van de boordcomputer en de daarbij behorende kaarten. De chauffeur heeft zijn of haar kennis getoetst van de leerstof die hij of zij heeft gekregen in Module 6 van de RMC bedrijfsschool. De chauffeur is zich bewust van het belang van een juiste bediening van zijn of haar boordcomputer. Capelle aan den IJssel, 27 Uw pauze bedraagt 30 minuten. Deze 30 minuten mogen worden opgesplitst in twee keer 15 minuten. U bepaalt zelf wanneer u de pauze (binnen de werktijd) opneemt. Y. Botterhuis-Gloudie directeur ABC Taxikeurmerk Advies en Training Uw pauze bedraagt 45 minuten. Deze 45 minuten mogen worden opgesplitst in twee of drie delen van minimaal 15 minuten. U bepaalt zelf wanneer u de pauze (binnen de werktijd) opneemt. Colofon Belangrijke telefoonnummers en adressen: Secretariaat Hoofdkantoor RTC/RMC Meldkamer taxiklanten Meldkamer navraag chauffeurs Onderwijs/Pameijer Administratie Commerciële zaken Business desk Klantenservice Bedrijfsbureau Cabpoint Spuiterij Redactie: Servicebalie: Communicatie: Commerciële zaken: VoM: Taximelding: Vragen BCT: De Flits is een maandelijks op interne RMC/ RTC-zaken gericht informatiebulletin. De digitale Flits wordt per verspreid onder de bij de RTC aangesloten ondernemers, hun chauffeurs en alle medewerkers van de RMC en de RTC. De Flits in papieren versie kan worden afgehaald aan de balie op de Keenstraat. Redactie: Laura Mout, Marketing- en Communicatieadviseur en Sjaak de Winter, Raad van Bestuur. Niets uit deze Flits mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Aan de berichten in deze Flits kunnen geen rechten worden ontleend. Nieuwstip? Stuur een mail naar de redactie! 8

Het Cabman ABC. Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V.

Het Cabman ABC. Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. Het Cabman ABC Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. Het Cabman ABC is een uitgave van ABC Taxikeurmerk Advies en Training en is ontwikkeld in opdracht van de RMC in samenwerking met Euphoria Software B.V..

Nadere informatie

Handleiding. Euphoria Software BV Lieve Vrouweplein 9-10 5038 TS Tilburg T: 013-4609280 F: 013-4609281 E: info@cabman.nl www.cabman.

Handleiding. Euphoria Software BV Lieve Vrouweplein 9-10 5038 TS Tilburg T: 013-4609280 F: 013-4609281 E: info@cabman.nl www.cabman. Handleiding EUP-BCT-2.8.1 V1.0-R10 Euphoria Software BV Lieve Vrouweplein 9-10 5038 TS Tilburg T: 013-4609280 F: 013-4609281 E: info@cabman.nl www.cabman.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 1.1 Belangrijk!...2

Nadere informatie

TAXI-TOEZICHT BELASTINGDIENST

TAXI-TOEZICHT BELASTINGDIENST TAXI-TOEZICHT BELASTINGDIENST De BCT, wat kunnen we ermee? Jan Mekelenkamp, EDP-auditor Peter van Veen, inspecteur BCT Investering taxiondernemer (calculerend, slim) - Mooie auto / taxi - BCT - administratie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 13 februari 2015 Betreft Boordcomputer Taxi

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 13 februari 2015 Betreft Boordcomputer Taxi > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Boordcomputer Taxi. Olof Dieckhaus - Quipment. 20 juni 2013 - s Hertogenbosch

Boordcomputer Taxi. Olof Dieckhaus - Quipment. 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Boordcomputer Taxi Olof Dieckhaus - Quipment 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Even voorstellen Olof Dieckhaus Directeur van Quipment Group Quipment is toonaangevend als het gaat om het optimaliseren van

Nadere informatie

Bijeenkomst Taxibranche SBK Den Bosch. 12 december 2016

Bijeenkomst Taxibranche SBK Den Bosch. 12 december 2016 Bijeenkomst Taxibranche SBK Den Bosch 12 december 2016 Even voorstellen: Inhoud presentatie Taxiverordening Den Bosch >>> ILT Knelpunten BCT Meest gestelde vragen Taxiverordening Den Bosch >>>> ILT Toezicht

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Release notes Cabman BCT 1.8

Release notes Cabman BCT 1.8 Release notes Cabman BCT 1.8 1 Release notes Cabman BCT 1.8 Euphoria Software Wilhelminapark 36 5041 EC Tilburg T: +31(0)13 460 92 80 F: +31(0)13 460 92 81 info@cabman.nl www.cabman.nl Nieuwe functionaliteiten

Nadere informatie

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs Gepubliceerd op 02-01-2015 om 09:29 De overheid heeft nieuwe rij- en rusttijden bepaald voor Nederlandse taxichauffeurs. De definitieve nieuwe regeling

Nadere informatie

Protocol tussen Koninklijk Nederlands Vervoer. fabrikanten van de boordcomputer taxi

Protocol tussen Koninklijk Nederlands Vervoer. fabrikanten van de boordcomputer taxi Protocol tussen Koninklijk Nederlands Vervoer en fabrikanten van de boordcomputer taxi Protocol Partijen de brancheorganisatie `Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi`, gevestigd te Den Haag, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Release notes Cabman BCT 2.1

Release notes Cabman BCT 2.1 Release notes Cabman BCT 2.1 1 Release notes Cabman BCT 2.1 Euphoria Software BV T: +31(0)13 460 92 80 info@cabman.nl www.cabman.nl Nieuwe functionaliteiten Taximeter De taximeter heeft een aantal aanpassingen

Nadere informatie

Mijnkmosite Support Guide

Mijnkmosite Support Guide Mijnkmosite Support Guide Mijnkmosite Support Guide 1 Inleiding tot de "Support Guide" 1.1 Doel van de Gids 4 2 Gebruik van de Helpdesk 2.1 2.2 2.3 2.4 Inleiding 6 Hoe tickets te vinden 7 Tickets bewerken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2257 Vragen van het lid

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 6 juli 2015 Versie: 2015-V 1.3 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 13 augustus 2015 Versie: 2015-V 1.4 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst. Koninklijk Nederlands Vervoer

Convenant tussen de Belastingdienst. Koninklijk Nederlands Vervoer Convenant tussen de Belastingdienst en Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi-convenant Partijen de brancheorganisatie `Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi`, gevestigd te Den Haag, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Rij en Rusttijden Wet

Rij en Rusttijden Wet Rij en Rusttijden Wet Meer informatie over oplossingen vindt u op www.sensosoft.nl Pagina 1 Beste vervoerder, Inmiddels heeft de digitale tachograaf al weer enige tijd geleden zijn intrede gedaan, 3,5

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

2015D08800 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08800 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08800 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Taxiboekje 2011. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs. Dit is een uitgave van de. Inspectie Verkeer en Waterstaat

Taxiboekje 2011. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs. Dit is een uitgave van de. Inspectie Verkeer en Waterstaat Taxiboekje 2011 De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs Dit is een uitgave van de Inspectie Verkeer en Waterstaat Postbus 90653 2509 LR Den Haag www.ivw.nl Contact: 088 489 00 00

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie

Boordcomputer Taxi (BCT)

Boordcomputer Taxi (BCT) Boordcomputer Taxi (BCT) 1. Uit hoeveel taxi voertuigen bestaat uw bedrijf? 1 18,1% 284 2-4 16,2% 255 5-9 10,5% 165 10-19 8,5% 133 20-50 14,9% 234 Meer dan 50 24,6% 386 Weet ik niet 7,3% 114 answered question

Nadere informatie

1 Release notes Cabman BCT RC1.3. Release notes Cabman BCT RC1.3

1 Release notes Cabman BCT RC1.3. Release notes Cabman BCT RC1.3 1 Release notes Cabman BCT RC1.3 Release notes Cabman BCT RC1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe functionaliteiten... 4 Leesbaarheid BCT... 4 Daklicht aansturing... 4 Stoelsensoren... 4 Update via de

Nadere informatie

Mijn Philadelphia. Welkom bij

Mijn Philadelphia. Welkom bij Welkom bij Mijn Philadelphia Mijn Philadelphia is uw persoonlijke online omgeving. Wanneer u inlogt op deze omgeving, krijgt u toegang tot alle websites en apps van Philadelphia die voor u relevant zijn.

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

Taxi regelgeving. BPM en kilometeradministratie. Handreiking fiscale verplichtingen taxiondernemingen, juni 2010

Taxi regelgeving. BPM en kilometeradministratie. Handreiking fiscale verplichtingen taxiondernemingen, juni 2010 1 Taxi regelgeving Hieronder vindt u de meest relevante onderdelen van de regelgeving die nader zijn toegelicht. Het betreft hier geen limitatieve opsomming. Voor een exacte weergave van de wettelijke

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 Wat houdt de Richtlijn in? De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve

Nadere informatie

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord Handleiding myworkandme Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord 22 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Nieuwe gebruiker? Je profiel activeren... 3 1.1 Klik op de link in de activatiemail... 3 1.2 Geef je e-mailadres

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwe functionaliteit: Internet Dagboek. GASTOUDERBUREAU All Kidz Nederland. Inhoud. Inleiding. Veel leesplezier

Nieuwsbrief. Nieuwe functionaliteit: Internet Dagboek. GASTOUDERBUREAU All Kidz Nederland. Inhoud. Inleiding. Veel leesplezier 16-03-2013 Jaargang 2, nummer 7 Nieuwsbrief GASTOUDERBUREAU All Kidz Nederland Inhoud Inleiding Gastouder als zelfstandig ondernemer Nieuwe functionaliteit Internet Dagboek VOG en start continu screening

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Sociaal Fonds Taxi Henk van Gelderen- Sociaal Fonds Taxi. 20 juni 2013 - s Hertogenbosch

Sociaal Fonds Taxi Henk van Gelderen- Sociaal Fonds Taxi. 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Sociaal Fonds Taxi Henk van Gelderen- Sociaal Fonds Taxi 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Sociaal Fonds Taxi: Opgericht door CAO partijen (KNV, FNV en CNV). Gefinancierd door bijdragen van werknemers en

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Handleiding. Euphoria Software BV Lieve Vrouweplein TS Tilburg T: F: E:

Handleiding. Euphoria Software BV Lieve Vrouweplein TS Tilburg T: F: E: Handleiding EUP-BCT-2.8.1 V1.0-R11 Euphoria Software BV Lieve Vrouweplein 9-10 5038 TS Tilburg T: 013-4609280 F: 013-4609281 E: info@cabman.nl www.cabman.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijk!...3

Nadere informatie

Boordcomputer Taxi (BCT) (2014)

Boordcomputer Taxi (BCT) (2014) Boordcomputer Taxi (BCT) (2014) 1. Bent u werkzaam in of eigenaar van een taxibedrijf? Ja 90,6% 1.032 Nee 9,4% 107 beantwoorde vraag 1.139 overgeslagen vraag 0 2. Uit hoeveel taxi voertuigen bestaat uw

Nadere informatie

Handleiding. Cabman BCT is een product van Euphoria Software BV EUP-BCT V1.0-R12

Handleiding.  Cabman BCT is een product van Euphoria Software BV EUP-BCT V1.0-R12 Handleiding EUP-BCT-2.8.1 V1.0-R12 Cabman BCT is een product van Euphoria Software BV www.cabman.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijk!...4 2. Algemeen...5 2.1 Werkniveau...5 2.2 GPS...6 2.3

Nadere informatie

De mijn Volkswagen app koppelen aan uw Volkswagen.

De mijn Volkswagen app koppelen aan uw Volkswagen. De mijn Volkswagen app koppelen aan uw Volkswagen. Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de hierna beschreven stappen. Stap 1 - Login scherm.

Nadere informatie

HET KLOKSYSTEEM. De boeman of oplossing?

HET KLOKSYSTEEM. De boeman of oplossing? HET KLOKSYSTEEM De boeman of oplossing? INTRODUCTIE Leuk dat je dit kennisdocument hebt gedownload! Tijd- en urenregistratie zijn voor veel organisaties cruciale bedrijfsonderdelen van de interne boekhouding,

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Taxiboekje 2012. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs

Taxiboekje 2012. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs Taxiboekje 2012 De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs Handig op een rij U werkt of gaat werken in de taxibranche als taxiondernemer of als taxichauffeur. Net zoals andere werknemers

Nadere informatie

Profielpagina Wanneer je voor het eerst inlogt, kom je binnen op je profielpagina:

Profielpagina Wanneer je voor het eerst inlogt, kom je binnen op je profielpagina: Afhangen thuis Thuis of op het werk kun je op de website www.afhangbord.nl inloggen om bijvoorbeeld de baanbezetting te bekijken of de ledenlijst te bekijken. En je kunt nadat je bent ingelogd op deze

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Een onderzoek naar de informatie van de RDW over de tarieven voor keuringen

Een onderzoek naar de informatie van de RDW over de tarieven voor keuringen Rapport Onduidelijkheid over tarieven voor keuringen Een onderzoek naar de informatie van de RDW over de tarieven voor keuringen Oordeel Op basis van het onderzoek acht de klacht over de RDW te Zoetermeer

Nadere informatie

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Peter van Delden Februari 2017 Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Overleg over cao / arbeidsvoorwaarden (1)

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente).

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Datum: 16 februari 2011 Rapportnummer: 2011/051 2 Klacht

Nadere informatie

Handleiding - Mijngastouderburo.nl

Handleiding - Mijngastouderburo.nl Handleiding - Mijngastouderburo.nl voor vraagouders en gastouders 1. Mijngastouderburo.nl Mijngastouderburo.nl is je persoonlijke pagina op de website van Gastouderbureau ViaViela. Hier kun je je klant-

Nadere informatie

1. De BCT XML Import-module Online

1. De BCT XML Import-module Online 1. De BCT XML Import-module Online Inleiding Zoals algemeen bekend, is Taxitronic de eerste BCT-fabrikant die door de Rijks Dienst Wegverkeer (RDW) gecertificeerd is met haar Boord Computer Taxi, de BCT

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Bewindvoering: hoe werkt het?

Bewindvoering: hoe werkt het? Bewindvoering: hoe werkt het? Samen je centen de baas JE HEBT EEN BEWINDVOERDER. EN NU? Een tijdje terug heb je ervoor gekozen om je geld samen met Mijn Geld en Zo te regelen. De rechter vindt dit goed.

Nadere informatie

Pauzes registeren - instellingen voor beheerders

Pauzes registeren - instellingen voor beheerders Pauzes registeren - instellingen voor beheerders Onze ontwikkelaars hebben Yoobi uitgebreid met extra functionaliteiten, waardoor het nu mogelijk is om pauzes vast te leggen én sneller uren te registreren.

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Peter van Delden April 2017 Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Overleg over cao / arbeidsvoorwaarden (1) Wat

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Alle deelcertificaten zijn behaald Uitrol Quipment BCT start in juli!

Alle deelcertificaten zijn behaald Uitrol Quipment BCT start in juli! jaargang 8 nummer 2 Multimediaal vakblad voor de taxiondernemer Alle deelcertificaten zijn behaald Uitrol Quipment BCT start in juli! TAXIBEDRIJFINBEELDIN BEELD Tap Taxi bestaat 50 jaar ERGONOMIE Goede

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de hierna beschreven stappen.

Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de hierna beschreven stappen. Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de hierna beschreven stappen. De app laadt altijd met het logo van Mijn Volkswagen. Na enkele seconden

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s.

Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s. Trevler Fleet: Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s. Waarom: De Belastingdienst heeft in veel gevallen de controle op het

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding

Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding Chauffeurs die in de winterperiode worden ingezet om te strooien, kunnen dit niet zomaar doen. Zij moeten rekening houden met wet- en regelgeving, zoals de zogenoemde

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Interview Marlies Meesters Transvision

Interview Marlies Meesters Transvision De printscreens in het ontwerp gaven een goed beeld, volgens Marlies Meesters. Bovendien kwam het grotendeels overeen met de verwachtingen van Transvision. Hierdoor en door de lange samenwerking met Korton

Nadere informatie

Gebruikershandleiding wachtwoord instellen en account ontgrendelen

Gebruikershandleiding wachtwoord instellen en account ontgrendelen CONCEPT* Gebruikershandleiding wachtwoord instellen en account ontgrendelen Inhoudsopgave 1. Wat is SSRPM... 3 2. Aanmelden op computer/laptop of Citrix... 4 3. Aanmelden via de website... 9 4. Wachtwoord

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening. Introductiefase

Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening. Introductiefase Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de afgelopen weken hebben we veel teksten gelezen. Deze teksten hebben we samengevat, we hebben vragen erbij gesteld, gekeken

Nadere informatie

Release notes Cabman BCT 2.0

Release notes Cabman BCT 2.0 Release notes Cabman BCT 2.0 1 Release notes Cabman BCT 2.0 Euphoria Software Wilhelminapark 36 5041 EC Tilburg T: +31(0)13 460 92 80 F: +31(0)13 460 92 81 info@cabman.nl www.cabman.nl Nieuwe functionaliteiten

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek.

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek. Wat leert u in deze les? Moeten en hoeven gebruiken. Vragen hoe het met uw kind gaat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Beheer

Handleiding Zakelijk Beheer Handleiding Beheer 1 Handleiding Beheer - April 2011 Handleiding Beheer Indien u een zakelijk abonnement heeft bij Telfort, kunt u automatisch gebruik maken van zakelijk beheer. Hieronder vindt u een instructie

Nadere informatie

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Stafdirectoraat Personeelszaken/ARBO Datum: november 2010 1 Handleiding roosteren van arbeidstijden van artsassistenten azm De regels over hoe lang een werknemer

Nadere informatie

Bij de keuze voor de juiste valbeveiliging stond H&S Foodtrans voor de volgende vragen:

Bij de keuze voor de juiste valbeveiliging stond H&S Foodtrans voor de volgende vragen: Veilig op de tank Bij het controleren van de inhoud van tankwagens voor voedingsmiddelen is het noodzakelijk voor de berijder om boven op de tank te klimmen. Er bestaat geen mogelijkheid om dit veiliger

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog!

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! pakketten en prijzen Voor elke ondernemer een passend pakket. Classic Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! 2013 SnelStart Inhoud 2 Introductie...3 Onze software...4

Nadere informatie

Informatie over het mdwf

Informatie over het mdwf Informatie over het mdwf Uitleg over de Sportlinked Applicatie en het mobiel Digitaal WedstrijdFormulier (mdwf) 31-10- 2015 Paul te Riele / Werkgroep Opleidingen (WGO) Wat is de Sportlinked applicatie?

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Handleiding zelfserviceportal Mijn SKP

Handleiding zelfserviceportal Mijn SKP Handleiding zelfserviceportal Mijn SKP Via de portal Mijn SKP bieden wij u de mogelijkheid om zelf als abonnee uw gegevens, e-mailadressen en telefonie-instellingen te beheren. Ook is het mogelijk uw gesprekskosten

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 30 november 2006 Ons kenmerk DGP/MDV/U.06.03210 Onderwerp Leerwerktraject voor het contractvervoer

Nadere informatie

Laat Je Rela)e Niet Stuklopen

Laat Je Rela)e Niet Stuklopen Laat Je Rela)e Niet Stuklopen Door Robbert Raas www.stop-jaloezie.com Voorwoord Dit compacte e-book is geschreven als hulp bij de eerste stap naar een leven zonder vervelende jaloezie. Op stop-jaloezie.com

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Crewworks BV The Art of Action PLANNING. Hoe werk de planning bij Crewworks BV.

Crewworks BV The Art of Action PLANNING. Hoe werk de planning bij Crewworks BV. Crewworks BV The Art of Action PLANNING Hoe werk de planning bij Crewworks BV. Hoe werkt de planning bij Crewworks BV. Crewworks BV The Art of Action Rotsoord 13a 3523 CL Utecht t. + 31 (0) 30 214 5950

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie