DTCO 1381 Rel. 1.3 gebruiksvriendelijk en betrouwbaar De digitale tachograaf van VDO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.dtco.nl DTCO 1381 Rel. 1.3 gebruiksvriendelijk en betrouwbaar De digitale tachograaf van VDO"

Transcriptie

1 DTCO 181 Rel. 1. gebruiksvriendelijk en betrouwbaar De digitale tachograaf van VDO

2 Wat verandert er precies door de invoering van digitale tachografen? Sinds mei 006 dienen alle van een nieuw kenteken voorziene voertuigen voor goederenvervoer zwaarder dan,5 ton en voertuigen voor vervoer van meer dan 9 passagiers, inclusief de chauffeur, te zijn uitgerust met een digitale tachograaf, overeenkomstig Regeling (EC) Nr. 561/006. De data die voorheen op tachograafkaarten werd weggeschreven, wordt nu elektronisch bewaard in het massageheugen van de digitale tachograaf en op de chauffeurskaart. Om aan de wettelijke voorschriften voor wagenparkbeheerders te voldoen, moet de data in uw digitale tachografen en op de chauffeurskaarten regelmatig worden gedownload. De volgende tabel laat zien welke taken en nieuwe verantwoordelijkheden wettelijk vereist zijn sinds de invoering van digitale tachografen. Analoge tachograaf Voorbereiding door bedrijf In elk voertuig moeten voldoende relevante tachograafkaarten aanwezig zijn. In de vestiging van het bedrijf moet een beveiligde opslaglocatie voor tachograafkaarten ter beschikking zijn. Data archiveren Tachograafkaarten moeten minstens één jaar lang worden bewaard*. Digitale tachograaf De digitale tachograaf is al geactiveerd voordat het voertuig wordt afgeleverd. Een erkende werkplaats moet vervolgens binnen 1 dagen de digitale tachograaf van het voertuig kalibreren en het voertuigkenteken invoeren. Elk bedrijf beschikt over minstens één bedrijfskaart. Personen die een voertuig voor goederenvervoer besturen die is uitgerust met een digitale tachograaf, moeten een geldige chauffeurskaart bij zich hebben. In de digitale tachograaf moet printpapier zijn ingevoerd. We raden aan te zorgen dat er voldoende reserverollen printpapier in het voertuig aanwezig blijven. De chauffeurskaartdata moet worden gedownload en minstens eens per 1 dagen* elektronisch worden gearchiveerd. De data op de digitale tachograaf moet minstens eens per maanden* worden gedownload en elektronisch gearchiveerd. Gearchiveerde data moet minstens 1 jaar lang worden bewaard*. Van data moeten ook back-ups worden gemaakt. Overeenkomstig de relevante regelgeving voor rijdend personeel moet de data worden gewist nadat de bewaarplicht voor dataopslag is verstreken. *De wetgeving kan per land verschillen en moet als zodanig worden aangehouden. Volgens de fiscus of CAO kan de bewaartermijn langer zijn.

3 Welke voordelen heeft een digitale tachograaf voor mij? De introductie van digitale tachografen betekent een aanzienlijke omschakeling voor uw organisatie en een forse investering voor uzelf. Benut daarom de mogelijkheden die deze omschakeling biedt! Met een geschikte oplossing voor databeheer kunt u niet alleen data opslaan zoals vereist is volgens de wetgeving, maar ook waardevolle informatie voor uw bedrijfsvoering halen uit de digitaal gearchiveerde data. Die data kunt u vervolgens inzetten om uw organisatie te optimaliseren en uw bedrijfsprocessen te verbeteren - want alleen op die manier kunt u uw investeringen snel terugverdienen en uw winstgevendheid verbeteren. Bespaar tijd bij het controleren van de rij- en rusttijden en het monitoren van overtredingen. Optimaliseer uw voertuiggebruik en bespaar kosten. Verbeter uw chauffeursplanning, reduceer knelpunten en de in-actief tijd van chauffeurs. Automatiseer uw onderhoudsschema en vermijd onnodige slijtage en ongevallen. Afhankelijk van de specifieke wensen voor uw bedrijf biedt VDO onder de noemer TIS (Tachograaf Informatie Service) allerlei oplossingen aan voor databeheer. Deze voldoen steeds in elk opzicht aan de wettelijke vereisten en kennen bovendien talrijke opties voor dataevaluatie. Meer informatie over de diverse aspecten van digitale tachografen en informatie over de diverse producten vindt u op U kunt oudere voertuigen natuurlijk ook uitrusten met digitale tachografen - dit is erg handig bij uitgebreide vergelijkende evaluaties van voertuig- en chauffeursdata, om zo uw bedrijfsvoering te optimaliseren. VDO Tachograaf Service Partner zal u desgewenst graag willen bijstaan.

4 Hoe werkt de DTCO 181 tachograaf? De DTCO 181 voldoet in alle opzichten aan de Regeling (EC) Nr. 561/006 en omdat het hier gaat om een werkelijk innovatieve systeemcomponent met zeer geavanceerde voertuigtechnologie kunt u hem optimaal integreren met uw voertuigen en systemen. i Rijtijd, werktijd, beschikbare tijd en rusttijd voor chauffeurs en bijrijders. De afstand gereden sinds de chauffeurskaart het laatst werd ingebracht. Wat voor data kan de DTCO 181 opslaan? i De per seconde geregistreerde snelheid in de voorafgaande 168 uur rijtijd. Waar wordt de verzamelde data opgeslagen? De aan het voertuig gerelateerde data wordt opgeslagen in het geïntegreerde massageheugen. Het geïntegreerde massageheugen heeft voldoende capaciteit voor het opslaan van activiteiten over ca. 65 dagen. Specifieke parameters over de werking zoals het toerental, en andere aan het voertuig gerelateerde werkprocedures en gebeurtenissen. Rijtijden en rusttijden worden ook geregistreerd op afzonderlijke chauffeurskaarten. Op een chauffeurskaart kunnen data voor maximaal 8 dagen worden opgeslagen. Welke voordelen heeft de DTCO 181 voor mij? VDO is al sinds vele jaren marktleider in de tachograafsector en ons bedrijf liep voorop bij de ontwikkeling van de door de EC verplicht gestelde digitale tachograaf. Dit resulteerde in de introductie van de eerste digitale tachograaf, in mei 006. De DTCO 181 van VDO is een technologisch superieur en doorontwikkeld apparaat, normbepalend als het gaat om betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en databeveiliging. i Componenten van de DTCO 181 in radioformaat (1-DIN) Registratie-eenheid incl. massageheugen. Twee volautomatische kaartlezers voor vier verschillende tachograafkaarten. Geïntegreerde printer voor afdrukken van wettelijk vereiste rapporten, grafische snelheidprofielen en activiteitenprotocollen. Intuïtieve navigatiemenu s en begeleiding van gebruikers. Ontwerp van voorpaneel in overeenstemming met ECE R1 (minimaliseren van risico op letsel). Real-time klok gebaseerd op UTC (universal time co-ordinated). Weergavedisplay voor essentiële informatie, zoals de berekende huidige rij- en rusttijd.

5 Voertuig Elektronische snelheidsmeter KITAS 171 Tachograafkaarten DTCO 181 Printpapier Werkplaats Databeheer Autoriteiten Downloadkey II Card Reader Downloadterminal Downloadkey II CTC DLD Short Range DLD Wide Range met Wireless Link Mobile Card Reader Software voor zakelijk management KIPAS Downloadkey II TIS-Compact II TIS-Office TIS-Web i Flexibiliteit dankzij meerdere interfaces Interface op voorpaneel voor testen, diagnose, kalibratie en downloaden van data uit het massageheugen upgrade naar draadloze interface desgewenst mogelijk. CAN-interface voor aansluiting aan boordelektronica. Systeemoplossingen door VDO Interface voor het aansluiten van een instrumentengroep / elektronische snelheidsmeter. Info-interface voor aansluiting aan boordcomputers en telematicasystemen. i Hoog niveau aan databeveiliging dankzij diverse toegangsrechten Vier verschillende chipkaarten bepalen wie er toegang heeft tot specifieke data in de digitale DTCO. Op chauffeurskaarten worden chauffeursactiviteiten, gebeurtenissen, storingen en voertuigwijzigingen opgeslagen. Datadownloads zijn met deze kaarten niet mogelijk. Met de bedrijfskaart kan een wagenparkbeheerder voertuigdata vanuit het massageheugen downloaden en chauffeurskaartdata vanaf de ingestoken chauffeurskaart. Via de controlekaart krijgen autoriteiten voor wettelijke doeleinden toegang tot data. De werkplaatskaart schakelt de kalibratiefunctie van de DTCO 181 in. Erkende werkplaatsen kunnen deze kaart ook gebruiken als chauffeurskaart voor test- en inspectiedoeleinden. 5

6 Over welke nieuwe functies beschikt de DTCO 181 Rel. 1.? Het beleid van VDO is erop gericht is om onze gebruikers zoveel mogelijk tegemoet te komen en snel te reageren op wettelijke en technische veranderingen. We doen constant onderzoek in onze markt om na te gaan wat de ervaringen en behoeften zijn van bestaande en potentiële afnemers en we brengen het geleerde in praktijk door nieuwe functies te implementeren. i Een overzicht van essentiële nieuwe functies van de DTCO 181 Rel. 1. Grafische afdrukken van snelheidprofielen plus status- en activiteitenprotocollen geven in één oogopslag een handig overzicht en vergemakkelijken controleprocedures. Vroegtijdige waarschuwingen voor aanstaande inspecties en het verstrijken van de geldigheidsheidstermijn van tachograafkaarten, zorgen dat uw bedrijfsactiviteiten soepel kunnen verlopen. Met opslag van extra data zoals de kilometerstand van de kilometerteller bij stopzetten van het voertuig, statuswijzigingen en aanvullende snelheidsdata beschikt u over nuttige informatie voor uw bedrijfsvoering. De functie Fast Download kan de downloadtijd terugbrengen tot een fractie van de voorheen vereiste tijd. DTCO 181 6

7 Grafische afdrukken Handige afdrukjes in de vorm van staafgrafieken en gemakkelijke leesbare grafische weergaven van snelheidsprofielen over de afgelopen uur, plus de rij- en rusttijden over de voorafgaande zeven dagen; in één oogopslag wordt zo duidelijk of er overtredingen zijn geweest en kunt u vervolgens tijdig actie ondernemen Snelheidsprofielen over uur Profielen van rijtijden en rusttijden over 7 dagen D1 / D chauffeurstatus over 7 dagen 1 Datum / tijdstip van afdruk VIN-nummer van voertuig / voertuigkenteken Afdrukdatum Snelheidsgrafiek 1 Datum / tijdstip van afdruk Chauffeurskaart informatie Sleutel Grafische weergave van rij- en rusttijden 1 Datum / tijdstip van afdruk VIN-nummer van voertuig / voertuigkenteken Sleutel Grafische weergave van rij- en rusttijden 7

8 Vroegtijdige waarschuwingen De DTCO 181 Rel. 1. kan chauffeurs, ondernemers, werkplaatsen en controlerende instanties tijdig waarschuwen dat de geldigheid van afzonderlijke tachograafkaarten binnenkort verstrijkt. De termijn voor waarschuwingen vooraf kan afzonderlijk worden ingesteld tussen 0 (UIT) en 90 dagen. Wanneer de ingestelde waarschuwingtermijn wordt overschreden, verschijnt er telkens wanneer een kaart wordt uitgeworpen een waarschuwingsmelding op het display van de DTCO. Een termijnwaarschuwing kan ook worden ingesteld voor periodieke inspecties van de DTCO. Opslaan van extra data Naast de wettelijk voorgeschreven opslag van de aan chauffeur en voertuig gerelateerde data, bewaart de DTCO 181 Rel. 1. ook extra data die bruikbaar zijn voor verdere verwerking in een databeheeroplossing, zoals TIS-Web of TIS-Office : 168 uur aan gedetailleerde snelheid De DTCO registreert elke seconde de snelheid gedurende de voorafgaande 168 uur tijd. Anders dan bij de wettelijk voorgeschreven dataopslag over de voorafgaande uur heeft deze snelheidsdata geen elektronische handtekening waardoor de downloadtijd aanzienlijk korter is. Uitlezing kilometerteller zodra het voertuig stopt Om te voldoen aan relevante wettelijke regelgeving, leest de DTCO de actuele kilometerstand uit en slaat deze op in het massageheugen telkens wanneer het voertuig langer dan twee minuten stil staat. Uitlezing kilometerteller zodra de chauffeurstatus verandert De actuele kilometerstand wordt opgeslagen zodra zich een chauffeurgebeurtenis voordoet (zoals een wijziging in de status). Fast Download De Fast Download-functie kan de downloadtijd voor wettelijk vereiste data (activiteiten over de voorafgaande drie maanden) aanzienlijk bekorten. Afhankelijk van de specifieke wensen voor uw bedrijf biedt VDO onder de noemer TIS (Tachograaf Informatie Service) allerlei geïntegreerde en op maat gemaakte oplossingen aan voor databeheer. Vraag uw VDO Tachograaf Service Partner om nadere informatie over de diverse oplossingen of bezoek onze website op 8

9 Remote Download handige draadloze data-overdracht Uiterst handig bij de DTCO 181 is de mogelijkheid om draadloos data uit het massageheugen en van de chauffeurskaart over te brengen via een Download Device (DLD ). U heeft dan alleen een updatekaart nodig om de interface op de voorkant van de DTCO 181 te activeren voor draadloze verzending. De updatekaart dient eenmalig te worden ingestoken in de DTCO 181 de update wordt vervolgens automatisch uitgevoerd wanneer een DLD is geïnstalleerd en geactiveerd. Het grote voordeel van draadloze verzending is dat het downloadproces wordt geregeld vanaf de kantoorcomputer, zodat de bedrijfskaart in het kantoor kan blijven. De chauffeurs- en voertuigdata kunnen zo worden gedownload volgens de wettelijke termijn voor downloaden en rechtstreeks worden verzonden naar het archief. Dit betekent dat u altijd toegang heeft tot relevante data voor wagenparkbeheer. Nadere informatie over DLD vindt u op: 9

10 Overzicht van de DTCO 181 Rel. 1. Werking en functies talen uit de EU mogelijk (afhankelijk van de data op de ingestoken chauffeurskaart wordt de taal automatisch geselecteerd, maar dit kan handmatig worden gewijzigd) Leverbaar in 7 verschillende kleuren displays Dimfunctie voor de verlichting van display en knoppen Knoppen en kapjes/panelen kunnen worden vervangen Twee volautomatische kaartlezers voor verschillende tachograafkaarten Papier eenvoudig te vervangen geen onhandige invoer Duidelijke en beknopte begeleiding voor gebruikers via menuteksten Automatische chauffeurswaarschuwing na uur en 15 minuten rijtijd (Regeling EC Nr. 561/006) Uitlezen en afdrukken van rijsnelheid/tpm profielen Chauffeur 1- en Chauffeur -activiteiten kunnen worden afgedrukt (grafieken) Statusingangen D1 / D afdrukbaar als staafgrafiek Afdrukken van alle voertuig- en chauffeursdata. Uitlezen van extra data (zoals snelheidsdata over 168 uur, kilometerstand zodra het voertuig stopt) Vroegtijdige waarschuwingen (vooraf waarschuwen over periodieke inspecties en geldigheidstermijn van tachograafkaarten) Fast Download Downloadstatus getoond op display Interfaces CAN-interface voor boordelektronica CAN-interface voor Download Device (DLD ) Interface voor intelligente sensor (KITAS) Signaaluitgang (v-impuls, impulsen/m) Diagnoseaansluiting voor CAN of K-Line Info interface voor boordcomputers en andere telematicasystemen 6-polige interface voor het programmeren, kalibreren en data downloaden via een Downloadkey 6-polige interface voor draadloze dataoverdracht Geschikte oplossingen voor rechtstreekse datadownloads Downloadkey Download Device (DLD Short Range en DLD Wide Range) Technische gegevens Installatieafmetingen 178 x 50 x 150 mm (L x B x H), 1-DIN radiocompartiment formaat Voedingsspanning: V (1 V optioneel) Meetbereik: 0 t/m 0 km/h Bedrijfstemperatuur: -5 C t/m +70 C Opslagtemperatuur: -0 C t/m + 85 C Impulsbereik: 000 t/m impulsen/km Real-time klok gebaseerd op UTC-tijd (universal time co-ordinated) Ingangen: KITAS 171, n-sensor, extra ingangen Uitgangen: x v-impuls, 1 x impulsen/m) Meetprecisie: snelheid: ± 1 km/h, afstand: ± 1%, tijd: ± s/dag Gewicht bij benadering 150 g Optionele functie (beschikbaarheid afhankelijk van DTCO uitvoering) Standaardfunctie 10

11 Andere diensten van VDO Om u te ondersteunen bij een efficiënte voorbereiding op het werken met digitale tachografen, heeft VDO samen met diverse partners specifieke programma s ontwikkeld die zijn afgestemd op de diverse doelgroepen Deze trainingen geven u alle benodigde ondersteuning bij het omgaan met digitale tachografen, de diverse aanvullende producten en de software voor databeheer. De trainingen geven ook uitleg over alles wat u moet weten inzake de relevante regelgeving in de EU en wat dit betekent voor de diverse betrokkenen. Ga voor nadere informatie over de VDO trainingen naar Ga naar voor beknopte informatie over de diverse aspecten van digitale tachografen en informatie over de diverse producten en oplossingen van VDO. 11

12 Continental Automotive Trading Nederland B.V. Luchthavenweg EB Eindhoven Nederland Telefoon: 0900-INFOVDO ( ) 10 cpm. VDO een handelsmerk van de Continental Corporation Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. De informatie die in deze brochure wordt verstrekt is slechts een algemene technische beschrijving van de producten. De specificaties of prestatiekenmerken worden in de concrete toepassing niet altijd in de beschreven vorm doorgevoerd, omdat ze tijdens de verdere ontwikkeling van de producten gewijzigd kunnen worden. De verplichting om te voorzien in bepaalde gebruiksfuncties geldt alleen indien dit in een contractuele overeenkomst is vastgelegd. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaand bericht veranderingen in de leveringsmogelijkheden en technische specificaties aan te brengen. Continental Automotive Trading Nederland BV 008

www.dtco.nl TIS-Office de perfecte kantooroplossing Databeheer voor wagenparken

www.dtco.nl TIS-Office de perfecte kantooroplossing Databeheer voor wagenparken www.dtco.nl TIS-Office de perfecte kantooroplossing Databeheer voor wagenparken Wat is wettelijk vereist? En hoe maak ik hier gebruik van? Sinds mei 2006 dienen alle van een nieuw kenteken voorziene voertuigen

Nadere informatie

VDO prijslijst 2015. Tachografen, uitleesapparatuur en analysesoftware. www.vdonl.nl

VDO prijslijst 2015. Tachografen, uitleesapparatuur en analysesoftware. www.vdonl.nl VDO prijslijst 2015 Tachografen, uitleesapparatuur en analysesoftware www.vdonl.nl De digitale tachograaf: wat is wettelijk vereist? Sinds mei 2006 moeten alle van een nieuw kenteken voorziene voertuigen

Nadere informatie

Leveringsprogramma Tachografen en toebehoren

Leveringsprogramma Tachografen en toebehoren Leveringsprogramma Tachografen en toebehoren www.siemensvdo.com DTCO 1381 2 Siemens VDO, daar komt u verder mee! Jarenlang zijn VDO en Kienzle al toonaangevende bedrijven in de voertuigbranche. Of het

Nadere informatie

TachoSafe. Gebruikershandleiding downloadunit Tacho2Safe en TachoSafeLite-software

TachoSafe. Gebruikershandleiding downloadunit Tacho2Safe en TachoSafeLite-software 1 TachoSafe Lite 1.0 Gebruikershandleiding downloadunit Tacho2Safe en TachoSafeLite-software TachoSafeLite is, samen met de downloadunit Tacho2Safe, een krachtig hulpmiddel voor de verwerking en het beheren

Nadere informatie

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Page 1 of 23 RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Handleiding Page 2 of 23 Beste Gebruiker, Gefeliciteerd! U heeft een goede keuze gemaakt om met de RoadSoft oplossingen te gaan werken. Wij zullen er

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Wij houden uw bedrijf in beweging

Wij houden uw bedrijf in beweging TomTom Business Solutions www.tomtom.com/business Kant-en-klaar fleet management Wij houden uw bedrijf in beweging 25072012_WorkSmart_Sol_bro_NL TomTom Business Solutions Oosterdoksstraat 114 1011 DK Amsterdam

Nadere informatie

De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management

De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management Tijd om grenzen te verleggen. Sommige industrieën accepteren bestaande tekortkomingen als onveranderbaar. Maar om echt te kunnen voorzien

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Flynth online Arbeidszaken.

Flynth online Arbeidszaken. Flynth online Arbeidszaken. Welkom bij Flynth Flynth adviseurs en accountants BV behoort tot de tien grootste aanbieders van advies- en accountantsdiensten in Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid en

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

KYOCERA SOLUTIONS EFFICIENCY OMHOOG, KOSTEN OMLAAG COUNT ON US.

KYOCERA SOLUTIONS EFFICIENCY OMHOOG, KOSTEN OMLAAG COUNT ON US. KYOCERA SOLUTIONS EFFICIENCY OMHOOG, KOSTEN OMLAAG COUNT ON US. U wilt natuurlijk een perfecte workflow in uw bedrijf. Dan heeft u printers en multifunctionals nodig die naadloos integreren in elke werkomgeving

Nadere informatie

Ultimo Facility Management

Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management Inleiding Kenmerkend Ultimo Al meer dan 25 jaar ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien

Nadere informatie

portimagazine BRIO4YOU oktober 2014 Klaar voor Twin Peaks II

portimagazine BRIO4YOU oktober 2014 Klaar voor Twin Peaks II portimagazine oktober 2014 BRIO4YOU Klaar voor Twin Peaks II 3 Edito Twin Peaks II 4 Met BRIO4YOU bent u klaar voor de uitdagingen van Twin Peaks II! Twin Peaks II & BRIO4YOU 4 Informatieplicht: slechts

Nadere informatie

Net2 Gebruikershandleiding

Net2 Gebruikershandleiding Net2 Gebruikershandleiding Versie 3 inhoud 0 tinhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Deze handleiding... 5 Opbouw van deze handleiding... 5 Trefwoorden van Net2 programma... 5 Overzicht systeem... 6 Overzicht

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

1 BESTAND 5. 1.1 Backup 5. 1.2 Terugzetten 5. 1.3 Importeren 6 1.3.1 DOS-DriveRight-gegevens importeren 6

1 BESTAND 5. 1.1 Backup 5. 1.2 Terugzetten 5. 1.3 Importeren 6 1.3.1 DOS-DriveRight-gegevens importeren 6 Inhoudsopgave 1 BESTAND 5 1.1 Backup 5 1.2 Terugzetten 5 1.3 Importeren 6 1.3.1 DOS-DriveRight-gegevens importeren 6 1.4 Exporteren (Bestand Exporteren ...) 7 1.5 Voorkeuren 7 1.5.1 Talen 7 1.5.2

Nadere informatie

Axiom toegangscontrole

Axiom toegangscontrole Axiom toegangscontrole 24 uurs bescherming van personen, bezittingen en informatie Intelligentie aan de deur Axiom is een product van de ARAS Security groep - www.aras.nl / www.aras.be Een systeem dat

Nadere informatie

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Inhoudsopgave Introductie 3 Systeemvereisten 3 Software downloaden en installeren 4 Standaard gebruik 7

Nadere informatie

Handleiding. OPTAC Fleet Viewer. Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB. Telefoonnummer Helpdesk: 020 712 13 96 E-mail:

Handleiding. OPTAC Fleet Viewer. Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB. Telefoonnummer Helpdesk: 020 712 13 96 E-mail: OPTAC Fleet Viewer Handleiding Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Telefoonnummer Helpdesk: 020 712 13 96 E-mail: optacnl@stoneridge.com Document version 2.0 Part Number: 6939-166

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Ultimo Fleet Management

Ultimo Fleet Management Ultimo Fleet Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

Moderne samenwerkingstechnologieën

Moderne samenwerkingstechnologieën PLANNINGSHANDLEIDING Moderne samenwerkingstechnologieën Hoe u een nieuwe manier van samenwerking mogelijk kunt maken in een veranderende werkomgeving WAAROM U DIT DOCUMENT ZOU MOETEN LEZEN Deze planningshandleiding

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

Software voor document management en archivering. ELOoffice 9.0. De DMS-oplossing voor het MKB

Software voor document management en archivering. ELOoffice 9.0. De DMS-oplossing voor het MKB >> Software voor document management en archivering ELOoffice 9.0 De DMS-oplossing voor het MKB ELOoffice Eenvoudigweg beter georganiseerd ELOoffice document management helpt u bij het gemakkelijk en veilig

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS Nancy Omtzigt, Nils de Reus Rapport R06/03 17 juli 2006 De opdrachtgever van dit rapport was: Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

april 2007 Uitrol versie 8 succesvol afgerond KOMAS voor Windows

april 2007 Uitrol versie 8 succesvol afgerond KOMAS voor Windows Het bruist bij ons van de activiteiten en daarom leek het ons goed u met deze nieuwsbrief even bij te praten over alle nieuwe ontwikkelingen. Het is druk bij ons en het is druk bij u. Toch is het goed

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie