Tachograaf. Digitale Tachograaf Analoge Tachograaf Rij-en rusttijden. in samenwerking met

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tachograaf. Digitale Tachograaf Analoge Tachograaf Rij-en rusttijden. in samenwerking met"

Transcriptie

1 Tachograaf Digitale Tachograaf Analoge Tachograaf Rij-en rusttijden in samenwerking met

2 Functies 1. Het geheugen van de digitale tachograaf registreert over 365 dagen de gegevens van het voertuig, ongeacht de chauffeur. 2. De bestuurderskaart registreert over 28 dagen de specifieke chauffeursactiviteiten (persoonlijke gegevens van de chauffeur, rij- en rusttijden, afstanden, snelheid, snelheidsovertredingen, fouten, gebeurtenissen, controles). Bestanddelen : Tachograaf De gegevens en berichten worden op het scherm weergegeven. De achtergrond van het scherm knippert in geval van fout en/of bijzondere gebeurtenissen. 2 3 / / 6 Interface voor het lezen van de gegevens en voor het kalibreren 7 Thermische printer en papieren afdruk 8 Ontgrendeling voor de printerlade 6 Plaatselijke tijd (aangegeven door een kruis) Snelheid Activiteit chauffeur 1 / Uitwerptoets voor de kaart 1 Uitwerptoets voor de kaart 2 / Activiteit chauffeur 2 4 / 5 Kaartsleuf voor de kaart 1 / Kaartsleuf voor de kaart Menutoetsen OK 9 Totale kilometerstand (combinatie van) pictogrammen van werkzaamheden van chauffeurs Pijltoetsen om het menu te overlopen Pijltoets om het submenu te overlopen Toets om het gekozen (sub)- menu te bevestigen en exit

3 Hoe de digitale tachograaf gebruiken? Bij aanvang van de werkdag Het voertuig staat nog stil, contact aan, de kaart in kaartsleuf 1 steken ( 4 ), pijl en chip naar boven gericht. Het land van vertrek (+eventueel de streek) met de pijltoetsen selecteren, de UTC-tijd invoeren (zie fiche Uurverschil ) volgens de indicaties en de modus Arbeid kiezen indien voor het vertrek andere taken dienen verricht. Nota: deze gegevens kunnen geannuleerd worden door op de uitwerptoets van de kaart te drukken of door gedurende 30 seconden geen gegevens in te voeren. Als het voertuig start, springt de tachograaf automatisch op de modus Rijden Als het voertuig beweegt, kunnen de rij- en rusttijden van de chauffeur(s) weergegeven worden, door om het even welke toets van het menu in te drukken. Activiteiten die handmatig ingevoerd moeten worden OPGELET! Als het voertuig stilstaat voor een rustperiode/pauze, lopende periode van beschikbaarheidstijd of overige en lopende werkperiode, de activiteit valideren met toets 1(chauffeur 1) 2, toets 2 (chauffeur 2) 3. De kaart in de tachograaf laten. Als het voertuig opnieuw start, springt de tachograaf automatisch op de modus Rijden Op het einde van de werkdag Als het voertuig stilstaat, maar vóóraleer het contact te verbreken, het land en de UTCtijd bij het trajecteinde vermelden (zie fiche Uurverschil ). Indien de werkdag afloopt met andere activiteiten dan rijden, de overeenstemmende modus kiezen, bijvoorbeeld Arbeid Op de uitwerptoets van de kaart drukken en de instructies op het scherm volgen. De tachograaf stelt automatisch voor een papieren afdruk te maken. Indien gewenst, het printen starten door op OK te drukken. Het contact verbreken. Om veiligheidsredenen, de kaart uit de tachograaf halen en door de chauffeur bij te houden. De papieren afdruk op een droge en donkere plaats bewaren, bijvoorbeeld in deze farde. Wat doen als het voertuig een grens overschrijdt? Indien er geen uurverschil is, niets doen. Indien er een uurverschil is : de uurvermelding aanpassen aan de plaatselijke tijd: - Hoofdmenu invoer voertuig - Submenu plaatselijke tijd voertuig - Het berekende uurverschil invoeren en op OK drukken - Op het scherm verschijnt de plaatselijke tijd, aangegeven door een kruis 1 Tachograaf

4 Andere situaties en antwoorden achograaf Wat doen als er een tweede chauffeur is? Bij het begin van de werkdag, nadat chauffeur 1 zijn kaart in kaartsleuf 1 stak en de gegevens invoerde, steekt chauffeur 2 zijn kaart in kaartsleuf 2 en wordt hij automatisch in de modus Beschikbaarheid geplaatst. Bij een chauffeurswissel moeten ze hun sessie afsluiten, de kaarten van kaartsleuf wisselen en de sessie opnieuw openen. Nota: kaartsleuf 1 is steeds bestemd voor de chauffeur die rijdt. Een papieren afdruk is niet nodig. Wat doen als de chauffeur vergeten is zijn kaart bij het begin van de werkdag in te voeren? Handmatig de niet geregistreerde activiteiten invoeren met de optie Invoer aanvulling en dan Ja selecteren, gevolgd door Begin. Om veiligheidsredenen deze procedure niet volgen tijdens het rijden! Nota: rijden zonder de kaart ingevoerd te hebben of de kaart invoeren tijdens het rijden wordt door de tachograaf als fout beschouwd. Wat doen als het voertuig zich aan boord van een trein of een boot bevindt? Handmatig "veerboot / vervoer per trein" kiezen Als het voertuig opnieuw begint te rijden, springt de tachograaf automatisch op de modus Rijden Wat doen als het voertuig vastzit in verkeersopstoppingen? Niets. Zodra het voertuig verschillende minuten stilstaat, wordt de modus Arbeid automatisch geactiveerd. Als het voertuig opnieuw vertrekt, wordt de modus Rijden automatisch gereactiveerd. Wat doen als een melding van voorval of fout op het scherm verschijnt en/of het scherm knippert? De melding bevestigen door op de toets OK te drukken => het voorval/fout zal worden geregistreerd in het geheugen van de tachograaf en op de bestuurderskaart. Wat doen als het voertuig rijdt in een land waar de digitale tachograaf niet verplicht is? De tachograaf normaal blijven gebruiken. Het is het enige bewijs voor de rij- en rusttijden. Wat doen bij een defecte, verloren of gestolen kaart? Het verlies of de diefstal van een bestuurderskaart dient het voorwerp uit te maken van een onvrijwillige berovingaangifte bij de politie. Opgepast! Bij diefstal van de bestuurderskaart, dient ook een aangifte opgesteld, volgens het artikel 16 3 van de Verordening 3821/85, bij de bevoegde overheden van het land waar de diefstal plaatsvond. Dit wordt ondermeer aangeraden om bij een wegcontrole een bijkomende verantwoording te kunnen voorleggen van de onmogelijkheid de bestuurderskaart te tonen. Bij verlies in het buitenland wordt deze verplichting op zich niet voorzien in de Verordening 3821/85 en volstaat een aangifte bij de bevoegde overheid van het land dat de kaart uitreikte. Binnen de zeven dagen na het verlies of de diefstal van de kaart moet de chauffeur de vervanging ervan aanvragen. Deze aanvraag moet gebeuren bij de Dienst Digitach (1). Het attest van onvrijwillige berovingaangifte wordt bij de aanvraag gevoegd. Zolang hij niet over een bestuurderskaart beschikt, moet hij zijn rij- en rusttijden bijhouden door middel van de papieren afdrukken van de digitale tachograaf. Deze afdrukken moeten de naam, het rijbewijsnummer en de handtekening van de chauffeur dragen. In alle gevallen moet de chauffeur onmiddellijk zijn werkgever verwittigen bij een verloren, gestolen of defecte kaart! (1) van toepassing in België

5 Voor te leggen registraties bij wegcontrole «Registraties» : bestuurderskaart en/of tachograafschijven + printouts digitale tachograaf. Vanaf 1 mei 2006 : de registraties van de lopende week plus de 15 voorgaande kalenderdagen. Vanaf 1 januari 2008 : de registraties van de dag zelf en van de voorgaande 28 kalenderdagen. Rij- en rusttijden Dagelijkse rijtijd 1 chauffeur Wekelijkse rijtijd 9u (2x per week 10u) 9u (2x per week 10u) Rijtijd per 2 weken 90u 90u Ononderbroken rijtijd 4u30 4u30 Onderbreking rijtijd 45 (of 3 x 15 ) 45 (of ) Dagelijkse rusttijd (op 24 u) 1 chauffeur zonder onderbreking met onderbreking als voertuig op veerboot of trein mits beschikking over bed of slaapplaats Dagelijkse rusttijd dubbele bemanning Wekelijkse rusttijd 11u (met maximum 3 beperkingen per week tot 9u én compensatie voor het einde van de 2de week) 12u opgesplitst in 8u en 4u (deze laatste 4 uren mogen nog eens opgesplitst worden in 2 blokken van minimum 1u) verlenging van de dagelijkse rusttijd met 2 uur in geval van onderbreking van max. 1u. voor inscheping of na ontscheping 8u op 30u Tot 10 april 2007 EEG 3820/85 45u (met beperking tot 36u op de woonplaats en tot 24u buiten de woonplaats én compensatie in blok binnen 3 weken volgend op de betrokken week, toe te voegen aan een rustperiode van min. 8u) 56u (max 6 dagelijkse rijtijden per week) 11u (met maximum 3 beperkingen per week tot 9u compensatie hoeft niet meer) 12u opgesplitst in minstens 3u + minstens 9u (in deze volgorde) 11u met hoogstens 2 onderbrekingen van telkens maximum 1u 9u op 30u Vanaf 11 april 2007 EEG 561/06 Rij- en rusttijden 45u (met maximum 1 beperking per 2 opeenvolgende weken tot 24u, én compensatie in blok binnen 3 weken volgend op de betrokken week, toe te voegen aan een andere rustperiode van min. 9u)

6 Uurverschil urverschil Omzetting van de plaatselijke tijd in UTCtijd (landen tachograaf verplicht) Landen Afkorting Uurverschil Zomeruur * België B 1 ja Cyprus CY 2 ja Denemarken DK 1 ja Duitsland D 1 ja Estland EST 2 ja Finland FIN 2 ja Frankrijk F 1 ja Griekenland GR 2 ja Groot-Brittannië GB 0 ja Hongarije H 1 ja Ierland IRL 0 ja Island IS 0 ja Italië I 1 ja Letland LV 2 ja Liechtenstein FL 1 ja Litouwen LT 2 ja Luxemburg L 1 ja Malta M 1 ja Nederland NL 1 ja Noorwegen N 1 ja Oostenrijk A 1 ja Polen PL 1 ja Portugal P 0 ja Slovenië SLO 1 ja Slowakije SK 1 ja Spanje E 1 ja Tsjechië CZ 1 ja Zweden S 1 ja Zwitserland CH 1 ja IS IRL E GB F B NL L Tijdaanduidingen in UTC-tijd Het digitaal scherm toont altijd de plaatselijke tijd, die de chauffeur moet ingeven. De handmatig ingevoerde tijd moet steeds de UTC-tijd (Universal Time Coordinated) zijn. De UTC-tijd is de refertetijd die overeenstemt met de nulmeridiaan van Greenwich. Aan de hand van zones (0, +1, +2, +3) bepaald op de bovenstaande geografische kaart en de tabel zomeruur, omzetting van plaatselijke tijd naar UTC-tijd: - het voertuig bevindt zich in de zone 0 : plaatselijke tijd = UTC-tijd. - het bevindt zich in de zone +1 : UTC-tijd = plaatselijke tijd -1u-1u indien zomeruur geldt. - het bevindt zich in de zone +2 : UTC-tijd = plaatselijke tijd -2u-1u indien zomeruur geldt. Alle papieren afdrukken gebeuren steeds in UTC-tijd. P CH N DK D I S FIN EST LV LT RUS BY PL UA CZ SK A MD H RO SLO HR BIH SCG BG MK AL GR Omzetting van de plaatselijke tijd in UTC-tijd (landen tachograaf toegelaten maar niet verplicht) Landen Afkorting Uurverschil Zomeruur* Andorra AND 1 ja Azerbeidzjan AZ 4 ja Bosnië-Herzegovina BIH 1 ja Bulgarije BG 2 ja Kazakstan KZ 4 tot 6 nee Kroatië HR 1 ja Macedonië MK 1 ja Moldavië MD 2 ja Oezbekistan UZ 5 ja Roemenië RO 2 ja Rusland RUS 2 tot 12 ja Servië-Montenegro SCG 1 ja Turkije TR 2 ja Turkmenistan TM 5 ja Wit-Rusland BY 2 ja M TR CY * Zomeruur van toepassing tussen de laatste zondag van maart en de laatste zondag van oktober

7 Overzicht van basispictogrammen Gebruikstanden / personen Totaal / overzicht Toont snelheidsoverschrijdingen Fouten Bedrijf Controleur Chauffeur Werkplaats Fabrikant Activiteiten van de chauffeur Beschikbaarheid Rijden Rust Arbeid Onderbreking Onbekend Apparaat / functies Diversen Kaartsleuf-1 Kaartsleuf-2 Tachograafkaart Klok Printer/afdruk Invoer Schermweergave Externe opslag Sensor Voertuig/voertuigunit Bandenmaat Stroomvoorziening Gebeurtenis Fout Bedieningsaanwijzing, werktijdwaarschuwing Begin van de dagelijkse werkperiode Einde van de dagelijkse werkperiode Plaats Beveiliging Snelheid Kaarten Rijden Handmatige invoer van werkzaamheden van de chauffeur Apparaat in dit land niet vereist Veerboot / vervoer per trein Dagelijks Van of tot Wekelijks Om de twee weken Vertraging Bestuurderskaart Bedrijfskaart Controlekaart Werkplaatskaart Geen kaart Rijden met dubbele bemanning Rijtijd van een week Rijtijd van twee weken Afdrukken op papier Dagelijkse afdruk van de activiteiten van de chauffeur vanaf de kaart Afdruk van gebeurtenissen en fouten vanaf de kaart Afdruk van snelheidsoverschrijdingen Afdruk van technische gegevens Dagelijkse afdruk van de activiteiten van de chauffeur vanaf de voertuigunit Afdruk van gebeurtenissen en fouten vanaf de voertuigunit Weergaven op scherm Tachograaf Toont dagactiviteiten van de bestuurderskaart Toont de gebeurtenissen en fouten van de bestuurderskaart achograaf Toont de dagactiviteiten vanaf de voertuigunit Toont de gebeurtenissen en fouten vanaf de voertuigunit Toont technische gegevens Diversen (combinatie van pictogrammen) Controleplaats Begin registratietijd Einde registratietijd Begin niet verplicht Einde niet verplicht Plaats bij aanvang van de werkdag Plaats bij einde van de werkdag Gegevens van voertuig Afdruk kaart Afdruk voertuig Invoer voertuig Weergave kaart Display voertuig Lokale tijd UTC Correctie Gebeurtenissen Insteken van een ongeldige kaart Tijdoverlapping Insteken van een kaart tijdens het rijden Snelheidsoverschrijding Fout in de bewegingsgegevens Tijdafstelling (door werkplaats) Kaartconflict Rijden zonder geschikte kaart Laatste kaartsessie niet correct afgesloten Onderbreking in stroomvoorziening Poging tot inbreuk op de beveiliging Controle snelheidsoverschrijding Kaartfout (kaartsleuf-1) Kaartfout (kaartsleuf-2) Leesvensterfout Printerfout Interne fout in de voertuigunit Overbrengingsfout Fout in de opnemer Werktijdwaarschuwingen Bijna pauze houden, al 4u15 onderweg Pauze houden, al 4u30 onderweg Bedieningsaanwijzingen Invoer fout Toegang menu onmogelijk Invoer a.u.b. Printen niet mogelijk / Lade van printer is open Printer heeft geen papier Printen is vertraagd Defecte kaart Foutieve kaart Kaart uitwerpen onmogelijk Proces is vertraagd Registratie inconsistent Apparaatstoring Handmatige invoer Begin van de registratietijd invoeren? Einde van de voorafgaande registratietijd? Plaats van het begin van de registratietijd invoeren? Plaats van het einde van de registratietijd invoeren? Nog steeds dezelfde werkperiode?

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

2 Sociale Gids Autobus Autocar

2 Sociale Gids Autobus Autocar Verschillende soorten busdiensten... 3 A. ARBEIDSDUUR... 4 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 4 II. ONGEREGELD VERVOER (autocar)... 8 B. LONEN EN PREMIES... 15 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 15 II. BIJZONDER

Nadere informatie

Productvoorwaarden P-DPH14. Pechhulp Verzekering. D-zeker is onderdeel van

Productvoorwaarden P-DPH14. Pechhulp Verzekering. D-zeker is onderdeel van Productvoorwaarden P-DPH14 Pechhulp Verzekering D-zeker is onderdeel van Je leest nu de Productvoorwaarden van de Pechhulp Verzekering. Met deze verzekering krijg je hulp bij pech met je auto of motor.

Nadere informatie

REGLEMENT AXA BANKKAART Bijlage 3 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT AXA BANKKAART Bijlage 3 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT AXA BANKKAART Bijlage 3 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de aflevering aan en het gebruik

Nadere informatie

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven Algemene Voorwaarden 2012 Adresgegevens Geef iedere (kenteken)wijziging altijd zo spoedig mogelijk door aan onze afdeling Customer Services via Mijn ANWB voor Bedrijven, e-mail, fax of post. Telefoon:

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Pagina 1 van 13 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Landentabel... 4 3. Betaalwijzen... 5 3.1. Buitenlandse betaalwijzen... 5 3.2. Wijzigen betaalwijze

Nadere informatie

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem.

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. BOSCH MOBILITY PROGRAMME ALGEMENE VOORWAARDEN De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. Artikel 1: BEGRIPPEN Rechthebbend voertuig Elk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GARANTIE PLUS

ALGEMENE VOORWAARDEN GARANTIE PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN GARANTIE PLUS 1. DEFINITIES 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de GarantiePlus 1.2 Certificaat: het door of namens de Verzekeraar aan de

Nadere informatie

COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG

COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG APRIL 2014-77 11 556 200 COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG FINANCIERING ONDERHOUD GARANTIE RENAULT Financial Services Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk Postbus 75760, 1118 ZX

Nadere informatie

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE GRATIS SERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN PAGINA 1 VAN 9 1. ALGEMEEN Dit document geeft een beschrijving

Nadere informatie

Dé autoverzekering Bij Vrieling

Dé autoverzekering Bij Vrieling Dé autoverzekering Bij Vrieling Polisvoorwaarden Dé Autoverzekering Inhoudsopgave Pagina 3 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Begrippenlijst

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Tarieven

1. Algemeen. 2. Tarieven ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEET LOQATER BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56830882 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

ATHLON MOBILITY CARD VEELGESTELDE VRAGEN

ATHLON MOBILITY CARD VEELGESTELDE VRAGEN ATHLON MOBILITY CARD VEELGESTELDE VRAGEN 1. EEN KAART AANVRAGEN HOE VRAAG IK EEN ATHLON MOBILITY CARD AAN? Deze kaart vraagt u in twee stappen aan: a) Registreer uw onderneming: Athlon Car Lease stuurt

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Volvo Assistance. Bel gewoon naar 0800 /15 475 of +32 2/773 61 12. Volvo Car Corporation www.volvocars.be www.volvocars.lu

Volvo Assistance. Bel gewoon naar 0800 /15 475 of +32 2/773 61 12. Volvo Car Corporation www.volvocars.be www.volvocars.lu Volvo Assistance WIJ HELPEN U ONDERWEG UIT DE NOOD Bel gewoon naar 0800 /15 475 of +32 2/773 61 12 Volvo Car Corporation www.volvocars.be www.volvocars.lu JUNI 2013 GRATIS PECHVERHELPING, VERLENGD BIJ

Nadere informatie

FAQ s Porsche Car Connect. Inhoud. 1. Veelgestelde vragen over de activering van Porsche Car Connect 2

FAQ s Porsche Car Connect. Inhoud. 1. Veelgestelde vragen over de activering van Porsche Car Connect 2 FAQ s Porsche Car Connect Inhoud 1. Veelgestelde vragen over de activering van Porsche Car Connect 2 2. Veelgestelde vragen over de gebruiksovereenkomsten van Porsche Car Connect 3 3. Veelgestelde vragen

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

Ingangsdatum De ingangsdatum is de dag volgend op de datum de aanvraag door uw FGA-Servicepunt in het systeem wordt ingevoerd.

Ingangsdatum De ingangsdatum is de dag volgend op de datum de aanvraag door uw FGA-Servicepunt in het systeem wordt ingevoerd. Algemene voorwaarden FGA ServicePlus Pas Algemeen De ServicePlus Pas kunt u aanvragen als u eigenaar bent van een in Nederland geregistreerde voertuig dat behoort tot de FGA-merken, Fiat, Alfa Romeo, Lancia,

Nadere informatie

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3 BURY Time Suite Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Algemene opmerkingen 2 Installatie en gebruik 3 2. Technische vereisten 3 3. Installatie van de software 3 4. Erste Nutzung der BURY Time Suite 5 5. Installatie

Nadere informatie

Vorige tarieven. Abonnementen: Herlaadkaarten:

Vorige tarieven. Abonnementen: Herlaadkaarten: Vorige tarieven Abonnementen: Exprimo Generation MTV Generation XL Mobile Pack Generation Internet Mobile Packs met Smile Together ProxiFun Proximus Easy &Easy Proximus Smart ProxiTime Smile XL Herlaadkaarten:

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Het ATA-Carnet Een paspoort voor uw goederen

Het ATA-Carnet Een paspoort voor uw goederen Het ATA-Carnet Een paspoort voor uw goederen Contactpersonen: Roxane Ertelt Anja Hendrikx Cathérine Dreesen Hilde Nuyts Ann Huveners Voka - Kamer van Koophandel Limburg Huis van de Limburgse Ondernemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP MAPH09 INHOUD 1. Definities... 1 Artikel 1.1. Verzekeraar 1 Artikel 1.2. Alarmcentrale 1 Artikel 1.3. Professionele hulpdienst 1 Artikel 1.4. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Voorwaarden iq Pechhulp Verzekering. iq Assuradeuren; Allianz Benelux N.V., hodn London Verzekeringen. Inhoud

Voorwaarden iq Pechhulp Verzekering. iq Assuradeuren; Allianz Benelux N.V., hodn London Verzekeringen. Inhoud T 03.5.01-1111 Voorwaarden iq Pechhulp Verzekering iq Assuradeuren; Allianz Benelux N.V., hodn London Verzekeringen Model iq PH 1.0-A (13-07) Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Handleiding voor de robotmaaiers Belrobotics modellen 2013

Handleiding voor de robotmaaiers Belrobotics modellen 2013 Handleiding voor de robotmaaiers Belrobotics modellen 2013 Versie NL -25/07/2013 INHOUDSOPGAVE 1. Voor uw veiligheid en die van anderen... 3 A. Beveiliging van kinderen en kwetsbare mensen... 3 B. Vooraleer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING Onderhavige Algemene voorwaarden en het Landenschema ( tezamen "de Voorwaarden") en de Overeenkomst gelden tussen Criteo s.a. en de Klant en zijn van toepassing

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie