Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kopen met Koopgarant of Koopcomfort"

Transcriptie

1 Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012

2 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij ook. Toch weten wij dat sommige mensen graag een eigen woning willen hebben. U heeft er misschien ook wel eens over nagedacht om een woning te kopen. De stap om dit daadwerkelijk te doen is soms groot. Een eigen woning heeft een aantal voordelen. Zo kan iemand met een eigen woning besluiten geld te investeren in bijvoorbeeld een nieuwe badkamer. De woning wordt dan meer waard en daar profiteert de eigenaar van. Een andere reden waarom sommige mensen graag een eigen woning willen hebben, is om de woning als een soort spaarpot te kunnen gebruiken. Ze lenen geld bij de bank om de woning te kopen en betalen deze lening stukje bij beetje af. Als ze de totale lening hebben afbetaald en de woning in de toekomst willen verkopen, is de opbrengst voor henzelf. Maar soms zijn mensen bang dat ze hun woning niet meer verkocht krijgen als ze willen verhuizen of zijn ze bang dat ze een koopwoning niet kunnen betalen. Het kost immers vaak veel geld. Daarom biedt Waardwonen twee speciale vormen van kopen aan, Koopgarant en Koopcomfort. Een speciale vorm van koop waarbij u minder risico s loopt en toch volledig eigenaar bent. Misschien ook iets voor u. Door Waardwonen zijn woningen aangewezen waarbij u kunt kiezen of u de woning: koopt met terugkoopgarantie (Koopcomfort) koopt met korting, waardedeling en terugkoopgarantie (Koopgarant) Wat precies het verschil is tussen beide koopmogelijkheden leest u verderop in deze brochure. Tijdens het hele aankooptraject kunt u bij Guijt Makelaardij te Gendt terecht voor vragen en begeleiding. Het is belangrijk dat u kiest wat het beste bij u, uw financiële situatie en uw woonwensen past: Koopgarant of Koopcomfort of, indien u nu huurder bent, dat u blijft huren. Wat is Koopgarant? Met Koopgarant koopt u een woning met korting op de taxatiewaarde. Als u uw huis weer verkoopt, koopt Waardwonen het van u terug. U deelt met Waardwonen in de waardeontwikkeling. Wij delen de winst of het verlies samen met u. Wat is Koopcomfort? Met Koopcomfort koopt u een woning tegen de taxatiewaarde. Als u uw huis weer verkoopt, koopt Waardwonen het van u terug. De waardeontwikkeling komt u volledig (dus 100%) ten goede, zowel winst als verlies. Zoals u leest zit er een verschil tussen Koopgarant en Koopcomfort. Voordat wij op het verschil ingaan, presenteren wij u eerst de overeenkomsten. Koopgarant en Koopcomfort Terugkoopgarantie Met een woning die u via Koopgarant of Koopcomfort van Waardwonen koopt, weet u zeker dat u uw woning altijd weer kunt verkopen. Waardwonen koopt uw woning van u terug. Dit is een wederzijdse afspraak. Waardwonen verplicht zich om de woning van u te kopen op het moment dat u dat wenst. U mag uw woning niet op de vrije markt verkopen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken of u de woning in de toekomst kunt verkopen en of dat op tijd lukt. Met uw medewerking is de terugkoop binnen drie maanden afgehandeld. Uw woning verbouwen Als u uw woning verbouwt door bijvoorbeeld de keuken of badkamer te vernieuwen is de extra waardevermeerdering hiervan volledig voor u. Verbouwing én onderhoud loont dus! Het gaat daarbij niet om de verbouwingskosten maar om de extra waarde die uw woning door de verbouwing heeft gekregen. Kopen met Koopgarant of Koopcomfort versie 2 1 januari 2012 Pagina 2 van 11

3 Bij terugkoop worden verbeteringen aan de woning apart getaxeerd. Bent u nu huurder en heeft u uw woning al op verschillende onderdelen verbeterd? Dan wordt dit niet meegenomen in de taxatie die de aankoopprijs bepaalt. Volledig eigendom U bent volledig eigenaar van uw Koopgarantwoning of Koopcomfortwoning, met alle voordelen en alle verplichtingen. U komt in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek (volgens de voorwaarden van het belastingstelsel). Ten opzichte van huur komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag en betaalt u een aantal kosten zelf zoals onderhoud aan de woning, CV-onderhoud, onroerende zaakbelasting, opstalverzekering etcetera. Zelfbewoningsplicht Een andere verplichting is dat u de woning zelf dient te bewonen. U mag de woning dan ook niet verhuren of als bedrijfspand gebruiken. In sommige gevallen maken wij een uitzondering op de zelfbewoningsplicht, bijvoorbeeld als u tijdelijk in het buitenland verblijft. In zulke situaties moet u aan Waardwonen toestemming vragen om anderen tijdelijk in uw woning te laten wonen. Nu volgt specifieke informatie over de beide mogelijkheden Koopgarant Lagere koopprijs, meer mogelijkheden Met Koopgarant koopt u uw woning met een korting tussen de 10% en 25%. U kiest zelf uw eigen kortingspercentage binnen de gestelde voorwaarden en bandbreedte. Dit allemaal in stappen van 5%. Hierdoor ligt de aankoopprijs van de woning onder de taxatiewaarde. Door de korting betaalt u minder dan u op de vrije markt voor uw woning zou betalen. Dit scheelt in uw maandlasten. U houdt geld over voor andere dingen of u kunt kiezen voor een woning die anders buiten uw financiële mogelijkheden zou vallen. Winst en verlies delen Op het moment dat u uw woning wilt verkopen, laat Waardwonen de woning taxeren door een onafhankelijk taxateur. Aan de hand van de taxatie wordt de waarde van uw woning bepaald. U deelt de waardestijging of waardedaling van uw woning met Waardwonen. Dit is het verschil tussen de getaxeerde marktwaarde van de woning bij aankoop en de getaxeerde marktwaarde bij verkoop. Bij de aankoop zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de winst of het verlies dat Waardwonen met u deelt bij de verkoop van uw woning. Hoe die verdeling precies uitpakt, hangt af van de korting die u kiest op het moment dat u de woning met Koopgarant koopt. Kiest u bij aankoop bijvoorbeeld voor 10% korting, dan is bij verkoop 85% van de waardeontwikkeling voor u en 15% van de waardeontwikkeling voor Waardwonen. Hoe dit precies allemaal werkt ziet u in de rekenvoorbeelden hierna. Koopcomfort Bij Koopcomfort is dus geen sprake van een lagere koopprijs en daarbij behorende winst- en verliesdeling. U koopt de woning voor de taxatiewaarde en Waardwonen koopt de woning voor de nieuwe taxatiewaarde terug. De eventuele waardeontwikkeling is volledig voor u. Kopen met Koopgarant of Koopcomfort versie 2 1 januari 2012 Pagina 3 van 11

4 Algemene informatie behorende bij Koopgarant en Koopcomfort Wie kan een woning via Koopgarant en Koopcomfort kopen? Woningen die Waardwonen via Koopgarant en Koopcomfort aanbiedt, zijn (ex-)huurwoningen. Wij hebben uit alle huurwoningen een aantal woningen geselecteerd die wij via Koopgarant en Koopcomfort te koop aanbieden. De zittende huurder krijgt de woning te koop aangeboden. Willen zij de woning via Koopgarant of Koopcomfort kopen, dan kan dat. Als zij de woning gewoon willen blijven huren, dan kan dat natuurlijk ook. Er verandert dan niets. Zij kunnen de woning blijven huren, zo lang als zij dat zelf willen. Daarnaast bieden wij woningen op de vrije markt via Koopgarant en Koopcomfort aan. Om een woning van Waardwonen met Koopgarant te kopen, bedraagt het bruto jaarinkomen maximaal per jaar. Voor het kopen met Koopcomfort gelden geen inkomenseisen. Huurders van Waardwonen die een huurwoning achterlaten, hebben voorrang bij het kopen van deze woningen. Verkopen aan een kind of inwonende partner Wij maken geen gebruik van ons terugkooprecht als u de woning wilt verkopen aan uw kind of vaste partner. Deze kan de woning van u overnemen en wordt dan ook net als u een Koopgarant/Koopcomfort-koper met alle bijzondere voorwaarden. Dus ook de zelfbewoningplicht. De terugkoopprijs die uw kind of partner in de toekomst krijgt bij verkoop aan Waardwonen is nooit hoger dan de terugkoopprijs die u als eerste koper op dat moment zou hebben gekregen. Bij doorverkoop komt het nodige kijken. U hebt in ieder geval toestemming nodig van Waardwonen. In bepaalde gevallen zijn de bijkomende kosten lager wanneer u de woning niet rechtstreeks doorverkoopt aan uw kind of partner, maar via Waardwonen. Neem daarom altijd vooraf contact op met Waardwonen om de beste oplossing te bespreken. Kopen met Koopgarant of Koopcomfort versie 2 1 januari 2012 Pagina 4 van 11

5 Terugkoop Als u van plan bent te verhuizen, laat u Waardwonen per brief weten dat u de woning te koop aanbiedt. Wij zorgen dan voor de rest: een taxatie, de terugkoopovereenkomst en de overdracht bij de notaris. Normaal gesproken duurt de terugkoopprocedure drie maanden. Taxatie bij terugkoop Als u uw woning verkoopt, laat Waardwonen de woning taxeren door een onafhankelijk taxateur. Aan de hand van de taxatie wordt de waarde van uw woning bepaald. De kosten van deze taxatie zijn voor rekening van Waardwonen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de taxatie van uw woning of van de verbeteringen die u heeft aangebracht. Voor deze situatie bestaat een geschillenregeling. Als u gebruikmaakt van de geschillenregeling, wijst u een taxateur aan, wij wijzen een taxateur aan en deze benoemen gezamenlijk een derde taxateur. Deze drie taxateurs stellen samen de definitieve taxatie vast. Die taxatie is bindend en de kosten worden gezamenlijk gedragen. Wat krijgt u bij terugverkoop? Bij Koopcomfort is de volledige waardestijging of waardedaling voor u. Bij Koopgarant deelt u de waardestijging of waardedaling van uw woning met Waardwonen. Dit is het verschil tussen de getaxeerde marktwaarde van de woning bij aankoop en verkoop. Omdat u de woning met korting heeft gekocht, hebben wij bij aankoop een afspraak over de verdeling van de winst of het verlies dat Waardwonen met u deelt bij terugkoop van uw woning. Hoe die verdeling precies uitpakt, hangt af van de korting die u kiest op het moment dat u de woning met Koopgarant koopt. In onderstaande tabel kunt u zien welk deel van de waardeontwikkeling voor u is, in relatie tot de korting die u krijgt. Tabel: Verdelingspercentages van de waardeontwikkeling naar kortingspercentage (geldig per 1 januari 2012) Kortingspercentage Percentage van de waardeontwikkeling dat ten goede komt aan de bewoner 10 % 85 % 15 % 77,5 % 20 % 70% 25 % 62,5 % De rekenvoorbeelden maken duidelijk hoe het bedrag tot stand komt bij terugkoop van uw woning volgens Koopgarant. Kopen met Koopgarant of Koopcomfort versie 2 1 januari 2012 Pagina 5 van 11

6 Rekenvoorbeelden als u koopt met Koopcomfort Een rekenvoorbeeld als de waarde van uw woning stijgt Taxatiewaarde bij aankoop Taxatiewaarde bij terugkoop Waardestijging ( ) Terugkoopprijs: Aankoopprijs De gehele waardestijging U krijgt terug voor uw woning Een rekenvoorbeeld als de waarde van uw woning daalt Taxatiewaarde bij aankoop Taxatiewaarde bij terugkoop Waardedaling ( ) Terugkoopprijs: Aankoopprijs De gehele waardedaling U krijgt terug voor uw woning Rekenvoorbeelden als u koopt met Koopgarant (bestaande bouw) Een rekenvoorbeeld als de waarde van uw woning stijgt Taxatiewaarde bij aankoop Aankoopprijs (bij korting 25%) Taxatiewaarde bij terugkoop Waardestijging ( ) Terugkoopprijs van uw woning: Aankoopprijs ,5 % van de waardestijging ( x 62,5%) U krijgt terug voor uw woning Een rekenvoorbeeld als de waarde van uw woning daalt Taxatiewaarde bij aankoop Aankoopprijs (bij korting 25%) Taxatiewaarde bij terugkoop Waardedaling ( ) Terugkoopprijs van uw woning: Aankoopprijs ,5 % van de waardedaling ( x 62,5%) U krijgt terug voor uw woning Kopen met Koopgarant of Koopcomfort versie 2 1 januari 2012 Pagina 6 van 11

7 Een rekenvoorbeeld met verbouwing U vernieuwt uw keuken en badkamer, uw woning stijgt hierdoor in waarde. Taxatiewaarde bij aankoop Aankoopprijs (bij korting 25%) Taxatiewaarde bij terugkoop Waardestijging ( ) De waardeontwikkeling is onderverdeeld in: Marktontwikkeling (62,5 % is voor de koper) Waarde verbouwing (100 % is voor de koper) Terugkoopprijs van uw woning: Aankoopprijs ,5 % van de waardestijging (marktontwikkeling x 62,5%) Waarde verbouwing U krijgt terug voor uw woning Nb. Aan deze rekenvoorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? Bijkomende kosten Net als het kopen van een andere woning, moet u bij het kopen van de woning via Koopgarant of Koopcomfort met een aantal zaken rekening houden. Zo krijgt u bij het kopen te maken met kosten die samenhangen met de koop en de financiering. De zogenaamde kosten koper. Hierbij moet u denken aan overdrachtsbelasting, notariskosten en de hypotheekprovisie. Voor deze kosten kunt u uitgaan van ongeveer 6% van de koopsom. Aangezien u bij Koopgarant korting krijgt op de verkoopprijs, heeft u ook lagere bijkomende kosten. De kosten voor financiering zijn direct aftrekbaar voor de belasting in het jaar dat u de woning koopt. Kosten bij koop (totaal ca. 4% van de koopsom) Overdrachtsbelasting (2%) Notariskosten leveringsakte Inschrijfkosten kadaster Verrekening eigenaarslasten Kosten van financiering (totaal ca. 2% van de koopsom) Provisie hypotheek Notariskosten hypotheekakte Taxatie voor financiering Eventueel kosten Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Erfpacht afgekocht Bij de koop van een woning met Koopcomfort en Koopgarant koopt u een door ons uitgegeven erfpachtrecht. Dat is het bewijs dat u de grond pacht van Waardwonen. Erfpacht is een juridisch middel met vele toepassingen. De erfpacht gebruiken wij alleen om de bijzondere Koopcomfort- en Koopgarantvoorwaarden goed juridisch vast te leggen. Het verandert niets aan uw rechten en plichten als eigenaar. Bij een woning met Koopcomfort en Koopgarant koopt u de erfpachtcanon eeuwigdurend af. Deze afkoopsom is bij de koopsom inbegrepen. Kopen met Koopgarant of Koopcomfort versie 2 1 januari 2012 Pagina 7 van 11

8 Onderhoud Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning. Reserveer op tijd geld voor onderhoud. Het is niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of en wanneer u grote onkosten kunt verwachten. Samen met andere kopers kunt u afspraken maken over onderhoud en gezamenlijk contracten afsluiten voor bepaalde werkzaamheden. Hypotheek Bij een hypotheekadviseur kunt u terecht met vragen over de financiering van uw woning. Geef aan dat het om een woning met Koopcomfort of Koopgarant gaat. Er gelden namelijk speciale bepalingen die de hypotheekverstrekker moet weten. Bij Guijt Makelaardij is deze kennis in huis. Nationale Hypotheek Garantie U kunt een hypotheek afsluiten met een zogenaamde Nationale Hypotheek Garantie (NHG). U betaalt vaak een lagere rente en als u buiten uw schuld in financiële problemen komt, lost de NHG uw restschuld af. Lees meer over de NHG op Kopen met Koopgarant of Koopcomfort versie 2 1 januari 2012 Pagina 8 van 11

9 Voorwaarden voor het kopen van een woning onder Koopgarant of Koopcomfort Voor Koopgarant en Koopcomfort onderscheidt Waardwonen een aantal doelgroepen, te weten: Doelgroepen 1. Zittende huurders 2. Koopstarters Deze groep is onder te verdelen in de navolgende groepen: a) Huurders van Waardwonen b) Overige huurders De woning dient wel leeg achtergelaten te worden! 3. Starters 4. Specifieke doelgroepen 5. Overige belangstellenden Definitie doelgroep en inkomensvoorwaarden 1. Voor de zittende huurders gelden geen inkomensvoorwaarden en vermogensgrens. 2. Koopstarters zijn huurders die voor de eerste keer een woning kopen. Voorwaarde is tevens dat de te verlaten woning leeg wordt achtergelaten! 3. Starters zijn belangstellenden die geen zelfstandige woonruimte achterlaten. 4. Specifieke doelgroepen zijn mensen die een woningaanpassing of zorg nodig hebben (bijvoorbeeld mensen die vanwege hun handicap een aangepaste woning nodig hebben en nu in een koopwoning wonen die zij (moeten) verlaten). 5. Overige belangstellenden zijn personen die niet vallen onder doelgroep 1 tot en met 4. Voor de keuze voor Koopgarant geldt dat het inkomen maximaal mag bedragen en (indien van toepassing) de winst uit eigen woning of het eigen vermogen maximaal bedraagt, zie tabel. Rangorde bij verkoop Nadat de woning is geadverteerd kan men zich als geïnteresseerde aanmelden voor de woning. 1. Bij verkoop bij mutatie hebben koopstarters van Waardwonen voorrang als het bruto jaarinkomen niet meer bedraagt dan en het eigen vermogen niet meer bedraagt dan De woonduur op het huidige adres bepaalt de volgorde van aanbieding. Degene die het langst op het huidige adres woont, krijgt het eerste recht tot koop. 2. Mochten zich geen koopstarters van Waardwonen melden, dan komen overige koopstarters / huurders, starters en specifieke doelgroepen in aanmerking. Ook voor deze doelgroepen geldt, dat het bruto jaarinkomen niet meer mag bedragen dan en het eigen vermogen niet meer bedraagt dan De volgorde wordt bepaald door de datum van aanmelding. Deze doelgroepen hebben dus dezelfde rechten (het is dus niet zo dat een specifieke doelgroep voorgaat op een starter). 3. Is er geen belangstelling vanuit doelgroep 2, 3 of 4 dan komen de overige belangstellenden in aanmerking, waarbij een huurder van Waardwonen voorrang heeft. Mochten zich meerdere huurders van Waardwonen melden, bepaalt de woonduur op het huidige adres de volgorde van aanbieden. Los van de vraag of een eventueel belangstellende voldoet aan de voorwaarden, behoudt Waardwonen zich op grond van het algemene beginsel van contractvrijheid het recht voor om een belangstellende voor een Koopgarant en/of Koopcomfort woning te weigeren. Kopen met Koopgarant of Koopcomfort versie 2 1 januari 2012 Pagina 9 van 11

10 Tabel voorwaarden Koopgarant/Koopcomfort Bruto jaarinkomen Winst uit eigen woning en/of eigen vermogen Kortingspercentage maximaal maximaal maximaal 1. Zittende huurders N.v.t. N.v.t. 25% Bij mutatie: 2. Koopstarters Huurders Waardwonen % Overige huurders % 3. Starters % 4. Specifieke doelgroepen % 5. Overige belangstellenden A. met een inkomen tussen en % B. met een inkomen tussen en % C. met een inkomen meer dan komen alleen voor Koopcomfort in aanmerking > n.v.t. 0% D. met een winst uit eigen woning en/of een eigen vermogen meer dan komen alleen voor Koopcomfort in aanmerking n.v.t. > % De makelaar Als u besluit een woning te kopen en Waardwonen gaat hiermee akkoord, legt Guijt Makelaardij, waarmee Waardwonen samenwerkt, alle afspraken in een koopovereenkomst vast. In de koopovereenkomst is vastgelegd dat de koop vervalt als u geen passende financiering kunt vinden. U heeft vier weken de tijd om de financiering te regelen. Lukt dat u niet, dan gaat de koop niet door. U moet dit wel binnen die vier weken laten weten door Guijt Makelaardij de afwijzing van twee hypotheekverstrekkers te tonen. Ook als binnen die vier weken forse onderhoudsgebreken aan het licht komen, die niet waren vermeld bij de koop, kunt u nog van de koop afzien. Taxateur Een taxateur van Jansen Makelaars of van Vermeulen Makelaardij komt bij u langs om in opdracht van Waardwonen uw woning te taxeren. U ontvangt een kopie van het taxatierapport. Kopen met Koopgarant of Koopcomfort versie 2 1 januari 2012 Pagina 10 van 11

11 Projectnotaris Notariskantoor Van Schaik is de projectnotaris. Zij verzorgen het passeren van de leveringsakte. Na het passeren van de leveringsakte bent u eigenaar van de woning. U kunt er ook voor kiezen de hypotheekakte via Notariskantoor Van Schaik te passeren. Koopcomfort en Koopgarant kennen bijzondere bepalingen en Notariskantoor Van Schaik heeft deze kennis in huis. Wij hebben prijsafspraken gemaakt voor de notariskosten die samenhangen met de leveringsakte, zodat u van aantrekkelijke notaristarieven profiteert. Onze makelaar kan u meer informatie geven over de overdracht en de notaris. Meer informatie? U kunt met Guijt Makelaardij een afspraak maken als u geïnteresseerd bent in de aankoop van een woning met Koopcomfort en Koopgarant van Waardwonen. Guijt Makelaardij Langstraat AE Gendt Tel Waardwonen Nijverheidsstraat EJ Huissen Tel Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur Notariskantoor Van Schaik Deken Dr. Mulderstraat 8b 6681 AB Bemmel Tel Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Kopen met Koopgarant of Koopcomfort versie 2 1 januari 2012 Pagina 11 van 11

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars Mina Krusemanstraat 32 2614 JH Delft woonoppervlakte 80 m2 perceeloppervlakte 116 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 215.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Huurwoning kopen? Van stap tot stap

Huurwoning kopen? Van stap tot stap Huurwoning kopen? Van stap tot stap Lees de folder en weet wat u moet doen! Op dit moment huurt u een woning van Tablis Wonen. Misschien heeft u er wel eens aangedacht om een huis te kopen. Dan hebben

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later makelaars adviseurs Een nieuwbouwwoning kopen met korting en terugkoopgarantie Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later DE VOORDELEN VAN KOOPGARANT U BETAALT EEN EERLIJKE PRIJS De korting die u krijgt

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Inhoudsopgave Inleiding 1. Waarom verkoopt Woonlinie woningen? 2. Kopen met korting 3. Wie betaalt wat? 4. Kopen of huren? 5. Stappenplan 6. Hypotheekinformatie 7. De notaris 8. Contactgegevens Inleiding

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 O:\OPGEHAALDE MODELLEN\BROCHURE WONING AANKOPEN.DOC VERSIE 010911 WONING AANKOPEN ALLROUND KANTOOR

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Slimmer Kopen Wees slim en koop een eigen huis met korting

Slimmer Kopen Wees slim en koop een eigen huis met korting Slimmer Kopen Wees slim en koop een eigen huis met korting Een eigen huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iedereen! Toch is het vinden van een passende koopwoning niet eenvoudig. Met als gevolg

Nadere informatie

informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn?

informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn? informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn? Inhoud Vooraf Contactgegevens Ymere Verhuur en Verkoop Postbus 2961 1000 CZ Amsterdam www.ymere.nl zoekfunctie@ymere.nl 020 5551041 Ymere is actief

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING KOPEN Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N.

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Speciaal voor studenten en starters op de markt!* Koopsom 139.000,- Netto maandlast ca. 244,- Nabij het centrum vindt u deze zeer

Nadere informatie

Je eerste koopwoning

Je eerste koopwoning Je eerste koopwoning Voor het eerst een huis kopen is spannend. Niet alleen omdat het een grote aankoop is, maar ook omdat er veel zaken te regelen zijn. Je moet veel beslissingen nemen: waar wil je wonen,

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop Stap voor stap naar je eigen huis goede koop Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? Korting In 8 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Rochdale maakt kopen bereikbaar Belangstelling?

Nadere informatie

Uw huurwoning kopen. Algemene informatiebrochure

Uw huurwoning kopen. Algemene informatiebrochure Uw huurwoning kopen Algemene informatiebrochure Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Het aanbod...4 2.1 Verkoopprijzen...4 2.2 Kosten koper (kk)...4 2.3 Energielabel...5 3 Verkoopprocedure...6 3.1 Begeleidende

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie