koopgarant kopen zonder zorgen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "koopgarant kopen zonder zorgen"

Transcriptie

1 koopgarant kopen zonder zorgen

2 > Koopgarant - Kopen zonder zorgen RWS Partner in wonen vindt dat u als klant moet kunnen kiezen als het om wonen gaat. En dan niet alleen in de keuze van het soort woning, maar ook keuze in contractvorm. Naast het huren van een woning bieden wij met name nieuwbouwwoningen ook onder Koopgarantvoorwaarden aan (kopen met korting, een winst- en verliesverdeling en terugkoopgarantie). Deze folder beschrijft hoe Koopgarant werkt. Wat is Koopgarant, wat kunt u verwachten, hoe werkt de financiering, aan welke voorwaarden u moet voldoen en op welke voorwaarden koopt de RWS de woning weer van u terug? Antwoord op al deze vragen vindt u in deze folder. > inhoud > 1 Wat is Koopgarant?...4 > 2 Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning?...7 > 3 Wanneer is de woning van u?...8 > 4 Hoe zorgt u voor een goede financiering?...9 > 5 Verbouwplannen? > 6 Verhuizen? > koopgarant kopen zonder zorgen

3 > 1 wat is koopgarant? Met Koopgarant kiest u voor zekerheid. U krijgt van RWS een korting op de koopsom. Bij bestaande woningen kan de korting oplopen tot 25% en bij een nieuwbouwwoning kan de korting tot maar liefst 30% oplopen. Dit scheelt aanzienlijk in uw woonlasten, waardoor een woning die u normaal niet zou kunnen kopen, nu wel binnen uw budget valt. Wanneer u wilt verhuizen, bent u met Koopgarant ook verzekerd van verkoop van uw woning binnen drie maanden. We zijn namelijk verplicht de woning tegen de dan geldende marktprijs van u terug te kopen. Bij verkoop delen we samen de winst of het verlies op de marktprijs, afhankelijk van de gegeven korting. Koopgarant is niet voor niets kopen zonder zorgen! Voor wie is Koopgarant bedoeld? We kunnen helaas niet iedereen de gelegenheid bieden om met korting te kopen. Het gaat om die huishoudens die zonder korting niet of nauwelijks in staat zijn om een woning te kopen. Per project is er een inkomensgrens bepaald, meestal ligt deze grens tussen de ,- en ,- per jaar, één en ander afhankelijk van de prijs van de woning. Hierbij wordt gekeken naar de normen die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hanteert. Kopen met korting Met Koopgarant koopt u een woning met een fikse korting en dat biedt u voordelen. Door de korting die RWS verstrekt kunt u een woning kopen die in eerste instantie buiten uw budget zou vallen. Op deze manier maken we een koopwoning voor meer mensen bereikbaar. Met Koopgarant bent u verplicht de hypotheek met NHG af te sluiten. Bij Koopgarant wordt u volledig eigenaar van de woning. De korting is een retourkorting. Zodra u de woning aan ons terugverkoopt wordt de korting in mindering gebracht op de prijs die RWS aan u betaalt. Terugkoopgarantie Het voordeel van Koopgarant is dat u niet wakker hoeft te liggen wanneer u uw woning wilt verkopen. Met uw medewerking kunt u via de terugkoopgarantie uw woning binnen drie maanden aan ons terug verkopen. U hoeft alleen schriftelijk aan te geven dat u uw woning aan RWS wilt verkopen. Wij starten vanaf dat punt met het terugkooptraject. Waardedeling De prijs waartegen wij de woning van u terugkopen, de terugkoopprijs, berekenen wij aan de hand van een taxatie. Daarbij vormt de koopprijs die u oorspronkelijk heeft betaald de basis. Als de woning in waarde is gestegen, deelt u samen met ons de winst. Is de waarde van uw woning gedaald, dan delen we ook samen het verlies. We brengen dan een deel van de waardeda- ling in mindering op de terugkoopprijs. De verhouding tussen korting en winst- of verliesdeling is door deskundigen uitgerekend. Dit is vastgelegd in een richtlijn van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Deze richtlijn wordt ook ondersteund door de Vereniging Eigen Huis. Voor de verhouding tussen de verstrekte korting, uw aandeel en het aandeel van de RWS in de waardeontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw (1 staat tot 1,5) en bestaande bouw (1 staat tot 2). Bij een nieuwbouwwoning is het aandeel RWS dus maximaal 1,5 x de verleende korting. Meer voorbeelden treft u aan in onderstaande tabel. Aandeel Koopgarant koper in waardeontwikkeling (winst of verlies) Korting Bestaand Nieuwbouw 10% 80% 85% 15% 70% 77,5% 20% 60% 70% 25% 50% 62,5% 30% nvt 55% Of Koopgarant gunstig voor u is hangt af van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Bij een sterkere waardestijging dan gemiddeld zou u met normale koop achteraf gezien financieel beter af zijn geweest. Daar staat tegenover dat u met Koopgarant bij een waardedaling het voordeel heeft van zowel de lagere woonlasten als het gedeelde verlies. Waardestijging als gevolg van verbeteringen die u in de woning aanbrengt, hoeft u niet met ons te delen. Deze waardestijging is voor u. Let wel, de getaxeerde waardestijging van verbeteringen is vanwege afschrijvingen meestal lager dan de kosten van die verbetering. koopgarant kopen zonder zorgen < 3

4 > Rekenvoorbeelden > Voorbeeld 1 > Voorbeeld 3 Waardestijging bestaande bouw Marktwaarde bij aankoop ,- Aankoopprijs (-25% korting) ,- Marktwaarde bij terugkoop ,- Waardestijging ( ) ,- Terugkoopprijs van uw woning Aankoopprijs ,- Helft van de waardestijging ,- U krijgt terug voor de woning: ,- > Voorbeeld 2 Waardedaling bestaande bouw Marktwaarde bij aankoop ,- Aankoopprijs (-25% korting) ,- Marktwaarde bij terugkoop ,- Waardestijging bestaande bouw met woningverbetering Stel, u vernieuwt de keuken en de badkamer, waardoor de waarde van uw huis met 5.000,- stijgt. Marktwaarde bij aankoop ,- Aankoopprijs (-25% korting) ,- Marktwaarde bij terugkoop ,- Waardestijging ( ) ,- Waardstijging is onderverdeeld in: Marktontwikkeling (50% voor u) ,- Verbouwingen (100% voor u) 5.000,- Terugkoopprijs van uw woning Aankoopprijs ,- Marktontwikkeling ,- Verbouwingen 5.000,- U krijgt terug voor de woning: ,- Waardedaling ( ) ,- Terugkoopprijs van uw woning Aankoopprijs ,- Helft v/d waardedaling ,- U krijgt terug voor de woning: ,- Met Koopgarant koopt u een woning met een fikse korting en dat biedt u voordelen 4 > koopgarant kopen zonder zorgen

5 Eigenaar is ook bewoner Wij willen graag voorkomen dat woningen die wij verkopen of verhuren oneigenlijk worden gebruikt. Daarom mag u de woning niet verhuren of als bedrijfsruimte gebruiken. Als eigenaar moet u zelf in de woning wonen. In sommige gevallen kunnen we een uitzondering maken, wanneer u bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verblijft. Daarvoor heeft u echter wel schriftelijke toestemming nodig. Als u in een appartement woont, kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) ook nog eigen regels hebben voor het bewonen. Onderhoud eengezinswoning Bij een eengezinswoning bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de woning. Het kan wel voorkomen dat wij grote (geplande) werkzaamheden gaan uitvoeren bij naburige huurwoningen. Over deze werkzaamheden zullen wij u informeren. Indien u dat wenst kunt u tegelijk dezelfde werkzaamheden aan uw woning laten uitvoeren. U geeft dan zelf als eigenaar opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden, kosten hiervan zijn vanzelfsprekend voor eigen rekening. Onderhoud appartement Bij een appartement draagt de VvE, waar u als eigenaar automatisch lid van bent, zorg voor het onderhoud van het appartementcomplex. Een deel van uw bijdrage aan de VvE is voor onderhoudsreservering. Onderhoud aan de binnenzijde van het appartement komt voor eigen verantwoording en eigen rekening. Professionele VvE ondersteuning De RWS regelt voor ieder appartementencomplex waarin koopappartementen gevestigd zijn een VvE. De benodigde stukken worden opgesteld en een bestuur wordt benoemd. Het bestuur en de bestuurstaken worden uitgevoerd door RWS. Het staat de VvE vrij om een ander bestuur te kiezen. Voorwaarde is wel dat het bestuur van deze VvE SKW-gecertificeerd is. Een SKW gecertificeerde beheerder voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen van dit label. koopgarant kopen zonder zorgen < 5

6 > 2 welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Kosten koper, hypotheek, onderhoudskosten, erfpacht, een bijdrage voor Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij het kopen van een woning komt heel wat kijken. Voordat u uw handtekening zet onder de koopakte, is het van belang te weten waar u als koper mee te maken krijgt en wat de bijkomende kosten zijn. Kosten koper Bij het kopen van een woning krijgt u te maken met bijkomende kosten. Een groot deel van de kosten hangt direct samen met de koop. Voorbeelden hiervan zijn overdrachtsbelasting en notariskosten voor het opstellen van de leveringsakte. Het overige deel heeft te maken met de financiering. In totaal bedragen de bijkomende kosten, de zogenaamde kosten koper (KK), voor een Koopgarantwoning ongeveer 10% van de koopsom bij een bestaande woning. dat u hierdoor voor onverwachte kosten komt te staan zorgen wij voor inzicht in de staat van onderhoud. Eventueel laten we een bouwkundige keuring uitvoeren. Op deze manier heeft u inzicht in de staat van onderhoud en eventueel te verwachten kosten op korte termijn. Koopt u een appartement? Dan kunt u inzicht krijgen in de onderhoudsbegroting van de VvE en het maandelijkse bedrag dat u aan de VvE dient te betalen voor het onderhoud. Kosten koop Overdrachtsbelasting 6% Notariskosten leveringsakte Inschrijfkosten Kadaster Verrekening OZB, waterschap en rioolrecht Subtotaal: ongeveer 8% van de koopsom Kosten financiering Provisie hypotheek Notariskosten hypotheekakte Taxatie voor de financiering Inschrijfkosten Kadaster hypotheek Subtotaal: ongeveer 2% van de koopsom Erfpacht Bij de koop van een Koopgarantwoning koopt u een door RWS uitgegeven recht van erfpacht. Erfpacht is een juridisch instrument dat veel toepassingen kent. Wij gebruiken erfpacht alleen om de Koopgarant verkoopvoorwaarden juridisch goed vast te leggen. Als RWS de grond in eigendom heeft, zoals bij erfpacht het geval is, dan wordt het recht van erfpacht eeuwigdurend afgekocht. De afkoopsom hiervoor is opgenomen in de koopsom. U betaalt dus eenmaal de afkoopsom en wordt niet geconfronteerd met de maandelijkse kosten voor erfpacht (erfpacht canon). Totaal kosten koper: 10% Belasting Als eigenaar van een woning bent u verplicht jaarlijks belastingaangifte te doen. Om uw maandlasten te verminderen, kunt u bij de belastingdienst een voorlopige teruggave aanvragen van de door u te betalen hypotheekrente. De kosten voor de financiering zijn direct aftrekbaar voor de belasting in het jaar van aankoop. Lees meer hierover op de website van de belastingdienst: Staat van onderhoud Voor de meeste kopers is het niet gemakkelijk om te beoordelen of een woning in goede staat verkeert. Om te voorkomen Vereniging van Eigenaren Als u een appartement koopt, koopt u formeel een appartementsrecht en wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren, VvE. Het beheer van de VvE wordt verzorgd door een bestuurder. De bestuurder bereidt de ledenvergadering voor en incasseert de VvE-bijdrage. Alle eigenaren betalen een bijdrage aan de VvE voor onder andere het gemeenschappelijke onderhoud aan het gebouw en een opstalverzekering. De hoogte van deze bijdrage wordt in de VvE-vergadering vastgesteld. U krijgt de laatste begroting van de VvE, notulen en jaarrekening. Zo heeft u een goed inzicht in de VvE. De VvE is verplicht het gebouw goed te onderhouden en voldoende geld te reserveren voor het onderhoud. 6 > koopgarant kopen zonder zorgen

7 > 3 Wanneer is de woning van u? Eerst tekent u de koopovereenkomst. Deze overeenkomst is bindend. Zodra u de financiering geregeld heeft, vindt bij de notaris de overdracht van het eigendom plaats. Vanaf dat moment is de woning van u. Koopovereenkomst Een medewerker van de RWS of de makelaar die door RWS is ingeschakeld, begeleidt u bij de koop van uw woning, stelt de koopovereenkomst op en neemt de inhoud met u door. Het tekenen van een koopovereenkomst is niet vrijblijvend. U bent verplicht de woning dan ook daadwerkelijk te kopen, maar er zijn uitzonderingen: bedenktijd en de ontbindende voorwaarden. Bedenktijd Stel dat u zich na het tekenen van de koopovereenkomst bedenkt. Het blijkt toch niet te zijn wat u wilt of u heeft een overhaaste beslissing genomen. Dan is het mogelijk binnen drie dagen na het tekenen van de koopovereenkomst zonder reden van opgaaf de koop ongedaan te maken. Dit is de wettelijke bedenktijd. Kosten die gemaakt zijn voor het taxeren van de woning worden wel aan u doorberekend. Ontbindende voorwaarden financiering In de koopovereenkomst wordt standaard de bepaling opgenomen dat u de koopovereenkomst binnen vier weken na ondertekening ongedaan kunt laten maken als u geen passende financiering (hypotheek) kunt krijgen voor de koop van de woning. Ontbinding binnen deze termijn kunt u ook vragen als u niet in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Om de overeenkomst te ontbinden, moet u de afwijzingen van ten minste twee erkende geldverstrekkers tonen. Als na de ontbindingstermijn van vier weken alsnog blijkt dat u geen financiering kunt krijgen, kan de overdracht niet plaatsvin- Het is mogelijk binnen drie dagen na het tekenen van de koopovereenkomst zonder reden van opgaaf de koop ongedaan te maken den. U bent op dat moment een boete aan RWS verschuldigd. Dit is allemaal in het koopcontract opgenomen. Overdracht Een aantal weken nadat u de financiering voor uw koopwoning heeft geregeld, kan de feitelijke overdracht van de woning plaatsvinden bij de notaris. Vanaf dat moment is de woning van u. Vlak voor de overdracht kunt u controleren of de staat van de woning overeenkomt met wat in de koopovereenkomst is afgesproken. Als u niet of later dan de afgesproken datum van overdracht naar de notaris gaat, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. koopgarant kopen zonder zorgen < 7

8 > 4 hoe zorgt u voor een goede financiering? Het kopen van een woning kost geld. U kunt een woning kopen met een hypothecaire lening of een combinatie van een hypothecaire lening en een deel eigen geld. U bent daar geheel vrij in. Er zijn met betrekking tot de hypotheek diverse keuzes mogelijk zoals een rentevaste periode en de soort hypotheek. U bent helemaal vrij in uw keuze, op voorwaarde dat deze keuze voldoet aan de eisen Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar, net als bij de koop van een gewone woning. Laat, voordat u beslist te kopen, bekijken wat uw financiële mogelijkheden zijn en wat u aan hypotheek kunt krijgen. Hypotheekofferte Na het tekenen van de koopovereenkomst moet u een passende financiering regelen. Bijna altijd zal dat een hypotheek zijn. Houd er rekening mee dat hypotheekverstrekkers tijd nodig hebben om een hypotheekofferte uit te brengen en goed te keuren. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u, voordat u een koopovereenkomst tekent, een hypotheekberekening op te laten stellen, inclusief een woonlastenberekening. Denk daarbij ook aan kosten voor onderhoud, eventuele bijdrage voor Vereniging van Eigenaren (VvE), Onroerende Zaak Belasting (OZB), riool- en reinigingsrecht, energie en verzekeringen. Bureau Krediet Registratie Vergeet niet uw financieel adviseur volledig te informeren over eventuele leningen die u nog heeft lopen en over producten die u op afbetaling heeft gekocht. Deze financiële verplichtingen worden namelijk bij het aanvragen van een hypotheekofferte getoetste bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. U kunt zelf op ieder moment, dus ook voordat u beslist een woning te kopen, via uw bank of hypotheekadviseur nagaan wat er bij het BKR op uw naam staat vermeld. Het is belangrijk om lopende leningen af te lossen of kredieten op te zeggen om uw positie voor het verkrijgen van een hypotheek te verbeteren. Maximale hypotheeksom U kunt een hypothecaire lening afsluiten zolang die niet hoger is dan de koopsom plus 12% voor kosten koper (KK) en een eventuele woonlastenverzekering. Daarnaast mag u extra lenen voor verbouwingen. Bij nieuwbouw mag u maximaal 8% bovenop de koopsom Vrij Op Naam (VON) meefinancieren. Het deel dat voor de verbouwing is bestemd, wordt door de financier in een zogenaamd bouwdepot geplaatst. Daar kunt u uw verbouwingskosten declareren. Soms willen kopers persoonlijke lenigen aflossen met hun hypotheek. Bij Koopgarant is dit niet mogelijk. Door een maximum te stellen aan de hypotheeksom wil RWS voorkomen dat u in problemen komt en uw schulden niet kunt aflossen als u de woning verlaat. Wij willen graag dat u de woning met even veel plezier verlaat als u de woning heeft betrokken. Voor een verbouwing kan, na toestemming van RWS, een hoger bedrag gefinancierd worden. RWS vraagt dan wel vooraf een kostenopgave van de verbouwing. Financiering op maat Bij het afsluiten van uw hypotheek doet u er goed aan naar de toekomst te kijken. Blijft uw inkomen de komende jaren hoog genoeg om de woonlasten te kunnen betalen? Wilt u of uw partner straks minder gaan werken? Heeft u kinderen die gaan studeren? Of daalt uw besteedbaar inkomen, omdat u met pensioen gaat? Alleen u kunt bepalen of u de maandlasten, inclusief de bijkomende lasten, ook echt wilt en kunt opbrengen. Nationale Hypotheek Garantie Als u een Koopgarantwoning koopt, bent u verplicht met NHG te financieren. De voordelen van NHG zijn: 8 > koopgarant kopen zonder zorgen

9 Uw lening is niet te hoog, volgens landelijke normen gezien uw inkomen. U betaalt een lagere rente. Als u (buiten uw schuld) financieel in de problemen komt, neemt de NHG een onverhoopte renteschuld na verkoop over van de bank. Lees meer over NHG in de folder van NHG (verkrijgbaar bij hypotheekverstrekkers) of kijk op de website: Soorten hypotheek en risico s Banken en verzekeraars zijn heel creatief in het bedenken van financiële producten. Dat heeft als nadeel dat de hypotheekmogelijkheden niet altijd even doorzichtig zijn. Wilt u weinig risico lopen, vraag dan om een hypotheek waarbij u er zeker van bent dat u na dertig jaar de lening heeft afgelost (bijvoorbeeld een spaarhypotheek). Beleggingshypotheken en aflossingsvrije hypotheken kunnen aantrekkelijk zijn vanwege de lagere maandlasten, maar kunnen wel leiden tot een restschuld. Als de beleggingsresultaten tegenvallen, kan de premie tussentijds verhoogd worden of blijft u zitten met een onverwachte restschuld. Volgens de normen van NHG kunt u maximaal 50% van de getaxeerde waarde van de woning aflossingsvrij lenen. Hoe langer u de rente vastzet, hoe zekerder u bent van de hoogte van uw toekomstige woonlasten. Een variabele lage rente kan tot grote problemen leiden als de rente onverhoopt stijgt. Laat u dus altijd goed informeren over de nadelen en de risico s van de hypotheekvorm die u krijgt voorgelegd. De regel is over het algemeen: hoe lager de lasten, hoe groter het risico. Hypotheekrente en de fiscus De hypotheekrente is maximaal dertig jaar aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Die aftrek geldt alleen als de lening is gebruikt voor de aankoop van de woning, een verbouwing en/of onderhoud. Als u nu een woning zou verkopen, moet u de overwaarde gebruiken voor de financiering van uw nieuwe woning. Voor de renteaftrek gelden nog meer regels. Laat u zich daarom goed voorlichten over de aftrek van hypotheekrente. Hypotheek aflossen bij verkoop Bij de verkoop van uw woning moet u uw hypotheek aflossen. Door het meefinancieren van de KK begint u in feite al met een hogere schuld dan dat de woning waard is op het moment van aankoop. Dat is meestal geen probleem, omdat u in de loop van de jaren genoeg aflost en de woning waarschijnlijk in waarde zal stijgen. Maar, een waardestijging is natuurlijk niet gegarandeerd. En als u snel verhuist, heeft u nog niet voldoende afgelost. De kans bestaat dat u dan met een restschuld blijft zitten. Wij adviseren u daarom eventueel een deel eigen geld te gebruiken voor de aankoop van uw woning, niet meer te financieren dan nodig is en te kiezen voor een hypotheek met een zekere aflossing. Wij geven u het volgende advies bij de financiering van uw woning: Breng een deel van uw eigen geld in. Financier niet meer dan nodig. Kies een hypotheek met een zekere aflossing. Meer lenen voor verbouwing Als u meer geld wilt lenen voor het verbouwen van de woning, dan heeft u hiervoor toestemming nodig van RWS. Uw verzoek onderbouwt u met een kostenspecificatie volgens de richtlijnen van NHG. Verantwoord lenen Ga bij de keuze van een hypotheek en een hypotheekverstrekker niet over één nacht ijs. Laat u goed voorlichten over de mogelijkheden die er zijn. Laat u voorlichten door een erkend hypotheekbemiddelaar die gecertificeerd is en beschikt over het Keurmerk Financiële Dienstverlening. Informatie financiers Niet alle hypotheekadviseurs of geldverstrekkers zijn voldoende bekend met Koopgarant. Uw adviseur kan altijd contact met opnemen met onze Koopgarantspecialist voor meer specifieke informatie. Vereniging Eigen Huis De Vereniging Eigen Huis (VEH) geeft haar leden informatie en advies en is belangenbehartiger voor bezitters van een eigen woning. Ook voor uitgebreide informatie over hypotheken kunt u bij de VEH terecht. Meer informatie is beschikbaar op hun website: koopgarant kopen zonder zorgen < 9

10 > 5 verbouwplannen? Een nieuwe keuken, een dakkapel of een andere badkamer. U heeft wellicht verbouwplannen om uw eigen wooncomfort te verhogen. Een vakkundig uitgevoerde verbouwing kan bovendien een gunstige invloed hebben op de waarde van uw huis. Met Koopgarant hoeft u waardestijging als gevolg van aangebrachte verbeteringen niet met RWS te delen. Waardestijging door verbouwing Een verbouwing kan een aardige waardeverhoging van uw woning opleveren. Onder een verbouwing verstaan we: verbeteringen in uw woning die u zelf uitvoert of laat uitvoeren, los van het onderhoud dat door een Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt georganiseerd wanneer u een appartement bewoont. Bij Koopgarant wordt bij terugkoop de waarde van de verbeteringen gespecificeerd. Waardestijging als gevolg van aangebrachte verbeteringen wordt buiten de waardedeling gehouden. Leidt een door u aangebrachte verbetering tot een waardestijging van de woning? Dan is deze waardestijging volledig voor u. Kijk naar rekenvoorbeeld 3 op pagina 4 van deze folder. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de verbouwing goed is uitgevoerd en dat de benodigde vergunningen voor de verbouwing zijn afgegeven. Als de woning achteruit is gegaan door uw toedoen, dan kan dit leiden tot verlaging van de koopprijs. RWS adviseert werkzaamheden aan elektra, gas, water- en verwarmingsinstallaties uit te laten voeren door een erkend installateur. Verbouwingen in een appartement Woont u in een appartement? Let er dan op dat u voor aanpassingen aan de buitenkant van uw woning, vooraf schriftelijk toestemming krijgt van de VvE. Denk hierbij aan geveldoorvoeren, kozijnen, balkons of dakterrassen. Ook binnenin de woning is niet alles toegestaan, zoals bijvoorbeeld het wegbreken van een draagmuur. Voor harde vloerbedekking zoals laminaat en plavuizen, gelden vaak strenge eisen van de VvE ter voorkoming van geluidsoverlast. Waardestijging als gevolg van verbeteringen aan gemeenschappelijke delen zoals kozijnen, gevel of het dak wordt met ons gedeeld. De verbetering en het toekomstig onderhoud maken namelijk deel uit van het gebouw waar de gehele VvE verantwoordelijk voor is. Duurzaam investeren loont Als u verbeteringen in uw woning aanbrengt, kunnen die een verhoging van de waarde opleveren. Maar het geld dat u investeert in een verbetering, leidt vrijwel nooit tot een minstens even hoge waardestijging van uw woning. Een verbetering aan bijvoorbeeld een keuken of badkamer, wordt in de loop der tijd minder waard. Bovendien heeft de gemiddelde koper vaak niet precies dezelfde smaak als u. Hoe duurzamer de investering, hoe beter uitgevoerd (bijvoorbeeld door een vakman) en hoe minder aan smaak onderhevig, des te groter de kans op een waardevermeerdering. Bij de taxatie van de verbeteringen wordt alleen rekening gehouden met onroerende zaken. Daarmee bedoelen we zaken die onlosmakelijk verbonden zijn met de woning zoals: vloerafwerking, tegels, sanitair en keukenblokken. Tapijt of laminaat, valt daar niet onder. De waardestijging die door de verbouwing is gerealiseerd, wordt bepaald door de taxateur die de woning taxeert op het moment dat u de woning terug verkoopt aan de RWS. Verplicht met Nationale Hypotheek Garantie U kunt voor het financieren van een verbouwing extra hypothecaire lening aangaan. Hiervoor heeft u altijd toestemming nodig van RWS. U dient uw verzoek tot toestemming te onderbouwen met een kostenspecificatie. Deze kostenspecificatie moet voldoen aan de richtlijnen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Let wel, de meerwaarde die een verbouwing bij verkoop oplevert, is zelden even hoog als de kosten van de verbouwing. Wij adviseren u daarom een deel van deze extra lening versneld af te lossen. Meerwerk bij nieuwbouwwoningen De RWS past de Koopgarantregeling toe om ook huishoudens met een lager inkomen een koopwoning te kunnen aanbieden. Het is dan niet logisch dat bij het bouwen van een nieuwbouwwoning direct voor duizenden euro s extra aan meerwerk wordt geïnvesteerd. Daarom heeft RWS een grens gesteld aan het toestaan van meerwerk bij een nieuwbouwproject. Alleen inpandige zaken kunnen aan het bouwplan worden toegevoegd, waarbij een maximum bedrag is vastgesteld van 4.000,- (prijspeil 2011). Klustips Voor veel voorkomende verbouwingen en klussen aan uw woning heeft de RWS een aantal tips en aandachtspunten op een rij gezet. Deze informatie kunt u vinden op de website van de RWS: onder Publicaties en formulieren, Onderhoud van de woning. 10 > koopgarant kopen zonder zorgen

11 > 6 verhuizen? Hopelijk bevalt uw woning goed en woont u er met veel plezier. Maar als u op een duur besluit te gaan verhuizen, mag u de woning alleen verkopen aan RWS. Wij kopen binnen drie maanden de woning van u terug. Uw woning staat dus nooit lang te koop. Dit is één van de grote voordelen van Koopgarant. Uw woning verkopen Als u van plan bent te verhuizen, laat u dit per (aangetekende) brief aan RWS weten. Daarmee biedt u de woning aan ons te koop aan. RWS geeft vervolgens opdracht tot taxatie. Aan de hand van de taxatie stelt RWS de terugkoopprijs vast en wordt er een concept koopovereenkomst opgesteld. Als u vervolgens akkoord bent wordt de definitieve koopakte opgesteld en ondertekend. Met uw medewerking koopt RWS uw woning binnen drie maanden van u terug. Inspecties en bezichtigingen Voor het uitvoeren van eventuele technische keuringen en taxaties is het nodig dat u toegang verleent tot uw woning. Als een belangstellende de woning wil bezichtigen, wordt dat in overleg met u geregeld. Ten slotte zal vlak voor de overdracht een eindcontrole in de woning plaatsvinden met u en een medewerker van RWS, waarna de overdracht bij de notaris zal plaatsvinden. Geschillenregeling Het kan natuurlijk gebeuren dat u of wij het niet eens zijn met de taxatie van de woning of met de getaxeerde waarde van de verbeteringen die u heeft aangebracht. Koopgarant kent hiervoor een geschillenregeling. Volgens deze regeling wijst u zelf een taxateur aan en wijst RWS een andere taxateur aan. Deze taxateurs benoemen gezamenlijk een derde taxateur. Samen stellen zij een waarde vast, die bindend is voor beide partijen. De kosten die aan de geschillenprocedure verbonden zijn worden tussen u en RWS verdeeld. Opleveren Bij oplevering moet de woning leeg zijn. Leeg wil ook zeggen dat alle roerende zaken, waaronder gordijnen, lamellen, laminaat en vloerbedekking verwijderd zijn. In sommige gevallen worden duurzame goederen, zoals goed gelegd laminaat, wel geaccepteerd. Hierover kunt u afspraken maken met RWS, of met eventuele nieuwe bewoners. Taxatie Een onpartijdige taxateur stelt in opdracht van u en RWS het taxatierapport op. De taxateur zal uw woning komen bekijken en het rapport opstellen. Volgens de Koopgarantbepalingen delen wij de taxatiekosten met u. Zorg voor duidelijke afspraken. Dan komt u bij de eindcontrole niet voor verrassingen te staan. Verbouwingen die niet voldoen aan de regels van de overheid, of die zonder toestemming van de Vereniging van Eigenaren zijn uitgevoerd, moeten ongedaan worden gemaakt. koopgarant kopen zonder zorgen < 11

12 > Heeft u nog vragen? Heeft u nog vragen over het kopen en terugverkopen van een Koopgarantwoning? Neem dan contact op met: RWS Partner in Wonen Bezoekadres Stationspark DZ Goes Postadres Postbus AD Goes Telefoon (0113) Deze folder is een uitgave van RWS partner in wonen, aan de informatie uit deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Foto s: RWS, Sjaak de Kok fotografie Vormgeving: Nilsson creatieve communicatie

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

Oosterbakenpad 166. Vraagprijs: 207.500 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop

Oosterbakenpad 166. Vraagprijs: 207.500 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop Oosterbakenpad 166 3192 XV Hoogvliet Rotterdam woonoppervlakte 108 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 207.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars Mina Krusemanstraat 32 2614 JH Delft woonoppervlakte 80 m2 perceeloppervlakte 116 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 215.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Je eerste koopwoning

Je eerste koopwoning Je eerste koopwoning Voor het eerst een huis kopen is spannend. Niet alleen omdat het een grote aankoop is, maar ook omdat er veel zaken te regelen zijn. Je moet veel beslissingen nemen: waar wil je wonen,

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn?

informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn? informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn? Inhoud Vooraf Contactgegevens Ymere Verhuur en Verkoop Postbus 2961 1000 CZ Amsterdam www.ymere.nl zoekfunctie@ymere.nl 020 5551041 Ymere is actief

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Veelgebruikte termen.

Veelgebruikte termen. Wij willen gaan samen Ik wil kleiner gaan Veelgebruikte termen. In de financiële wereld worden nogal eens termen gebruikt waarvan de betekenis je wellicht niet meteen bekend is. In dit document worden

Nadere informatie

Huurwoning kopen? Van stap tot stap

Huurwoning kopen? Van stap tot stap Huurwoning kopen? Van stap tot stap Lees de folder en weet wat u moet doen! Op dit moment huurt u een woning van Tablis Wonen. Misschien heeft u er wel eens aangedacht om een huis te kopen. Dan hebben

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N.

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Speciaal voor studenten en starters op de markt!* Koopsom 139.000,- Netto maandlast ca. 244,- Nabij het centrum vindt u deze zeer

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie