Bureau Bestuurlijke Boete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bureau Bestuurlijke Boete"

Transcriptie

1 Boetecatalogus Nummering diverse wetgevingen: Deze kleur = artikel tegen chauffeur A. Arbeidstijdenwet Deze kleur = artikel tegen chauffeur/werkgever B. Arbeidstijden besluit vervoer Nummer Wet Art. Verwijzing naar Omschrijving art. Bijzonderheden Boete bedrag B (1) ATB-v 2.4:1 lid 1 Art. 4:3 ATW Het niet bewaren van een deugdelijk registratie voor de 104 weken. B (1a) ATB-v 2.4:1 lid 2 14 lid 2 Ver.EEG 3821/85 B (1b) ATB-v 2.4:1 lid 2 14 lid 2 Ver.EEG 3821/85 B (2) ATB-v 2.4:1 lid 3 Art. 6 lid 5 Ver (EG) 561/2006 Het niet bewaren van een deugdelijk registratie voor de 52 weken. De registratiebladen, afdrukken en overgebrachte gegevens zijn niet op verzoek van de met de controle belaste ambtenaren overgelegd of overhandigd (artikel 14 lid 2 Vo (EEG) nr. 3821/85) Andere werkzaamheden worden niet geregistreerd Per chauffeur per dag 4400,-- Per chauffeur per dag 4400,-- Per chauffeur per dag 4400,-- B (2a) ATB-v 2.4:1 lid 4 Art. 10 lid 5 Ver (EG) 561/2006 Werkgever/zelfstandige hebben de gegevens niet overgebracht van voertuigunit en/of bestuurderskaart naar vestiging B (2b) ATB-v 2.4:1 lid 5 Werknemer heeft de registratie gegevens en bescheiden (mbt artikel 4:3 Artw) tijdens zijn vervoerswerkzaamheden niet Voor de werkgever/zelfstandige 550,-- Voor de werknemer 550,-- 2

2 bewaart tot het tijdstip van overdracht aan de werkgever B (3) ATB-v 2.4:1 lid 6 Art. 11 lid 1 Regeling tachograafkaarten Werkgever/zelfstandige hebben de in het controleapparaat geregistreerde gegevens niet elke drie maanden met behulp van de bedrijfskaart overgebracht naar de vestiging B (4) ATB-v 2.4:1 lid 6 Art. 11 lid 2 Werkgever/zelfstandige hebben de Regeling gegevens op de bestuurderskaart tachograafkaarten niet elke drie weken overgebracht naar de vestiging B (1) ATB-v 2.4:2 lid 1 Het niet bij zich hebben van een werkmap B (2) ATB-v 2.4:2 lid 1 Het niet bij zich hebben van een werkmap B (3) ATB-v 2.4:2 lid 1 Art 2.4:2 lid 3 irt Het niet (bij zich) hebben van een Art 2 lid 2 Regeling geldige werkmap werkmap B. 2.4:2 (4) ATB-v 2.4:2 lid 1 Art 2.4:2 lid 3 irt Art 1 Regeling werkmap B. 2.4:2 (5) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art 2 lid 1 Regeling werkmap B. 2.4:2 (6) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2.a Regeling werkmap B. 2.4:2 (7) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 3.1 B. 2.4:2 (8) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling werkmap gelet op De werkmap voldoet niet aan het voorgeschreven model Het gebruiken van meerdere werkmappen bij 1 werkgever Registratie uitgegeven / ingenomen werkmappen De bestuurder vult bij ingebruikname, zijn naam, voornamen, geboortedatum en adres niet in op de voorzijde van de werkmap. De bestuurder vult bij ingebruikname, op de voorzijde Downloaden controleapparaat 550,-- Downloaden bestuurderskaart Werkmap vergeten 550,-- Werkmap niet afgegeven Werkmap is niet geldig (1 jaar) Indien bij B map afgescheurde kaft aanwezig niet beboeten. 3

3 het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 3.2 B. 2.4:2 (9) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 3.3 B. 2.4:2 (9a) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 1.1 B. 2.4:2 (10) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.1 B. 2.4:2 (11) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.2 B. 2.4:2 (12) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.3 en 4.4 van de werkmap de eerste dag van gebruik niet in. De bestuurder vult bij een volle werkmap op de voorzijde van de werkmap de laatste dag van gebruik niet in. De werkgever vult de gegevens van de onderneming in op de voorzijde van de werkmap. De bestuurder vult op de daarvoor bestemde plaats het weeknummer, de betreffende data en de naam en voorletters niet in. De bestuurder vult op de daarvoor bestemde plaats het kenteken niet in van het voertuig dat gebruikt wordt. De bestuurder vult de rusttijd, de rijtijd/wachttijd/tijd voor overige werkzaamheden en de pauzes in door een horizontale lijn in de betreffende vakken te plaatsen. Het begin en einde van de een 4

4 B. 2.4:2 (13) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.5 B. 2.4:2 (14) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing registratie geeft de bestuurder aan door het plaatsen van een kruisje in het betreffende vlak. De bestuurder moet deze aantekeningen maken aan het begin en einde van elke periode waarop deze betrekking hebben De bestuurder vult bij bijzonderheden de volgende gegevens niet in: - de naam en voorletters van een tweede bestuurder - de gegevens van een andere dan aan de voorzijde van de werkmap geregistreerde werkgever indien hij op één dag voor één of meer werkgever tegelijkertijd optreedt alsmede de tijd die hij daar aan handelingen verricht voor elk van deze werkgevers - afwijkingen ten aanzien van de voorschriften kan hij hier verklaren - Correcties ten aanzien van de gegevens in het overzicht (weekstaat). De bestuurder ondertekent, na het afsluiten van de eerste werkdag van de betreffende week, het weekoverzicht niet op de daarvoor 5

5 voor de werkmap 4.6 B (1) ATB-v 2.4:3 lid 1 Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster Art. 16 lid 2 Ver. EG 561/2006 B (2) ATB-v 2.4:3 lid 3 Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster Art. 16 lid 2 Ver. EG 561/2006 B (3) ATB-v 2.4:3 lid 3 Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster Art. 16 lid 3a Ver. EG 561/2006 B (4) ATB-v 2.4:3 lid 3 Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster Art. 16 lid 3b Ver. EG 561/2006 B (6) ATB-v 2.4:3 lid 3 Art. 4 regeling Dienstrooster Art. 16 lid 2 Ver. EG 561/2006 B (7) ATB-v 2.4:3 lid 3 Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster Art. 16 lid 3 c Ver. EG 561/2006 en gelet op art. 4.3 ATW bestemde plaats Het niet opgesteld hebben van een dienstrooster Niet naleven voorschriften dienstrooster Niet naleven voorschriften dienstrooster Niet naleven voorschriften dienstrooster Niet naleven voorschriften dienstrooster Niet naleven voorschriften dienstrooster B (1) ATB-v 2.4:4 sub a in of op controlemiddelen onjuiste gegevens of onjuiste aantekeningen te stellen, te doen stellen, of toe te laten dat zij daarin of daarop gesteld worden Niet bevatten naam, standplaats en vastgesteld rooster Gegevens bevatten niet de gegevens als bedoeld in art.16 derde lid onder a van de Ver. (EG) 561/2006 en de gegevens van de lopende dag Dienstrooster niet getekend door hoofd onderneming of diens gevolmachtigde Bij zich hebben dienstrooster / dienstregeling Het niet bewaren van het dienstrooster na afloop van de betrokken periode van één jaar 4400, ,-- Voor werkgever 1320,-- 6

6 B (2) ATB-v 2.4:4 sub b in of op controlemiddelen wijziging Voor werkgever 1320,-- aan te brengen, te doen aanbrengen of toe te laten dat wijziging wordt aangebracht in vroeger daarin of daarop gestelde gegevens of aantekeningen, deze onleesbaar te maken, te doen maken of toe te laten dat zij onleesbaar gemaakt worden B (3) ATB-v 2.4:4 sub c controlemiddelen geheel of ten Voor werkgever 1320,-- dele zoek te maken of te doen zoekmaken, ondeugdelijk te maken of te doen maken, te vernietigen of te doen vernietigen, verborgen te houden of te doen verborgen houden, dan wel toe te laten dat deze zoekgemaakt, ondeugdelijk gemaakt, vernietigd of verborgen gehouden worden B (4) ATB-v 2.4:4 sub d gebruik te maken van een Voor werkgever 1320,-- controlemiddel waarop of waarin onjuiste aantekeningen zijn gesteld, waarop of waarin in de aantekeningen wijzigingen zijn aangebracht dan wel waarop of waarin aantekeningen onleesbaar zijn gemaakt B (9) ATB-v 2.4:4 sub e een niet op zijn naam gestelde Voor werkgever 1320,-- bestuurderskaart, werkplaatskaart of bedrijfskaart te gebruiken, met uitzondering van een bedrijfskaart van een werkgever die wordt gebruikt door zijn werknemer B (11) ATB-v 2.4:4 sub f in het voertuig een voorziening Voor werkgever 1320,-- 7

7 aanwezig te hebben die voor gebruik als bedoeld in de onderdelen a tot en met e kan worden aangewend B (5) ATB-v 2.4:4 sub a in of op controlemiddelen onjuiste gegevens of onjuiste aantekeningen te stellen, te doen stellen, of toe te laten dat zij daarin of daarop gesteld worden B (6) ATB-v 2.4:4 sub b in of op controlemiddelen wijziging aan te brengen, te doen aanbrengen of toe te laten dat wijziging wordt aangebracht in vroeger daarin of daarop gestelde gegevens of aantekeningen, deze onleesbaar te maken, te doen maken of toe te laten dat zij onleesbaar gemaakt worden B (7) ATB-v 2.4:4 sub c controlemiddelen geheel of ten dele zoek te maken of te doen zoekmaken, ondeugdelijk te maken of te doen maken, te vernietigen of te doen vernietigen, verborgen te houden of te doen verborgen houden, dan wel toe te laten dat deze zoekgemaakt, ondeugdelijk gemaakt, vernietigd of verborgen gehouden worden B (8) ATB-v 2.4:4 sub d gebruik te maken van een controlemiddel waarop of waarin onjuiste aantekeningen zijn gesteld, waarop of waarin in de aantekeningen wijzigingen zijn aangebracht dan wel waarop of Voor werknemer 440,-- Voor werknemer 440,-- Voor werknemer 440,-- Voor werknemer 440,-- 8

8 waarin aantekeningen onleesbaar zijn gemaakt B (10) ATB-v 2.4:4 sub e een niet op zijn naam gestelde bestuurderskaart, werkplaatskaart of bedrijfskaart te gebruiken, met uitzondering van een bedrijfskaart van een werkgever die wordt gebruikt door zijn werknemer B (12) ATB-v 2.4:4 sub f in het voertuig een voorziening aanwezig te hebben die voor gebruik als bedoeld in de onderdelen a tot en met e kan worden aangewend B (1) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 45 Regeling Controle apparaat controleapparaten 2005 B (1a) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 45 Regeling Controle apparaat controleapparaten 2005 B (2) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 45 Regeling controleapparaten 2005 B (3) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 46 Regeling controleapparaten 2005 B (3a) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 1 Ver.EEG 3821/85 ivm bijlage I hoofdstuk 6 onder 3.b of art. 10 AETR ivm Aanhangsel 1 Controle apparaat Controle apparaat Controle apparaat Voor werknemer 440,-- Voor werknemer 440,-- Niet zorgdragen dat het controleapparaat is voorzien van verzegelingen Niet zorgdragen dat het controleapparaat is voorzien van een installatieplaatje (betreft: 1 e installatie) Niet zorgdragen dat een controleapparaat is aangebracht Het niet zorgdragen dat het controleapparaat binnen 2 jaar is onderzocht dan wel na onderzoek niet voorzien is van een installatieplaatje Het niet zorgdragen dat het controleapparaat binnen 6 jaar is onderzocht 2200, ,-- 9

9 Hoofdstuk VI onder 3b B (3b) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 1 Ver.EEG 3821/85 ivm bijlage IB hoofdstuk VI onder 4 B (4) ATB-v 2.4:13lid 1 Art. 46 Regeling controleapparaten 2005 B (5) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (6) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (7) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (8) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (9) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 1 Ver.EEG 3821/85 of art. 10 AETR ivm 10 van de Art. 13 Ver.EEG 3821/85 of art. 10 AETR ivm 10 van de Art. 14 lid 1 of art. 10 AETR ivm 11 lid 1 van de Art. 14 lid 1 of art. 10 AETR ivm 11 lid 1 van de Art. 14 lid 1 Controle apparaat Controle apparaat Controle apparaat Niet/onvoldoende toezien op de juiste werking/gebruik van het apparaat Het verstrekken van onvoldoende registratiebladen Het verstrekken van niet goedgekeurde registratiebladen Op verzoek geen print-out kunnen maken (bijvoorbeeld geen Het niet zorgdragen dat het controleapparaat binnen 2 jaar is onderzocht Het niet zorgdragen dat na verbreking van de verzegelingen de tachograaf is onderzocht Constructie-, installatie-, gebruiks- en controle-eisen 2200,-- Werkgever of bestuurder 2200,-- Voor werkgever Voor werkgever In geval van digitale tachograaf 10

10 B (11) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (11a) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (12) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (12a) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (13) ATB-v 2.4:13 lid 2 of art. 10 AETR ivm 11 lid 1 van de Art. 15 lid 1 of art. 10 AETR ivm 12 lid 1 van de Art. 15 lid 1 Ver EEG 3821/85 of art 10 AETR ivm 12 lid 1 van de Art. 15 lid 2 12 lid 2 van de Art. 15 lid 2 12 lid 2 van de Art. 15 lid 2 12 lid 2 van de printpapier aanwezig) Gebruik van vuile of beschadigde registratiebladen Gebruik van vuile of beschadigde bestuurderskaart Gebruik registratieblad Gebruik bestuurderskaart Gebruik registratieblad Het niet gebruik maken van een registratieblad Het niet gebruik maken van een bestuurderskaart Het voortijdig uit het controleapparaat nemen van registratieblad 11

11 B (13a) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (14) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (15) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (16) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (17) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (18) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 2 12 lid 2 van de Art. 15 lid 2 of art. 10 AETR ivm 12 lid 2 van de Art. 15 lid 2 12 lid 2 van de Art. 15 lid 3 12 lid 3 van de Art. 15 lid 3 12 lid 3 van de Art. 15 lid 3 of art 10 van de AETR ivm Gebruik bestuurderskaart Gebruik registratieblad en of bestuurderskaart Gebruik registratieblad Gebruik registratieblad Gebruik bestuurderskaart Gebruik registratieblad Het voortijdig uit het controleapparaat nemen van de bestuurderskaart Het niet zorgdragen voor handmatige registratie Het niet zorgdragen dat het registratieblad tijdig wordt verwisseld Het onjuist bedienen van de schakelorganen Het onjuist bedienen van de schakelorganen Het niet zorgdragen voor de juiste tijdaanduiding op het registratieblad 50,-- 50,-- 50,-- 12

12 B (19) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (20) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (21) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (23) ATB-v 2.4:13 lid 2 12 lid 3 van de Art. 15 lid 5 bis 12 lid 5 bis van de Art. 15 lid 5 12 lid 5 van de Art. 15 lid 6 12 lid 6 van de Art. 15 lid 7 12 lid 7a of 7b van de Gebruik bestuurderskaart Gebruik registratieblad Gebruik registratieblad Gebruik registratieblad Het niet invoeren van het land symbool Het niet aanbrengen van gegevens op het registratieblad Het niet kunnen aflezen van registraties op registratieblad zonder dat deze blijvend vervormd, beschadigd of verontreinigd. Het niet kunnen tonen van de registratiebladen van de voorgaande dagen 50,-- 550,-- 1 B (25) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 7 Controle bestuurderskaart Het niet bij zich hebben van de bestuurderskaart 550, Indien bij het niet bij zich hebben van de registratiebladen, de bestuurderskaart en of print-outs van de voorgaande dagen de originele registratiebladen en of print-outs ter plaatse worden gebracht binnen de duur van het bevel tot staken van de arbeid, zal de boete worden gematigd naar 110,--. 13

13 B (27) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (28) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (29) ATB-v 2.4:13lid 2 B (30) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (31) ATB-v 2.4:13 lid 2 12, lid 7a of 7b van de Art. 15 lid 7 of art 10 van de AETR ivm 12 lid 7a van de Art. 15 lid 8 12 lid 8 van de Art. 15 lid 8 12 lid 8 van de Art. 15 lid 8 Hoofddstuk III, art. 12 lid 8 van de Art. 16 lid 1 13 lid 1 van de Controle print-outs Misbruik, vervalsen, uitwissen, vernietigen registratieblad / bestuurderskaart / controleapparaat Misbruik, vervalsen, uitwissen, vernietigen registratieblad / bestuurderskaart / controleapparaat Het niet bij zich hebben van de print-outs van de voorgaande dagen 550,-- 1 Werkgever 1320,-- Werknemer 440,-- Voorziening controleapparaat Werkgever / werknemer 1320,-- Herstel controle apparaat Het niet tijdig herstellen van een uitgevallen of gebrekkig werkend controleapparaat 2200,-- 14

14 B (32) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (33) ATB-v 2.4:13 lid 2 B (34) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 16 lid 2 13 lid 2 van de Art. 16 lid 2 13 lid 2 van de Art. 16 lid 2 13 lid 2 van de Gebrekkige werking controleapparaat Gebrekkige werking controleapparaat Gebrekkige werking controleapparaat Bij het uitvallen van het controleapparaat niet aantekenen van gegevens Bij slechte werking bestuurderskaart niet afdrukken gegevens Bij verlies, diefstal, bestuurderskaart niet afdrukken gegevens B (1) ATB-v 2.4:8 Gebruik bestuurderskaart Uitsluitend voor Nederlandse bestuurder B (1) ATB-v 2.4:9 Gebruik werkplaatskaart Oneigenlijk gebruik werkplaatskaart B (1) ATB-v 2.4:10 Gebruik bedrijfskaart Oneigenlijk gebruik bedrijfskaart B (1) ATB-v 2.4:11 lid 3 Vervanging tachograafkaart Geen melding verlies of diefstal van tachograafkaart B (1) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 10 lid 1 Regeling tachograafkaarten 13 lid 2 van de Bij verlies, diefstal of defect bestuurderskaart aanvullende informatie op afdruk (print-out) 550,-- 550,-- B (2) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 10 lid 2 Het niet zorgdragen voor 15

15 B (3) ATB-v 2.4:13 lid 1 Regeling tachograafkaarten 12 lid 2 van de Art. 10 lid 3 Regeling tachograafkaarten 13 lid 3 van de B (4) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 10 lid 4 Regeling tachograafkaarten B (5) ATB-v 2.4:13 lid 4 Art. 2 lid 1 Ver EEG 2135/98 B (6) ATB-v 2.4:13 lid 4 Art. 2 lid 1 Ver EEG 2135/98 B (7) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 32 Regeling controleapparaten 2005 B (8) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 33 Regeling controleapparaten 2005 B (9) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 34 lid 2 Regeling controleapparaten 2005 B (10) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 34 lid 3 Regeling controleapparaten handmatige invoer op de bestuurderskaart Het niet zorgdragen voor handmatige aantekening op de print-outs bij verlies, diefstal of defecte bestuurderskaart Het niet zorgdragen dat de bestuurderskaart in de juiste lezer wordt aangebracht Uitrusting met controleapparaat 1B 2200,-- Vervanging door controleapparaat 1B Niet bewaren door erkenninghouder van register voor de duur van drie jaar Regelmatige overdracht van kalibrerings gegevens naar computer door erkenning -en werkplaatskaart houder Bewaren gegevens 52 weken door erkenninghouder Verboden wijzigingen aan te brengen in gegevens door de erkenninghouder 2200,-- 550, ,-- 16

16 2005 B ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 34 lid 9 Op verzoek niet alle gegevens (11) Regeling controleapparaten 2005 kunnen verstrekken door erkenninghouder aan een toezichthouder B (1) ATB-v 2.4:15 De werkgever is niet in het bezit 220,-- van een maatwerkregister B (1) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 2 Ver. Dagelijkse rusttijd Te korte rusttijd bij één 110,-- bestuurder<11 B (2) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 2 Ver. EG Dagelijkse rusttijd Te korte rusttijd bij één bestuurder < 8 B (3) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 2 Ver. EG Dagelijkse rusttijd Te korte rusttijd bij één 440,-- bestuurder < 7 B (4) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 2 Ver. EG Dagelijkse rusttijd Te korte rusttijd bij één 660,-- bestuurder < 6 B (5) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 2 Ver. EG Dagelijkse rusttijd Te korte rusttijd bij één 880,-- bestuurder < 5 B (6) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 2 Ver. EG Dagelijkse rusttijd Te korte rusttijd bij één bestuurder < 4.5 B (7) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 2 Ver. Dagelijkse rusttijd Te korte rusttijd bij één 1320,-- EG 561/2006 bestuurder < 3.5 B (8) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 2 Ver. EG Dagelijkse rusttijd Te korte rusttijd bij één 1540,-- bestuurder < 2.5 B (9) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 2 Ver. EG Dagelijkse rusttijd Te korte rusttijd bij één 1760,-- bestuurder < 1.5 B (10) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 2 Ver. EG Dagelijkse rusttijd Te korte rusttijd bij één 1980,-- 17

17 B (11) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 5 Ver. EG lid 2 AETR B (12) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 5 Ver. EG lid 2 AETR B (13) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 5 Ver. EG lid 2 AETR B (14) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 5 Ver. EG lid 2 AETR B (15) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 5 Ver. EG 561/2006 of Art. 8 lid 2 AETR B (16) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 5 Ver. EG 561/2006 of Art. art. 8 lid 2 AETR B (17) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 5 Ver. EG 561/2006 of Art. art. 8 lid 2 AETR B (18a) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 5 Ver. EG 561/2006 of Art. B (18b) art. 8 lid 2 AETR ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 5 Ver. EG 561/2006 of Art. art. 8 lid 2 AETR B (19a) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 6 Ver. EG 561/2006 Dagelijkse rusttijd dubbel bemand Dagelijkse rusttijd dubbel bemand Dagelijkse rusttijd dubbel bemand Dagelijkse rusttijd dubbel bemand Dagelijkse rusttijd dubbel bemand Dagelijkse rusttijd dubbel bemand Dagelijkse rusttijd dubbel bemand Dagelijkse rusttijd dubbel bemand Dagelijkse rusttijd dubbel bemand Wekelijkse rust (diverse normen van toepassing) bestuurder < 0.5 Te korte rusttijd bij twee bestuurders < 9 Vo < 8 AETR Te korte rusttijd bij twee bestuurders < 7 Te korte rusttijd bij twee bestuurders < 6 Te korte rusttijd bij twee bestuurders < 5 Te korte rusttijd bij twee bestuurders < 4.5 Te korte rusttijd bij twee bestuurders < 3.5 Te korte rusttijd bij twee bestuurders < 2.5 Te korte rusttijd bij twee bestuurders < 1.5 Te korte rusttijd bij twee bestuurders < ,-- 440,-- 660,-- 880, , , ,-- Per uur te kort 110,-- met een max van 1100,-- 18

18 B (19b) ATB-v 2.5:1 lid 2 Art. 8 lid 3 AETR Wekelijkse rust (diverse normen van toepassing) B (1) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 Ver. EG Dagelijkse rijtijd B (2) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 Ver. EG Dagelijkse rijtijd B (3) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 Ver. EG Dagelijkse rijtijd B (4) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 Ver. EG Dagelijkse rijtijd B (5) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 Ver. EG Dagelijkse rijtijd B (6) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 Ver. EG Dagelijkse rijtijd B (7) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 Ver. EG Dagelijkse rijtijd B (8) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 Ver. EG Dagelijkse rijtijd B (9) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 Ver. EG Dagelijkse rijtijd B (10) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 Ver. EG Dagelijkse rijtijd Per uur te kort 110,-- met een max van 1100,-- Het verrichten van een te 110,-- lange dagelijkse rijtijd > 10 Het verrichten van een te lange dagelijkse rijtijd > 11 Het verrichten van een te 330,-- lange dagelijkse rijtijd > 12 Het verrichten van een te 440,-- lange dagelijkse rijtijd > 13 Het verrichten van een te 550,-- lange dagelijkse rijtijd > 14 Het verrichten van een te 660,-- lange dagelijkse rijtijd > 15 Het verrichten van een te 770,-- lange dagelijkse rijtijd > 16 Het verrichten van een te 880,-- lange dagelijkse rijtijd > 17 Het verrichten van een te 990,-- lange dagelijkse rijtijd > 18 Het verrichten van een te lange dagelijkse rijtijd > 19 19

19 B (11) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 Ver. EG B (11a) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 2 Ver. EG 561/2006 B (12) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 3 Ver. EG lid 2 AETR B (1) ATB-v 2.5:4 lid 2a en b B 2 5 4a (1) ATB-v 2.5:4a lid 5 Indien Ver. EG 561/2006 van toepassing is B (1) ATB-v 2.5:5 lid 3a en b B (1) ATB-v 2.5:6 lid 2 Art. 7 Ver. EG 561/2006 of art. 7 AETR B (2) ATB-v 2.5:6 lid 2 Art. 7 Ver. EG 561/2006 of art. 7 AETR Dagelijkse rijtijd Het verrichten van een te lange dagelijkse rijtijd > ,-- Wekelijkse rijtijd Per uur te lang 110,-- met een max van 1100,-- 2 wekelijkse rijtijd per uur te lang 110,-- met een max van 1100,-- Het verrichten van meer dan 43 maal in 16 weken arbeid in nachtdienst en het verrichten van meer dan 38 arbeid in nachtdienst in elke periode van 2 weken Het verrichten van meer dan 12 dagelijkse arbeidstijd in elke periode van 24 achtereenvolgende Het verrichten van meer dan 52 maal in 16 weken en 140 maal in 52 weken arbeid in nachtdienst en het verrichten van meer dan 38 arbeid in nachtdienst in elke periode van 2 weken. Ononderbroken rijtijd Ononderbroken rijtijd Per meer dienst of per uur 100,-- met een max van 1100,-- Per uur 100,-- met een max van 1100 Per meer dienst 100,-- met een max van 1100,-- Het verrichten van een te lange ononderbroken rijtijd > 4.5 uur Het verrichten van een te lange ononderbroken rijtijd > 5.5 uur 110,-- B (3) ATB-v 2.5:6 lid 2 Art. 7 Ver. EG Ononderbroken rijtijd Het verrichten van een te 330,-- 20

20 561/2006 of art. 7 AETR B (4) ATB-v 2.5:6 lid 2 Art. 7 Ver. EG 561/2006 of art. 7 AETR B (5) ATB-v 2.5:6 lid 2 Art. 7 Ver. EG 561/2006 of art. 7 AETR B (6) ATB-v 2.5:6 lid 2 Art. 7 Ver. EG 561/2006 of art. 7 AETR B (7) ATB-v 2.5:6 lid 1 Art. 5:4 lid 2 en 3 ATW B (8) ATB-v 2.5:6 lid 3a Ver. EG 561/ andere werkzaamheden B (9) ATB-v 2.5:6 lid 3b Ver. EG 561/ andere werkzaamheden B (10) ATB-v 2.5:6 lid 3c Ver. EG 561/ andere werkzaamheden B (1) ATBv 2.5:7 lid 5 Ver EG 561/2006 n.v.t. Ononderbroken rijtijd Ononderbroken rijtijd Ononderbroken rijtijd lange ononderbroken rijtijd > 6.5 uur Het verrichten van een te lange ononderbroken rijtijd > 7.5 uur Het verrichten van een te lange ononderbroken rijtijd > 8.5 uur Het verrichten van een te lange ononderbroken rijtijd > 9 uur 440,-- 550,-- plus 220,- - per uur te lang met een max van 1980,-- Pauze Organisatie arbeid 110,-- Langer dan 6 uur zonder pauze Organisatie arbeid 110,-- Geen ½ uur (of 2x ¼) pauze bij 6 tot en met 9 uur arbeid Geen ¾ uur (of 3 x ¼) pauze bij meer dan 9 uur arbeid Gemiddelde arbeidstijd van 48 per week Organisatie arbeid 110,-- pauze 110,-- Organisatie arbeid 110,-- B (2) ATB-v 2.5:8 lid 3 Ver. EG 561/2006 wel van toepassing B (1) ATBv 2.5:8 lid 5 Ver. EG 561/2006 wel van toepassing Arbeidstijd meer dan 60 uur per week Arbeidstijd meer dan 60 uur per week Organisatie arbeid 110,-- Organisatie arbeid 110,-- 21

21 B (1) ATBv 2.5:9 lid 3 Ver EG 561/2006 wel van toepassing B (1) ATB-v 2.7:1 lid 1 Art 10 lid 1 Ver. EG 561/2006 Gemiddelde arbeidstijd van 55 per week Het belonen van werknemer naar gelang de afgelegde afstand of de hoeveelheid vervoerde goederen Organisatie arbeid 110,-- Tenzij deze beloningen de verkeersveiligheid niet in gevaar kunnen brengen B (2) ATB-v 2.7:1 lid 2 Art 10 lid 1 Ver. EG 561/2006 B (3) ATBv 2.7:1 lid 3 Art 20 Ver, EG 561/2006 Werkgever handelt in strijd met met art. 10, lid 2 en lid 5 van Ver. EG 561/2006 Bestuurder handelt in strijd met met art. 20 van Ver. EG 561/2006 B (1) ATB-v 2.7:2 lid 1 Vakbekwaamheid chauffeurs Vanaf Uitsluitend goederenvervoer B (2) ATB-v 2.7:2 lid 2 Vakbekwaamheid chauffeurs Vanaf Uitsluitend goederenvervoer B (1) ATB-v 2.7:4 lid 1 Het verrichten van arbeid als bijrijder door jeugdige werknemer buiten Nederland. B (2) ATB-v 2.7:4 lid 2 Het niet toezien op het bezit van een verklaring, afgegeven door de Stichting landelijk orgaan Beroepsonderwijs, Transport en Logistiek, waaruit blijkt dat een jeugdige werknemer welke als bijrijder arbeid verricht aldaar is ingeschreven als leerling A 4 3 (1) ATW 4:3 lid 1 Het niet voeren van een deugdelijke registratie door een werkgever en een persoon als bedoeld in art. 2:7 lid 1, ter zake van de arbeids- en rusttijden welke Planning en overdracht 550,-- Niet bij zich hebben van bewijzen van vorige sancties of procedure Getuigschrift niet bij zich hebben (werknemer) 110,-- 110,-- Niet in bezit getuigschrift 110,-- 110,-- Per chauffeur per dag 4400,-- 22

22 het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen mogelijk maakt 23

Bureau Bestuurlijke Boete

Bureau Bestuurlijke Boete Boetecatalogus (inwerkingtreding 1 maart 2006) Boetecatalogus Nummering diverse wetgevingen: A. Arbeidstijdenwet B. Arbeidstijden besluit vervoer Nummer Wet Artikel Verwijzing naar Omschrijving artikel

Nadere informatie

Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en

Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en VW, SZW Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van wijziging en aanvulling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15221 30 mei 2014 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) VW, SZW Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van het Beleid Ministers

Nadere informatie

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Pagina: 1 Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van het Beleid van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8973 9 mei 2012 Wijziging Beleidsregel bestuurlijke boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Nadere informatie

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2016 Geldend van t/m heden

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2016 Geldend van t/m heden Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2016 Geldend van 22-03-2016 t/m heden Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15379 21 maart 2016 Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten)

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) (Tekst geldend op: 23-12-2010) Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) De Minister van Verkeer en Waterstaat en de

Nadere informatie

Regeling tachograafkaarten

Regeling tachograafkaarten Geldend van 02-03-2016 t/m heden Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten () De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN 31.1.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2009/5/EG VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Wegvervoer. (Tekst geldend op: 24-02-2007) Artikel 1:1. 2.1 Algemene bepalingen.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Wegvervoer. (Tekst geldend op: 24-02-2007) Artikel 1:1. 2.1 Algemene bepalingen. pagina 1 van 45 (Tekst geldend op: ) Besluit van 14 februari 1998, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden in of op voertuigen, aan boord van vaartuigen en voor loodsen (Arbeidstijdenbesluit

Nadere informatie

Toetsmatrijs Personeelsmanagement

Toetsmatrijs Personeelsmanagement In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

1 van 14 7/02/ :52

1 van 14 7/02/ :52 Bijlage 1. Lijst van de te men a) Goederenvervoer over de weg vergunningen 1. Er is geen vervoervergunning aanwezig in het voertuig. Wet van 3.5.1999 (1), art. 5 1, 2, 6, 15, 21 en 26, 2, 2, a en b. KB

Nadere informatie

LIJST VAN DE TE INNEN SOMMEN

LIJST VAN DE TE INNEN SOMMEN a) GOEDERENVERVOER OVER DE WEG VERGUNNINGEN LIJST VAN DE MEN INBREUK 1. Er is geen vervoervergunning aanwezig in het voertuig Wet van 3.5.1999 (1), art. 5 1, 2, 6, 15, 21 en 26, 2, 2, a en b. KB van 7.5.2002

Nadere informatie

handleiding VDO Digitale tachograaf

handleiding VDO Digitale tachograaf handleiding VDO Digitale tachograaf download deze handleiding ook op www.deburgh.com hier vindt u ook alle andere informatie over De Burgh zoals nieuwtjes, vestigingen, bedrijfswagens, onderdelen en onze

Nadere informatie

BOETECATALOGUS. Er is geen vervoervergunning aanwezig in het voertuig.

BOETECATALOGUS. Er is geen vervoervergunning aanwezig in het voertuig. Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Arbeidstijdenbesluit vervoer

Arbeidstijdenbesluit vervoer Rij- en rusttijden Arbeidstijdenbesluit vervoer Het Arbeidstijdenbesluit vervoer (afgekort ATB vervoer) is sinds 1 oktober 1997 gefaseerd in werking getreden. De nieuwe regels vervangen die van het Rijtijdenbesluit.

Nadere informatie

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit 1. Het voorleggen van registraties van de rij-en rusttijden Tijdens de rit is de chauffeur van het voertuig op verzoek van de met controle

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID;

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID; Beleidsregel van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 2009 houdende wijziging van de op 21 mei 2007 door de genoemde ministers vastgestelde

Nadere informatie

Informatieblad tachograaf

Informatieblad tachograaf Informatieblad tachograaf De vervolgvraag wat nu is belangrijker dan de vraag wanneer wel of niet gebruiken. Het antwoord op: Hoe zit het nou met de tachograaf? Veel bedrijven met eigen voertuigen worstelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6956 17 februari 2016 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 16 februari 2016, nr. IENM/BSK-2016/19348,

Nadere informatie

Toetsmatrijs Personeelsmanagement

Toetsmatrijs Personeelsmanagement In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: C divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

nota Handhavingsbeleid ATB-v

nota Handhavingsbeleid ATB-v 1 - nota Handhavingsbeleid ATB-v Europalaan 40 Utrecht Postbus 1511 3500 BM Utrecht T 070 456 41 31 F 070 456 41 99 www.ivw.nl Contactpersoon A.J. Cornelisse T 06 557 44 686 adriaan.cornelisse@ivw.nl 8

Nadere informatie

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit 1. Het voorleggen van registraties van de rij-en rusttijden Tijdens de rit is de chauffeur van het voertuig op verzoek van de met controle

Nadere informatie

Oplossingen voor. Aanmelden chauffeur

Oplossingen voor. Aanmelden chauffeur Oplossingen voor Verkorte handleiding voor het gebruik van de digitale tachograaf. Om gebruik te maken van de digitale tachograaf heeft de chauffeur zijn bestuurders-kaart nodig. De bestuurders-kaart bevat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 209 Besluit van 1 april 2005 tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, het Reglement rijbewijzen en het Voertuigreglement in verband

Nadere informatie

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit 1. Het voorleggen van registraties van de rij-en rusttijden Tijdens de rit is de chauffeur van het voertuig op verzoek van de met controle

Nadere informatie

De registratiebladen of tachograafschijven

De registratiebladen of tachograafschijven De registratiebladen of tachograafschijven 1. Omschrijving Een registratieblad of een tachograafschijf is een blad dat ontworpen is om aantekeningen te registreren, dat in eeb analoge tachograafapparatuur

Nadere informatie

Regeling tachograafkaarten

Regeling tachograafkaarten VW, SZW Regeling tachograafkaarten Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) 5 juli 2005/Nr. HDJZ/AWW/2004-1397 Hoofddirectie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 532 Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Arbeidstijden wegvervoer. Inleiding ATB Vervoer Sam Groen Adviseur arbeidstijden FNV Bondgenoten

Arbeidstijden wegvervoer. Inleiding ATB Vervoer Sam Groen Adviseur arbeidstijden FNV Bondgenoten Arbeidstijden wegvervoer Inleiding ATB Vervoer Sam Groen Adviseur arbeidstijden FNV Bondgenoten 1 Inleiding > Waar staan arbeids-, rij- en rusttijden geregeld? > Arbeidstijd: 48 urige werkweek > Rij- en

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Taxiboekje. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs

Taxiboekje. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs Taxiboekje De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs 2004 Handig op een rij U werkt in de taxibranche. Als taxi ondernemer of als taxichauffeur. Net zoals andere werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Digitale tacho. De digitale tachograaf werkt in combinatie met tachograafkaarten. De tachograaf registreert o.a.:

Digitale tacho. De digitale tachograaf werkt in combinatie met tachograafkaarten. De tachograaf registreert o.a.: Digitale tacho De digitale tachograaf werkt in combinatie met tachograafkaarten. De tachograaf registreert o.a.: De rij- en rusttijden van de chauffeur De snelheid van het voertuig De gereden afstand De

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 13-02-2005) Besluit van 14 februari 1998, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden in of op voertuigen, aan boord van vaartuigen en voor loodsen (Arbeidstijdenbesluit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Bijlage Erkenninghouder Controleapparaten

Bijlage Erkenninghouder Controleapparaten Bijlage Erkenninghouder Controleapparaten HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE CONTROLEAPPARATEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE

Nadere informatie

SOCIALE WETGEVING MET BETREKKING TOT HET WEGVERVOER Verordening (EG) nr. 561/2006, Richtlijn 2006/22/EG, Verordening (EEG) nr. 3821/85 RICHTSNOER 1

SOCIALE WETGEVING MET BETREKKING TOT HET WEGVERVOER Verordening (EG) nr. 561/2006, Richtlijn 2006/22/EG, Verordening (EEG) nr. 3821/85 RICHTSNOER 1 RICHTSNOER 1 Onderwerp: Uitzonderlijke afwijking van de minimumrusttijden en maximumrijtijden, teneinde een geschikte stopplaats te vinden. Artikel: 12 van Verordening (EG) nr. 561/2006 Procedure: Artikel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 FEBRUARI 2015 P.13.0951.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.0951.N T R S C D C, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Frederik Vanden Bogaerde, advocaat bij de balie te Kortrijk. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Bijlage Erkenninghouder Tachografen 2017

Bijlage Erkenninghouder Tachografen 2017 Bijlage Erkenninghouder Tachografen 2017 HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE TACHOGRAFEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE

Nadere informatie

Taxiboekje 2011. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs. Dit is een uitgave van de. Inspectie Verkeer en Waterstaat

Taxiboekje 2011. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs. Dit is een uitgave van de. Inspectie Verkeer en Waterstaat Taxiboekje 2011 De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs Dit is een uitgave van de Inspectie Verkeer en Waterstaat Postbus 90653 2509 LR Den Haag www.ivw.nl Contact: 088 489 00 00

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18074 30 juni 2014 Beleidsregel van de minister van Infrastruct en Milieu en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Titel: BIPVS_15 Transportverordening

Titel: BIPVS_15 Transportverordening Titel: BIPVS_15 Transportverordening Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.: Vervallen verklaard

Nadere informatie

Regeling controleapparaten

Regeling controleapparaten 2005 Geldend van 02-03-2016 t/m heden Regeling houdende regels voor de goedkeuring en het gebruik van controleapparaten alsmede de erkenning van installateurs en reparateurs van controleapparaten en tot

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2011 COM(2011) 710 definitief 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit (mijnbouw) en het Arbeidstijdenbesluit vervoer

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit (mijnbouw) en het Arbeidstijdenbesluit vervoer Besluit van Ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit (mijnbouw) en het Arbeidstijdenbesluit vervoer Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van..... 2005,

Nadere informatie

TACHOGRAAFPLICHT EN DAGRITTENFORMULIER

TACHOGRAAFPLICHT EN DAGRITTENFORMULIER TACHOGRAAFPLICHT EN DAGRITTENFORMULIER Arbo2060 Algemeen: In de BOVAG krant van 26 maart 2010 heeft een uitvoerig artikel gestaan dat vanaf 1 mei 2010 de tachograaf is verplicht is voor lichte combinatie

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Invoering Verordening 1266/2009 inzake de tachograaf

Invoering Verordening 1266/2009 inzake de tachograaf Invoering Verordening 1266/2009 inzake de tachograaf Continental Automotive Trading Nederland B.V. Het Schakelplein 22 5651 GR Eindhoven VDO Een handelsmerk van de Continental Groep nl@vdo.com www.vdonl.nl

Nadere informatie

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs Gepubliceerd op 02-01-2015 om 09:29 De overheid heeft nieuwe rij- en rusttijden bepaald voor Nederlandse taxichauffeurs. De definitieve nieuwe regeling

Nadere informatie

De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) En de rol van de ondernemingsraden

De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) En de rol van de ondernemingsraden De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) En de rol van de ondernemingsraden Rechtskracht van de LAR Looptijd 30 maanden Met ingang van 1 mei 2009 Afgesloten met de vakbonden Verplicht korpsen tot naleving

Nadere informatie

Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer. 21 april 2016 Fred Hoozemans / Marjolein Maas

Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer. 21 april 2016 Fred Hoozemans / Marjolein Maas Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer 21 april 2016 Fred Hoozemans / Marjolein Maas Inhoud Voertuig Belastingen Techniek Overbelading T-rijbewijs Kenteken LBT en MMBS Personeel Tachograaf

Nadere informatie

Werkinstructie. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Werkinstructie. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Werkinstructie Advies: Voertuigen: Iedere maand uitlezen. Dit kan handmatig door middel van de downloadkey / bedrijfskaart of automatisch via de lucht. (Per 1 januari 2013 is de maximale uitleestermijn

Nadere informatie

11.4.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 102/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

11.4.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 102/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 11.4.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 102/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) nr. 561/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15

Nadere informatie

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen TACHOGRAAFTECHNICUS

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen TACHOGRAAFTECHNICUS REGLEMENT voor het afnemen van het examen zoals bedoeld in de artikelen die betrekking hebben op de eisen te stellen aan gekwalificeerd personeel en die zijn vastgelegd in de Ministeriële regeling houdende

Nadere informatie

EIND- EN TOETSTERMEN VOOR HET THEORIE-EXAMEN RIJBEWIJS/VAKBEKWAAMHEID VOOR CATEGORIE D (R2/V2-3D)

EIND- EN TOETSTERMEN VOOR HET THEORIE-EXAMEN RIJBEWIJS/VAKBEKWAAMHEID VOOR CATEGORIE D (R2/V2-3D) EIND- EN TOETSTERMEN VOOR HET THEORIE-EXAMEN RIJEWIJS/VAKEKWAAMHEID VOOR CATEGORIE D (R2/V2-3D) Pagina 1 van 22 Overzicht eindtermen 1. De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de risico s die het besturen

Nadere informatie

Tachograaf. Digitale Tachograaf Analoge Tachograaf Rij-en rusttijden. in samenwerking met

Tachograaf. Digitale Tachograaf Analoge Tachograaf Rij-en rusttijden. in samenwerking met Tachograaf Digitale Tachograaf Analoge Tachograaf Rij-en rusttijden in samenwerking met Functies 1. Het geheugen van de digitale tachograaf registreert over 365 dagen de gegevens van het voertuig, ongeacht

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 Wat houdt de Richtlijn in? De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve

Nadere informatie

Specifieke regels: wegvervoer

Specifieke regels: wegvervoer Specifieke regels: wegvervoer Wat is er in het bijzonder geregeld voor het wegvervoer? Het Arbeidstijdenbesluit vervoer In hoofdstuk 2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) staat een aantal specifieke

Nadere informatie

Bijlage Erkenninghouder Controleapparaten 2016

Bijlage Erkenninghouder Controleapparaten 2016 Bijlage Erkenninghouder Controleapparaten 2016 HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE CONTROLEAPPARATEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3

Nadere informatie

Samenvatting van het arrest

Samenvatting van het arrest 1 van 7 20/11/2008 14:41 Zaak C 128/04 Strafzaak tegen Annic Andréa Raemdonck en Raemdonck-Janssens BVBA (verzoek van de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde om een prejudiciële beslissing) Wegvervoer

Nadere informatie

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale Werk en rusttijden Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? Sonja Baljeu Eur. Erg. Beleidsadviseur CNV Vakcentrale Drs. A. Mellema Bestuurder Zorg Wat regelt

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de deskundigengroep

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 22.6.2011

BESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 22.6.2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 C(2011) 3964 definitief BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 22.6.2011 waarbij België wordt gemachtigd een uitzondering toe te staan op de toepassing van artikel 8 van Verordening

Nadere informatie

Op dinsdag 8 april 2014, omstreeks uur waren wij op een locatie, gelegen aan de Balkengracht 3 te Assen.

Op dinsdag 8 april 2014, omstreeks uur waren wij op een locatie, gelegen aan de Balkengracht 3 te Assen. Ons kenmerk: A1107/4/03 Rapporteur Wij, mevrouw en de heer, arbeidsinspecteurs van de Inspectie SZW, belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen krachtens de Arbeidstijdenwet, verklaren het

Nadere informatie

De Siemens VDO DTCO 1381 Digitale Tachograaf Wat betekent het voor chauffeur en wagenparkbeheerder

De Siemens VDO DTCO 1381 Digitale Tachograaf Wat betekent het voor chauffeur en wagenparkbeheerder De Siemens VDO DTCO 1381 Digitale Tachograaf Wat betekent het voor chauffeur en wagenparkbeheerder Supplying value. Achtergrond presentatie Invoering digitale tachograaf is gestart Siemens VDO DTCO 1381

Nadere informatie

Aannemer op de weg December 2014. Jean-Pierre Waeytens Secretaris-generaal

Aannemer op de weg December 2014. Jean-Pierre Waeytens Secretaris-generaal Aannemer op de weg December 2014 Jean-Pierre Waeytens Secretaris-generaal Programma Rij-rusttijden Tachograaf - vrijstellingen Bouwunie, Unie van het KMO-bouwbedrijf Rij-en rusttijden Arbeidsduur: rij-en

Nadere informatie

Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding

Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding Chauffeurs die in de winterperiode worden ingezet om te strooien, kunnen dit niet zomaar doen. Zij moeten rekening houden met wet- en regelgeving, zoals de zogenoemde

Nadere informatie

ACHTERGROND 48-URIGE WERKWEEK

ACHTERGROND 48-URIGE WERKWEEK ACHTERGROND 48-URIGE WERKWEEK 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (CNV, FNV, TLN en VVT) Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN

ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN Vastgesteld --------- Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling is gebaseerd: artikel 1.3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 25 en 87 van het Reglement

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 14.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 RICHTLIJN 2004/112/EG VAN DE COMMISSIE van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad

Nadere informatie

Specifieke regels: binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij

Specifieke regels: binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij Specifieke regels: binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij Wat wordt met de samenloopregeling bedoeld? Soms kan het gebeuren dat een werknemer verschillende werkzaamheden verricht, waarbij in de ene

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; De raad van de gemeente Zaltbommel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2005; b e s

Nadere informatie

Digitale Tachograaf 17/02/2012. Expertisebureau ABES-UPEX

Digitale Tachograaf 17/02/2012. Expertisebureau ABES-UPEX PROGRAMMA : Voorstelling Rauwers Controle NV Digitale Tachograaf Algemeen Soorten kaarten Verschillende versies van de Digitale Tachograaf Display Pictogrammen & Afdrukken Wettelijke Verplichtingen Digitale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 169 Besluit van 26 april 2007 tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet en

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 19.3.2002 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 76/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 484/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

11433/12 sav/gar/rl 1 DG 2A

11433/12 sav/gar/rl 1 DG 2A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Brussel, 15 juni 2012 (25.06) (OR. en) 11433/12 Inte rinstitutioneel dossier: 2011/0196 (COD) TRANS 211 CODEC 1680 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper

Nadere informatie

Tachograaf: Rij- en rusttijden voor de chauffeur

Tachograaf: Rij- en rusttijden voor de chauffeur Tachograaf: Rij- en rusttijden voor de chauffeur Het doel van de tachograaf is de registratie van de rij- en rusttijden van de chauffeur op basis van de Verordening (EEG) n 3820/85 (nieuw nummer na 11-4-2007,

Nadere informatie

1. Wat verandert er aan het controleapparaat per 1 oktober 2012?

1. Wat verandert er aan het controleapparaat per 1 oktober 2012? MEMO Aan/To: Leveranciers van tachograafplichtige voertuigen C.c.: Nederlandse leveranciers van tachografen Van/From: Duurzaamheid en Techniek Datum/Date: 12 september 2012 Kenmerk/Reference: N12.012/DT/EM

Nadere informatie

Arbeids- en rusttijd in de binnenvaart

Arbeids- en rusttijd in de binnenvaart Arbeids- en rusttijd in de binnenvaart Een speciaal op de situatie in de binnenvaart gerichte richtlijn (2014/112/EU) mr. J.G. Kwakernaat Omzetting 2014/112/EU in NL regelgeving Inwerkingtreding richtlijn

Nadere informatie

Bijeenkomst Taxibranche SBK Den Bosch. 12 december 2016

Bijeenkomst Taxibranche SBK Den Bosch. 12 december 2016 Bijeenkomst Taxibranche SBK Den Bosch 12 december 2016 Even voorstellen: Inhoud presentatie Taxiverordening Den Bosch >>> ILT Knelpunten BCT Meest gestelde vragen Taxiverordening Den Bosch >>>> ILT Toezicht

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Specifieke regels: wegvervoer

Specifieke regels: wegvervoer Specifieke regels: wegvervoer Wat is er in het bijzonder geregeld voor het wegvervoer? Het Arbeidstijdenbesluit vervoer In hoofdstuk 2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) staat een aantal specifieke

Nadere informatie

Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007

Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007 Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007 De Arbeidstijdenwet (Atw) is van toepassing op alle personen die onder het gezag van de werkgever arbeid verrichten (werknemer, leerlingen,

Nadere informatie

SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN

SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN Zadkine Logistiek medewerker Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider Logistiek supervisor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 155 Wijziging van de regeling van de overdracht van aandelen op naam in naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling tot vervanging van bijlage 3 bij de Regeling vakbekwaamheid bestuurders

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling tot vervanging van bijlage 3 bij de Regeling vakbekwaamheid bestuurders STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5154 31 maart 2010 Regeling tot vervanging van bijlage 3 bij de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 29 maart 2010 Nr.

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.11.2013 COM(2013) 816 final 2011/0196 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:8911

ECLI:NL:RBAMS:2013:8911 ECLI:NL:RBAMS:2013:8911 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 10-04-2014 Zaaknummer AMS 13-1579 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Wet arbeid Vreemdelingen

Wet arbeid Vreemdelingen Wav C22 C22 Wet arbeid Vreemdelingen Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994,959. Inwerkingtreding 1 september 1995. PARAGRAAF I Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Aanleiding In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn regels opgenomen inzake het vaststellen van beleidsregels. In

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 303 Besluit van 19 juni 2015 tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met verordening (EU) nr. 165/2014 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

Specifieke verplichtingen t.a.v. data bestemd voor bedrijfscontrole geregistreerd door de digitale tachograaf

Specifieke verplichtingen t.a.v. data bestemd voor bedrijfscontrole geregistreerd door de digitale tachograaf Specifieke verplichtingen t.a.v. data bestemd voor bedrijfscontrole geregistreerd door de digitale tachograaf 1. Beschikbaarheid van data in de onderneming 1.1. Overbrenging van data uit de digitale tachograaf

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 397 27 844 Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid

Nadere informatie