QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen januari - juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen januari - juni 2015"

Transcriptie

1 QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen januari - juni 2015

2 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN Quality Assurance & Statistics en het Product Creatie Proces PAO Techniek biedt in haar cursussen actuele thema s op het terrein van quality assurance & statistics. Onder leiding van dr. J.J.M. Rijpkema (TU ) worden dit voorjaar een reeks curussen gegeven: Time series analysis and forecasting, Data mining and business analytics, Multivariate data analyse en Engineering statistics. De cursussen Your jump start with R en Design of experiments worden op aanvraag georganiseerd. Wordt u geconfronteerd met vragen over meetonzekerheid? Volg dan de cursus Validatie van meetresultaten. Personal Skills & Technisch Management PAO Techniek organiseert ook cursussen op het gebied van kerncompetenties voor technische professionals. U vindt alle actuele cursusinformatie op het gebied van personal skills en technisch management op Meer informatie en inschrijven Bent u geïnteresseerd in één of meerdere van deze cursussen? U vindt meer informatie over de inhoud en het programma op waar u zich ook kunt inschrijven. Zoekt u een cursus over een ander onderwerp? Op onze website kunt u zoeken op trefwoord en vakgebied. Staat de gewenste cursus er niet bij? Laat het ons weten! Incompany PAO Techniek kan veel cursussen ook incompany verzorgen, afgestemd op uw wensen en behoeften. Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden! Laat u inspireren door de cursusleider van deze cursus: kijk op het YouTube kanaal van Stichting PostAcademisch Onderwijs! De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen, typ- en drukfouten. Op alle cursussen zijn de algemene voorwaarden van PAO van toepassing; deze zijn te vinden op Time series analysis and forecasting (with R) Course leader Course dates Location Price Dr. J.J.M. Rijpkema (TU ) 6, 13 and 20 March excl. VAT (including book and lunches) Content Time series occur in a wide range of disciplines, ranging from business, economics and social sciences to biomedical and engineering contexts. In analyzing time series one searches for structures and patterns to describe and explain the underlying process and to forecast, based on adequate models fitted, future values or to predict results from alternative scenarios. In this course, apart from the traditional methods for trend and seasonal decomposition of time series (eg. Holt-Winter exponential smoothing models), more advanced statistical techniques available for these tasks, both in the time-domain (eg.box-jenkins ARMA-models) and in the frequency domain (eg. spectral and periodogram analyses) are discussed and underlying principles are explained. Furthermore attention is paid to the analysis of multivariate time series that are crosscorrelated (Transfer function models and XARIMA models). The use of representative statistical software, like SPSS or R, is demonstrated and participants get the opportunity for hands-on experience in analyzing and forecasting time series. Intended for This course aims at people who have to analyse and predict time series data: data that are collected sequentially over time. The course is also suitable for teachers at universities and HBO institutes. Data mining and business analytics Fundamentele concepten voor het begrijpen en succesvol toepassen van data mining methoden Dr. J.J.M. Rijpkema (TU ) 22, 29 mei, 5 en 12 juni excl. btw (incl. boek en lunches) Inhoud Het wordt steeds eenvoudiger en gebruikelijker om grote hoeveelheden gegevens te verzamelen en op te slaan. Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld point-of-sales consumentengegevens en voor gegevens over individueel mobiel belgedrag maar ook voor bijvoorbeeld garantie- en storingsdata en voor productieprocessen waarbij sensoren op grote schaal data loggen. Met behulp van data mining is het mogelijk om in dergelijke grote gegevensverzamelingen verbanden en structuren te ontdekken en voorspelmodellen te ontwikkelen. Technieken uit zowel de toegepaste statistiek als de kunstmatige intelligentie worden daarbij ingezet. Onderwerpen: Datapreprocessing: opschonen van een databestand, outliers, ontbrekende waarnemingen en data transformaties Verkennend dataonderzoek Voorspelmodellen op basis van lineaire regressie, variabelen selectie, data reductie en model evaluatie Voorspel modellen voor het classificeren van data: naaste buren algoritmes, beslissingsbomen, neurale netwerken, logistische regressie

3 Methoden voor het opsporen van clusters en patronen in databestanden: Hierarchical and K-Means, Cluster analyse, Kohonen Netwerken Associatie en sequentie analyse Model evaluatie technieken Doelgroep Deze cursus is bestemd voor academici en HBO-ers die in hun werk geconfronteerd worden met data mining vraagstukken en de analyse van omvangrijke databestanden. De cursus is ook geschikt voor docenten van universiteiten en hogescholen. Kennis van elementaire statistiek is noodzakelijk. Multivariate data analyse (with R) Patronen en verbanden in datasets met meerdere variabelen Dr. J.J.M. Rijpkema (TU ) 22, 29 mei, 5 en 12 juni excl. btw (incl. boek en lunches) Inhoud Of het nu gaat om het koppelen van procesinstellingen aan de beoordeling van een sensorisch panel, het kalibreren van een meetprocedure of het modelleren van een productieproces ter verhoging van de kwaliteit en/of ter vermindering van productieverliezen, in de regel zijn meerdere factoren of variabelen van invloed op het resultaat. Het algemene doel bij het toepassen van multivariate methoden is steeds: het werken met variabelen waartussen verbanden kunnen bestaan; het herkennen van variabelen die een overheersende invloed op een proces hebben; het daarmee aanreiken van stuurmogelijkheden; het detecteren van de oorzaken van problemen in de productie. De cursus bevat de meest gangbare technieken die in industriële context gebruikt worden voor de analyse van multivariate data. Deze technieken zijn uitermate geschikt om verbanden tussen groepen van variabelen te ontdekken en om patronen, groepen en clusters in de data vast te stellen of metingen te classificeren. Op basis van deze analyses zijn bijvoorbeeld instelparameters van een productieproces te relateren aan kwaliteitskenmerken van het resulterende product, combinaties van instelparameters te detecteren waardoor een proces verkeerd loopt of een meetprocedure te kalibreren. Overigens worden daarmee ook de relevante technieken op het gebied van Multivariate Data Analyse voor medische wetenschappen en de menswetenschappen afgedekt. Doelgroep Deze cursus is bestemd voor academici en HBO-ers die werkzaam zijn op het gebied van chemometrie, sensoriek of kwaliteitsanalyse van producten en processen. Of technici en natuurwetenschappers die te maken hebben of krijgen met statistische analyses van multivariate datasets. De cursus is ook geschikt voor docenten van universiteiten en hogescholen. Kennis van statistiek, regressie analyse en matrixrekening op elementair niveau is vereist. Enige ervaring in het gebruik van statistische software is wenselijk. Inhoud In het dagelijks leven en werk speelt statistiek in toenemende mate een rol. Met een PC met spreadsheet programmatuur of een statistisch softwarepakket kunnen allerlei statistische bewerkingen snel uitgevoerd worden. Om echter te kunnen beoordelen welke techniek in een bepaald praktijkgeval gebruikt moet worden, en om het resultaat daarvan te kunnen interpreteren, moet men over de nodige basiskennis van de statistiek beschikken. Deze cursus is bedoeld om deze basiskennis op te doen of op te frissen. In deze cursus komen drie facetten van statistiek aan de orde. Beschrijvende statistiek om op eenvoudige wijze structuur en inzicht te krijgen in ogenschijnlijk ordeloze verzamelingen getallen, bijvoorbeeld afkomstig uit metingen of productiecijfers. Verklarende statistiek om op basis van onderzoeks- of steekproefresultaten op een eenduidige wijze uitspraken te doen over cq. schattingen te maken met betrekking tot eigenschappen van de populatie in het algemeen. Bij een gewenste betrouwbaarheid en nauwkeurigheid kan de vereiste minimale onderzoeksomvang worden bepaald. Met de geboden technieken kunnen de resultaten van verschillende onderzoeken eenvoudig worden vergeleken en uitgewisseld. Statistische modellering om datasets te onderzoeken op het bestaan van verbanden. In de cursus staat het verkrijgen van inzicht in de statistische concepten en vaardigheid in het omgaan met de bijbehorende technieken centraal. Hierbij noodzakelijke onderwerpen uit de kansrekening worden kort geïntroduceerd. Doelgroep Deze cursus is bestemd voor academici en HBO-ers met een technische of natuurwetenschappelijke achtergrond die in hun werk gebruik (willen gaan) maken van toegepaste statistische technieken. U heeft wiskundekennis op VWO-niveau. Enige kennis op statistisch gebied is wenselijk. Op aanvraag Your jump start with R Modern tools for data analysis Dr. J.J.M. Rijpkema (TU ) 2 dagen, op aanvraag excl. btw (incl. lunches) De gratis beschikbare open source software R heeft inmiddels een belangrijke rol in de statistiek, zowel in de academische wereld als in de industrie. Een drempel voor veel potentiële gebruikers van R is dat er enigszins moeite nodig is om ermee aan de slag te gaan. Het doel van de cursus is om beginnende gebruikers van R te helpen adequaat met het programma om te gaan en optimaal gebruik van soms verborgen functionaliteiten te maken. Er wordt ingegaan op de filosofie van R en praktische toepassing voor het eigen werk. De cursus wordt gegeven op een interactieve, hands-on manier, zodat u direct kunt beginnen met het gebruiken van R. Engineering statistics Design of experiments Dr. J.J.M. Rijpkema (TU ) 4 dagen in tweede of derde kwartaal excl. btw (incl. boek en lunches) Dr. J.J.M. Rijpkema (TU ) 4 dagen, op aanvraag excl. btw (incl. boek en lunches)

4 Experimenten spelen een grote rol in het beheersen van processen. Om de beoogde informatie te verkrijgen met een minimaal aantal waarnemingen is het noodzakelijk dat de probleemstelling vooraf goed wordt geformuleerd en de juiste experimenteertechniek wordt gekozen. Van even groot belang is de keuze van het aantal proeven en van de waarden van de te onderzoeken invloedsfactoren. De principes van proefopzetten worden met succes toegepast op zeer uiteenlopende terreinen. In het bijzonder in de industrie, waar experimenten steeds belangrijker worden om bedrijfsprocessen op een objectieve en logische wijze te kunnen analyseren en verbeteren. De cursus verschaft vaardigheid in de toepassing van statistische technieken voor de opzet van experimenten en analyse van de verkregen gegevens. Validatie van meetresultaten Cursusdatum Em.prof.dr. L. de Galan (TU Delft) 1 dag, op aanvraag Delft 660 excl. btw (incl. lunch) Wordt u geconfronteerd met vragen over meetonzekerheid? Deze cursus gaat in op de basisbegrippen uit de statistiek, het onderkennen van uitbijters, het vergelijken van de resultaten van twee verschillende analysemethoden en het afronden van resultaten, werkwijzen voor het vaststellen van de belangrijkste kenmerken waarmee een analysemethode kan worden gevalideerd en werkwijzen voor het beoordelen van de prestaties van het laboratorium, aanbevelingen voor verbetering en richtlijnen hoe om te gaan met specificaties. Cursussen Holland Innovative Design for six sigma green belt 2, 3, 4 februari, 2, 3, 4, 30 en 31 maart 4, 5 maart, 1, 2, 15, 16 april, 20 en 21 mei excl. btw RF1: Life data analysis and reliability testing 9, 10, 11 maart, 8, 9 en 10 april excl. btw One day workshop reliability 26 maart 495 excl. btw RF6: Software reliability 8, 9 en 10 april excl. btw Technisch Management & Personal Skills Kerncompetenties voor technische professionals, training in kleine groepen. Leiderschap in tijden van crisis 8 januari Utrecht 635 excl. btw Financieel management voor de technische professional Editie 1: 28, 29 januari, 10 en 11 februari Editie 2: 28, 29 mei, 11 en 12 juni Editie 3: 24, 25 september, 8 en 9 oktober Editie 4: 26, 27 november, 10 en 11 december Brummen excl. btw Drs. C. de Jong (Bureau Kees Horden) Overtuigend argumenteren, onderhandelen en presenteren 17 en 18 september Utrecht excl. btw Onderhandelen zonder conflicten 16 en 17 april Utrecht excl. btw (Samen)werken met andere culturen 2 juni Utrecht 595 excl. btw Omgaan met macht en (interne en externe) politiek 4 en 5 juni Delft excl. btw Drs. F. Vermeulen (Adviesbureau de Politieke Dimensie) Commerciële gesprekstechnieken voor project- en sales engineers 4 en 5 juni Utrecht excl. btw One day workshop six sigma 16 april 495 excl. btw Design for six sigma black belt 21, 22, 23, 24 april, 2, 3, 4, 5 juni, 22, 23, 24, 25 september, 3, 4, 5 en 6 november excl. btw One day workshop root cause analysis 22 april 495 excl. btw Gesprekstechnieken voor technische specialisten 9 juni Utrecht 595 excl. btw Leidinggeven aan uw team van technische professionals 11 en 12 juni Delft excl. btw Drs. E.J.T. Govers (Govers & Van der Staay Training en Coaching) Crow-AMSAA trend analysis 1 en 2 juni excl. btw

5 PAO Techniek Juist nu is het essentieel te blijven werken aan uw ontwikkeling. Met onze actuele en op de toepassing gerichte high tech cursussen vergroot u niet alleen uw eigen waarde, maar ook die van uw bedrijf. PAO Techniek helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van korte (1 tot 10 daagse) postacademische cursussen op het gebied van techniek, technisch management en de bèta-wetenschappen. Ook menen wij dat onze doelgroepgerichte en hooggewaardeerde Personal Skills cursussen een - door technici soms onderschatte - bijdrage aan de resultaten van een bedrijf kunnen leveren. PAO Techniek is onderdeel van Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO). PAO is een non-profit organisatie, opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de technische universiteiten en heeft als doelstelling het verspreiden van (recent ontwikkelde) high tech kennis onder hbo- en academisch afgestudeerden. PAO Techniek werkt met programmaraden, die verantwoordelijk zijn voor de programmering van de cursusonderwerpen, het leerdoel en de inhoud van de cursussen. De leden van de programmaraden zijn allen autoriteit op hun vakgebied en werkzaam bij toonaangevende instellingen. PAO Techniek brengt experts samen uit de beroepspraktijk, het wetenschappelijk onderwijs en overige kennisinstellingen, resulterend in actuele, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgeoriënteerde cursussen. Informatieservice Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van PAO Techniek? Op onze website kunt u zich aanmelden voor onze informatieservice, waarbij u aangeeft wat u wilt ontvangen. cursusoverzichten per post (tweemaal per jaar) informatie per mail over, voor u, relevante cursussen De PAO Techniek-organisatie PAO Techniek is actief in diverse technische disciplines. Analytical Techniques Elektro- & Energietechniek Personal Skills Procestechnologie Productcreatie en -development Quality Assurance & Statistics Systems & Control Technisch Management Veiligheid & Milieu Werktuigbouwkunde & Industrieel Ontwerp Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) PAO verzorgt cursussen en opleidingen in de volgende vakgebieden: Afvalwater en riolering, drinkwater en waterbeheer Akoestiek en bouwfysica Architectuur en bouwtechniek Beheer en onderhoud Bouwprocessen en bouwmanagement Constructie en ontwerp Geotechniek en ondergronds bouwen Luchtkwaliteit Verkeerskunde, vervoer en stedenbouw Waterbouw PMIA - Post Master Instituut voor Architectuur en Stedebouw PAO verzorgt masterclasses, seminars en ateliers voor architecten, bouwkundigen en stedenbouwkundigen onder de naam PMIA. Met deelname aan PMIAevenementen kan men voldoen aan de jaarlijks verplichte 16 uur bij- en nascholing in het kader van de Wet op de Architectentitel (WAT).

6 PAO Techniek Stevinweg CN Delft Postbus GA Delft PAO Techniek is onderdeel van Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO). Partners van PAO Techniek PAO Techniek werkt voor de cursussen op het gebied van quality assurance & statistics en het product creatie proces onder andere samen met:

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september-december 2013

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september-december 2013 QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september-december 2013 Engineering Statistics included KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Quality Assurance & Statistics en

Nadere informatie

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES. cursussen januari-juli 2013

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES. cursussen januari-juli 2013 QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Quality Assurance & Statistics en het Product Creatie Proces PAO Techniek

Nadere informatie

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september - december 2014

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september - december 2014 QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september - december 2014 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Quality Assurance & Statistics en het Product Creatie Proces

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS. cursussen januari-juli 2013

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS. cursussen januari-juli 2013 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 www.pao.tudelft.nl Overtuigend en effectief omgaan met verschillende communicatiestijlen Stijlflexibiliteit voor de technische professional

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills

Nadere informatie

ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015

ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015 ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015 www.pao.tudelft.nl Master lecture serie: Hoogspanning II Testing, measurement, diagnostics and asset management KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN Cursussen

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Afbeelding: www.freevector.com www.pao.tudelft.nl Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012 BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012 Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) Juist in deze tijden van bezuinigingen is het essentieel te blijven werken aan uw ontwikkeling.

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Deloitte Academy Learning Solutions 2015. Aruba

Deloitte Academy Learning Solutions 2015. Aruba Deloitte Academy Learning Solutions 2015 Aruba Dutch Caribbean, 2015 Welkom bij Deloitte Academy Learning Solutions for a 21st century workforce Groeien, ontwikkelen, verbreden, verdiepen? Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Postacademische opleiding (PGO) Business Analytics & Data Science

Postacademische opleiding (PGO) Business Analytics & Data Science Postacademische opleiding (PGO) Business Analytics & Data Science aan de Vrije Universiteit Amsterdam Opleidingsinformatie PGO Business Analytics & Data Science VU 2015, alle rechten voorbehouden 1. Business

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq!

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! Polteq Testopleidingen 2014 uitgave 1 Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next Test Manager Testen in een Notendop

Nadere informatie

Hoe wilt u. ontwikkelen? Opleidingen voor wetenschappers - vrije universiteit Amsterdam 1

Hoe wilt u. ontwikkelen? Opleidingen voor wetenschappers - vrije universiteit Amsterdam 1 Hoe wilt u zich verder ontwikkelen? ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN VOOR WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL VU Opleidingen voor wetenschappers - vrije universiteit Amsterdam 1 2 Voorwoord Om wetenschappers te ondersteunen

Nadere informatie

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Praktische Workforce Management Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Inhoudsopgave PlanMen Academy > 4 Open trainingen Workforce Management > 5 Post hbo opleiding Workforce Management > 6 Certificering

Nadere informatie

Opleidingenkalender voorjaar 2009

Opleidingenkalender voorjaar 2009 Opleidingenkalender voorjaar 2009 Inspirerende opleidingen voor ambitieuze professionals DNV ACADEMY www.dnv.nl/academy Training with impact - Knowledge for use DNV kent een lange en rijke historie als

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2012 2012 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie sopgave Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten Trainingstrajecten

Nadere informatie

Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT

Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT werken aan world class performance Voorwoord Voorwoord Bedrijven en organisaties dienen constant aandacht te hebben voor productiviteit, kwaliteit

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2014 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2011 2011 Trainingsbrochure SAP BusinessObjects en Crystal Reports trainingen Trainingsbrochure Trainingsbrochure sopgave Introductie mogelijkheden Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

MBO. Hogescholen. Universiteiten. Buitenland

MBO. Hogescholen. Universiteiten. Buitenland Beste leerling, beste ouder, Woensdag 6 februari wordt van 18.45-21.15 op het Lyceum een STUDIEBEURS georganiseerd. Er zullen diverse instellingen in de aula met een algemene informatiestand staan, zodat

Nadere informatie

MBA op z n Rotterdams

MBA op z n Rotterdams Rotterdam Business School MBA op z n Rotterdams overtref jezelf 2 inhoud 3 Een praktijkgericht kennisinstituut 5 Een nuchtere aanpak 7 Aandacht en ontwikkeling 8 Het programma 11 Toelating en aanmelding

Nadere informatie

L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

L EERGANG L EAN T EAMCOACH! Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10

Nadere informatie

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Studie De masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam is een Nederlandstalige, voltijdse opleiding

Nadere informatie