LUCHTVERONTREINIGING, LUCHTKWALITEIT EN DEPOSITIE Post-hbo-opleiding maart februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LUCHTVERONTREINIGING, LUCHTKWALITEIT EN DEPOSITIE Post-hbo-opleiding maart 2014 - februari 2015"

Transcriptie

1 LUCHTVERONTREINIGING, LUCHTKWALITEIT EN DEPOSITIE Post-hbo-opleiding maart februari 2015 Geïnitieerd door Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL)

2 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN Verbreed en verdiep uw kennis met deze nieuwe opleiding In samenwerking met het Platform Kwaliteit Luchtmetingen organiseert Stichting PostAcademisch Onderwijs de post-hbo-opleiding luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding heeft voor u als student tot doel inzicht te geven in het brede werkveld van luchtverontreiniging door het presenteren van verschillende doorsneden van het vakgebied vanuit de theorie en de praktijk op post-hbo niveau. Startdatum en locatie De opleiding start op 20 maart 2014 en wordt in februari 2015 afgesloten. De modules zijn ingepland wekelijks op donderdag in de middag en de avond. De vier tentamens en hertentamens vinden plaats op dinsdagen. De opleiding wordt gegeven in Utrecht. Kosten De kosten voor deze opleiding bedragen excl. btw, inclusief cursusmateriaal en avondmaaltijden. Het is ook mogelijk de cursus zonder avondmaaltijd te volgen, dit wordt echter afgeraden gezien de geringe tijd tussen het middag- en avondprogramma. Aanmelden U kunt zich voor deze opleiding aanmelden op de website van Stichting PostAcademisch Onderwijs: De opleiding kunt u vinden onder het vakgebied luchtkwaliteit. Quotes van Berend Hoekstra (werkzaam bij Tauw, tevens opleidingsmanager van de nieuwe opleiding) en Rinkje Molenaar (werkzaam bij DCMR, tevens deelnemer van de nieuwe opleiding) uit het artikel Nieuwe all round luchtdeskundigen studeren af gepubliceerd in LUCHT, december De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen, typ- en drukfouten. Op alle cursussen zijn de algemene voorwaarden van PAO van toepassing; deze zijn te vinden op Waarom een nieuwe opleiding? De samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het vakgebied luchtverontreiniging. Omdat de breedte en complexiteit daarvan groot is, heeft het Platform Kwaliteit luchtmetingen (PKL) het initiatief genomen om een opleiding Lucht op te zetten op post-hbo niveau. Het PKL is een breed overleg van organisaties: alle geledingen van de overheid, industrie, brancheorganisaties, adviesbureaus en kennisinstituten die betrokken zijn bij het luchtdossier zijn vertegenwoordigd. Deze opleiding zal de kwaliteit van het luchtadvieswerk in Nederland verbeteren en luchtadviseurs een stevige basis met praktijkinzichten en achtergrond meegeven. Aan deze opleiding is een post-hbo-erkenning toegekend door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Inhoud Deze opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. Doelgroep De opleiding is bedoeld voor eenieder die zich nader wil specialiseren in de problematiek van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding is gericht op personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus. De opleiding is tevens interessant voor personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuurbescherming. Docenten en adviescommissie Cursusleiding en docenten bestaan uit deskundigen uit het werkveld met uitgebreide ervaring op academisch niveau en expertise uit de praktijk. De docenten zijn werkzaam binnen de overheid, kennis- en onderzoeksinstituten en adviesbureaus. Een onafhankelijke adviescommissie, bestaande uit deskundigen, waarborgt de inhoud en kwaliteit van de opleiding. Onlangs is een aanvraag voor certificatie als post-hbo-opleiding bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) ingediend.

3 Resultaat van de opleiding De meerwaarde voor uw organisatie De opleiding heeft voor u als student tot doel inzicht te geven in het brede werkveld van luchtverontreiniging door het presenteren van verschillende doorsneden van het vakgebied vanuit de theorie en de praktijk op post-hbo-niveau. Na afloop van de opleiding is het resultaat voor uw organisatie: Dat u beter in staat bent om risico s te beoordelen van ruimtelijke en vergunningverleningsprocessen Dat uw adviezen voor beleidsuitgangspunten beter zijn geformuleerd Dat u beter in staat bent om kosteneffectieve opties te selecteren Dat u beter in staat bent om een bijdrage te leveren aan daadkrachtige besluitvorming Het resultaat van de opleiding is dat u over een stevig fundament beschikt over: Luchtverontreiniging in alle stappen van de causale milieuketen: luchtverontreinigende activiteiten emissies verspreiding blootstelling en effecten depositie en effecten sturing om de luchtkwaliteit te verbeteren Luchtverontreiniging op verschillende schaalniveaus: mondiaal Europees nationaal lokaal Bronnen van luchtverontreiniging: industrie, landbouw, wegverkeer, scheepvaart Luchtverontreiniging in alle stappen van de beleidscyclus: Beleid wet- en regelgeving uitvoering (milieuspoor ruimtelijk spoor) monitoring en evaluatie Vergunningverlening en industriële luchtverontreiniging Ruimtelijke besluitvorming in relatie tot luchtkwaliteit / depositie Het vaststellen van de luchtverontreiniging en luchtkwaliteit door middel van het ontwikkelen en uitvoeren van meetprogramma s en het modelleren van de luchtkwaliteit met verspreidingsmodellen Het analyseren, beoordelen en borgen van de kwaliteit van onderzoek Het treffen van maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en de depositie Toelating en diploma De opleiding staat open voor hbo-ers milieukunde, technologie of wetgeving en voor degenen die een aantoonbaar vergelijkbaar kennisniveau hebben. De deelnemers die de volledige opleiding met goed gevolg hebben afgerond krijgen een diploma dat wordt uitgegeven door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland. De opleiding draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van het milieubeleid, zoals geformuleerd in het kader van het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA). Onderwerp en opbouw van de opleiding De opleiding bestaat uit vijf hoofdthema s. Elk hoofdthema bestaat uit verschillende modules. De verschillende modules staan aangegeven in de tabel hiernaast. Het curriculum van de opleiding omvat in het kort: Inleiding luchtverontreiniging Effecten van luchtverontreiniging Industriële luchtverontreiniging Luchtkwaliteit Depositie De opleiding bestaat uit 42 dagdelen die in 21 middag/avond combinaties gegeven worden. Bovendien zal thuisstudie nodig zijn. Toetsing van de leerstof vindt plaats door middel van vier schriftelijke tentamens. Een omvangrijke en intensieve post HBO opleiding over de gehele breedte van het vakgebied luchtverontreiniging. De eerste lichting studenten beoordeelt de inhoud van het programma als compleet. De meerwaarde van deze opleiding, waarbij alle met lucht samenhangende thema s aan bod komen, wordt door de studenten ook als zodanig ervaren.

4 Hoofdthema s en modules Inleiding luchtverontreiniging Essenties 1 Effecten van luchtverontreiniging Toxicologie, normstelling en gezondheid 1 Klimaat, ozon, verzuring 1 Industriële luchtverontreiniging Basisprocessen 1 Beleid, wet- en regelgeving 2 Meten van emissies 4 Rekenen 1 Maatregelen + BBT 3 Vergunningverlening 2 Thema geur 3 Thema landbouw 1 Aantal dagdelen 2 2 Platform Kwaliteit Luchtmetingen De kwaliteit van (milieu)metingen is al jaren een punt van zorg binnen het milieubeleid. In 2004 is ter verdere verbetering van de kwaliteit van luchtmetingen het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) opgericht. In het platform zijn het bevoegd gezag, de bedrijven, de meetlaboratoria en het ministerie van Infrastructuur en Milieu vertegenwoordigd. Het PKL is een platform aangaande metingen van luchtemissies en luchtkwaliteit, alle aspecten van meten (emissie, immissie, depositie) komen aan de orde vanuit het perspectief van de emissie. Met accent op het signaleren van zowel nationale als internationale ontwikkelingen en agenderen bij wetgever en normsteller. Álle aspecten van meten: dit betekent ook geurmetingen, maar ook de relatie tussen metingen en modellering luchtkwaliteit. Het is van belang dat de gegevens die door metingen worden gegenereerd, op de juiste manier worden gebruikt in de luchtkwaliteitsmodellen. De volgende organisaties zijn in het PKL vertegenwoordigd: Organisatie DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) Dutch Metrology Institute (VSL) Federatie van technologiebranches (FHI) Website Luchtkwaliteit Beleid, wet- en regelgeving 1 Meten van luchtkwaliteit 2 Rekenen 4 Maatregelen 2 Besluitvorming 2 Thema fijn stof 2 Depositie Beleid, wet- en regelgeving 1 Meten en rekenen 2 Maatregelen 1 Besluitvorming InfoMil NEN Ministerie van Infrastructuur en Milieu Vereniging van de Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) Vereniging Afvalbedrijven Interprovinciaal Overleg Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) VNO-NCW Fenelab (brancheorganisatie Nederlandse laboratoria) Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) Nederlandse emissieautoriteit (NeA) Totaal 42 6 Geïnitieerd door Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL)

5 Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) Juist in deze tijden van bezuinigingen is het essentieel te blijven werken aan uw ontwikkeling. Met actuele kennis vergroot u uw marktwaarde en carrièremogelijkheden. PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van korte (1 tot 6 daagse) postacademische cursussen en opleidingen. PAO is een non-profit organisatie opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de technische universiteiten en heeft als doelstelling het verspreiden van recent ontwikkelde kennis onder hbo- en academisch afgestudeerden. PAO werkt met programmaraden, die verantwoordelijk zijn voor de programmering van de cursusonderwerpen, het leerdoel en de inhoud van de cursussen. De leden van de programmaraden zijn allen autoriteit op hun vakgebied en werkzaam bij toonaangevende instellingen. PAO brengt experts samen uit de beroepspraktijk, het wetenschappelijk onderwijs en overige kennisinstellingen, resulterend in actuele, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgeoriënteerde cursussen. Informatieservice Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van PAO? Op onze website kunt u zich aanmelden voor onze informatieservice, waarbij u aangeeft wat u wilt ontvangen. cursusoverzichten per post (tweemaal per jaar) informatie per mail over, voor u, relevante cursussen De PAO-organisatie PAO is actief in (bijna) alle technische disciplines, technisch management én personal skills. Van oudsher zijn de werkgebieden: Bouwkunde Civiele techniek Gezondheidstechniek en milieutechnologie Vervoerswetenschappen en verkeerskunde Daarnaast is PAO ook werkzaam op onderstaande terreinen. PMIA - Post Master Instituut voor Architectuur en Stedebouw PAO verzorgt masterclasses, seminars en ateliers voor architecten, bouwkundigen en stedenbouwkundigen onder de naam PMIA. Met deelname aan PMIA-evenementen kan men voldoen aan de jaarlijks verplichte 16 uur bij- en nascholing in het kader van de Wet op de Architectentitel (WAT). PAO Techniek Onder de naam PAO Techniek verzorgt PAO cursussen en opleidingen in de volgende vakgebieden: Analytical Techniques Elektro- & Energietechniek Personal Skills Procestechnologie Quality Assurance & Statistics Systems & Control Technische informatica Technisch Management Veiligheid & Milieu Werktuigbouwkunde & Industrieel Ontwerpen Baanbrekers in de bouw PAO organiseert ook Baanbrekers in de bouw, dé netwerkopleiding voor professionals in de bouwketen. Samen krijgen veranderingsgezinde bouwprofessionals - opdrachtgevers, opdracht nemers én adviseurs - inzicht in rollen en wederzijdse belangen in vernieuwende projecten. Baanbrekers in de bouw is zowel opleiding als vernieuwingsbeweging en is de eerste leergang in de bouwsector die zich richt op ketengericht leren en innoveren.

6 Stichting PostAcademisch Onderwijs Stevinweg CN Delft Postbus GA Delft Partners van PAO PAO werkt voor de post-hbo-opleiding op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie samen met: Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) p/a InfoMil Postbus AC Den Haag

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012 BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012 Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) Juist in deze tijden van bezuinigingen is het essentieel te blijven werken aan uw ontwikkeling.

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Afbeelding: www.freevector.com www.pao.tudelft.nl Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module

Nadere informatie

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september-december 2013

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september-december 2013 QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september-december 2013 Engineering Statistics included KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Quality Assurance & Statistics en

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Foto: Erik de Bruine. AFVALWATER EN RIOLERING, DRINKWATER EN WATERBEHEER cursussen januari - juni 2015

Foto: Erik de Bruine. AFVALWATER EN RIOLERING, DRINKWATER EN WATERBEHEER cursussen januari - juni 2015 Foto: Erik de Bruine AFVALWATER EN RIOLERING, DRINKWATER EN WATERBEHEER cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbreed en verdiep uw kennis met onze cursussen De

Nadere informatie

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES. cursussen januari-juli 2013

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES. cursussen januari-juli 2013 QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Quality Assurance & Statistics en het Product Creatie Proces PAO Techniek

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS. cursussen januari-juli 2013

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS. cursussen januari-juli 2013 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 www.pao.tudelft.nl Overtuigend en effectief omgaan met verschillende communicatiestijlen Stijlflexibiliteit voor de technische professional

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills

Nadere informatie

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen januari - juni 2015

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen januari - juni 2015 QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Quality Assurance & Statistics en het Product Creatie Proces PAO

Nadere informatie

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september - december 2014

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september - december 2014 QUALITY ASSURANCE & STATISTICS EN PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september - december 2014 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Quality Assurance & Statistics en het Product Creatie Proces

Nadere informatie

ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015

ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015 ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015 www.pao.tudelft.nl Master lecture serie: Hoogspanning II Testing, measurement, diagnostics and asset management KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN Cursussen

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Professional Education in Rail Engineering

Professional Education in Rail Engineering Docenten Data en locatie Technische Universiteit Delft De opleiding wordt gegeven door een team van ervaren docenten van de TU Delft en de railsector die de theorie aan de praktijk kunnen koppelen. Hiermee

Nadere informatie

Informatica, Media en Communicatie

Informatica, Media en Communicatie Informatica, Media en Communicatie 2015-2016 BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD Communication & Multimedia Design HBO-ICT (POST-)HBO-CURSUSSEN EN -OPLEIDINGEN Inhoud Welkom bij de HAN! Welkom bij de HAN 2 Mogelijkheden

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Nascholingsgids Post-HBO

Nascholingsgids Post-HBO Nascholingsgids Post-HBO 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding 3 Met genoegen presenteert Hogeschool ipabo u hierbij haar nieuwe Deze gids geeft u een overzicht van scholings- en opleidingsac-

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Projectplan Atelier Actieve openbaarheid van WABO- dossiers

Projectplan Atelier Actieve openbaarheid van WABO- dossiers Projectplan Atelier Actieve openbaarheid van WABO- dossiers Erika Hokke, versie 1.1, 14 mei 2014 versie actie Verspreiding 2014-01- 15 Opzet projectplan 1 t/m 5 E. v.d. Bent, M. Lulofs, Ch. Jeurgens 2014-01-

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Wetsus academy UCF. University Campus Fryslân. Business plan hotspot Water Technology. Programmalijn onderwijs. Water. Water business.

Wetsus academy UCF. University Campus Fryslân. Business plan hotspot Water Technology. Programmalijn onderwijs. Water. Water business. University Campus Fryslân Business plan hotspot Water Technology Programmalijn onderwijs Water business Wetsus academy UCF Water technology Water management Nelleke van Dorenmalen Wetsus Academy, Leeuwarden

Nadere informatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] start duur locatie ieder jaar 12 maanden Utrecht pco kennis opleidingen & trainingen PCO Kennis is al meer dan 25 jaar dé kennisspecialist

Nadere informatie