koopgarant kopen zonder zorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "koopgarant kopen zonder zorgen"

Transcriptie

1 koopgarant kopen zonder zorgen

2 > Koopgarant - Kopen zonder zorgen RWS Partner in wonen vindt dat u als klant moet kunnen kiezen als het om wonen gaat. En dan niet alleen in de keuze van het soort woning, maar ook keuze in contractvorm. Naast het huren van een woning bieden wij met name nieuwbouwwoningen ook onder Koopgarantvoorwaarden aan (kopen met korting, een winst- en verliesverdeling en terugkoopgarantie). Deze folder beschrijft hoe Koopgarant werkt. Wat is Koopgarant, wat kunt u verwachten, hoe werkt de financiering, aan welke voorwaarden u moet voldoen en op welke voorwaarden koopt de RWS de woning weer van u terug? Antwoord op al deze vragen vindt u in deze folder. > inhoud > 1 Wat is Koopgarant?...4 > 2 Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning?...7 > 3 Wanneer is de woning van u?...8 > 4 Hoe zorgt u voor een goede financiering?...9 > 5 Verbouwplannen? > 6 Verhuizen? > koopgarant kopen zonder zorgen

3 > 1 wat is koopgarant? Met Koopgarant kiest u voor zekerheid. U krijgt van RWS een korting op de koopsom. Bij bestaande woningen kan de korting oplopen tot 25% en bij een nieuwbouwwoning kan de korting tot maar liefst 30% oplopen. Dit scheelt aanzienlijk in uw woonlasten, waardoor een woning die u normaal niet zou kunnen kopen, nu wel binnen uw budget valt. Wanneer u wilt verhuizen, bent u met Koopgarant ook verzekerd van verkoop van uw woning binnen drie maanden. We zijn namelijk verplicht de woning tegen de dan geldende marktprijs van u terug te kopen. Bij verkoop delen we samen de winst of het verlies op de marktprijs, afhankelijk van de gegeven korting. Koopgarant is niet voor niets kopen zonder zorgen! Voor wie is Koopgarant bedoeld? We kunnen helaas niet iedereen de gelegenheid bieden om met korting te kopen. Het gaat om die huishoudens die zonder korting niet of nauwelijks in staat zijn om een woning te kopen. Per project is er een inkomensgrens bepaald, meestal ligt deze grens tussen de ,- en ,- per jaar, één en ander afhankelijk van de prijs van de woning. Hierbij wordt gekeken naar de normen die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hanteert. Kopen met korting Met Koopgarant koopt u een woning met een fikse korting en dat biedt u voordelen. Door de korting die RWS verstrekt kunt u een woning kopen die in eerste instantie buiten uw budget zou vallen. Op deze manier maken we een koopwoning voor meer mensen bereikbaar. Met Koopgarant bent u verplicht de hypotheek met NHG af te sluiten. Bij Koopgarant wordt u volledig eigenaar van de woning. De korting is een retourkorting. Zodra u de woning aan ons terugverkoopt wordt de korting in mindering gebracht op de prijs die RWS aan u betaalt. Terugkoopgarantie Het voordeel van Koopgarant is dat u niet wakker hoeft te liggen wanneer u uw woning wilt verkopen. Met uw medewerking kunt u via de terugkoopgarantie uw woning binnen drie maanden aan ons terug verkopen. U hoeft alleen schriftelijk aan te geven dat u uw woning aan RWS wilt verkopen. Wij starten vanaf dat punt met het terugkooptraject. Waardedeling De prijs waartegen wij de woning van u terugkopen, de terugkoopprijs, berekenen wij aan de hand van een taxatie. Daarbij vormt de koopprijs die u oorspronkelijk heeft betaald de basis. Als de woning in waarde is gestegen, deelt u samen met ons de winst. Is de waarde van uw woning gedaald, dan delen we ook samen het verlies. We brengen dan een deel van de waardeda- ling in mindering op de terugkoopprijs. De verhouding tussen korting en winst- of verliesdeling is door deskundigen uitgerekend. Dit is vastgelegd in een richtlijn van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Deze richtlijn wordt ook ondersteund door de Vereniging Eigen Huis. Voor de verhouding tussen de verstrekte korting, uw aandeel en het aandeel van de RWS in de waardeontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw (1 staat tot 1,5) en bestaande bouw (1 staat tot 2). Bij een nieuwbouwwoning is het aandeel RWS dus maximaal 1,5 x de verleende korting. Meer voorbeelden treft u aan in onderstaande tabel. Aandeel Koopgarant koper in waardeontwikkeling (winst of verlies) Korting Bestaand Nieuwbouw 10% 80% 85% 15% 70% 77,5% 20% 60% 70% 25% 50% 62,5% 30% nvt 55% Of Koopgarant gunstig voor u is hangt af van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Bij een sterkere waardestijging dan gemiddeld zou u met normale koop achteraf gezien financieel beter af zijn geweest. Daar staat tegenover dat u met Koopgarant bij een waardedaling het voordeel heeft van zowel de lagere woonlasten als het gedeelde verlies. Waardestijging als gevolg van verbeteringen die u in de woning aanbrengt, hoeft u niet met ons te delen. Deze waardestijging is voor u. Let wel, de getaxeerde waardestijging van verbeteringen is vanwege afschrijvingen meestal lager dan de kosten van die verbetering. koopgarant kopen zonder zorgen < 3

4 > Rekenvoorbeelden > Voorbeeld 1 > Voorbeeld 3 Waardestijging bestaande bouw Marktwaarde bij aankoop ,- Aankoopprijs (-25% korting) ,- Marktwaarde bij terugkoop ,- Waardestijging ( ) ,- Terugkoopprijs van uw woning Aankoopprijs ,- Helft van de waardestijging ,- U krijgt terug voor de woning: ,- > Voorbeeld 2 Waardedaling bestaande bouw Marktwaarde bij aankoop ,- Aankoopprijs (-25% korting) ,- Marktwaarde bij terugkoop ,- Waardestijging bestaande bouw met woningverbetering Stel, u vernieuwt de keuken en de badkamer, waardoor de waarde van uw huis met 5.000,- stijgt. Marktwaarde bij aankoop ,- Aankoopprijs (-25% korting) ,- Marktwaarde bij terugkoop ,- Waardestijging ( ) ,- Waardstijging is onderverdeeld in: Marktontwikkeling (50% voor u) ,- Verbouwingen (100% voor u) 5.000,- Terugkoopprijs van uw woning Aankoopprijs ,- Marktontwikkeling ,- Verbouwingen 5.000,- U krijgt terug voor de woning: ,- Waardedaling ( ) ,- Terugkoopprijs van uw woning Aankoopprijs ,- Helft v/d waardedaling ,- U krijgt terug voor de woning: ,- Met Koopgarant koopt u een woning met een fikse korting en dat biedt u voordelen 4 > koopgarant kopen zonder zorgen

5 Eigenaar is ook bewoner Wij willen graag voorkomen dat woningen die wij verkopen of verhuren oneigenlijk worden gebruikt. Daarom mag u de woning niet verhuren of als bedrijfsruimte gebruiken. Als eigenaar moet u zelf in de woning wonen. In sommige gevallen kunnen we een uitzondering maken, wanneer u bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verblijft. Daarvoor heeft u echter wel schriftelijke toestemming nodig. Als u in een appartement woont, kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) ook nog eigen regels hebben voor het bewonen. Onderhoud eengezinswoning Bij een eengezinswoning bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de woning. Het kan wel voorkomen dat wij grote (geplande) werkzaamheden gaan uitvoeren bij naburige huurwoningen. Over deze werkzaamheden zullen wij u informeren. Indien u dat wenst kunt u tegelijk dezelfde werkzaamheden aan uw woning laten uitvoeren. U geeft dan zelf als eigenaar opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden, kosten hiervan zijn vanzelfsprekend voor eigen rekening. Onderhoud appartement Bij een appartement draagt de VvE, waar u als eigenaar automatisch lid van bent, zorg voor het onderhoud van het appartementcomplex. Een deel van uw bijdrage aan de VvE is voor onderhoudsreservering. Onderhoud aan de binnenzijde van het appartement komt voor eigen verantwoording en eigen rekening. Professionele VvE ondersteuning De RWS regelt voor ieder appartementencomplex waarin koopappartementen gevestigd zijn een VvE. De benodigde stukken worden opgesteld en een bestuur wordt benoemd. Het bestuur en de bestuurstaken worden uitgevoerd door RWS. Het staat de VvE vrij om een ander bestuur te kiezen. Voorwaarde is wel dat het bestuur van deze VvE SKW-gecertificeerd is. Een SKW gecertificeerde beheerder voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen van dit label. koopgarant kopen zonder zorgen < 5

6 > 2 welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Kosten koper, hypotheek, onderhoudskosten, erfpacht, een bijdrage voor Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij het kopen van een woning komt heel wat kijken. Voordat u uw handtekening zet onder de koopakte, is het van belang te weten waar u als koper mee te maken krijgt en wat de bijkomende kosten zijn. Kosten koper Bij het kopen van een woning krijgt u te maken met bijkomende kosten. Een groot deel van de kosten hangt direct samen met de koop. Voorbeelden hiervan zijn overdrachtsbelasting en notariskosten voor het opstellen van de leveringsakte. Het overige deel heeft te maken met de financiering. In totaal bedragen de bijkomende kosten, de zogenaamde kosten koper (KK), voor een Koopgarantwoning ongeveer 10% van de koopsom bij een bestaande woning. dat u hierdoor voor onverwachte kosten komt te staan zorgen wij voor inzicht in de staat van onderhoud. Eventueel laten we een bouwkundige keuring uitvoeren. Op deze manier heeft u inzicht in de staat van onderhoud en eventueel te verwachten kosten op korte termijn. Koopt u een appartement? Dan kunt u inzicht krijgen in de onderhoudsbegroting van de VvE en het maandelijkse bedrag dat u aan de VvE dient te betalen voor het onderhoud. Kosten koop Overdrachtsbelasting 6% Notariskosten leveringsakte Inschrijfkosten Kadaster Verrekening OZB, waterschap en rioolrecht Subtotaal: ongeveer 8% van de koopsom Kosten financiering Provisie hypotheek Notariskosten hypotheekakte Taxatie voor de financiering Inschrijfkosten Kadaster hypotheek Subtotaal: ongeveer 2% van de koopsom Erfpacht Bij de koop van een Koopgarantwoning koopt u een door RWS uitgegeven recht van erfpacht. Erfpacht is een juridisch instrument dat veel toepassingen kent. Wij gebruiken erfpacht alleen om de Koopgarant verkoopvoorwaarden juridisch goed vast te leggen. Als RWS de grond in eigendom heeft, zoals bij erfpacht het geval is, dan wordt het recht van erfpacht eeuwigdurend afgekocht. De afkoopsom hiervoor is opgenomen in de koopsom. U betaalt dus eenmaal de afkoopsom en wordt niet geconfronteerd met de maandelijkse kosten voor erfpacht (erfpacht canon). Totaal kosten koper: 10% Belasting Als eigenaar van een woning bent u verplicht jaarlijks belastingaangifte te doen. Om uw maandlasten te verminderen, kunt u bij de belastingdienst een voorlopige teruggave aanvragen van de door u te betalen hypotheekrente. De kosten voor de financiering zijn direct aftrekbaar voor de belasting in het jaar van aankoop. Lees meer hierover op de website van de belastingdienst: Staat van onderhoud Voor de meeste kopers is het niet gemakkelijk om te beoordelen of een woning in goede staat verkeert. Om te voorkomen Vereniging van Eigenaren Als u een appartement koopt, koopt u formeel een appartementsrecht en wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren, VvE. Het beheer van de VvE wordt verzorgd door een bestuurder. De bestuurder bereidt de ledenvergadering voor en incasseert de VvE-bijdrage. Alle eigenaren betalen een bijdrage aan de VvE voor onder andere het gemeenschappelijke onderhoud aan het gebouw en een opstalverzekering. De hoogte van deze bijdrage wordt in de VvE-vergadering vastgesteld. U krijgt de laatste begroting van de VvE, notulen en jaarrekening. Zo heeft u een goed inzicht in de VvE. De VvE is verplicht het gebouw goed te onderhouden en voldoende geld te reserveren voor het onderhoud. 6 > koopgarant kopen zonder zorgen

7 > 3 Wanneer is de woning van u? Eerst tekent u de koopovereenkomst. Deze overeenkomst is bindend. Zodra u de financiering geregeld heeft, vindt bij de notaris de overdracht van het eigendom plaats. Vanaf dat moment is de woning van u. Koopovereenkomst Een medewerker van de RWS of de makelaar die door RWS is ingeschakeld, begeleidt u bij de koop van uw woning, stelt de koopovereenkomst op en neemt de inhoud met u door. Het tekenen van een koopovereenkomst is niet vrijblijvend. U bent verplicht de woning dan ook daadwerkelijk te kopen, maar er zijn uitzonderingen: bedenktijd en de ontbindende voorwaarden. Bedenktijd Stel dat u zich na het tekenen van de koopovereenkomst bedenkt. Het blijkt toch niet te zijn wat u wilt of u heeft een overhaaste beslissing genomen. Dan is het mogelijk binnen drie dagen na het tekenen van de koopovereenkomst zonder reden van opgaaf de koop ongedaan te maken. Dit is de wettelijke bedenktijd. Kosten die gemaakt zijn voor het taxeren van de woning worden wel aan u doorberekend. Ontbindende voorwaarden financiering In de koopovereenkomst wordt standaard de bepaling opgenomen dat u de koopovereenkomst binnen vier weken na ondertekening ongedaan kunt laten maken als u geen passende financiering (hypotheek) kunt krijgen voor de koop van de woning. Ontbinding binnen deze termijn kunt u ook vragen als u niet in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Om de overeenkomst te ontbinden, moet u de afwijzingen van ten minste twee erkende geldverstrekkers tonen. Als na de ontbindingstermijn van vier weken alsnog blijkt dat u geen financiering kunt krijgen, kan de overdracht niet plaatsvin- Het is mogelijk binnen drie dagen na het tekenen van de koopovereenkomst zonder reden van opgaaf de koop ongedaan te maken den. U bent op dat moment een boete aan RWS verschuldigd. Dit is allemaal in het koopcontract opgenomen. Overdracht Een aantal weken nadat u de financiering voor uw koopwoning heeft geregeld, kan de feitelijke overdracht van de woning plaatsvinden bij de notaris. Vanaf dat moment is de woning van u. Vlak voor de overdracht kunt u controleren of de staat van de woning overeenkomt met wat in de koopovereenkomst is afgesproken. Als u niet of later dan de afgesproken datum van overdracht naar de notaris gaat, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. koopgarant kopen zonder zorgen < 7

8 > 4 hoe zorgt u voor een goede financiering? Het kopen van een woning kost geld. U kunt een woning kopen met een hypothecaire lening of een combinatie van een hypothecaire lening en een deel eigen geld. U bent daar geheel vrij in. Er zijn met betrekking tot de hypotheek diverse keuzes mogelijk zoals een rentevaste periode en de soort hypotheek. U bent helemaal vrij in uw keuze, op voorwaarde dat deze keuze voldoet aan de eisen Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar, net als bij de koop van een gewone woning. Laat, voordat u beslist te kopen, bekijken wat uw financiële mogelijkheden zijn en wat u aan hypotheek kunt krijgen. Hypotheekofferte Na het tekenen van de koopovereenkomst moet u een passende financiering regelen. Bijna altijd zal dat een hypotheek zijn. Houd er rekening mee dat hypotheekverstrekkers tijd nodig hebben om een hypotheekofferte uit te brengen en goed te keuren. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u, voordat u een koopovereenkomst tekent, een hypotheekberekening op te laten stellen, inclusief een woonlastenberekening. Denk daarbij ook aan kosten voor onderhoud, eventuele bijdrage voor Vereniging van Eigenaren (VvE), Onroerende Zaak Belasting (OZB), riool- en reinigingsrecht, energie en verzekeringen. Bureau Krediet Registratie Vergeet niet uw financieel adviseur volledig te informeren over eventuele leningen die u nog heeft lopen en over producten die u op afbetaling heeft gekocht. Deze financiële verplichtingen worden namelijk bij het aanvragen van een hypotheekofferte getoetste bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. U kunt zelf op ieder moment, dus ook voordat u beslist een woning te kopen, via uw bank of hypotheekadviseur nagaan wat er bij het BKR op uw naam staat vermeld. Het is belangrijk om lopende leningen af te lossen of kredieten op te zeggen om uw positie voor het verkrijgen van een hypotheek te verbeteren. Maximale hypotheeksom U kunt een hypothecaire lening afsluiten zolang die niet hoger is dan de koopsom plus 12% voor kosten koper (KK) en een eventuele woonlastenverzekering. Daarnaast mag u extra lenen voor verbouwingen. Bij nieuwbouw mag u maximaal 8% bovenop de koopsom Vrij Op Naam (VON) meefinancieren. Het deel dat voor de verbouwing is bestemd, wordt door de financier in een zogenaamd bouwdepot geplaatst. Daar kunt u uw verbouwingskosten declareren. Soms willen kopers persoonlijke lenigen aflossen met hun hypotheek. Bij Koopgarant is dit niet mogelijk. Door een maximum te stellen aan de hypotheeksom wil RWS voorkomen dat u in problemen komt en uw schulden niet kunt aflossen als u de woning verlaat. Wij willen graag dat u de woning met even veel plezier verlaat als u de woning heeft betrokken. Voor een verbouwing kan, na toestemming van RWS, een hoger bedrag gefinancierd worden. RWS vraagt dan wel vooraf een kostenopgave van de verbouwing. Financiering op maat Bij het afsluiten van uw hypotheek doet u er goed aan naar de toekomst te kijken. Blijft uw inkomen de komende jaren hoog genoeg om de woonlasten te kunnen betalen? Wilt u of uw partner straks minder gaan werken? Heeft u kinderen die gaan studeren? Of daalt uw besteedbaar inkomen, omdat u met pensioen gaat? Alleen u kunt bepalen of u de maandlasten, inclusief de bijkomende lasten, ook echt wilt en kunt opbrengen. Nationale Hypotheek Garantie Als u een Koopgarantwoning koopt, bent u verplicht met NHG te financieren. De voordelen van NHG zijn: 8 > koopgarant kopen zonder zorgen

9 Uw lening is niet te hoog, volgens landelijke normen gezien uw inkomen. U betaalt een lagere rente. Als u (buiten uw schuld) financieel in de problemen komt, neemt de NHG een onverhoopte renteschuld na verkoop over van de bank. Lees meer over NHG in de folder van NHG (verkrijgbaar bij hypotheekverstrekkers) of kijk op de website: Soorten hypotheek en risico s Banken en verzekeraars zijn heel creatief in het bedenken van financiële producten. Dat heeft als nadeel dat de hypotheekmogelijkheden niet altijd even doorzichtig zijn. Wilt u weinig risico lopen, vraag dan om een hypotheek waarbij u er zeker van bent dat u na dertig jaar de lening heeft afgelost (bijvoorbeeld een spaarhypotheek). Beleggingshypotheken en aflossingsvrije hypotheken kunnen aantrekkelijk zijn vanwege de lagere maandlasten, maar kunnen wel leiden tot een restschuld. Als de beleggingsresultaten tegenvallen, kan de premie tussentijds verhoogd worden of blijft u zitten met een onverwachte restschuld. Volgens de normen van NHG kunt u maximaal 50% van de getaxeerde waarde van de woning aflossingsvrij lenen. Hoe langer u de rente vastzet, hoe zekerder u bent van de hoogte van uw toekomstige woonlasten. Een variabele lage rente kan tot grote problemen leiden als de rente onverhoopt stijgt. Laat u dus altijd goed informeren over de nadelen en de risico s van de hypotheekvorm die u krijgt voorgelegd. De regel is over het algemeen: hoe lager de lasten, hoe groter het risico. Hypotheekrente en de fiscus De hypotheekrente is maximaal dertig jaar aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Die aftrek geldt alleen als de lening is gebruikt voor de aankoop van de woning, een verbouwing en/of onderhoud. Als u nu een woning zou verkopen, moet u de overwaarde gebruiken voor de financiering van uw nieuwe woning. Voor de renteaftrek gelden nog meer regels. Laat u zich daarom goed voorlichten over de aftrek van hypotheekrente. Hypotheek aflossen bij verkoop Bij de verkoop van uw woning moet u uw hypotheek aflossen. Door het meefinancieren van de KK begint u in feite al met een hogere schuld dan dat de woning waard is op het moment van aankoop. Dat is meestal geen probleem, omdat u in de loop van de jaren genoeg aflost en de woning waarschijnlijk in waarde zal stijgen. Maar, een waardestijging is natuurlijk niet gegarandeerd. En als u snel verhuist, heeft u nog niet voldoende afgelost. De kans bestaat dat u dan met een restschuld blijft zitten. Wij adviseren u daarom eventueel een deel eigen geld te gebruiken voor de aankoop van uw woning, niet meer te financieren dan nodig is en te kiezen voor een hypotheek met een zekere aflossing. Wij geven u het volgende advies bij de financiering van uw woning: Breng een deel van uw eigen geld in. Financier niet meer dan nodig. Kies een hypotheek met een zekere aflossing. Meer lenen voor verbouwing Als u meer geld wilt lenen voor het verbouwen van de woning, dan heeft u hiervoor toestemming nodig van RWS. Uw verzoek onderbouwt u met een kostenspecificatie volgens de richtlijnen van NHG. Verantwoord lenen Ga bij de keuze van een hypotheek en een hypotheekverstrekker niet over één nacht ijs. Laat u goed voorlichten over de mogelijkheden die er zijn. Laat u voorlichten door een erkend hypotheekbemiddelaar die gecertificeerd is en beschikt over het Keurmerk Financiële Dienstverlening. Informatie financiers Niet alle hypotheekadviseurs of geldverstrekkers zijn voldoende bekend met Koopgarant. Uw adviseur kan altijd contact met opnemen met onze Koopgarantspecialist voor meer specifieke informatie. Vereniging Eigen Huis De Vereniging Eigen Huis (VEH) geeft haar leden informatie en advies en is belangenbehartiger voor bezitters van een eigen woning. Ook voor uitgebreide informatie over hypotheken kunt u bij de VEH terecht. Meer informatie is beschikbaar op hun website: koopgarant kopen zonder zorgen < 9

10 > 5 verbouwplannen? Een nieuwe keuken, een dakkapel of een andere badkamer. U heeft wellicht verbouwplannen om uw eigen wooncomfort te verhogen. Een vakkundig uitgevoerde verbouwing kan bovendien een gunstige invloed hebben op de waarde van uw huis. Met Koopgarant hoeft u waardestijging als gevolg van aangebrachte verbeteringen niet met RWS te delen. Waardestijging door verbouwing Een verbouwing kan een aardige waardeverhoging van uw woning opleveren. Onder een verbouwing verstaan we: verbeteringen in uw woning die u zelf uitvoert of laat uitvoeren, los van het onderhoud dat door een Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt georganiseerd wanneer u een appartement bewoont. Bij Koopgarant wordt bij terugkoop de waarde van de verbeteringen gespecificeerd. Waardestijging als gevolg van aangebrachte verbeteringen wordt buiten de waardedeling gehouden. Leidt een door u aangebrachte verbetering tot een waardestijging van de woning? Dan is deze waardestijging volledig voor u. Kijk naar rekenvoorbeeld 3 op pagina 4 van deze folder. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de verbouwing goed is uitgevoerd en dat de benodigde vergunningen voor de verbouwing zijn afgegeven. Als de woning achteruit is gegaan door uw toedoen, dan kan dit leiden tot verlaging van de koopprijs. RWS adviseert werkzaamheden aan elektra, gas, water- en verwarmingsinstallaties uit te laten voeren door een erkend installateur. Verbouwingen in een appartement Woont u in een appartement? Let er dan op dat u voor aanpassingen aan de buitenkant van uw woning, vooraf schriftelijk toestemming krijgt van de VvE. Denk hierbij aan geveldoorvoeren, kozijnen, balkons of dakterrassen. Ook binnenin de woning is niet alles toegestaan, zoals bijvoorbeeld het wegbreken van een draagmuur. Voor harde vloerbedekking zoals laminaat en plavuizen, gelden vaak strenge eisen van de VvE ter voorkoming van geluidsoverlast. Waardestijging als gevolg van verbeteringen aan gemeenschappelijke delen zoals kozijnen, gevel of het dak wordt met ons gedeeld. De verbetering en het toekomstig onderhoud maken namelijk deel uit van het gebouw waar de gehele VvE verantwoordelijk voor is. Duurzaam investeren loont Als u verbeteringen in uw woning aanbrengt, kunnen die een verhoging van de waarde opleveren. Maar het geld dat u investeert in een verbetering, leidt vrijwel nooit tot een minstens even hoge waardestijging van uw woning. Een verbetering aan bijvoorbeeld een keuken of badkamer, wordt in de loop der tijd minder waard. Bovendien heeft de gemiddelde koper vaak niet precies dezelfde smaak als u. Hoe duurzamer de investering, hoe beter uitgevoerd (bijvoorbeeld door een vakman) en hoe minder aan smaak onderhevig, des te groter de kans op een waardevermeerdering. Bij de taxatie van de verbeteringen wordt alleen rekening gehouden met onroerende zaken. Daarmee bedoelen we zaken die onlosmakelijk verbonden zijn met de woning zoals: vloerafwerking, tegels, sanitair en keukenblokken. Tapijt of laminaat, valt daar niet onder. De waardestijging die door de verbouwing is gerealiseerd, wordt bepaald door de taxateur die de woning taxeert op het moment dat u de woning terug verkoopt aan de RWS. Verplicht met Nationale Hypotheek Garantie U kunt voor het financieren van een verbouwing extra hypothecaire lening aangaan. Hiervoor heeft u altijd toestemming nodig van RWS. U dient uw verzoek tot toestemming te onderbouwen met een kostenspecificatie. Deze kostenspecificatie moet voldoen aan de richtlijnen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Let wel, de meerwaarde die een verbouwing bij verkoop oplevert, is zelden even hoog als de kosten van de verbouwing. Wij adviseren u daarom een deel van deze extra lening versneld af te lossen. Meerwerk bij nieuwbouwwoningen De RWS past de Koopgarantregeling toe om ook huishoudens met een lager inkomen een koopwoning te kunnen aanbieden. Het is dan niet logisch dat bij het bouwen van een nieuwbouwwoning direct voor duizenden euro s extra aan meerwerk wordt geïnvesteerd. Daarom heeft RWS een grens gesteld aan het toestaan van meerwerk bij een nieuwbouwproject. Alleen inpandige zaken kunnen aan het bouwplan worden toegevoegd, waarbij een maximum bedrag is vastgesteld van 4.000,- (prijspeil 2011). Klustips Voor veel voorkomende verbouwingen en klussen aan uw woning heeft de RWS een aantal tips en aandachtspunten op een rij gezet. Deze informatie kunt u vinden op de website van de RWS: onder Publicaties en formulieren, Onderhoud van de woning. 10 > koopgarant kopen zonder zorgen

11 > 6 verhuizen? Hopelijk bevalt uw woning goed en woont u er met veel plezier. Maar als u op een duur besluit te gaan verhuizen, mag u de woning alleen verkopen aan RWS. Wij kopen binnen drie maanden de woning van u terug. Uw woning staat dus nooit lang te koop. Dit is één van de grote voordelen van Koopgarant. Uw woning verkopen Als u van plan bent te verhuizen, laat u dit per (aangetekende) brief aan RWS weten. Daarmee biedt u de woning aan ons te koop aan. RWS geeft vervolgens opdracht tot taxatie. Aan de hand van de taxatie stelt RWS de terugkoopprijs vast en wordt er een concept koopovereenkomst opgesteld. Als u vervolgens akkoord bent wordt de definitieve koopakte opgesteld en ondertekend. Met uw medewerking koopt RWS uw woning binnen drie maanden van u terug. Inspecties en bezichtigingen Voor het uitvoeren van eventuele technische keuringen en taxaties is het nodig dat u toegang verleent tot uw woning. Als een belangstellende de woning wil bezichtigen, wordt dat in overleg met u geregeld. Ten slotte zal vlak voor de overdracht een eindcontrole in de woning plaatsvinden met u en een medewerker van RWS, waarna de overdracht bij de notaris zal plaatsvinden. Geschillenregeling Het kan natuurlijk gebeuren dat u of wij het niet eens zijn met de taxatie van de woning of met de getaxeerde waarde van de verbeteringen die u heeft aangebracht. Koopgarant kent hiervoor een geschillenregeling. Volgens deze regeling wijst u zelf een taxateur aan en wijst RWS een andere taxateur aan. Deze taxateurs benoemen gezamenlijk een derde taxateur. Samen stellen zij een waarde vast, die bindend is voor beide partijen. De kosten die aan de geschillenprocedure verbonden zijn worden tussen u en RWS verdeeld. Opleveren Bij oplevering moet de woning leeg zijn. Leeg wil ook zeggen dat alle roerende zaken, waaronder gordijnen, lamellen, laminaat en vloerbedekking verwijderd zijn. In sommige gevallen worden duurzame goederen, zoals goed gelegd laminaat, wel geaccepteerd. Hierover kunt u afspraken maken met RWS, of met eventuele nieuwe bewoners. Taxatie Een onpartijdige taxateur stelt in opdracht van u en RWS het taxatierapport op. De taxateur zal uw woning komen bekijken en het rapport opstellen. Volgens de Koopgarantbepalingen delen wij de taxatiekosten met u. Zorg voor duidelijke afspraken. Dan komt u bij de eindcontrole niet voor verrassingen te staan. Verbouwingen die niet voldoen aan de regels van de overheid, of die zonder toestemming van de Vereniging van Eigenaren zijn uitgevoerd, moeten ongedaan worden gemaakt. koopgarant kopen zonder zorgen < 11

12 > Heeft u nog vragen? Heeft u nog vragen over het kopen en terugverkopen van een Koopgarantwoning? Neem dan contact op met: RWS Partner in Wonen Bezoekadres Stationspark DZ Goes Postadres Postbus AD Goes Telefoon (0113) Deze folder is een uitgave van RWS partner in wonen, aan de informatie uit deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Foto s: RWS, Sjaak de Kok fotografie Vormgeving: Nilsson creatieve communicatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie kopen zonder korting Naast de mogelijkheid tot het kopen van een woning met korting, biedt Stek u de mogelijkheid uw woning te kopen zonder

Nadere informatie

Koopgarant een woning kopen met korting

Koopgarant een woning kopen met korting Koopgarant een woning kopen met korting Inhoud Koopgarant: een woning kopen met korting 3 Wat is Koopgarant? 4 Voordelen Koopgarant 5 Voorwaarden Koopgarant 6 Nationale Hypotheek Garantie 7 Financieren

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar Koopgarant maakt een woning betaalbaar Koopgarant voor onze klanten Vier woningcorporaties ontwikkelden op basis van jarenlange ervaring Koopgarant en inmiddels bieden ruim 100 corporaties het aan. Duizenden

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN

Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Dit is koopgarant 04 Welke kosten maakt u Bij Het kopen van een Woning? 06 Wanneer is De Woning van u? 08 Hoe zorgt u voor een goede FinanCiering?

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

Koopgarant bij nieuwbouw

Koopgarant bij nieuwbouw Koopgarant bij nieuwbouw Koopgarant Uw huis, uw thuis, uw Stek uw eigendom! Een eigen huis wie droomt er niet van? Maar een woning kopen is voor veel mensen financieel niet haalbaar. Stek wil het u makkelijker

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl Over Koopgarant Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Koopgarant

Over het hoe en wat. Koopgarant Over het hoe en wat Koopgarant Casade verhuurt niet alleen woningen. Wij hebben ook koopwoningen. Dit kunnen bestaande woningen zijn maar ook nieuwbouwwoningen. Soms gaan ook huurwoningen in de verkoop.

Nadere informatie

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak Te Woon: Koopcomfort Kopen met gemak Koopcomfort Kopen met gemak Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Koopcomfort Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Wanneer is de woning van u? Hoe zorgt u voor een goede

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak Te Woon: Koopcomfort Kopen met gemak Koopcomfort Kopen met gemak Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Dit is Koopcomfort Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Wanneer is de woning van u? Hoe zorgt u voor

Nadere informatie

Koopgarant, betaalbaar kopen zonder zorgen

Koopgarant, betaalbaar kopen zonder zorgen Koopgarant, betaalbaar kopen zonder zorgen Huren of kopen? Voor veel mensen is een koophuis door de huidige marktprijzen onbereikbaar. Misschien wilt u wel een huis kopen, maar bent u bang voor de risico

Nadere informatie

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6 Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering?

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Samen werken aan wonen Koopgarant kopen met korting Door de hoge prijzen op de woningmarkt is

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen K O O P G A R A N T Koopgarant Bestaande eengezinswoningen Kopen zonder zorgen W O N I N G S T I C H T I N G B U I T E N L U S T Inhoud 1. Dit is Koopgarant..............................................................................................................3

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie In deze brochure vindt u algemene informatie over het kopen en terugkopen van een Koopgarantwoning. Het is belangrijk dat u goed

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Over kopen KOOPGARANT

Over kopen KOOPGARANT KOOPGARANT Over kopen EEN WONING KOPEN ZONDER ZORGEN Het principe van Koopgarant is eenvoudig: u krijgt korting op de koopprijs van een huis en wordt vervolgens volledig eigenaar van de woning. Wilt u

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje 16 Bovenwoningen Koopgarant Kopen zonder zorgen Het Vlinderhofje Koopgarant; kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis, maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

Over kopen. Koopgarant

Over kopen. Koopgarant Koopgarant Over kopen Casade verhuurt niet alleen woningen. Wij hebben ook koop woningen. Dit kunnen bestaande woningen zijn maar ook nieuwbouwwoningen. Soms gaan ook huurwoningen in de verkoop. Een woning

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Te Woon: Koopgarant. Kopen met korting

Te Woon: Koopgarant. Kopen met korting Te Woon: Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Koopgarant Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Wanneer is de woning van u? Hoe zorgt u voor een goede

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Hoe verkoopt u uw huis? Verkoop Koopgarant, Koopcomfort of MGE

Hoe verkoopt u uw huis? Verkoop Koopgarant, Koopcomfort of MGE Hoe verkoopt u uw huis? Verkoop Koopgarant, Koopcomfort of MGE Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Verkoop Koopgarant, Koopcomfort of MGE De verkoop U heeft een woning gekocht via Koopgarant, Koopcomfort

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Koopgarant

Over het hoe en wat. Koopgarant Over het hoe en wat Koopgarant Casade verhuurt niet alleen woningen. Wij hebben ook koopwoningen. Een woning kopen bij ons is extra aantrekkelijk. Wij werken namelijk bij sommige woningen met Koopgarant.

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Inhoud /

Inhoud / Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Slimmer Kopen

Over het hoe en wat. Slimmer Kopen Over het hoe en wat Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Casade. Wanneer u een woning koopt met het Slimmer Kopen label betaalt u een lagere prijs dan de marktwaarde van de woning. In deze

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant met k Door de crisis in de woningmarkt is de stap van huur naar koop voor veel mensen helaas te groot. Wij willen door betaalbare koopwoningen op de markt te brengen,

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf bouwkundige

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later makelaars adviseurs Een nieuwbouwwoning kopen met korting en terugkoopgarantie Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later DE VOORDELEN VAN KOOPGARANT U BETAALT EEN EERLIJKE PRIJS De korting die u krijgt

Nadere informatie

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar feiten & spelregels Slimmer Kopen is een woonproduct van Standvast Wonen. Woningen met het Slimmer Kopen label kennen een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan oplopen tot 35 procent. Als koper van een

Nadere informatie

in een Koopgarantwoning

in een Koopgarantwoning in een Koopgarantwoning Inhoud 1 Wat is Koopgarant? Betaalbaar door prijsverlaging Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Terugkoopgarantie Doorverkoop

Nadere informatie

Aalscholverstraat 29. Koopsom: 77.000 k.k. 3312 RA Dordrecht. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 50 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop

Aalscholverstraat 29. Koopsom: 77.000 k.k. 3312 RA Dordrecht. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 50 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Aalscholverstraat 29 3312 RA Dordrecht woonoppervlakte 50 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 77.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t Koopgarant en Kooprecht Koopgarant en Kooprecht en wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning Meerkeuzewoning Woningstichting

Nadere informatie

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Feiten & Spelregels Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2013 Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. De korting bedraagt

Nadere informatie

Slimmer. Spelregels. Kopen. Feiten & voor

Slimmer. Spelregels. Kopen. Feiten & voor Slimmer Kopen Feiten & Spelregels voor U wilt graag een huis kopen, maar u ziet op tegen het financiële risico. Of de prijzen zijn voor u aan de hoge kant. Dan is Slimmer Kopen wellicht een mogelijkheid

Nadere informatie

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8 De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval is Slimmer Kopen misschien een slim idee.

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 7 3. Wanneer is de woning van u? 8 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Feiten & spelregels Slimmer Kopen

Feiten & spelregels Slimmer Kopen Feiten & spelregels Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Accolade. Woningen met het Slimmer Kopen label en dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen zijn - worden met een bepaalde korting

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

f e i t e n & s p e l r e g e l s

f e i t e n & s p e l r e g e l s f e i t e n & s p e l r e g e l s Feiten & spelregels Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Wovesto. Woningen met het Slimmer Kopen label en dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

huren? kopen? kopen met korting?

huren? kopen? kopen met korting? huren? kopen? kopen met korting? lefier ZuidoostDrenthe Hooggoorns 16 Emmen open: ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur Achter de Brink 2-3 Borger open: ma. t/m vr. 8.00-12.00 uur t 0591-69 77 77 f 0591-64 28 10

Nadere informatie

Informatie over verkopen aan Vidomes. Zo koopt Vidomes de woning weer van u terug

Informatie over verkopen aan Vidomes. Zo koopt Vidomes de woning weer van u terug Informatie over verkopen aan Vidomes Uw Koopgarantwoning verkopen? Zo koopt Vidomes de woning weer van u terug Uw Koopgarant-woning verkopen? Zo koopt Vidomes de woning weer van u terug Heeft u een Koopgarant-woning

Nadere informatie

WONING GEKOCHT MET KOOPGARANT? TERUGKOOP KOOPGARANTWONING

WONING GEKOCHT MET KOOPGARANT? TERUGKOOP KOOPGARANTWONING WONING GEKOCHT MET KOOPGARANT? TERUGKOOP KOOPGARANTWONING OVER DE TERUGKOOP VAN UW KOOPGARANTWONING AAN DE ALLIANTIE U heeft een woning van de Alliantie gekocht met Koopgarant. Wilt u de woning verkopen?

Nadere informatie

Arendsweg 3-c. Koopsom: 67.000 k.k. 3082 NA Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop

Arendsweg 3-c. Koopsom: 67.000 k.k. 3082 NA Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Arendsweg 3-c 3082 NA Rotterdam woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 67.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken 1 Inleiding Slimmer Kopen is een woonproduct dat is ontwikkeld en beproefd door woningcorporatie Trudo uit Eindhoven en waarvan door Vallei Wonen de licentie is verworven. Woningen met het Slimmer Kopen

Nadere informatie

Dadeltuin 146. Koopsom: 97.750 k.k. 3078 LC Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop

Dadeltuin 146. Koopsom: 97.750 k.k. 3078 LC Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop Dadeltuin 146 3078 LC Rotterdam woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop Koopsom: 97.750 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Ke u z e in w o n e n :

Ke u z e in w o n e n : Keuze in wonen Ke u z e in w o n e n : h u u r, k o o p g a r a n t, k o o p Wonen is jezelf zijn en dat is heel persoonlijk. Woonplezier wil je zoveel mogelijk op je eigen manier invullen. Dat kan alleen

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed. WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Wat is een Woongoed Garantwoning?

Nadere informatie

SLIMMER KOPEN ALGEMEEN

SLIMMER KOPEN ALGEMEEN SLIMMER KOPEN ALGEMEEN SLIMMER KOPEN Inhoud Introductie 4 1. Slimmer Kopen 5 2. Afspraken 5 3. Beëindiging overeenkomst 9 4. Bijkomende kosten en fiscale aspecten 11 5. Vergelijking Slimmer Kopen (normaal)

Nadere informatie

Oosterbakenpad 166. Vraagprijs: 207.500 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop

Oosterbakenpad 166. Vraagprijs: 207.500 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop Oosterbakenpad 166 3192 XV Hoogvliet Rotterdam woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 207.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars Mina Krusemanstraat 32 2614 JH Delft woonoppervlakte 80 m2 perceeloppervlakte 116 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 215.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Kopen met korting. Slimmer Kopen

Kopen met korting. Slimmer Kopen Kopen met korting Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Casade. Woningen met het Slimmer Kopen label - en dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen zijn - worden met een bepaalde korting

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie