Goed omgaan met bos De afdelingen Dorpsontwikkeling. Binnenland van RO. begeleiden van gemeenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed omgaan met bos De afdelingen Dorpsontwikkeling. Binnenland van RO. begeleiden van gemeenschappen"

Transcriptie

1 Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede Armoedebestrijding geniet hoge prioriteit Tijdens de Caribbean Agriculture Week werden er verschillende landbouwproducten tentoongesteld. Armoedebestrijding heeft ook dit jaar hoge prioriteit binnen het regeringsbeleid. De leidraad van dit beleid, dat deels is toegewezen aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) is om te verzekeren dat vooral de minderdraagkrachten worden voorzien in de noodzakelijke basisgoederen. In verband met de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (ook Werelddag van verzet tegen extreme armoede) gisteren, richt de minister van Sozavo Alice Amafo zich voornamelijk tot de gemeenschap om tools te blijven aanreiken om mensen uit hun armoedige situatie te halen. Armoede zal volgens haar nooit helemaal bestreden kunnen worden. Echter is het voor de ontwikkeling van het land belangrijk dat er voorwaarden gecreëerd worden om de minder draagkrachtigen uit hun economische afhankelijke positie te halen. Het werk dat nu verzet wordt door het ministerie is om van armenzorg te gaan naar duurzame voorspoed. SOZAVO voert al jaren een sociaal voorzieningen stelsel uit om aan de behoeften van de minderdraagkrachtigen en andere kwetsbare groepen tegemoet te komen. Dit sociaal voorziening stelsel bestaat uit financiële uitkeringen en immateriële hulpverlening, die als doel heeft de minder draagkrachtigen en de kwetsbaren te ondersteunen om zelfvoorzienend te zijn zodat zij uiteindelijk geen sociale steun meer nodig hebben en uit de armoede sfeer te geraken. De financiële uitkeringen die vanuit SOZAVO wordt uitgekeerd zijn 1. Schoolkledingactie aan scholieren van het kleuteronderwijs, Gewoon Lager Onderwijs (GLO), Voortgezet Onderwijs Junioren (VOJ) en Lager Technisch School (LTS) wordt ondersteuning gegeven middels het beschikbaar stellen van middelen voor de aanschaf van een schooluniform en schoolbenodigdheden. 2. Kindervoedinghierbij wordt er een voedselpakket aan ondervoede kinderen verstrekt. 3. Financiële Bijstand voor mensen met een beperking aan mensen met een beperking wordt er een financiële tegemoetkoming gegeven 4. Financiële Bijstand voor Zwakke Huishoudens aan sociaal zwakke huishoudens wordt een financiële tegemoetkoming gegeven. De immateriële hulpverlening die vanuit het SOZAVO wordt geboden zijn 1. Gezinscoaching hier worden kwetsbare gezinnen of alleenstaande vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid getraind, begeleid en in de gelegenheid gesteld om een beroepstraining te volgen die voorwaarden moeten scheppen naar economische onafhankelijkheid. In het kader van armoedebestrijding heeft het ministerie ook twee programma s te weten Bromki Fu Tamara en Kraka Yu Srefi, welke als doel hebben gezinnen financieel te ondersteunen en te begeleiden opdat zij zelfvoorzienend kunnen zijn.-. Arbeidstip Caricom landbouwplan niet van de baan Het Jagdeo Initiative (landbouwontwikkelingsplan voor Caricom) is niet van de baan. De uitvoering verloopt wel verschrikkelijk traag. Dat hebben landbouwministers van de regio (COTED) met klem verklaard tijdens de slotpersconferentie van de Caribbean Week of Agriculture (CWA) die van 4 tot en met 12 oktober in Georgetown plaatsvond. Namens de regering heeft onderminister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Abigail Lie A Kwie, deelgenomen aan de 45st Speciale COTED-meeting in Georgetown. De uitvoering van het plan dat uiteindelijk gericht is op uitbanning van armoede en honger en garandering van voedselzekerheid in Caricomlanden, was een van de hete hangijzers tijdens de ministeriële vergadering in het Guyana International Conference Center te Leliendaal, Georgetown. In het Jagdeo Initiative zijn de belangrijkste knelpunten die verdere groei en ontwikkeling van de agrarische sector belemmeren, geïdentificeerd. Onder het leiderschap van de toenmalige president van Guyana is in 2003 een grondige evaluatie gemaakt van de agrarische sector in de Caricomlanden. Daarbij is gekeken naar interne en externe factoren, maar ook naar mogelijkheden voor samenwerking, verbetering en hervorming. Grenada s minister van Landbouw en voorzitter van COTED, Roland Bhola, zei dat de uitvoering van het landbouwhervormingsplan al veel verder had moeten zijn. Dit werd beaamd door zijn collega s Matthew Walter van Dominica en Leslie Ramsammy van Guyana. Ze zijn unaniem van oordeel dat de landen in staat zijn het plan uit te voeren en de menselijke capaciteit daarvoor ook hebben. Wel is meer training en agrarisch onderzoek nodig. Tijdens de COTED-vergadering kwam naar voren dat op nationaal niveau nog onvoldoende besef is over het nut van de landbouwhervormingen. De respectieve bevolkingen, overheidsinstanties en anderen moeten meer op de hoogte worden gesteld over hun specifieke rol in de uitvoering en realisatie van de planonderdelen. Op hun beurt moeten deze betrokkenen zich zien te verbinden met de inspanningen op regionaal niveau. In dat traject zijn de regionale organisaties van cruciaal belang. Het is absoluut niet zo, zei minister Ramsammy, dat het plan in een stoffige lade is verdwenen nadat het document werd samengesteld. Dat is niet het geval. Er zijn al veel activiteiten ontplooid, stelde hij. Voedsel- en nutritie zekerheid zijn geïdentificeerd als enkele van de grootste uitdagingen van de regio. Daarom moeten nationale overheden strategieën ontwikkelen om dit aan te pakken. Naar voren is gekomen dat het hebben van de vereiste monetaire dekking van landen om minstens drie maanden voedselimporten te betalen, nog geen garantie is dat ze de importen ook kunnen plegen. Zo bleek enkele jaren gelden dat onder andere Trinidad en Tobago voldoende middelen hadden, maar vanwege de voedselprijscrisis op dat moment in de wereld het enorm moeilijk was bepaalde voedselproducten en grondstoffen zoals tarwe te importeren. Intussen hebben elf Caricomlanden al een nationale strategie met het daaraan gekoppelde werkplan. In de nasleep van de tarwecrisis werd besloten dat zal worden overgegaan tot vermindering van de tarwebehoefte in de regio. Cassave werd geïdentificeerd als vervangingsproduct en al enkele jaren wordt er hard aan gewerkt om de veelzijdige toepassing van dit knolgewas te bevorderen. Jaarlijks importeren Caricomlanden samen voor een bedrag van ruim US 200 miljoen dollar aan tarwe. Opvoering van de cassaveproductie en verdere verwerking tot meel en andere eindproducten zal zowel voor de boer, de brood- en banketsector, voedselindustrie alsook de nationale economieën een positief effect hebben.-. Duurzaam economische activiteiten ontplooien Op verzoek van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), heeft de Netherlands University Foundation for International Cooperation (Nuffic) een training op maat geschreven voor het aanleren van vaardigheden voor het effectief omgaan met gemeenschapsbossen. Arbeidstip Probeer zoveel mogelijk producten te kopen die worden verkocht in plasticbakjes welke hergebruikt kunnen worden. De plasticbakjes kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld etenswaren in te bewaren. Het hergebruiken van plasticbakjes zorgt ervoor dat u minder afval produceert en het milieu minder belast. De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling van het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu. De training Duurzaam beheer en gebruik van gemeenschapsbossen duurt 7 maanden. Deze cursus is maandag gestart en wordt verzorgd door trainers van Tropenbos International en Van Hall Larenstein University in samenwerking met Surinaamse trainers. Het Onderdirectoraat Ontwikkeling Binnenland van Regionale Ontwikkeling draagt de coördinerende verantwoordelijkheid. Goed omgaan met bos De afdelingen Dorpsontwikkeling en Ondernemerschap Binnenland van RO zijn samen met de commissariaten belast met het begeleiden van gemeenschappen voor het duurzaam beheren en gebruiken van gemeenschapsbossen. Hierbij worden dorpen gestimuleerd om middelen, verkregen uit werkzaamheden in gemeenschapsbossen, aan te wenden voor het financieren van De Surinaamse trainer Rudi van Kanten, die 24 jaar ervaring heeft als Agronomist en 18 jaar als Agroforester, bezig met een presentatie bij de start van de training. gemeenschapsontwikkelingsactiviteiten. Het gemeenschapsbos is immers bestemd om op een duurzame wijze economische activiteiten te ontplooien zoals duurzame houtkap, om zodoende financiële middelen te kunnen genereren die bijdragen aan de ontwikkeling van het dorp. Vervolg op pag.3 SMS 5555 UW OVERHEID ALTIJD BIJ DE HAND! De Overheid oktober 18 dwt_formaat.indd PM

2 Logopedie Wanneer stoppen met de fopspeen? Langdurig gebruik van fopspenen heeft net als vingerzuigen nare gevolgen. De tanden en kiezen kunnen er scheef van gaan staan en het gehemelte en de tandbogen kunnen krom groeien. Daarnaast kan speenzuigen een afwijkende tongpositie bij het slikken veroorzaken. Dit heeft op zijn beurt weer gevolgen voor de stand van de tanden, omdat de tong bij iedere slik de tanden een beetje naar voren duwt. Ook allerlei articulatieproblemen kunnen ontstaan als gevolg van het zuigen op de fopspeen. Het meest bekende probleem is het slissen, waarbij de s met een eigenaardig gesis wordt uitgesproken. Ook andere klanken zoals de t, d, l en n kunnen verkeerd worden uitgesproken als gevolg van het zuigen. Wanneer moet een kind nu stoppen met de fopspeen? Het blijkt dat wanneer het gebruik van de fopspeen voor het tweede levensjaar wordt afgeleerd, problemen als scheefstand en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte zich vaak binnen zes maanden herstellen. De meeste kinderen stoppen vanzelf met spenen tussen hun tweede en vierde jaar. Kinderen zuigen omdat ze er behoefte aan hebben. De overgang van zuigbehoefte naar gewoonte ligt zo rond de 12 maanden. Het is dus verstandig om te stoppen met de speen voordat het een gewoonte is geworden. Ouders hebben daar een belangrijke taak in. Burgertip Voor reacties Gracia Nelson Logopediepraktijk de Babbelaar Arnoldstraat no 1 Tel van de week Burgertip Burgertip van de week van de week Gaat u burgerzaken doen? Neem altijd de identiteitskaart en het familieboek mee. Meer weten? Bel CBB voorlichting MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE BEKENDMAKING De Griffier van het Hof van Justitie van maakt hierbij bekend dat, door de heer SARIDJO, REGGY PARNO en mevrouw AMATDJAIS, CARMELITA SOEWANIE het verzoek is gedaan tot het verlenen van brieven van wettiging, ingevolge artikel 327 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek aan de minderjarige CHENEVYEVE CELESTINE, geboren op 23 april 2005 te Paramaribo en dat bij s Hofs beschikking van 10 juli 2013 het naar aanleiding van dit verzoek te houden verhoor, van bloed- enof aanverwanten, is bepaald op Vrijdag, 18 oktober 2013 des voormiddags te half negen uur ter Raadkamer van het Hof van Justitie. De Griffier voornoemd, mr. M.E. van Genderen-Relyveld. Calling Regional Fashion Designers Bridgetown, Barbados, August 26, The Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) encourages the region s fashion designers to apply to participate in this years Dominicana Moda in the Santo Domingo, Dominican Republic, on October 21-26, Caribbean Export under the 10th European Development Fund (EDF) will be collaborating in the organization of Dominicana Moda 2013 (DM2013) to support fashion designers to show their collection during the Dominican Republic official Fashion Week. Caribbean Export is highly committed to the development of the fashion sector in the Region and seeks to enable opportunities such as these to engage relevant stakeholders and foster sector-wide integration. This collaborative effort will provide a great opportunity for emerging and established fashion designers in the Caribbean to expose their vision at a regional and international stage, thus positioning the Caribbean as an international go-to location for Fashion design and ingenuity. Call for New Talent In the past 8 years, Dominicana Moda has grown to be the official Fashion Week of the Dominican Republic thus the most important platform for the Fashion Industry. Throughout its history it has certainly become the fastest growing runway show in the Latin American region. Dominicana Moda is a yearly event for around 6 days of continuous runway shows where the best brands and designers come together. Major fashion houses have participated in the past, and this year it will surely continue to grow. For more information on how to apply visit or contact Romily Threvenin at carib-export.com or call Tweet Betere gezondheidszorg door samenwerking VVS Het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid (VGZ) is mede gericht op het tot stand brengen van goede kwaliteit van de zorg. Het ministerie doet dit door samen te werken met onder andere de Vereniging van Verpleegkundigen in (VVS). Samenwerking Volksgezondheid en VVS Om de goede samenwerkingsrelatie tussen VGZ en de VVS voort te zetten, presenteerde het nieuw bestuur van de vereniging vorige week vrijdag een strategisch plan en wensenpakket aan minister Michel Blokland van Volksgezondheid. De samenwerking tussen de VVS en het VGZ houdt deels in dat het ministerie financiële ondersteuning biedt aan de VVS. Daarnaast participeert VVS als beroepsvereniging, die de belangen van de beroepsgroep moet behartigen, in beleidsvraagstukken die betrekking hebben op de verpleegkundigen en verzorgenden. MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING SOLLICITATIE OPROEP In het kader van het Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP II), worden de districten institutioneel versterkt en krijgen budgettaire en inkomenswervende bevoegdheden. Deze toekenning is bekrachtigd in de Interim Regeling Financiële Decentralisatie SB 2003 no.33. Deze nieuwe regeling heeft tot doel de management capaciteiten van de commissariaten m.b.t. zelfstandig begroting en financieel beheer te versterken. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling is thans bezig met de afronding van de implementatie van het decentralisatie proces. In dit kader bestaat er met directe ingang in het district Sipaliwini op het Districts-Commissariaat van het bestuursressort Boven-Saramacca met als bestuurscentrum Nieuw Jacobkondre, plaatsingsmogelijkheid voor de functie van HOOFDTAKEN In het kader van de implementatie van de financiële decentralisatie wordt de Districts- Administrateur ter ondersteuning van het Districtsbestuur belast met de uitoefening van de volgende hoofdtaken Volgens de president van VVS, zuster L. Somo heeft het Strategisch plan onder andere ten doel om leden te werven, efficiënter en effectiever te communiceren binnen de beroepsgroep van verplegenden en verzorgenden en het professionaliseren van de beroepsgroep (scholing). Somo gaf aan dat het wensenpakket tot stand is gekomen door een analyse van de verpleegkundige praktijk. De VVS pleit daarom 1. Verrichten van al het nodige bij de uitvoering van het DLGP in het district ter verkrijging van het certificaat van goedkeuring van de Ministers van respectievelijk Regionale Ontwikkeling en Financiën voor het voeren een zelfstandig begrotings- en financieel beheer; 2. Ondersteunen van de Districtsraad en het Districtsbestuur ter optimalisering van hun functionering; 3. Coördineren en voorbereiden van de ontwikkelingsplanning, inclusief projectinitiatie, -identificatie, -formulering, en -voorbereiding, waaronder het districtsplan; 4. Voeren en evalueren van het begrotingen financieel beheer, inclusief het voorbereiden van budgettaire activiteiten en inkomstengenerering (districtsbegroting van inkomsten en uitgaven), en monitoren ervan; 5. Ontwikkelen van strategieën ter vergroting en versterking van de financiële positie c.q. de begrotingsautonomie van het district. voor overstap van een taakgerichte verpleging van patiënten naar een patiëntgerichte behandeling. Ze is ook voorstaander van een kenniscentrum voor verplegenden en verzorgenden. VVS een weerspiegeling van gezondheidsinstellingen Het bestuur van de vereniging is een weerspiegeling van alle gezondheidsinstellingen in zegt Somo. De VVS bestaat uit DISTRICTS-ADMINISTRATEUR FUNCTIE VEREISTEN Om als Districts-Administrateur te worden benoemd dient hij of zij aan de volgende basiseisen te voldoen a. In woonachtig zijn of in dit land een werkelijk verblijfplaats hebben; De voorkeur gaat uit naar kandidaten woonachtig zijn in de nabije omgeving. b. De leeftijd van 25 jaar hebben bereikt; c. Afgeronde academische opleiding of daaraan gelijkgesteld opleiding c.q. academisch werk- en denkniveau, op het gebied van bedrijfsplan economie, bestuurskunde of bedrijfskunde met ervaring op het gebied van financiën; d. Voldoen aan de selectievoorwaarden die in het kader van een verantwoorde vervulling van de functie zijn gesteld. Om de functie van Districts-Administrateur uit te oefenen, moet voldaan worden aan de eisen van moderne organisatieontwikkeling en human resource management. Hiervoor gelden, naast eisen van productiviteit, doelmatigheid en rendement, ook eisen van kwaliteit, snelheid, flexibiliteit, en innovatiegerichtheid. Tevens worden eisen gesteld t.a.v. de capaciteit om geplande en niet-geplande veranderingen te verwerken en te besturen. Daarbij gaat het met name om het tijdig signaleren en beheersen van factoren die van invloed zijn op het succes of falen van het beleid, het programma of project, en het zoeken naar oplossingen. Voorts is het noodzakelijk dat de Districts-Administrateur de volgende kennis en werkervaring heeft. Minister Michel Blokland ontvangt het Strategisch Plan van de VVS. meer dan vijfhonderd leden, ongeveer de helft van het verpleegkundigen en ziekenverzorgenden bestand in. Verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, leerling verpleegkundigen en leerling ziekenverzorgenden en aspiranten kunnen lid worden van de VVS. Doel VVS Het doel van VVS is om de belangen van verpleegkundigen in geheel te bevorderen en te behartigen; de beroepsgroep te leiden door noodzakelijke veranderingen voor kwalitatief goede dienstverlening; bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg in. Het nieuw bestuur van de vereniging dat begin dit jaar werd gekozen, bestaat naast Somo (president) uit K. Jharie (secretaris), G. Welzijn (vicepresident) en Berverdijk-Sniphout (shopsteward).-. Acceptatie centraal in beleid mensen met een beperking Jaarlijks wordt op 15 oktober de Internationale dag van de Witte Stok herdacht. Internationaal en ook in vragen slechtzienden en blinden speciaal op deze dag aandacht voor hun recht op zelfstandige mobiliteit. De witte stok is het symbool van blindheid en slechtziendheid. Het biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid om zich zelfstandig te verplaatsen. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) is de aangewezen instantie als het gaat om het beleid met betrekking tot mensen met een beperking. De centrale benadering is dat we willen dat iedereen met een beperking normaal moet kunnen worden opgenomen in de gemeenschap en ook mee doet met het dagelijks leven, zegt minister Alice Amafo van SO- ZAVO Elke burger, ook blinden en slechtzienden, heeft recht op onderwijs, gezondheidszorg, informatie, dienstverlening, huisvesting, transport en deelname aan het arbeidsproces. De witte stok is daarbij en belangrijk hulpmiddel. Op de internationale dag van de Witte Stok wordt er stilgestaan bij deze rechten voor blinden en slechtzienden en het aandeel van de witte stok in het geheel. De Nationale Stichting Blindenzorg (NSBS) en de Stichting Wan Okasi die opkomen voor de doelgroep hebben in verband met deze dag bewustwordingsactiviteiten georganiseerd. Volgens Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is het ministerie constant bezig om naast de financiële ondersteuning per individu ook te kijken hoe de doelgroep tegemoet te komen. Op de bijeenkomst van Stichting Wan Okasi is ondermeer naar voren gebracht dat de witte stok nog onvoldoende bekend is binnen de gemeenschap. Er moet volgens de minister inderdaad meer bekendheid worden gegeven aan de witte stok. Door het zien van de witte stok dient men degelijk rekening te houden dat het gaat om iemand die blind of slechtziend is. Hiervoor hebben we de ondersteuning van alle rs nodig, zegt de bewindsvrouw.-. Minister Alice Amafo, krijgt uit handen van de voorzitter van Stichting Wan Okasi de informatiefolder Makandra uitgereikt. De Witte stok De witte stok, al dan niet met één of twee rode banden erop, kan op verschillende wijze gebruikt worden. * Als herkenningsteken die in het dagelijks leven gebruikt wordt om aan te geven dat iemand blind of slechtziend is * Als taststok, die als mobiliteitshulpmiddel gebruikt wordt. Met de stok kan de blinde of slechtziende bepalen waar hijzij loopt. Hij voelt stoepranden of gevels en andere obstakels die op verschillende plaatsen liggen. De witte stok is een uitvinding van Guilly d Herbemont in Praktische en theoretische kennis op het gebied van financiële en begrotingsprocedures van de centrale en de plaatselijke overheid; 2. Kennis van accountancy en boekhouding; 3. Ervaring met spreadsheet en word processing programma s; 4. Vermogen om op verantwoorde wijze leiding te geven; 5. Ruime ervaring bij een tak van de openbare of een daarmee vergelijkbare dienst; 6. Bereidheid in teamverband te werken, zich flexibel op te stellen ten aanzien van bestaande bestuurlijke functionarissen, zich aan nieuwe werkmethoden aan te passen en training te ondergaan. 7. Bereid zijn in het district te wonen en te werken. Gegadigden reeds in dienst van de Overheid die voldoen aan de gestelde vereisten worden gevraagd ook te reageren op deze oproep. Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae en fotokopieën van relevante diploma s dienen binnen twee weken na de verschijningsdatum van deze advertentie te worden ingediend, tussen vm en nm, bij het DLGP II project bureau, van Sommelsdijck straat no.2, Paramaribo, ter attentie van de Managing Director, Mr. B. Ahmadali, of via Tel no ; Fax no

3 Cassave potentieel belangrijkste landbouwgewas regio Er moet gestructureerd beleid komen om de productie van cassave in het Caribisch gebied te stimuleren en te verhogen. Ook zal meer wetenschappelijk onderzoek moeten komen naar de variëteiten die het best geschikt zijn voor het klimaat in de regio. Die inspanningen moeten ook gericht zijn op het ontwikkelen van betere variëteiten. Cassave schijnt het wonderproduct van de komende tijd te worden voor het Caribisch gebied. Volgens deskundigen heeft dit gewas de potentie om de plek in te nemen die producten zoals suiker en rijst vroeger hadden. Bij verschillende workshops tijdens de Caribbean Week of Agriculture is gewezen op de potentie van cassave. speelt met het opzetten van de cassavefabriek in Para in feite al in op de shift die in de regio gemaakt wordt. De toepassing van het product is zeer veelzijdig en heeft een hoge culinaire waarde. Beleidsmakers onder wie ministers en andere prominenten uit de regio, stonden verstelt wat er allemaal niet aan gerechten gemaakt kan worden met cassave als Agro Bloei Scholieren laten tijdens de Caribbean Week of Agriculture tientallen cassave-gerechten zien. Vessel Monitoring System verplicht voor vissers Een Vessel Monitoring System (VMS) is een satellietvolgsysteem van het Onderdirectoraat Visserij dat data verzamelt van de activiteiten van opererende vissersboten op zee. Hiermee wordt ten eerste controle uitgeoefend op naleving van de voorwaarden vermeld in de vergunning afhankelijk van de visserijcategorie. Ten tweede wordt getracht het illegaal vissen in wateren die als broedgronden dienen en essentieel zijn voor de instandhouding van onze visrijkdom te voorkomen. Ten derde wordt de veiligheid op zee beoogd. Registratie vissersboten Het VMS draagt bij tot het realiseren van duurzame exploitatie van onze visgronden. Alle vaartuigen, die gebruikmaken van trawlnetten voor visserij-activiteiten in Territoriale wateren en de Exclusieve Economische Zone van, is door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wettelijk verplicht gesteld. Dit staat in de visvergunning voor de categorieën trawlvisserij en lijnvisserij. Ook op vissersboten die niet van stroom zijn voorzien, kan een VMS aangesloten worden die werkt door middel van zonnepanelen. Hoe werkt het VMS? De geregistreerde boten krijgen een zender die aan de boot wordt bevestigd. De zender zendt signalen via een satelliet naar een monitoring centrum die bij het Onderdirectoraat Visserij is gevestigd. De signalen worden zodanig verwerkt dat deze informatie via het internet beschikbaar is. Deze informatie wordt via een computer beoordeeld. De dataverzameling houdt in de positie, de snelheid en de koers van de vissersboten. Op elk moment kunnen de activiteiten van de in onze wateren opererende boten worden gevolgd ongeacht het gebied en het tijdstip. Indien blijkt dat een booteigenaar zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden wordt door het ministerie van LVV disciplinaire maatregelen getroffen onder andere door een waarschuwing te geven en de visvergunning tijdelijk in te trekken (in ergere gevallen permanent). basisingrediënt. Een van de activiteiten tijdens het evenement was een culinaire wedstrijd onder kinderen van het basisonderwijs op junioren niveau. Ik heb nog nooit zoveel gebakjes en andere lekkernijen bij elkaar gezien die van cassave worden gemaakt, bracht landbouwminister van Grenada, Roland Boulder, onder woorden wat bij vele bezoekers aan de landbouwbeurs en scholencompetitie leefde. Cassave heeft ook de potentie om een belangrijk deel van de tarwe-, aardappel- en maisimport in het Caribisch gebied te verminderen. Landen als Trinidad en Tobago zijn er intussen al toe overgegaan om verplichtingen te stellen wat betreft de samenstelling van meel bestemd voor de broodproductie. Deze landen willen minder afhankelijk worden van de grillen op de internationale markt voor tarwe. Per jaar importeert de regio ruim US 3 miljard dollar aan tarwe, aardappel en mais. Importvervanging door cassavemeel kan dit bedrag significant omlaag brengen. Die besparingen kunnen als inkomsten voor boeren, verwerkers, distributeurs en anderen verdiend worden. Toen Columbus in de regio arriveerde hielden de inheemsen op Jamaica zich al bezig met het verbouwen van cassave. Waarom duurde het bijna 400 jaar voordat we dit zijn gaan zien als een serieuze industrie, vroeg Vassel Stewart van de Caribbean Agriculture Business Association (CABA) zich af. Het is een traditioneel gewas, het groeit heel goed hier en cassave is een van de gewassen die de potentie heeft een breed scala aan producten te leveren, voegde hij eraan toe. Er kan onder andere meel en gomma van gemaakt worden. Stewart deelde tijdens de workshop over cassave mee dat de Jamaicaanse bierbrouwer Red Stripe nu mogelijkheden bekijkt om bier uit cassave te produceren. Dit wordt in een aantal Afrikaanse landen al gedaan. Sam Miller, de op een na grootste bierproducent in Engeland, brouwt al vanaf 2011 ook bier van cassave. Het bedrijf begon met een fabriek in Mozambique en heeft daarna in Ghana ook een plant opgezet. De bedoeling is dat in 2015 in zes Afrikaanse landen dergelijke fabrieken zullen staan. Om dit ook in de regio te doen is volgens Stewart een grote betrokkenheid van overheden en het bedrijfsleven nodig. In Ghana en Mozambique kwamen de regeringen met incentives. De accijnzen in die landen bedragen veertg procent. Voor cassavebier is dat verlaagd naar tien procent om het bedrijfsleven te interesseren. Wat van belang is voor de regio, is dat cassave op een zodanige manier wordt verbouwd dat de sector in stand gehouden kan worden. In bepaalde landen is de oogst tien ton per hectare. Maar om naast de normale voedselmarkt ook C onsumers Arbeidstip Arbeidstip Arbeidstip Arbeidstip Tips bij het kopen van een printer Een printer is een apparaat dat de uitvoer van een computer, scanner of digitale camera afdrukt op (foto)papier. Een printer wordt vaak gebruikt bij het uitprinten van documenten. Denkt u eraan om een printer te kopen? We hebben enkele tips voor u. Waarvoor ga je de printer gebruiken? Ga je een printer kopen, bedenk dan vooraf wat voor soort afdrukken je van plan bent te maken. Wil je alleen teksten printen, of ook foto s? Heb je genoeg aan zwart-wit afdrukken, of wil je ook printen in kleur? Inkjet printers zijn de beste keuze als je foto s wilt kunnen printen. Laserprinters zijn hier niet zo goed in. Zwart-wit teksten worden door laserprinters weer scherper afgedrukt Hoeveel ben ik kwijt aan inktkosten? Dat hangt af van hoeveel je gaat printen. Als je veel print kun je het best een duurdere printer kopen met lagere inktkosten. Op de langere termijn ben je dan goedkoper uit. Overweeg een all-in-one-printer en netwerkprinter Bijna alle inkjet printers kunnen naast printen ook scannen en kopiëren. We noemen dit all-in-one-printers. Met de meeste laserprinters kun je alleen printen, al zijn er wel modellen die scannen en kopiëren. Als je nog geen losse scanner hebt, kan het slim zijn om een all-in-one-printer te de bierindustrie te kunnen voorzien van grondstoffen zou de productie opgevoerd moeten worden naar minstens 45 ton per hectare. De prijs moet daarbij ook aantrekkelijk gehouden worden, zodat niet alleen de boer maar ook verwerkers in de voedselindustrie er hun brood aan kunnen verdienen.-. In de Consumers Corner (Consumentenhoek) geeft de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie informatie en adviezen aan consumenten. kopen. Meer dan de helft van de printers zijn aan te sluiten op een computernetwerk thuis. Dit kan met een ethernetkabel of draadloos (Wifi). Omdat de printer niet rechtstreeks met de computer verbonden hoeft te worden via een usb-kabel, kun je de netwerkprinter overal in huis neerzetten. Meerdere computers zijn op één printer aan te sluiten. Kies een printer met losse kleurencartridges Ongeveer één op de vijf inkjet printers gebruikt één gecombineerde kleurencartridge met de kleuren geel, magenta en cyaan. Als één van de drie op is, moet je de hele cartridge vervangen. Vooral goedkope printers hebben zo n gecombineerde kleurencartridge. De meeste printers hebben aparte cartridges voor geel, magenta en cyaan. Je kunt de cartridges dan per kleur vervangen, als ze écht leeg zijn. Door zo n printer te kopen bespaar je dus op inktkosten. Er zijn ook apps om mee te printen Ook vanaf een tablet of smartphone kun je printen. Elke printerfabrikant heeft een eigen app om een foto of tekst af te drukken via een netwerkprinter. (Bron consumentenbond.nl) Contactgegevens Afdeling Consumentenzaken Secretariaat toestel Klachtenlijn toestel en VERVOLG Duurzaam economische activiteiten ontplooien Tijdens de training worden beleidsmedewerkers van RO, bestuursambtenaren van commissariaten en vertegenwoordigers van diverse dorpen uit het binnenland, algemene kennis en managementvaardigheden over deze materie bijgebracht, om goed te kunnen omgaan met het bos. Eensporenbeleid In de afgelopen decennia vonden er grootschalige economische activiteiten plaats in en rondom de woongebieden van de binnenlandbewoners. De gemeenschappen zelf profiteerden weinig hiervan. Traditiegetrouw werden er houtkapvergunningen uitgegeven op naam van de kapitein van een dorp. Vanwege het niet algemeen belang is toen overgegaan bij wetsverandering om gemeenschapsbos uit te geven, dat op naam komt van een dorp. Hiermede wordt dan het algemeen belang van ontwikkeling gediend. Trouwens het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft met betrekking tot het uitgeven van stroken bos voor bewerking tot doel het bevorderen en het in stand houden van een verantwoord beheer van de gemeenschapsbossen. Het algemeen doel van het onderdirectoraat Binnenland is het creëren van sterke dorpsgemeenschappen met uitvoeringsen beheerscapaciteit van duurzame initiatieven voor de verhoging van de leefbaarheid van de woon- en leefomgeving. Modulaire training De training, die van groot belang is voor een stabiel evenwicht binnen het ecosysteem in, is opgedeeld in vier modules. Na deze intensieve training moeten de deelnemers zodanig gemotiveerd zijn om alles wat zij hebben geleerd over te brengen aan dorpsbewoners. Zij hebben dan de taak alle processen die moeten leiden tot duurzaam bosbeheer binnen de gemeenschappen te begeleiden. Ze moeten dus in staat zijn om gemeenschappen te stimuleren, als motivatie, om samen te werken. Anderzijds komen zij ook in om advies en begeleiding te geven op het gebied van duurzaam bosbeheer binnen de mogelijkheden van de dorpen. De theorie van deze training wordt verzorgd in Paramaribo. Voor de praktijk trekken de deelnemers naar een gemeenschapsbos in het district Marowijne.-. Wetgeving bosbewerking Terreinen worden ingevolge artikel 41 lid 2 van de wet Bosbeheer door de minister van Ruimtelijke Ordening, Gronden Bosbeheer (ROGB) na overleg met de minister van Regionale Ontwikkeling (RO) aangewezen als gemeenschapsbos ten behoeve van in dorpen en nederzettingen wonende en tevens in stamverband levende binnenlandbewoners. Conform haar taakstelling is het ministerie van RO belast met de ontwikkeling van het binnenland. De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) ziet erop toe dat er in Houtkapvergunning (HKV) arealen en gemeenschapsbossen op een duurzame wijze aan commerciële bosexploitatie wordt gedaan, waarbij de schade aan het bos beperkt blijft. Hierdoor kan er in hetzelfde kapvak na bijvoorbeeld een periode van 25 jaar opnieuw hout worden geoogst. De Overheid oktober 18 dwt_formaat.indd PM

4 Landbouw moet topprioriteit worden Landbouw moet op de eerste plaats komen in het beleid van de regeringen van Caricomlanden. Het moet topprioriteit worden, vinden de landbouwministers (COTED). Ze hielden vorige week vrijdag een speciale meeting om te praten over de ontwikkeling in de landbouwsector en wat gedaan moet worden om die te bevorderen en uit te breiden, maar vooral winstgevender en duurzamer te maken. COTED-voorzitter Roland Boulder van Grenada geflankeerd door collega-ministers Leslie Ramsammy van Guyana (rechts) en Matthew Walter van Dominica (links). Caribische landen moeten ophouden leverancier te zijn van grondstoffen voor de rijke landen en vervolgens eindproducten vervaardigd uit hun eigen grondstoffen tegen veel hogere prijzen te importeren. Minister Leslie Ramsammy van Guyana zegt dat alles op alles gezet moet worden het Caribische gebied in 2025 hongervrij te maken. We moeten de eerste regio in de wereld worden die dat realiseert. En de potentie is er, zei hij tijdens de slotpersconferentie van de Caribbean Week of Agriculture. Het Jagdeo Initiative, het landbouwontwikkelingsplan van Caricom, is hét instrument dat de regio moet helpen dat doel te realiseren. Toch zijn er nog veel beren op de weg om de plannen te realiseren. Cassave en zoete patat zijn geïdentificeerd als de landbouwproducten die veel meer aandacht moeten krijgen, zowel op nationaal als regionaal niveau. Minister Roland Boulder van Grenada zegt dat steeds meer landen inzien dat ze meer aandacht moeten geven aan de agrarische sector. Zijn collega van Dominica, Matthew Walter sprak zich nadrukkelijker uit. Landbouw moet topprioriteit worden, zei hij. De doelstelling van voedselveiligheid en armoedebestrijding zullen volgens hem nimmer gerealiseerd kunnen worden als de landen in de regio los van elkaar zaken blijven aanpakken. Er moet gericht beleid komen op het stuk van werkgelegenheidscreatie, armoedebestrijding op het platteland en andere sociaal-maatschappelijke vraagstukken. De belangrijkste struikelblok voor de landen is geld. Ook hiervoor zullen oplossingen gevonden moeten worden stelt minister Walter. Benadrukt werd dat CAH- FSA, het voedselveiliigheidsinstituut van Caricom, snel van de grond moet komen. Intussen is het proces ingezet om een directeur aan te trekken en zijn al verregaande besluiten genomen wat betreft de begroting van het instituut. CAHFSA zal er op moeten toezien dat agrarische producten voldoen aan de internationale fytosanitaire en sanitaire standaarden. Belangrijk is dat er programma s komen om meer jongeren voor de landbouwsector te interesseren. Er vindt namelijk vergrijzing plaats. De gemiddelde leeftijd van een boer in het Caribische gebied is 60 jaar.-. MINISTERIE VAN FINANCIËN SOLLICITATIEOPROEP Op het Directoraat Belastingen, van het Ministerie van Financiën is er plaatsingsmogelijkheid voor een vijftal juristen in de functie van Aspirant Aanslagregelaar. Hoofdtaken 1. Maakt voorbereidingen voor het opleggen van aanslagen door het Onderhoofd Aanslagregeling, na grondige bestudering van het dossier en eventueel na overleg of onderhandeling met de belastingplichtige. 2. Maakt voorbereidingen voor de beoordeling en het afdoen van bezwaren door het Onderhoofd Aanslagregeling, eventueel na overleg of onderhandeling met de belastingplichtige. 3. Verricht waarnemingen ter plaatse ten behoeve van de beeldvorming in het kader van de uitvoering van voornoemde taken. 4. Doet voorstellen voor boekenonderzoek en formuleert daarbij zorgvuldig de controle opdrachten in overleg met het Onderhoofd Aanslagregeling (aandachtspunten). 5. Bewaakt het bestand van belastingplichtigen en laat voorzover nodig, daarin aanpassingen en aanvullingen aanbrengen na overleg met het Onderhoofd Aanslagregeling. 6. Verschaft fiscaaltechnische informatie aan de gemeenschap in verband met het doen van aangifte, de betaling van verschuldigde belasting en het maken van bezwaren. 7. Verzamelt en verschaft, daar waar nodig, het management relevante aan de taak gerelateerde informatie. 8. Woont periodiek stafvergaderingen, de aanslagregeling rakende, bij. 9. Verricht alle in het verlengde van de funktie liggende werkzaamheden. MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende Functievereisten Bachelor of Law diploma Controleurs Opleiding met 5 jaar werkervaring als Senior Controle Ambtenaar FICOD of Junior Controle Ambtenaar GO Specifieke kennisvaardigheden & kenmerken - Bekend zijn met basiskennis economie - Juridische kennis nivo - Brede maatschappelijke oriëntatie - Goede contactuele eigenschappen - Controle technieken beheersen - In teamverband kunnen werken - Accuraat - Integer Avond trainingen Basis Koeltechniek Srd 921,- Gevorderde Koeltechniek Srd 1.008,- Auto Koeltechniek Srd 1.172,- Auto Electro Srd 670,- Electro Huisinstallatie Srd 587,- Basis Electronica Srd 586,25 Gevorderde Electronica Srd 670,- Lassan module 1 Srd 1.172,50 Lassen module 2 Srd 1.507,- Computer Hardware module 1 Srd 603,- Krachtinstallatie Srd 1507, 50 Gawasa Srd 670,- VCA (Basis Veiligheid Veiligheid Checklist Aanemers) Srd 250,- 2 Tak Motoren Reparatie Srd 597,- Textiele Werkvormen Srd 335,- Assistent Kapper Srd 750,- Mani- Pedicure Srd 300,- Gelaatsbehandeling Srd 750,- Reparatie Semi Wasautomaten Srd 300,- Reparatie Huishoudelijke Apparaten Srd 300,- Organisatie & Management op MBO niveau Srd 175,- Training Autokennis en Basis onderhoud Srd 200,- Assistent Beveiliger Srd 670,- Algemeen Beveilingsmedewerker Srd 1.256,25 Autoscan Srd 1.005,- Defensive Drive Srd 450,- Modern Personeelsmanagement Srd 200,- Ochtend trainingen Machinale Houtbewerking Machine Bankwerken Bouw vakken Autobody Repair Stratenmaken Textiele Werkvormen (Modevak) Computer trainingen Vereisten voor de dagtrainingen Een geboorte uittreksel 3 pasfoto s Kopieen van schoolbescheiden(originele stukken overleggen) Het inschrijfgeld bedraagt Srd 50,- en lesgeld Srd 35,- per maand (lesgeld 3 mnd vooruit betalen) Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Let wel Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Adres Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo South America Fax (597) httpwww.vaksao.sr.org Geboden wordt Een prettige werkkring Salariëring conform de overheidsregeling (schaal 8c) * Gegadigden dienen al in overheidsdienst te zijn. Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrieven en C.V. tot uiterlijk 30 november 2013 richten aan de directeur der Belastingen, de heer mr. C.A. van Dijk, Kerkplein Voor meer informatie kan men terecht bij mevrouw de Bruin P.D. van de afdeling Personeel en Organisatie via de telefoonnummers (toestel 252). De directeur der Belastingen, Mr. Cornelis A. van Dijk MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU Financieel Management 8,9,10,22,23,24 nov 20 klokuren Srd 600,- Basis marketing 9, 10, 23, 24 nov 13 klokuren Srd 500,- Een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Nickerianen opgelet! De Stichting Productieve Werk Eenheden start begin november 2013 in Nickerie wederom met de volgende trainingen Administratieve Organisatie en Interne Controle 22, 23, 24 nov 11 klokuren Srd 450,- MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING SOLLICITATIE OPROEP Bij V.O.J. (Voorgezet Onderwijs op Juniorenniveau), is er plaatsingsmogelijkheid voor De functionaris zal in hoofdzaak belast zijn met het inspecteren van leerkrachten in het Voorgezet Onderwijs op Juniorenniveau; het adviseren aan schooldirecteuren, leerkrachten, ouders en instanties van het Minov; werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs. Functie-eisen MO-A in één van de volgende vakken Nederlands, Economie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie of Beeldende Kunsten of Hoofdakte met LO-akten in twee van bovengenoemde vakken. Inspecteurs Verder moet hijzij de Surinaamse nationaliteit bezitten; onderwijservaring hebben van minimal 5 jaar op een VOJ-school met goede beoordeling; bereid zijn scholen te bezoeken in alle delen van het land; goede contactuele eigenschappen bezitten; bereid zijn zich te verdiepen in de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directeur van Onderwijs d.t.k.v. het hoofd van Inspectie V.O.J. Adres Franchepanestraat 3 Tel Bezoldiging Volgens de vigerende regeling.(fiso) Persoonlijk Leiderschap 8,9,10,22,23,24 nov 20 klokuren Srd 600,- Bedrijfsmanagement 8,9,10,22,23,24 nov 20 klokuren Srd 600,- Brieven schrijven 8, 9, 10 nov 11 klokuren Srd 450,- Personeelsmanagement 8,9,10,22,23,24 nov 20 klokuren Srd 600,- Klantvriendelijkheid 22, 23, 24 nov 11 klokuren Srd 450,- Sociale vaardigheden en beroepshouding 9, 10, 23, 24 nov 13 klokuren Srd 500,- Rapportage technieken 8, 9, 10 nov 11 klokuren Srd 450,- Begroting en Budgettering 22,23, 24 nov 11 klokuren Srd 450,- Voorraad- en magazijnbeheer 8,9,10,22,23,24 nov20 klokuren Srd 600,- Informatie & registratie Hr. Eersteling (Nickerie) Hr. Ketwaru t (Par bo) Termijn betaling mogelijk en reductie van 10 % vanaf de 2 e training Betaling kan per kas, bestelbon, bank (VCB ) of per cheque (aan toonder) Onze trainingen zijn all in Vereiste opleiding minimaal MULO of gelijkwaardig. De Overheid oktober 18 dwt_formaat.indd PM

5 New post on Caribbean Export Career Opportunity Research Officer, Market Intelligence by CE SUMMARY OF RESPONSIBILITIES Reporting to the Advisor, Market Intelligence the Research Officer, Market Intelligence will support in the research, compilation, and synthesis of data and information about key issues and areas including for products, markets, and competitors both regionally and globally. He or she will contribute to the market research process by systematically supporting the collection of market intelligence, assist in the proactive monitoring of market data, conducting robust analysis, facilitating the identification of opportunities, and developing comprehensive and customized reports on the same. Job Description - Research Officer Market Intelligence Interested applicants must send their CV and cover letter by to Mr. David Gomez at and copied to Mrs. Wendy Graham (EA) at Deadline for submissions is Friday, October 28, 2013 at 430pm AST CE September 27, 2013 at 341 pm URL httpwp.mep2qryo-1q2 New post on Caribbean Export Career Opportunity Advisor, Trade Advocacy by CE SUMMARY OF RESPONSIBILITIES The Advisor, Trade Advocacy shall report to the Manager, Trade and Export Development and will have the following broad areas of responsibility 1) Providing support to the private sector within CARIFORUM through the development and implementation of a regional business advocacy program aimed at improving their engagement in international trade matters ; 2) Managing international trade policy issues including monitoring and identification of key trade issues, analysing those issues, selecting priorities and strategic response actions, and implementing relevant programs of action; 3) Developing and Implementing effective Public-Private dialog mechanisms at the national and regional levels, and providing advisory and technical support to key actors (i.e. sector associations, business support organizations, etc.) within the trade policy cycle; and 4) Advising regional policy makers on matters of opportunity and threats to businesses within the CARIFORUM region resulting from developments within the international trading system. Job Description - Advisor -Trade Advocacy Interested applicants must send their CV and cover letter by to Mr. David Gomez at and copied to Mrs. Wendy Graham (EA) at Deadline for submissions is Friday, October 28, 2013 at 430pm AST MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNO- LOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU De Stichting Productieve Werk Eenheden start begin november 2013 in Nickerie wederom met de volgende trainingen Financieel Management 8,9,10,22,23,24 nov 20 klokuren Srd 600,- Basis marketing 9, 10, 23, 24 nov 13 klokuren Srd 500,- Persoonlijk Leiderschap 8,9,10,22,23,24 nov 20 klokuren Srd 600,- Bedrijfsmanagement 8,9,10,22,23,24 nov 20 klokuren Srd 600,- Brieven schrijven 8, 9, 10 nov 11 klokuren Srd 450,- Personeelsmanagement 8,9,10,22,23,24 nov 20 klokuren Srd 600,- Klantvriendelijkheid 22, 23, 24 nov 11 klokuren Srd 450,- Sociale vaardigheden en beroepshouding 9, 10, 23, 24 nov 13 klokuren Srd 500,- Rapportage technieken 8, 9, 10 nov 11 klokuren Srd 450 Administratieve Organisatie en Interne Controle 22, 23, 24 nov 11 klokuren Srd 450,- Begroting en Budgettering 22,23, 24 nov 11 klokuren Srd 450,- Voorraad- en magazijnbeheer 8,9,10,22,23,24 nov20 klokuren Srd 600,- Informatie & registratie Hr. Eersteling (Nickerie) Hr. Ketwaru tst (Par bo) Termijn betaling mogelijk en reductie van 10 % vanaf de 2e training. Betaling kan per kas, bestelbon, bank (VCB ) of per cheque (aan toonder). Onze trainingen zijn all in. Vereiste opleiding minimaal MULO of gelijkwaardig. Een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNO- LOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsingsmogelijkheid voor de volgende Avondtraining Organisatie & Management op MBO niveau Kosten 175 srd per persoon ( incl. lesmateriaal) Duur 4 weken (1 keer per week) Modern Personeelsmanagement Kosten 200 srd per persoon ( incl. lesmateriaal) Duur 4 weken (1 keer per week) Defensive Drive Kosten 450 srd per persoon ( incl. lesmateriaal) Duur 10 uren Assistent Graafmachine Operator Kosten 837,50 srd per module Duur Module 1 (2 maanden) Module 2 (1 maanden) Module 3 (2 maanden) Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 07.30u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Let wel Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Adres Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo South America Tel.Fax (597) CE September 27, 2013 at 338 pm URL httpwp.mep2qryo-1pz MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU New post on Caribbean Export UITNODIGING VOOR CONSULTANCY Career Opportunity Advisor, Export Development & Promotion by CE SUMMARY OF RESPONSIBILITIES Reporting to the Manager - Trade & Export Development the Advisor- Export Development and Promotion, will focus on export development and promotion related activities and programs within the Agency at both the enterprise and business support organization levels. Heshe shall work closely with the Market Intelligence and Trade Advocacy staff and units, as well as with the external clients of the Agency i.e. private-sector companies, trade promotion organizations and other trade associations, manufacturing associations, etc. on advancing regional and global trade and export development policies and priorities for the CARIFORUM region and countries. Heshe shall also be responsible for developing and implementing trade and export capacity building programs at the enterprise level, and support programs at the BSO level. Job Description - Advisor Export Development Promotion Interested applicants must send their CV and cover letter by to Mr. David Gomez at and copied to Mrs. Wendy Graham (EA) at Deadline for submissions is Friday, October 28, 2013 at 430pm AST CE September 27, 2013 at 332 pm URL httpwp.mep2qryo-1pv 2-Daagse Workshop GOOD MANAGEMENTPRACTICES CRS (voor Micro, Small en Medium Size Bedrijven ) Deze Caricom Regional Standard, biedt micro-, small en medium size bedrijven een handvat om een management system op te zetten waarin kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid geintegreerd zijn (HSEQ). Door deze standaard toe te passen kunnen micro, small en medium size bedrijven zich makkelijk toegang verschaffen op zowel de nationale als regionale markt en hun concurrentie positie vergroten. Eventueel kunnen de bedrijven zich ook tegenover deze standaard laten certificeren. DOELGROEP Ondernemers van micro, kleine en middelgrote bedrijven die een geïntegreerd management systeem willen opzetten. WERKWIJZE De workshop heeft een interactief karakter waarbij de standaard aan de hand van casussen tijdens de werksessies wordt behandeld. De participant ontvangt een certificaat na deelname aan de workshop. PRAKTISCHE INFORMATIE Datum 24 en 25 oktober 2013 Locatie Conference Room, SSB Tijd Bijdrage SRD 235 per persoon Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 20. Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat van SSB op telefoonnummer of via op De uiterste aanmeld registratie datum is 21 oktober 2013 INHOUD VAN DE WORKSHOP Inhoud CRS Interpretatie CRS Management review uitvoeren Link van CRS met ISO en ISO Beleid en doelstellingen op HSEQ gebied Hoe processen en procedures in kaart te brengen Klanttevredenheid bepalen Organiseren van interne audits Implementatie van CRS Het formuleren van Arbeidsmarkt beleid ter ondersteuning van de Regeringsvoornemens, maakt het noodzakelijk dat er ook adequate arbeidsmarktinformatie beschikbaar is. Ter formulering van beleid ten aanzien van arbeidsmarkt gerelateerde verschijnselen vraagstukken op de Surinaamse Arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat wij informatie data verzamelen. In dit kader heeft het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu gemeend een onderzoek te laten doen naar bijverdienen ter verwerving van kennis en inzicht in dit fenomeen op de Surinaamse arbeidsmarkt. Ter uitvoering van een kwalitatief onderzoek studie is het Ministerie van ATM op zoek naar een consultant. Profiel van de consultant Universiteitsdiploma in Onderwijs of Sociale Wetenschappen Minimaal 5 jr. relevante werkervaring binnen de Surinaams sociale sector Uitstekende schrijf- en communicatievaardigheden in het Nederlands Kennis van de Surinaamse Arbeidsmarkt Goede inter-persoonlijke vaardigheden Analytische denker met een flexibele werkhouding Sterk aanbevolen Kennis- en ervaring m.b.t. het opzetten en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek Kennis- en ervaring van projectmanagement De uitgebreide referentietermen kunnen opgevraagd worden bij Mw. drs S. Chotkan-Somai Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Onderdirectoraat Arbeidsmarkt Wagenwegstraat 47 Tel #277 adres of Kandidaatstelling kan tot uiterlijk 2 weken na verschijning van dit bericht middels het toesturen van een motiverend schrijven, een uitgebreide CV en een voorstel tot plan van aanpak (inclusief kostenberekening), gericht aan Mw. drs C. Hiwat, Onderdirecteur Arbeidsmarkt De wnd. directeur van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, Mr. J. Belfor MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende Avondtrainingen Training Vereisten Lesgeld Inschrijfgeld Duur Assistent Kapper LBGO 3 e klas of daaraan gelijkgesteld SRD750,- SRD maanden (2 x per week) Gelaatsbehandeling LBGO 3 e klas of daaraan gelijkgesteld SRD 750,- SRD maanden (2 x per week) Manicure & Pedicuren LBGO 3 e klas of daaraan gelijkgesteld SRD300,- Per training SRD maand Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Let wel Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Adres Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo South America Fax (597) httpwww.vaksao.sr.org De Overheid oktober 18 dwt_formaat.indd PM

6 MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE BEKENDMAKING De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van CHEN, LILIN op, om een voor haar bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van CHEN, XIONGHUI, echtgenoot van CHEN, LILIN tegen CHEN, LILIN, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, september De Griffier voornoemd, Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP Sollicitatie oproep voor Consultants De lidlanden van de CSME hebben zich gecommitteerd aan het doel van vrij verkeer van hun staatsburger binnen de CSME gemeenschap, artikel 45 van het Herziene Verdrag van Chaguaramas. Ook het bedrijfsleven kan hiervan gebruikmaken. Het Ministerie van Handel en Industrie is doende het vrij verkeer van de zogenoemde groep non-wage earners (ondernemers) te faciliteren. In dit kader worden consultants opgeroepen mee te dingen naar het uitvoeren van een Consultancy ter bepaling van de werkbare procedure voor ten aanzien van vrij verkeer van non-wage earners Doel Het algemene doel van deze consultancy is het verder integreren van het bedrijfsleven hier te lande in de overige deelmarkten van de CSME. Specifiek doel!) het adviseren van de Minister van Handel en Industrie betreffende de instelling, instantie of organisatie, die als competente autoriteit kan fungeren voor het vrij verkeer van dienstverlener!!) het adviseren van de Minister van Handel en Industrie betreffende de instelling, instantie of organisatie, die als competente autoriteit kan fungeren voor het recht van bedrijfsvestiging.!!!) Voorstel doen aan de Minister van Handel en Industrie betreffende de procedure voor het vrij verkeer van dienstverleners, die werkbaar is voor!!!!) Voorstel doen aan de Minister van Handel en Industrie betreffende de procedure voor het recht van bedrijfsvestiging, die werkbaar is voor. Kwalificatie(s) en ervaring Kandidaten, die meedingen naar het uitvoeren van deze consultancy voor hen gelden de volgende vereisten Een universitaire graad in Rechten, Public Administration, Sociologie, Economie of andere disciplines van Maatschappij Wetenschappen; Tenminste vijf jaren werkervaring op het gebied van CARICOMCSME gerelateerde issues op leiding gevend niveau; Vertrouwd zijn met de Surinaamse wet- en regelgeving; Aantoonbare kennis hebben betreffende de CSME regimes zowel op nationaal als op regionaal niveau; Goede communicatieve vaardigheden bezitten. Output Het geheel van de werkzaamheden betreffende de consultancy dient in een eindrapport en in soft copy aan de Minister van Handel en Industrie te worden overgelegd; Het houden van een presentatie voor de CSME werkgroep van het Ministerie van Handel en Industrie betreffende het inhoudelijke van het rapport. Verwachte Resultaat 1) Met redenen omkleed de competente autoriteit(en) in voor vrij verkeer van non wage earner ; 2) Een uiteenzetting van de procedure(s) betreffende vrij verkeer van non wage earners vanaf indiening tot afgifte, inclusief de instantie(s) en of organisatie(s) die daarbij een rol vervult (en), die werkbaar is (zijn) voor Duur van consultancy Zes (6) maanden. Indiening van documenten Kandidaten kunnen de technische vereisten digitaal en of in hard copy format opsturen. De voorstellen behoren vergezeld te zijn van Ø Een breakdown van de vraagprijs; Ø Een statement betreffende relevante werkervaring; Ø Meetbare doelen en methodologie van de consultancy; en Ø Curriculum Vitae; De voorstellen moeten niet later dan 1 maand (30 dagen) na publicatie van de advertentie worden ingediend, op het onderstaand contact adres Ministerie van Handel en Industrie, Ter attentie van de Directeur Handel en Industrie, dhr. Mauro Tuur, MBA Havenlaan Noord, Nieuwe Haven Complex c.c. MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER Afdeling Domeinen Paramaribo, 30 september Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, OP DONDERDAG OF VRIJDAG.Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 18 oktober 2013, zal vervallen. D.nr Naam Adres Bedrag SRD 840 Wijntuim, Armand E. Groenhartstraat No , Baldi, Sjamkisoor Reineweg No , Martodimedjo, Christine Bakasroisiweg No , Chhatta, Bhanmetie Rits No , Wongsosemadi, Margie S.P. Djamoestraat No , Pirthipal, Amrawatie Islamstraat no , Gerling, Cynthia G. Saloebangastraat No , Siran, Parmie J.S. Greenstraat No , Balesar, Janice A. Bechaniestraat No , Karijowidjojo, Patricia Ng. Engelbrechtweg No , Haribhajan, Bidjaikoemar Leiding 8 No , Stichting Trushin Te Paramaribo 15, Abai, Moidjimie Sanikie Godoholo No. 0 30, Pinas, Irmgard S.R. Oeroewastraat No , Boomdijk, Theo H.J. Witagron No. 0 25, Nojoddimedjo, Ruben P. Leiding 11A No , Pawiroredjo, Hendrik P. Siliciumstraat No , Amiemba, Valentina Johanna Adangweg no Agwenti, Jenny S. Sipaliwini te Witagron No Lont, Willem H. Asaridraistraat No N.V. Roopram Foodhandlers & Business, Kisoor Roopram 1150 Lugard, Balthus M. Bomaweg No Stichting Soero, te Paramaribo Sylvia I.P. Karsoredjo 1341 Ramdas, Ramdoelari U. Catharina Sophiastraat no Vereniging Sanatan Dharm Koningstraat No Maha Sabha, Sadjio, Marcel P. Fajalobilaan No Stichting Surinaamse Ontwikkeling Florinestraat No. 159 van de Industriele Landbouw Masonkondre 144 Bhoekansingh, Kiertiekoemarie Yamsweg No Jeffrey, Noland A. Sipaliwini te Apoera 166 Agriculture & Cattle Association N.V. 221 Stichting Ontwikkeling Produktieve Projecten C.L.O. 255 Mangon, Kapieldew Wellingtonstraat No Dulam, Sanjay Oostwestveb. Meerzorg No.52A 278 Goerdat, Parbhawatie Harrypersadweg No Cronie, Eric R. Luitenant Weyneweg No Siwo, Alwin A. Toelsieprojekt No Soemeer, Indrawatie Larecoweg No. 204 PC 371 Soewondo, Ronald Dj. Zwampweg No Baboelal, Radjkoemar Soekwastraat No Orie, Ashokkoemar Mr. P. Chandie Shawweg No Orie, Shirley K. Leiding 10A No Orie, Anandmoemar Mr. P. Chandie Shawweg No Paltoe, Chandrewatie Mr. P. Chandie Shawweg No Orie, Shardakumarie Mr. P. Chandie Shawweg No Sampie, Irene D. Lieve Hugostraat No Danki, Alma S. Collinstraat No Pinas, Modolina Simonweg No Stichting Ter Bevordering van de te Paramaribo Motorsport in (Stichting Motosur) 448 Chinkoe, Ramdew Nieuw Weergevondenweg No Chinkoe, Litawatie Nieuw Weergevondenweg No Sarman, Graciella Tamansarie Km. 14,5 463 Redjosetiko, Roesmidjo Jamesstraat No Djosetiko, Randal S. Curacaoweg No Pokie, Johanna B. Nieuwzorgweg No Chrichlow, Pietro A.C. Nijverheidweg no Kromosemito, Hendrik S. La Rencontre 10e straat No.154 A 614 Kardjo, Misman Leiding 14 No Darius, Lilian C. Masoesastraat No Fransi, Margaretha P. Saramaccastraat No Jiawan, Radjinderpersad Nickerie te Vliegveld No Gefferie, Franklin L. Nickerie te Vliegveld No Baboelall, Parmanand Parkweg No Karijoredjo, Tego S. Mauritslaan No. 310 PC 634 Lutchman Singh, Mahindernathsingh Duikelaarweg No Edwards, Rijghie A. Bakboordlaan No Jubitana, Henny D. Dwarsweg No Hope, Daniel N. Oost Einde No Wachter, Izaak, A. Oost Einde No Gerard, George W.A. Papendrechtsestraat no Sodikromo, Roger A.K. Waranalaan No Somo, Djaimin Bastiweg No. 51 M 64 Maitoe, Dokter M. Middenweg No Jong-Loy, Hugo A. Washabolaan No Chrichlow, Ida R. Ritsweg No Tabaje, Marcel M. Powisiweg No Mohan, Harypersad Middenweg No Dalger, Ewald R. Oost Einde No Rigters, Roel A. Oost Einde No Badloe, Leo N. Oost Einde No Kasanwidjojo, Selmon S. Saramaccastraat No Jaggoe, Sureshkoemar West Calcuttaweg No Brewster, Olwine M. Middenweg No Bunwaree, Vaguniho M. Coroniestraat No Dors, Edmond M. F.A. Lashleystraat No King, Wilhelmine H. Ritsweg No Castillion, Mildred A. Sanicalaan No Detimo, Aine Middenweg No Dosoe, Lemon Commewijnestraat No Kejansi, Kakoe Dwarsweg No Udenhout, Jacques S. Middenweg No Towikromo, Natimin Pisang-Kapokweg No Van Tholl, Brayan G. Sanicalaan No Sookhan, Sabitrie Technische werken (T.W) No Singodjojo, Raymond P. Mauritslaan No Pawirodimedjo, Henry A. Onderlangs No Pawirotaroeno, Legimin Flamingoweg No Pritipalsingh, Hemwatie Charolaislaan No Madkarja, Ronald M. Sanicalaan No Maidoe, Jona Middenweg No Mijnals, Herman F. Onderlangs No Milano, Glenn Ritsweg No Macknack, Marcel O. Skrivimankotilaan No Agodeba, Johnny Kalverstraat No Doekhie, Mohamed R. R.P. Bharosstraat No Inge, Georgetina E. Bakhuisstraat No Molly, Romeo J. Boskamp No Jangali, Rita K. Wagenmakerweg No Abdoelbasier, Mohammad I. Zwartenhovenbrugstraat No Plet, Edmund L. Wagenmakerweg No Ramnath, Narendernath Corantijnpolder Serie C No Jhanjhan, Mehilal Houttuinweg No. 117 LET OP N.V. en STICHTINGEN, dienen een kopie van hun statuten mede te nemen. Het Ministerie van Handel en Industrie maakt hierbij bekend dat per ingang van 1 augustus 2013, de vergoeding voor door de Dienst Waarborg en voor het IJkwezen verichte diensten, zijn aangepast. I. JUSTEREN VAN GEWICHTEN A. Gewichten voor fijne wegingen (zoals apotheken en goudsmederijen) - 1 mg tm 1000 mg SRD 3,00 stuk B. Overige gewichten - van 0 tot 500 gram SRD 2,50 stuk - van 500 gram tot 1 kg SRD 3,00 stuk - van 1 kg tot 2 kg SRD 6,00 stuk - van 2 kg tot 5 kg SRD 6,00 stuk - van 5 kg tot 10 kg SRD 7,50 stuk - van 10 kg tot 20 kg SRD 15,00 stuk - van 20 kg tot 25 kg SRD 27,50 stuk - van 25 kg tot 50 kg SRD 45,00 stuk - van 50 kg tot kg SRD 75,00 stuk II. VERGOEDINGEN VOOR EENVOUDIGE WERKZAAMHEDEN M.B.T. REPARATIE AAN - toonbankweegschalen SRD 35,00 stuk - snelwegers en balansen SRD 45,00 stuk - grondbascules SRD 75,00 stuk - weegbruggen SRD 250,00 stuk III. VERGOEDING VOOR DE EERSTE KEURING OF HERKEURING VAN WEEGWERKTUIGEN (mechanisch electronisch) - van 0 tot 15 kg (ED) SRD 25,00 stuk - van 15 kg tot 30 kg SRD 35,00 stuk Balansen (EB) - van 0 tot 1 kg SRD 25,00 stuk Hangklokwegers - van 0 tot 30 kg SRD 30,00 stuk - van 30 kg tot 60 kg SRD 35,00 stuk - van 60 kg tot 100 kg SRD 40,00 stuk - van 100 kg tot 300 kg SRD 50,00 stuk Toonbank weegschalen - van 0 tot 6 kg SRD 20,00 stuk - van 6 kg tot 15 kg SRD 25,00 stuk - van 15 kg tot 25 kg SRD 35,00 stuk - van 25 kg tot 30 kg SRD 40,00 stuk IV. VERGOEDING VOOR DE EERSTE KEURING OF HERKEURING VAN GROND-WEEGWERKTUI- GEN (mechanisch electronisch) Grondbascules - van 0 tot 150 kg SRD 40,00 stuk - van 150 kg tot 250 kg SRD 55,00 stuk - van 250 kg tot 500 kg SRD 90,00 stuk - van 500 kg tot kg SRD 120,00 stuk V. Vergoeding voor diverse keuring - Meetstokken SRD 10,00 stuk - Maatkannen (12 dl tot 1 l) SRD 6,00 stuk - Maatkannen (1l tot 2 l) SRD 6,00 stuk - Pocketbalans SRD 35,00 stuk - Opstap weegschaal (laag en hoog) SRD 40,00 stuk - Babyweegschalen SRD 30,00 stuk - Alcoholmeters SRD 75,00 stuk - Remvertragingsmeters SRD 80,00 stuk - Tinmeters SRD 75,00 stuk - Snelheidsmeters SRD 75,00 stuk - Asdrukmeters SRD 170,00 stuk - Roller- platen rem testbanken SRD 200,00 stuk - Flow meters SRD 100,00 stuk VI Keuring op verzoek - Balans ( 0 tot 1 kg) SRD 35,00 stuk Snelwegers Hangkloksnelwegers - Van 0 tot 15 kg SRD 35,00 stuk - Van 15 kg tot 30 kg SRD 40,00 stuk - Van 30 kg tot 100 kg SRD 55,00 stuk - Van 100 kg tot 300 kg SRD 60,00 stuk Grondbascules - Van 0 tot 250 kg SRD 60,00 stuk - Van 250 kg tot 500 kg SRD 100,00 stuk - Van 500 kg tot kg SRD 135,00 stuk - Weegbruggen Hangklokwegers (zware meetmiddelen) - van kg tot kg SRD 150,00 stuk - van kg tot kg SRD 210,00 stuk - van kg tot kg SRD 300,00 stuk - van kg tot kg SRD 500,00 stuk - van kg tot kg SRD 750,00 stuk VI. VOLUMEMETINGEN (twee ijkperiodes in een jaar bij benzinepompen(nozzels)) - Bulkstations SRD 150,00 stuk - Van tankwagens SRD 150,00 stuk - benzinepompen (nozzels) SRD 25,00 stuk - Van tankschepen SRD 150,00 stuk Inhoudsmaten - Van 20 liters SRD 40,00 stuk - Van 20 liters tot 200 liters SRD 70,00 stuk - Van 200 liters tot liters SRD 110,00 stuk - Van liters tot liters SRD 175,00 stuk - Van liters tot liters SRD 350,00 stuk - Strooptanks SRD 350,00 stuk - Alcoholtanks SRD 350,00 stuk - Benzine opslagtanks SRD 400,00 stuk VOORLICHTING HANDEL EN INDUSTRIE MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLO- GISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU Oproep aan het bedrijfsleven i.v.m. Loononderzoek In juni dit jaar is het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO) gestart met de dataverzameling in verband met een loononderzoek onder 450 bedrijven in de districten Paramaribo en Wanica. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM). Het onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de loonniveaus van de laagstbetaalde beroepen en functies in de verschillende economische sectoren. Tot nu toe is gebleken dat een groot deel van de bedrijven die een vragenlijst ontvangen hebben niet op adequate wijze meewerken aan het onderzoek, waardoor de periode voor dataverzameling voor de tweede keer is verlengd. Vanwege het belang van de beschikbaarheid van loonstatistieken wordt hierbij een beroep gedaan op alle bedrijven die een vragenlijst ontvangen hebben om alsnog hun medewerking te verlenen door de vragenlijst conform de richtlijnen van het IMWO in te vullen en te retourneren. Paramaribo, 16 oktober 2013, Afdeling Ministerie ATM De Overheid oktober 18 dwt_formaat.indd PM

7 MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE BEKENDMAKING De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van NIJDA, JOHAN ULRICH op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van RAGIL, SHARON MELISSA, echtgenote van NIJDA, JOHAN ULRICH tegen NIJDA, JOHAN ULRICH, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, september De Griffier voornoemd, Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE BEKENDMAKING De Griffier der Kantongerechten roept hierbij de persoon van MANNSUR, ERIC MILAID op, om een voor hem bestemde brief in ontvangst te nemen, ter Griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton aan de Grote Combéweg no. 2 te Paramaribo, in de zaak van IRODIKROMO, NITA SOERANIE, echtgenote van MANNSUR, ERIC MILAID tegen MANNSUR, ERIC MILAID, bekend in het Algemeen Register ter Griffie van het Eerste Kanton onder nummer Paramaribo, september De Griffier voornoemd, Mr. G.H.KARSTERS-DE RIJP IJK- EN KEURPERIODE TE NICKERIE Het Ministerie van Handel en Industrie maakt hierbij bekend dat de verplichte jaarlijkse IJk, herijk en herkeuring van weegwerktuigen, gewichten, inhoudsmaten en meterstokken over het jaar 2013 voor het distrikt NICKERIE is gesteld van 22 tot en met 25 oktober Het schema ziet er als volgt uit Dinsdag 22 oktober 2013 B.O kantoor Groot Henar Woensdag 23 oktober 2013 B.O kantoor Paradise Donderdag 24 oktober 2013 B.O kantoor Corantijn Polder Vrijdag 25 oktober 2013 B.O kantoor Corantijn Polder Tijd 8.00 u u. Benodigde documenten - Winkelvergunning - Uittreksel (of I.D. kaart) Ministerie van Handel en Industrie Havenlaan 1 Tel tst Competitiveness of nationaal concurrentievermogen is de mate waarin een natie het vermogen heeft een omgeving te creëren en te handhaven, waarin meer waardecreatie wordt bevorderd voor haar ondernemingen en meer welvaart voor haar volk. World Economic Forum (WEF) vergelijk jaarlijks landen volgens de Global Competitiveness Index (GCI) vergeleken. De WEF hanteert voor vaststelling van de GCI twaalf Pillars of Competitiveness met meer dan 100 indicatoren. Vermeldenswaard is dat - na een jarenlange neerwaartse trend - in het onlangs verschenen Rapport van de WEF Gobal Competitveness Report voor het eerst een posititeve verandering noteert, namelijk op de 106e plaats op de lijst van 148 landen. Dit is 8 plaatsen vooruit ten opzichte van de periode Wij hopen dat deze ommekeer een stimulans zal zijn voor bredere ondersteuning en bevordering van gecoördineerde, integrale uitvoering van initiatieven ter verbetering van s nationale competitiveness. In verband hiermee zal de Competitiveness Unit (CUS) op 18 oktober a.s. een presentatie organiseren over de recentste ranking van en een discussie over vervolgacties voor verdere verbetering van ons nationaal concurrentievermogen. Met veel genoegen nodigt de Competitiveness Unit u uit voor de presentatie Verbetering van s Nationaal Concurrentievermogen De Positieve Ommekeer Plaats Wyndham Garden Paramaribo Datum 18 oktober 2013 Tijd 19.00u-22.00u (inloop u) Agenda 1. Inleiding Door Prof. M. Carillo van de Arthur Lok Jack Graduate School of Business, UWI, Trinidad and Tobago 2. Paneldiscussie Minister van Handel en Industrie, Minister van Onderwijs & Volksontwikkeling, Voorzitter Business Forum, Voorzitter Vereningingen van Economisten in, Voorzitter Bankiersvereninging. Moderator Mr. Hans Lim A Po. A.u.b. opgave voor deelname uiterlijk tot u. v.m. op 18 oktober 2013 via of bellen of SMS-en naar , of Dit overzicht is ook te vinden op ONTVANGEN VERGUNNINGSAANVRAGEN Het Ministerie van Handel en Industrie brengt hierbij ter algemene kennis dat op de afdeling Bedrijfsvergunningen zijn ingekomen de navolgende vergunningsaanvragen B.V no BeroepBedrijf Specificatie Soort Adres Ressort District Aannemer bouwkundige-, schilder-, civiel technische en grondverzetwerken nieuw Van Idsingaweg no. 66, bekend als Van Drimmelenpolder Serie E no. 60 Westelijke polders Nickerie Winkelier algemeen nieuw R.P. Bharosstraat no.43, bekend als Oranje Nassaustraat no. 345 Nieuw Nickerie Nickerie Winkelier algemeen overplaatsing Gouverneurstraat no.86, perc. 94 Nieuw Nickerie Nickerie Fabrikant produceren van voedingsmiddelen nieuw Charolaislaan no.552 Wageningen Nickerie Winkelier bouwmaterialen nieuw Fredericiweg no. 1a, voorland vd suikerplantage Waterloo Nieuw nickerie Nickerie Winkelier algemeen nieuw A.K. Doerga Sawhstraat Br.no. 80 Nieuw nickerie Nickerie Winkelier algemeen nieuw Pierrekondre Albina Marowijne Winkelier algemeen nieuw J.D. Gompertsstraatno. 34, perc.no.346 Rainville Par bo NO Winkelier algemeen nieuw Kennedyweg perc.no.228 Zuid Para Winkelier algemeen nieuw Langatabiki Tapanahoni Sipaliwini Douane-expediteur nieuw Van t Hoogerhuysstraat no s 9-11, VSH-United Centrum Par bo NO Douane-expediteur nieuw Van t Hoogerhuysstraatno s 9-11, VSH-United Centrum Par bo NO Winkelier algemeen nieuw Indira Gandhiweg no.77, perc.no. 02 Latour Par bo ZW Winkelier verkoop van voorverpakte kip en kipproducten overplaatsing Sophia s Lustweg no.138 Bekend als Afdeling I Sectie Kwatta no. 222 Kwatta Wanica Winkelier algemeen nieuw Nw Charlesburgweg hoek Devisweg no. 14a (in een nog op te zetten gebouw) Munder Par bo NO Winkelier kledingstukken, schoeisel, bijoute-rieën, tassen en gifts nieuw Molenpad no. 102, bekend als Nieuwe Wijk F no. 416a Centrum Par bo NO Winkelier provisiewaren en kramerijen, kledingstukken en gereedschappen als nieuw Anton De Komstraat no s 12-14, bekend als Nieuwe Wijk F no. 192 Centrum Par bo NO Winkelier kledingstukken, tassen, petten, schoeisel, bijouterieën, cosmetica, babykleertjes en Gifts en dergelijke nieuw Kwattaweg no.530b Weg naar Zee Par bo ZW Winkelier kledingstukken, tassen, petten, schoeisel, bijouterieën, cosmetica en dergelijke als nieuw Verlengde Gemeenelandsweg no. 117, bekend als Afdeling I Sectie Uitvlugt no. 3d Flora Par bo ZW Winkelier algemeen nieuw Indira Gandhiweg no.711 De Nieuwe Grond Wanica Aannemer grondverzet-, civieltechnische-, bouwkundige- en schilderwerken nieuw Jankilaan no. 53, bekend als Afdeling I Sectie West Eerste Rijweg no. 63 Welgelegen Par bo ZW Winkelier algemeen overschrijving Lijnweg no. 60, perc.no.353 Moengo Marowijne Winkelier kleding, baby artikelen, bijouterieën en parfumerieën nieuw Indira Gandhiweg no.660, bekend als perc.no.2676 Lelydorp Wanica Winkelier verf en verfproducten nieuw Hendrikstraat no. 86, bekend als Afdeling I Sectie Mattonshoop nr.54 Welgelegen Par bo ZW Houtzaagmolen nieuw Van hattemweg, hoek Libanonweg perc.no.66 Wanica Pompstation nieuw Saramaccaweg no. 437, bekend als no. 117 van de Rijweg Groningen-Carl Francoi s Kampong Baroe Saramacca Winkelier algemeen nieuw Ulrich Perotistraat no.14, bekend als Afdeling I Sectie Mattonshoop no s 229 en 230 Kwatta Wanica Winkelier kleding, schoeisel, haar en haarproducten, parfumerieën en kramerijen nieuw Henck Arronstraat no s , bekend onder Nieuwe Wijk letter B no. 15 Rainville Par bo NO Winkelier speelgoed, elektrische- en elektronische apparaten, cellulairs en accessoires nieuw J.D. Gomperts- en Onyxstraat no. 83 Blauwgrond Par bo NO Winkelier algemeen overschrijving Ds. Martin Luther Kingweg no. 261 Houttuin Wanica het produceren van voedingsmiddelen op huisvlijt niveau nieuw Kalkbranderstraat no.19, bekend als Nieuwe Wijk 2 e Buitenwijk no. 283 Centrum Par bo NO Douane-expediteur nieuw J.D. Gompertsstraat no. 55 Blauwgrond Par bo NO Winkelier grind, zandsoorten, schelpen, steenslag, humus en klei, m.u.v.zandsoorten nieuw Verlengde Copernicusstraat Hoek Nieuwe Charlesburgweg perc.no.716 Blauwgrond Par bo NO Winkelier algemeen Helena Christinaweg no. 36 De Nieuwe Grond Wanica Winkelier algemeen nieuw Ferdinand Pierauweg no.63 Zuid Para Winkelier algemeen nieuw Hoek Aida- en Strausstraat no. 02 Blauwgrond Par bo NO Winkelier Kledingstukken, schoeisel, tassen, parfumerieën, bijouterieën, textiel lingerie en valiezen overplaatsing Steenbakkerijstraat no.12, bekend als Nieuwe Wijk letter C no. s 102 ala 103 Centrum Par bo NO Pension Appartementencomplex nieuw Kasabaholoweg no. 262E, bekend als Afdeling I Sectie Uitvlugt no. 98 Tammenga Par bo ZW Kapsalon nieuw Nagelstraat no. 07, bekend als Nieuwe Wijk Tweede Buitenwijk no. 239b 36 Centrum Par bo NO Kapsalon nieuw Indira Gandhiweg no.83 De Nieuwe Grond Wanica Kapsalon nieuw Priscillastraat no. 03, bekend als Afdeling I Sectie Uitvlugt no. 90 Tammenga Par bo ZW Fabrikant het produceren van voedingsmiddelen nieuw Mochalaan no. 04, bekend als 1 Hermitage no. 33 Flora Par bo NO Winkelier algemeen nieuw Verlengde Gemeenelandsweg no. 139, bekend als Afdeling I Sectie Uitvlugt no. 09 Flora Par bo ZW Belanghebbenden kunnen binnen 01 (één) maand, na verschijning van deze bekendmaking, schriftelijk (per post aan het Ministerie van Handel en Industrie Havenlaan Paramaribo of via het adres )eventuele bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunningen, bij de Minister van Handel en Industrie kenbaar maken onder vermelding van het onderwerp bezwaarschrift, BV #, de locatie en activiteit. In bedoeld bezwaarschrift dient ook duidelijk aangegeven te worden welke de bezwaren zijn en op welke manier de belanghebbende(n) benadeeld zou(den) worden door de voorgenomen bedrijfsactiviteiten. Hierbij zij opgemerkt dat bij de beoordeling van de bezwaren, de mededingingsprincipes de basis zullen vormen van de onderbouwing voor het valide of niet valide verklaren. Volgens de principes van mededinging is concurrentie de drijfveer van de economie en is er geen plaats voor monopolyen c.q. maatregelen voor het beperken van concurrentie. Concurrentie moet juist bevorderd worden zodat ondernemingen voortdurend ernaar streven om betere kwaliteits- producten en diensten, ruimere keus, betere after-service en voordeligere prijzen op de markt te brengen. De Overheid oktober 18 dwt_formaat.indd PM

8 De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Filo Sofietje, Sofietke, wat een akkefietjes toch die onze aandacht gijzelen. Schoolperikelen, arbeidsconflicten, etnoconcurrentie, vissen in elkanders vijver, blaka ballogie en dorpspolitiek in plaats van alle neuzen in dezelfde richting en dan voorwaarts mars. Wij zoeken naar een Surinaamse oplossing voor mondiale problemen, maar lopen niet eens in een Surinaamse onderbroek. Wij eten niet eens Surinaams want naar voorbeeld van de rest van de verdorven wereld eten wij fast food, terwijl wij zo-vers- mogelijk-eten gepropageerd kan worden, want dat kan gemakkelijk in ons land. Sofie Sari tori Filo, sari tori, so wan Wereldvoedseldag dan is er niet eens fruit uitgedeeld door voedselverwerkende bedrijven. Of aktieprijzen op fruit en groente gepresenteerd maar soso furubere mofotaki. Wat hebben wij aan verklaringen die wij niet kunnen opeten? Er moet een fruitkraam komen bij elke school, een verse vruchtensappencultuur in plaats van frigi papira gazeuze sukru watra soft in alle kleuren met obesitas en diabetes uiteindelijk als gevolg. Geen top ramen- of venstersoep. Het concurrentievermogen van ons land kan slechts verbeterd worden door een gezond en welgevoed volk te garanderen. Filo Veranderen is een voorwaarde voor verbeteren, van richting veranderen, koers uitzetten, de politiek moet gedepolitiseerd worden. Het is beschamend hoe wij elkaar hebben misbruikt en uitgebuit, generaties lang lappen grond hebben toegeëigend die nu tegen buitenlandse valuta via websites in Europa worden aangeprijsd. In de luttele jaren vanaf de koloniale tijd in nog geen twee eeuwen, anderhalve eeuw zijn uit de uniforme arme sloebers van de slavernij en kantraki zoveel onmetelijk rijke gasten en grootgrondbezitters voortgekomen dat het ook in dat opzicht hier een El Dorado is. Toeval? Neen, politiek! Sofie Geen enkelijke menselijke conditie is toevallig maar het gevolg van menselijk handelen zowel individueel als collectief. De redelijke staat van ontwikkeling van de r in een van de Indianen geroofde voormalige kolonie, eeuwenlang geëxploiteerd met onvrijwillige en vrijwillige immigranten van letterlijk overal vandaan, is ook geen toeval. Juist ja, politiek! Overlevingspolitiek op elk gebied vanaf bare basics zoals voeding en huisvesting tot zelfvoorziening, productie, onderwijs, integratie, verbroedering, natievorming, de grote woningnood die er nu is vloeit voort uit de historische, beschamende grondpolitiek. Belangrijk deel zorg seniorenburgers blijft bij regering Bigi Sma Dey Tapanahony V olgens minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft deze regering een belangrijk deel van de zorg van de senioren op zich genomen. Thans is het project Grantangi meer bekend als Bigi Sma Dey 2013 in uitvoering. Dit project, dat gekoppeld is aan de Internationale Dag voor Senioren op 1 oktober, wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren nu landelijk gehouden. De senioren uit het Tapanahony gebied zijn afgelopen zaterdag in het zonnetje gezet. Meer dan negenhonderd senioren uit dit gebied zijn met inzet van het ministerie van SOZAVO vervoerd naar Stoelmanseiland, waar ze zijn vergast op een mooie dag. Naast de minister waren ook aanwezig districtscommissaris Magretha Malonti, DNA lid Ronnie Brunswijk en delen van het traditioneel gezag. Er waren verschillende dans- en zangoptredens Filo Ontwikkeling is geen toeval maar het resultaat van Competitieve politiek, innovatie, cultuuromslag, out of the box strategieën, maar ook kennis in de geschiedenis van het fenomeen waarmee jij je bezig houdt. Landbouw, techniek, kunst, voeding, als je de geschiedenis van een onderwerp niet kent kun je geen innovatie bedenken, je kan de nood (noot!) niet ontdekken. De Caribische burger bijvoorbeeld mag trots zijn op de ontwikkeling van de steelpan vervaardigd van afgedankte vaten uit de aardolie industrie. Sofie Herverdeling van de welvaart, iedereen rijk maken door de dingen die een mens rijk maken te realiseren, wan oso, wan wroko, faya nanga watra, nyan nanga dringi, dan doet de burger de rest vanzelf zoals huisje spelen en kinderen maken. Een land dat zich respecteert heeft inspraak en inbreng in de politiek van de regio, het continent en uiteindelijk in de wereld. Wij burgers moeten ontdekken of vaststellen waarin ons land nummer een of twee of zelfs derde kan zijn. Kunst in verschillende disciplines, kultuur in alle belevingsvormen, gastvrijheid en toerisme, sport enzovoort. Minister Alice Amafo overhandigt een voedselpakket aan een seniorenburger tijdens de Bigi Sma Dey op Tapanahony, Stoelmanseiland. en aan het einde van de dag mochten de senioren met een voedselpakket huiswaarts keren. De senioren zijn onze trots en we moeten ze koesteren en waarderen. Dat is ook de bedoeling van deze dag, sprak minister Amafo. Volgens de bewindsvrouw doet de regering haar uiterste best om de senioren tegemoet te komen. De Algemene Oudedagsvoorziening is gebracht naar een aanvaardbaar niveau en de senioren kunnen nu genieten van vrije ge- Prijzen van basisgoederen BLOM neeskundige behandeling van de Staat. Het project Grantangi zal nog in Paramaribo, Nickerie, Coronie, Brokopondo en Apoera worden gehouden.-. Voor meer info Bel op tst BOUILLONBLOKJES SUIKER (bruin) ERWTEN Bakkers meel 1 kg All Purpose Flour 1 kg Maggi Demerara Gold 1 kg gele erwten 1 kg groene erwten 1 kg SRD 2,95 SRD 3,15 SRD 4,90 SRD 3,15 SRD 3,30 SRD 5,40 50 x 4 gr 2.95 TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5,65 OLIE SARDINES Ocean Foods 425 gr SRD 4, gr SRD 2,35 BADZEEP Dalan Morjon PAP Brunswick 106 gr SRD 3,70 SRD 3,25 SOYA OLIE 5 x 75 gr SRD 3,50 Camay 150 gr SRD 2,05 Coroli 1 liter Corcovado 900 ml SRD 6,80 Havermout Hahne 500 gr SRD 5,50 Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 ZONNEBLOEMOLIE BRUINE BONEN Victoria 1 liter Coroos SRD 7,10 SRD 4, gr Ga s avonds voor het naar bed gaan na of alle ramen en deuren behoorlijk zijn afgesloten. & Publiciteit & Publiciteit & Publiciteit & Publiciteit & Publiciteit & Publiciteit & Publiciteit elefoon BRUINE BONEN Noliko 840 gr POEDERZEEP Tuinderstrots 840 gr Interfood SRD 3,85 SRD 4,75 SRD 4,20 Ariel regular 900 gr Sun Powder 900 gr Power Waspoeder 500 gr SRD 8,75 SRD 7,50 SRD 4,75 SRD 4,74 Green 840 gr 720 gr Breeze 900 gr Radiante SRD 9,70 SRD 7,65 Peter Pan Creamy 462 gr Excellence 340 gr Wippy SRD 8,75 SRD 4,95 SRD 7,20 TOMATENPUREE JAM Goldenbrand 500 gr La Sarnesina 70 gr Primo SRD 6,15 SRD 0,55 SRD 4, gr Brandweertip Als je een kabelhaspel gebruikt, zorg dan dat het snoer helemaal is uitgerold. Zo kan de kabel niet oververhit raken. POEDERZEEP PINDAKAAS TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 MARGARINE Colgate 130 gr SRD 6,30 MELKPOEDER Een katern van de overheid dat elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of. De uitgave, met nieuws, informatie en bekendmakingen, maakt deel uit van de verschillende media die de Regering inzet om te komen tot een transparante overheid en een evenwichtige informatievoorziening van elke burger. Coordinatie Vormgeving adres Postadres Website Daniella Tauwnaar Fabian Ristie Dr. S. Redmondstraat 116, Par bo Aan deze editie werkten mee Kenneth Niekoop, Ramon Keijzer, Debora Linga, Suzie Mangoenwirono, Santoesha Lachman, Sabitrie Gangapersad en Siegfried Gerling Remia 450 gr SRD 5, gr 450 gr CACAOPOEDER THEE Oldenburger 400 gr Mourne Maid 500 gr Hypercao Breakfast thee 20 x 4 gr Lipton SRD 14,10 SRD 11,65 SRD 4,70 SRD 2,45 SRD 4,15 SRD 2,00 Charin s Rice semi super 10 kg Nick Rice semi super 9.1 kg Paloma semi 25 kg Paloma semi 10 kg Paloma consumptie 10 kg Paloma consumptie 25 kg SRD 26,40 SRD 23,50 SRD 64,90 SRD 30,47 SRD 28,38 SRD 62,70 Kotex Normal 10 st Elegance maandverband Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 3,45 20 st 400 gr 20 x 2 gr Rich 20 x 4 gr RIJST AFWASMIDDEL MAANDVERBAND 500 ml Power afwas 500 ml SRD 3,25 SRD 3,00 SRD 3,75 SRD 1,50 Corrector Agnes Baal De Overheid oktober 18 dwt_formaat.indd PM

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT DLGP VISIE, MISSIE EN DOEL Ministerie van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Dank u wel voorzitter. Mevrouw de Voorzitter! Onder uw hamer liggen de begrotingen over het dienstjaar 2016, en deze begrotingen zijn de eerste

Dank u wel voorzitter. Mevrouw de Voorzitter! Onder uw hamer liggen de begrotingen over het dienstjaar 2016, en deze begrotingen zijn de eerste Dank u wel voorzitter. Mevrouw de Voorzitter! Onder uw hamer liggen de begrotingen over het dienstjaar 2016, en deze begrotingen zijn de eerste begrotingen voor deze nieuw aangetreden parlement en regering,

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt).

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). ORGANEN VAN DE CARICOM SURINAME INTEGREERT CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). De organen van de CARICOM zijn: 1. De staatshoofden

Nadere informatie

Seminar How to engage the diaspora for the development of Suriname. A Roadmap for Diaspora Engagement

Seminar How to engage the diaspora for the development of Suriname. A Roadmap for Diaspora Engagement Seminar How to engage the diaspora for the development of Suriname. A Roadmap for Diaspora Engagement Mevr. Lucretia Redan Msc,MPA. Tijdelijk zaakgelastigde Ambassade van de Republiek Suriname, Den Haag.

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Goedemorgen. - Vertegenwoordigers van: De Vice President. De Ambassades van India en Nederland. mijn collega Ministers. - Het DNA lid, dhr.

Goedemorgen. - Vertegenwoordigers van: De Vice President. De Ambassades van India en Nederland. mijn collega Ministers. - Het DNA lid, dhr. Round Table Productiviteit en Economische Groei: De Suriname Casus Ball Room Hotel Torarica, 30 augustus 2017, 09.00-14.00 uur, inloop 08.30 uur. - Vertegenwoordigers van: De Vice President De Ambassades

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 1 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging

Nadere informatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie Format werkplan maatschappelijke organisatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) In Veilige Handen 2. Korte omschrijving De zorg voor een veilige omgeving is essentieel

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.1.2011 COM(2010) 807 definitief 2010/0392 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake toegang van vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE DIRECT ASSISTANCE GRANT SCHEME

OVERZICHT VAN DE DIRECT ASSISTANCE GRANT SCHEME OVERZICHT VAN DE DIRECT ASSISTANCE GRANT SCHEME Promoting Trade and Investment Globally PRESENTATOR: KIRK C.N. BROWN, SENIOR GRANT ADVSIOR (JULY 10, 2013) Who We Are Caribbean Export Development Agency

Nadere informatie

Beleidsplan & organisatie

Beleidsplan & organisatie Beleidsplan & organisatie 2015-2018 UTRECHT, 28-11-2014 AFRICA IN MOTION, M.KOFFI Inhoudsopgave 1. Organisatiestructuur... 2 1.1 Concept AIM organisatiestructuur... 2 1.1.1 De werkgroep Lobby... 3 1.1.2

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I 2015 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME No. 43 'VVET van 27 maart 2015 houdende nadere wijziging van de Wet op de Loterijbelasting 1933 (G.B.1933 no. 103, geldende tekst G.B.1948 no. 157, zoals laatstelijk

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

2013/ Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer: Willemstad, 14 mei Afd:

2013/ Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer: Willemstad, 14 mei Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2013/023567 Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer:

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 3.706.485 Aantal bezoeken 1.033.556 Unieke bezoekers 567.185 Aantal jobs 5139

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

lidmaatschap. Monitorsysteem ledenwerving optimaliseren + transparant maken

lidmaatschap. Monitorsysteem ledenwerving optimaliseren + transparant maken Bijlage: ACTIVITEITENPLAN -2016 ONDERWERPEN, DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE INTERNE BEDRIJFSVOERING VAN DE VERENIGING Onderwerpen Doelstellingen Acties Verantwoordelijk Resultaatdatum

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Er wordt een presentatie verzorgd de huidige stand van zaken van Ict in Onderwijs. Hierbij worden ook enkele vragen gesteld.

Er wordt een presentatie verzorgd de huidige stand van zaken van Ict in Onderwijs. Hierbij worden ook enkele vragen gesteld. VERSLAG REGIONALE CONSULTATIE OVER ICT EN ONDERWIJS MAROWIJNE DATUM: WOENSDAG 23 OKTOBER 2013 LOCATIE: RECREATIECENTRUM MARIJKEDORP Op woensdag 23 oktober werd in de recreatiezaal van Marijkedorp de regionale

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 DIENST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PLANNING BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 1.Opstellen ontwerpwet Opvanginstellingen en standaarden kinder-/

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 .. WE ZIJN HET BOS.. HET REDD + WAAROM PROGRAMMA SURINAME? WIJ WILLEN DIT > voor ons NAGESLACHT WIJ WILLEN DIT >

Nadere informatie

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd:

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2014/001495/001492/001497 Uw brief van: Advies inzake

Nadere informatie

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 ADVI ES191 GROENBOEK STAATSHERVORMI NG 28NOVEMBER2013 ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 GROENBOEK STAATSHERVORMING 2/7 INHOUD SAMENVATTING EXECUTIVE SUMMARY INLEIDING SITUERING ADVIES

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

SECRETARIAATMEDEWERKER (voor 24 uur per week)

SECRETARIAATMEDEWERKER (voor 24 uur per week) Interne en externe oproep Afdeling Client Service Bureau Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenw ichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

Voorwaarden voor groei en ontwikkeling van het Middenen Kleinbedrijf (MKB)

Voorwaarden voor groei en ontwikkeling van het Middenen Kleinbedrijf (MKB) Voorwaarden voor groei en ontwikkeling van het Middenen Kleinbedrijf (MKB) R. Radjie 15 Februari 2011 Inhoudsopgave Definitie en gegevens MKB sector in Suriname Kwalitatieve analyse MKB sector Aanbevelingen

Nadere informatie

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Index Doel en belang van Sectie DI Uitgangspunten Wettelijk Kader Huidige Organisatiestructuur SWOT-Analyse districten

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica

Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica Voorzitter ASFA, dagvoorzitter Etc, Dames en heren,.. Goedemorgen, Met

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Intitulé : LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Citeertitel: Landsverordening erkenning buitenlandse diploma's Vindplaats : AB 1995

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs \ ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 2 5Wet Onderwijsnummer Er is een nieuwe wet, de Wet Onderwijsnummer.

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

LMD brandweer. Toelatingsprocedure

LMD brandweer. Toelatingsprocedure LMD brandweer Toelatingsprocedure Toelatingsprocedure brandweer van kandidaat naar deelnemer Als leidinggevende bij de brandweer functioneer je in een turbulente omgeving. Het lijkt wel of de veranderingen

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname Dear Stakeholders, The National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS), in collaboration with SBB, UNDP and

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Change management in het bedrijfsleven Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren en het bereiken van het gewenste succes! Duur van de

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET

VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET VVOB in Suriname Sinds 1982 in Suriname Verschillende fases: 1. Tot 2001: uitzenden experts 2. 2001-2007: projectwerking 3. 2008-2013: Progress: lager onderwijs

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

CVD Aanbod Dagbesteding

CVD Aanbod Dagbesteding CVD Aanbod Dagbesteding Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl Voor veel mensen is werk een belangrijk onderdeel in het leven. Wie zich prettig voelt in zijn werk

Nadere informatie

Medewerker human resource management

Medewerker human resource management Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker human resource management Studierichting Juridisch Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 4 Leerweg

Nadere informatie

Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten

Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten Koos van Dijken Platform31 6-2014 - Rotterdam, 17- Inleiding Beleidsontwikkeling Het Reference

Nadere informatie

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Masterclass 21 mei 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals, Delft Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Zelfsturing in de praktijk Invulling geven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie