Taxiboekje De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs. Dit is een uitgave van de. Inspectie Verkeer en Waterstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxiboekje 2011. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs. Dit is een uitgave van de. Inspectie Verkeer en Waterstaat"

Transcriptie

1 Taxiboekje 2011 De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs Dit is een uitgave van de Inspectie Verkeer en Waterstaat Postbus LR Den Haag Contact: Juli 2011

2 Handig op een rij U werkt of gaat werken in de taxibranche als taxiondernemer of als taxichauffeur. Net zoals andere werknemers en werkgevers in het wegvervoer moet u aan bepaalde regels voldoen. In dit boekje worden deze regels uit de Wet personenvervoer 2000, het Besluit personenvervoer 2000, de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer op een rijtje gezet. Op bovengenoemde regelgeving wordt door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en andere (bijzondere) opsporingsdiensten toegezien. Daarnaast is enige informatie opgenomen die van belang is voor u als taxiondernemer en/of taxichauffeur (zoals de ondernemersvergunning en het vergunningbewijs). Meer informatie: Informatiecentrum Inspectie Verkeer en Waterstaat tel , op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur, of Taxiboekje

3 In dit Taxiboekje komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1 De Inspectie Verkeer en Waterstaat en de taxibranche 2 Verantwoordelijkheden van de taxiondernemer 3 Verantwoordelijkheden van de taxichauffeur 3.1 Verplicht examen voor de taxichauffeur 3.2 Beperkte pas 3.3 Tijdelijk bewijsschrift taxi 3.4 Verklaring omtrent gedrag (VOG) 4 Voertuigadministratie 4.1 Taxameter 4.2 Boordcomputer Taxi (BCT) 4.3 Dagrittenstaat 4.4 Werkmap 5 Bepalingen Rij- en rusttijden 5.1 Pauzeregeling 6 Tarieven 6.1 Wachttarief 7 Klachten en geschillen 8 Kiwa Register 2 Inspectie Verkeer en Waterstaat

4 1 De Inspectie Verkeer en Waterstaat en de taxibranche In Nederland bestaan verschillende regels voor de taxibranche. Ze zijn gemaakt om een veilig vervoer te bevorderen, arbeidsomstandigheden van chauffeurs te optimaliseren en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De regels die hierop van toepassing zijn staan in de Arbeidstijdenwet, het Arbeidstijdenbesluit vervoer, de Wet en het Besluit Personenvervoer De Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet erop toe dat u en uw collega s in de taxibranche deze regels naleven. Zij doet dit door het houden van: Wegcontroles - reguliere wegcontroles; - thema-acties; - mystery-guest ritten. Bedrijfsinspecties - reguliere bedrijfsinspecties; - herhalingsbedrijfsinspecties; - fraude-onderzoeken; - onderzoeken n.a.v. zichtwaarnemingen; - onderzoeken n.a.v. digitale inspecties. Digitale inspecties Taxiboekje

5 2 Verantwoordelijkheden van de taxiondernemer U moet in het bezit zijn van een geldige ondernemersvergunning. U houdt een arbeidstijdenregistratie bij van de chauffeurs. U registreert de uitgifte en inname van werkmappen en controleert het gebruik hiervan en ondertekent elke week de weekstaat. U verstrekt dagrittenstaten, controleert het gebruik hiervan en bewaart deze na de eerste datum van gebruik minimaal 2 jaar. U bewaart het origineel van de weekstaat en de volle werkmappen tenminste twee jaar. Let op! De Belastingdienst hanteert voor weekstaten, werkmappen en dagrittenstaten een langere bewaarplicht. U zorgt ervoor dat uw chauffeurs rijden met een geldige chauffeurspas die voor de klant zichtbaar in de taxi aanwezig is. U zorgt ervoor dat in iedere taxi een vergunningbewijs zichtbaar aanwezig is. Uw tarieven zijn binnen en buiten de taxi duidelijk leesbaar voor de consument aanwezig. Aan dit vereiste wordt in ieder geval voldaan indien het tarief wordt getoond met gebruikmaking van een taxi-informatiekaart, waarvan het model overeenkomt met model A genoemd in de Ministeriële regeling. 4 Inspectie Verkeer en Waterstaat

6 Dit model is gratis te downloaden op: Voor info, klachten en suggesties: Registratie-nr.: U kunt ook terecht bij: of ( 0,13/min.) Tariefsoort Instap incl. 2 km Prijs/volgende km model A U zorgt ervoor dat een goedgekeurde taxameter wordt gebruikt. Nederland is één vervoergebied en het gebruik van de taxameter is, met uitzondering van contractvervoer, voor iedereen verplicht. U zorgt dat de auto is gekeurd als taxi en is voorzien van blauwe taxi kentekenplaten. U zorgt voor goede arbeidsomstandigheden in uw bedrijf conform de CAO. (meer info: Taxiboekje

7 U zorgt ervoor, indien van toepassing, dat uw taxi s vanaf één jaar na eerste toelating in Nederland APK-gekeurd zijn als taxi. (meer info: apk_uitgelegd/de_apk_keuring/wanneer_apk_keuring.htm) U bent verplicht uw chauffeurs de regelgeving uit te leggen en er op toe te zien dat zij geen overtredingen begaan. U bent verplicht een klachtenregeling op te stellen, dit kenbaar te maken en zich blijvend aan te sluiten bij een erkende geschillencommissie. U bent verplicht om zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de taxi goed leesbaar voor de consument aan te geven op welke wijze de klachtenbehandeling is geregeld. Aan dit vereiste wordt in ieder geval voldaan indien het tarief wordt getoond met gebruikmaking van een taxi-informatiekaart, waarvan het model overeenkomt met model B genoemd in de Ministeriële regeling. Dit model is gratis te downloaden op: Voor info, klachten en suggesties: Registratie-nr.: U kunt ook terecht bij: of ( 0,13/min.) Model B 6 Inspectie Verkeer en Waterstaat

8 Met andere woorden, de modellen A en B worden niet verplicht gesteld, maar zijn wel voor de controlerende inspecteur een indicatie voor de beoordeling van de juistheid en leesbaarheid. Bestellen modeltariefkaart: U kunt deze modeltariefkaart bestellen bij het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer. Postadres is RBGT, Postbus 53, 3400 AB IJsselstein. Of per fax: RBGT, Taxiboekje

9 3 Verantwoordelijkheden van de taxichauffeur Zorg ervoor dat u de volgende documenten altijd bij u heeft en, indien van toepassing, goed en volledig invult: een geldige chauffeurspas die zichtbaar voor de consument in de taxi aanwezig is; een geldig rijbewijs; een geldige werkmap; een dagrittenstaat; een vergunningbewijs zichtbaar in de taxi; een kentekenbewijs (eventueel met bijlage) met de aanduiding dat de auto als taxi is gekeurd (of toegelaten); een geldig keuringsbewijs van de taxameter. 3.1 Verplicht examen voor de taxichauffeur Om ervoor te zorgen dat de consument een goede service krijgt is de vakbekwaamheidseis ingevoerd in de vorm van een verplicht examen. Deze vakbekwaamheideis is toegevoegd aan de al bestaande eisen voor het verkrijgen van een chauffeurspas taxi. (meer info: 3.2 Beperkte pas Taxichauffeurs die rijden met vaste passagiers, op vaste routes en vaste tijden en die geen financiële handelingen verrichten in de taxi, kunnen een aangepast examen doen. 8 Inspectie Verkeer en Waterstaat

10 Dat examen levert een beperkte pas op die uitsluitend is bedoeld voor de omschreven beperkte taxidiensten. (Meer info, zie chauffeurspastaxi.aspx) 3.3 Tijdelijke Bewijsschrift Taxi - Procedure Leerwerktraject Aanmelden voor een Leerwerktraject (LWT) kan bij Kiwa Register met de aanvraag voor de chauffeurspas, een modelverklaring voor het leer-werk-traject én de oproepbrieven voor het vakbekwaamheidsexamen. De modelverklaring is een overeenkomst tussen aspirant-chauffeur en vervoerder, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen voor het LWT wordt voldaan. Een modelverklaring kunt u opvragen bij Kiwa Register of downloaden van hun site (www.kiwaregister.nl). Hier vindt u ook meer informatie over gestelde eisen aan het Tijdelijk Bewijsschrift Taxi LWT. 3.4 Verklaring omtrent Gedrag (VOG) Om het beroep van taxichauffeur uit te mogen oefenen is een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Er wordt gecontroleerd op relevante overtredingen in het verleden. Blijkt uit het onderzoek bijvoorbeeld dat de chauffeur is veroordeeld voor rijden onder invloed dan kan hij een risico vormen voor de verkeersveiligheid. In zo n situatie kan de minister van Veiligheid en Justitie besluiten om de VOG te weigeren. Wanneer een VOG wordt aangevraagd, onderzoekt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis of er door de aanvrager strafbare feiten zijn gepleegd. Taxiboekje

11 Dat doet de organisatie in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen strafbare feiten door de aanvrager zijn gepleegd, geeft het COVOG de verklaring af. Bent u wel in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is. Indien er geen VOG kan worden overlegd, wordt er geen chauffeurspas afgegeven. Meer informatie: verklaring-omtrent-het-gedrag 4 Voertuigadministratie 4.1 Taxameter Elke taxi anders dan die in het contactvervoer moet voorzien zijn van een goedgekeurde taxameter. De taxameter heeft tot doel om de ritprijs zichtbaar te maken voor de consument. De Inspectie Verkeer en Waterstaat kan hiermee ook controleren of taxichauffeurs consumenten niet meer berekenen dan het maximumtarief. De taxameter moet jaarlijks gekeurd worden. De taxameter is niet verplicht voor taxi s die uitsluitend contractvervoer verrichten, waar op basis van een contract vervoerders worden ingehuurd op een bepaald traject. Eisen aan de taxameter: Een toegelaten model; Jaarlijkse herkeuring; Geldig keuringsbewijs in de taxi. 10 Inspectie Verkeer en Waterstaat

12 Verschillende erkende keuringsinstanties, onder andere het Nederlands Meetinstituut (NMi) kunnen de jaarlijkse keuring verrichten. De chauffeur dient het keuringsbewijs bij een controle te kunnen overleggen. Op het keuringsbewijs van de taxameter staat onder andere: Datum van de keuring; Kenteken van de taxi; Maat van de banden; Apparaatconstante; Tellerstand. 4.2 Boordcomputer taxi (BCT) Het bijhouden van de arbeids- en rusttijden en de ritregistratie kan vanaf de invoering van de BCT voortaan digitaal. Lastenverlichting gaat hierbij hand in hand met vermindering van fraude en het bevorderen van eerlijke concurrentie. Taxiconsumenten worden met de BCT beter bediend. Aan het eind van de rit krijgt de klant een bon met daarop de afstand, prijs en informatie over de chauffeur, de onderneming en het klachtennummer. Taxiboekje

13 Overgangsperiode van 2 jaar Er geldt een overgangsperiode van 2 jaar. In die tijd kunnen ondernemers een boordcomputer aanschaffen en inbouwen. Ondernemers mogen in deze periode van 2 jaar kiezen welke vorm van registratie zij hanteren (analoog, digitaal of beide). Uitgangspunt van de IVW is dat de registratie sluitend en controleerbaar is. Langere overgangsperiode voor contractvervoer Voor taxi s die uitsluitend voor contractvervoer worden ingezet is een uitzondering gemaakt. Omdat deze vervoerders bij het sluiten van een vervoerscontract vaak geen rekening hebben kunnen houden met de kosten van de boordcomputer is voorzien in een overgangstermijn van 40 maanden. Overgangsregeling Vanwege het leerproces en onwennigheid in de beginperiode is er een coulanceregeling opgenomen. Kern van deze regeling is dat tijdens de overgangsperiode met name zware bestuursrechtelijke en strafrechtelijke boordcomputergerelateerde overtredingen worden beboet. Lichtere overtredingen door het gebruik van de boordcomputer zullen veelal met waarschuwingen worden afgedaan, behalve als er sprake is van misbruik van de boordcomputer. 12 Inspectie Verkeer en Waterstaat

14 Subsidie De Rijksoverheid draagt in de overgangsperiode van 2 jaar bij in de kosten voor de aanschaf en activering van een boordcomputer. Zij doet dit in de vorm van een subsidie van 600,- per aangeschafte en geactiveerde boordcomputer. Daarnaast wordt de chauffeurspas kosteloos omgewisseld voor de chauffeurskaart. Alle BCT-info op ivw.nl Alle informatie over de boordcomputer taxi vindt u op onder Taxi/Boordcomputer Taxi. Heeft u nog vragen over de BCT dan kunt u deze stellen via de contactpagina op de website. Taxiboekje

15 4.3 Dagrittenstaat Zolang in de taxi geen BCT is geïnstalleerd (zie hiervoor) moet een dagrittenstaat worden bijgehouden welke ritten die dag gereden zijn. Een model is niet wettelijk voorgeschreven. Op de dagrittenstaten moeten minimaal de volgende gegevens staan: de naam en het adres van de vervoerder; de naam van de bestuurder; de arbeidstijden van de bestuurder; het kenteken van de auto; de datum en het tijdstip van aankomst en vertrek per rit; de plaats van vertrek en aankomst per rit; de kilometerstand per dienst; de tijdsduur, afstand en prijs van het vervoer per rit in beladen en onbeladen staat; de rij- en rusttijden van de bestuurder. 4.4 Werkmap Zolang in de taxi geen BCT is geïnstalleerd (zie hiervoor) moet u als taxichauffeur een geldige werkmap bij u hebben. De werkmap is maximaal één jaar geldig. Voordat u de werkmap gaat gebruiken vult u de voorzijde in. Daarnaast vult u op de weekstaat van de werkmap het weeknummer, de datum, uw naam en voorletters, kenteken, chauffeurspasnummer en eventuele bijzonderheden in. Hoe u de weekstaat precies moet invullen staat omschreven in de gebruiksaanwijzing die in de werkmap zit. Een voorbeeld van een ingevulde weekstaat ziet u op de binnenzijde van de omslag van de werkmap. 14 Inspectie Verkeer en Waterstaat

16 Voor elke week dient u een nieuwe weekstaat in te vullen, ook als u die week geen werk verricht (bijvoorbeeld wegens vakantie of ziekte). Let op! Als u naast taxivervoer nog andere werkzaamheden of werkzaamheden voor andere werkgevers verricht, moet u dat vermelden bij bijzonderheden op de weekstaat. Ook verschrijvingen moet u onder dit kopje vermelden. Sinds 1 juli 2010 zijn er drie goedgekeurde werkmappen op de markt. Voor het meest actuele overzicht van goedgekeurde werkmappen kunt u kijken op (taxi/ondernemer/ vereiste documenten/werkmap). De werkmappen zijn tot 1 jaar na ingebruikname geldig, daarna moet een nieuwe map worden aangeschaft. De werkmappen moeten worden gebruikt totdat de boordcomputer taxi deze vervangen. Taxiboekje

17 5 Bepalingen rij- en rusttijden Dagelijkse rusttijd Wekelijkse rusttijd Per periode van 24 uur: 11 uur aangesloten of; 12 uur, gesplitst in 1e periode van 3 uur ononderbroken rusttijd en 2e periode van 9 uur ononderbroken rusttijd; Tussen twee wekelijkse rusttijden 3 maal bekort naar 9 uur. In iedere twee weken: Tweemaal 45 uur aaneengesloten of; Eenmaal 45 uur en eenmaal 24 uur (deze laatste moet voor het eind van de 3e week gecompenseerd worden). Uiterlijk 6 maal 24 uur na de laatste wekelijks rusttijd moet een nieuwe wekelijkse rusttijd genoten worden. Dagelijkse rijtijd Wekelijkse rijtijd Twee wekelijkse rijtijd Wekelijkse arbeidstijd Pauze Tussen twee rusttijden: Ten hoogste 9 uur; Twee maal per week ten hoogste 10 uur. Ten hoogste 56 uur Ten hoogste 90 uur in iedere twee weken In iedere periode van 26 weken mag de gemiddelde arbeidstijd niet meer zijn dan 48 uur Bij meer dan 5,5 uur arbeid, minimaal 30 minuten Bij meer dan 10 uur arbeid, minimaal 45 minuten. Pauzes mogen gesplitst worden in periodes van minimaal 15 minuten. (zie ook schema hieronder) 16 Inspectie Verkeer en Waterstaat

18 Nachtarbeid Ten hoogste 52 maal in elke periode van 16 achtereenvolgende weken en; 140 maal in elke periode van 52 weken, of; 38 uur in elke periode van twee weken tussen uur en uur. 5.1 Pauzeregeling De pauzeregeling voor taxichauffeurs is geregeld in de regeling rij- en rusttijden. In onderstaand overzicht is de pauzeregeling schematisch weergegeven. Pauzegregeling Taxi Onderstaand is de pauzeregeling voor taxichauffeurs schematisch weergegeven. Aanvang 5,5 uur 10 uur 15 uur uw werktijd is 5,5 uur: Geen pauze!! uw werktijd is 10 uur: Uw pauze bedraagt 30 minuten. Deze 30 minuten mogen worden opgesplitst in 2 x 15 minuten. U bepaalt zelf wanneer u de pauze (binnen de werktijd) opneemt. uw werktijd is (maximaal) 15 uur: Uw pauze bedraagt 45 minuten. Deze 45 minuten mogen worden opgesplitst in 2 of 3 delen van minimaal 15 minuten, als er maar 45 minuten pauze in totaal wordt opgenomen. U bepaalt zelf wanneeru de pauze (binnen de werktijd) opneemt. Taxiboekje

19 6 Tarieven Er is een maximumtarief vastgesteld om de consument tegen te hoge tarieven te beschermen. De geldende maximumtarieven vindt u op 6.1 Wachttarief De chauffeur kan een tarief in rekening brengen als de consument hem voorafgaand aan de taxirit vraagt te wachten. Bijvoorbeeld voor het wachten na een bezoek aan het café of als een vergadering uitloopt. Het tarief voor deze vorm van wachten moet vooraf met de consument zijn overeengekomen. Via de taxameter wordt de wachttijd geregistreerd. 18 Inspectie Verkeer en Waterstaat

20 7 Klachten en geschillen U bent verplicht om van tevoren aan de consument kenbaar te maken wat uw tarieven zijn en de consument te informeren waar hij met zijn klacht terecht kan. Uw tarieven moeten vanaf een afstand van vijf meter tot de taxi duidelijk leesbaar zijn voor consumenten. Ook in de taxi moeten vanaf alle zitplaatsen de tarieven leesbaar zijn. Dezelfde eisen gelden ook voor het kenbaar maken van het P-nummer van uw onderneming. Dat is het nummer waaronder de onderneming bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat is geregistreerd. Consumenten kunnen zo uw contactgegevens achterhalen. Elk taxibedrijf moet een klachtenregeling hebben en moet zijn aangesloten bij een erkende geschillencommissie. Zie voor meer informatie: vereistedocumenten/klachtenregeling Taxiboekje

21 8 Kiwa Register Sinds 1 juni 2010 verleent Kiwa Register vergunningen namens de minister van Infrastructuur en Milieu. Voor wat betreft de taxibranche gaat het om: de chauffeurspas; de ondernemingsvergunning; het vergunningbewijs; tijdelijke bewijsschriften taxi; EG-verklaring taxivervoer. Adresgegevens van de Kiwa Register Kiwa Register B.V. Sir W. Churchilllaan 273, 2288 EA Rijswijk (ZH) Postbus 4, 2280 AA Rijswijk (ZH) Telefoon Fax Voor meer informatie en aanvragen: 20 Inspectie Verkeer en Waterstaat

Taxiboekje. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs

Taxiboekje. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs Taxiboekje De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs 2004 Handig op een rij U werkt in de taxibranche. Als taxi ondernemer of als taxichauffeur. Net zoals andere werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Taxiboekje 2012. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs

Taxiboekje 2012. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs Taxiboekje 2012 De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs Handig op een rij U werkt of gaat werken in de taxibranche als taxiondernemer of als taxichauffeur. Net zoals andere werknemers

Nadere informatie

Bureau Bestuurlijke Boete

Bureau Bestuurlijke Boete Boetecatalogus (inwerkingtreding 1 maart 2006) Boetecatalogus Nummering diverse wetgevingen: A. Arbeidstijdenwet B. Arbeidstijden besluit vervoer Nummer Wet Artikel Verwijzing naar Omschrijving artikel

Nadere informatie

Bureau Bestuurlijke Boete

Bureau Bestuurlijke Boete Boetecatalogus Nummering diverse wetgevingen: Deze kleur = artikel tegen chauffeur A. Arbeidstijdenwet Deze kleur = artikel tegen chauffeur/werkgever B. Arbeidstijden besluit vervoer Nummer Wet Art. Verwijzing

Nadere informatie

Toelichting aanvraag chauffeurspas

Toelichting aanvraag chauffeurspas Toelichting aanvraag chauffeurspas Lees eerst deze toelichting voordat u het aanvraagformulier in gaat vullen. Heb ik het juiste aanvraagformulier? Als u voor het eerst een chauffeurspas wilt aanvragen

Nadere informatie

Aanvulling Taxi vervoer 4 e druk

Aanvulling Taxi vervoer 4 e druk rijschoolservice Aanvulling Taxi vervoer 4 e druk IVW is op 1 januari 2012 opgegaan in ILT. Inspectie Leefomgeving en Transport is een onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Inspectie

Nadere informatie

Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en

Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en VW, SZW Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van wijziging en aanvulling

Nadere informatie

nota Handhavingsbeleid ATB-v

nota Handhavingsbeleid ATB-v 1 - nota Handhavingsbeleid ATB-v Europalaan 40 Utrecht Postbus 1511 3500 BM Utrecht T 070 456 41 31 F 070 456 41 99 www.ivw.nl Contactpersoon A.J. Cornelisse T 06 557 44 686 adriaan.cornelisse@ivw.nl 8

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID;

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID; Beleidsregel van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 2009 houdende wijziging van de op 21 mei 2007 door de genoemde ministers vastgestelde

Nadere informatie

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Pagina: 1 Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van het Beleid van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15221 30 mei 2014 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs Gepubliceerd op 02-01-2015 om 09:29 De overheid heeft nieuwe rij- en rusttijden bepaald voor Nederlandse taxichauffeurs. De definitieve nieuwe regeling

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG DGP/MDV/U Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG DGP/MDV/U Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 18 maart 2005 Ons kenmerk DGP/MDV/U.05.00513 Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Omgaan met klachten in het Taxivervoer

Omgaan met klachten in het Taxivervoer Het taxivervoer verandert In uw belang Omgaan met klachten in het Taxivervoer Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer Postbus 2730 3430 GC Nieuwegein frankeren Voldoende abcdefgh jklmnopq Deze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8973 9 mei 2012 Wijziging Beleidsregel bestuurlijke boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44664 9 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 8 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/243396,

Nadere informatie

[In het kader hieronder vindt u voor welke diploma's vrijstelling kan worden verkregen.]

[In het kader hieronder vindt u voor welke diploma's vrijstelling kan worden verkregen.] 1. Kunt u mij iets vertellen over (het invoeren van) het verplichte examen of (het invoeren van) een vakbekwaamheidseis (exameneisen) voor taxichauffeurs? De minister heeft na overleg met de branche besloten

Nadere informatie

Bijeenkomst Taxibranche SBK Den Bosch. 12 december 2016

Bijeenkomst Taxibranche SBK Den Bosch. 12 december 2016 Bijeenkomst Taxibranche SBK Den Bosch 12 december 2016 Even voorstellen: Inhoud presentatie Taxiverordening Den Bosch >>> ILT Knelpunten BCT Meest gestelde vragen Taxiverordening Den Bosch >>>> ILT Toezicht

Nadere informatie

Informatieblad tachograaf

Informatieblad tachograaf Informatieblad tachograaf De vervolgvraag wat nu is belangrijker dan de vraag wanneer wel of niet gebruiken. Het antwoord op: Hoe zit het nou met de tachograaf? Veel bedrijven met eigen voertuigen worstelen

Nadere informatie

Taxi regelgeving. BPM en kilometeradministratie. Handreiking fiscale verplichtingen taxiondernemingen, juni 2010

Taxi regelgeving. BPM en kilometeradministratie. Handreiking fiscale verplichtingen taxiondernemingen, juni 2010 1 Taxi regelgeving Hieronder vindt u de meest relevante onderdelen van de regelgeving die nader zijn toegelicht. Het betreft hier geen limitatieve opsomming. Voor een exacte weergave van de wettelijke

Nadere informatie

Arbeidstijdenbesluit vervoer

Arbeidstijdenbesluit vervoer Rij- en rusttijden Arbeidstijdenbesluit vervoer Het Arbeidstijdenbesluit vervoer (afgekort ATB vervoer) is sinds 1 oktober 1997 gefaseerd in werking getreden. De nieuwe regels vervangen die van het Rijtijdenbesluit.

Nadere informatie

Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) VW, SZW Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van het Beleid Ministers

Nadere informatie

Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding

Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding Chauffeurs die in de winterperiode worden ingezet om te strooien, kunnen dit niet zomaar doen. Zij moeten rekening houden met wet- en regelgeving, zoals de zogenoemde

Nadere informatie

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen:

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen: INFORMATIE OVER DE WMO-VERVOERSVOORZIENINGEN Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt de gemeente zorg voor de verstrekking van hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor strafvordering Wet Personenvervoer 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor strafvordering Wet Personenvervoer 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35399 31 december 2013 Richtlijn voor strafvordering Wet Personenvervoer Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130,

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Achtergrond invoering vakbekwaamheidseis taxichauffeurs

Achtergrond invoering vakbekwaamheidseis taxichauffeurs abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 1 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum Bijlage(n) 10 november 00 Ons kenmerk Uw kenmerk 0/7/VW Onderwerp Effecten

Nadere informatie

Memo. aan onderwerp. Gemeenteraad Regeling taxi Gouda. van. College datum 6 december Memo

Memo. aan onderwerp. Gemeenteraad Regeling taxi Gouda. van. College datum 6 december Memo Memo aan onderwerp Gemeenteraad Regeling taxi Gouda van College datum 6 december 2016 Memo Op 26 oktober jongstleden is besloten dat de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 wordt aangepast met

Nadere informatie

Versie ultimo 2010 Belastingdienst/Holland Midden. Fiscale en administratieve handleiding Taxibedrijven

Versie ultimo 2010 Belastingdienst/Holland Midden. Fiscale en administratieve handleiding Taxibedrijven Versie ultimo 2010 Belastingdienst/Holland Midden Fiscale en administratieve handleiding Taxibedrijven Inhoudsopgave Handleiding 1 Handleiding regelgeving taxi s...1 2 Teruggaafverzoeken BPM...1 2.1 Algemeen...1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 521 Taxibeleid Nr. 42 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

In de Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer wordt na artikel 8 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

In de Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer wordt na artikel 8 een nieuw artikel ingevoegd, luidende: Concept ten behoeve van internetconsultatie september 2015 HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van, nr. IENM/BSK-.., houdende wijziging

Nadere informatie

In deze brief licht ik achtereenvolgens de uitgangspunten, de maatregelen en het vervolgtraject nader toe.

In deze brief licht ik achtereenvolgens de uitgangspunten, de maatregelen en het vervolgtraject nader toe. Geachte voorzitter, Het kabinet zet zich in om de kwaliteit van het straattaxivervoer te verbeteren. De straattaxi moet in het hele land de reiziger een prima vorm van vervoer bieden, met als kernwoorden:

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDREIKING VOOR TAXI ONDERNEMERS - BEMAMITOE (EN AVAS)

PRAKTISCHE HANDREIKING VOOR TAXI ONDERNEMERS - BEMAMITOE (EN AVAS) PRAKTISCHE HANDREIKING VR TAXI NDERNEMERS - BEMAMITE (EN AVAS) Wie is verantwoordelijk voor de boetes? Bestuursrechtelijke overtredingen Het Arbeidstijdenbesluit-vervoer (Atb-v) bepaalt dat de werkgever

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag

De Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag Inhoud Deze brochure 3 In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd? 3 Waar vraag ik een VOG aan? 4 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 4 Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks

Nadere informatie

Taxi's in de mediastad

Taxi's in de mediastad Maatregelen die de gemeente Hilversum kan nemen om de negatieve effecten van de invoering van TTO's in Amsterdam tegen te gaan. Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Hilversum mevrouw U. Hoogeveen Datum:

Nadere informatie

Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt

Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt 2006 Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer In deze brochure leest u hoe u de belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM) voor personenauto s die voor taxivervoer

Nadere informatie

Rij en Rusttijden Wet

Rij en Rusttijden Wet Rij en Rusttijden Wet Meer informatie over oplossingen vindt u op www.sensosoft.nl Pagina 1 Beste vervoerder, Inmiddels heeft de digitale tachograaf al weer enige tijd geleden zijn intrede gedaan, 3,5

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl 1) Als een zekering is doorgebrand moet hij worden vervangen door een zekering met? A de zelfde stroomsterkte B een hogere stroomsterkte C een lagere stroomsterkte 2) In welke provincie ligt Zwolle? A

Nadere informatie

Eindrapportage. Datum Voorjaar 2008

Eindrapportage. Datum Voorjaar 2008 Eindrapportage Datum Leerlingenvervoer 2007 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 PROJECT... 4 2.1 PROJECTOPDRACHT; DOELSTELLING PROJECT... 4 2.2 DOELGROEP... 4 2.3 AFSTEMMING... 5 2.4 WETTELIJK KADER... 5

Nadere informatie

Straat en huisnummer. (Let op: indien het gaat om een aanbestedingsprocedure, zie toelichting bij dit formulier onder 1.1)

Straat en huisnummer. (Let op: indien het gaat om een aanbestedingsprocedure, zie toelichting bij dit formulier onder 1.1) Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; 1.1 Gegevens van de rechtspersoon Bedrijfsnaam Naam rechtspersoon en Kvk-Inschrijvingsnummer Vestigingsadres Straat en huisnummer KvK-Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunningbewijzen taxivervoer

Aanvraagformulier vergunningbewijzen taxivervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezicht Beheereenheid unit Ondernemersvergunning toelating Postbus 135 2501 CC Den Haag Aanvraagformulier TOELICHTING Algemeen Indien u vergunningbewijzen nodig heeft,

Nadere informatie

Toetsmatrijs Personeelsmanagement

Toetsmatrijs Personeelsmanagement In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Wijziging Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

Wijziging Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer VW Wijziging Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer Regeling tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, in verband met het stellen van nadere

Nadere informatie

Regeling tachograafkaarten

Regeling tachograafkaarten Geldend van 02-03-2016 t/m heden Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten () De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken

Nadere informatie

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2016 Geldend van t/m heden

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2016 Geldend van t/m heden Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2016 Geldend van 22-03-2016 t/m heden Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 5 Hoe vraag ik een VOG

Nadere informatie

PRAKTIJKWIJZER VAN VNO-NCW. Veilig zakendoen. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag

PRAKTIJKWIJZER VAN VNO-NCW. Veilig zakendoen. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag PRAKTIJKWIJZER VAN VNO-NCW Veilig zakendoen Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag VEILIG ZAKENDOEN VNO-NCW VNO-NCW vno-ncw is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij

Nadere informatie

Arbeids- en rusttijd in de binnenvaart

Arbeids- en rusttijd in de binnenvaart Arbeids- en rusttijd in de binnenvaart Een speciaal op de situatie in de binnenvaart gerichte richtlijn (2014/112/EU) mr. J.G. Kwakernaat Omzetting 2014/112/EU in NL regelgeving Inwerkingtreding richtlijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 472 Besluit van 16 oktober 2009, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000, het Arbeidstijdenbesluit vervoer en het Reglement rijbewijzen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20571 26 april 2016 Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000 Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juni 2006 Rapportnummer: 2006/199

Rapport. Datum: 9 juni 2006 Rapportnummer: 2006/199 Rapport Datum: 9 juni 2006 Rapportnummer: 2006/199 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat Divisie Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in het kader van

Nadere informatie

Bestekteksten A. Door inschrijvers op te leveren informatie

Bestekteksten A. Door inschrijvers op te leveren informatie Bestekteksten A. Door inschrijvers op te leveren informatie 1. De inschrijver toont aan dat hij beschikt over een vergunning voor het verrichten van collectief personenvervoer, zoals beschreven in de Wet

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst. Koninklijk Nederlands Vervoer

Convenant tussen de Belastingdienst. Koninklijk Nederlands Vervoer Convenant tussen de Belastingdienst en Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi-convenant Partijen de brancheorganisatie `Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi`, gevestigd te Den Haag, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het en een aantal regels rondom

Nadere informatie

A Postbus 11, 1620 AA Hoorn T 088 700 7700 E info@preventix.nl W www.preventix.nl

A Postbus 11, 1620 AA Hoorn T 088 700 7700 E info@preventix.nl W www.preventix.nl B E T E R D O O R G E W O O N T E D O E N A Postbus 11, 1620 AA Hoorn T 088 700 7700 E info@preventix.nl W www.preventix.nl Voor ieders veiligheid Voor de eigen veiligheid en die van anderen, moeten sommige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15379 21 maart 2016 Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl Antwoorden Ex 1 1. A.

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl Antwoorden Ex 1 1. A. Antwoorden Ex 1 1. A. Gebruik, bij vervanging, altijd dezelfde zekeringen als die erin zaten. Dan neem je geen enkel risico. Een zekering met een lagere stroomsterkte zal meestal direct weer doorbranden.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 13 mei 2009 Onderwerp Commissievragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 13 mei 2009 Onderwerp Commissievragen. Geachte voorzitter, a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T

Nadere informatie

1. De BCT XML Import-module Online

1. De BCT XML Import-module Online 1. De BCT XML Import-module Online Inleiding Zoals algemeen bekend, is Taxitronic de eerste BCT-fabrikant die door de Rijks Dienst Wegverkeer (RDW) gecertificeerd is met haar Boord Computer Taxi, de BCT

Nadere informatie

Checklist Arbeidstijdenwet

Checklist Arbeidstijdenwet Checklist Arbeidstijdenwet Overtreding van de arbeidstijdenregels heeft doorgaans een bedrijfseconomisch motief. De I-SZW streeft er daarom na om overtreders in hun portemonnee te raken. U kunt dit voorkomen

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

NIEUWE VERORDENING 561/2006

NIEUWE VERORDENING 561/2006 NIEUWE VERORDENING 561/2006 Op 11 april 2007 treden de bepalingen van verordening (EG) 561/2006 inzake de rij- en rusttijden in het wegvervoer in werking. De bepalingen inzake rij- en rusttijden van deze

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN 31.1.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2009/5/EG VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 Wat houdt de Richtlijn in? De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 13 februari 2015 Betreft Boordcomputer Taxi

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 13 februari 2015 Betreft Boordcomputer Taxi > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Protocol tussen Koninklijk Nederlands Vervoer. fabrikanten van de boordcomputer taxi

Protocol tussen Koninklijk Nederlands Vervoer. fabrikanten van de boordcomputer taxi Protocol tussen Koninklijk Nederlands Vervoer en fabrikanten van de boordcomputer taxi Protocol Partijen de brancheorganisatie `Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi`, gevestigd te Den Haag, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 586 Besluit van 8 december 2014 tot wijziging Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met vereenvoudiging regels taxivervoer 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Het Cabman ABC. Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V.

Het Cabman ABC. Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. Het Cabman ABC Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. Het Cabman ABC is een uitgave van ABC Taxikeurmerk Advies en Training en is ontwikkeld in opdracht van de RMC in samenwerking met Euphoria Software B.V..

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18074 30 juni 2014 Beleidsregel van de minister van Infrastruct en Milieu en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Verklaring omtrent het gedrag

Verklaring omtrent het gedrag Wet- en regelgeving Verklaring omtrent het gedrag Scouting Nederland wil haar leden een fysiek en sociaal veilige omgeving kunnen bieden. We doen er alles aan om dat te bereiken. Bij gesprekken met nieuwe

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 521 Taxibeleid Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7

Nadere informatie

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs 16. Werktijden in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De arbeidstijdenwet Pauzes Rust Nachtdiensten Zondag Zwanger Weektaak van onderwijsondersteunend personeel Vakantieverlof voor onderwijsondersteunend

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T

Nadere informatie

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten)

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) (Tekst geldend op: 23-12-2010) Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) De Minister van Verkeer en Waterstaat en de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Besluit van [CONCEPT d.d. 9 december 2008]

Besluit van [CONCEPT d.d. 9 december 2008] Besluit van [CONCEPT d.d. 9 december 2008] houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000, het Arbeidstijdenbesluit vervoer, het Voertuigreglement en het Reglement rijbewijzen in verband met de

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale Werk en rusttijden Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? Sonja Baljeu Eur. Erg. Beleidsadviseur CNV Vakcentrale Drs. A. Mellema Bestuurder Zorg Wat regelt

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; 1 Invullen door Aanvrager 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de VOG verlangt Bedrijfsnaam Naam rechtspersoon en Kvk-Inschrijvingsnummer Vestigingsadres

Nadere informatie

Regeling gebruik (bestel)auto Woonbedrijf

Regeling gebruik (bestel)auto Woonbedrijf Regeling gebruik (bestel)auto Woonbedrijf Behorende bij (bestel)auto nummer:. Berijder:..(vanaf datum ) Kenteken:. Om de medewerker van Woonbedrijf in staat te stellen zijn werkzaamheden uit te kunnen

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE TAXIVERVOER DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van

Nadere informatie

Kerncijfers Taxivervoer 2009/2010

Kerncijfers Taxivervoer 2009/2010 15645641123247597552162167526216727217216721 21671276127217215721722537897914132432126511 76973427364216454789872135413461529762417589 Kerncijfers Taxivervoer 52362198475479136197651675165454693535186727

Nadere informatie

Specifieke regels: binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij

Specifieke regels: binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij Specifieke regels: binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij Wat wordt met de samenloopregeling bedoeld? Soms kan het gebeuren dat een werknemer verschillende werkzaamheden verricht, waarbij in de ene

Nadere informatie

Half Jaar Rapportage. Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer

Half Jaar Rapportage. Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer Half Jaar Rapportage Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer 1 juli 2014 31 december 2014 1 1. Voorwoord: Sinds de oprichting van de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer(SLKT) op 1

Nadere informatie

Boordcomputer Taxi (BCT)

Boordcomputer Taxi (BCT) Boordcomputer Taxi (BCT) 1. Uit hoeveel taxi voertuigen bestaat uw bedrijf? 1 18,1% 284 2-4 16,2% 255 5-9 10,5% 165 10-19 8,5% 133 20-50 14,9% 234 Meer dan 50 24,6% 386 Weet ik niet 7,3% 114 answered question

Nadere informatie

Arbeidstijden wegvervoer. Inleiding ATB Vervoer Sam Groen Adviseur arbeidstijden FNV Bondgenoten

Arbeidstijden wegvervoer. Inleiding ATB Vervoer Sam Groen Adviseur arbeidstijden FNV Bondgenoten Arbeidstijden wegvervoer Inleiding ATB Vervoer Sam Groen Adviseur arbeidstijden FNV Bondgenoten 1 Inleiding > Waar staan arbeids-, rij- en rusttijden geregeld? > Arbeidstijd: 48 urige werkweek > Rij- en

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER ONDERNEMING

AANMELDFORMULIER ONDERNEMING AANMELDFORMULIER ONDERNEMING Bedrijfsgegevens: bedrijf : Contactpersoon : Adres : Postcode en plaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Aantal vergunningen : P-nummer : Voertuiggegevens: Kenteken : Merk

Nadere informatie

Workshop 3: Hoe zeker ben ik van mijn collega s? Personele screening ONGERUBRICEERD

Workshop 3: Hoe zeker ben ik van mijn collega s? Personele screening ONGERUBRICEERD Workshop 3: Hoe zeker ben ik van mijn collega s? Personele screening ONGERUBRICEERD Inhoud 1. Personele screening = onderdeel security management 2. Zelfanalyse personeel en bewustwording 3. Maatregel

Nadere informatie

Teruggaaf van bpm voor taxi s

Teruggaaf van bpm voor taxi s Belastingdienst Teruggaaf van bpm voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt Gebruikt u een personenauto voor taxivervoer of openbaar vervoer? Dan kunt u de belasting van personenauto

Nadere informatie

INFOBLAD. Arbeidstijdenbesluit voor vervoer. Colofon

INFOBLAD. Arbeidstijdenbesluit voor vervoer. Colofon INFOBLAD Arbeidstijdenbesluit voor vervoer Het Arbeidstijdenbesluit voor het vervoer maakt onderdeel uit van de Arbeidstijdenwet. Een deel van de bepalingen uit de Arbeidstijdenwet is ook van toepassing

Nadere informatie