Foto: Erik de Bruine. AFVALWATER EN RIOLERING, DRINKWATER EN WATERBEHEER cursussen januari - juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto: Erik de Bruine. AFVALWATER EN RIOLERING, DRINKWATER EN WATERBEHEER cursussen januari - juni 2015"

Transcriptie

1 Foto: Erik de Bruine AFVALWATER EN RIOLERING, DRINKWATER EN WATERBEHEER cursussen januari - juni 2015

2 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN Verbreed en verdiep uw kennis met onze cursussen De watersector blijft in beweging. In het voorjaar van 2015 bieden wij u enkele nieuw ontwikkelde cursussen aan: De Energie- en grondstoffenfabriek biedt een totaaloverzicht van beschikbare technieken en het management dat komt kijken bij het terugwinnen van stoffen en energie op de waterzuivering. De harde techniek leert u kennen in verdiepende lezingen van de topexperts in Nederland. Daarnaast leert u bij de nieuwe cursus Slimmer waterbeheer met Real Time Control om systematisch sturingsregels te ontwikkelen voor het slim aansturen van kunstwerken zoals stuwen en (riool)gemalen. Tot slot is de cursus Verdiep je in aardwarmte (geothermie) vernieuwd. Deze techniek heeft een vlucht genomen sinds de vorige cursus in 2012 en de praktijkervaringen sindsdien worden gedeeld in de cursus. Meer informatie en inschrijven Bent u geïnteresseerd in één of meerdere van deze cursussen? U vindt meer informatie over de inhoud en het programma op waar u zich ook kunt inschrijven. Zoekt u een cursus over een ander onderwerp? Op onze website kunt u zoeken op trefwoord en vakgebied. Staat de gewenste cursus er niet bij? Laat het ons weten via onze website! Incompany PAO kan cursussen ook incompany ver zorgen, afgestemd op uw wensen en behoeften. Laat u inspireren door cursusleiders van onze cursussen: kijk op het YouTube kanaal van Stichting PostAcademisch Onderwijs! YouTube-logo: freepik.com De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen, typ- en drukfouten. Op alle cursussen zijn de algemene voorwaarden van PAO van toepassing; deze zijn te vinden op Slimmer waterbeheer met Real-Time Control In samenwerking met Deltares Academy Cursusleiders Dr.ir. Peter-Jules van Overloop (TU Delft) en ir. Klaas-Jan van Heeringen (Deltares) 19 en 20 maart Delft, Deltares 920 excl. btw Er staan in Nederland tienduizenden stuwen en gemalen die een lokale taak hebben en reactief reageren. Een veel hoger nut kan worden behaald door deze infrastructuur op elkaar af te stemmen en proactief te maken. Doelstellingen van verschillende aard kunnen worden gecombineerd, zoals hoogwater, watertekorten en waterkwaliteit. Aanzienlijke winst kan worden behaald en omdat het bestaande infrastructuur betreft, zijn de kosten laag. Het vergt wel kennis van de meeten regeltechniek, want zonder verzandt een dergelijk project altijd in een goedbedoelde spaghettibrij van sturingsregels en uitzonderingen daarop. In deze cursus leert u de basisbegrippen van de meet- en regeltechniek en leert u werken met het standaard sturingsinstrumentarium RTC-tools. U leert de betekenis van termen als Feedback en Feedforward. De regelmethodiek die bij uitstek geschikt is voor waterbeheer (Model Predictive Control) wordt uitgebreid uitgelegd en in oefeningen uitgewerkt. Deze cursus geeft waterbeheerders de kennis om zelf een sturingsproject op te zetten of om een dergelijk project te kunnen leiden en te evalueren. Hydrologen, modelleurs werkzaam bij waterschap of ingenieursbureau; medewerkers operationeel waterbeheer van waterschappen; Rijkswaterstaat projectleiders uitvoer deltaprogramma, met name deelprogramma Zoetwater. Verdiep je in aardwarmte (geothermie) Cursusleiders Ir. M.M. van Aarssen (IFTechnologie) en ir. J.H. Cornelissen (Well Engineering Partners) 24, 25 en 26 maart Delft 1 dag: 550 excl. btw 2 dagen: 920 excl. btw 3 dagen: excl. btw Aardwarmte is een bron van duurzame energie die in Nederland een groot potentieel heeft. Inmiddels zijn er 11 doubletten gerealiseerd en zijn er tientallen vergunningen voor aardwarmte aangevraagd. Deze cursus behandelt het begrip aardwarmte, de geschiedenis en de huidige stand van zaken in Nederland. Tevens worden de randvoorwaarden besproken waarbij ook de invloed van de geologie op een project behandeld wordt. De globale fasering en de opbouw van een aardwarmteproject zijn hierbij belangrijk: van een eerste haalbaarheid tot en met de realisatie en de uiteindelijke exploitatie. De cursus wordt gegeven door mensen die in de praktijk betrokken zijn bij de projecten die nu gerealiseerd zijn. Technisch specialisten werkzaam bij ingenieursbureau en aannemer. Tuinders, energiebedrijven, industrie, woningbouwverenigingen, leveranciers, financiers, vergunningverleners, subsidieverleners. Een nevendoel van de cursus is om de verschillende partijen die met geothermie bezig zijn met elkaar te verbinden. Er is tijdens de cursus veel ruimte om met elkaar in discussie te gaan en gedachten uit te wisselen.

3 De menselijke factor in de watersector Cursusleider Ir. R.W. (Wouter) Stapel (Royal HaskoningDHV) 25 maart Amersfoort 550 excl. btw Het succes van projecten en het bereiken van onze doelen hangt vaak meer af van de menselijke factor dan van de beschikbare technische kennis. Inzicht in gedragsmechanismen en handvatten om daar mee om te gaan zijn daarom steeds meer van belang voor de water-professional. In deze cursus worden kennis uit de gedragswetenschappen en de watersector bij elkaar gebracht. U leert over inzichten uit onder meer de Psychologie en bespreekt aan de hand van uw eigen casuïstiek hoe daar mee om te gaan. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer: Is de rationele beslisser een juist uitgangspunt voor beleid en wat zijn de alternatieven? De mens is geneigd om reductie, versimpeling van de problematiek, toe te passen. Hoe voorkom je dat dan de plank wordt misgeslagen? Keuzes voor de korte termijn zijn vaak strijdig met wensen voor de lange termijn. Hoe komt dat? Hoe ga je ermee om? Het individu associeert zich graag met een groep. Hoe kan het aanspreken van individuen als onderdeel van een specifieke groep uitnodigen tot gewenst gedrag? Beleidsmakers, beleidsvoorbereiders en managers van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijk en waterbedrijven. Natuurvriendelijke oevers Cursusleiders Drs. B. Besteman (B&D Natuuradvies) en drs. M.M.A. de la Haye (Grontmij) 19, 20 mei en 2 juni Amersfoort cursus met excursie: excl. btw cursus zonder excursie: 920 excl. btw optioneel CUR-handboek Natuurvriendelijke oevers (publicaties ): 135 excl. btw Natuurvriendelijke oevers zijn op dit moment een belangrijke maatregel om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen. Ook kunnen ze belangrijk zijn als schakels of corridors in de ecologische verbindingszones. Zij worden gezien als een goede manier om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren, doordat ze onder meer een habitat bieden aan diverse plant- en diersoorten. In de afgelopen jaren zijn daarom vele kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd en er komen nog vele kilometers bij. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe benut je kansen bij de realisatie van de natuurvriendelijke oevers? Hoe zorg je dat een natuurvriendelijke oever zich in de gewenste richting ontwikkelt? Hoe beheer je de natuurvriendelijke oever zodat de gewenste situatie zich zo goed mogelijk handhaaft? In deze cursus leert u van de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met natuurvriendelijke oevers. De docenten hebben samen meer dan een eeuw ervaring met het onderwerp. Met de opgedane kennis haalt u meer uit uw investeringen om de natuur- en waterkwaliteit te verbeteren met natuurvriendelijke oevers. Iedereen die in zijn werk te maken heeft met het ontwerp, inrichting, beheer, monitoring en evaluatie van natuurvriendelijke oevers. Benutting, beleving en verbeteringen van de vaarwegen Aquapunctuur Met twee bootexcursies Cursusleiders Studiepunten Ing. J.A. Brouwer MUrb (Aquapunctuur) en dr.ir. R.E. Waterman (Vereniging Regio Water) 11 en 18 juni Zoeterwoude dorp en Delft 920 excl. btw 10 PDH s Bouw- en Waterbouwkunde Van oudsher heeft Nederland een vaarwegennetwerk die, via zeehavens, op ingenieuze wijze het achterland ontsloten. De ruimtelijke functionele relatie tussen water, stad en land is de afgelopen decennia echter sterk afgenomen. Aquapunctuur is een methode voor het herstellen van deze unieke relatie en door aanpassing en verbetering van de binnenlandse vaarwegen en hun waterfronten een duurzaam, economisch en ecologisch gebruik ervan te bewerkstelligen. Tijdens de cursus worden alle aspecten van de vaarwegen en hun waterfronten integraal behandeld: de verschijningsvormen en classificaties van de vaarwegen; de belangen van de verschillende gebruikers van de vaarwegen; de strategische interventies en maatregelen ter verbetering van het vaarwegennetwerk; de afweging tussen de kosten en opbrengsten van investeringen; de beleidsmatige en juridische borging van de vaarwegen en het beheer en onderhoud. De cursus is geschikt voor beleidsmakers, waterbeheerders en ontwerpers van: gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, belangenorganisaties, advies- en ontwerpbureaus. AWZI als energie- en grondstoffenfabriek In samenwerking met Platform energie- en grondstoffenfabriek Cursusleiders Prof.dr.ir. M.C.M. van Loosdrecht (TU Delft) en ir. C. van Erp Taalman Kip (Waterschap Hollandse Delta) 3 dagen, verwacht voorjaar 2015 cursus inclusief excursie excl. btw cursus exclusief excursie 920 excl. btw De afvalwaterzuivering biedt kansen om energie en grondstoffen (terug) te winnen uit het influent. Diverse installaties in Nederland zijn inmiddels uitgerust met technieken voor terugwinning of worden voorbereidingen getroffen voor de realisatie ervan. Het gaat bij energieterugwinning vooral om het produceren van biogas middels slibvergisting en warmteterugwinning uit in-en effluent. Voor het terugwinnen van grondstoffen behandelt de cursus: fosfaat, stikstof, bioplastics, CO2, cellulose en alginaat. In deze cursus leert u de bestaande technieken en hoort u de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in gerealiseerde installaties. Hierbij komt zowel de harde techniek van de terugwinning aan bod als meer procesmatige zaken zoals financiering (de business case), juridische aspecten en ketenontwikkeling. Hierdoor vergroot u uw kennis over de praktijk van deze installaties en leert u hoe u kunt beoordelen welke mogelijkheden nu en in de toekomst haalbaar zijn voor uw organisatie. Medewerkers van waterschappen, ingenieursbureaus, kennisinstituten, energiegerelateerde overheden, technologiebedrijven en duurzame investeerders. In de cursus komen zowel harde als zachte aspecten aan bod, de doelgroep is hierdoor breder dan alleen technologen, ook voor beleidsmedewerkers en projectleiders is de cursus zeker interessant.

4 Workshop Ondergrond in de stad 6 februari Amersfoort 175 excl. btw Prof.ir. D. Sijmons (TU Delft - Landschapsarchitectuur) In samenwerking met Ministerie van Infrastructuur&Milieu en Stadswerk Your Jump Start with R Modern Tools for Data Analysis 2 aansluitende dagen, voorjaar 2015 Amersfoort excl. btw Dr. J.J.M. Rijpkema (TU Eindhoven) Time series analysis and forecasting (with R) 6, 13 en 20 maart Eindhoven excl. btw Dr. J.J.M. Rijpkema (TU Eindhoven) Environmental Aspects of Dredging The course will be conducted in English. 2 days, expected spring 2015 Delft excl. btw Dr. A.L. Hakstege (Hakstege Consultancy) and dr.ir. M. van Koningsveld (Van Oord) In cooperation with CEDA and IADC Waterveiligheid 2.0 De cyclus bestaat uit drie afzonderlijk te volgen cursussen. 3, 4 en 10 juni excl. btw Dr.ir. M. Kok (HKV Lijn in Water/TU Delft) 5 PDH s Bouw- en Waterbouwkunde per dag Gevolgen omgevingswet voor infra- en ruimtelijke ontwikkeling 9 juni 550 excl. btw Mr.dr. F.A.M. Hobma (TU Delft) Infraprojecten slim voorbereiden en realiseren met nieuwe ontwerp-, contracterings-, managementtools Voordeel halen uit het bewust implementeren van Lean - BIM - UAV GC - SE - IPM - VE - BVP 23 en 24 april 920 excl. btw Ir. E.G. Molier (Witteveen+Bos) Waterkwaliteit in de landbouw Basiskennis agrarisch bodembeheer voor beleidsmedewerkers 1 en 2 oktober In samenwerking met Wageningen Academy Dr.ir. G. Ros (NMI) en prof.dr.ir. W de Vries (Wageningen University) Blauwalgen 8 en 9 oktober 920 excl. btw Dr. W.E.A. Kardinaal (KWR Watercycle Research Institute) Technisch Management & Personal Skills Kerncompetenties voor technische professionals, training in kleine groepen. Leiderschap in tijden van crisis 8 januari Utrecht 635 excl. btw Financieel management voor de technische professional Editie 1: 28, 29 januari, 10 en 11 februari Editie 2: 28, 29 mei, 11 en 12 juni Editie 3: 24, 25 september, 8 en 9 oktober Editie 4: 26, 27 november, 10 en 11 december Brummen excl. btw Drs. C. de Jong (Bureau Kees Horden) Overtuigend argumenteren, onderhandelen en presenteren 17 en 18 september Utrecht excl. btw Onderhandelen zonder conflicten 16 en 17 april Utrecht excl. btw (Samen)werken met andere culturen 2 juni Utrecht 595 excl. btw Omgaan met macht en (interne en externe) politiek 4 en 5 juni Delft excl. btw Drs. F. Vermeulen (Adviesbureau de Politieke Dimensie) Commerciële gesprekstechnieken voor project- en sales engineers 4 en 5 juni Utrecht excl. btw Gesprekstechnieken voor technische specialisten 9 juni Utrecht 595 excl. btw Leidinggeven aan uw team van technische professionals 11 en 12 juni Delft excl. btw Drs. E.J.T. Govers (Govers & Van der Staay Training en Coaching)

5 Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) Juist in deze tijden van bezuinigingen is het essentieel te blijven werken aan uw ontwikkeling. Met actuele kennis vergroot u uw marktwaarde en carrièremogelijkheden. PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van korte (1 tot 6 daagse) postacademische cursussen en opleidingen. PAO is een non-profit organisatie opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de technische universiteiten en heeft als doelstelling het verspreiden van recent ontwikkelde kennis onder hbo- en academisch afgestudeerden. PAO werkt met programmaraden, die verantwoordelijk zijn voor de programmering van de cursusonderwerpen, het leerdoel en de inhoud van de cursussen. De leden van de programmaraden zijn allen autoriteit op hun vakgebied en werkzaam bij toonaangevende instellingen. PAO brengt experts samen uit de beroepspraktijk, het wetenschappelijk onderwijs en overige kennisinstellingen, resulterend in actuele, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgeoriënteerde cursussen. Informatieservice Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van PAO? Op onze website kunt u zich aanmelden voor onze informatieservice, waarbij u aangeeft wat u wilt ontvangen. cursusoverzichten per post (tweemaal per jaar) informatie per mail over, voor u, relevante cursussen De PAO-organisatie PAO is actief in (bijna) alle technische disciplines, technisch management én personal skills. Van oudsher zijn de werkgebieden: Bouwkunde Civiele techniek Gezondheidstechniek en milieutechnologie Vervoerswetenschappen en verkeerskunde Dit resulteert in cursussen en opleidingen op het gebied van: Afvalwater en riolering, drinkwater en waterbeheer Akoestiek en bouwfysica Architectuur en bouwtechniek Beheer en onderhoud Bouwprocessen en bouwmanagement Constructie en ontwerp Geotechniek en ondergronds bouwen Luchtkwaliteit Verkeerskunde, vervoer en stedenbouw Waterbouw Daarnaast is PAO ook werkzaam op onderstaande terreinen. PMIA - Post Master Instituut voor Architectuur en Stedebouw PAO verzorgt masterclasses, seminars en ateliers voor architecten, bouwkundigen en stedenbouwkundigen onder de naam PMIA. Met deelname aan PMIA-evenementen kan men voldoen aan de jaarlijks verplichte 16 uur bij- en nascholing in het kader van de Wet op de Architectentitel (WAT). PAO Techniek Onder de naam PAO Techniek verzorgt PAO cursussen en opleidingen in de volgende vakgebieden: Analytical Techniques Elektro- & Energietechniek Personal Skills Procestechnologie Quality Assurance & Statistics Systems & Control Technische informatica Technisch Management Veiligheid & Milieu Werktuigbouwkunde & Industrieel Ontwerpen

6 Stichting PostAcademisch Onderwijs Stevinweg CN Delft Postbus GA Delft Partners van PAO PAO werkt voor de cursussen op het gebied van afvalwater en riolering, drinkwater en waterbeheer onder andere samen met:

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Afbeelding: www.freevector.com www.pao.tudelft.nl Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012 BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012 Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) Juist in deze tijden van bezuinigingen is het essentieel te blijven werken aan uw ontwikkeling.

Nadere informatie

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen januari - juni 2015

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen januari - juni 2015 QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Quality Assurance & Statistics en het Product Creatie Proces PAO

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills

Nadere informatie

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES. cursussen januari-juli 2013

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES. cursussen januari-juli 2013 QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Quality Assurance & Statistics en het Product Creatie Proces PAO Techniek

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS. cursussen januari-juli 2013

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS. cursussen januari-juli 2013 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 www.pao.tudelft.nl Overtuigend en effectief omgaan met verschillende communicatiestijlen Stijlflexibiliteit voor de technische professional

Nadere informatie

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september - december 2014

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september - december 2014 QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september - december 2014 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Quality Assurance & Statistics en het Product Creatie Proces

Nadere informatie

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september-december 2013

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september-december 2013 QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september-december 2013 Engineering Statistics included KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Quality Assurance & Statistics en

Nadere informatie

ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015

ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015 ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015 www.pao.tudelft.nl Master lecture serie: Hoogspanning II Testing, measurement, diagnostics and asset management KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN Cursussen

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen

Nadere informatie

Start-up Zoeken naar de Apple van het water. Uit de ruimte Satellieten veranderen waterbeheer

Start-up Zoeken naar de Apple van het water. Uit de ruimte Satellieten veranderen waterbeheer O Canada Reportage vanuit de waterhub van Noord-Amerika Debat over de Rijn Hoeveel water komt er straks echt bij Lobith binnen? 10 de jaargang / nummer 5 / december 2014 / 12,50 Uit de ruimte Satellieten

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

ICT 7/8 REVOLUTIE DOOR ICT EN WE STAAN NOG MAAR AAN HET BEGIN THEMA PETER-JULES VAN OVERLOOP SLIM MET EEN SMARTPHONE

ICT 7/8 REVOLUTIE DOOR ICT EN WE STAAN NOG MAAR AAN HET BEGIN THEMA PETER-JULES VAN OVERLOOP SLIM MET EEN SMARTPHONE 7/8 Maandblad voor waterprofessionals 7 augustus 2014 47ste jaargang www.vakbladh2o.nl THEMA ICT REVOLUTIE DOOR ICT EN WE STAAN NOG MAAR AAN HET BEGIN PIER VELLINGA WAAROM KLIMAAT EEN VIES WOORD WAS PETER-JULES

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Praktische Workforce Management Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Inhoudsopgave PlanMen Academy > 4 Open trainingen Workforce Management > 5 Post hbo opleiding Workforce Management > 6 Certificering

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Toekomstbeelden van ons waterschap Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Inhoud 2 Voorwoord 4 Water vraagt permanente

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Cursussen & trainingen 2013-2014

Cursussen & trainingen 2013-2014 Cursussen & trainingen 2013-2014 Handhaven! Waarom eigenlijk? Cursussen & trainingen 2013-2014 Senze, maart 2013 Senze Groothandelsgebouw Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

BOEREN AAN DE SLAG ALS WATERBEHEERDER?

BOEREN AAN DE SLAG ALS WATERBEHEERDER? 3 Maandblad voor waterprofessionals 27 maart 2014 47ste jaargang www.vakbladh2o.nl BOEREN AAN DE SLAG ALS WATERBEHEERDER? HOE PWN DE OGEN VAN TWITTERAARS BENUT TWEEGESPREK: IS GELD HET ENIGE DAT NOG TELT?

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

JAKARTA: MAG NEDERLAND ER OOK AAN VERDIENEN?

JAKARTA: MAG NEDERLAND ER OOK AAN VERDIENEN? 5 Maandblad voor waterprofessionals 30 mei 2014 47ste jaargang www.vakbladh2o.nl JAKARTA: MAG NEDERLAND ER OOK AAN VERDIENEN? BEDRIEGERTJES ZIJN ECHT BEDRIEGLIJK LAURENS BOUWER SCHREEF MEE AAN VN-KLIMAATRAPPORT

Nadere informatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Dr. R. van der Brugge Drs. G.J. Ellen Dr. Ir. J. Eshuis 1220109-000 Deltares, 2015, B Titel Resultaten

Nadere informatie

7 de jaargang / nummer 4 / oktober 2011. Magazine Online Live

7 de jaargang / nummer 4 / oktober 2011. Magazine Online Live 7 de jaargang / nummer 4 / oktober 2011 Magazine Online Live Aquatech gericht op Integrated Aqua Solutions Van Haersma Buma: Governance is maatwerk Water strategie op International Water Week Aquaterra

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT Planologie en waterbeheer Grond-, weg- en waterbouw Hydrologie International water management Bezoekadres: Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeel planning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE

ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE 1. BUSINESS OPPORTUNITY 1.1. Samenwerken aan duurzame waterbouw De maatschappij vraagt om integrale en duurzame oplossingen, het kan niet meer anders. In die maatschappij

Nadere informatie