Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketing en Management HBO Bacheloropleiding"

Transcriptie

1 Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business Administration (BBA) Erkenning door MINOV/NOVA Competentiegericht onderwijssysteem Hoor bij de Pro s Studeer bij de SOOS Juni 2010

2 Wat doet de SOOS? De SOOS is in april 2003 begonnen met haar activiteiten en heeft zich sindsdien beziggehouden met onderwijsgerelateerde activiteiten die onderverdeeld zijn in de volgende projecten: Certificaatopleiding Economie De certificaatopleiding, die in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) vanaf april 2003 wordt aangeboden, bestaat uit vier deelopleidingen te weten Bedrijfseconomie, Marketing, Boekhouden en Algemene Economie, met in totaal 27 modules en een totale studiebelasting van 68 studiepunten. De modules worden aangeboden in de vorm van een training. Het is de bedoeling om deze opleiding in 2011 ook als een bacheloropleiding aan te bieden. DLGP-project In opdracht van de Project Implementaition Unit (PIU) van het Decentralization and Local Goverment Strengthening Program (DLGP) verzorgt de SOOS in het kader van het decentralisatie Programma van de Surinaamse Regering de trainingen basiskennisboekhouden voor het financieel administratief districtspersoneel en budget and financial management voor zowel het financieel administratief districtspersoneel als leden van de Districts- en Resortraad. In de periode december 2005 tot en met april 2010 is de training basiskennisboekhouden reeds afgerond in alle districten. Op dit moment zijn er nog vier districten waar de training budget and financial management moet worden afgerond. Overige projecten Overige projecten van de SOOS zijn ondermeer geweest het Leren leren project, CDFS projecten in Saramacca en Nickerie, het SPMU project (training van medewerkers van rijstbedrijven in het opstellen van een ondernemingsplan) en bedrijfstrainingen bij BOG in competent leidinggeven en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Vanaf maart 2008 heeft de SOOS een aanvang gemaakt met de voorbereidingen op de HBO bacheloropleiding Marketing en Management (MeM) die in oktober 2010 van start gaat. Waar leidt de MeM opleiding voor op? De Marketing en Management (MeM) opleiding is een HBO bacheloropleiding en leidt op tot het beroep van (assistent) marketingmanager. Hierbij krijg je voldoende marketing- en managementvaardigheden waardoor je inzetbaar bent binnen zowel profit als non-profitorganisaties op verschillende managementniveaus. Het is een Surinaamse opleiding, geheel ontwikkeld met personen uit het Surinaams beroepenveld en daardoor ook geheel afgestemd op de Surinaamse praktijk. Hierdoor kun je makkelijk de vertaalslag maken naar je toekomstige beroepspraktijk. Na afronding van de opleiding krijg je de titel Bachelor of Business Administration (BBA). Is de MeM opleiding een erkende opleiding? Ja, de MeM opleiding is erkend door het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA), dat een onderdeel is van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV). Tot medio 2008 was er geen accreditatiewet waaraan het hoger onderwijs in Suriname moest voldoen. De goedkeuring van de wet vond in het jaar 2007 plaats, waarna de publicatie in 2008 plaats vond. Op dit moment worden de werkzaamheden van het NOVA Informatiebrochure Marketing en Management HBO bacheloropleiding 2

3 uitgevoerd door een kwartierteam onder leiding van de Interim Manager dhr. M. Panday. In het eerste traject moesten alle HBO opleidingen in Suriname de erkenningaanvraag bij het NOVA in te dienen. De SOOS was per medio mei 2010 één van de drie opleidingen die aan de erkenningeisen had voldaan (zie ook DWT 18 mei 2010, pagina A3). In het tweede traject zullen de HBO opleidingen in Suriname over moeten gaan tot de accreditatieaanvraag. Dit traject wordt momenteel nog voorbereid door het NOVA. Wie kan zich inschrijven voor de MeM bacheloropleiding? Een ieder met een afgeronde middelbare schoolopleiding kan zich hiervoor inschrijven. Daarnaast kunnen personen die geen afgeronde middelbare schoolopleiding hebben, maar wel in een aan de opleiding gerelateerd beroep werken zich onder bepaalde voorwaarden ook inschrijven. Wat voor onderwijssysteem wordt er gehanteerd? Er is gekozen voor het competentiegericht onderwijssysteem, waarbij centraal staat dat je als afgestudeerde moet kunnen denken (kennis en inzicht), doen (vaardigheden), willen (motivatie) en zijn (attitude en persoonskenmerken). Enkele algemene en beroepsgerichte competenties zijn hieronder aangegeven. Planmatig werken, je moet in staat zijn marketing en managementactiviteiten zelfstandig te kunnen plannen en organiseren. competent leiding geven, je moet in staat zijn om medewerkers te stimuleren en te inspireren. Resultaat- en mensgericht werken, je moet in staat zijn om vooropgestelde (marketing)doelen te realiseren en daarbij optimaal gebruik te maken van human resources. Analytisch denken, je moet in staat zijn te denken in systemen en processen en daarbij hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Je kan verbanden leggen tussen ontwikkelingen in verschillende branches. De verzamelde data kan je vertalen naar een concreet antwoord op een onderzoeksvraag. Zowel mondeling als schriftelijk communiceren, je moet bijvoorbeeld onderzoeksresultaten en conclusies overtuigend kunnen toelichten aan je collega s van de marketingafdeling. Zowel in rapporten als in mondelinge presentaties. ICT-vaardigheden bezitten, je moet bijvoorbeeld bij het verzamelen van data veelal van (nieuwe) informatiesystemen gebruik maken. Hoe zwaar is de studie? Het is een voltijd studieprogramma van nominaal vier collegejaren met een totale studiebelasting van 240 studiepunten. Één studiepunt staat voor 28 klokuren werk. De studiepunten zijn gelijk verdeeld over de vier jaren en dan weer gelijk verdeeld over de semesters. Het collegejaar is verdeeld in twee semesters, waarbij je maximaal drie keer per week colleges zult volgen. De overige dagen kun je dan gebruiken voor groepswerk of voor gesprekken met de studieloopbaanbegeleider. Per semester zijn er 16 collegeweken, 1 collegevrijeweek en 3 (her)tentamenweken. Het is ook mogelijk voor werkenden om de studie in deeltijd te volgen. De opleiding is een avondopleiding, met colleges van u. Bij voldoende belangstelling zal de SOOS ook een dagopleiding te starten. Informatiebrochure Marketing en Management HBO bacheloropleiding 3

4 Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit? Zoals eerder aangegeven zijn de verschillende modules verdeeld over vier studiejaren en per jaar zijn er weer twee semesters. Elk semester staat er een project centraal. In het project wordt kennis en inzicht die tijdens de modules uit voorgaande semesters of soms ook uit modules die simultaan met het project worden gegeven, toegepast. Doordat je met andere studenten samen in een projectgroep aan de projectopdracht zult werken, wordt er tijdens het project ook aandacht besteedt aan jouw motivatie, attitude en persoonskenmerken. Dit geeft dan ook gelijk aan hoe onmisbaar de projecten zijn voor het werken aan de competenties die horen bij het beroep van de (assistent) marketingmanager. Hieronder zijn de verschillende onderwerpen die centraal staan tijdens de studie globaal weergegeven. Communicatie & Informatie en Beroepsoriëntatie Tijdens het eerste project wordt er aandacht besteedt aan de sociale vaardigheden die noodzakelijk zijn bij 'het werken met anderen'. De aanverwante modules hierbij hebben betrekking op zowel de (financiële) administratie als de communicatie. Tijdens het project van het tweede semester komt de oriëntatie op het beroep dat je in de toekomst zult gaan uitoefenen, aan de orde. Ook zul je kennis maken met de inleidende modules van marketing en management. Minionderneming Het tweede jaar wordt het project minionderneming gedaan. Hierbij zal je samen met de overige studenten een eigen (mini)onderneming opzetten, runnen en aan het eind van het studiejaar liquideren. De aanverwante modules omvatten ondermeer: handelsrecht, planning en budgettering en de diverse vormen van management. Marktonderzoek en Internationaal Ondernemen Het derde jaar vangt aan met het project marktonderzoek. Ter verbreding van jouw marketingscope, zul je simultaan met het project ook op de verschillende vormen van marketing die in organisaties kunnen voorkomen inzoomen. In de tweede periode van het derde jaar staat het internationaal ondernemen centraal, waarbij aspecten als internationaal recht, internationale economie en internationale handel aan bod komen. Stage en afstudeer In het vierde jaar komen de stage en het afstuderen. Hierbij zal je een groot deel van de studietijd op de werkplek doorbrengen. Bij de stage gaat het om werkervaring op te doen, en bij het afstuderen wordt je startbekwaam gemaakt middels het oplossen van een probleem in een praktijksituatie. Hoe zit het met de kwaliteitsbewaking binnen de opleiding? Bij de opleidingen van de SOOS staat de kwaliteit centraal. Dat is trouwens ook een belangrijk aandachtspunt van het NOVA. Binnen de SOOS is er kwaliteitszorgcoördinator die verantwoordelijk is voor het kwaliteitszorgsysteem. Enkele instrumenten die hierbij gehanteerd worden zijn de studentenevaluaties en de klachtenprocedure. Naast het kwaliteitszorgsysteem, wordt er ook gebruik gemaakt van commissies. De opleidings- en de examencommissie bewaken de uitvoering van respectievelijk het Informatiebrochure Marketing en Management HBO bacheloropleiding 4

5 opleidingsprogramma en het examenreglement. De beroepenveldcommissie bewaakt de afstemming tussen de opleiding en het beroepenveld. Wat kost de opleiding? Het inschrijfgeld bedraagt SRD 200 per jaar. Dit bedrag is ondermeer bestemd ter dekking van de kosten van de studiegids, studentenpasjes en verklaringen en lijsten die je gedurende het studiejaar zal krijgen. Naast het inschrijfgeld is er ook SRD aan collegegeld per jaar vereist. Dit bedrag mag je in drie termijnen voldoen. Bij inschrijving SRD 2.000, eind oktober SRD en eind februari SRD Het collegegeld is exclusief studiemateriaal. Als verplichte studiemateriaal worden er boeken, syllabi en één simulatiegame gebruikt. De boeken kunnen, bij vooruitbetaling, via de SOOS bij de Nederlandse uitgevers besteld worden. De totale kosten (dus voor alle vier studiejaren) voor de boeken en de simulatiegame zijn (afgerond) Euro De mogelijkheid bestaat ook om de boeken per studiejaar te bestellen. Het aanvullend studiemateriaal, dat door de docenten van de SOOS wordt ontwikkeld, wordt digitaal verstrekt. Waar worden de lessen gegeven? De lessen worden gegeven in het VWO-4 gebouw te Geyersvlijt. Dit is voor de avondopleiding. Zoals eerder aangegeven zal de SOOS, bij voldoende belangstelling, ook een dagopleiding starten. Hiervoor zal er een andere locatie worden afgehuurd. IS DE BACHELOROPLEIDING MARKETING EN MANAGEMENT IETS VOOR JOUW? Meld je dan nu aan via onze website of kom langs bij de SOOS om een aanmeldingsformulier in te vullen. De SOOS is gevestigd aan de Veldhuizenlaan 28 (beneden) en is open van maandag tot en met vrijdag van tot 13.00u. Je mag ook via aanmelden. In dit geval kun je dan onderstaande gegevens mailen naar 1. Naam: Voornaam: Geslacht: M of V 4. Vooropleiding: HAVO, VWO, IMEAO of Anders: Beroep: adres: Contacttelefoonnummer(s): Voorkeursopleiding: DAG of AVOND Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Veldhuizenlaan 28 T: M: W: E: Informatiebrochure Marketing en Management HBO bacheloropleiding 5

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs Associate degree nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Het Associate-degree-programma is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau Associate degree in twee jaar een diploma op hbo-niveau 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Een Associate degree (Ad) is een tweejarig hbo-programma aangeboden door een hogeschool. Wie

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie