Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en"

Transcriptie

1 VW, SZW Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van wijziging en aanvulling van het Beleid van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de wijze van berekenen en opleggen van de bestuurlijke boete in het kader van de Arbeidstijdenwet en de daarop berustende bepalingen inzake het Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Doelgroep: werkgevers, zelfstandig werkenden en werknemers en erkenninghouders Ingangsdatum: het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Arbeidstijdenwet en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van het digitale controleapparaat (Stb. 2004, 347). Inhoud: In deze beleidsregels maken de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend op welke wijze het berekenen en opleggen van de bestuurlijke boete in het kader van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) plaatsvindt, waarbij rekening is gehouden met de introductie van het digitale controleapparaat in het wegvervoer. Uitvoeringsdeel Bijlage 1, Tarieflijst boetenormen bestuurlijke boete wegvervoer, wordt vervangen door Bijlage 1, Tarieflijst boetenormen bestuurlijke boete wegvervoer, bij deze bekendmaking. Den Haag, 5 juli De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. de Geus. Bijlage 1 Tarieflijst boetenormen bestuurlijke boete wegvervoer Nummering diverse wetgevingen: A. Arbeidstijdenwet B. Arbeidstijden besluit vervoer Nummer Wet Artikel Verwijzing B (1) ATB-v 2.4:1 lid 1 Art. 4:3 ATW Het niet bewaren van een deugdelijk registratie voor de duur van 52 weken B (2) ATB-v 2.4:1 lid 2 Art. 4:3 ATW Het niet bewaren van gegevens en bescheiden tot het tijdstip van deugdelijke overdracht aan de werkgever B (3) ATB-v 2.4:1 lid 3 Art. 11 lid 1 B (4) ATB-v 2.4:1 lid 3 Art. 11 lid 2 Wijze van bewaren van gegevens en bescheiden en het overbrengen van geregistreerde gegevens de vestiging van werkgever of zelfstandige Wijze van bewaren van gegevens en bescheiden en het overbrengen van geregistreerde gegevens de vestiging van werkgever of zelfstandige B (1) ATB-v 2.4:2 lid 1 Het niet bij zich hebben van een werkmap B (2) ATB-v 2.4:2 lid 1 Het niet bij zich hebben van een werkmap B (3) ATB-v 2.4:2 lid 1 Art 2.4:2 lid 3 Het niet (bij zich) hebben irt Art 2 lid 2 van een geldige werkmap werkmap B. 2.4:2 (4) ATB-v 2.4:2 lid 1 Art 2.4:2 lid 3 irt Art 1 werkmap De werkmap voldoet niet aan het voorgeschreven model Per chauffeur 4400,-- Downloaden controleapparaat Downloaden skaart 550,-- Werkmap vergeten Werkmap niet afgegeven Werkmap is niet geldig (1 jaar) Afgescheurde kaft Uit: Staatscourant 11 juli 2005, nr. 131 / pag. 31 1

2 B. 2.4:2 (5) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art 2 lid 1 werkmap B. 2.4:2 (6) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2.a regeling werkmap Het gebruiken van meerdere werkmappen bij 1 werkgever Registratie uitgegeven / ingenomen werkmappen B. 2.4:2 (7) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling werkmap gelet van de werkmap 3.1 De vult bij ingebruikname, zijn naam, voornamen, geboortedatum en adres niet in op de voorzijde van de werkmap. B. 2.4:2 (8) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling De vult bij werkmap gelet ingebruikname, op de voorzijde van de werkmap van de de eerste dag van gebruik niet in. werkmap 3.2 B. 2.4:2 (9) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling De vult bij een werkmap gelet volle werkmap op de voorzijde van de werkmap de van de laatste dag van gebruik niet in. werkmap 3.3 B. 2.4:2 (10) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling De vult op de werkmap gelet daarvoor bestemde plaats het weeknummer, de van de betreffende data en de naam en voorletters niet in. werkmap 4.1 B. 2.4:2 (11) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling De vult op de werkmap gelet daarvoor bestemde plaats het kenteken niet in van van de het voertuig dat gebruikt wordt. werkmap 4.2 B. 2.4:2 (12) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling werkmap gelet van de werkmap 4.3 en 4.4 De vult de rusttijd, de rijtijd/wachttijd/tijd voor overige werkzaamheden en de pauzes in door een horizontale lijn in de betreffende vakken te plaatsen. Het begin en einde van de een registratie geeft de aan door het plaatsen van een kruisje in het betreffende vlak. De moet deze aantekeningen maken aan het begin en einde van elke periode waarop deze betrekking hebben Uit: Staatscourant 11 juli 2005, nr. 131 / pag. 31 2

3 B. 2.4:2 (13) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling werkmap gelet van de werkmap 4.5 De vult bij bijzonderheden de volgende gegevens niet in: de naam en voorletters van een tweede de gegevens van een andere dan aan de voorzijde van de werkmap geregistreerde werkgever indien hij op één dag voor één of meer werkgever tegelijkertijd optreedt alsmede de tijd die hij daar aan handelingen verricht voor elk van deze werkgevers afwijkingen ten aanzien van de voorschriften kan hij hier verklaren correcties ten aanzien van de gegevens in het overzicht (weekstaat). B. 2.4:2 (14) ATB-v 2.4:2 lid 3 Art. 2 regeling werkmap gelet van de werkmap 4.6 De ondertekent, na het afsluiten van de eerste werkdag van de betreffende week, het weekoverzicht niet op de daarvoor bestemde plaats B (1) ATB-v 2.4:3 lid 1 Art. 14 lid 1 B (2) ATB-v 2.4:3 lid 2 Art. 4 lid 1 regeling Art. 14 lid 2 B (3) ATB-v 2.4:3 lid 2 Art. 4 lid 1 regeling Art. 14 lid 3 B (4) ATB-v 2.4:3 lid 2 Art. 4 lid 1 regeling Art. 14 lid 4 B (5) ATB-v 2.4:3 lid 2 Art. 1 regeling B (6) ATB-v 2.4:3 lid 2 Art. 4 regeling Art. 14 lid 5 B (7) ATB-v 2.4:3 lid 2 Art. 4 lid 1 regeling Art. 14 lid 6 Het niet opgesteld hebben van een Niet bevatten naam, standplaats en vastgesteld rooster Gegevens bevatten niet de lopende week, voorgaande week en volgende week niet getekend door hoofd onderneming Niet inzenden MO Bij zich hebben / dienstregeling 4400,-- Het niet bewaren 4400,-- van het na afloop van de betrokken periode van één jaar B (1) ATB-v 2.4:4 sub a Misbruik controlemiddelen Voor werkgever 1320,-- B (2) ATB-v 2.4:4 sub b Misbruik controlemiddelen Voor werkgever 1320,-- B (3) ATB-v 2.4:4 sub c Misbruik controlemiddelen Voor werkgever 1320,-- B (4) ATB-v 2.4:4 sub d Misbruik controlemiddelen Voor werkgever 1320,-- Uit: Staatscourant 11 juli 2005, nr. 131 / pag. 31 3

4 B (9) ATB-v 2.4:4 sub e Misbruik controlemiddelen Voor werkgever 1320,-- B (5) ATB-v 2.4:4 sub a Misbruik controlemiddelen Voor werknemer 440,-- B (6) ATB-v 2.4:4 sub b Misbruik controlemiddelen Voor werknemer 440,-- B (7) ATB-v 2.4:4 sub c Misbruik controlemiddelen Voor werknemer 440,-- B (8) ATB-v 2.4:4 sub d Misbruik controlemiddelen Voor werknemer 440,-- B (10) ATB-v 2.4:4 sub e Misbruik controlemiddelen Voor werknemer 440,-- B (1) B (2) B (3) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 45 controleapparaten 2005 Controle apparaat ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 45 controle- Controle apparaat apparaten 2005 ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 46 controle- Controle apparaat apparaten 2005 B (4) ATB-v 2.4:13lid 1 Art. 46 Controle apparaat controle- apparaten 2005 B (5) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 1 B (6) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 13 B (7) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 14 lid 1 B (8) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 14 lid 1 B (9) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 14 lid 1 B (11) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 1 B (11a) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 1 Ver EEG B (12) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 2 B (12a) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 2 B (13) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 2 B (13a) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 2 B (14) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 2 Controle apparaat Gebruik controleapparaat / skaart Het verstrekken van onvoldoende registratiebladen Het verstrekken van niet goedgekeurde registratiebladen Op verzoek geen print-out kunnen maken Gebruik van vuile of beschadigde registratiebladen Gebruik van vuile of beschadigde skaart Gebruik skaart Gebruik skaart Niet zorgdragen 2200,-- dat het controleapparaat is voorzien van een installatieplaatje en verzegelingen Niet zorgdragen 2200,-- dat een controleapparaat is aangebracht Het niet zorgdragen dat het contro- leapparaat binnen 2 jaar is onderzocht Het niet zorgdragen dat na verbre- king van de verzegelingen de tachograaf is onderzocht Constructie-, installatie-, gebruiks- en 2200,-- controle-eisen Toezicht werkgever 2200,-- In geval van digitale tachograaf Het niet gebruik maken van een registratieblad Het niet gebruik maken van een skaart Het voortijdig uit het controleapparaat nemen van registratieblad Het voortijdig uit het controleapparaat nemen van de skaart Het niet zorgdragen voor handmatige registratie Uit: Staatscourant 11 juli 2005, nr. 131 / pag. 31 4

5 B (15) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 2 B (16) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 3 B (17) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 3 B (18) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 3 B (19) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 5 bis B (20) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 5 B (21) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 6 B (23) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 7 B (25) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 7 B (27) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 7 B (28) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 8 B (29) ATB-v 2.4:13lid 2 Art. 15 lid 8 B (30) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 15 lid 8 B (31) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 16 lid 1 B (32) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 16 lid 2 B (33) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 16 lid 2 Gebruik skaart Gebruik skaart Controle skaart Controle print-outs Misbruik registratieblad skaart/ controleapparaat Misbruik registratieblad/ skaart/ controleapparaat Voorziening controleapparaat Herstel controle apparaat Gebrekkige werking controleapparaat Gebrekkige werking controleapparaat Het niet zorgdragen dat het regi- stratieblad tijdig wordt verwisseld Het onjuist bedienen van de scha- kelorganen Het onjuist bedienen van de scha- kelorganen Het niet zorgdragen juiste tijdaanduiding op het registratieblad Het niet invoeren van het land symbool Het aanbrengen van gegevens op het registratieblad Het kunnen aflezen van registra- ties op registratieblad zonder dat deze blijvend vervormd, beschadigd of verontreinigd. Het niet bij zich 550,-- hebben van de registratiebladen van de voorgaande dagen Het niet bij zich 550,-- hebben van de skaart Het niet bij zich 550,-- hebben van de print-outs van de voorgaande dagen Werkgever 1320,-- Werknemer 440,-- Werkgever/ werknemer Het niet tijdig herstellen van een uitgevallen of gebrekkig werkend controleapparaat Bij het uitvallen van het controleapparaat niet aantekenen van gegevens Bij slechte werking skaart niet afdrukken gegevens 1320,-- Uit: Staatscourant 11 juli 2005, nr. 131 / pag. 31 5

6 B (34) ATB-v 2.4:13 lid 2 Art. 16 lid 2 Gebrekkige werking controleapparaat Bij verlies, diefstal, skaart niet afdrukken gegevens B (1) ATB-v 2.4:8 Gebruik skaart Uitsluitend voor Nederlandse B (1) ATB-v 2.4:9 Gebruik werkplaatskaart Oneigenlijk gebruik werkplaatskaart B (1) ATB-v 2.4:10 Gebruik bedrijfskaart Oneigenlijk gebruik bedrijfskaart B (1) ATB-v 2.4:11 lid 3 Vervanging tachograafkaart Geen melding verlies of diefstal van tachograafkaart B (1) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 10 lid 1 Bij verlies, diefstal of defect skaart aanvullende informatie op afdruk (print-out) B (2) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 10 lid 2 Het niet zorgdragen voor handmatige invoer in het controleapparaat B (3) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 10 lid 3 Het niet zorgdragen voor handmatige invoer in het controleapparaat bij verlies, diefstal of defecte skaart B (4) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 10 lid 4 Het niet zorgdragen dat de skaart in de juiste lezer wordt aangebracht B (5) ATB-v 2.4:13 lid 4 Art. 2 lid 1 Ver Uitrusting met controleapparaat EEG 2135/98 1B B (6) ATB-v 2.4:13 lid 4 Art. 2 lid 1 Ver Vervanging door controleapparaat EEG 2135/98 1B B (7) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 32 Niet bewaren door erkenapparaten controleninghouder van register 2005 duur van drie jaar B (8) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 33 Regelmatige overdracht controle- van kalibreringsgegevens apparaten 2005 computer door erkenning- en werkplaatskaarthouder B (9) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 34 lid 2 controleapparaten 2005 B (10) B (11) ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 34 lid 3 controleapparaten 2005 ATB-v 2.4:13 lid 1 Art. 34 lid 9 controleapparaten 2005 B (1) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 1 Bewaren gegevens 52 weken door erkenninghouder Verboden wijzigingen aan te brengen in gegevens door de erkenninghouder Op verzoek niet alle gegevens kunnen verstrekken door erkenninghouder aan een toezichthouder < , ,-- 550, ,-- Uit: Staatscourant 11 juli 2005, nr. 131 / pag. 31 6

7 B (2) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 1 B (3) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 1 B (4) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 1 B (5) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 1 B (6) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 1 B (7) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 1 B (8) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 1 B (9) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 1 B (10) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 1 B (11) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 2 B (12) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 2 B (13) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 2 B (14) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 2 dubbel dubbel dubbel dubbel < 8 < 7 < 6 < 5 < 4.5 < 4 < 3 < 2 < 1 s < 8 s < 7 s < 6 s < 5 440,-- 660,-- 880, , , , ,-- 440,-- 660,-- Uit: Staatscourant 11 juli 2005, nr. 131 / pag. 31 7

8 B (15) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 2 B (16) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 2 B (17) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 2 B (18) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 2 B (19) ATB-v 2.5:1 lid 4 Art. 8 lid 3 B (1) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 B (2) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 B (3) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 B (4) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 B (5) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 B (6) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 B (7) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 B (8) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 B (9) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 B (10) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 dubbel dubbel dubbel dubbel Wekelijkse rust (diverse normen van toepassing) 880,-- s < 4 s < ,-- s < ,-- s < 1 Per uur te kort rijtijd > 10 rijtijd > 11 rijtijd > 12 rijtijd > 13 rijtijd > 14 rijtijd > 15 rijtijd > 16 rijtijd > 17 rijtijd > 18 rijtijd > ,-- 440,-- 550,-- 660,-- 770,-- 880,-- 990,-- Uit: Staatscourant 11 juli 2005, nr. 131 / pag. 31 8

9 B (11) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 1 rijtijd > ,-- plus per uur te lang B (12) ATB-v 2.5:3 Art. 6 lid 2 2 wekelijkse rijtijd per uur te lang B (1) ATB-v 2.5:4 lid 4 Art. 2.5:5 teveel Per meer dienst 100,-- nachtdiensten in een tijdvak van dertien weken B (2) ATB-v 2.5:4 lid 4 Art. 2.5:5 meer Per uur 100,-- dan 20 elke periode van 2 weken tussen uur en uur B (1) ATB-v 2.5:5 lid 3 meer Per meer dienst 100,-- dan 42 maal in 13 weken en 140 maal in 52 weken arbeid in nachtdienst B (2) ATB-v 2.5:5 lid 3 meer dan 38 elke periode van 2 weken tussen uur en uur Per uur 100,-- B (1) ATB-v 2.5:6 lid 2 Art. 7 lid 1 B (2) ATB-v 2.5:6 lid 2 Art. 7 lid 1 B (3) ATB-v 2.5:6 lid 2 Art. 7 lid 1 B (4) ATB-v 2.5:6 lid 2 Art. 7 lid 1 B (5) ATB-v 2.5:6 lid 2 Art. 7 lid 1 B (6) ATB-v 2.5:6 lid 2 Art. 7 lid 1 B (1) ATB-v 2.7:1 Het belonen van werknemer gelang de afgelegde afstand of de hoeveelheid vervoerde goederen B (1) ATB-v 2.7:2 leden 1 en 2 B (2) ATB-v 2.7:2 leden 1 en 2 Vakbekwaamheid chauffeurs Vakbekwaamheid chauffeurs B (1) ATB-v 2.7:4 lid 1 arbeid als bijrijder door jeugdige werknemer buiten Nederland. rijtijd > 4.5 uur rijtijd > 5.5 uur rijtijd > 6.5 uur rijtijd > 7.5 uur rijtijd > 8.5 uur rijtijd > 9 uur tenzij deze beloningen de verkeersveiligheid niet in gevaar kunnen brengen Getuigschrift niet bij zich hebben (werknemer) Niet in bezit getuigschrift 330,-- 550,-- 770,-- plus per uur te lang Uit: Staatscourant 11 juli 2005, nr. 131 / pag. 31 9

10 B (2) ATB-v 2.7:4 lid 2 Het niet toezien op het bezit van een verklaring, afgegeven door de Stichting landelijk orgaan Beroepsonderwijs, Transport en Logistiek, waaruit blijkt dat een jeugdige werknemer welke als bijrijder arbeid verricht aldaar is ingeschreven als leerling A 4 3 (1) ATW 4:3 lid 1 Het niet voeren van een 4400,-- deugdelijke registratie door een werkgever en een persoon als bedoeld in artikel 2:7 lid 1, ter zake van de arbeids- en rusttijden welke het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen mogelijk maakt A 5 4 (1) ATW 5:4 lid 3 Het niet genieten van 13 vrije zondagen in elke periode van 52 achtereenvolgende weken ( en bijrijder van 18 jaar en ouder). per zondag A (1) ATW 5:10 lid 7 Dienst niet afgewisseld door een pauze A 5 15 (2) ATW 5:15 lid 6 Art. 5:15 lid 2 Samenloop 100,-- ATW A 5 15 (3) ATW 5:15 lid 6 Art. 5:15 lid 3 ATW Samenloop 100,-- Toelichtingsdeel Deze wijziging hangt samen met de inwerkingtreding van regels die nodig zijn om op de juiste wijze van installeren en op het juiste gebruik van de digitale tachograaf en te kunnen handhaven. Verordening (EG) nr. 2135/98 van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1998 (PbEG L 274) tot wijziging van Verordening (EEG) nr. betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Richtlijn nr. 88/599/EEG betreffende standaardprocedures controle op de toepassing van Verordening (EEG) nr. en Verordening (EEG) nr. en Verordening (EG) nr. 1360/2002 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 juni 2002 (PbEG L 207) betreffende de zevende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer voorzien in de introductie van het digitale controleapparaat in het wegvervoer. De wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Arbeidstijdenwet en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van het digitale controleapparaat (Stb. 2004, 347), het besluit van 1 april tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, het Reglement rijbewijzen en het Voertuigreglement in verband met de invoering van het digitale controleapparaat, de en de controleapparaten 2005 noodzaken tot aanpassen van de bijlage. Reden aanpassing is enerzijds de vernummering van een aantal artikelen in het Arbeidstijdenbesluit vervoer en anderzijds de introductie van een aantal nieuwe plichten erkenninghouder, werkgever, zelfstandig werkenden en werknemers ten gevolge van de introductie van de digitale tachograaf. Uit: Staatscourant 11 juli 2005, nr. 131 / pag

Bureau Bestuurlijke Boete

Bureau Bestuurlijke Boete Boetecatalogus (inwerkingtreding 1 maart 2006) Boetecatalogus Nummering diverse wetgevingen: A. Arbeidstijdenwet B. Arbeidstijden besluit vervoer Nummer Wet Artikel Verwijzing naar Omschrijving artikel

Nadere informatie

Bureau Bestuurlijke Boete

Bureau Bestuurlijke Boete Boetecatalogus Nummering diverse wetgevingen: Deze kleur = artikel tegen chauffeur A. Arbeidstijdenwet Deze kleur = artikel tegen chauffeur/werkgever B. Arbeidstijden besluit vervoer Nummer Wet Art. Verwijzing

Nadere informatie

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Pagina: 1 Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van het Beleid van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15221 30 mei 2014 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Regeling tachograafkaarten

Regeling tachograafkaarten Geldend van 02-03-2016 t/m heden Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten () De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken

Nadere informatie

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten)

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) (Tekst geldend op: 23-12-2010) Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) De Minister van Verkeer en Waterstaat en de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15379 21 maart 2016 Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Toetsmatrijs Personeelsmanagement

Toetsmatrijs Personeelsmanagement In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 532 Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Wegvervoer. (Tekst geldend op: 24-02-2007) Artikel 1:1. 2.1 Algemene bepalingen.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Wegvervoer. (Tekst geldend op: 24-02-2007) Artikel 1:1. 2.1 Algemene bepalingen. pagina 1 van 45 (Tekst geldend op: ) Besluit van 14 februari 1998, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden in of op voertuigen, aan boord van vaartuigen en voor loodsen (Arbeidstijdenbesluit

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een vereenvoudiging van de APK en van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met enkele technische correcties Op de voordracht

Nadere informatie

handleiding VDO Digitale tachograaf

handleiding VDO Digitale tachograaf handleiding VDO Digitale tachograaf download deze handleiding ook op www.deburgh.com hier vindt u ook alle andere informatie over De Burgh zoals nieuwtjes, vestigingen, bedrijfswagens, onderdelen en onze

Nadere informatie

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding Nota van toelichting 1. Voertuigreglement Algemeen deel Inleiding Dit besluit brengt allereerst wijzigingen aan in het Voertuigreglement. Deze wijzigingen houden verband met een vereenvoudiging van de

Nadere informatie

Arbeidstijdenbesluit vervoer

Arbeidstijdenbesluit vervoer Rij- en rusttijden Arbeidstijdenbesluit vervoer Het Arbeidstijdenbesluit vervoer (afgekort ATB vervoer) is sinds 1 oktober 1997 gefaseerd in werking getreden. De nieuwe regels vervangen die van het Rijtijdenbesluit.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Regeling tachograafkaarten

Regeling tachograafkaarten VW, SZW Regeling tachograafkaarten Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) 5 juli 2005/Nr. HDJZ/AWW/2004-1397 Hoofddirectie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18074 30 juni 2014 Beleidsregel van de minister van Infrastruct en Milieu en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Informatieblad tachograaf

Informatieblad tachograaf Informatieblad tachograaf De vervolgvraag wat nu is belangrijker dan de vraag wanneer wel of niet gebruiken. Het antwoord op: Hoe zit het nou met de tachograaf? Veel bedrijven met eigen voertuigen worstelen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 393 Besluit van 31 augustus 1999, houdende wijziging van het Voertuigreglement met betrekking tot autogordels Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Taxiboekje. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs

Taxiboekje. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs Taxiboekje De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs 2004 Handig op een rij U werkt in de taxibranche. Als taxi ondernemer of als taxichauffeur. Net zoals andere werknemers en werkgevers

Nadere informatie

nota Handhavingsbeleid ATB-v

nota Handhavingsbeleid ATB-v 1 - nota Handhavingsbeleid ATB-v Europalaan 40 Utrecht Postbus 1511 3500 BM Utrecht T 070 456 41 31 F 070 456 41 99 www.ivw.nl Contactpersoon A.J. Cornelisse T 06 557 44 686 adriaan.cornelisse@ivw.nl 8

Nadere informatie

Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding

Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding Chauffeurs die in de winterperiode worden ingezet om te strooien, kunnen dit niet zomaar doen. Zij moeten rekening houden met wet- en regelgeving, zoals de zogenoemde

Nadere informatie

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs Gepubliceerd op 02-01-2015 om 09:29 De overheid heeft nieuwe rij- en rusttijden bepaald voor Nederlandse taxichauffeurs. De definitieve nieuwe regeling

Nadere informatie

Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007

Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007 Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007 De Arbeidstijdenwet (Atw) is van toepassing op alle personen die onder het gezag van de werkgever arbeid verrichten (werknemer, leerlingen,

Nadere informatie

Bijlage Erkenninghouder Controleapparaten

Bijlage Erkenninghouder Controleapparaten Bijlage Erkenninghouder Controleapparaten HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE CONTROLEAPPARATEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verstrekking tachograafkaarten

Tijdelijke regeling verstrekking tachograafkaarten VW, SZW Tijdelijke regeling verstrekking tachograafkaarten Regeling houdende tijdelijke regels met betrekking tot de verstrekking van tachograafkaarten (Tijdelijke regeling verstrekking tachograafkaarten)

Nadere informatie

Oplossingen voor. Aanmelden chauffeur

Oplossingen voor. Aanmelden chauffeur Oplossingen voor Verkorte handleiding voor het gebruik van de digitale tachograaf. Om gebruik te maken van de digitale tachograaf heeft de chauffeur zijn bestuurders-kaart nodig. De bestuurders-kaart bevat

Nadere informatie

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale Werk en rusttijden Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? Sonja Baljeu Eur. Erg. Beleidsadviseur CNV Vakcentrale Drs. A. Mellema Bestuurder Zorg Wat regelt

Nadere informatie

1 van 14 7/02/ :52

1 van 14 7/02/ :52 Bijlage 1. Lijst van de te men a) Goederenvervoer over de weg vergunningen 1. Er is geen vervoervergunning aanwezig in het voertuig. Wet van 3.5.1999 (1), art. 5 1, 2, 6, 15, 21 en 26, 2, 2, a en b. KB

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel B, komt te tekst van artikel 124a, derde lid, te luiden als volgt:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel B, komt te tekst van artikel 124a, derde lid, te luiden als volgt: Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders) NOT VN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie

Invoering Verordening 1266/2009 inzake de tachograaf

Invoering Verordening 1266/2009 inzake de tachograaf Invoering Verordening 1266/2009 inzake de tachograaf Continental Automotive Trading Nederland B.V. Het Schakelplein 22 5651 GR Eindhoven VDO Een handelsmerk van de Continental Groep nl@vdo.com www.vdonl.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 279 Besluit van 17 juni 2009, houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit in verband met personenchauffeurs Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Vaststelling nieuwe Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet

Vaststelling nieuwe Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet SZW Vaststelling nieuwe Beleidsregels en Arbeidstijdenbesluit Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 april 2007, nr. AV/IR/2007/7323, tot vaststelling van nieuwe Beleidsregels

Nadere informatie

LIJST VAN DE TE INNEN SOMMEN

LIJST VAN DE TE INNEN SOMMEN a) GOEDERENVERVOER OVER DE WEG VERGUNNINGEN LIJST VAN DE MEN INBREUK 1. Er is geen vervoervergunning aanwezig in het voertuig Wet van 3.5.1999 (1), art. 5 1, 2, 6, 15, 21 en 26, 2, 2, a en b. KB van 7.5.2002

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 10 oktober 2006 Ons kenmerk DGTL/06.009462 Onderwerp Kamervragen Doorkiesnummer -

Nadere informatie

De registratiebladen of tachograafschijven

De registratiebladen of tachograafschijven De registratiebladen of tachograafschijven 1. Omschrijving Een registratieblad of een tachograafschijf is een blad dat ontworpen is om aantekeningen te registreren, dat in eeb analoge tachograafapparatuur

Nadere informatie

Specifieke regels: wegvervoer

Specifieke regels: wegvervoer Specifieke regels: wegvervoer Wat is er in het bijzonder geregeld voor het wegvervoer? Het Arbeidstijdenbesluit vervoer In hoofdstuk 2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) staat een aantal specifieke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 438 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen Nr.

Nadere informatie

De Siemens VDO DTCO 1381 Digitale Tachograaf Wat betekent het voor chauffeur en wagenparkbeheerder

De Siemens VDO DTCO 1381 Digitale Tachograaf Wat betekent het voor chauffeur en wagenparkbeheerder De Siemens VDO DTCO 1381 Digitale Tachograaf Wat betekent het voor chauffeur en wagenparkbeheerder Supplying value. Achtergrond presentatie Invoering digitale tachograaf is gestart Siemens VDO DTCO 1381

Nadere informatie

Taxiboekje 2011. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs. Dit is een uitgave van de. Inspectie Verkeer en Waterstaat

Taxiboekje 2011. De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs. Dit is een uitgave van de. Inspectie Verkeer en Waterstaat Taxiboekje 2011 De belangrijkste regels voor taxiondernemers en taxichauffeurs Dit is een uitgave van de Inspectie Verkeer en Waterstaat Postbus 90653 2509 LR Den Haag www.ivw.nl Contact: 088 489 00 00

Nadere informatie

2 Arbeidstijdenwet: hoofdlijnen en ontwikkelingen

2 Arbeidstijdenwet: hoofdlijnen en ontwikkelingen 2 Arbeidstijdenwet: hoofdlijnen en ontwikkelingen 2.1 De Arbeidstijdenwet 1996 De Arbeidstijdenwet (ATW) dateert van 1 januari 1996. De wet kwam in de plaats van de Arbeidswet 1919 en een groot aantal

Nadere informatie

ACHTERGROND 48-URIGE WERKWEEK

ACHTERGROND 48-URIGE WERKWEEK ACHTERGROND 48-URIGE WERKWEEK 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (CNV, FNV, TLN en VVT) Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Normhantering Arbeidstijdenwet

Basisinspectiemodule Normhantering Arbeidstijdenwet Basisinspectiemodule Normhantering Arbeidstijdenwet Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

Specifieke regels: binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij

Specifieke regels: binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij Specifieke regels: binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij Wat wordt met de samenloopregeling bedoeld? Soms kan het gebeuren dat een werknemer verschillende werkzaamheden verricht, waarbij in de ene

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Arbeidstijdenbesluit. Arbeidstijdenbesluit Verpleging en verzorging

Arbeidstijdenbesluit. Arbeidstijdenbesluit Verpleging en verzorging Arbeidstijdenbesluit Arbeidstijdenbesluit Verpleging en verzorging stelsel Arbeidstijdenwet (Atw) en Arbeidstijdenbesluit (Atb) Verpleging en Verzorging Rusttijden minimumrusttijden Wekelijkse rust Dagelijkse

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 13-02-2005) Besluit van 14 februari 1998, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden in of op voertuigen, aan boord van vaartuigen en voor loodsen (Arbeidstijdenbesluit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 234 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling

Nadere informatie

Bijlage Erkenninghouder Controleapparaten 2016

Bijlage Erkenninghouder Controleapparaten 2016 Bijlage Erkenninghouder Controleapparaten 2016 HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE CONTROLEAPPARATEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 466 Besluit van 7 september 1995, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer in verband met

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een vereenvoudiging van de APK en van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met enkele technische correcties Op de voordracht

Nadere informatie

1. Wat verandert er aan het controleapparaat per 1 oktober 2012?

1. Wat verandert er aan het controleapparaat per 1 oktober 2012? MEMO Aan/To: Leveranciers van tachograafplichtige voertuigen C.c.: Nederlandse leveranciers van tachografen Van/From: Duurzaamheid en Techniek Datum/Date: 12 september 2012 Kenmerk/Reference: N12.012/DT/EM

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 22.6.2011

BESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 22.6.2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 C(2011) 3964 definitief BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 22.6.2011 waarbij België wordt gemachtigd een uitzondering toe te staan op de toepassing van artikel 8 van Verordening

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting In dit advies doet de Sociaal-Economische Raad voorstellen voor vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet (ATW). De kern van deze wet bestaat uit een stelsel van normen voor arbeids- en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Inschrijving accountantsregister NOvAA. 1) Persoonlijke gegevens: 2) Gegevens werkgever:

Aanvraagformulier Inschrijving accountantsregister NOvAA. 1) Persoonlijke gegevens: 2) Gegevens werkgever: Aanvraagformulier Inschrijving accountantsregister NOvAA Ondergetekende verzoekt het Bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten te worden ingeschreven in het accountantsregister

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 Inhoud Inleiding 1. De Arbeidstijdenwet en de brandweervrijwilliger 1.1 Hoofdbetrekking en de brandweervrijwilliger 1.2 Uitzonderingen

Nadere informatie

Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer. 21 april 2016 Fred Hoozemans / Marjolein Maas

Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer. 21 april 2016 Fred Hoozemans / Marjolein Maas Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer 21 april 2016 Fred Hoozemans / Marjolein Maas Inhoud Voertuig Belastingen Techniek Overbelading T-rijbewijs Kenteken LBT en MMBS Personeel Tachograaf

Nadere informatie

Specifieke regels: wegvervoer

Specifieke regels: wegvervoer Specifieke regels: wegvervoer Wat is er in het bijzonder geregeld voor het wegvervoer? Het Arbeidstijdenbesluit vervoer In hoofdstuk 2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) staat een aantal specifieke

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Besluit van houdende de vaststelling van nationale verkoopverboden en bepalingen met betrekking tot de algemene periodieke keuring van voertuigen, en tot intrekking van het Voertuigreglement (Besluit voertuigen)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13668 26 juli 2011 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juli 2011, nr. G&VW/AA/2011/10623,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de deskundigengroep

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling voor elektronische

Nadere informatie

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:61992...

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:61992... 1 van 5 20/11/2008 15:07 Beheerd door Avis het juridique Publicatiebureau important 61992J0394 ARREST VAN HET HOF (ZESDE KAMER) VAN 9 JUNI 1994. - STRAFZAAK TEGEN MARC MICHIELSEN EN GEYBELS TRANSPORT SERVICE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten

Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten Werken kost energie, zowel fysiek als mentaal. Als het te lang duurt kan het leiden tot oververmoeidheid en verminderde alertheid. Dit is niet goed

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 161 Besluit van 31 maart 2016, houdende regels inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de

Nadere informatie

Bijlage Erkenninghouder snelheidsbegrenzers

Bijlage Erkenninghouder snelheidsbegrenzers Bijlage Erkenninghouder snelheidsbegrenzers HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE ERKENNINGHOUDER SNELHEIDSBEGRENZERS... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 10:5 en 10:7, zesde lid, van de Arbeidstijdenwet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 10:5 en 10:7, zesde lid, van de Arbeidstijdenwet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24960 7 december 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2012, G&VW/AA/2012/16952

Nadere informatie

Regeling tot uitvoering van de Wet wegvervoer goederen

Regeling tot uitvoering van de Wet wegvervoer goederen (Tekst geldend op: 09-03-2013) Regeling tot uitvoering van de Wet wegvervoer goederen (Regeling wegvervoer goederen) De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet op de artikelen 1.1, 2.1, derde lid, onder

Nadere informatie

Hiermee beantwoord ik de vragen die het lid Cramer (Christen Unie) heeft gesteld

Hiermee beantwoord ik de vragen die het lid Cramer (Christen Unie) heeft gesteld TP PT Nederlands PT uit abcdefgh de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 11 februari 2008 Ons kenmerk VENW/DGTL2008/516 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

TACHOGRAAFPLICHT EN DAGRITTENFORMULIER

TACHOGRAAFPLICHT EN DAGRITTENFORMULIER TACHOGRAAFPLICHT EN DAGRITTENFORMULIER Arbo2060 Algemeen: In de BOVAG krant van 26 maart 2010 heeft een uitvoerig artikel gestaan dat vanaf 1 mei 2010 de tachograaf is verplicht is voor lichte combinatie

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van.. augustus 2005, directie Wetgeving, nr. /05/6;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van.. augustus 2005, directie Wetgeving, nr. /05/6; BEATRIX Besluit van houdende wijziging van het Besluit alcoholonderzoeken in verband met de toepassing van dit besluit op onderzoeken bij beginnende bestuurders van motorrijtuigen als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering (NGT / 980924) MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid -------- Afdeling Kwaliteit --------- Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 13 juli 1984

Nadere informatie

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Stafdirectoraat Personeelszaken/ARBO Datum: november 2010 1 Handleiding roosteren van arbeidstijden van artsassistenten azm De regels over hoe lang een werknemer

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 Wat houdt de Richtlijn in? De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 303 Besluit van 19 juni 2015 tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met verordening (EU) nr. 165/2014 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Concept ten behoeve van internetconsultatie juni 2016 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit

Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit Controle van de rij- en rusttijden van de chauffeur tijdens de rit 1. Het voorleggen van registraties van de rij-en rusttijden Tijdens de rit is de chauffeur van het voertuig op verzoek van de met controle

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering (NTG / 980925) MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid -------- Afdeling Kwaliteit --------- Metrologische Dienst 0 Metrologische Reglementering Reglement gevoegd bij bij het koninklijk

Nadere informatie

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Besluit van O N T W E R P tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.(

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( onderwerp Parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 november

Nadere informatie

Artikel 15 (uitsluitend de voor de BE-trekker/oplegger relevante delen zijn vemeld)

Artikel 15 (uitsluitend de voor de BE-trekker/oplegger relevante delen zijn vemeld) WEGENVERKEERSWET 1994 en het RIJBEWIJS B-E Op grond van het Reglement rijbewijzen mag een chauffeur met een rijbewijs E bij B aanhangers trekken van élk gewicht. Dat het Voertuigreglement zeer zware aanhangers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling tot vervanging van bijlage 3 bij de Regeling vakbekwaamheid bestuurders

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling tot vervanging van bijlage 3 bij de Regeling vakbekwaamheid bestuurders STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5154 31 maart 2010 Regeling tot vervanging van bijlage 3 bij de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 29 maart 2010 Nr.

Nadere informatie

Wet van 23 november 1995, houdende bepalingen inzake de arbeidsen rusttijden

Wet van 23 november 1995, houdende bepalingen inzake de arbeidsen rusttijden (Tekst geldend op: 08-01-2006) Wet van 23 november 1995, houdende bepalingen inzake de arbeidsen rusttijden Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz.

Nadere informatie

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 219 Wet van 1 juni 2016, houdende Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12040 30 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 2015, nr. WJZ / 14188328, tot

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21482 23 oktober 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 oktober 2012, nr. IENM/BSK-205598,

Nadere informatie

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32.

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32. Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing

Nadere informatie